iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 9. 2018
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

6 hlasů
16562
zhlédnutí

Historie.cs

Slovácko sa nesúdí, ale odtrhává

Dušan Kováč — František Mezihorák — Jan Rychlík

Ten krásný kraj příjemných lidí a jeho pozapomenutý příběh po Mnichovu 1938. Jak představitelé Národopisné Moravy a Slovenska žádali Hitlera o nemožné. A jak se do toho zapletl syn slavného Joži Úprky.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:28 -Tož všecko zlé
  je aj na neco dobré.
 • 00:00:32 Pro jedno ľudské štěstí
 • 00:00:34 už stojí za to zahrát jedno,
  třeba i nepodařené divadlo.
 • 00:00:37 Pravda?
 • 00:00:39 -Pravda.
 • 00:01:00 -To, že jsme v Uherském Hradišti,
  v Galerii Joži Úprky, není náhoda.
 • 00:01:05 O Úprkovi se říká,
 • 00:01:07 že to je malíř Slovácka,
  slováckého lidu.
 • 00:01:10 O duši a kořenech slováckého lidu
  si budeme dneska vyprávět
 • 00:01:14 v souvislosti
  s jednou historickou epizodou,
 • 00:01:17 která je hodně málo známá.
 • 00:01:19 Dokonce bych si dovolil tvrdit,
  že u většiny lidí,
 • 00:01:22 zejména v Čechách,
  zcela neznámá.
 • 00:01:25 Dušan Kováč, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:28 -Jan Rychlík, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:30 -A František Mezihorák,
  dobrý den.
 • 00:01:33 -Dobrý den, divákům
  z rodného Slovácka zvláště.
 • 00:01:39 -Co se tady na Slovácku
  odehrávalo
 • 00:01:42 koncem 30. let
  a začátkem 40. let?
 • 00:01:48 -Odehrávaly se tu některé
  dramatické záležitosti,
 • 00:01:52 které souvisely s osobitostí
  tohoto regionu
 • 00:01:56 a s celkovou konstelací,
 • 00:01:58 jak se vytvořila po rozpadu
  Československé republiky.
 • 00:02:07 Důsledky tady sice
  na první pohled
 • 00:02:10 nebyly tak tíživé
  jako v oblastech,
 • 00:02:12 které nebyly
  národnostně jednolité.
 • 00:02:15 Slovácko, kromě Břeclavska,
  národnostně jednolité bylo.
 • 00:02:20 Ale na druhé straně, řekl bych,
 • 00:02:22 že tu lidé citově více prožívali
  tragédii první republiky,
 • 00:02:26 protože to byla
  republika Masarykova.
 • 00:02:29 Slovácko bylo hrdé
  na svého rodáka.
 • 00:02:32 Dokonce se tu objevily návrhy,
 • 00:02:35 že pokud by Lány
  měly připadnout Německu,
 • 00:02:39 pak že by bylo žádoucí přenést
  Masarykův hrob do Hodonína.
 • 00:02:50 Takže tato situace,
 • 00:02:52 která na Slovácku na první
  pohled by mohla být klidnější,
 • 00:02:57 se zdramatizovala poté,
 • 00:02:59 co se do událostí
  týkajících se tohoto regionu
 • 00:03:04 zapojila slovenská problematika.
 • 00:03:09 -Ta akce, vlastně jsme ji
  ještě nepojmenovali,
 • 00:03:12 Národopisná Morava,
 • 00:03:15 snaha o vyčlenění tohoto regionu
 • 00:03:17 už tedy k existujícímu
  slovenskému státu,
 • 00:03:20 čili hovoříme o této epizodě,
 • 00:03:23 ta iniciativa
  vznikla skutečně tady.
 • 00:03:28 V té době,
  kdy vznikla první iniciativa,
 • 00:03:30 ten první list, řekněme,
 • 00:03:33 který poslal Jan Úprka a Vávra
  Hitlerovi, z 15. března,
 • 00:03:36 tehdy na Slovensku...
 • 00:03:38 -Jan Úprka, jak byl příbuzný
  s Jožou Úprkou, s tím malířem?
 • 00:03:42 -To byl jeho syn.
  -To byl jeho syn?
 • 00:03:44 -Ta akce slováckého separatismu
  má svoje kořeny už v 30. letech,
 • 00:03:49 kdy vlastně vykrystalizovala
  taková skupinka
 • 00:03:56 v rámci
  Moravsko-slovenské společnosti,
 • 00:03:59 která ale svým původním zaměřením
  byla spíše čechoslovakistická.
 • 00:04:04 Také někteří ti aktivisté měli
  blízko k meziválečné společnosti,
 • 00:04:08 Vlajka profesora Vrzalíka,
 • 00:04:10 která ale není jaksi totožná
 • 00:04:13 se známou
  kolaborantskou organizací Vlajka
 • 00:04:15 potom za protektorátu,
 • 00:04:18 byť jistě některá jména se
  vyskytují v obou organizacích.
 • 00:04:23 Dokud první Československá
  republika existovala,
 • 00:04:27 ten systém byl centralistický,
 • 00:04:29 tak připojení ke Slovensku
  by nemělo žádný význam,
 • 00:04:32 protože pro ten místní region
  bylo v zásadě jedno,
 • 00:04:35 jestli tedy je ovládán
  zemským úřadem v Brně
 • 00:04:38 nebo zemským úřadem v Bratislavě.
 • 00:04:40 Ta situace se ovšem zásadním
  způsobem mění po 6. říjnu 38,
 • 00:04:45 kdy Slovensko získává autonomii,
 • 00:04:48 kdy vlastně tedy
  už je velký rozdíl,
 • 00:04:52 jestli nějaké místo je ovládáno
  z Bratislavy nebo z Brna.
 • 00:05:01 V této situaci vystupují
  někteří místní aktivisté.
 • 00:05:06 Už byl zmíněn tedy Josef Vávra.
 • 00:05:09 Ale je to například
  Vavřinec Mitáček, Jan Ryba.
 • 00:05:12 Jsou to lidé z tohoto okolí
  Uherského Hradiště,
 • 00:05:15 z vesnic, jako byly Hluk,
  Horní Němčí, kteří říkají,
 • 00:05:20 že obyvatelstvo zdejší
  nejsou Češi,
 • 00:05:23 nebo nejsou Moravané,
 • 00:05:26 že jsou to Slováci,
  moravští Slováci.
 • 00:05:29 Navazovali tedy na to,
 • 00:05:31 že už v 19. století se hovořilo
 • 00:05:34 o uherských
  a moravských Slovácích,
 • 00:05:36 což evokovalo tu představu,
  že jde o jeden národ,
 • 00:05:39 že tudíž v rámci přestavby
  republiky by měli připadnout
 • 00:05:43 k autonomnímu Slovensku.
 • 00:05:45 Já bych tady chtěl
  ještě podotknout,
 • 00:05:47 že šlo
  o ostře pravicovou skupinu,
 • 00:05:49 která také šířila antisemitismus,
  šířila naprostou netoleranci.
 • 00:05:57 Ovšem nepřeceňoval bych
  dopad této skupiny.
 • 00:06:01 V Moravském zemském archivu se
  dochovaly rezoluce místních obcí,
 • 00:06:05 které říkaly,
 • 00:06:08 že v žádném případě si nepřejí
  připojení ke Slovensku.
 • 00:06:12 Takže ta akce od počátku
  měla značně omezený charakter.
 • 00:06:16 Státní orgány také vůči ní
  poměrně rezolutně zasáhly.
 • 00:06:20 Když tito separatisté
  tady v Uherském Hradišti
 • 00:06:23 chtěli uspořádat demonstraci,
 • 00:06:25 tak preventivně byli zadrženi
  a uvrženi do vazby.
 • 00:06:34 -Moravské Slovensko
  je starší název než Slovácko.
 • 00:06:38 Slovácko se zaužívalo
  jako název tohoto regionu
 • 00:06:41 zejména v době mezi válkami.
 • 00:06:43 To Moravské Slovensko
  vlastně v tom názvu odráží to,
 • 00:06:47 že je to takový protipól
  tehdejšího Uherského Slovenska
 • 00:06:51 či dnešního Slovenska.
 • 00:06:53 Zároveň to,
  že badatelé předpokládali,
 • 00:06:56 že to území Uherského Slovenska
  a Moravského Slovenska
 • 00:07:00 obývá stejné obyvatelstvo.
 • 00:07:02 Slovácko mělo řadu
  a má řadu subregionů.
 • 00:07:05 Některé z nich jsou velmi
  otevřené vůči ostatním oblastem,
 • 00:07:12 což je právě třeba
  oblast Uherskohradišťska.
 • 00:07:15 Tady není žádná překážka
  v podobě hor či řek,
 • 00:07:18 které by byly neprostupné,
 • 00:07:20 na rozdíl třeba
  od subregionu Horňácko,
 • 00:07:22 který leží v Bílých Karpatech,
 • 00:07:25 tam samozřejmě se ta archaická
  kultura udržela déle,
 • 00:07:29 protože to byla
  sevřenější oblast,
 • 00:07:31 méně dostupná, uzavřenější
  a podobně.
 • 00:07:34 Ale Uherskohradišťsko,
  Uherskohradišťské Dolňácko
 • 00:07:38 a vůbec oblast Dolňácka
  při řece Moravě,
 • 00:07:41 to byla oblast,
 • 00:07:43 kde už se od poloviny 19. století
  rozvíjel průmysl.
 • 00:07:46 Lidé odcházeli za prací,
 • 00:07:48 proměňovala se, dejme tomu,
  třeba i ta oděvní kultura,
 • 00:07:52 odkládal se
  na konci 19. století kroj,
 • 00:07:55 zejména tedy mužský oděv
  začínal mít městské rysy
 • 00:07:59 v tom každodenním životě.
 • 00:08:02 A také jedna z prvních oblastí,
  do které pronikaly nové vlivy,
 • 00:08:07 na které se to vždycky
  velmi brzy odrazilo,
 • 00:08:11 byla oblast písní,
  tanců a hudby.
 • 00:08:17 -Na mém rodném Slovácku
  vždycky byly velmi vřelé
 • 00:08:20 a mnohostranné vztahy
  se Slovenskem.
 • 00:08:23 Byly to vztahy i citové,
  pokrevní,
 • 00:08:26 blízkost životního stylu,
  ekonomické vztahy.
 • 00:08:30 Ale nikdy jsem neměl
  ve svém vlastním okolí pocit,
 • 00:08:34 že by se někdo považoval
  za Slováka,
 • 00:08:38 přes veškeré skutečně upřímně
  bratrské vztahy ke Slovákům.
 • 00:08:43 -Na žádost československé
  a maďarské vlády
 • 00:08:45 sešli se ve Vídni
 • 00:08:47 zahraniční ministr německý
  von Ribbentrop
 • 00:08:49 a zahraniční ministr italský,
  hrabě Ciano,
 • 00:08:51 aby rozhodli o úpravě hranic
  mezi Maďarskem, Slovenskem
 • 00:08:54 a Podkarpatskou Rusí.
 • 00:08:56 Rozhodnutím
  italsko-německé komise
 • 00:08:58 přišlo Slovensko
  o pět velkých měst,
 • 00:09:00 Podkarpatská Rus o Užhorod,
  Mukačevo a Berehovo
 • 00:09:03 s okolní krajinou.
 • 00:09:05 -Slovensko
  po té vídeňské arbitráži
 • 00:09:08 se stalo velmi malým státem,
 • 00:09:11 jak říkal generál Čatloš,
  štátikom.
 • 00:09:15 A to byla
  bolest slovenských ľudáků.
 • 00:09:18 -Já jsem se chtěl zeptat,
 • 00:09:20 co to je
  koncepce Velkého Slovenska?
 • 00:09:22 Vy k tomu zřejmě dojdete.
 • 00:09:24 -Ta koncepce Velkého Slovenska
  byla iluzí,
 • 00:09:27 navazovala samozřejmě
  na romantické představy
 • 00:09:31 o Velké Moravě
  jako slovenském státu.
 • 00:09:39 Tak se tady objevovaly
  znovu i myšlenky
 • 00:09:42 na obnovu tedy Velké Moravy
 • 00:09:44 v podobě
  slovenského ľudáckého státu.
 • 00:09:50 Jinak, pro zajímavost,
  ta skutečnost velkomoravská,
 • 00:09:54 ta se mnohostranně promítala
  do úvah tehdejší doby.
 • 00:10:01 Takže na jedné straně
  byla tendence vyvážit ty ztráty
 • 00:10:05 po vídeňské arbitráži,
 • 00:10:07 které představovaly
  zhruba čtvrtinu plochy
 • 00:10:10 a čtvrtinu obyvatelstva
  Slovenska,
 • 00:10:12 vyvážit ziskem na Moravě,
 • 00:10:15 kde se v těch nejbujnějších
  představách uvažovalo,
 • 00:10:18 dejme tomu, o nějakých
  5000 kilometrech čtverečních,
 • 00:10:22 zároveň také
  o zhruba stejném počtu obyvatel,
 • 00:10:26 jako ztratilo
  Slovensko maďarskou anexí.
 • 00:10:29 To znamená,
  těch 800 tisíc nějakých.
 • 00:10:32 A pak z té české,
  respektive z moravské strany
 • 00:10:37 byl nepochybně zájem Baťův.
 • 00:10:40 Baťa, přestože velmi horlivě
  se ztotožňoval
 • 00:10:43 předtím s první
  Československou republikou,
 • 00:10:48 také ho samozřejmě popuzovalo,
 • 00:10:50 že ho německý tisk fašistický
  označoval
 • 00:10:53 za židovského podnikatele,
 • 00:10:56 tak pak zcela
  realisticky uvažoval,
 • 00:10:59 jak tedy zachránit své impérium.
 • 00:11:02 Značná část toho impéria
  ležela také na Slovensku,
 • 00:11:06 takže měl velmi intenzivní zájem
  na dobrých vztazích
 • 00:11:10 s novou vládou.
 • 00:11:12 Podobně i firma
  Rolný a Nehera z Prostějova,
 • 00:11:15 která oblékala
  třeba Hlinkovu gardu,
 • 00:11:18 také měla obchodně
  velmi intenzivní zájem
 • 00:11:21 na dobrých vztazích
  se Slovenskem.
 • 00:11:26 -Já bych k tomu dodal,
 • 00:11:28 že byly různé názory na tu otázku
  Moravského Slovenska
 • 00:11:32 ve slovenských vládních kruzích.
 • 00:11:34 Například Jozef Tiso
  se k tomu stavěl skepticky.
 • 00:11:36 Vyjádřil se,
 • 00:11:39 že moravští Slováci jsou češtější
  než Češi
 • 00:11:41 a nepřinesli by nic pozitivního
  do našeho národního života.
 • 00:11:44 Ale to radikální
  gardistické křídlo,
 • 00:11:47 V. Tuka a Alexander Mach,
  se opájelo touto iluzí.
 • 00:11:51 Přispěl k tomu také
  kroužek moravských Slováků,
 • 00:11:54 který sídlil v Bratislavě.
 • 00:11:56 Byli to tedy lidé
  z tohoto regionu,
 • 00:11:58 kteří tam pracovali,
 • 00:12:00 kteří si velice rychle
  k Machovi našli cestu.
 • 00:12:03 Dostali také prostor ve vysílání
  bratislavského rozhlasu.
 • 00:12:07 Jinak, slovenský rozhlas
  a slovenský tisk
 • 00:12:10 přinesl vyhlášení,
 • 00:12:12 tedy odtržení Slovácka
  a připojení ke Slovensku,
 • 00:12:16 tak jak bylo formulováno
  15. března,
 • 00:12:20 kdy nově ustavený
  Národní výbor moravských Slováků
 • 00:12:24 vydal prohlášení,
 • 00:12:26 že uznává svrchovanost
  nového státu
 • 00:12:28 také nad svým územím.
 • 00:12:31 Ovšem, pochopitelně,
  bylo to velice naivní,
 • 00:12:34 protože protektorát
  byl součástí německé říše.
 • 00:12:38 Bylo jasné, že Německo
  nikdy nebude souhlasit s tím,
 • 00:12:42 aby odevzdalo kus svého území
  svému slovenskému vazalovi.
 • 00:12:46 To je důkaz
  naprosté politické naivity.
 • 00:12:48 Já bych tady chtěl poukázat
  na to,
 • 00:12:51 že v roce 39 a 40 se jednalo
  o malé postoupení území
 • 00:12:55 v obci Vrbovce, nádraží obce
  Vrbovce se nacházelo na Moravě,
 • 00:12:59 na katastru obce Javorník,
 • 00:13:01 šlo ani ne
  o dva čtverečné kilometry,
 • 00:13:04 a ani o tom nechtěli
  Němci nic slyšet.
 • 00:13:07 Čili myšlenka v podobě memorand,
 • 00:13:10 která například Společnost
  pro zahraniční Slováky,
 • 00:13:13 vedená jazykovědcem
  Henrykem Bartekem,
 • 00:13:16 vypracovala,
  která Tuka odevzdal v Berlíně,
 • 00:13:19 to nemohlo skončit jinak,
 • 00:13:21 než že to zůstalo
  v podstatě bez odpovědi.
 • 00:13:24 -Od začátku začali
  slovenští ľudáci usilovat
 • 00:13:28 o revizi vídeňské arbitráže.
 • 00:13:30 To dělali systematicky.
 • 00:13:33 Nebyla to tedy jen otázka
  Moravského Slovácka,
 • 00:13:36 byla to otázka
  polských odčleněných území,
 • 00:13:39 i těch, které patřily,
 • 00:13:42 respektive byly připojeny
  k Maďarsku.
 • 00:13:45 Ale ten pragmatismus
  byl nahrazený po určité době,
 • 00:13:49 po několika měsících,
  i agitací a propagandou,
 • 00:13:54 protože slovenský stát vznikl,
 • 00:13:57 i Tiso to argumentoval
  před Sněmem Slovenské země,
 • 00:14:01 že vlastně byl do toho donucený,
  že to bylo menší zlo.
 • 00:14:05 Ta teorie menšího zla
  fungovala několik měsíců.
 • 00:14:08 Ale jak můžete budovat stát
  a chtít být v jeho čele,
 • 00:14:11 když je to menší zlo?
 • 00:14:13 Tak si začali vymýšlet.
 • 00:14:15 A samozřejmě ta teorie
  Velkého Slovenska
 • 00:14:18 souvisí s Velkou Moravou,
  v té ideologii.
 • 00:14:20 Ono to dodnes vlastně
  někde přežívá.
 • 00:14:22 -Někde to rezonuje?
 • 00:14:25 -Že tedy to nebyla Velká Morava,
  bylo to Velké Slovensko,
 • 00:14:28 tedy ti Mojmírovci,
  vlastně to byli Slováci,
 • 00:14:31 Svatopluk byl králem
  těch starých Slováků a tak dále.
 • 00:14:34 Takže našli si někde v historii
  nějaké kořeny,
 • 00:14:38 které začali propagovat.
 • 00:14:40 A samozřejmě, že ty snahy,
  které tady vznikly,
 • 00:14:44 u této skupiny moravských Slováků,
  se jim velmi hodily,
 • 00:14:48 protože nešlo zde potom
  z jejich hlediska o nic nového,
 • 00:14:52 ale jenom o obnovení nějakého
  starého Velkého Slovenska.
 • 00:14:56 Takže to byla
  i ideologická stránka,
 • 00:15:00 která na generaci
  nechala určité stopy.
 • 00:15:03 A vlastně až do dnešních dnů.
 • 00:15:07 -V noci z 9. na 10. března
  prezident republiky,
 • 00:15:11 doktor Hácha,
 • 00:15:13 protiústavně zbavil funkcí
  slovenské ministry
 • 00:15:16 a přechodně pověřil
  spravováním všech resortů
 • 00:15:19 dva členy vlády.
 • 00:15:23 Slovenský národ toto počínání
  přijal s největším překvapením.
 • 00:15:28 Cítil, že jeho národní hrdost
  je pošlapána
 • 00:15:32 nerozmyšleným činem teroru,
 • 00:15:35 který do slovenské země
  v noci potajmu dirigoval
 • 00:15:38 z Česka a z Moravy
  četnictvo a vojsko.
 • 00:15:43 Těžko vybojovaná autonomie
  slovenské země byla ohrožena
 • 00:15:48 a Hlinkova garda
  hrdinsky bránila Slovensko
 • 00:15:52 proti novému utlačování.
 • 00:15:55 Hlinkova garda,
 • 00:15:58 nadšená duchem Hlinkovým,
  duchem svobody, bojovala.
 • 00:16:03 Jejich obětavé nadšení
  zvítězilo nad ozbrojenou silou.
 • 00:16:08 14. březen 1939.
 • 00:16:13 Ministerský předseda,
  doktor Jozef Tiso,
 • 00:16:17 po zasedání slovenského sněmu
  ve jménu božím a z vůle národa
 • 00:16:22 vyhlásil
  samostatný slovenský stát.
 • 00:16:26 -To Slovensko přistupovalo
  ke Slovácku
 • 00:16:28 jako de facto
  k rovnocennému partnerovi,
 • 00:16:32 který by se stal vlastně
  jednoznačně součástí samozřejmou,
 • 00:16:37 rovnocennou,
  nebo trochu jako ke kolonii?
 • 00:16:41 -Konkrétně Tiso
  byl velmi skeptický vůči tomu.
 • 00:16:44 Všichni, kteří se trochu
  v politice vyznali, věděli,
 • 00:16:48 že od Hitlerovy třetí říše
  dostat kousek území...
 • 00:16:52 Oni neusilovali
  jen o Moravské Slovácko.
 • 00:16:55 Tam šlo i o Děvín,
  který byl připojený k Německu,
 • 00:16:59 šlo o Petržalku,
  která byla připojená k Německu.
 • 00:17:03 Velmi rychle zjistili,
  že na takovéto nějaké náznaky,
 • 00:17:07 že by se to najednou
  mělo vrátit Slovensku,
 • 00:17:10 přišly z německé strany
  velmi rázné odpovědi.
 • 00:17:13 Ne, tohle se nedá.
 • 00:17:16 Takže ty úvahy
  byly spíše takové akademické.
 • 00:17:19 Samozřejmě,
 • 00:17:22 bylo to už dopracované
  do určité míry i tím,
 • 00:17:24 jakým způsobem se to vojensky
  tedy začlení k Slovensku.
 • 00:17:29 Ale jistě to byl jeden z regionů,
 • 00:17:31 tak jako byla župa
  Šarišsko-zemplínská, Liptovská,
 • 00:17:35 tak zřejmě to mělo mít
  nějakou takovou podobu.
 • 00:17:38 Ale ne podobu nějakých
  dvou rovnocenných nebo federací,
 • 00:17:41 to určitě ne.
 • 00:17:43 -Všechny tyto pokusy
  definitivně končí v roce 1941.
 • 00:17:47 Tehdy to memorandum
  bylo postoupeno K. H. Frankovi,
 • 00:17:51 aby se k němu vyjádřil jako
  vlastně německý státní tajemník,
 • 00:17:56 později státní ministr
  protektorátu.
 • 00:17:58 Ten to odbyl dvěma větami,
 • 00:18:00 že je to nepřípustné
  vměšování cizího státu
 • 00:18:03 do vnitřních záležitostí říše.
 • 00:18:06 Ale zajímavá věc je ta,
 • 00:18:08 když si vezmete
  slovenskou ročenku,
 • 00:18:10 která vycházela každý rok,
 • 00:18:13 tak jsou tam uvedeny
  slovenské menšiny v zahraničí,
 • 00:18:16 a je tam uvedeno:
 • 00:18:18 Protektorát Čechy a Morava,
  600 tisíc Slováků.
 • 00:18:20 To znamená,
 • 00:18:22 že veškeré obyvatelstvo
  tohoto regionu
 • 00:18:25 bylo počítáno za Slováky.
 • 00:18:27 Je otázka, zda všichni
  se za Slováky považovali.
 • 00:18:30 Já o tom dost pochybuji.
 • 00:18:32 Na druhou stranu je třeba říci,
 • 00:18:34 že dost lidí právě
  na západním Slovensku,
 • 00:18:37 kteří se přistěhovali
  z tohoto regionu,
 • 00:18:39 tak na tom vydělali,
 • 00:18:41 protože měli usnadněnou cestu
  od roku 1941
 • 00:18:44 k udělení
  slovenského státního občanství,
 • 00:18:47 což pro lidi tehdy bez ohledu,
  co si mysleli o tom režimu,
 • 00:18:50 byla výhoda.
 • 00:18:52 Bylo lepší být slovenským občanem
  než občanem protektorátu.
 • 00:18:55 Já nevylučuji,
 • 00:18:57 že zase čistě
  z pragmatických důvodů
 • 00:19:00 i za té druhé světové války,
  ne z důvodů nacionálních,
 • 00:19:04 že řada lidí by asi přivítala
  být součástí Slovenské republiky,
 • 00:19:08 nikoliv protektorátu.
 • 00:19:10 Protektorát nebyl žádný stát.
  Tady byl nezastřený teror.
 • 00:19:13 Kdežto ty poměry na Slovensku,
  ať už ekonomické nebo politické,
 • 00:19:17 byly skutečně tedy
  o několik řádů snesitelnější.
 • 00:19:20 -Na to jsem se chtěl právě zeptat,
 • 00:19:23 zda to nebyla z té strany
  Slovácka spíš pragmatická hra
 • 00:19:27 na to vyzout se
  z německé okupace?
 • 00:19:32 -Myslím,
  že všeobecně takové pocity nebyly.
 • 00:19:35 Z hlediska ekonomického naopak
  existovaly obavy ze zhoršení,
 • 00:19:39 protože říkali:
 • 00:19:41 Po odtržení
  úrodného jižního Slovenska
 • 00:19:44 zůstaly na Slovensku
  pouze horské oblasti dráteníků,
 • 00:19:47 a my budeme doplácet
  na Slovensko!
 • 00:19:51 Každopádně,
 • 00:19:54 vůbec tohle nebyla otázka pro,
  řekl bych, širokou slováckou obec.
 • 00:20:02 To byla záležitost
  velmi úzké skupiny,
 • 00:20:05 která neměla žádnou oporu
  v širších vrstvách
 • 00:20:09 obyvatel Slovácka.
 • 00:20:15 Opravdu tady, myslím,
 • 00:20:18 značnou roli hrál
  ten ekonomický zájem Baťův,
 • 00:20:22 případně Rolného.
 • 00:20:27 Moravsko-slovenská společnost,
  která byla znamenitá,
 • 00:20:31 měla velmi rozsáhlé
  pozitivní výsledky
 • 00:20:34 na poli
  československé vzájemnosti,
 • 00:20:38 tak tato společnost se
  neangažovala v těchto událostech.
 • 00:20:43 To její jméno bylo zneužito
  pro to.
 • 00:20:46 Tam se angažovaly pofidérní,
  velmi zvláštní, obskurní postavy,
 • 00:20:52 jako například jedna
  z hlavních postav, Jan Ryba,
 • 00:20:56 který byl nezaměstnaným dělníkem,
  z ničeho nic,
 • 00:21:01 zřejmě tedy ovšem financován
  právě ze zdrojů baťovských,
 • 00:21:06 se stal emisarem jezdícím v autě
  do Bratislavy
 • 00:21:11 a jednajícím jako reprezentant
  moravských Slováků.
 • 00:21:19 Ty pokusy byly vlastně dva.
 • 00:21:21 Ten první už byl 30. října
  roku 1938.
 • 00:21:26 A ten skončil fiaskem,
  jak říkal pan profesor,
 • 00:21:29 zákazem té manifestace,
 • 00:21:32 na které měl být přečten manifest
  připojující Slovácko ke Slovensku.
 • 00:21:38 Ale téhož dne se konalo
  shromáždění ve Skalici,
 • 00:21:41 kde Jan Ryba
  proklamoval tuto myšlenku,
 • 00:21:45 v té chvíli
  ovšem už zcela absurdní.
 • 00:21:54 Zajímavé je,
 • 00:21:57 že tam bylo publikum
  téměř čistě gardistické,
 • 00:22:00 z moravské strany
  tam nebyl téměř nikdo.
 • 00:22:06 Kuriózní bylo, že v okamžiku,
  kdy mluvil Šaňo Mach na téma,
 • 00:22:10 jak tedy Slovensko
  přijme do své náruče Slovácko,
 • 00:22:15 tak se zbortila tribuna,
 • 00:22:18 což někteří škodolibci potom
  považovali za symbol toho,
 • 00:22:21 jak celá ta akce dopadne.
 • 00:22:24 A pak teprve přišel druhý pokus,
  zdánlivě nadějnější,
 • 00:22:28 kdy toho 15. března Jan Úprka,
  společně s Vávrou,
 • 00:22:33 což je velmi složitá,
  kuriózní postava,
 • 00:22:37 vyhlásili tedy opětovně připojení
  Slovácka ke Slovensku.
 • 00:22:44 Přitom tam vždycky v těch úvahách
  nešlo jenom o Slovácko,
 • 00:22:48 šlo i o Valašsko.
 • 00:22:50 A dokonce v těch bujnějších
  představách i o Hanou a podobně.
 • 00:22:54 Jak ostatně říkala pak
  ta kolaborantská organizace,
 • 00:22:58 Národopisná Morava,
 • 00:23:00 ty ambice byly rozhodovat
  o osudu celé Moravy.
 • 00:23:03 -Dodal bych k tomu,
  že po vyhlášení,
 • 00:23:06 tedy připojení ke Slovensku,
  tito lidé,
 • 00:23:09 kteří se zaštiťovali právě tou
  Moravsko-slovenskou společností,
 • 00:23:13 že ta vystupuje jako dočasný
  Národní výbor moravských Slováků,
 • 00:23:17 poslali telegram
  Adolfu Hitlerovi, s žádostí,
 • 00:23:19 aby tedy toto schválil.
 • 00:23:22 A pochopitelně
  nedostali žádnou odpověď.
 • 00:23:30 -K slavnému poutnímu místu
  Moravského Slovácka,
 • 00:23:33 Svatému Antonínku na Blatnicích,
 • 00:23:35 sešlo se tentokráte
  na tisíce lidí
 • 00:23:37 oděných
  slavnostními národními kroji.
 • 00:23:40 Lid Moravského Slovácka
  manifestoval zde slavnostně
 • 00:23:43 pro říši a pro politiku
  svého státního prezidenta,
 • 00:23:46 doktora Háchy,
  a své zákonité vlády.
 • 00:23:50 Zvláštního významu dodala
  srazu lidu
 • 00:23:53 přítomnost ministra
  lidové osvěty Moravce,
 • 00:23:55 který hned v úvodu své řeči
  prohlásil,
 • 00:23:58 že Moravské Slovácko dovedlo
  lépe než mnohé české kraje
 • 00:24:02 najít správný postoj
  k velkoněmecké říši.
 • 00:24:11 -Samozřejmě,
 • 00:24:13 v rámci těch nejrůznějších
  aktivit politických,
 • 00:24:16 kulturně-politických a dalších
  se objevovaly nejrůznější zájmy,
 • 00:24:21 které mohly, a také se tak stalo,
 • 00:24:23 využívat i zneužívat
  lidovou kulturu.
 • 00:24:29 Když se vrátím do doby
  meziválečné a ke Slovácku,
 • 00:24:33 tak tady vlastně měla
  také sídlo a prostor
 • 00:24:37 Moravsko-slovenská společnost
  od poloviny 30. let 20. století,
 • 00:24:42 která právě postavila
  tu svou činnost
 • 00:24:46 na těch tendencích separatismu,
 • 00:24:49 až připojování ke Slovensku
  a podobně,
 • 00:24:52 ale to už potom bylo
  velké zneužívání lidové kultury
 • 00:24:55 v souvislosti
  tedy s nacistickou okupací.
 • 00:24:58 Ale vždycky je potřeba nahlížet
  na to zneužívání lidové kultury
 • 00:25:03 v souvislosti s těmi lidmi,
  kteří ji zneužívali,
 • 00:25:07 protože často to vedlo
  k propagaci
 • 00:25:09 či k naplnění
  nějakých osobních cílů,
 • 00:25:13 mohla to být, můžeme říci,
  charakterová vada těchto lidí,
 • 00:25:17 kteří měli třeba nějaké ambice,
 • 00:25:19 kteří prostě byli loajální
 • 00:25:21 k tomu nedemokratickému
  či okupačnímu režimu.
 • 00:25:25 Ta lidová kultura
  se dostala do souvislosti,
 • 00:25:28 kam by se sama nikdy nedostala,
 • 00:25:30 protože lidová kultura venkova
  byla skutečně kulturou
 • 00:25:34 těch obyvatel tohoto prostředí.
 • 00:25:37 Vyjadřovala
  jejich každodenní touhy,
 • 00:25:40 jejich každodenní povinnosti,
 • 00:25:42 protože vždycky měla
  určité funkce.
 • 00:25:45 Každá kultura
  vlastně zaniká v okamžiku,
 • 00:25:47 kdy tu funkci ztratí,
 • 00:25:50 nebo některé ty proudy zanikají,
  když tu funkcí ztratí.
 • 00:26:01 -Když jsme mluvili o tom jazyku,
  to by mě také zajímalo,
 • 00:26:05 je slováčtina
  nebo slovácké nářečí,
 • 00:26:08 je to blíž slovenštině
  nebo češtině?
 • 00:26:13 -Pochopitelně,
  že je blíže slovenštině.
 • 00:26:16 Zvláště v horňácké oblasti.
 • 00:26:19 Ale na druhé straně, zase
  v některých částech Slovácka,
 • 00:26:24 jak kdysi konstatoval, myslím,
  už Karel Havlíček Borovský,
 • 00:26:28 pak leckdo jiný,
 • 00:26:31 se mluvilo snad
  ryzejší češtinou než v Praze.
 • 00:26:34 -Tak ono, pozor,
  to není žádné umění.
 • 00:26:42 -Slovácký dialekt
  je blízký záhoráčtině,
 • 00:26:46 která je dialektem
  na západním Slovensku.
 • 00:26:49 Ale pokud jde o spisovný jazyk,
  já myslím,
 • 00:26:52 že slovácký jazyk
  je blíže češtině,
 • 00:26:55 než spisovné slovenštině,
  která je středoslovenská.
 • 00:26:59 Hodně se liší od toho,
  jak hovoří Slováci na Záhoří.
 • 00:27:03 -Pro ten jazykový vývoj
  rozhodující bylo,
 • 00:27:06 že v 19. století se tady všude
  do škol zavádí spisovná čeština,
 • 00:27:11 která samozřejmě dopadla na to,
  jak lidé hovořili.
 • 00:27:17 Měla jistě vliv
  i na úpravu těch dialektů.
 • 00:27:20 Jistě, v té jižní části
  tohoto území,
 • 00:27:23 čili Horňácko, Dolňácko,
 • 00:27:25 tam ty vazby k Záhorii
  vždy byly velice silné,
 • 00:27:28 protože ta řeka Morava,
  to není žádný veletok,
 • 00:27:31 tam se lidé mísili běžně.
 • 00:27:33 Zajímavé je,
  že v tom memorandu z roku 1940,
 • 00:27:35 které dal Tuka,
 • 00:27:37 tak se požaduje zřízení
  slovenských škol
 • 00:27:40 právě na Slovácku.
 • 00:27:45 Je otázka, jestli o takové školy
  by tady někdo stál.
 • 00:27:48 Já o tom mám
  velice silné pochybnosti.
 • 00:27:50 Bylo to pochopitelně odmítnuto
 • 00:27:52 zase jako nemístné vměšování
  do záležitostí vnitřních.
 • 00:27:57 -Ve Velké nad Veličkou
  konalo se slavné boží tělo,
 • 00:28:00 k němuž se sešli věřící
  z širého kraje
 • 00:28:03 Moravského Slovácka.
 • 00:28:04 Slavnost shromáždila
  nebývalý počet
 • 00:28:07 nádherných lidových krojů.
 • 00:28:34 -Já ještě musím opravit
  jeden někdy tradovaný omyl,
 • 00:28:38 že Národopisná Morava
  je odpovědná
 • 00:28:41 za iredentistický pokus
  v tom říjnu 38
 • 00:28:45 a 15. března 1939.
 • 00:28:47 To je jenom smísení
  postav a času.
 • 00:28:54 Národopisná Morava vznikla
  až poté,
 • 00:28:57 co už celá
  tato proslovenská iredenta
 • 00:29:00 byla na slovácké straně pasé.
 • 00:29:03 Od samého počátku
 • 00:29:05 německá místa se chovala
  k těmto pokusům poměrně netečně.
 • 00:29:14 Protože v tom koneckonců viděla
  rozkládání českého organismu.
 • 00:29:21 Nebrala je příliš vážně.
 • 00:29:24 Proto také ve skutečnosti
  ani oficiální německé kruhy
 • 00:29:29 nikdy se seriózně
  tím problémem nezabývaly,
 • 00:29:34 přestože se pokusil
  jak Alexander Mach,
 • 00:29:38 tak Vojtěch Tuka,
  tak i někteří další,
 • 00:29:43 ať už při jednání s Göringem
  nebo s Ribbentropem,
 • 00:29:48 se pokusili
  tuto otázku nastolovat.
 • 00:29:52 Zkrátka, nebrali to vážně.
 • 00:29:58 Na slovácké straně bylo jasné
  Janu Úprkovi, Vávrovi a spol.,
 • 00:30:03 že po 15. březnu
  je to už zcela nereálné.
 • 00:30:10 Takže pak tedy přehodili výhybku
  směrem na angažovanost
 • 00:30:13 ve prospěch velkoněmecké říše.
 • 00:30:17 -Já jsem se chtěl zeptat
  na jednu věc.
 • 00:30:19 My jsme nedávno točili díl
  o romském táboře
 • 00:30:22 v Hodoníně u Kunštátu.
 • 00:30:24 Tam nám paní ředitelka
  romského muzea Horváthová říkala,
 • 00:30:29 jak mluvíme
  o té Národopisné Moravě
 • 00:30:31 jako o velmi sporné společnosti,
 • 00:30:34 že tato organizace
  vyreklamovala dvě rodiny,
 • 00:30:38 tuším,
  že jedni se jmenovali Kubíkovi...
 • 00:30:41 -Kubíkovi, ano.
 • 00:30:43 -Romské rodiny,
 • 00:30:45 protože zachovávají jaksi
  národní motivy ve svých písních,
 • 00:30:49 zpívají národní písničky dobře.
 • 00:30:52 Zachránily jim vlastně život.
 • 00:30:55 Takže všude najdeme
  vždycky nějaký rozpor,
 • 00:30:58 nějakou takovouto drobnost.
 • 00:31:03 -Samozřejmě, pod hlavičkou
  Národopisné Moravy se odehrálo
 • 00:31:06 i mnoho pozitivního.
 • 00:31:08 Ale to nebylo z vůle těch,
  kteří ji reprezentovali,
 • 00:31:11 to byla práce nesčetných
  národopisných pracovníků,
 • 00:31:14 kteří touto činností
  de facto posilovali to,
 • 00:31:17 co si Němci nepřáli.
 • 00:31:24 Poté, co skončila
  ta slovenská hra o Moravu,
 • 00:31:28 nebo slovácká hra s ľudáky,
 • 00:31:31 tak se transformovala
  Moravsko-slovenská společnost,
 • 00:31:34 opakuji znovu velmi zasloužilá,
 • 00:31:37 kde se exponovala celá řada
  výjimečných osobností,
 • 00:31:41 slovenských i českých,
 • 00:31:44 se transformovala
  na totalitním způsobem řízenou
 • 00:31:49 Národopisnou Moravu,
  to bylo v létě roku 39.
 • 00:31:55 Tato totalitní organizace
  potom určovala vše,
 • 00:31:59 co se v oblasti národopisné
  na Slovácku
 • 00:32:03 může nebo nemůže činit.
 • 00:32:05 Ty ambice celomoravské,
 • 00:32:08 přestože to jméno
  takto naznačuje,
 • 00:32:10 ty byly samozřejmě zcela liché.
 • 00:32:13 Ale pod hlavičkou
  a případným schválením
 • 00:32:15 tedy této Národopisné Moravy
 • 00:32:18 se pak poměrně velmi bohatě
  rozvíjela národopisná činnost,
 • 00:32:23 která přinesla opravdu četné,
  pozoruhodné plody.
 • 00:32:28 To bylo vlastně něco,
 • 00:32:30 co bylo zcela proti smyslu
  podpory Národopisné Moravy
 • 00:32:34 ze strany německé.
 • 00:32:40 Německá správa se rozhodla
  podporovat všechny aktivity
 • 00:32:44 této Národopisné Moravy,
 • 00:32:48 které oponovaly oficiální
  protektorátní české vládě,
 • 00:32:53 také Národnímu souručenství,
  že v tom viděli...
 • 00:32:58 -Rozděl a panuj.
 • 00:33:03 -Možnost, jak vyloučit
  jednu poměrně velkou skupinu
 • 00:33:07 z jednotného českého organismu.
 • 00:33:09 Takže s tímto úmyslem
  potom opravdu podporovali
 • 00:33:13 masivní politickou i finanční
  podporu Národopisné Moravě.
 • 00:33:17 -Tyto nápady se objevily
 • 00:33:20 v souvislosti
  s jednou takovou koncepcí,
 • 00:33:22 která pak se nerealizovala,
  že by byly dva protektoráty,
 • 00:33:26 zvlášť Protektorát Čechy
  a Protektorát Morava,
 • 00:33:30 čímž ten národní korpus
  by se rozdělil na dvě části.
 • 00:33:33 Potom v Německu dospěli
  k názoru, že je to zbytečné.
 • 00:33:37 Nicméně, je pravda,
 • 00:33:39 že ta Národopisná Morava
  je označována
 • 00:33:41 v německých dokumentech
  vysloveně jako deutschfreundlich,
 • 00:33:45 čili Němcům příznivě nakloněná.
 • 00:33:49 Podle mého názoru si to
  přece jen nechávali v záloze,
 • 00:33:53 možná měl na tom zájem také
  zemský viceprezident v Brně,
 • 00:33:57 doktor Schwabe,
  který tam byl dosazen,
 • 00:34:00 že v případě tedy,
  kdy by bylo zapotřebí,
 • 00:34:03 tak je možné podpořit
  ten separatismus
 • 00:34:05 a zřídit tedy z Moravy
  nějaký zvláštní celek.
 • 00:34:08 Koneckonců, podobné pokusy
  známe i z jiných částí
 • 00:34:11 Němci okupované Evropy,
 • 00:34:14 například v generálním
  gouvernementu podpora goralů
 • 00:34:17 jako nějakého
  takového zvláštního kmene,
 • 00:34:19 který tedy na rozdíl od Poláků,
 • 00:34:22 kteří byli považováni
  za degenerované a méněcenné.
 • 00:34:25 Tak oni jsou nositeli
  tedy té árijské myšlenky
 • 00:34:27 v tomto prostředí.
 • 00:34:29 Čili ty úvahy se nesly
  asi tímto směrem.
 • 00:34:32 Ale ukázalo se,
  že toho není zapotřebí.
 • 00:34:34 A potom,
  jak se válka chýlila ke konci,
 • 00:34:37 tak už to nebylo aktuální,
 • 00:34:39 protože na podobná opatření
  bylo tak jako tak pozdě.
 • 00:34:42 -Měli jiné starosti.
 • 00:34:49 -Národopisná Morava
  podle mého názoru
 • 00:34:52 skutečně dnes je vnímána
  jako záležitost,
 • 00:34:56 nechci říct,
  úplně epizodního charakteru,
 • 00:34:59 ale jako okrajová záležitost,
 • 00:35:02 protože samozřejmě
  ty historické souvislosti,
 • 00:35:05 díváme-li se na lidovou kulturu
 • 00:35:08 skrze
  tyto historické souvislosti,
 • 00:35:10 tak to na ni vrhá
  jistý negativní pohled,
 • 00:35:13 který se potom
  ve stereotypu přenáší dál.
 • 00:35:16 Při etnologických výzkumech
  se setkáváme samozřejmě s tím,
 • 00:35:20 že někteří pamětníci
  nám tedy říkali a sdělovali,
 • 00:35:24 že v okamžiku,
 • 00:35:27 kdy byla zakázána jakákoliv
  kulturní činnost okupační mocí,
 • 00:35:32 tak se stáhli do soukromí.
 • 00:35:35 A že na nabídky spolupracovat
  s Národopisnou Moravou
 • 00:35:39 nebo se zúčastňovat akcí
 • 00:35:42 zaštiťovaných Národopisnou
  Moravou nepřistoupili.
 • 00:35:45 To byl případ
  jedné významné osobnosti
 • 00:35:48 v rámci vznikajícího
  folklorního hnutí, Ignáce Leváka,
 • 00:35:52 který v tom meziválečném období
  ve Starém Městě
 • 00:35:55 organizoval opravdu
  nejrůznější aktivity,
 • 00:35:58 nacvičoval lidové tance v rámci
  čtenářského spolku a tak dále.
 • 00:36:03 Na druhou stranu
  tady máme dnešní město Hluk,
 • 00:36:08 tehdejší venkovskou obec,
  která byla pověstná tím,
 • 00:36:12 že tam byla velmi aktivní už
  ta Moravsko-slovenská společnost.
 • 00:36:17 Právě někteří
  z jejích představitelů
 • 00:36:19 potom byli velmi aktivní
  při fungování Národopisné Moravy.
 • 00:36:24 Tam i někteří z nich
  byli odsouzeni po válce
 • 00:36:26 tedy za tu kolaboraci.
 • 00:36:29 Tam při výzkumech zase nacházíme
  další zajímavé zjištění,
 • 00:36:35 že i když byli odsouzeni,
 • 00:36:38 tak se po vykonání toho trestu
  vrátili
 • 00:36:42 a po nějaké době se opět
  zapojili do fungování
 • 00:36:46 a do rozvoje folklorního hnutí.
 • 00:36:51 Toto místní obyvatelstvo
  na ně nikdy nepohlíželo
 • 00:36:54 s nějakým velkým despektem
 • 00:36:57 nebo s nějakým velkým,
  negativním odsouzením.
 • 00:36:59 Byla to etapa života,
  která se asi nepovedla,
 • 00:37:02 která byla nahlížena
  prostě na něco, co nemělo být.
 • 00:37:05 Ale že by došlo
  k nějakému vyobcování, vůbec ne.
 • 00:37:11 -Ten slovenský stát
  nebo Slovenská republika,
 • 00:37:15 oni vzdali třeba po tom,
 • 00:37:18 když Němci zarazili
  odtržení Slovácka,
 • 00:37:22 tak vzdali ty své myšlenky
  na rozšíření Slovenska
 • 00:37:25 a už se drželi
  jenom v tom státečku,
 • 00:37:27 jak tady bylo řečeno?
 • 00:37:30 -Oficiálně poprvé se tato otázka
  objevila v listopadu 1940,
 • 00:37:36 když Ribbentrop šel do Berlína...
 • 00:37:39 -Tuka k Ribbentropovi?
 • 00:37:41 -Ano.
 • 00:37:46 A vlastně při této příležitosti
  Tuka propašoval Ribbentropovi
 • 00:37:49 i toto memorandum.
 • 00:37:52 Je zajímavé, že z německé strany
  na to absolutně nereagovali.
 • 00:37:56 Já si myslím,
  že kromě jiného si řekli:
 • 00:37:58 Netřeba reagovat,
  když je to takové jasné...
 • 00:38:02 Že někdo vůbec může se opovážit
  žádat kus německého území.
 • 00:38:07 Pro slovenskou vládu
  to potom všechno fungovalo,
 • 00:38:11 řekl bych, v té rovině,
  že žádali územní kompenzace,
 • 00:38:16 žádali revizi
  vídeňské arbitráže,
 • 00:38:20 s argumenty,
  že to nebylo celkem völkisch,
 • 00:38:23 čili že jsou území,
  která jsou většinově slovenská.
 • 00:38:28 A potom žádali obec Děvín,
  Petržalku a Moravské Slovácko.
 • 00:38:32 To všechno bylo v jednom balíku.
 • 00:38:36 Tento balík vlastně se dostal
  k Ribbentropovi
 • 00:38:39 podruhé v dubnu 41.
 • 00:38:44 On říkal,
  že Tuka byl v tom zaangažovaný,
 • 00:38:47 že Tuka vlastně dělal něco,
  co patřilo do jeho kompetence,
 • 00:38:51 protože on byl předsedou vlády
  i ministrem zahraničních věcí
 • 00:38:55 od léta 40.
 • 00:38:57 Takže on vlastně svému
  partnerovi Ribbentropovi
 • 00:39:01 předložil toto memorandum.
 • 00:39:04 To se dostalo vlastně
  na vědomí slovenské straně,
 • 00:39:08 angažoval se v tom
  i velvyslanec v Německu,
 • 00:39:12 sondoval,
  zda něco takového je možné.
 • 00:39:15 Dostal jasnou odpověď:
  O tomto nebudeme debatovat.
 • 00:39:19 Otázka maďarských kompenzací,
  tu postavili tak,
 • 00:39:23 že možná někdy v budoucnosti
  bychom se k tomu mohli vrátit.
 • 00:39:28 Teď na to není čas.
 • 00:39:30 Tam zřejmě hrála roli
  i politika Německa,
 • 00:39:33 rozděl a panuj,
 • 00:39:36 aby to napětí mezi Maďary
  a Slováky...
 • 00:39:38 -Trvalo.
 • 00:39:40 -...se celkem neztratilo.
 • 00:39:42 Aby Slováci si živili
  svoje naděje
 • 00:39:45 a byli o to věrnější
  a usilovnější,
 • 00:39:47 usilovněji nadbíhali Hitlerovi.
 • 00:39:50 Ale v tom 41. roce jednoduše
  dostali zamítavou odpověď,
 • 00:39:53 o tom se nedebatuje,
  tím to skončilo.
 • 00:39:56 -Tady je to o to absurdnější,
 • 00:39:58 že v té chvíli už neměli
  na slovácké straně partnery,
 • 00:40:01 protože ti slováčtí dobrodruzi,
 • 00:40:04 kteří do 15. března 39
  podporovali tu myšlenku iredenty,
 • 00:40:08 tak ti už dávno po tomto datu
  byli zcela ve službách
 • 00:40:12 říšské německé politiky.
 • 00:40:15 V žádném případě neměli zájem
  ještě oživovat...
 • 00:40:18 -Už poslouchali Němce
  a neměli zájem o Slovensko.
 • 00:40:21 -Ano, a je tedy absurdní,
  že právě v této chvíli,
 • 00:40:24 kdy už to všechno
  bylo předem ztraceno,
 • 00:40:26 se v tom generálním štábu
  generála Čatloše
 • 00:40:29 vytváří tato dvě memoranda,
 • 00:40:32 memorandum a memorandum
  o moravských Slovácích,
 • 00:40:36 která vytvořila nějaká skupina
  kolem zajímavé postavy,
 • 00:40:40 majora Cyrila Hluchého.
 • 00:40:43 To byla postava muže, který vedl,
 • 00:40:47 v okamžiku vzniku
  Československé republiky,
 • 00:40:50 dobrovolnickou slováckou brigádu
  na ochranu slovenských,
 • 00:40:54 nově vzniklých hranic
  proti Maďarsku.
 • 00:40:57 Tento Cyril Hluchý,
 • 00:40:59 který je nyní ve štábu
  generála Čatloše,
 • 00:41:01 vytváří tato dvě memoranda.
 • 00:41:05 Jak to první, tak to druhé
 • 00:41:08 nemělo žádnou šanci
  v té chvíli už na úspěch.
 • 00:41:11 -Pánové,
  tím vlastně skončil pokus
 • 00:41:14 o připojení Slovácka
  ke Slovensku.
 • 00:41:16 Nicméně, pravděpodobně,
  neboť dobře víme,
 • 00:41:19 že po roce 45, tedy v roce 45,
  už na podzim,
 • 00:41:23 a v roce 46 fungovaly
  velmi přísně lidové soudy
 • 00:41:28 a velmi přísně se hodnotila
  jakákoliv činnost podobného druhu.
 • 00:41:33 Jak to vlastně s těmi dobrodruhy
  a s tou organizací skončilo?
 • 00:41:38 S tou Národopisnou Moravou?
 • 00:41:40 -Z hlediska Národopisné Moravy
  to nebyly moc přísné soudy.
 • 00:41:45 Mimochodem, to,
  jak jste hovořil o těch dvou,
 • 00:41:47 řečeno dobovou terminologií,
  cikánských kapelách, Kubíkových,
 • 00:41:52 tak to byl jeden
  z takových obhajovacích argumentů,
 • 00:41:55 že je tedy zachránili
  před jejich vyvražděním.
 • 00:41:59 Ale takovýchto
  všelijakých argumentů
 • 00:42:02 každý z těch obžalovaných
  tam přinášel...
 • 00:42:05 Každý vždycky pro někoho
  ve svém okolí něco udělal.
 • 00:42:08 Takže ty mimořádné lidové soudy
  se nakonec zachovaly
 • 00:42:12 ke všem aktérům velmi shovívavě.
 • 00:42:18 To skončilo u několikaměsíčních
  nebo několikaletých trestů.
 • 00:42:25 A dokonce u hlavního aktéra,
  to byla figurka opravdu,
 • 00:42:29 ten Jan Úprka, tak u Jana Úprky
  to skončilo zcela bez trestu,
 • 00:42:34 protože byl seznán
  nezodpovědným za své činy.
 • 00:42:42 Byl tedy z těchto důvodů
  zdravotních posléze propuštěn
 • 00:42:46 do opatrování své ženy.
 • 00:42:49 Takže ten unikl trestu zcela.
 • 00:42:52 -A ten Vávra a ti další?
 • 00:42:54 -Pokud jde o Vávru,
  tak to je tak kuriózní postava,
 • 00:42:59 že já dodnes nevím
  po všech bádáních,
 • 00:43:02 co je a co není pravda,
 • 00:43:05 protože on ztratil z nějakých
  důvodů pak důvěru Němců.
 • 00:43:08 On tvrdí, že proto,
 • 00:43:11 že spolupracoval
  s Národním souručenstvím
 • 00:43:13 a s Eliášovou vládou,
  utekl na Slovensko.
 • 00:43:17 A objevil se až v 45. roce,
 • 00:43:19 s nabubřelým titulem
  velitel bojových praporů
 • 00:43:24 v partyzánských jednotkách
  na západním Slovensku a na Moravě.
 • 00:43:31 Po válce potom z tohoto titulu
  se angažoval
 • 00:43:34 jako zasloužilý partyzán
  v různých orgánech, podnikal.
 • 00:43:38 A také usiloval o vstup do KSČ.
 • 00:43:41 Ale nebyl přijat,
  přestože argumentoval,
 • 00:43:44 že vstoupil v čase svého pobytu
  partyzánském na Slovensku
 • 00:43:47 do Komunistické strany Slovenska.
 • 00:43:50 Pak tedy se
  za zvláštních okolností
 • 00:43:53 dostal do pozice vlastně
  protikomunistického bojovníka,
 • 00:43:58 utekl za hranice,
 • 00:44:01 posléze byl unesen z Rakouska
  zpátky na území,
 • 00:44:06 už Československé
  socialistické republiky,
 • 00:44:11 a tam byl v 53. roce popraven.
 • 00:44:14 Přitom, v jeho osudech se uvádí
  takové nejrůznější absurdity,
 • 00:44:19 jako že byl hlavním aktérem
  zavraždění Jana Masaryka.
 • 00:44:26 To aspoň tvrdí jistý autor
  Jaroslav Pospíšil
 • 00:44:30 ve své knize Hyeny,
 • 00:44:33 kde právě má Vávru
  za takovou hyenu.
 • 00:44:35 Na druhé straně,
 • 00:44:38 zase třeba Petr Radosta
  v protikomunistickém odboji
 • 00:44:41 ho uznává jako zasloužilého
  bojovníka proti komunismu.
 • 00:44:46 -Ta osoba Vávrova
  je skutečně velice temná.
 • 00:44:49 Je několik životopisů.
  Nevíme, který z nich je ten pravý.
 • 00:44:53 Možná, že všechny,
  možná, že žádný.
 • 00:44:56 Myslím, že to, co tady říkal
  pan profesor Mezihorák,
 • 00:44:59 je vyčerpávající,
  snad k tomu ještě dodat,
 • 00:45:01 že bývá spojován s vraždou
  majora Schramma v roce 1948,
 • 00:45:05 tedy zase skutečně odbojáře,
 • 00:45:07 který ale spolupracoval
  nepochybně
 • 00:45:10 se sovětskou tajnou službou,
  byl zavražděn.
 • 00:45:15 Jeho vrahové byli dopadeni.
 • 00:45:17 To byl nějaký Choc.
 • 00:45:20 -Student.
 • 00:45:22 -Student.
 • 00:45:26 Později jaksi ta jeho role
  byla zase zpochybňována.
 • 00:45:29 Vávra,
 • 00:45:31 když za nejasných okolností
  se vrátil do Československa,
 • 00:45:34 zřejmě tedy byl unesen,
 • 00:45:36 tak pak také vystupoval
  jako svědek obžaloby
 • 00:45:39 v různých politických procesech,
 • 00:45:41 mimo jiné i v procesu
  s Miladou Horákovou,
 • 00:45:43 kdy tedy tam podal svědectví
 • 00:45:45 o jaksi zrádné
  zahraniční emigraci.
 • 00:45:48 Pochopitelně,
  lidsky to umíme pochopit,
 • 00:45:51 že si chtěl zachránit život.
 • 00:45:53 Stejně mu to nepomohlo,
  když byl vytěžen,
 • 00:45:56 tak byl fakticky likvidován,
 • 00:45:58 protože asi toho věděl
  příliš mnoho.
 • 00:46:01 Ale rozhodně si myslím,
 • 00:46:03 že asi není důvod
  ho příliš litovat.
 • 00:46:05 -Na slovenské straně,
  přitížilo to někomu?
 • 00:46:09 -Pokud znám materiály
  národního soudu,
 • 00:46:12 některé materiály lidových soudů,
  ty jsem měl také k dispozici,
 • 00:46:17 tato otázka nehrála při těchto
  procesech žádnou úlohu.
 • 00:46:25 -Pánové, poslední otázka.
  Jsme v té Galerii Joži Úprky.
 • 00:46:30 Jeho syn se pokoušel o odtržení
  Slovácka ke Slovensku. Připojení.
 • 00:46:37 Sám Úprka, malíř,
  měl s tím něco společného?
 • 00:46:40 Nebo jak se k tomu stavěl,
 • 00:46:43 k tomu postavení Slovácka
  v té době?
 • 00:46:48 -Potomci Úprkovi
  mě několikrát kritizovali,
 • 00:46:53 že v té knize křivdím Jožovi,
  ale špatně ji četli, tu knihu.
 • 00:46:57 Joža Úprka sám se neexponoval
  v těchto událostech,
 • 00:47:02 ani ve prospěch ľudácký,
  ani ve prospěch nacistický.
 • 00:47:06 Ale na druhé straně,
  řadou svých vyjádření, postojů,
 • 00:47:11 to, že také nedementoval to,
  co se o něm říkalo,
 • 00:47:16 s čím se argumentovalo,
 • 00:47:20 tak tím samozřejmě potom
  nahrával těm věcem,
 • 00:47:24 které se odehrály.
 • 00:47:30 Na rozdíl tedy od Joži,
  ten jeho syn Janek,
 • 00:47:33 Joža sám mu říkal "hloupý Jan",
  protože on nebyl velkého ducha,
 • 00:47:37 tak ten právě proto,
  že měl komplex z toho,
 • 00:47:40 že nedosahuje velikosti
  svého otce,
 • 00:47:43 tak se potom
  o to více těšil z toho,
 • 00:47:46 jak naráz se stává personou,
 • 00:47:49 s níž se scházejí pohlaváři
  protektorátní a německé moci.
 • 00:47:57 Takže Joža Úprka
  byl velký umělec,
 • 00:48:00 ale malý občan,
  který si často neviděl do pusy.
 • 00:48:03 Jak ľudácká propaganda,
 • 00:48:06 tak potom tedy nacistická
  propaganda jej zneužívaly.
 • 00:48:11 Zneužívaly jeho jméno.
 • 00:48:14 Už to třeba,
 • 00:48:16 že za jeho rakví kráčel
  zástupce říšského protektora
 • 00:48:21 v tom pohřebním průvodu,
  jaksi mělo naznačit,
 • 00:48:24 že Joža Úprka je ten,
 • 00:48:27 který je pro spolupráci
  s velkoněmeckou říší.
 • 00:48:32 -Dodal bych, že v tom vyhlášení,
  tedy odtržení Slovácka,
 • 00:48:36 připojení k Slovensku,
  bylo napsáno,
 • 00:48:40 že národní výbor pod vedením
  akademického malíře J. Úprky...
 • 00:48:44 Oni tam dali jenom iniciálu "J"
  právě proto,
 • 00:48:48 aby veřejnost se domnívala,
  že tedy jde o Jožu Úprku,
 • 00:48:52 protože toho znal každý,
  toho Jana Úprku neznal nikdo.
 • 00:48:55 Joža Úprka se od toho
  distancoval veřejně,
 • 00:48:59 když si to přečetl,
 • 00:49:01 protože právě všichni
  se domnívali, že jde o něj,
 • 00:49:05 ačkoliv to nebyla pravda.
 • 00:49:07 Čili jeho obviňovat z toho,
 • 00:49:10 že by stál
  za tou separatistickou akcí,
 • 00:49:12 je nekorektní a věcně nesprávné.
 • 00:49:15 Ale ještě k té identitě,
  zajímavé je, že v době,
 • 00:49:20 kdy skutečně
  za té druhé republiky
 • 00:49:23 vrcholila ta separatistická
  slovácká akce,
 • 00:49:27 tak úřady, především
  zemský úřad v Brně, se lekly,
 • 00:49:31 že by přece jenom
  z toho něco mohlo být.
 • 00:49:34 A udělaly si průzkum
  na celé Moravě.
 • 00:49:38 Jednotlivá obecní zastupitelstva
 • 00:49:40 to v naprosté většině případů
  odmítla.
 • 00:49:44 Ale objevuje se tam požadavek,
 • 00:49:47 velice často, že nyní tedy,
  kdy republika se federalizuje,
 • 00:49:51 Slovensko dostalo autonomii,
 • 00:49:53 Podkarpatská Rus
  dostala autonomii,
 • 00:49:56 tak že i Morava by měla mít
  stejné postavení
 • 00:49:58 jako ostatní země.
 • 00:50:01 Ten moravský, řekněme,
  regionalismus
 • 00:50:03 nebo zemský patriotismus,
 • 00:50:05 ten v tom roce 38
  se ukázal jako velice silný.
 • 00:50:08 Vrací se nám potom třeba
  v roce 1968, znovu...
 • 00:50:11 -I po roce 1990.
 • 00:50:13 -V roce 1991.
 • 00:50:15 Ale neztotožňoval bych to
  v žádném případě
 • 00:50:18 s tou separatistickou akcí
 • 00:50:20 a už vůbec ne s osobností
  Joži Úprky.
 • 00:50:22 -Pánové, já vám děkuji.
 • 00:50:24 Já myslím, že jsme si
  dneska probrali téma,
 • 00:50:27 které docela by mohlo
  lidi zajímat, protože,
 • 00:50:31 jak jsem říkal na začátku,
  o něm prakticky nic nevíme.
 • 00:50:35 Takže teď už víme.
  Proto vám děkuji moc.
 • 00:50:37 A vám děkuji,
  že jste se na nás dívali.
 • 00:50:40 Příště u Historie.cs na shledanou.
 • 00:50:45 -Spravedlnost sa dycky ubírá
  klikatýma cestama.
 • 00:50:49 Pravda ale je,
 • 00:50:51 že dycky donde tam,
  kam chce a kam musí.
 • 00:50:54 Nekomu by sa zdálo,
  že jsme správnú cestu nevolili.
 • 00:50:59 A že jsme šli aj proti
  jakémusi světskému právu.
 • 00:51:03 Ale kdo ste bez viny,
  hoďte kameněm.
 • 00:51:10 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2018

Související