iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 4. 2009
20:25 na ČT2

1 2 3 4 5

179 hlasů
33146
zhlédnutí

Aleje

Jsou důležité nebo se jich máme zbavovat?

12 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Aleje

 • 00:00:09 Člověk nestvořil přírodu, vodu,
  zemi,
 • 00:00:12 ale postavil a vystavěl
  českou kulturní krajinu.
 • 00:00:16 Města, vesnice, pole, rybníky,
  louky,
 • 00:00:19 pastviny, cesty.
  A kolem nich postavil aleje.
 • 00:00:26 Ty mohou být symbolem
  české kulturní krajiny.
 • 00:00:41 V Kuksu
  je Labe docela malou řekou.
 • 00:00:44 Přesto dokázalo v roce 1740
  zničit
 • 00:00:48 kus nádherného krajinářského
  areálu,
 • 00:00:50 který tady vznikl za hraběte Šporka
  v 18. století.
 • 00:00:54 Součástí byl zámek,
  součástí byla nádherná zahrada.
 • 00:00:58 Samozřejmě i lázně se svým zázemím
  nového les,
 • 00:01:02 kde vznikl Betlém -
  nádherná sochařská výzdoba.
 • 00:01:05 A protože jsme v baroku,
  tak součástí byly i aleje.
 • 00:01:09 A to ať již aleje stromořadí soch,
  tak i aleje pravé, jak je známe.
 • 00:01:14 Například tady po té cestě kdysi
  stávaly lípy.
 • 00:01:18 Nádherné lípy,
  ovšem byl tady jeden problém.
 • 00:01:21 Ty lípy se musely udržovat.
  A protože člověk přišel na to,
 • 00:01:24 že ve chvíli,
  kdy zvolí tyto výpěstky
 • 00:01:27 kulovitého tvaru,
  tak se o ně nebude muset starat.
 • 00:01:31 Ovšem s tím tvarem,
  který ty stromy ztratily,
 • 00:01:33 tak ztratily i kus své poezie
  a své krásy.
 • 00:01:44 Ještě v nedávných dobách
  byli lidé úzce spjati s místem,
 • 00:01:48 na kterém žili. S přírodou,
  s krajinou. Ta je obklopovala.
 • 00:01:52 Dokázali číst její příběhy.
 • 00:01:55 A průvodce po těchto příbězích
  jim velmi často
 • 00:01:58 byly aleje nebo stromořadí.
 • 00:02:01 A to nejenom ta obvyklá stromořadí,
  jak je známe,
 • 00:02:04 ale třeba stromořadí soch,
  jak je tomu právě tady -
 • 00:02:08 nádherné sochy ctností a neřestí
  od Matyáše Bernarda Brauna.
 • 00:02:15 Tady jsme v Betlémě.
 • 00:02:17 Je to místo, kde můžeme stále ještě
  hovořit o duchu místa
 • 00:02:21 ve svém významuplnosti.
 • 00:02:25 Je to právě sepjetí člověka
  s prostředím, s citem a s krásou,
 • 00:02:31 kdy člověk může určitá místa
  pozvednout
 • 00:02:35 a nebo naopak poškodit a zneuctít.
 • 00:02:43 Kašna v lese.
  Proč vlastně tady?
 • 00:02:45 Chodili k ní pít poutníci?
  Poutníci taky,
 • 00:02:48 ale také lázeňští hosté,
  protože se stále nacházíme
 • 00:02:51 nedaleko Kuksu, v areálu, kde tato
  socha, a spousta ostatních,
 • 00:02:55 byla vytesána přímo tady do skály
  mistrem Matyášem Braunem.
 • 00:03:05 Kromě toho,
  že bylo baroko spjaté s vodou,
 • 00:03:08 tak bylo samozřejmě spjaté
  i s nějakou organizací krajiny,
 • 00:03:12 s jakýmsi rozškatulkováním.
  A k tomuto rozškatulkování
 • 00:03:16 velice dobře posloužily právě
  aleje.
 • 00:03:19 Na tomto místě třeba bukové aleje,
  které jsou dnes už velmi netypické.
 • 00:03:27 Jsme v prostorech bývalé barokní
  zahrady,
 • 00:03:29 kterou tady hrabě Špork
  vybudoval.
 • 00:03:33 V současnosti je tady smrkový les,
  nově založený,
 • 00:03:37 který po dalších zhruba 80 letech
  bude mít dobu "obmytí"
 • 00:03:42 neboli sklizně. Tento výhled
  za několik let zaroste.
 • 00:03:47 A na lidech bude záležet,
  jestli zhruba za 80, 90 let
 • 00:03:51 se rozhodnou, že potřebují sklizeň
  dřeva
 • 00:03:56 nebo obnovit tu kulturní krajinu
  v té podobě, co tady bývala.
 • 00:04:05 Tato dvě stromořadí jsou na první
  pohled velmi podobná.
 • 00:04:07 Co se týká výšky.
 • 00:04:10 Ale na druhý pohled vidíme,
  že jsou to dva rozdílné druhy.
 • 00:04:12 A to diametrálně, protože jedny
  tvoří duby a druhé topoly.
 • 00:04:16 Duby jsou dřeviny, které jsou velmi
  dlouhodobé a dlouhověké a pevné.
 • 00:04:22 Kdežto topoly jsou krátkověké.
  A když dorostou do výšky,
 • 00:04:25 tak jejich dřevo je velmi
  křehké.
 • 00:04:28 Ale ve chvíli, kdy vyrostly,
  tak ztratily svou funkci
 • 00:04:31 a byly pokáceny.
 • 00:04:34 Všechny tyto vlastnosti
  kdysi ovládali naši předkové.
 • 00:04:37 V dnešní době se na ně zapomíná
  a tím vznikla
 • 00:04:40 jakoby panika mezi lidmi
  a začali šmahem kácet
 • 00:04:43 veškeré stromy, které uviděli,
  protože se jich začali bát.
 • 00:04:50 Jsme v podstatě ve fázi,
  kdy po dvaceti letech po komunismu
 • 00:04:53 se v ochraně přírody tolik
  nezměnilo.
 • 00:04:56 Situace je taková,
  že nevznikly nové aleje,
 • 00:04:59 nevznikly nové sady, nikdo se
  nezabývá starými odrůdami stromů,
 • 00:05:03 aby je dál rozsazoval.
 • 00:05:06 Když se podíváme,
  tak všechny tyto kopečky za námi
 • 00:05:10 byly ještě před 50 lety plné
  stromů, plné sadů.
 • 00:05:13 I nad námi byl všude sad,
  dnes už není, nikdo to dál nesází.
 • 00:05:18 A když se systémově nic nestane,
  tak většina těch stromů padne,
 • 00:05:22 bude vykácena,
  nebudou nahrazeny jinými stromy
 • 00:05:26 a bude umožněno,
  aby se krajina v Polabí zastavěla,
 • 00:05:30 což by byla velká škoda.
 • 00:05:57 V Kladrubech nad Labem si můžeme
  názorně ukázat,
 • 00:06:00 jak jsou aleje funkčním prvkem
  pro členění
 • 00:06:04 kulturní hospodářské krajiny.
 • 00:06:07 Aleje tady lemují cesty,
  vodní kanály a příkopy.
 • 00:06:11 Jasně nám definují a organizují
  krajinu.
 • 00:06:14 Vidíme zde aleje ovocné, jabloňové,
  aleje lipové,
 • 00:06:20 stromořadí dubů
  a také topolové aleje,
 • 00:06:23 které měly zajistit dostatek stínu
  pro koně
 • 00:06:27 a pro lidi pohybující se
  tady v této krajině.
 • 00:06:36 Jsme opět na Šporkově panství,
  tentokrát v Lysé nad Labem.
 • 00:06:42 V nádherné klasicistní zahradě,
  jejíž nedílnou součástí
 • 00:06:45 jsou třeba tyto stříhané
  stěny.
 • 00:06:48 Francouzská klasicistní zahrada
  či barokní zahrada
 • 00:06:52 je typická právě svým řádem,
  který podporují tyto stěny
 • 00:06:56 a nebo například aleje.
 • 00:06:59 Aleje potom často prochází dále
  do města
 • 00:07:01 nebo do krajiny jako takové,
  do volné krajiny.
 • 00:07:05 Je tady velmi krásně vidět,
  že chceme-li,
 • 00:07:08 aby nám tato krása zůstala,
  tak se o ni musíme starat
 • 00:07:11 a musíme o ni pečovat.
 • 00:07:16 To, co vidíte za mnou,
  tak to je Polabská nížina.
 • 00:07:18 Jsme první pahorek směrem
  na Krkonoše.
 • 00:07:21 Je to krásný kraj,
  ale teď se nám stává,
 • 00:07:24 že jednotlivé správy a údržby
  silnic rozhodují
 • 00:07:27 kácet všechno plošně kolem silnic.
  Řeknou,
 • 00:07:30 že stromy a keře ohrožují plynulost
  silničního provozu,
 • 00:07:34 případně můžou někoho zranit.
  Vůbec to nezkoumají.
 • 00:07:37 Vezmou motorový pily a kácí.
 • 00:07:40 My jsme založili občanské sdružení,
  které vstupuje
 • 00:07:43 do jednotlivých správních řízení
  a pokouší se vysvětlovat,
 • 00:07:45 že to takhle nejde.
 • 00:07:47 Ale zjistili jsme, že orgány,
  které by se tím
 • 00:07:50 skutečně měly zabývat, to znamená
  od poslanecké sněmovny počínaje,
 • 00:07:53 přes odbor životního prostředí
  na jednotlivých krajích,
 • 00:07:57 tak se tím v podstatě nezabývají
  a kácí se hlava nehlava.
 • 00:08:02 Tady ta správa údržba silnic,
  která je placena krajem
 • 00:08:06 za údržbu silnic,
  tak jsou finančně motivováni za to,
 • 00:08:09 kolik pokácí stromů a keřů.
 • 00:08:12 Čím víc se kácí, tím víc má
  správa a údržba peněz.
 • 00:08:15 A to je přesně ten systém,
  který je proti přírodě,
 • 00:08:19 který je úplně scestný,
  který nám tu krajinu zničí.
 • 00:08:22 V podstatě umožní ten kraj
  kompletně zastavět.
 • 00:08:27 Aleje ničíme nejen tím,
  že je kácíme,
 • 00:08:30 ale také tím, jak se o ně staráme
  nebo nestaráme.
 • 00:08:34 Tady vidíme krásný příklad toho,
  že nejenom silničáři
 • 00:08:38 ničí svým ořezem stromy,
  ale ničí je i zemědělská výroba.
 • 00:08:43 Tím, jak stroje najíždí
  až ke kořenům stromů
 • 00:08:46 naorávají ty kořeny a zároveň
  odřezávají i větve,
 • 00:08:52 takže z toho stromu se stává
  nevzhledný pahýl.
 • 00:08:55 Asi by tady bylo řešení,
  jakým způsobem tomuto zabránit.
 • 00:08:59 V dnešní době,
  kdy nastoupila krize,
 • 00:09:02 tak je možné, aby obce zaměstnaly
  lidi,
 • 00:09:06 kteří by se starali o tyto stromy.
 • 00:09:09 A silničáři by se měli starat
  o cesty.
 • 00:09:21 Tady ještě nedávno stávala stará
  jírovcová alej.
 • 00:09:25 Protože jsme ale ve městě
  a alej je stavba,
 • 00:09:28 je nutné staré stavby odstraňovat
  či opravovat
 • 00:09:33 a nahrazovat je novými, které mají
  další život před sebou.
 • 00:09:38 Tak je dobře, že tady byla vysazena
  tato krásná lipová alej.
 • 00:09:47 Jsme v lázeňském městě Poděbrady,
  které podobně jako kdysi Kuks
 • 00:09:51 plní ozdravnou a relaxační
  funkci.
 • 00:09:54 A protože je to zdravé město,
  tak tady nalézáme
 • 00:09:57 celý systém alejí a stromořadí.
 • 00:10:03 Česká komora architektů
  vydala oficiální stanovisko
 • 00:10:05 proti plošnému kácení alejí
  v krajině.
 • 00:10:08 Architekti a krajinářští architekti
  významně kulturní krajinu
 • 00:10:11 ovlivňovali a ovlivňují.
  A každé řešení,
 • 00:10:15 které je plošné je špatné.
 • 00:10:17 K jednotlivým místům bychom měli
  přistupovat individuálně
 • 00:10:21 s konkrétním návrhem
  a se zodpovědností.
 • 00:10:27 Stojíme v aleji pod horou Říp.
  Ta alej je lipová.
 • 00:10:34 Ty stromy očividně každému řidiči
  překážejí.
 • 00:10:37 A jistě první tendence by byla
  jeden jako druhý porazit,
 • 00:10:43 zplanýrovat a trošku tu silnici
  rozšířit.
 • 00:10:46 Já jsem slyšel nedávno mluvit
  nějakého policejního úředníka
 • 00:10:50 v televizi,
  nebo v rozhlase to bylo,
 • 00:10:53 který říkal, že námitky nás,
  kteří ty stromy máme rádi,
 • 00:11:00 a kteří je tady chceme,
  tak říkal:
 • 00:11:03 "Dobře, my vám tam ty stromy
  necháme,
 • 00:11:05 ale pak se nedivte,
  až začneme snižovat rychlost."
 • 00:11:08 A taková první reakce byla:
  "Ale, soudruhu,
 • 00:11:12 proč už jste dávno nezačali?"
  Já, když vidím alej,
 • 00:11:16 tak mám ohromně dobrý pocit.
  Ona se totiž stane
 • 00:11:20 taková úžasná věc - ty stromy
  tady vzklenou takové podloubí.
 • 00:11:26 Tady se bude jezdit branou,
  až to rozkvete a olistí se to.
 • 00:11:31 Aleje, které přežily letošní
  kácení, ještě rozkvetou.
 • 00:11:35 Nebuďme k té kráse lhostejní.
 • 00:11:38 Krajina je obrazem lidí,
  kteří ji obývají.
 • 00:11:40 Proto bychom měli chránit sami
  sebe, svoji duši,
 • 00:11:43 aby nám příští zimu nezbyly kolem
  cest jen pařezy.
 • 00:11:56 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související