iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 3. 2011
22:15 na ČT2

1 2 3 4 5

47 hlasů
7685
zhlédnutí

Neznámí hrdinové

Číhošťský svědek

Události v Číhošti, kdy se několikrát v místním kostele při mši pohnul kříž, využila v roce 1950 StB k rozpoutání represí proti katolické církvi a věřícím vůbec. Místního faráře Josefa Toufara umučili, jeho sekretář Jan Zmrhal byl bez soudu rok držen ve valdické věznici.

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy

 • 00:00:03 NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
 • 00:00:33 Je všední prostý den.
 • 00:00:40 Klidný den, jeden z korálků
  v řadě všedních dnů.
 • 00:00:47 Boží pohoda.
 • 00:00:51 Ano.
 • 00:00:52 V Malé Čihošti se pohne kříž.
 • 00:00:55 A jdeme-li po stopě této odporné
  jarmareční komedie,
 • 00:00:59 podíváme-li se, kdo to zneužívá
  takovým hnusným kejklířstvím citu
 • 00:01:05 prostých našich věřících občanů,
  najdeme nakonec špinavou
 • 00:01:09 a ničeho se neštítící ruku
  imperialistů, Wall Streetu
 • 00:01:13 a jeho náhončího, Vatikánu.
 • 00:01:22 11. prosince 1949,
  třetí neděle adventní,
 • 00:01:28 pan farář kázal tady na kazatelně
  a v průběhu kázání tam měl
 • 00:01:36 takovou citaci: "Zde mezi vámi
  je ten, kterého mnozí neznají."
 • 00:01:45 A ukazoval takhle rukou k oltáři.
 • 00:01:52 A v té době, kdy toto říkal,
  tak někteří ti lidé,
 • 00:01:57 kteří se podívali za tou rukou,
  viděli, že ten křížek se naklání.
 • 00:02:05 Ten křížek vidím,
  to mi z paměti nevymizí.
 • 00:02:09 A co, můžete to popsat?
 • 00:02:11 Ale popsat to neumím jako někdo,
  že věděl, když pan farář ukázal,
 • 00:02:15 že se to pohne.
 • 00:02:17 To já ne. Někdo se bál,
  já jsem se také nebála.
 • 00:02:20 Říkala jsem si, co to je,
  pak jsem se protřela nějak,
 • 00:02:24 tak se mi asi něco zdálo,
  protože kde by mě napadlo,
 • 00:02:28 že se třeba hýbe křížek, že jo?
 • 00:02:33 Já jsem koukala na něj, já jsem
  nekoukala po jeho ruce na oltář.
 • 00:02:37 On měl to kázání vždycky krásné,
  on to byl Moravák.
 • 00:02:41 A on tak hezky mluvil,
  tak jsem koukala na něj.
 • 00:02:45 -A byl to zázrak?
  -Byl.
 • 00:02:47 Zvěsti o neobvyklém jevu
  v čihošťském kostelíku
 • 00:02:51 se rychle šířily za hranice obce.
 • 00:02:54 Posilovala tak samotná víra
  křesťanů na venkově
 • 00:02:57 i důležitost církve.
 • 00:02:59 Už tak odmítaná kolektivizace
  je zcela v ohrožení.
 • 00:03:02 Proto ústřední výbor strany začal
  spolu s StB připravovat
 • 00:03:06 první velký proces s představiteli
  katolické církve.
 • 00:03:10 Oni to asi udělali kvůli tomu,
  že se vychýlil,
 • 00:03:14 my říkáme
  evangelní strana a epištolní.
 • 00:03:17 A oni to vzali na východ a na západ.
 • 00:03:20 Že se nejdříve vyklonil křížek
  na západ, tak východ hořel.
 • 00:03:27 Východ to sbíral.
 • 00:03:31 Bezpečnost po celém tom případu
  šla z toho důvodu,
 • 00:03:36 že se objevovaly hlasy,
  že to znamená konec komunismu.
 • 00:03:41 To byla silná káva v tehdejší době,
  takže to byl opravdu důvod k tomu,
 • 00:03:48 aby oni s tím něco dělali.
 • 00:03:51 Jako první byl zatčen čihošťský
  farář Josef Toufar.
 • 00:03:56 V pátek 3. února 1950 ale přijelo
  osobní auto Tudor
 • 00:04:01 i k bohosloveckému semináři
  v Hradci Králové,
 • 00:04:04 kde studuje Jan Zmrhal.
 • 00:04:06 Přišel tam za mnou
  jeden bohoslovec a říká:
 • 00:04:11 "Jendo, jdou pro tebe, zmiz!"
 • 00:04:13 A já jsem říkal: "Proč bych utíkal?"
 • 00:04:16 A jeden ke mně přišel a říká:
  "Podívej se, tady máš adresu
 • 00:04:21 jedné hájenky, tam se dostaň
  a on tě bezpečně převede."
 • 00:04:26 No, já se nemůžu nechat převádět
  za hranice, protože tím bych
 • 00:04:31 na celý ten případ vrhl takové
  světlo, že v tom opravdu cosi je.
 • 00:04:36 A já jsem nic neprovedl,
  tak se mi nemůže nic stát.
 • 00:04:39 Z toho jsem žádné obavy neměl.
 • 00:04:49 Byli jsme ve stejném ročníku,
  tak si vzpomínám,
 • 00:04:53 když ho přišli zatknout,
  že jen tak tak, že mě udrželi,
 • 00:04:57 když jsem chtěl na toho jednoho
  chlapa skočit a srazit ho,
 • 00:05:01 protože jsem znal nějaké hmaty.
 • 00:05:05 Ale bylo štěstí,
  že se jim to podařilo.
 • 00:05:12 Prý že ho jenom vyslechnou,
  naši lidi mi to tam řekli.
 • 00:05:18 Tak jsem dál už neútočil.
 • 00:05:22 A udělal jsem dobře, byl bych
  poškodil Jendu a sebe taky.
 • 00:05:31 Oni šli za Těšíkem,
  to byl tam domovník, a řekli mu,
 • 00:05:35 ať je za mnou dovedou.
 • 00:05:38 Tak on je za mnou vedl,
  jenže taky tušil, o co běží,
 • 00:05:43 tak hradecký seminář, to je spleť
  různých chodeb, to je starý hrad.
 • 00:05:50 Tak je vodil po všech koutech
  semináře dobu,
 • 00:05:55 aby mi dal nějaký čas,
  kdybych chtěl utéci,
 • 00:06:00 abych mohl odejít.
 • 00:06:02 Jenže já jsem utíkat nechtěl.
 • 00:06:05 Tak oni za mnou přišli a ptali se,
  kdo jsem, zeptali se tam někoho.
 • 00:06:12 A řekli mi: "My jsme od bezpečnosti,
  pojeďte s námi."
 • 00:06:18 A tím jsem skončil v Hradci Králové
  v semináři.
 • 00:06:22 Odjeli jsme tudorem
  do hradecké věznice.
 • 00:06:43 Do Čihoště se sjíždějí
  honosné návštěvy.
 • 00:06:49 Auta už tady nejsou vzácností.
 • 00:06:57 Strach měl každý, kór my.
 • 00:07:00 Tatínek byl varhaníkem,
  tak to všechno chodilo po nás.
 • 00:07:07 Mysleli, že máme s nimi spojení.
 • 00:07:11 Potom bratra stejně sebrali taky,
  ale to nevadí,
 • 00:07:18 pustili ho za 2 měsíce,
  ten tam nebyl tak dlouho jako Jenda.
 • 00:07:24 Ten si tam vytrpěl.
 • 00:07:30 Když byla třeba neděle dopoledne,
  doba mše svaté,
 • 00:07:34 tak tam chodili z okresu, předseda
  a tito vrchní papaláši,
 • 00:07:40 tak tam chodili po vsi provokativně,
  tatra tam stála, mysleli si,
 • 00:07:48 jestli nebudeme dělat
  nějaké vzbouření nebo co.
 • 00:07:55 Tady bylo plno esenbáků, pozorovali
  lidi, jak se někdo s někým zastavil,
 • 00:08:02 tak nás hned rozháněli.
 • 00:08:05 To víte, to bylo k nepřežití.
 • 00:08:08 To byly hrozné dny a noci,
  brečeli jsme.
 • 00:08:12 Proč? Proč se tohle mělo stát?
 • 00:08:16 To byla hrozná doba, když ho odvezli
  a všechny tyto hochy.
 • 00:08:24 Nic neprovedli.
 • 00:08:26 Tak jsme tím trpěli celá obec,
  všichni.
 • 00:08:37 Já jsem v tom viděl určité
  dobrodružství, nic jsem neprovedl,
 • 00:08:42 takže tam budu stát jako ten,
  kdo tam bude hájit pravdu
 • 00:08:47 jako v Kostnici,
  a nemůže se mi nic stát.
 • 00:08:57 V pátek jsem byl zatčen a v sobotu
  se nic nedělo, nikdo mě nevolal.
 • 00:09:04 Neděle, zase mě nikdo nevolal,
  tak ve mně se to začalo bouřit.
 • 00:09:10 Říkám, co tohle je za spravedlnost,
  jsem tady zavřený už 2. den
 • 00:09:15 a nikdo se mnou nemluví,
  to není možné.
 • 00:09:18 Tak v pondělí, už byla tma,
  tak pro mě přišel jeden dozorce
 • 00:09:22 a řekl, ať jdu s ním.
 • 00:09:24 Tak jsem šel k výslechu.
 • 00:09:28 Postupně to začalo nabírat
  takovou vyšší razanci,
 • 00:09:32 až jsme se dostali
  na ten čihošťský zázrak.
 • 00:09:36 Tak jak se na to dívám, a co,
  jak jsem se na tom podílel.
 • 00:09:43 Tak to jsem jim lehce dokázal,
  že jsem nebyl ani doma,
 • 00:09:51 takže jsem se na tom
  nemohl nijak podílet.
 • 00:09:55 A skončilo to potom tak,
  že nakonec mi řekli:
 • 00:09:59 "Tak podívejte se, my vám dáme čas,
  vy si to pěkně rozmyslete.
 • 00:10:04 Až si to rozmyslíte,
  tak se přihlaste a řeknete nám to.
 • 00:10:08 Můžete odejít."
 • 00:10:10 Tak jsem odešel, no a vedli mě
  už ne na celu, ale dolů do temnice.
 • 00:10:15 A tam byla betonová podlaha,
  dřevěné lože.
 • 00:10:23 Deka tam, myslím, také ani nebyla.
 • 00:10:27 A každou hodinu budíček,
  kdy jsem se musel obout.
 • 00:10:33 Boty jsem si mohl zout,
  jinak jsem se nesvlékal.
 • 00:10:39 Obul jsem se, postavil jsem se tam
  pod takové okýnko
 • 00:10:44 a zahlásil jsem se.
 • 00:10:46 A když oni zhasli,
  tak jsem si zase šel lehnout.
 • 00:10:49 A to bylo každou hodinu
  skoro do rána.
 • 00:10:53 Druhý den potom bylo zase
  každou, možná že každou hodinu,
 • 00:10:58 tehdy jsem to nedokázal odhadnout,
  jaké jsou to intervaly,
 • 00:11:04 tam přišel dozorce
  a dělal jsem dřepy.
 • 00:11:10 Ty dřepy se dělaly tak,
  že se musely předpažit ruce
 • 00:11:16 a dělaly se až dolů.
 • 00:11:18 Dnes je až dolů udělat nedokážu.
 • 00:11:22 A i když potom ještě měli dopal,
  tak na předpažené ruce
 • 00:11:27 mi dávali přikrývky.
 • 00:11:29 Tam byl první týden chleba a voda.
  To ještě šlo.
 • 00:11:34 Druhý týden jenom voda.
 • 00:11:38 A pak ten zbytek byl několik dní
  bez vody.
 • 00:11:42 A to tedy bylo hrozné.
 • 00:11:45 To ta žízeň, to je to nejhorší,
  co může být.
 • 00:11:48 To jsem nevěděl, co mám dělat.
 • 00:12:01 Tak to vypadalo v Čihošti vždycky.
 • 00:12:04 Věřící se modlili,
  farář Toufar kázal.
 • 00:12:09 V kostele bylo poměrně dost lidí
  vždycky.
 • 00:12:14 I tady v té době.
 • 00:12:18 A nejvíc lidi překvapovalo,
  že tam přijížděly autobusy s lidmi
 • 00:12:26 z jiných farností, když se to
  dozvěděli, že se tam ten kříž mlel.
 • 00:12:34 Pan farář pochopitelně měl na faře
  spoustu návštěv.
 • 00:12:40 Ti lidé sem začali jezdit
  ze širokého okolí,
 • 00:12:44 rychle se to rozneslo.
 • 00:12:46 A každý od něj chtěl slyšet,
  jak to tady vypadalo,
 • 00:12:51 co se tady stalo.
 • 00:12:54 Tak on sem s každým šel,
  protože oni si to vyžadovali,
 • 00:12:59 a ukazoval jim to tady.
 • 00:13:02 A pak jsme se domluvili,
  to bylo tehdy, když jsem přijel
 • 00:13:07 na vánoční prázdniny,
  že celý ten jev popíšeme,
 • 00:13:11 uděláme takovou skicu a pověsíme to,
  tady byla křtitelnice, sice jiná,
 • 00:13:19 že to tady pověsíme, aby si to každý
  mohl přečíst a pan farář sem nemusel
 • 00:13:26 s každým chodit.
 • 00:13:27 Já jsem to vyřizoval
  i v Hradci Králové,
 • 00:13:32 vicerektorovi semináře jsem to
  říkal, nikomu dál ne.
 • 00:13:38 Tuhle zprávu jsem tam přenášel.
 • 00:13:43 Potom pan farář nechal pořídit
  fotografie oltáře i toho křížku.
 • 00:13:50 Ty fotografie jsem tam do Hradce
  vozil.
 • 00:13:55 A toto všechno při výslechu
  pana faráře tam jistě padalo.
 • 00:14:02 Pro ně bylo dost jednoduché
  mě z tohoto obvinit.
 • 00:14:09 -Z čeho?-Že jsem donášel,
  že jsem dělal spojku
 • 00:14:14 mezi Hradcem Králové a Čihoští.
 • 00:14:38 My jsme nic nevěděli o něm.
 • 00:14:41 Jak jsme se to dozvěděli,
  tak jsem jel do Hradce to zjišťovat.
 • 00:14:52 A tam mi řekli: "Prosím tě,
  tam nikde není."
 • 00:14:57 Neznal jsem to tam, tak jsem tam
  chodil od semináře na ty úřady.
 • 00:15:06 A že je v Praze.
  Tak jsem jel do Prahy.
 • 00:15:14 A v té Praze jsem byl několikrát.
  Nikdy nic.
 • 00:15:19 Pak jednou se mnou jela matka,
  tak jsem se zase dostal dál,
 • 00:15:28 ale zase jsem v té Bartolomějské
  ulici nic nezjistil.
 • 00:15:42 Co jsme si mysleli? My jsme si
  mysleli, že co nejdříve přijde domů,
 • 00:15:46 věděli jsme, že on nic špatného
  neudělal, to jsme věděli.
 • 00:15:51 Znali jsme ho odmalička.
 • 00:15:55 Ale že to bude trvat celý rok,
  to nás nenapadlo.
 • 00:16:01 A byl celý rok takový smutný.
 • 00:16:05 Kněz Toufar se přiznal.
 • 00:16:08 Přiznal také, že to udělal
  z nenávisti k lidové demokracii.
 • 00:16:12 Přiznal, že to udělal z rozkazu
  Vatikánu a biskupů.
 • 00:16:17 Ne. Věděl jsem, na co si mám
  vzpomenout, nebo jsem to vytušil,
 • 00:16:23 co by oni chtěli slyšet,
  to bylo jasné.
 • 00:16:27 Když jsem byl u výslechu podesáté
  a pořád se to točilo kolem jednoho,
 • 00:16:32 co říkal ten, co říkal Toufar tehdy,
  kdo tam byl na faře.
 • 00:16:36 Tak jsem viděl, že směřují k tomu,
  aby se někdo doznal, že to udělal.
 • 00:16:44 Toufar se k tomu doznal
  až po těch posledních trýzněních.
 • 00:16:52 To přiznal, pak to zase popřel.
 • 00:16:55 Tam byl shluk nějakých lidí,
  to jsem poznal, když otevřeli dveře.
 • 00:17:01 Nevím, jestli to byly metrové zdi,
  tak nebylo slyšet nic,
 • 00:17:07 ale slyšel jsem,
  že se tam pohybují lidé.
 • 00:17:11 Ale v jednu chvíli jsem slyšel
  hrozný nářek.
 • 00:17:15 To se snad ani nepodobalo lidskému
  hlasu, byly to takové skřeky.
 • 00:17:20 Čili mám dojem, že ten den byl
  vyslýchán páter Toufar.
 • 00:17:25 A že to byl hlas pátera Toufara,
  když ho týrali.
 • 00:17:30 Čili to bylo takové moje poslední
  setkání s páterem Toufarem.
 • 00:17:36 Sice přes zeď,
  ale přes to jeho naříkání.
 • 00:17:40 Po měsíčním mučení byl Josef Toufar
  v kritickém zdravotním stavu
 • 00:17:45 převezen do pražského
  státního sanatoria,
 • 00:17:48 kde 25. února 1950 zemřel.
 • 00:17:51 StB tak přišla v připravovaném
  procesu o hlavní postavu.
 • 00:17:56 Jana Zmrhala ale stále drželi
  střídavě v ruzyňské
 • 00:18:00 a valdické věznici.
 • 00:18:04 To mi také dávali za vinu,
  já jsem měl v tom semináři
 • 00:18:08 na starosti cyklostyl.
 • 00:18:10 Prostě jsme opisovali skripta
  a cyklostylovali jsme je.
 • 00:18:15 A ten cyklostyl tam byl normálně
  volně.
 • 00:18:20 Jenže jedny prázdniny, ty poslední,
  tam jeden bohoslovec napsal
 • 00:18:26 nějaký pastýřský list biskupů,
  nevím, co to bylo,
 • 00:18:31 prostě to tam rozložil
  a dal to kněžím,
 • 00:18:36 kteří tam měli nějakou schůzi.
 • 00:18:39 Tak k tomuto jsem se přiznal,
  když už jsem nevěděl,
 • 00:18:44 co mám přiznat.
 • 00:18:46 Tak to mi říkali: "Vidíte, vy jste
  ho nezajistil, ten cyklostyl,
 • 00:18:50 čili to je vaše vina."
 • 00:18:52 A potom, když jsem skončil
  celé své vyšetřování na Ruzyni,
 • 00:18:57 tak tam jsem psal takový závěrečný
  protokol, a tam nebylo o Čihošti
 • 00:19:03 už ani slovo, ale bylo tam jedině,
  že jsem řádně nezajistil cyklostyl
 • 00:19:09 a tím jsem se dopustil
  protistátní činnosti a věřím,
 • 00:19:13 že budu spravedlivě potrestán.
 • 00:19:16 Takto doslova končil
  ten můj protokol.
 • 00:19:36 To já ještě vidím v okně,
  jak jsi zabouchal na okno,
 • 00:19:40 už jsme měli zavřeno.
 • 00:19:42 Zabouchals na okno, my:
  "Jenda, Jenda," tak jsme jásali.
 • 00:19:47 Děda šel a osahával si ramena,
  jestli to je opravdu pravda,
 • 00:19:51 protože jsme nevěděli,
  jestli je živý nebo ne.
 • 00:19:55 Děly se hrozné věci, tak nás také
  ledasco napadalo.
 • 00:20:02 Bylo hrozné radosti,
  bylo zrovna před Vánocemi.
 • 00:20:07 Jo, to bylo hezké,
  že přišel na Vánoce.
 • 00:20:17 Ale to, co všechno bylo,
  jsme se dozvěděli
 • 00:20:21 až dlouho po Vánocích,
  protože se nám s tím Jenda
 • 00:20:26 ani nechlubil, viď?
 • 00:20:28 Ani nebylo moc s čím.
 • 00:20:45 To bylo těsně před Vánoci,
  přišli za mnou dva páni
 • 00:20:50 do věznice v Kartouzích
  a nahlásili mi, že jsem propuštěn.
 • 00:21:00 A že co chci dělat?
 • 00:21:02 Já jsem říkal, že se chci vrátit
  do semináře.
 • 00:21:06 A oni, že s tím souhlasí, ale s tím,
  že jim budu podávat zprávy,
 • 00:21:13 které je budou zajímat.
 • 00:21:15 Tak z toho důvodu jsem do semináře
  nenastoupil.
 • 00:21:20 Také proto, že ta církevní linka
  byla tam nevstupovat.
 • 00:21:27 A nastoupil jsem jinam.
 • 00:21:30 Oni tam za mnou od bezpečnosti
  přijeli asi za 3 týdny.
 • 00:21:37 A jak to, že jsem nenastoupil
  do Litoměřic do semináře.
 • 00:21:44 Já jsem říkal: "Podívejte se,
  myslel jsem,
 • 00:21:50 že vztah mezi církví a státem
  už je na lepší úrovni,
 • 00:21:55 ale on na velké úrovni není pořád
  a já mám strach,
 • 00:22:00 že bych se dostal znovu tam,
  odkud jsem přišel,
 • 00:22:04 čili z toho důvodu
  jsem tam nenastoupil."
 • 00:22:08 Jim to nebylo vhod,
  ale vzali to a odjeli.
 • 00:22:12 A měl jsem od nich pokoj,
  pak už za mnou nikdy nepřišli.
 • 00:22:18 Jan Zmrhal byl po ročním věznění
  propuštěn bez soudu.
 • 00:22:22 Po několika měsících byl odvelen
  k útvaru PTP
 • 00:22:25 do ostravsko-karvinských dolů,
  kde fáral téměř 3 roky.
 • 00:22:30 Po návratu z vojny se oženil
  a pracoval u různých podniků
 • 00:22:35 na Vysočině, většinou jako technik.
 • 00:22:44 Tak jsem to dožil až do důchodu
  a dnes do těch 83 let.
 • 00:22:49 Zdraví už je trochu méně,
  ale pořád ještě díkybohu
 • 00:22:54 se obsloužím, pohybuji se,
  můžu jezdit autem, čili ty nohy,
 • 00:23:01 které mě trochu zlobí,
  tak mi tolik neškodí.
 • 00:23:12 Měli jsme dva syny. Ten jeden
  studoval na vysoké škole,
 • 00:23:17 byl ve 2. ročníku na strojařině,
  dostal leukémii a zemřel.
 • 00:23:25 Takže to je taková životní rána,
  která ty ostatní trable,
 • 00:23:31 které jsem měl předtím,
  úplně tak nějak překrývá
 • 00:23:36 a je to daleko náročnější,
  když tak hodnotím, co jsem prožil
 • 00:23:43 v kriminále, na vojně a všude jinde.
 • 00:23:48 Tak to nás ranilo dost.
 • 00:23:51 A druhý syn tu s námi bydlí
  a je v horáckém divadle.
 • 00:23:59 Kněz Josef Toufar byl pohřben
  v hromadném hrobě u hřbitovní zdi
 • 00:24:03 v Praze-Ďáblicích pod falešným
  příjmením Zouhar.
 • 00:24:07 Mj. společně
  s právě uhynulým slonem.
 • 00:24:10 Velitel vyšetřovací skupiny,
  která Toufara umučila k smrti,
 • 00:24:14 Ladislav Mácha, byl zpočátku
  potrestán jen stranickou důtkou.
 • 00:24:19 V roce 1998 byl odsouzen k 5 letům
  odnětí svobody nepodmíněně.
 • 00:24:24 O rok později mu odvolací soud
  změnil trest na 2 roky.
 • 00:24:29 Po 2 měsících byl ale
  ze zdravotních důvodů
 • 00:24:33 z vězení propuštěn.
 • 00:24:39 Ať už to bylo tak nebo onak,
  tak páter Toufar
 • 00:24:43 za to vlastně položil život,
  byl za to umučen.
 • 00:24:47 Čili podle toho by se mělo
  s tím páterem zacházet.
 • 00:24:53 To byl vlastně mučedník
  v pravém slova smyslu.
 • 00:24:59 Helejte, boží cesty jsou
  nevyzpytatelné.
 • 00:25:04 A on pán Bůh o nich věděl,
  že budou trpět.
 • 00:25:08 Oni mají dobře u pána Boha.
  Budou mít!
 • 00:25:12 Já myslím, že už Toufar je tam
  přímo v nebi.
 • 00:25:17 A Jenda se tam dostane taky,
  protože trpěl moc.
 • 00:25:23 No... To je málo platné.
 • 00:25:31 Už toho nechte...
 • 00:25:41 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2011

Související