iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 5. 2011
17:19 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
3281
zhlédnutí

Ekonomika +

Rubrika: Nová vlna. Téma: Cloud Computing - IT řešení pro malé a střední firmy.

8 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ekonomika +

 • 00:00:28 Cloud computing už byznysem
  ve světě hýbe několik let.
 • 00:00:32 V České republice zatím
  s živnostníky či firmami nepohnul.
 • 00:00:35 Právě teď ale dochází ke změně.
 • 00:00:38 V tuto chvíli jsme ve fázi,
 • 00:00:43 kdy spousta lidí už je v cloudu,
  už máme e-maily v cloudu,
 • 00:00:46 máme interpersonální komunikaci
  v cloudu,
 • 00:00:49 spoustu věcí máme v cloudu,
  ale v těch firmách je to
 • 00:00:52 pořád ještě hodně na serverech
  a v interních systémech.
 • 00:00:56 Co předpokládáme nejenom my,
 • 00:00:59 ale spousta dalších firem
  předpokládá,
 • 00:01:02 že to postupně půjde dál,
  že do pěti let bude
 • 00:01:05 naprostá většina firem
  fungovat v tom cloudu.
 • 00:01:08 Dosud pokud nějaká firma
  chtěla řídit své IT,
 • 00:01:13 tak musela zainvestovat,
  musela vložit kapitálové investice,
 • 00:01:17 musela nakoupit servery s tím,
  že s provozem byly spojené
 • 00:01:22 nepříjemnosti, ať už je to ve formě
  vložených financí na začátku,
 • 00:01:27 nebo během provozu, kdy zákazníka
  to stojí čas a peníze.
 • 00:01:32 A tím, že tuto veškerou starost
  přenechá někomu jinému,
 • 00:01:36 to znamená, že on se už nemusí
  starat o aplikace,
 • 00:01:39 nemusí je instalovat,
  veškeré ty aplikace
 • 00:01:42 běží někde kdesi
  a on k nim přistupuje vzdáleně.
 • 00:01:56 Cloud computing má dvě úrovně.
  První, na které vše stojí,
 • 00:01:59 je takzvaná infrastruktura
  jako služba.
 • 00:02:02 To jsou třeba servery
  nebo hardware.
 • 00:02:04 Druhá má označení
  software jako služba.
 • 00:02:07 Tam patří aplikace,
  ke kterým přistupujeme přes web.
 • 00:02:11 Pokud se chceme bavit
  o velikosti trhu,
 • 00:02:16 bude to takové věštění z koule
  nebo hádání,
 • 00:02:19 protože ten segment roste,
  všechny společnosti,
 • 00:02:22 konzultantské a podobně,
  předpovídají velmi strmý růst.
 • 00:02:25 Zajímavý je třeba
  pro sezonní podnikání,
 • 00:02:28 kdy v létě potřebujete
  tři sta uživatelů a v zimě jen tři,
 • 00:02:31 nebo v předvánočním období
  si pronajmete
 • 00:02:34 vyšší výpočetní výkon
  nebo diskovou kapacitu.
 • 00:02:38 V Čechách na to slyší hlavně
  malé firmy zhruba do pěti lidí,
 • 00:02:42 kdy nemají čas se tomu IT věnovat.
  Tím, že využijí cloud computing,
 • 00:02:47 tak se zbaví veškerých starostí
  a jenom platí
 • 00:02:50 formou měsíčních poplatků
  to svoje IT.
 • 00:02:53 Nemusí si na to najímat člověka,
  nemusí se starat o ty problémy.
 • 00:03:00 Na obou dvou stranách je
  nedostatek jak těch firem,
 • 00:03:05 které poskytují ty služby,
  tak i zákazníků,
 • 00:03:08 kteří si zatím neuvědomili,
  o kolik víc produktivity
 • 00:03:12 nebo výkonnosti by jejich firma
  mohla dosáhnout,
 • 00:03:15 kdyby využívala služeb
  ať už klasického cloud computingu
 • 00:03:19 nebo privátních cloudů.
 • 00:03:22 V Americe je to velmi běžné
  pro malé a střední firmy.
 • 00:03:25 V Čechách, potažmo v Evropě
  jsme teprve na začátku.
 • 00:03:29 Je to dáno hlavně tím,
  že české firmy se bojí o svá data.
 • 00:03:34 Jde spíš o to, že o tom neví,
  nemají dostatek informací,
 • 00:03:37 neví,
  že takové možnosti jsou,
 • 00:03:40 protože tím, že to je nové,
  nějak se to masově nepropaguje,
 • 00:03:44 tak neví, jaké jsou ty výhody,
  a neví, jaké jsou hrozby.
 • 00:03:55 Experti ve světě i u nás
  se shodují,
 • 00:03:58 že využívání cloud computingu
  i jeho obrat porostou.
 • 00:04:01 Otázkou zůstává,
  proč právě nyní,
 • 00:04:03 když prvotní nápad
  na počítačovou síť v oblacích
 • 00:04:06 pochází ze 60. let
  20. století.
 • 00:04:11 Realizoval se teprve
  asi před osmi deseti lety
 • 00:04:14 jenom díky tomu,
  že se podařilo dotáhnout do konce
 • 00:04:17 tzv. virtualizaci
  výpočetních systémů.
 • 00:04:20 Tu virtualizaci si zjednodušeně
  můžeme představit tak,
 • 00:04:23 že existuje mezi hardwarem
  a softwarem ještě mezivrstva,
 • 00:04:26 která vytváří pro software iluzi,
  že běží v prostředí,
 • 00:04:29 které mu vyhovuje,
  i když ve skutečnosti
 • 00:04:32 je pod ním něco jiného,
  ale to ani nepozná.
 • 00:04:35 Co se změnilo v poslední době,
  je,
 • 00:04:38 že konečně existuje
  broadband internet,
 • 00:04:41 rychlý, dostupný internet
  pro kohokoliv,
 • 00:04:44 skoro odkudkoliv
  a poměrně za levné peníze.
 • 00:04:47 Podniky zjistily,
  že platí za své IT moc peněz.
 • 00:04:51 To jim nepřináší
  žádnou konkurenční výhodu.
 • 00:05:06 Cloud obecně umožňuje
  velkou škálovatelnost.
 • 00:05:09 Pokud se dnes rozmyslíte,
  že si přidáte sto uživatelů
 • 00:05:12 nebo že rozšíříte vaše potřeby,
  tak to je možné,
 • 00:05:15 stejně jako když je potřebujete
  stáhnout.
 • 00:05:18 Jedna z hlavních výhod je mobilita,
  kdy uživatel se může připojit
 • 00:05:23 ke svým datům
  z jakéhokoliv zařízení.
 • 00:05:26 To znamená, že se může připojit
  z vlastního počítače,
 • 00:05:29 z vlastního notebooku,
  může se připojit z mobilu,
 • 00:05:32 telefonu, tabletu.
  Vždycky se přistupuje
 • 00:05:35 k těm stejným datům,
  takže odpadá nějaká synchronizace.
 • 00:05:38 Typicky u služeb se platí
  za uživatele.
 • 00:05:40 Platí se buď měsíčně,
  nebo ročně.
 • 00:05:42 Platíte podle toho,
  kolik uživatelů používá tu službu,
 • 00:05:45 tolikrát to vlastně platíte.
  U té infrastruktury či platformy,
 • 00:05:49 tam je to spíše pro ty vývojáře,
  kteří vyvíjejí vlastní aplikace
 • 00:05:53 v tom cloudu, tak tam se platí
  pouze za odebíraný výkon,
 • 00:05:57 jak moc vytěžujete ty servery,
  které si pronajímáte,
 • 00:06:01 ten cloud, který si pronajímáte,
  tak tolik platíte.
 • 00:06:13 Jediné riziko těchto systémů
  v dnešní době je to,
 • 00:06:16 že ty systémy jsou ještě pořád
  hodně složité
 • 00:06:19 a nejsou dotaženy všechny detaily
  té automatizace.
 • 00:06:22 Může se stát, že
  za nějakých výjimečných podmínek,
 • 00:06:25 případně nepříznivých okolností,
  přírodních nehod dojde
 • 00:06:29 k velkému crashi systému,
  že se skutečně ten systém porouchá
 • 00:06:34 do té míry,
  že se to nezvládne
 • 00:06:37 těmi předpřipravenými mechanismy
  pro opravu.
 • 00:06:40 Potom se může stát,
  že se ztratí data.
 • 00:06:43 Větší hrozbu pro firmy
  představují jejich zaměstnanci.
 • 00:06:46 Třeba tím,
  že si nosí práci domů
 • 00:06:49 nebo že zapomenou notebook
  či flash disk v kavárně.
 • 00:06:53 Obrovská datacentra naopak
  fungují v přísném režimu
 • 00:06:56 a často jsou jejich místa
  utajená.
 • 00:06:59 Bezpečnost tam je zajištěna
  řadou procesů,
 • 00:07:02 řadou technických postupů,
  zálohování taky geograficky.
 • 00:07:05 Většinou se to kopíruje
  mezi těmi datacentry mezi sebou.
 • 00:07:08 Je to zároveň
  v několika lokalitách.
 • 00:07:11 Pak je to ještě někde uloženo
  třeba na páskách.
 • 00:07:14 Úroveň zabezpečení a zálohování
  je na mnohonásobně vyšší úrovni,
 • 00:07:17 než které je schopna dosáhnout
  běžná firma.
 • 00:07:20 Podařilo se
  v posledních pěti letech
 • 00:07:22 výrazně automatizovat administraci
  těch složitých systémů.
 • 00:07:25 To znamená,
  že se vylučuje lidský faktor,
 • 00:07:28 chyba administrátora,
  která může spočívat v tom,
 • 00:07:31 že zapomene záplatovat systém
  proti útokům.
 • 00:07:33 Cloud computing se zatím setkává
  s nekritickým obdivem odborníků
 • 00:07:37 i běžných uživatelů,
  ale má i své kritiky.
 • 00:07:40 Ti poukazují například
  na přílišnou centralizaci dat,
 • 00:07:43 která odporuje původní myšlence
  volného internetu.
 • 00:07:46 Jestli je cloud computing
  jen další bublinou, ukáže čas.
 • 00:07:58 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2011

Související