iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 4. 2009
00:00 na ČT1

1 2 3 4 5

77 hlasů
9495
zhlédnutí

Tajné akce StB

Akce Světlana

Jedna z největších operací proti režimu, ale zároveň také jedna z nejrozsáhlejších provokací. Na jejím konci byly desítky zmařených životů.

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tajné akce StB - Akce Světlana

 • 00:00:24 Jedním z mnoha důkazů,
 • 00:00:26 že zdaleka ne všichni se po únoru
  1948 smířili s vládou komunistů,
 • 00:00:31 je činnost rozsáhlé partyzánské
  skupiny Světlana.
 • 00:00:35 Tajná akce StB namířená právě proti
  Světlaně, nesla stejný název.
 • 00:00:42 Historici, badatelé i přímí pamětníci
  se dodnes přou,
 • 00:00:45 zda vše kolem Světlany,
 • 00:00:48 na jejímž konci zůstalo mnoho
  zmařených lidských životů i osudů,
 • 00:00:52 nebylo jen provokací StB.
 • 00:00:55 Únor 1948 znamenal pro mnoho lidí
  časy, s nimiž se nemohli smířit.
 • 00:00:59 Režim byl odhodlán tvrdě trestat
  všechny, kdo se mu postaví.
 • 00:01:03 Mnohé oběti, které měli komunisté
  na svědomí,
 • 00:01:07 přitom spadly do velkých procesů
  zcela nevinně.
 • 00:01:10 První monster procesy s odbojovou
  skupinou Světlana se konaly
 • 00:01:14 koncem dubna 1950 ve Zlíně.
 • 00:01:17 Pro 26 obžalovaných skončily
  2mi tresty smrti
 • 00:01:20 a 343 lety těžkého žaláře.
 • 00:01:24 Světlana byla založena v roce 1948
  jako ilegální organizace
 • 00:01:28 a jejími členy byli převážně
  bývalí partyzáni.
 • 00:01:32 Programem této odbojové skupiny
 • 00:01:35 měly být změny společenského systému
  u nás po vzoru Jugoslávie,
 • 00:01:39 tedy víceméně levicově.
 • 00:01:42 Vše ale skončilo krvavě a mnoho
  účastníků dodnes pochybuje o tom,
 • 00:01:45 jak vše vlastně tenkrát
  doopravdy bylo.
 • 00:01:51 Název programu je pravdivý,
 • 00:01:55 ale nelze ho ztotožňovat
  s ilegální organizací Světlana.
 • 00:02:00 Jsou to 2 věci.
 • 00:02:08 Světlana jako taková, jako ilegální
  organizace, vznikla po únoru 1948
 • 00:02:13 jako výraz nesouhlasu s politickým
  vývojem po únoru.
 • 00:02:18 Akce Světlana je akce StB,
  která byla zorganizována proto,
 • 00:02:25 aby postupně pronikli
  infiltrací konfidentů
 • 00:02:30 a připravili se
  na závěrečnou akci zatýkání,
 • 00:02:35 neboli, jak to nazývali,
  realizaci skupiny.
 • 00:02:43 Je potřeba říci, že existovala
  ilegální organizace Světlana,
 • 00:02:47 která vznikla z iniciativy občanů
  jako protikomunistická organizace.
 • 00:02:51 Na základě existence této skupiny
  StB založila akci Světlana
 • 00:02:57 k likvidaci této skupiny.
 • 00:03:02 Budeme-li hovořit o tajné organizaci
  s označením Světlana,
 • 00:03:07 tak docházíme podle dobových
  dokumentů k tomu,
 • 00:03:12 že iniciátorem této akce byl jeden
  z bývalých odbojářů, partyzán,
 • 00:03:17 který po své emigraci
  v roce 1948 v Paříži
 • 00:03:22 spolu s dalšími emigranty naplánoval,
  vymyslel a vyprojektoval
 • 00:03:26 tajnou organizaci Světlana,
 • 00:03:30 jejímž cílem bylo sdružovat
  bývalé partyzány
 • 00:03:34 a působit na území bývalého
  Československa s tím,
 • 00:03:38 že měli zvrátit politické poměry,
  které nastaly po roce 1948
 • 00:03:42 v Československu.
 • 00:03:45 Existence Světlany
  je poměrně krátká.
 • 00:03:48 Organizování skupiny začíná
  někdy na podzim 1948
 • 00:03:53 a první zatýkání probíhají
  na jaře 1949,
 • 00:03:57 trvají tak zhruba do léta.
 • 00:04:00 Procesy se pak odehrávaly
  v následujícím období 1950,
 • 00:04:04 poslední procesy
  najdeme v roce 1953.
 • 00:04:10 Skupiny Světlany, které pak známe
  ve vývoji, vznikaly postupně.
 • 00:04:15 Nejdříve šlo o 2 základní skupiny.
 • 00:04:21 Jedna z nich vznikla přímo na schůzi
  odbočky partyzánů skupiny Ploština,
 • 00:04:27 která byla po válce součástí
  Českého svazu partyzánů,
 • 00:04:32 byla to Lenhardova skupiny,
  Lenhard byl předsedou této odbočky.
 • 00:04:40 Druhá skupina vznikla souběžně,
  to byla skupina Jarmila,
 • 00:04:45 kterou založil Vávra Stařík
  v emigraci z Paříže
 • 00:04:51 v kontaktu s Antonínem Slavíkem,
  také partyzánem, z Komořan.
 • 00:04:58 Znali se už z válečné činnosti,
  tak věděl, na koho se může obrátit.
 • 00:05:07 Samozřejmě kontakt z Paříže
  se Zlínem nebo s Komořany u Brna
 • 00:05:11 nebyl tak jednoduchý.
 • 00:05:18 Jádro ilegální odbojové organizace
  Světlana tvořili bývalí partyzáni
 • 00:05:22 z oblasti Valašska.
 • 00:05:25 Do odbojové skupiny Světlana
  se podařilo zapojit
 • 00:05:29 velké množství vlastenecky
  cítících občanů,
 • 00:05:33 kteří byli zklamáni, mnohdy se cítili
  přímo podvedeni,
 • 00:05:36 novými poměry, které panovaly
  v naší zemi po únoru 1948.
 • 00:05:40 Hned v prvních letech po roce 1948
  se do boje proti režimu
 • 00:05:45 zapojila celá řada skupin - Světlana
  však byla jednoznačně tou největší.
 • 00:05:53 V Božicích vznikla Světlana zásluhou
  bývalého partyzána Antonína Daňka,
 • 00:06:00 který do Božic přišel v roce 1947
  z Valašska
 • 00:06:04 a pracoval zde jako hostinský.
 • 00:06:07 Během února a března 1949
  se mu podařilo vybudovat
 • 00:06:12 určitou strukturu organizace
 • 00:06:15 a rozšiřoval tuto organizaci
  na celé Znojemsko.
 • 00:06:21 S Matúšem jsem se potkala u Smetany,
  přišel tam s nimi Daněk.
 • 00:06:26 A najednou se tam objevilo 10 aut
  plných vojáků, no byla to hrůza.
 • 00:06:33 StBáci asi byli skrčení pod oknem,
  takže jsme o nich nevěděli.
 • 00:06:39 Viděli jsme, že je zle.
 • 00:06:42 Vůbec nevím, kdo první vystřelil
  ani kdo byl zastřelen.
 • 00:06:52 Až později jsme se dozvěděli,
  že se snad Tonda měl zastřelit sám.
 • 00:07:01 Antonín Daněk poprvé 11.3.1949
  unikl zatčení,
 • 00:07:05 podařilo se mu dostat do Rakouska.
 • 00:07:09 2x se odtud vrátil a 15.5.1949
  při druhém pokusu o zatčení
 • 00:07:15 se pokusil opět uniknout.
 • 00:07:18 Postřelil majora Hlavačku,
  velitele zatýkací akce,
 • 00:07:23 ale sám Daněk byl těžce zraněn
 • 00:07:26 a než by padl do rukou StB,
  raději se zastřelil.
 • 00:07:31 Antonín Švarc a Josef Kudlička
  se spolupracovníky
 • 00:07:34 ještě činnosti pokračovali,
 • 00:07:37 ale později byli rovněž zatčeni
  a v procesu v červnu 1951
 • 00:07:41 odsouzeni k vysokým trestům.
 • 00:07:44 Antonín Švarc 25 let
  a Josef Kudlička 20 let.
 • 00:07:50 Skupina Světlana měla různé části
  a podskupiny.
 • 00:07:57 Existovala zhruba do jara 1949, kdy
  postupně začala být StB likvidována
 • 00:08:05 Nebylo divu, protože to byla
  organizace, která čítala stovky lidí
 • 00:08:10 byla organizována partyzánským
  způsobem - tedy poměrně kompaktně,
 • 00:08:15 řada lidí se znala.
 • 00:08:19 Pro StB nebylo zase až tak těžké tuto
  organizaci infiltrovat
 • 00:08:25 a posléze zničit.
 • 00:08:29 Způsobů infiltrace bylo několik,
 • 00:08:32 jednou slabinou bylo právě propojení
  s Josefem Vávrou Staříkem do Francie
 • 00:08:38 tzn. korespondenční cesta,
 • 00:08:42 popř. kurýři, které Vávra Stařík
  posílal přes hranice.
 • 00:08:47 Kurýři byli zachycováni,
  korespondenci si StB přečetla
 • 00:08:52 a při výsleších získala StB
  od kurýrů informace.
 • 00:09:01 Z počátku StB monitorovala
  pouze Vávru Staříka,
 • 00:09:05 který emigroval v roce 1948,
 • 00:09:08 včetně toho, že mu kontrolovala
  korespondenci,
 • 00:09:11 kterou odesílal ze zahraničí.
 • 00:09:14 Postupně ale začínají odhalovat
  smysl organizace
 • 00:09:17 a pronikat do jejích útrob.
 • 00:09:21 Tuto organizaci obsadili partyzáni,
  kteří bojovali proti nacismu,
 • 00:09:26 čili to byl největší moment
  překvapení,
 • 00:09:31 protože proti sobě měli relativně
  zkušeného protivníka,
 • 00:09:35 který do jisté míry ovládal
  konspirační práci,
 • 00:09:40 ale na druhou stranu to bylo natolik
  rozrostlé a pronikla do toho StB,
 • 00:09:45 tak ani tato skutečnost nezabránila
  tomu, aby to StB dekódovala
 • 00:09:50 a začala s nimi hrát
  jakousi zpravodajskou hru.
 • 00:09:54 Přicházeli k nim pod legendou
  zahraniční důstojníci,
 • 00:09:58 kteří bojovali proti komunismu,
 • 00:10:02 respektive pro zvrácení poměrů
  v Československu,
 • 00:10:06 předeslali se, že jsou posíláni
  z Paříže, Řezna, Vídně, Jugoslávie
 • 00:10:10 a že se snaží získat kontakt.
 • 00:10:14 A lidé v dobré víře vlastně
  rozkrývali další osoby,
 • 00:10:17 které ve Světlaně působili.
 • 00:10:20 Tímto způsobem byla rozkryta,
  takže mohli přistoupit k zatýkání.
 • 00:10:28 Nedostatkem bylo to,
  co si tenkrát neuvědomovali,
 • 00:10:35 tzn. nepočítat s krátkou dobou
  existence tohoto režimu.
 • 00:10:41 Čili podle toho se také chovali
  a konspirace nebyla důsledná.
 • 00:10:45 Tento systém ani nemohl
  být důsledný,
 • 00:10:48 protože se to příliš rozrostlo.
 • 00:10:52 Volné pokračování je v tom, že jeden
  z iniciátorů, pan Vávra Stařík,
 • 00:10:57 je spolupracovníky StB v roce 1949
  vylákán do Vídně, tam zatčen
 • 00:11:03 a tajně dopraven do Československa,
  kde umírá v roce 1953,
 • 00:11:09 kdy je nad ním vynesen
  rozsudek trestu smrti.
 • 00:11:17 Nakonec to bylo 16 až 19 procesů,
  které se týkaly příslušníků Světlany
 • 00:11:21 a bylo odsouzeno téměř 250 lidí
  k mnohaletým trestům vězení,
 • 00:11:27 řada lidí ze Světlany
  utekla do zahraničí,
 • 00:11:31 včetně Antonína Slavíka
 • 00:11:34 a bylo zde 11 až 13 trestů smrti,
  které byly provedeny,
 • 00:11:39 zde záleží na tom, kdo se
  do Světlany počítá.
 • 00:11:47 Tzn. bilance Světlany
  je dosti děsivá
 • 00:11:53 a je to postihem jedna
  z nejrozsáhlejších skupin,
 • 00:11:58 které působily proti komunistům.
 • 00:12:04 Bylo znát, že Vávra Stařík a Slavík
  byli partyzáni
 • 00:12:09 a chtěli dělat ilegalitu.
 • 00:12:12 Oni dobře věděli, jak je organizováno
  partyzánské hnutí,
 • 00:12:16 ale jak je organizována ilegalita
  moc dobře nevěděli.
 • 00:12:21 Tak rozsáhlou činnost,
  tolik skupin,
 • 00:12:24 ve které se nakonec
  Světlana proměnila,
 • 00:12:29 to už bylo nad síly třeba Slavíka,
  to nemohl zvládnout.
 • 00:12:35 Absolutně neměl zkušenosti, aby
  zvládl takto složitou záležitost.
 • 00:12:47 Podle historika Lubomíra Boháče
  odkrývá Světlana každým dnem
 • 00:12:51 nové skutečnosti.
 • 00:12:54 Co ale ční vysoko nad vším,
  je osobní statečnost stovek lidí,
 • 00:12:58 kteří se v rámci Světlany
  do poúnorového odboje zapojili
 • 00:13:02 a to s plným vědomím všech důsledků.
 • 00:13:06 A ještě v jednom bodě je Světlana
  mimořádná - ukazuje totiž na to,
 • 00:13:09 že nic na světě, zejména pak
  historie, není černobílé.
 • 00:13:15 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize, 2009.

Související