iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 6. 2009
16:45 na ČT2

1 2 3 4 5

68 hlasů
14633
zhlédnutí

Potřebujeme skřivana?

Změny v krajině jsou naším dílem

18 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Potřebujeme skřivana?

 • 00:00:07 Ranní zpěv skřivanů v polích.
 • 00:00:11 Obyčejná idyla,
  ale ne samozřejmost.
 • 00:00:14 Chceme si ji uchovat?
 • 00:00:21 Potřebujeme skřivana?
 • 00:00:32 Skřivan polní je původně
  ptákem stepí.
 • 00:00:35 Ve střední Evropě žije minimálně
  od těch dob,
 • 00:00:37 kdy tu člověk začal vytvářet
  kulturní step, zemědělskou krajinu.
 • 00:00:45 Až donedávna skřivanům toto
  prostředí dokonale vyhovovalo.
 • 00:00:51 Ve 2. polovině minulého století
  ale nastal zlom.
 • 00:00:56 Počet skřivanů klesl od 80. let
  asi na polovinu.
 • 00:01:00 Co se změnilo v naší
  kulturní stepi?
 • 00:01:06 Ptačích druhů, které jsou svým
  způsobem života vázány na člověka,
 • 00:01:10 je více.
 • 00:01:12 Řada z nich má dnes podobné
  problémy, jako skřivan.
 • 00:01:40 Evropská kulturní step se mění
 • 00:01:43 a její změny nemají svou rychlostí
  a rozsahem obdoby.
 • 00:01:47 Ptáci byli mezi prvními,
  kdo nás na to upozornili.
 • 00:01:59 Nejsou vidět, vůbec.
 • 00:02:03 Skřivan není, kukačka není,
  to co bylo na polích, to už není.
 • 00:02:07 Od rána do večera kosáci zpívali
  na střechách.
 • 00:02:12 Byl to jiný život,
  někdo s vámi byl.
 • 00:02:17 Ale máme i přesnější informace
  o úbytku ptáků,
 • 00:02:18 než jen vzpomínky pamětníků?
 • 00:02:23 Obecně by se dalo říct,
 • 00:02:25 že spíše ubývají ptáci
  zemědělské krajiny
 • 00:02:27 a přibývají ptáci lesní,
 • 00:02:29 ale dříve se kvantitativní výzkumy
  pořádně nedělaly,
 • 00:02:33 nebyly na to jednotné metody.
 • 00:02:35 Takže obecně o tom vlastně víme
  mnohem méně, než se zdá.
 • 00:02:39 U některých druhů jsou ovšem údaje
  o úbytku početnosti přesvědčivé.
 • 00:02:45 Ještě v polovině 30. let
 • 00:02:47 bylo odhadováno pro území
  bývalého Československa
 • 00:02:51 asi šest milionů koroptví.
 • 00:02:53 V dnešní době jsou odhady
  pro Českou republiku
 • 00:02:55 asi padesát tisíc jedinců.
 • 00:02:58 Je to zdánlivý paradox.
 • 00:03:00 Dnes můžeme koroptev spatřit
  nejspíše na okrajích měst.
 • 00:03:05 Tady je totiž krajina pestřejší
  a členitější.
 • 00:03:18 Koroptvi u nás byla věnována
  velká pozornost
 • 00:03:21 v 60. a v 70. letech,
  kdy vznikla celá řada prací.
 • 00:03:25 Poté koroptev v podstatě
  nikdo nezkoumal
 • 00:03:29 a od 90. let jsou k dispozici
  nové technologie,
 • 00:03:34 například miniaturní vysílačky,
  které umožňují úplně nový pohled
 • 00:03:39 do života takto skrytě žijícího
  druhu, jakým koroptev je.
 • 00:03:44 Koroptev můžeme považovat
  za klíčový druh,
 • 00:03:48 nebo vlajkový druh zemědělských
  ekosystémů.
 • 00:03:51 Když se podaří navrátit do krajiny
  koroptev, zvýšit její početnost,
 • 00:03:55 tak s tím se sveze celá řada
  dalších druhů
 • 00:03:59 a bude to takový doklad toho,
 • 00:04:02 že zemědělská krajina je zdravější,
  než byla předtím.
 • 00:04:07 Ale co to vlastně je,
  zdravá zemědělská krajina?
 • 00:04:17 To bylo keřů, stromů,
 • 00:04:18 to byla mez na mezi,
  bylo tu plno hmyzu, hemžilo se to.
 • 00:04:23 Dnes je to jeden celistvý lán,
  rovina, nikde nic nevidíte.
 • 00:04:30 Na této katastrální mapě
  je zachyceno
 • 00:04:31 rozložení polí na konkrétní
  lokalitě na Písecku v roce 1952.
 • 00:04:38 A teď stav v roce 1992.
 • 00:04:44 Krajina se mění z prvního pohledu
  k horšímu,
 • 00:04:48 protože jsme si zvykli na krajinu
  řekněme barokní,
 • 00:04:52 to znamená plnou těch mezí
  a polních cest.
 • 00:04:56 Ale může to mít i pozitivní
  některé aspekty.
 • 00:04:58 Vzniká tu nová divočina.
 • 00:05:02 Ptáci často citlivě reagují
  na změny v krajině.
 • 00:05:06 Třeba ťuhýk obecný v posledních
  patnácti letech mírně přibývá,
 • 00:05:09 protože přibylo také neobdělané
  půdy, která zarůstá keři a stromy.
 • 00:05:19 Také stavy strnada lučního se u nás
  v 90. letech začaly mírně zvyšovat.
 • 00:05:25 V západní Evropě jeho početnost
  ovšem prudce klesá.
 • 00:05:28 Dá se očekávat, že se zabíráním
  úhorů pro výstavbu
 • 00:05:31 se podobný trend projeví i u nás.
 • 00:05:45 Holubníky v jedné západočeské vsi.
 • 00:05:49 Majitelé je zazdili, aby zabránili
  vyhnízdění sýčků.
 • 00:05:54 Ještě více než pověry
  a lidská zloba
 • 00:05:55 ale ohrožují sýčka změny v krajině.
 • 00:05:59 Se zarůstáním pastvin přichází
  o svá loviště,
 • 00:06:03 a tak je už dnes u nás
  doslova na vymření.
 • 00:06:07 To je tak dva dny staré mládě.
 • 00:06:09 Bohužel se skoro dá říct,
 • 00:06:11 že je to jeden z posledních sejčků
  na Plzeňsku.
 • 00:06:13 Je to hrozná škoda u takového
  krásného ptáka.
 • 00:06:16 Stejně jako lidská činnost, může
  být někdy zničující i nečinnost,
 • 00:06:26 neboť zemědělská kulturní krajina
  je svázána s člověkem
 • 00:06:29 nejen svým vznikem,
  ale i svým trváním.
 • 00:06:37 Také bělokarpatské louky,
 • 00:06:38 jedny z druhově nejbohatších
  v celé Evropě,
 • 00:06:41 jsou závislé na lidské péči.
 • 00:06:45 Bez pravidelné pastvy a kosení
  by postupně zanikly.
 • 00:06:51 Zemědělství dnes u nás není
  jen užíváním půdy,
 • 00:06:54 ale také nejdůležitějším nástrojem
  pro tvorbu a ochranu krajiny.
 • 00:07:09 Jsme v přechodném stádiu
  na ekofarmu,
 • 00:07:11 takže dostáváme peníze
  na ekologické zemědělství,
 • 00:07:15 zemědělské dotace jako ostatní
  zemědělci,
 • 00:07:18 plus jsme se přihlásili
  do agroenvironmentálních programů,
 • 00:07:24 kdy tady máme lokality s výskytem
  chřástala polního.
 • 00:07:30 Chřástal polní
  pro skrytý způsob života
 • 00:07:32 asi nejtajemnější pták
  zemědělské krajiny,
 • 00:07:36 je vázán na louky.
 • 00:07:40 Ty vyhledává i čejka
  a někteří další bahňáci.
 • 00:07:44 Není ovšem louka jako louka.
 • 00:07:46 Pro ptáky je rozhodující,
  jakým způsobem se na ní hospodaří.
 • 00:07:52 Dotační tituly vytváří
  Ministerstvo zemědělství
 • 00:07:54 a Česká společnost ornitologická
 • 00:07:56 se ve spolupráci s dalšími
  nevládními organizacemi
 • 00:08:01 a Ministerstvem životního prostředí
  snaží do toho procesu přispět.
 • 00:08:06 Výsledkem je dotační titul,
 • 00:08:07 který chrání hnízdiště chřástala
  polního
 • 00:08:10 a bahňáků v České republice.
 • 00:08:14 Při tvorbě tohoto dotačního titulu
 • 00:08:16 byly využity třeba i zkušenosti
  ze zemí v západní Evropě,
 • 00:08:20 kde zjistili úbytek početnosti
  chřástala polního
 • 00:08:24 a proto se rozhodli připravit
  takový titul,
 • 00:08:27 který by mu umožnil i v intenzivní
  zemědělské krajině přežít.
 • 00:08:34 V minulosti jsme nabízeli
  některým družstvům,
 • 00:08:36 když tam měli chřástala,
  aby to přihlásili.
 • 00:08:38 Oni nad tím mávali rukou s tím,
 • 00:08:41 že kdo by dával peníze
  na nějaké ptáky.
 • 00:08:43 Teď vidí, že peníze jsou,
 • 00:08:45 a že průmyslové zemědělství
  nemá budoucnost,
 • 00:08:49 že bude muset jít do útlumu,
 • 00:08:51 tak si myslím, že budou tvárnější.
 • 00:08:56 Pro udělení dotací je třeba
 • 00:08:58 zejména přizpůsobit agrotechnické
  lhůty potřebám ptáků,
 • 00:09:02 tedy posekat louku
  až po vyvedení mláďat.
 • 00:09:07 Česká společnost ornitologická
 • 00:09:09 pořádá pro zemědělce
  řadu informačních akcí.
 • 00:09:13 Dotační titul jim kromě myšlenky,
  která je musí oslovit,
 • 00:09:17 musí přinést také
  finanční užitek.
 • 00:09:20 To znamená, je nutná komunikace
  s nimi,
 • 00:09:24 je nutno vysvětlit,
  proč ten titul vznikl.
 • 00:09:28 A musí být samozřejmě nastaven tak,
 • 00:09:29 aby pro ně bylo zajímavé
  do titulu vstoupit.
 • 00:09:42 Tak, máme ho...
 • 00:09:45 Tečkou za přednáškou bývá
  ukázkový odchyt chřástala.
 • 00:09:48 Většina zemědělců tak má
  vůbec poprvé možnost
 • 00:09:51 prohlédnout si tohoto ptáka
  zblízka.
 • 00:09:54 Je vidět krásně modrošedý krk.
 • 00:09:57 Samice ten krk mají světle hnědý.
 • 00:10:00 -Kolik jste jich měl v ruce?
  -Už přes tisícovku.
 • 00:10:09 Toto je taková přátelská akce
 • 00:10:10 mezi ornitology,
  kteří se snaží chránit chřástala
 • 00:10:13 a zemědělci.
 • 00:10:15 Pan Kalianko je místní radní,
 • 00:10:17 který zároveň hospodaří
  na zdejších loukách
 • 00:10:20 a pozval si svoji partu,
  se kterou hrával fotbal,
 • 00:10:23 sjelo se pár ornitologů
  a zápas byl na světě.
 • 00:10:29 S námi a s chřástalem
  to vypadá tak,
 • 00:10:32 že jsme najeli na evropský systém
  dotací.
 • 00:10:35 Namalovali nám,
  kde chřástalové jsou.
 • 00:10:39 Vybral jsem 35 hektarů,
  to byl takový vzorek.
 • 00:10:44 Kdybych to teď věděl,
  tak bych třeba dal i víc.
 • 00:10:48 Když jsem začínal, tak pocit,
  to řeknu na rovinu,
 • 00:10:49 byl čistě ekonomický.
 • 00:10:51 Když tady teď běhají hejníčka,
  vypadá to pěkně.
 • 00:10:55 Asi to má něco do sebe.
 • 00:11:05 Mizí zemědělství,
 • 00:11:06 jako jeden ze základních způsobů
  kultivace krajiny,
 • 00:11:10 a mizí i člověk.
 • 00:11:14 Vytrácí se počet lidí,
  kteří do krajiny aktivně vstupují
 • 00:11:16 a zastupují je stroje.
 • 00:11:23 Stroje ale nejsou jen symbolem
 • 00:11:25 našeho odosobněného vztahu
  ke krajině.
 • 00:11:29 Pro řadu ptáků jsou reálným
  a smrtelným nebezpečím.
 • 00:11:35 Čejka chocholatá nejraději hnízdí
  na podmáčených loukách.
 • 00:11:40 Dnes ale musí vzít stále častěji
  za vděk i polem.
 • 00:11:44 A tady řadu hnízd a mláďat
  zničí zemědělská technika.
 • 00:11:49 Není divu, že početnost čejky u nás
  v posledních letech prudce klesá.
 • 00:12:09 Moták lužní je typický pták
  otevřené krajiny.
 • 00:12:13 Dnes patří mezi naše nejvzácnější
  dravce.
 • 00:12:17 Náš kameraman objevil ve východních
  Čechách dvě hnízda motáka lužního
 • 00:12:21 a hned svůj nález oznámil
  místním ornitologům.
 • 00:12:30 Tito jsou tu tak tři roky
  minimálně, co se o nich ví,
 • 00:12:35 ale nevědělo se přesně kde,
 • 00:12:36 jenom že jsou v okolí
  sousední obce.
 • 00:12:41 Marně jsme je dva roky hledali.
 • 00:12:45 Tady je to domluvené s majitelem
  pole, že počkají,
 • 00:12:48 a v případě, že by museli vyjet,
 • 00:12:51 tak budou okolí hnízd
  vyznačena tyčemi
 • 00:12:58 a kombajnér se vytyčeným plochám
  vyhne.
 • 00:13:04 Také moták lužní hnízdil původně
  na loukách
 • 00:13:07 a náhradní hnízdiště našel
  v polích.
 • 00:13:10 Blížící se žně jsou ovšem
  pro tato hnízda osudovou hrozbou.
 • 00:13:22 Zatím ale mláďata trápí
  nanejvýš nuda.
 • 00:13:26 Čekání na rodiče a na potravu
  se zdá být nekonečné.
 • 00:13:51 Začínají žně.
 • 00:14:21 Žně mají pro motáky a další
  predátory i příjemnou stránku.
 • 00:14:25 Na strništi se pro ně prostřel
  bohatý stůl.
 • 00:14:46 Naši motáci měli štěstí.
 • 00:14:48 Největší nebezpečí pominulo,
 • 00:14:50 a tak mají mláďata dobré šance,
  že se dočkají dospělosti.
 • 00:15:01 Rakousko, jen pár kilometrů
  od našich hranic.
 • 00:15:06 Díky péči ornitologů
  v čele s Rainerem Raabem
 • 00:15:08 tu dosud žije král mezi ptáky
  zemědělské krajiny - drop.
 • 00:15:16 My jsme tu vlastně proto,
  abychom se podívali,
 • 00:15:18 jak zemědělská krajina u našich
  sousedů vypadá,
 • 00:15:21 co ti dropi preferují,
 • 00:15:24 a proč nejsou u nás.
 • 00:15:28 Ještě před deseti lety hnízdil drop
  také u nás, na Znojemsku.
 • 00:15:34 Velké lány s převahou kukuřice
  mu ale nevyhovují.
 • 00:15:39 Je jenom takovým obohacením
  toho prostředí
 • 00:15:41 a je také takovou známkou toho,
  že ta příroda je bohatá
 • 00:15:47 a řekla bych,
  že je taková v pořádku.
 • 00:15:52 I když spousta lidí, když vidí
  takovou zemědělskou krajinu,
 • 00:15:55 tak si řekne:
  Co to je za přírodu?
 • 00:15:57 Ale opravdu i v typech zemědělské
  krajiny mohou být velké rozdíly.
 • 00:16:01 Některá ta krajina je opravdu
  sterilní,
 • 00:16:03 je to jen jedna kultura
  a jinak nic.
 • 00:16:06 Kdežto může být i zemědělská
  krajina třeba jako tady,
 • 00:16:09 kde je pořád ještě místo
  na spoustu plevelu,
 • 00:16:12 na spoustu druhů hmyzu,
 • 00:16:15 a nakonec i pro toho dropa
  se tady prostor najde.
 • 00:16:27 Ptáci jsou důležitými indikátory
  změn v přírodě.
 • 00:16:31 Skrze ně odedávna čteme
  i popisujeme naše okolí.
 • 00:16:35 I dnes nám mohou pomoci lépe
  pochopit velkou proměnu,
 • 00:16:38 kterou prochází naše krajina.
 • 00:16:43 Dnes se často mluví o tom,
  že žijeme v době konce neolitu,
 • 00:16:46 to znamená konce zemědělského
  vztahu člověka k přírodě.
 • 00:16:50 A my vlastně nevíme,
  co to všechno přinese.
 • 00:16:55 Já si myslím, že česká zemědělská
  krajina má velkou budoucnost.
 • 00:16:59 Že pro obyvatele znamená
  určitou estetickou hodnotu
 • 00:17:03 a určitou představu ideální, čisté,
  nezkažené krajiny.
 • 00:17:09 Takže jakoby i pro tento sentiment
  i pro ten lidský pocit
 • 00:17:13 je skutečně zemědělskost v krajině
  hrozně podstatná.
 • 00:17:19 Před změnami v krajině nestojíme
  bezmocní.
 • 00:17:22 Jsou přece z velké části
  naším dílem.
 • 00:17:25 A ptáci hrají v tomto příběhu
  důležitou roli.
 • 00:17:28 Pomáhají nám změny zaznamenat
  a lépe tak krajinu chránit.
 • 00:17:32 Ale zároveň jsou i tím, kvůli čemu
  nám stojí zato chránit krajinu.
 • 00:17:38 Zdá se, že skřivana zkrátka
  potřebujeme...
 • 00:17:44 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2009

Související