iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 8. 2008
17:25 na ČT1

1 2 3 4 5

98 hlasů
61787
zhlédnutí

Zatopené osudy

Slezská Harta

Místo vesnic rybářský ráj

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zatopené osudy - Slezská Harta

 • 00:00:17 Dobrý den. Vítám všechny milovníky
  zatopených světů.
 • 00:00:21 Dnes jsme na naší nejmladší
  přehradě, na Slezské Hartě.
 • 00:00:25 Byla poslední stavbou tohoto druhu
  v bývalém režimu.
 • 00:00:28 Zároveň se stala nejnovější stavbou
  tohoto druhu v porevoluční éře.
 • 00:00:32 Na dně přehrady zůstala zachována
  jediná stavba,
 • 00:00:35 most bývalého rodáka
  Rudolfa Saligera.
 • 00:00:39 My se teď s Pavlem Karáskem,
  to je můj kamarád
 • 00:00:41 a autor podvodních záběrů,
  půjdeme na most podívat.
 • 00:00:46 Pokud budeme mít štěstí
  a most najdeme,
 • 00:00:48 přineseme vám o tom
  nějaké zajímavosti.
 • 00:00:51 Tak jdeme na to, pojď.
 • 00:00:54 Tam, kde se teď rozkládá
  vodní plocha,
 • 00:00:56 stávaly kolem řeky pečlivě upravené
  domky Leskovce nad Moravicí,
 • 00:01:01 kde žili převážně Němci.
 • 00:01:02 Světe, div se, zůstalo tomu
  tak i po jejich odsunu
 • 00:01:06 a příchodu nových osídlenců
  po r. 1945.
 • 00:01:10 Byla tady mateřská školka, činžovní
  domy, pro mladší a svobodné internát.
 • 00:01:15 Také továrna Lisovny nových hmot.
 • 00:01:19 Na druhé straně Moravice
  byla Nová Pláň,
 • 00:01:21 která vznikla již v 17. stol.
  u měděných dolů,
 • 00:01:25 kde později postavili i fabriku
  na výrobu měděného zboží.
 • 00:01:30 V obci byla vždy výborná
  pramenitá minerálka,
 • 00:01:33 která vyvěrala z obecní studny.
 • 00:01:35 Vesnice se rozprostírala v údolí
  Mýdlového potoka
 • 00:01:38 a drtivá většina zůstala pod vodou.
 • 00:01:41 Z původních 62 domů a 255 obyvatel
  zůstalo jen 10 domů s 26 lidmi.
 • 00:01:50 Po proudu řeky je obec Roudno,
  o níž se první zpráva datuje
 • 00:01:54 k r. 1397.
 • 00:01:57 Tak a pojďme to vzít po pořádku.
 • 00:02:00 Nacházíme se v Leskovci nad Moravicí.
 • 00:02:04 Většina obce leží na území Slezska.
 • 00:02:08 Jen továrna a obytné domy
  už byly na území Moravy.
 • 00:02:17 Nacházíme se v Nové Pláni.
 • 00:02:20 Stavba přehrady velmi ovlivnila
  nejen naši obec,
 • 00:02:23 ale i několik dalších obcí.
 • 00:02:25 Je to dané tím, že v Nové Pláni
  přišlo pod vodu víc než 2/3 vesnice.
 • 00:02:32 Nacházíme se ve spodní části
  obce Roudna,
 • 00:02:38 která byla před stavbou Slezské Harty
  součástí obce.
 • 00:02:44 V této lokalitě se nacházelo
  5 rodinných domů, 1 míchárna,
 • 00:02:50 1 sklad, 1 elektrárna
  na vodní pohon.
 • 00:02:56 Tato cesta vedla do Bruntálu.
 • 00:03:01 Pod námi byla křižovatka
  a odtamtud byla cesta doprava
 • 00:03:06 do Rázové a doleva do Leskovce.
 • 00:03:11 Údolí bylo krásné,
  protože tam byla krásná příroda.
 • 00:03:14 Protékala tam Moravice a chodili jsme
  tam všichni kluci na ryby.
 • 00:03:20 Dole jsme měli hřiště vedle lisoven.
  Tam jsme si hrávali.
 • 00:03:26 V Moravici jsme se koupali.
 • 00:03:29 Po hartecké silnici se jezdilo
  na Hartu a na Kružberk,
 • 00:03:35 kde jsme chytali ryby.
 • 00:03:37 Údolí bylo to krásné,
  co v tomto kraji bylo.
 • 00:03:43 Čistě se vinula bohatě zarostlá
  Moravice, bohatě zarybněná,
 • 00:03:49 rybáři takřka žádní.
 • 00:03:53 Po délce celé Moravice
  bylo krásné údolí.
 • 00:03:57 Byla tady fabrika asi 500 m
  proti proudu Moravice,
 • 00:04:03 která se také zlikvidovala.
 • 00:04:05 Byl tu penzion a restaurace
  ve spodní části obce Nová Pláň,
 • 00:04:11 a dále hlavně budovy starousedlíků.
 • 00:04:17 Držím v ruce 2 fotky,
  které mi připomínají mé mládí.
 • 00:04:23 Zde jsem měl rodinný dům,
  který jsem opravoval.
 • 00:04:28 Při stavbě Slezské Harty jsme byli
  vystěhování a mám k tomu velký vztah,
 • 00:04:38 protože jsem tady prožil
  velký kus života a mládí.
 • 00:04:44 Čiperná stařenka Pulitzerová
  žije v Leskovci od r. 1935
 • 00:04:48 a je jeho nejstarší občankou.
 • 00:04:51 Pamatuje si, jak údolí vypadalo
  v dobách, kdy zde žili Němci,
 • 00:04:54 a po 2. světové válce Češi.
 • 00:04:56 I ona se musela kvůli stavbě
  Slezské Harty stěhovat.
 • 00:05:00 1935 jsem přišla sem.
 • 00:05:03 Z Klokočova od Vítkova.
  A od té doby jsem tady.
 • 00:05:09 A tak jsem přihnula k tomu Leskovci,
  že se nemohu rozloučit.
 • 00:05:16 Ani umřít nemohu!
  Tam je krásně!
 • 00:05:20 Na pole jsme šli kousek dolů,
  pak přes vodu přes Moravici
 • 00:05:27 a do kopce na vrch.
  Tam byla kotlina.
 • 00:05:32 Stařenka Pulitzerová si pamatuje
  život v Leskovci před válkou,
 • 00:05:36 za ní i v době po odsunu Němců.
 • 00:05:39 V dodnes palčivé otázce jejich
  vzájemného soužití má zcela jasno.
 • 00:05:43 Nic mi neudělali. Nikdo.
  Já na ně nemohu říct půl slova.
 • 00:05:50 Ne. Byli hodní.
 • 00:05:54 Princip kolektivní viny
  byl však jednoznačný,
 • 00:05:57 a tak se do opuštěných domů
  začali stěhovat noví osadníci
 • 00:06:01 a původně německy osídlený Leskovec
  si začal zvykat na češtinu.
 • 00:06:05 Tehdy ještě netušili,
  že i oni se budou muset jednou
 • 00:06:08 proti své vůli stěhovat.
 • 00:06:10 Nacházíme se v přehradním profilu
  nádrže Slezská Harta.
 • 00:06:13 Zde bude po její výstavbě 64 m vody.
 • 00:06:18 Záplava bude sahat 18 km daleko
  a zaplaví 943 ha pozemků.
 • 00:06:27 Účelem nádrže bude
  vodárenské nalepšení,
 • 00:06:31 dále nalepšení průtoku
  pod nádrží Kružberk,
 • 00:06:35 snížení povodňových průtoků
  a využití vodní energie.
 • 00:06:45 Na první schůzi v tehdejším
  kulturáku přijeli zástupci
 • 00:06:49 Okresního národního výboru.
 • 00:06:52 Tvrdě jsme vystoupili,
  proč si vybrali zrovna tato místa,
 • 00:06:56 když je tady zavedený život.
 • 00:07:00 Ti lidi, přestože to nebyli rodáci,
  už tady 30 let tehdy zakořenili.
 • 00:07:09 Cosi si vybudovali.
 • 00:07:11 Nikdo s přehradou nesouhlasil.
 • 00:07:13 Sepisovaly se petice,
  podepisovalo se to.
 • 00:07:16 Ale přes to nejel vlak.
  Bylo rozhodnuto a přehrada byla.
 • 00:07:19 Nikdo nevěděl, co bude.
 • 00:07:21 Většina z nás, kdo byl na schůzi,
  vlastnila domeček.
 • 00:07:26 Nikdo nevěděl, co nám za to dají,
  co se podaří koupit, kde se vrhneme.
 • 00:07:32 V té době nebylo možné koupit domek.
  S byty to bylo velice špatné.
 • 00:07:38 Přestože nám nabízeli
  byty v paneláku.
 • 00:07:41 Hodně lidí panelák volilo,
  já jsem byl mezi těmi,
 • 00:07:46 kdo nechtěl do paneláku.
  Já bych tam umřel.
 • 00:07:49 Nejhůř to nesla nejmladší dcera.
 • 00:07:51 Podle ní všechno bylo všude špatné,
  ale tady byl les a skála, voda,
 • 00:07:58 mohli se koupat.
 • 00:08:00 A nikde nebylo tak dobře jako tady.
 • 00:08:03 To bylo zle. Jak lidi, a to už byli
  Češi, museli baráky dát.
 • 00:08:15 A já jsem říkala: "Jak bylo těm
  Němcům, když se jim baráky braly!?
 • 00:08:22 Stěhování jejich při odsunu
  a naše se nedá vůbec přirovnat.
 • 00:08:28 Když tady byli takoví, že se
  nastěhovali a vyhodili rodinu ven,
 • 00:08:32 ještě do teplých peřin lehli a Němci
  šli do chléva, než šli k odsunu ...
 • 00:08:37 To se nedá srovnat,
  to naše je proti tomu nic.
 • 00:08:49 Lidi se začali zajímat,
  kam se budou stěhovat.
 • 00:08:52 Každý se zajímal,
  kolik dostane za domek.
 • 00:08:56 Byla i závist, kdo kolik za to
  dostane. Jak v normálním životě.
 • 00:09:05 My jsme se stěhovali,
  když už nám voda byla v patách.
 • 00:09:09 V listopadu jsme se stěhovali
  a v březnu už byla voda
 • 00:09:15 skoro po národní výbor.
 • 00:09:18 My jsme utekli tak tak.
 • 00:09:21 Pak to začali pomalu bourat.
 • 00:09:24 Někteří se nechtěli vystěhovat,
  chtěli vydržet do poslední chvíle,
 • 00:09:28 ale bylo to nezvratné,
  museli domky opustit.
 • 00:09:31 Naše sousedka se kvůli tomu
  chuděra oběsila.
 • 00:09:36 Protože neunesla to,
  že musí domek opustit.
 • 00:09:39 Kdybyste je viděl, jak brečeli,
  když odcházeli! Chtěli tady zůstat.
 • 00:09:48 PLÁČE
 • 00:09:56 Na to se nikdo nikoho neptal.
 • 00:10:01 Ať jste se obrátil, kam chtěl,
  nikdo vám nechtěl pomoct.
 • 00:10:08 Jednou tady přehrada bude, dostali
  jste peníze, starejte se, jak chcete.
 • 00:10:14 Ale na to, že ...
 • 00:10:20 Že člověk měl kořeny tady a těžko si
  zvyká na jiné prostředí ...
 • 00:10:26 Pořád říkám, že tady nahoře
  nejsem doma.
 • 00:10:34 A pak jsme se potopili
  do oné tajemné hlubiny.
 • 00:10:37 Řeknu vám, nic moc.
  Tma, zima.
 • 00:10:41 A pak jsme objevili cíl. Most.
  Byl jsem velmi rád.
 • 00:10:45 Trochu jsem se bál,
  ale Pavel se o mě pěkně postaral.
 • 00:10:49 Měl jsem báječný pocit,
  protože jsem byl tam,
 • 00:10:52 kam se nikdo hodně dlouho nepodíval.
 • 00:10:58 Jsme tady s panem hrázným.
 • 00:11:00 Přehrada je to krásná,
  to jsme viděli.
 • 00:11:03 Co vše jsi ochotný nám o ní říct?
 • 00:11:07 Cokoliv, co se budeš ptát.
  Co tě zajímá?
 • 00:11:11 Např. kdy byla dostavena,
  jak je široká, dlouhá,
 • 00:11:15 zajímavosti z výstavby atd.
 • 00:11:18 Výstavba začala v r. 1987
  a dostavěna byla v r. 1997.
 • 00:11:23 Je to velké vodní dílo,
  zátopa měří na délku 13,5 km
 • 00:11:30 a v nejširším místě je široká
  skoro 2 km.
 • 00:11:33 Největší hloubka, když je přehrada
  úplně naplněná, je 62 m vody.
 • 00:11:38 Kdy se začalo uvažovat o výstavbě?
 • 00:11:40 Dost pozdě, kolem 60. let.
 • 00:11:44 Všechny 3 vodárenské nádrže,
  Šance, Morávka a Kružberk,
 • 00:11:49 už nestačily v té době kapacitně
  plnit funkci zásobování pitnou vodou
 • 00:11:55 ostravskou aglomeraci.
 • 00:11:58 Začalo se uvažovat o přehradě, která
  by nalepšovala průtoky pro Kružberk.
 • 00:12:02 Vybrala se tato lokalita a v r. 1986
  začaly první průzkumné práce.
 • 00:12:07 A v r. 1987 začala stavba.
 • 00:12:12 Slyšel jsem, že se uvažovalo,
  že se stavba po revoluci rozebere
 • 00:12:17 a údolí se uvede do původního stavu.
 • 00:12:20 Ne že by se rozebrala,
  ale že by se hráz,
 • 00:12:23 která byla nasypaná do výšky 40 m,
  zakonzervovala.
 • 00:12:28 A případná povodňová vlna by se
  přelívala přes ni.
 • 00:12:32 Ale přehrada se, chvála bohu,
  dostavěla a plní svou funkci 10 let.
 • 00:12:37 Slyšel jsem zajímavost, že se
  přehrada měla plnit mnoho let,
 • 00:12:41 ale byla za velmi nepříjemných
  okolností zaplněna za týden.
 • 00:12:45 Máš pravdu, byly zpracovány studie,
  že se bude přehrada napouštět 15 let.
 • 00:12:52 -Až let?
  -Ano.
 • 00:12:55 A v r. 1997 přišla v červenci velká
  voda a Harta, ač nebyla dostavěná,
 • 00:13:00 řeklo se, že je tady pro to dílo.
 • 00:13:05 Zkusíme vodu chytit.
 • 00:13:07 A za týden se naplnilo 48 mil. kubíků
  vody, což je 1,5 Kružberka,
 • 00:13:11 co je pod námi.
 • 00:13:13 -To by bylo dole veselo.
  -To by bylo pod Kružberkem veselo.
 • 00:13:17 Zachránilo se obrovské množství
  majetku, neumím si představit,
 • 00:13:21 co by se dělo, kdyby se obrovská
  povodňová vlna hnala
 • 00:13:24 přes Kružberskou nádrž.
 • 00:13:26 Šlo by to do soutoku s Opavou
  a nadělalo by to mnohem větší paseku.
 • 00:13:31 O hrázi víme vše, co potřebuje
  milovník přehrad a turista vědět.
 • 00:13:35 Teď ještě musím říct,
  co se dělo s dalšími osadami,
 • 00:13:39 kterých se stavba přehrady dotkla.
 • 00:13:41 Jestli se dobře pamatuji, připomněli
  jsme polovinu z nich, tedy tři.
 • 00:13:45 Hurá za ostatními.
 • 00:13:47 A ještě vám dlužím vysvětlení,
  jak přišla přehrada ke svému jménu.
 • 00:13:52 Vězte, že je to podle
  stejnojmenné obce.
 • 00:13:55 Po odsunu Němců zde zůstalo
  jen 40 obyvatel a vesnice upadala,
 • 00:14:00 až se stala bezvýznamnou.
 • 00:14:02 Zašlou slávu jí tak aspoň
  vrátil název nové přehrady.
 • 00:14:06 Karlovec je jedinou obcí,
  kterou Slezská Harta polkla celou,
 • 00:14:10 kromě kostela a fary,
  které stály na kopci.
 • 00:14:13 Na místním hřbitově odpočívají
  i bývalí majitelé továrny a huti,
 • 00:14:18 rodina Šenkova.
 • 00:14:20 A ke kostelní zdi byl přesunut
  památník obětem války.
 • 00:14:24 Ve středu obce stával úřad, lesní
  správa, hospoda, kino, letní zámeček.
 • 00:14:30 Po krytém schodišti se stoupalo ke
  kostelu zasvěcenému Janu Nepomuckému,
 • 00:14:35 který jako jediný zůstal nad vodou.
 • 00:14:40 Téhle obci neublížila přehrada vůbec.
 • 00:14:43 Naopak jí přinesla světový ohlas
  díky natáčení filmu Johanka z Arku.
 • 00:14:48 Režisér si vybral tuto krajinu
  pro její panenskost a líbeznost.
 • 00:14:53 Do staveb kulis investovali filmaři
  neuvěřitelných 50 mil. dolarů
 • 00:14:58 a po natáčení zase vše uvedli
  do původního stavu.
 • 00:15:01 Po kulisách hradu
  nenajdete ani stopu.
 • 00:15:05 5. obcí, kterou postihla stavba
  Slezské Harty, byla Rázová.
 • 00:15:08 Z katastru obce zmizelo
  zatopením 230 ha půdy
 • 00:15:12 a byla zbourána část obce
  směrem k řece.
 • 00:15:15 Zmizela také silnice s mostem
  do obce Roudno a Karlovec.
 • 00:15:19 Zbourán byl i hostinec U Vápenky,
  který byl v dobách své slávy
 • 00:15:23 vyhlášen široko daleko.
 • 00:15:25 Šestou a poslední postiženou obcí
  byla Dlouhá Stráň,
 • 00:15:29 o níž se první písemná zpráva
  datuje k r. 1524
 • 00:15:34 a na jejímž katastru
  dnes žije 68 obyvatel.
 • 00:15:38 Zátopa přehrady se jí dotkla
  jen okrajově.
 • 00:15:42 To víte, už máme nějaký ten
  pátek za sebou,
 • 00:15:46 takže člověk rád vzpomene na to,
  co bylo dřív.
 • 00:15:49 Takže musím říct po pravdě, ano,
  stýská se mi.
 • 00:15:52 Přehrada tím, že ji tady postavili,
  někomu strašně moc vzala.
 • 00:15:57 Paní Krškové vzala dokonce život.
 • 00:16:01 Ale někomu také dala.
 • 00:16:03 Já to nezazlívám.
  Už jsem se s tím srovnal.
 • 00:16:07 Přehradu beru jako součást tady toho
  a jsem rád, že mám jít kam na ryby.
 • 00:16:13 Vzala moc.
 • 00:16:15 Je to pěkné, když se na to podíváte,
  ale pro nás je to o ničem.
 • 00:16:21 Voda.
 • 00:16:23 Přehrada měla svůj význam, když to
  bylo nutné v té době pro Ostravu,
 • 00:16:29 jak nám bylo řečeno.
 • 00:16:31 Člověk musí uvažovat nejen
  sám pro sebe, bohužel.
 • 00:16:34 Museli jsme se rozloučit a odejít,
  i když tady zůstalo hodně vzpomínek.
 • 00:16:40 Celé naše mládí.
  Ale stalo se.
 • 00:16:43 Když jdeme s rodiči na ryby,
  jdeme na kopec a házíme to
 • 00:16:48 a říkáme si, že to házíme
  do sklepa našeho domku.
 • 00:16:51 Tak se domlouváme,
  že jdeme na ryby nad naše.
 • 00:17:00 Slezská Harta je naší nejmladší,
  ale asi ne poslední přehradou.
 • 00:17:04 Protože mocní tohoto světa tvrdí,
  že o vodu, které stále ubývá,
 • 00:17:09 se možná brzy poperou.
 • 00:17:12 To je pro dnešek všechno.
 • 00:17:14 Budu rád, když za týden se mnou
  navštívíte další přehradu,
 • 00:17:18 na jejímž dně jsou
  zatopené osudy lidí,
 • 00:17:21 kteří tam před její výstavbou žili.
 • 00:17:24 Děkuji, mějte se krásně.
  Na shledanou.
 • 00:17:34 Skryté titulky: Alena Mikulenková
  Česká televize, 2008

Související