iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 4. 2009
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

65 hlasů
14014
zhlédnutí

Krajina

Historie, přírodní podmínky a zajímavosti kolem největší české řeky a vodní cesty

11 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Krajina

 • 00:00:09 Vítejte v Polabí.
 • 00:00:12 Jsme ve Stanovicích, což je asi
  10 kilometrů od Jaroměře.
 • 00:00:16 Pod námi je Labe.
  To je ta řeka, která to má
 • 00:00:22 nahoru k prameni asi 70 kilometrů,
  ale k ústí zhruba 1 100.
 • 00:00:27 To je ta řeka, která jako jediná
  pod svým jménem dotéká až do moře.
 • 00:00:33 A to je ta řeka, která odvodňuje
  celou českou kotlinu.
 • 00:00:37 Tady končí podhůří našich hor
  Krkonoš.
 • 00:00:42 A tady postupně začíná Polabí,
  které má už nížinatý charakter.
 • 00:00:48 A tam vás zvu.
 • 00:00:53 Úpa je první významný a levobřežní
  přítok Labe.
 • 00:00:58 Přivádí vodu podobně jako Labe
  v Podkrkonoší.
 • 00:01:05 V těchto místech, v Jaroměři,
  se spád řeky,
 • 00:01:08 který byl předtím velký,
  mění na pozvolný.
 • 00:01:12 A mění se Labe na řeku nížinatou.
 • 00:01:17 Necelé dva kilometry odtud je další
  soutok.
 • 00:01:20 Jaroměř se dokonce chlubí tím,
  že říká:
 • 00:01:23 Dvě města na třech řekách.
 • 00:01:27 Ty tři řeky jsou Labe, Úpa,
  uvidíme ještě Metuji.
 • 00:01:31 A ta města jsou Jaroměř a Josefov.
 • 00:01:35 Teď stojíme nad soutokem Metuje
  a Labe, na jižní straně Jaroměře.
 • 00:01:41 Proti předchozímu soutoku
  jsme jenom o dva metry níž.
 • 00:01:45 Oba dva břehy byly v roce 1780-90
  přebudovány
 • 00:01:50 na pevnostní příkopy Josefova.
 • 00:01:53 V tom cípu se nachází pevnost
  budovaná za Josefa II. - Josefov.
 • 00:02:06 V Polabí jsou dva základní body,
  ze kterých může člověk
 • 00:02:09 na svět shlédnout z výšky.
 • 00:02:12 Jednak to je mýtická hora Říp
  na jedné straně,
 • 00:02:15 a na druhé straně Kunětická hora.
 • 00:02:17 Hora Říp je v současné době
  zalesněná,
 • 00:02:20 takže toho člověk mnoho neuvidí.
 • 00:02:22 Naopak na Kunětické hoře se nám
  otevírají nádherné výhledy.
 • 00:02:26 Dozadu na Orlické hory, na Krkonoše
  a v popředí vidíme
 • 00:02:32 pravou polabskou krajinu.
 • 00:02:34 To znamená zemědělskou krajinu,
  pole, samozřejmě města, vesnice,
 • 00:02:37 bory, doubravy.
 • 00:02:39 A taky vidíme řeku, která k Polabí
  neodmyslitelně patří.
 • 00:02:43 A je tím základem, který připravil
  půdu těmi pravidelnými jarními
 • 00:02:49 záplavami pro člověka, aby on
  následně tady mohl hospodařit.
 • 00:02:58 Chceme-li v Polabí hledat kořeny,
  musíme nutně dojít k řece Labi.
 • 00:03:03 Musíme mít možnost dojít k Labi.
 • 00:03:06 Tu možnost bohužel po několik
  desetiletí nemáme, protože polabská
 • 00:03:10 krajina od Pardubic po Říp je
  k samé hranici té řeky rozoraná.
 • 00:03:15 Dojet tím traktorem k řece nám
  dovolí vidět tu řeku.
 • 00:03:22 To místní polabští lidé, kteří jsou
  ve vesnicích dva kilometry od řeky,
 • 00:03:26 tu možnost nemají.
 • 00:03:28 To znamená, že jedině cesty, louky,
  pastviny, mezi poli
 • 00:03:34 je mohou k té řece dovést.
 • 00:03:41 Jsme v jednom z nejkrásnějších
  českých měst,
 • 00:03:45 Jsme uprostřed Hradce Králové.
  V tomto místě Labe přijímá Orlici.
 • 00:03:53 Osud tohoto místa je podobný
  jako soutoku Metuje s Labem.
 • 00:04:00 I toto byla původně pevnost.
 • 00:04:03 Když se později ukázalo, že
  strategicky významnější je Josefov,
 • 00:04:08 stalo se z tohoto místa především
  oblíbené místo hradeckých obyvatel.
 • 00:04:13 Proto jsou v tomto místě krásné
  Jiráskovy sady.
 • 00:04:17 V Čechách se takovýto kultivovaný
  soutok nevidí.
 • 00:04:28 Labe 500 let zpátky ještě teklo
  někde tudy k Bohdanči,
 • 00:04:34 krajina byla lužní,
  byla zde spousta komárů,
 • 00:04:39 dubů, olší, topolů.
 • 00:04:44 A byla založena rybniční soustava.
  Tak významná, jako ji dnes známe
 • 00:04:47 v jižních Čechách.
 • 00:04:50 Ta rybniční soustava se skládá
  zhruba z 230 rybníků.
 • 00:04:55 A právě Vilém z Pernštejna to jako
  artecifiální až inženýrskou stavbu,
 • 00:05:00 tedy umělou založil tak, že my ji
  dnes vnímáme jako přírodní fenomén.
 • 00:05:05 Dnes je to všechno nádherným
  krajinným typem, biocentrem.
 • 00:05:12 Bohužel z rybníků zbylo
  jen několik málo,
 • 00:05:16 krajina byla postupně vysušena.
 • 00:05:22 Problém Polabí, které je jedním
  z nejúrodnějších míst v Evropě,
 • 00:05:27 je to, že když si člověk uvědomí,
  kolik se dá během roku chemikálií
 • 00:05:32 do jednotlivých polí, co to dělá
  s podzemní vodou!
 • 00:05:37 Takhle to není vidět, takhle to
  vypadá jako malebná příroda,
 • 00:05:42 ale ve skutečnosti spodní vody
  a půda je vyčerpaná
 • 00:05:43 tak jako nikdy.
 • 00:05:45 A to je velký problém, který zatím
  není vidět a nikdo ho nereflektuje,
 • 00:05:49 ale určitě se s ním během krátké
  doby setkáme,
 • 00:05:52 protože ta pole prostě přestanou
  rodit.
 • 00:06:01 Nacházíme se na soutoku Labe
  s Cidlinou.
 • 00:06:06 Cidlina do Labe neústí v plné síle,
  protože část její vody odvádí
 • 00:06:14 Sánský kanál, který spojuje povodí
  Cidliny s Mrlinou.
 • 00:06:22 A to souvisí s rozsáhlou výstavbou
  rybníků
 • 00:06:26 na přelomu 15. a 16. století.
 • 00:06:38 Jsme na soutoku Labe a jeho
  největšího pravostranného přítoku.
 • 00:06:44 Za námi se do Labe vlévá Jizera.
 • 00:06:48 Původní soutok byl někde tady
  v té oblasti.
 • 00:06:52 Obě řeky měly řadu ramen, které se
  tu kroutily, a jedno z těch
 • 00:06:56 hlavních ramen vplývalo s Labem až
  do nedalekého Brandýsa nad Labem.
 • 00:07:03 Na našem území se řeky napřimovaly
  a regulovaly.
 • 00:07:08 Za 220 let se zkrátily naše řeky
  o 4 700 kilometrů.
 • 00:07:14 A to Polabí tím bylo zcela určitě
  také výrazně poznamenáno.
 • 00:07:23 Polabí je krajinou, ve které hledám
  domov já sám se svojí rodinou
 • 00:07:29 už 17 let.
 • 00:07:31 Je to pro mne návrat do krajiny
  mých předků, protože můj otec je
 • 00:07:37 nyní šestou generací našeho rodu,
  která zde svým hospodařením krajinu
 • 00:07:41 nějakým způsobem utváří.
 • 00:07:44 Začínám si uvědomovat to, že
  krajinu nevytváříme jenom nějakými
 • 00:07:48 architektonickými či krajinářskými
  počiny, ale každým krokem,
 • 00:07:54 který tady zanecháme.
 • 00:07:57 Každou stopou vytváříme té krajině
  charakter i její duši.
 • 00:08:04 Teď jsme došli až na místo bývalého
  Nového parku, protože ho založil
 • 00:08:08 můj pradědeček jako navazující část
  na zámecký park.
 • 00:08:14 Byl to hezky upravený anglický
  park.
 • 00:08:17 A poté, co jsme o majetek přišli,
  co nám byl sebrán,
 • 00:08:21 tak se tady hospodařilo různým
  způsobem.
 • 00:08:24 Nakonec park skončil tak,
  jak vypadá dnes.
 • 00:08:27 Já si tady vždycky uvědomuji,
  že člověk nejenom že může
 • 00:08:31 vytvářet charakter krajiny,
  že může zanechat pozitivní stopu,
 • 00:08:34 ale že může v krajině také udělat
  nenapravitelnou ránu,
 • 00:08:37 která se stane jizvou.
 • 00:08:43 Tu krajinu znám velmi dobře.
 • 00:08:45 Už od 70. let ji křižuju
  sem tam
 • 00:08:48 jako písničkář v autě,
  jako nadšený turista na kole.
 • 00:08:54 V poslední době taky jako
  motorkář.
 • 00:08:56 A znám ji, líbí se mi,
  ale zdá se mi,
 • 00:09:00 že ten nomenklaturní bolševický
  kádr
 • 00:09:04 byl pro krajinu možná menším
  nebezpečím
 • 00:09:07 než nadnárodní korporace.
 • 00:09:10 Když se někdo rozhodne,
  že postaví obrovské centrum,
 • 00:09:14 tak to plácne do krajiny
  jak kravský hovno.
 • 00:09:18 My kolem toho pak jezdíme
  a říkáme si:
 • 00:09:20 "Tady byl hájek,
  tady byla nějaká louka."
 • 00:09:28 Jsme na soutoku v Polabí
  určitě nejznámějším.
 • 00:09:34 Jsme u Mělníka.
  Pod námi ústí Vltava do Labe.
 • 00:09:40 Na tomto místě by se slušelo
  vysvětlit,
 • 00:09:44 jaký je rozdíl mezi Polabím
  a Povltavím.
 • 00:09:48 Když se podíváme na tu krásnou,
  bohatou, žírnou krajinu Polabí,
 • 00:09:53 tak pochopíme, že v této krajině,
  v celém Polabí
 • 00:10:00 snáze a automaticky, pohodlně
  vznikla velká lidská sídliště -
 • 00:10:07 Jaroměř, Hradec, Pardubice,
  Přelouč, Kolín,
 • 00:10:10 Nymburk, Mělník, Litoměřice.
 • 00:10:13 To Vltava nad Prahou,
  vlastně soutěska, neumožňovala.
 • 00:10:17 Tam vznikala opevněná sídla -
  například Zvíkov, Orlík a podobně.
 • 00:10:23 Ale takové to pohodlné osídlení,
  jako máme v Polabí,
 • 00:10:28 to Povltaví neumožnilo.
 • 00:10:35 Dostali jsme se na konec
  Polabí.
 • 00:10:38 Tady končí Polabí jako nížina
  a kousek za Litoměřicemi
 • 00:10:43 začíná České středohoří,
  Brána Čech,
 • 00:10:48 a Labe z Polabí vytéká.
 • 00:10:55 Na tomto místě se patří udělat
  jakési resumé.
 • 00:11:00 Ta řeka je živá,
  ta řeka je životodárná,
 • 00:11:04 ta řeka možná není v nejlepší
  kondici,
 • 00:11:07 ale ta řeka má na to
  být řekou dobrou.
 • 00:11:12 A totéž platí o Polabí.
  To Polabí je živé,
 • 00:11:17 to Polabí je životodárné.
  To Polabí možná
 • 00:11:19 není v nejlepší kondici, ale má
  na to být tou dobrou zemí!
 • 00:11:42 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související