iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 11. 2010
19:55 na ČT2

1 2 3 4 5

72 hlasů
6958
zhlédnutí

Přízrak svobody II

Na základě navzájem nesouvisejících mikropříběhů neznámých lidí je ve filmu zkoumán čas jako filozofický i reálný fenomén

58 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přízrak svobody II

 • 00:01:22 Chladná, děsivá noc. Hluboká tma
  kryla ouzkou mezi skálami stezku,
 • 00:01:29 kterou, časem o povalené lebky
  i kosti lidské klopýtaje,
 • 00:01:34 mdlým se ubíral poutník krokem.
 • 00:01:39 Únava smrtonosná tížila jeho oudy,
 • 00:01:42 a myšlénky pochmůrné ulétaly ze
  zemdlelé mysli do dějů prošedších
 • 00:01:48 a dávno pohaslých, rozedraných jako
  outržky minulého života poutníkova,
 • 00:01:54 v rozbroj světů, který
  uprostřed bouře nevýslovné,
 • 00:01:59 vyhnanec znavený navždy opouštěl.
 • 00:02:05 Ach nešťastná zemi,
  nešťastná matko.
 • 00:03:26 Pec je typu C411 od firmy
  TKI Teplotechna Brno.
 • 00:03:32 Byla vyrobena, dodána
  a zprovozněna v roce 2000.
 • 00:03:36 Konstrukčně se jedná
  o jednoetážovou pec,
 • 00:03:39 která je osazena dvěma hořáky.
 • 00:03:42 Hlavní hořák o provozním
  výkonu 360 kw
 • 00:03:47 má za úkol vyhřát komoru
  a dospálit ostatky.
 • 00:03:54 Další hořák je dospalovací hořák,
 • 00:03:57 který je umístěn
  ve spodní části pece.
 • 00:04:01 Má výkon 170 kw a má za úkol
  v podstatě dopálit plyny,
 • 00:04:06 které odchází z té hlavní komory.
 • 00:04:09 V té peci by měl být
  vždycky podtlak,
 • 00:04:11 ten je vyvozen ventilátorem,
  který je umístěn v suterénu pece,
 • 00:04:15 takže při otevření vrat vždycky
  proud vzduchu jde dovnitř do pece,
 • 00:04:20 neohrožuje obsluhu
 • 00:04:21 a nemůže způsobit požár
  nebo nějaké problémy.
 • 00:04:24 Ty podtlaky jsou různé
  podle intenzity hoření.
 • 00:04:33 A jak je to s kyslíkem?
 • 00:04:35 V principu musí být kyslíku
  vždycky kolem 7 procent,
 • 00:04:40 v těch výfukových plynech.
 • 00:04:44 Doba kremace na této peci
  je cca 60 až 90 minut
 • 00:04:48 podle velikosti a váhy zesnulého.
 • 00:04:52 Kremace probíhá při teplotách
  od 750 do 1150 stupňů.
 • 00:04:57 Co to je za proces, co se tam děje?
 • 00:05:00 Je to fyzikálně-chemický proces,
 • 00:05:03 v podstatě jde o spalování,
 • 00:05:04 což je oxidace
  spalovaného materiálu,
 • 00:05:10 v tomhle případě se jedná
  o lidské ostatky.
 • 00:05:15 Lidské tělo se skládá
  z cca 70% vody,
 • 00:05:20 která se při spalování odpaří,
  25% bílkovin, které shoří,
 • 00:05:26 a zůstává ta nespalitelná část,
  převážně vápníku,
 • 00:05:30 ostatních stopových kovů
  a minerálů.
 • 00:05:34 Popele zbyde kolik?
 • 00:05:37 Péťo, zdar.
 • 00:05:42 Co vezeš?
 • 00:05:43 Spěchám, spěchám, obřad, bezobřad,
 • 00:05:45 co chceš první?
 • 00:05:46 Bezobřad.
 • 00:05:53 Co urny, budeš brát?
 • 00:05:55 Nebudu, mám frmol.
 • 00:05:56 Takže ještě přijedeš?
 • 00:05:58 Jo, jo, odpoledne bych přijel.
 • 00:06:02 Ještě po obřadě tak kolem páté,
  jestli to nebude vadit.
 • 00:06:12 A co vy, dobrý?
 • 00:06:13 Jo, tak už val, já to dodělám.
 • 00:06:16 Tak se měj, zdar.
  Zdarec.
 • 00:06:20 Otevřeš mně jo?
  Jo, jo.
 • 00:06:35 Já spěchám, jestli chcete,
  tak pojďte, jedem.
 • 00:06:52 Já jsem se dostal k baletu tak,
  že jsme chodili,
 • 00:06:56 já jsem měl o 5 let mladší sestru,
 • 00:06:59 že jsme chodili
  do divadelního studia pana Psoty,
 • 00:07:06 a potom maminka zjistila,
 • 00:07:14 že otvírají sedmičku
  taneční experimentálky,
 • 00:07:17 tak jsem chodil od sedmičky do
  osmičky do taneční experimentálky,
 • 00:07:24 a potom jsem se vrátil
  do normální devítky
 • 00:07:29 a z té jsem šel na konzervatoř.
 • 00:07:34 Potom mně choreograf
  z Opavy nabídl,
 • 00:07:38 abych udělal konkurz
  k nim do divadla.
 • 00:07:41 A tak jsem udělal konkurz
  do baletu do divadla v Opavě.
 • 00:07:48 To byl takovej malej
  baletní soubor,
 • 00:07:50 tam jsem se dokonce dostal i...
 • 00:07:54 v Louskáčkovi jsem třeba tančil.
 • 00:07:56 A zatancoval bys ještě něco?
 • 00:07:57 Jedině takový ty role těch králů.
 • 00:08:00 Projít se po jevišti
  takovou tou vznosnou chůzí.
 • 00:08:05 Co jsi nejradši tančil?
 • 00:08:08 Já co jsem chtěl tančit,
  tak jsem tančit nemohl.
 • 00:08:14 Za mí éry se nehrálo
  Jesus Christ Superstar,
 • 00:08:19 za mí éry se nehráli Hair - Vlasy,
 • 00:08:24 a tohle bylo právě,
  co by se mně líbilo.
 • 00:08:28 A hlavní role teda?
 • 00:08:30 Hlavní role?
 • 00:08:32 Neměl jsem moc hlavních rolí,
  spíš takový vedlejší,
 • 00:08:35 já jsem nebyl tak úplně sólista,
  já jsem byl spíš jako ve sboru.
 • 00:08:42 Možná, že kdybych byl
  lepší v tom baletu...
 • 00:08:49 A myslíš, že ten život
  šel správně takovouhle cestou,
 • 00:08:52 od baletu k pohřebačině?
 • 00:08:55 Je to dost takový depresivní.
 • 00:09:00 Člověk si uvědomí
  tu pomíjivost všeho.
 • 00:09:05 A někdy na tebe padne beznaděj.
 • 00:09:12 A nezní to tak jako
  hanlivě, pohřebák?
 • 00:09:15 Pohřebák mně teda hanlivě nezní.
  Někomu možná by to znělo,
 • 00:09:23 ale pohřebák, to je normálně
  jako když řekneš baleťák,
 • 00:09:27 není to to pravý košer slovo,
  protože se říká tanečník.
 • 00:09:31 Když nechceš toho člověka urazit...
 • 00:09:47 Zdarec.
  Ahoj, Peťo.
 • 00:09:48 Co vezeš?
 • 00:09:49 Spěchám, spěchám, obřad, bezobřad,
 • 00:09:51 Co chceš první?
 • 00:09:52 Bezobřad.
 • 00:10:01 Co urny, budeš brát?
 • 00:10:02 Nebudu, mám frmol.
 • 00:10:03 Takže ještě přijedeš?
 • 00:10:05 Jo, odpoledne bych
  přijel po obřadě,
 • 00:10:09 tak kolem páté jestli
  to nebude vadit.
 • 00:10:19 A co vy, dobrý?
 • 00:10:20 Jo, jo, tak už val, já to dodělám.
 • 00:10:23 Tak se měj, zdar.
 • 00:10:24 Zdarec.
 • 00:10:27 Otevřeš mně jo?
 • 00:10:28 Jo.
 • 00:10:43 Tak jedete, nebo nejedete?
 • 00:11:27 Promiňte, chtěl jsem se
  jenom zeptat, víte o tom,
 • 00:11:31 že v Litoměřicích upadla ručička
  radničních hodin, před 5 lety?
 • 00:11:34 Za chvilku se za váma stavím,
  až to jenom tady doložím.
 • 00:13:10 Práce u městký policie se mi líbí,
 • 00:13:13 už tam dělám 14 let,
  takže se mi líbit musí,
 • 00:13:16 jinak už bych toho asi nechal.
 • 00:13:18 Je to vlastně
  každej den něco jinýho.
 • 00:13:21 Nebavilo by mě sedět někde
  ve fabrice nebo v kanceláři,
 • 00:13:24 to je takovej stereotyp.
 • 00:13:27 A co jste tam
  třeba zažil zajímavýho?
 • 00:13:30 Jsou tam humorný i smutný příběhy.
 • 00:13:33 Když vezmu nějakej ten smutnej,
  pokus o vraždu, vražda.
 • 00:13:38 Ty veselý jsou tam taky,
  různý zvířata chytáme,
 • 00:13:44 nejjednodušší jsou papoušci,
 • 00:13:46 protože ty když polijete vodou,
  tak jim navlhnou křídla,
 • 00:13:50 oni nemůžou lítat,
  takže běhaj jenom po zemi,
 • 00:13:53 pak už se na ně hodí jenom ručník
  nebo něco a jsou chycený.
 • 00:13:57 Horší je to, když se honěj krávy,
  bejci nebo koně, ty už jsou větší.
 • 00:14:02 Docela veselá historka
  byla s koněm,
 • 00:14:04 ten nám běhal po centru města,
 • 00:14:06 protože jedna malá holka
  ho dostala za odměnu za vysvědčení
 • 00:14:10 a vymínila si, že s ním bude spát
  na dvoře v centru v domě,
 • 00:14:16 jenomže koně to v noci nebavilo,
  tak se sebral a utek.
 • 00:14:20 Takže nám běhal po centru,
 • 00:14:21 když nás na něj vysílali,
  tak řekli, že běhá u nádraží.
 • 00:14:25 U nádraží nebyl,
 • 00:14:27 tak jsme si mysleli,
  že si z nás někdo vystřelil,
 • 00:14:30 tak jsme se ptali taxikáře.
 • 00:14:32 Ahoj, neviděl jsi tady koně?
 • 00:14:37 Taxikář nám řek,
  že běžel na Trnovany.
 • 00:14:43 Ano, slyším.
 • 00:14:45 Prosím tě, je to stanice po opravě,
 • 00:14:47 tak bych potřeboval vědět,
  jak vypadá modulačně,
 • 00:14:50 jakej je tam signál,
  jestli je tomu rozumět.
 • 00:14:53 Signál mezi 8 až 9, pětkový rádio.
 • 00:14:56 Tak je to perfektní,
 • 00:14:58 Oprava se povedla, pak to ještě
  vyzkoušíme, až budu kus dál.
 • 00:15:01 Víte o tom, že v Litoměřicích
 • 00:15:03 upadla ručička kostelních
  hodin před pěti lety?
 • 00:15:07 To bylo na mě, todlencto?
 • 00:15:09 Něco jsem o Litoměřicích slyšel,
 • 00:15:11 ale jestli tam upadla zrovna
  ručička, to nevím, to bych lhal.
 • 00:15:18 Já vím, že v Litoměřicích mají
  ošklivý pivo, Litoměřickej kalich,
 • 00:15:22 kterej nestojí vůbec za nic.
  To vím zase.
 • 00:15:25 Tak ještě jednou výzva na Křižanov,
  takže je to perfektní, jde to,
 • 00:15:29 já jsem rád, že oprava
  byla úspěšná,
 • 00:15:33 zatím se měj a náš
  mazácký pozdrav Čus, babčus.
 • 00:15:37 Taky, čus, babčus.
 • 00:15:40 Akorát tam nebylo to echo,
  ale to nevadí.
 • 00:15:44 Čus, babčus!
 • 00:15:46 Baví mě to, že si můžu za dlouhých
  zimních večerů poklábosit.
 • 00:15:52 Ano, čtyřma watama jedu.
 • 00:15:54 Dobře. Takovejch nás je víc,
  kdo to má.
 • 00:15:59 A když to bylo nový, tak já jsem
  přišel domů, ani jsem neobědval,
 • 00:16:04 zapnula se stanice a mluvili
  jsme do dvou hodin do rána.
 • 00:16:10 No, budou játra, drůbeží játra.
 • 00:16:13 Jo. A pít se bude jaké víno?
 • 00:16:15 Modrý portugal.
 • 00:16:17 Jo, modrý portugal,
  tak to je dobrý, to je vynikající,
 • 00:16:20 takže já děkuju
  a těším se na večeři.
 • 00:16:23 Jenom utíkáš na zahradu,
  schováváš se před námi!
 • 00:16:27 Budu na tebe koukat.
 • 00:16:28 Nedá nám pokoj, soukromník,
  celej život nás bude otravovat.
 • 00:16:31 Mám prázdnej mrazák, nemám co jíst,
  dneska jsem ještě nejedla!
 • 00:16:35 Ty máš hlavu větší než já,
  tak se starej, já se starat nebudu.
 • 00:16:39 Třeba za telefony,
  těch peněz kolik jsme provolali!
 • 00:16:42 A to všechno jenom ty!
 • 00:16:43 A dyť jsem ti dal peníze,
  tak co ještě chceš?
 • 00:16:46 Cos mi dal? Nic jsi mi nedal!
 • 00:16:48 Já do vás nebudu
  furt strkat peníze!
 • 00:16:50 Dyť co ty s těma penězma
  pořád děláš?
 • 00:16:53 Ty že mi dáváš peníze?
  Tak jak to že nemám nic?
 • 00:17:01 Zahradu máš přeplácanou...
 • 00:17:07 Prosím vás, můžu se na něco zeptat?
 • 00:17:09 No klidně.
 • 00:17:10 Víte o tom, že v Litoměřicích
  upadla ručička hodin před 5 lety?
 • 00:17:14 To nevím.
 • 00:17:17 A mohl byste nám
  vyprávět nějakej příběh?
 • 00:17:20 Příběh?
 • 00:17:22 Nějakou historku.
 • 00:17:23 Neznám historky, bohužel.
 • 00:17:28 A co to je kolem nás?
 • 00:17:30 Tomu se říká Osecký les.
 • 00:17:33 Dobrej na houby.
 • 00:17:35 Jo, rostou tady?
 • 00:17:37 Jo. Když je sezóna, tak jo.
 • 00:17:42 Máte s houbama
  nějakou zajímavou historku?
 • 00:17:45 Bohužel, všechno mám z doslechu,
  houby nesbírám.
 • 00:18:02 My jsme měli teďko nedávno s Květou
  představení Manžel pro Opalu.
 • 00:18:06 A kdo v tom hraje ještě?
 • 00:18:07 Ještě Mireček Lipský a tak dále.
 • 00:18:08 A já ji mám v jednom momentě
  vyložit karty
 • 00:18:11 a ty karty mám vždycky
  v takový taštičce na krku.
 • 00:18:14 A už se blížil ten moment
 • 00:18:15 a já zjistila, že tu taštičku
  jsem si nechala v šatně.
 • 00:18:18 Hráli jsme v Olomouci, kde šatna
  od jeviště je asi kilometr.
 • 00:18:22 Teďko já jsem říkala Květě
 • 00:18:24 Já bych ti na to vyložila karty,
  ale musím si pro ně skočit domů.
 • 00:18:29 Tak jsem teda vyběhla
  do toho zákulisí,
 • 00:18:31 teď jsem tam běhala,
  taštička nikde.
 • 00:18:33 A já jsem zatím něco mluvila
 • 00:18:35 Co zase je s tou mojí
  kamarádkou Růženkou?
 • 00:18:38 A já jsem taštičku nenašla,
  teď jsem byla zoufalá
 • 00:18:41 a tam stál Mireček Lipský
  a říkal: Tak jí to vylož z ruky.
 • 00:18:47 Já mám zase zážitek,
  to paní Květa neví,
 • 00:18:50 nedávno jsme se viděli
  na nějaké společenské akci,
 • 00:18:54 já jsem seděl,
  vy jste šla proti mně,
 • 00:18:57 já jsem povstal a říkám:
 • 00:18:58 Ruku líbám, milostivá paní,
  posaďte se, paní Květo.
 • 00:19:01 A Květa řekla: Jen seďte,
  vždyť jste tak starý.
 • 00:19:08 Přátelé, jestli dovolíte,
  já mám malé překvapení.
 • 00:19:13 Jaké?
 • 00:19:14 Pozor!
 • 00:19:16 Jestlipak víte, komu to patří?
 • 00:19:18 Já vím!
 • 00:19:19 Naděnce!
  Ano!
 • 00:19:22 Navždy svoji!
 • 00:19:27 Lubine, podrž to,
  každýmu rozdej, pozor.
 • 00:19:30 Držím! Držím!
 • 00:19:35 Lej, lej, lej!
 • 00:19:37 Já se omlouvám.
 • 00:19:38 To nevadí.
 • 00:19:40 Ty jsi tu zářivku málem rozbil.
 • 00:19:42 To se ti povedlo!
 • 00:19:44 Jéé! Dobrý!
 • 00:19:45 To byla trefa!
 • 00:19:47 Světlo na tvůj život!
  Naďo, ahóój!!
 • 00:19:52 Hele, to se hodí,
  já vám řeknu ještě příběh.
 • 00:19:55 Jirkovi Ptáčníkovi
  maminka umřela, hrozný...
 • 00:20:42 Chcete nabídnout, dáte si?
 • 00:20:43 Zobněte si! Pojďte si zobnout!
 • 00:20:46 Dobré chutnání.
 • 00:20:48 Takhle žijí herci.
 • 00:21:27 Pozor, děti, tunel. Anóóó!
 • 00:22:02 Já vám teď něco řeknu:
  Přibíhá chlap na nádraží a říká:
 • 00:22:05 Pane výpravčí, prosím vás,
  jede ten vlak na Písek?
 • 00:22:08 A výpravčí říká: Ne, na páru.
 • 00:24:38 Ježišmarjá, jak jsem mohl
  natřít zelenou trávu, v zimě?
 • 00:24:43 Asi lišejník.
 • 00:25:15 Promiňte, chtěl jsem se
  jenom zeptat,
 • 00:25:18 víte o tom, že v Litoměřicích
  upadla ručička hodin před 5 lety?
 • 00:25:22 Na nádraží?
 • 00:25:23 Na náměstí.
 • 00:25:24 Na náměstí? To nevím teda.
 • 00:25:27 Vidíte, a mám tam příbuzný.
  A nevím to.
 • 00:25:33 Já se jich na to hned zejtra optám,
  zejtra je pátek.
 • 00:27:27 Bylo pět a bylo krásně, otevřel
  jsem okno a spatřil nádheru,
 • 00:27:31 rozpoutávající dávné
  volání divočiny.
 • 00:27:34 Stál jsem nad ztichlou
  harfou kolejí, telegraf mlčel,
 • 00:27:38 trať dosud spala,
 • 00:27:39 takže i ticho, v němž jsem stál,
  bylo pode mnou a užaslé,
 • 00:27:43 možná že hráli
  melodram Waldandacht,
 • 00:27:45 a jak tak hráli, slunce,
  podivně rozzářené tak brzy zrána,
 • 00:27:49 pálilo do oloupaných kmenů
  složených na oplenech,
 • 00:27:52 byla jich plná odstavná kolej,
 • 00:27:55 na třetí čekala kratičká osobní
  souprava, sirotek bez stroje,
 • 00:27:59 můj Orient expres,
 • 00:28:00 od výtopny se sotva
  znatelně zakouřilo,
 • 00:28:03 z černé díry se vyšoural stroj,
 • 00:28:05 první pohyb, a Waldandacht přešel
  v řízný Pochod gladiátorů.
 • 00:31:07 Střelba.
 • 00:31:55 Doplnit střelivo!
 • 00:32:30 Stop, stop, stop!
 • 00:32:32 Kurva, kolikrát to budem dělat?
 • 00:32:34 Zastavte to! Kolona zpět,
  vrtulník zpět, protivník zpět
 • 00:32:41 a pojedeme znova!
 • 00:32:43 Dyť vy jste se zbláznili, nebudeme
  tady celej den a celou věčnost,
 • 00:32:47 to není normální chlapi!
 • 00:35:38 Babi!
 • 00:35:40 Ahoj, sluníčka moje!
 • 00:35:41 Babi, já jsem se
  zamiloval do želv Ninja.
 • 00:35:44 Co že ses?
 • 00:35:45 Babi, ty meče nemaj
  stejný zarážky na ruce.
 • 00:35:48 Ne, maj tam takovou zarážku.
 • 00:35:51 A zašermuješ si se mnou?
 • 00:35:52 Ale to víš,
  že si s tebou zašermuju.
 • 00:35:55 To je ale boj!
 • 00:36:01 Dolů nebo do prvního patra?
 • 00:36:03 Já nevím.
 • 00:36:05 Dělejte, dyť tam toho
  máme ještě půl auta.
 • 00:36:08 Kousek za mnou, tady se vytočíme.
 • 00:36:11 Hele nechali jsme tam
  tu velkou skříň.
 • 00:36:15 Mně to vykluzuje, počkej,
  musíme si to položit.
 • 00:36:18 Bacha, mám tam ruku!
 • 00:36:26 Pláč dítěte.
 • 00:36:29 Prosím tě, a nemůžeš
  za nima na chvilku jít?
 • 00:36:32 Nemůžu, zalejvám jiřiny.
 • 00:36:34 Eliško, jděte spát!
 • 00:36:37 To ti nevadí, že takhle pláče?
 • 00:36:42 To můžeš zalejt potom, ne?
 • 00:36:44 Běž se na ně podívat!
 • 00:36:47 Rosťo, prosím tě, jestli seš na
  dvorku, vezmi ze schránky noviny.
 • 00:36:52 Jo, a měly by tam bejt
  ty lístky na večer do divadla.
 • 00:36:56 Jo, jasně.
 • 00:37:03 Pardon, promiňte, můžu vás vyrušit?
 • 00:37:06 Ano?
 • 00:37:07 Můžete ke mně na chvilku?
 • 00:37:09 Zůstaň Jenny.
 • 00:37:11 Já jsem se chtěl jenom zeptat,
 • 00:37:13 jestli byste nám o sobě
  mohl třeba něco vyprávět,
 • 00:37:16 říct nám třeba nějakej příběh.
 • 00:37:19 Vůbec nechápu, o co jde.
 • 00:37:21 Jestli neznáte nějakej příběh,
  něco zajímavýho, přesvědčivýho.
 • 00:37:29 No to nevím.
 • 00:37:34 A máte na zahradě bazén?
 • 00:37:36 No, to mám.
 • 00:37:38 A můžeme se na něj podívat?
 • 00:37:41 Jenom jako podívat na bazén?
 • 00:37:44 No, třeba, podívat se na bazén.
  Šlo by to? Na chvilku...
 • 00:37:48 To by asi šlo, pojďte dál,
  mám tady psa, pokud vám nevadí.
 • 00:37:52 A nekousne nás?
 • 00:37:53 Ne, nekousne.
 • 00:37:57 To je on?
 • 00:38:04 No. Ale o co tady jde?
 • 00:38:09 Jak je starej ten bazén?
  Kdy jste si ho dělal?
 • 00:38:12 Tři roky.
 • 00:38:14 A je tam teplá voda?
 • 00:38:16 Dvacet.
 • 00:38:20 A proč tady ten bazén vůbec máte?
 • 00:38:23 Proč bazén?
  Protože ho chtěla manželka.
 • 00:38:26 A má ten bazén nějakej příběh?
  Ten bazén mi nepřirost k srdci.
 • 00:38:35 A má příběh?
 • 00:38:36 No nemá příběh, prostě
  ten bazén nemá příběh,
 • 00:38:40 je to obyčejnej kus modrýho plastu,
 • 00:38:42 spotřební věc, která se za 20 let
  třeba vytrhne z toho betonu
 • 00:38:46 a odveze se na skládku,
  třeba bude moderní něco jinýho.
 • 00:38:50 Já osobně za ty 3 roky jsem
  tam byl tak desetkrát za sezónu.
 • 00:38:54 Aha. A to je docela málo, to jste
  asi hodně zaměstnanej člověk.
 • 00:38:59 Kdy třeba začíná váš den?
 • 00:39:02 Takže chcete nějakej začátek dne?
 • 00:39:05 No, průběh celýho dne.
  Celej den?
 • 00:39:08 No, co děláte od rána do večera,
  kdy třeba vstáváte a tak.
 • 00:39:12 Takže každý den o půl osmé vstávám.
 • 00:39:14 Po klidné snídani, kterou mám rád,
  snídaně je základ,
 • 00:39:18 tak dělám administrativu,
  která je bezpodmínečně nutná
 • 00:39:22 a zpracovávám práci z minulýho dne,
  což mi zabere celý dopoledne.
 • 00:39:26 Pak následuje oběd,
 • 00:39:28 po obědě mám většinou pauzu
  od dvanácti do dvou hodin,
 • 00:39:32 takovej ten odpolední klid,
 • 00:39:33 no a ve dvě hodiny začíná
  ta moje pracovní doba.
 • 00:39:41 Pokud to vezmeme, jak to
  v životě má fungovat,
 • 00:39:44 tak teď si myslím,
 • 00:39:46 že jsem momentálně
  v životní fázi nějakýho úspěchu.
 • 00:39:49 Mám práci, která mě baví,
  jsem v ní úspěšnej,
 • 00:39:53 mám rodinu, která je zdravá.
 • 00:39:58 Před 4 lety bych řek,
 • 00:40:00 že to je hodnota maximální
  hodnoty, to co tvořím,
 • 00:40:03 ale teď to není ta hodnota
  nějaký tý obrovský hodnoty,
 • 00:40:06 co je v životě - to je právě
  to zdraví, ta rodina,
 • 00:40:09 ta fungující rodina,
  při dnešním procentu rozvodů.
 • 00:40:11 Čau.
  Čau.
 • 00:40:12 Z toho samozřejmě vyplývá,
  že si dokážu zařídit dům,
 • 00:40:16 dokážu si zařídit právě
  nějaký ty hmotný věci,
 • 00:40:19 který s tím běžně souvisí.
 • 00:40:20 Třeba?
  Třeba si koupím auto.
 • 00:40:52 Já si o sobě myslím,
  že jsem svědomitej člověk.
 • 00:40:55 Tzn., že já dokážu každej den
  jít do práce a dělat tu práci.
 • 00:40:59 Za každýho počasí,
  za sluníčka, za zimy,
 • 00:41:04 za silnýho větru,
  kterej já osobně nesnáším.
 • 00:41:53 No tak základ je,
  že já nejdu prodávat vysavače,
 • 00:41:56 nejdu tam něco jakoby prodat
 • 00:41:58 a za 30 minut vypadnout a mít to
  vyřízený, to ne, v žádným případě.
 • 00:42:02 Já tam jdu poskytnout službu
  klientovi, kterej o mně ví,
 • 00:42:06 že k němu jdu, nejdu zvonit
  na zvonek Dobrý den.
 • 00:42:10 Dobrý den, Kukrál, přicházím
  na naši domluvenou schůzku.
 • 00:42:13 Pojďte dál.
  Děkuji.
 • 00:42:16 Musím mít rád lidi. Mám rád lidi.
 • 00:42:20 Dobrý den, zdravím vás.
 • 00:42:22 Dobrý den, pojďte, akorát
  jsme uvařili čaj, pojďte dál.
 • 00:42:25 Děkuju, to jste nemusela.
 • 00:42:29 Mně baví, když lidi jsou spokojený,
 • 00:42:31 když tě berou, když
  opravdu řeknou poraďte nám.
 • 00:42:34 Dobrý den, Markéta Zieglerová.
  Rád vás poznávám.
 • 00:42:37 Já vás taky, pojďte, prosím, dál.
 • 00:42:39 Děkuji.
 • 00:42:43 Máme tady nějakej prostor,
  kde bysme si mohli sednout
 • 00:42:46 a vyřešit všechny ty věci?
 • 00:42:48 Pojďte, prosím, tady do pokoje.
 • 00:42:51 Nelekejte se, budou nám
  u toho asistovat lumpové.
 • 00:42:54 To je v pořádku, jak se jmenuje?
 • 00:42:56 Jak se jmenuješ?
 • 00:42:57 Macík.
  Macík, Matěj.
 • 00:42:59 Ahoj, Matěji.
 • 00:43:01 Tak, máte připravený nějaký ty
  materiály, který jsem po vás chtěl?
 • 00:43:05 Mám, jak jsme se domluvili.
 • 00:43:07 Dobře.
 • 00:43:08 Tady jsem něco sepsala.
 • 00:43:10 Jo, vy jste přímo udělala to,
 • 00:43:11 co jsem říkal, že si budu
  dělat až na schůzce.
 • 00:43:14 No, nicméně chtěl bych
  to ještě trochu podrobněji,
 • 00:43:18 tady to, co jste napsala první,
  těch 4300. To je konkrétně?
 • 00:43:21 To je od městského úřadu.
  To je od městského úřadu, dobře.
 • 00:43:25 Tady vidím nějaký
  příjem ze zaměstnání.
 • 00:43:27 Ještě něco by se dalo
  zařadit do kategorie příjmů?
 • 00:43:30 Ne, já už žádné jiné příjmy nemám.
 • 00:43:32 Já jsem odhodil všechny manuály
  jak se chovat ke klientovi
 • 00:43:36 a je to taková moje přirozenost.
 • 00:43:38 Když prostě nastane
  schůzka s klientem,
 • 00:43:40 tak já teď jsem momentálně
  na schůzce, nezvedám telefony,
 • 00:43:43 mám telefon vypnutej a dělám tu
  schůzku a dělám ji na sto procent.
 • 00:43:48 Školka. To platím zvlášť.
 • 00:43:49 Dobře, takže já si to vezmu domů
  a tam to zpracuju.
 • 00:43:52 Dobře.
 • 00:43:53 Myslím si po tom závěru,
  že lidi jsou poměrně překvapený,
 • 00:43:56 kde jim všude utíkaj peníze.
 • 00:43:58 Jasně. A myslíte takhle
  na první pohled...?
 • 00:44:02 Se vším se dá něco dělat.
 • 00:44:04 Jak říkám, zavolám,
  až to budu mít zpracovaný.
 • 00:44:06 Tak já se budu moc těšit, díky.
  Děkuju.
 • 00:44:44 Dokážu celou hodinu
  přemýšlet s klientem,
 • 00:44:48 vžít se do role klienta,
  co on potřebuje.
 • 00:44:51 Je to psychologie.
 • 00:44:53 Snažím se i vžít do pocitu klienta,
  jakej on má ze mě pocit,
 • 00:44:57 což je důležitý. To by mě vždycky
  zajímalo, jakej on má ze mě pocit.
 • 00:45:02 Za těch 9 let to už někdy poznám.
 • 00:45:05 A může se samozřejmě stát,
  že ten klient ze mě má...
 • 00:45:09 no, špatnej pocit,
 • 00:45:11 nechci říct úplně špatnej,
  ale možná takovej neúplnej.
 • 00:45:15 A tady si myslím,
  že bych se mohl zkvalitňovat.
 • 00:45:33 Jak se vám to líbilo?
 • 00:45:35 Bylo to fajn.
 • 00:45:37 A víte o tom, že v Litoměřicích
  upadla před 5 lety ručička hodin?
 • 00:45:42 Ne.
 • 00:45:43 A chcete to vyprávět?
 • 00:45:45 No.
 • 00:45:47 Tak to se stalo v Litoměřicích
 • 00:45:49 před 5 lety, v říjnu,
  na podzim, kolem pátý...
 • 00:45:54 Jednoho dne jsem se vracel
  ze služební cesty, byl větrný den,
 • 00:45:58 podvečer kolem 17 hodiny.
 • 00:46:00 A když jsem se přiblížil
  k věži děkanského kostela,
 • 00:46:05 tady kde stojíme, ozval se zvuk,
  jako když padne nějaký předmět,
 • 00:46:11 ale jako silný zvuk plechu,
  který se otřese.
 • 00:46:16 A když jsem popošel další 3 metry,
 • 00:46:20 na zemi ležela ručička z věžních
  hodin, která mířila směrem dolů,
 • 00:46:28 jako by na mě ukazovala.
 • 00:46:31 Když jsem přicházel, tak jsem měl
  krátký telefonát od manželky,
 • 00:46:36 což mě zdrželo o nějakých
  několik desítek vteřin
 • 00:46:40 a možná že to byl taky moment,
  který mě zachránil od toho,
 • 00:46:44 aby mě ta ručička tady
  na tom místě propíchla.
 • 00:46:48 Jako že byste tam akorát došel
  a spadlo by to na vás?
 • 00:46:52 Nevylučuju tu možnost.
 • 00:46:53 Možná by to bylo za mnou,
  možná by to bylo přímo do mě.
 • 00:46:58 A myslíte, že to je příběh?
 • 00:47:02 Já si myslím, že to je
  spíš taková epizoda.
 • 00:47:07 Zvláštní by na tom bylo,
  kdyby se skutečně ta věc dokonala
 • 00:47:11 a já jako církevní stavební technik
 • 00:47:13 bych byl zapíchnutý ručičkou
  z věžních hodin kostela.
 • 00:47:18 To by bylo finále,
  který by už ten příběh udělalo.
 • 00:47:22 Toto byla jen taková předehra,
  která se nedohrála.
 • 00:47:31 Hezký, děkuju.
  Tak jo, tak vám děkuju,
 • 00:47:35 že jste se zúčastnil natáčení
  a že jste se nám věnoval.
 • 00:47:40 Mějte se, nashle.
  Nashledanou.
 • 00:47:42 Rosťo, prosím tě,
  pojď už a vem ty lístky,
 • 00:47:46 za chvíli máme být v divadle a ty
  jsi se ještě nezačal ani oblíkat.
 • 00:47:51 Jenny jdeme domů, pojď.
 • 00:47:53 Ať se daří.
  Nashle.
 • 00:51:38 Prosím povstaňme.
 • 00:51:43 Smuteční obřad skončil,
 • 00:51:45 kdo si prosím přejete,
  můžeme jít kondolovat.
 • 00:52:38 Vezu ti osmičku.
 • 00:52:40 A kolik jich ještě bude?
 • 00:52:41 Ještě tři.
 • 00:53:38 Pec je typu C411
  od firmy TKI Teplotechna Brno.
 • 00:53:41 Byla vyrobena, namontována
  a zprovozněna v roce 2000.
 • 00:53:45 Konstrukčně se jedná
  o jednoetážovou pec,
 • 00:53:48 která je osazena dvěma hořáky.
 • 00:53:50 Hlavní hořák o provozním výkonu
  360 kw má za úkol vyhřát komoru
 • 00:53:57 a dospálit ostatky.
  Další hořák je dospalovací hořák.
 • 00:54:52 Přešla krajina děsivá
  s příšernou bouří svou,
 • 00:54:57 však obrazy spatřené neklid
  zůstavily v duši poutníkově.
 • 00:55:02 Časem chtěl se ohlédnouti
  v cestu předešlou,
 • 00:55:05 než touha nevýslovná
  táhla ho vpřed, v zemi cizí,
 • 00:55:11 stezkou neznámou.
  Nechť ho Bůh doprovází,
 • 00:55:16 a kéž čas příští,
  jež neznámé chystá ouklady,
 • 00:55:22 příznivý mu osud nastrojí.
 • 00:56:29 Skryté titulky: Hana Riedlová,
  Česká televize, 2010

Související