iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 2. 2019
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
8464
zhlédnutí

Historie.cs

Domku, domečku, kdo v tobě přebývá?

Václav Jiřička — Jiří Padevět — Prokop Tomek

Záhady nejdrsnější poúnorové věznice. Jak bývalí prvorepublikoví důstojníci týrali jiné vojáky. A proč jsou lidé schopni mučit?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:25 -Hradčanské a malostranské
  střechy jsou malebné, půvabné.
 • 00:00:29 O jejich domcích
  a životě lidí v nich
 • 00:00:32 psal Neruda a další spisovatelé.
 • 00:00:34 Je to taková něžná část Prahy.
 • 00:00:37 Ovšem je tam jedno místo,
 • 00:00:39 které se příznačně jmenuje
  Hradčanský domeček,
 • 00:00:45 a to tedy příliš něžné,
  malebné a půvabné nebylo.
 • 00:01:05 Václav Jiřička, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:07 -Jiří Padevět, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:09 -A Prokop Tomek, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:11 -Pánové,
  co to byl Hradčanský domeček?
 • 00:01:14 -Vy jste začal s tím Nerudou,
  tak Hradčanský domeček,
 • 00:01:17 pokud bychom ho vrátili
  do toho 19. století,
 • 00:01:22 by byl spíš asi námětem
  pro Jakuba Arbese
 • 00:01:25 a nějaké hodně temné romaneto,
  Hradčanský domeček...
 • 00:01:28 -Jako svým životem?
 • 00:01:29 -Tím životem ve 20. století.
 • 00:01:32 Hradčanský domeček byla mučírna
  ministerstva národní obrany,
 • 00:01:35 respektive vojenská mučírna,
 • 00:01:37 něco jako měla Státní bezpečnost
  pro zatčené civilisty,
 • 00:01:41 tak tohle používala armáda
  k věznění a týrání vojáků.
 • 00:01:44 -Byla to vlastně
  původně vojenská věznice,
 • 00:01:47 takzvaný garňák,
 • 00:01:50 věznice tedy posádky,
  pražské posádky,
 • 00:01:56 postavená už někdy, myslím,
  v roce 1898.
 • 00:01:59 Byl tam tedy vojenský soud,
  vojenská věznice.
 • 00:02:03 A v areálu na dvoře stojí
  opodál ten takzvaný domeček,
 • 00:02:08 což je dvoupodlažní stavba,
 • 00:02:10 ve které byly cely
  této vyšetřovny
 • 00:02:13 pátého oddělení hlavního štábu.
 • 00:02:18 -Kdybych začal parafrází...
 • 00:02:21 Domku, domečku,
  kdo v tobě přebývá...
 • 00:02:23 Tak by se pravděpodobně
  jako první vybavilo
 • 00:02:26 u Hradčanského domečku
  jméno Suchá lípa, Pergl.
 • 00:02:30 Kdo to byl?
 • 00:02:33 -František Pergl
  byl šéf té věznice,
 • 00:02:35 nebo hlavní dozorce.
 • 00:02:38 Byl to člověk, který si vyloženě
  liboval v tom mučení vězňů.
 • 00:02:43 Podle některých svědectví
  on sám ve volných chvílích,
 • 00:02:47 bavilo ho jeho povolání,
  vymýšlel mučící nástroje,
 • 00:02:51 které potom na těch vězněných
  aplikoval při těch výsleších.
 • 00:02:55 Kromě toho používal ty běžné
  brutální metody, jako bití.
 • 00:02:58 Bavil se třeba i tím,
 • 00:03:01 že nechal vězňům
  podávat prostředky,
 • 00:03:03 které způsobovaly silné průjmy.
 • 00:03:05 Čili zároveň vlastně
  fyzické i psychické týrání.
 • 00:03:08 -Jak byste definoval
  takového člověka,
 • 00:03:11 který si sedí doma,
  třeba s rodinou,
 • 00:03:13 hraje si s dětmi a přitom
  vymýšlí, jak bude mučit lidi?
 • 00:03:16 -Není to úplně běžné.
  -Doufám tedy, aspoň.
 • 00:03:20 -Lidé, kteří vlastně nachází
  uspokojení v trápení druhých,
 • 00:03:24 v ubližování,
  v mučení druhých lidí,
 • 00:03:30 tak ti už mají
  nějaké známky sadismu.
 • 00:03:33 Kdybychom se ještě třeba
  dostali k pojmu psychopat,
 • 00:03:36 tak takový jako psychopat,
 • 00:03:38 nebo člověk s poruchou osobnosti
  se dneska říká,
 • 00:03:40 to je člověk, který také
  ubližuje, bije, mučí druhé.
 • 00:03:44 Ale většinou s nějakým cílem,
  s nějakým jiným cílem.
 • 00:03:47 Zatímco ten sadista,
 • 00:03:49 tak ten opravdu hledá
  to uspokojení v tom ubližovat
 • 00:03:51 tomu druhému člověku.
 • 00:03:53 To mu stačí pro to,
  aby byl spokojen.
 • 00:03:56 -Ale já bych tady chtěl
  upozornit na jeden fakt,
 • 00:03:59 že ten Pergl nespadl
  jen tak prostě z nebe.
 • 00:04:02 -Na to jsem se chtěl zeptat,
  kde se objevil?
 • 00:04:05 -Byl to dlouholetý voják,
 • 00:04:07 s praxí tedy
  z rakousko-uherské armády.
 • 00:04:09 Byl dokonce u námořnictva.
  Na Jaderském moři.
 • 00:04:11 Ale potom celou první republiku
  sloužil v československé armádě.
 • 00:04:16 Nejenom on,
 • 00:04:18 ale vlastně prakticky drtivá
  většina těch vyšetřovatelů,
 • 00:04:23 jako byl ten podplukovník
  Ludvík Souček, Ludvík Turek,
 • 00:04:27 Karel Bohata, Zikmund Harlender
  a tito lidé,
 • 00:04:30 to byli všechno bývalí důstojníci
  československé armády,
 • 00:04:34 absolventi vojenské akademie,
 • 00:04:37 což byla vlastně
  taková elitní škola.
 • 00:04:39 Byla to škola, kterou absolvovala
  i celá řada těch lidí, kteří...
 • 00:04:43 -Kteří tam byli mučeni.
 • 00:04:45 -Kteří tam byli mučeni.
  Je to strašně zvláštní.
 • 00:04:48 Tady se někdy
  i idealizuje první republika,
 • 00:04:51 jako že to byla
  taková ta škola demokracie,
 • 00:04:53 že kdo působil v těch
  institucích první republiky,
 • 00:04:56 tak že jaksi získal
  nějaký základ pro ten život.
 • 00:05:01 Viz třeba prokurátoři a soudci
  státního soudu a tak dále.
 • 00:05:06 To byla ta generace
  první republiky,
 • 00:05:10 lidé, kteří sloužili
  za první republiky.
 • 00:05:13 Nedělalo jim problém
  mučit lidi po únoru 48.
 • 00:05:17 Ještě k těm důstojníkům,
  myslím si,
 • 00:05:20 že tam je zajímavý moment v tom,
 • 00:05:23 že většina těch vyšetřovatelů
  vlastně, nebo nevím o žádném,
 • 00:05:26 který by se účastnil odboje
  v době druhé světové války.
 • 00:05:30 Kdežto ti, které oni mučili,
  tak to byli zasloužilí odbojáři,
 • 00:05:34 často lidé, kteří prostě
  prodělali boje na západě,
 • 00:05:38 případně na východní frontě
  a tak dále.
 • 00:05:40 Jestli tam byl nějaký problém
  s tím, že oni si chtěli jaksi...
 • 00:05:44 -Zasloužit.
 • 00:05:46 -Buď zasloužit, nebo...
  -Vylepšit minulost.
 • 00:05:49 -Vylepšit minulost,
  nebo se pomstít těm,
 • 00:05:51 kteří jim vlastně stavěli
  před oči to,
 • 00:05:53 jak se oni sami měli chovat,
  to netuším.
 • 00:05:56 Ale jenom jsem zaznamenal
  tuto skutečnost.
 • 00:05:59 -Ti lidé, i třeba ti dozorci,
 • 00:06:01 když se vrátím teď
  k tomu domečku,
 • 00:06:03 tak se snažili vylepšit si
  kádrový profil,
 • 00:06:06 vylepšit si svoje postavení.
 • 00:06:09 My lidé se často chováme
  v konsensu se svým okolím,
 • 00:06:13 aniž bychom to plánovali,
  nevědomě,
 • 00:06:16 na to je spousta experimentů
  v rámci sociální psychologie,
 • 00:06:21 kde lidé byli zkoumáni,
  jak se chovají,
 • 00:06:25 nebo třeba jak se vyrovnávají
  se svými přesvědčeními.
 • 00:06:28 Většina těch experimentů právě
  proběhla po druhé světové válce,
 • 00:06:33 protože většinou těm americkým
  výzkumníkům vrtalo hlavou,
 • 00:06:37 proč se ti lidé chovali
  v té době, jak se chovali.
 • 00:06:40 Je tam jedna taková myšlenka,
  kde Leon Festinger, tak zjistil,
 • 00:06:46 že lidé nějak zacházejí
  s rozporem mezi tím,
 • 00:06:50 jaké mají přesvědčení,
  a mezi svým chováním.
 • 00:06:55 Zjistil, že v naprosté většině
  případů raději ti lidé,
 • 00:06:59 můžete si tipnout,
  co spíše změní.
 • 00:07:02 Změní spíše své myšlení,
  nebo své chování?
 • 00:07:05 Ve většině případů
  změní své chování,
 • 00:07:07 aby nemuseli změnit svoje myšlení.
 • 00:07:13 -Po výslechu na hlavním štábu,
  který trval asi 15 až 18 hodin,
 • 00:07:18 mě přivezli sem,
  v neděli odpoledne.
 • 00:07:21 Ovšem tenkrát ten domeček
  vypadal jinak.
 • 00:07:25 Ta okna, ta byla jenom to,
  co jsou ty horní vyhlídky.
 • 00:07:28 Jinak to bylo zazděné.
 • 00:07:30 Všechno bylo
  ve stavu daleko horším.
 • 00:07:33 Jednak jsem nedostal jíst,
  na to si samozřejmě zvyknete,
 • 00:07:37 poněvadž to jde,
  ovšem horší bylo,
 • 00:07:39 že jsem nedostal ani pít.
 • 00:07:41 Více jak den.
 • 00:07:44 Nesměl jsem spát,
  musel jsem stále chodit,
 • 00:07:46 nesměl jsem se zastavit,
  nesměl jsem se opřít o zeď,
 • 00:07:49 nesměl jsem si sednout.
 • 00:07:51 Pokud jsem něco takového udělal,
  ihned řvaní, nadávky,
 • 00:07:55 případně vlítli na celu a bití.
 • 00:07:58 Další den jsem se seznámil
  s panem správcem,
 • 00:08:01 to byl sadista Pergl,
  kdysi praporčík, pak poručík,
 • 00:08:05 skončil asi za dva roky
  jako kapitán.
 • 00:08:08 Nejenom že se zúčastnil
  těch všech zvěrstev,
 • 00:08:12 která se tady udála,
 • 00:08:14 ale sám přímo je taky nařizoval
  a prováděl.
 • 00:08:17 Podle dispozic vyšetřujících,
  to byli takzvaní páni doktoři,
 • 00:08:21 to znamenalo příslušník
  pátého oddělení,
 • 00:08:24 který vyšetřoval.
 • 00:08:26 -Nejprve bylo
  Vojenské obranné zpravodajství,
 • 00:08:29 čili vlastně tajná služba,
 • 00:08:31 uvnitř armády, ale zpočátku
  nikoliv uvnitř armády,
 • 00:08:34 ale uvnitř
  Svobodova východního sboru,
 • 00:08:36 vzniklo to vlastně, tuším,
  že na začátku roku 45,
 • 00:08:39 Bedřich Reicin se stal
  šéfem obranného zpravodajství.
 • 00:08:43 Od počátku a především podle mě
  díky osobě právě Bedřicha Reicina
 • 00:08:48 to OBZ mělo vyloženě
  prokomunistický charakter.
 • 00:08:51 On sám založil
  v tom Svobodově sboru
 • 00:08:54 jakousi tajnou
  komunistickou buňku,
 • 00:08:57 kterou vlastně taky vedl
  až do konce války.
 • 00:09:00 OBZ se podílelo
  na těch největších násilnostech
 • 00:09:04 proti civilnímu obyvatelstvu,
  jak na Podkarpatské Rusi,
 • 00:09:07 tak na Slovensku po osvobození.
 • 00:09:10 -Reicin.
  Co to bylo vůbec za postavu?
 • 00:09:12 Ono se o něm hodně mluví,
 • 00:09:14 ale on je takový tichošlápek
  v dějinách.
 • 00:09:16 -Podle mě je Reicin
  typickou ukázkou komunisty,
 • 00:09:20 kterému nejde
  o to sociální blaho,
 • 00:09:24 které bychom mohli u komunistů
  za první republiky vysledovat.
 • 00:09:28 Ale to byl politický gangster,
  to byl člověk,
 • 00:09:30 kterému už za první republiky šlo
  o rozvrat demokratického státu,
 • 00:09:35 který v 30. letech prováděl
  na základě příkazu Kominterny
 • 00:09:39 protimilitaristickou kampaň
  uprostřed československé armády,
 • 00:09:44 který na začátku protektorátu
  byl dvakrát zatčen gestapem,
 • 00:09:49 vždycky byl propuštěn,
  nicméně nikdy se neprokázalo,
 • 00:09:52 že by byl konfidentem gestapa.
 • 00:09:55 Potom odjel legálně,
  protože on byl židovského původu,
 • 00:09:59 odjel legálně
  do Sovětského svazu,
 • 00:10:01 ovšem ta cesta byla plánovaná
  do Šanghaje,
 • 00:10:04 která přijímala
  židovské uprchlíky.
 • 00:10:06 On zůstal v Moskvě,
 • 00:10:08 kde byl jako protektorátní
  příslušník zadržen,
 • 00:10:12 byl internován
  v internačním táboře,
 • 00:10:14 kde už se okolo něj začala
  shromažďovat ta skupina
 • 00:10:17 těch československých komunistů.
 • 00:10:25 -Život vězňů nebo život
  ve věznicích,
 • 00:10:27 nikoliv tedy dozorců,
  ale přímo těch odsouzených,
 • 00:10:30 se samozřejmě po únoru 1948 také
  začal svým způsobem proměňovat,
 • 00:10:35 protože tehdy tam samozřejmě
  byli kriminální vězni,
 • 00:10:38 kterých bylo velké množství,
 • 00:10:40 zároveň velké množství
  retribučních vězňů,
 • 00:10:45 lidí provinilých v době války.
 • 00:10:47 A k tomu tedy na základě nových
  zákonů začali přibývat lidé,
 • 00:10:51 kteří tedy vlastně spadali
  do nově vzniklé kategorie
 • 00:10:54 takzvaných třídních nepřátel.
 • 00:10:56 Z principu tedy samozřejmě
  do kategorie třídních nepřátel
 • 00:10:59 spadali především političtí vězni,
  kteří tedy vlastně tím,
 • 00:11:03 že byli zařazeni do té kategorie
  třídního nepřítele,
 • 00:11:06 tak byli na úplně nejnižším
  stupni té vězeňské kultury,
 • 00:11:10 toho vězeňského života.
 • 00:11:12 Byli hluboko pod kriminálními
  vězni i pod retribučními.
 • 00:11:16 Paradoxně pak lidé věznění
  za retribuční trestné činy
 • 00:11:20 se setkávali s lidmi,
 • 00:11:23 kteří proti nim bojovali
  za války.
 • 00:11:26 Ve svém výsledku
  měli daleko větší pravomoci,
 • 00:11:28 byli na daleko vyšší úrovni
  než ti političtí vězni.
 • 00:11:39 Věznice v domečku byla
  čistě vojenskou věznicí.
 • 00:11:42 Ta tedy vůbec neměla
  nic společného s věznicí
 • 00:11:46 nebo s věznicemi spadajícími
  do pravomoci
 • 00:11:49 ministerstva spravedlnosti.
 • 00:11:52 Neplatily tam tedy žádné zákony,
 • 00:11:54 týkající se například
  výkonu trestu,
 • 00:11:56 nebo nařízení,
  týkající se výkonu vazby,
 • 00:11:58 v těch soudních věznicích
  a zemských trestnicích.
 • 00:12:01 Ale vše si tedy řešila armáda,
  včetně velitele,
 • 00:12:05 který byl členem armády,
  včetně těch vězeňských dozorců,
 • 00:12:09 což tedy byli vojáci,
 • 00:12:11 kteří stáli úplně
  mimo tu vězeňskou službu.
 • 00:12:14 Takže tam vlastně ta armáda
  si to řešila úplně samostatně,
 • 00:12:17 bez jakéhokoliv vlivu okolního,
  justice a podobně,
 • 00:12:20 bezpečnostních složek dalších.
 • 00:12:27 -Já jsem kdysi
  četl takovou knížku,
 • 00:12:30 já si nemohu vzpomenout
  na jméno toho autora,
 • 00:12:33 byl to polský generál,
  který zažil obojí,
 • 00:12:36 když se vracíme k tomu domečku.
 • 00:12:39 Mučení při výslechu
  jak od gestapa,
 • 00:12:42 tak od komunistické policie,
  polské tedy.
 • 00:12:45 On říkal, že nakonec
  mu bylo bližší to gestapo,
 • 00:12:49 protože to mělo reálný cíl,
  to chtělo skutečně zjistit,
 • 00:12:54 zda je nějaký odboj,
  zda je v něm zapojen,
 • 00:12:58 ale ti komunističtí vyšetřovatelé,
  že vlastně od začátku věděli,
 • 00:13:02 že řada těch lidí
  je zcela nevinných,
 • 00:13:04 jenom je chtěla zlomit.
 • 00:13:06 -Já můžu povědět,
  jak se takový člověk chová,
 • 00:13:10 aby si zachoval
  nějakou vnitřní integritu,
 • 00:13:12 protože
  i ten komunistický dozorce,
 • 00:13:15 tak samozřejmě
  také si chtěl zachovat
 • 00:13:17 nějakou vlastní integritu,
 • 00:13:20 aby jaksi sám rozuměl tomu,
  co dělá.
 • 00:13:24 To je právě třeba ten model
  té kognitivní disonance,
 • 00:13:28 kde on tedy si vlastně vysvětlil,
  že všichni ostatní to dělají,
 • 00:13:33 tak já to budu dělat taky,
  asi na tom něco bude,
 • 00:13:36 asi pro to ten můj nadřízený
  má dobrý důvod.
 • 00:13:39 Oni ti lidé, v tom domečku
  byli třeba hokejisté zavření,
 • 00:13:43 tak oni možná nebyli takoví
  ve skutečnosti,
 • 00:13:48 nebo nejsou takoví,
  jak je nám tady prezentováno.
 • 00:13:52 Já teď mám příležitost...
 • 00:13:54 -Je odhalit.
 • 00:13:56 -Je odhalit. Nebo je potrápit.
 • 00:13:59 Ti lidé nemuseli být
  vůbec nějak psychicky narušeni,
 • 00:14:03 nemuseli to být ani sadisté,
  ani psychopaté,
 • 00:14:05 ani nějak zvlášť perverzní.
 • 00:14:08 To byli lidé, kteří poslouchali
  rozkazy, a poslouchali je proto,
 • 00:14:12 že hráli takovou roli,
  protože se v ní ocitli.
 • 00:14:16 Očekávalo se to od nich,
  protože to dělali všichni ostatní.
 • 00:14:20 To stačilo. To mnohdy stačí.
 • 00:14:22 -Otázka je,
 • 00:14:24 jestli to
  bezmyšlenkové poslouchání rozkazů
 • 00:14:27 není trošku perverzní.
 • 00:14:29 -Jestli mi dovolíte uvést
  jeden příklad
 • 00:14:32 z historie sociální psychologie,
  ten příklad je velmi známý,
 • 00:14:37 zná to každý student psychologie.
 • 00:14:39 Obecně je to velmi známé.
 • 00:14:41 Ale přesto ho uvedu.
 • 00:14:44 Když byl v roce 1961
  vypátrán Mosadem Eichmann,
 • 00:14:49 v roce 62 byl popraven,
 • 00:14:52 tak si zase mnoho lidí
  lámalo hlavu, jak je možné,
 • 00:14:55 že tento v podstatě úředník
  vysoce postavený, jak je možné,
 • 00:14:59 že, měl rodinu, děti,
  práci solidní, jak to,
 • 00:15:02 že dělal všechny tyto věci.
 • 00:15:04 Vědělo se, že to nebyl žádný
  zvláštní, perverzní člověk.
 • 00:15:08 On dokonce když objížděl
  na inspekci
 • 00:15:11 ještě za druhé světové války
  ty koncentrační tábory,
 • 00:15:14 tak se mu dělalo špatně z toho,
  co viděl.
 • 00:15:16 Proto možná potom také
  kývl na ty plynové komory,
 • 00:15:19 které se mu zdály takové jako...
 • 00:15:21 -Humánnější.
  -Humánnější určitě ne.
 • 00:15:23 -Hygieničtější.
 • 00:15:25 -Hygieničtější, dejme tomu,
 • 00:15:27 ano, bylo to technicky
  čistší řešení.
 • 00:15:29 -Fuj.
 • 00:15:31 -Pak se toho chytil také nějaký
  další psycholog Stanley Milgram.
 • 00:15:35 Tento Milgram
  udělal takový experiment,
 • 00:15:38 že si pozval lidi,
  dal jim za úkol,
 • 00:15:42 aby se účastnili experimentu,
  kde byl učitel a žák,
 • 00:15:46 vždycky to vyšlo tak,
  že ten člověk,
 • 00:15:50 který se účastnil toho
  experimentu jako pokusná osoba,
 • 00:15:53 tak se stal učitelem.
 • 00:15:55 Dával tomu domnělému žákovi,
  který tam byl nastrčený,
 • 00:15:58 tak dával elektrické šoky.
 • 00:16:01 Seděl před takovou stupnicí,
  vlevo bylo napsáno 15 voltů,
 • 00:16:04 velkými písmeny,
 • 00:16:06 úplně vpravo bylo napsáno
  450 voltů,
 • 00:16:08 mezi tím bylo ještě
  několik různých dalších stupňů.
 • 00:16:13 Sám si vyzkoušel na sobě,
  že opravdu to funguje,
 • 00:16:16 že to dává ty rány.
 • 00:16:18 A teď učil toho žáka,
  bylo to nějaké paměťové cvičení,
 • 00:16:21 ten žák odpovídal,
  a když odpověděl špatně,
 • 00:16:24 tak tento experimentátor,
 • 00:16:26 ten učitel měl za úkol
  udělit mu elektrický šok.
 • 00:16:29 Ty šoky se postupně stupňovaly.
 • 00:16:32 Bylo dohodnuto podle pravidel,
 • 00:16:34 jak ten žák má reagovat
  při překročení určité hranice.
 • 00:16:39 Nejdřív že má říkat "au",
  potom že to bolí,
 • 00:16:42 potom "už nechci",
  potom "pusťte mě ven".
 • 00:16:45 A nakonec ticho.
 • 00:16:48 Můžete zase si odhadnout,
 • 00:16:50 kolik lidí v tom experimentu
  došlo až úplně na konec
 • 00:16:54 toho experimentu,
  kde bylo tedy 450 voltů,
 • 00:16:57 kde od těch 300 voltů
  už se ozývalo jenom ticho,
 • 00:17:00 po všem tom křiku, prošení,
  aby toho žáka pustili.
 • 00:17:03 63 procent.
 • 00:17:05 63 procent došlo
  až úplně na konec.
 • 00:17:08 Ten experiment byl
  samozřejmě velmi kritizován,
 • 00:17:11 z etických důvodů a tak dále.
 • 00:17:13 Ale také byl
  hodněkrát replikován.
 • 00:17:15 Byl replikován
  za různých podmínek,
 • 00:17:17 ten učitel držel toho žáka
  za ruku, dával mu šoky,
 • 00:17:20 bylo to děláno se ženami,
  v různých obdobích,
 • 00:17:23 naposledy v roce 2009,
 • 00:17:25 takže to není
  nějaká vzdálená historie.
 • 00:17:27 Vždycky vyšlo kolem 65 procent.
 • 00:17:29 Takže když si to tak vezmete,
  tak...
 • 00:17:32 -65 procent lidí je schopno
  do svého bližního
 • 00:17:35 pustit 450 voltů?
 • 00:17:37 -Ochotno!
  -Nebo ochotno.
 • 00:17:40 -Neznáme se tak úplně osobně,
  ale předpokládám,
 • 00:17:42 že nikdo z nás
  tu není nijak zvlášť perverzní.
 • 00:17:45 Ale když to rozpočítáme,
  tak jeden z nás,
 • 00:17:48 ačkoliv si jistě všichni myslíme,
  že my bychom to nebyli,
 • 00:17:52 ale pouze jeden z nás
  by byl schopen to odmítnout.
 • 00:17:56 To je k zamyšlení.
 • 00:18:02 -Pánové, jak jsem říkal to
  o tom Polákovi, je to tak,
 • 00:18:06 že to gestapo skutečně
  spíš chtělo realistické výsledky,
 • 00:18:10 když zjistilo, že ten člověk
  nic neví, tak se na něj...
 • 00:18:14 -Tak ho pustili, velmi často,
 • 00:18:16 nebo ho dostali
  do koncentračního tábora,
 • 00:18:18 což se ovšem mnohdy
  rovnalo rozsudku smrti.
 • 00:18:21 Nicméně, pokud máme k dispozici
  paměti lidí,
 • 00:18:25 kteří přežili
  jak výslechy gestapa,
 • 00:18:27 tak výslechy Státní bezpečnosti,
 • 00:18:29 tak většina z nich
  právě tohle říká,
 • 00:18:32 říká, že na tom gestapu to bylo,
  nechci říct, lepší,
 • 00:18:36 to je v tomto kontextu
  úplně špatné slovo.
 • 00:18:38 -Ale ten vztah byl jasnější.
 • 00:18:40 -Přesně tak,
  mělo to jakési mantinely,
 • 00:18:42 oni věděli, že ve chvíli,
  kdy se přiznají,
 • 00:18:45 tak půjdou do vězení nebo
  do koncentračního tábora,
 • 00:18:48 nebo půjdou pod sekeru,
  i to se stávalo,
 • 00:18:50 ale že lze se jaksi
  tím přiznáním vysvobodit.
 • 00:18:54 V případě Státní bezpečnosti nebo
  pátého oddělení neexistovalo nic,
 • 00:18:58 co by vás vysvobodilo.
 • 00:19:00 Mlátili vás tak dlouho,
  dokud jste se nepřiznali k tomu,
 • 00:19:03 k čemu oni chtěli,
  abyste se vy přiznal, k něčemu,
 • 00:19:06 co vy jste ještě před hodinou
  netušil, že existuje.
 • 00:19:08 -Že jste provedl.
  -No.
 • 00:19:13 -Všechno to bylo zaplechované.
 • 00:19:16 Já pamatuji, že mně vyprávěli
  další chlapci,
 • 00:19:19 kteří byli na dalších celách
  tady, že měli takový hlad,
 • 00:19:22 že lákali,
  aby tam přiletěl vrabec,
 • 00:19:24 a kdyby ho chytili,
  tak ho snědli taky,
 • 00:19:27 protože ten hlad
  byl tady hrozný a hrozný.
 • 00:19:33 Když mě vytáhl Pergl sem,
  do této jeho kanceláře,
 • 00:19:37 kde měl tady na stěně
  různé důtky, různé pendreky,
 • 00:19:42 ale nejhroznější bylo,
  že tady měl takovou helmici,
 • 00:19:47 kde mě zespodu přivedl,
  dal mi ruce do želízek za záda,
 • 00:19:52 sedl jsem si na židli,
 • 00:19:55 on tu helmici mi nasadil
  a utahoval tak jako šroub,
 • 00:19:59 až člověku málem praskla hlava.
 • 00:20:02 A samozřejmě chtěl vědět stále,
  proč jsem se nepřiznal,
 • 00:20:06 že jsem byl špion americké armády.
 • 00:20:13 -Pro ten komunistický režim,
 • 00:20:15 který byl v podstatě
  ve svých počátcích,
 • 00:20:18 ve fázi svého upevňování,
  dokonce ještě ani nebylo jisté,
 • 00:20:22 jestli se opravdu udrží,
  dneska se na to díváme,
 • 00:20:24 jako že to byla prakticky
  jistá věc,
 • 00:20:27 že měli pro to předpoklady,
  a taky se to tak stalo,
 • 00:20:31 ale oni sami
  se ještě tak jistí necítili,
 • 00:20:33 potřebovali tu společnost zlomit.
 • 00:20:36 To znamená, že je zjevné,
 • 00:20:38 že tady nešlo jenom
  o toho jednoho vyšetřovaného,
 • 00:20:41 ale že on tam...
 • 00:20:43 Protože ten člověk byl nevinný.
 • 00:20:46 Leckdy to ti vězni,
  ti vyšetřovatelé věděli.
 • 00:20:49 Proto on tam zjevně
  nemohl sloužit jako ten,
 • 00:20:53 který má být potrestán
  za nějaký čin,
 • 00:20:56 ale má sloužit jako symbol
  pro celou třeba armádu,
 • 00:21:00 jednotku i společnost,
  co se týká i Státní bezpečnosti,
 • 00:21:05 co se týká vlastně procesů,
  protože tam, když se podíváme,
 • 00:21:09 jak byly procesy sestavovány,
 • 00:21:12 tak tam je velice
  pečlivá dramaturgie,
 • 00:21:16 kdy se prostě sestavuje
  ta skupina,
 • 00:21:18 aby tam byli zástupci
  různých proudů, já nevím,
 • 00:21:22 ženy, muži, různá povolání,
  sociální prostředí a tak dále,
 • 00:21:27 stáří.
 • 00:21:29 -Prostě sociální vzorek
  společnosti.
 • 00:21:32 -Sociální vzorek.
 • 00:21:34 A tento vzorek
  je prostě ukázkově potrestán,
 • 00:21:36 včetně toho,
 • 00:21:38 že ti lidé před tím soudem
  na sebe všechno řeknou,
 • 00:21:41 že poplivají svůj život
  a tak dále.
 • 00:21:44 To má sloužit jako nástroj
  toho zlomení.
 • 00:21:47 To gestapo tohle nepotřebovalo.
 • 00:21:49 To skutečně potřebovalo
  vyřešit ten problém,
 • 00:21:51 že jim kdosi škodí.
 • 00:21:53 Ale tady bylo potřeba zlomit
  tu společnost,
 • 00:21:56 vlastně ji zničit.
 • 00:21:58 Takže, myslím,
  že tohle bych zde zdůraznil.
 • 00:22:00 -Já bych si přesto dovolil
  polemizovat s tím,
 • 00:22:03 nevím, jak to bylo,
  ale polemizoval bych s tím,
 • 00:22:06 jestli skutečně všichni věděli,
  že se jedná o nevinné lidi.
 • 00:22:09 Ne proto, že by po tom pátrali
  a nedozvěděli se to,
 • 00:22:12 ale právě proto,
 • 00:22:14 že si v hlavě vytvářeli
  všechny ty obranné mechanismy,
 • 00:22:18 aby to vlastně vidět nemuseli.
 • 00:22:20 To je skutečně dílem
  nějaký nevědomý proces,
 • 00:22:24 kde oni se snažili
  na to buď nemyslet,
 • 00:22:28 nebo se bránili těmto myšlenkám
  tím, že si říkali,
 • 00:22:32 dělám to jako ostatní,
  určitě na tom něco bude,
 • 00:22:36 na každém šprochu pravdy trochu
  a tak dále.
 • 00:22:39 -Já si myslím,
  že tam je ještě jeden aspekt.
 • 00:22:42 V případě toho gestapa
  vás mučil někdo cizí.
 • 00:22:45 Němec, nacista.
 • 00:22:47 Tady vás mučil někdo,
  kdo mluví stejným jazykem,
 • 00:22:50 kdo je s prominutím chlápek
  od vedle.
 • 00:22:53 -Kdo byl váš spolužák dokonce.
  -Třeba.
 • 00:22:55 -Nebo byl ve stejné armádě
  dokonce.
 • 00:22:57 -Čili to je zase psychologicky
  podle mě daleko horší než to,
 • 00:23:01 když jste konfrontován s cizotou.
 • 00:23:03 -V této souvislosti,
  věděli třeba ti soudci,
 • 00:23:06 kteří potom dávali
  ty drakonické tresty, o tom,
 • 00:23:11 že ta přiznání byla získaná,
  řekněme, perglovskými metodami?
 • 00:23:16 -To se netýká vůbec jenom domečku
  a toho pátého oddělení.
 • 00:23:21 To se týká vlastně všech
  těch politických procesů.
 • 00:23:25 To, co dělal, já nevím,
  ten Doubek a Moučka,
 • 00:23:28 šestý sektor velitelství
  Státní bezpečnosti v Ruzyni.
 • 00:23:32 Museli to vědět, protože
  oni se učili ty protokoly,
 • 00:23:36 učili se vlastně
  celý ten scénář toho procesu.
 • 00:23:40 Neplatilo to
  pro úplně všechny procesy.
 • 00:23:43 Ale u těch významných
  se to učili.
 • 00:23:47 I ti prokurátoři a soudci byli
  instruováni, jak to má probíhat.
 • 00:23:52 Je zjevné, že věděli, že to je...
 • 00:23:55 Netuším, jestli věděli
  úplně do detailů,
 • 00:23:59 co je všechno pravda, co není,
  co je manipulováno.
 • 00:24:02 Ale že to je inscenováno,
  že to je velké divadlo a hra,
 • 00:24:06 tak to zjevně museli vědět.
 • 00:24:09 -Sami byli součástí
  toho hereckého týmu.
 • 00:24:16 -Oni mi dávali za vinu,
  že jsem chtěl se svým útvarem,
 • 00:24:19 který byl v tomto prostoru,
  obsadit, vtrhnout na Hrad,
 • 00:24:22 sesadit prezidenta,
  přimět indiferentní osobu,
 • 00:24:26 to jest arcibiskupa Berana,
  aby v rozhlase promluvil k národu.
 • 00:24:31 Přišel voják,
 • 00:24:34 který mně doručil
  papír většího formátu,
 • 00:24:37 to jsem měl podepsat a vyplnit.
 • 00:24:40 Já když jsem to četl,
  dostal jsem vztek,
 • 00:24:42 a já když jsem vzteklý,
  tak já na množství nehledím.
 • 00:24:45 U mě to dopadlo tak,
  že jsem popadl ten papír,
 • 00:24:48 náhodou tam nic jiného nebylo
  v té cele,
 • 00:24:51 jenom ten "žanek" prázdný,
  mně se zrovna chtělo,
 • 00:24:54 tak jsem použil ten papír
 • 00:24:56 a hodil jsem ho potom
  do toho "žanku".
 • 00:24:59 Načež velitel stráže,
  když přišel si pro ten dotazník,
 • 00:25:02 tak jsem mu říkal,
  kde je, hlásil to Perglovi.
 • 00:25:05 Já už jsem byl odhodlaný,
 • 00:25:07 je to moje poslední chvíle
  mého života,
 • 00:25:09 tak musí někdo bídně
  zhynout se mnou.
 • 00:25:12 Jak on přišel do cely,
  říká, pojďte se mnou,
 • 00:25:15 já vám ukážu tady něco.
 • 00:25:17 Tak mě zavedl k oknu,
  kde jsem viděl,
 • 00:25:20 jak šest vojáků
  chodí na dvorečku.
 • 00:25:23 Každý z nich se těžko pohyboval.
 • 00:25:26 Měli takové spony, jak na noze,
  tak na ruce.
 • 00:25:29 Tím silným řetězem byli propojeni,
  až nahoru.
 • 00:25:33 Asi tak metr dlouhý řetěz.
 • 00:25:36 Tam byla obrovská koule.
 • 00:25:38 Tak jako ve středověku to bylo.
 • 00:25:40 Tohle vás čeká!
 • 00:25:46 -Jsme u toho domečku, vlastně já,
  kdyby se dělal nějaký průzkum,
 • 00:25:49 jsem přesvědčený,
  že by nikdo nevěděl, co to je.
 • 00:25:53 Nebo 90 procent lidí
  by si asi nic nevybavilo.
 • 00:26:01 Přitom tam prošla řada známých
  a populárních dokonce postav.
 • 00:26:07 -Ta určitá tajemství zůstávají,
  protože například není známo,
 • 00:26:12 že by existovala
  nějaká ta kmenová kniha,
 • 00:26:15 kniha vězňů v domečku,
  že by vůbec kdy byla vedena,
 • 00:26:19 že by byl nějaký soupis těch,
  kteří tamtudy prošli.
 • 00:26:23 Protože ono to bylo opravdu
  tak nestandardní zařízení,
 • 00:26:27 které nespadalo do toho systému
 • 00:26:29 prostě ostatních
  vězeňských zařízení,
 • 00:26:32 kde byla aspoň minimální práva
  a pravidla té vazby.
 • 00:26:37 Takže tam nebyl žádný dozor,
  samozřejmě,
 • 00:26:41 žádná možnost stížností
  a tak dále.
 • 00:26:44 Takže my to vlastně
  pořádně nevíme.
 • 00:26:47 Známe některá jména.
 • 00:26:49 Já nevím, například generál
  Paleček nebo podplukovník Krzák,
 • 00:26:53 což byli oba dva vlastně lidé
  ze zvláštní skupiny
 • 00:26:56 na druhém oddělení ministerstva
  národní obrany v Londýně,
 • 00:27:01 to znamená lidé,
  kteří připravovali výsadky.
 • 00:27:04 Oni cvičili parašutisty,
 • 00:27:06 kteří sem byli vysazeni
  v době druhé světové války.
 • 00:27:10 Jedna asi
  z takových nejznámějších skupin
 • 00:27:13 jsou tedy ti hokejisté,
  českoslovenští reprezentanti,
 • 00:27:18 kteří byli podezřelí z toho,
  že se chystají emigrovat.
 • 00:27:23 Tak ti byli možná taky exemplárně
  vlastně takto vzati a odsouzeni.
 • 00:27:28 -Nikdo není nedotknutelný.
  Dokonce ani hokejisté.
 • 00:27:31 -Takže ta komplexní čísla,
 • 00:27:34 já to odhaduji třeba
  na takových 300 lidí,
 • 00:27:36 kteří tím mohli projít.
 • 00:27:38 Věznice existovala
  asi čtyři roky,
 • 00:27:40 ale ani vlastně nevíme přesně,
  kdy vznikla, kdy zanikla.
 • 00:27:45 Jsou tam určitá nejasná místa.
 • 00:27:50 Nedaří se je stále objasnit,
  protože myslím si,
 • 00:27:54 že to je dáno i tím,
 • 00:27:56 že k tomu vyšetřování tehdy došlo
  už dokonce na počátku 50. let,
 • 00:28:00 tím je mimo jiné řečeno,
 • 00:28:03 že to bylo trochu moc
  i na tehdejší poměry.
 • 00:28:05 -A Pergl byl souzen a odsouzen.
 • 00:28:07 -Protože došlo k tomu vyšetřování,
 • 00:28:10 tak se zřejmě spousta věcí
  jaksi vlastně ztratila,
 • 00:28:14 informací o té věznici.
 • 00:28:16 -Ono se objevilo
  třeba pár uměleckých děl,
 • 00:28:19 ve kterých to vidíme,
  ten způsob těch výslechů,
 • 00:28:23 například film Jiřího Svobody,
  Jen o rodinných záležitostech.
 • 00:28:28 -Sakra, chlapi,
  ten Mrázek vám moc nejde.
 • 00:28:33 To, že měl fotra malířem pokojů,
  za to mu nikdo špagát nepřišije.
 • 00:28:38 -Tak to zkuste sám.
 • 00:28:43 -Prosím?
 • 00:28:55 Dost jsem si od tebe sliboval,
  soudruhu.
 • 00:29:01 Dal jsem vám zločince,
  znáte trest.
 • 00:29:06 To mu mám za vás vymyslet
  i zločin?
 • 00:29:08 -Oni si tam asi vymýšleli
  nějaké způsoby mučení,
 • 00:29:12 které ani nebyly v systému,
  abych tak řekl.
 • 00:29:16 -V podstatě vycházeli celkem
  z toho, co bylo tehdy běžné.
 • 00:29:21 Nebyly to nějaké
  sofistikované způsoby mučení,
 • 00:29:25 jako, já nevím,
  nějaké asijské metody.
 • 00:29:28 Opravdu to bylo spíš mlácení.
 • 00:29:30 Jak bylo řečeno, ten Pergl,
 • 00:29:33 podle svědectví třeba pozdějšího
  generála Tomáše Sedláčka,
 • 00:29:38 mu ukazoval v mezipatře,
  tam byla taková dřevěná deska,
 • 00:29:41 že tam byly pověšeny bejčáky,
  nějaký býkovec,
 • 00:29:45 pouta, železa a takovéto.
 • 00:29:49 To ukazoval
  všem těm příchozím a říkal,
 • 00:29:51 tak prostě buď hodný,
  nebo tě čeká tohle.
 • 00:29:54 -A čekalo ho to,
  jenom když byl zlobivý?
 • 00:29:58 -Když nevypovídal,
  hlavně když nevypovídal.
 • 00:30:01 Někdy se vlastně dělo,
 • 00:30:04 to první násilí
  bylo při tom příchodu,
 • 00:30:07 jako takový určitý způsob...
 • 00:30:09 -Přivítání.
 • 00:30:11 -Přivítání, tak.
 • 00:30:13 A potom se to týkalo,
  že to bylo spíš výběrově.
 • 00:30:16 Ale třeba právě Tomáš Sedláček
  vzpomíná na to,
 • 00:30:19 že když nevypovídal,
 • 00:30:21 tak že třeba ho budili
  každých 15 minut v noci,
 • 00:30:24 musel se zvednout, obléknout,
  ustlat, znovu se svléknout,
 • 00:30:28 zalehnout a za 15 minut znova.
 • 00:30:31 A tak to bylo celou noc třeba.
 • 00:30:33 Čímž vlastně dosáhli...
 • 00:30:36 Potom přes den musel chodit,
  nemohl si sednout,
 • 00:30:40 prostě musel pochodovat
  pořád po cele.
 • 00:30:43 Takže během několika týdnů
  samozřejmě takového režimu
 • 00:30:47 ti vyšetřovatelé dosáhli
  totálního změknutí toho člověka,
 • 00:30:51 vlastně že se psychicky rozložil.
 • 00:30:53 On sám říkal, že měl halucinace,
  že vlastně byl totálně vyčerpaný.
 • 00:30:58 To byla ta nejlepší fáze pro to,
  aby toho člověka zlomili,
 • 00:31:03 aby z něj něco dostali.
 • 00:31:07 -Mě nenechali spát, prostě.
  Ten výslech pořád jel.
 • 00:31:09 Dokázal jsem si spočítat,
  že to trvalo těch 9 dní a 9 nocí.
 • 00:31:14 Oči byly úžasně unavené.
 • 00:31:17 To jsem měl takové představy,
  že z toho linolea odrbaného,
 • 00:31:22 že tam rostou
  nějaké takové kytky.
 • 00:31:27 Ale pořád
  mi to ještě nějak myslelo.
 • 00:31:29 -Co to udělá s člověkem,
  takovýto režim?
 • 00:31:33 -Tohle je vlastně koktejl
  několika traumat najednou.
 • 00:31:37 Už to, že se někdo ocitne
  ve vězení, aniž ví, za co,
 • 00:31:41 způsobuje velice často šok
  z uvěznění.
 • 00:31:43 To se stává i v běžných
  podmínkách, běžným lidem.
 • 00:31:47 Takže tady ještě v tomto režimu
  o to více.
 • 00:31:50 K tomu přišlo to násilí,
  k tomu přišel tento režim
 • 00:31:54 a to nevyspání,
  to vyčerpání a nevyspání,
 • 00:31:56 s tím, že se pak skutečně
  objevovaly ty halucinace,
 • 00:32:00 nebo objevují
  v takovýchto případech.
 • 00:32:02 Takže to je vlastně trojí mix
  nějakých velmi silných,
 • 00:32:07 traumatizujících zážitků.
 • 00:32:10 To vydrží málokdo.
 • 00:32:12 To je skutečně
  velmi účinná metoda
 • 00:32:15 na naprostou většinu
  jakékoliv populace.
 • 00:32:18 -A vydrží to někdo?
  Vy jste řekl málokdo.
 • 00:32:20 Vydržel to někdo?
 • 00:32:23 -Někdo to vydrží.
 • 00:32:25 Jestli to někdo vydržel,
  to by zase lépe pověděli pánové.
 • 00:32:28 -Já se jich zeptám.
 • 00:32:30 -Ale někdo to vždycky vydrží.
 • 00:32:33 Je to zajímavé, tím se zabývá
  zase celé jedno vědní odvětví,
 • 00:32:37 které zkoumá tu resilienci,
  tu schopnost odolat vlastně.
 • 00:32:41 Ale je to kombinace
  zase na té druhé straně,
 • 00:32:46 co tedy působí proti těmto vlivům,
 • 00:32:49 tak je to kombinace jednak
  nějakých osobnostních dispozic,
 • 00:32:53 možná i nějakého genetického,
  biologického základu.
 • 00:32:57 A pak tam také velmi silnou roli
  hraje,
 • 00:33:00 koho má člověk za sebou,
  jakou má rodinu.
 • 00:33:02 Nejenom jestli má rodinu,
 • 00:33:04 ale jestli třeba není
  vydíratelný přes tu rodinu.
 • 00:33:07 Čili těch vlivů
  je tam veliká řada.
 • 00:33:09 Pouze ti nejsilnější to vydrží.
 • 00:33:12 A pak je tu ještě
  jedna taková skupina,
 • 00:33:14 která to také snáší poměrně dobře.
 • 00:33:16 Ale to jsou lidé
  s tou poruchou osobnosti,
 • 00:33:19 tedy silně vyvinutou,
  případně ti psychopaté,
 • 00:33:21 kteří vlastně tím,
 • 00:33:23 že jsou oproštěni
  od těch vciťovacích emocí,
 • 00:33:27 respektive oproštěni od nějakého
  soucitu a tak dále s druhými,
 • 00:33:32 nezakouší to ani sami k sobě,
 • 00:33:34 tak to je vlastně
  paradoxně chrání,
 • 00:33:37 ti potom přežívají
  a podnikají ty hrdinské činy,
 • 00:33:40 prostřílejí se někudy někam
  a tak dále.
 • 00:33:43 Ale to je zase taková
  zvláštní kategorie lidí.
 • 00:33:46 To asi nebyla úplně většinová
  část toho osazenstva domečku.
 • 00:33:50 -Ví se o někom, kdo to vydržel?
 • 00:33:52 -Ví se.
 • 00:33:54 Můj oblíbenec, jeden,
  kdo to vydržel,
 • 00:33:56 tak, že to odnesl Pergl.
 • 00:33:58 Převaděč Štěpán Gavenda,
 • 00:34:01 jehož předchozí osud
  je velmi barvitý,
 • 00:34:03 i ten další je vlastně na film,
  tak ten se,
 • 00:34:07 přestože měl spoutané ruce
  těmi pouty,
 • 00:34:09 které mu asi tedy předtím
  Pergl ukázal na chodbě,
 • 00:34:13 tak ten se Perglovi postavil
  se židlí v ruce
 • 00:34:16 a rozbil mu s prominutím hubu.
 • 00:34:18 A potom byl tedy převezen
  do jiného zařízení.
 • 00:34:21 Štěpán Gavenda, předtím,
  než byl zadržen,
 • 00:34:24 tak přešel asi šedesátkrát
  státní hranici jako převaděč,
 • 00:34:29 už tedy převáděl od roku 45
  Němce, kteří se chtěli vrátit,
 • 00:34:33 nebo když naopak chtěli
  odejít mimo odsun.
 • 00:34:37 Poté, co byl zadržen,
  tak byl odsouzen k trestu smrti,
 • 00:34:40 ten mu byl z milosti změněn
  na doživotí.
 • 00:34:46 On byl jeden z iniciátorů toho
  pověstného hromadného útěku vězňů
 • 00:34:50 z Leopoldova,
  kde se snad všem kromě jednoho,
 • 00:34:52 tuším, podařilo opustit
  Československo.
 • 00:34:56 Gavenda začal převádět znovu
  a znovu ho chytili
 • 00:34:59 a pak už ho tedy
  na Pankráci pověsili.
 • 00:35:02 Ale ten skutečně dokázal
  i toho Pergla zastavit.
 • 00:35:06 A údajně podle
  nějakých vzpomínek mu řekl:
 • 00:35:10 Já vím, že mě pověsíte.
  Ale mlátit mě nebudete.
 • 00:35:14 -Téměř všichni ti vyšetřovanci
  se kojili takovou jako nadějí,
 • 00:35:19 že prostě stejně je to jedno,
  co jim tam řeknou,
 • 00:35:23 aspoň budou mít klid,
  protože pak dojde k soudu
 • 00:35:26 a u toho soudu
  to všechno odvolají,
 • 00:35:29 řeknou,
  jak se s nimi zacházelo a tak.
 • 00:35:31 To byla velká iluze, samozřejmě.
 • 00:35:33 -Urválkové se
  s nimi stejně nemazlili?
 • 00:35:37 -No, protože to nehrálo roli,
  takže jak se chovat,
 • 00:35:40 jak vydržet takovýto tlak.
 • 00:35:43 Zdá se mi, že asi,
 • 00:35:46 jak tady pan kolega
  říkal o té rodině třeba,
 • 00:35:49 o tom zázemí, možná i určitá,
  řekněme, morálka, určité zásady,
 • 00:35:55 něco, co člověka prostě
  nějakým způsobem přesahuje,
 • 00:36:00 víra nebo prostě
  nějaké hluboké přesvědčení,
 • 00:36:04 třeba vlastenectví a tak dále.
 • 00:36:06 Něco, čemu věřím,
  tak to rozhodně může pomoct.
 • 00:36:09 Jsem přesvědčen o tom.
 • 00:36:11 Může to pomoci překonat
  takovouto situaci.
 • 00:36:14 -Když trochu odbočím od domečku,
 • 00:36:16 to se říkalo o generálu Mašínovi
  přece.
 • 00:36:19 -Já na něj zrovna myslím.
 • 00:36:22 -Že vydržel. U něj platí všechno.
  Víra. Pevná rodina.
 • 00:36:26 -Přesně tak. Víra, přesvědčení.
  To ctění té demokratické tradice.
 • 00:36:30 -Pevné zázemí od pradědečka.
 • 00:36:32 -Přesně tak.
 • 00:36:35 -A ten prý vydržel, říká se.
  Gestapu. Jako jeden z mála.
 • 00:36:40 Oni ti vyšetřovatelé
  ale nemohli být jenom suroví,
 • 00:36:44 oni museli být,
  když to takhle poslouchám,
 • 00:36:46 oni museli být taky docela chytří,
  protože narazili na chytré lidi.
 • 00:36:51 Lidi, kteří trénovali
  parašutisty v Anglii,
 • 00:36:54 nemohli být žádní hlupáci.
 • 00:36:57 Takže oni nemohli
  to jenom z nich vytloukat.
 • 00:37:00 Nebo jak to bylo?
 • 00:37:02 -Tak oni tam měli to zadání,
  co z nich mají dostat.
 • 00:37:04 To byl cíl.
 • 00:37:06 Podle těch protokolů se zdá,
  já nevím,
 • 00:37:09 třeba z hlediska úrovně těch
  otázek, nebo i pravopisu a tak,
 • 00:37:13 že třeba netušili, o čem je řeč.
 • 00:37:17 Zvlášť z té války z Londýna
  a tak dále.
 • 00:37:21 Nezdá se mi...
 • 00:37:27 Řekl bych, že to platí spíš
  pro tu Státní bezpečnost
 • 00:37:30 v těch dalších desetiletích,
  kdy třeba dokázala,
 • 00:37:33 já nevím, při řízení agentů,
 • 00:37:36 tak ti operativci dokázali třeba
  navázat takový osobní kontakt,
 • 00:37:40 třeba s těmi lidmi si tykali,
 • 00:37:42 nějakým způsobem
  se jakoby spřátelili,
 • 00:37:44 nebo se aspoň samozřejmě
  tak tvářili.
 • 00:37:46 Ale pro ta 50. léta, tam je,
  myslím, významné je to násilí.
 • 00:37:52 -Ta surovost.
 • 00:38:01 -Podle těch sovětských vzorů
  byla zahájena
 • 00:38:05 takzvaná agenturně
  operativní práce,
 • 00:38:07 což je tedy vlastně
  prostá agentura v rámci věznic,
 • 00:38:10 kdy tedy vězni
  jsou nakontaktováni pracovníky,
 • 00:38:14 kteří tedy, vlastně podepíší
  s nimi smlouvu o spolupráci
 • 00:38:18 nebo dohodu o spolupráci,
 • 00:38:20 pak tedy udávají
  na ostatní vězně,
 • 00:38:23 jsou nasazováni
  na konkrétní případy,
 • 00:38:26 jak kriminální,
  kde se snaží například zjistit,
 • 00:38:29 kam konkrétní zloděj
  schoval ukradené peníze,
 • 00:38:33 zároveň mají odhalovat
  případné záležitosti
 • 00:38:35 týkající se hrozících vzpour,
  útěků,
 • 00:38:38 v neposlední řadě samozřejmě
  po únoru 1948
 • 00:38:41 jsou nasazováni
  na politické vězně,
 • 00:38:43 kdy se snaží získat
  další informace
 • 00:38:45 o případných dalších
  spolupracovnících,
 • 00:38:47 například těch politických vězňů.
 • 00:38:49 Zpočátku to tedy
  má takovou specifickou formu,
 • 00:38:52 protože to nemají na starosti,
  tu agenturně operativní práci,
 • 00:38:57 přímo příslušníci sboru
  vězeňské stráže,
 • 00:38:59 ale příslušníci
  Státní bezpečnosti,
 • 00:39:02 o kterých se tedy neví,
  pracují v utajení,
 • 00:39:04 mají normálně uniformu
 • 00:39:06 nebo měli v té době uniformu
  sboru vězeňské stráže,
 • 00:39:09 služební průkaz vězeňské stráže.
 • 00:39:11 Ovšem to,
  že jsou tedy příslušníci StB,
 • 00:39:14 ve skutečnosti věděli pouze
  velitelé těch konkrétních věznic.
 • 00:39:18 A ti tedy potom kontaktovali
  ty vězně,
 • 00:39:20 ti vězni potom za určité výhody,
 • 00:39:23 ať to byly další požitky,
  káva, cigarety,
 • 00:39:28 nebo třeba slib zkrácení trestu,
 • 00:39:31 donášeli tedy
  nejen na své spoluvězně,
 • 00:39:34 ale v mnoha případech
  právě i na dozorce.
 • 00:39:48 -Byli potrestáni ti lidé?
 • 00:39:50 -Pergl potrestán byl.
 • 00:39:52 Pergl dostal, tuším, že 15 let.
 • 00:39:55 Nicméně odseděl si z toho
  asi 5 let, možná 6.
 • 00:39:59 Pak byl propuštěn.
 • 00:40:01 -To se tak jako...
 • 00:40:04 Třeba výrazně byl potrestán...
 • 00:40:08 Ten Bedřich Reicin byl pověšen
  tedy s Rudolfem Slánským,
 • 00:40:11 i když ne za toto,
  ne za tuto činnost.
 • 00:40:14 -Za něco, co nespáchal.
 • 00:40:16 -Za něco, co nespáchal.
 • 00:40:18 Za to, co spáchal,
  potrestán nebyl.
 • 00:40:20 -To bylo v zásadě i u Slánského.
 • 00:40:22 -Ale pak vlastně následovníkem
  nebo nástupcem tedy ve funkci
 • 00:40:27 toho vedoucího toho pátého
  oddělení po Reicinovi
 • 00:40:30 byl generál Musil,
  taky vlastně z té staré generace,
 • 00:40:34 ten se do toho
  strašně vehementně zapojil,
 • 00:40:37 do tohoto mučení,
  do těch provokací a tak dále.
 • 00:40:41 Tak ten byl na začátku
  roku 1954 oběšen.
 • 00:40:45 Potom ještě další byli,
  já nevím, ten Ludvík Souček,
 • 00:40:48 velice brutální vedoucí toho
  vyšetřovacího oddělení, 15 let.
 • 00:40:52 Ludvík Turek, Karel Bohata.
 • 00:40:55 Myslím, že téměř všichni
  dostali kolem 15 let.
 • 00:40:57 -V jakém období?
 • 00:40:59 -Myslím,
  že ten soud byl v roce 1951,
 • 00:41:02 někdy na konci roku 1951.
 • 00:41:04 Ale v roce 1957
 • 00:41:07 je lidový prezident
  Antonín Zápotocký omilostnil,
 • 00:41:10 takže se všichni dostali ven.
 • 00:41:12 A dostali se paradoxně
  dřív na svobodu než ti,
 • 00:41:15 které oni do vězení dostali,
  pokud to přežili, samozřejmě.
 • 00:41:18 -A to samé vlastně proběhlo
  i ve Státní bezpečnosti,
 • 00:41:21 kdy ta první garnitura,
  Osvald Závodský a spol.,
 • 00:41:24 byla taky zatčena, vyšetřována,
  obviněna z něčeho, co nespáchali,
 • 00:41:28 a někteří z nich byli pověšeni.
 • 00:41:36 -Domečku, domečku, já doufám,
  že už se sem nikdy nedostanu,
 • 00:41:40 a nebude se tady opakovat to,
  co kdysi.
 • 00:41:53 -Jak vzpomínají ti lidé,
  kteří to prožili?
 • 00:41:56 Dokážou se od toho
  oprostit časem?
 • 00:41:59 Nebo je to poznamená
  na celý život?
 • 00:42:02 -Já už jsem mluvil o té takzvané
  posttraumatické stresové poruše.
 • 00:42:06 To je něco, co si myslím,
  že tady je téma velké.
 • 00:42:10 Lidé, kteří se ocitnou
  v nějakém traumatu,
 • 00:42:13 nebo se jim přihodí
  něco takového závažného,
 • 00:42:17 tak tuhle poruchu mají
  třeba z 20 nebo 40 procent,
 • 00:42:21 když je nějaká
  přírodní katastrofa
 • 00:42:24 nebo nějaká hromadná nehoda,
  nebo něco takového.
 • 00:42:28 Ale v případě mučení, týrání,
  tak je to naprostá většina těch,
 • 00:42:32 kteří to absolvují.
 • 00:42:34 To se projevuje jednak tedy tím,
  že oni sami mají neklidný spánek,
 • 00:42:39 přepadají je ty myšlenky,
  neustále mají flashbacky,
 • 00:42:43 vyhýbají se jakýmkoliv místům
  nebo souvislostem,
 • 00:42:46 které by je mohly upamatovat
  na to, co se jim stalo,
 • 00:42:49 takže potom třeba
  částečně vytěsňují
 • 00:42:52 nějakou část svého života,
  nejenom v minulosti,
 • 00:42:55 ale vlastně i vytěsňují
  kontakty s lidmi,
 • 00:42:58 kteří by jim mohli připomenout,
  co se stalo, a tak dále.
 • 00:43:01 Vlastně se připraví o kus
  svého života, i budoucího.
 • 00:43:05 Je velmi obtížné
  se s tím vyrovnat.
 • 00:43:08 V podstatě pomáhá farmakologie
  a pomáhá psychoterapie,
 • 00:43:12 což nepředpokládám, že lidé,
  o kterých se bavíme, podstoupili.
 • 00:43:17 Pravděpodobně naprostá většina
  z nich nikoliv.
 • 00:43:21 Často se to ještě přenáší
  na další generaci,
 • 00:43:25 že tatínek o tom
  nechtěl nikdy mluvit,
 • 00:43:27 tak my jsme se o tom doma
  taky nebavili.
 • 00:43:30 A vlastně ty děti potom,
  tak to trauma si nesou dál.
 • 00:43:34 To trauma potom nevypadá tak,
 • 00:43:36 že ty děti by se bály
  na něco pomyslet,
 • 00:43:40 ale může se to promítat
  i somaticky
 • 00:43:42 do nějakých nevysvětlitelných
  bolestí zad a tak dále.
 • 00:43:46 Takže je to zátěž na generace,
 • 00:43:49 není to zátěž
  jenom pro toho člověka.
 • 00:43:51 -A ti mučitelé?
 • 00:43:54 Může se u nich objevit třeba
  na stará kolena svědomí?
 • 00:43:58 -Může,
  ale moc bych na to nesázel.
 • 00:44:00 Myslím si, že tam právě
  hrají velmi významnou úlohu
 • 00:44:04 všechny ty obranné mechanismy,
 • 00:44:06 které oni posilují
  celý svůj život, protože...
 • 00:44:09 -To byl váš klasický případ.
 • 00:44:11 -Běda, kdyby se k tomu
  někdy dostali,
 • 00:44:14 protože kdyby se k tomu dostali,
 • 00:44:16 tak by jim asi nezbylo
  nic jiného než to ukončit.
 • 00:44:19 To musí být šílené.
 • 00:44:21 -V této souvislosti
  mě napadá konkrétní věc.
 • 00:44:23 Myslím, v roce 1963,
 • 00:44:25 ten Ludvík Souček, Bohata
  a další požádali o rehabilitaci,
 • 00:44:30 přičemž ten Souček říkal,
 • 00:44:32 že vlastně tehdy vystupovali
  proti třídnímu nepříteli,
 • 00:44:37 že možná to někdy
  třeba trochu přehnali,
 • 00:44:40 ale že prostě pracovali
  jako opravdu 24 hodin denně,
 • 00:44:44 velice pilně a intenzivně,
  ve prospěch tohoto režimu,
 • 00:44:48 za to byli postiženi,
  že to je nespravedlivé.
 • 00:44:51 Měla být obnova řízení.
 • 00:44:54 Nicméně nakonec
  to bylo zastaveno.
 • 00:44:57 Ta prokuratura uvažovala
  o změně kvalifikace
 • 00:45:02 na porušení povinnosti
  veřejného činitele,
 • 00:45:06 což ale vlastně už v té době
  bylo promlčené.
 • 00:45:10 Tak to zastavili,
  to trestní řízení.
 • 00:45:13 Takže rehabilitováni nebyli,
  to je pravda, ale...
 • 00:45:16 -Ale oni měli pocit,
  že by měli být.
 • 00:45:18 -Oni měli, takže je zjevné,
 • 00:45:21 že jako tam k nějaké změně
  nedošlo.
 • 00:45:25 -To nedocházelo ani u velitelů
 • 00:45:28 nacistických
  koncentračních táborů,
 • 00:45:32 takže proč by k tomu mělo dojít
  u obyčejných českých estébáků?
 • 00:45:40 -Z té strany té mé cely,
  kde já jsem byl,
 • 00:45:43 byl vidět kousek té zdi Lorety,
  ale slyšel jsem tam zvonkohru.
 • 00:45:48 Tisíckrát pozdravujeme tebe.
 • 00:45:55 -Ta melodie zvonků tenkrát
  před lety byla jiná,
 • 00:45:59 byla to mariánská píseň,
  Tisíckrát pozdravujeme tebe,
 • 00:46:04 tklivá, což v těch okolnostech,
  ve kterých jsme byli,
 • 00:46:08 naopak působilo na naše city.
 • 00:46:11 Ovšem člověk musel se držet
  a vydržet.
 • 00:46:15 -Mirku, souhlasím s tebou,
 • 00:46:17 protože ta píseň
  mi taky byla velmi milá.
 • 00:46:20 Ale jenom zkrátka.
 • 00:46:23 Dneska když to slyším,
  tak radši pryč od toho.
 • 00:46:28 -Neměli možnost se koupat,
  koupali se až někdy na jaře 1951.
 • 00:46:32 Tady byl vzat do vazby Pergl
  a potom se poprvé začali...
 • 00:46:36 Pak chodili každý týden
  na koupání.
 • 00:46:38 Jinak předtím se vůbec nekoupali.
 • 00:46:41 Nebyla tam žádná zdravotní péče.
 • 00:46:43 Nechodil tam žádný lékař.
 • 00:46:46 Nedostávali ani základní léky.
 • 00:46:48 Samozřejmě, knihy nebo cokoliv...
 • 00:46:51 Potom tam prý byly
  nějaké sovětské knihy.
 • 00:46:53 Ale jinak nic.
 • 00:46:56 -A zemřel někdo při mučení?
 • 00:46:58 -Já myslím, že přímo v domečku...
 • 00:47:00 -Jako třeba farář Toufar
  za jiných okolností jinde.
 • 00:47:03 -Nevím.
 • 00:47:06 -Farář Toufar nakonec
  zemřel vlastně v nemocnici
 • 00:47:09 nebo ve zdravotnickém zařízení.
 • 00:47:12 -Na tom pátém oddělení...
 • 00:47:14 -Rozumíte, když nedostávali
  ani základní léky,
 • 00:47:16 někteří z nich mohli být
  chronicky nemocní.
 • 00:47:20 -K jedné sebevraždě došlo,
  ovšem ne tam, to bylo ještě,
 • 00:47:25 myslím, v tom období
  před vznikem té věznice,
 • 00:47:29 když to páté oddělení zřejmě
  vyšetřovalo na generálním štábu,
 • 00:47:34 v Dejvicích, na Vítězném náměstí,
  tak tam jeden ten, myslím,
 • 00:47:39 že to byl kurýr,
  Přemysl Barák, nebo...
 • 00:47:43 Ne, Přemysl se nejmenoval.
 • 00:47:46 Barák se jmenoval
  rozhodně příjmením.
 • 00:47:49 Tak ten skočil z okna,
  prostě proskočil oknem.
 • 00:47:53 Ale to bylo prostě v době,
 • 00:47:55 kdy to vyšetřování probíhalo
  prostě na naprosto jiném místě.
 • 00:47:59 Domečku se to přímo netýká.
 • 00:48:01 Ale teď si nevybavuji,
 • 00:48:03 že by tam někdo přímo
  takhle zahynul.
 • 00:48:06 -Já si myslím,
 • 00:48:08 že z těch dostupných dokumentů
  to nejde poznat.
 • 00:48:10 Ale spíš asi ne.
 • 00:48:13 -Pánové, já vám děkuji
  za poměrně smutné povídání.
 • 00:48:18 Doufám, že, a to bych se vás
  chtěl ještě zeptat,
 • 00:48:23 myslíte si, že dnešní doba,
  nemyslím konkrétní dnešní dobu,
 • 00:48:28 ale stav civilizace,
 • 00:48:31 stav vědomí naší společnosti
  a okolních společností,
 • 00:48:36 by něco takového
  ještě připustily?
 • 00:48:45 -Já jsem nechtěl začínat,
  protože já si myslím, že ano.
 • 00:48:49 Já si myslím, že ta společnost
  dozrává určitě,
 • 00:48:53 ale že ti jedinci v ní,
  tak zůstávají podobní.
 • 00:48:58 Je stále podobné procento lidí
  s poruchou osobnosti.
 • 00:49:01 Je stále podobné procento
  sadistů.
 • 00:49:04 Jde jenom o to, jestli jim
  společnost dovolí se projevit.
 • 00:49:09 V případě konfliktů, válek,
  nepokojů,
 • 00:49:12 tak se tito lidé projevují.
 • 00:49:14 A to vidíme ve zprávách
  z celého světa každý den.
 • 00:49:18 -Když si vzpomeneme
  na jugoslávské války,
 • 00:49:21 tak tam to také nebylo surové.
 • 00:49:24 -Nedá se s tím než souhlasit.
 • 00:49:26 -Nemusíme sahat tak daleko,
 • 00:49:28 můžeme se podívat na aktéry
  těch nepokojů ve Francii,
 • 00:49:33 kde jistě to má nějaké pozadí
  a tak dále.
 • 00:49:36 Ale ti samotní lidé na ulici
  v těch žlutých vestách,
 • 00:49:39 tak tam je velmi silné
  zastoupení právě těch osob,
 • 00:49:42 o kterých jsem mluvil.
 • 00:49:44 -A vy jako historici?
 • 00:49:47 Kdo nezná svoji historii,
  tak si ji zažije znova,
 • 00:49:51 říká banální věta.
 • 00:49:54 -Do jisté míry to platí.
 • 00:49:57 -Taky to hodně neplatí zároveň.
 • 00:50:00 -Vypadá to, že ta společnost
  se pohybuje v takové jaksi,
 • 00:50:04 nechci říct, v sinusoidě,
 • 00:50:06 ale v takových jako pozitivních
  a negativních momentech.
 • 00:50:09 Samozřejmě nelze předpokládat,
 • 00:50:12 že bychom mohli být trvale
  na nějakém vrcholu
 • 00:50:15 a na nějakém takovém plusu.
 • 00:50:17 -Abychom mohli být klidní.
 • 00:50:19 -Naši chmurnou trojici tedy
  doplním, já si to myslím taky.
 • 00:50:23 Já si dokonce myslím,
  že opravdu stačí,
 • 00:50:26 aby povolil ten zákonný,
  ten právní rámec,
 • 00:50:28 a najdou se lidé,
  kteří jsou schopni čehokoliv.
 • 00:50:32 -Takže ještě jednou, pánové,
  děkuji,
 • 00:50:35 při vzpomínce na všechny,
  kdo si prošli domečkem,
 • 00:50:39 nejen jim, na shledanou
  příště u Historie.cs.
 • 00:50:44 -Tady to je dobré.
 • 00:50:50 Tady aspoň jeden pozná,
  že je den.
 • 00:50:58 Dokonce i něco jako záchod tu je.
 • 00:51:04 -Prosím vás!
 • 00:51:08 Kde jste to byl, že...
 • 00:51:13 -Pod loretánskými zvony.
 • 00:51:20 Tisíckrát pozdravujeme tebe.
 • 00:51:27 -Ježiši kriste!
 • 00:51:35 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019