iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 9. 2016
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

8 hlasů
17209
zhlédnutí

Historie.cs

Mongolští nájezdníci na Moravě

Veronika Zikmundová — Robert Antonín — Jana Valtrová

Ve 13. století k nám vtrhly hordy Tatarů, co způsobily?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:19 -Mongolové! Mongolové jedou!
  Spaste se útěkem!
 • 00:00:27 -Oh!
 • 00:00:30 -Pečou se takové oplatky
  na severní Moravě,
 • 00:00:33 kterým se říká štramberské uši.
 • 00:00:36 Jsou připomenutím historky,
  která se traduje,
 • 00:00:39 že při tatarském,
  mongolském nájezdu na Moravu
 • 00:00:43 poslali mongolští vůdcové
  chánu Bátúovi
 • 00:00:47 9 pytlů uřezaných uší
  křesťanských vojáků
 • 00:00:51 z bitvy u Lehnice.
 • 00:00:53 Co je na tom pravdy?
 • 00:00:56 -Robert Antonín, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:02 S tím samotným tatarským vpádem,
 • 00:01:04 možná bychom přesněji
  měli říkat mongolským vpádem,
 • 00:01:07 se pojí celá řada podobných
  zkazek, podobných historek.
 • 00:01:11 Můžeme předpokládat,
  že některé mají historický kořen,
 • 00:01:15 historický základ.
 • 00:01:18 Nicméně já bych ty uši
  tak nepočítal.
 • 00:01:20 -Jana Valtrová.
 • 00:01:22 Byli ti Tataři skutečně
  tak krutí, jak se traduje?
 • 00:01:28 -Máme samozřejmě zprávy
  z kronik, evropských kronikářů,
 • 00:01:31 kteří velmi často...
 • 00:01:33 -Oni byli spojováni s ďábly,
  že jo?
 • 00:01:36 -Oni velmi často líčili Tatary
  ve velmi negativním světle.
 • 00:01:40 Samozřejmě jsou tam zprávy o tom,
  že to byli velice krutí válečníci,
 • 00:01:45 že snad i se věnovali
  kanibalismu.
 • 00:01:48 Ale na druhou stranu
  máme potom zprávy cestovatelů,
 • 00:01:53 kteří z Evropy putovali
  k Mongolům.
 • 00:01:56 Byli to zejména
  františkánští misionáři,
 • 00:01:59 kteří ty své zprávy o Mongolech
  formulovali, řekněme, více věcně.
 • 00:02:05 Přestože jejich zprávy
  nejsou nijak zvlášť pozitivní,
 • 00:02:09 o Mongolech,
  tak zároveň si nelibovali
 • 00:02:13 ve vytváření
  nějakých legend příliš.
 • 00:02:16 -Veronika Zikmundová, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:19 -Proč se Mongolům říká Tataři?
 • 00:02:22 -Tataři byli vlastně
  nejbližší sousedé Mongolů.
 • 00:02:25 Oni Mongolové totiž pocházejí
 • 00:02:29 ne vlastně ze samotného
  dnešního Mongolska,
 • 00:02:32 ale z oblasti, která byla
  více na východ, na severovýchod,
 • 00:02:36 vlastně z Mandžuska.
 • 00:02:37 Tataři byli velkým kmenem,
 • 00:02:39 který byl vlastně
  nejbližším sousedem Mongolů.
 • 00:02:42 Těsně před mongolskou expanzí
 • 00:02:45 Tataři byli vlastně
  nejznámějším kmenem ve stepi,
 • 00:02:48 nebo nejznámějším národem.
 • 00:02:50 Číňané v té době říkali
  všem kočovníkům Tataři.
 • 00:02:53 Potom je taková legenda,
  že Mongolové,
 • 00:02:56 poté, co si Tatary podmanili,
 • 00:02:59 tak je jako svoje
  úhlavní nepřátele
 • 00:03:02 posílali vždycky do bojů
  v první řadě.
 • 00:03:06 Takže ti, kdo přišli první,
  ti, kdo se prostě objevili první,
 • 00:03:10 byli Tataři,
  a proto se jim říkalo Tataři.
 • 00:03:12 -Nomádská armáda měla
  proti středověkým těžkooděncům
 • 00:03:16 obrovskou výhodu:
  lehkost a rychlost.
 • 00:03:18 I když chánova jurta
  byla přepravována na voze
 • 00:03:21 taženém volským spřežením,
 • 00:03:23 vojsko samo užívalo
  jen prostých stanů
 • 00:03:26 a vše potřebné vezl
  každý voják s sebou.
 • 00:03:28 Na dvou záložních koních.
 • 00:03:31 Koňům od přírody vytrvalým
  dodávali vojáci síly tím,
 • 00:03:34 že je někdy krmili,
  tak jako sebe, sušeným masem.
 • 00:03:38 Kabátce z kožených
  a kovových plátků
 • 00:03:41 dovolovaly v boji mrštnost.
 • 00:03:43 Z tajné kroniky lze vyčíst,
 • 00:03:46 že povaha velkého Čingise
  nebyla z nejušlechtilejších.
 • 00:03:49 Byl popudlivý, nesnášenlivý.
 • 00:03:52 Prozíravě však vytušil,
 • 00:03:54 že tradiční kmenová společnost
  už nedokáže odolávat okolním říším.
 • 00:03:59 Svůj stát proto sjednotil
  na jiném principu.
 • 00:04:02 Principu vojenské soudržnosti.
 • 00:04:04 -Byl to kmen, nebo národ?
 • 00:04:07 -Asi bych nepoužíval slovo národ.
 • 00:04:09 V podstatě si myslím,
  že se jedná spíše původně
 • 00:04:13 o takové volnější
  kmenové spojenectví, svazy,
 • 00:04:16 kde prostě vlivem různých faktorů
  začne čnít
 • 00:04:21 postava jednoho kmenového vůdce,
  Temüdžina,
 • 00:04:25 a ten postupně,
 • 00:04:27 na základě rozložení
  tradičních rodových vazeb
 • 00:04:30 a vytvoření jaksi nových vazeb
  přímo na jeho osobu,
 • 00:04:35 vytvoří sílu,
  která se začne prosazovat mocensky
 • 00:04:39 na začátku tedy v oblastech
  asijských a posléze potom,
 • 00:04:43 protože celý ten kolos
  je třeba nějakým způsobem živit,
 • 00:04:47 tak dochází k mohutným expanzím.
 • 00:04:51 Nejenom samozřejmě do Evropy,
 • 00:04:53 zásadnější patrně je potom
  ta expanze směrem do Číny.
 • 00:04:57 -Jak vlastně byla velká ta říše?
 • 00:05:00 -Říká se, že mongolská říše
  měla 40 a 4 desetitisíce,
 • 00:05:05 čili 44 desetitisíce.
 • 00:05:08 Ale jestli šlo o vojáky, o rodiny,
  nebo o celé obyvatelstvo,
 • 00:05:12 jestli ty počty jsou nadsazené,
  nebo ne, to těžko říct.
 • 00:05:17 -Já bych ještě nerad utekl
  od toho Čingischána,
 • 00:05:20 nebo Džingischána,
  jak se to správně říká?
 • 00:05:23 Čingis, nebo Džingis?
 • 00:05:25 -Čingischán.
 • 00:05:27 -A proč najednou se přejmenoval
  a co to znamená?
 • 00:05:30 -On se narodil jako Temüdžin.
 • 00:05:32 To bylo jeho vlastní jméno,
  které podle Tajné kroniky Mongolů,
 • 00:05:36 což je vlastně náš nejdůležitější
  historický pramen k tomuto...
 • 00:05:40 -Jaká je historie
  té tajné kroniky?
 • 00:05:43 -Historie je spletitá.
 • 00:05:45 Vlastně neví se, kdo ji napsal,
 • 00:05:47 nebo jsou jenom odhady
  kolem toho, kdo ji napsal.
 • 00:05:50 Neví se ani, kdy byla dokončena.
 • 00:05:53 Jedna důležitá věc je,
  že se neví,
 • 00:05:55 jakým způsobem
  a proč byla vlastně napsaná.
 • 00:05:57 Ona se opravdu jmenuje,
 • 00:05:59 původní název
  je Tajná kronika Mongolů.
 • 00:06:02 Předpokládá se,
  že to nebyla oficiální historie,
 • 00:06:05 ale že to byla možná
  nějaká soukromá verze
 • 00:06:08 pro účely jenom
  té vládnoucí rodiny.
 • 00:06:10 Nebo tak nějak.
 • 00:06:13 Je to ovšem
  strašně důležitý zdroj,
 • 00:06:15 protože to opravdu psal
  člověk zevnitř toho národa.
 • 00:06:19 Podle tajné kroniky
 • 00:06:21 jméno Temüdžina samo
  vlastně vzniklo tak,
 • 00:06:25 že v té době,
  kdy se Temüdžin narodil,
 • 00:06:28 tak jeho otec zajal člověka,
  který se jmenoval Temüdžin.
 • 00:06:32 Takže dostal tohle jméno.
 • 00:06:35 Co to jméno samo znamená,
  o tom jsou různé dohady.
 • 00:06:38 Někdo říká,
  že to souvisí se železem,
 • 00:06:40 protože to "temür"
  znamenalo železo.
 • 00:06:43 To je třeba taky jméno Timura,
  Tamerlána.
 • 00:06:47 Čingischán je titul.
 • 00:06:49 Chán je prostě titul
  toho asijského vládce
 • 00:06:51 té velké kočovnické říše,
 • 00:06:53 který existoval už od nějakého
  5. století našeho letopočtu.
 • 00:06:58 To slovo "čingiz",
  o tom jsou zase různé dohady.
 • 00:07:01 Buďto to mohlo znamenat moře,
  "tengiz" mongolsky.
 • 00:07:05 To slovo moře, nebo velká voda
 • 00:07:07 se často používalo
  v titulech vládců,
 • 00:07:10 protože to znamenalo prostě
  pro Mongoly něco velikého.
 • 00:07:13 Třeba Dalajláma je taky
  vlastně mořský láma,
 • 00:07:16 to je titul,
  který Dalajlámovi dali Mongolové.
 • 00:07:19 Jiná verze je,
  že to "čingiz" znamená,
 • 00:07:21 ale toto je v těch kronikách
  u těch františkánů,
 • 00:07:25 že "čingiz" znamená zvuk železa.
 • 00:07:27 Čili něco takového se tam
  asi v tom středověku tradovalo.
 • 00:07:31 -Počátkem 13. století pronikly
  z nepřehledných asijských krajů
 • 00:07:35 do Evropy zvěsti o vojscích,
  která vítězí nad muslimy.
 • 00:07:39 Biskup z Akko, Jakub z Vitry,
 • 00:07:41 píše v roce 1221
  papeži Honoriovi III.
 • 00:07:44 Chorezmijští křesťané mi sdělili,
 • 00:07:47 že nenáviděné mohamedány
  povraždil jakýsi chán z východu.
 • 00:07:54 Svitla snad křesťanstvu naděje
  na spojence
 • 00:07:57 pro osvobození božího hrobu
  Jeruzaléma?
 • 00:08:01 Ještě téhož roku však přichází
  od mnicha Alberika jiná zpráva.
 • 00:08:06 Týž král, který pobil mohamedány,
 • 00:08:08 pronikl do Kumánska za Uhrami
  a na území Ruska.
 • 00:08:11 Z Rusů, kteří se mu postavili
  na odpor, zabil mnoho tisíc,
 • 00:08:15 jakož i množství pohanských Prusů.
 • 00:08:17 Někteří tvrdí,
  že jeho muži nejsou ani křesťany,
 • 00:08:20 ani Saracény.
 • 00:08:22 -Jak vlastně ten západ
  reagoval najednou na tu expanzi?
 • 00:08:25 Odněkud se objevili,
 • 00:08:28 teď najednou vstoupili
  do naší kultury,
 • 00:08:30 do našeho života.
 • 00:08:32 -Ve chvíli,
 • 00:08:34 kdy Mongolové se dostávali
  do oblasti Blízkého východu,
 • 00:08:37 tak s nimi naopak
  byla spojena jistá očekávání.
 • 00:08:40 Středověký člověk v Evropě
  měl řadu představ,
 • 00:08:43 spojovaných s východem.
 • 00:08:45 Mimo jiné tam byl umisťován
  pozemský ráj.
 • 00:08:48 Existovala celá řada představ
  o různých lidských monstrech,
 • 00:08:51 která tam údajně mají žít.
 • 00:08:54 Mimo jiné také od vlastně
  12. století
 • 00:08:57 byla rozšířena legenda
  o tzv. bájné říši kněze Jana.
 • 00:09:01 O panovníkovi,
  který je současně kněz,
 • 00:09:05 současně vládce.
 • 00:09:07 Je to vládce křesťanské říše,
  sídlící někde na východě.
 • 00:09:12 Takže ve chvíli, kdy,
 • 00:09:14 někdy ve 20. letech
  toho 13. století,
 • 00:09:17 se dostávaly první zprávy
  o postupu Mongolů,
 • 00:09:20 tak naopak se objevovaly názory,
 • 00:09:23 že to jsou vlastně vojska
  potomků tohoto kněze Jana.
 • 00:09:28 Bylo by možné tedy s nimi
  navázat nějaké spojenectví
 • 00:09:33 proti muslimům.
 • 00:09:35 Ve chvíli, kdy Mongolové
  postoupili vojensky
 • 00:09:38 vlastně ve 40. letech
  v té východní Evropě,
 • 00:09:42 tak samozřejmě tato očekávání
  zcela byla vyvrácena tou realitou.
 • 00:09:47 Naopak byli popisováni spíše
  v negativním světle jako...
 • 00:09:54 -Nájezdníci.
 • 00:09:56 -Nájezdníci,
  jako předzvěst antikrista.
 • 00:09:59 Čili tam hrála roli i nějaká
  apokalyptická přesvědčení.
 • 00:10:03 -Odtamtud se i říká, že...
 • 00:10:06 Jsou některé teorie,
 • 00:10:08 že od slova "tartaros"
  vzniklo to "Tataři".
 • 00:10:10 -Ano, že tedy je to
  taková etymologie,
 • 00:10:13 která spojuje vlastně vznik
  toho názvu Tataři
 • 00:10:16 s tartarem řeckým.
 • 00:10:18 Ještě se o nich také někdy říkalo,
  že jsou národem Góga a Magóga,
 • 00:10:24 tedy těmi biblickými národy,
 • 00:10:27 které jsou spojeny
  tedy s apokalypsou
 • 00:10:30 a jsou její předzvěstí.
 • 00:10:32 -S těmi Mongoly, kteří přichází,
 • 00:10:34 taky byla spojena
  taková představa,
 • 00:10:37 zase další
  z té řady těch představ,
 • 00:10:39 o kterých jsme se tady dozvěděli,
  že vlastně představují
 • 00:10:43 jeden z navrátivších se
  ztracených židovských kmenů.
 • 00:10:48 Bylo v tom hledáno
  jakési židovské spiknutí.
 • 00:10:52 A následovaly
  vlastně v říši reakce,
 • 00:10:54 následovaly židovské pogromy
  v některých říšských městech.
 • 00:10:58 -Vlastně odněkud se vylíhl,
  objevil mystický národ.
 • 00:11:02 Ten Čingischán je popisován
  do jisté míry
 • 00:11:05 jako mystický vůdce.
 • 00:11:07 Kdy začali vnímat Evropané
  vlastně realisticky?
 • 00:11:10 Kdy začali ustupovat od té mystiky?
  Nebo začali vůbec?
 • 00:11:14 -Vlastně po roce 1245
  bylo vysláno
 • 00:11:17 několik poselstev k Mongolům
  z iniciativy papeže.
 • 00:11:21 Tato poselstva měla za cíl
 • 00:11:24 navázat nějaký diplomatický
  kontakt s Mongoly.
 • 00:11:27 Vyzvat je k tomu, aby zastavili
  tedy ten svůj vojenský postup.
 • 00:11:33 Současně je tedy vyzývala
  k obrácení se na křesťanství.
 • 00:11:40 První zpráva františkána
  Jana z Plano Carpini,
 • 00:11:45 který byl opravdu
  prvním Evropanem,
 • 00:11:48 který doputoval až do Karakorumu
  a podal o tom zprávu,
 • 00:11:52 tak ta je plná vlastně strachu,
  jeho vlastního strachu o život.
 • 00:11:57 To je tam z toho velmi patrné,
 • 00:12:00 že skutečně to byl velký výkon
  na tehdejší dobu.
 • 00:12:03 Nevěděl,
  co může očekávat od Mongolů.
 • 00:12:07 Ti jeho následovníci
  už se pohybovali
 • 00:12:10 mnohem s větší jistotou
  v té oblasti
 • 00:12:13 a dokázali navázat
  nějaké kontakty s Mongoly.
 • 00:12:18 Snažili se o to.
 • 00:12:20 A snažili se samozřejmě
  také o misii, takže...
 • 00:12:24 -Jakou oni měli víru?
 • 00:12:26 -Ty zprávy těch františkánů
 • 00:12:29 popisují vlastně
  to náboženství tak, říkají,
 • 00:12:31 že Mongolové měli jednoho boha.
 • 00:12:34 Ale to náboženství
  těch stepních kočovníků,
 • 00:12:36 které vlastně vydrželo až dodnes
  v téměř nezměněné podobě,
 • 00:12:40 to je v podstatě něco,
  čemu se dnes říká animismus.
 • 00:12:43 Je to uctívání přírody.
 • 00:12:45 Zejména právě ti stepní kočovníci
 • 00:12:47 měli vlastně takový
  přetrvávající koncept
 • 00:12:50 matky Země a otce Nebe,
  jako takového ruálního,
 • 00:12:53 komplementárního principu,
  který uctívali nejvíce.
 • 00:12:56 Ale to se potom rozpadlo
  do uctívání
 • 00:12:59 různých vlastně božstev přírody
  a podobně.
 • 00:13:01 To slovo nebe, "tengri",
 • 00:13:03 bylo většinou na západ
  překládáno jako bůh.
 • 00:13:06 Takže také různé rané
  i pozdější překlady Bible
 • 00:13:10 například používají slovo
  "tengri" pro boha křesťanského.
 • 00:13:14 A kromě toho vlastně
  původního náboženství
 • 00:13:18 se ve stepi vyskytovala
  i různá jiná náboženství,
 • 00:13:21 buddhismus,
 • 00:13:23 a zejména v době Mongolů
  také nestoriánské křesťanství,
 • 00:13:27 což je hodně zajímavá věc.
 • 00:13:29 Mongolové s ním byli
  hodně spojeni.
 • 00:13:31 -Proč se vlastně vydali
  na ten pochod?
 • 00:13:34 -Já bych jenom možná řekla,
 • 00:13:36 co si o tom myslí
  náš mongolský pan profesor,
 • 00:13:38 který tady přednáší o Mongolech.
 • 00:13:40 On říká, že byli prostě zvědaví.
 • 00:13:43 Že se chtěli jet podívat,
  co je dál, když mohli.
 • 00:13:46 -Pokud máme na mysli pochod
  směrem do Evropy,
 • 00:13:49 tak tam je třeba si uvědomit,
 • 00:13:51 že on již nastává
  za vlády druhé generace.
 • 00:13:55 Už vlastně Čingischán umírá,
  vládu přebírá jeho syn Ögedej.
 • 00:14:00 Ta druhá generace...
 • 00:14:03 -Ale on nebyl prvorozený?
 • 00:14:06 -On měl víc těch synů,
  tento byl třetí.
 • 00:14:12 Ta vláda té druhé generace
  už je spojena,
 • 00:14:15 jak to mnohdy bývá,
  s určitými takovými krizovými jevy.
 • 00:14:19 Ten kolos, který byl postaven
  vlastně nějakým způsobem,
 • 00:14:23 tak on potřeboval neustálý přísun.
 • 00:14:25 Tak jako tělo potřebuje
  přísun živin.
 • 00:14:28 A v určité fázi dosáhla
  ta expanze nějaké míry,
 • 00:14:31 najednou se přísun zastavil.
 • 00:14:34 Ono to taky souvisí
  i s výstavbou vlastně Karakorumu
 • 00:14:39 a s dalšími prostě
  souvislostmi uvnitř té říše.
 • 00:14:44 Na to potom následuje myšlenka
  o další expanzi směrem na západ,
 • 00:14:50 která vlastně poprvé zazní,
 • 00:14:53 nebo je realizována již
  na začátku 20. let 13. století,
 • 00:14:59 kdy část mongolského vojska
  de facto došla
 • 00:15:03 až vlastně k severnímu pobřeží
  Kaspického moře a potom dále,
 • 00:15:09 až vlastně narazila
  na ruská knížata.
 • 00:15:12 Nedopadlo to pro ta ruská
  knížata moc dobře.
 • 00:15:15 V roce 1223 v bitvě na řece Kalce.
 • 00:15:19 Tam se vlastně poprvé setkáváme
  s takovým typickým jevem,
 • 00:15:24 kdy ten v té době západní svět,
 • 00:15:28 protože Rusko v té době
  je sice na pomezí,
 • 00:15:32 ale co se týká například
  nějaké bojové taktiky,
 • 00:15:36 tak to odpovídá spíše tedy tomu,
  řekněme, západnímu světu,
 • 00:15:41 kdy ten západní svět
  narazí na něco, co nechápe,
 • 00:15:45 v rámci toho boje samotného,
  čemu nějak není schopen čelit.
 • 00:15:51 Ti Mongolové,
 • 00:15:53 což byla jedna z takových
  oblíbených jejich taktik,
 • 00:15:57 předstírají útok,
  který nemyslí vážně,
 • 00:16:01 následně ustupují, vlákávají
  vlastně protivníka do léčky
 • 00:16:05 a následně ho zasypou šípy.
 • 00:16:07 Tohle oni opakují pořád a pořád...
 • 00:16:10 -A oni jim to pořád,
  to jsem se chtěl zeptat, pořád...?
 • 00:16:14 -A pořád jim to vychází.
  Což je poměrně zajímavá věc.
 • 00:16:18 -Svědčí to trošku o tom západním,
  řekněme, stereotypu.
 • 00:16:23 -Stereotypy ovládají
  náš život dodnes.
 • 00:16:26 A tam se to vlastně stalo poprvé.
 • 00:16:29 V kontaktu s tím západním světem.
 • 00:16:32 Nicméně potom ten samotný,
  ten nájezd,
 • 00:16:36 o kterém se tady vlastně,
 • 00:16:38 nebo který stojí v pozadí
  těchto našich úvah,
 • 00:16:41 k tomu ty předpoklady
  vznikají na konci 30. let.
 • 00:16:45 Je pak realizován v roce 40 až 42.
 • 00:16:49 Hraje tam určitou roli tedy
  snaha o získání nových zdrojů,
 • 00:16:55 to znamená ekonomická stránka,
 • 00:16:58 a zároveň tam hraje poměrně
  velkou roli i určitá řevnivost
 • 00:17:03 mezi těmi jednotlivými potomky
  Temüdžina
 • 00:17:07 a potomky jejich potomků,
  nebo jeho potomků.
 • 00:17:14 Takže tady vlastně se snaží Bátú,
  což byl vnuk Temüdžina,
 • 00:17:20 tak se snaží
  o nějakou vlastní akci.
 • 00:17:24 To je vlastně ten samotný vpád
  do střední Evropy.
 • 00:17:29 -Tajná kronika sama vlastně
  zaznamenává jeden moment,
 • 00:17:33 kdy to vypadá,
 • 00:17:35 že se jakoby předznačuje
  to tažení do zahraničí.
 • 00:17:39 Když Temüdžin, nebo Čingischán,
 • 00:17:42 už v docela vysokém věku
  určuje svého následníka.
 • 00:17:45 Svolá si k tomu
  všechny svoje syny,
 • 00:17:47 kteří byli tedy čtyři.
 • 00:17:49 První dva se u toho poperou.
  To byli Džoči a Čaadaj.
 • 00:17:53 A pak říkají:
 • 00:17:56 Lepší bude,
  když to bude ten třetí,
 • 00:17:58 protože ten je mírný
  a dá se s ním dohodnout.
 • 00:18:01 My mu budeme společně pomáhat.
 • 00:18:03 A Čingischán na to říká údajně:
 • 00:18:06 Proč byste mu měli pomáhat
  společně?
 • 00:18:08 Země je velká,
  budete dobývat další území.
 • 00:18:11 Já vás takhle rozdělím
 • 00:18:13 a vy si budete dobývat svoje
  území a budete jim vládnout.
 • 00:18:16 A tak budeme zvětšovat říši.
 • 00:18:18 Takže už tam je vlastně
  takováto věc řečena.
 • 00:18:21 -A jak oni jaksi se dohadovali
  s okupovanými?
 • 00:18:24 -Co se týká nějakých komunikací
  v době té válečné invaze,
 • 00:18:28 tak to je asi velmi těžké
  o tom něco...
 • 00:18:30 -Tak v bitvě se...
 • 00:18:32 -V bitvě mluví zbraně.
 • 00:18:34 Ale v době těch poselstev
  k Mongolům, která tam putovala,
 • 00:18:38 tak to bylo velice obtížné.
 • 00:18:40 Protože samozřejmě misionáři
  nebyli jazykově vybaveni vůbec
 • 00:18:44 k těmto rozhovorům.
 • 00:18:46 Museli se spoléhat na tlumočníky.
 • 00:18:49 Řada z nich byli
  třeba evropští zajatci,
 • 00:18:52 kteří se dostali k Mongolům právě
  během toho předchozího tažení,
 • 00:18:56 byli k nim vlastně jako odvlečeni.
 • 00:18:59 Případně využívali ruské kleriky
  a prostě obyvatele z té oblasti,
 • 00:19:03 která už byla
  třeba Mongoly ovládnutá,
 • 00:19:06 kteří již ten jazyk
  sami tedy zvládli.
 • 00:19:09 Někteří ti misionáři byli pak
  schopnější sami se naučit,
 • 00:19:13 to bylo už potom
  na konci 13. století.
 • 00:19:16 Jan z Montecorvina,
  velice slavný misionář,
 • 00:19:19 který se stal
  prvním arcibiskupem Chánbaliku,
 • 00:19:23 tak ten byl schopný překládat
  do mongolštiny.
 • 00:19:27 Ale docházelo samozřejmě
  k mnoha... Kiksům, bych řekla.
 • 00:19:32 V té rozpravě,
  při různých příležitostech.
 • 00:19:37 Zvláště Vilém z Rubruku
  popisuje mnoho případů,
 • 00:19:42 kdy jeho tlumočník se zkrátka
  opil při některém tom setkání.
 • 00:19:48 -Co oni pili mimochodem?
  -Kumys zpravidla se popíjel...
 • 00:19:53 -To je nějaké to mléko?
  -Jako kvašené kobylí mléko...
 • 00:19:57 -Klidně i ten destilát z kumysu.
  Ono se to dá destilovat.
 • 00:20:01 -Takže velmi často
  popisuje situace,
 • 00:20:03 kdy chtěl vést nějakou diskusi,
 • 00:20:05 ale při té audienci u daného chána,
  tak se stávalo,
 • 00:20:10 že prostě celá společnost
  Mongolů se opila.
 • 00:20:14 Sám misionář se rozhodl
  raději mlčet,
 • 00:20:17 aby jaksi nezpůsobil
  nějaké nedorozumění.
 • 00:20:21 Byly tam i snahy o nějaké
  neverbální prostředky komunikace,
 • 00:20:27 které taky vedly k různým
  nedorozuměním a nepochopením.
 • 00:20:32 Jedním z těch takových
  zajímavých případů
 • 00:20:35 je například audience
  u chána Möngkeho,
 • 00:20:38 kde předstoupil
  františkán Vilém Rubruk,
 • 00:20:42 a ve snaze reprezentovat
  tedy evropské mnišství
 • 00:20:46 v co nejlepší podobě,
  tak se oholil.
 • 00:20:50 Jenomže vzhledem k tomu kontextu,
  ve kterém se objevil,
 • 00:20:55 tak právě proto byl na chvíli
  pokládán za buddhistického mnicha.
 • 00:21:01 Všichni křesťané, nestoriáni
  nosili dlouhý vos a byli zarostlí.
 • 00:21:06 Takže zase, musel vysvětlovat,
 • 00:21:08 co to znamená být
  mnichem františkánským.
 • 00:21:11 Stejně tak v jiném případě
  si vyzul boty
 • 00:21:14 a chtěl předstoupit
  před chána bosý,
 • 00:21:17 což se setkalo se zděšením
  u těch obyvatel,
 • 00:21:21 kteří prostě se domnívali,
  že je blázen,
 • 00:21:23 protože mu umrznou chodidla,
 • 00:21:25 než dojde vlastně
  tu vzdálenost k tomu chánovi.
 • 00:21:29 Takže zase,
 • 00:21:32 bylo třeba vysvětlovat
  i takováto neverbální poselství.
 • 00:21:36 -A oni na těch obsazených územích,
  jak to dělali s daněmi
 • 00:21:40 a vůbec se správou těch zemí?
 • 00:21:43 -Mongolové ze začátku vlastně
  neměli žádnou instituci daní.
 • 00:21:46 Teprve když dobývali
  postupně ty usedlé oblasti,
 • 00:21:50 tam je ještě taková zajímavá věc,
  že Čingischán sám,
 • 00:21:53 když podnikal své první tažení
  do Číny
 • 00:21:56 a do těch usedlých oblastí,
  tak si myslel,
 • 00:21:59 že nejlepším využitím
  těch oblastí je zničit města,
 • 00:22:02 která tam jsou,
  a udělat z toho pastviny pro koně.
 • 00:22:06 Protože Mongolové vlastně
  vůbec nechápali význam měst,
 • 00:22:10 zemědělství a usedlého života.
 • 00:22:13 Ale postupně,
  jak vlastně dobývali ty oblasti,
 • 00:22:17 tak Čingischán a i potom
  jeho další následovníci
 • 00:22:22 zaměstnávali ministry a rádce
  z těch usedlých oblastí.
 • 00:22:28 Čingischán měl vlastně
  svého nejbližšího poradce,
 • 00:22:33 kterým byl Kitan, z národa,
  který byl víceméně usedlý.
 • 00:22:37 Ten se snažil Čingischánovi
  vysvětlit,
 • 00:22:41 že města jsou taky k něčemu dobrá,
 • 00:22:43 že jsou to třeba centra
  nějaké kultury jiné,
 • 00:22:46 než mají kočovníci,
  že se právě dají vybírat daně.
 • 00:22:50 Ten daňový systém,
  který tenhle pán zavedl,
 • 00:22:53 byl strašně mírný,
  nebo byl vlastně tak mírný,
 • 00:22:57 že byl výhodný
  jak pro ty obyvatele měst,
 • 00:23:00 tak pro Mongoly samotné.
 • 00:23:02 Potom následovaly různé peripetie,
 • 00:23:05 kdy v některých dobách
  záleželo právě na tom,
 • 00:23:08 kdo byl tím správcem financí,
  kdy...
 • 00:23:12 -Jestli se to neodvíjelo
  od systému a od osoby.
 • 00:23:15 -Dá se říct, že ano.
 • 00:23:18 -Mimochodem, když jsme měli
  tu odbočku k tomu kumysu,
 • 00:23:21 jak je to
  s tím tatarským biftekem?
 • 00:23:23 To mně všichni mí kamarádi
  kladli na srdce,
 • 00:23:26 že se mám zeptat,
 • 00:23:28 jestli opravdu tatarský biftek
  je od toho,
 • 00:23:30 že si na tu cestu dávali
  pod sedlo maso a že ho rozjeli.
 • 00:23:34 -Já jsem slyšela,
  že to snad opravdu tak bylo,
 • 00:23:37 že se to maso dávalo pod sedlo.
 • 00:23:39 Ale nevím, nebyla jsem tam.
  Dokumenty o tom nemáme.
 • 00:23:43 -Já bych tomu věřil.
  -Věřil byste tomu?
 • 00:23:45 -Já bych tomu věřil.
 • 00:23:48 -Na jaře roku 1241
  se stalo neuvěřitelné.
 • 00:23:51 Vojsko chána Ögedeje vyrazilo
  směrem na západ do Evropy.
 • 00:23:55 Nikdo z křesťanských vládců
  neočekával,
 • 00:23:58 že Mongolové s takovou rychlostí
 • 00:24:00 překonají obrovské prostory
  ruských stepí,
 • 00:24:02 že tak snadno překročí Ural,
 • 00:24:04 že během té rychlé cesty
  mongolská špionáž stačí
 • 00:24:07 s neuvěřitelnou přesností
  zjistit místo i čas,
 • 00:24:10 kde se mají evropští rytíři
  seskupit,
 • 00:24:12 aby mongolskému náporu čelili.
 • 00:24:15 Rytíři to nestihli.
 • 00:24:17 U ruského města Vladimir
  se odštěpuje od hlavního boje
 • 00:24:20 táhnoucího potrestat maďarského
  krále Bélu IV. vedlejší sbor.
 • 00:24:24 Ten dorazí na místo setkání
  výkvětu evropského rytířstva
 • 00:24:27 o den dříve,
 • 00:24:29 než tam dorazily české,
  německé a polské pomocné sbory.
 • 00:24:32 Byla to nejhlubší expanze vojsk
  mongolských chánů do nitra Evropy.
 • 00:24:37 -Oni vlastně přitáhli
  do oblasti západního Ruska.
 • 00:24:40 Tam samozřejmě svedli
  několik bitev.
 • 00:24:44 Jakkoli nebyli příliš zdatní
  v obléhání měst, tak dobyli Kyjev.
 • 00:24:50 A postupovali...
 • 00:24:52 Takže vlastně na Ukrajinu.
  A pak postupovali vlastně dál.
 • 00:24:56 Jedno z těch křídel
  se vydalo do Uher
 • 00:24:59 a to druhé, to, které vstoupilo
  daleko více do českých dějin,
 • 00:25:05 začalo postupovat směrem na západ,
  to znamená přes oblast Malopolska,
 • 00:25:10 přes Sandoměř, přes Krakov,
  až vlastně k té Lehnici,
 • 00:25:15 kde tedy velice slavně
  z pohledu Mongolů
 • 00:25:19 zvítězilo nad křesťanským vojskem,
 • 00:25:22 které vedl vratislavský kníže
  Jindřich II. Pobožný,
 • 00:25:27 který zde zemřel.
 • 00:25:30 Po té prohrané bitvě
  bylo jeho tělo dehonestováno,
 • 00:25:34 byla mu useknuta hlava údajně.
 • 00:25:36 Existují i iluminace v rukopisech,
  například v Životě svaté Hedviky,
 • 00:25:41 kde je ta jeho hlava na kopí
  jaksi vystavována na odiv
 • 00:25:46 před tedy Vratislaví.
 • 00:25:49 Takže tam došlo k té hlavní
  a k té zásadní bitvě.
 • 00:25:53 Teprve po tom,
 • 00:25:56 kdy ještě tedy malá část
  toho vojska jede ještě dál,
 • 00:26:01 směrem na Míšeňsko, a zjišťuje,
  to jsou takoví průzkumníci,
 • 00:26:05 oni zjišťují,
  co ještě by bylo možné,
 • 00:26:07 co by nebylo možné.
 • 00:26:09 Nesmíme zapomenout,
 • 00:26:12 že přesun toho vojska
  byl vždycky nutně vázán
 • 00:26:15 na možnosti nasytit koně.
 • 00:26:17 Větší část od té Lehnice
 • 00:26:20 se potom nějakým způsobem
  snaží dostat do Uher.
 • 00:26:24 Zde potom se dostáváme k tomu,
 • 00:26:27 v určitém období
  české historiografie,
 • 00:26:31 traumatickému bodu.
 • 00:26:33 Působení Mongolů na Moravě,
  respektive vztah,
 • 00:26:37 nebo reakce českého krále
  Václava I. v této době
 • 00:26:41 na tu samotnou mongolskou expanzi.
 • 00:26:47 Tady vlastně asi dnes
  nepochybujeme o tom,
 • 00:26:51 že Mongolové nějakým způsobem
  přes tu Moravu protáhli,
 • 00:26:55 protože do těch Uher
  se prostě nějak dostat museli.
 • 00:26:59 Když pojedete
  těmi moravskými úvaly,
 • 00:27:02 Moravskou branou atd.,
  tak je jako nabíledni,
 • 00:27:05 kudy asi se do těch Uher
  mohli dostat.
 • 00:27:08 Na stranu druhou...
 • 00:27:12 Takové ty úvahy,
 • 00:27:14 nebo vyloženě příběhy
  o hrdinských činech
 • 00:27:18 některých českých šlechticů,
 • 00:27:20 respektive moravských šlechticů
  na bitevních polích na Moravě,
 • 00:27:26 obléhání Uničova, Brušperku,
  obléhání, nebo bitva u Olomouce,
 • 00:27:31 známá bitva u Olomouce.
 • 00:27:33 To patrně vše patří spíše
  zase do té roviny těch mýtů.
 • 00:27:37 A tím se vlastně vracíme
  do značné míry
 • 00:27:39 k těm štramberským uším.
 • 00:27:42 -To je přece, ono to bylo
  v Rukopise královédvorském,
 • 00:27:46 traduje se to vlastně dodnes,
  to je taková pozoruhodná bitva,
 • 00:27:52 která proběhla na Moravě,
  která měla proběhnout roku 1241,
 • 00:27:58 měl ji vést za moravskou stranu
  Jaroslav ze Šternberka,
 • 00:28:03 měla skončit porážkou Tatarů.
 • 00:28:06 A ona to byla ve skutečnosti
  bitva, pokud vím,
 • 00:28:12 která proběhla v roce 1253,
 • 00:28:15 vedl ji Zdislav ze Šternberka
  a skončila porážkou Moravanů.
 • 00:28:20 -Ano.
  -Všechno je tam obráceně.
 • 00:28:23 -Je to...
 • 00:28:25 Ta historická paměť
  fixovaná v kronikách
 • 00:28:29 tady zapracovala
  úplně neuvěřitelným způsobem.
 • 00:28:34 My máme zprávy
  již z poměrně známé
 • 00:28:38 Kroniky tak řečeného Dalimila
  o tom,
 • 00:28:41 že prostě ti Mongolové
  na té Moravě u Olomouce byli.
 • 00:28:45 Dalimil ale píše o tom,
 • 00:28:47 že zde zemřel mongolský princ
  a následně odtáhli.
 • 00:28:51 Vůbec nic o žádné bitvě
  se tam neříká.
 • 00:28:55 Dalimil datuje k roku 1241.
 • 00:28:58 Tohoto dědictví se zmocní
  Přibík Pulkava z Radenína,
 • 00:29:02 což je ještě zase komplikovanější,
  protože Přibík Pulkava z Radenína
 • 00:29:07 vytváří svou kroniku
  v několika recenzích.
 • 00:29:09 V několika recenzích ten příběh
  vůbec není a v několika je.
 • 00:29:13 Jako kdyby on sám pracoval
  s tím mýtem,
 • 00:29:15 i když možná mu věřil.
 • 00:29:18 Přibík Pulkava vlastně
  sloučí tyto dva příběhy.
 • 00:29:22 Ten Dalimilův sloučí
  s tím skutečným příběhem,
 • 00:29:26 to znamená s působením Kumánů
  v roce 1253 u Olomouce.
 • 00:29:34 Kumáni zde působí
  jako součást uherského vojska.
 • 00:29:38 A to celé vlastně souvisí s úplně
  jinou fází vývoje českých zemí,
 • 00:29:44 souvisí to s postupným ziskem
  zemí babenberského dědictví,
 • 00:29:49 k němuž vlastně Přemysl Otakar II.
  v této době přistupuje,
 • 00:29:53 to znamená v roce 1253.
 • 00:29:56 Je zajímavé, že on se do toho
  ještě vkládá jiný kronikář,
 • 00:30:00 polský kronikář Dlugosz,
 • 00:30:02 což je zase v podstatě
  pozdně středověký kronikář,
 • 00:30:05 který tyto dva příběhy,
  on znal Pulkavu,
 • 00:30:08 tyto dva příběhy
  zase ještě posouvá o něco výš.
 • 00:30:11 Zakomponoval tam vlastně
  to české vítězství,
 • 00:30:15 ale samotné jméno Jaroslavovo
  uvádí až následně
 • 00:30:20 Václav Hájek z Libočan.
 • 00:30:22 Celé to vlastně potom podtrhuje
  ta báseň
 • 00:30:26 v Královédvorském rukopise.
 • 00:30:30 Celá znalost toho,
  že něco takového proběhlo,
 • 00:30:34 potom stojí a padá
 • 00:30:36 do značné míry na důvěře,
  nebo nedůvěře vůči rukopisům.
 • 00:30:41 Na konci 19. a začátku 20. století
  dochází k poměrně velkým třenicím
 • 00:30:48 mezi německou částí
  a českou částí učených medievistů,
 • 00:30:53 která vlastně,
 • 00:30:55 ta německá medievistika
  velice trefně poznamenává,
 • 00:31:00 že vlastně rukopis je podvrh,
  to znamená,
 • 00:31:04 že žádná bitva nebyla,
  žádný hrdinný šlechtic neexistuje.
 • 00:31:10 Václav I. je z tohoto pohledu
  pouze slabochem,
 • 00:31:15 který se schovává
  za hornaté hranice svého území.
 • 00:31:19 A na stranu druhou
  jsou zde stále ještě, i přesto,
 • 00:31:22 že i ta česká medievistika
  v té době ví,
 • 00:31:24 že rukopis je podvrh,
 • 00:31:26 tak jsou zde
  i někteří čeští historici,
 • 00:31:29 kteří se snaží
  toto neustále hájit.
 • 00:31:32 Ta tradice je tak silná,
  že nám v určité...
 • 00:31:35 -Já myslím, že to vydrželo dodnes.
 • 00:31:37 -No právě, že v určité
  takové jako lidové pověsti
 • 00:31:41 vlastně přetrvává dodnes.
 • 00:31:43 -On je to národotvorný mýtus
  do jisté míry.
 • 00:31:46 -Je to tak.
 • 00:31:48 Jakkoli se může zdát,
  že ti Mongolové, nebo Tataři
 • 00:31:51 nemají nic společného
  s tím vývojem českých zemí,
 • 00:31:55 natož dnes,
  tak zde je naprosto evidentní,
 • 00:31:59 že tu roli sehráli,
  že to prostě něco znamenalo.
 • 00:32:07 -Existuje někde v těch tatarských,
  v té tajné kronice,
 • 00:32:11 nějaká zmínka o takové bitvě?
 • 00:32:13 -Ne.
 • 00:32:16 -Ne.
  Oni ji taky tedy nezaznamenali?
 • 00:32:18 -Ale tajná kronika...
  -Končí dřív.
 • 00:32:20 -Jednak končí dřív.
 • 00:32:22 O všech těch zahraničních
  výbojích mluví velice stručně.
 • 00:32:26 Ona se zabývá tím, co se dělo
  uvnitř Mongolska především.
 • 00:32:30 -Já ještě jenom k tomu,
  když jsme narazili na ty prameny,
 • 00:32:34 k tomu totiž neexistují
  žádné dobové prameny,
 • 00:32:36 které by byly přesně z té doby.
 • 00:32:39 My víme,
  že prostě ti Mongolové tady byli,
 • 00:32:42 že se jimi zabýval Václav I.,
  to víme z nějakých dopisů.
 • 00:32:45 Řada z těch dopisů jsou ale
  jenom tzv. formulářové kusy,
 • 00:32:49 to znamená, my nevíme,
  jestli skutečně opustily kancelář.
 • 00:32:52 Nicméně víme,
  že se tím problémem zabývali.
 • 00:32:55 -Že o nich věděli.
 • 00:32:57 -Že o nich věděli.
 • 00:32:59 A potom, to je taková velká
  jaksi, nebo skutečnost,
 • 00:33:04 která do značné míry
  ovlivnila celé to bádání.
 • 00:33:07 To byla činnost Antonína Bočka,
  což byl tedy archivář.
 • 00:33:12 Boček vytvořil celou řadu
  podvržených listin.
 • 00:33:16 V těch podvržených listinách,
 • 00:33:19 část těch podvržených listin
  se také týká tohoto vpádu.
 • 00:33:23 Vystupuje tam hrdinný
  templář Kuno, teď nevím,
 • 00:33:27 z Jamolic myslím.
 • 00:33:30 A vlastně tyto listiny
  tvoří společný korpus
 • 00:33:34 s tím Královédvorským rukopisem
  pro vystavění toho celého příběhu.
 • 00:33:40 Ve chvíli, kdy my to dáme pryč,
  bokem,
 • 00:33:44 jak ten rukopis, tak ty listiny,
 • 00:33:47 tak nám nezbyde nic než zase
  jen to svědectví toho Dalimila.
 • 00:33:51 To znamená, my víme,
  že oni zde byli,
 • 00:33:54 ale o žádných bitvách
  nevíme vůbec nic.
 • 00:33:57 -Ani v zahraničí nějaké kroniky
  o tom nemluví?
 • 00:34:01 -Ne. Nic takového.
 • 00:34:33 -Poslední Přemyslovci využívají,
 • 00:34:36 oni hrají tu tatarskou kartu
  v tom smyslu,
 • 00:34:39 že ji používají ve své diplomacii,
 • 00:34:42 ve své, řekněme,
  zahraniční politice,
 • 00:34:45 kdy vlastně se staví
  do role ochránců,
 • 00:34:47 navazujíce tak vlastně
  na Václava I.,
 • 00:34:50 který sám sebe deklaroval
  jako toho,
 • 00:34:53 kdo s Tatary ne že válčil,
 • 00:34:56 ale že samotné pomyšlení
  na střet s ním
 • 00:35:00 zahnalo Tatary vlastně zpátky.
 • 00:35:03 Takže ti Přemyslovci poslední,
  zejména Přemysl Otakar II.
 • 00:35:07 sám sebe staví do role
  bojovníka proti Tatarům,
 • 00:35:11 bojovníka
  proti všemu nekřesťanskému.
 • 00:35:14 A tím ospravedlňuje
  celou řadu politických kroků,
 • 00:35:17 ať už vůči slezským knížatům,
 • 00:35:20 nebo potom vlastně v souboji
  s maďarským,
 • 00:35:23 respektive uherským,
  správně řečeno,
 • 00:35:26 s uherským králem Bélou IV.
 • 00:35:28 -To je snad vaše teorie,
 • 00:35:31 že vlastně české země
  na tom velmi vydělaly.
 • 00:35:34 Protože Uhry i slezské země,
  dokonce říkáte i malopolské,
 • 00:35:40 že byly vrženy zpátky
  tatarským nájezdem, a my ne.
 • 00:35:47 -Nevím, jestli to říkám sám,
  to si teď nevybavím.
 • 00:35:50 -Já jsem to od vás četl.
 • 00:35:52 -No, děkuji.
 • 00:35:54 Nicméně když se zamyslíme
 • 00:35:56 nad celkovou situací
  ve střední Evropě v té době,
 • 00:35:59 myslím si,
  že to je poměrně známá věc.
 • 00:36:02 13. století je opravdu dobou,
  kdy se rozvíjí něco nového.
 • 00:36:05 Dochází k velké
  společenské transformaci,
 • 00:36:08 která je poměrně dobře popsána.
 • 00:36:11 Do této fáze vstupují
  všechny ty subjekty,
 • 00:36:14 které vy jste vyjmenoval,
  Slezsko, české země,
 • 00:36:17 Uherské království,
 • 00:36:19 vstupují v podstatě
  na stejné startovní čáře.
 • 00:36:22 V roce 41 přitáhnou Mongolové,
 • 00:36:25 vývoj ve Slezsku
  se do značné míry zastaví.
 • 00:36:29 Následně, až do roku 42,
  v podstatě Mongolové působí
 • 00:36:33 poměrně destruktivním způsobem
  v Uhrách.
 • 00:36:36 Oslabují moc uherského krále.
 • 00:36:38 Současně také samozřejmě
  několikrát projdou
 • 00:36:42 přes oblast Malopolska.
 • 00:36:45 To všechno jako zastaví vývoj
  v okolních zemích.
 • 00:36:49 Zatímco Přemyslovci oproti tomu,
  těm se ten hlavní nájezd vyhne,
 • 00:36:55 Mongolové protáhnou přes Moravu,
 • 00:36:59 což asi taky mělo nějaké
  jaksi důsledky pro obyvatelstvo,
 • 00:37:03 ale nikoli tak drastické
  ve výsledku.
 • 00:37:06 -Nikoli osudové.
 • 00:37:07 -Nikoli osudové...
 • 00:37:09 No, tak pro řadu lidí
  to samozřejmě osudové bylo.
 • 00:37:13 Ale pro zemi jako takovou
  to osudové až tak nebylo.
 • 00:37:16 A zároveň Přemyslovci samozřejmě
  najednou začnou budovat
 • 00:37:21 to své regnum na základě
  objevů vlastně stříbrné rudy
 • 00:37:25 a na základě využití
  toho všeho nového,
 • 00:37:29 co ta transformace přináší.
 • 00:37:32 Ať už je to rozvoj měst,
  kolonizace, to jsou témata,
 • 00:37:35 která jsou poměrně dobře známá,
  rozpracovaná na jiných místech.
 • 00:37:39 Nepatří do toho našeho setkání,
  do té naší diskuse.
 • 00:37:42 Nicméně když dáme
  tyto aspekty dohromady
 • 00:37:46 s tím aspektem celkového
  oslabení okolních, ne snad zemí,
 • 00:37:51 ale knížat a králů,
 • 00:37:54 tak najednou daleko více
  jaksi pochopíme,
 • 00:37:58 proč ti Přemyslovci potom
  od druhé poloviny 13. století
 • 00:38:02 začínají úplně grandiózní expanzi.
 • 00:38:05 -O tom se asi bude mluvit
  na té ostravské konferenci,
 • 00:38:09 která se chystá?
 • 00:38:11 -Chystáme velkou konferenci.
 • 00:38:14 Myšlenkové propojení
  vlastně východní a západní vědy.
 • 00:38:17 -A bude tady v Ostravě.
 • 00:38:19 -V Ostravě.
 • 00:38:21 Která se má právě zaměřit
  na ten fenomén,
 • 00:38:23 co tedy ta mongolská expanze
  znamenala pro Evropu jako takovou.
 • 00:38:27 To znamená, že všechny ty aspekty,
  o kterých jsme tady hovořili,
 • 00:38:31 ať už reflexe
  jaksi v západních pramenech,
 • 00:38:34 v českých zemích,
 • 00:38:36 nebo ten samotný vývoj
  v Mongolsku,
 • 00:38:39 to všechno bychom tam chtěli
  nějakým způsobem pojmenovat.
 • 00:38:42 Měla by to být taková výzva
 • 00:38:44 pro nějakou opravdu širokou
  mezinárodní spolupráci,
 • 00:38:47 protože z hlediska
  mezinárodní vědy
 • 00:38:49 je to stále poměrně velké téma.
 • 00:39:04 -Myslíte si, že ten západ
  by byl schopen se tomu ubránit,
 • 00:39:07 kdyby neumřel ten Ögedej
  a oni se nevrátili tedy domů?
 • 00:39:11 -Někteří historikové říkají,
  že ne,
 • 00:39:13 že by jako ta opozice politická,
 • 00:39:16 že by to sjednocení Evropy
  proti Mongolům bylo dost obtížné
 • 00:39:20 za té současné politické situace.
 • 00:39:23 -Tehdejší tedy.
 • 00:39:25 -Tehdejší, samozřejmě.
 • 00:39:27 Co to přineslo z hlediska třeba
  myšlenkového nějakého vývoje,
 • 00:39:33 myslím si, že to byl
  docela důležitý impuls,
 • 00:39:36 jako nějaký kontakt
  s úplně cizím, jiným světem,
 • 00:39:39 se kterým do té doby
  křesťané Evropy
 • 00:39:42 neměli vůbec žádnou zkušenost.
 • 00:39:45 -Čili se jim rozšířilo vidění.
 • 00:39:47 -No, tak jak kterým.
 • 00:39:53 Myslím si,
  že zejména ti cestovatelé,
 • 00:39:56 kteří se k Mongolům dostali
 • 00:39:58 a kteří zaznamenali
  nějaké svědectví o nich,
 • 00:40:02 tak se snažili, řekněme,
  o víceméně objektivní popis
 • 00:40:06 té jejich společnosti,
  jejich zvyků, jejich schopností,
 • 00:40:10 včetně třeba i těch vojenských,
 • 00:40:13 kterým byla samozřejmě
  věnovaná velká pozornost.
 • 00:40:17 Na druhou stranu potom
  další zpracování těchto zpráv
 • 00:40:20 do kronik, které vznikaly,
 • 00:40:23 třeba ve Francii
  kronika Matěje Pařížského,
 • 00:40:26 tak už bylo učiněno
  s určitým záměrem,
 • 00:40:30 jako interpretovat jej v rámci
  nějakých jako celosvětových dějin.
 • 00:40:34 Čili tam už těm Mongolům
  zase byly přisuzovány role
 • 00:40:38 té předzvěsti apokalypsy apod.
 • 00:40:41 To, co vlastně ani není
  přítomno v těch zprávách
 • 00:40:45 samotných cestovatelů, kteří...
 • 00:40:48 -Ale jak jsem říkal,
  ta doba byla taková extatická.
 • 00:40:51 Oni se do toho snadno
  dali dosadit tedy.
 • 00:40:54 -Zájem o eschatologii
  a apokalyptiku v té době
 • 00:40:58 byl poměrně značný
  z jiných důvodů.
 • 00:41:00 -Protože se čekal konec světa.
  -No, takže...
 • 00:41:03 -Byly kobylky, byli Mongolové.
  Všechno se dalo takhle využít.
 • 00:41:08 A co to přineslo Mongolům,
  ta expanze?
 • 00:41:13 Jak je možné, že se tak živý národ,
  nebo lid tedy,
 • 00:41:16 tak najednou zastavil
  v tom svém vývoji?
 • 00:41:20 Po tom,
  co málem tedy obsadil Evropu.
 • 00:41:27 -No, tak určitě vlastně
  těm kočovníkům samotným
 • 00:41:31 ta velká expanze
  a správa té obrovské říše
 • 00:41:35 přinesla ty ekonomické problémy,
  které vlastně...
 • 00:41:40 Ono se taky poté stalo,
 • 00:41:42 že v určité fázi bylo centrum
  říše přeneseno do Pekingu.
 • 00:41:48 První tři chánové,
  po Čingischánovi,
 • 00:41:51 měli centrum říše v Mongolsku,
 • 00:41:54 měli tam to slavné město
  Karakorum.
 • 00:41:56 Bylo to takové
  kosmopolitní město,
 • 00:41:59 kde se prolínaly různé kultury,
  různá náboženství,
 • 00:42:04 byla tam spousta cizinců.
 • 00:42:07 Ale centrum říše bylo v Mongolsku.
 • 00:42:09 Potom, vlastně v roce 1260,
 • 00:42:12 Chubilajchán jako první přenesl
  centrum říše do Pekingu.
 • 00:42:17 -Proč?
 • 00:42:19 -On měl prostě jiný životní
  postoj, jiné záliby.
 • 00:42:22 Ti chánové, kteří byli před ním,
  i jeho bratr Möngke,
 • 00:42:26 byli opravdu kočovníci,
 • 00:42:28 kteří vyznávali ty kočovnické
  hodnoty a měli tu představu,
 • 00:42:32 že ten kočovnický duch
  se musí udržovat,
 • 00:42:36 že vlastně kočovníci
  se nesmí zastavit,
 • 00:42:39 že se nesmí poddávat
  vlastně vymoženostem
 • 00:42:42 těch posledních civilizací apod.,
  aby se jim mohli ubránit.
 • 00:42:46 Chubilajchán odmalička tíhl
  k čínské kultuře
 • 00:42:49 a taky k buddhismu,
  třeba k té literární kultuře apod.
 • 00:42:54 Takže pro něj to byla
  přirozená cesta.
 • 00:42:58 A zároveň jeho bratr,
  oni byli čtyři bratři,
 • 00:43:02 další bratr Hülegü
  se stal správcem Persie,
 • 00:43:06 která vlastně...
 • 00:43:08 Ti vládcové Persie
  se nazývali ílchánové,
 • 00:43:11 takže Hülegü byl prvním ílchánem.
 • 00:43:14 Tito dva bratři měli
  spolu velmi dobré vztahy,
 • 00:43:18 takže najednou se to centrum říše,
  nebo ta centra říše přenesla
 • 00:43:22 do těch původních
  usedlých oblastí.
 • 00:43:25 Mongolsko samotné se stalo
  takovým pátým kolem u vozu.
 • 00:43:29 Bylo vlastně jenom dále
  ekonomicky vyčerpáváno.
 • 00:43:32 Bylo takovou nějakou záložnou.
 • 00:43:34 Takže přineslo jim to
  určitě ekonomické problémy.
 • 00:43:37 A vůbec mongolská expanze
  přinesla i obrovské etnické změny.
 • 00:43:41 Protože ti původní Mongolové,
  kteří pocházeli ze severovýchodu,
 • 00:43:46 byli vlastně malý kmen.
 • 00:43:48 Ale poté,
  co ovládli všechny kočovníky,
 • 00:43:51 tak do sebe zahrnuli
  mnoho dalších národů a etnik.
 • 00:43:56 Takže už to byly takové
  velké etnogenetické změny.
 • 00:44:01 A potom část mongolského vojska
  se z pobytu v Persii,
 • 00:44:06 po rozpadu mongolské říše 1368,
  vrátila zpátky do Mongolska.
 • 00:44:12 Zároveň se součástí
  toho mongolského národa,
 • 00:44:16 řekněme, nebo etnika staly
  úplně jiné národy nebo skupiny,
 • 00:44:22 které se vrátily zpátky.
 • 00:44:24 Čili změny byly obrovské
  i kulturní, etnické atd.
 • 00:44:29 Ale jak jsou na tom
  geopoliticky Mongolové dnes,
 • 00:44:33 to souvisí spíš s expanzí Mandžů
  v 16. století,
 • 00:44:37 s mongolským přijetím buddhismu,
 • 00:44:40 vůbec vlastně s příchodem
  moderního světa a dalších věcí.
 • 00:44:44 -A s tím už se nevyrovnali asi?
 • 00:44:46 -Kočovníci...
  Ona ta kočovnická kultura...
 • 00:44:49 -Prostě končí.
 • 00:44:50 -Je vlastně neobyčejně stabilní,
  je na ní zajímavé to,
 • 00:44:54 že tak, jak ji popisovali
  na přelomu letopočtu,
 • 00:44:57 taková je vlastně i dnes,
  ona se vůbec nezměnila.
 • 00:45:00 Kočovníci vlastně
  nepotřebovali žádný vývoj,
 • 00:45:03 protože ideální život pro ně
  byl takový, jaký měli.
 • 00:45:07 -Možná jsou na tom lépe než my.
 • 00:45:10 Jenom ještě k tomu věc,
  zpátky k té Evropě,
 • 00:45:13 která by možná neměla zapadnout,
 • 00:45:16 a to je vznik Zlaté hordy
  jako další z těch věcí,
 • 00:45:20 které to přináší.
 • 00:45:22 To je potřeba si uvědomit,
  že vznik Zlaté hordy
 • 00:45:26 a následně vlastně připoutání
  ruského prostoru k tomuto útvaru
 • 00:45:31 taky do značné míry nějak
  prostě polarizuje, nebo...
 • 00:45:35 -Ono to do jisté míry
  formovalo Rusko.
 • 00:45:37 -Formuje to Rusko.
  -A dodnes to zůstává v nich.
 • 00:45:41 -Kromě toho pravoslaví vlastně,
 • 00:45:43 které jakoby odcizovalo svým
  způsobem ty ruské oblasti
 • 00:45:47 tedy západní Evropě,
  tak se přidává další aspekt.
 • 00:45:54 Až do samotného jaksi pádu
  Zlaté hordy,
 • 00:45:57 nebo jeho postupného rozkladu spíš,
 • 00:46:01 ta ruská knížata jen velice těžce
  hledají nějakou cestu na výsluní.
 • 00:46:07 Ta přichází potom, ve chvíli,
  kdy tedy...
 • 00:46:10 To 15., 16. století.
 • 00:46:12 Tam najednou máme
  velký vzmach Ruska,
 • 00:46:15 což je zase možná další element,
 • 00:46:18 se kterým souvisí naopak z našeho
  pohledu ten postupný úpadek
 • 00:46:23 toho velkého Mongolska.
 • 00:46:26 -Čili byli ti Mongolové
  přínos pro tu Evropu,
 • 00:46:30 ten mongolský nájezd,
  nebo ztráta?
 • 00:46:33 Dá se to takhle vůbec hodnotit?
 • 00:46:35 -Já bych zůstal v té rovině,
 • 00:46:38 že ten samotný vpád
  ovlivnil vývoj v Evropě.
 • 00:46:43 Pro některé, řekněme,
  politické subjekty,
 • 00:46:47 jako například Přemyslovce,
  to splnilo nechtěnou,
 • 00:46:51 až v dalších důsledcích
  pozitivní roli to sehrálo.
 • 00:46:56 A samozřejmě pro ty okolní,
  přímo postižené...
 • 00:46:59 -Včetně i toho Ruska.
 • 00:47:01 -Včetně toho Ruska.
  A hlavně Uherské království.
 • 00:47:04 Uherské království
  bylo devastováno.
 • 00:47:07 Následně to oslabilo,
  jak už jsem říkal, Bélu IV.
 • 00:47:10 V tom střetu o Rakousko
  a o Štýrsko s Přemyslem
 • 00:47:13 se to projevilo určitě.
 • 00:47:17 -Velcí chánové,
  včetně Čingischána,
 • 00:47:19 byli horlivými vyznavači
  šamanismu.
 • 00:47:25 V odlehlých končinách
  se setkáváme s pozůstatky
 • 00:47:28 této černé víry,
  do nedávna tvrdě pronásledované.
 • 00:47:32 Šamanismus tu byl ještě
  daleko před lámaismem.
 • 00:47:37 -Já ale pořád přemýšlím
  o jedné věci.
 • 00:47:39 Když tedy devastovali Uhry,
 • 00:47:42 poměrně řádili v tom Slezsku
  a v tom Malopolsku,
 • 00:47:45 že tady se chovali tak
  do jisté míry asi civilizovaně,
 • 00:47:49 když nejsou žádné...
 • 00:47:51 Tedy z našeho hlediska
  civilizovaně, nebo hodně,
 • 00:47:54 jako že byli hodní tady.
 • 00:47:56 Čím to bylo?
  Že jsme jim byli sympatičtí?
 • 00:47:59 -Já si myslím, že oni neměli
  moc čas se jakkoli chovat,
 • 00:48:03 oni prostě přes tu Moravu
  protáhli.
 • 00:48:06 -Jenom prošli.
 • 00:48:07 -Vzali si, co potřebovali.
 • 00:48:10 Obyvatelstvo v té době
  se patrně dokázalo ukrýt
 • 00:48:13 již na nějaká pevná místa.
 • 00:48:15 Myslím si, že Morava
  měla v tu chvíli štěstí,
 • 00:48:18 protože Mongolové
  se nechtěli zdržovat
 • 00:48:21 dobýváním těch pevných míst,
  směřovali do těch Uher,
 • 00:48:24 kde prostě se odehrávaly
  ty hlavní střety,
 • 00:48:27 ty hlavní bitvy tohoto.
 • 00:48:29 -To je, jak jste mluvil
  o těch pastvách pro koně,
 • 00:48:32 tak ty Uhry
  je v tomhle mohly lákat.
 • 00:48:35 Když budu uvažovat
  zcela primitivně.
 • 00:48:37 -Je to tak.
 • 00:48:39 A taky pokud chceme vědět,
  kudy vlastně protáhli,
 • 00:48:42 tak zase je potřeba myslet
  na tuto nutnost,
 • 00:48:44 tedy nutnost nakrmit ty koně.
 • 00:48:47 A tam zase se nám
  ta severo-střední Morava,
 • 00:48:50 ta cesta prostě ukazuje se
  jako velice logická.
 • 00:48:54 -Já bych jenom
  k vám měl takovou otázku,
 • 00:48:56 která bude vypadat asi šíleně.
 • 00:48:59 Ale mě hodně zajímají
  severoameričtí Indiáni.
 • 00:49:02 Teď jak jste tady mluvili
  o těch Mongolech, o těch Tatarech,
 • 00:49:05 mě strašně tam napadlo
  styčných bodů.
 • 00:49:08 Pokud vím, tak existují teorie,
 • 00:49:11 že Indiáni vlastně
  měli něco společného s nimi.
 • 00:49:14 Je to tak,
  nebo je to nějaká scifi?
 • 00:49:17 -Určitě podobností
  je tam spousta.
 • 00:49:20 My je taky vnímáme.
 • 00:49:22 Kulturních podobností
  je obrovské množství.
 • 00:49:24 Třeba i náboženství Indiánů
  je nesmírně blízké
 • 00:49:27 náboženstvím té centrální Asie.
 • 00:49:30 O těch teoriích já se nemůžu
  odborně vyjadřovat, ale to,
 • 00:49:34 že v nějaké době přešli
  přes Beringovu úžinu,
 • 00:49:37 že jsou geneticky příbuzní,
 • 00:49:40 obyvatelé centrální Asie
  a Indiáni, to se říká a zkoumá.
 • 00:49:46 Existují třeba
  různé jazykové paralely.
 • 00:49:49 Existují výzkumy některých
  centrálně asijských jazyků
 • 00:49:53 a některých amerických.
 • 00:49:56 Nějaké shody se tam našly,
  takže je to pravděpodobné.
 • 00:50:00 -A myslíte si, že zanechali
  nějakou genetickou stopu i tady?
 • 00:50:04 -Myslím si, že to mohli stihnout.
  -I když jenom táhli.
 • 00:50:07 -Myslím si, že i když jenom táhli,
  a velice rychle,
 • 00:50:10 že to mohli stihnout.
 • 00:50:12 -Mohli...
  -Mohli, no.
 • 00:50:14 -Že máme nějaký gen Tatarů
  v sobě.
 • 00:50:17 -Přinejmenším jsme trošku
  zapomněli mluvit o těch Kumánech,
 • 00:50:21 jejichž vlastně příchod
  předcházel ty Mongoly samotné.
 • 00:50:25 Kumáni se usazují
  v Uherském království,
 • 00:50:27 oni byli přirozenými nepřáteli
  Mongolů
 • 00:50:30 a před Mongoly utíkali
  v průběhu těch 20., 30. let.
 • 00:50:33 Přichází následně tedy do Uher.
 • 00:50:35 Myslím si, že pokud
  tedy hledáme nějaké znaky,
 • 00:50:38 jako šikmé oči,
  nějakou barvu pleti,
 • 00:50:41 nebo něco takového,
  co by dnes ukazovalo na to,
 • 00:50:44 že někdo z kovaných Moravanů
  nebo Čechů
 • 00:50:48 je potomek nějakého takového
  jaksi, nějaké takové události,
 • 00:50:53 tak myslím si,
 • 00:50:55 že spíš bych směřoval
  k těm Kumánům,
 • 00:50:58 kteří opravdu tu Moravu,
  zejména jižní Moravu,
 • 00:51:02 obšťastňovali svými výpady
  poměrně často
 • 00:51:06 kolem té poloviny 13. století.
 • 00:51:12 -Jak říká klasika, Josef Švejk,
  a pak hledáte vy, odborníci,
 • 00:51:16 původ vysedlých lícních kostí
  na březích řeky Malše.
 • 00:51:20 Já vám děkuji,
  bylo to velmi zajímavé.
 • 00:51:24 Někdy zase tedy u Historie.cs.
  na shledanou.
 • 00:51:28 Na shledanou, děkuji.
  Na shledanou i divákům.
 • 00:51:35 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související