iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 5. 2009
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

190 hlasů
114986
zhlédnutí

Alexej Čepička - Z vojína generálem

Alexej Čepička: z vojína generálem

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Alexej Čepička - Z vojína generálem

 • 00:00:08 Nazdar soudruzi.
 • 00:00:10 Zdar soudruhu ministře.
 • 00:00:13 Hurá.
 • 00:00:16 On měl jediné štěstí v životě,
  které ho potkalo,
 • 00:00:20 že se stal oblíbencem Stalina.
 • 00:00:27 On až do konce kritizoval Stalina,
  že neprovedl ten pokus
 • 00:00:33 o obsazení Evropy.
 • 00:00:44 Soudruhu kapitáne.
 • 00:00:46 Vy jste kapitán, já už nie.
 • 00:00:52 Čo bolo, to bolo.
 • 00:00:55 Teraz tu som majorom.
 • 00:00:58 Stojíme ve Ztracené ulici,
  která byla 2. bydlištěm
 • 00:01:03 rodiny Čepičkovy
  a ve které se narodil
 • 00:01:07 Alexej Čepička.
 • 00:01:10 Byla to ulice drobných obchodníků
  a paní Čepičková tady měla
 • 00:01:14 svůj úřad,
  který ji vynášel asi dost peněz,
 • 00:01:19 protože během 1 roku po nastěhování
  udělali 1. stavební úpravy,
 • 00:01:26 kdy už zdvihali ten dům o 1 patro.
 • 00:01:32 Čepičkova matka zajišťovala
  bohatým rodinám
 • 00:01:35 na celé Moravě služky,
  čeledíny a sezónní pracovníky.
 • 00:01:39 Svým způsobem
  to byla vyjímečná žena,
 • 00:01:41 která počátkem 20. století
  vlastním nákladem vydávala
 • 00:01:45 časopis Ženské směry.
 • 00:01:47 V roce 1921 začal
  Alexej Čepička studovat
 • 00:01:50 na českém gymnáziu v Kroměříži,
  kde 10. června 1929
 • 00:01:54 úspěšně složil maturitu.
 • 00:01:57 Čepička po maturitě
  na reálném gymnáziu v Kroměříži
 • 00:02:01 se zapsal na Právnickou fakultu
  Karlovy Univerzity v Praze.
 • 00:02:06 Jeho otec byl podúředník,
  tím pádem pocházel
 • 00:02:12 z nemajetných poměrů rodinných
  a byl také osvobozen
 • 00:02:18 od takzvaného kolejného.
 • 00:02:21 Čepička byl
  nevlastní bratr mého otce.
 • 00:02:25 To znamená,
  že jeho matka byla moje babička.
 • 00:02:30 Jeho otec nebyl můj dědeček.
 • 00:02:35 Dokonce mezi námi
  byla určitá nenávist.
 • 00:02:39 Když jsem přijel
  k babičce do Kroměříže,
 • 00:02:42 tak dědeček vždycky mrmlal
  a říkal bastardi jsou tady.
 • 00:02:53 Budova, která je za námi
  je budovou městského Nadsklepí,
 • 00:02:58 kde se pořádaly koncerty,
  divadelní představení
 • 00:03:01 a mezi těmi akcemi se postupně
  vyvinul divadelní odbor,
 • 00:03:07 který vedl zprvu jako pokladník,
  potom jako předseda Alexej Čepička.
 • 00:03:16 Samozřejmě jako student,
  když dojížděl z Prahy využíval
 • 00:03:20 svých zkušeností pražských,
  přátelství se Standou Neumannem,
 • 00:03:25 Werichem, Voskovcem
  a přinášel jejich taky hry
 • 00:03:30 v úpravách
  pro kroměřížské občany.
 • 00:03:35 Měl přezdívku A. Morel,
  takže když se objevil Morel,
 • 00:03:40 tak všichni věděli,
  to bude dobrá věc
 • 00:03:43 a bude to moderní.
 • 00:03:45 Nebyly to jenom úspěchy,
  ale Alexej Čepička využil
 • 00:03:50 svého postavení pokladníka
  na příklad po představení
 • 00:03:54 v Kojetíně neodvedl 2000 korun
  získaných za vstupné
 • 00:03:59 a prakticky tato věc,
  která se stala za 1. republiky
 • 00:04:07 se soudila až po 2. světové válce.
 • 00:04:11 Strýc bydlel nějakou dobu u nás,
  stravoval se u nás v bytě
 • 00:04:17 na Vinohradech, jako student
  a chodil se mnou do cukráren.
 • 00:04:25 On byl takovej sportovec
  chodil s raketou.
 • 00:04:29 On se živil pokud vím,
  ale to vím jenom z doslechu,
 • 00:04:34 tím že dával lekce z tenisu.
 • 00:04:38 On byl politicky velmi činný
  a měl velmi četné konflikty
 • 00:04:47 nejenom s mým otcem,
  který byl spíš pravičák
 • 00:04:53 a neustále se hádali.
 • 00:04:57 Otec mu také vyčítal,
  že tak dlouho studuje,
 • 00:05:01 že visí své matce
  na krku takhle
 • 00:05:03 a že by měl místo chození
  na schůze studovat.
 • 00:05:09 Zastavit stát.
 • 00:05:12 Soudruzi, teď je každý z vás voják.
 • 00:05:18 Dělnická třída vám dala důvěru
  a vaší povinností bude dokázat jí
 • 00:05:22 poctivou prací, že si ji co?
 • 00:05:24 Zasloužíme.
 • 00:05:26 Že si ji zasloužíme.
 • 00:05:27 Alexej Čepička vstoupil
  do povědomí veřejnosti,
 • 00:05:31 jako armádní generál
  a ministr národní obrany,
 • 00:05:34 který prováděl
  ve vojsku velké změny.
 • 00:05:36 Nikdo ale nevěděl o tom,
  jak on sám prožil základní
 • 00:05:39 vojenskou službu.
 • 00:05:41 Teprve nedávno zpřístupněné
  dokumenty ukazují,
 • 00:05:43 že nastoupil na vojnu až
  když mu bylo 27 let 1. října 1937.
 • 00:05:48 Nastoupil jako vojín aspirant
  a po složení vojenské přísahy
 • 00:05:52 27. října 1937 byl odeslán
  do školy pro důstojníky v záloze
 • 00:05:56 v Olomouci.
 • 00:05:57 Vojna se mu příliš nelíbila
  a z jeho vojenských spisů víme,
 • 00:06:01 že byl často nemocen.
 • 00:06:03 Uvědomil si,
  že jeho maminka měla
 • 00:06:05 otevřenou tuberkulózu
  a rozhodl se využít toho
 • 00:06:08 k propuštění z armády.
 • 00:06:10 Po návratu do civilu nastoupil
  Alexej Čepička jako koncipient
 • 00:06:15 u ostravského advokáta
  Josefa Vondráčka,
 • 00:06:18 tam jej také zastihla okupace.
 • 00:06:20 Počátkem 40. let se zapletl
  se sovětskou výzvědnou službou
 • 00:06:24 a tím se dostal
  do zorného pole gestapa.
 • 00:06:27 Čepička se dostal prostě
  do takových nějakých análů gestapa,
 • 00:06:31 které ho v roce 1942
  v lednu vyšetřovalo.
 • 00:06:34 Sepsalo s ním protokol
  a pak celý rok se nic nedělo
 • 00:06:39 až potom v prosinci si pro něho
  přijelo brněnské gestapo.
 • 00:06:43 Tentokráté už ho
  neponechalo na svobodě.
 • 00:06:47 Čepička byl vyšetřován,
  byl v ochranné vazbě
 • 00:06:50 a pak se dostal do koncentračního
  tábora v Osvětimi.
 • 00:06:55 Po skončení války
  se objevily spekulace,
 • 00:06:58 že za okupace a také
  v koncentračním táboře
 • 00:07:01 spolupracoval s gestapem.
 • 00:07:03 Jeho kritikům se však
  v Čepičkově chování nic
 • 00:07:06 nepoctivého prokázat nepodařilo.
 • 00:07:09 Hned v roce 1945 v květnu,
  když přijel poprvé z lágru
 • 00:07:17 Alexej Čepička
  se okamžitě chopil
 • 00:07:19 realizace svých představ
  státní správy.
 • 00:07:24 Jedno pokládal za jisté,
  že stát půjde ke komunismu,
 • 00:07:29 proto se taky okamžitě nechal
  zvolit předsedou
 • 00:07:33 místního Národního výboru.
 • 00:07:36 Jeho 1. předpisy
  byly poněkud podivné.
 • 00:07:39 Rozpustil soudy,
  zakázal sňatky a podobný věci.
 • 00:07:46 Až po těžkých bojích
  a jednáních v Brně se podařilo
 • 00:07:51 změnit jeho představy
  a usměrnit je znovu
 • 00:07:55 do té koleje těch
  Národních výborů.
 • 00:08:01 Čepičkův přímočarý, bezohledný
  postup se zalíbil ministrovi
 • 00:08:05 Václavu Kopeckému
  a také generálnímu tajemníkovi
 • 00:08:08 strany Slánskému.
 • 00:08:10 Ti jej k 1. prosinci 1947
  prosadili do funkce
 • 00:08:13 ministra vnitřního obchodu.
 • 00:08:15 No on když přišel
  od Gottwalda s tím jmenováním,
 • 00:08:21 tak vykládal mi prostě,
  jak ho ten Gottwald nutil.
 • 00:08:26 On říkal já nemohu být
  ministrem vnitřního obchodu,
 • 00:08:30 mě je to odporný všechno,
  co souvisí s obchodem
 • 00:08:34 je mi odporný.
 • 00:08:35 Já jsem advokát, já nemůžu dělat
  ministerstvo vnitřního obchodu.
 • 00:08:40 Gottwald mu prý řekl,
  není takových pevností,
 • 00:08:43 aby jich bolševici nedobyli
  a s tím ho propustil a vykopnul.
 • 00:08:49 Musíme vybudovati novou
  rozdělovací síť.
 • 00:08:52 Tato síť bude rovnoměrně
  zásobovati maloobchodníky tak,
 • 00:08:58 aby mohli spravedlivě a poctivě
  prodávati zboží spotřebiteli.
 • 00:09:07 Dříve než se Čepička mohl v novém
  úřadě zabydlet přišel únor 1948.
 • 00:09:13 Vypukla vládní krize,
  které komunisté využili
 • 00:09:16 k provedení státního převratu.
 • 00:09:18 Alexej Čepička se
  do něj aktivně zapojil
 • 00:09:21 a stal se generálním tajemníkem
  ústředního akčního výboru
 • 00:09:25 národní fronty.
 • 00:09:38 Vysoká funkce katapultovala Čepičku
  mezi nejmocnější a nejvlivnější
 • 00:09:43 muže nového režimu.
 • 00:09:44 Když vládní krize skončila
  vítězstvím komunistů,
 • 00:09:48 stal se ministrem spravedlnosti.
 • 00:10:01 Čepička usiloval o to,
  ať se na svět dostane zákon,
 • 00:10:05 který by skutečně byl oporou
  té nastupující komunistické moci.
 • 00:10:11 Byl to zákon 231 z roku 1948
  podle kterého v podstatě
 • 00:10:18 bylo možné
  odsoudit člověka i za věci,
 • 00:10:22 které kdysi trestné nebyly,
  tak podle tohoto zákona
 • 00:10:26 se trestnými věcmi staly.
 • 00:10:29 Před státním soudem
  v Praze na Pankráci
 • 00:10:32 čeká několik škůdců
  a nepřátel naší republiky
 • 00:10:35 na spravedlivý trest.
 • 00:10:37 Nás však zajímá dnešní nezvyklé
  přihlížející obecenstvo,
 • 00:10:41 jsou to totiž
  dělníci a dělnice ze závodů,
 • 00:10:44 posluchači 1.právnické školy dělní.
 • 00:10:46 Jeden čas to dokonce bylo tak,
  že Čepička sám rozhodoval
 • 00:10:50 o trestech smrti.
 • 00:10:52 Účelem školy je vychovat nám
  urychleně spolehlivý kádr
 • 00:10:56 prokurátorů a soudců,
  kterých je málo.
 • 00:10:58 Za rok se stačí vybraní
  inteligentní posluchači
 • 00:11:02 připravit na svou budoucí činnost.
 • 00:11:04 Nestanou se z nich advokáti
  nebo všestranní právníci,
 • 00:11:08 nýbrž věrní a odborně kvalifikovaní
  strážci lidově demokratického státu
 • 00:11:13 38letý Čepička zůstával pořád
  svobodným mládencem,
 • 00:11:17 při tom byl vyhlášený svými
  milostnými dobrodružstvími.
 • 00:11:21 Zlí jazykové o něm tvrdili,
  že chtěl i sňatku využít
 • 00:11:25 pro svou politickou kariéru.
 • 00:11:27 Ucházel se například o dceru
  ministra školství Nejedlého,
 • 00:11:31 stejně jako o dceru ministra
  národní obrany Ludvíka Svobody.
 • 00:11:35 Další jeho láska byla
  folklórní tanečnice Zdena Zápalová.
 • 00:11:39 Ona mu posílala myslím
  každý měsíc velký balík do lágru.
 • 00:11:43 Celé příbuzenstvo se domnívalo,
  že to je jeho budoucí žena.
 • 00:11:48 Ona se taky tak chovala,
  ale k mému velkému překvapení,
 • 00:11:54 když se strýc vrátil,
  tak ona už na něj čekala
 • 00:11:58 s kyticema a prostě bylo jasný,
  že jen čeká až si ji vezme,
 • 00:12:07 ale on se ji strašně vyhýbal.
 • 00:12:10 Ona už se s ním vlastně
  nikdy snad nesetkala.
 • 00:12:18 Pověsti o tom, že Alexej Čepička
  navazoval účelově vztahy s dcerami
 • 00:12:23 vysoce postavených funkcionářů
  se zdá potvrzovat sňatek
 • 00:12:27 s dcerou předsedy KSČ
  a prezidenta republiky
 • 00:12:30 Klementa Gottwalda Martou.
  Oženil se s ní 31. července 1948.
 • 00:12:34 To byla vskutku skvělá partie.
 • 00:12:37 Marta byla člověk v podstatě cizí.
 • 00:12:41 Ona žila od roku 38 v Moskvě,
  kde ji vyhlídli jednoho člena
 • 00:12:49 politbyra pokud vím,
  ale k tomu nějak nedošlo,
 • 00:12:53 takže ona měla namířeno mnohem vejš
  než na nějakýho Čepičku,
 • 00:12:58 ale nakonec se jí zalíbil
  a myslím, že to bylo docela
 • 00:13:02 šťastné manželství.
 • 00:13:18 Alexej Čepička
  se stal ministrem národní obrany
 • 00:13:21 koncem dubna roku 1950.
 • 00:13:24 Podle jeho vlastního vyjádření
  z roku 1968 se tak stalo
 • 00:13:28 na žádost sovětského vedení a
  samotného Stalina.
 • 00:13:37 Příslušníci obranného
  zpravodajství,
 • 00:13:39 kteří vyhodnocovali situaci
  kolem jmenování Čepičky
 • 00:13:43 ve své zprávě uváděli,
  soudruh Rajcin určitě bude
 • 00:13:46 intrikovat vůči soudruhu Čepičkovi,
  ale soudruh Čepička je chytrý
 • 00:13:51 a Bůh ví jak to dopadne.
 • 00:13:53 Klement Gottwald povýšil
  Alexeje Čepičku
 • 00:13:55 do hodnosti vládního generála.
 • 00:13:58 Když vypukla válka v Korei
  proměnila se brzy
 • 00:14:01 ve vleklý konflikt,
  který nedokázala ve svůj prospěch
 • 00:14:04 zvrátit žádná
  ze zúčastněných stran.
 • 00:14:07 Stalin a jeho maršálové
  na základě toho dospěli k závěru,
 • 00:14:10 že je Amerika slabá,
  že by nedokázala tlaku
 • 00:14:13 Sovětského svazu vzdorovat.
 • 00:14:15 Proto dospěli ke koncepci,
  že by bylo vhodné během 3, 4 let
 • 00:14:19 zaútočil na Evropu
  a jak Stalin říkal,
 • 00:14:22 rozvinout tam prapor
  proletářské revoluce.
 • 00:14:33 V Československu byl
  takovým představitelem
 • 00:14:36 té militarizační politiky
  právě ministr národní obrany
 • 00:14:40 Alexej Čepička.
 • 00:14:41 Měl to velké štěstí,
  že si získal sympatie
 • 00:14:44 samotného Stalina.
 • 00:14:46 Stalin na něho jednou dokonce
  při jakémsi jednání ukázal rukou
 • 00:14:50 a řekl,
  to je budoucnost Československa.
 • 00:14:53 Na Čepičku to nesmírně zapůsobilo,
  protože mu to skýtalo jakousi
 • 00:14:57 skvělou perspektivu do budoucna.
 • 00:15:00 V podstatě cokoliv Čepička řekl
  muselo být splněno
 • 00:15:04 ve prospěch vybudování silné
  československé armády.
 • 00:15:14 Jedním z nových opatření,
  která Alexej Čepička provedl
 • 00:15:18 v armádě po svém nástupu
  do čela ministerstva národní obrany
 • 00:15:22 byl zřízení pomocných
  technických praporů PTP.
 • 00:15:26 Nyní se nacházíme
  v Janovicích nad Úhlavou.
 • 00:15:29 Nyní se nacházíme
  v Janovicch nad Úhlavou.
 • 00:15:32 Do Janovic jsme přijeli co?
  Do Janovic jsme přijeli pracovat.
 • 00:15:36 Pozor soudruzi vy nejenom,
  že budete makat jako mourovatí,
 • 00:15:40 vy si vyděláte i prachy
  což u jiných útvarů není.
 • 00:15:44 Když budete hodně makat,
  budete mít prachů jako baroni.
 • 00:15:48 Už před tím než jsem šel k PTP,
  jsem byl zavřený.
 • 00:15:52 Byl jsem v Jáchymově,
  protože jsem jako nesouhlasil
 • 00:15:56 s 48. rokem,
  kdy komunisti se dostali k veslu,
 • 00:16:01 takže jsem prostě musel nastoupit
  jako k tomu PTP, zařadili mě tak.
 • 00:16:09 Kluci pojďte sem.
 • 00:16:13 My jsme vlastně
  vydělávali peníze
 • 00:16:16 a dostávali jsme
  jenom třetinu platu.
 • 00:16:19 Dvě třetiny platu,
  když jsme se domáhali
 • 00:16:22 kde ty peníze jako jdou,
  tak nám řekli,
 • 00:16:26 no však my vás oblíkáme
  a vy si to musíte zaplatit,
 • 00:16:30 protože si vyděláváte.
 • 00:16:32 Jestli se mnou
  chcete dobře vycházet,
 • 00:16:35 tak teď půjdete k pumpě,
  vypláchnete si hubu
 • 00:16:38 a vrátíte se na pracoviště.
 • 00:16:40 Proveďte.
 • 00:16:42 Důstojníci celkem se chovali,
  nemůžu si stěžovat,
 • 00:16:45 že by na nás nějak tak řvali.
 • 00:16:48 Poněvadž tam to dělalo to,
  že jsme museli plnit plán
 • 00:16:51 a když jsme plnili plán,
  tak oni měli z toho veliký peníze
 • 00:16:55 a tím pádem se
  k nám museli chovat slušně.
 • 00:16:58 Ale za celou dobu vojny
  jsem nejedl příborem.
 • 00:17:02 Všechno jsme měli normálně v ešusu.
 • 00:17:05 Aby zlepšená vojenská strava
  ještě lépe chutnala vyrobil
 • 00:17:10 závod Epia v Lokti
  na mimořádné nedělní směně
 • 00:17:13 stovky hrníčků, mis a talířů,
  které daroval svému útvaru
 • 00:17:17 pro nově zřízenou
  vojenskou jídelnu.
 • 00:17:21 V dílně velkého Mannesmannu
  na Ostravsku se zrodil
 • 00:17:25 1. závazek daru republice...
 • 00:17:27 a ruku v ruce s dělníky
  se hlásí rolníci,
 • 00:17:30 zavazují se podpisem,
  že travle zlepší své způsoby práce,
 • 00:17:34 aby tak přispěli ze svých sil
  k plnění Gottwaldovy pětiletky.
 • 00:17:39 Všichni si chlapsky vykasali rukávy
  a už se to rezejelo.
 • 00:17:43 Pro reprezentaci
  svého ministerstva
 • 00:17:46 a Československé
  lidové armády vůbec,
 • 00:17:48 nechal ministr Alexej Čepička
  vybudovat v Praze Dejvicích
 • 00:17:53 hotel Družba.
 • 00:17:54 Provedením projektu pověřil
  architekta Františka Jeřábka,
 • 00:17:58 který ho navrhl téhdy v módním
  duchu socialistického realismu.
 • 00:18:03 Vyrostl také podle něho.
  Je vysoký 85 metrů, má 16 poschodí.
 • 00:18:07 Pro jeho výzdobu angažoval
  Alexej Čepička tak významné
 • 00:18:11 československé umělce jako byl
  Willy Nowak, František Grus
 • 00:18:15 nebo Max Švabinský.
 • 00:18:16 Původní rozpočet na hotel
  byl 24 miliónů
 • 00:18:19 a vzhledem k tomu,
  že Alexej Čepička neustále
 • 00:18:22 měnil projekty a zasahoval do nich,
  tak jeho cena vyrostla
 • 00:18:26 na 79 miliónů korun
  československých,
 • 00:18:29 což byla v 50. letech
  opravdu velká suma.
 • 00:18:36 Čepička musel mít
  všechno nejlepší a největší.
 • 00:18:40 Jezdil po celé republice
  a zasahoval do všech oblastí
 • 00:18:44 života armády.
 • 00:18:47 Do Olomouce se poměrně často vracel
  pamětníci si pamatují,
 • 00:18:52 že se velmi rád ukazoval
  v parádních bílých uniformách
 • 00:18:56 a dokonce mu někteří místní občané
  dali přezdívku zmrzlinář.
 • 00:19:06 Jméno Alexeje Čepička
  je spojeno rovněž
 • 00:19:09 s politickými procesy
  v Československu.
 • 00:19:11 Jako ministr spravedlnosti
  se podílel na přípravě soudu
 • 00:19:15 s doktorou Miladou Horákovou
  a později horlivě poskytoval
 • 00:19:20 informace o činnosti
  Rudolfa Slánského
 • 00:19:22 sovětským poradcům a tak přispěl
  rovněž k jeho zatčení.
 • 00:19:26 Významný komunistický politik
  Zdeněk Filinger ve své výpovědi
 • 00:19:30 z roku 1963 uvádí,
  že Alexej Čepička po svém sňatku
 • 00:19:34 s Martou Gottwaldovou přicházel
  mnohdy ke Gottwaldovi,
 • 00:19:38 když potřeboval podpisy
  na důležité dokumenty
 • 00:19:41 nebo opatření s taškou a s flaškou,
  jak říkal Filinger
 • 00:19:45 a získal od něho podpis
  na cokoliv potřeboval.
 • 00:19:49 Když se stal ministrem
  spravedlnosti,
 • 00:19:52 tak chtěl abych studoval práva,
  to jsem odmítl.
 • 00:19:55 Později když byl
  ministrem národní obrany,
 • 00:19:58 tak chtěl abych zůstal na vojně.
  To jsem odmítl.
 • 00:20:02 Až konečně jsme se pak
  pohádali natolik,
 • 00:20:05 že ten vztah se přerušil
  na mnoho a mnoho let.
 • 00:20:12 Hrdinské srdce přestalo bít
  a ústa vyřkla poslední lidské slovo
 • 00:20:21 srdce jež bilo za všechen lid
  srdce Stalinovo.
 • 00:20:28 Dva státnické pohřby za sebou zcela
  změnily Čepičkovu kariéru.
 • 00:20:41 Po Stalinově a Gottwaldově smrti
  se zásadně změnila vnitropolitická
 • 00:20:46 i zahraničně politická orientace
  komunistických států
 • 00:20:51 Sovětského svazu
  a také Československa.
 • 00:20:53 Především pominula ta orientace
  na nový světový konflikt,
 • 00:20:58 na válečné střetnutí komunistických
  států se západem.
 • 00:21:01 Československé vedení
  s vekou chutí přebralo
 • 00:21:04 tady tuto novou orientaci,
  protože to umožnilo zmírnit
 • 00:21:08 vydání na budování armády
  a pomohlo to překonat
 • 00:21:12 hospodářskou krizi,
  která v té době
 • 00:21:14 v Československu byla.
 • 00:21:16 Politicky a ideilogicky se
  nezměnilo vůbec nic.
 • 00:21:19 Československé politické vedení
  zůstalo opravdu Stalinistické.
 • 00:21:23 Nejlepší výraz to našlo
  v květnu 1955,
 • 00:21:26 kdy v Praze na Letné
  byl odhalen momumentální pomník
 • 00:21:30 Josifa Vissarionoviče Stalina,
  vlastně největší Stalinův pomník
 • 00:21:34 na světě dá se říct,
  který měl Praze vévodit
 • 00:21:37 na věčné časy.
 • 00:21:50 Zásadní změnu ve vývoji
  komunistických státu přinesl
 • 00:21:54 20. sjezd komunistické strany
  Sovětského svazu v roce 1956.
 • 00:21:59 Na tento sjezd
  byli pozváni naši zástupci.
 • 00:22:02 25. února 1956 přednesl
  Nikita Sergejevič Chruščov
 • 00:22:07 zásadní projev,
  kde kritizoval Stalina
 • 00:22:11 za všechny ty zločiny.
 • 00:22:14 Když se vrátili,
  tak samozřejmě Antonín Novotný
 • 00:22:17 chtěl prostě u nás taky
  něco takového,
 • 00:22:20 ale mnozí soudruzi
  s těmi závěry nesouhlasili.
 • 00:22:24 Dolanský, Široký uvažovali o tom,
  že odstoupí ze svých míst.
 • 00:22:30 Nakonec tak zvažoval i Čepička
  a ten to teda udělal
 • 00:22:34 a víceméně se přepočítal
  dalo by se říci.
 • 00:22:37 Takže v dubnu 1956 se vzdává
  toho svého postavení.
 • 00:22:45 Jsem se ho ptal kdysi,
  říkal jsem kdo je tvůj
 • 00:22:48 hlavní nepřítel?
  Jednoznačná odpověď:
 • 00:22:50 Nikita Sergejevič Chruščov
 • 00:22:54 To byl člověk,
  který ho nenáviděl,
 • 00:22:57 který použil
  všech možných prostředků,
 • 00:23:00 aby ho zlikvidoval
  a to se mu konec konců i podařilo
 • 00:23:04 i díky tomu,
  že naopak Novotný se stal
 • 00:23:08 Chruščovovým kamarádem.
 • 00:23:18 Snížení výdajů na armádu umožnilo
  komunistickému režimu přikročit
 • 00:23:22 ke snížení maloobchodních cen
  a tak zlepšit životní úroveň lidí.
 • 00:23:27 Oslabilo to však Čepičkovu
  mocenskou pozici.
 • 00:23:35 Pak Čepička v roce 63
  byl ze strany vyloučen.
 • 00:23:39 On byl skvělý manažer, organizátor,
  ale jinak to byl hlupák.
 • 00:23:48 Jako většina těch lidí,
  kteří vedle něho fungovali,
 • 00:23:53 byli více méně primitivové.
 • 00:23:56 Jeho konec byl předurčen tím,
  že se dostal jako taovej trochu
 • 00:24:00 polointeligent mezi úplný blbce.
 • 00:24:12 Samozřejmě,
  že soudruzi také projednávali
 • 00:24:15 i tu otázku odnětí řádu.
 • 00:24:16 Ten řád na kterém si
  tak jako nejvíce potrpěl,
 • 00:24:20 byl řád Klementa Gotwalda.
 • 00:24:22 Byl Čepičkovi také prostě odňat.
 • 00:24:26 On to nesl těžce dostal infarkt
  a dostal se vlastně do důchodu.
 • 00:24:30 No a teď řekněte vy mě, stejně že
  to bylo všecko úplně absurdní.
 • 00:24:36 Bolo a ako.
 • 00:24:38 A povedzte mi Kefalin,
 • 00:24:41 čo vy si predstavujete
  pod takým slovom absurdný?
 • 00:24:46 Aha, no jo.
 • 00:24:49 Byl to člověk,
  kterej byl,
 • 00:24:51 neseděl doma a nevzlykal,
  nýbrž měl spoustu koníčků.
 • 00:24:56 Jedním z jeho koníčků bylo vaření,
  potom se staral o zahradu,
 • 00:25:00 hodně četl a hrál na klavír.
 • 00:25:03 Takže já si myslím,
  že to byl hodně aktivní člověk,
 • 00:25:07 kterej si hold svůj čas
  tak nějak využil.
 • 00:25:10 Až konečně když ho vyhodili,
  tak jsem se nad ním trochu slitoval
 • 00:25:15 a začal jsem k němu chodit
  a bral jsem ho do divadla,
 • 00:25:19 protože jsem věděl,
  že je starej divadelník
 • 00:25:23 a že by ho to bavilo,
  tak jsem ho vždycky vzal.
 • 00:25:29 2. den mě lidi zastavovali
  a říkali poslyš ten pán,
 • 00:25:33 co byl s tebou včera v divadle,
  ten se hrozně podobal tomu
 • 00:25:37 Čepičkovi, ale ten už
  je přece mrtvej dávno.
 • 00:25:41 Pochodem vchod.
 • 00:25:48 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
 • 00:26:04 .

Související