iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 6. 2008
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

128 hlasů
22608
zhlédnutí

Záhady starého Egypta

Geniální nápad: První pyramida

O nových archeologických objevech

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Záhady starého Egypta

 • 00:00:22 Zveme vás na cestu časem,
  který se propadl do hlubin.
 • 00:00:26 Společně navštívíme
  na severu země Alexandrii
 • 00:00:29 a její římské památky.
 • 00:00:36 Na jižní hranici
  po třech dnech na Asuánském jezeře
 • 00:00:40 připlujeme k obrovskému
  takzvanému Velkému chrámu
 • 00:00:44 Ramesse Velikého Abú Simbel.
 • 00:00:47 Na západní hranici
  leží opuštěná, tajemná,
 • 00:00:51 pověstmi opředená oáza Síwa.
 • 00:00:53 V horách Sinaje jsme navštívili
  chrám patronky horníků
 • 00:00:57 bohyně Hathor Serábit el-Chádim.
 • 00:01:00 Projeli jsme Západní pouští
  a v ní ukrytými oázami.
 • 00:01:04 Někde nás překvapily nové silnice,
 • 00:01:07 občas ale naše silné terénní vozy
  beznadějně zapadly v moři písku.
 • 00:01:12 To všechno proto,
  že jsme pro vás hledali odpovědi
 • 00:01:15 na nezodpovězené otázky.
 • 00:01:32 Nelehká cesta za historií
  egyptských pyramid začíná.
 • 00:01:36 Každá z nich má svůj význam,
  svoji historii a osud.
 • 00:01:41 Jedna z nich má ale postavení
  výjimečné - byla první.
 • 00:01:45 Stupňovitá pyramida prvního
  panovníka 3.dynastie Necericheta,
 • 00:01:50 zvaného Džoser v Sakkáře. Svým
  způsobem se objevila znenadání
 • 00:01:55 a na tak vysoké technické úrovni,
 • 00:01:58 že je dodnes
  i pro odborníky záhadou.
 • 00:02:01 Už Džoserovi předchůdci
  se pokoušeli o velké stavby
 • 00:02:04 ze sušených cihel,
  idea pyramidy se však zrodila
 • 00:02:08 až v Džoserově době.
  Džoserův stavitel Imhotep
 • 00:02:12 přišel s dalším geniálním nápadem,
  když ke stavbě použil kámen.
 • 00:02:17 Velkolepé dílo bylo na světě.
 • 00:02:22 Navíc se mu poprvé podařilo
  začlenit do jediného
 • 00:02:25 stavebního komplexu
  dříve oddělené stavby hrobky
 • 00:02:28 a velké ohrady pro pohřební obřady
  a navíc připojit
 • 00:02:32 řadu dalších staveb, některých
  funčních a jiných jen symbolických.
 • 00:02:37 Vznikl tak čtrnáctihektarový
  ohrazený areál.
 • 00:02:43 Jméno geniálního tvůrce
  bylo zachováno náhodou.
 • 00:02:47 Jen na tomto podstavci
  zbytku Džoserovy sochy.
 • 00:02:50 Jmenoval se Imhotep -
  "Ten, jenž přichází v míru".
 • 00:02:56 Jak obtížně se rodil
  celý pyramidový komplex,
 • 00:02:59 ukazuje už tento trikový záběr.
 • 00:03:01 Například 10 metrů vysoká
  ohradní zeď z vápencových kvádrů,
 • 00:03:06 dlouhá celkem 1645 metrů,
 • 00:03:09 napodobuje strukturu
  spletené rohože.
 • 00:03:13 Zdobí ji výklenky a 15 bran,
 • 00:03:16 z nichž 14 je nepravých
  a jen jedna je skutečná.
 • 00:03:21 Džoserův posmrtný příbytek
  měl pravděpodobně připomínat
 • 00:03:25 jeho pozemskou rezidenci - dodnes
  nenalezenou pevnost Bílé zdi.
 • 00:03:30 Proto ta majestátní
  vstupní sloupová síň.
 • 00:03:34 Právě v ní byl roku 1926
  nalezen už zmíněný podstavec
 • 00:03:38 Džoserovy sochy se jménem Imhotepa
  a titulem "velký stavitel".
 • 00:03:44 Do té doby nebylo zcela jasné,
  zda Imhotep je architektem
 • 00:03:48 Džoserovy pyramidy.
  Ale vraťme se ke sloupové síni.
 • 00:03:52 Tvoří ji
  40 vázaných vápencových sloupů,
 • 00:03:55 které mezi sebou
  vytvářejí výklenky.
 • 00:04:12 Celý prostor působí, jako by byl
  zhotoven z kamenných otepí rákosu.
 • 00:04:16 Síň ústí na rozlehlý dvůr,
  kterému dominuje pyramida.
 • 00:04:28 A jak vlastně vznikala pyramida?
  Postupně.
 • 00:04:32 Když si architekt uvědomil,
  že nenápadná hrobka
 • 00:04:35 ve tvaru nízké lavice,
  takzvané mastaby
 • 00:04:38 není za ohrazením vidět,
  nechal ji dvakrát rozšířit
 • 00:04:41 a teprve potom přišel na nápad
  zvednout stavbu do výšky
 • 00:04:45 a postavit nejdřív čtyři a následně
  ještě další dva stupně přistavět.
 • 00:04:52 A nyní překvapení.
  Do nitra pyramidy vede chodba
 • 00:04:55 proražená dva tisíce let
  po dokončení stavby.
 • 00:04:59 Na konci je 27 metrů
  hluboká šachta.
 • 00:05:02 Na dně této šachty leží už dávno
  vykradená žulová pohřební komora.
 • 00:05:07 Archeologové zde sice kdysi
  nalezli zbytek zlatého sandálu
 • 00:05:11 a část zlaté pokrývky hlavy,
  jenže loď převážející tento poklad
 • 00:05:16 do Evropy se po cestě potopila.
  Ale ani to není všechno.
 • 00:05:20 Je zde jedenáct pohřebních šachet
  pro členy královské rodiny
 • 00:05:24 a celý labyrint
  podzemních chodeb a komor.
 • 00:05:27 Stěny některých
  zdobily obrazy krále
 • 00:05:30 a obklady z modrozelených
  fajánsových kachlíků.
 • 00:05:33 Mimo jiné zde bylo také objeveno
  na 40 tisíc kamenných nádob,
 • 00:05:38 některé s nápisy. Část z nich dosud
  zůstala na svém místě.
 • 00:05:43 Egyptologové předpokládají,
  že výzdoba těchto míst
 • 00:05:46 představuje symbolické oslavy
  Džoserova kralování na onom světě.
 • 00:05:51 Přitom výzkum podzemí Stupňovité
  pyramidy ještě zdaleka neskončil.
 • 00:06:06 Faraon Džoser měl štěstí nejen
  proto, že mu hrobku postavil
 • 00:06:10 geniální Imhotep.
  V prosinci roku 1926
 • 00:06:14 ke Stupňovité pyramidě poprvé
  přijel jiný architekt -
 • 00:06:19 Jean-Philippe Lauer,
  který si vzal jako životní cíl
 • 00:06:23 prozkoumat
  a z písečné pasti vysvobodit
 • 00:06:26 tento "zámek Šípkové Růženky",
 • 00:06:29 jak byl kdysi soubor staveb
  kolem Stupňovité pyramidy nazván.
 • 00:06:33 Za velmi riskantních okolností
  pronikl i do podzemí,
 • 00:06:37 aby je prozkoumal.
 • 00:06:39 Toto jsou ta zmíněná skladiště
  plná kamenných nádob.
 • 00:06:43 Objevil i sklady,
  chodby a komnaty
 • 00:06:46 obložené malými kachlíky
  z modrozelené fajánse.
 • 00:06:49 Snad měly napodobovat rohože,
 • 00:06:51 které zdobily
  stěny královského paláce.
 • 00:06:54 Navíc modrozelená barva byla
  symbolem znovuzrození.
 • 00:07:02 Podle těchto jeho plánů
 • 00:07:04 do některých míst vstoupil
  od Džoserových dob jako první.
 • 00:07:11 Svým způsobem nejzáhadnějším místem
  v pyramidovém komplexu
 • 00:07:15 byla uzavřená místnůstka
  s malými průzory,
 • 00:07:18 takzvaný serdab - sklep,
  odkud panovníkova duše,
 • 00:07:22 vtělená do jeho sochy,
  pozorovala kněze,
 • 00:07:25 přinášející obětiny
  do zádušního chrámu.
 • 00:07:29 Originál sochy, který zde Lauer
  objevil ve dvacátých letech
 • 00:07:32 minulého století, patří
  k nejvýznamnějším exponátům
 • 00:07:36 Egyptského muzea v Káhiře.
  Sám později napsal,
 • 00:07:40 že objev v písku uvězněné sochy
  považuje za největší odměnu,
 • 00:07:44 jaké se mu dostalo.
 • 00:08:04 V areálu je však ještě celá řada
  dalších pozoruhodných míst.
 • 00:08:08 Například symbolický králův
  takzvaný Jižní hrob
 • 00:08:11 zdobí a současně chrání
  vlys v podobě vztyčených kober.
 • 00:08:16 Tento typický královský znak
  byl zde použit vůbec poprvé.
 • 00:08:20 Okouzleni prostředím
  bychom neměli zapomenout
 • 00:08:24 na jeden vcelku nenápadný
  stavební detail.
 • 00:08:27 Jeho originalita je skryta
  v uložení kvádrů zdiva pyramidy,
 • 00:08:31 které směřují šikmo
  do jejího středu. Proto vydržela.
 • 00:08:52 Celý Džoserův pohřební komplex
  je jedinečné dílo.
 • 00:08:56 Byl určen nejen k pohřbu,
  ale i k symbolickým oslavám
 • 00:09:00 významných královských svátků,
 • 00:09:02 především svátku sed -
  na onom světě.
 • 00:09:05 Je to svátek, který se původně
  slavil při příležitosti
 • 00:09:09 třicátého výročí
  faraonova nástupu na trůn.
 • 00:09:12 Jenže kolik panovníků
  se tohoto výročí vůbec dožilo?
 • 00:09:16 Například Džoser vládl
  pouhých asi 20 let.
 • 00:09:20 A tak se slavilo s předstihem.
 • 00:09:23 Místo je lemováno řadami
  symbolických kaplí různých bohů,
 • 00:09:26 na konci dvora stála plošina,
  určená pro krále,
 • 00:09:29 se symbolickými trůny
  Horního a Dolního Egypta.
 • 00:09:33 Zatímco původně králové slavili
  v jednoduchých kulisách,
 • 00:09:37 zhotovených z lehkých materiálů,
 • 00:09:39 Imhotep se rozhodl
  stavět z kamene.
 • 00:09:42 Přitom se ale snažil,
  aby stěny, dveře i stropy
 • 00:09:45 vzhledem připomínaly
  dřevo, rákosí nebo papyrus.
 • 00:09:49 Cíl byl jasný. Vytvořit králi
  důstojnou rezidenci na věčnosti.
 • 00:10:16 Už ve starém Egyptě
  byla Stupňovitá pyramida považována
 • 00:10:19 za klenot mezi pyramidami.
  Monumentální pohřební komplex,
 • 00:10:23 postavený, jak už jsme si řekli,
  kolem roku 2700 před Kristem
 • 00:10:28 na ploše okolo l4 hektarů,
 • 00:10:31 je souborem dvorů,
  chrámů, kaplí a vestibulů
 • 00:10:34 a obklopuje ho výklenky
  zdobená ohradní zeď.
 • 00:10:38 Je nejstarším dokladem
  monumentální kamenné architektury
 • 00:10:42 nejen v Egyptě, ale na světě.
  Hrobový komplex byl pravděpodobně
 • 00:10:46 postaven jako napodobenina
  pozemské rezidence krále.
 • 00:10:50 Jen se musíme vyvarovat myšlenky
 • 00:10:53 do mnoha ze zde
  postavených budov vstoupit.
 • 00:10:56 Honosně vypadající stavby,
  propracovaná průčelí
 • 00:11:00 a zavřené dveře
  často totiž neskrývají
 • 00:11:03 vůbec žádné vnitřní prostory.
  Jsou jen symbolické.
 • 00:11:07 To samozřejmě nesnižuje
  dílo výjimečného muže,
 • 00:11:10 prvního známého velkého
  architekta v dějinách - Imhotepa.
 • 00:11:15 Byl Džoserovým synem
  a nejen architektem,
 • 00:11:18 ale podle pozdější tradice
  i filozofem, veleknězem,
 • 00:11:22 uznávaným lékařem
  a také prvním ministrem.
 • 00:11:25 V 7.století před Kristem byl
  dokonce uctíván jako bůh-léčitel.
 • 00:11:30 Jeho dílo - Stupňovitá pyramida -
  je výsledkem hledání nových cest.
 • 00:12:01 A nakonec ještě jedna otázka.
 • 00:12:03 Co skrývá originální
  stupňovitý tvar pyramidy?
 • 00:12:07 Bylo to schodiště, po kterém
  duše panovníka stoupá k nebesům?
 • 00:12:11 Nebo symbolizuje
  počáteční pahorek?
 • 00:12:15 Nedávno zesnulý
  český astronom Ladislav Křivský
 • 00:12:18 si jako první všiml,
  že Slunce za určitých okolností
 • 00:12:22 připomíná stupňovitou pyramidu.
 • 00:12:25 Mohl být před čtyřmi tisíci lety
  tento úkaz inspirací
 • 00:12:29 pro geniálního architekta,
  hlavního astronoma
 • 00:12:33 a velekněze
  slunečního boha Imhotepa?
 • 00:12:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související