iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 4. 2010
19:05 na ČT2

1 2 3 4 5

28 hlasů
30759
zhlédnutí

Památky na prodej

Zámek Nemilkov

Chcete vlastnit kousek historie?

16 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Památky na prodej - Zámek Nemilkov

 • 00:00:21 Vítejte na cestě
  za ohroženou památkou,
 • 00:00:25 jež si zaslouží majitele,
  který o ni bude
 • 00:00:28 s láskou pečovat,
  protože to není jenom
 • 00:00:30 památka budova,
  ale i kus naší historie.
 • 00:00:42 Dnes mířím na jih od Plzně,
  přes Klatovy do obce Nemilkov.
 • 00:00:47 Zámek je součástí
  většího hospodářského dvora.
 • 00:00:51 Tak a jsme tady.
 • 00:00:56 Vítám Vás na zámku v Nemilkově.
 • 00:00:58 Aniž bych chtěl snižovat
  jeho půvab a hodnotu,
 • 00:01:02 podobných zámků je tady
  na Klatovsku víc než 50.
 • 00:01:06 S trochou nadsázky by se dalo říct,
  že je to taková malá učebnice
 • 00:01:11 historických
  architektonických slohů.
 • 00:01:13 Zhruba od poloviny 17. století,
  kdy zámek získal tuto podobu,
 • 00:01:18 se tady vystřídalo mnoho majitelů,
  tak se pojďme podívat,
 • 00:01:22 co tu po nich zbylo.
 • 00:01:26 Co zbylo po těch úplně posledních,
  sami uvidíte.
 • 00:01:29 Pokud jste četli
  Orwellův román Farma zvířat,
 • 00:01:33 tak nemusím nic dodávat.
 • 00:01:35 Co se nepodařilo znárodnit,
  ukrást, nebo odnést,
 • 00:01:38 tak se alespoň rozbilo.
 • 00:01:51 Naštěstí se tu nikdo
  nesnažil něco bourat,
 • 00:01:55 nebo přestavovat.
 • 00:01:56 Zámeček působí velice útulně,
  rozhodně se to dá říci
 • 00:02:00 o jeho barokním křídle.
 • 00:02:03 V prvním patře
  můžete vidět jeden drobný
 • 00:02:06 architektonický detail, zajímavost.
 • 00:02:08 Součástí malého tanečního sálu je,
  nebo vlastně byl malý oltář.
 • 00:02:15 Pane inženýre,
  je to tedy kaple
 • 00:02:18 nebo to není kaple?
 • 00:02:19 Máte pravdu v obojím,
  je to kaple i není to kaple.
 • 00:02:24 Jako kaple to sloužilo.
 • 00:02:26 Ostatně zde je oltář,
  kde chybí ostatkový kámen,
 • 00:02:30 ale když se zatáhla opona
  nebo tady závěs,
 • 00:02:32 tak celý ten prostor mohl sloužit
  jako společenská místnost
 • 00:02:36 pro taneční setkávání, hostiny.
 • 00:02:38 Což není zcela neobvyklé
  v okolí v těch zámečcích,
 • 00:02:41 kde chtěli využít každý prostor,
  je to dost běžné.
 • 00:02:44 Ovšem starší kaple,
  tohle je barokní křídlo,
 • 00:02:46 pozdně barokní křídlo,
 • 00:02:48 starší kaple byla orientovaná
  v jiném křídle.
 • 00:02:51 Ten zámek mladý muži,
  jak jste se vyjadřoval
 • 00:02:53 k té učebnici historie,
  ta učebnice je ještě
 • 00:02:57 dost neprostudovaná.
 • 00:02:58 Tento zámek
  v sobě skrývá úžasnou skvadru,
 • 00:03:01 směsici slohových projevů,
  slohového tvarosloví
 • 00:03:06 v takové půvabné,
 • 00:03:07 nádherné symbióze,
  jako je málo kde vidět.
 • 00:03:10 Pojďte se podívat.
 • 00:03:11 Ale to jsem chtěl přesně říct,
  tím co jsem říkal,
 • 00:03:14 naivně samozřejmě,
  pojďme.
 • 00:03:16 Z těch padesáti objektů,
  o kterých jste mluvil,
 • 00:03:19 tenhle ten má své skutečné půvaby,
  protože tady je mimořádná
 • 00:03:23 srostlice všech možných
  slohových projevů od renesance,
 • 00:03:26 kam teď vcházíme,
  či pozdní gotiky, přes baroko,
 • 00:03:30 které na to navazuje,
  ale prorůstá to.
 • 00:03:32 Tady vidíme renesanční
  osvětlovací krbík,
 • 00:03:35 pod náma je celá soustava sklepení,
  krásná hřebenová klenba,
 • 00:03:40 dokonce i v tomdletom výklenku
  a navazuje na to celá řada
 • 00:03:44 nesmírně půvabných zbytků,
  ze všech období vývoje
 • 00:03:48 tohoto objektu.
 • 00:03:49 Jak to vzniklo takovýto slepenec?
 • 00:03:52 Právě proto,
  že neměli moc peněz, šetřili,
 • 00:03:55 takže využívali všechno,
  co získali od svých předků,
 • 00:03:59 co se jim hodilo,
  jen to přirozeně upravili,
 • 00:04:02 kéž bychom byli takoví i my.
 • 00:04:09 Pane inženýre,
  tyhle dveře jsou původní?
 • 00:04:13 No v památkové péči
  je to ošidné slovo - původní,
 • 00:04:16 z kterého roku.
 • 00:04:18 Ovšem tady,
  pokud to vztáhneme
 • 00:04:20 k této místnosti,
  jsou to skutečně krásné,
 • 00:04:23 hamrované dveře z doby renesance,
  kdy tato místnost sloužila,
 • 00:04:28 jako kaple,
  o které jsme mluvili
 • 00:04:31 před chviličkou.
 • 00:04:32 Tady byl svatostánek,
  kde opadává vzácná
 • 00:04:37 renesanční oltářní freska.
 • 00:04:41 Kdysi tu byl renesanční oltář a
  malby, čím to nahradili soudruzi,
 • 00:04:46 sami vidíte.
 • 00:04:47 Ale obraťme list,
  zámeček totiž není zcela opuštěný
 • 00:04:51 a tak jsme se neskromně pozvali
  na návštěvu, vstupme.
 • 00:05:00 Na pohovce dalmatin,
  to má atmosféru, ano.
 • 00:05:05 Jako kdybychom vstoupili do jiné
  doby, jé tady je dokonce koláč.
 • 00:05:14 Tady čekají hosty?
 • 00:05:19 Ano dobrý den, nabídněte si.
 • 00:05:22 Eee, vám to tady patří?
 • 00:05:25 Ne bohužel jsme tady jen v nájmu,
  ale jsme tady v nájmu už 30 let.
 • 00:05:30 A jak jste to místo objevili?
 • 00:05:32 Objevili jsme ho tak,
  že jsme jezdili za svým profesorem,
 • 00:05:36 Docentem Menzelem,
  který se zasloužil o památky
 • 00:05:39 v tomto kraji,
  o církevní památky
 • 00:05:42 a lidovou architekturu.
 • 00:05:44 A on tady pořádal nějaké přednášky,
  nebo semináře?
 • 00:05:49 Pořádal setkávání,
  jezdili za ním studenti,
 • 00:05:53 z divadelní fakulty,
  filmové fakulty,
 • 00:05:56 filozofické fakulty
 • 00:05:58 a jezdili za ním významní režiséři,
  Špáta, Helenka Třeštíková,
 • 00:06:02 spolupracoval s režisérem Vláčilem
  na Markétě Lazarové,
 • 00:06:06 s Otakarem Vávrou.
 • 00:06:08 Zkrátka noblesní společnost.
 • 00:06:10 Proč to opouštíte?
 • 00:06:12 Opouštíme to, protože
  za A se stěhujeme o kousek dál
 • 00:06:17 a potom chceme,
  aby někdo v tom pokračoval,
 • 00:06:20 ta atmosféra a to kouzlo,
  které ten zámeček má, aby dál žilo.
 • 00:06:29 Jistě méně okázalým doplňkem
  zámecké atmosféry je tato kašna
 • 00:06:34 z poloviny 19. století,
  tu si nikdo neodnesl
 • 00:06:37 a tak to bylo ideální místo
  pro odkládání odpadků,
 • 00:06:41 umývání zablácených gumáků,
  nu tomu asi památkáři
 • 00:06:45 zabránit nemohli.
 • 00:06:53 Tato historická vrstva,
  která dominuje nádvoří,
 • 00:06:56 chtělo by se říci
  zemědělskému dvoru,
 • 00:07:00 je obrazem toho,
  co se tady dělo
 • 00:07:02 v posledních 50ti letech
  a nepotřebuje komentář.
 • 00:07:07 Už na první pohled je vidět,
  že sem cosi nepatří.
 • 00:07:10 Pane Mourečku,
  myslíte, že tahle terasa,
 • 00:07:14 která je zde velmi nevhodně
  umístěna, která sem nepatří,
 • 00:07:18 půjde odstranit?
 • 00:07:19 Já myslím, že ano,
  protože celej objekt
 • 00:07:22 je památkově chráněnej
  a toto je nová stavba,
 • 00:07:25 která k tomu nenáleží.
 • 00:07:26 Když bych se vás zeptal
  na vaše hodnocení technického stavu
 • 00:07:29 té památky?
 • 00:07:30 Jak jsem prohlížel objekty,
  tak jsou v docela zachovalém stavu,
 • 00:07:34 pouze střešní krytiny
  jsou částečně poškozeny.
 • 00:07:37 Takže by to chtělo zručného
  pokrývače, kterej by to odstranil.
 • 00:07:41 Jinak krovy, obvodové zdivo,
  to všechno se zdá být v pořádku,
 • 00:07:45 až na některý místa,
  který vlastně neúdržbou
 • 00:07:49 jsou poškozeny.
 • 00:07:51 A je to dramatický stav?
 • 00:07:53 Není, jsou to jenom lokální věci,
  které jdou opravit.
 • 00:07:59 Tak a malá změna,
  jedeme se inspirovat do obce Čelina
 • 00:08:03 ve středních Čechách.
 • 00:08:06 Já vás vítám na zámku v Čelině.
 • 00:08:09 Představte si,
  že žijete řekněme 20 let
 • 00:08:11 v paneláku 3+1
  a najednou se přestěhujete
 • 00:08:15 na zámek viz budova za mnou.
 • 00:08:18 Ale aby toho nebylo málo,
  začnete ještě farmařit.
 • 00:08:22 Tak tohle všechno
  se stalo magistru Židovi
 • 00:08:25 a jeho ženě.
 • 00:08:27 Tak si to představte.
 • 00:08:28 Můžete mi říct,
  jak to tady vypadalo,
 • 00:08:31 když jste sem přišli?
 • 00:08:32 No tak ten objekt
  byl dispozičně uzpůsoben
 • 00:08:35 pro ubytování,
  co největší
 • 00:08:39 pracovní kapacity.
 • 00:08:40 A konkrétně tahle místnost,
  například?
 • 00:08:45 Tato místnost byla rozpříčkována
  a byly sem "zcela vkusně?
 • 00:08:49 zasazeny luxfery.
 • 00:08:50 Zrovna v této části
  byly naprosto krásné,
 • 00:08:55 luxferové okýnka.
 • 00:08:56 Aha, ale mě spíš zajímá
  pocit té změny.
 • 00:08:59 Vy jste museli změnit životní styl
  z paneláku na zámek.
 • 00:09:03 Jak jste to prožívali?
 • 00:09:04 Pro nás to byla docela velká změna,
  protože v tom paneláku
 • 00:09:09 zavřete dveře
 • 00:09:10 a jste na ulici,
  kdežto tady,
 • 00:09:12 tady jsme se trošku báli.
 • 00:09:14 To já jsem se teda vůbec nebála,
  já jsem byla zcela uchvácena
 • 00:09:18 tím prostorem,
  tak přestože to ještě nevypadalo
 • 00:09:21 nijak krásně,
  všechno bylo polorozpadlé,
 • 00:09:23 rozbořené, ošklivé,
  ale já jsem byla naprosto unešená.
 • 00:09:26 No, vy jste vlastně předpokládali,
  že začnete farmařit
 • 00:09:29 a z výnosu toho hospodářství
  pravděpodobně začnete
 • 00:09:32 opravovat zámek.
 • 00:09:34 Ano, přesně takový byl
  náš podnikatelský záměr.
 • 00:09:36 A vyšel?
 • 00:09:37 Ne.
 • 00:09:38 My ty opravy provádíme
  s pomocí dotační politiky
 • 00:09:42 Evropské unie a Českého státu
  a snažíme se farmařit
 • 00:09:47 z vlastních prostředků.
 • 00:09:50 Nastal někdy okamžik,
  kdy jste přestali myslet
 • 00:09:54 na tu práci
 • 00:09:55 a říkali jste si,
  že si musíte ten zámecký život
 • 00:09:59 trochu užívat?
 • 00:10:00 Asi zhruba po 12 letech snažení,
  tady toho snažení na Čelině,
 • 00:10:03 jsme se už potom začali
  odměňovat třeba tím,
 • 00:10:06 že jsme se posadili před zámek,
  dali jsem si nohy nahoru,
 • 00:10:10 načali jsme si láhev šampaňského
  a kochali jsme se pohledem
 • 00:10:14 do toho parku,
  který už byl z části zrenovován.
 • 00:10:17 Už ten pohled byl lichotivější
  než původně.
 • 00:10:20 Takže jsme se začali
  tímhle způsobem bavit
 • 00:10:22 a odměňovat se.
 • 00:10:24 Tomu rozumím,
  takže jste to co nejdřív dopili,
 • 00:10:27 aby jste šli,
  co nejdřív spát,
 • 00:10:29 protože ráno jste museli
  zase vstávat v 6 hodin do práce.
 • 00:10:33 Typický, pohodlný zámecký život.
 • 00:10:39 Mě by zajímalo,
  jak to vlastně probíhalo,
 • 00:10:42 když jste převzali zámek
  a hospodářství?
 • 00:10:46 Hlavně jsme museli počkat
  na konec školního roku
 • 00:10:49 a pak jsme se mohli začít
  stěhovat sem na statek.
 • 00:10:53 Ona to především byla vůle vaši
  matky, která tady vlastně
 • 00:10:57 do dvou let žila,
 • 00:10:58 jak jsem se dozvěděl
  a ona vlastně chtěla zachovat
 • 00:11:02 ten rodinný majetek.
 • 00:11:03 Bylo to tak?
 • 00:11:04 Ano, je to přesně tak.
 • 00:11:06 Tahle celá myšlenka se narodila
  v hlavě moji maminky,
 • 00:11:10 kdy ona se teda jenom trošku
  s námi poradila,
 • 00:11:16 s otcem a se mnou,
  jestli s ní sem
 • 00:11:21 na tu Čelinu půjdeme.
 • 00:11:23 Vy jste teda nějakým způsobem
  adaptovali interiér tohoto zámku,
 • 00:11:27 tak, aby,jste v něm mohli bydlet,
  ale zároveň jste se pustili
 • 00:11:31 i do opravy třeba té kaple.
 • 00:11:33 Jaké jste k tomu měli pohnutky?
 • 00:11:36 No tak tohle byla jedna
  z těch hlavních myšlenek maminky,
 • 00:11:40 kdy chtěla zachránit
  hlavně tuhle kapličku s tím parkem.
 • 00:11:43 Ještě vlastně než jsme se dostali
  k opravě té kaple,
 • 00:11:46 tak jsme museli opravit tady
  tu šindelovou střechu
 • 00:11:50 na tom zámečku.
 • 00:11:51 Jak dlouho to vlastně celé děláte?
 • 00:11:54 My jsme započali
  27. Června roku 1992,
 • 00:11:59 kdy jsme se sem
  slavnostně přestěhovali.
 • 00:12:02 Takže 17 let k dnešnímu dni.
 • 00:12:06 Pane inženýre,
  kam byste zařadil zámek v Čelině?
 • 00:12:09 Zámek v Čelině je drobnou zámeckou
  stavbou s hospodářským dvorem.
 • 00:12:14 Původně zde bylo sídlo, panství.
 • 00:12:18 Zámek je jednopatrová budova,
  zastřešena mansardovou střechou,
 • 00:12:22 její konstrukce jsou
  minimálně barokní s tím,
 • 00:12:25 že zámek byl přestavován
  klasicistně v 1. půlce 19. století
 • 00:12:30 a potom upravován
  na konci století 19.
 • 00:12:33 Co je tady
  dle vašeho mínění nejcennější?
 • 00:12:36 Nejcennější v tomto prostoru
  jsou plaskové klenby,
 • 00:12:40 kterými je chodba zastropena.
 • 00:12:43 Potom třeba kamenná dlažba,
  která se dochovala nepochybně
 • 00:12:47 z 19. století.
 • 00:12:48 Jsou zachovány různé dveře,
  zajímavé je i schodiště,
 • 00:12:52 které pochází
  z klasicistní přestavby zámku.
 • 00:12:57 Této zámecké kapli
  hrozil téměř absolutní zánik,
 • 00:13:00 naštěstí se ji podařilo zachránit.
 • 00:13:03 V čem je cenná?
 • 00:13:04 Kaple svatého Jana Nepomuckého
  v Čelině je nepochybně
 • 00:13:08 nejvýznamnější stavbou v areálu.
 • 00:13:10 Byla postavena někdy
  v letech 1726 až 1727,
 • 00:13:14 a to téměř jistě
  podle návrhu slavného barokního
 • 00:13:19 stavitele Jana Blažeje Santiniho.
 • 00:13:23 Kaple má pozoruhodný půdorys
  osmicípé hvězdy,
 • 00:13:27 který vzniknul
  geometrickou konstrukcí,
 • 00:13:32 která je typická,
  právě pro některé
 • 00:13:35 vrcholně barokní stavby
  tohoto typu.
 • 00:13:41 Když jste hovořila o tom,
  že se teď chystáte dát
 • 00:13:44 do pořádku právě ten holubník,
  tak já jsem měl při vší úctě dojem,
 • 00:13:48 že mluvíte o celém tom areálu,
  ale teď pochopuji,
 • 00:13:51 že jde o tuto stavbu.
 • 00:13:53 Ano jedná se o tuto stavbu,
  je to holubník.
 • 00:13:55 Aha a nebylo by jednodušší
  prostě ho zbourat?
 • 00:13:58 Chraň Bůh.
 • 00:13:59 Zeptal jsem se záměrně,
  jako absolutní ignorant.
 • 00:14:03 Samozřejmě zbourat se tady nic
  nesmí, poněvadž i holubník
 • 00:14:06 je součástí hospodářského dvora,
  který je celý, s celým areálem
 • 00:14:10 chráněnou kulturní památkou
  a nic se z ní bourat nesmí.
 • 00:14:13 Takže my se budeme snažit,
  abychom jej obnovili a opravili,
 • 00:14:16 tak abychom to tady měli hezké.
 • 00:14:19 Já vám k té snaze
  přeji hodně štěstí
 • 00:14:21 a my se teď vrátíme do Nemilkova.
 • 00:14:23 Není ten optimismus
  zámecké paní nakažlivý?
 • 00:14:29 Teď už o zámku v Nemilkově
  víme skoro všechno,
 • 00:14:32 ale chybí nám odpovědi
  na několik zásadních otázek,
 • 00:14:36 které položím panu starostovi.
 • 00:14:38 Co všechno je tedy zahrnuto
  v nabídce?
 • 00:14:41 V nabídce je zahrnuta
  samotná budova zámku
 • 00:14:44 a hospodářské budovy,
  které tvoří hospodářský celek
 • 00:14:48 statku.
 • 00:14:49 Je nějaký konkrétní majitel
  nebo kdo to prodává?
 • 00:14:53 Je několik majitelů.
 • 00:14:54 Samotná budova zámku
  patří obci Velhartice
 • 00:14:57 a hospodářské budovy
  mají své soukromé vlastníky
 • 00:15:00 a část patří zemědělskému družstvu.
 • 00:15:02 Ale všichni se rozhodli,
  že prodávají?
 • 00:15:05 Dohodli jsme se,
  jak se soukromými vlastníky,
 • 00:15:08 tak se zemědělským družstvem
  při společném postupu prodeje.
 • 00:15:12 Jaká je tedy cena?
 • 00:15:13 Souhrnná cena se pohybuje
  kolem 12 milionů korun.
 • 00:15:15 Teď už skutečně víme skoro všechno
  a pojďme se podívat
 • 00:15:18 na představu architekta.
 • 00:15:21 Umístění památky
  většinou také předurčuje
 • 00:15:24 její budoucí využití.
 • 00:15:25 V případě půvabného zámečku
  v Nemilkově si ho lze představit
 • 00:15:30 opětovně začleněn
  do komplexu hospodářských budov,
 • 00:15:38 který ho obklopuje
  a které odkazují na využití,
 • 00:15:43 coby velkostatku,
  včetně přilehlých pozemků,
 • 00:15:47 na kterých byla realizována
  šlechtitelská stanice.
 • 00:15:51 Zámeček je poměrně malý
  a je zcela jednoduché ho využívat
 • 00:15:56 v budoucnu jako sídlo rodiny,
  která se věnuje nějaké průmyslové
 • 00:16:01 či zemědělské výrobě.
 • 00:16:04 Tak to byl názor architekta,
  ale samozřejmě vaše představa
 • 00:16:08 o budoucím využití takovéhoto zámku
  může být třeba úplně jiná,
 • 00:16:13 pro větší inspiraci doporučuji,
  přijeďte se podívat.
 • 00:16:17 Ale samozřejmě další informace
  najdete taky na našich
 • 00:16:20 webových stránkách.
 • 00:16:22 Pokud se rozhodnete
  a zatoužíte skutečně reálně
 • 00:16:25 po této kašně
  a po zámku v Nemilkově,
 • 00:16:28 pak už teď vám přeji,
  čest vaši bohulibé práci.
 • 00:16:31 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
 • 00:16:34 .

Související