iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 7. 2008
19:30 na ČT2

1 2 3 4 5

59 hlasů
5552
zhlédnutí

Výtvarnické konfese

Zdeněk Beran

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Výtvarnické konfese - Zdeněk Beran

 • 00:00:04 Já si myslím, že důležitý je,
  aby lidi se nedívali
 • 00:00:09 na výtvarný díla jako na cosi
  zcela zbytečného.
 • 00:00:17 To je oblast, která patří
  k nejstarším v lidské snaze.
 • 00:00:22 Jde o to přesáhnout sama sebe.
 • 00:00:30 Na ten přesah se nesmí zapomínat.
  Tam hraje umění velkou roli.
 • 00:00:35 Já bych k tomu samozřejmě rád
  přispěl, i když třeba se to bude
 • 00:00:40 zdát absurdní a bude se to lidem
  zdát, že nejsem zrovna ten pravý,
 • 00:00:46 který na to chce upozorňovat,
  na takovýhle věci.
 • 00:00:51 Se svou existenciální tvorbou,
  která jako by ukazovala
 • 00:00:56 na pravej opak.
  Ale není tomu asi tak.
 • 00:01:27 Je pravda, že ten existenciální
  prvek se objevuje znovu a znovu,
 • 00:01:32 protože já asi tím typem jsem.
 • 00:01:36 A bohužel jsem tím neustále
  přitahován.
 • 00:01:45 Tento prvek se samozřejmě objevuje
  v celý mý činnosti, ať je to objekt
 • 00:01:52 nebo malba, to je vlastně jedno.
 • 00:01:55 Protože výpověď, kterou člověk
  dělá, nezáleží na tom,
 • 00:01:58 v jaké je technice.
 • 00:02:04 Je to hroznej pocit, když člověk
  vidí, jak se propadá do nicoty.
 • 00:02:09 A to umění je způsob přesahu.
 • 00:02:14 Je to vlastně způsob
  určité modlitby.
 • 00:02:21 Takže člověk žije v nějakých
  protikladech.
 • 00:02:25 Já dělám to, co dělat musím.
 • 00:02:30 Já jsem přišel do Prahy ve velice
  neblahých 50. letech,
 • 00:02:34 a zjišťovali jsme samozřejmě to,
  co se tady pěstovalo,
 • 00:02:38 ty přehlídky socialistického umění,
  kde bylo navrstveno vždycky
 • 00:02:44 strašlivé množství obrazů.
 • 00:02:47 A ty obrazy se nám čím dál méně
  líbily, protože byly nucené lhát.
 • 00:02:53 Tam jsme poprvé poznali,
  že to je všechno podvod a lež,
 • 00:02:58 že to vůbec nemá nic společného
  s realitou.
 • 00:03:12 Začali jsme vnímat nepoměr
  mezi ideologií, která byla
 • 00:03:16 neustále všude zdůrazňovaná,
  že byla i vizuálně pěstovaná,
 • 00:03:22 existovalo množství plakátů
  a hesel, které vlastně
 • 00:03:27 o té situaci lhaly.
 • 00:03:38 A my jsme i na té nízké úrovni
  poznávali záhy,
 • 00:03:44 že ten režim neustále lže.
 • 00:03:49 Čili to byla deziluze,
  kterou jsme zažívali.
 • 00:03:53 Nebo řada mladých lidí ji zažívala,
  mých kamarádů na výtvarné škole.
 • 00:04:03 Když se vidělo, že ztroskotává
  socialistický realismus
 • 00:04:06 jako takový, ta původní myšlenka -
  já si pamatuji, že dokonce
 • 00:04:11 v Rudém Právu byli vyzývani umělci,
  aby malovali socialistické obrazy
 • 00:04:17 lehkou svěží technikou.
 • 00:04:21 A to byla další věc, která nás
  velmi popuzovala, takže my jsme
 • 00:04:24 dělali schválně pravý opak.
 • 00:04:27 Dělali jsme obrazy, které nebyly
  dělané svěží lehkou technikou,
 • 00:04:31 ale naopak byly to struktury,
  jak je známe pak z toho,
 • 00:04:36 čemu se říká český informel.
 • 00:04:46 Vlastně oni tehdy takzvaně
  směle barvičkovali.
 • 00:04:51 Už to nebyl ten socialistický
  realismus, který byl původně
 • 00:04:56 požadován, už to byla jakoby
  uvolněná fáze.
 • 00:05:01 Ale ani tu jsme neměli tehdy
  jako studenti rádi, spíše naopak.
 • 00:05:08 To barvičkování nám prostě
  lezlo krkem.
 • 00:05:13 Na akademii to byla téměř povinná
  disciplína.
 • 00:05:17 My jsme tomu říkali vibrování -
  že musí povinně vibrovat.
 • 00:05:26 Tak jsme začali jakoby schválně
  dělat pravý opak.
 • 00:05:36 Malbu, která byla zahuštěná, hutná,
  neprodyšná, struktury...
 • 00:05:46 Bylo to vnoření se do jakéhosi
  vnitřku obrazů a do toho,
 • 00:05:50 aby to začalo žít svým zvláštním
  životem.
 • 00:05:57 Je to panika.
 • 00:05:59 Jsou to opravné reflexy,
  právě proto, aby člověk zachoval
 • 00:06:03 to gesto, které chce zachovat,
  aby to gesto bylo výrazné.
 • 00:06:08 V takové expresivní malbě je panika
  přímou součástí té práce.
 • 00:06:19 Toho, čemu já říkám, že to je
  pohřbení iluzivního obrazu.
 • 00:06:29 V době těch výstav socialistického
  realismu tu byly mraky obrazů,
 • 00:06:34 a to obrazů převážně velmi
  špatných.
 • 00:06:38 Což jsme my, začínající a mladí,
  drze začali takto vnímat.
 • 00:06:45 Tak to reflektovat, že to je
  vlastně velmi špatná malba,
 • 00:06:49 která není přesvědčivá.
 • 00:06:51 Chce to být jenom jakási
  režimní planá oslava atd.
 • 00:06:58 Takže my jsme se začali potom -
  já zase mluvím za další,
 • 00:07:02 protože v téhle fázi za ně mluvit
  musím, protože to bylo skupinové
 • 00:07:06 hnutí - začali jsme tuto celou
  záležitost nenávidět.
 • 00:07:12 Začali jsme se vůči ní vymezovat,
  začali jsme takovou groteskou
 • 00:07:15 skutečnosti, což se projevilo
  v té expresivní malbě,
 • 00:07:19 která karikovala jakoby
  tu stávající skutečnost.
 • 00:07:23 A později to přerostlo jenom
  v ten výraz té struktury
 • 00:07:27 a začíná se mluvit o strukturální
  abstrakci.
 • 00:07:32 To se projevilo koncem 50. let
  a naplno to náhle jakoby vybuchlo
 • 00:07:39 v těch letech šedesátých.
 • 00:07:52 Byli jsme dost ostří hoši,
  musím říct, ostřejší asi než jiní.
 • 00:07:57 Neměli jsme rádi jiné,
  měli jsme s nimi spory.
 • 00:08:02 S jistými lidmi jsme nemohli
  sedávat v hospodě,
 • 00:08:05 vylučovali jsme je.
  Byli jsme prostě prevíti. Ta parta.
 • 00:08:11 A asi řadě lidem protivní.
 • 00:08:25 Asi jsme byli mladí a o něco
  radikálnější než třeba ti ostatní.
 • 00:08:43 1. výstava, čistě abstraktní,
  strukturální abstrakce,
 • 00:08:48 se odehrála tady v tomto prostoru.
 • 00:08:51 Ale ta výstava se musela odehrát
  samozřejmě v tajnosti,
 • 00:08:55 protože my jsme byli tehdy
  většinou ještě studenti akademie.
 • 00:09:00 I když po pravdě řečeno, to,
  co jsme dělali,
 • 00:09:03 jsme zase nijak moc neskrývali.
 • 00:09:06 Já jsem měl profesora Sychru,
  tak ten o tom věděl
 • 00:09:09 a trošku si z toho dělal
  legraci, ale nějaké zásadní věci
 • 00:09:13 z toho absolutně nevyvozoval.
 • 00:09:24 A potom byla veřejná konfrontace,
  takže jsme se pomalu dostávali
 • 00:09:29 do jakéhosi styku s veřejností,
  ale bylo to tak minimální
 • 00:09:33 a tak utajované, že to nikdy
  nedospělo k nějaké větší fázi.
 • 00:09:42 Vlastně my jsme byli neustále
  nějakým způsobem utajovaní,
 • 00:09:46 v té pozdější době.
 • 00:09:49 Vlastně jsme se ke styku
  s veřejností dostali až teprve
 • 00:09:54 po mnoha a mnoha letech.
  Odehrálo se to v nedávné době.
 • 00:10:29 Celá ta fáze strukturální abstrakce
  byla v českém umění jedinečná.
 • 00:10:34 A v českém umění se dostává
  do velmi těsné souvislosti
 • 00:10:38 s tím světovým děním.
 • 00:10:41 Což je neuvěřitelné,
  ale to se skutečně stalo.
 • 00:10:48 Je to zvláštní, velmi příznivý jev.
 • 00:10:59 V těch letech 1965-66 jsme museli
  hledat, každý z nás,
 • 00:11:03 jak sám pokračovat, jak se z toho
  jistého zmaru vlastně dostat.
 • 00:11:11 Každý jsme uvízl někde jinde.
 • 00:11:15 A já jsem hledal taky
  nějakou cestu.
 • 00:11:17 Hledal jsem pozvolna cestu
  k jakémusi jakoby návratu
 • 00:11:21 k figuraci. Ta abstraktní poloha
  je sice velmi razantní a nejlépe
 • 00:11:29 vyjadřovala tu naši dobu,
  aspoň se mi to tak zdálo,
 • 00:11:37 že byla velmi autentická, nicméně
  málo pojmenovávala skutečnost.
 • 00:11:45 Takže jsem cítil, jako by měl
  nastat návrat k nové figuraci.
 • 00:11:55 A já jsem se v té době, v r. 1969,
  kdy to ještě kupodivu šlo,
 • 00:11:59 zúčastnil velké výstavy v Paříži,
  Bienále. Tam jsem viděl poprvé
 • 00:12:04 v životě obrovité množství malby.
 • 00:12:11 Na mě daleko víc zapůsobily
  objekty, které na výstavě byly.
 • 00:12:15 Třeba objekt jednoho Japonce -
  černý sud, plný nějaké vody,
 • 00:12:20 a do toho házeli lidi vajgly
  a plivali do toho.
 • 00:12:24 To se mně zdálo, protože jsme byli
  v situaci, ve které jsme byli my,
 • 00:12:28 naše země, jakoby adekvátnější.
 • 00:12:31 Takže když jsem se vrátil,
  přestal jsem malovat
 • 00:12:35 a začal jsem dělat objekty.
 • 00:12:50 Přechod od strukturální malby
  k objektu byl strašně snadný,
 • 00:12:56 protože strukturální abstrakce
  vlastně se stává objektem.
 • 00:13:03 Přestává být zobrazením,
  iluzivním zobrazením,
 • 00:13:06 a stává se svébytným objektem.
 • 00:13:10 Takže posun k čistému prostorovému
  objektu je velmi snadný
 • 00:13:15 a velmi přirozený.
 • 00:13:42 A z toho postupně vznikla
  instalace, kterou jsem později
 • 00:13:46 nazval "Rehabilitačním údělem
  doktora Drvoty", začala to být
 • 00:13:50 figurativní scéna. Měl to být
  jakýsi druh černého humoru.
 • 00:13:55 Tato instalace se nedala vůbec
  vystavit, zvláště v té době,
 • 00:13:59 protože to popuzovalo kdekoho.
 • 00:14:06 Takže tam chodili lidi
  jen na návštěvu.
 • 00:14:10 Já jsem to ukazoval 10 let
  jako betlém.
 • 00:14:23 To měl rád Jindřich Chalupecký,
  protože ten mě varoval,
 • 00:14:28 abych to nikam nikdy nedával.
 • 00:14:33 Ten byl rád, že to hyne v ateliéru
  a že je to velmi málo přístupné,
 • 00:14:39 protože to konvenovalo
  jeho pohledu.
 • 00:14:43 On, který měl rád Duchampa,
  tak se vzhlížel v jeho projektech
 • 00:14:48 dívání se na objekty klíčovou
  dírkou. A tady mu to vyhovovalo.
 • 00:14:53 Takže mě mnohokrát přesvědčoval,
  abych to neukazoval.
 • 00:14:57 Podobnou myšlenku měl
  i Piere Restany,
 • 00:15:00 slavný francouzský kritik,
  který ten ateliér navštívil
 • 00:15:04 a napsal o tom několik článků.
 • 00:15:08 Ta devastace pozvolna pokračovala
  a byla nezadržitelná.
 • 00:15:12 Opravdu hrozilo zřícení
  toho ateliéru.
 • 00:15:15 Samozřejmě jsem neměl finance
  na to, abych s tím něco dělal.
 • 00:15:19 On ten proces vůbec byl
  nezastavitelný, takže jsem začal
 • 00:15:22 uvažovat, co s tím udělat,
  jak to dostat výš.
 • 00:15:29 Nakonec jsem přišel na řadu nápadů,
  že bych to mohl vystavit
 • 00:15:32 jako jakousi skládku, jakousi
  hromadu už - a několik těch hromad
 • 00:15:38 jako model jsem udělal.
 • 00:15:46 Teprve až v roce změny, to znamená
  v roce 1989, byla plánována výstava
 • 00:15:54 v Mánesu, takže to se odehrálo
  na této výstavě.
 • 00:16:01 A potom nezbývalo nic jiného,
  než celou tu záležitost zahrabat.
 • 00:16:07 A v té zemi přežila 5 let.
 • 00:16:25 A potom došlo k jakési exhumaci,
  kde nějaké studentky pozvolna
 • 00:16:30 vyhrabávaly a ukládaly ty nalezené
  zbytky, které byly oprašovány,
 • 00:16:36 jako kdyby to byly historické
  nálezy.
 • 00:16:43 Takže to přežívá neustále
  znovu a znovu.
 • 00:16:46 A ty úplné pozůstatky jsou znovu
  a znovu vystavovány,
 • 00:16:50 takže se z toho stává jakési
  martýrium, na mně už nezávislé.
 • 00:16:56 Já jenom čekám, kdy to samo o sobě
  jaksi zmizí, což se zatím nestalo.
 • 00:17:08 Abych něco mohl realizovat
  a pokračovat v této etapě
 • 00:17:13 instalací, a zvláště objektů,
  tak jsem vymyslel
 • 00:17:17 jakýsi projekt kufrů.
 • 00:17:27 Říkal jsem si, do kufru nainstaluji
  jakési umění a šoupnu ho pod postel
 • 00:17:32 a to místo mi bude do jisté míry
  vyhovovat, nebude tak náročné
 • 00:17:37 pro velkou instalaci.
 • 00:17:41 Opak byl pravdou - s kufry začaly
  být problémy, protože to tak
 • 00:17:45 jednoduché nebylo.
 • 00:17:47 Naštěstí si to odvezla jedna
  německá galeristka, která odvážela
 • 00:17:52 moje kufry přes hranice, kde se to
  otevíralo samozřejmě.
 • 00:18:01 K překvapení těch, co hlídali
  hranice, co ty kufry otevřeli,
 • 00:18:07 to byl samozřejmě šok.
  Takže s tím byly jisté potíže.
 • 00:18:22 Nicméně se ty kufry dostaly
  do Münsteru a tam byly řadu let
 • 00:18:26 vystaveny. Dneska se dostávají
  shodou okolností zpět sem do Čech.
 • 00:18:52 Po té fázi objektů a nějakého
  enviromentálního prostředí
 • 00:18:58 jsem se znovu snažil vrátit jakoby
  k malbě. Jenom už tam neexistoval
 • 00:19:04 motiv toho vzdoru, který byl
  původním motivem celé té
 • 00:19:08 strukturální malby 60. let.
 • 00:19:14 Teď najednou jakoby ta příčina
  zmizela a zbyla jen ta fasáda
 • 00:19:19 té volné malby, ale vzápětí jsem si
  uvědomil, že by bylo zajímavé
 • 00:19:25 zkusit z tohoto popele zmaru udělat
  obraz opět iluzivní.
 • 00:19:39 Obraz, který zpodobuje.
 • 00:19:41 Který není jenom malbou,
  ale je obrazem.
 • 00:19:46 A jestli tento obraz, takto
  namalovaný, obstojí vedle toho,
 • 00:19:51 co jsem dělal?
 • 00:19:53 Jestli může s tím nějakým způsobem
  souviset, jestli vůbec má šanci?
 • 00:19:58 Mě tento princip strašně zajímá.
 • 00:20:02 Protože je to princip celé
  problematiky současné malby.
 • 00:20:10 Proto nedělám jenom to, protože já
  mám taky rád ten 2. princip
 • 00:20:16 té výstavby zdlouhavé.
  Zatraceně zdlouhavé.
 • 00:20:29 Ta postupná malba dává člověku
  taky úžasný klid.
 • 00:20:33 Je to opak toho.
 • 00:20:44 Ale člověk potřebuje, když to dělám
  delší dobu, tak mě to nutí
 • 00:20:47 k tomuhle opačnému gestu.
 • 00:20:56 Já si myslím, že pod tím nehynu,
  že jsem trošku přece jen nad tím,
 • 00:21:02 umím udržet tu míru.
 • 00:21:08 Proto možná ta větší polohovost
  té mé práce, protože dovedu
 • 00:21:13 asi reflektovat úspěch i neúspěch
  té činnosti, jeho slabiny,
 • 00:21:19 a pokouším se posunout to jinam.
 • 00:21:23 Nehodlám jako idiot uváznout
  pod něčím a být tím zcela
 • 00:21:28 deklasován, to asi ne.
 • 00:21:58 Snaha umělců udělat umělecké dílo
  je zakódovaná vůbec v principu
 • 00:22:06 umělecké práce. Je to snaha
  o přesah člověka.
 • 00:22:13 O přesah, o zanechání jakési stopy,
  protože umění se objevovalo
 • 00:22:18 už v době, kdy člověk vůbec
  začíná svoji existenci.
 • 00:22:24 Důležitá je ta akce samotná,
  akce toho umělce, ta krátkodobost
 • 00:22:29 a okamžitost toho,
  kdy to prezentuje.
 • 00:22:34 A náznak toho, co by to mělo
  znamenat, ten jeho čin.
 • 00:22:45 Takže já si myslím, že otázka
  přežití uměleckého díla
 • 00:22:49 je otázka druhotná, kterou by se
  umělec neměl zabývat.
 • 00:22:56 Převést nějaký čin do trvanlivého
  materiálu je velmi pofidérní věc.
 • 00:23:05 To se projevuje zvláště v období
  moderního umění.
 • 00:23:08 Právě to umění, které je jakoby
  nejméně bytelné, nejméně
 • 00:23:13 zafixované, je vlastně nejživější.
 • 00:23:20 Je vlastně to, co člověka
  nejvíc vzrušuje.
 • 00:23:23 I ta určitá přechodnost.
 • 00:23:29 To všichni známe, to, co není
  takzvaně vysekané do kamene
 • 00:23:34 a odlité do bronzu, i to, co je
  udělané z papíru a jiných věcí,
 • 00:23:40 je to záležitost prchavá.
 • 00:23:49 Bohužel člověk tohle nepřekoná,
  tuto záležitost,
 • 00:23:53 kdy všecko vlastně spěje
  ke svému zmaru.
 • 00:24:00 Ale je potřeba upozornit na to,
  že je v lidských možnostech
 • 00:24:05 sám sebe nějakým způsobem
  přesáhnout.
 • 00:24:11 Tu stopu přece jen se snažit
  zanechat, označit ji.
 • 00:24:16 Ale jak dlouho to potrvá, to už si
  nikdo... To je marná snaha.
 • 00:24:24 Nicméně je to snaha krásná.
 • 00:24:27 Věc přesahu, snaha po přesahu
  člověka, aby přesáhl
 • 00:24:31 svoji smrtelnost, kterou si
  jako jedna z mála bytostí uvědomuje
 • 00:24:36 od začátku.
  Takže to je ta snaha přesáhnout se.
 • 00:25:24 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2008

Související