iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 2. 2011
17:25 na ČT2

1 2 3 4 5

35 hlasů
6663
zhlédnutí

Příběhy domů

Berglův palác

Honosné měšťanské sídlo jako kronika brněnské historie posledních dvou století

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy domů - Berglův palác

 • 00:00:01 .
 • 00:00:23 Berglův palác v Brně
  byl ve své době považován
 • 00:00:27 za chloubu města.
 • 00:00:28 Byl na okraji Koliště,
  tehdejší promenády,
 • 00:00:31 na ulici, která vedla
  k nejkrásnějšímu
 • 00:00:34 brněnskému parku Lužánky.
 • 00:00:37 Na nároží,
  což bylo vždy považováno
 • 00:00:40 za něco významného.
 • 00:00:42 Navíc s terasou,
  vyhlídkou na celé historické Brno.
 • 00:00:47 Měl bych se asi vrátit k tomu,
  jak vůbec tato stavba vznikla.
 • 00:00:51 Proč vznikla a proč vypadá tak,
  jak vypadá téměř dodnes.
 • 00:00:56 Nechal si ji postavit
  jistý Johann Bergl,
 • 00:01:00 což byl obchodník s kůžemi.
 • 00:01:02 Dnes bychom spíš řekli
  továrník s koženým zbožím.
 • 00:01:06 Stavba byla na svou dobu
  velmi náročná.
 • 00:01:10 Bergl si vyvolil
  jednoho z nejvýznamnějších
 • 00:01:14 vídeňských architektů
  Heinricha von Ferstela,
 • 00:01:17 který měl ale teprve kolem 30.
 • 00:01:21 Byla to generace lidí,
  kteří studovali
 • 00:01:23 ve 40. letech 19. století.
 • 00:01:26 V době, kdy to i
  ve střední Evropě vřelo,
 • 00:01:29 což nakonec vyvrcholilo revolučními
  léty 1848 až 1849.
 • 00:01:35 Byli velmi kritičtí
  vůči minulosti.
 • 00:01:39 Už se jim stručně řečeno
  zajídal onen klasicismus.
 • 00:01:43 Ono neustálé čerpání z antiky,
  protože si představovali,
 • 00:01:47 že skutečnost
  je mnohem pluralitnější
 • 00:01:50 a měla by být
  takhle pluralitně vyjádřena
 • 00:01:54 jejich architektonickým dílem.
 • 00:01:58 Jako 25letý Ferstel vystartoval,
  jinak se to snad nedá říct,
 • 00:02:04 tím, že zvítězil v soutěži
  na vídeňský Votivkirche -
 • 00:02:10 kostel sv. Spasitele.
 • 00:02:13 Brňané neobyčejně intenzivně
  sledovali vídeňské dění,
 • 00:02:17 jak z hlediska kulturního,
  tak z hlediska urbanistického.
 • 00:02:21 Nakonec brněnská okružní třída je
  jakýmsi kabinetním odrazem toho,
 • 00:02:26 jak se vyvíjel
  urbanismus ve Vídni.
 • 00:02:30 Ferstel najednou kolem roku 1860
  tady dostává řadu zakázek.
 • 00:02:37 Já si myslím,
  že to je místo,
 • 00:02:39 které v době,
  kdy to ten stavebník stavěl
 • 00:02:43 bylo velmi reprezentativní.
 • 00:02:46 Po bourání hradeb
  tady na Kolišti vznikl takový pás,
 • 00:02:50 kde se stavěly
  reprezentační budovy
 • 00:02:52 včetně Mahenova divadla současného,
 • 00:02:55 později i to nové divadlo.
 • 00:02:58 Tady v parku stál ten Německý dům.
 • 00:03:01 Takže ten stavebník
  si to místo vybral.
 • 00:03:05 Jednak je otočeno
  taky výhodně k jihovýchodu
 • 00:03:08 s výhledem do parku.
 • 00:03:10 Takže zřejmě ve své době,
  kdy jezdily hlavně kočáry
 • 00:03:15 a ten provoz nebyl
  tak kachektický jako teď,
 • 00:03:18 tak to muselo být
  velice příjemné místo.
 • 00:03:22 Na bydlení
  i společenské příležitosti.
 • 00:03:26 Berglův palác vypadal
  poněkud jinak než dnes.
 • 00:03:29 Ta hlavní část
  se samozřejmě nezměnila,
 • 00:03:33 ale mezi ní a mezi
  hospodářským křídlem byla zahrada.
 • 00:03:38 Dvůr a nástup do zahrady,
  což bylo samo o sobě
 • 00:03:42 téměř v centru města
  něco pozoruhodého.
 • 00:03:46 Napravo byla přízemní partie,
  na jejíž střeše byla zimní zahrada
 • 00:03:53 Konečně byla tady
  i komerční složka,
 • 00:03:56 protože právě v té přízemní části
  pod terasou a zimní zahradou
 • 00:04:01 byla prodejna
  oněch kožených výrobků
 • 00:04:04 s nimiž Bergel obchodoval.
 • 00:04:10 Můžeme říci,
  že v celé Evropě nastala
 • 00:04:12 po napoleonských válkách
  přímo taková gründerská
 • 00:04:16 doba kapitalismu.
 • 00:04:18 Nacházíme se v době
  velkého rozmachu průmyslu.
 • 00:04:22 V Evropě nastupuje prakticky
  nová společenská vrstva,
 • 00:04:28 velmi dravá buržoazie,
  která ve svých začátcích
 • 00:04:32 se ještě neumí
  příliš reprezentovat.
 • 00:04:35 Říká se, že první generace
  těch novodobých velkopodnikatelů
 • 00:04:40 nebyla příliš osvícená,
  neuměla se reprezentovat
 • 00:04:45 ve společnosti.
 • 00:04:46 Ty další generace už
  na tu reprezentaci dbají
 • 00:04:49 a to je příklad
  i velkopodnikatele Bergla,
 • 00:04:52 který se reprezentoval vilou,
  vlastně velikým palácem
 • 00:04:56 na prestižním místě v centru Brna.
 • 00:04:59 Brnu se říkalo moravský Manchester
  pro velké množství textilek.
 • 00:05:03 Je zajímavé,
  že mnoho těch průmyslnických rodin
 • 00:05:07 do Brna přicházelo
  z různých oblastí Evropy,
 • 00:05:10 z Německa, Holandska
  a dalších zemí.
 • 00:05:13 Často to byli
  židovští podnikatelé.
 • 00:05:17 Z průmyslníků, kteří se v Brně
  proslavili nebo ovlivnilu
 • 00:05:24 i tu sféru kultury a umění.
 • 00:05:27 Potřeba je jmenovat
  Heinricha Gomperze,
 • 00:05:30 to byl velice
  významný mecenáš umění.
 • 00:05:33 Moravská galerie dodnes vlastní
  jeho velmi cennou sbírku
 • 00:05:37 německých a rakouských mistrů
  19. století.
 • 00:05:40 Ty rodiny Gomberzů, Lauberů,
  Tugendhatů, Jelineků a dalších
 • 00:05:44 tady zanechaly významnou stopu.
 • 00:05:50 Tento palác můžeme
  do určité míry považovat
 • 00:05:53 za ilustraci jak má vypadat
  moderní životní styl.
 • 00:06:00 Na jedné straně tady samozřejmě
  stála italská renesance.
 • 00:06:04 Renesance, jakýsi pre-
  nebo proto-buržoázní styl,
 • 00:06:09 ke kterému se nové
  měšťanstvo 19. století
 • 00:06:13 naprosto logicky odkazovalo.
 • 00:06:16 Na druhé straně gotika.
 • 00:06:17 Ve Ferstlově případě
  konkrétně gotika dvojí.
 • 00:06:22 Votivkirche ve Vídni
  je samozřejmě ohlasem
 • 00:06:25 západoevropské,
  respektive francouzské
 • 00:06:28 katedrální gotiky 13. století,
  toho největšího vzepětí
 • 00:06:33 gotického stylu.
 • 00:06:34 Jeho jiná stavba
  brněnský takzvaný Červený
 • 00:06:38 nebo Protestantský kostel
  na okružní třídě
 • 00:06:42 je koncipován jinak.
 • 00:06:43 Je to severská gotika,
  která měla signalizovat
 • 00:06:47 jakousi vazbu k hanzovním městům
  někde v Pobaltí a nebo v Hamburku
 • 00:06:54 nebo také ve Velké Británii.
 • 00:06:58 U Berglova paláce
  se projevuje jakési až rozštěpení
 • 00:07:04 a zároveň syntéza.
 • 00:07:05 Na jedné straně gotizující
  průčelí anglické provenience,
 • 00:07:10 na druhé straně
  italizující interiér.
 • 00:07:13 Tato hala je vlastně odleskem těch
  benátských palácových interiérů.
 • 00:07:20 Architekt Ferstel patřil
  k velmi zajímavé generaci,
 • 00:07:24 která se vynořuje
  s revolučními léty 1848 až 1849.
 • 00:07:29 Byli to doslova lidé,
  kteří se bouřili proti něčemu,
 • 00:07:34 co předcházelo, ale
  a těď trošku zavrtám
 • 00:07:38 do jednoho z mýtů českých dějin.
 • 00:07:41 Takzvaný bachovský absolutismus
  těmto někdejším revolucionářům
 • 00:07:46 umožnil zakázky,
  o kterých se předtím umělcům
 • 00:07:50 a architektům vůbec nesnilo.
 • 00:07:53 Vybudování velké
  okružní třídy ve Vídni
 • 00:07:56 se spoustou mohutných staveb,
  a také vybudování
 • 00:08:00 okružní třídy v Brně,
  rovněž se spoustou staveb
 • 00:08:04 velmi zajímavých.
 • 00:08:06 Téměř by se to dalo přirovnat
  k onomu známému paradoxu
 • 00:08:11 mladí revolucionáři
  staří ho vrátí,
 • 00:08:14 i když Ferstel
  v té době měl kolem 30.
 • 00:08:23 V čase habsburského mocnářství
  byl tento palác sídlem
 • 00:08:27 slavné Biberovy kavárny.
 • 00:08:30 To byla významná kavárna,
  kavárna v německých rukou,
 • 00:08:34 kde se také mluvilo německy.
 • 00:08:36 Biberovi byli slavná
  brněnská rodina kavárníků.
 • 00:08:41 Otto Biber přemístil
  rodinný podnik,
 • 00:08:44 tedy Biberovu kavárnu,
  právě sem do tohoto paláce.
 • 00:08:47 Jistě učinil dobře,
  protože se rázem ocitnul
 • 00:08:52 na brněnské okružní třídě,
  na promenádě a navíc
 • 00:08:57 na velmi frekventované křižovatce.
 • 00:09:01 Café Biber
  velmi dobře prosperovalo,
 • 00:09:04 jak to dokládá i skutečnost,
  že zde bylo jako v první kavárně
 • 00:09:09 v Brně zavedeno
  elektrické osvětlení.
 • 00:09:16 Je tady řada paradoxů.
 • 00:09:18 Nejenom Berglův palác,
  ale i například
 • 00:09:21 Ferstelův evangelický kostel
  byl ve své době považován
 • 00:09:25 za jakousi výzvu k toleranci.
 • 00:09:29 Musíme si uvědomit,
  že teprve rokem 1848
 • 00:09:32 dochází ke skutečnému
  otevření všem možným proudům
 • 00:09:36 a je možné i evangelické svatyně
  stavět dokonce s věžemi
 • 00:09:40 a dokonce v centrech měst.
 • 00:09:43 Ten evangelický kostel
  se ocitá na úhelném místě
 • 00:09:48 brněnské okružní třídy.
 • 00:09:50 Na jakémsi průsečíku
  mezi katolickým chrámem sv. Tomáše
 • 00:09:55 na jedné straně
  a na druhé straně
 • 00:09:58 mezi osvícenským obeliskem
  na Františkově
 • 00:10:02 nebo dnes v Denisových sadech.
 • 00:10:05 Na jedné straně byl
  tedy výrazem tolerance,
 • 00:10:08 na druhé straně s ním přichází
  do Brna nacionalismus.
 • 00:10:12 Právě to odvolávání se
  k severské architektuře,
 • 00:10:15 cihelné architektuře,
  typické architektuře řekněme
 • 00:10:19 té germánské části Evropy,
  se začíná projevovat i v Brně
 • 00:10:24 a o několik let později
  Ferstelův nástupce August Prokop
 • 00:10:30 nedaleko staví
  německou tělocvičnu,
 • 00:10:34 která ovšem není jen tělocvičnou
  tou známou Turnhalle,
 • 00:10:38 ale je zároveň
  i jakýmsi kulturním domem,
 • 00:10:42 protože se tam pořádají
  koncerty plesy a tak dále.
 • 00:10:45 Stává se prostě německým
  společenským střediskem
 • 00:10:49 a je opět pojata
  v severské neogotice.
 • 00:10:52 Ta se tedy začíná stávat
  charakteristickým prvkem
 • 00:10:56 pro německou část
  brněnského obyvatelstva.
 • 00:10:59 Zatímco pro českou besední dům,
  který je pojatý
 • 00:11:03 v takové harmonizující
  italské neorenesanci.
 • 00:11:09 V době kolem roku 1870
  mělo Brno kolem 75 000 obyvatel
 • 00:11:15 přičemž národnostní poměr
  byl zhruba 70% Němci 30% Češi.
 • 00:11:23 Je třeba si uvědomit,
  že německá většina města
 • 00:11:28 si držela silně
  své mocenské pozice.
 • 00:11:34 Byla tady silná německá správa.
 • 00:11:37 Němečtí podnikatelé
  tady měli výrazné pozice.
 • 00:11:42 Nedaleko Berglerovy vily
  stál Německý dům,
 • 00:11:47 který významně financoval
  průmyslník Friedrich Wannieck.
 • 00:11:51 Brňáci znají dobře to
  velkocentrum prodeje Vaňkovku
 • 00:11:59 s tím, že tam zůstalo
  ještě pár budov té bývalé
 • 00:12:02 továrny Friedricha Wanniecka,
  kde se vyráběly strojírenské
 • 00:12:07 komponenty, parní kotle
  pokud vím.
 • 00:12:10 Ten Wannieck byl rovněž
  osvícený podnikatel,
 • 00:12:13 který pro své dělníky
  vytvářel fond,
 • 00:12:16 ze kterého se třeba
  platila nemocenská
 • 00:12:19 nebo podpora v nezamněstnanosti
  a tak dále.
 • 00:12:23 Ten novogotický Německý dům,
  který působil určitě na současníky
 • 00:12:30 jako takový novgotický hrad.
 • 00:12:32 To byla taková bašta němectví,
  nejen Brna, ale celé Moravy.
 • 00:12:36 Už tehdejší součastníci viděli
  v architektuře toho Německého domu
 • 00:12:41 pravděpodobně více
  politické prvky.
 • 00:12:44 České podniky, spolky, školy
  a instituce se vzmáhaly
 • 00:12:48 opravdu velmi pomalu.
 • 00:12:50 To je třeba
  ve velkém kontrastu proti Praze,
 • 00:12:53 kde byl od 60. let
  19. století český starosta.
 • 00:12:58 Česká vrstva Prahy byla
  na velkém vzestupu
 • 00:13:02 a to sebevědomí českého pražského
  měšťanstva bylo nesporné.
 • 00:13:07 To je ve velkém kontrastu
  proti Brnu,
 • 00:13:09 kde byl 1. český starosta
  až po vzniku republiky.
 • 00:13:13 V listopadu 1918
  byl zvolen 1. český starosta.
 • 00:13:17 Tím politickým vývojem,
  rozpadem Rakouska-Uherska
 • 00:13:22 ty věci byly uspíšeny
  podle tehdejších pamětníků
 • 00:13:25 přibližně o takových 20 až 30 let.
 • 00:13:28 Ono se předpokládalo,
  že v budoucnu se ten
 • 00:13:31 národnostní poměr převrátí,
  že ta radnice bude česká,
 • 00:13:34 ale že k tomu dojde takovou
  demografickou přirozenou cestou
 • 00:13:38 v souvislosti s všeobecným
  volebním právem.
 • 00:13:44 Do Biberovy kavárny
  chodili němečtí měšťané,
 • 00:13:47 němečtí nacionálové,
  stejně jako třeba
 • 00:13:50 němečtí důstojníci
  rakouské armády.
 • 00:13:55 To se stalo právě osudným
  Františku Vymazalovi.
 • 00:14:00 František Vymazal byla taková
  svérázná brněnská postava
 • 00:14:04 na přelomu 19. a 20. století.
 • 00:14:08 To byl známý brněnský filozof,
  brněnský Sokrates nebo Diogénes
 • 00:14:14 se mu také říkalo.
 • 00:14:16 Byl to mimo jiné i jazykovědec
  a autor známých příruček -
 • 00:14:22 Snadno a rychle.
 • 00:14:24 On si sem chodíval přečíst noviny
  a takto učinil i na Silvestra
 • 00:14:29 onoho roku 1915,
  tedy v čase 1. světové války,
 • 00:14:33 kdy nacionální poměry v Brně
  byly zvlášť vyostřené.
 • 00:14:47 Po půlnoci spustila
  místní kapela rakouskou hymnu.
 • 00:14:51 Načež celá ta
  veselící se společnost
 • 00:14:55 povstala v příkladném pozoru.
 • 00:14:59 Všichni kromě toho Vymazala.
 • 00:15:02 Byl tedy upozorněn číšníkem,
  že hrají rakouskou hymnu,
 • 00:15:05 ale on jenom ledabyle mávnul rukou
  a v zápětí byl udán a zatčen.
 • 00:15:10 Několik týdnů strávil tedy
  v brněnském vězení na Špilberku
 • 00:15:14 v těch nehostinných kobkách.
 • 00:15:20 Palác byl dostavěný
  Augustem Prokopem v roce 1888
 • 00:15:26 už pro nového majitele
  Edmunda Bochnera.
 • 00:15:30 Ani to nebyl poslední
  z významných majitelů.
 • 00:15:33 Tím dalším až na počátku
  20. století se stal
 • 00:15:39 Stephan Haupt von Buchenrode.
 • 00:15:43 Jeden z předních
  brněnských podnikatelů,
 • 00:15:47 a taky jeden z předních propagátorů
  tehdy moderní brněnské architektury
 • 00:15:54 V roce 1926 prodal velkostatkář
  Stephan Haupt zemědělskému muzeu
 • 00:16:01 brněnské nemovitosti a mezi nimi
  i skvostný Berglův palác.
 • 00:16:08 Koupilo to
  Pražské zemědělské muzeum
 • 00:16:11 a o 2 roky později tuto nemovitost
  postoupilo brněnské pobočce.
 • 00:16:18 29. řijna 1933 u příležitosti
  výročí vzniku republiky byla
 • 00:16:25 v Berglově paláci
  zahájena velká výstava,
 • 00:16:31 vlastně expozice týkající se
  historie zemědělství na Moravě.
 • 00:16:44 Brněnská pobočka
  zemědělského muzea
 • 00:16:47 byla trochu specifická.
 • 00:16:48 Narozdíl od té pražské,
  ale třeba i od té bratislavské
 • 00:16:52 se zaměřovala především
  na současné zemědělství.
 • 00:16:57 V té expozici
  se to projevovalo tím,
 • 00:16:59 že tam viselo spoustu
  map, grafů, diagramů
 • 00:17:04 a spousty
  dokumentačního materiálu,
 • 00:17:07 který byl průběžně
  každý rok obnovován.
 • 00:17:10 To znamená mapy byly dokreslovány,
  diagramy byly vyměněny,
 • 00:17:14 byly tam doplněny číselné údaje
  z konkrétního roku a podobně.
 • 00:17:17 Projevovalo se to však také
  ve sbírkovém fondu trojrozměrném.
 • 00:17:21 To znamená,
  že když byl vyvinut nový stroj,
 • 00:17:24 tak ho ihned sehnali
  a vyměnili ho za ten starší,
 • 00:17:27 který byl do té doby ve sbírkách.
 • 00:17:29 Bylo to všechno s tím účelem,
  že zemědělec,
 • 00:17:32 který přišel
  do zemědělského muzea,
 • 00:17:35 měl možnost získat přehled
  o všem moderním,
 • 00:17:38 co existuje v zeměděství.
 • 00:17:40 Co by si měl pořídit
  pro svůj zemědělský podnik.
 • 00:17:50 Muzeum v Berglově paláci
  působilo až do roku 1943,
 • 00:17:57 kdy na příkaz okupantů muselo
  muzeum svoje sbírky vyklidit.
 • 00:18:06 Místo muzea se tam
  usídlil protektorátní svaz
 • 00:18:12 pro zemědělství a lesnictví.
 • 00:18:14 Je zajímavé,
  že během osvobozování Brna
 • 00:18:18 byl Berglův palác
  nepříjemně těžce zasažen.
 • 00:18:49 Budova se okamžitě
  po příchodu Sovětů stala jakýmsi
 • 00:18:53 kulturně-informačním centrem,
  které bylo v těsné blízkosti
 • 00:18:57 rozvalin Německého domu,
  a které se nacházelo i v místě
 • 00:19:01 kde byly uloženy hroby rudoarmějců
  na Rudém náměstí v Brně.
 • 00:19:06 I když Brno bylo oficiálně
  osvobozeno 26. dubna 1945,
 • 00:19:11 tak v některých městských částech
  severně od Brna,
 • 00:19:17 například v Řečkovicích
  se bojovalo do květnových dní.
 • 00:19:21 Velitelství tedy
  nebylo přímo v týlu,
 • 00:19:23 ale nacházelo se v bezprostřední
  blízkosti bojové línie.
 • 00:19:28 Po 6letém nuceném zatemnění
  tento objekt dlouho do noci
 • 00:19:32 zářil jasnými světly,
  kterými byly nasvíceny
 • 00:19:37 obrazy Stalina a Lenina,
  které byly umístěny na galerii
 • 00:19:42 v 1. patře tohoto domu.
 • 00:19:46 Tyto obrazy byly nasvíceny
  dlouho do noci,
 • 00:19:50 nebyly to jen
  portréty státníků a politiků,
 • 00:19:54 ale byly zde vyvěšeny
  i obrazy vojevůdců, maršálů
 • 00:19:59 Žukova, Koněva a samozřejmě
  i maršála Malinovského,
 • 00:20:03 kteří vlastně shlíželi
  na tuto rušnou křižovatku.
 • 00:20:07 DOBOVÁ REPORTÁŽ
 • 00:20:07 Osvobozený lid chápe se
  všude správy svých věcí.
 • 00:20:13 Těžce postižené Brno
  slaví vítězný konec války
 • 00:20:16 a všichni jsou
  jednotni v rozhodnutích.
 • 00:20:20 Nikdy víc nevkročí německá bota
  na českou a slovenskou zemi.
 • 00:20:24 Už nás nic neoddělí
  od Sovětského svazu,
 • 00:20:28 ručitele míru a bezpečnosti
  slovanských národů.
 • 00:20:31 Sovětská armáda se
  z Brna stahovala postupně.
 • 00:20:34 20. listopad roku 1945
  je považován za den,
 • 00:20:37 kdy slavnostně
  rudá armáda opustila Brno.
 • 00:20:40 Tohoto slavnostního odchodu
  rudoarmějců se zúčastnilo
 • 00:20:44 více než 100 000 Brňanů.
 • 00:20:46 Jen tak pro zajímavost tuto dobu,
  kterou strávili rozloučením
 • 00:20:50 s rudoarmějci si později
  dobrovolně nadpracovali.
 • 00:20:55 DOBOVÁ REPORTÁŽ
 • 00:20:56 Nevkusná stavba Německého domu
  dlouho hyzdila nejkrásnější
 • 00:21:00 brněnské náměstí.
 • 00:21:02 Nyní dynamitové nálože
  odstraňují poslední zbytky.
 • 00:21:06 ohyzdné budovy.
 • 00:21:19 To byl rok 1945,
  muzeum se snažilo navázat
 • 00:21:24 na svoji úspěšnou
  předválečnou činnost,
 • 00:21:29 ale už začínaly problémy.
 • 00:21:31 Muzeum se dostalo
  pod národní správu.
 • 00:21:35 Muzeum zaniklo koncem roku 1948
  a k jeho zániku přispěla jednak
 • 00:21:44 politická situace
  a konkrétně bych řekl
 • 00:21:50 rozpuštění a záník agrární strany.
 • 00:21:53 Byla to tato strana agrární,
  která ve svém programu
 • 00:21:58 a ve své činnnosti podporovala
  finančně i jinak
 • 00:22:05 zemědělské muzejnictví
  a osvětu na venkově.
 • 00:22:10 Sbírky byly převezeny do Prahy
  a ostatních moravských muzejí.
 • 00:22:17 Částečně i na Vysokou
  školu zemědělskou.
 • 00:22:22 Takže tím končí slavná éra
  zemědělského muzejnictví
 • 00:22:27 v Berglově paláci.
 • 00:22:30 Na jeho míso nastoupil
  jednotný svaz českých zemědělců.
 • 00:22:35 Po jeho zániku byla v budově
  akademie zemědělských věd,
 • 00:22:41 to bylo zhruba do roku 1964.
 • 00:22:46 Tahdy byl Berglův palác prohlášen
  za kulturní nemovitou památku.
 • 00:22:53 Zhruba v těch letech 1966 až 94
  zde byly restaurace, jídelny
 • 00:23:03 a jiné organizace.
 • 00:23:07 Po 2. světové válce stihl
  kavárnu Muzeum osud,
 • 00:23:12 jaký tehdy potkal i četná
  jiná hostinská zařízení u nás.
 • 00:23:17 Kavárna Muzeum byla znárodněna
  a stala se součástí podniku
 • 00:23:23 Restaurace a jídelny Brno 2.
 • 00:23:27 Nicméně i v těch
  následujících desetiletích
 • 00:23:30 byla kavárna velmi obíbena,
  protože tady se vždycky
 • 00:23:35 výborně vařilo.
 • 00:23:37 Na přelomu 60. a 70. let,
  kdy zde byl šéfkuchařem
 • 00:23:43 Milan Romanovski,
  tak zde byly vyhlášené pochoutky.
 • 00:23:47 To nebyl jenom řízek
  s obligátním názvem Muzeum,
 • 00:23:51 ale třeba také bavorské vdolečky
  byly velmi oblíbené.
 • 00:23:57 Sám jsem sem chodíval kdysi dávno
  a mohu to potvrdit.
 • 00:24:06 Ten název Muzeum vzniknul,
  protože to bylo kdysi
 • 00:24:10 zemědělské muzeum.
 • 00:24:11 Ten název pro tu kavárnu zůstal
  a v žargonu se říká Muzejka,
 • 00:24:17 což jako skoro všichni vědí,
  kde je Muzejka.
 • 00:24:22 Já sem přišel do Brna
  začátkem 60. let.
 • 00:24:25 Asi od roku 62 jsem pracoval
  pro redakci Mladé fronty tehdejší,
 • 00:24:32 která sídlila tady vedle
  v té tiskárně
 • 00:24:34 na Moravském náměstí.
 • 00:24:36 Kromě toho, že se to tam tisklo,
  tak tam sídlily redakce
 • 00:24:41 dalších deníků.
 • 00:24:43 Platilo takové pravidlo,
  že kolem 17. hodiny,
 • 00:24:46 když už byla uzávěrka,
  tak se tady kolem nějakého stolu
 • 00:24:52 vždycky vytvořil takový jakoby
  diskuzní klub těch novinářů.
 • 00:24:56 Takže člověk věděl,
  že když tady po té 17. zabrousí,
 • 00:25:00 tak potká nějakou spřízněnou duši.
 • 00:25:03 Vím, že se tady dal
  potkat Oldřich Mikulášek,
 • 00:25:06 básník, který tady ostatně
  bydlel za rohem v Mášově ulici.
 • 00:25:10 Dal se tady potkat Jan Skácel.
 • 00:25:14 Teď v této době si nepamatuji,
  když jdu okolo,
 • 00:25:17 že by tady někdo seděl
  u toho okna.
 • 00:25:21 Jako v pražské Slávii,
  kde se podíváte
 • 00:25:23 a vidíte třeba Arnošta Lustiga
  obklopeného mladými dívkami.
 • 00:25:28 Tady tehdy v těch 60. letech
  ten člověk mohl jít
 • 00:25:31 a potkat tady někoho,
  jak tady sedí a třeba si píše
 • 00:25:35 nebo pije pivo.
 • 00:25:50 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
  Česká televize, 2011

Související