iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 3. 2011
17:25 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
7775
zhlédnutí

Příběhy domů

Hájovna v Javoříčku

V obydlí hajného Victory se na konci druhé světové války začal odvíjet tragický osud vypálené obce

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy domů - Hájovna v Javoříčku

 • 00:00:04 .
 • 00:00:25 Nevyjasněnou otázkou přesahující
  rámec mých osobních vzpomínek
 • 00:00:30 pro mě stále zůstává
  příčina tragédie Javoříčka.
 • 00:00:36 Byl jí častější
  pobyt partyzánu ve vsi
 • 00:00:40 a jejich podpora místnímí občany?
 • 00:00:44 Nebo souvisela
  s událostí 9. dubna,
 • 00:00:47 kdy ve zdejší myslivně byla
  zastřelena žena se dvěmi dětmi?
 • 00:00:53 Manželka tehdejšího
  lesnínho příslušníka SS.
 • 00:01:02 Tady za těmito dveřmi
  byla dříve kuchyň.
 • 00:01:07 Dnes je z toho ložnice
  a tady vlastně došlo
 • 00:01:10 k té tragédii.
 • 00:01:12 Zde zastřelili paní Viktorovou.
 • 00:01:15 Bylo to někde v těchto místech.
 • 00:01:27 K historii domu,
  ve kterém se tragédie odehrála,
 • 00:01:31 lze říci asi jenom tolik,
  že řád zde hospodařil
 • 00:01:35 na svém panství až do roku 1933.
 • 00:01:38 Z toho důvodu
  zde buduje různé stavby,
 • 00:01:41 mezi které patřila
  i hájenka v Javoříčku,
 • 00:01:44 která byla postavena
  v roce 1911 pro hajného.
 • 00:01:48 Tato hájenka spadala do majetku,
  který byl v roce 1933 prodán
 • 00:01:53 Československému státu.
 • 00:01:56 Ten ho následně prodal
  lesnímu družstvu Bouzov,
 • 00:02:00 které tvořilo společenství
  místních obcí čili lidí,
 • 00:02:04 kteří na tom majetku
  téměř 240 let pořád pracovali.
 • 00:02:09 1.známým hajným tady byl Vařejka.
 • 00:02:14 Ten tady byl prakticky
  až do roku 1935 kdy zemřel.
 • 00:02:20 Po jeho smrti nastoupil
  na hájenku revírník Vilém Švec.
 • 00:02:29 Pan Vilém Švec rodák z Kadeřína
  se zabýval od mládí speologií,
 • 00:02:33 protože tady jsou krasové útvary
  a hodně jeskyní a jeskyněk.
 • 00:02:38 Věřil tomu,
  že tady u Javoříčka jeskyně jsou
 • 00:02:41 a okamžitě začal s průzkumem.
 • 00:02:43 On tady přišel v roce 36
  a v 37. roce už měl
 • 00:02:47 jeskyně objevené.
 • 00:02:48 On tam nechával dělat
  své lesní dělníky,
 • 00:02:51 vždycky v soboty.
 • 00:02:52 Platil jim
  jako když dělají v lese.
 • 00:02:55 Měl z toho samozřejmě
  problémy na velkostatku.
 • 00:02:58 Dokonce mu pan správce říkal,
  že není normální,
 • 00:03:01 že tady jeskyně nejsou.
 • 00:03:03 On tady s těmi jeskyněmi
  neměl příjemné věci.
 • 00:03:09 V počátcích objevení jeskyní
  si pan Vilém Švec zval prakticky
 • 00:03:14 dá se říct největšího
  evropského odborníka,
 • 00:03:17 který jezdil
  až do Ameriky k objevům.
 • 00:03:20 Pan Absolon
  s ním tady spolupracoval
 • 00:03:24 na dalších objevech
  těchto jeskyní.
 • 00:03:27 Je potřeba zdůraznit,
  že pan Švec financoval
 • 00:03:31 veškeré výzkumy sám.
 • 00:03:33 Prodal krávu,
  protože ty výzkumy stály prachy.
 • 00:03:37 On musel toho Absolona
  zaplatit ze svých prostředků.
 • 00:03:41 Toto potvrzuje i ta paní,
  která mu sloužila,
 • 00:03:44 že někdy nebylo ani na jídlo,
  když měl vyplatit tyto věci.
 • 00:03:48 Takže taky hospodařil kdo ví jak.
 • 00:03:54 Adolf Pospíšil žil
  v Javoříčku v čísle 5
 • 00:03:57 a po objevení jeskyní ho napadlo,
  že by bylo dobře atrakci
 • 00:04:02 turisticky využít.
 • 00:04:03 Začal tady stavět hotel,
  ale dokončil ho až v roce 1941.
 • 00:04:09 Je to vlastně jedna
  z takových zákulisních postav
 • 00:04:14 příběhu javořické tragédie.
 • 00:04:21 V roce 1942 po Švecově smrti
  nastoupil na hájenku
 • 00:04:25 SS Otomar Viktora.
 • 00:04:28 Němec,
  který tady spravoval polesí.
 • 00:04:35 Paní Viktorová s manželem
  a s dcerkou se přistěhovali asi
 • 00:04:41 ve 42. roce
  na hájenku do Javoříčka.
 • 00:04:48 My Češi jsme z nich
  měli opravdu strach,
 • 00:04:54 protože to byla jediná rodina,
  která tam byla německá.
 • 00:05:03 Viktora byl takový
  nepřístupný člověk,
 • 00:05:06 nebyl nijak oblíben.
 • 00:05:08 Zato jeho manželka Hilda
  byla velice příjemná paní,
 • 00:05:13 která tady vycházela s lidmi.
 • 00:05:15 Děti učila česky.
 • 00:05:18 Obě děti uměly česky
  a ona se taky naučila česky,
 • 00:05:22 protože ona musela
  zprostředkovávat mezi tím
 • 00:05:26 českým lidem dohody
  o prodeji dřeva,
 • 00:05:28 protože on česky neuměl.
 • 00:05:30 Snad nikdo
  na paní Viktorovou nenadával,
 • 00:05:34 protože ona se tak
  přizpůsobila té dědině.
 • 00:05:43 Adolf Pospíšil se spřátelil
  nebo dostal do kontaktu
 • 00:05:48 s lesníkem Otmarem Viktorou,
  ale nejen s ním.
 • 00:05:53 Vzniknul vztah
  mezi Hildou Viktorovou
 • 00:05:57 a Adolfem Pospíšilem.
 • 00:05:59 Všichni v Javoříčku
  o tom samozřejmě věděli.
 • 00:06:02 To se vědělo
  ještě když tam pan Viktora
 • 00:06:06 byl doma jako na hájence,
  tak přišel domů
 • 00:06:10 a dcera mu říkala:
  "Tatínku co je to miláčku"?
 • 00:06:18 On říkal:"Proč"?
 • 00:06:23 No pan Pošišpil -
  ona neuměla říct Pospíšil
 • 00:06:29 říkal mutince miláčku.
 • 00:06:35 Viktora byl 15. února 1945
  odvolán do Durinska
 • 00:06:41 kde měl probíhat jeho výcvik
  pro skupinu likvidování
 • 00:06:45 a hledání partyzánů.
 • 00:06:48 Po Viktorově odchodu
  přišla část partyzánské skupiny
 • 00:06:52 Jermak - Kružilin,
  která operovala ve Staré Rovni.
 • 00:06:56 Přišli sem do Javoříčka
  údajně pro zbraně Viktorovy
 • 00:07:00 a jeho zatčení.
 • 00:07:02 Přívitala je paní Viktorová.
 • 00:07:05 Když se ptali kde je Viktora,
 • 00:07:07 odpověděla, že není doma,
  že byl odvolán do Durinska.
 • 00:07:12 Nabídla jim ze strachu,
  protože viděla partyzány,
 • 00:07:16 spolupráci.
 • 00:07:24 Aktivita partyzánského hnutí
  na území Javoříčka a dalších obcí
 • 00:07:30 se začala stupňovat
  na přelomu roku 1944 až 1945,
 • 00:07:34 když zde začala působit
  partyzánská skupina Jermak.
 • 00:07:38 Místní obyvatelé
  mohli být svědky
 • 00:07:40 jak všech pozitiv,
  tak negativ působení
 • 00:07:42 partyzánského hnutí v lokalitě.
 • 00:07:44 Setkávali se jak
  s občasným rabováním,
 • 00:07:47 tak působením
  nekoordinované skupiny partyzánů.
 • 00:07:50 Na druhé straně tato jednotka
  koplikovala přecejenom svou
 • 00:07:54 aktivitou správu německým úřadům
  byť nekoordinovanými,
 • 00:07:58 tak relativně úspěšnými zásahy
  proti německým okupantům.
 • 00:08:03 V podvečer 9. dubna 1945
  přišly do Javoříčka
 • 00:08:07 dvě skupiny partyzánů.
 • 00:08:09 Jedna se zastavila v hájovně
  a druhá zůstala v domě
 • 00:08:16 Adolfa Pospíšila číslo 5.
 • 00:08:21 Paní Pospíšilová si stěžovala
  na vztah svého muže
 • 00:08:25 k Hildě Viktorové.
 • 00:08:28 Tam také došlo zřejmě k příslibu,
  že Naděžda Ivanovová a Griško,
 • 00:08:36 že to nějak s Viktorovou vyřídí.
 • 00:08:41 On už byl ten Grišo opilý.
 • 00:08:45 Vyšli z toho Pospíšilova domu
  a šli na Viktorku.
 • 00:08:50 Ta paní Pospíšilová
  si trhala vlasy,
 • 00:08:54 Proboha co já jsem to udělala?
 • 00:08:57 Vraťte se!
 • 00:08:59 Oni ji už neposlechli
  a šli na revír.
 • 00:09:08 Ještě před tím
  z hájovny odjela druhá skupina,
 • 00:09:11 ve které byl Adolf Pospíšil,
  Viktor Fursenko a Adolf Hňoupek,
 • 00:09:17 která měla převzít v Litovli
  skupinu deseti Vlasovců,
 • 00:09:21 kteří projevili zájem
  přejít k partyzánům.
 • 00:09:24 Když mělo dojít
  k převozu zjistilo se,
 • 00:09:29 že němečtí vojáci
  pojali jakési podezření
 • 00:09:33 a Vlasovce odzbrojili.
 • 00:09:36 Zůstali na stráži pouze 2,
  kteří měli zbraně
 • 00:09:40 a Viktor Fursenko
  jako velitel partyzánů rozhodl,
 • 00:09:44 že vezmou jen ty dva.
 • 00:09:46 Přišli ale přes Hvozdečko,
  tam byla nějaká rodina Bečičková,
 • 00:09:53 která podporovala ty partyzány.
 • 00:09:57 Vždycky když se šlo někde
  přes nějakou dědinu
 • 00:10:01 a ti partyzáni tam šli,
  tak aspoň u těch lidí,
 • 00:10:05 kteří je podporovali zaklepali
  a zeptali se co je nového.
 • 00:10:10 Oni u těch Bečičků
  už dlouho nebyli.
 • 00:10:15 Ten pan Bečička vstal -
  to bylo okolo půlnoci a říká:
 • 00:10:22 "Ježiš to je dobře chlapci,
  pojďte dál já vás nakrmím".
 • 00:10:28 Gregorij Litviško byl nespokojen,
  že se ještě nevrátil
 • 00:10:33 Viktor Fursenko a skupina Arménců.
 • 00:10:37 Začal mít podezření,
  že Hilda Viktorová
 • 00:10:41 se nějakým způsobem zmínila
  o připravované akci
 • 00:10:45 na olomouckém gestapu.
 • 00:10:48 Položil na stůl pistoli
  a hodinky s tím,
 • 00:10:51 že pokud se nevrátí
  z Litovle do 12 hodin,
 • 00:10:57 tak že Viktorovou zlikviduje.
 • 00:11:00 Viktorová seděla u kamen,
  měla hlavu v dlaních.
 • 00:11:03 Byli tady ještě další partyzáni,
  ale nikdo z nich se neodvážil
 • 00:11:08 přiopilému Griškovi
  nějakým způsobem odporovat
 • 00:11:12 nebo mu v jeho záměru zabránit.
 • 00:11:15 Griša vyzval Viktorovou,
  že je půlnoc
 • 00:11:20 a partyzáni se nevrací,
  tudíš jsou prozrazeni,
 • 00:11:25 vytáhl pistoli.
 • 00:11:26 Do obou nohou ji střelil.
 • 00:11:30 Ona vyskočila ke kredenci
  a říká:"Grišo co to děláš"?
 • 00:11:37 On nemeškal a střelil ji do krku.
 • 00:11:42 To se začla chuděra motat
  a padalala k zemi
 • 00:11:48 a volá ještě:
 • 00:11:51 "Ach má Hamelore"!
  -na to děvčátko.
 • 00:11:55 On šel do ložnice,
  kde ta holka spinkala
 • 00:12:03 a střelil do ní jednou.
 • 00:12:07 Jenom ten Griša šel
  do děckého pokoje
 • 00:12:11 a střelil chlapce.
 • 00:12:16 Vracel se zpátky a střelil znovu
  do té malé holčičky
 • 00:12:23 a tím to skončilo.
 • 00:12:31 V této místnosti bylo zastřeleno
  starší z těch dětí - chlapeček.
 • 00:12:37 Poslední místností
  je bývalá ložnice.
 • 00:12:41 Dnes je to dětský pokoj.
 • 00:12:43 V této ložnici
  byla zastřelena holčička.
 • 00:12:48 Pravděpodobně
  někde v těchto místech.
 • 00:12:57 Na hájovně byli 3 mrtví -
  Hilda Viktorová a její dvě děti.
 • 00:13:02 Griško přikázal
  sebrat nějaké potraviny,
 • 00:13:05 založit oheň a zavřít dveře.
 • 00:13:08 Vraceli se zpátky
  do domu Boženy Pospíšilové.
 • 00:13:13 Mezitím ten pan Bečička
  a ti partyzáni uviděli,
 • 00:13:20 že v Javoříčku hoří.
 • 00:13:23 Už se víc nezdržovali
  a říkali si,
 • 00:13:27 proboha co se děje
  v Javoříčku hoří.
 • 00:13:31 A to už hořel
  ten barák u Viktorové.
 • 00:13:42 V domě Boženy Pospíšilové
  se udála ještě další tragédie.
 • 00:13:47 Když tam Adolf Pospíšil
  a Viktor Fursenko přivezli
 • 00:13:51 2 Arménce a Václava Dostála,
  tak je Griško začal vyslíchat.
 • 00:13:58 Sám je označil za špióny a zrádce
  a v kuchyni je zastřelil.
 • 00:14:02 Václav Dostál
  se jich marně zastával,
 • 00:14:06 protože to byl on,
  kdo vlastně založil
 • 00:14:09 celou tuto akci.
 • 00:14:10 Griško ho považoval
  rovněž za zrádce,
 • 00:14:13 a také ho zastřelil
  čili to už byla 6. oběť
 • 00:14:16 toho večera.
 • 00:14:19 Pozdě v noci,
  kolik bylo hodin to vám nepovím,
 • 00:14:23 přijel z Javoříčka
  nějaký pan Malínek na kole,
 • 00:14:27 že v Javoříčku hoří v myslivně.
 • 00:14:32 Byl poplach,
  tak jsme všichni chlapi,
 • 00:14:36 co jsme byli
  momentálně doma nasedali.
 • 00:14:39 Jedem k Javoříčku,
  tma, poněvadž veřejné osvětlení
 • 00:14:47 nesmělo svítit za protektorátu.
 • 00:14:50 Nebylo nic vidět
  a blížili jsme se k té hájovně
 • 00:14:57 a najednou se někdo
  vynořil ze tmy.
 • 00:15:02 Já nevím jestli jich
  tam bylo víc 2,3.
 • 00:15:06 Zastavili ty koně
  a křikli wohin?! - to nás zmátlo.
 • 00:15:12 Dva partyzáni
  byli schovaní v příkopě.
 • 00:15:18 Když vyjely ty koně,
  tak ti partyzáni volali
 • 00:15:26 německy - wohin?
 • 00:15:29 Když jim někdo odpověděl německy,
  tak ho z té příkopy zastřelili.
 • 00:15:40 Já jsem seděl
  po pravé straně na tom kozlíku.
 • 00:15:44 Z té strany bác, vyšla rána
  a předemnou jak seděl Malínek
 • 00:15:50 s opratěma spadl na zem.
 • 00:15:54 My jsme všichni seskákali
  ze stříkačky dolů
 • 00:16:00 a utíkali jsme pryč,
  poněvadž jsme se báli.
 • 00:16:04 Nevěděli jsme co se děje
  a co se bude dít.
 • 00:16:09 Tak to byl další mrtvý člověk
  než ještě se dojelo do té hájenky.
 • 00:16:19 Adolf Pospíšil,
  když viděl co se stalo na hájovně
 • 00:16:24 obával se,
  že partyzáni a především
 • 00:16:29 Grigorij Litviško si
  budou chtít vyrovnat účty i s ním,
 • 00:16:33 protože jak už jsem zmínil
  se o něm vědělo,
 • 00:16:37 že během války
  dodával potraviny Němcům,
 • 00:16:40 Také, že měl velmi blízký vztah
  s Hildou Viktorovou.
 • 00:16:45 Právem se obával,
  že ho stihne také trest,
 • 00:16:50 proto uprchnul do lesa.
 • 00:16:53 Asi týden se o něm vůbec nevědělo
  a pak existují dvě varianty,
 • 00:16:57 dvě verze.
 • 00:16:58 Jedna pro něj příhodná říká,
  že byl mezi partyzány,
 • 00:17:02 ale několik svědectví
  zase naopak tvrdí,
 • 00:17:06 že se skrýval
  a vyčkával až se uklidní časy.
 • 00:17:10 Adolf Pospíšil se pak
  nedočkal žádného potrestání
 • 00:17:14 a víceméně se
  jeho osudy pak ztrácí.
 • 00:17:19 Přeživší obyvatelé Javoříčka
  se stále domnívai,
 • 00:17:24 že je jednou z příčin toho,
  co se stalo 5. května 1945.
 • 00:17:42 Dne 5. května roku 1945
  v den kdy v Praze probíhalo
 • 00:17:47 pražské povstání
  kolem 9. hodiny ranní
 • 00:17:50 napochodovali do Javoříčka
  příslušníci SS směrem z Bouzova
 • 00:17:56 a také dalších lokalit.
 • 00:17:59 Po příchodu do obce začali vojáci
  pancéřovými pěstmi a granáty
 • 00:18:03 zapalovat jednotlivá stavení
  a podle rozkazu svého velitele
 • 00:18:07 odvádět dobytek.
 • 00:18:08 Javoříčtí muži byli
  mnohdy brutálně zavražděni
 • 00:18:11 a jejich těla byla pohozena
  do ohořelých základů domů.
 • 00:18:23 V hájence na dvoře
  bylo plno Němců.
 • 00:18:29 Volali na mě i škaredě
  a volali Zurück,
 • 00:18:35 protože my jsme bydleli
  hned vedle toho plotu revíru.
 • 00:18:41 Prvně jsem se s nimi střetla.
 • 00:18:44 Akorát jsme měli ten domek,
  tak jsme měli síň,
 • 00:18:49 tak v té síni se střílelo
  a zrovna ta kulka letěla nad námi.
 • 00:18:56 Bylo tam asi 4,5 Němců,
  kteří se na mě vystřídali fackami.
 • 00:19:04 Měla jsem hrůzu.
 • 00:19:06 Kdyby mě byli chtěli odtáhnout,
  tak jsem byla připravena,
 • 00:19:10 že někoho uděřím,
  a že mě zastřelí.
 • 00:19:19 Mě přes ten plotek chytli
  pod krkem a převrátili.
 • 00:19:28 Zbili mě, dokopali mě
  a pak mi řekli,
 • 00:19:32 ať si vezmu krávu a táhnu.
 • 00:19:35 V tom vyšla rána
  a oni ji zastřelili.
 • 00:19:41 Výsledkem květnové tragédie
  bylo 38 zavražděných
 • 00:19:45 javořických mužů.
 • 00:19:46 Nejmladšímu z nich bylo 15 let
  a nejstaršímu 76.
 • 00:19:50 Jejich těla byla poté umístěna
  do masového hrobu
 • 00:19:54 a nad jejich těly
  byl vztyčen dřevěný kříž.
 • 00:20:05 Já se domnívám,
  že jsou tady dva motivy.
 • 00:20:09 To jest opravdu ty aktivity
  partyzánské skupiny
 • 00:20:13 Jermak - Fursenko,
  to je jakýsi motiv obecný.
 • 00:20:16 Je to samozřejmě
  i ta událost,
 • 00:20:19 která se stala v té hájence
  v noci z 9. na 10. dubna.
 • 00:20:27 Paní Viktorová
  byla podezřívána z nevěry
 • 00:20:31 s jedním místním obyvatelem.
 • 00:20:34 Jeho manželka později poštvala
  pobočnici majora Litviška
 • 00:20:39 proti Viktorové.
 • 00:20:41 Ten den kdy zrovna
  tady toto vychází najevo
 • 00:20:44 je celá skupina
  na jedné partyzánské akci,
 • 00:20:48 ze které se má vrátit do půlnoci.
 • 00:20:51 To se nepodařilo.
 • 00:20:52 Díky tomu major Litviško
  zastřelil paní Viktorovou
 • 00:20:56 i se dvěmi dětmi.
 • 00:20:58 To se pak stává záminkou
  pro Lindemanovo komando,
 • 00:21:01 které je v té době
  na hradě na sklonku války.
 • 00:21:05 A které mezi tím vysílá
  průzkumný oddíl,
 • 00:21:10 který partyzány zajme
  a Lindeman používá tuto záminku
 • 00:21:15 k tomu, aby vypálil Javoříčko.
 • 00:21:27 Podle nás to byla žárlivost
  paní Pospíšilové
 • 00:21:34 na tu paní Viktorovou.
 • 00:21:38 On měl auto.
 • 00:21:40 Ona každou chvíli jela
  s panem Pospíšilem do Olomouce.
 • 00:21:46 My jsme usuzovali,
  že ta největší hrůza
 • 00:21:51 se stala kvůli žárlivosti.
 • 00:21:55 Není to hlavní důvod
  vypálení Javoříčka prosím vás.
 • 00:21:58 Hlavní důvod vypálení Javoříčka
  jsou všechny věci,
 • 00:22:02 které se tady odehrály
  s těmi partyzány za krátkou dobu,
 • 00:22:06 Poslední kapka do toho byla ta,
  že tady došlo ke střetu
 • 00:22:10 s Lindemanovou skupinou,
  která ten večer šla na průzkum.
 • 00:22:14 Já se ale jednoznačně
  přikláním k tomu,
 • 00:22:18 že ta akce byla
  dlouhodoběji plánována.
 • 00:22:23 Já se domnívám,
  že ten poslední impuls
 • 00:22:26 to je srážka partyzánů
  s těmi příslušníky komanda,
 • 00:22:30 mohla tu akci urychlit
  a možná mohla vést
 • 00:22:35 k tomu velmi tvrdému zásahu.
 • 00:22:39 Proč ta Lindemanova skupina
  sem byla poslána
 • 00:22:44 a kdo je sem pozval,
  takový důkaz nemáme.
 • 00:22:53 Javoříčko bylo
  v ranních hodinách toho
 • 00:22:56 5. května 1945 vlastně uzavřeno,
  obklíčeno posilami,
 • 00:23:00 které přišly pravděpodobně
  z Konice, Litovle a Olomouce.
 • 00:23:05 To nepřímo svědčí o tom,
  že k tomu vyvraždění
 • 00:23:09 a vypálení Javoříčka
  přišel nějaký rozkaz
 • 00:23:13 z nějaké vyšší struktury
  bezpečnostní nacistické moci.
 • 00:23:27 Já nevím, žeby Němci,
  když už utíkali pryč
 • 00:23:33 kvůli jedné rodině šli
  a vypálili celou vesnici.
 • 00:23:41 To je těžko co bylo důvodem
  to ani já dodnes nevím
 • 00:23:49 a je mi to záhadou.
 • 00:23:51 Jednou se přikláním
  k té verzi, podruhé k té.
 • 00:23:57 Udělejte si úsudek sami.
 • 00:24:14 Samozřejmě,
  když jsme se sem stěhovali,
 • 00:24:17 tak jsem věděla o tom
  do jakého domu jdeme
 • 00:24:20 a co se tady stalo.
 • 00:24:21 Nikdy jsem z toho nějaké
  nepříjemné pocity neměla.
 • 00:24:25 Tehdy manžel dostal tu hájenku,
  protože zde působil jako hajný.
 • 00:24:29 Takže jako služební byt.
 • 00:24:31 Přestěhovali jsme se sem
  s dvěmi malými dětmi
 • 00:24:35 a posléze se nám
  tady narodilo ještě jedno.
 • 00:24:39 Já dělám u jeskyní
  a jsem na to pyšná,
 • 00:24:42 že bydlím v domě,
  kde vlastně dříve působil
 • 00:24:47 objevitel jeskyní pan Vilém Švec.
 • 00:24:50 Je mi to takové příjemné,
  že vlastně bydlím v domě,
 • 00:24:54 kde on bydlel a zároveň pracuji
  v jeskyních, které objevil.
 • 00:25:09 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
  Česká televize, 2011

Související