iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 2. 2009
20:45 na ČT2

1 2 3 4 5

141 hlasů
7067
zhlédnutí

Restart II.

Nevíš dne ani hodiny - knihovnice Jana trenérkou paměti

12 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Restart - Nevíš dne ani hodiny - knihovnice Jana trenérkou pamět

 • 00:00:36 Jsme 60 metrů nad zemí,
 • 00:00:39 na věži
  havlíčkobrodského kostela,
 • 00:00:42 nad krásným
  havlíčkobrodským náměstím.
 • 00:00:45 Toto místo je pro mě takovým...
 • 00:00:48 Možná majákem, protože
  teď jsem hodně na cestách,
 • 00:00:53 a kdykoli se vracím domů,
 • 00:00:56 tak se dívám na ten kostel
  a je to takový bod v dálce.
 • 00:01:00 Vidím přímo domů,
  vidím na knihovnu,
 • 00:01:03 kde jsem strávila dlouhá léta.
 • 00:01:06 Mám před sebou i kaskádu rybníků,
  která patří k parku Budoucnost.
 • 00:01:10 Je jich deset a všechny mají
  krásná malebná jména.
 • 00:01:14 Pro mou současnou práci
  to znamená,
 • 00:01:17 že to je i jedna možnost
  cvičení paměti,
 • 00:01:21 jak se brodské rybníky jmenují.
  Mají fakt hezká jména:
 • 00:01:25 Valšička, Obora, Hastrman,
  Rantejch, Cihlář, Hajdovec,
 • 00:01:31 Příhonský, Štičí,
  Zádušní a Knycký.
 • 00:01:38 To je talisman, který jsem dostala
  od Allena Bragdona,
 • 00:01:44 to je jeden z autorů knih o paměti
  a mozku. Je to Američan.
 • 00:01:51 Já s tím vždycky předvádím,
  jak vypadá vzít rozum do hrsti.
 • 00:01:56 Ale je to i antistresor,
  který mi pomáhá ukotvit se
 • 00:02:00 a přestat se stresovat v okamžiku,
  kdy situace taková je.
 • 00:02:09 Moje současná profese je lektor,
  trenér pro práce s pamětí.
 • 00:02:14 Já to slovo trenér nemám ráda,
  ale cvičím paměť lidem.
 • 00:02:19 Hlavní oblastí mého zájmu
  je přesvědčit lidi,
 • 00:02:23 aby se o svou vlastní paměť
  zajímali,
 • 00:02:26 aby měli potřebu si ji zlepšovat
  a uvědomovat si, jak funguje,
 • 00:02:30 protože naši předkové
  to dělali naprosto běžně.
 • 00:02:33 My se ke své paměti
  chováme macešsky
 • 00:02:36 a začneme si ji uvědomovat
  až v okamžiku,
 • 00:02:39 kdy nás pomalu opouští.
 • 00:02:45 Dnešní téma se jmenuje
  Zapomínáte jména?
 • 00:02:48 Tváře si dokážeme vybavit,
  tam si vybavíme,
 • 00:02:52 že jsme toho člověka
  už někde viděli,
 • 00:02:55 ale těžké je přiřadit k němu
  správné jméno.
 • 00:02:58 Zkuste mi říct nějaká příjmení,
 • 00:03:02 která znáte,
  která si vybavíte
 • 00:03:06 a která vznikla
  z osobních jmen.
 • 00:03:09 -Petrovi, Otovi.
  -Pavlů, Martinů.
 • 00:03:15 Když přijede paní Vejsadová,
  tak většinou zveme i veřejnost,
 • 00:03:20 aby se i široká veřejnost seniorská
  v našem městě Humpolci
 • 00:03:23 mohla seznámit s trénováním
  paměti, co to je, co to obnáší,
 • 00:03:30 jak se dá takovou
  úžasnou formou trénovat
 • 00:03:32 a pracovat s mozkem
  a se svými schopnostmi.
 • 00:03:36 K této profesi
  mě dovedl osobní zájem,
 • 00:03:39 protože jsem zblízka poznala
  Alzheimerovu chorobu
 • 00:03:42 a její zhoubný dopad na paměť.
 • 00:03:45 Bylo to v rodině,
  manželova maminka,
 • 00:03:48 a potom, když jsem se dozvěděla
  o možnostech trénování paměti,
 • 00:03:52 tak se mi to zdálo
  jako další možná nabídka
 • 00:03:56 pro lidi se zdravotním postižením
  nebo pro seniory.
 • 00:04:06 Jděte ve směru
  zvukového signálu.
 • 00:04:10 Po otevření dveří pozor...
 • 00:04:13 Původní profese je knihovník.
 • 00:04:16 Vystudovala jsem v Brně
 • 00:04:19 a této profesi jsem se věnovala
  víc než 30 let, 34 let.
 • 00:04:23 Toto oddělení
  specializovaných služeb
 • 00:04:26 Krajské knihovny Vysočiny
  v Havlíčkově Brodě
 • 00:04:29 bylo tak trochu moje dítě.
 • 00:04:32 Vzniklo z potřeby pracovat
  s lidmi se zdravotním postižením,
 • 00:04:35 aby se běžně mohli dostat
  k informacím a mohli číst,
 • 00:04:39 když nemůžou číst
  v černotiskové podobě.
 • 00:04:55 To, co je výjimečné
  v tom oddělení,
 • 00:04:58 je tam jedna
  internetová stanice,
 • 00:05:02 která byla první
  v České republice,
 • 00:05:05 a dnes už je v padesáti knihovnách
  nebo možná i ve více knihovnách.
 • 00:05:08 Když k tomuhle zařízení
  přišel poprvé,
 • 00:05:12 tak mu bylo pět,
  jsme počítali s maminkou.
 • 00:05:16 Ale největší radost nám udělal
  nováček Ondřej Smejkal.
 • 00:05:26 Člověk s handicapem
  se k podstatným informacím
 • 00:05:29 dostává daleko obtížněji
  než zdravý člověk.
 • 00:05:33 A pokud ty informace nemá,
  dostává se rychle do izolace.
 • 00:05:38 Já se potkávám na svých cestách
  s řadou lidí,
 • 00:05:42 kterým právě tyto informace
  citelně chybějí.
 • 00:05:47 Mimo svět knihovny
  jsem malinko přes dva roky.
 • 00:05:51 Začínám třetí rok a vracím se sem
  jako čtenář pravidelně,
 • 00:05:55 protože potřebuji pořád
  ke své práci informace,
 • 00:06:00 takže mám
  všechny ty nešvary,
 • 00:06:03 které jsem neměla ráda
  u čtenářů.
 • 00:06:06 Ale teď už se sem vracím
  bez těch nepěkných vzpomínek.
 • 00:06:11 Co se stalo, že tam nejsem?
 • 00:06:14 Byl to začátek roku 2006,
 • 00:06:18 kdy situace v knihovně,
  kde jsem pracovala,
 • 00:06:21 nazrála a vyvinula se
  pro některé z nás v neprospěch
 • 00:06:25 a končila výpovědí
  pro nadbytečnost.
 • 00:06:29 Probíhala dlouhá šetření
  a ukázalo se,
 • 00:06:32 že nadbytečnost
  byla pouze zástupným problémem.
 • 00:06:36 Byly tam názorové rozdíly
  na vedení lidí
 • 00:06:39 a řízení pracovního kolektivu.
 • 00:06:42 Je to situace,
  která je nesdělitelná.
 • 00:06:48 Myslím, že jen ten, kdo podobnou
  situací projde, ji dokáže pochopit.
 • 00:07:01 Domácí pracoviště
  jsem si vytvořila takové,
 • 00:07:05 že tomu říkám velín,
  protože za zády mám kuchyň,
 • 00:07:08 na pravoboku mám obývák
  a po levé straně mám vchod,
 • 00:07:12 takže vidím, kdy kdo přichází,
  a nejsem izolovaná.
 • 00:07:17 V okamžiku, kdy jsem doma,
  stačím sledovat chod domácnosti,
 • 00:07:21 který nutně jako ženská
  sledovat musím,
 • 00:07:24 a přitom si vytvářím prezentace,
  hledám si informace ke své práci.
 • 00:07:28 Jinak moje pracoviště
  je v terénu mezi lidmi.
 • 00:07:31 Pojďte zkusit povstat,
  Zdenička nemusí.
 • 00:07:38 Zůstaňte tam, kde jste, u stolu,
  a zkusíme to.
 • 00:07:44 Toto je denní stacionář
  pro mentálně postižené Úsvit.
 • 00:07:47 Já s nimi spolupracuji sedm let.
 • 00:07:50 Když jsme na devátém stanovišti,
  tak si představte vrh oštěpem.
 • 00:07:57 Začali jsme spolu vytvářet
  takový program,
 • 00:08:00 který je do určité míry unikátní,
  protože se skládá ze tří složek:
 • 00:08:05 práce na PC,
  práce s informacemi a knihami
 • 00:08:08 a paměťový trénink
  nebo kognitivní trénink.
 • 00:08:12 Myslím,
  že jsem dosáhla toho,
 • 00:08:15 že si velice dobře rozumíme,
  rádi se setkáváme
 • 00:08:19 a oni dosahují určitých zlepšení
  i v paměťových disciplínách.
 • 00:08:23 Zkusíme si zapamatovat alespoň
  12 českých měst podle toho,
 • 00:08:27 jak jdou podle počtu obyvatel
  za sebou. Můžeme?
 • 00:08:33 Symbol pro město Brno,
  vinná réva. Může být?
 • 00:08:38 Budeme si pamatovat
  Brno a vinnou révu?
 • 00:08:41 Zkuste od prvního do šestého,
  jak knížky jdou za sebou.
 • 00:08:46 Věděla jsem, že moje další cesta
  musí jít dvěma směry,
 • 00:08:49 že mě jednak
  bude muset uživit,
 • 00:08:53 protože v 53 letech
  budu těžko hledat zaměstnání,
 • 00:08:57 a budu se muset vydat
  vlastní cestou,
 • 00:09:00 a pak musím naplnit tu složku,
  která je mi bytostně vlastní,
 • 00:09:04 to znamená být prospěšná
  druhým lidem,
 • 00:09:07 to, co jsem dělala
  v dřívějších letech.
 • 00:09:09 Kterou? Tak vezmeme obě.
 • 00:09:13 Čtvrtý den Lukáška
  poslala Robátka,
 • 00:09:16 aby po lese sháněl lomikrat,
  narubník a hezlivku.
 • 00:09:20 Robátko si vjel rukou do kapsy.
 • 00:09:25 Nikdy jsem netušila,
  že budu tak nadšená babička.
 • 00:09:29 Kluci si dávali na čas,
  ale stálo to za to.
 • 00:09:34 A já vždycky přemýšlím nad tím,
 • 00:09:38 co moudrého bych mohla předat,
  jestli o to budou stát,
 • 00:09:42 jako ta babička,
 • 00:09:45 když nemám kapsář,
  ale mám spíš notebook.
 • 00:09:51 Ale zcela určitě to bude
  láska ke knihám,
 • 00:09:55 to čtení má obrovský význam
  pro život,
 • 00:10:00 tak tam si myslím,
  že právě v těch letech,
 • 00:10:04 kdy kluci čtou nejmíň,
  kolem 10. až 12. roku,
 • 00:10:08 tak já budu ten metr,
  který ho k tomu povede.
 • 00:10:18 Paměťové stanoviště,
 • 00:10:21 to je v podstatě loci metoda,
  metoda místa.
 • 00:10:24 A tuhle techniku
  používal Cicero.
 • 00:10:27 On si osnovu vyprávění
  navěšoval
 • 00:10:30 na jednotlivá
  paměťová stanoviště.
 • 00:10:33 Těmito paměťovými stanovišti
  v době jeho života
 • 00:10:37 bylo Forum Romanum.
 • 00:10:41 Pro mě havlíčkobrodské náměstí
  symbolizuje desatero paměti.
 • 00:10:46 Vlastně nabízí všechno, co mozek
  potřebuje pro zdravé fungování.
 • 00:10:51 Používejte ho, nakrmte ho,
 • 00:10:53 dopřejte mu klídek,
  nechte ho zrát.
 • 00:11:00 Už si plánuju, co budu dělat,
 • 00:11:04 až budu moci jít
  pracovně do útlumu
 • 00:11:07 a nebudu žít v tomhle tempu:
  chci se věnovat řezbařině.
 • 00:11:11 Zatím řezbařinu
  provozuji v lese,
 • 00:11:14 ale myslím si, že dát dřevu tvar,
  to musí být moc fajn.
 • 00:11:28 Jsme v našem lese,
 • 00:11:31 který přežil tři velké zásahy
  větru, tornáda, Kyrilla a Emmu,
 • 00:11:36 která ho poznamenala
  úplně nejhůř.
 • 00:11:40 Všechny zásahy přežil
  tento modřín uprostřed,
 • 00:11:44 a tím já vždycky poměřuju
  všechna lidská trápení.
 • 00:11:49 Modřínu je asi 70 let,
  stojí tam sám,
 • 00:11:53 a přesto ho nic
  zatím nezmařilo.
 • 00:11:57 Myslím, že můj život
  se odvíjel tak,
 • 00:12:00 jako se odvíjí život řady,
  myslím, že to jsou tisíce,
 • 00:12:05 mých vrstevníků po padesátce,
 • 00:12:08 takže mě nepotkalo
  nic mimořádného,
 • 00:12:11 jenom jsem v třiapadesáti letech
  řekla dost, tudy ne,
 • 00:12:15 a vydala jsem se jiným směrem.
 • 00:12:18 Když to vezmu
  z počítačového hlediska,
 • 00:12:22 tak bych si asi ten restart taky...
 • 00:12:25 Já nevím, jestli to nebyl
  přímo reset u mě.
 • 00:12:53 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2009

Související

 • Žádný související pořad nebyl nalezen.