iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 1. 2018
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

12 hlasů
24107
zhlédnutí

Historie.cs

Dobrý den, Československo

Milan Řepa — Ivan Šedivý

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely. Naopak, návrat národního vědomí a touha po obrození státu daly vzniknout samostatnému Československu.

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:15 -Na trůn nastoupil
  prasynovec Karel I.
 • 00:00:21 -Válku co nejdřív skončím.
 • 00:00:23 Mým národům dám autonomii
 • 00:00:25 a nechám se korunovat
  českým králem.
 • 00:00:27 -Karel to zřejmě myslel dobře,
  ale bylo už pozdě.
 • 00:00:35 -Takhle jsme jásali,
 • 00:00:38 když jsme rozbili
  Rakousko-Uhersko.
 • 00:00:41 Prapory vlály, lidé křičeli.
 • 00:00:43 Milan Řepa, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:46 -A Ivan Šedivý, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:48 -Pánové, když toho 28. října
  se tam rozevlály ty vlajky,
 • 00:00:54 padali orlíčci z domů
 • 00:00:57 a němčina se škrtala
  na štítech obchodů,
 • 00:01:00 bylo to vědomí,
  že vzniká československý stát,
 • 00:01:04 u všech občanů pozdějšího
  československého státu?
 • 00:01:08 -Pokud mohu mluvit za Moravu,
 • 00:01:10 myslím, že tady výrazný rozdíl
  oproti Čechám nebyl,
 • 00:01:16 že česká Morava,
  musíme zdůraznit,
 • 00:01:18 přijala se stejným nadšením
  vznik samostatného státu.
 • 00:01:22 Všude v těch větších městech
  měly ty oslavy podobný průběh.
 • 00:01:25 Ta zpráva dorazila
  o den později na Moravu.
 • 00:01:28 Konaly se
  různé slavnostní průvody,
 • 00:01:30 proslovy představitelů těch měst.
 • 00:01:32 Takže myslím, že ta česká Morava
  přivítala samostatnost,
 • 00:01:37 stejně jako v Čechách.
 • 00:01:39 Nicméně,
  u Němců to samozřejmě bylo jiné.
 • 00:01:41 Pro ně to bylo asi takové
  naplnění jejich nejhorších snů.
 • 00:01:45 Že se ocitnou
  v samostatném českém státě.
 • 00:01:48 -Ti lidé už to nějakým způsobem
  tušili dopředu
 • 00:01:50 v těch posledních měsících,
  že ten stát vznikne.
 • 00:01:55 Čili úplně překvapení to nebylo,
  bylo překvapení,
 • 00:01:58 že se to stalo zrovna,
  dejme tomu, toho 28.
 • 00:02:01 Ale třeba
  takové ty spontánní projevy,
 • 00:02:03 už i někde na malých městech,
 • 00:02:05 na těch i třeba
  sociálně laděných demonstracích,
 • 00:02:08 které v průběhu
  toho roku 18 byly,
 • 00:02:10 tak několikrát vlastně
  došlo k vyhlášení,
 • 00:02:12 někde na nějakém malém městě,
 • 00:02:14 že ten řečník prohlásil
  Československou republiku
 • 00:02:17 už třeba jako v průběhu
  toho října...
 • 00:02:19 -Československou?
 • 00:02:21 -Československou,
  já si myslím,
 • 00:02:23 že o tomto nebylo
  na té české straně pochyb,
 • 00:02:25 že to má být Československo
  v tu dobu už.
 • 00:02:28 Ale samozřejmě na tom Slovensku
  ta situace byla jiná.
 • 00:02:32 Tam to rozhodování
  bylo složitější.
 • 00:02:35 Ten vlastní 28. říjen
 • 00:02:37 je bez účasti slovenské
  politické reprezentace.
 • 00:02:41 Ta si to řeší až potom vlastně,
 • 00:02:43 nebo ta si to řeší
  o ty dva dny později,
 • 00:02:46 na tom shromáždění v Martině.
 • 00:02:48 Ale...
 • 00:02:50 Navíc,
  ta slovenská etnická realita,
 • 00:02:53 chcete-li, nebo identitní realita
  byla ještě mnohem komplikovanější
 • 00:02:57 než tady, v českých zemích,
 • 00:02:59 kde to opravdu běželo
  po té linii Češi - Němci.
 • 00:03:02 -Slováci českou státnost vnímali
  jako jakoukoliv jinou státnost,
 • 00:03:06 protože nikdy
  k českému státu nepatřili.
 • 00:03:09 To znamená, pro Slováky,
 • 00:03:11 byť si v 19. století
  především uvědomovali
 • 00:03:14 svou jazykovou blízkost s Čechy,
 • 00:03:16 ta, koneckonců,
  je objektivně daná,
 • 00:03:20 tu není možné si neuvědomovat,
 • 00:03:22 tak k české státnosti
  žádný vztah neměli.
 • 00:03:25 To byl samozřejmě
  problém po roce 1918,
 • 00:03:28 tedy při vytváření,
 • 00:03:30 nebo pokusu o vytvoření
  spíše jednotných národních dějin,
 • 00:03:34 že ti Slováci se tam nevešli.
 • 00:03:36 Když čteme například pokusy
  o syntézu z těchto dob,
 • 00:03:40 tak zjistíme,
 • 00:03:43 že ten slovenský příběh
  je tam jen tak přilepen.
 • 00:03:46 Většinou asi takovýmito slovy.
 • 00:03:49 A v této době na Slovensku
  se stalo to a to.
 • 00:03:52 Velice stručně.
 • 00:03:54 A uměle byla vyhrabávána
  různá místa styku.
 • 00:03:57 Často dosti kostrbatým
  a násilným způsobem.
 • 00:04:00 Například vliv husitů
  na Slovensku,
 • 00:04:03 který ve skutečnosti
  byl prakticky nulový.
 • 00:04:06 -Pořád v té slovenské společnosti,
  myslím si, byla velká část,
 • 00:04:10 která teprve postupně vlastně
  pod dojmem toho nového státu
 • 00:04:13 tu identitu hledala,
 • 00:04:15 hlavně mezi
  tím venkovským obyvatelstvem.
 • 00:04:17 To popisuje,
 • 00:04:19 má to Peroutka vlastně,
  tu příhodu,
 • 00:04:21 kterou zmiňuje už zase
  předtím Seton-Watson,
 • 00:04:24 když se dělalo
  sčítání obyvatelstva.
 • 00:04:26 Tak že vlastně část
  toho obyvatelstva...
 • 00:04:28 -Značná část.
 • 00:04:30 -To nevím, jestli značná,
  ale část toho obyvatelstva
 • 00:04:33 určitě jakoby tu identitu
  teprve hledala.
 • 00:04:35 -Myslíte si,
  že ta státnost byla vnímána
 • 00:04:38 v těch českých a moravských
  tedy prostorách
 • 00:04:41 jako česká
  nebo jako československá?
 • 00:04:44 Vnímali to ti Češi jako
  českou identitu, státní, nebo?
 • 00:04:48 -Možná zpočátku
  byl trošku problém
 • 00:04:51 tuto novou skutečnost vstřebat,
  ale myslím,
 • 00:04:54 že zakrátko nebo v krátkém časovém
  horizontu to českoslovenství,
 • 00:04:59 dříve českoslovanství,
  nakonec převážilo.
 • 00:05:03 A že ta identifikace s tím státem
 • 00:05:05 byla jako se státem
  československým.
 • 00:05:07 -Jestli můžu jenom...
 • 00:05:09 To je sice pravda,
  ale já si myslím,
 • 00:05:11 že přece jenom,
  ano, českoslovenství,
 • 00:05:13 ale každý do toho vkládal
  přece jenom trochu jiný obsah.
 • 00:05:17 Já si myslím,
 • 00:05:18 že ti Češi do toho prostě vkládali
  takovou tu svoji představu trošku,
 • 00:05:23 že to je koneckonců naplnění
  té české cesty
 • 00:05:25 vlastně k té samostatnosti,
  a tu svoji představu.
 • 00:05:28 Ti Slováci do toho čím dál
  tím víc taky vkládali
 • 00:05:31 nějakou svoji představu.
 • 00:05:33 Čili Peroutka má ten hezký bonmot,
  když říká:
 • 00:05:36 Všichni říkají, že nikdy
  neviděli žádného Čechoslováka.
 • 00:05:40 To však nikdy nepotkali
  doktora Vavro Šrobára.
 • 00:05:44 Ale zdá se mi, že jak Češi,
  tak Slováci
 • 00:05:47 pod ten pojem Čechoslovák přece
  jenom si vkládali něco jiného.
 • 00:05:52 -Pokud můžu paralelu,
  vzpomeňme si na rok 92, u nás 93,
 • 00:05:57 také jsme si velmi pomalu zvykali,
 • 00:05:59 že už nejsme Československo,
  že jsme Česká republika.
 • 00:06:03 Nebylo to samozřejmé.
  Ta nostalgie byla silná.
 • 00:06:07 Nevyrovnávali jsme se,
  tedy většina snad se nevyrovnávala
 • 00:06:11 s tou novou skutečností státní
  snadno.
 • 00:06:15 -V české historii je to tak,
 • 00:06:17 že napřed byl stát
  a potom byl národ.
 • 00:06:19 Tedy národ v tom smyslu,
  jak mu rozumíme my.
 • 00:06:22 Protože ten český středověký stát
  vlastně kontinuálně pokračoval,
 • 00:06:27 mám na mysli tedy de jure,
  až do roku 1918.
 • 00:06:31 Takto to také bylo vnímáno.
 • 00:06:33 Koneckonců, i Habsburkové vládli,
  vzato čistě teoreticky a právně,
 • 00:06:38 v českých zemích,
 • 00:06:40 jen z titulu českých králů
  a moravských markrabat.
 • 00:06:46 Proto v 19. století
 • 00:06:48 ta idea českého státního práva
  byla taková,
 • 00:06:52 že roku 1627
  obnoveným zřízením zemským
 • 00:06:56 byla vlastně svébytnost
  zemí Koruny české potvrzena.
 • 00:07:02 Jak víme, Ferdinand II.
  obnovené zřízení zemské vydává,
 • 00:07:06 z vlastní vůle, po Bílé hoře,
 • 00:07:08 která je vnímána
  jako ohavná rebelie,
 • 00:07:11 kterou veškerá práva českých stavů
  byla prohlášena za propadlá.
 • 00:07:15 Ale přesto, Ferdinand II.
  nezměnil na státoprávním postavení
 • 00:07:19 českých zemí vůči ostatním zemím
  habsburské monarchie vůbec nic.
 • 00:07:24 Co se tady mění
  v tom 19. století,
 • 00:07:27 je právě to pojetí
  českého národa,
 • 00:07:29 protože do té doby ten český národ
  spíše byl vnímán zemsky.
 • 00:07:33 Sice už od středověku
  můžeme najít i jazykové chápání,
 • 00:07:37 protože samozřejmě
  ten rozdíl mezi,
 • 00:07:40 jak bych to tedy nazval,
 • 00:07:42 česky hovořícími Čechy
  a německy hovořícími Čechy,
 • 00:07:46 my v češtině nemáme rozdíl
  mezi Tschechisch a Böhmisch,
 • 00:07:50 zde existoval vždycky.
 • 00:07:52 Ale spíše především
  u privilegovaných vrstev
 • 00:07:54 bylo to zemské vnímání,
  že Čechem je ten,
 • 00:07:57 kdo žije v Čechách
  a je poddaným českého krále.
 • 00:08:00 -To, co my vnímáme jako konec...
 • 00:08:03 Nebo v té pozdější
  romantické představě,
 • 00:08:06 co je vnímané
  jako konec samostatnosti,
 • 00:08:08 je to ostatně Denisova knížka,
  Konec samostatnosti české,
 • 00:08:13 tak že ale bylo do značné míry
  vedeno snahou Vídně
 • 00:08:18 vybudovat moderní státnost.
 • 00:08:20 Ten moderní stát prostě
  chce být centralizovaný.
 • 00:08:24 Ten moderní stát chce kontrolovat
 • 00:08:27 alespoň jako
  ty nejzákladnější věci.
 • 00:08:30 Ten středověký stát
  měl to silné centrum.
 • 00:08:33 Na ty periferie
  vlastně ani často nedohlédl.
 • 00:08:36 Čili ten moderní stát
  má řadu nových funkcí,
 • 00:08:39 které nám třeba
  se nemusely líbit,
 • 00:08:42 ale které zase byly součástí
 • 00:08:44 takového obecnějšího,
  modernizačního procesu, myslím si.
 • 00:08:48 -Taky existovalo vědomí,
  i v raně novověkém období, o tom,
 • 00:08:52 že Češi měli v minulosti
  svůj stát.
 • 00:08:56 A toto vědomí bylo potom,
 • 00:08:58 počínaje tím,
  čemu říkáme národní obrození,
 • 00:09:02 nebo nověji česká národní
  emancipace, znovu oživováno.
 • 00:09:05 V dílech těch prvních
  obrozeneckých historiků,
 • 00:09:08 jako byl František Martin Pelcl,
  potom také u Palackého.
 • 00:09:11 A také celá česká aristokracie
  na sklonku 18. století,
 • 00:09:15 když hledala nějakou protizbraň
 • 00:09:17 proti té sílící
  habsburské centralizaci,
 • 00:09:20 se stále intenzivněji začínala
  zajímat o českou minulost.
 • 00:09:25 Koneckonců, Ignaz Cornova
  vydal německý překlad Stránského,
 • 00:09:30 Respublica Bojema,
  pod názvem Staat von Böhmen.
 • 00:09:33 To se stalo jedním
  z klíčových prvků
 • 00:09:36 toho nově se rodícího
  nebo obnovovaného povědomí o tom,
 • 00:09:41 že České království,
  třeba u té aristokracie,
 • 00:09:45 nebo Češi měli v minulosti
  svůj stát středověký slavný.
 • 00:09:49 A to byla jedna
  z důležitých komponent
 • 00:09:51 právě toho procesu
  národní emancipace
 • 00:09:54 nebo toho vytváření
  moderního národního vědomí.
 • 00:09:59 -Čeští obrozenci
  jednoznačně navazují
 • 00:10:01 samozřejmě
  na českou státní tradici,
 • 00:10:04 především na středověk,
 • 00:10:06 na dobu Přemyslovců
  a na dobu Karla IV.,
 • 00:10:09 jako na dobu,
  k níž je třeba se vracet.
 • 00:10:11 To je vrchol českých dějin.
 • 00:10:14 Velmi často také ovšem
  pod vlivem Palackého
 • 00:10:16 ta česká státnost
  byla dávána do protikladu,
 • 00:10:20 abych tak řekl,
  se státností říšskou.
 • 00:10:23 Je samozřejmě problematické,
 • 00:10:26 zda Svatou říši římskou
  můžeme vnímat jako německý stát,
 • 00:10:30 jak to dělají Němci.
 • 00:10:33 Já ji tak nevnímám.
 • 00:10:35 To byla konfederace,
 • 00:10:37 nebo velice volný spolek
  v podstatě samostatných států.
 • 00:10:40 Český stát tam patřil.
 • 00:10:42 To je v 19. století účelově
  z politických důvodů popíráno.
 • 00:10:47 I v našich učebnicích
  často je to vnímáno,
 • 00:10:50 jako kdyby tady existovalo Německo,
  jako nějaký jiný stát.
 • 00:10:54 Ale ono to tak není.
 • 00:10:56 Německo jako stát
  neexistovalo vůbec.
 • 00:10:58 Ale existovalo
  jako geografický pojem,
 • 00:11:01 jako tedy říše
  ve středověkém smyslu.
 • 00:11:03 A tam český stát patřil.
 • 00:11:05 Nikdo proti tomu nic nenamítal,
 • 00:11:08 byť vždy od 13. století
 • 00:11:11 český stát tam
  měl zvláštní postavení,
 • 00:11:13 což bylo dáno už tím,
 • 00:11:15 že jako jediný
  tedy z říšských knížat
 • 00:11:18 český panovník získal
  titul krále, a to dědičně,
 • 00:11:22 a že český stát tedy
  nemohl být odevzdán jako léno
 • 00:11:26 v případě vymření dynastie
  někomu jinému.
 • 00:11:29 -Herder,
 • 00:11:31 který se dá trošku zjednodušeně
  nazvat zakladatelem nacionalismu,
 • 00:11:36 zakladatel nacionalismu,
 • 00:11:38 dával Slovany, Čechy
  jako příklad Němcům.
 • 00:11:42 To uvědomění té slavné národní
  minulosti a státní minulosti.
 • 00:11:47 Takže...
 • 00:11:49 Jenomže to je pořád
  to národní uvědomění.
 • 00:11:52 Toužili jsme po státě?
 • 00:11:55 Toužili jsme,
  když teď budu ahistorický...
 • 00:11:57 Palacký řekl jednou:
 • 00:11:59 Kdyby nebylo Rakouska,
  museli bychom si ho vybudovat.
 • 00:12:02 A podruhé:
 • 00:12:04 Byli jsme před Rakouskem,
  budeme i po něm.
 • 00:12:06 Já vím, že to bylo v jiných
  historických souvislostech,
 • 00:12:09 ale kdybych to použil jako motto,
 • 00:12:11 tak která byla ta česká myšlenka?
 • 00:12:14 Budeme součást Rakouska, nebo?
 • 00:12:16 -Za tím druhým citátem
  bychom měli dodat,
 • 00:12:18 že tam on říká dál,
 • 00:12:20 my s bolestí v srdci
  hledíme tomu vstříc.
 • 00:12:23 Ten druhý citát
  není tak úplně jednoznačný,
 • 00:12:25 jak to pak bývalo využívané
  právě v té národní propagandě.
 • 00:12:33 Já nejsem samozřejmě odborník
  na polovičku 19. století.
 • 00:12:36 Ale myslím, z toho, co o tom vím,
 • 00:12:39 že tam byla od polovičky
  toho 19. století ta představa,
 • 00:12:44 že my vlastně fakticky
  ten stát jako máme.
 • 00:12:48 Ale že jde jenom o to
  mu vrátit ta práva,
 • 00:12:51 která, prostě ta myšlenka
  toho státního práva,
 • 00:12:54 vrátit mu ta práva,
  která mu náleží.
 • 00:12:57 Takže myslím...
 • 00:12:59 A když se ptáte na myšlenku
  státní samostatnosti,
 • 00:13:04 tak to už je potom zase nějaký
  výklad opravdu té pozdější doby.
 • 00:13:08 -Počínaje
  tereziánskými reformami,
 • 00:13:11 konkrétně rokem 1749,
 • 00:13:13 kdy byla zrušena
  Česká dvorská kancelář,
 • 00:13:16 zanikla poslední instituce,
 • 00:13:18 která, byť formálně,
  spojovala Čechy, Moravu a Slezsko,
 • 00:13:22 nebo ten celek zemí Koruny české.
 • 00:13:24 A zhruba těch 100 let,
 • 00:13:26 mezi polovinou 18. století
  a polovinou 19. století,
 • 00:13:30 to bylo asi období,
 • 00:13:32 kdy byly
  ty dvě naše historické země,
 • 00:13:34 Čechy a Morava,
  navzájem nejvíce odcizeny.
 • 00:13:37 A potom zlom přichází
  v polovině 19. století,
 • 00:13:40 v tom revolučním roce,
  kdy se to začíná měnit.
 • 00:13:44 A znovu setnout
  ty dvě historické země,
 • 00:13:46 to byl důležitý předpoklad
  toho obnovování, ať už povědomí,
 • 00:13:51 nebo faktického obnovování
  české státnosti.
 • 00:13:54 -Jenom když jsme u těch symbolů,
 • 00:13:56 tak ono vlastně pak to má
  úplně ten dovětek na podzim 1915,
 • 00:14:00 kdy vlastně vychází
  ty císařské reskripty o tom,
 • 00:14:04 o nové podobě velkého
  rakouského státního znaku,
 • 00:14:07 kde právě korunní země,
  Morava, Čechy a Slezsko,
 • 00:14:11 jsou už rozstrkané
  jaksi náhodně mezi ostatní
 • 00:14:14 a vytvoří je vlastně
  na roveň provincií.
 • 00:14:17 Taky ten reskript říká,
 • 00:14:19 že nadále se nemá hovořit o zemích
  na říšské radě zastoupených,
 • 00:14:23 ale vlastně že se má hovořit
  o Rakousku
 • 00:14:25 nebo o rakouských zemích.
 • 00:14:27 Čili vlastně formálně
  poslední tečka je na podzim 1915,
 • 00:14:31 kdy vlastně jaksi
  i formálně Vídeň dala najevo,
 • 00:14:35 že dál už jako moc
  s tou českou státností nepočítá.
 • 00:14:42 -Vy jste řekl, že ta území,
  nebo, řekněme, země,
 • 00:14:46 protože Morava byla i země,
  že byly odcizeny.
 • 00:14:48 Jak to můžu chápat?
 • 00:14:51 -Ještě se vrátím k tomu 1749.
 • 00:14:53 Zatímco u české aristokracie
  vyvolalo toto...
 • 00:14:57 -Na to vám někdo ovšem namítne,
  z českých nacionalistů,
 • 00:15:02 že žádná česká aristokracie
  neexistovala, ta byla zničena.
 • 00:15:06 -Aristokracie z Čech,
  dejme tomu,
 • 00:15:09 nesla toto opatření
  velice nelibě,
 • 00:15:12 zatímco moravským aristokratům,
  aristokratům z Moravy,
 • 00:15:16 nebylo zcela proti mysli,
  protože moravské stavy,
 • 00:15:20 politická reprezentace,
  dejme tomu, Moravy
 • 00:15:24 velice žárlivě
  a úzkostlivě střežila
 • 00:15:27 jakousi svoji neodvislost
  od Čech.
 • 00:15:30 Třeba když byla v roce 1792
  korunovace Leopolda II.,
 • 00:15:34 tak Moravané velice těžce nesli,
 • 00:15:37 že musí panovníkovi
  holdovat v Praze.
 • 00:15:39 Říkali, že pokud mu
  nemůžeme holdovat v Brně,
 • 00:15:42 holdujme mu radši do Vídně,
  ve Vídni,
 • 00:15:45 abychom si nezadali s Čechy.
 • 00:15:47 Takže ty moravské stavy velice
  úzkostlivě střežily jakoukoli...
 • 00:15:51 Nechtěly být jaksi nějak...
 • 00:15:53 Měly pocit, že jsou podřízené
  té české aristokracii
 • 00:15:56 Tomu se velice bránily.
 • 00:15:58 -Cítily ten pražský paternalismus
  do jisté míry.
 • 00:16:01 -Můžeme to slovo snad použít.
 • 00:16:03 A právě tato tenze
  mezi těmi stavovskými obcemi,
 • 00:16:06 to byl ten hlavní faktor
  toho odcizování těch obou zemí,
 • 00:16:10 nebo že necítily,
  že náleží k sobě.
 • 00:16:13 A to se právě začalo měnit
 • 00:16:15 až v průběhu první poloviny
  19. století,
 • 00:16:19 v tom národním obrození,
 • 00:16:21 kdy se začaly ty české
  a moravské kulturní snahy
 • 00:16:25 českojazyčné sbližovat.
 • 00:16:28 Ta kulturní sounáležitost byla
  takovým základním předpokladem,
 • 00:16:32 aby se sblížily obě ty země.
 • 00:16:34 A právě tam byl přelomový
  potom ten rok 1848.
 • 00:16:39 -Ten obrozenecký motiv,
 • 00:16:41 který nacházíme také
  koneckonců u Palackého,
 • 00:16:43 když odmítá účast Čechů
 • 00:16:45 na frankfurtském
  ústavodárném sněmu, s tím,
 • 00:16:49 že, ano, česká knížata
  byla kdysi leníky císaře,
 • 00:16:53 ale to šlo o osobní vztah,
  který zanikl už dávno.
 • 00:16:58 My dnes jako s Německem
  nemáme nic společného
 • 00:17:01 a nechceme mít nic společného.
 • 00:17:03 Chceme, aby to byl
  samozřejmě náš soused.
 • 00:17:05 Ale to je všechno.
 • 00:17:07 Tak, tato myšlenka byla
  rozvíjena po celé 19. století.
 • 00:17:12 Vlastně přešla do koncepce
  českých dějin
 • 00:17:16 potom za první republiky.
 • 00:17:18 Existuje v ní dodnes.
 • 00:17:20 Já osobně se domnívám,
 • 00:17:22 že by bylo třeba korigovat
  trochu toto a připomenout,
 • 00:17:26 že český stát, na tom není nic,
  za co bychom se měli snad stydět,
 • 00:17:31 nebo co bychom měli popírat,
 • 00:17:33 byl součástí té Svaté říše římské
 • 00:17:36 jako určité formy integrace
  střední Evropy,
 • 00:17:39 kde zdaleka nebyli jen Němci.
 • 00:17:42 Je takový dobový bonmot,
 • 00:17:44 že Svatá říše římská
  nebyla ani říše,
 • 00:17:47 ani římská, ani německá,
 • 00:17:50 protože tam zasahovalo to
  až do severní Itálie,
 • 00:17:53 čili žily tam i románské národy.
 • 00:17:55 Čeští panovníci právě tím,
  že patřili k této říši,
 • 00:18:00 tak mohli také ovlivňovat,
  pokud byli dostatečně silní,
 • 00:18:04 dění v této říši,
 • 00:18:06 což například
  polští králové nemohli.
 • 00:18:08 -Ta německá část českých zemí,
  ta měla pořád tendence,
 • 00:18:13 nebo v té modernější době...
 • 00:18:16 Tendovala k německé říši.
 • 00:18:19 Když se...
 • 00:18:21 Oni měli nějaké zázemí,
 • 00:18:24 řekl bych,
  v tomto smyslu, státním.
 • 00:18:27 Ti Češi měli nějaké zázemí?
 • 00:18:29 Byl tady někdo,
  kdo se k někomu chtěl připojit?
 • 00:18:32 -V průběhu toho 19. století
 • 00:18:34 jako řada z těch
  českých politických elit
 • 00:18:38 pokukuje po tom Rusku.
 • 00:18:41 A vlastně má iluzi o tom,
 • 00:18:43 že nějakým způsobem by tedy Rusko
  mohlo být tím mocným strýčkem,
 • 00:18:47 který nás ochrání před zlými,
  vnějšími i vnitřními, vlivy.
 • 00:18:52 Ale...
 • 00:18:54 A vrcholí to
  v tom známém projektu
 • 00:18:57 Karla Kramáře potom z jara 1914,
 • 00:18:59 kdy tedy on vlastně
  nabízí ruské straně,
 • 00:19:03 že bychom se mohli stát
  součástí ruské veleříše.
 • 00:19:07 Dokonce hovoří,
  ono se to jmenovalo Carství české,
 • 00:19:11 vedle Carství polského a tak dále.
 • 00:19:14 Tady si myslím,
 • 00:19:17 že tento plán samozřejmě
  sám o sobě je fantaskní, ale...
 • 00:19:21 -Doufejme.
 • 00:19:23 -Takové to pokukování
  po tom Rusku,
 • 00:19:26 to samozřejmě v tom,
 • 00:19:28 ať už jsou to ty poutě
  do Moskvy a tak dále,
 • 00:19:31 tak to tady samozřejmě bylo.
 • 00:19:33 Ale vyvrcholilo to pak až vlastně
  tímto projektem ústavy říše.
 • 00:19:37 Když přední český politik
  něco takového navrhuje,
 • 00:19:40 tak to zase úplně
  plácnutí do vody není.
 • 00:19:44 -Já bych jenom trošku upřesnil,
  ti Němci z českých zemí,
 • 00:19:48 a ještě silnější
  to bylo na Moravě,
 • 00:19:50 tam nebyla rozhodující
  ta afinita k Německu nebo k říši,
 • 00:19:53 tam byla důležitá
  ta sounáležitost s Rakouskem.
 • 00:19:56 Já bych si dovolil říct,
 • 00:19:58 že třeba Němci z Moravy byli
  nejpřesvědčenějšími Rakušany.
 • 00:20:01 To byli
  opravdu rakouští patrioté.
 • 00:20:03 Do poslední chvíle,
  nebo hluboko do 19. století,
 • 00:20:07 byli přesvědčeni,
  že Rakousko je jejich stát
 • 00:20:10 nebo že je nejlepším možným
  státem ta rakouská monarchie,
 • 00:20:13 v němž mohou žít.
 • 00:20:15 Takže tam se snoubil
 • 00:20:17 jednak jakýsi německý
  kulturní patriotismus,
 • 00:20:20 který vstřebávali
  samozřejmě z Německa,
 • 00:20:22 s tím rakouským
  státním patriotismem.
 • 00:20:24 To bylo velice důležité.
 • 00:20:26 Byli zkrátka
  přesvědčenými Rakušany.
 • 00:20:28 -Spíš o co se ti Němci
  vlastně snažili
 • 00:20:31 v druhé polovině 19. století,
  a potom zejména třeba za války,
 • 00:20:34 tak je,
  že se snažili jaksi rozbourat
 • 00:20:37 ten zavedený ústavní systém
  uspořádání
 • 00:20:40 a vlastně rozdělit ty země
  nějakým způsobem
 • 00:20:44 na tom jazykovém principu.
 • 00:20:47 -Oni chtěli ty české okresy,
  německé okresy, smíšené okresy.
 • 00:20:51 -To ještě v tom lepším případě,
 • 00:20:53 v tom extrémním jenom
  smíšené a německé.
 • 00:20:56 Ale to byl, myslím si,
  ten kámen úrazu,
 • 00:20:59 který byl nepřijatelný pro...
 • 00:21:01 Oni to navrhovali
  jako spravedlivý stát,
 • 00:21:04 jako národnostní uspořádání,
  ty země.
 • 00:21:06 Ale pro českou stranu bylo
  tohle něco nepřijatelného.
 • 00:21:11 Proto taky vlastně nikdy
  ty takzvané smiřovačky
 • 00:21:14 mezi Čechy a Němci
 • 00:21:16 nedosáhly nějakých
  velkých, kvalitativních úspěchů.
 • 00:21:19 Ale bylo to vlastně, myslím si,
  něco,
 • 00:21:23 k čemu ale koneckonců
 • 00:21:25 jako ta politika směřovala
  zejména potom za války,
 • 00:21:28 kdy na vládní úrovni
  existovaly reálné projekty,
 • 00:21:31 že by vlastně nějaké
  takovéto dělení národností
 • 00:21:35 těch zemí mohlo být.
 • 00:21:37 -Oni zpočátku byli ti Němci
  v našich zemích
 • 00:21:41 přesvědčenými centralisty.
 • 00:21:43 A tak zhruba do 70. let
  19. století
 • 00:21:46 ta politická reprezentace,
  která byla buržoazně liberální,
 • 00:21:50 byla přesvědčena,
 • 00:21:52 že se jí podaří tady vytvořit
  nějakou liberální společnost,
 • 00:21:55 kde budou vládnout
  liberální zákony,
 • 00:21:57 že to bude svobodná společnost,
 • 00:21:59 kde samozřejmě ten německý element
 • 00:22:01 bude mít jakousi
  takovou kulturní převahu,
 • 00:22:04 ale že i ty ostatní, dejme tomu,
 • 00:22:06 třeba slovanské národy
  se identifikují s tím konceptem
 • 00:22:09 jakéhosi liberálního,
  sekularizovaného státu
 • 00:22:11 a že ta národnostní otázka
  přece potom nebude tak důležitá.
 • 00:22:15 Ale to bylo hrubé podcenění
  té síly nacionalismu.
 • 00:22:18 A potom už se jenom
  přizpůsobovali
 • 00:22:20 v těchto dílčích otázkách
  nebo hledali nějaké řešení,
 • 00:22:23 které bude pro ně nejvýhodnější.
 • 00:22:25 -Oni reagovali tedy
  na český nacionalismus spíš?
 • 00:22:28 -To je paradoxní.
 • 00:22:30 Platí taková poučka nebo teze,
  že...
 • 00:22:32 -Já totiž ve škole
  jsem se to učil obráceně.
 • 00:22:34 -Že každý nacionalismus
  roste z kontaktu
 • 00:22:36 s nějakým jiným nacionalismem.
 • 00:22:39 Pro nás byl třeba
  v té první polovině 19. století
 • 00:22:41 důležitý náraz
  na ten německý nacionalismus.
 • 00:22:44 Ale potom zpětně,
 • 00:22:46 jak ten český nacionalismus
  nebo to národní vědomí
 • 00:22:48 a národní hnutí sílilo
  v druhé polovině 19. století,
 • 00:22:51 tak najednou zase
  ti Němci v českých zemích,
 • 00:22:54 v Čechách a na Moravě,
  se cítili být ohroženi.
 • 00:22:56 A to zase na oplátku posilovalo
  ten jejich vlastní nacionalismus.
 • 00:23:01 -A Češi nebyli Rakušany
  v pravém slova smyslu?
 • 00:23:04 Když jste říkal,
  že Němci byli Rakušany.
 • 00:23:06 -To je otázka.
 • 00:23:09 To je otázka, na kterou je
  poměrně složité odpovědět.
 • 00:23:12 -Což s tím státním uvažováním
  koresponduje.
 • 00:23:14 -Já myslím,
 • 00:23:16 že určitá část společnosti
  viděla v tom rakouském soustátí
 • 00:23:20 jakousi záruku nějaké stability
  a bezpečnosti
 • 00:23:23 v té střední Evropě.
 • 00:23:26 Takže dlouho po to 19. století
 • 00:23:29 nebyli nějakými přesvědčenými
  rakouskými patrioty,
 • 00:23:32 ale s tím státem
  byli do určité míry smířeni.
 • 00:23:36 To se mění potom
  až v druhé polovině
 • 00:23:38 nebo v poslední třetině,
  čtvrtině 19. století.
 • 00:23:41 Ale dlouho třeba,
  pokud mohu mluvit zase za Moravu,
 • 00:23:44 Moravané byli vždycky takovými
  loajálními Rakušany v tom smyslu,
 • 00:23:49 že u nich existoval
  ten určitý státní patriotismus,
 • 00:23:53 že se zkrátka dokázali
  s tou říší nebo s tou monarchií,
 • 00:23:56 s tím státem identifikovat.
 • 00:23:58 -Jenom možná k tomu pojmu
  Rakušani,
 • 00:24:00 aby si diváci nepředstavovali,
 • 00:24:02 že to bylo právě na roveň
  jako Rakušan
 • 00:24:05 v tom etnickém slova smyslu,
  jako Češi nebo Němci.
 • 00:24:08 -Poddaní rakouského trůnu.
 • 00:24:10 -Němci z rakouských zemí
 • 00:24:12 vlastně si rakouskou identitu
  vytvoří až po druhé světové válce.
 • 00:24:16 Do té doby prostě
  se cítili jako Němci.
 • 00:24:18 Ale samozřejmě loajální
  k tomu státnímu celku.
 • 00:24:21 -Poddanými Vídně prostě.
 • 00:24:23 -Tady je třeba toto rozlišovat.
 • 00:24:25 -Ne poddanými Vídně,
  ale občany rakouského státu.
 • 00:24:28 -Tak, ano, to je liberálnější.
 • 00:24:30 -Po roce 1848.
 • 00:24:33 -Ten rok 1848, tedy Jaro národů,
 • 00:24:36 objevily se tam
  nějaké státotvorné myšlenky,
 • 00:24:39 třeba mezi těmi mladými
  revolucionáři nebo tak?
 • 00:24:42 My chceme samostatné Čechy.
  Praha by měla být hlavní město.
 • 00:24:45 Nebo něco takového.
 • 00:24:48 -Určitě ne, ale samozřejmě
  generace těch osmačtyřicátníků,
 • 00:24:51 tak tam se objevují jednotlivci,
 • 00:24:54 kteří potom vlastně
  třeba v 60. letech
 • 00:24:56 s tou myšlenkou
  toho samostatného státu,
 • 00:24:58 typicky třeba tedy Frič,
 • 00:25:01 tak s tou myšlenkou toho
  samostatného státu jako přijdou.
 • 00:25:04 Ale v tom roce 1848
  určitě na myšlenku
 • 00:25:06 nějakého samostatného státu
  tedy nedošlo.
 • 00:25:09 -Tam tou první vůdčí myšlenkou
  bylo jaksi odstranit
 • 00:25:12 ten předbřeznový režim,
  Metternichův,
 • 00:25:15 jak se mu také říkalo,
 • 00:25:17 takže ty první dny nebo měsíce
  toho Jara národů
 • 00:25:20 byly neseny hlavně hesly
  konstituce,
 • 00:25:23 svoboda shromažďování,
  svoboda tisku, svoboda projevu,
 • 00:25:26 a teprve postupně
  to začaly komplikovat
 • 00:25:29 ty nacionální požadavky.
 • 00:25:31 -Čili na prvním místě,
  že vám skáču do řeči, omlouvám se,
 • 00:25:34 byly spíš ty požadavky
  po liberalizaci státu?
 • 00:25:38 -Nosily se bílé stužky.
 • 00:25:40 Češi spolu s Němci prostě
  chtěli spravedlivější stát,
 • 00:25:45 chtěli konstituci,
  konstituční monarchii, parlament.
 • 00:25:49 Na tom se shodovali.
 • 00:25:52 Teprve postupně
  se ta situace komplikovala
 • 00:25:54 těmi nacionálními požadavky.
 • 00:25:57 Ty bílé stužky,
  které měly symbolizovat svobodu,
 • 00:26:00 byly nahrazovány stužkami
  v národních barvách.
 • 00:26:03 A právě ten rok 1848 ukázal,
 • 00:26:05 že to soužití těch liberálních
  požadavků s těmi nacionálními,
 • 00:26:11 že to bude
  velice bolestné soužití,
 • 00:26:14 že se bude velice bolestně
  hledat jakési správné řešení
 • 00:26:18 nebo vyvážení těchto požadavků.
 • 00:26:21 To předurčilo jaksi
  celý ten osud vývoje monarchie
 • 00:26:24 i našich zemí
  v té druhé polovině 19. století.
 • 00:26:27 -Ale naopak nějaké snahy
  o podtržení
 • 00:26:31 toho státoprávního charakteru
  v rámci monarchie
 • 00:26:33 se samozřejmě objevily,
  zejména v té uherské části.
 • 00:26:37 Koneckonců,
 • 00:26:39 i Itálie se dostává
  v tom státoprávním slova smyslu
 • 00:26:42 do pohybu.
 • 00:26:44 A tady vlastně Češi paradoxně
  působí jako ti, kteří...
 • 00:26:47 -Jako státotvorný prvek.
 • 00:26:49 -Stojí na straně,
 • 00:26:51 která se snaží tato hnutí
  nějakým způsobem utlumit.
 • 00:26:54 -Vy jste říkal 60. léta.
  Co jste tím myslel?
 • 00:26:57 -Určitě část politické imigrace
 • 00:27:00 a část, dneska bychom řekli,
  politických radikálů,
 • 00:27:03 nebo možná použijme
  i to slovo extremistů,
 • 00:27:06 na domácí scéně chtěla využít
  právě zejména
 • 00:27:09 toho prusko-rakouského konfliktu
  1866 k propagaci myšlenky.
 • 00:27:12 Oni formálně říkali,
 • 00:27:14 že by tedy byla možnost
  samostatný stát.
 • 00:27:17 Mám na mysli Friče.
 • 00:27:19 Nebo je to ta známá,
 • 00:27:21 tehdy anonymní brožurka
  Pláč Koruny české,
 • 00:27:23 kterou sepsal Antonín Kotík.
 • 00:27:26 Ale jeho autorství bylo známé
 • 00:27:28 až někdy počátkem
  samostatného Československa.
 • 00:27:32 Tak...
 • 00:27:34 A která byla, ta brožurka
  vytištěna,
 • 00:27:36 ale už to právě napovídá,
 • 00:27:38 byla vytištěna v Berlíně,
  propašovaná,
 • 00:27:41 tuším, v sedmitisícovém nákladu,
  nebo jakém, do Čech,
 • 00:27:45 kde ji postupně distribuovali.
 • 00:27:47 Ale začali ji distribuovat
  v okamžiku,
 • 00:27:49 až když byl podepsán mír
  mezi Pruskem a Rakouskem.
 • 00:27:52 V tu dobu vlastně jakákoli
  myšlenka na samostatný stát
 • 00:27:55 už byla mimo jakoukoliv realitu.
 • 00:27:58 Ale co je stejně třeba říct,
 • 00:28:00 že by to byla
  jaksi pseudosamostatnost,
 • 00:28:04 protože by byla přinesena
  prostě na těch pruských bodácích.
 • 00:28:09 Prusové sem určitě nepřišli
  pro to, aby zajišťovali...
 • 00:28:12 -Aby osvobodili...
 • 00:28:14 -Zajišťovali Čechy.
 • 00:28:16 -Když jste se ptal
  na ty dva Palackého výroky,
 • 00:28:19 tak já si myslím,
  že ten relevantnější je ten,
 • 00:28:22 že kdyby nebylo Rakouska,
  museli bychom ho vytvořit.
 • 00:28:25 Palacký byl přesvědčen,
 • 00:28:27 i v té Ideje státu rakouského
  to napsal,
 • 00:28:30 že to soustátí středoevropské
 • 00:28:32 je pro nás v podstatě
  nejlepší možností.
 • 00:28:35 A ten druhý výrok,
  že budeme i po Rakousku,
 • 00:28:38 že to je spíš takové furiantství.
 • 00:28:40 -On byl velmi emotivní.
 • 00:28:42 -Ano, podstatné podle mě bylo,
 • 00:28:45 že Palacký chtěl zachovat
  rakouskou monarchii,
 • 00:28:49 ale v jejím rámci
  co největší míru, dejme tomu,
 • 00:28:52 samosprávy nebo samostatnosti
  pro celek,
 • 00:28:54 historický celek
  zemí Koruny české,
 • 00:28:57 tedy Čech, Moravy
  a toho zbytku Slezska.
 • 00:29:00 -Tady vlastně zahajuje
  takovou tu éru,
 • 00:29:03 kdy tedy ti čeští politici,
  ať ve větší nebo menší míře,
 • 00:29:08 nějakým způsobem přemýšlejí
  o možnostech,
 • 00:29:11 jak to Rakousko opravit.
 • 00:29:13 Používám ten termín
  právě od Havlíčka.
 • 00:29:16 A pak samozřejmě až ty představy,
 • 00:29:19 možnosti nějaké radikálnější
  reformy u Masaryka potom,
 • 00:29:23 které se objevují před válkou.
 • 00:29:29 -Ta myšlenka samostatného státu
  tady klíčí postupně,
 • 00:29:33 protože vlastně
  po celé 19. století,
 • 00:29:36 a především od poloviny
  19. století, od roku 1848,
 • 00:29:41 pak po obnovení ústavnosti
  v 60. letech,
 • 00:29:44 česká společnost je formována
  tou myšlenkou obnovení
 • 00:29:49 historického českého státu
  v rámci habsburské monarchie.
 • 00:29:57 Ale přes veškeré úspěchy,
 • 00:29:59 kterých Češi dosáhli
  od roku 1867, od vyrovnání,
 • 00:30:03 do roku 1914,
 • 00:30:06 pokud jde o realizaci
  českého státního plánu,
 • 00:30:10 tak se neposunuli ani o milimetr,
  přičemž takovou metou bylo,
 • 00:30:15 aby země Koruny české měly
  stejné postavení jako tedy Uhry.
 • 00:30:21 Málokdo si tehdy
  asi položil otázku,
 • 00:30:23 zda je to reálné,
 • 00:30:25 co by pak bylo tedy
  s ostatními součástmi říše,
 • 00:30:29 kdyby ty chtěly totéž,
 • 00:30:31 a tím pádem samozřejmě ten celek
  by byl naprosto neřiditelný.
 • 00:30:34 Ale to je jiná otázka.
 • 00:30:36 Často, co vidíme s odstupem
  více než jednoho století,
 • 00:30:39 tak není zřejmé současníkům.
 • 00:30:42 U Masaryka a toho okruhu
  kolem něho
 • 00:30:45 někdy těsně
  před první světovou válkou,
 • 00:30:48 já si myslím,
 • 00:30:50 že hodně tady měly význam
  volby v roce 1911,
 • 00:30:55 kdy s ohledem na výsledky voleb
 • 00:30:57 ta říšská rada
  se v podstatě zablokovala,
 • 00:31:01 protože ti poslanci
  začali hlasovat
 • 00:31:03 podle národnostních kritérií.
 • 00:31:06 Velice těžké bylo najít
  nějaký konsensus,
 • 00:31:08 aby se vůbec na něčem dohodli,
  tak dospěli k názoru,
 • 00:31:12 že uvnitř habsburské monarchie
 • 00:31:14 ten program realizovatelný
  prostě není.
 • 00:31:17 Když vypukla první světová válka,
 • 00:31:20 tak se objevila možnost
  do té doby neexistující,
 • 00:31:24 že by třeba Rakousko-Uhersko
  mohlo také tu válku prohrát,
 • 00:31:27 a to totálně,
 • 00:31:29 a v tom případě je tady šance
  jeho rozčlenění
 • 00:31:32 a obnovení českého státu,
  rozšířeného o Slovensko,
 • 00:31:36 mimo rámec habsburské monarchie.
 • 00:31:38 Nepochybně, už při vyhlášení
  války Masaryk takto uvažuje.
 • 00:31:42 Kdy přesně na tu myšlenku přišel,
 • 00:31:44 samozřejmě,
  to nevíme a už vědět nebudeme,
 • 00:31:46 protože Masaryk
  sám nikde o tom nepíše.
 • 00:31:49 A zeptat se ho už také nemůžeme.
 • 00:31:51 -Co rakousko-uherské vyrovnání?
  Neurazilo nás to nějak?
 • 00:31:56 Protože do jisté míry
  Maďaři získali status státu.
 • 00:32:00 Bylo Rakousko-Uhersko.
 • 00:32:02 -O to je asi na rakouské
  a maďarské straně spor.
 • 00:32:07 Rakouští státovědci
  určitě jaksi měli ten výklad,
 • 00:32:11 že Rakousko-Uhersko
  je stále jeden stát.
 • 00:32:15 Uherští státovědci zase
  tvrdili to, co teď zaznělo.
 • 00:32:19 Ale my jsme to měli obráceně.
 • 00:32:22 My jsme to neměli tak,
  že to je zklamání,
 • 00:32:25 že jsme si nevybojovali
  stát po tom vyrovnání.
 • 00:32:28 Ale je to zklamání nad tím,
 • 00:32:31 že tedy se nám tím vyrovnáním
  vlastně takhle odvděčil
 • 00:32:34 ten rakouský stát...
 • 00:32:36 -Za tu loajalitu.
  -Za tu loajalitu v tom roce 66.
 • 00:32:38 -Bylo to pro Čechy
  strašně bolestné
 • 00:32:41 a viděli v tom nebezpečí,
 • 00:32:43 že v takto rozdělené říši
  budou obtížněji prosazovat
 • 00:32:48 to svoje vlastní vyrovnání.
 • 00:32:50 Ale paradoxní bylo,
 • 00:32:52 že také pro ty Rakušany
  nebo Němce,
 • 00:32:55 ať už z rakouských
  nebo z českých zemí,
 • 00:32:57 že oni se tomu dlouho bránili,
 • 00:33:00 aby byla ta monarchie
  takto rozdělená.
 • 00:33:03 Nicméně, byli velice...
  Velice rychle se adaptovali.
 • 00:33:07 Velice brzy zjistili,
  že to nakonec pro ně bude výhodné
 • 00:33:11 a že v té polovině předlitavské
  si budou moci lépe uchovat
 • 00:33:16 nějakou svoji hegemonii.
 • 00:33:23 A navíc, byli uklidněni tím,
  že v tom roce 1867,
 • 00:33:26 v té prosincové ústavě,
  se jim dostalo liberální ústavy,
 • 00:33:31 po které snili,
 • 00:33:33 o kterou ti němečtí liberálové,
  liberální politici, usilovali.
 • 00:33:37 Takže nakonec z toho
  vyšli spokojeni.
 • 00:33:39 Ti Češi tím byli
  jednoznačně zklamáni.
 • 00:33:41 To, jak jste tady říkal,
 • 00:33:43 že očekávali nějakou odměnu
  za tu svoji loajalitu,
 • 00:33:46 to tam byl velice silný prvek,
  že se toho nedočkali.
 • 00:33:49 -Ono to do budoucna
  ještě komplikovalo věci
 • 00:33:52 v jednom slova smyslu.
 • 00:33:54 To znamená, samozřejmě,
  dejme tomu,
 • 00:33:56 od 90. let česká kulturní,
  ekonomická
 • 00:34:00 a do nějaké míry
  i politická scéna
 • 00:34:03 začne vnímat slovenskou otázku,
  k tomu se možná ještě dostaneme,
 • 00:34:08 a skutečnost ale,
 • 00:34:11 že Slovensko prostě
  leželo v jiném státě, chcete-li,
 • 00:34:15 tak nesmírně komplikovala situaci,
  protože jakákoliv kritika,
 • 00:34:19 třeba té budapešťské politiky
  vůči Slovákům,
 • 00:34:23 nebo jakýkoliv náznak,
 • 00:34:26 že tedy česká politika přenáší
  třeba tu slovenskou otázku
 • 00:34:30 na říšskou radu,
 • 00:34:32 tak tvrdě vždycky narážela
  na ty maďarské kruhy,
 • 00:34:35 které říkaly:
 • 00:34:37 Ne, do toho se nám nepleťte.
  To je prostě naše věc.
 • 00:34:40 Do toho vy vůbec nemáte
  co mluvit.
 • 00:34:42 Čili ukazovalo se mockrát,
 • 00:34:44 když Češi třeba
  v případě nějakých masakrů,
 • 00:34:47 třeba počervnových,
 • 00:34:49 počátkem století
  vystoupili na obranu Slováků,
 • 00:34:52 tak na té uherské straně
  se neustále ozývalo:
 • 00:34:54 Do toho vám vůbec nic není.
  Do toho se nám nepleťte.
 • 00:34:58 Ale na druhou stranu,
 • 00:35:00 vytvořila se tím vznikem
  vlastně toho uherského státu
 • 00:35:04 taková situace, řekl bych,
 • 00:35:06 že část české politické
  reprezentace,
 • 00:35:09 ta radikálněji orientovaná
  a i třeba ta,
 • 00:35:12 co byla v nějaké opozici
  vůči třeba Masarykově představě,
 • 00:35:15 jak by se politika měla dělat,
 • 00:35:18 tak svým způsobem zase
  vlastně ty Maďary
 • 00:35:20 nějakým způsobem jako obdivovala.
 • 00:35:22 A vlastně koketovala
  s tou myšlenkou,
 • 00:35:25 že bychom to takhle nějak
  měli udělat,
 • 00:35:28 jak to udělali ti Maďaři.
 • 00:35:30 Tam třeba můžeme jmenovat
  i dokonce národní sociály,
 • 00:35:33 jako Klofáč.
 • 00:35:35 Měl vlastně takový trošičku
  jako pro tu maďarskou politiku,
 • 00:35:39 samozřejmě
  v té liberálnější verzi,
 • 00:35:42 svým způsobem obdiv.
 • 00:35:44 -To sapér Vodička ne.
  Já vám dám, vy kluci maďarští!
 • 00:35:48 Ten jim to nezapomněl asi.
 • 00:35:50 -Toto je velká pravda,
  to je dobře,
 • 00:35:52 že jste to tady vyzdvihl,
  že Češi velice žárlivě sledovali,
 • 00:35:56 že ti Maďaři v tom svém odporu
 • 00:35:58 nebo v tom svém vyjednávání
  s tou Vídní jsou úspěšnější.
 • 00:36:02 Věděli, že se nedostavili
  jakoby na říšskou radu,
 • 00:36:05 že zaujímali
  takovou pasivní rezistenci,
 • 00:36:07 a tak se je snažili napodobit.
 • 00:36:09 Bohužel, v našem případě
  to nemělo vůbec úspěch.
 • 00:36:12 Pouze jsme ztratili
  jaksi 20 let,
 • 00:36:14 kdy se Češi mohli podílet
  na parlamentní práci.
 • 00:36:18 Ono v podstatě tady
  platilo to cimrmanovské,
 • 00:36:21 ta česká politika dlouho
  v té druhé polovině 19. století
 • 00:36:24 byla vždycky politikou
  očekávání a zklamání.
 • 00:36:28 Byl to ten dualismus,
 • 00:36:30 potom neuskutečnění
  těch fundamentálních článků
 • 00:36:33 na přelomu 60. a 70. let.
 • 00:36:35 Takže ta česká politika
  zažívala...
 • 00:36:38 Když to řeknu zjednodušeně,
  byla neúspěšná.
 • 00:36:41 A velice to kontrastovalo s tím,
 • 00:36:43 jak prudce se rozvíjel
  český kulturní život
 • 00:36:47 i české hospodářství.
 • 00:36:49 Zatímco ta politika nemohla
  dosíci žádného úspěchu dlouho.
 • 00:36:56 -Ta historie,
  jak to říká Mark Twain,
 • 00:36:58 se sice neopakuje,
  ale velmi často se rýmuje.
 • 00:37:02 Ale proč ten František Josef
  se nenechal korunovat?
 • 00:37:05 Jako ví se to?
 • 00:37:08 Nebo je to pořád ukryto
  v jeho nitru někde?
 • 00:37:11 Protože pro Čechy
  by to znamenalo hodně,
 • 00:37:14 i z hlediska toho státotvorného.
 • 00:37:16 -Já to otočím.
 • 00:37:18 Když se podíváte
  na jeho plný titul,
 • 00:37:21 tak proč z jeho pohledu by měl
  jeden národ jako vyzdvihnout...
 • 00:37:26 -Když nám nedal to vyrovnání,
 • 00:37:28 tak si mohl aspoň v té Praze
  nechat dát na hlavu korunu.
 • 00:37:32 -Ale jako že vlastně by si sám
  strašlivě zkomplikoval situaci,
 • 00:37:37 prostě, sice by Čechy
  asi uspokojil,
 • 00:37:41 ale rozhodně by neuspokojil
  Němce,
 • 00:37:44 ať už ty rakouské
  nebo ty naše domácí.
 • 00:37:47 Ale vytvořil by precedens
  pro další národy,
 • 00:37:50 které toužily
  po nějaké míře emancipace.
 • 00:37:53 -Ta česká korunovační přísaha,
  pokud si ji přečtete,
 • 00:37:56 jako poslední tedy tu přísahu
  skládal Ferdinand Dobrotivý,
 • 00:38:01 tak zněla na celistvost
  Koruny české,
 • 00:38:04 že nebude nic umenšovati,
  jak se tam říká,
 • 00:38:07 ale naopak raději rozšiřovati.
 • 00:38:10 To znamená, tím by se zavázal,
 • 00:38:12 že nikdy nepřipustí
  rozdělení českých zemí.
 • 00:38:15 A to byl zásadní požadavek
  českých Němců,
 • 00:38:17 kteří, když si uvědomili,
  že není naděje,
 • 00:38:20 že by z Českého království
  učinili tedy německou zemi,
 • 00:38:24 tak celkem logicky řekli:
 • 00:38:26 Dobře, tak ji rozdělme na část
  německou a na část českou.
 • 00:38:30 Proto také Němci byli ti,
 • 00:38:32 kteří odmítali korunovaci
  Františka Josefa I.
 • 00:38:37 Ale je tady ještě jeden aspekt.
 • 00:38:39 Ono se zapomíná,
 • 00:38:41 že kromě uherské
  královské korunovace,
 • 00:38:43 které se František Josef I.
  po rakousko-uherském vyrovnání
 • 00:38:47 prostě vyhnout nemohl,
  pokud nechtěl Uhry ztratit,
 • 00:38:49 se František Josef
  nenechal vůbec korunovat.
 • 00:38:52 On nebyl
  ani korunovaným císařem,
 • 00:38:54 protože když nastoupil,
  ještě trvala revoluce.
 • 00:38:59 On si potom uvědomil,
  že pro něj bude výhodnější,
 • 00:39:03 když se korunovat nenechá,
 • 00:39:05 protože pokud by se korunovat
  nechal,
 • 00:39:08 musel by přísahat na ústavu,
  a to on nechtěl.
 • 00:39:11 On pouze po vydání ústavy
  dal takový slib,
 • 00:39:14 že tu ústavu nezruší,
 • 00:39:16 ale přísahu na ni
  nikdy složit nechtěl.
 • 00:39:20 U Čechů asi hodně zaváželo to,
  že dal slib,
 • 00:39:23 že se korunovat nechá,
  a pak ho nedodržel.
 • 00:39:26 Kdyby to neslíbil,
 • 00:39:28 tak zřejmě asi by to
  nebylo vnímáno tak ostře.
 • 00:39:31 Tím, že to slíbil a nesplnil,
 • 00:39:34 tak řada Čechů to vnímala jako
  určitou urážku českého národa.
 • 00:39:40 -Vinou naší lhostejnosti
  se z Prahy stává německé město!
 • 00:39:44 Vy si myslíte,
 • 00:39:46 že třeba v Budapešti
  mají ulice dva názvy?
 • 00:39:49 Maďarský a německý?
 • 00:39:51 Přátelé, nemají!
 • 00:39:53 Proč?
  Protože Maďaři nejsou lhostejní.
 • 00:39:56 A jestli si Praha zvykla němčit,
  pak z tohoto místa říkám:
 • 00:40:00 Město Žižkovo není Praha!
 • 00:40:03 Ano, my na Žižkově nepotřebujeme,
 • 00:40:05 aby naše ulice
  nesly německá jména!
 • 00:40:07 -Správně!
 • 00:40:11 -Kdo je to? -Co?
  -Kdo je to?
 • 00:40:13 -Rudolf Mrva. Vy ho neznáte?
  -Ne.
 • 00:40:15 -Pche.
 • 00:40:17 -To je radikál!
  Ten s Rakouskem zatočí!
 • 00:40:20 -Pepa! Pepa! Pepa!
 • 00:40:22 -Když se blížíme
  k tomu konci 19. století,
 • 00:40:25 objevil se v českém
  politickém životě
 • 00:40:27 třeba nějaký politický subjekt,
  strana, nebo tak,
 • 00:40:30 který začal uvažovat
  státotvorně,
 • 00:40:32 tedy z hlediska českého státu?
 • 00:40:34 -Určitě.
 • 00:40:36 Určitě, je to jakoby
  celá ta generace lidí,
 • 00:40:39 kteří vyšli z toho
  omladinářského hnutí 90. let.
 • 00:40:42 A potom vlastně
  na počátku století
 • 00:40:44 vytvořili tu stranu
  státoprávně pokrokovou,
 • 00:40:47 což byli lidé jako Viktor Dyk,
  bratři Hajnové, Antonín a Alois.
 • 00:40:52 Tato strana měla dokonce
  takového, řekli bychom,
 • 00:40:55 ideologa nebo šéfideologa,
  člověka,
 • 00:40:58 který se jmenoval Lev Borský,
  vlastním jménem Egon Bondy.
 • 00:41:05 A ten vlastně dokonce vytvořil
  už před válkou
 • 00:41:09 jakoby takovou koncepci,
  kterou se snažil zdůvodnit,
 • 00:41:13 že ten český stát má možnost
  na samostatnou existenci.
 • 00:41:18 Je to v řadě jeho esejistických
  nebo populárně naučných,
 • 00:41:23 napůl vědeckých,
  napůl esejistických prací.
 • 00:41:26 Pohádka o malém národu například,
  kde on říká,
 • 00:41:29 že český stát by byl stát
  střední velikosti
 • 00:41:32 nebo menší střední velikosti.
 • 00:41:34 A že když může existovat Belgie,
 • 00:41:36 může existovat Švýcarsko
  a tak dále,
 • 00:41:39 proč by nemohl existovat
  český stát.
 • 00:41:42 Je to v přímé polemice,
  taky vlastně v té době,
 • 00:41:46 s Masarykem, že říká:
 • 00:41:48 Té české samostatnosti se
  musíme domoct jenom energickou,
 • 00:41:51 sebevědomou politikou,
  nikoliv drobnou prací.
 • 00:41:55 Vrcholu potom tato politika
  dosáhne v květnu 1914,
 • 00:41:59 kdy tato strana,
 • 00:42:01 která jinak je
  naprosto marginální,
 • 00:42:04 má, tuším,
  dva poslance na říšské radě,
 • 00:42:07 tak vydává takzvaný manifest
  k Evropě,
 • 00:42:10 květen 1914, kde říká,
 • 00:42:12 že v případě nějaké světové krize
  nebude česká otázka řešena hůře,
 • 00:42:18 než byla řešena v době mírové,
 • 00:42:21 a že se takové konflagrace
  neobávají.
 • 00:42:24 A že pokud taková konflagrace
  nastane, jsou připraveni pomoci,
 • 00:42:29 a teď dokonce říkají,
  dohodě, k tomu,
 • 00:42:31 aby ta česká otázka
  byla řešena spravedlivě.
 • 00:42:34 Velmi radikální názor.
 • 00:42:36 A to ještě tedy v novinách
  vlastně vyšla mírná verze
 • 00:42:39 toho manifestu.
 • 00:42:41 On původně ten Borský to navrhl
  ještě mnohem radikálněji,
 • 00:42:45 ale ono by to nemohlo vyjít,
  tak to vydali v takovéto verzi.
 • 00:42:49 Čili jako ta myšlenka tady
  zazněla, ale vzhledem k tomu,
 • 00:42:52 že to byla politická strana
  na okraji toho hlavního proudu,
 • 00:42:55 tak si myslím,
 • 00:42:57 a vlastně za chvilku
  přicházejí ty válečné události,
 • 00:43:00 tak vlastně nezazněla,
  tak jak by asi se to zdálo.
 • 00:43:03 -Masarykovi realisté byli taky
  na okraji politického proudu.
 • 00:43:06 A ti byli naopak...
 • 00:43:08 Masaryk nebyl státotvorný
  z českého hlediska,
 • 00:43:11 nebo z československého.
 • 00:43:13 -To je problém tedy toho
  státotvorný,
 • 00:43:15 protože pořád
  si musíme uvědomovat,
 • 00:43:17 že jsme žili v jednom státě,
  důležité tady...
 • 00:43:19 -Já myslím
  jako státobudovatelský.
 • 00:43:22 -Byli státotvorní v tom smyslu,
 • 00:43:25 že v podstatě ti státotvorní
  pokrokáři byli jedinými,
 • 00:43:29 kteří si hráli
  s tím slůvkem samostatnost,
 • 00:43:31 opravdu v těch svých textech,
  programových článcích,
 • 00:43:35 kdežto všichni ostatní
  chtěli co největší míru autonomie
 • 00:43:39 nebo samosprávy
  pro ten celek zemí Koruny české,
 • 00:43:42 ale v rámci té rakouské říše.
 • 00:43:44 S jakýmisi sny,
 • 00:43:46 že by měla být federalizována
  nebo přeměněna ve spolkový stát.
 • 00:43:50 Byli státotvorní jak vzhledem
  k tomu celku českých zemí,
 • 00:43:55 ale také v podstatě státotvorní
  v rámci té rakousko-uherské říše.
 • 00:44:00 -Nezazněla někdy
  myšlenka republika?
 • 00:44:03 -Ne, to určitě ne.
  -Ne.
 • 00:44:05 -To ani dlouho za války...
  Ani dlouho za války ne.
 • 00:44:08 Já bych jenom možná
  k těm realistům...
 • 00:44:11 Je tam jedna důležitá
  přidaná hodnota.
 • 00:44:13 Byla to jedna ze dvou stran
  potom v té předválečné dekádě,
 • 00:44:18 která měla ve svém
  politickém programu
 • 00:44:20 právě nějakým způsobem
  zakomponovanou
 • 00:44:22 tu slovenskou otázku.
 • 00:44:25 Realisté a potom
  ještě sociální demokraté.
 • 00:44:27 A tím si myslím,
  že jsme v tom výčtu u konce...
 • 00:44:30 -Agrárníci.
 • 00:44:33 Trochu tam spolupracovali
  se slovenskými agrárníky, myslím.
 • 00:44:36 -Ale jako v programu
  politickém, myslím si...
 • 00:44:38 -Ano, takto.
 • 00:44:40 -Jenom tyto dvě strany měly,
 • 00:44:42 že je třeba taky nějakým
  způsobem spolupracovat právě...
 • 00:44:45 -Se Slováky.
 • 00:44:47 -S větví tedy...
 • 00:44:49 S větví, slovenskou větví
  českého národa.
 • 00:44:52 -Byla tam velká odezva,
  na Slovensku, v tomto směru?
 • 00:44:55 -Nedokážu posoudit,
  ale myslím, že ne.
 • 00:44:58 -Rozhodně se to neodehrávalo
 • 00:45:00 v té rovině
  politických reprezentací.
 • 00:45:03 Tam je krásná právě anketa Prúdů
 • 00:45:05 o československém vztahu
  z roku 1914,
 • 00:45:09 která ale už kvůli válce
  nemohla vyjít.
 • 00:45:12 Vyšla v tom revue Prúdy
  až po vzniku Československa.
 • 00:45:16 A tam čeští politici říkají,
 • 00:45:18 co si myslí o vztahu
  k té slovenské otázce.
 • 00:45:20 Tam řada těch politiků,
 • 00:45:22 třeba právě ten Antonín Hajn,
  ten státoprávník, říká:
 • 00:45:25 Nezlobte se, ale my jsme v pozici,
 • 00:45:28 kdy jednonohý a jednoruký má
  pomáhati beznohému a bezrukému.
 • 00:45:31 Co my budeme Slovákům
  tady jako platní?
 • 00:45:34 Pojďme se nejdřív jakoby
  starat o ten český stát
 • 00:45:37 a to Slovensko
  zatím nechme stranou.
 • 00:45:40 -Musíme si ještě uvědomit
  jednu věc,
 • 00:45:42 že takovou hlavní mantrou
  nebo tezí,
 • 00:45:45 východiskem
  té české moderní politiky
 • 00:45:47 v druhé polovině 19. století
  bylo české státní právo.
 • 00:45:51 A prostě do toho
  českého státního práva,
 • 00:45:53 jak ještě upozorňoval
  Pekař za první světové války,
 • 00:45:56 tam to Slovensko
  prostě nepatřilo.
 • 00:45:58 Prostě Pekař
  třeba i byl přesvědčen,
 • 00:46:00 že Slovensko patří
 • 00:46:02 nebo se vztahuje
  k tomu uherskému státnímu právu.
 • 00:46:05 Takže toto je důležité
  připomenout.
 • 00:46:07 -Pánové, z toho,
  co jste mi řekli,
 • 00:46:10 mně nějak vyplývá,
 • 00:46:12 nějak mě to
  trochu znervóznilo až,
 • 00:46:15 že vlastně ta samostatnost
  jako by přišla nějak,
 • 00:46:18 jak bych tak použil to slovo,
  co říkala moje maminka, kách,
 • 00:46:22 a současně že tak kách přišlo
  i to spojení se Slovenskem,
 • 00:46:26 že to nebylo příliš připravené,
 • 00:46:29 promyšlené, konstituované,
  stavěné, programové?
 • 00:46:34 -Ne. Já si myslím,
  že to jsou vlastně dvě otázky.
 • 00:46:38 Jestli jsme trošku vyvolali
  dojem, tak to bych byl rád,
 • 00:46:42 že samozřejmě Československo
 • 00:46:44 není logickým vyústěním
  300 let od Bílé hory a poroby
 • 00:46:49 a že 300 let jsme pracovali
  k tomu,
 • 00:46:52 až jsme se propracovali
  k samostatnému Československu.
 • 00:46:55 Tak to já si myslím,
 • 00:46:57 že jestli jsme pomáhali trošku
  dekonstruovat tuto představu,
 • 00:47:00 tak že jsme vykonali
  kus dobré práce.
 • 00:47:03 Ale na druhou stranu,
 • 00:47:05 během té války už se
  ta česká politická reprezentace,
 • 00:47:08 a nejenom ta exilová,
  Masaryk v exilu,
 • 00:47:10 jako vážně vlastně
  nějakým způsobem,
 • 00:47:13 zejména v těch
  posledních dvou letech,
 • 00:47:15 vážně na ten vznik státu
  připravovala.
 • 00:47:18 Národní výbor měl komise,
 • 00:47:20 které připravovaly
  finanční záležitosti,
 • 00:47:22 které připravovaly
  ústavní záležitosti.
 • 00:47:24 A vlastně experti
  toho Národního výboru
 • 00:47:26 v letech 17, 18
  už pracovali na tom...
 • 00:47:29 -To ano.
 • 00:47:31 Já teď mluvím do toho roku 14,
 • 00:47:32 protože za té války tu
  byla poněkud jiná konstelace,
 • 00:47:36 v Evropě a ve světě.
 • 00:47:38 Navíc byl i zahraniční zájem
  na tom.
 • 00:47:40 Takže tam se...
 • 00:47:42 A myslím, že do toho roku 14 se
  neuvažovalo o nějaké takové...
 • 00:47:47 A to, že jste to dekonstruovali,
  já jsem tomu také rád,
 • 00:47:52 protože někdy jsem měl pocit,
  třeba ve škole,
 • 00:47:56 že od roku 1638, 1648, 1670
  nebo 1710
 • 00:48:00 tady začal vznikat jakýsi odboj,
 • 00:48:03 který nakonec vyvrcholil slavným
  českým a slovenským osvobozením.
 • 00:48:08 -Ještě k té vaší otázce,
 • 00:48:10 jestli tedy směřovali
  k té samostatnosti...
 • 00:48:14 Odpověděl bych
  jako Humphrey Appleby: Ano, i ne.
 • 00:48:18 V tom smyslu, že jsme
  neusilovali o samostatnost,
 • 00:48:22 ale že ta česká společnost
  v těch letech, o kterých mluvíme,
 • 00:48:27 v těch desetiletích
  před tím rokem 1914,
 • 00:48:30 vyspěla natolik,
 • 00:48:33 že prostě na tu samostatnost
  když přišla, byla připravena.
 • 00:48:36 A to je asi to nejdůležitější.
 • 00:48:38 -Ty vyspělé národní společnosti
 • 00:48:40 prostě k tomu nutkání
  mít vlastní stát,
 • 00:48:44 ať už si my intelektuálové
  o tom myslíme, co chceme,
 • 00:48:48 tak prostě tendují,
  a těch výjimek,
 • 00:48:50 kdy opravdu máte
  vyspělou národní společnost
 • 00:48:53 a vydrží to bez toho státu
  a je spokojená,
 • 00:48:55 je strašně málo.
 • 00:48:57 -A to Slovensko?
 • 00:48:59 -Pardon, ještě bych zdůraznil
  možná jednu věc,
 • 00:49:02 že o té době, o které se bavíme,
  dejme tomu,
 • 00:49:04 od 70. let 19. století
  do roku 1910, 1914,
 • 00:49:08 prodělala ta česká společnost
  rozvoj, takový rozvoj,
 • 00:49:12 že s ním nelze...
 • 00:49:14 Že málokteré období v našich
  dějinách je s tím srovnatelné.
 • 00:49:17 A to je další důkaz toho,
 • 00:49:19 že to rakousko-uherské mocnářství
  nebylo tak zpuchřelé
 • 00:49:23 a nebylo tak nedemokratické.
 • 00:49:25 A prostě z této doby
  vzešli ti velcí duchové,
 • 00:49:27 Masaryk a další,
 • 00:49:29 kteří potom utvářeli
  tu naši samostatnost.
 • 00:49:31 -A to Slovensko?
 • 00:49:33 Bylo to také překvapení,
  že najednou jsme si ho připojili,
 • 00:49:37 nebo se k tomu opět
  tou vzájemností tendovalo,
 • 00:49:39 abych tak řekl?
 • 00:49:42 -Když jsme chodili do školy,
  tak právě to bylo tak,
 • 00:49:44 že vlastně od dob Velké Moravy
  Češi a Slováci...
 • 00:49:47 -Ano.
 • 00:49:49 -Nějakým způsobem
  se stále hledali,
 • 00:49:51 až se našli
  v tom československém státě.
 • 00:49:53 Ale já bych spíš tady viděl
  opravdu tu pragmatickou potřebu.
 • 00:49:57 -Účelovost.
 • 00:49:58 -Ta geopolitická situace
  té války,
 • 00:50:00 zejména po tom konci války,
  byla taková,
 • 00:50:03 že pro to Slovensko
  a pro tu slovenskou společnost
 • 00:50:06 vlastně jiné,
  rozumnější východisko nebylo.
 • 00:50:09 -Ale pro řadu současníků,
  myslím,
 • 00:50:11 že i pro toho Josefa Pekaře,
  už jsem ho tady citoval...
 • 00:50:15 Měl zvláštní uspořádání,
  ten nový stát.
 • 00:50:17 Všichni říkali,
 • 00:50:19 že to je nějaká nudle,
  jak se bude bránit.
 • 00:50:21 Bylo to zkrátka...
 • 00:50:23 Když se ptáte na to,
  jestli to bylo překvapení,
 • 00:50:26 nebylo to samozřejmé,
 • 00:50:28 že ty dvě země
  nebo ty dva státy se spojily.
 • 00:50:30 Ale nakonec se ukázalo,
 • 00:50:32 že to spojení bylo vcelku
  smysluplné, myslím si.
 • 00:50:35 -Máme tady ještě
  Podkarpatskou Rus.
 • 00:50:37 Na tu jsme zapomněli.
  Ta byla připojena.
 • 00:50:39 Tam se neptali
  v podstatě moc nikoho.
 • 00:50:42 Ale možná, že je třeba ještě říct,
  že po tom konci té války,
 • 00:50:47 mně se zdá, že taky je důležité,
  že vlastně zdaleka nejenom Češi,
 • 00:50:51 ale vlastně všechny ty národy
  té monarchie
 • 00:50:54 nějakým způsobem tu myšlenku
  vlastních států přijali za své.
 • 00:50:59 Byli to jak ti rakouští Němci,
  včetně českých Němců,
 • 00:51:02 vytvářejí Deutschösterreich,
  ale jsou to i ti Maďaři,
 • 00:51:06 kteří prostě
  si chtějí utvořit svůj stát.
 • 00:51:09 I když samozřejmě usilují o to,
 • 00:51:11 aby tam taky
  to Slovensko patřilo.
 • 00:51:13 Ale prostě řeknou:
 • 00:51:15 Ne, my už s tou Vídní
  dál nechceme.
 • 00:51:17 Čili zdaleka nebyli Češi jediní.
 • 00:51:19 -Takže, pánové,
  já vám moc děkuji.
 • 00:51:21 A vám, divákům, děkuji,
  že jste se dívali.
 • 00:51:23 A možná, že jste si poopravili
  svůj pohled na naše dějiny.
 • 00:51:27 Na shledanou.
 • 00:51:29 -Na shledanou.-Na shledanou.
 • 00:51:33 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2017

Související