iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 3. 2012
16:40 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
32690
zhlédnutí

Bohové a hrdinové antických mýtů

Helios, Faetón a ostrov boha slunce

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bohové a hrdinové antických mýtů - Helios, Faetón a ostrov boha

 • 00:00:04 Pojďte s námi do doby dávných mýtů.
 • 00:00:07 Do doby žen tak krásných,
  že pro ně stálo za to vést války,
 • 00:00:12 a mužů tak statečných, že jejich
  příběhy se vypráví dodnes.
 • 00:00:18 Cesta nebude jednoduchá.
 • 00:00:20 Překročíme hranice několika států
  a tří kontinentů.
 • 00:00:24 Navštívíme světová muzea
  i zastrčené archivy.
 • 00:00:30 Několikrát se potopíme ke dnu moře.
 • 00:00:36 Povedou nás odborníci
  na slovo vzatí:
 • 00:00:39 Slepý básník Homér,
  otec dějepisu Hérodotos
 • 00:00:43 a Strabón z Pontu,
  který má přezdívku otec zeměpisu.
 • 00:00:57 Necháme se vést i třinácti
  náhodně objevenými filmy
 • 00:01:01 o antickém bájesloví.
 • 00:01:03 Zavedou nás do míst,
  kde se příběhy měly odehrát.
 • 00:01:15 Když se po boji s Giganty
  situace na Olympu ustálila,
 • 00:01:19 začali si bohové
  dělit vládu nad světem.
 • 00:01:36 V té době byl bůh světla
  a vládce slunce Hélios
 • 00:01:40 ve své každodenní službě.
 • 00:01:42 Na svém slunečním kočáře
  rozdával od rána do večera
 • 00:01:46 světlo a teplo bohům i lidem.
 • 00:01:50 Když se toho dne vrátil,
  bylo už všechno rozdáno.
 • 00:01:54 Tehdy jinak vždy mírný Hélios
  se natolik rozzlobil,
 • 00:01:58 až pohrozil, že nazítří nevyjede.
 • 00:02:01 To bohy polekalo do té míry,
 • 00:02:03 že mu sám Zeus nabídl
  neobvyklé řešení.
 • 00:02:07 Hélios si smí vynést
  ze dna moře svůj vlastní ostrov.
 • 00:02:18 A smí si jej uspořádat tak,
 • 00:02:20 aby odpovídal majestátu
  tolik vznešeného boha.
 • 00:02:32 Hélios v řecké mytologii
  často splývá s bohem Apollónem,
 • 00:02:36 stejně zářným jako bůh slunce.
 • 00:02:39 Homér však jednoznačně považuje
  za boha slunce jenom Hélia.
 • 00:02:49 Jsme ve východním Středomoří
 • 00:02:51 a v záři slunce
  se rýsuje ostrov Rhodos.
 • 00:02:54 Ten, který si podle mýtů vyzdvihl
  z mořského dna sám Hélios.
 • 00:03:00 Ne že by o něj nestáli
  i jiní bohové.
 • 00:03:04 Třeba Hermes,
  bůh obchodníků a cestujících.
 • 00:03:07 Vždyť Rhodos leží na křižovatce
  námořních cest do Malé Asie,
 • 00:03:11 Afriky a Evropy.
 • 00:03:13 I Apollón má na ostrově
  několik chrámů.
 • 00:03:15 Třeba v prastarém městě Kámiru.
 • 00:03:18 Město bylo založeno už v druhém
  tisíciletí před naším letopočtem.
 • 00:03:22 Tedy v době, kdy v ostatní Evropě
  lidé ještě neznali ani sekeromlaty.
 • 00:03:27 Roku 226 před naším letopočtem
  bylo zcela zničeno zemětřesením.
 • 00:03:32 Druhé nejstarší město
  je malebný Lindos.
 • 00:03:35 Už na první pohled je vidět,
 • 00:03:37 že se zde kupila
  křižácká historie na antickou.
 • 00:03:41 Chrám bohyně Athény
  byl obklopen mohutnou pevností,
 • 00:03:44 kterou vystavěli johanité.
 • 00:03:46 Ovšem nejmajestátněji působí
  hlavní město ostrova - Rhodos.
 • 00:03:51 Největší lákadlo bylo dole,
  poblíž přístavu.
 • 00:03:55 "Tu stojí bronzový Kolos,
  vysoký 70 loket,
 • 00:03:58 vytvořený
  k podobě boha slunce Hélia?,
 • 00:04:01 píše zpráva antického autora
  Filóna Byzantského.
 • 00:04:05 Filónova zpráva
  inspirovala umělce po staletí.
 • 00:04:08 Ještě před sto lety
  si jej představovali rozkročeného
 • 00:04:12 nad vjezdem do přístavu.
  70 loktů odpovídá asi 30 metrům,
 • 00:04:16 avšak vzdálenost obou mol
  byla v antice stejná jako dnes.
 • 00:04:20 Asi 50 metrů. To znamená, že by
  socha musela být širší než delší.
 • 00:04:25 To nejspíš není možné.
 • 00:04:31 Malíř Zdeněk Burian
  se pokusil sochu namalovat
 • 00:04:34 podle antických popisů
  realističtěji.
 • 00:04:37 Jako volně stojící figuru,
  v ruce třímající pochodeň.
 • 00:04:41 Jak dokázal
  autor sochy Cháres z Lindu
 • 00:04:45 před dvěmi tisíci lety
  tak obrovskou sochu odlít?
 • 00:04:54 Na relativně malém ostrově Rhodu
  je dodnes několik sochařů
 • 00:04:58 tvořících
  monumentální bronzové sochy.
 • 00:05:01 Nepochybně
  se o sochařskou tradici zajímali.
 • 00:05:17 Jednoho z nich jsme navštívili.
  Jmenuje se Kostas Neofitou.
 • 00:05:23 Cháres z Lindu byl považován
  za nejlepšího sochaře
 • 00:05:29 na celém souostroví Dodekanes.
  Archeologové potvrzují,
 • 00:05:34 že sochu odléval
  tehdy revoluční technologií.
 • 00:05:40 Ta se vlastně používá dodnes.
  Používám ji i já.
 • 00:05:44 Chárés nejdříve udělal model.
  Byl to vlastně vzpřímený kuros.
 • 00:05:48 To je sochařský výraz pro nahého
  nebo polonahého junáka.
 • 00:05:53 Ruku držel vztyčenou.
  V ruce držel pochodeň.
 • 00:06:00 K té technologii.
 • 00:06:02 Tu v 6.století před Kristem
  vymysleli dva architekti
 • 00:06:06 na ostrově Samos.
 • 00:06:09 Jeden se jmenoval Thyleklis
  a druhý Theodoros.
 • 00:06:12 Tím způsobem se pak odlévaly
  všechny velké sochy.
 • 00:06:15 My té technice říkáme
  technika ztraceného vosku.
 • 00:06:19 Je to technika,
  která sochu odlehčuje
 • 00:06:23 a šetří kov.
 • 00:06:26 Cháres nejdříve udělal
  model celé sochy z hlíny.
 • 00:06:31 Na model
  se nanese silná vrstva vosku.
 • 00:06:36 Třeba centimetr až dva.
 • 00:06:39 Pak se do toho vosku
  napíchají odpadové trubičky.
 • 00:06:44 Mnoho trubiček
  na mnoho různých míst.
 • 00:06:53 Cháres model musel obložit
  velkým množstvím zeminy.
 • 00:07:02 Kolem celého díla pak postavil
  hranici dřeva
 • 00:07:07 a hodně dlouho jí udržoval hořící.
 • 00:07:15 Tak dlouho, dokud vosk nevytekl.
 • 00:07:21 Vzniklou mezeru mezí modelem
  a hlínou pak vyléval kovem.
 • 00:07:27 Zdá se, že Kolos Rhodský byl přesto
  příliš těžký i pro samotnou zemi.
 • 00:07:33 Udržela ho pouhých padesát let.
 • 00:07:35 Pak ho země, "jedné říjnové noci
  za onoho strašného zemětřesení?
 • 00:07:41 ze sebe setřásla.
 • 00:07:44 "I ležící byl ještě zázrakem?,
 • 00:07:46 píše Plinius
  roku 227 před naším letopočtem.
 • 00:07:51 Plinius uvádí, že ostrov zdobilo
 • 00:07:53 asi tři tisíce soch,
  z toho víc než sto kolosálních.
 • 00:07:57 Zlí jazykové říkali, že na Rhodu
  se měří umění jen na lokte.
 • 00:08:02 Že to byla pouhá závist,
  o tom svědčí díla
 • 00:08:05 vystavená nejenom v rhodském muzeu,
  ale i v řadě světových muzeí.
 • 00:08:14 Niké vítězná
  je chloubou pařížského Louvru.
 • 00:08:17 Stvořili ji rhodští sochaři
 • 00:08:19 Agesandros, Polydoros
  a Athenodoros.
 • 00:08:24 Největší pozornosti
  se těší další dílo - Laokoon.
 • 00:08:28 V dějinách sochařství
  není dokonaleji zpodobena bolest
 • 00:08:32 a utrpení, než jakou rhodský sochař
  zobrazil v knězově tváři.
 • 00:08:37 Když byla socha
  z nalezených fragmentů sestavena,
 • 00:08:40 chyběly jí ruce. Tehdy papež
  Julius II. požádal Michelangela,
 • 00:08:44 aby ruce dodělal.
 • 00:08:46 Michelangelo to odmítnul
  s odůvodněním, že by to nedokázal.
 • 00:08:51 Co nedokázal
  titán světového sochařství,
 • 00:08:54 dokázal jakýsi sochař,
  jehož jméno se nedochovalo.
 • 00:08:59 Tak vypadal Laokoon po jeho úpravě.
  Dnes jsou ruce opět odstraněny.
 • 00:09:04 Originál rhodské sochy
  je dnes ve Vatikánu.
 • 00:09:08 V mýtech přežívá katastrofa,
  kterou na Rhodu způsobil Faéton,
 • 00:09:13 syn boha slunce Hélia.
 • 00:09:15 Jednou se mu kamarádi posmívali,
  že není žádný boží syn.
 • 00:09:19 Ješitný mladík se vypravil
  za svým otcem,
 • 00:09:22 aby potvrdil svůj božský původ.
  "Otče, splň mi přání,
 • 00:09:25 abych dokázal, že jsem tvůj syn,?
  prosil Faeton
 • 00:09:29 Jako milující otec se Hélios
  zapřísahal nezrušitelnou přísahou,
 • 00:09:33 že splní jakékoliv synovo přání.
 • 00:09:36 Faetón dlouho přemýšlel,
  čím by svůj původ doložil.
 • 00:09:48 Až na to konečně přišel.
 • 00:09:50 "Otče, chci jednou řídit
  tvé sluneční spřežení.
 • 00:09:55 Hélios se zděsil a zoufale prosil
  svého syna, aby své přání odvolal.
 • 00:09:59 Varoval jej před záhubou,
  že neudrží koně,
 • 00:10:02 že nepřemůže strach
  z nesmírné výšky.
 • 00:10:17 Ješitný Faetón však
  otcových proseb ani rad nedbal.
 • 00:10:39 Koně brzy vycítili,
  že je nevede Héliova pevná ruka.
 • 00:10:42 Vzepjali se vysoko
  nahoru ke hvězdám.
 • 00:10:45 Tam se ale polekali
  souhvězdí Škorpiona.
 • 00:10:48 Když uviděli napjatý luk souhvězdí
  Kentaura, slétli nízko nad zem.
 • 00:10:54 Ohromný sluneční žár
  ničil města i vesnice,
 • 00:10:57 Uvedl do varu vodu v řekách.
 • 00:11:08 Spálil úrodné roviny Arábie
  a proměnil je v poušť.
 • 00:11:13 V Africe spálil lidem kůži tak,
  že zůstali navždy černí.
 • 00:11:25 Tehdy musel zasáhnout samotný Zeus.
 • 00:11:32 Tak krutým,
  ale moudrým zásahem Diovým
 • 00:11:35 byla Země
  v poslední chvíli zachráněna.
 • 00:11:46 Na Rhodu stejně jako v celém Řecku
  často hoří.
 • 00:11:50 Tyto kilometry spálené řecké půdy
 • 00:11:53 se ale nepřipisují
  jen Héliově žhnoucí záři.
 • 00:11:56 Spíš je zapotřebí
  hledat lidskou ruku.
 • 00:12:05 Stejně významná jako antická
  je i středověká historie ostrova.
 • 00:12:11 Po pádu Jeruzaléma se na ostrov
  uchýlil křižácký řád Svatého Jana.
 • 00:12:16 Johanité.
 • 00:12:25 Rytíři pocházeli
  z mnoha evropských zemí,
 • 00:12:28 jak svědčí erby velmistrů,
  jakýchsi vrchních velitelů,
 • 00:12:32 nebo panovníků,
  podřízených výhradně papeži.
 • 00:12:48 Sídlo velmistra
  bylo pevností v pevnosti.
 • 00:12:53 Johanité vytvořili na Rhodu
  svérázný feudální stát
 • 00:12:57 s vlastním hospodářstvím.
 • 00:13:00 Výsledky ale nestačily krýt
  veškerou potřebu
 • 00:13:03 na stavbu pevnosti,
  obranu a výzbroj.
 • 00:13:06 Ptáme-li se, proč církev vybírala
  od věřících za odpustky,
 • 00:13:11 pak velká část peněz
  plynula právě sem.
 • 00:13:14 Na obranu nejvýchodnější části
  Evropy proti turecké expanzi.
 • 00:13:20 V rytířské uličce, která nám
  připomene atmosféru 15.století,
 • 00:13:24 byli ubytováni rytíři
  z mnoha států Evropy.
 • 00:13:28 Vidíme zde herberky francouzských,
  německých, italských rytířů.
 • 00:13:33 Některé země si je ponechaly
  dodnes jako konzuláty.
 • 00:13:45 Rytíři byli v neustálém
  válečném stavu s Tureckem
 • 00:13:49 a prokázali při obraně
  této evropské bašty
 • 00:13:52 neuvěřitelnou statečnost.
 • 00:13:54 Roku 1522 bojovali
  proti stonásobné přesile.
 • 00:13:59 Tureckou armádu se 150 tisíci
  vojáků smetli do moře.
 • 00:14:04 Uprostřed pevnosti, tam,
  kde dnes najdeme skvělé muzeum,
 • 00:14:08 byla nemocnice pro zraněné obránce.
 • 00:14:11 Při obraně východní hranice Evropy
  jich tady hodně našlo smrt.
 • 00:14:16 Někteří si nechali vytesat
  náhrobní stély.
 • 00:14:23 Fernando Heredita, španělský rytíř.
  Zemřel zde po sečné ráně roku 1493.
 • 00:14:36 Thomas Provana z Janova.
 • 00:14:39 Zraněn dělovou koulí,
  zemřel roku 1499
 • 00:14:45 Anglický rytíř Thomas Newport,
  zemřel otravou krve roku 1502.
 • 00:14:50 Urputný boj skončil rytířsky
  i ze strany sultána Sulejmána.
 • 00:14:55 Ten se obdivoval jejich statečnosti
  a nakonec rytířům nabídl
 • 00:14:59 čestný odchod bez kapitulace.
 • 00:15:02 Poslední velmistr
  Phillip Villiers jej přijal.
 • 00:15:27 Dnes je Héliův ostrov vyhledávaným
  místem turistů z celého světa.
 • 00:15:33 Také místem skvělé pohody,
  dobrého jídla a levných nákupů.
 • 00:15:39 Kdo z turistů
  si vzpomene na rytíře,
 • 00:15:41 bez kterých by mapa Evropy
  asi vypadala jinak?
 • 00:15:45 A vzpomínka na boha slunce Hélia?
 • 00:15:48 Jeho kult se tu udržuje dodnes.
 • 00:15:52 Snad má jen trochu jiné formy.
 • 00:16:02 Byť Hélios sestoupí večer
  do hlubin oceánu, jedno je jisté.
 • 00:16:08 Zářivá Jitřenka
  mu ráno otevře nachovou bránu,
 • 00:16:12 aby nastoupil každodenní pouť.
 • 00:16:16 Zítra, pozítří,
  za sto, za tisíc let.
 • 00:16:21 Pokud jeho spřežení
  opět nezkříží nějaký nový Faéton.
 • 00:16:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2010

Související