iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2009
16:20 na ČT1

1 2 3 4 5

37 hlasů
25418
zhlédnutí

Rajské zahrady

Nové Hrady

Zuzana Slavíková provází zámeckými zahradami Čech a Moravy

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rajské zahrady - Nové Hrady

 • 00:00:33 Proč se tenhle hrad jmenuje Nové
  Hrady, když je jen jeden a starý,
 • 00:00:37 to vážně nevím. Ale to nevadí.
 • 00:00:39 Rozhodně bude na co koukat,
  a to je hlavní.
 • 00:00:45 Nové Hrady vznikly jako strážní hrad.
  Nejen protože je kousek od hranic.
 • 00:00:51 Vedla tudy totiž Vitorazská stezka,
  po které se dopravovalo do Čech
 • 00:00:55 zboží ze zaalpských zemí.
 • 00:00:57 Při výstavbě hradu musela být tato
  důležitá cesta zachována,
 • 00:01:01 a proto byl hrad průchozí
  a má dosud 2 brány.
 • 00:01:07 Příkop s padacími mosty měl chránit
  hrad před nepřáteli.
 • 00:01:11 Jeho hloubka a rozsah nemá
  v Čechách obdoby.
 • 00:01:22 Asi 200 let vlastnili hrad
  Rožmberkové.
 • 00:01:25 Za jejich panství ho postihlo
  několikanásobné neštěstí.
 • 00:01:29 Byl vypálen husity a o 100 let
  později se od blesku vzňal
 • 00:01:33 střelný prach uskladněný v mohutné
  válcové věži.
 • 00:01:37 Výbuch věž rozmetal a poškodil
  i okolní budovy.
 • 00:01:41 Zkázu dokonalo zanedlouho
  silné zemětřesení.
 • 00:01:44 Hrad měl být stržen, ale předposlední
  z Rožmberků, mocný Vilém,
 • 00:01:49 který na Nových Hradech
  často pobýval,
 • 00:01:52 se ho rozhodl opravit a modernizovat.
 • 00:01:59 A teď bych vám chtěla představit
  pana Marka Ehrlicha
 • 00:02:01 z Národního památkového ústavu.
 • 00:02:03 -Dobrý den. Můžu vám říkat Marku?
  -Dobrý den, ano.
 • 00:02:06 Marku, je pravda, že Rožmberkové
  se nejvíce podíleli
 • 00:02:09 na rozvoji novohradského panství?
 • 00:02:11 -Ne.
  -Tak kdo?
 • 00:02:13 Po smrti posledního Rožmberka,
  Petra Voka,
 • 00:02:16 získali jejich majetek
  Schwanbergové.
 • 00:02:18 -Tak Schwanbergové.
  -Ani ti ne.
 • 00:02:21 Těm byl jejich majetek zabaven
  za účast na stavovském povstání.
 • 00:02:25 -A kdo ho tedy dostal?
  -Dostali ho Buquoyové.
 • 00:02:37 Císařpán věnoval panství daroval
  svému generálovi
 • 00:02:40 Karlu Bonaventurovi Buquoyovi.
 • 00:02:42 Jednak jako ocenění pomoci při
  potlačení stavovského povstání
 • 00:02:47 a také jako umoření finanční půjčky,
 • 00:02:50 kterou Karel Bonaventura císaři
  poskytl na vybudování armády.
 • 00:02:58 Předpokládám správně, že Buquoyové
  nevlastní panství až doteď?
 • 00:03:03 Ano, majetek jim byl znárodněn roku
  1945, tedy po více než 300 letech.
 • 00:03:08 A na konci války byli na hradě
  vojáci?
 • 00:03:11 Ano, na hradě bohužel pobývala
  Rudá armáda
 • 00:03:13 a při jejich pobytu byla část
  mobiliáře i archiválií zcela zničena.
 • 00:03:18 Vítám vás, paní Zuzano.
  Už na vás čekám.
 • 00:03:21 Proč ten smutek, paní?
 • 00:03:24 Můj ubohý manžel Karel Bonaventura.
  Dlouho si panství neužil.
 • 00:03:30 -Takže vy jste ...
  -Marie Magdalena z Biglia, jeho žena.
 • 00:03:35 Vlastně vdova.
 • 00:03:37 Netrvalo ani rok a můj ubohý Karel
  byl zastřelen
 • 00:03:42 při vojenském tažení do Uher.
  A mně všechno zůstalo na krku.
 • 00:03:46 Hraběnka Marie Magdalena prý nejprve
  nechtěla o přestěhování
 • 00:03:50 z Belgie do Čech ani slyšet.
 • 00:03:52 Dosadila na novohradské panství
  správce.
 • 00:03:56 Teprve když jsem se doslechla,
  že mé majetky jdou od deseti k pěti,
 • 00:04:00 byla jsem nucena změnit názor.
 • 00:04:12 Nenastěhovala se ale do hradu.
 • 00:04:15 Nechala si vystavět novou moderní
  rezidenci na náměstí.
 • 00:04:19 Původně zde stával panský dům,
  který obývali již Rožmberkové,
 • 00:04:23 když se na hradě bydlet nedalo.
 • 00:04:26 Výstavbě rezidence musela ustoupit
  renesanční zahrada.
 • 00:04:33 Druhá zahrada se rozkládala za
  hradbami města u tzv. Horní brány.
 • 00:04:38 A původně to byla zahrada užitková.
 • 00:04:44 Koukám, že si to tady Buquoyové
  docela hezky upravili.
 • 00:04:48 Ano, potřebovali reprezentovat
  význam svého rodu.
 • 00:04:51 -Začali barokně, že?
  -Ano, podle tehdejší módy.
 • 00:04:54 Takže museli budovat okázalé zahrady.
 • 00:04:57 Také parky, krajinářské úpravy,
  obory.
 • 00:05:00 Jak jinak v té době.
 • 00:05:13 Zanedlouho jim ale rezidence
  na náměstí přestala stačit
 • 00:05:17 a začali budovat nový zámek.
 • 00:05:19 Přilehlou užitkovou zahradu
  přeměnili na zahradu okrasnou
 • 00:05:23 ve vrcholně barokním slohu.
 • 00:05:25 Byly zde pravidelně tvarované
  živé stěny,
 • 00:05:28 květinový parter s kamennými vázami
  a obelisky, skleníky, fíkovna
 • 00:05:33 a letní jízdárna.
 • 00:05:43 Na konci 18. století byla zahrada
  přeměněna na romantický park
 • 00:05:48 s rybníkem, loukami, vodopádem
  a dokonce i stylovou
 • 00:05:52 romantickou vesničkou.
 • 00:05:54 Jak velela inspirace tehdejšími
  francouzskými vzory.
 • 00:06:01 Trojkřídlý empírový zámek byl
  postaven v prvních letech 19. stol.
 • 00:06:06 v rokokovém a empírovém slohu.
 • 00:06:09 Bylo zde i zámecké divadlo.
 • 00:06:14 A po druhé světové válce?
 • 00:06:16 I tady byl inventář z velké části
  rozkraden.
 • 00:06:29 Za největším stavebním rozkvětem
  Nových Hradů stál
 • 00:06:32 hrabě Jan Nepomuk Buquoy.
 • 00:06:34 Byl to významný šlechtic, vedoucí
  osobnost pokrokové stavovské opozice
 • 00:06:39 v českém sněmu.
 • 00:06:41 Na svých panstvích
  vytvořil model
 • 00:06:43 pro tereziánskou a josefínskou
  reformu péče o chudé.
 • 00:06:47 Josef II. ho jmenoval
  do čela prezídia
 • 00:06:50 sociální a zdravotní služby
  celého mocnářství.
 • 00:06:54 Byl také velkým milovníkem hudby
  a mecenášem umění.
 • 00:06:59 Stejně jako já, jeho žena hraběnka
  Terezie Buquoyová, rozená Paarová.
 • 00:07:07 Pro svou ženu, hraběnku Terezii
  nechal JanNepomuk Buquoy vybudovat
 • 00:07:12 tzv. Terezino údolí.
 • 00:07:14 Abych si tam mohla snít své
  romantické sny.
 • 00:07:17 Takže i na Nových Hradech platí
  "za vším hledej ženu".
 • 00:07:21 A propos, kdo je hlavním duchovním
  otcem romantismu?
 • 00:07:25 Těžko říct, ale první romantické
  zahrady vznikaly v Anglii,
 • 00:07:29 Francii a Německu.
 • 00:07:31 Takže inspirace.
 • 00:07:32 Určitě byly tyto zahrady inspirací
  pro zdejší romantický park.
 • 00:07:45 Do módy přišlo tajemno, fantazie,
  hlubokými city zmítaná
 • 00:07:49 a trýzněná duše, melancholie, stesk
  a splín, trudomyslnost, noc,
 • 00:07:55 nebezpečí, duchové, rytíři, ponuré
  krajiny, ruiny zpustlých hradů,
 • 00:08:00 bouří stižené lesy.
 • 00:08:04 Osamocení romantičtí hrdinové
  okouzlení středověkem
 • 00:08:08 a exotickými zeměmi trávili dlouhé
  hodiny v panenské přírodě
 • 00:08:12 zmítáni vášněmi.
 • 00:08:22 Dobře, co ale způsobuje, že to s námi
  v parku cloumá vášněmi?
 • 00:08:29 Zahradníci se snažili pomocí
  přírodních prostředků
 • 00:08:32 vytvořit scény jako
  z romantických obrazů.
 • 00:08:36 To mi budete muset trochu přiblížit.
 • 00:08:39 Na těch obrazech,
  kterými se inspirovali,
 • 00:08:42 byly scény s antickými chrámy,
  pastevecké scény, zříceniny,
 • 00:08:48 rozeklaná skaliska, vodopády a další
  podobné romantické výjevy.
 • 00:08:54 A máme v parku konkrétní příklad
  tohoto?
 • 00:08:58 Velmi zajímavým příkladem je
  přístupová cesta k Václavovým lázním.
 • 00:09:09 Návštěvník vidí budovu lázní nejdříve
  v průhledu z dálky,
 • 00:09:13 pak se mu budova schová za stromy,
  aby se po přechodu přes lávku ukázala
 • 00:09:19 v přímé blízkosti.
 • 00:09:28 Terezino, nebo také Terčino údolí
  se rozkládá na území okolo 140 ha.
 • 00:09:35 Původně zde byla bažantnice.
 • 00:09:38 Na jejím místě začali Buquoyové
  v polovině 18. stol. budovat
 • 00:09:42 tento rozsáhlý anglický park.
 • 00:09:47 Ovšem svůj milovaný park jsem
  si začala utvářet k obrazu svému
 • 00:09:51 až od r. 1788.
 • 00:09:54 A věřte nebo ne, kdokoliv ho
  jedinkrát navštívil,
 • 00:09:58 nešetřil slovy chvály a obdivu.
 • 00:10:01 I božský Wolfgang Amadeus Mozart.
  I sám císař František I.
 • 00:10:08 Nuže, pojďte se pokochat také.
 • 00:10:13 Jako první nechala paní hraběnka
  zbudovat na místě
 • 00:10:16 povodní poškozeného hospodářského
  dvora malé soukromé lázně.
 • 00:10:21 Ano, ano. Povodně nám to tady
  několikrát šeredně poničily.
 • 00:10:28 Lázně se původně jmenovaly Václavovy
  na počest hraběte Václava Paara,
 • 00:10:33 jak připomínal nápis na jejich
  balustrádě.
 • 00:10:38 Měla jsem ke svému otci silný citový
  vztah. Prostě jsem ho měla ráda.
 • 00:10:49 Stavba v empírovém stylu
  má netypický půdorys.
 • 00:10:53 Byl zde salon s mramorovým krbem
  a rokokovým nábytkem, kabinet,
 • 00:10:58 kuchyně a lázeň, která byla
  vyzdobena tak,
 • 00:11:01 aby působila jako krápníkové jeskyně.
 • 00:11:04 Nedaleko lázní stály 2 skleníky.
 • 00:11:07 Z vyhlídkové terasy bylo možno
  obdivovat kvetoucí louky,
 • 00:11:11 tok řeky Stropnice a také hraběnčin
  zamilovaný Modrý dům.
 • 00:11:24 Když můj manžel Jan Nepomuk Buquoy
  v r. 1803 zemřel,
 • 00:11:29 upnula jsem se ke svému zbožňovanému
  údolí ještě víc.
 • 00:11:34 Nechala jsem zde zbudovat podle
  nejnovější módy
 • 00:11:37 ve stylu empíru a biedereieru
  svůj Modrý dům.
 • 00:11:42 -A proč zrovna modrý?
  -Podle neobvyklé barvy střechy.
 • 00:11:54 Jen si to představte.
 • 00:11:57 Tady stávalo mé útulné hnízdečko,
  ve kterém jsem s oblibou trávila
 • 00:12:02 letní měsíce, pořádala hudební
  večírky a přátelská setkání.
 • 00:12:08 Byl zde hudební salón, ložnice,
  přijímací a hostinský pokoj
 • 00:12:13 i pokoje pro služebnictvo.
 • 00:12:19 -A proč takhle zpustnul?
  -Ach, ty povodně! Ty povodně ...
 • 00:12:30 Povodně se údolím prohnaly
  několikrát.
 • 00:12:32 Strhly i stavení, které zde bývalo
  před Modrým domem.
 • 00:12:37 Úhledný statek s holubníkem
  a voliérou,
 • 00:12:40 pravidelně řešeným květinovým
  parterem, bazénem
 • 00:12:43 a výsadbou cizokrajných dřevin.
 • 00:12:50 A když jste se podívali támhle,
  viděli jste arkády umělých ruin
 • 00:12:56 na hrázi rybníka.
 • 00:13:02 Dalším typickým prvkem romantismu
  byla totiž snaha zachytit
 • 00:13:05 plynoucí čas.
 • 00:13:11 Proto ta záliba v ruinách
  a pomnících.
 • 00:13:15 Zvláštní, jak ruiny Modrého domu
  dnes neplánovaně zapadají
 • 00:13:19 do romantické pochmurnosti
  hlubokého skalnatého údolí.
 • 00:13:23 A mimochodem, z Modrého domu prý vede
  podzemní chodba na hrad.
 • 00:13:29 Ale raději bych to nezkoumala.
 • 00:13:43 Tento vodopád tu byl odjakživa?
 • 00:13:46 Kdepak, ten si nechala hraběnka
  Terezie postavit v r. 1817.
 • 00:13:50 Ale kde se bere všechna ta voda,
  odkud jde?
 • 00:13:54 Voda, která tady padá z výšky 10 m,
  je sem přiváděna
 • 00:13:57 skoro 1 km dlouhým náhonem
  z říčky Stropnice.
 • 00:14:05 Sotva si lze představit
  romantičtější místo.
 • 00:14:08 Hraběnka si však pouhé 2 roky
  do své smrti mohla užívat,
 • 00:14:12 jak vodopád zaplňuje hluboké údolí
  rachotem tříštících se kapek
 • 00:14:16 a mlžným oparem.
 • 00:14:19 Atmosféra byla ještě umocněna verši
  švýcarského spisovatele
 • 00:14:24 Albrechta von Hallera, které byly
  vytesány do skály nad vodopádem.
 • 00:14:30 Ale vedle vodopádu dřív prý stávala
  rybářská chata z březových klád.
 • 00:14:35 Ano, to je pravda, ale z té se
  bohužel už nic nedochovalo.
 • 00:14:39 To víte, ty povodně.
 • 00:14:45 Hraběnka Terezie neměla
  s manželem děti,
 • 00:14:48 a proto přijali za svého osiřelého
  synovce Františka Augusta Buquoye.
 • 00:14:54 Byl to muž velmi vzdělaný,
  dalo by se říci vynálezce.
 • 00:14:58 Jeho objevem byla originální a dnes
  světově proslulá technologie výroby
 • 00:15:04 černého neprůhledného skla zvaného
  hyalit.
 • 00:15:12 Právě hrabě Jiří dal park pojmenovat
  po jeho zakladatelce:
 • 00:15:16 Tereziino údolí.
 • 00:15:17 Dnes se mu také říká Terezino
  nebo Terčino.
 • 00:15:20 A po její smrti ho dál zveleboval
  podle dobového vkusu.
 • 00:15:24 Dal postavit např. romantickou stavbu
  Švýcarský dům
 • 00:15:28 a v jeho blízkosti rybník,
 • 00:15:30 který pojmenoval podle své manželky
  Gabriely.
 • 00:15:38 Jiří chtěl poměrně uzavřené údolí
  pomocí nově zřízených průhledů
 • 00:15:42 propojit s okolní krajinou.
 • 00:15:50 Z bohatě vyřezávané verandy
  švýcarského domu byl krásný pohled
 • 00:15:54 na panorama města, na siluetu hradu
  a věž kostela sv. Petra a Pavla.
 • 00:16:03 Z nedaleko navršeného tzv.
  Jiřího pahorku,
 • 00:16:08 na kterém stál březový altán,
  bylo vidět zpět do údolí
 • 00:16:12 až k Modrému domu. Dnes jsou průhledy
  a vyhlídky většinou zarostlé.
 • 00:16:22 K Terčinu údolí patří i stará tvrz
  Cuknštejn z 15. stol.
 • 00:16:27 Dochovala se téměř v původní podobě.
 • 00:16:32 Je to 1 z nejzachovalejších
  a nejzajímavějších památek
 • 00:16:36 svého druhu v jižních Čechách.
 • 00:16:39 A navíc dokonale zapadala
  do hraběcích představ
 • 00:16:42 o ideální parkové dominantě.
 • 00:16:50 Vidíte ten strom za mnou?
  To je dub, nejstarší strom v parku.
 • 00:16:56 Má kolem 500 let.
  Romantické místo, viďte?
 • 00:17:01 Přímo vybízí k rozjímání
  o pomíjivosti času.
 • 00:17:12 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2009

Související