iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 10. 2010
18:10 na ČT2

1 2 3 4 5

60 hlasů
12526
zhlédnutí

Bohové a hrdinové antických mýtů

Héraklés a Olympie

16 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bohové a hrdinové antických mýtů - Héraklés a Olympie

 • 00:00:04 Pojďte s námi do doby dávných mýtů!
 • 00:00:07 Do doby žen tak krásných,
  že pro ně stálo za to vést války,
 • 00:00:12 a mužů tak statečných, že jejich
  příběhy se vypráví dodnes.
 • 00:00:18 Cesta nebude jednoduchá.
 • 00:00:20 Překročíme hranice několika států
  a tří kontinentů.
 • 00:00:24 Navštívíme světová muzea
  i zastrčené archívy.
 • 00:00:30 Několikrát se potopíme ke dnu moře.
 • 00:00:35 Povedou nás odborníci
  na slovo vzatí:
 • 00:00:38 slepý básník Homér,
  otec dějepisu Hérodotos
 • 00:00:42 a Strabón z Pontu,
  který má přezdívku otec zeměpisu.
 • 00:00:56 Necháme se vést i třinácti
  náhodně objevenými filmy
 • 00:01:00 o antickém bájesloví.
 • 00:01:03 Zavedou nás do míst,
  kde se příběhy měly odehrát.
 • 00:01:16 Poslyšte, bohyně a bohové,
 • 00:01:19 prohlásil jednou Zeus
  ke shromážděným bohům,
 • 00:01:22 jeho manželka Héra
  nebyla zrovna v dohledu,
 • 00:01:25 dneska se narodí hrdina,
  nad kterého na světě není.
 • 00:01:28 Jeho sláva zastíní hvězdy
  a bude vládnout všem sousedům!
 • 00:01:39 Óóó, ááá, podivovali se bohové.
 • 00:01:43 A čí to bude syn,
  tázali se přítomní,
 • 00:01:46 byť to všichni tušili.
 • 00:01:49 Diovi před devíti měsíci
  zamotala hlavu Alkméné,
 • 00:01:53 manželka
  thébského krále Amfitryóna.
 • 00:01:56 Zeus dlouho nevěděl,
  jak se k Alkméně dostat.
 • 00:01:58 Pak to ale zařídil
  náramně rafinovaně.
 • 00:02:01 Nechal poslat krále Amfitryóna
  na pár dní do války a...
 • 00:02:11 Sotva za ním zaklaply dveře,
  vzal na sebe královu podobu.
 • 00:02:19 Že si to rozmyslel a chce být
  raději se svou milovanou ženou.
 • 00:02:48 Vychloubání Dia
  nemohlo ujít jeho manželce Héře.
 • 00:02:53 Dlouho přemýšlela, jak se pomstít.
 • 00:03:00 Až na to přišla!
 • 00:03:03 S nevinnou tváří
  pronesla ke svému muži:
 • 00:03:06 Můj manželi, doneslo se mi, že se
  ti má dnes narodit další potomek.
 • 00:03:10 Je na tom něco pravdy?
 • 00:03:15 Zeus zapíral,
  ale jeho žena pokračovala:
 • 00:03:19 A jestli ne, přísahej, že ten,
  kdo se dnes narodí první,
 • 00:03:23 bude vládnout všem sousedům,
  jak jsi sám říkal.
 • 00:03:27 Přísahej! Přísahej přece!
 • 00:03:32 Přísahám.
 • 00:03:38 Přítomní bohové tušili,
  že se něco nekalého chystá,
 • 00:03:41 a raději se ztratili z dohledu.
 • 00:03:50 Pak Héra sedla do svého kočáru
  a zamířila dolů,
 • 00:03:54 do světa obyčejných smrtelníků
  Tam zařídila,
 • 00:03:59 aby se toho dne narodil dřív
  někdo jiný než Héraklés.
 • 00:04:03 Na svět proto přišel dřív
  slabošský a zlý Eurysteus,
 • 00:04:07 později král Argu.
 • 00:04:10 Tak Héra zařídila,
  aby hrdina a silák
 • 00:04:13 sloužil slabošskému
  a nenávistnému člověku.
 • 00:04:18 Héraklés, latinsky Herkules
  prožil část svého mládí
 • 00:04:22 na jednom z nejstarších hradů
  pevninského Řecka, na hradě Týrins.
 • 00:04:28 Jeho zdem z obrovských kvádrů
  se říká kyklopské.
 • 00:04:32 Dodnes nemáme vysvětlení,
  proč v době luků, šípů, praků
 • 00:04:37 a kopí bylo zapotřebí stavět místy
  až osmnáct metrů silné hradby.
 • 00:04:56 Když dospěl,
  musel Héraklés odejít
 • 00:04:59 do služeb krále Eurysthea
  do nedalekého Argu.
 • 00:05:03 Tak určila kletba neoblomné
  manželky Dia - Héry.
 • 00:05:08 Héraklés měl ale mocnou oporu.
  Bohyni Athénu.
 • 00:05:20 Eurystheus si pro Hérakla vymýšlel
  ty nejnesmyslnější úlohy,
 • 00:05:25 jen aby ho ponížil nebo zničil.
 • 00:05:27 Stal se pravý opak.
  Dvanáct nesplnitelných úloh,
 • 00:05:32 jako je zabití neméjského lva,
  vyčištění Augiášova chléva,
 • 00:05:37 zkrocení divokého býka,
  který ničil úrodu, a mnohé další,
 • 00:05:41 jen posílilo Héraklův věhlas.
 • 00:05:59 Bohyně Athéna Héraklovi pomáhala
 • 00:06:02 i při plnění zdánlivě
  nepochopitelného úkolu -
 • 00:06:06 přinést zlatá jablka
  ze zahrad Hesperidčiných.
 • 00:06:13 Přeložme si poselství
  tohoto neobvyklého mýtu.
 • 00:06:17 Člověk s kyjem v ruce,
  zahalen jen kožešinou,
 • 00:06:20 připomínající lovce z doby kamenné,
  se vydává daleko na západ,
 • 00:06:24 aby přinesl plody. Jaké plody?
 • 00:06:28 Zlaté, což v řeči mýtů
  znamená cenné nebo důležité.
 • 00:06:33 Neznamenala Héraklova cesta
  potřebu člověka,
 • 00:06:37 kterému již lov nestačí k obživě,
 • 00:06:39 vyzvědět tajemství
  jak pěstovat plodiny?
 • 00:06:43 Ale kam to šel?
  Vždyť dál na západě
 • 00:06:46 za Heraklovými sloupy už nic není.
 • 00:06:49 Jen oceán. Atlantský oceán.
 • 00:06:54 Snad do bájné Atlantidy?
 • 00:07:08 Když se Hérakles
  vrátil zpět do Řecka,
 • 00:07:10 do údolí říčky Alfeios,
 • 00:07:13 rozhodl se,
  že zde připraví vhodné místo
 • 00:07:15 pro posilování fyzické kondice
  sebe a svých druhů.
 • 00:07:20 Pojal to jako všechno předtím
  velmi důkladně.
 • 00:07:23 Stovkou svých kroků
  vyměřil vzdálenost jednoho stádia,
 • 00:07:27 což je 192 a čtvrt metru,
 • 00:07:29 a dal tím název
  všem stadionům světa.
 • 00:07:33 Každý čtvrtý rok
  se zde měli řečtí mladíci scházet,
 • 00:07:36 aby se utužovali
  pro boj s nepřáteli země.
 • 00:07:39 Na stadion se procházelo
  takzvanou Héráklovou branou.
 • 00:07:43 Byla prý tak veliká,
  aby se hrdina nemusel ohýbat.
 • 00:07:47 Podle dnešních odhadů
  se tu scházelo na 45 tisíc diváků.
 • 00:07:51 Museli sedět v trávě.
 • 00:08:00 Sedačky byly určeny jen sudím
  a kněžce, bohyně úrody Déméter.
 • 00:08:07 Původní disciplínou byl jen běh.
  Pak jich přibývalo.
 • 00:08:11 Zápas, skoky, box, různé hry.
 • 00:08:16 Vítězové olympijských her
  požívali nejvyšších poct.
 • 00:08:20 Zatímco králové jednotlivých států
  byli slaveni jen ve své zemi,
 • 00:08:24 vítěze her oslavovalo celé Řecko.
 • 00:08:27 Makedonský král daroval
  proslulé bronzové sousoší vozataje
 • 00:08:31 z vděku za to,
  že se Makedonci mohli her účastnit.
 • 00:08:35 Z původního sousoší
  zbyla jen postava vozataje.
 • 00:08:40 Do dálky se skákalo s pomocí činek.
  To jsou první činky světa.
 • 00:08:46 Vítězové her měli právo si nechat
  postavit v Olympii sochu.
 • 00:08:51 Po nástupu křesťanství
  byly skoro všechny
 • 00:08:54 jako pohanské modly zničeny.
 • 00:09:04 Jaké to byly sochy,
  to můžeme dnes posoudit
 • 00:09:07 jen z kopií nebo rekonstrukcí.
 • 00:09:10 Myronův Diskobolos
  mluví za všechny.
 • 00:09:30 Nejrozsáhlejší světskou stavbou
  v Olympii je Palaistra s Gymnásiem.
 • 00:09:35 Prostor určený pro výcvik
  pankrationu - všeboje.
 • 00:09:39 Byl kombinací zápasu
  ve volném stylu a boxu,
 • 00:09:43 avšak byl vedený čistě.
  Až Římané tento sport změnili
 • 00:09:48 v krvavá jatka
  profesionálních atletů.
 • 00:09:54 Nejstarším chrámem nejen v Olympii,
  ale i v celém Řecku,
 • 00:09:58 je Héřin chrám, postavený
  před dvěmi a půl tisíciletími
 • 00:10:03 v přísném dórském stylu.
 • 00:10:15 Naopak nejmladším je Filipeion
  v ozdobnějším stylu iónském.
 • 00:10:20 Nechal ho postavit Alexandr Veliký
  ve 4.století před naším letopočtem
 • 00:10:25 na památku svého otce
  Filipa Makedonského.
 • 00:10:29 Nejimpozantnější stavbou v Olympii
  byl ale Diův chrám.
 • 00:10:34 Byl stejně veliký
  jako athénský Parthenon.
 • 00:10:42 Na rozdíl od našich představ
  nebyl zcela bílý.
 • 00:10:45 Každý jeho detail
  byl barevně dekorován,
 • 00:10:48 jak můžeme vidět
  v olympijském muzeu.
 • 00:11:01 Západní strana chrámu byla
  vyzdobena sochařem Paioniem.
 • 00:11:05 Sochy zobrazují
  všech dvanáct Heráklových činů.
 • 00:11:09 Druhá strana zobrazuje mýtický
  příběh boje Lapithů s Kentaury.
 • 00:11:14 Kentauři byli přizváni
  na lapithskou svatbu
 • 00:11:17 a při tom chtěli Lapithům
  unést jejich ženy.
 • 00:11:21 Všichni Kentauři
  na to doplatili životem.
 • 00:11:32 Dnes je Diův chrám
  největším olympijským rumištěm.
 • 00:11:37 Kdesi uvnitř chrámu stálo dílo
  nejslavnějšího sochaře antiky -
 • 00:11:41 Feidiův Zeus olympský,
  socha ze zlata a slonoviny.
 • 00:11:48 Olympští radní dobře znali dílo
  největšího sochaře antiky,
 • 00:11:51 než ho vyzvali, aby pro chrám
  stvořil Diovu sochu.
 • 00:11:55 Vždyť sochař už pracoval
  na athénském Parthenonu.
 • 00:11:59 Ve Feidiových postavách
  nenajdeme polohy těla nebo posunku,
 • 00:12:04 který by nebyl ve shodě
  s přirozenými pohyby lidského těla.
 • 00:12:18 Feidiův Zeus byl prý tak krásný,
 • 00:12:21 že antičtí umělci se sochu
  rozhodli nazvat pátým divem světa.
 • 00:12:28 Dlouho se pátralo, kde socha stála.
 • 00:12:31 Prý byla umístěna
  na mozaikové podlaze.
 • 00:12:34 Tu ale nebylo možné nalézt.
  Až pomohla náhoda.
 • 00:12:38 Po jednom dešti
  se mozaika objevila sama.
 • 00:12:44 Zlato a slonovina
  byly mocným lákadlem.
 • 00:12:48 Feidiovo dílo zmizelo beze stopy
 • 00:12:50 kdesi ve křesťanské
  Konstantinopoli.
 • 00:12:53 Nyní se můžeme spokojit
  jen s rekonstrukcemi.
 • 00:12:58 V olympijských ruinách
  se našly i střepy hrnečku
 • 00:13:01 s nápisem Feidiu eimi.
  Patřím Feidiovi.
 • 00:13:05 Tak archeologové
  identifikovali místo,
 • 00:13:08 kde stál atelier
  nejslavnějšího sochaře antiky.
 • 00:13:16 Symbolem sportovního vítězství
  v Olympii
 • 00:13:18 bylo dílo jiného tvůrce.
  Paioniova Niké.
 • 00:13:24 Některá vrcholná díla
  v Olympii zůstala dodnes.
 • 00:13:27 Zeus unáší Ganyméda
 • 00:13:39 Praxitelův Apollón s ještěrkou
 • 00:13:50 Afrodíta Knidská
 • 00:14:02 Antické olympijské hry
  byly víc než sportovní soutěže.
 • 00:14:07 Řekům záleželo především na tom,
  aby ve jménu sportu
 • 00:14:11 nebyl potlačován
  duševní rozvoj lidské osobnosti.
 • 00:14:14 Proto tady v době her
  Hérodotos předčítal
 • 00:14:18 kapitolu ze svých Dějin.
  Euripidés četl stať o Argonautech,
 • 00:14:23 Oinopidés představoval své
  nejnovější astronomické výpočty.
 • 00:14:29 Po více než dvou tisíciletích -
  roku 1896 -
 • 00:14:33 byly olympijské hry obnoveny.
 • 00:14:36 Bylo rozhodnuto,
  že se budou konat v Athénách.
 • 00:14:39 Zakladatel novověkých her
  Pierre Coubertin
 • 00:14:42 se snažil mnoho původních ideálů
  přenést do novověku.
 • 00:14:48 Zatímco Řekové dodržovali po dobu
  her ekecheirii - posvátný mír,
 • 00:14:53 nám se to nezdařilo.
 • 00:14:56 Naše generace často odkládá hry
  kvůli válkám nebo politice.
 • 00:15:01 Podařila se prosadit
  v novověku kalokagathia,
 • 00:15:04 harmonické spojení duševních
  i fyzických sil v těle sportovce?
 • 00:15:09 To by vyloučilo používání dopingu.
 • 00:15:12 Vítěz byl sice oslavován celým
  Řeckem, ale nedostal žádné peníze.
 • 00:15:19 Roku 393 našeho letopočtu
  výnosem byzantského císaře
 • 00:15:23 byly Olympijské hry jako pohanské
  slavnosti zrušeny.
 • 00:15:27 To víme dobře.
  Ale, kdy začaly?
 • 00:15:31 Jejich historie je tak stará,
  že nemá ani začátek.
 • 00:15:35 První datované hry se konaly
  roku 776 před naším letopočtem.
 • 00:15:41 Jenomže kdy se začaly datovat?
  To nevíme.
 • 00:15:46 To možná ví
  jen jejich mýtický zakladatel.
 • 00:15:50 Héraklés, rodák z města Théb.
 • 00:16:30 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2010

Související