iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 7. 2011
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

17 hlasů
27266
zhlédnutí

Retro

Lipno

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:20 Běžným pojmem pro miliony
  pracujících začalo být
 • 00:00:25 slovo cizího původu víkend.
  V létě se vodní plochy
 • 00:00:30 jako tady na Lipně stávaly
  místem nedělního odpočinku.
 • 00:00:34 Učili jsme se nově žít.
 • 00:00:46 Na dovolenou se sem jezdí
  v zimě i v létě. Lipno.
 • 00:00:50 Tahle největší vodní plocha u nás
  nabízí spoustu možností,
 • 00:00:53 jak trávit volný čas.
  I za socialismu byla
 • 00:00:56 vítaným rekreačním místem
  a v přilehlých kempech
 • 00:01:00 bývalo hodně živo.
  Tu dobu připomene dnešní Retro.
 • 00:01:04 Dnes vám řekneme,
  jak se stavěla lipenská přehrada.
 • 00:01:08 Tady při tom maximálním nasazení
  pracovalo asi sedm tisíc lidí,
 • 00:01:13 přičemž tady došlo taky
  asi k dvaačtyřiceti úmrtím.
 • 00:01:17 Dozvíte se, jak probíhala rekreace
  na dohled železné opony.
 • 00:01:23 Bylo povinností kempného
  zapisovat všechno.
 • 00:01:27 Hlásili se
  cizí státní příslušníci.
 • 00:01:31 Do 24 hodin museli
  být nahlášeni.
 • 00:01:35 Nestor jihočeského windsurfingu
 • 00:01:38 vám přiblíží zrod
  tohoto sportu u nás.
 • 00:01:42 Začali jsme všichni dělat
  ta prkna a pak už,
 • 00:01:46 protože jsem konstruktér povoláním,
  tak jsem víceméně
 • 00:01:51 zlepšil jak ten tvar,
  tak i tu technologii.
 • 00:02:00 Vodní dílo Lipno vyrostlo
  na Šumavě v 50. letech.
 • 00:02:03 Na jeho stavbě se podílelo
  několik tisíc lidí.
 • 00:02:06 Mnoha dalším změnilo život,
  a to nejenom těm,
 • 00:02:09 jejichž domy zmizely
  pod hladinou.
 • 00:02:13 V klínu modravých šumavských lesů
  teče Vltava.
 • 00:02:17 Po staletí odtékají její vody
  bez užitku do moře.
 • 00:02:22 Ani kapitalisté neuměli
  její energii využít.
 • 00:02:27 My však budeme s tímto darem
  přírody dobře hospodařit.
 • 00:02:32 Tady na Šumavě
  postavíme přehradu,
 • 00:02:35 která zachytí ohromné přívaly
  jarních vod,
 • 00:02:38 jež pak budou pohánět
  turbíny nových elektráren.
 • 00:02:40 Tato oblast v době
  po válce byla
 • 00:02:45 v podstatě koncem světa
  této republiky,
 • 00:02:50 protože zde prakticky nebyla
  vůbec žádná infrastruktura.
 • 00:02:54 Původní obyvatelstvo
  v podstatě bylo vysídleno.
 • 00:02:57 Pamatuji si,
  jak vypadala tato krajina.
 • 00:03:02 My jsme totiž bydleli
  s rodiči nedaleko.
 • 00:03:05 Rádi jsme se chodili koupat
  sem do řeky jakoby za hráz.
 • 00:03:08 Ovšem samozřejmě ta hráz
  tady nebyla.
 • 00:03:22 Za tou přehradou bylo
  jenom pár domů,
 • 00:03:26 většinou už starých
  a možná i nefunkčních,
 • 00:03:30 tak těm lidem to celkem
  bylo jedno
 • 00:03:33 nebo dokonce to vítali,
  že se tady něco postaví,
 • 00:03:36 že tady bude něco nového,
  že získají práci.
 • 00:03:40 V údolí u Lipna
  se staví nová přehrada.
 • 00:03:44 Vody, které tato přehrada zadrží,
  vytvoří jezero šestkrát větší,
 • 00:03:49 než je rybník Rožmberk.
 • 00:03:53 Horší to bylo v těch místech
  kus dál.
 • 00:03:56 Když už se měla přehrada
  napouštět,
 • 00:04:00 tak například ve Frymburku,
  tam bylo hodně domů zatopeno.
 • 00:04:06 Začalo se stavět
  v roce 1951.
 • 00:04:09 Začaly se bourat
  první budovy v nádrži,
 • 00:04:12 které měly být zatopené,
  začal se kácet les.
 • 00:04:15 Začaly se stavět první cesty
  a přemísťovat například i hřbitovy.
 • 00:04:24 V roce 1953 se začalo stavět
  samotné vodní dílo.
 • 00:04:29 Na silnici,
  která povede na hráz,
 • 00:04:32 pracuje nejlepší pracovník
  z celého staveniště soudruh Kofroň.
 • 00:04:36 Skromný a neúnavný pracovník.
  Tak ho znají soudruzi,
 • 00:04:39 a proto ho s radostí přijímali
  do strany.
 • 00:04:43 Citlivě a dovedně
  řídí svůj stroj.
 • 00:04:49 V těchto nových domech
  nad přehradou
 • 00:04:52 budou bydlet dělníci ze stavby.
  Odtud každý den uvidí,
 • 00:04:56 jak poroste jejich dílo
  ke slávě jejich a celé naší země.
 • 00:05:02 Po celou dobu výstavby tady
  při tom maximálním nasazení
 • 00:05:06 pracovalo asi sedm tisíc lidí,
 • 00:05:08 přičemž tady došlo taky
  asi k dvaačtyřiceti úmrtím.
 • 00:05:15 Určitou úlohu tady sehrál
  i alkohol
 • 00:05:18 a nedodržování
  pracovních postupů.
 • 00:05:21 Je třeba si uvědomit,
  že ti lidé měli
 • 00:05:24 velmi primitivní
  pracovní prostředky,
 • 00:05:27 že pracovali s dynamitem, že
  pracovali v extrémních podmínkách.
 • 00:05:35 Tak začala stavba.
 • 00:05:38 Na povrchu zdánlivě běžná,
  ale v podzemí gigantická.
 • 00:05:41 Po revoluci v roce 1948
  tady většina pracovníků
 • 00:05:45 pracovala z trestu,
  přičemž bylo zajímavé,
 • 00:05:48 že mužská populace
  s ženskou populací nesměla
 • 00:05:52 pracovat dohromady a nesměla být
  ani ubytovaná dohromady,
 • 00:05:56 takže každý byl na jiném úseku
  toho díla.
 • 00:06:00 Bude zde zachyceno 300 milionů
  kubických metrů vody,
 • 00:06:05 která bude spadat kolmou šachtou,
 • 00:06:08 aby poháněla turbíny
  podzemní elektrárny.
 • 00:06:11 V této hloubce je
  vybudovaná kaverna,
 • 00:06:14 ve které jsou umístěné
  dvě Francisovy turbíny.
 • 00:06:17 Od těchto Francisových turbín
  odpadá voda tunelem
 • 00:06:21 o délce 3 600 metrů
  do vyrovnávací nádrže v Lipně II.
 • 00:06:26 Tato obrovská jeskyně
  není divem přírody.
 • 00:06:31 Vylámali ji lidé a vytvořili
  podzemní dům tak velký,
 • 00:06:34 jako jsou prostory
  Svatovítského chrámu.
 • 00:06:37 Vodní dílo bylo dokončeno
  na přelomu roku 1959 a 1960,
 • 00:06:42 kdy byly postupně spuštěny obě dvě
  Francisovy turbíny do provozu.
 • 00:06:45 Jednou z výhod vodního díla,
  že bylo stavěno tak brzy
 • 00:06:50 po druhé světové válce, je to, že
  lidé ještě tenkrát uměli řemeslo.
 • 00:06:55 A na tom vodním díle
  je to opravdu vidět,
 • 00:06:59 protože absolutně
  s tím vodním dílem nebyly
 • 00:07:04 nikdy žádné technické problémy.
 • 00:07:19 V prosinci 1954
  jsme dostali vyrozumění,
 • 00:07:24 že ta přehrada se uskuteční.
 • 00:07:29 Tak nás zavolali na kdysi
  národní výbor do Loučovic,
 • 00:07:32 že náš barák bude pod vodou.
 • 00:07:34 Říkali, že by nám dali
  nějakou finanční odměnu za to.
 • 00:07:37 A táta říkal, ale to je
  zas takové trapné.
 • 00:07:42 Lepší by bylo, kdyby nám
  náhradní barák postavili.
 • 00:07:46 -A kde byl váš dům?
  -To bylo takhle tím směrem.
 • 00:07:49 Ale tohle, to je barák.
  Tohle byli naši sousedi.
 • 00:07:54 Ti byli o něco výš.
  A těm to teda zůstalo venku.
 • 00:07:59 A přišel ten moment,
  že jste se stěhovali.
 • 00:08:02 Jak to probíhalo?
  Už byla voda kolem vás?
 • 00:08:05 Stěhovali jsme se
  prakticky tři nebo čtyři dny.
 • 00:08:09 Já byl na ranní šichtě
  s otcem.
 • 00:08:12 Z Výtoně, to zůstalo,
  to není potopené, část toho.
 • 00:08:15 Říkal: Franto, chvátej domů,
  máš barák pod vodou.
 • 00:08:20 Říkal: Neblbněte, vy volové,
  ne, to není pravda.
 • 00:08:25 Skutečně jo.
  Už teklo do dveří.
 • 00:08:28 Takže jste rychle
  všechno stěhovali?
 • 00:08:32 Ty poslední dvě fůry,
  to bylo ažaž.
 • 00:08:36 To už jsme se brodili ve vodě.
 • 00:08:42 A chodili jste se sem dívat,
  když už jste se vystěhovali?
 • 00:08:46 No jéje.
  To bylo tak romantické, ne?
 • 00:08:50 Romantické?
  Spíš smutné, ne?
 • 00:08:58 Co nám postavili ten barák,
  ten je trošku větší.
 • 00:09:03 A ten se vám líbil,
  ten nový barák?
 • 00:09:07 Líbil, nelíbil.
  Tak on byl tak...
 • 00:09:10 Spíš taková stodola, ne?
 • 00:09:12 Nahoře nebylo nic,
  tak jsme si to vybudovali.
 • 00:09:15 Tak jsme tam makali 10 let
  jako blbouni.
 • 00:09:19 Udělali jsme taky nahoře místnosti,
  zmodernizovali.
 • 00:09:24 Zaplaval jste si někdy
  na to místo a říkal jste si,
 • 00:09:27 -tak tady já jsem bydlel.
  -No jéje.
 • 00:09:29 To jsem kolikrát plaval
  na ostrůvek.
 • 00:09:32 Ale až z druhé strany.
  Já jsem byl sportovec dost.
 • 00:09:35 Tady jsem doplaval snad
  třicetkrát nebo ještě víc.
 • 00:09:42 Českoslovenští rekreanti znali
  jen jednu část přehrady.
 • 00:09:45 Ta, kde teď jsem,
  byla přísně střeženou hranicí
 • 00:09:48 s imperialistickou cizinou
  a sem nikdo nesměl.
 • 00:09:52 Za mnou je totiž Rakousko
  a tady v těchto místech byla mříž.
 • 00:09:56 Nejčastěji východní Němci
  sem v noci tiše připlavali,
 • 00:10:00 mříž přelezli
  a hurá za svobodou.
 • 00:10:03 Kolem lipenského jezera na Šumavě
  tráví teď dovolenou
 • 00:10:06 30 000 až 35 000 rekreantů.
 • 00:10:08 Při tak velké koncentraci lidí
  se vyskytují i turisté,
 • 00:10:11 kteří sem vůbec nepřijeli
  za sluníčkem a vodou.
 • 00:10:15 Téměř v jedné třetině jezera
  byly nainstalované bóje,
 • 00:10:19 které zakazovaly vstup
  na pravý břeh,
 • 00:10:22 a celý pravý břeh byl
  v podstatě hraniční pásmo,
 • 00:10:26 kam nikdo nesměl.
  Takže v podstatě,
 • 00:10:29 i když já jsem se chtěl
  podívat na svoje pracoviště,
 • 00:10:32 to znamená, cokoliv udržovat
  na pravém břehu,
 • 00:10:35 tak jsem musel požádat
  tehdejší PS útvar,
 • 00:10:38 aby mi návštěvu té lokality
  dovolil.
 • 00:10:43 Za podpory několika samopalníků
  jsme se tam po nějaké době
 • 00:10:46 mohli podívat a zjistit,
  v jakém je to tam stavu.
 • 00:10:50 Tady byly věže na druhé straně.
  Jezdily tady motorové čluny z PS,
 • 00:10:58 pohraničních stráží.
  Kdo tam přijel, tak ho sebrali,
 • 00:11:03 odvezli na Plešné jezero,
  kde byla posádka,
 • 00:11:06 pak do Volar,
  a tam ho vyhodili u nádraží.
 • 00:11:10 Takhle dopadl,
  kdo tam přejel.
 • 00:11:13 Přehrada na Lipně
  je takové menší české moře pro ty,
 • 00:11:16 na které se letos doopravdická
  slaná voda nedostala.
 • 00:11:20 Konečně vody je i tady habaděj
 • 00:11:23 a ušetří se alespoň pneumatiky
  a benzin.
 • 00:11:31 A je-li hezky,
  je i tady slunečno.
 • 00:11:34 A je-li slunečno,
  lze i tady nabrat bronz,
 • 00:11:37 dobrou pohodu a odpočinek.
 • 00:11:39 Sem jezdili lidé
  z východního bloku.
 • 00:11:44 Setkávali se se západními,
  protože jinde nemohli.
 • 00:11:47 Přijeli s trabantem,
  postavili si stan
 • 00:11:50 a vedle najednou
  přibyl ještě jeden stan,
 • 00:11:53 jenže na něm už bylo napsáno
  Coleman nebo jiná firma,
 • 00:11:57 a protože se to hlásilo,
  tak do 24 hodin
 • 00:12:00 kempný měl starosti,
  jak to tam napsat.
 • 00:12:03 Ohlásili se
  cizí státní příslušníci.
 • 00:12:06 Do 24 hodin museli být nahlášeni,
  většinou za nimi jezdily kontroly.
 • 00:12:11 Ten kontakt i se zahraniční policií
  tady byl.
 • 00:12:16 Nějaké velké družby v kempech
  také nešly.
 • 00:12:20 Pokud se srotilo víc lidí,
  už tam zase byl nějaký vyzvědač.
 • 00:12:27 Hlídala nás tady takzvaná očka,
  jak jsme jim říkali.
 • 00:12:30 To byli takoví provokatéři,
  kteří tady chodili po okolí
 • 00:12:33 a vyloženě čekali na to,
  až se jich někdo zeptá,
 • 00:12:36 kudy vede nějaká cesta kam,
  aby to mohli okamžitě udat.
 • 00:12:40 Byla tady v 80. letech
  velmi kuriózní záležitost,
 • 00:12:44 co se týče nějakého emigrantství,
  protože jistý americký pilot
 • 00:12:49 si dovolil s vrtulníkem
  z rakouského území
 • 00:12:53 vniknout na naše území
  a v podstatě z hladiny
 • 00:12:57 z lodiček vybíral Poláky a enderáky
  a převážel je do Rakouska.
 • 00:13:02 Pak z jedné louky v Dolní Vltavici
  taky sbíral lidi,
 • 00:13:07 a když tam přiletěl popáté,
  tak teprve zjistili,
 • 00:13:10 že tam vůbec se něco děje.
 • 00:13:13 Dobrý den, můžete mi říci,
  proč jezdíte na Lipno?
 • 00:13:17 Je tady krásně,
  je tady sluníčko, voda.
 • 00:13:20 Navíc je tady zrovna pěkné počasí.
 • 00:13:23 -Pokolikáté už jste tady?
  -Poprvé.
 • 00:13:26 S čím tu jste
  a s čím nejste spokojeni?
 • 00:13:29 Vysoké ceny v jídle, pro nás
  obyčejné lidi je to vysoké.
 • 00:13:33 A obsluha u piva,
  to také se nám nelíbí.
 • 00:13:36 Využití v rekreaci bylo
  velice úzké.
 • 00:13:40 Počasí na tom hrálo velkou roli.
 • 00:13:44 V podstatě sem ti lidé najeli
  jenom na období toho léta.
 • 00:13:49 To znamená, že tady byly
  maximálně obsazené kempy
 • 00:13:54 tak tři neděle,
  maximálně měsíc.
 • 00:13:56 Pak postupně ta rekreace
  vymizela a zbytek roku
 • 00:13:59 naprosté pusto a prázdno,
  nikde nikdo.
 • 00:14:02 Třetina turistů,
  kteří v létě míří na jih Čech,
 • 00:14:05 dorazí až na břehy
  lipenského jezera.
 • 00:14:08 V hlavních prázdninových měsících
  se tady vystřídá
 • 00:14:11 přes čtvrt milionu návštěvníků,
  mnozí z ciziny,
 • 00:14:13 zejména z Německé
  demokratické republiky.
 • 00:14:15 Všichni se budou chtít najíst
  a napít.
 • 00:14:17 Sodovkárna v Černé na Šumavě vyrábí
  také dva druhy limonád
 • 00:14:20 s delší záruční lhůtou.
  Krumlovský pivovar,
 • 00:14:23 pokud bude větší poptávka po pivu,
  na úkor dvanáctky bude vařit
 • 00:14:26 víc desetistupňového piva.
 • 00:14:28 Otázkou zůstává,
  jestli bude vůbec do čeho čepovat,
 • 00:14:31 protože zatím se jeví
  naprostý nedostatek kelímků.
 • 00:14:34 První takový větší kemp
  byl postavený v Černé v Pošumaví
 • 00:14:39 nebo teda na Jestřábí,
  kde se rozšiřoval.
 • 00:14:44 Na pláži potom vznikl
  velikánský kemp,
 • 00:14:48 který už byl vybavený
  pro karavany.
 • 00:14:51 Já ještě jako svobodná,
  to už jsme tady bydleli,
 • 00:14:56 velice často a ráda jsem chodila
  k vodě, plavat
 • 00:15:00 nebo také jsme si tady mohli
  půjčit z elektrárny
 • 00:15:04 kajaky nebo kánoe.
 • 00:15:06 To bylo tady opravdu
  takové příjemné prožití léta.
 • 00:15:11 Ačkoliv hlavní sezona tady
  začne až 3. července
 • 00:15:15 a přes prázdniny se tu vystřídá
  přes tisíc nábytkářů
 • 00:15:18 i jejich přátel z NDR
  a Maďarska,
 • 00:15:21 není zotavovna ani teď
  bez hostů.
 • 00:15:24 Za osvěžením sem přijeli
  ze všech závodů Jitony důchodci.
 • 00:15:28 Většinou ti, kteří letos
  se svou dlouholetou prací
 • 00:15:31 při výrobě kuchyní, pokojů,
  obývacích stěn
 • 00:15:34 a dalšího bytového zařízení
  končí.
 • 00:15:37 A na rozloučenou jim
  a jejich rodinným příslušníkům
 • 00:15:40 věnuje podnikový výbor ROH
  týdenní bezplatný pobyt
 • 00:15:44 na březích
  našeho největšího moře.
 • 00:15:51 Pamatujete doby,
  kdy tady ještě vůbec nebyl
 • 00:15:54 žádný jachtklub,
  kdy jste sem přišel
 • 00:15:56 a byla tady jenom voda
  a vlastně žádné zázemí?
 • 00:15:59 Zázemí služeb bylo daleko horší,
  než jsme byli zvyklí z vnitrozemí.
 • 00:16:06 To bezpochyby.
 • 00:16:09 Lidé tady byli opatrnější.
 • 00:16:12 To člověk poznal
  po prvních pár týdnech pobytu.
 • 00:16:21 Bylo tenkrát v oblibě
  přes rameno tzv. žebradlo.
 • 00:16:25 Byla to taková taška
  z plynové masky.
 • 00:16:28 Když jsem sem s tím přišel,
  tak se mnou kolegové
 • 00:16:31 nechtěli jít do hospody,
  protože mi říkali,
 • 00:16:34 že vypadám jako očko.
  Já tenkrát vůbec netušil,
 • 00:16:37 co to očko je.
  To byli oni záklaďáci,
 • 00:16:40 kteří v podobných taškách nosili
  ten napichovací telefon
 • 00:16:43 a hlásili podezřelé osoby.
 • 00:16:45 Takže jsem musel trochu změnit
  image
 • 00:16:48 a místo této tašky
  jsem začal nosit něco jiného,
 • 00:16:52 abych nevypadal jako očko.
 • 00:16:55 Ještě něco dalšího,
  co si vzpomenete z věcí,
 • 00:16:58 které jste musel změnit
 • 00:17:00 nebo které vás tady překvapily
  v této oblasti?
 • 00:17:03 První takový náraz byl,
  když jsem přišel po škole,
 • 00:17:07 tak bylo léto, to to tady žilo,
  byla tady spousta rekreantů,
 • 00:17:12 život tady byl, pěkné počasí.
  Na přelomu srpna a září
 • 00:17:17 jsme odjeli k našim
  a v září jsme se vrátili.
 • 00:17:21 A jako bychom se vrátili
  do jiného světa.
 • 00:17:24 Všude byla mlha,
  nikde ani živáčka.
 • 00:17:27 Když jsme šli po vesnici,
  tak ty oprýskané budovy...
 • 00:17:32 Vypadalo to jako Ocelové město
  z verneovky.
 • 00:17:36 Tehdy moje žena řekla:
  Tady nebudu ani měsíc.
 • 00:17:39 -Ale přesto jsme zůstali.
  -Vydržela.
 • 00:17:44 Čím to bylo,
  že jste se jako městský člověk
 • 00:17:48 rozhodl změnit
  úplně kompletně svůj život
 • 00:17:51 a přestěhovat se na Šumavu
  k Lipnu?
 • 00:17:53 Byla to kombinace dvou věcí.
  Jednak profese
 • 00:17:56 a bylo tady nádherné
  technické dílo,
 • 00:17:59 přehrada a elektrárna,
  které mě sem lákalo,
 • 00:18:03 a potom samozřejmě
  taková mladická naivní představa
 • 00:18:08 života trochu dál od civilizace
  a v přírodě,
 • 00:18:13 -což takových míst moc nebylo.
  -Jak to tady tehdy vypadalo?
 • 00:18:19 Na mě to vždycky působilo
  trošku drsně a ponuře.
 • 00:18:24 To se mi právě líbilo.
 • 00:18:27 Trochu takové to tajemno
  blízkosti zakázaného území,
 • 00:18:32 kam se občas člověk rád
  načerno i podíval.
 • 00:18:37 -Chodil jste tam?
  -Já jsem hodně běhal.
 • 00:18:42 Když jsem někam vyběhl,
  tak jsem tam často zabrousil.
 • 00:18:49 Nechytili vás tam?
  Nekontrolovali vás tam?
 • 00:18:52 Kontrolovali mě několikrát,
  ale nechytili mě ani jednou.
 • 00:18:55 -Aha.
  -To by asi bylo horší.
 • 00:19:01 Říká se mu české moře.
  Slané sice není,
 • 00:19:04 ale podmínky pro jachting
  a windsurfing jsou tady ideální.
 • 00:19:08 První nadšenci brázdili
  zdejší hladinu na prknech
 • 00:19:11 a lodích vlastní výroby
  už před 40 lety.
 • 00:19:15 Všichni rádi jezdíme k moři.
 • 00:19:19 To už konečně patří k dobrému tónu
  všech suchozemců.
 • 00:19:22 My jsme si však tentokrát
  zajeli na Lipno.
 • 00:19:26 To byla největší vodní plocha
  vůbec v republice.
 • 00:19:30 Tím, že je v ploché krajině,
  otevřená,
 • 00:19:35 tak tady foukají
  dost střídavé větry,
 • 00:19:38 které se tady točí,
  pro jachtaře zajímavý problém.
 • 00:19:41 Není to Máchovo jezero,
  je to prostě moře.
 • 00:19:46 Na Lipně nebyl
  žádný oddíl jachtingu,
 • 00:19:51 žádné zázemí pro pořádání závodů.
 • 00:19:56 Již od roku 1964 tady byla
  pořádána Modrá stuha
 • 00:20:00 a několik mistrovství republiky
  a dělaly to jachetní kluby
 • 00:20:04 z Prahy, z Českých Budějovic
  a také ze Spolany Neratovice.
 • 00:20:09 Náš jachetní klub vznikl
  v roce 1971.
 • 00:20:14 Ty možnosti nebyly na koupi
  nějakých továrně vyráběných lodí.
 • 00:20:19 Ani se tenkrát nedovážely,
  tak se dělalo všechno svépomocí.
 • 00:20:25 Až ke konci zavedl v Neratovicích
  Václav Hudec výrobu dílů na lodě.
 • 00:20:32 Byla to velká pomoc
  včetně plánů hlavně na třídy
 • 00:20:37 pro mládež, optimisty, kadety.
  Větší lodě se dělaly na kopytech,
 • 00:20:43 která se půjčovala.
  Takhle jsme si museli pomoci.
 • 00:20:50 Na projížďku nás pozvali kamarádi
  z jachtklubu v Černé v Pošumaví.
 • 00:20:55 Kromě několika hotových tornád
  se pochlubili ještě jednou věcí.
 • 00:21:00 Společně tu pomáhají budovat
  první středisko
 • 00:21:03 vrcholového jachtingu
  a jsou přitom
 • 00:21:06 stejně nerozlučná parta
  jako na vodě.
 • 00:21:09 My jsme první závod dělali
  v roce 1972, mistrovství republiky.
 • 00:21:14 Protože bylo úspěšné,
  tak jsme byli v roce 1973
 • 00:21:18 pověřeni technickým zabezpečením
  pro mistrovství Evropy,
 • 00:21:23 které se zde konalo,
  velmi dobře vyšlo jak z hlediska
 • 00:21:28 síly větru, tak z hlediska
  pěkného počasí.
 • 00:21:32 Od té doby jachtaři si oblíbili
  toto místo
 • 00:21:35 a jezdí sem
  i na mezinárodní závody,
 • 00:21:39 které pořádáme dodnes tady.
 • 00:21:42 Tady když zafouká vítr,
  je to skoro jako u moře,
 • 00:21:46 ovšem u malého českého moře,
  ale vlny dokáže udělat pořádné.
 • 00:21:54 Poznaly to i posádky na pirátech,
  finnech, jolách,
 • 00:21:57 létajících Holanďanech,
  kadetech
 • 00:22:00 a jak se všechny
  ty lodní krásky jmenují,
 • 00:22:02 které se sem sjely
  k mezinárodnímu závodu vodáků.
 • 00:22:06 Ze začátku jachting byl
  takový přístupný sport pro všechny,
 • 00:22:12 protože všichni jsme si
  stavěli lodě
 • 00:22:16 za poměrně malé náklady,
  většinou z obalových překližek,
 • 00:22:20 pak se sehnaly lepší,
  mahagonové nebo gabonové.
 • 00:22:23 Plachty se šily,
  takže náklady pro pořízení lodi
 • 00:22:28 a na provozování byly podstatně
  nižší, než jsou v současné době.
 • 00:22:34 Množství jachtařů bylo větší,
  než je v současné době.
 • 00:22:51 Jednoho dne přišel ke mně kamarád
  a přinesl časopis,
 • 00:22:55 kde byla malá fotka,
  jak stojí člověk
 • 00:22:58 na nějakém takovém předmětu,
  nebylo znát, jestli je to prkno,
 • 00:23:04 a nahoře stála trojúhelníková
  plachta, stožár.
 • 00:23:08 Vyhecoval mě k tomu,
  abychom to zkusili udělat,
 • 00:23:11 protože tam byl popis,
  jak se na tom jezdí
 • 00:23:14 a jak je to krásná jízda,
  že je to hrozně zajímavé,
 • 00:23:18 tak jsem skutečně udělal prkno,
  žádná sláva,
 • 00:23:22 protože tam bylo dřevo kombinované
  s polystyrenem.
 • 00:23:27 Polystyren se napil vodou
  a ztěžklo to.
 • 00:23:31 Nebyla to žádná sláva,
  ale jezdilo to
 • 00:23:34 a spousta lidí se na tom naučila,
  protože bylo stabilní, velké.
 • 00:23:39 Začala taková éra chaotického
  stavění prken v jižních Čechách.
 • 00:23:45 Toto je ráhno,
  které jsem zkonstruoval
 • 00:23:48 jako originál v době,
  kdy jsem začal jezdit.
 • 00:23:51 Já vyrobil celkem asi 8 prken.
  Vyrobil jsem dokonce tandem.
 • 00:23:55 To je prkno dvojité,
  jezdili na něm tři lidé.
 • 00:24:03 V té době,
  kdy jsme začínali,
 • 00:24:06 tak to byl skutečně šlágr.
 • 00:24:09 Pomalu kdo neměl prkno,
  tak nebyl člověk.
 • 00:24:12 Tady se hemžila spousta prken,
  přibývali jsme stále,
 • 00:24:16 takže jsme udělali
  nakonec takové dost silné družstvo
 • 00:24:20 Jihočechů a jezdili jsme
  po závodech.
 • 00:24:23 Začal jsem jezdit
  v 45 letech závodně.
 • 00:24:27 Vydržel jsem u toho závodění
  poměrně dlouho,
 • 00:24:32 ale naposled jsem si sjel
  už jen pro sebe a rekreačně,
 • 00:24:36 když mi bylo 74 let,
  a mám na to moc hezké vzpomínky.
 • 00:24:41 A tím, že jsem jel v 74 letech,
  jsem si vlastně splnil svůj sen,
 • 00:24:46 abych se směl dostat
  na druhou stranu Lipna.
 • 00:24:50 Tam jsem si lehnul
  a vyžíval jsem se,
 • 00:24:54 že jsem svobodný člověk.
 • 00:25:05 Jezdili jste na Lipno na dovolenou?
  Do jakých míst?
 • 00:25:08 A jaké zážitky jste si
  z tohoto nádherného kraje přivezli?
 • 00:25:12 Napište nám
  na www.retromanie.cz.
 • 00:25:16 Mějte se hezky
  a za týden na viděnou.
 • 00:25:34 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2011

Související