iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 4. 2018
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
13883
zhlédnutí

Historie.cs

Zorbové v Čechách a na Moravě

Konstantinos Tsivos — Thomas Kulidakis — George Agathonikiadis — Kateřina Králová — Froso Tarasidu

Mezi námi žijí lidé s řeckými jmény a příjmeními. Kde se tady vzali?

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:15 -Pane, kolik je hodin?
  -Já nevím.
 • 00:00:18 -Nevím... Dyť máte hodinky!
 • 00:00:20 -Nevidím.
 • 00:00:25 -Nevidím nic... Já byl ten...
  U partyzánů. Nemáte sirku?
 • 00:00:32 -Tady.
  -Děkuju.
 • 00:00:35 -Kde jste to tam žil,
  v tom Řecku?
 • 00:00:38 -Ale na takovým malým městečku.
  To bylo...
 • 00:00:40 Nemáte ještě cigaretu?
 • 00:00:44 Pod takovou vysokou horou to bylo.
  Jmenovala se Olympos.
 • 00:00:51 -Cože? Vy jste žil pod Olympem?
  -Vy znáte Olympos?
 • 00:00:55 -Abych neznal Olympos,
  sídlo Diovo!
 • 00:00:59 -Koho?
  -Diovo! Zeus!
 • 00:01:01 -Zeus? Toho neznám. Co dělal?
 • 00:01:04 -To byl řecký bůh.
 • 00:01:06 Všichni řecký bohové
  měli sídlo na Olympu.
 • 00:01:08 -To je velký smrad.
  Nemáte popelník?
 • 00:01:13 Víte,
  já na tom Olympu jsem pásl kozy.
 • 00:01:16 Já byl ten... Pasták.
 • 00:01:18 Jednou jsem pásl
  a šli partyzáni...
 • 00:01:21 A že musím s nimi,
  jinak že oni mě pif paf...
 • 00:01:25 Tak jsem šel s nimi
 • 00:01:27 a pak jsem už Olympos
  nikdy neviděl.
 • 00:01:35 -Tohle byla povídka
  Já, truchlivý Bůh,
 • 00:01:38 zfilmovaná před 50 lety.
 • 00:01:40 Autor Milan Kundera.
 • 00:01:45 V hlavní roli Apostolka,
  půvabného Řeka,
 • 00:01:48 byl geniální Pavel Landovský.
 • 00:01:50 Není náhoda, že to byl Řek,
 • 00:01:52 protože když se tady podívám
  do svých zápisků, tak vidím,
 • 00:01:55 že například v roce 2013
 • 00:01:57 byla nejstarší obyvatelka
  České republiky
 • 00:01:59 paní Evangelia Čarasová,
 • 00:02:02 že za národní tým, stolní tenis,
 • 00:02:04 a pak novinářem
  byl Ivan Andreadis.
 • 00:02:08 Známe Marthu a Tenu Elefteriadu.
 • 00:02:11 Známe Papadopulose
  a Jankulovského, fotbalisty.
 • 00:02:15 Mimo jiné Kostase Samarase,
  majitele Kofoly.
 • 00:02:19 Nedávno byl v televizi
  film Můj strýček Archimedes,
 • 00:02:24 kde hrál opět půvabnou roli Řeka
  Ondřej Vetchý.
 • 00:02:28 Já neumím vyslovit
  jméno toho režiséra.
 • 00:02:31 Jak se jmenoval?
 • 00:02:34 -Pan režisér se jmenuje
  Agathonikiadis příjmením.
 • 00:02:38 Není to zvyklé jméno
  v našich končinách.
 • 00:02:41 -Čili řeckých jmen se pohybuje
  v Čechách a na Moravě,
 • 00:02:46 ostatně i na Slovensku dříve,
  když jsme byli Československo,
 • 00:02:49 poměrně dost.
 • 00:02:52 Čím to je, se chci zeptat
  paní Kateřiny Králové.
 • 00:02:54 Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:56 -A Konstantinose Tsivose,
  dobrý den.
 • 00:02:58 -Dobrý den.
  -Takže čím to?
 • 00:03:01 -Už vlastně za první republiky,
 • 00:03:03 zvláště v té meziválečné době
  Československa,
 • 00:03:07 ke klasickému vzdělávání
  patřilo klasické Řecko
 • 00:03:11 a takový ten obdiv
  klasickým Řeckem tu byl.
 • 00:03:14 Na druhou stranu,
 • 00:03:17 většina obyvatel
  a občanů Československa
 • 00:03:19 tehdy Řeka v podstatě nepotkala.
 • 00:03:26 To se výrazně změnilo
  po druhé světové válce,
 • 00:03:28 v době,
 • 00:03:30 kdy vlastně docházelo k takové
  té transformaci Československa,
 • 00:03:34 kdy v Řecku tomu svým způsobem
 • 00:03:37 možná chvíli bylo
  trošku podobně.
 • 00:03:39 Historikové zcela
  jasně dokládají,
 • 00:03:42 archivy tomu napovídají,
 • 00:03:45 nebo nám pomohly
  to identifikovat,
 • 00:03:47 že pokud by v Řecku
  probíhaly svobodné volby,
 • 00:03:51 tak že by zřejmě
  Komunistická strana Řecka
 • 00:03:54 v té době jednoznačně zvítězila.
 • 00:03:57 Nicméně, ten konflikt,
  který se rozpoutal,
 • 00:04:00 ten občanský konflikt,
  občanská válka nedopadla pro ty,
 • 00:04:04 kteří byli stoupenci
  komunistické strany,
 • 00:04:06 nebo ty, kteří žili tam,
 • 00:04:09 kde operovaly jednotky
  té rebelské armády,
 • 00:04:13 komunistické armády,
  demokratické armády Řecka,
 • 00:04:17 tak byli perzekuováni za to,
 • 00:04:20 že tedy nějakým způsobem
  spolupracovali,
 • 00:04:23 nebo, dejme tomu,
  se klonili k tomu,
 • 00:04:26 co jim komunistické kádry
 • 00:04:28 často na světem
  zapomenutém venkově říkaly.
 • 00:04:33 Samozřejmě, jim přišlo
  svým způsobem sympatické,
 • 00:04:37 jakou jistou osvětu tam přinášeli.
 • 00:04:40 Velký řecký analfabetismus
  třeba v té době,
 • 00:04:44 kdy v těch vesnicích děti
  neměly možnost chodit do školy,
 • 00:04:47 plus samozřejmě válkou ani
  žádné školství neexistovalo.
 • 00:04:51 Najednou se tam objevily elity,
  kádry, komunistické strany,
 • 00:04:56 které přinášely školství,
  zdravotnictví, úřady,
 • 00:05:01 vzdělávaly
  tyto venkovské obyvatele
 • 00:05:05 a vlastně donesly jim
  něco nového,
 • 00:05:08 donesly jim svým způsobem
  naději.
 • 00:05:10 -Můj praděd,
  tak ten byl velmi bohatý.
 • 00:05:13 Ten měl velké statky,
  měl polnosti, měl lesy a podobně.
 • 00:05:19 Měl mnoho zvířat.
  Ale žil na severu Řecka.
 • 00:05:21 To znamená, sever Řecka
  nejdříve zasáhla válka,
 • 00:05:24 která byla původně s Itálií,
 • 00:05:26 v rámci druhé světové války
 • 00:05:28 následně byla německá invaze
  a podobně.
 • 00:05:30 Vše vyvrcholilo občanskou válkou.
 • 00:05:32 To znamená,
  že on tam celou dobu žil v době,
 • 00:05:34 kdy docházelo
  k velkým válečným bojům.
 • 00:05:37 Jedna z mých příbuzných,
 • 00:05:39 ta tenkrát odešla do hor bojovat
  právě jako partyzánka
 • 00:05:42 proti Němcům
  nebo proti okupantům.
 • 00:05:44 Následně,
  když začala občanská válka,
 • 00:05:47 tak lidé,
  kteří v té době tam žili,
 • 00:05:49 tak to měli velmi těžké,
 • 00:05:51 protože obě strany
  vlastně chtěly,
 • 00:05:53 aby se k nim přidali,
  aby je podporovali a podobně.
 • 00:05:56 Museli si nějakým způsobem vybrat.
 • 00:05:58 Když tedy docházelo
  ke konci té války,
 • 00:06:02 v posledních dvou letech
  v podstatě,
 • 00:06:04 tak došlo k tomu,
 • 00:06:06 že z těch území,
  ve kterých probíhaly boje,
 • 00:06:08 které byly
  ať už pod kontrolou partyzánů
 • 00:06:11 nebo se dostávaly
  pod kontrolu partyzánů,
 • 00:06:13 tak odešly také děti.
 • 00:06:15 Na toto dějinné období
  se dá nazírat dvěma způsoby.
 • 00:06:18 Samozřejmě.
 • 00:06:20 Ti partyzáni
  nebo ta partyzánská strana,
 • 00:06:23 tak ta tvrdí,
  že ty děti byly zachráněny,
 • 00:06:25 kdežto druhá strana,
  ta tenkrát vládní, bojující,
 • 00:06:28 tak ta tvrdí,
  že naopak byly unesené.
 • 00:06:30 Každopádně, faktem je,
  že moje babička a můj děda,
 • 00:06:34 tak ti byli
  právě mezi těmito dětmi,
 • 00:06:37 které tedy opustily Řecko.
 • 00:06:40 Následně se dostali
  do různých zemí východního bloku,
 • 00:06:44 s tím,
 • 00:06:45 že například moje babička
 • 00:06:47 následně nemohla vidět
  sestru 40 let,
 • 00:06:49 protože sestra zůstala.
 • 00:06:52 Mezitím samozřejmě
  část toho majetku,
 • 00:06:54 o ten jsme přišli a podobně.
 • 00:06:56 To znamená, že to byla
  opravdu dějinná historie.
 • 00:06:59 Naše rodina byla semleta
  tímto způsobem kolem dějin.
 • 00:07:03 Ale do aktivního komunistického
  hnutí jsme nepatřili,
 • 00:07:07 protože já pocházím
  z republikánské liberální rodiny.
 • 00:07:12 -Můžeme mluvit hlavně
  o dvou skupinách emigrantů,
 • 00:07:16 kteří sem přišli z Řecka.
 • 00:07:18 Jednak je to dětská emigrace,
  která přichází v době,
 • 00:07:21 kdy pokračuje občanská válka,
  v roce 48.
 • 00:07:29 Jedná se o děti ve věku
 • 00:07:31 od několika dnů nebo měsíců
  do 14 let.
 • 00:07:35 A pak je to dospělá emigrace,
 • 00:07:37 která sem přichází po skončení
  občanské války v Řecku.
 • 00:07:45 Nejedná se
  o nějakou jednolitou masu,
 • 00:07:49 o lidi emigrantů.
 • 00:07:51 Ty cesty, které využili,
  aby se sem dostali,
 • 00:07:55 tak ty byly velmi různorodé.
 • 00:07:58 Většina těch dětí
  se sem dostala po souši,
 • 00:08:01 přes Albánii, Jugoslávii,
  Maďarsko.
 • 00:08:05 Vlakovými transporty.
 • 00:08:07 Jedná se asi o čtyři tisíce dětí.
 • 00:08:10 Plus další tisíc dětí přišel
  po skončení občanské války.
 • 00:08:15 Celkem z Řecka...
 • 00:08:18 -To tam zůstali jejich rodiče
  a ty děti přišly sem?
 • 00:08:21 -Přesně tak.
 • 00:08:23 Byly to většinou děti,
  které pocházely z vesnic,
 • 00:08:26 kde se odehrávaly ty boje.
 • 00:08:31 Pro všechny z nich,
  kteří se sem dostali,
 • 00:08:34 tak ten útěk,
 • 00:08:36 který byl organizován
  Komunistickou stranou Řecka,
 • 00:08:40 představoval spásu.
 • 00:08:42 Oni to takhle
  dneska taky většinou vnímají.
 • 00:08:46 Dostalo se jim skvělého přijetí
 • 00:08:49 ze strany československých občanů
  i československých institucí,
 • 00:08:55 protože to byly děti bojovníků,
 • 00:08:58 kteří bojovali
  proti americkým imperialistům.
 • 00:09:07 A pak od konce občanské války,
  od konce srpna roku 1949,
 • 00:09:12 sem a do dalších šesti
  lidově demokratických zemí,
 • 00:09:17 včetně Sovětského svazu,
 • 00:09:20 přichází z Řecka celkem zhruba
  asi 80 až 100 tisíc emigrantů.
 • 00:09:26 Největší skupina
  z nich přichází do Taškentu.
 • 00:09:31 Druhá největší skupina
  právě do Československa.
 • 00:09:39 -Já jsem se dostal do Čech
  v roce 1949.
 • 00:09:44 Bylo mi osmnáct měsíců.
 • 00:09:47 Přijel jsem v podstatě
  ve vagónech.
 • 00:09:52 Tehdy přijelo
  do tehdejšího Československa
 • 00:09:55 asi 3 500 řeckých dětí.
 • 00:09:57 Akorát si pamatuji, a to nevím,
  jestli jsem si to vymyslel,
 • 00:10:05 že mě držela
  nějaká paní v náručí.
 • 00:10:08 Snažila se mě, řekl bych, uspat.
 • 00:10:14 Strašně mi bylo dobře,
  protože krásně voněla.
 • 00:10:17 Voněla v podstatě tak,
  jak voní všechny mámy.
 • 00:10:22 To byla jediná taková vzpomínka.
 • 00:10:24 Já jsem měl to štěstí, že...
 • 00:10:27 Já jsem byl v dětském domově...
 • 00:10:30 V tom... Ve Veselíčku na Moravě.
 • 00:10:35 Celý život,
 • 00:10:37 až do mého odjezdu v 83. roce
  do Řecka,
 • 00:10:40 celý život jsem
  se tam chtěl jít podívat.
 • 00:10:44 Podařilo se mi to
  asi měsíc předtím.
 • 00:10:47 Takže jsem tam šel
 • 00:10:50 a sedl jsem si v podstatě
  do toho pokoje,
 • 00:10:52 kde bylo tehdy
  asi dvanáct postelí.
 • 00:10:54 Ta paní, ta uklízečka,
 • 00:10:57 měla zase takový pocit,
  jako cit matky.
 • 00:11:00 Řekla:
  Já vás tady nechám samotného.
 • 00:11:02 Odešla.
 • 00:11:04 Já jsem tam seděl asi půl hodiny,
  tekly mi slzy.
 • 00:11:07 A pak jsem odešel,
  ona přišla, zamkla.
 • 00:11:09 To byl takový, řekl bych,
  poslední dotyk toho dětství.
 • 00:11:15 -Ve Všebořicích v Ústí nad Labem
  je tábor řeckých dětí,
 • 00:11:18 které jsme pozvali
  do Československa.
 • 00:11:20 Jsou to děti,
 • 00:11:22 jejichž rodiče byli zavražděni
  nebo deportováni,
 • 00:11:24 děti, v jejichž očích se stále
  ještě odrážejí válečné hrůzy,
 • 00:11:28 jimiž prošly.
 • 00:11:30 -Jak oni vlastně
  tady byli umisťováni?
 • 00:11:33 Kde najdeme ty lokality,
  kde bylo nejvíc Řeků?
 • 00:11:36 -Tak samozřejmě
  poválečná situace nahrávala tomu,
 • 00:11:40 kam tyto děti, rodiny umístit.
 • 00:11:43 Jednak tedy šlo o zestátňování
  nejrůznějších budov, majetků,
 • 00:11:49 uprázdněných budov,
 • 00:11:51 od rekreačních sídel,
  malých zámečků a podobně,
 • 00:11:56 po vesnice,
 • 00:11:58 které se takříkajíc
  uvolnily kvůli odsunu.
 • 00:12:02 Byla tam zajímavá teze
 • 00:12:05 vůdce Komunistické strany Řecka
  Nikose Zachariadise,
 • 00:12:09 který si představoval
  jaksi Československo po svém.
 • 00:12:14 Měl představu,
  že by řečtí obyvatelé,
 • 00:12:18 řečtí občané měli být umístěni
  v místech,
 • 00:12:22 která budou podobná
  jejich domácí krajině.
 • 00:12:26 Představoval si,
 • 00:12:29 že právě hornatá území
 • 00:12:31 by jim mohla nejvíce
  navodit pocit domova.
 • 00:12:35 Samozřejmě,
  podíváme-li se na české klima,
 • 00:12:39 srovnáme-li to
  s očekáváním toho,
 • 00:12:42 co si od horských vesnic
  představuje Řek
 • 00:12:46 odněkud z Olympu nebo i výše,
  tak je ta situace úplně odlišná.
 • 00:12:51 Očekávali, že budou moci
  pěstovat olivovníky.
 • 00:12:55 Očekávali úplně jiné klima.
 • 00:12:58 -Mléko a strdí.
 • 00:13:00 -Mléko a strdí.
 • 00:13:02 Svíčková jim nechutnala.
 • 00:13:04 Nechápali,
  proč vaříme ty chleby,
 • 00:13:07 ty bagetky,
  kterým říkáme knedlíky,
 • 00:13:09 zaléváme je mléčnou omáčkou.
 • 00:13:12 Bylo to opravdu...
 • 00:13:14 Byl to svým způsobem
  kulturní šok,
 • 00:13:16 který ty děti prožívaly.
 • 00:13:19 Ale samozřejmě,
  v porovnání s hladem,
 • 00:13:21 který sužoval Řecko
  za druhé světové války,
 • 00:13:24 kdy v Řecku zemřelo
 • 00:13:26 pravděpodobně
  několik set tisíc obyvatel,
 • 00:13:30 tak situace v Československu
  byla rájem na zemi.
 • 00:13:37 -Já jsem se sem nedostala.
  Já jsem se tady narodila.
 • 00:13:40 Moje maminka sem z Řecka
  přišla jako sirotek.
 • 00:13:47 Po té občanské válce,
  která začala roku 1946.
 • 00:13:51 Až do toho 49. roku...
 • 00:13:53 Ona přišla o oba dva rodiče.
 • 00:13:55 Samozřejmě, fašisti zabili dědu.
 • 00:13:58 Postříleli je u zdi.
 • 00:14:00 Má tam dodnes pomník,
  u nich na vesnici.
 • 00:14:03 Je tam napsaný.
 • 00:14:05 Maminka jí umřela.
 • 00:14:07 Čili ona s příbuznými
  se dostala sem,
 • 00:14:11 přes Jugoslávii,
  Maďarsko, až do Čech.
 • 00:14:14 Vzpomíná na to moc dobře,
  protože oni vlastně měli...
 • 00:14:17 To si asi neumíme představit.
 • 00:14:19 Ten život musel být hrozně tvrdý
  a zlý.
 • 00:14:25 Ona vlastně vzpomíná velmi dobře
 • 00:14:27 na to přijetí
  v tom Československu,
 • 00:14:30 jak je přijali,
  jak je odvšivili, nakrmili.
 • 00:14:33 To je prostě...
  Samozřejmě vzdělali a tak dále.
 • 00:14:36 Takže maminka na to období
  vzpomíná velmi pěkně.
 • 00:14:40 -Vesměs se jednalo o lidi,
 • 00:14:42 kteří pocházeli
  ze severozápadního Řecka,
 • 00:14:45 které v tehdejších podmínkách
  představovalo
 • 00:14:49 tu oblast nejzaostalejší.
 • 00:14:51 Jednalo se o lidi,
  kteří pocházeli z vesnic,
 • 00:14:55 pastevce a rolníky.
 • 00:14:58 Jejich cesty sem
  taky byly různorodé.
 • 00:15:01 Polovina z nich přešla přes...
 • 00:15:04 Odvezly je polské lodě,
 • 00:15:07 které je převzaly
  v albánském přístavu Drač.
 • 00:15:11 Předpokládám,
 • 00:15:14 že většina z nich
  poprvé v životě viděla moře.
 • 00:15:18 Pak ta cesta...
 • 00:15:21 15 dní v moři...
 • 00:15:24 Prošli celým Středomořím,
 • 00:15:27 přes Gibraltar se dostali
  do polského přístavu Gdyně,
 • 00:15:32 odkud pak vlakovými soupravami
  byli dopraveni do Československa,
 • 00:15:38 do Maďarska, do Rumunska.
 • 00:15:41 Takhle cestovala
  polovina z nich, co sem přišla.
 • 00:15:45 Druhá polovina sem přišla
  z jiného utečeneckého tábora,
 • 00:15:50 který fungoval
  v tehdejší Jugoslávii,
 • 00:15:54 ve městečku Bulkes.
 • 00:15:57 Oni neměli ponětí,
  kam vůbec pojedou,
 • 00:16:00 kde to Československo leží.
 • 00:16:03 -Oni přišli
  úplně do jiného světa.
 • 00:16:05 -Přesně tak.
 • 00:16:08 Hlavně u nich fungoval
  ten pocit dočasnosti,
 • 00:16:10 který byl zachován
  i v dalších letech.
 • 00:16:14 Přišli s tím,
  že tady zůstanou dva tři roky,
 • 00:16:18 pak že ta revoluce v Řecku
  bude vítězná a...
 • 00:16:22 -Oni se budou moci vrátit.
 • 00:16:24 -Přesně tak.
  -K čemuž tedy nedošlo.
 • 00:16:27 -Když mí prarodiče přišli sem,
 • 00:16:30 já tedy mohu čerpat nyní spíše
  jenom z informací mojí babičky,
 • 00:16:35 tak velký civilizační šok
  to nebyl.
 • 00:16:37 Ona vlastně dodnes vzpomíná
  na to,
 • 00:16:40 jak se k nim kdo zachoval,
  ona říkala,
 • 00:16:42 že krásně se k nim
  zachovali Albánci,
 • 00:16:44 kteří se o ně
  velmi dobře postarali.
 • 00:16:46 Následně říkala,
  že i Srbové se snažili,
 • 00:16:49 byť tedy měli méně prostředků,
  a že když přišli sem,
 • 00:16:52 tak dodnes vlastně
  mi vštěpuje to,
 • 00:16:54 že musíme být vděční
  až do dalších generací,
 • 00:16:56 nevím kolika, ale samozřejmě,
  já s tím souhlasím,
 • 00:16:59 musíme být prostě vděční Čechům
  a tehdejšímu Československu,
 • 00:17:03 nynější České republice,
  samozřejmě,
 • 00:17:05 že o tyto děti bylo postarané.
 • 00:17:07 To znamená, vzpomíná
  v tomto smyslu na to dobře.
 • 00:17:10 Ovšem, následně došlo
  k takové částečné indoktrinaci,
 • 00:17:14 protože ty děti byly
  přemístěné do dětských domovů.
 • 00:17:17 V těch dětských domovech
 • 00:17:20 byly tedy vychovávané
  v rámci té ideologie,
 • 00:17:23 která byla poplatná době.
 • 00:17:25 Docházelo k branným cvičením.
 • 00:17:27 A dokonce docházelo
  k jejich částečné přípravě,
 • 00:17:30 aby se mohli případně
  vrátit na tu frontu.
 • 00:17:32 Dějiny nám ukazují,
 • 00:17:34 že následně
  první takový kontingent dětí,
 • 00:17:37 který se vrátil,
  tak byly děti z Rumunska.
 • 00:17:39 V prvním boji v podstatě
  všechny tyto děti umřely,
 • 00:17:42 takže těch dětí,
  které byly v Československu,
 • 00:17:44 už se to netýkalo.
 • 00:17:47 Ale byly tady vychovávané
  tedy ty děti v domovech,
 • 00:17:49 v českých domovech,
  v československých domovech,
 • 00:17:52 učily se jazyk postupně
  a podobně.
 • 00:17:54 -Tak co, Jarmilo,
  jací jsou ti noví?
 • 00:17:58 Nejsou to náhodou cikáni?
 • 00:18:01 -Prosím tě, nech toho!
  Přišli z Řecka.
 • 00:18:05 -A co tu chcou?
 • 00:18:08 -V novinách psali,
  že utekli před válkou.
 • 00:18:13 -Dyť válka skončila
  před čtyřma rokama.
 • 00:18:15 A to šli pěšky?
 • 00:18:18 To musí být daleko, to Řecko!
 • 00:18:22 -Jak reagovali ti Češi opravdu?
 • 00:18:24 Vy jste říkal,
  že je přijali hezky.
 • 00:18:26 Já to chápu.
 • 00:18:28 Když přijdou zbídačelé děti
  i dospělí lidé,
 • 00:18:31 tak člověk se k nim chová hezky.
 • 00:18:33 Ale jak dlouho?
  Kdy jim začnou vadit?
 • 00:18:35 Byl tady někdy...
 • 00:18:37 Došlo k tomu momentu
  takového toho kulturního vzepření
 • 00:18:40 toho českého elementu?
 • 00:18:43 -Samozřejmě,
 • 00:18:45 že v archivních dokumentech
  můžeme pozorovat
 • 00:18:47 i jisté resentimenty,
  které hovoří o tom,
 • 00:18:49 že to očekávání nebo
  ten obraz toho Řeka byl spíše,
 • 00:18:53 jak vidíme na okolních obrázcích,
  antický.
 • 00:18:55 Ta realita byla jiná.
 • 00:18:57 Nepřišli k nám Platóni
  a Aristotelové.
 • 00:19:01 Přišli k nám negramotné děti
  a negramotní dospělí.
 • 00:19:05 Na druhou stranu...
 • 00:19:07 -S jiným způsobem chování.
 • 00:19:09 -S jiným způsobem chování,
 • 00:19:11 které samozřejmě
  si nemohli osvojit,
 • 00:19:13 protože ta realita
  řeckého venkova byla jiná.
 • 00:19:15 Bavíme-li se o elektrifikaci
  řeckého venkova,
 • 00:19:18 pohneme se někam
  do 50., 60. let.
 • 00:19:20 To znamená,
 • 00:19:22 že většina těch dětí
  nezažila něco jako elektriku,
 • 00:19:25 nezažila sociální zařízení.
 • 00:19:27 Velice často neznala příbor,
  porcelán a podobné věci,
 • 00:19:30 se kterými se setkávala
  teprve tady.
 • 00:19:32 Ale myslím si,
 • 00:19:35 že ten přístup tehdy byl
  velice vhodně pozvolně zvolen.
 • 00:19:39 Možná to bylo...
 • 00:19:41 Nebo jistě to bylo dáno
  i dobou a podmínkami,
 • 00:19:45 ve kterých
  k této migraci docházelo.
 • 00:19:47 Na druhou stranu,
 • 00:19:50 ta první fáze
  těch sběrných center,
 • 00:19:53 do kterých se tedy
  ti příchozí uprchlíci dostali,
 • 00:19:57 tak tam se potkali s velice
  omezeným množstvím Čechů,
 • 00:20:01 kteří tam byli stacionováni
  za tím účelem,
 • 00:20:04 aby se o tu skupinu postarali.
 • 00:20:06 Ať už zdravotně nebo sociálně.
 • 00:20:09 Z těchto míst byli
  vlastně převezeni do míst,
 • 00:20:13 která byla vylidněna,
  tudíž zase žili pospolu.
 • 00:20:17 A pouze ty děti postupem času
  začaly být posílány do škol.
 • 00:20:23 Tedy k první interakci
  dochází z velké části
 • 00:20:27 u toho dětského osazenstva
  ve školách,
 • 00:20:31 kdy se netvořily masové třídy,
 • 00:20:33 ale v každé třídě
  mohlo být několik Řeků,
 • 00:20:37 tedy tou většinou pořád
  zůstávaly české, místní dětí.
 • 00:20:41 U těch dospělých
  to potom bylo tak,
 • 00:20:43 že se dělaly pokusy
  se zakládáním
 • 00:20:46 například jednotných
  zemědělských družstev,
 • 00:20:49 která by byla ryze řecká.
 • 00:20:51 Ne úplně to začalo...
  Ne úplně to fungovalo.
 • 00:20:54 Potom tyto osoby byly
  umístěny často do průmyslu,
 • 00:20:57 což retrospektivně
  samotní Řekové výrazně oceňují,
 • 00:21:02 protože najednou nabyli
  schopností a dovedností,
 • 00:21:05 které v tom Řecku
  by nebyli schopni získat.
 • 00:21:08 I když se vraceli do Řecka,
 • 00:21:10 tak na trhu práce
  byli zajímavou pracovní silou,
 • 00:21:13 která byla natolik dovedná...
 • 00:21:15 -Kvalifikovaná.
 • 00:21:17 -...kvalifikovaná, že to Řecko
  v podstatě neexistovalo,
 • 00:21:20 a tím předčili
  často místní obyvatelstvo.
 • 00:21:23 Takže tím,
  že ten proces byl celý pozvolný,
 • 00:21:27 tak mám pocit,
 • 00:21:29 že v českém prostředí
  zůstává zachován obraz,
 • 00:21:33 relativně velmi pozitivní,
  bodrého Řeka,
 • 00:21:36 přesně toho Zorbase,
 • 00:21:38 který nakonec
  po konci studené války
 • 00:21:41 si otevírá tavernu
  a dává nám takový ten pocit
 • 00:21:46 toho slunného Řecka.
 • 00:21:48 -Takové té svobodomyslnosti.
 • 00:21:50 -Je bujarý a zajímavý.
 • 00:21:52 Ale vlastně
  se to české obyvatelstvo,
 • 00:21:55 nebo československé obyvatelstvo,
 • 00:21:57 přestože tedy na Slovensko,
  což je také důležité říci,
 • 00:22:00 Řekové umisťováni
  hromadně nebyli,
 • 00:22:03 týkalo se to spíše jižní
  a nejvíce severní Moravy...
 • 00:22:10 V podstatě nám vytváří pocit,
  že je všechno v pořádku,
 • 00:22:14 že to nejsou uprchlíci,
 • 00:22:16 kteří se k nám jako barbaři
  odjinud pokoušejí dostat,
 • 00:22:19 ale že je to člověk v nouzi,
  kterému je třeba pomoci.
 • 00:22:24 -Já si pamatuji,
  my jsme bydleli v pavlačáku.
 • 00:22:29 Říkali mi Jirko.
 • 00:22:32 Můj dědeček,
 • 00:22:34 můj dědeček se nenaučil nikdy,
  ani moje babička, česky.
 • 00:22:39 Nic, ani slovo.
 • 00:22:41 Vedle nás byla jedna rodina,
  Novákových, měli pět dětí.
 • 00:22:47 Ten Franta měl kolem čtyřiceti,
  můj dědeček pětasedmdesát.
 • 00:22:52 Můj dědeček ho měl tak rád,
  jako kdyby to byl jeho syn.
 • 00:22:56 A když se zpozdil,
  protože šel do nějaké hospody,
 • 00:23:00 tak děda vyšel ven na ulici
  a koukal, kde je.
 • 00:23:04 Byl nešťastný,
  když se zpozdil o něco.
 • 00:23:06 A pak se většinou pan Novák
  najedl,
 • 00:23:10 tam byla taková lavička,
 • 00:23:12 oni si tam sedli
  a kecali spolu až do rána.
 • 00:23:15 On česky a ten řecky.
 • 00:23:17 Smáli se. Objímali se.
 • 00:23:20 Pili slivovici.
 • 00:23:22 -Jaké vzpomínky
  si vybavíte negativní?
 • 00:23:27 -Je pravda, že ta první fáze,
  kterou popsala Kateřina,
 • 00:23:31 byla fáze izolace, že oni žili...
 • 00:23:33 -Hlavně pro ty děti,
 • 00:23:35 když byly tři čtyři děti
  z Řecka...
 • 00:23:37 Děti jsou zlé,
  co si budeme povídat, na sebe.
 • 00:23:40 -Děti žily výlučně
  v řeckých dětských domovech.
 • 00:23:43 -Jenom?
 • 00:23:45 Takže neměly problémy
  s českými dětmi?
 • 00:23:47 -Jenom.
 • 00:23:49 I když některé české rodiny
  vyjádřily zájem,
 • 00:23:51 aby adoptovaly řecké děti,
 • 00:23:54 tak byla striktně zachována
 • 00:23:56 linie řecké komunistické strany,
  že ty děti...
 • 00:23:59 -Jsou řecké.
 • 00:24:01 -...jsou řecké,
 • 00:24:03 jednou se vrátí
  do lidově demokratického Řecka
 • 00:24:07 a měly by tam představovat
  elitu tohoto nového státu.
 • 00:24:12 Takže děti zůstaly
  až do poloviny 50. let
 • 00:24:16 v ryze řeckých dětských domovech.
 • 00:24:20 Ale v izolaci byla
  i ta dospělá emigrace.
 • 00:24:24 Pro ně bylo vybráno
  asi dvacet vesnic
 • 00:24:28 v okresech Žamberk,
  Krnov a Jeseníky.
 • 00:24:33 Ale pak,
  když vedení strany pochopilo,
 • 00:24:37 že ten jejich pobyt
  tady nebude dočasný,
 • 00:24:41 začíná ten masový úprk
  do velkých konglomerací,
 • 00:24:46 především do Ostravy.
 • 00:24:49 Řekové se zúčastnili rekonstrukce,
 • 00:24:52 začali nacházet práci
  v továrnách,
 • 00:24:56 kde i ty mzdy byly poněkud vyšší,
  než byly v oblastech zemědělství.
 • 00:25:02 Máme tu přeměnu zemědělců
  a pastevců na proletáře.
 • 00:25:07 Na lidi, kteří...
 • 00:25:09 Třeba poprvé v jejich životě
  se objevuje budík.
 • 00:25:12 Do té doby se řídili jenom tím,
  že vycházelo a zapadalo sluníčko.
 • 00:25:18 Ale i v té době izolace
 • 00:25:21 i v té době přechodu
  do těch velkých měst
 • 00:25:25 máme z dobových zpráv
  několik informací o tom,
 • 00:25:29 že docházelo
  ne ke kulturním střetům,
 • 00:25:33 ale spíš
  ke kulturnímu nedorozumění.
 • 00:25:36 Ať už se jednalo o to,
 • 00:25:39 že v Krnově třeba oni,
  jakmile se objevily luštěniny,
 • 00:25:42 tak všichni se pokusili
  je zabrat,
 • 00:25:44 protože to odpovídalo jejich...
 • 00:25:46 -Jejich kuchyni.
 • 00:25:49 -...jejich kuchyni,
  nebo že zpočátku,
 • 00:25:51 když začali pracovat,
  tak máme zprávy o tom,
 • 00:25:53 že Řekové žijí tady po cikánsku,
  když se jim tady nelíbí,
 • 00:25:56 tak se přesunou někam jinam.
 • 00:26:14 -Viděl jsi,
  co jim dal ten blbej Bureš?
 • 00:26:17 -Co bys od něho čekala?
 • 00:26:19 -Co s tím budou dělat?
  -Pověsí ho.
 • 00:26:22 -Nech toho,
  nebo tě ještě někdo uslyší.
 • 00:26:26 Tak snad už mají všechno,
  co by...
 • 00:26:29 Peřiny, nedáme jim peřiny?
 • 00:26:31 -Jo, odnes jim tam všechno,
  co doma máme. Mně je to jedno.
 • 00:26:47 -Mého strýčka Archimeda
  jsem napsal, když jsem...
 • 00:26:50 Já mám takový dům u moře.
 • 00:26:52 Jednou jsem šel na procházku,
  sedl jsem si
 • 00:26:54 a začal jsem přemýšlet
  právě o této ideologii.
 • 00:26:58 To znamená,
  že spousta lidí uvěří v něco,
 • 00:27:01 ať je to komunismus
  nebo fašismus,
 • 00:27:04 a v podstatě zasvětí svůj život,
  rodinu, svoji zemi této ideji.
 • 00:27:09 A nakonec pochopí, že to je lež,
  že jde o lež.
 • 00:27:13 V podstatě ten Archimedes
  uvěřil,
 • 00:27:16 že ti komunisté,
  že přijedou do země zaslíbené.
 • 00:27:21 Když vidí Stalina,
  tak před ním klekne.
 • 00:27:24 Myslí si, že to je země,
  která se stará o tyto lidi,
 • 00:27:28 o ty chudáky
  a o ty obyčejné lidi.
 • 00:27:30 Ale nakonec zjistí,
 • 00:27:33 což hraje ten Karel,
  toho Nováka,
 • 00:27:35 hraje Mirek Donutil,
  zjistí,
 • 00:27:39 že naráz v těch 50. letech
  se tady děly strašné věci.
 • 00:27:43 A chce jít domů, chce se vrátit.
 • 00:27:47 Samozřejmě,
  protože to je tragikomedie,
 • 00:27:51 tak způsob těch dvou blbců,
  kteří spolu se snaží utéct,
 • 00:27:56 vždycky to dopadne špatně.
 • 00:27:59 Takže je to taková záležitost...
 • 00:28:01 Je to o tom, že...
 • 00:28:03 Jaké zklamání,
  jak může trpět člověk,
 • 00:28:07 než uvěří
  nějaké takovéto ideologii.
 • 00:28:12 -Jak domů? Do Řecka?
  -Ano.
 • 00:28:16 -Ale dyť tady máš komunisty.
  To sis přece vždycky přál.
 • 00:28:19 -Ne, ty. U vás komunisti zlí. Moc!
 • 00:28:22 -Jinde jsou jako hodní, jo?
  Kde třeba?
 • 00:28:27 Víš, Archimedku,
 • 00:28:29 ty seš slušnej člověk,
  ty to myslíš dobře.
 • 00:28:32 Ale tihle hajzlové,
 • 00:28:34 ti nemají s dělníkama
  ani rolníkama nic společnýho.
 • 00:28:37 Ti myslí jenom na sebe.
 • 00:28:39 A navíc, dělají jenom to,
  co jim řeknou Rusáci.
 • 00:28:42 -Byla řecká představa komunismu
  a komunistických myšlenek a cílů
 • 00:28:47 stejná jako ta česká v té době,
  v těch 50. letech?
 • 00:28:52 -Nikos Zachariadis byl ještě
  před válkou vzdělán v Moskvě.
 • 00:28:57 A v podstatě měl stejná
  východiska jako většina...
 • 00:29:00 -Čili to byl chlapec kominterny.
 • 00:29:02 -...ústředních postav
  komunistického hnutí té doby
 • 00:29:05 a poválečné doby.
 • 00:29:07 -A jeho manželka byla Češka.
  -Jeho manželka byla Češka?
 • 00:29:11 -Ano.
  -Jedna z manželek.
 • 00:29:12 -Seznámili se právě v Moskvě
  ve 30. letech.
 • 00:29:15 -Komunistická strana Řecka,
 • 00:29:18 která stále nese název
  Komunistická strana Řecka,
 • 00:29:21 je jednou z mála nikdy
  nereformovaných stran.
 • 00:29:25 V nedávné době byl dokonce
  rehabilitován Zachariadis,
 • 00:29:29 představíme-li si Zachariadise,
  je to něco,
 • 00:29:32 jako kdybychom mluvili
  o Gottwaldovi,
 • 00:29:34 rehabilitován
  jako v podstatě ústřední figura,
 • 00:29:37 hrdina tedy toho hnutí,
  ale myslím, si...
 • 00:29:40 -Tak toho se snad v Čechách
  nedožiji ale.
 • 00:29:46 -Ale myslím si,
  že právě je důležité říci,
 • 00:29:49 že i v rámci samotného
  komunistického hnutí,
 • 00:29:53 ne toliko s ohledem
  na řeckou občanskou válku,
 • 00:29:57 ale na komunistické ideje,
  se to hnutí pomalu reformuje.
 • 00:30:02 Dochází tam samozřejmě
  k několika zlomům.
 • 00:30:05 Prvním takovým výrazným bodem
 • 00:30:07 je samozřejmě roztržka
  Tita a Stalina,
 • 00:30:10 kdy najednou
  z té sousední Jugoslávie,
 • 00:30:14 která je viděna jako ta země,
 • 00:30:16 která výrazně pomáhá
  komunistům v Řecku,
 • 00:30:19 se stává nepřítel,
  což působí rozčarování.
 • 00:30:23 Je velice těžké ze dne na den
 • 00:30:25 i pro velkou část bojovníků
  přepnout a zjistit,
 • 00:30:29 že tedy Tito
  je najednou nepřítelem.
 • 00:30:32 Později se to stává
  samozřejmě po smrti Stalina,
 • 00:30:35 kdy tedy zůstává
  stalinistické křídlo.
 • 00:30:38 Ale pomalu se ta strana reformuje
  a vyjadřuje se kriticky,
 • 00:30:43 podobně jako ostatní země
  východního bloku, ke Stalinovi.
 • 00:30:47 Je potřeba se s tímto fenoménem
  v té straně vypořádat.
 • 00:30:52 A pak to přichází znova
  zhruba v době pražského jara,
 • 00:30:55 i když pražské jaro,
  jak o tom Kostas rozsáhle psal,
 • 00:31:00 není asi úplně
  tím spouštěčem těch událostí,
 • 00:31:04 ale prostě
  ta turbulentní 60. léta...
 • 00:31:07 -To bylo to období.
 • 00:31:09 Vzdor proti establishmentu.
 • 00:31:12 To bylo všude tehdy.
 • 00:31:14 -V té době dochází k jasnému
  odtržení eurokomunistů,
 • 00:31:17 kteří se v podstatě
  odrážejí v tom,
 • 00:31:20 co v dnešním Řecku vidíme,
 • 00:31:23 jako premiéra Tsiprase
  a jeho stranu Syriza,
 • 00:31:26 a to tedy vzešlo vlastně
  z toho komunistického hnutí,
 • 00:31:31 o němž se tu bavíme
  v souvislosti s občanskou válkou.
 • 00:31:34 Takže ten přechod
 • 00:31:37 a ty názorové střety v rámci
  ideologie jsou tam výrazné,
 • 00:31:41 mají několik výrazných bodů.
 • 00:31:43 Na druhou stranu, ten tábor,
  ať už rozdělený jakkoli,
 • 00:31:47 zůstává jednotný v otázce
  právě evakuace dětí
 • 00:31:52 jako humanitárního činu.
 • 00:31:57 -Jako děti jsme měli
  taky povinně řečtinu.
 • 00:32:00 To bylo nádherné na tom státu,
 • 00:32:03 že vlastně podporoval
  tu menšinu v tom,
 • 00:32:06 že jsme měli řecké vyučování.
 • 00:32:08 My jsme měli dvakrát týdně
  řeckou školičku,
 • 00:32:12 měli jsme řeckého učitele,
 • 00:32:15 který nás toho
  docela hodně naučil.
 • 00:32:17 To je úžasné.
 • 00:32:20 Ten nás učil samozřejmě řečtinu,
  gramatiku, dějepis,
 • 00:32:25 samozřejmě nám vyprávěl
  báje tenkrát.
 • 00:32:27 Nádherně hrál na housle.
 • 00:32:30 Učil nás zpívat písničky
  všelijaké různé.
 • 00:32:34 Například
  od Mikise Theodorakise.
 • 00:32:37 Já vám zazpívám jenom kousek
  toho refrénu.
 • 00:32:43 Dipsasame to mesimeri,
 • 00:32:50 ma to nero glifo.
 • 00:32:57 -Ti emigranti představovali
  velmi různorodou skupinu.
 • 00:33:03 Etnicky, původem.
 • 00:33:06 A taky jazykově.
 • 00:33:11 Pocházeli většinou z oblasti,
 • 00:33:13 která etnicky
  byla velmi různorodá,
 • 00:33:16 z oblasti
  severozápadní Makedonie,
 • 00:33:19 kde mělo nejvýraznější zastoupení
  slovanské obyvatelstvo.
 • 00:33:27 Takže asi třetina z nich
  byla slovanského původu.
 • 00:33:31 Mluvili slavo-makedonsky.
 • 00:33:34 Další dělicí čára
  mezi nimi byla,
 • 00:33:37 že zhruba třetina z nich
  pocházela z malé Asie.
 • 00:33:42 Ti první zažili,
  buď oni sami, nebo jejich rodiče,
 • 00:33:47 tu otázku útěku,
  otázku uprchlictví.
 • 00:33:56 Přišli do Řecka
  v roce 1922, 1923,
 • 00:33:59 kdy se konala ta obrovská výměna
  obyvatelstva
 • 00:34:03 mezi Řeckem a Tureckem.
 • 00:34:06 Jejich dialekt, těch,
  co pocházeli od Černého moře,
 • 00:34:10 byl tak výrazný, že bychom řekli,
  že mluvili jiným jazykem,
 • 00:34:14 než mluvili ostatní emigranti.
 • 00:34:21 Takže tam najdeme
  opravdu zastoupení
 • 00:34:24 ze všech etnických skupin,
  které obývaly tehdejší Řecko.
 • 00:34:30 Byli mezi nimi lidé,
  kteří byli muslimové třeba,
 • 00:34:34 kteří byli Židé,
  bylo jich málo...
 • 00:34:37 -Ale byli.
 • 00:34:39 -Ale své zastoupení
  tam taky měli.
 • 00:34:42 Ale ten sdílený, stejný osud,
  to, že jsou daleko od Řecka,
 • 00:34:48 nikdo z nich neví,
  kdy se do toho Řecka vrátí,
 • 00:34:52 tak je stmelí
 • 00:34:55 a vytvoří víceméně
  ne jednolitou, ale skupinu,
 • 00:35:00 kde se snaží mezi sebou vycházet.
 • 00:35:07 Vytvářejí se, ačkoliv
  pochází z různých oblastí,
 • 00:35:12 stejné taneční
  i hudební soubory.
 • 00:35:16 Navenek se prezentují
  jako Řekové.
 • 00:35:21 -Rodiče,
 • 00:35:24 protože v těch posledních dnech
  války ještě, řekl bych, bojovali,
 • 00:35:28 tak se ztratili jakoby,
  nikdo o nich nevěděl.
 • 00:35:31 A protože ti, co o nich věděli,
  mohli žít třeba v Rumunsku,
 • 00:35:34 v Albánii nebo někde,
  takže jsme nikoho...
 • 00:35:37 Dokud jsem byl malý,
 • 00:35:40 tak jsem o tom nevěděl,
  co se děje.
 • 00:35:43 Dědeček a babička
  byli negramotní,
 • 00:35:45 to znamená, neměli způsob,
  nevěděli, jak je najít.
 • 00:35:49 A když potom umřeli
 • 00:35:51 a byli tady ještě
  nějací moji příbuzní,
 • 00:35:53 u kterých jsem bydlel, žil,
 • 00:35:55 tak začali hledat
  přes červený kříž.
 • 00:35:59 Našli se rodiče v Rusku.
 • 00:36:02 Byli v Taškentu, v Uzbekistánu.
 • 00:36:07 Dlouho jsem čekal na to,
  jestli oni přijedou,
 • 00:36:10 nebo já bych tam...
 • 00:36:12 Ono taky nebylo lehké
  dostat vízum od Rusů.
 • 00:36:14 Přijeli v 65. roce,
 • 00:36:16 což mi bylo, já nevím,
  osmnáct nebo devatenáct.
 • 00:36:19 Takže jsem maminku a tatínka
  viděl po tolika letech.
 • 00:36:23 Když ten vlak přijel,
  já jsem je v životě neviděl,
 • 00:36:27 ty lidi,
  najednou se stáhlo okénko,
 • 00:36:30 teď se tam objevila
  nějaká hlava ženy,
 • 00:36:32 která začala křičet,
  tak mně se podlomily nohy.
 • 00:36:35 A od té doby,
  vždycky když jdu na nádraží,
 • 00:36:38 tak se mi začnou klepat nohy.
 • 00:36:40 -Velmi důležitou roli
 • 00:36:43 pak sehrála ta generace
  těch dětských domovů.
 • 00:36:46 Ty děti, když už dosáhly
  plnoletosti, začaly odcházet...
 • 00:36:51 Ty děti právě,
 • 00:36:54 ta mladá generace představovala
  i tu skupinu,
 • 00:36:58 která natolik pomohla
  i těm starším uprchlíkům,
 • 00:37:03 aby se velmi úspěšně
  adaptovali do české společnosti.
 • 00:37:08 Ten zlomový krok,
  jak říkala Kateřina, byl ten,
 • 00:37:12 že postupně byly zrušeny
  ty dětské domovy.
 • 00:37:16 Ty řecké děti začaly
  přecházet do českých škol,
 • 00:37:21 kde se setkaly
  se svými českými vrstevníky.
 • 00:37:26 Ale pak nastal další problém.
 • 00:37:28 Nerozuměly tolik doma,
 • 00:37:32 kde zase převládaly
  jiné stereotypy.
 • 00:37:34 -Oni přišli vlastně...
 • 00:37:36 Jako z nich se stávali Češi
  a žili v řeckých rodinách.
 • 00:37:40 -Neřekl bych,
  že se stávali Čechy...
 • 00:37:43 -Nebo přejímali české vzory.
  -Ale přejímali české vzory.
 • 00:37:46 -Kulturní vzory.
 • 00:37:49 -Ano, a ty výrazně kontrastovaly
  se vzory,
 • 00:37:51 s těmi archaickými,
  patriarchálními vzory,
 • 00:37:54 které představovala ta průměrná
  řecká emigrantská rodina.
 • 00:37:58 -V Řecku se samozřejmě v té době
  dějí nejrůznější věci.
 • 00:38:02 Po občanské válce následuje
  pronásledování komunistů.
 • 00:38:06 Všichni vědí, že pokud
  by se rozhodli jít zpátky,
 • 00:38:09 tak že jim hrozí perzekuce
  za to,
 • 00:38:12 že byli v komunistické zemi,
  hrozí jim ztráta majetku,
 • 00:38:16 mohou se vrátit někam,
 • 00:38:18 kde budou spory třeba
  mezi rodinnými příslušníky,
 • 00:38:21 jak to bývá.
 • 00:38:23 Když někdo odejde do emigrace
  nebo uprchne,
 • 00:38:26 tak ho může v jeho majetku
  nahradit jiný rodinný příslušník,
 • 00:38:30 soused a tak dále.
 • 00:38:32 -Nerado se to vrací.
 • 00:38:35 -Narušení sousedských vztahů,
  a teď si uvědomme,
 • 00:38:37 že to byly často
  velké části vesnic,
 • 00:38:39 které tedy byly nahrazeny
  jiným obyvatelstvem nebo těmi,
 • 00:38:43 co zůstali,
  a často se jednalo o příbuzné.
 • 00:38:46 Toto všechno muselo
  v té rodině nějak probíhat,
 • 00:38:50 být diskutováno
  nebo být zamlčováno.
 • 00:38:53 Ty návraty potom bývají
  často kulturním šokem,
 • 00:38:58 opět, velkým kulturním šokem.
 • 00:39:00 Bývají i traumatizující,
 • 00:39:02 protože ta akce
  s tím řeckým obyvatelstvem...
 • 00:39:06 -Říkáte, bývají. A byly?
 • 00:39:08 -Bývají a byly.
 • 00:39:10 Týká se to tedy
  jak návratu majetku,
 • 00:39:14 tak přijetí řeckou společností
  jako takovou.
 • 00:39:17 V řeckém případě
  se potom setkáváme
 • 00:39:19 se stigmatizací této skupiny
  jako Čechů,
 • 00:39:23 vidíme, že ti navrátilci,
  kteří zase,
 • 00:39:26 i když je jim to po pádu
  řecké junty,
 • 00:39:28 vlastně vojenského režimu,
  velmi autoritativního,
 • 00:39:32 který opět nebyl nakloněn
  tedy těm,
 • 00:39:35 kteří by byli jakkoli spojováni
  s komunistickou stranou...
 • 00:39:38 A nutno říci,
 • 00:39:40 že pokud opakovaně říkám,
  spojováni s komunistickou stranou,
 • 00:39:43 neznamená to,
 • 00:39:45 že by Řekové ve své většině
  ani poměrné většině
 • 00:39:48 byli členy komunistické strany.
 • 00:39:50 Těch bylo v Československu
  naprosté minimum.
 • 00:39:54 Na druhou stranu,
 • 00:39:56 to spojení s tím
  komunistickým režimem, systémem,
 • 00:40:00 je jednoznačně stigmatizovalo.
 • 00:40:02 Ten strach řeckého obyvatelstva,
  který se objevoval,
 • 00:40:06 že se vrací komunističtí,
  často označovaní, špióni,
 • 00:40:09 indoktrinovaní komunismem
  a tak dále,
 • 00:40:13 byl zase tím opačným pólem
  občanské války.
 • 00:40:16 Tedy strach z těch komunistů,
  kteří se vracejí do Řecka,
 • 00:40:20 co nám tam budou dělat,
 • 00:40:23 byl také velký
  a těžko se překonával.
 • 00:40:25 Byl svým způsobem opět
  dalším kulturním šokem pro ty,
 • 00:40:29 kteří se
  pro repatriaci rozhodli.
 • 00:40:31 -Kolik jich bylo, mimochodem?
  Bylo jich tady původně...
 • 00:40:34 Vy jste říkal dvanáct,
  já jsem četl třináct...
 • 00:40:37 -Ano,
  v těch 60. letech při sčítání,
 • 00:40:39 které tady zorganizoval
  Československý červený kříž,
 • 00:40:43 tak dohromady přes 13 000 lidí.
 • 00:40:45 -13 500 nebo kolik.
 • 00:40:47 -Ano, a právě po pádu diktatury
  v roce 74
 • 00:40:52 začíná taková obrovská,
  spontánní repatriace.
 • 00:41:01 Do Řecka se zase vrátilo
  10 000 emigrantů,
 • 00:41:05 což je převážná většina z nich.
 • 00:41:08 Tady zůstali ti,
 • 00:41:10 co většinou měli
  už smíšené rodiny,
 • 00:41:13 smíšená manželství.
 • 00:41:16 To je taky další otázka,
 • 00:41:18 která pomohla
  k té adaptaci Řeků,
 • 00:41:21 že od poloviny 60. let
  začínají...
 • 00:41:26 -Chodit Řekové s Češkami
  a Češi s Řekyněmi.
 • 00:41:29 -Ano.
 • 00:41:31 -To, že jsem se tady narodil,
  tak to ještě nemění nic na tom,
 • 00:41:35 že jsem řecké národnosti.
 • 00:41:37 Já jsem do Řecka
  jezdil poměrně často.
 • 00:41:39 Dokonce jsem tam byl
  i studovat v rámci studia tady,
 • 00:41:42 na Fakultě sociálních věd,
 • 00:41:44 politologie
  a mezinárodních vztahů,
 • 00:41:46 jsem byl vyslán studovat
  i do Řecka.
 • 00:41:48 Tam jsem se také naštěstí
  seznámil i s lidmi
 • 00:41:50 z mnoha jiných zemí.
 • 00:41:52 Studovali jsme tam zahraniční
  studenti všichni společně.
 • 00:41:55 Následně jsem se zabýval
  Řeckem také pracovně.
 • 00:41:58 To znamená, nejenom Řeckem,
  ale také Tureckem,
 • 00:42:00 jihovýchodním Středomořím,
  Balkánem.
 • 00:42:02 To znamená,
 • 00:42:04 já určitě k té zemi
  cítím velkou vášeň.
 • 00:42:07 Ale už tam prostě nejsem doma,
  samozřejmě, mluvím řecky,
 • 00:42:10 chápu určitým způsobem
  tu mentalitu a podobně.
 • 00:42:12 Ale nic naplat,
 • 00:42:14 přece jenom jsem se narodil
  v České republice,
 • 00:42:17 takže jsem
  v České republice doma,
 • 00:42:19 byť samozřejmě
  když jsem v Řecku,
 • 00:42:21 tak se cítím velmi dobře,
  protože to je krásná země.
 • 00:42:24 Mnoho lidí se tam také chová
  i podobným způsobem
 • 00:42:26 nebo má takové podobné pohnutky,
  jako mám třeba já,
 • 00:42:29 protože přece jenom
  to krevní pouto se zastřít nedá.
 • 00:42:32 Ale doma jsem v České republice.
 • 00:42:34 -Zanechala ta občanská válka,
 • 00:42:37 která pravděpodobně
  byla poměrně krutá,
 • 00:42:40 nějaké ty šrámy dodnes?
 • 00:42:42 Existuje tam
  pořád ta hranice někde?
 • 00:42:47 -Určitě zanechala šrámy.
  Zanechala...
 • 00:42:50 -Podobné jako třeba
  španělská občanská válka?
 • 00:42:53 -...takové negativní dopady
  v některých ohledech.
 • 00:42:55 Ano, můžeme to porovnat
 • 00:42:58 i s dopady
  té španělské občanské války.
 • 00:43:00 K tomu národnímu usmíření
  aspoň v symbolické rovině
 • 00:43:05 došlo v roce 1989.
 • 00:43:11 Do té doby řecká společnost
  zůstala hluboce rozdělena
 • 00:43:16 na tu vítěznou stranu
  a na tu poraženou stranu.
 • 00:43:20 Ti poražení byli velmi často
  terčem různých diskriminací.
 • 00:43:25 Věc, kterou tady můžeme pozorovat
  taky z archivních materiálů, je,
 • 00:43:30 když emigranti docházeli
  na řecké velvyslanectví
 • 00:43:33 se žádostí,
 • 00:43:35 aby aspoň na několik měsíců
  se vrátili do Řecka,
 • 00:43:39 zdejší úředníci požadovali
  od nich kajícná prohlášení,
 • 00:43:44 že se zřeknou svých myšlenek,
  své minulosti.
 • 00:43:47 Dokonce i svých rodičů
  a příbuzných.
 • 00:43:51 -To já bych nazval
  jako takové komunistické manýry.
 • 00:43:55 Ale ono to bylo zrovna
  proti komunistům.
 • 00:43:57 My jsme to zažili...
 • 00:44:00 -Ty manýry byly podobné
  na obou stranách.
 • 00:44:03 -Ti hlavní aktéři
  odešli ze života.
 • 00:44:06 Ale dodnes jsou některá témata,
  která zůstávají velmi citlivá,
 • 00:44:11 která nadále rozdělují
  tu společnost.
 • 00:44:15 Jedna z těch věcí je
  právě ten odchod těch dětí,
 • 00:44:20 který je vnímán
  tou ultrapravicovou stranou
 • 00:44:25 jako únos dětí, s cílem...
 • 00:44:28 -Z nich udělat komunisty.
 • 00:44:30 -...aby se z nich stali janičáři.
 • 00:44:33 Na druhou stranu,
  zase komunistická strana,
 • 00:44:36 ale i většina tehdejších dětí,
  to vnímala jako spásu.
 • 00:44:44 -Já se cítím
  být moravským předkem.
 • 00:44:46 To znamená, já vždycky říkám,
  že jsem rozpolcen.
 • 00:44:49 Já mám dvě vlasti.
 • 00:44:50 A je to štěstí.
 • 00:44:52 Veškeří mí přátelé jsou tady.
 • 00:44:55 Jak říká Werich. Dětství je...
 • 00:44:59 Nemůžeš zapomenout
  na své dětství,
 • 00:45:01 protože sis hrál
  s určitými lidmi.
 • 00:45:03 Když jsem přijel do Řecka,
  už mi bylo 36 let.
 • 00:45:06 Už jsem si nemohl hrát s nikým.
 • 00:45:08 To znamená, všichni ti lidé,
  které jsem poznal,
 • 00:45:11 velké osobnosti v Řecku,
 • 00:45:12 protože jsem tam byl šéfem
  literárně dramatické redakce
 • 00:45:16 veřejnoprávní televize.
 • 00:45:18 32 nebo 33 let
  jsem pracoval jako režisér.
 • 00:45:20 Poznal jsem mnoho osobností.
 • 00:45:24 Ale to už není přátelství.
 • 00:45:26 Přátelství je to, že je ti jedno,
 • 00:45:29 jestli ten Honza nebo ten Jirka
  je z rozvedeného manželství,
 • 00:45:32 nebo jestli táta je zavřený,
  nebo něco takového.
 • 00:45:36 Tam to přátelství
  vzniká na základě citu.
 • 00:45:40 Ten dětský cit je neskutečný.
  Neskutečný!
 • 00:45:46 -Existuje rozdíl mezi Čechami,
  Moravou, Slezskem.
 • 00:45:49 Projevilo se to nějak
  na těch Řecích,
 • 00:45:51 co byli
  v těch jednotlivých regionech?
 • 00:45:55 -Já bych řekla, že zcela ne.
 • 00:45:57 Samozřejmě, to, co se projevilo,
 • 00:46:00 to,
  co považuji za velice významné,
 • 00:46:03 je vlastně
  tlak Komunistické strany Řecka,
 • 00:46:06 řekněme si, já myslím,
 • 00:46:08 že relativně důležitá informace
  je,
 • 00:46:11 že řecká komunistická strana,
  nebo Komunistická strana Řecka,
 • 00:46:15 se rozhodla zachovat
  tu svou buňku v Československu
 • 00:46:19 jako Komunistickou stranu Řecka.
 • 00:46:22 Nikoli tedy včlenit se nebo
  motivovat svoje členy a Řeky,
 • 00:46:27 žijící v Československu,
 • 00:46:30 aby se nějakým způsobem prolnuli
 • 00:46:33 s Komunistickou stranou
  Československa.
 • 00:46:36 Tam zůstávala
  jasná rozdělovací linie.
 • 00:46:39 A to samé bylo s občanstvím.
 • 00:46:41 To, co Komunistická strana Řecka
  dělala,
 • 00:46:45 v čem soudruzi českoslovenští
  jí vyjádřili podporu,
 • 00:46:50 bylo co největší možné
  vzdělávání Řeků
 • 00:46:53 žijících v Československu.
 • 00:46:56 Vidíme neuvěřitelné procento,
  a jak už Kostas říkal,
 • 00:47:00 podíváme-li se
  na tu generaci předešlou,
 • 00:47:03 negramotnou, pastevce, vidíme
  velké procento vysokoškoláků.
 • 00:47:07 Tito vysokoškoláci potom často
  odcházejí nejenom do aglomerací,
 • 00:47:12 ale metropolí.
 • 00:47:14 Chápou se povolání,
 • 00:47:16 která by v jejich prostředí
  byla naprosto netypická.
 • 00:47:19 Takže podíváme-li se na to,
 • 00:47:21 že jednou z velkých komunit
  se stává Brno a Praha,
 • 00:47:24 má to hodně co dočinění nejen
  s tím industriálním Slezskem,
 • 00:47:28 Ostravou a podobně,
 • 00:47:30 ale právě s tou možností
  vzdělání a vzdělávání,
 • 00:47:34 kde tedy už zůstávají žít
  právě v těchto dvou metropolích,
 • 00:47:38 jako výrazná,
  ale svébytná skupina.
 • 00:47:46 -Když zpívám Moravanům,
  Čechům, Slezanům,
 • 00:47:51 tak mě berou výborně,
  a to mě moc těší.
 • 00:47:54 Moravská muzika má cimbál.
 • 00:47:58 V řecké muzice se cimbál
  neboli santuri objevuje často.
 • 00:48:03 Housle.
 • 00:48:05 Spousta nástrojů.
 • 00:48:07 Co si budeme povídat,
 • 00:48:09 i ta melodika
  těch moravských písní,
 • 00:48:12 to jsou pentatonické stupnice.
 • 00:48:14 To taky přišlo
  odněkud z východu.
 • 00:48:16 Takže si myslím,
  že jsou si podobné.
 • 00:48:18 Ti muzikanti.
 • 00:48:21 To, co děláte,
  to tam samozřejmě je,
 • 00:48:23 vliv toho východu,
  je to tam slyšet.
 • 00:48:25 Nejen to. Tam je i to srdíčko.
 • 00:48:27 Muzikanti, co děláte?
 • 00:48:30 Muzikanti, co děláte?
 • 00:48:32 Aj máte husle a nehráte.
 • 00:48:35 Aj máte husle a nehráte.
 • 00:48:40 -Jak vidíte budoucnost
  těch Řeků, co tu zůstali?
 • 00:48:44 Myslíte si,
  že dál si budou udržovat,
 • 00:48:46 jak jste o tom mluvili,
  tu vzpomínku na Řecko,
 • 00:48:50 byť tam třeba nikdy ani nežili,
 • 00:48:53 nebo se postupně
  jaksi počeští zcela?
 • 00:49:00 -Tady
  před druhou světovou válkou
 • 00:49:03 neexistovala
  žádná řecká komunita.
 • 00:49:05 Myslím si,
 • 00:49:07 že příchod tak velké skupiny
  emigrantů z Řecka,
 • 00:49:11 kteří v 60. a 70. letech
  představovali
 • 00:49:14 největší skupinu cizinců,
  chcete-li, spřátelených cizinců,
 • 00:49:19 zanechal tady velké dědictví,
  ať už se jedná o gastronomii
 • 00:49:25 nebo o nějaké osobní kontakty
  přímo s nějakými místy v Řecku,
 • 00:49:30 kde podnikají lidi,
  kteří tady žili.
 • 00:49:34 Vytvořila se skupina lidí,
  kteří mohou rozumět češtině,
 • 00:49:40 zprostředkovat takto kontakty
  mezi dvěma národy,
 • 00:49:44 které jsou víceméně
  početně na stejné úrovni.
 • 00:49:52 -Já si popravdě myslím,
 • 00:49:55 že řecká identita
  v Československu
 • 00:49:58 nebo v České republice,
  jako svébytná identita,
 • 00:50:02 zůstane uchovaná, nicméně,
  nemyslím si,
 • 00:50:06 že ji bude tak výrazně
  definovat
 • 00:50:09 skupina druhé, třetí, čtvrté
  generace řeckých uprchlíků
 • 00:50:14 z doby občanské války,
 • 00:50:17 ale že také díky globalizaci trhu
  a podobně se do těchto komunit,
 • 00:50:22 které tu máme,
  které jsou existující,
 • 00:50:25 mají nějaké základy,
 • 00:50:27 budou postupně přidružovat
  ti Řekové a Řekyně,
 • 00:50:30 kteří sem přicházejí,
 • 00:50:32 ať už je to za prací
  nebo na studia,
 • 00:50:34 a opět tady zakládají
  rodiny, vztahy.
 • 00:50:36 -Je tady dost mladých Řeků.
 • 00:50:38 -A vlastně dál to pěstují,
  to si myslím,
 • 00:50:41 že je začátek jakési nové formy
  řeckých komunit,
 • 00:50:45 které budou do budoucna
  tady působit
 • 00:50:48 a budou nás neŘeky dále
  obšťastňovat svými tavernami,
 • 00:50:52 zpěvy a tanci.
 • 00:50:55 -A Platónem.
  -A Platónem.
 • 00:50:57 -Jsem rád,
  že tady je řecká komunita u nás,
 • 00:51:00 že se tady bude dál rozvíjet,
 • 00:51:02 protože kdybychom tady
  měli být jenom samí Češi,
 • 00:51:06 tak to bychom umřeli
  na skrčeninu,
 • 00:51:07 jak říkávala moje maminka.
 • 00:51:09 Děkuji vám moc. Na shledanou.
 • 00:51:11 A vám, divákům,
  také na shledanou.
 • 00:51:13 Příště u Historie.cs.
 • 00:51:17 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2018

Související