iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 2. 2009
19:45 na ČT2

1 2 3 4 5

482 hlasů
61166
zhlédnutí

Slavné meteority

Dokument o historii kosmických těles spadlých v Čechách a na Moravě

71 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Slavné meteority

 • 00:00:12 Josefe, vidíš tu hvězdu?
  -Ne. Dívám se na tebe.
 • 00:00:18 -Jako malá holka jsem si vždycky
  myslela, že je to moje hvězda.
 • 00:00:24 Teď už vím, že je to pravda.
  -Marie, měla by sis něco přát.
 • 00:00:28 -Proč?
  -Ta hvězda padá!
 • 00:00:41 V Astronomickém ústavu akademie věd
  České republiky
 • 00:00:44 pracuje skupina vědců, kteří se
  zabývají meziplanetární hmotou.
 • 00:00:48 A právě tam skončil po putování
  vesmírem malou vískou Morávkou
 • 00:00:52 a astronomickým pracovištěm
  Vysoké školy báňské v Ostravě
 • 00:00:57 údajný meteorit.
 • 00:01:00 Ono je to jasný od začátku.
  Viděli ho padat.
 • 00:01:03 -Mně se zdálo, že jo.
  Ty jsi odborník, já ne, hochu.
 • 00:01:07 -Můžeme vzít lupu.
 • 00:01:10 Na rozdíl od desítek kamenů
  a údajně
 • 00:01:13 pozorovaných pádů meteoritů,
  které se dostávají na stůl vědcům,
 • 00:01:16 nebylo u kamene zvaného Morávka
  pochyb.
 • 00:01:22 Tak na to jsem koukal hned ráno,
  když jsem to vzal do ruky.
 • 00:01:25 Meteority se mezi sebou
  liší
 • 00:01:27 chemickým a mineralogickým
  složením.
 • 00:01:29 Známe meteority železné,
  kameno-železné a kamenné,
 • 00:01:32 mezi nimiž převládají
  tak zvané chondrity.
 • 00:01:37 Právě ve složení a vztazích
  mezi nerosty
 • 00:01:41 je zapsána historie
  meteoritu.
 • 00:01:43 Zkoumají se slepením prachu
  do malých tělísek,
 • 00:01:46 jejich shluky, ohřátí
  a někdy i vytvoření jádra
 • 00:01:48 a posléze srážky a rozpad
  meteoritu.
 • 00:01:53 Takhle to letělo.
  Tam jsou krásně vidět proudnice.
 • 00:01:58 -Jo, jsou tam.
  Máte pravdu.
 • 00:02:00 Na Ondřejově mají zkušenosti
  s rekonstrukcemi pádů meteoritů
 • 00:02:04 a s počítáním drah těsně
  před jejich dopadem na Zemi.
 • 00:02:10 Těžiště to má vzadu.
  Jako by ho tam zavěsil.
 • 00:02:16 V naší sluneční soustavě
  obíhá mezi Marsem a Jupiterem
 • 00:02:19 velké množství malých planetek.
 • 00:02:22 Jsou to tělesa kulová,
  ale i taková,
 • 00:02:24 která bychom označili jako kusy
  skal.
 • 00:02:27 Všechny dosud známé a fotografované
  meteority
 • 00:02:30 pocházejí právě z tohoto podivného
  pásu,
 • 00:02:32 z míst,
  kde by měla a mohla být planeta.
 • 00:02:36 Na obrázku jsou zdůrazněny ty
  nejznámější.
 • 00:02:39 Někdy protne jejich dráhu
  naše mateřská planeta.
 • 00:02:42 Záběr pana Fábika z Ostravy
  toto tvrzení dokumentuje.
 • 00:02:46 Na konci této trajektorie leží
  meteorit Morávka.
 • 00:02:52 Takto letěl bolid
  a v těchto místech pohasl.
 • 00:02:54 Potom ty úlomky ještě pokračovaly
  po určitou část dopředu,
 • 00:02:59 ty nejtěžší.
  Takže předpokládáme,
 • 00:03:02 tady, jak je ten ovál, že v té
  oblasti se meteority nacházejí.
 • 00:03:10 Je přirozené, že se malé kousky
  meteoritu zbrzdí
 • 00:03:13 a jsou směrovány povětrnostními
  podmínkami.
 • 00:03:16 První část meteoritu Morávka
  zastavily větve smrku.
 • 00:03:21 Jsou místa, kde stály dvě dívky,
  když padal ten meteorit.
 • 00:03:26 Spadl tady seshora vedle toho
  stromu.
 • 00:03:31 Asi půl metru vedle těch
  dívek.
 • 00:03:34 Spadla i větvička
  z toho smrku.
 • 00:03:39 Aby bylo možné přesně určit
  dráhu,
 • 00:03:41 je nutné na místě změřit zeměpisné
  koordináty.
 • 00:03:45 A pokusit se rekonstruovat
  vlastní pád.
 • 00:03:48 Družicový systém GPS je velkým
  pomocníkem.
 • 00:03:59 Jestli to nemohlo být nějakým
  tepelným pnutím,
 • 00:04:03 nebo něčím takovým,
  že ta kůra...
 • 00:04:05 Když se podíváte,
  tak ta kůra tady odskakuje.
 • 00:04:09 -Ano, odskakuje.
  -Z této strany.
 • 00:04:11 Tady to vidíte nádherně,
  jak je ta kůrka od toho odlomená.
 • 00:04:15 Jeden až dva milimetry.
  -Tady ten trošku vypadá jinak!
 • 00:04:19 Tamten mi připadal mnohem...
  -Jemnozrnnější.
 • 00:04:24 -Jemnozrnnější, světlejší,
  homogennější.
 • 00:04:29 Co člověk může okem vidět.
  Je tady víc těch plošek,
 • 00:04:34 které byly na tamtom dobře
  vidět.
 • 00:04:37 Tady bych viděl i ty chondry,
  které viděl Ceplecha na tamtom.
 • 00:04:43 Tam jsme je neviděli.
  Tady jsou evidentně.
 • 00:04:46 -Mohli bychom určit
  jeho přepadovou dráhu.
 • 00:04:50 Jsme první!
 • 00:04:53 -Skvělý!
  -Je váš.
 • 00:04:58 Malý kousek.
  A tohle si taky vezmeme, jo?
 • 00:05:02 Určit, o jaký meteorit se jedná,
  kam ho zařadit
 • 00:05:05 a co vůbec ta která část znamená,
  lze pouze detailním studiem.
 • 00:05:11 K tomu je třeba malinký úlomek,
  ze kterého se připraví preparát.
 • 00:05:14 Údaje o meteoritu Morávka
  vypovídají o vysoké teplotě
 • 00:05:17 a o prostředí,
  které bylo chudé na kyslík.
 • 00:05:20 I složení kovu, jehož je v tomto
  meteoritu asi čtvrtina,
 • 00:05:23 a který obsahuje velké množství
  niklu,
 • 00:05:26 je velmi podobné všem ostatním
  meteoritům klasifikační skupiny H6.
 • 00:05:30 A tak se nesplní zbožné přání
  zařadit meteorit Morávka
 • 00:05:33 mezi výjimečné.
 • 00:05:35 Ale to však jsou jen první
  vnější a hrubé indikace.
 • 00:05:39 Pro srovnání s tělesy v pásu
  asteroidů se díváme
 • 00:05:41 na Měsíc naší Země.
 • 00:05:44 Největší asteroidy - Ceres,
  Pallas a Vesta jsou mnohem menší.
 • 00:05:47 A právě Vesta nebo některé
  z malých těles,
 • 00:05:49 jakými jsou například Gaspra,
  Ida nebo Eros,
 • 00:05:52 a nebo dokonce některý
  z nenalezených
 • 00:05:55 nebo nepojmenovaných asteroidů
  mohou být místem,
 • 00:05:58 odkud k nám Morávka přiletěla.
 • 00:06:00 Srovnání rysů tohoto meteoritu
  s pozorovanými vlastnostmi
 • 00:06:03 asteroidů přinese další
  poznání.
 • 00:06:16 Meteorit Broumov
  je velice zajímavý meteorit.
 • 00:06:23 Protože jednak je to pozorovaný
  pád.
 • 00:06:28 14. dubna 1847 je to pozorované.
  A bylo to ve 3:45 minut ráno.
 • 00:06:37 To už byli zřejmě lidi
  na poli.
 • 00:06:41 Bylo to provázeno typickými jevy -
  dvě obrovské rány jako z děla,
 • 00:06:50 a pak dopad dvou kamenů,
  které se velmi brzy našly.
 • 00:06:55 První větší kus, který máme
  v modelu, se našel hned ten den.
 • 00:07:03 A tento kus propadl
  střechou cihlářova domku.
 • 00:07:08 Tam letěl přes pelest postele,
  kde spaly děti.
 • 00:07:14 Tu pelest to roztříštilo
  a zabořilo se to do podlahy,
 • 00:07:21 kde byla spousta slámy.
  A jak to bylo horké,
 • 00:07:26 tak ta žlutá sláma se na to
  nabalila, přilepila.
 • 00:07:32 Ten cihlář vyděšený tím hlukem
  tam přiběhl
 • 00:07:39 a myslel si,
  že mu spadl balvan zlata.
 • 00:07:45 Toho kusu si velice
  vážím,
 • 00:07:50 protože má krásnou strukturu
  a krásný trojboký tvar.
 • 00:07:55 A má velmi pěkně výrazné
  ty různé typy důlků.
 • 00:08:08 A ta špína na něm je původní,
  jak se to tam natmelilo.
 • 00:08:15 Možná by bylo dobré
  vzít i tu spodní stranu,
 • 00:08:19 která, jak vidíte,
  je úplně jiná.
 • 00:08:23 Svědčí o tom, že ten kámen,
  to železo,
 • 00:08:27 se při průletu atmosférou rozlomilo
  na dva kusy.
 • 00:08:31 Tohle je ta štěpná část.
 • 00:08:37 Když si cihlář myslel,
  že mu spadlo kus zlata z nebe,
 • 00:08:41 a to si vlastně vymyslel
  i Jules Verne.
 • 00:08:44 Je to možné, aby spadlo zlato?
  Ne, ne, není to známé.
 • 00:08:48 V meteoritech je zlato,
  když přítomné...
 • 00:08:54 Já myslím,
  že snad nikde ani není.
 • 00:08:57 Ani stříbro?
  Ani stříbro.
 • 00:08:59 Ani diamant?
  Diamant ano.
 • 00:09:03 Poprvé byly diamanty nalezeny
  v nějakém meteoritu z Maďarska.
 • 00:09:10 Potom byly prokázány
  v slovenském meteoritu Magura.
 • 00:09:18 To byl také obrovský pád.
  Tam se nalezly také tuny železa,
 • 00:09:26 které se dokonce zpracovávaly
  v železárnách na Oravě.
 • 00:09:31 A v tomto meteoritu,
  v těch uhlíkatých uzavřeninách,
 • 00:09:36 jsou i diamanty.
 • 00:09:38 Ale jsou droboulinké,
  nejsou do prstýnků.
 • 00:09:49 Měl bych zdůraznit,
  že všechna ta tělesa,
 • 00:09:51 která pozorujeme jako meteory
  nebo je nalézáme
 • 00:09:55 jako meteority na Zemi,
  tak pocházejí ze sluneční soustavy
 • 00:09:58 a z těchto drobných planetek,
  z kometárních jader...
 • 00:10:02 Nic jiného tady vlastně nepadá.
  Jsou to nádherné vzorky!
 • 00:10:06 Ale ještě lepší vzorek by bylo,
  kdyby to bylo
 • 00:10:09 z nějaké jiné hvězdné soustavy,
  planetární systémy,
 • 00:10:13 které také mají tu tříšť.
 • 00:10:15 Ta tříšť může někdy vyletět ven,
  dostat se z té mateřské soustavy
 • 00:10:18 až k nám a tady nakonec vletět
  až do zemské atmosféry.
 • 00:10:21 Poznali bychom to velice snadno,
  kdybychom měli údaj o rychlosti,
 • 00:10:25 kterou to těleso
  vstupuje do zemské atmosféry,
 • 00:10:27 protože nutně ta rychlost
  bude vyšší,
 • 00:10:29 než když jsem hovořil o tom,
  že maximální rychlost
 • 00:10:32 pro sluneční soustavu
  je 72 km/sekundu.
 • 00:10:36 Čili to by mohlo být
  100 km/sekundu, 300 km/sekundu -
 • 00:10:39 takže to by opravdu byla velká
  rána.
 • 00:10:42 Ale výpočty ukazují,
  že pravděpodobnost,
 • 00:10:45 že se konkrétně Země
  srazí s takovým tělesem,
 • 00:10:48 které přiletělo zvenčí, není sice
  nula, je to principiálně možné,
 • 00:10:52 ale velmi pravděpodobně
  se to ještě nestalo.
 • 00:10:56 A může přiletět
  třeba kousek antihmoty?
 • 00:11:00 Zda může přiletět kousek antihmoty?
  To je otázka do pranice,
 • 00:11:04 protože antihmota pravděpodobně
  ve vesmíru existuje,
 • 00:11:07 je jí ovšem mnohem méně
  než hmoty.
 • 00:11:10 Ona ta antihmota
  a hmota je dost podobná.
 • 00:11:12 Ona se vlastně chová téměř
  stejně,
 • 00:11:14 až na to,
  že má všechno naopak.
 • 00:11:16 Je to jako když se na sebe
  díváme v zrcadle.
 • 00:11:20 Ten můj zrcadlový obraz je vlastně
  Antigrygar.
 • 00:11:22 Takže já jsem Grygar
  a Antigrygar je naproti.
 • 00:11:25 Ale obě je stejné,
  jenom se chová souměrně.
 • 00:11:28 Je to všechno souměrně
  reflektováno.
 • 00:11:30 Takže taková antihmota
  by byla užitečná.
 • 00:11:33 Také by měla tu "výhodu?,
  že při průletu hmotou,
 • 00:11:37 to znamená atmosférou Země,
  by se kompletně vypařila,
 • 00:11:40 takže by se uvolnilo daleko víc
  energie
 • 00:11:43 než jenom tím supersonickým
  u běžných meteoritů.
 • 00:11:49 Takže to by byl docela dobrý
  fyzikální pokus.
 • 00:11:52 Ale bohužel tím pádem už bychom ji
  nemohli na Zemi najít,
 • 00:11:55 protože ona by se kompletně
  přeměnila v záření.
 • 00:11:58 Ale to by byl velký záblesk
  na obloze, ne?
 • 00:12:01 Kdyby to by velký kus antihmoty,
  tak by to byl obrovský záblesk.
 • 00:12:04 Dokonce by mohl být
  i nebezpečný.
 • 00:12:07 Kdyby to bylo takové kilo
  antihmoty,
 • 00:12:09 tak to by byl opravdu velký
  malér.
 • 00:12:12 Ale kilo antihmoty
  asi pohromadě není,
 • 00:12:15 to jsou spíš jednotlivé
  částice.
 • 00:12:17 A ty zanikají tak,
  že se to většinou ani nepozná.
 • 00:12:20 Protože i když je to kompletní
  energie té částice, tak je malinká.
 • 00:12:30 V sobotu 6. května roku 2000,
  dvě hodiny po poledni,
 • 00:12:34 se ve hvězdárnách a v planetáriích
  rozdrnčely telefony.
 • 00:12:37 Nebe bylo tehdy bez jediného
  mraku
 • 00:12:40 a lidé vyrazili na výlety,
  na chalupy a na chaty.
 • 00:12:43 Tisíce náhodných svědků mohly
  tedy vidět,
 • 00:12:46 jak na obloze prolétlo těleso
  tak jasné,
 • 00:12:49 že zářilo i v ostrém slunci.
  Lidé chtěli vědět, co se stalo.
 • 00:13:02 Moje první myšlenka byla,
  že je to třeba letadlo, které hoří.
 • 00:13:07 Ale pak se mi to na letadlo
  zdálo malé.
 • 00:13:09 Tak jsem si říkala:
  "Možná spadlo něco z družice!?
 • 00:13:13 Ale to by zase neletělo
  tak ukázněně, tak krásně.
 • 00:13:17 To tak cupitalo po tom horizontu,
  jako by to bylo na klíček.
 • 00:13:21 A teď to zářilo, jiskřilo,
  sršelo...
 • 00:13:24 Byl to tvar jako veliká prskavka
  a vzadu dopadávaly žhavé kusy.
 • 00:13:30 Hodně jich bylo.
  Muselo tady toho spadnout dost!
 • 00:13:34 Jaroslava Melšová pozorovala
  událost před chalupou v Jeseníkách.
 • 00:13:38 Asi 150 kilometrů na východ,
  na Morávce v Beskydech,
 • 00:13:41 trávil víkend také Jan Manoušek
  s rodinou.
 • 00:13:46 Ohňostroj na obloze sice neviděl,
  přesto mu byl tehdy mnohem blíže.
 • 00:13:54 Najednou jsme zaslechli, když jsme
  tady byli tak shromážděni,
 • 00:13:57 jakoby hřmělo.
  Tak jsme si říkali, co to může být?
 • 00:14:01 To hřmění pak přestalo
  na několik vteřin.
 • 00:14:07 Asi deset vteřin byl klid
  a potom se ozval nový zvuk.
 • 00:14:11 Byl svištivější, vyšší.
  Připadalo mi to,
 • 00:14:14 jako když se pouštějí modely
  letadel.
 • 00:14:19 Pak ten zvuk taky přestal.
  A potom ten bolid
 • 00:14:25 spadl tady z toho smrku
  a vzal s sebou část té větve.
 • 00:14:32 Zpráva o události se rychle
  šířila
 • 00:14:35 a brzy se dostala do Astronomického
  ústavu AV v Ondřejově u Prahy.
 • 00:14:40 Ve studiu meteoritů
  patří Ústav ke světové špičce.
 • 00:14:44 Jak informací přibývalo,
  bylo stále jasnější,
 • 00:14:47 že s něčím podobným se tady
  ještě nesetkali.
 • 00:14:51 Bylo to pro mě velice zajímavá
  doba, velice rušná, hektická.
 • 00:14:58 Bylo nutné shánět všechny informace
  a byla to velice radostná práce,
 • 00:15:02 protože už několikrát předtím
  jsme se snažili
 • 00:15:05 najít meteorit na základě našich
  vlastních
 • 00:15:08 fotografických nočních pozorování,
  ale nikdy za mé éry
 • 00:15:13 se to nepodařilo.
 • 00:15:15 Takže teď to bylo velice
  vzrušující.
 • 00:15:20 Na zemský povrch už dopadly tisíce
  meteoritů.
 • 00:15:23 Vědci znají jejich složení,
  ale nevědí, kde vznikly,
 • 00:15:26 kudy putovaly vesmírem
  a odkud přilétly.
 • 00:15:33 Najednou jsem cítila mráz
  po těle.
 • 00:15:35 Nebyl to strach,
  ale byla to taková zvláštní bázeň.
 • 00:15:39 Jako bych se setkala s něčím
  velmi neobvyklým.
 • 00:15:45 Tak mě také napadla myšlenka,
  že by to mohli být
 • 00:15:50 nějací vesmírní hosté,
  nějaký pozdrav z vesmíru.
 • 00:15:54 A největší legrace na tom byla,
  že jsem přemýšlela,
 • 00:15:57 kdyby přišli, co jim nabídnu.
 • 00:16:02 Přesně známe dráhu,
  což je elipsa ve sluneční soustavě,
 • 00:16:06 po které se ten meteorit pohyboval
  předtím, než se srazil se Zemí.
 • 00:16:10 Ta elipsa je protáhlá dráha.
  Nejvzdálenější místo od Slunce,
 • 00:16:16 bylo přesně uprostřed,
  mezi drahou Marsu a Jupiteru.
 • 00:16:21 Což je právě oblast největšího
  výskytu planetek.
 • 00:16:26 Pokud je nebe bez mraků,
  fotografují astronomové
 • 00:16:29 každou noc oblohu, aby zachytili
  případný průlet meteoritu.
 • 00:16:32 Meteorit, který dosáhne vysoké
  intenzity záření se nazývá bolid.
 • 00:16:37 Pokud letí bolid ve dne,
  jako Morávka,
 • 00:16:40 kamery astronomů ho nezachytí.
  Může však pomoci náhoda.
 • 00:16:48 Nacházel jsem na zahradě, asi jsem
  točil rodinu nebo nějakou přírodu.
 • 00:16:54 A při odchodu na druhou stranu
  zahrady
 • 00:16:58 jsem spatřil na levé straně
  světelný záblesk.
 • 00:17:05 Kamera byla zapnutá,
  takže jsem kameru zvedl
 • 00:17:08 a natočil jsem ten úkaz.
 • 00:17:13 Tento záběr se Jiřímu Fabigovi
  podařil v Janově pod Jeseníky.
 • 00:17:17 Nebyl navíc jediný,
  kdo meteorit natočil.
 • 00:17:20 Kromě jeho záznamu získali vědci
  ještě záběry
 • 00:17:23 z Javoriny v Bílých Karpatech
  a z Kunovic.
 • 00:17:27 Astronomický ústav postupně
  odkoupil od nálezců
 • 00:17:30 celkem tři kusy meteoritů.
  Jeden z nich nalezli
 • 00:17:33 také manželé Vyhnarovi
  z Horních Tošanovic.
 • 00:17:36 Pád Morávky sice pozorovali,
  ale netušili,
 • 00:17:39 že jeden úlomek spadl také
  na jejich louku.
 • 00:17:42 Tam ho Milan Vyhnar
  našel až za měsíc.
 • 00:17:49 Ozývalo se takové bouchání.
  -První byly rány, potom svištění.
 • 00:17:55 -Ještě říkám manželovi:
  "To je jak letadlo.?
 • 00:17:59 Říkám si:
  Letadlo přehazuje kvalt.
 • 00:18:04 Většina svědků mluvila o tom,
  že meteorit letěl kousek od nich.
 • 00:18:08 Takový dojem měli dokonce
  i lidé
 • 00:18:11 ve velmi vzdálených místech.
 • 00:18:13 10letá Aneta Holečková
  z Čičenic,
 • 00:18:16 v jihozápadních Čechách,
 • 00:18:18 nakreslila Morávku,
  jak letí těsně nad střechami domů.
 • 00:18:22 Ve skutečnosti to však byl
  klam.
 • 00:18:25 Meteorit zářil asi mezi 40. až 20.
  kilometrem nad Zemí.
 • 00:18:29 Po třech letech výzkumů pozemské
  putování Morávky skončilo.
 • 00:18:33 Od konce března jsou meteority
  k vidění ve stálé expozici
 • 00:18:36 Národního muzea v Praze,
  kam je
 • 00:18:39 Astronomický ústav z Ondřejova
  natrvalo zapůjčil.
 • 00:18:44 Tři kusy meteoritu Morávka
  konečně spočinou, doufám,
 • 00:18:50 tady v našem sále meteoritů
  Národního muzea,
 • 00:18:54 kde se dostanou do rodiny
  všech.
 • 00:18:58 Nejen českých,
  a také slovenských meteoritů,
 • 00:19:03 ale také do celosvětové
  sbírky.
 • 00:19:16 Tak se vám splnilo přání.
 • 00:19:18 Morávka je ve sbírkách
  Národního musea.
 • 00:19:22 Kolik se jich
  ještě dodatečně našlo?
 • 00:19:26 Myslím, že se našly
  ještě tři nebo čtyři kusy.
 • 00:19:29 Ale všechny jsou v soukromých
  sbírkách.
 • 00:19:32 Takže v muzejních sbírkách
  jsou myslím jenom tyto tři.
 • 00:19:37 Nejsou naše.
  Sice se splnilo přání,
 • 00:19:40 že je tady máme uložené,
  ale patří Astronomickému ústavu
 • 00:19:47 a jsou od soukromých nálezců
  vykoupeny.
 • 00:19:53 Víte, kdo je našel?
  Nebo jak se našly?
 • 00:19:57 Vím, že jeden se našel na takové
  příjezdové cestě k chatě,
 • 00:20:03 kde ten člověk dokonce ležel
  na lehátku a slyšel svist.
 • 00:20:10 Ale myslím,
  že ten samý den odjel.
 • 00:20:13 Teprve když se tam vrátil a viděl,
  že je velká vyhledávací akce,
 • 00:20:18 tak si vzpomněl,
  že opravdu něco slyšel
 • 00:20:22 a skutečně to na tom svém pozemku
  našel.
 • 00:20:26 Ale jak ty ostatní, to už nevím.
 • 00:20:29 Já jsem při tom nebyla, byl při tom
  náš kolega, zemřelý Petr Jakeš,
 • 00:20:35 který také považoval meteorit
  Moráka za takový svůj meteorit.
 • 00:20:50 Kolik hmoty ztratí průměrný
  meteorit průletem atmosféry?
 • 00:20:57 Kolik hmoty ztratí meteorit?
 • 00:21:00 Když se to tak vezme,
  tak obyčejně je to většina.
 • 00:21:03 Ale závisí to na několika
  faktorech.
 • 00:21:06 Jednak jak je ten meteorit
  hustý,
 • 00:21:09 jeli to kamenný meteorit,
  kameno-železný nebo železný.
 • 00:21:13 Nejlíp jsou na tom ty železné,
  ty vydrží nejvíc.
 • 00:21:15 Tam se může říct, že dopadne
  na Zemi 10% původní hmotnosti.
 • 00:21:20 U kamenných už je to horší,
  tam to bývají procenta.
 • 00:21:23 A nejhorší je to u uhlíkatých
  chondritů,
 • 00:21:25 to je velice křehký materiál.
 • 00:21:27 Tam, pokud vůbec něco dopadne
  na Zemi,
 • 00:21:29 tak to může být jenom zlomek
  procenta.
 • 00:21:32 A ještě se to těžko hledá.
  To je už vlastně prach.
 • 00:21:34 Je to takový prach, ale hlavně
  velice lehce degraduje.
 • 00:21:37 On se rozloží, takže není vidět.
  Konkrétně Morávka.
 • 00:21:43 Ten, když dopadl, byl kilogramový.
  Nebo dvoukilogramový.
 • 00:21:47 Jak velké to bylo těleso,
  než vletělo do atmosféry?
 • 00:21:51 Když se podíváme na meteorit
  Morávka,
 • 00:21:53 což je jeden z nejlépe
  zdokumentovaných meteoritů
 • 00:21:56 ve sluneční soustavě vůbec,
  protože se přesně vědělo,
 • 00:22:00 jak vypadala jeho dráha předtím,
  než vstoupil do zemské atmosféry.
 • 00:22:03 Pak byla bezvadně zachycena
  jeho dráha v atmosféře
 • 00:22:06 zásluhou amatérů,
  kteří měli po ruce videokamery.
 • 00:22:10 A potom se našlo několik
  úlomků.
 • 00:22:12 Nevíme přesně,
  kolik se jich našlo,
 • 00:22:14 protože to začali hledat lovci
  meteoritů, kteří je zpeněžují.
 • 00:22:18 Dnes je velká konkurence,
  abyste tam byl dřív
 • 00:22:20 s těmi astronomickými hledači,
  než ti laici,
 • 00:22:23 kteří to potom někam prodají.
 • 00:22:27 Zhruba, jak jste říkal,
  jsou to ta dvě kila.
 • 00:22:30 Když vstupoval do zemské atmosféry,
  tak měl zhruba tunu.
 • 00:22:46 Tento kus meteoritu je náš
  největší, nejtěžší - 69 kilo.
 • 00:22:54 Teprve v roce 1904
  byl kráter Canyon Diabolo
 • 00:23:02 uznán jako skutečně meteoritský.
  V Arizoně.
 • 00:23:07 Je to kráter v Arizoně,
  který byl známý dlouho,
 • 00:23:12 ale nevěřilo se, že je meteoritský.
  Má různá jména.
 • 00:23:20 Dodnes je ve vlastnictví rodiny
  Barringerů.
 • 00:23:27 Ti tam vybudovali velice zajímavé
  meteoritské muzeum.
 • 00:23:34 Kde jsou samozřejmě také uloženy
  největší kusy z toho pádu.
 • 00:23:39 Ten náš, který váží 69 kilo,
  je ve skutečnosti trpaslík.
 • 00:23:46 Tam jsou kusy,
  které mají tunu.
 • 00:23:50 Těch kusů se našlo velké množství
  a stále ještě se nalézají.
 • 00:23:57 Ale starý pan Barringer,
  který ten kráter koupil,
 • 00:24:03 byl to důlní geolog, tak ten
  doufal, že v jádru toho kráteru
 • 00:24:11 najde nějaké obrovské železné
  těleso, které bude těžit.
 • 00:24:17 To se mu bohužel nepovedlo.
  Sice tam udělal
 • 00:24:21 poměrně hluboký vrt,
  ale našel tam akorát důkazy toho,
 • 00:24:26 že to je skutečně meteoritský
  kráter.
 • 00:24:31 Tam jsou roztavené horniny,
  které vznikají vysokým tlakem.
 • 00:24:43 Byl někdo někdy zasažen meteoritem?
  Pokud je známo, tak nikoliv.
 • 00:24:51 Je sice znám případ z Ameriky,
  že do ložnice
 • 00:24:55 proletěl střechou a stropem malý
  meteorit, dopadl do postele,
 • 00:25:04 ale bylo to ve dne, takže v té
  posteli nikdo nespal.
 • 00:25:08 Jaké opatření udělaly velmoci,
  aby si nespletly
 • 00:25:12 letící bolid s jaderným tokem?
 • 00:25:15 Rozlišit letící bolid od letící
  rakety,
 • 00:25:19 třeba s nukleární hlavicí
  nebo i s normální hlavicí,
 • 00:25:23 je velice snadné, protože
  spektální charakteristiky -
 • 00:25:28 to znamená rozdělení podle vlnových
  délek je úplně jiné u záření
 • 00:25:34 spalných plynů vytékajících
  z raketového motoru
 • 00:25:39 od těch plynů vzniklých rozžhavením
  vzduchu
 • 00:25:44 a odpařováním té hmoty z letícího
  bolidu.
 • 00:25:48 Ať už je toho či jiného chemického
  složení.
 • 00:25:52 To dokážeme rozlišit velice
  snadno.
 • 00:25:55 Čili není horko jako horko,
  když to řeknu úplně laicky.
 • 00:25:59 Přesně řečeno.
 • 00:26:09 Možná vás trochu překvapí,
  že v našem vyprávění
 • 00:26:12 o velkých astronomických událostech
  20. století
 • 00:26:16 se ocitáme zde,
  u docela malé osady Luhy
 • 00:26:20 poblíž Příbrami ve středních
  Čechách.
 • 00:26:23 Ale stejně tak bychom mohli být
  v sousedních obcích,
 • 00:26:26 třeba Velká, Dražkov
  nebo Hojšín.
 • 00:26:29 Protože všude zde se odehrála
  velmi významná událost,
 • 00:26:32 o které dnes budeme hovořit.
  Jedná se totiž o pády meteoritů.
 • 00:26:38 Meteority jsou relativně drobná
  tělesa naší sluneční soustavy,
 • 00:26:41 která se pohybují po stamiliony
  a miliardy roků
 • 00:26:45 napříč sluneční soustavou.
 • 00:26:47 Tu a tam se může stát, že některý
  z meteoritů se střetne se Zemí.
 • 00:26:52 Vstoupí do zemského ovzduší vysokou
  rychlostí a odporem atmosféry
 • 00:26:57 se ohřívá, vypařuje a rozpráší,
  přičemž velmi jasně svítí.
 • 00:27:03 Pozorujeme tak zvané bolidy.
  Jsou to velmi jasná tělesa,
 • 00:27:07 která několik sekund
  ozařují oblohu.
 • 00:27:11 A část materiálu může přežít
  průlet zemskou atmosférou.
 • 00:27:16 Nakonec jako temné těleso dopadne
  volným pádem na Zemi
 • 00:27:20 a stane se z něj meteorit,
  který potom nalézáme ve sbírkách.
 • 00:27:24 Jako třeba právě tady tento černý
  kámen.
 • 00:27:28 Meteority jsou ve sbírkách
  docela hojné,
 • 00:27:31 tak si můžete říci, proč zrovna
  o tomhle budeme hovořit.
 • 00:27:35 Je to z toho důvodu, že je to první
  případ v dějinách astronomie,
 • 00:27:38 kdy jsme získali doslova meteorit
  s rodokmenem.
 • 00:27:42 Díky souhře různých náhod
  se podařilo zjistit nejenom,
 • 00:27:47 že tento kámen přiletěl
  z kosmického prostoru,
 • 00:27:50 ale také přesně odkud přiletěl
  a jaká byla jeho původní dráha.
 • 00:27:54 Známe tedy velký kus jeho minulosti
  a v tom je jeho význam.
 • 00:27:58 Je to příběh, který si dnes budeme
  spolu vyprávět.
 • 00:28:01 Je nejenom poučný,
  ale také velmi zajímavý.
 • 00:28:04 Fotografie jasných meteorů,
  tak zvaných bolidů,
 • 00:28:09 patří mezi nejatraktivnější
  astronomické snímky vůbec.
 • 00:28:13 Světoznámým se stal obrázek
  galaxie v Andromedě
 • 00:28:16 s několikrát vybuchnuvším bolidem,
  jak jej zachytil
 • 00:28:20 12. září 1923 na snímku
  Josef Klepešta.
 • 00:28:25 Pro astronomy se fotografování
  meteorů
 • 00:28:28 stalo cenným zdrojem informací
  o jejich drahách v zemském ovzduší
 • 00:28:32 i o rychlostech a směrech,
  odkud k nám
 • 00:28:35 tito poslové z vesmíru
  přilétají.
 • 00:28:39 Velký projekt systematického
  fotografování meteorů
 • 00:28:42 se začátkem 50. let rozběhl také
  na observatoři v Ondřejově u Prahy.
 • 00:28:48 Vedení projektu se ujal
  Zdeněk Ceplecha.
 • 00:28:51 Ze dvou stanic,
  vzdálených od sebe asi 40 km,
 • 00:28:55 baterie fotokomor soustavně
  registrovaly meteory.
 • 00:28:59 Využila se každá jasná noc,
  když zrovna nerušil
 • 00:29:02 svým svitem Měsíc.
 • 00:29:05 Po osmi letech,
  když kamery probděly už 2 500 hodin
 • 00:29:09 sledováním meteorů ze dvou stanic,
  došlo k události,
 • 00:29:12 ve kterou tajně doufal každý
  z účastníků této akce.
 • 00:29:16 V úterý 7. dubna 1959,
  zanedlouho po setmění,
 • 00:29:21 se na sedm sekund rozzářil na nebi
  velice jasný bolid.
 • 00:29:27 Na krátkou chvíli proměnil noc
  v den a přelétl celou oblohu.
 • 00:29:31 Bylo krátce po půl deváté.
 • 00:29:34 Bolid svou září osvětlil polovinu
  Čech i část Moravy.
 • 00:29:39 Pohyboval se po šikmé dráze.
  Poprvé zazářil ve výšce 98 km.
 • 00:29:44 Počáteční rychlost - 21 km/s.
 • 00:29:49 Mezi 44 a 23 km výšky se těleso
  postupně rozpadlo na 17 úlomků.
 • 00:29:56 Na fotografiích je bolid zachycen
  ještě ve výšce 22 km,
 • 00:30:01 ale definitivně pohasl o něco níž,
  snad jen 13 km nad povrchem.
 • 00:30:07 Zkušeným lovcům bolidů bylo hned
  jasné, že toto je mimořádný případ.
 • 00:30:12 Někde poblíž musely dopadnout
  zbytky tohoto tělesa.
 • 00:30:17 Ondřejovští astronomové pod vedením
  Zdeňka Ceplechy
 • 00:30:20 zorganizovali celkem tři expedice
  na hledání meteoritů.
 • 00:30:24 Oblastí pádu, vymezenou na základě
  vyhodnocení snímku bolidu,
 • 00:30:29 bylo území na obou březích Vltavy
  mezi Příbramí a Sedlčany.
 • 00:30:34 Pátrací akce přinesla úspěch.
  Našly se čtyři úlomky.
 • 00:30:39 Ten největší, 4,5 kg,
  u osady Luhy,
 • 00:30:43 další pak u obcí Velká, Hojšín
  a Dražkov.
 • 00:30:48 Nalezené kameny vážily celkem téměř
  šest kilogramů
 • 00:30:52 a nakonec po mineralogickém
  a chemickém průzkumu
 • 00:30:54 byly předány do sbírek
  Národního musea v Praze.
 • 00:30:58 Tento hromadný pád meteoritů
  byl však unikátní tím,
 • 00:31:02 že se poprvé podařilo fotograficky
  registrovat průlet takového tělesa.
 • 00:31:09 A jeho zbytky na základě snímků
  také nalézt.
 • 00:31:13 V klasických detektivkách to tak
  bývá.
 • 00:31:15 Že pachatel se vrací na místo činu.
  A skutečně místo činu tady máme.
 • 00:31:21 Je to přesně 40 let potom,
  co se zde odehrála
 • 00:31:25 velice pozoruhodná událost.
 • 00:31:27 Dnes se píše 7. duben 1999
  a je tady se mnou
 • 00:31:31 hlavní aktér toho příběhu,
  doktor Zdeněk Ceplecha,
 • 00:31:35 který se na úspěchu naší astrologie
  rozhodující měrou podílel.
 • 00:31:40 Samozřejmě, že ten pád meteoritu
  nezpůsobil sám,
 • 00:31:44 ten přišel tak říkajíc
  z nebe.
 • 00:31:46 Ale to, co se potom odehrávalo,
  to už byla vaše záležitost.
 • 00:31:50 Byla to skutečně detektivní
  historie.
 • 00:31:54 Ovšem měli jsme jednu velkou výhodu
  při té detektivce,
 • 00:31:56 že jsme měli dobré indicie.
  Ty indicie byly snímky,
 • 00:32:01 které jsme získali ze dvou
  stanic,
 • 00:32:04 kde jsme meteority už osm let
  systematicky fotografovali.
 • 00:32:07 Takže jsme měli za úkol jenom
  vyhodnotit snímky a jít do oblasti.
 • 00:32:12 A snažit se najít,
  kde by ten meteorit mohl být.
 • 00:32:16 A tak jsme objížděli jednotlivé
  vesnice, až jsme přišli do Luhů,
 • 00:32:20 do této vesnice,
  kde sedlák Vršecký nám sdělil,
 • 00:32:25 že má podivný kámen,
  který mu spadl na pole.
 • 00:32:30 Tenhle kámen.
  A přiletěl tímto způsobem.
 • 00:32:34 Když nás pak přivedl na to místo,
  tak ten kámen letěl takhle,
 • 00:32:37 zabořil se do země asi dvacet
  centimetrů,
 • 00:32:40 ještě odskočil a zůstal navrchu.
 • 00:32:43 A samozřejmě sedlák neznal
  meteority.
 • 00:32:45 Pan Vršecký znal jenom to,
  že mu někdo hodil ošklivý kámen
 • 00:32:49 na jeho malé, hezké,
  dobře obdělávané pole.
 • 00:32:53 A tím pádem si toho všiml
  a přinesl meteorit domů.
 • 00:32:58 A přes jeho dceru, která ho odnesla
  do Vyšňové
 • 00:33:03 jsme ho postupně získali
  a umístili znova na místo,
 • 00:33:06 kde ho sedlák Vršecký našel,
  udělali veškerou dokumentaci.
 • 00:33:09 V ten moment,
  kdy jsme ten meteorit měli,
 • 00:33:12 to byla historická událost,
  protože to bylo poprvé,
 • 00:33:14 kdy existovaly přesné fotografické
  záznamy ze dvou stanic.
 • 00:33:18 A přitom jsme ještě měli toho
  svědka.
 • 00:33:24 To, že jste měli záznamy
  ze dvou stanic
 • 00:33:27 bylo naprosto rozhodující
  pro ten objev,
 • 00:33:29 a proto jste brouzdali v okolí,
  protože jste věděli,
 • 00:33:32 že to tady někde musí být.
  Ale k tomu, abyste to mohli vědět,
 • 00:33:34 jste nejenom museli ty snímky
  pořídit,
 • 00:33:37 ale museli jste je také
  vyhodnotit.
 • 00:33:39 Člověk si umí představit, že za tím
  je poměrně hodně výpočetní práce.
 • 00:33:42 A musíme si uvědomit,
  že v roce 1959 fakticky
 • 00:33:45 neexistovala žádná výpočetní
  technika v moderním slova smyslu.
 • 00:33:49 To máš pravdu.
 • 00:33:52 Když jsme začínali ten program
  osm let před tou událostí,
 • 00:34:00 jsme měli dokonce kalkulátory
  mechanické na kličku.
 • 00:34:03 Kde každé násobení a dělení
  se dělalo otáčením kličky
 • 00:34:07 a posunováním válce.
 • 00:34:10 Ale v době Příbrami už jsme měli
  ohromný pokrok.
 • 00:34:13 Už jsme měli elektrické.
  Ale stejně jsme násobili
 • 00:34:16 jednotlivá čísla
  a v tabulkách vyhledávali funkce
 • 00:34:18 a zrekonstruovali tu dráhu.
 • 00:34:20 Ten výpočet trval pro dvě
  děvčata -
 • 00:34:24 Naďu Lukasovou a Marii Ježkovou
  zhruba týden.
 • 00:34:27 Dvakrát se to muselo dělat kvůli
  kontrole.
 • 00:34:30 Jiná kontrola nebyla, než že se to
  dvakrát nezávisle provedlo.
 • 00:34:34 Tentýž výpočet dnes by trval méně
  než tisícinu vteřiny.
 • 00:34:39 Takový je pokrok.
 • 00:34:41 Ale tenkrát jsme to musel zvládnout
  a zvládli.
 • 00:34:44 Takový úspěch na samém počátku
  vědecké dráhy
 • 00:34:46 by pro mnoho lidí znamenal
  spánek na vavřínech.
 • 00:34:49 Ale pro vás to naopak byla
  velká inspirace pro program,
 • 00:34:52 který potom pokračoval řadu
  desetiletí.
 • 00:34:56 My jsme hned po pádu přemýšleli
  o tom,
 • 00:34:58 jak takovou věc udělat
  častější.
 • 00:35:01 A protože jsme měli dvě stanice -
  první nápad je
 • 00:35:04 udělat hodně stanic ve větších
  vzdálenostech od sebe,
 • 00:35:08 asi tak po sto kilometrech -
  takže vznikla
 • 00:35:10 tak zvaná evropská síť
  pro fotografování bolidů,
 • 00:35:15 která dnes zabírá nad 50 stanicemi,
  fotografuje dodnes.
 • 00:35:21 50 stanic zaujímá asi jeden milion
  kilometrů čtverečních,
 • 00:35:27 které hlídá po celé střední
  a částečně i v západní Evropě.
 • 00:35:33 Ale tento nápad nebyl jenom
  náš.
 • 00:35:37 Tento náš úspěch podnítil
  i Američany a Kanaďany,
 • 00:35:41 aby také udělali podobné sítě
  jako je ta naše evropská síť.
 • 00:35:45 Sice o trochu později,
  ale stejně účinné sítě.
 • 00:35:49 A obě tyto sítě potom také slavily
  úspěch.
 • 00:35:53 Šest let po pádu příbramského
  meteoritu vzniká
 • 00:35:57 v sedmi středozápadních státech USA
  tak zvaná Prérijní síť.
 • 00:36:02 Tvoří ji 16 stanic.
 • 00:36:05 Jsou to automatické stanice,
  ke kterým obsluha
 • 00:36:07 přijíždí jen jednou za několik
  dní.
 • 00:36:10 Úspěch podobný tomu příbramskému
  se dostavil 3. ledna 1970.
 • 00:36:15 V 8:14 místního času
  se nad střední Nebraskou
 • 00:36:20 objevil nápadný bolid,
  jasnější než Měsíc v úplňku.
 • 00:36:25 Bolid zachytily
  kamery Prérijní sítě.
 • 00:36:28 Těleso vlétlo do atmosféry
  rychlostí 14 km/s.
 • 00:36:33 A podle prvních výpočtů
  by asi kilogram hmoty
 • 00:36:35 měl dopadnout až na Zem.
 • 00:36:38 Předpokládané místo dopadu -
  asi 5 km východně
 • 00:36:41 od malé farmářské osady Lost City
  v Oklahomě.
 • 00:36:45 60 km východně od města
  Tulsi.
 • 00:36:49 Je to zapomenutý kout světa,
  doslova Ztracená Lhota.
 • 00:36:54 Správce sítě ihned vyrazil
  z Nebrasky do Oklahomy,
 • 00:36:58 ale cesta po zasněžených
  a zledovatělých silnicích
 • 00:37:01 se protáhla na pět dní.
 • 00:37:04 Ve vesničce ale nemohl uvěřit
  svým očím.
 • 00:37:07 Uprostřed silnice ležel zcela
  netknutý 10kilogramový meteorit.
 • 00:37:13 Tedy netknutý - později
  biochemikové zjistili,
 • 00:37:17 že na povrchu jsou jakési organické
  sloučeniny.
 • 00:37:21 Bedlivější prohlídka stop kolem
  místa pádu meteoritu naznačila,
 • 00:37:26 že pár hodin před nálezem
  jej zřejmě poskvrnil nějaký pes.
 • 00:37:31 Třetí meteorit s rodokmenem
  se podařilo nalézt Kanaďanům.
 • 00:37:36 Jejich bolidová síť zahrnovala
  dvanáct stanic,
 • 00:37:40 které operovaly na ploše
  700 tisíc km2.
 • 00:37:44 Také oni si museli pár let počkat
  na svůj velký úspěch.
 • 00:37:47 Ten přišel 5. února 1977.
 • 00:37:52 Posádka letounu Air Canada letícího
  z Winnipegu do Vancouveru
 • 00:37:55 hlásila řídící věži ve městě Regina
  jasný bolid.
 • 00:38:02 Na základě tohoto hlášení
  byly urychleně vyvolány
 • 00:38:04 snímky ze čtyř stanic
  sítě.
 • 00:38:07 Na třech bylo sice zataženo,
  ale čtvrtá bolid zaregistrovala.
 • 00:38:12 Nakonec se podařilo vytáhnout
  jisté informace
 • 00:38:14 i z dalšího snímku
  a výpočty dráhy naznačily,
 • 00:38:17 že by zbytek tělesa mohl dopadnout
  na Zemi.
 • 00:38:21 Hledání meteoritů v zasněžené
  krajině bylo úspěšné.
 • 00:38:25 První den byl nalezen nejtěžší
  kousek.
 • 00:38:29 A pak ještě dalších pět nedaleko
  něj o dva měsíce později.
 • 00:38:34 Meteorit dostal jméno
  Innisfree
 • 00:38:38 podle blízkého městečka ležícího
  na silnici z Edmontonu.
 • 00:38:41 Poslední případ takto nalezeného
  meteoritu
 • 00:38:45 je kuriózní v mnoha směrech.
  K jeho zaznamenání
 • 00:38:48 nebylo třeba budovat
  žádnou fotografickou síť.
 • 00:38:51 A k jeho nalezení nebylo třeba
  organizovat žádnou pátrací akci.
 • 00:38:57 9. října 1992 v 8 hodin večer
  místního času
 • 00:39:03 si to 12kilogramový meteorit
  namířil
 • 00:39:06 přímo do kufru zaparkovaného vozu
  ve státě New York.
 • 00:39:11 Let bolidu sledovaly tisíce
  Američanů
 • 00:39:16 po celém východním pobřeží
  USA.
 • 00:39:19 A zejména mezi diváky jednoho
  fotbalového zápasu středoškoláků
 • 00:39:22 se našlo dost těch, kteří let
  bolidu pohotově zaznamenali.
 • 00:39:27 Z těchto záběrů se pak podařilo
  zjistit
 • 00:39:30 dráhu objektu ve sluneční soustavě
  dříve
 • 00:39:34 než stoupil do zemského
  ovzduší.
 • 00:39:39 Takže tohle je nejslavnější
  meteorit 20. století.
 • 00:39:42 Řekl bych, že ano, protože to bylo
  poprvé, kdy jsme mohli ověřit,
 • 00:39:45 odkud k nám taková tělesa,
  která dopadají na povrch Země,
 • 00:39:48 přicházejí.
  Předtím to bylo pouze podezření,
 • 00:39:53 nebyla přesná pozorování,
  že je to z malých planetek.
 • 00:39:57 To se skutečně ověřilo, dráha se
  dala velmi přesně vypočítat,
 • 00:40:01 protože u tak velkého tělesa
  už je
 • 00:40:05 malá změna rychlosti v ovzduší.
 • 00:40:08 Potvrdilo se, že je to dráha
  planetky.
 • 00:40:11 A nejen, že je to dráha planetky,
  ale i po zjištění radiačního stáří,
 • 00:40:16 že se pohybovala 10 milionů let
  v naší sluneční soustavě.
 • 00:40:21 Když ovšem celkové stáří
  má jako celá sluneční soustava,
 • 00:40:27 zhruba těch necelých
  pět miliard let.
 • 00:40:32 Když to tak poslouchám,
  tak mně připadá,
 • 00:40:35 že je to vlastně velmi levná
  doprava.
 • 00:40:38 To je nejlacinější doprava,
  kterou si umíš představit.
 • 00:40:41 Kdybychom to dopravovali
  jako program Apollo
 • 00:40:43 dopravoval měsíční kameny na Zemi,
  tak to je nesrovnatelné.
 • 00:40:48 Je to prakticky zadarmo.
  A nám zbývá jenom meteorit nalézt
 • 00:40:53 a případně určit jeho dráhu
  vzduchem.
 • 00:40:57 Ano,
  meteority je třeba nalézt.
 • 00:41:01 Ve sbírkách muzeí po celém světě
  je spousta meteoritů
 • 00:41:04 nejrůznějších druhů, ale ty
  nejvzácnější tam obvykle chybí.
 • 00:41:10 Jsou jimi
  tak zvané uhlíkaté chondrity.
 • 00:41:14 Křehké, nevzhledné a zcela
  nenápadné kameny,
 • 00:41:18 které se však nejvíce podobají
  látce,
 • 00:41:20 z níž se kdysi utvořila
  naše
 • 00:41:23 planetární soustava.
 • 00:41:25 V současné době se nejvíce
  meteoritů nelézá v Antarktidě.
 • 00:41:28 Existují oblasti, kde je množství
  nalezených meteoritů
 • 00:41:32 obzvlášť velké.
 • 00:41:34 Především jsou to úpatí hor
  táhnoucích se
 • 00:41:37 od Viktoriiny země
  přes střed Antarktidy.
 • 00:41:41 Meteority z Antarktidy mají
  tu výhodu,
 • 00:41:45 že se nalézají ve sterilním
  prostředí.
 • 00:41:48 Zde se zachovaly meteority,
  které spadly dokonce
 • 00:41:50 před deseti tisíci
  až sta tisíci lety.
 • 00:41:53 Mezi meteority
  jsou vzácné uhlíkaté chondrity,
 • 00:41:57 ale i jiné unikátní kusy.
 • 00:42:01 18. ledna 1982
  byl v oblasti Alan Hill
 • 00:42:04 sebrán sklovitý meteorit,
  o němž geologové zanedlouho věděli,
 • 00:42:08 že pochází z Měsíce.
 • 00:42:11 Takových měsíčních meteoritů
  dnes známe několik desítek.
 • 00:42:16 O některých antarktických
  meteoritech zase víme,
 • 00:42:19 že pocházejí z Marsu.
 • 00:42:21 Jiné kousky mimozemské látky
  jsou původem z planetek
 • 00:42:24 Vesa, Bož Němcová,
  Partenope...
 • 00:42:30 Tento seznam se bude zřejmě dál
  utěšeně rozrůstat.
 • 00:42:34 Antarktida je zemí zaslíbenou
  pro sběratele meteoritů.
 • 00:42:39 Odhadem je jich tu několik milionů
  kusů.
 • 00:42:43 Nevadí, že jich zatím známe
  jen něco přes deset tisíc.
 • 00:42:47 Ty další zde zůstávají
  zakonzervovány
 • 00:42:50 a čekají na příští generace
  badatelů.
 • 00:43:00 Když se podíváme na sbírku
  meteoritů,
 • 00:43:02 kterých je dnes ve světových
  muzeích řekněme 60 tisíc kusů,
 • 00:43:07 tak velice vzácně se tam vyskytují
  meteority,
 • 00:43:11 které ve skutečnosti nepřiletěly
  z pásma planetek nebo z komet,
 • 00:43:15 ale které přiletěly z Měsíce
  a nebo z Marsu.
 • 00:43:19 To nezajímavější je,
  jak to,
 • 00:43:22 že se sem ta tělesa z Marsu
  nebo z Měsíce dostala?
 • 00:43:25 To je takový dvojitý karambol.
 • 00:43:27 Ten první karambol je,
  že nějaké těleso,
 • 00:43:29 tak jako dopadají kosmická tělesa
  na Zemi,
 • 00:43:32 tak že dopadne na Mars
  nebo na Měsíc.
 • 00:43:35 Dopadne vysokou rychlostí,
  takže ten náraz -
 • 00:43:40 u Měsíce to bývá bez atmosféry,
  u Marsu je slabá atmosféra -
 • 00:43:45 tak ten náraz je tam
  prudší.
 • 00:43:48 Tím pádem vytvoří kráter,
  skoro všechny objekty
 • 00:43:50 vytvoří krátery, dokonce někdy
  velmi miniaturní.
 • 00:43:54 A tím pádem se část hornin
  z povrchu Měsíce nebo z Marsu
 • 00:43:59 dostane na balistické dráhy,
  už se nevrátí,
 • 00:44:02 letí do sluneční soustavy,
  tam obíhají
 • 00:44:04 jako samostatná tělesa,
  jako miniaturní meteroidy.
 • 00:44:10 A pak se může stát,
  že sem tam spadnou na Zemi.
 • 00:44:13 Takže ve sbírkách je přibližně
  asi 30 meteoritů z Měsíce
 • 00:44:18 a zhruba stejný počet
  z Marsu.
 • 00:44:21 Takže to je velice cenný materiál.
  Zejména u Marsu. To je zadarmo!
 • 00:44:25 Přiletělo to sem,
  jen se to muselo správně
 • 00:44:28 posbírat a správně identifikovat.
 • 00:44:37 Co se týče nalezení mikrofosílií
  v marsovských meteoritech
 • 00:44:44 nalezených v Antarktidě na Zemi,
  tak okolo toho pořád trvá diskuse.
 • 00:44:51 A oba dva tábory přinášejí
  důkazy pro i proti.
 • 00:44:56 Zatím já osobně
  se spíš kloním k tomu,
 • 00:45:01 že jde o anorganické sferule
  vápenitého charakteru.
 • 00:45:10 Sferule.
  To jsou ty chodbičky?
 • 00:45:13 Ne, to jsou takové
  ty malinké kuličky.
 • 00:45:17 Jako sféra - sferule.
 • 00:45:21 Které právě mohou být vykládány
  jako zkameněliny
 • 00:45:25 něčeho velice jednoduchého,
  vlastně předchůdců našich bakterií.
 • 00:45:33 Ale mohou vznikat také normálním
  anorganickým způsobem.
 • 00:45:38 V podstatě asi tak,
  jako vznikají umělé perly.
 • 00:45:49 Měsíc se pozoruje už několik
  století.
 • 00:45:54 Od dob Galilea.
 • 00:45:56 Viděl někdo někdy dopad většího
  meteoritu na Měsíc?
 • 00:46:00 To by musel být záblesk.
  Toto je moc dobrá otázka.
 • 00:46:05 Jak je to s tím Měsícem.
 • 00:46:07 Jestliže Měsíc nemá atmosféru,
  tak se musí stávat,
 • 00:46:09 že i miniatruní meteoroit
  na měsíc dopadne
 • 00:46:12 nezmenšenou rychlostí
  a křísne o měsíční povrch.
 • 00:46:16 To by měla být docela rána,
  která by měla být vidět.
 • 00:46:19 Tam by měl být vidět záblesk
  jiskry,
 • 00:46:22 tak jako když praštíte kladivem
  do kamene.
 • 00:46:25 Také vidíte, že odlétají jiskry.
  Takže se dokonce ještě předtím,
 • 00:46:29 než se Galileo díval na Měsíc,
  tak je jedna zpráva,
 • 00:46:32 která pochází tuším ze 12. století,
  že nějací pozorovatelé,
 • 00:46:36 ne hvězdáři, viděli,
  jak se na srpku Měsíce
 • 00:46:41 najednou rozzářila světlá
  skvrna.
 • 00:46:44 Tak se jeden čas spekulovalo
  o tom,
 • 00:46:46 že by to mohl být dopad velkého
  meteoritu na Měsíc,
 • 00:46:49 ale nic čerstvého v tom místě
  není,
 • 00:46:51 takže to asi byl nějaký
  blud.
 • 00:46:54 Nicméně od doby,
  kdy máme dalekohledy
 • 00:46:56 a zejména fotografickou techniku,
  tak je možné
 • 00:46:59 takovéto věci registrovat,
  zejména na straně Měsíce,
 • 00:47:02 která je neosvětlená Sluncem.
 • 00:47:05 Když vidíte Měsíc v srpku,
  tak vidíte,
 • 00:47:09 že je jakoby dokreslený, tomu se
  říká "popelavý svit Měsíce?.
 • 00:47:13 Na této části Měsíce
  by záblesky bylo vidět lépe
 • 00:47:15 než na osvětlené části.
 • 00:47:17 Ale teď v moderní době,
  kdy jsou citlivé kamery,
 • 00:47:20 které mají polovodičové čipy,
  tak tam už je šance.
 • 00:47:25 Využívá se k tomu zejména
  období,
 • 00:47:28 kdy jsou významné meteoritské
  roje.
 • 00:47:31 A ty bývají
  v srpnu a v listopadu.
 • 00:47:35 To jsou proudy částic,
  které pocházejí z komet
 • 00:47:37 a přicházejí v dosti velkém
  počtu.
 • 00:47:42 Vidíme meteoritský roj na Zemi,
  to se dá pozorovat
 • 00:47:43 i amatérskými prostředky.
 • 00:47:46 A protože Měsíc je blízko,
  tak obyčejně ten proud
 • 00:47:48 zasahuje také Měsíc.
 • 00:47:51 Takže tam je větší šance,
  že aspoň ta drobná tělíska
 • 00:47:53 z toho meteorologického roje
  na Měsíc také padají.
 • 00:47:56 A protože tam není ta atmosféra,
  tak to tam všechno vybuchuje.
 • 00:48:00 A tohle se už podařilo.
 • 00:48:02 Podařilo se to na několika místech
  na světě.
 • 00:48:04 Takže už máme několik desítek
  takových záznamů,
 • 00:48:07 kdy na té neosvětlené části Měsíce
  je vidět tyto záblesky.
 • 00:48:11 Z toho se dá spočítat
  o jak nepatrná tělíska jde.
 • 00:48:14 To jsou gramové objekty
  a je to vidět na tuto vzdálenost!
 • 00:48:18 Člověk si uvědomuje,
  jak obrovské ty nárazy jsou.
 • 00:48:42 Pane doktore, to míso,
  kde se teď nacházíme.
 • 00:48:44 Sem spadl ten meteorit,
  který způsobil,
 • 00:48:47 že jsou tady všude v okolí
  ty vltavíny?
 • 00:48:50 To vás musím zklamat.
  To byste musela jet do Německa.
 • 00:48:53 Tam skutečně došlo k tomu,
  že tam dopadl meteorit.
 • 00:48:56 Já to nakreslím.
  To bude nejjednodušší.
 • 00:48:59 Meteority máte malé,
  které shoří při průletu atmosférou
 • 00:49:02 a vypadají potom jako padající
  hvězdy.
 • 00:49:06 Ty lidé běžně pozorují
  v létě.
 • 00:49:08 A nebo to jsou velké meteority,
  jako v tomto případě,
 • 00:49:11 který dopadl pod určitým úhlem
  na území dnešního Německa.
 • 00:49:15 Tam přetavil horniny
  a vytvořil impaktovou strukturu.
 • 00:49:18 Ten efekt byl takový,
  že všechna kinetická energie
 • 00:49:21 se přeměnila v tepelnou
  a bylo to něco jako
 • 00:49:24 dopad atomové bomby.
 • 00:49:27 Roztavený materiál v podobě cákance
  dopadl
 • 00:49:29 na území dnešních jižních Čech
  a Moravy,
 • 00:49:32 protože ty cákance byly celkem
  tři.
 • 00:49:36 Kolik se těch vltavínů
  už dostalo z republiky ven
 • 00:49:38 za posledních pár let?
 • 00:49:41 Já si myslím,
  že řádově v jednotkách tun.
 • 00:49:44 Koho to zajímá?
  Zabývá se tím někdo?
 • 00:49:47 Snaží se nějak ovlivnit,
  aby ti černí kopáči zmizeli?
 • 00:49:51 Bohužel v tomto státě
  je takový chaos,
 • 00:49:54 že i v této oblasti to nikoho
  příliš nezajímá.
 • 00:49:58 S vltavíny se v posledních letech
  obchoduje
 • 00:50:00 na všech velkých světových
  burzách.
 • 00:50:02 Za každý gram se zde platí
  20 až 30 dolarů.
 • 00:50:05 Zatímco překupníci u nás pouhých
  5 až 8 korun.
 • 00:50:08 Stát, na jehož území se vltavíny
  nacházejí,
 • 00:50:10 z těchto obchodů nemá
  ani haléř.
 • 00:50:14 Jak dlouho trvalo, než se tady ta
  lokalita změnila v měsíční krajinu?
 • 00:50:21 Teď je to dohromady přibližně
  rok.
 • 00:50:23 A na kolik byste tipoval,
  že se tady objemově mohlo vytěžit?
 • 00:50:27 Když to vidím teď, naposledy
  jsem tady byl tak před půl rokem,
 • 00:50:31 byla vytěžena jenom ta přední
  část.
 • 00:50:34 Tak bych tipnul,
  že je to víc než tuna.
 • 00:50:38 Jak to, že těm lidem nedojde,
  jak je to nebezpečné
 • 00:50:40 po sobě nechat ty nezaházené
  jámy?
 • 00:50:44 To je jenom sobectví.
 • 00:50:47 Jim je jedno, jestli tam někdo
  spadne nebo nespadne.
 • 00:50:49 Oni hrabou peníze.
 • 00:50:52 Podle oficiálních údajů
  bylo v posledních letech
 • 00:50:54 vytěženo pouhých 22 kilogramů
  vltavínů.
 • 00:50:58 Tuny vytěžené ve skutečnosti
  končí prostřednictvím
 • 00:51:00 překupníků v zahraničí.
 • 00:51:04 Jsem přesvědčený o tom,
  že je to organizovaná skupina,
 • 00:51:07 protože sám osobně i ve spolupráci
  s policií jsme zaznamenali,
 • 00:51:11 že v tom prostoru jsou.
 • 00:51:14 Zavolal jsem policii a při příjezdu
  na místo tam nikdo nebyl.
 • 00:51:18 Musí mít v okolí hlídky, musí mít
  mobilní telefony, vysílačky.
 • 00:51:23 Organizovaní v každém případě
  jsou.
 • 00:51:25 Když to nevytěžíme my,
  tak postupem času
 • 00:51:28 to vytěží tito kopáči.
 • 00:51:30 Načerno to vyvezou ven a budeme to
  znát jen z katalogů v zahraničí,
 • 00:51:34 z internetu,
  možná z různých publikací,
 • 00:51:37 ale nebudeme vidět jak tyto
  vltavíny vypadaly.
 • 00:51:50 To je krasavec.
  A ještě má v sobě takový to...
 • 00:51:56 Jak je to zalité v té vrstvě.
  má to i v těch pórech.
 • 00:52:05 Dokázal byste teď přestat
  a jít domů?
 • 00:52:08 To ne.
  Když to člověk najede na začátku,
 • 00:52:13 tak je to radost.
  A on je ještě pěknej.
 • 00:52:17 Takový kousek jsem nevykopal
  dlouho.
 • 00:52:20 Má tak 12, 15 gramů.
 • 00:52:23 Když se podíváte proti světlu -
  má krásný spodek z kapky.
 • 00:52:32 Tato část nahoře chybí, ten jazyk.
  Ale i tak je to pěkný kámen.
 • 00:52:38 Asi dvacet milionů let.
  To je doba,
 • 00:52:41 kterou vesmírní poslové strávili
  v jihočeské krajině.
 • 00:52:44 Jednou budou
  možná naši potomci říkat:
 • 00:52:46 "Ano, kdysi zde byly vltavíny.?
  A kdo ví,
 • 00:52:49 kolik milionů let budou muset čekat
  na další posly z vesmíru.
 • 00:52:53 Pokud se nezastaví to, co se dnes
  v jižních Čechách odehrává.
 • 00:52:59 Nekrvácí vám srdce,
  když víte,
 • 00:53:02 jak se devastuje
 • 00:53:04 jihočeská krajina kvůli vltavínům?
  Nejenže krvácí srdce
 • 00:53:09 kvůli devastované krajině,
  ale krvácí srdce,
 • 00:53:14 jak se ty meteority vyvážejí
  do zahraničí.
 • 00:53:20 Jako muzeum máme zájem získat
  ty unikátní kusy.
 • 00:53:26 Ale ty nám právě unikají.
  Ty nezískáme.
 • 00:53:32 Je to otázka ceny,
  my už to neuplatíme.
 • 00:53:38 Ale doby, kdy nabídka do muzea
  chodila
 • 00:53:42 a my jsme velkou část těch
  největších vykupovali,
 • 00:53:48 a nejen největších,
  také zajímavých
 • 00:53:51 morfologickým tvarem,
  tak ta už je pryč.
 • 00:53:55 A jak se to v těch dobrých dobách
  hledalo?
 • 00:53:58 Po dešti se to vždycky hledalo,
  vždycky se to hledá
 • 00:54:03 a je to poměrně úspěšné.
 • 00:54:07 Ale když vykopete díru a dostanete
  se do hloubky několika metrů
 • 00:54:17 a přijdete na tu vrstvu pískovců,
  která je jimi bohatá,
 • 00:54:23 tak pak můžete najít i dvacet
  kousků za půl hodinky.
 • 00:54:29 Není vyloučené,
  že časem najdeme kráter,
 • 00:54:34 který by se nám víc líbil
  jako zdroj pro vltavíny.
 • 00:54:46 Zanechal nějakou stopu velký
  meteorit v české krajině?
 • 00:54:51 Mluví se o českobudějovické
  kotlině.
 • 00:54:56 O českobudějovické kotlině
  jsou záznamy
 • 00:54:58 už delší dobu z geologických
  nálezů,
 • 00:55:01 protože se dnes dá zmapovat
  geologicky.
 • 00:55:04 Celé území republiky
  je zmapováno velmi dobře.
 • 00:55:08 Před desítkami let se už objevila
  myšlenka,
 • 00:55:11 že taková ta proláklina
  kolem Českých Budějovic
 • 00:55:15 je dnem impaktního kráteru
  po dávném meteoritu.
 • 00:55:20 A tato domněnka je velmi
  pravděpodobně správná.
 • 00:55:24 Těžiště toho dopadu
  bylo poblíž obce Vševětín.
 • 00:55:29 Říká se tomu
  Vševětínský meteorit.
 • 00:55:32 A ten impakt se odehrál tak dávno,
  že z toho kráteru moc nezbylo.
 • 00:55:36 Je tam základní proláklina,
  protože to se dá z hornin stanovit.
 • 00:55:43 Ten Vševětínský meteorit
  dopadl před sto miliony lety.
 • 00:55:48 Čili to už je v té krajině
  prakticky zahlazeno.
 • 00:55:51 Ale meteoritický kráter
  to je.
 • 00:56:00 Střední Evropa, Čechy.
 • 00:56:03 Tato malebná oblast se vylidnila
  před několika lety poté,
 • 00:56:06 co bylo potvrzeno,
  že právě sem dopadne jádro komety.
 • 00:56:09 Záchranná mise má na kometu
  dopravit jadernou nádrž.
 • 00:56:13 Při jejím odpálení by se kometa
  vychýlila z dráhy tak,
 • 00:56:15 aby minula naši planetu.
 • 00:56:30 Dnes pod umělou oblohou pražského
  planetária se zamyslíme nad tím,
 • 00:56:35 zda z té skutečné vesmírné oblohy
  nám nehrozí nějaké nebezpečí.
 • 00:56:44 Náš nejbližší vesmírný souputník -
  Měsíc.
 • 00:56:48 Jeho povrch je rozryt nesčíslnými
  krátery.
 • 00:56:50 Od ohromných po zcela
  nepatrné.
 • 00:56:53 Je to hmatatelný důkaz,
  jak husté je ostřelování
 • 00:56:56 vesmírnými střelami,
  tělesy různého složení i velikostí,
 • 00:57:00 které se toulají kosmickým
  prostorem.
 • 00:57:03 Náš Měsíc nemá atmosféru
  ani vodu na povrchu,
 • 00:57:05 a tak stopy kosmické střelnice
  tu přetrvávají po dlouhé věky.
 • 00:57:09 I u nás na Zemi objevily
  fotografické snímky řadu míst,
 • 00:57:12 kam dopadla velká kosmická
  tělesa.
 • 00:57:15 Asi neznámější z mnoha velkých
  vesmírných katastrof,
 • 00:57:18 které postihly naši Zemi během
  miliard let jejího vývoje,
 • 00:57:21 byl dopad velké planetky
  do oblasti dnešního
 • 00:57:23 Mexického zálivu
  před 65 miliony let.
 • 00:57:26 Většina vědců s ním spojuje
  i vyhynutí dinosaurů.
 • 00:57:33 Tato tělesa neustále dopadají
  do našeho ovzduší.
 • 00:57:39 Čím menší, tím častěji.
 • 00:57:41 Celkový přínos je asi 300
  nákladních vlaků
 • 00:57:44 o padesáti vagónech do roka.
 • 00:57:46 Pokud jsou větší,
  mohou proniknout až na povrch Země.
 • 00:57:49 Takový případ byla Tunguzká
  katastrofa,
 • 00:57:51 kde těleso proniklo těsně
  nad povrch Země
 • 00:57:54 a výbuchem zničilo
  2 tisíce km2 lesa.
 • 00:57:59 Menší tělesa sledujeme denně
  v ovzduší prostřednictvím
 • 00:58:05 fotografické techniky můžeme
  získávat přesné údaje
 • 00:58:08 o jejich letu, o jejich drahách,
  jak vidíte například zde -
 • 00:58:11 dráhy ve sluneční soustavě.
 • 00:58:13 Toto jsou například
  od železných meteorů.
 • 00:58:16 Mohou být ovšem také tělesa
  jiná.
 • 00:58:19 K našemu štěstí je jich většina
  z křehkého materiálu,
 • 00:58:23 říkáme mu kometární materiál,
  který při průniku ovzduším
 • 00:58:28 se rozdrolí na kousíčky,
  vypaří a na povrch Země
 • 00:58:32 už nedopadne nic než drobný
  prach.
 • 00:58:35 Doktor Ceplecha stál u zrodu
  bolidové pozorovací sítě.
 • 00:58:38 Studiu dopadu meteoritů
  se věnuje už přes 40 let.
 • 00:58:41 V tomto oboru je dnes světově
  uznávaným odborníkem.
 • 00:58:45 Také tento neobvyklý radar
  sleduje
 • 00:58:47 na ondřejovské observatoři
  meteority.
 • 00:58:50 Ty zanechávají při průletu ovzduším
  ionizovanou stopu,
 • 00:58:53 od níž se vlny radaru
  odrážejí.
 • 00:58:55 To jsou jejich záznamy.
 • 00:58:58 Díky sondě Galileo
  si můžeme zblízka prohlédnout
 • 00:59:00 tyto ohromné balvany letící
  vesmírem - planetky.
 • 00:59:03 Tak nějak vypadá smrtelné nebezpečí
  z kosmu.
 • 00:59:15 Těch planetek je, Vladimíre,
  velké množství.
 • 00:59:17 -To je, Luboši.
  Já jsem si tady připravil
 • 00:59:20 takové počítačové schéma,
  kde jsou znázorněny
 • 00:59:27 polohy známých planetek.
  To znamená asi kolem 6 tisíc.
 • 00:59:33 Jak obklopují dráhu
  Marsu a Jupitera.
 • 00:59:38 To je skutečně úděsné,
  co tam těch těles je.
 • 00:59:42 A některé z nich,
  jak je vidět,
 • 00:59:45 jsou dokonce uvnitř dráhy Země,
  blíž ke Slunci.
 • 00:59:51 To znamená, že nutně se v nějakém
  okamžiku přibližují k Zemi,
 • 00:59:55 případně kříží dráhu Země.
 • 00:59:59 A ta rychlost,
  s jakou se k Zemi mohou přiblížit,
 • 01:00:03 ta je několik desítek kilometrů
  za sekundu.
 • 01:00:05 To znamená, že ta energie,
  i když jsou to tělesa
 • 01:00:08 10, 20, 100 kilometrů velká,
  tak ta celková energie je obrovská.
 • 01:00:13 Tudíž představují skutečně poměrně
  vážné nebezpečí.
 • 01:00:20 Vlasatice, komety. Dnes víme,
  že nevěští nic zlého.
 • 01:00:25 Nebezpečí nehrozí ani když
  naše Země projde jejich ohonem.
 • 01:00:28 Je to jen proud velice řídkých
  plynů.
 • 01:00:30 Nebezpečím pro nás může být jádro
  komety,
 • 01:00:33 shluk balvanů, prachu a ledu.
 • 01:00:35 Největší mají
  i mnohakilometrový průměr.
 • 01:00:37 A že jde o reálnou hrozbu
  odkazuje na noční oboze
 • 01:00:40 každoročně řada meteorologických
  rojů, zbytků rozpadlých komet.
 • 01:00:49 Tohle je naše
  nejbližší kosmické nebezpečí.
 • 01:00:51 Umělé kosmické objekty vypuštěné
  lidmi na oběžnou dráhu.
 • 01:00:55 Dnes jich je známo asi osm tisíc.
  Z nich jen několik set
 • 01:00:58 jsou aktivní družice. Zbytek je
  už jen kosmický šrot.
 • 01:01:01 Tyto objekty se při sestupu vypaří
  v hustších vrstvách atmosféry.
 • 01:01:05 Jen jeden nebo dva ročně dopadnou
  většinou bez povšimnutí na Zem.
 • 01:01:09 Noční obloha.
 • 01:01:12 Jednou z největších záhad,
  kterou skrývá,
 • 01:01:14 jsou tajemné záblesky
  gama záření.
 • 01:01:17 Jde o spršky vysoce energetických
  fotonů,
 • 01:01:19 které však život na Zemi
  neohrožují.
 • 01:01:23 My neznáme ani jejich původ,
  ani místo, kde vznikají,
 • 01:01:27 ani jejich vzdálenost.
 • 01:01:29 A to je něco,
  co v astrofyzice moc běžné není.
 • 01:01:32 To, co tady vidíte, jsou poslední
  data z americké družice,
 • 01:01:36 která nám dokazují rozložení
  jednotlivých záblesků po obloze.
 • 01:01:42 Ty jevy jsou rozloženy zcela
  spojitě.
 • 01:01:45 A vysvětlení je takové,
  že se buď jedná
 • 01:01:48 o jevy velice ve velice velkých
  vzdálenostech.
 • 01:01:52 Pak by se ovšem jednalo o největší
  známé výbuchy v celém vesmíru,
 • 01:01:58 dosahující svítivosti
  asi kvadrionkrát více
 • 01:02:02 než celé naše Slunce.
 • 01:02:05 Nebo že se jedná o jevy
  v takové kulové obálce kolem
 • 01:02:08 naší galaxie kolen mléčné dráhy.
 • 01:02:11 A nebo se jedná o jevy vznikající
  někde v našem okolí
 • 01:02:13 našeho slunečního systému.
 • 01:02:16 Pak bychom ovšem nemohli vyloučit
  některé,
 • 01:02:18 sice velmi málo pravděpodobné,
  ale stále zajímavé hypotézy,
 • 01:02:22 jako že se jedná o setkání jader
  s jakýmisi kosmickými "projektily?
 • 01:02:28 zvnějšku, které dopadají
  na sluneční soustavu.
 • 01:02:31 Možná jsou to částice
  nebo balvany z antihmoty,
 • 01:02:35 a nihilací pak ty gama záblesky
  vznikají.
 • 01:02:40 Katastrofická vize z úvodu našeho
  pořadu se naštěstí nevyplní,
 • 01:02:43 přesto ohrožení Země kometou
  nebo planetkou je reálné.
 • 01:02:53 7. října 2008 vletěl do zemské
  atmosféry malý meteoroid,
 • 01:03:01 který explodoval nad severním
  Súdánem.
 • 01:03:09 A shodou okolností byl pozorován
  z meteorologické družice,
 • 01:03:15 to je ta, co z ní
  občas v televizi vidíme snímky,
 • 01:03:22 a tady je jeden z těch
  snímků.
 • 01:03:26 Tato oranžová skvrnka je stopa
  po tom výbuchu,
 • 01:03:32 když se toto těleso rozpadlo
  ve výšce zhruba
 • 01:03:36 35 kilometrů
  nad zemským povrchem.
 • 01:03:40 Ta brizance byla řádově 10 megatun.
  Docela služná atomová bomba.
 • 01:03:49 Ale protože to bylo v té výšce
  35 kilometrů,
 • 01:03:52 kde je řídký vzduch,
  tak ty efekty na zemském povrchu
 • 01:03:58 byly zanedbatelné.
 • 01:04:01 Ale třeba ta tlaková vlna
  byla přesto zaregistrována
 • 01:04:05 až v Jižní Africe.
 • 01:04:08 Tohle je z výpočtu možný rozptyl
  jednotlivých úlomků,
 • 01:04:13 které eventuálně mohly dopadnout
  na Zem,
 • 01:04:16 ale zatím se tam nenašlo
  nic.
 • 01:04:19 Je to špatná oblast na to,
  aby se tam hledalo.
 • 01:04:32 Nad západní Kanadou
  proletěl
 • 01:04:34 největší pozorovatelný meteor
  tohoto roku.
 • 01:04:37 Jako ohnivá koule byl viděn
  do vzdálenosti 700 km.
 • 01:04:41 Jeho hmotnost se odhaduje
  na deset tun.
 • 01:04:43 Experti ale předpokládají, že se
  během průletu atmosférou rozpadl.
 • 01:04:47 Tohle se děje na mnoha místech.
  Kanada, protože má velké
 • 01:04:50 neobydlené území
  a je to obrovská plocha,
 • 01:04:52 tak tam těch záblesků bývá
  nejvíce.
 • 01:04:55 Ale jsou to záblesky,
  které se pozorují
 • 01:04:58 také nad oceány a podobně.
 • 01:05:00 Čili taková ta úplná informace
  tam není.
 • 01:05:03 Tam je jenom informace, jaká
  je četnost těchto velkých záblesků.
 • 01:05:06 Takže se dá říci, že průměrně
  za rok do zemské atmosféry
 • 01:05:09 vstoupí jedno těleso,
  které při výbuchu v atmosféře
 • 01:05:13 uvolní energii na úrovni
  několika kilo tun TNT.
 • 01:05:18 To by byla malá atomová puma
  z Hirošimy.
 • 01:05:22 Někdy se může zdát,
  že Kanada je nějakým
 • 01:05:25 kosmickým terčem, protože ty zprávy
  odtamtud přicházejí,
 • 01:05:28 ale když to vezmete chladnokrevně,
  tak to tak nevypadá.
 • 01:05:31 Kanada je obrovské území
  a dá se statisticky očekávat,
 • 01:05:35 že tam takových záblesků bude
  hodně.
 • 01:05:38 Ale když si vezmete solidní
  výsledky,
 • 01:05:40 kde máme celou dráhu meteoritu -
  ve sluneční soustavě,
 • 01:05:44 v atmosféře a těleso na zemi,
  tak z toho vypadá,
 • 01:05:48 že největší zásahy jsou na Českou
  republiku.
 • 01:05:51 Protože celkem těch dobrých záznamů
  je v tuto chvíli sedm.
 • 01:05:56 Z toho tři jsou naše!
  To je Příbram, Morávka
 • 01:06:01 a na německém území, ale síť,
  která to zachytila, byla česká.
 • 01:06:05 A na zbytek světa připadají čtyři.
  Takže z toho by vypadalo,
 • 01:06:09 že malá Česká republika
  je soustředěně
 • 01:06:11 bombardována z kosmu,
  ale ta pravda je opačná.
 • 01:06:14 Je to proto,
  že česká astronomie
 • 01:06:17 je v tomto oboru suverénně světová
  špička.
 • 01:06:19 A proto se tady těch objevů
  udělá nejvíc.
 • 01:06:28 V dohledné době nás může ohrozit
  zejména planetka Apophis.
 • 01:06:33 O této planetce víme, že se sice
  nepatrnou pravděpodobností -
 • 01:06:40 1:40 tisícům, by se mohla srazit
  s naší zeměkoulí
 • 01:06:48 13. dubna roku 2036.
 • 01:06:54 Ovšem to záleží na celé řadě
  okolností.
 • 01:06:57 V první řadě jde o to,
  že tato planetka
 • 01:07:01 mine naši zeměkouli koncem
  20. let ve velice těsné blízkosti.
 • 01:07:09 Konkrétně nás mine
  ve vzdálenosti
 • 01:07:12 asi 35 tisíc kilometrů,
  což je asi o 30 tisíc kilometrů
 • 01:07:16 blíž k povrchu Země
  než létají stacionární
 • 01:07:20 telekomunikační družice.
  Takže ji podletí.
 • 01:07:25 Může se dokonce stát,
  že se do nějaké trefí.
 • 01:07:29 Smete nám ji.
 • 01:07:33 A my nevíme naprosto přesně,
  kde proletí.
 • 01:07:41 Jestli proletí o sto kilometrů blíž
  k Zemi nebo o sto kilometrů dál.
 • 01:07:45 A v důsledku toho nemůžeme
  ani přesně určit,
 • 01:07:49 po jaké dráze se bude pohybovat
  po tom těsném průletu.
 • 01:07:54 A to se nemusí s ničím
  srazit.
 • 01:07:57 Nevíme ani,
  jak přesně zemská gravitace
 • 01:08:01 dráhu té planetky zakřiví.
 • 01:08:05 Tím pádem ani nevíme přesně,
  jak se bude pohybovat dál.
 • 01:08:10 A na tom závisí, zdali nás trefí
  v tom roce 2036 nebo ne.
 • 01:08:17 Jak je ta planetka velká,
  to jsme neřekli.
 • 01:08:21 Ta planetka má maximálně 350 metrů
  v průměru.
 • 01:08:26 Opět je to planetka,
  která neudělá globální katastrofu,
 • 01:08:33 která by zahubila celé lidstvo,
  jako kdysi vyhynuli dinosauři,
 • 01:08:38 ale dokázala by třeba
  totálně zničit Evropu,
 • 01:08:42 kdyby v Evropě padala.
 • 01:08:45 Ale pokud se s námi srazí,
  tak by zřejmě Evropu nezasáhla.
 • 01:08:52 Padla by někde po křivce,
  která se táhne
 • 01:08:58 od středoasijských republik
  přes ruskou Sibiř, Kamčatku,
 • 01:09:05 přes severní Tichý oceán,
  pak trochu směrem JV
 • 01:09:11 nad centrální Ameriku,
  lízla by severní pobřeží
 • 01:09:16 Jižní Ameriky a případně by ještě
  mohla spadnout do Atlantiku,
 • 01:09:22 ale už by třeba nedoletěla
  až do Afriky.
 • 01:09:32 Teď se velice pročesává
  obloha.
 • 01:09:35 Dělají se různé rozsáhlé programy,
  aby se tato
 • 01:09:38 kilometrová tělesa dohledala.
 • 01:09:40 A tím se zjistilo,
  zda nám některé nemůže hrozit.
 • 01:09:43 NASA, která má v tomto směru
  primát,
 • 01:09:46 tak udržuje webovou stránku,
  na níž je každý den
 • 01:09:49 uvedena ta planetka,
  která nám nejvíce hrozí.
 • 01:09:52 Jsou to většinou tělesa malá
  a většinou se ty srážky nestanou,
 • 01:09:56 ale je tam jakási nepatrná
  pravděpodobnost,
 • 01:09:58 že by se mohly stát.
 • 01:10:01 Takže v tuto chvíli to vypadá
  docela bezpečně,
 • 01:10:03 ale po pravdě řečeno,
  to riziko tady je.
 • 01:10:05 A může se stát hrozivým,
  kdyby se ukázalo,
 • 01:10:08 že to těleso nečekaně přeletělo
  ze směru, kde jsme ho objevili.
 • 01:10:12 Měli bychom na varování
  jenom několik málo dnů,
 • 01:10:16 možná jen několik desítek
  hodin.
 • 01:10:19 Takže doufejme,
  že pořad odvysíláme.
 • 01:10:22 Máme jakousi naději, že do té doby,
  než bude tento pořad,
 • 01:10:25 který dnes natáčíme, odvysílán,
  ještě budeme mít komu vysílat.
 • 01:10:54 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související