iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 5. 2008
20:45 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
3534
zhlédnutí

Neznámí hrdinové

Věrni zůstaneme

Kpt. Otakar Jaroš, z kterého udělal komunistický režim svého vzorového hrdinu, byl sokol a nekomunista názorově kritický vůči SSSR.

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Neznámí hrdinové

 • 00:00:03 NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
 • 00:00:33 Hrdinství? V čem se to projevuje?
  Nejde o to vyznamenání.
 • 00:00:41 Prostě na frontě platí
  odvaha bojovat.
 • 00:00:44 A když nestřílím já,
  tak střílí ten proti mně.
 • 00:00:49 Tak se musím bránit a střílet.
  A zabíjet protivníka.
 • 00:00:54 A v tom nejde o hrdinství.
 • 00:00:58 Jde o odvahu a o přesvědčení,
  proč jsem do armády vstoupil.
 • 00:01:02 A to u něho platilo.
 • 00:01:05 Rok po posledních dnech otroctví
  a rok od prvních dnů
 • 00:01:10 slavné revoluce vzpomínáme na ty,
  kteří se těžce zasloužili
 • 00:01:13 o naši svobodu.
 • 00:01:14 Vzpomeneme některých za všechny.
 • 00:01:16 Otakar Jaroš, uprchl z náchodské
  pošty a bojoval s rudou armádou.
 • 00:01:20 Jaroš byl 1. cizincem,
  který byl jmenován Hrdinou SSSR.
 • 00:01:30 Dle komunistické ideologie a mýtů
  byl Jaroš, Hrdina SSSR in memoriam,
 • 00:01:35 nejen velkým přítelem SSSR,
  nejen velkým obdivovatelem
 • 00:01:39 rudé armády, ale téměř dokonce
  i propagátorem myšlenek
 • 00:01:43 komunistických, člověk s vřelým,
  až synovským vztahem ke svému
 • 00:01:49 nadřízenému a pozdějšímu
  generálu Svobodovi,
 • 00:01:54 přísným a spravedlivým velitelem,
  kterým ovšem měl pochopení
 • 00:01:57 pro své podřízené.
 • 00:01:59 Ze všech těchto postulátů
  komunistické ideologie
 • 00:02:03 pravdivé snad bylo
  pouze to poslední.
 • 00:02:09 Otakar Jaroš pocházel
  z poměrně skromných poměrů,
 • 00:02:12 narodil se v Lounech v roce 1912
  a dětství prožil v Mělníku,
 • 00:02:16 kde navštěvoval gymnázium,
  které však nedokončil.
 • 00:02:19 V jeho dětství a mládí ho určitě
  ovlivnilo to, že byl aktivním
 • 00:02:23 účastníkem skautského hnutí
  a aktivně se zapojil
 • 00:02:27 i do tělovýchovné práce v Sokole.
 • 00:02:45 Ota Jarošů byl dobrým cvičencem,
  všestranným sportovcem
 • 00:02:49 u nás tady na Mělníku, pak v Sokole
  a hlavně v klubu veslařském,
 • 00:02:55 kde také jezdil a závodil.
 • 00:03:03 Kdykoli jsme se podívali
  na cvičiště, tak prakticky vždy
 • 00:03:10 tam Jaroš buď házel diskem
  nebo skákal o tyči.
 • 00:03:13 A my jsme tam běhali atd.
 • 00:03:16 Tak to jsou moje vzpomínky na něj
  z pohledu toho sokolského žáčka
 • 00:03:22 jako na veliký vzor takového
  toho typického sokola.
 • 00:03:31 To, že dostal jako první titul
  Hrdiny SSSR, tak to pomohlo
 • 00:03:37 našim komunistům tady k tomu,
  aby zneužívali jeho jméno,
 • 00:03:44 i když ve skutečnosti to bylo
  trochu jinak.
 • 00:04:03 Těžko potom nesl to,
  že nás obsadili Němci a myslím,
 • 00:04:10 že skutečně byla pro něj nejbližší
  cesta, jak se dostat z protektorátu
 • 00:04:19 - to bylo přes Polsko.
 • 00:04:39 Já jsem se s Jarošem seznámil
  v srpnu 1939 v Krakově,
 • 00:04:43 kde jsme byli ve skupině,
  která tam byla organizována
 • 00:04:47 a které velel podplukovník Svoboda.
 • 00:04:49 Jaroš byl tvrdý, ale absolutně
  čestný voják.
 • 00:04:56 A dobře připravený voják.
 • 00:05:04 S Jarošem jsem se seznámil
  skoro až na konec naší internace.
 • 00:05:09 A Jaroš byl velitel, nadporučík.
  Dobrý chlap.
 • 00:05:19 Ovšem jeho postoje, názory
  a stanoviska byla natolik
 • 00:05:23 pokroucena komunistickou ideologií,
  že z nich vychází
 • 00:05:26 Jaroš jako obdivovatel SSSR,
  Jaroš jako věrný stoupenec
 • 00:05:31 bratrství ve zbrani s rudou armádou
  a Jaroš málem jako protagonista
 • 00:05:36 komunistického čs. vedení v Moskvě,
  Jaroš jako věrný druh
 • 00:05:42 pozdějšího generála L. Svobody.
 • 00:05:49 Jaroš byl velmi společenský,
  vysloveně se rád bavil
 • 00:05:54 o různých věcech.
 • 00:05:57 Byl starší než já, vzdělaný,
  pocházel z takové rodiny,
 • 00:06:03 alespoň podle jeho slov, dělnické,
  dělnicko-rolnické,
 • 00:06:08 čili on to měl již výchovou
  blízko k lidem.
 • 00:06:12 Chtěl ty lidi poznat blíže
  a on také otevřeně mluvil o sobě.
 • 00:06:23 Jaroše jsme si vážili proto,
  že byl znám jako tvrdý velitel,
 • 00:06:27 ale dobrý velitel.
 • 00:06:30 Přes spáleniště, přes krvavé řeky,
  jdou mstící pluky jinochů dál...
 • 00:06:36 Můžu vám říci, že to byla prakticky
  hymna naší jednotky v SSSR.
 • 00:06:42 A Jaroš nedal pokoj a všichni
  důstojníci i ostatní jsme se to
 • 00:06:49 pochodem učili a nesmělo se zpívat
  falešně.
 • 00:06:55 A když už jsem byl unavený,
  tak řekli stop, čelem vzad a znovu.
 • 00:07:02 A tak dlouho jsme to cvičili,
  až byl spokojený.
 • 00:07:08 Jaroš byl skutečně přísným
  a náročným velitelem
 • 00:07:11 a vůči svým podřízeným měl spíše
  odměřený než srdečný vztah.
 • 00:07:19 Holky, on miloval jednu.
 • 00:07:22 Znal jsem ji, občas se tancovalo,
  tak tam s ní přišel.
 • 00:07:30 A asi si byli blízko
  a milovali se.
 • 00:07:36 On byl mladý, svobodný, ona byla
  mladá, svobodná, velmi hezká.
 • 00:07:42 A já si pamatuji, jak se loučili
  při odjezdu 30. 1.,
 • 00:07:51 když jsme nastupovali do toho vlaku
  a jeli jsme na frontu.
 • 00:07:58 Tak bylo vidět na těch dvou,
  že tam ta láska byla veliká
 • 00:08:04 mezi nimi.
 • 00:08:05 V tom filmu je dokonce vidět,
  že sedím na prahu ven
 • 00:08:10 a on stál ode mě tak 3 metry, s ní
  a loučil se.
 • 00:08:14 Tak jsem viděl právě ten lesk očí
  těch dvou, že jde o rozluku,
 • 00:08:21 jak už to bývá, před frontou,
  že se neví, vrátím se, nevrátím se.
 • 00:08:34 Nadporučík Jaroš, Hrdina SSSR.
  Je to jeho poslední snímek.
 • 00:08:39 Několik týdnů před tím,
  než v boji položil život,
 • 00:08:42 stejně jako desítky dalších,
  jejichž jména neznáme
 • 00:08:46 a po kterých nezůstala jediná
  fotografie.
 • 00:08:49 Desítky a stovky
  bezejmenných hrdinů.
 • 00:08:56 Tam byly všelijaké skupiny,
  prosovětské, proanglické a tak.
 • 00:09:02 Ale on byl mimo.
  On byl voják.
 • 00:09:15 Jaroš byl mluvčím skupiny
  čs. důstojníků,
 • 00:09:18 kteří v řadě případů protestovali
  proti přílišné vstřícnosti
 • 00:09:22 tehdejšího velitele 1. polního
  praporu vůči komunistickému vedení
 • 00:09:26 v Moskvě a zejm. proti tomu,
  že za zády čs. vojenské mise
 • 00:09:30 v Moskvě v čele s plukovníkem Píkou
  pozval do Buzuluku k čs. jednotce
 • 00:09:34 delegaci komunistických poslanců
  v čele s K. Gottwaldem,
 • 00:09:38 která tam pak přednesla projev.
 • 00:09:43 Nebude dlouho trvat,
  kdy vkročí rudá armáda
 • 00:09:46 a naše čs. vojsko na posvátnou
  půdu naší republiky,
 • 00:09:51 aby ji očistili, osvobodili od
  nepřítele a vrátili ji opět tomu,
 • 00:10:00 komu patří, tj. čs. lidu.
 • 00:10:07 Jaroš a spolu s ním další
  důstojníci, a zde by bylo zajímavé
 • 00:10:11 podotknout, že mezi nimi byli
  i pozdější generálové čs. armády
 • 00:10:15 Lomský a Rytíř, protestoval
  proti tomuto kroku Svobodovu s tím,
 • 00:10:20 že armáda má být nepolitická.
 • 00:10:22 A pakliže mají promluvit jedni
  představitelé politické strany,
 • 00:10:26 měli by promluvit také
  představitelé ostatních stran,
 • 00:10:29 kteří však jsou v Londýně
  a nemohou do Buzuluku přijet.
 • 00:10:36 Jaroš byl oddaný masarykovec,
  protože byl také vychován
 • 00:10:39 v tomto duchu.
 • 00:10:42 Svědčí o tom také to,
  že původní návrh na heslo
 • 00:10:46 na bojové zástavě čs. jednotky
  v SSSR zněl "odkazu prezidenta
 • 00:10:50 osvoboditele, T. G. Masaryka,
  věrni zůstaneme?.
 • 00:10:54 Autorem tohoto návrhu
  byl Otakar Jaroš.
 • 00:10:57 Bohužel z něj zůstalo jen to
  "věrni zůstaneme?.
 • 00:11:01 Ale v době, kdy Jaroš vedl
  svou 1. rotu do bojů u Sokolova,
 • 00:11:05 věděli prakticky všichni vojáci
  čs. jednotky,
 • 00:11:09 čemu mají zůstat věrni.
 • 00:11:15 Hrdinný a trpící národ ve vlasti
  žádá od Čechoslováků v zahraničí
 • 00:11:19 pomstu, vyjádřenou aktivní
  bojovou činností.
 • 00:11:22 Chceme a musíme toto přání
  našeho národa splnit.
 • 00:11:26 Spojenectví a přátelství
  SSSR a lidu ČSR
 • 00:11:29 budou ještě nerozdělenější,
  budou-li zpečetěny krví
 • 00:11:34 prolitou ve společném boji
  s rudou armádou.
 • 00:11:37 Velitel jednotky, podplukovník
  Ludvík Svoboda.
 • 00:11:42 I v jiných případech kritizoval
  Jaroš Svobodovo počínání
 • 00:11:47 a dokonce za zády svého nadřízeného
  psal dopisy plukovníku Píkovi,
 • 00:11:54 ve kterých ho informoval
  o situaci v čs. jednotce.
 • 00:11:58 Píkovi dělala starost
  zejm. otevřená snaha,
 • 00:12:03 ona byla sice skrytá,
  ale vědělo se o ní obecně,
 • 00:12:07 snaha komunistického vedení
  v Moskvě proniknout do jednotky
 • 00:12:12 prostřednictvím jednak osvětových
  důstojníků a jednak ilegální
 • 00:12:16 tajné politické organizace,
  buňky komunistů,
 • 00:12:20 která v jednotce působila.
 • 00:12:26 Za svých návštěv Buzuluku se Píka
  často scházel s Jarošem
 • 00:12:31 a odcházeli spolu do okolí
  Buzuluku nikoli, jak bylo později
 • 00:12:35 prezentováno komunistickou
  historiografií,
 • 00:12:39 aby obdivovali ruskou přírodu
  a Jaroš při tom pořídil
 • 00:12:43 žánrové fotografie břízek apod.,
  nýbrž proto, aby si spolu
 • 00:12:47 promluvili o situaci v jednotce
  mimo dosah nepovolaných uší.
 • 00:12:51 Až do roku 1990 byl potom
  v osobním trezoru
 • 00:12:55 čs. ministra vnitra
  schraňován spis,
 • 00:12:59 ve kterém byly 2 dopisy Jaroše
  Píkovi, z nichž v jednom informoval
 • 00:13:05 náčelníka čs. mise v SSSR o tom,
  kteří důstojníci čs. armády
 • 00:13:11 byli ochotni v letech internace
  1939 - 1941 vytvořit v SSSR
 • 00:13:16 jednotku, která by nepodléhala
  velení prezidenta Beneše v Londýně,
 • 00:13:21 ale komunistickému vedení v Moskvě.
 • 00:13:24 Ve 2. dopisu ho potom informoval
  či mu předložil návrh na to,
 • 00:13:29 jak zabránit pronikání bolševické
  agitace do čs. jednotky.
 • 00:13:35 Rozhodně on nebyl komunista,
  to vám říkám otevřeně
 • 00:13:39 a budu to tvrdit a ten,
  kdo tvrdí opak, tak lže.
 • 00:13:43 Jeho sympatie nebyly ke komunismu.
 • 00:13:46 On byl především, jak zdůrazňoval,
  "já jsem Čech, vlastenec
 • 00:13:52 a bojuji za vlast?.
 • 00:13:57 Pokud jde o vztah k rudé armádě,
  uznával sice její bojové kvality,
 • 00:14:01 ale byl si i vědom jejích
  obrovských nedostatků,
 • 00:14:05 které v armádě byly.
 • 00:14:07 A jako člověk, který denně
  přicházel do styku s vojáky
 • 00:14:11 propuštěnými ze sovětských
  koncentračních táborů,
 • 00:14:14 neblaze proslulého gulagu,
  byl si vědom také toho,
 • 00:14:17 v čem je podstata sovětského
  totalitního režimu.
 • 00:14:20 Proto nemohl mít vůči SSSR
  žádný vztah obdivu či lásky.
 • 00:14:33 Když mu Svoboda řekl: "Otakare,
  drž se, drž se, drž se,?
 • 00:14:38 on byl ukázněný velitel,
  tak rozhodně nemohl zklamat
 • 00:14:43 a utéci z boje,
  zejm. jako velitel roty.
 • 00:14:47 Náš prapor dostal 10km úsek obrany
  mezi 62. a 25. gardovou divizí
 • 00:14:55 s úkolem za žádnou cenu nepustit
  nepřítele pronikajícího
 • 00:14:59 na nejkratší cestu k Charkovu.
 • 00:15:01 Naše obrana se opírala
  o 3 osady - Mirgorod,
 • 00:15:05 Arťuchovku a k Němcům vysunuté
  Sokolovo.
 • 00:15:12 On sám se přihlásil jako velitel
  roty, že on bude velet
 • 00:15:20 přímo v té vesničce Sokolovo
  a bude ji bránit.
 • 00:15:25 Takto to bylo.
 • 00:15:33 Skvěle velel rotě, proto tam rota
  vydržela, co vůbec mohla vydržet.
 • 00:15:38 Protože tam byla nejméně 5násobná
  převaha proti, útočila.
 • 00:15:43 Ale útočilo tam asi 40 tanků.
 • 00:15:45 Jak jsem se zmínil,
  tak jste viděli,
 • 00:15:48 jak tam ta pěchota s tanky útočí.
 • 00:15:51 Proto jsme četu připravili,
  že tam půjdu Jarošovi na pomoc.
 • 00:15:54 Čekal jsem, že mě Svoboda zavolá.
  A pak tam šel místo mě jiný.
 • 00:15:59 Dokonce Jaroš sám šel bojovat
  s německými tanky,
 • 00:16:03 které pronikly až k jeho
  velitelskému stanovišti.
 • 00:16:07 8. 3. 1943, ve válečném deníku
  se píše - v 11:00 průzkumná hlídka
 • 00:16:14 zjistila soustřeďování německých
  tanků u Gontaru.
 • 00:16:20 Ve 13:00 tanky s německými
  automatčíky vyjely
 • 00:16:25 na SZ cíl Sokolova.
 • 00:16:27 13:45 - pod naší dělostřeleckou
  palbou zůstaly stát
 • 00:16:33 na otevřeném poli 3 tanky.
 • 00:16:36 Nyní se spád událostí urychlil.
 • 00:16:38 15:10 - asi 20 automatčíků vniklo
  do Sokolova z jihu.
 • 00:16:42 15:20 - 5 tanků zaútočilo na pravý
  okraj obrany Sokolova.
 • 00:16:47 15:24 - z lesa vpravo zaútočilo
  6 tanků.
 • 00:16:51 Na pomoc pravému křídlu posílá
  kapitán Lomský 1 četu a tanky.
 • 00:16:56 Nemohly však přes řeku,
  led tanky neudržel.
 • 00:17:00 Z prostoru Gontar vyjelo
  do Sokolova 60 německých tanků,
 • 00:17:05 15 - 20 transportérů s pěchotou.
 • 00:17:08 Vzplanul těžký boj. Na všech
  stranách vybuchovaly granáty
 • 00:17:14 a šlehaly plameny.
 • 00:17:16 Okopy, chalupy, vše se proměnilo
  v pevnůstky a opěrné body.
 • 00:17:22 Dům od domu se stával tvrzí.
 • 00:17:26 Každé stavení, každá zahrádka,
  každá cesta.
 • 00:17:34 V těchto místech padl
  nadporučík Lom.
 • 00:17:37 Pod pásy tanku umlkl kulomet
  Ignáce Špígla.
 • 00:17:41 Byl to boj na život a na smrt.
 • 00:17:46 Odtud řídil boj raněný
  nadporučík Jaroš.
 • 00:17:51 Komplexní pohled na Jaroše,
  jak si ho představovala
 • 00:17:55 komunistická propaganda
  a ideologie, byl podán
 • 00:17:58 ve velkofilmu Otakara Vávry
  Sokolovo, který ovšem zabíral
 • 00:18:02 širší období a mapoval počátky
  čs. jednotky v SSSR.
 • 00:18:17 Je zde např. scéna, kdy vojáci
  blahopřejí příslušnicím sboru
 • 00:18:23 k Mezinárodnímu dni žen, 8. 3.,
  v den boje ráno,
 • 00:18:27 ještě před německým útokem.
 • 00:18:30 Čs. vojáci, to jejich gró,
  si naopak den předtím, 7. 3.,
 • 00:18:36 připomnělo výročí narození
  prezidenta osvoboditele
 • 00:18:41 T. G. Masaryka a zcela jistě
  si při tom vzpomnělo
 • 00:18:45 na původní návrh znění hesla
  na jejich bojové zástavě.
 • 00:19:21 Ti nás ale převezli!
 • 00:19:31 Taky blahopřejeme.
 • 00:19:34 Tak, děvčata, všechno nejlepší.
 • 00:19:39 -A dárky vám dáme až po válce.
  -Děkujeme. My vám to připomeneme.
 • 00:19:50 Jeden z vojáků, který byl blízko
  něho, když padl, tak říkal,
 • 00:19:54 že Jaroš tam vyšel z toho kostela
  a s granátem se vrhl k tanku,
 • 00:20:00 jenže dříve, než ten svazek
  granátů mohl hodit,
 • 00:20:04 tak ho kulomet z druhého tanku
  zastřelil.
 • 00:20:09 Chlapi, kdo udrží zbraň,
  za mnou!
 • 00:20:18 Ty sem, vy támhle k cestě!
 • 00:20:21 Rozkaz pro velitele 2. čety,
  stáhnout se do kruhové obrany.
 • 00:20:50 Určité otazníky vzbuzovala vždy
  i vlastní smrt O. Jaroše
 • 00:20:55 v boji u Sokolova 8. 3. 1943.
 • 00:20:58 Přestože se zdá nepochybné,
  že padl v obraně Sokolova,
 • 00:21:03 konkrétně na prostranství
  před kostelem,
 • 00:21:07 který byl v době bojů
  jeho velitelským stanovištěm,
 • 00:21:11 tak zazněly v 90. letech hlasy,
  že byl zastřelen dávkou zezadu
 • 00:21:16 právě pro své antikomunistické
  smýšlení.
 • 00:21:19 Pro toto tvrzení však nebyly
  nikdy přineseny
 • 00:21:22 žádné přímé i nepřímé důkazy
  a historici s ním nemohou
 • 00:21:27 vážně pracovat.
 • 00:21:35 Nakonec on s tím počítal,
  buď a nebo.
 • 00:21:38 Do zajetí nechceme padnout,
  to radši spácháme sebevraždu.
 • 00:21:42 A také se nevzdáme,
  čili budeme bojovat.
 • 00:21:46 A on toto vštěpil i svým vojínům
  a poddůstojníkům do svého ega.
 • 00:21:55 A nemohl se chovat jinak,
  než se choval,
 • 00:22:00 tzn. bojoval až do konce.
 • 00:22:10 Jaro, 1943. Jaro plné nadějí
  a začátek cesty,
 • 00:22:16 na jejíž konec čekal celý svět.
 • 00:22:21 Nebyla snadná ta cesta,
  která byla před nimi.
 • 00:22:29 Před vojáky, kteří se dnes
  bezstarostně baví a radují.
 • 00:22:36 Mnozí z nich nedojdou,
  ale pro všechny na jejím konci
 • 00:22:40 je vítězství.
 • 00:22:44 Často se ozývá také otázka,
  jak by vlastně dopadl Jaroš,
 • 00:22:50 kdyby nepadl u Sokolova
  a přežil 2. světovou válku
 • 00:22:53 a vrátil se, již jako hrdina
  od Sokolova, do osvobozené ČSR.
 • 00:22:58 Z hlediska historického
  je to samozřejmě "kdyby?
 • 00:23:03 a můžeme se jen dohadovat,
  jaký by byl jeho osud.
 • 00:23:08 Jako příklad nám však mohou
  posloužit osudy
 • 00:23:12 jeho spolubojovníků.
 • 00:23:13 Hrdina SSSR J. Buršík
  po únoru 1948 emigroval,
 • 00:23:18 Jarošův souputník
  z protikomunistické skupiny
 • 00:23:22 důstojníků v Buzuluku B. Lomský
  se stal komunistickým
 • 00:23:27 ministrem národní obrany
  a další Hrdina SSSR,
 • 00:23:32 generál R. Tesařík,
  se upil k smrti.
 • 00:23:38 Víte, dnes k tomu něco říci,
  jak by se vedlo, to já nevím.
 • 00:23:42 Ale mám dojem, že by se zachoval
  jako všichni ostatní důstojníci,
 • 00:23:48 kteří sloužili s ním.
 • 00:23:49 Prakticky všichni vstoupili,
  mám dojem, po roce 1948,
 • 00:23:55 do komunistické strany.
 • 00:23:59 Znal jsem Šmoldase, Janka,
  z těch důstojníků prakticky
 • 00:24:06 neznám jednoho,
  který by tam nevstoupil.
 • 00:24:11 Ale tam jde spíše o tu celkovou
  situaci, že každý možná věřil tomu,
 • 00:24:19 že když za to bojovali,
  nepředpokládal nikdo,
 • 00:24:24 že to bude režim takový,
  jaký se projevil
 • 00:24:29 v pozdějších létech po 50. roce.
 • 00:24:34 Kdyby Jaroš zůstal, tak by měl
  těžké nepříjemnosti po válce.
 • 00:24:38 Právě proto, že o něm bylo známo,
  že patřil k antikomunistům.
 • 00:24:56 Ten obraz, který dnes máme
  o Jarošovi, se tak výrazně liší
 • 00:25:01 od obrazu, který tendenčně
  vytvořila komunistická
 • 00:25:04 historiografie, že je možné říci,
  že O. Jaroš, jak ho dnes vnímá
 • 00:25:11 česká histografie, je pro ni
  prakticky neznámým hrdinou.
 • 00:25:18 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2008

Související