iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 3. 2016
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

17 hlasů
16757
zhlédnutí

Historie.cs

Dějiny času

Marie Bláhová — Cyril Ron — Milan Hlavačka — Jan Sokol — Radko Kynčl

Existuje vůbec čas, nebo si ho vymyslel člověk?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 HISTORIE.CS
 • 00:00:20 -Vašku!
 • 00:00:21 KUKAČKA
 • 00:00:26 -Z toho budu mít zase vopar!
 • 00:00:30 -Pozemský čas v ten moment
  ztratil svůj krok,
 • 00:00:32 ten okamžik trvá
  celý světelný rok,
 • 00:00:35 já byla jiná, tak náhle jiná,
  zamilovaná.
 • 00:00:40 -Takže, začali jsme písničkou.
 • 00:00:43 Šéf našeho projektu,
  pan Čestmír Franěk,
 • 00:00:46 to neustále této písničce vyčítá
  prakticky již od svého dětství,
 • 00:00:50 že tam se říká, že:
 • 00:00:53 Pozemský čas,
  ten moment ztratil svůj krok,
 • 00:00:55 ten okamžik trval
  celý světelný rok.
 • 00:00:57 A že světelný rok
  není míra délková,
 • 00:00:59 tedy míra časová,
  nýbrž míra délková.
 • 00:01:02 Jak je to?
 • 00:01:03 -No, tak určitě
  je to básnická licence tady.
 • 00:01:06 Světelný rok ale trvá
  stejně jako ten pozemský rok -
 • 00:01:10 časově.
 • 00:01:13 Ale asi to bylo míněno
 • 00:01:15 jako obrovské množství
  něčeho - času, nebo tak,
 • 00:01:19 protože světelný rok
  je asi 9 miliard kilometrů,
 • 00:01:24 nebo daleko více ještě,
 • 00:01:27 a 63 tisíc
  astronomických jednotek,
 • 00:01:31 tedy vzdáleností Země - Slunce.
 • 00:01:33 Takže je to něco obrovského.
 • 00:01:35 -Je to něco,
  co si my neumíme představit.
 • 00:01:37 -Asi proto ten okamžik
  tedy trval tak dlouho.
 • 00:01:40 -Pletou si to lidé
  takhle historicky?
 • 00:01:43 -No, tak samozřejmě,
  protože čas je, řekněme,
 • 00:01:46 fyzikální veličina,
  astronomická veličina.
 • 00:01:50 Je to sociokulturní veličina.
 • 00:01:52 Čas může být vnímán individuálně,
  může být vnímán kolektivně.
 • 00:01:56 Čili času je tolik,
 • 00:01:58 že básníci s tím můžou zacházet,
  jak chtějí.
 • 00:02:01 -A ve středověku?
 • 00:02:03 -Ve středověku lidé samozřejmě
  také vnímali čas různým způsobem.
 • 00:02:08 -V temném středověku, tedy.
 • 00:02:09 -V temném středověku.
 • 00:02:11 Můžeme, pokud se dá, z pramenů -
  ti, kteří to zachytili,
 • 00:02:16 tak z toho můžeme samozřejmě
  jednak předpokládat,
 • 00:02:19 že vnímali normálně cyklický
  čas - střídání ročních dob -
 • 00:02:22 a obnovování tedy přírody
  a všeho ostatního,
 • 00:02:25 z čehož si potom interpretovali
  i případnou možnost,
 • 00:02:29 že vlastně i lidský život
  se může takto obnovovat.
 • 00:02:32 Takže po smrti se může
  zase znovu začít nově žít.
 • 00:02:35 A pak tam byl vedle toho
  ten lineární čas,
 • 00:02:39 který vlastně vytvořila
  židovská kultura,
 • 00:02:43 který začíná stvořením světa
 • 00:02:45 a končí potom v křesťanství
  posledním soudem,
 • 00:02:49 nebo tedy
  tím nebeským Jeruzalémem.
 • 00:02:51 Tam nějaké opakování není možné.
 • 00:02:54 -Čili když se říká
  "mystérium času"...
 • 00:02:56 -Ten je jedinečný, ano.
 • 00:02:57 -Tak koukám,
  že je to pravdivé přirovnání.
 • 00:02:59 -Tak je to pravda.
 • 00:03:03 -Ten fyzikální čas se tváří,
  že existuje.
 • 00:03:06 Ale on vlastně
  to není žádný čas,
 • 00:03:08 protože čas
  je charakterizovaný tím,
 • 00:03:12 že něco bude a něco bylo.
 • 00:03:14 A něco je.
 • 00:03:16 A teď je, od starověku
  je taková diskuse o tom,
 • 00:03:20 že to, co bude, to ještě není,
  a to, co bylo, už není.
 • 00:03:25 Takže vlastně
  z toho času nic nezbude.
 • 00:03:28 -Marie Bláhová, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:03:30 -Milan Hlavačka, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:03:33 -A Cyril Ron, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:03:36 -Za chvíli nám začne letní čas.
 • 00:03:39 Proč se vlastně
  dělal ten letní čas?
 • 00:03:42 -Je to na našem území,
 • 00:03:45 nebo v rakousko-uherské
  monarchii je to spojené
 • 00:03:49 s válečným obdobím, s rokem 1916,
 • 00:03:52 nebo přímo tedy příprava
  na zimní čas roku 16/17.
 • 00:03:56 Já si myslím,
 • 00:03:58 že si tedy vždycky od toho
  slibovali nějakou úsporu -
 • 00:04:02 jednak energií, jednak toho,
 • 00:04:04 že můžou lépe organizovat
  i ten válečný provoz za světla.
 • 00:04:09 A podle mě ten rok 16
  je velmi příznačný v tom,
 • 00:04:13 že tady se nemusíte obracet
  na žádné parlamenty,
 • 00:04:16 tady to nemusíte diskutovat.
 • 00:04:17 Tady to prostě ta vojensko-
  byrokratická mašinérie,
 • 00:04:21 jak říkám, to nařídí.
 • 00:04:22 -Troufli by si lidé,
 • 00:04:24 když už jsem mluvil
  o tom temném středověku,
 • 00:04:27 tehdy takhle pohybovat časem?
 • 00:04:29 -Tak, ten čas ve středověku
  byl takový trošku vágní,
 • 00:04:32 takže tam spíš rozlišovali
  to světlo a tmu
 • 00:04:35 a jednotlivé díly u toho.
 • 00:04:36 Takže tam, myslím...
 • 00:04:37 Tam se řídili tím světlým
  dnem celkem pravidelně.
 • 00:04:40 Takže asi nebylo třeba...
 • 00:04:43 -Se s tímto netrápili.
 • 00:04:44 -S tím se netrápili.
 • 00:04:46 Tam se to rozlišuje,
  nebo poznáte ten zimní
 • 00:04:48 a letní čas, tedy pardon,
  teď jsem nechtěla říci označení,
 • 00:04:52 ale čas v zimě a čas v létě -
  se třeba projevuje v tom,
 • 00:04:56 že v zimě byla kratší
  pracovní doba
 • 00:04:58 třeba pro stavební dělníky,
  ale zase měli méně přestávek.
 • 00:05:01 V létě měli zase
  delší pracovní dobu,
 • 00:05:03 od světla do tmy, ale zase
  v tom měli více přestávek.
 • 00:05:06 Takže ono se s tím manipulovalo.
 • 00:05:08 -Čili oni vlastně už tehdy měli
  taky do jisté míry letní čas?
 • 00:05:12 -Do jisté míry ano.
 • 00:05:15 -Na počátku vlastně lidé
  neměli žádné časoměrné přístroje
 • 00:05:19 a určovali čas podle polohy
  Slunce na obloze.
 • 00:05:25 Později si ale všimli,
 • 00:05:27 že s tou polohou Slunce souvisí
  směr a délka jeho stínu.
 • 00:05:31 A na tom založili
  konstrukci slunečních hodin.
 • 00:05:34 Ale vždycky to byly vlastně hodiny,
  které měly svislý stínový ukazatel.
 • 00:05:39 Proto ukazovaly vlastně
  v různých ročních obdobích různě,
 • 00:05:44 a musely mít proto
  několik stupnic.
 • 00:05:46 Určitou další komplikací
  tam bylo to,
 • 00:05:49 že v té době se používal
  tzv. temporální čas,
 • 00:05:52 to znamená,
 • 00:05:53 délka hodin v průběhu roku
  se měnila podle toho,
 • 00:05:57 jak byl dlouhý den a dlouhá noc.
 • 00:05:59 Přesýpací hodiny - jejich
  dobu vzniku přímo neznáme,
 • 00:06:03 ale v Evropě se rozšířily
  na konci středověku.
 • 00:06:06 Dalším druhem elementárních hodin,
 • 00:06:09 které byly ve starověku
  používány, byly hodiny vodní.
 • 00:06:13 Byly to tzv. hodiny výtokové,
  to znamená, byla to nádoba,
 • 00:06:17 ze které malým otvorem
  unikala voda.
 • 00:06:20 A podle výšky hladiny
  se určoval čas.
 • 00:06:22 Ohňové hodiny se začaly
  používat až ve středověku.
 • 00:06:26 V Číně byly oblíbené zejména
  hodiny doutnákové, které...
 • 00:06:31 Vlastně tam byl nějaký doutnák
  tvořený kovovou tyčinkou,
 • 00:06:34 která byla pokryta
  směsí vosku a sazí.
 • 00:06:37 Postupně odhořívala.
 • 00:06:40 Přes ten doutnák byla přehozena
  závažíčka na nitce,
 • 00:06:44 takže tak jak ty nitky přehořely,
 • 00:06:47 tak vlastně ty hodiny
  dávaly akustický signál
 • 00:06:50 o probíhajícím čase.
 • 00:06:52 Podobně jako vodní hodiny -
 • 00:06:54 měly ty ohňové hodiny tu výhodu,
  že nepotřebovaly vlastně Slunce.
 • 00:06:58 Takže mohly fungovat i v noci.
 • 00:07:01 V Evropě se používaly
 • 00:07:03 ale hlavně jaksi
  mezi majetnějšími vrstvami,
 • 00:07:06 protože na jejich výrobu
  se nehodily lojové svíce,
 • 00:07:09 které byly poměrně laciné,
 • 00:07:11 ale byly potřeba voskovice,
  které byly velmi nákladné.
 • 00:07:15 Ty svícové hodiny
  a potom také olejové hodiny,
 • 00:07:18 které vlastně...
 • 00:07:19 Byla to olejová lampička,
 • 00:07:21 jejíž nádobka byla opatřena
  nějakou stupnicí.
 • 00:07:25 Tak se používaly tak nějak
  víceméně na sklonku středověku.
 • 00:07:31 -Co vy, astronomové?
 • 00:07:32 Zabýváte se vůbec něčím
  takovým, jako je letní čas?
 • 00:07:35 -Letní čas tedy není
  astronomická záležitost.
 • 00:07:38 Je to záležitost
  spíš ekonomická, nebo sociální.
 • 00:07:41 Ale třeba je zajímavé,
 • 00:07:43 že na rovníku
  tento problém vůbec nemají.
 • 00:07:45 -Není, ano.
 • 00:07:46 -Tam mají 12 hodin den
  a 12 hodin tmu.
 • 00:07:48 -Tam mají stejně dlouhý den i noc.
 • 00:07:51 -Ten, kdo žije podle sluníčka,
 • 00:07:53 tak vlastně ten letní čas
  nepotřebuje.
 • 00:07:56 Ten ho vlastně ruší.
 • 00:07:58 Nebo takhle, ten mu pomáhá.
 • 00:08:00 Malé děti žijí podle sluníčka.
 • 00:08:03 Když se posune ten čas,
  tak maminka je potom ráda,
 • 00:08:06 že nemusí vstávat v 5 hodin,
  ale až v 6.
 • 00:08:09 Takže je to asi sociální.
 • 00:08:11 S astronomií to nemá
  nic společného.
 • 00:08:13 -Jsou státy,
  které to zásadně zrušily.
 • 00:08:15 Já nevím, putinovské Rusko apod.
 • 00:08:17 A jsou státy,
  které na tom trvají, jako my.
 • 00:08:20 Takže vypočítat to v podstatě
  nejde, jestli něco ušetříte,
 • 00:08:24 protože vám zase říkají,
 • 00:08:25 že na podzim zase
  něco ztratíte, takže...
 • 00:08:29 -Na konci středověku
 • 00:08:31 také vznikl vlastně začátek
  nového způsobu měření času
 • 00:08:35 pomocí mechanických hodin.
 • 00:08:38 My nevíme přesně,
  kdy mechanické hodiny vznikly.
 • 00:08:41 Ale Dante ve své Božské komedii
 • 00:08:43 používá přirovnávání
  k hodinovému stroji.
 • 00:08:47 A protože to vyšlo
  někdy v roce 1320,
 • 00:08:51 nebo bylo napsáno,
  tak je zřejmé, že v té době,
 • 00:08:55 pokud to přirovnání mělo být
  srozumitelné alespoň vzdělancům,
 • 00:08:59 tak už mechanické hodiny
  musely být poměrně dobře známé.
 • 00:09:02 Znamená to, že vznikly
  nejpozději ve 13. století.
 • 00:09:06 My máme přesné zprávy potom,
 • 00:09:08 teprve až vznikly různé
  monumentální orloje.
 • 00:09:11 Nejstarší byl orloj
  Richarda z Wallingfordu, z Anglie.
 • 00:09:16 Tedy nejstarší,
  co se týká projektu.
 • 00:09:19 Jeho realizace se trošku pozdržela.
 • 00:09:23 Předstihl ho orloj
  Jacopa de Dondiho z Padovy,
 • 00:09:28 který byl postaven roku 1344.
 • 00:09:31 V dalších stoletích vznikaly
  orloje potom ve Francii,
 • 00:09:35 v Německu.
 • 00:09:37 V roce 1410 například v Praze.
 • 00:09:39 I v dalších zemích postupně.
 • 00:09:43 -Na orloji je ciferník,
  který ukazuje tzv. český čas.
 • 00:09:47 A ten by byl řešením,
 • 00:09:49 protože tam den začínal
  při západu Slunce
 • 00:09:52 a vlastně tedy se řídil
  tím Sluncem,
 • 00:09:55 takže se chodilo v těch
  8 hodin do práce -
 • 00:09:57 a bylo to tak prostě po celý rok.
 • 00:09:59 Bylo to podle sluníčka.
 • 00:10:01 Ale zase byl každý den
  jinak dlouhý.
 • 00:10:03 To by už teď neprošlo.
 • 00:10:05 -Neprošlo.
 • 00:10:07 -Ono se to vůbec
  s tím časem u nás...
 • 00:10:09 Já jsem slyšel,
 • 00:10:10 že prý chodíme
  tak brzy do práce tradičně,
 • 00:10:12 protože tak vstával
  František Josef.
 • 00:10:15 -Ne, ne.
 • 00:10:16 To má něco společného
  s industriální dobou,
 • 00:10:19 s průmyslovou revolucí
  a s disciplinací dělnictva
 • 00:10:22 a organizací práce na fabrikách.
 • 00:10:24 -Čili to je mýtus o tom císaři?
 • 00:10:26 -U těch společenství,
 • 00:10:28 která neprodělala
  průmyslovou revoluci,
 • 00:10:30 nic takového nenastalo.
 • 00:10:31 Oni nic takového nepociťovali.
 • 00:10:33 I ta disciplinace,
  že ráno tedy vstanete -
 • 00:10:36 a první, že tedy jdete do práce.
 • 00:10:38 To taky ještě některé
  kultury na světě nepotkalo.
 • 00:11:00 -Člověk v tom čase je sám vždycky.
 • 00:11:02 Pořád.
 • 00:11:04 Od rána do večera,
  od narození do smrti.
 • 00:11:07 Pořád je v čase,
 • 00:11:08 nebo dokonce by se dalo říci,
  že on je svým časem.
 • 00:11:12 Protože právě pro nás
  to důležité rozlišení
 • 00:11:15 je to rozlišení mezi tím,
  co bude a co bylo.
 • 00:11:18 Ne to číslo.
 • 00:11:20 Když řeknu "nemám čas",
  tak to neznamená,
 • 00:11:24 že se mi zastavily hodinky,
  nebo že nevím, kolik je hodin.
 • 00:11:28 Znamená to, že se mi
  do mého života něco nevejde.
 • 00:11:32 Pro člověka ten čas je způsob,
  jak měřit život.
 • 00:11:37 A to je velmi nebezpečná věc.
 • 00:11:41 Když chodíme do práce,
  tak je běžné,
 • 00:11:45 že člověk je placen za hodinu.
 • 00:11:48 To znamená, že ten život
  se měří - a platí se za něj.
 • 00:11:54 My vlastně,
  když jdeme do zaměstnání,
 • 00:11:56 tak prodáváme svůj čas,
  tj. svůj život -
 • 00:12:00 půlku svého bdělého života
  prodáváme zaměstnavateli.
 • 00:12:04 A tam už se ten čas
  stává trošku jakoby pánem.
 • 00:12:08 Když si člověk řekne,
 • 00:12:11 že by mohl ještě vydělat víc
  a ještě vydělat víc a tak,
 • 00:12:15 začne se štvát a honit,
 • 00:12:17 tak tohle by asi bez toho
  měřeného času nešlo.
 • 00:12:22 Tam musí být ty hodiny
  a píchačky a tyto věci,
 • 00:12:26 kde se ten čas dá změřit
  a zaplatit.
 • 00:12:42 -Pojď sem, Hujer!
  Tohleto mi musíš vysvětlit.
 • 00:12:45 Podívej se!
 • 00:12:46 Tady máš v pondělí píchnuto -
  příchod 6,00
 • 00:12:49 a hned zase odchod 6,02
  a hned zase příchod 6,03.
 • 00:12:52 To znamená, že se tou vrátnicí
  couráš sem tam?
 • 00:12:56 -Já čtu denní tisk.
 • 00:12:57 -No, to je v pořádku,
  to ti schvaluju.
 • 00:13:00 Ale do práce se tady chodí
  hned na první pokus, víš?
 • 00:13:03 Na!
 • 00:13:04 -Ono vůbec člověk s tím časem
  zacházel zvláštně.
 • 00:13:07 Ve škole jsme se vždycky smáli,
 • 00:13:10 když jsme se učili
  o říjnové revoluci,
 • 00:13:12 že říjnová revoluce
  byla v listopadu,
 • 00:13:14 Lenin se jmenoval vlastně
  Uljanov Stalin Džugašvili.
 • 00:13:17 Tak je to tam se vším.
 • 00:13:19 To byl známý vtip.
 • 00:13:21 Vánoce slaví Rusové jindy.
 • 00:13:23 Jak je to vůbec...
 • 00:13:25 Proč existují, nebudu předstírat,
  že to nevím,
 • 00:13:28 proč existuje gregoriánský
  a juliánský kalendář?
 • 00:13:31 Jak se to měnilo?
 • 00:13:33 -To bychom asi museli vyjít
  od těch starších kalendářů,
 • 00:13:36 abychom předvedli,
  jaké to mělo problémy.
 • 00:13:38 Protože evropský kalendář,
 • 00:13:40 který navazuje na Přední
  východ v tomto směru,
 • 00:13:44 se vyvíjel vlastně ještě
  od starého Říma,
 • 00:13:47 můžeme říci, poměrně složitě.
 • 00:13:51 Dokonce Římané, alespoň
  pokud lze věřit Ovidiovi,
 • 00:13:55 měli zprvu jenom 10 měsíců -
 • 00:13:58 a to zimní období vůbec
  do kalendáře nepočítali.
 • 00:14:01 Až někdy v 8. století
  před naším letopočtem
 • 00:14:04 se měla situace změnit
 • 00:14:06 a měl být zahrnut celý rok
  do kalendáře.
 • 00:14:08 Ale řídili se lunárním měsícem,
 • 00:14:10 tedy délkou oběhu Měsíce
  okolo Země.
 • 00:14:14 To znamená, sledovali to
  ze Země měsíčními fázemi.
 • 00:14:18 No, ale měli 12 lunárních měsíců.
 • 00:14:22 A protože přece jenom
  také museli brát ohled
 • 00:14:25 na roční doby, tak občas
  vkládali přestupný měsíc,
 • 00:14:29 aby vyrovnali ten rok
  lunární se slunečním rokem.
 • 00:14:34 Takže vlastně to byl
  lunisolární rok.
 • 00:14:36 Takovýto rok fungoval
 • 00:14:39 až do roku 190
  před naším letopočtem.
 • 00:14:41 Jenže přece jenom to vyrovnání
  s astronomickou situací
 • 00:14:46 nebylo tak přesné,
 • 00:14:48 takže se ten kalendář
  přece jenom trochu rozcházel.
 • 00:14:51 Nevěděli, co s tím.
 • 00:14:53 Římané nebyli dobří astronomové.
 • 00:14:56 Takže v roce 190
  před naším letopočtem
 • 00:14:59 byl vydán Aciliův zákon
 • 00:15:01 a pontifikové měli vkládat
  přestupné měsíce,
 • 00:15:03 jak to bude situace vyžadovat.
 • 00:15:06 Pontifikové toho údajně
  zneužívali dost rádi,
 • 00:15:09 že svým oblíbencům
  v konzulském úřadě
 • 00:15:12 ten rok trochu prodloužili,
  svým nepřátelům zase krátili.
 • 00:15:16 Takže v kalendáři
  nastal úplný zlomek.
 • 00:15:19 Voltaire to pěkně komentoval,
  že říkal, že Římané věděli,
 • 00:15:23 že vždycky vítězili,
  ale nevěděli kolikátého.
 • 00:15:26 Nakonec tedy toto napravil
  Gaius Julius Caesar
 • 00:15:30 svou reformou v roce 46
  před naším letopočtem,
 • 00:15:34 kdy jednak římský kalendář
  postavil na sluneční základ,
 • 00:15:39 je to sluneční kalendář,
  a vyrovnal také tu dobu,
 • 00:15:43 kdy římské svátky měly spadat
  do určitého ročního období.
 • 00:15:47 Tak se to tedy pokusil vyrovnat.
 • 00:15:50 Samozřejmě, ne sám,
  měl k tomu ještě odborníky.
 • 00:15:53 Možná se inspiroval v Egyptě,
  kde používali sluneční kalendář.
 • 00:15:57 A vlastně od Caesara
 • 00:15:59 ten kalendář dostal
  určitá pravidla,
 • 00:16:02 a to sice pevný základ.
 • 00:16:05 Jenomže ono je dost problematické
  vyrovnat sluneční rok,
 • 00:16:10 který má tedy dost takovou
  nezaokrouhlenou délku,
 • 00:16:14 také není pravidelně
  každý rok stejný,
 • 00:16:17 těch 365 dnů 5 hodin a 48 minut -
  a teď nějaké ty sekundy,
 • 00:16:21 které se potom mění -
 • 00:16:23 během 100 let asi o ty 4 desetiny,
  nebo něco takového.
 • 00:16:27 -Promiňte, že vás přerušuji,
  jak to tedy je?
 • 00:16:29 Nezapomeňte řeč, prosím vás.
 • 00:16:31 -No, délka tropického roku
  je 365,2422 dne.
 • 00:16:35 -Já to vím na hodiny.
 • 00:16:37 -Já to znám na dny.
 • 00:16:39 A teď jde o to vlastně tedy,
 • 00:16:41 aby ten rok kalendářní
  byl co nejblíže této hodnotě,
 • 00:16:45 aby se nerozcházel počátek roku.
 • 00:16:48 Rok tropický je tedy
  od jarního bodu Slunce
 • 00:16:51 k jarnímu bodu.
 • 00:16:53 Takže když se vkládá každé
  4 roky jeden přestupný den,
 • 00:16:58 tak je to za 4 roky -
 • 00:17:00 průměrná délka roku
  je 365 a čtvrt - 365,25.
 • 00:17:04 Takže tam je chybička
  nějakých 8 setin dne,
 • 00:17:08 což je asi 11 minut, myslím.
 • 00:17:10 -Asi 11 minut, ano.
 • 00:17:12 -Která se potom nastřádává,
  nastřádává -
 • 00:17:15 až potom ve středověku se přešlo
  tedy k tomu gregoriánskému.
 • 00:17:18 -Tady je právě ten problém,
 • 00:17:20 že občanský kalendář může
  počítat jenom s celými dny.
 • 00:17:23 Takže jde o to ty zlomky
  nějakým způsobem vyrovnat,
 • 00:17:26 a to relativně na svou dobu
  dobře vyrovnal Caesar
 • 00:17:29 ve své reformě, když zavedl
  každý čtvrtý rok přestupný.
 • 00:17:33 Přibližně tedy jaksi
  ta délka roku, těch 11...
 • 00:17:35 -Čili on nám přidal ten 29. únor?
 • 00:17:37 -Ten přidal...
 • 00:17:38 Tenkrát to nebyl 29. únor,
  ale bylo to -
 • 00:17:41 podruhé šestý den
  před kalendami březnovými.
 • 00:17:44 Ale přidal tam tedy ten jeden den.
 • 00:17:48 Ovšem tím zase přidal
  o něco více, než bylo potřeba,
 • 00:17:51 zhruba o těch 11 minut.
 • 00:17:53 Což takhle vypadá
  celkem tak nevinně,
 • 00:17:56 ale asi za 130 let je to celý den.
 • 00:17:59 A to se projevilo potom později,
 • 00:18:01 když křesťanská církev
  přijala římský kalendář,
 • 00:18:05 upravila si ho pro své
  potřeby a zavedla své svátky
 • 00:18:10 - nejdůležitější Velikonoce,
  které měly ten složitý vývoj,
 • 00:18:15 ale závisely na dni
  jarní rovnodennosti.
 • 00:18:19 A ten den jarní rovnodennosti,
  který byl stanoven na 21. březen,
 • 00:18:24 i když to nebylo ani tehdy přesné,
  když se to prosazovalo,
 • 00:18:28 tak ta rovnodennost se
  od toho 21. března posouvala.
 • 00:18:33 A tak se stalo,
 • 00:18:34 že v 16. století
  už byla jedenáctého.
 • 00:18:37 To už poznali i ne úplní odborníci.
 • 00:18:40 A ještě další problémy
  byly s lunárním měsícem,
 • 00:18:44 protože na tom také
  závisely Velikonoce.
 • 00:18:48 Měsíce se počítaly,
 • 00:18:50 nebo tedy ty fáze Měsíce
  se nepočítaly podle toho,
 • 00:18:53 co bylo vidět na obloze
  nebo co spočítali astronomové,
 • 00:18:56 ale počítaly se cyklicky -
 • 00:18:58 na základě ještě nějakých
  starých řeckých systémů.
 • 00:19:02 Dopadalo to tak, že prostě
  ten Měsíc je dost nápadný,
 • 00:19:07 a na obloze viděli lidé
  úplně jinou fázi Měsíce,
 • 00:19:10 než jaká měla být
  podle kalendáře.
 • 00:19:13 A nakonec se po několika
  neúspěšných jednáních na koncilech
 • 00:19:18 toho ujal právě Řehoř XIII.,
  který tedy vyzval odborníky -
 • 00:19:24 astronomy, i komisi
  pro to stanovil.
 • 00:19:28 Zcela mimo tento systém
 • 00:19:31 dva Italové vypracovali návrh
  na reformu kalendáře,
 • 00:19:36 která nakonec byla prosazena,
 • 00:19:39 protože nikdo
  s něčím lepším nepřišel.
 • 00:19:42 -A zůstává nám dodnes.
 • 00:19:44 -A zůstává nám dodnes.
 • 00:19:45 -Jaké byly osudy těch dvou
  kalendářů? Ty střety?
 • 00:19:49 -Mě to fascinuje, že tedy...
 • 00:19:51 Jenom si povšimněme,
  kdo je vládcem času.
 • 00:19:53 Je to církev.
 • 00:19:54 -Ano.
 • 00:19:55 -A ten nejvyšší,
  to znamená papež v Římě.
 • 00:19:58 Mě tam samozřejmě
  ještě fascinuje to,
 • 00:20:01 že to je už v době,
  kdy ten svět je diferencován.
 • 00:20:05 On je diferencován politicky
  a hlavně nábožensky.
 • 00:20:09 A teď vám vyjde takováto reforma
  z Říma
 • 00:20:11 a můžete pozorovat,
  kdo poslechne a kdo neposlechne.
 • 00:20:14 Takže se dá předpokládat,
  že katolické země,
 • 00:20:17 jako je Itálie, jako je Španělsko,
 • 00:20:20 jako je Portugalsko
  a jejich kolonie...
 • 00:20:22 -A Polsko.
 • 00:20:23 -A Polsko, ano, samozřejmě -
  na to přistoupí okamžitě.
 • 00:20:26 A co udělají protestanti?
 • 00:20:28 Protestanti jako papeže
  v podstatě -
 • 00:20:30 jeho nařizovací moc neuznávají.
 • 00:20:33 Ti zůstanou u toho, kde jsou.
 • 00:20:35 To znamená,
  žádnou reformu neprovedou.
 • 00:20:37 -A navíc to bylo prezentováno
 • 00:20:39 jako závěry
  protireformačního koncilu.
 • 00:20:42 -A teď máte vlastně
  tu komickou situaci
 • 00:20:45 v některých místech,
  především v německých zemích,
 • 00:20:48 kde vedle sebe máte dvojí
  obyvatelstvo - dvojí víry.
 • 00:20:52 Každý se chová
  podle jiného kalendáře.
 • 00:20:55 Roku 1582 nastává tato změna.
 • 00:20:57 U těch protestantů -
 • 00:20:59 do roku 1699 - 1700
  na to nereflektují.
 • 00:21:02 Anglie s tím nechce mít
  nic společného
 • 00:21:05 do roku 1751 - 1753.
 • 00:21:08 Ale oni to ještě v Anglii
  zkomplikují tím,
 • 00:21:11 že si změní vlastně začátek roku.
 • 00:21:14 Tenkrát byl v Anglii
  začátek roku 25. března.
 • 00:21:18 -Čili neměli Silvestra?
 • 00:21:20 -Neměli... To máme...
 • 00:21:23 Náš daňový kalendář
  nějak s tím souvisí.
 • 00:21:26 -My platíme daně v březnu,
  protože tenkrát...
 • 00:21:29 -V březnu, akorát že jsme to
  poslali k poslednímu březnu,
 • 00:21:33 ale to je vlastně
  ten anglický systém.
 • 00:21:35 Musíte tedy ještě ubrat
  těch 11 dnů.
 • 00:21:39 A teď jste 25. března
 • 00:21:43 a následujícího roku
  chcete přejít na 1. leden.
 • 00:21:48 To znamená,
 • 00:21:50 že roku 1751 ten anglický
  kalendář měl pouhých 9 měsíců.
 • 00:21:55 To jsou třeba Angličané.
 • 00:21:57 Třeba ve Švédsku
  to zkusili přijmout
 • 00:22:00 a pak se zase vrátili
  zpátky k tomu juliánskému.
 • 00:22:04 A teprve někdy roku 1753
  se zase skočí zpátky.
 • 00:22:08 A teď máte další církev,
  a to jsou pravoslavní.
 • 00:22:11 A ti to vůbec nereflektují.
 • 00:22:13 -Ti jsou u toho Ruska.
 • 00:22:16 -Ti nejedou ani na kalendář
  začínající zrozením Krista,
 • 00:22:22 ale zrozením světa.
 • 00:22:24 Čili - je to tak?
 • 00:22:26 -Stvořením světa.
 • 00:22:27 -Stvořením světa.
 • 00:22:29 Takže to jsou až reformy
  Petra Velikého,
 • 00:22:32 který roku 1700
 • 00:22:34 přejde z toho původního
  byzantského kalendáře,
 • 00:22:38 kdy mají, tuším, rok 7208,
 • 00:22:41 a pak k prvnímu skočí
  do roku 1700,
 • 00:22:45 ale zůstávají
  u juliánského kalendáře.
 • 00:22:51 -Čili proto oni mají tu jolku
  později než my vánoční stromeček?
 • 00:22:55 -Jak jste se ptal na ty revoluce,
 • 00:22:58 které se odehrají v říjnu
  a slaví se v listopadu,
 • 00:23:02 to je tím,
 • 00:23:03 že ta revoluce ještě proběhla
 • 00:23:05 v době platnosti
  juliánského kalendáře.
 • 00:23:07 Teprve bolševici
  až následujícího roku, 31. ledna,
 • 00:23:11 řekli, že přecházejí
  na ten gregoriánský.
 • 00:23:14 Takže celý svět v podstatě
  už začínal přecházet,
 • 00:23:17 ještě jsou pořád výjimky.
 • 00:23:19 Takže oni zase tam
  už musí přeskočit...
 • 00:23:21 -13 dnů.
 • 00:23:22 -13 dnů.
 • 00:23:24 Takže skočí rovnou
  do nějakého 13. února 1918.
 • 00:23:27 A jenom dodám,
 • 00:23:29 třeba v Řecku na tohle přechází
  až v roce 27.
 • 00:23:32 Až ve 20. letech 20. století.
 • 00:23:34 -Minulého století.
 • 00:23:36 Jak se v tomhle mohli
  orientovat astronomové?
 • 00:23:39 Protože to je lámání vědy trošku.
 • 00:23:42 -Astronomové si pomohli
  už ve středověku, roku 1600...
 • 00:23:47 Já nejsem na ta data.
 • 00:23:49 -To si dovolili proti papeži?
 • 00:23:50 -Pan Scaliger, ten zavedl
  tzv. juliánské datum.
 • 00:23:54 Takže on začal, myslím,
  že v roce -4713 nebo 4712...
 • 00:23:58 -Čtyři tisíce
  před naším letopočtem, ano.
 • 00:24:01 -Kde spočítal, že byl stvořen svět.
 • 00:24:04 A od toho den co den
  přidával jedničku,
 • 00:24:07 takže v současné době...
 • 00:24:09 A takhle - astronomové to převzali,
  protože to je velmi výhodné,
 • 00:24:14 spočítat interval mezi dvěma daty,
  která jsou přes měsíc, přes rok -
 • 00:24:19 je velmi jednoduché, protože
  se odečtou ty dvě hodnoty.
 • 00:24:23 Tak to převzali.
 • 00:24:25 A v současné době
  je tak kolem 2 000 450 dní...
 • 00:24:29 -Uplynulo
  od Scaligerova začátku světa.
 • 00:24:32 -Od toho Scaligerova počátku světa.
 • 00:24:34 -Čili oni se postavili
  proti té autoritě církve?
 • 00:24:37 -To se nedá říct.
 • 00:24:39 -Nebo se pokusili ji obejít.
  -Obešli to.
 • 00:24:41 -Spíš.
  -Obešli ji a dali vědě přednost.
 • 00:24:43 -Dosud se to používá,
  protože je to velmi výhodné.
 • 00:24:48 -Na začátku 16. století,
  okolo roku 1510,
 • 00:24:51 vznikly vlastně
  první přenosné hodiny,
 • 00:24:54 které postavil
  Peter Henlein z Norimberka.
 • 00:24:57 Od té doby vývoj hodinářství
  začal jít dopředu mílovými kroky.
 • 00:25:02 Hodiny se stále zmenšovaly,
  stávaly se stále přesnějšími.
 • 00:25:07 Jejich přesnost byla dostatečná
  na tehdejší potřeby lidí.
 • 00:25:12 Ale ve dvou případech
 • 00:25:15 se muselo o zvýšení přesnosti
  hodně usilovat.
 • 00:25:18 Byla to jednak záležitost
  námořní navigace.
 • 00:25:22 Ono bylo snadné jaksi získat
 • 00:25:24 příslušnou zeměpisnou
  šířku pomocí sextantu,
 • 00:25:28 ale námořníci nevěděli,
  na kterém jsou poledníku.
 • 00:25:32 Ukázalo se,
 • 00:25:35 že jedinou schůdnou cestou
  vlastně je zkonstruování
 • 00:25:39 dostatečně přesných hodin.
 • 00:25:42 Dalším oborem, kde bylo potřeba
  velice přesné měření času,
 • 00:25:45 byla astronomická měření.
 • 00:25:47 Hvězdáři potřebovali
  při svých měřeních přesný čas.
 • 00:25:51 -Když pořád říkáte
  "od toho stvoření světa",
 • 00:25:54 ale počítali to tedy
  od soboty, nebo od neděle?
 • 00:25:56 Já se teď nechci
  dotknout nějak věřících,
 • 00:25:59 ale 7. den Bůh odpočíval,
  pokud vím.
 • 00:26:01 -Jak kde, no.
 • 00:26:02 To záleží na tom,
  v kterém systému.
 • 00:26:05 Ale třeba v Byzanci věděli,
  že svět byl stvořen 7. září.
 • 00:26:11 -Věděli to?
  -Spolehlivě!
 • 00:26:13 -Jak to, že církev ví,
  kdy se Ježíš narodil...
 • 00:26:17 -No, to neví, no, ale...
 • 00:26:19 -A nemáme přesné datum
 • 00:26:21 vlastně nejslavnější -
  zmrtvýchvstání?
 • 00:26:24 To se neustále...
  Velikonoce se prostě pohybují.
 • 00:26:28 -Ono to ani s tím narozením
  není zas až tak spolehlivé,
 • 00:26:31 protože tam i různí církevní
  činitelé mají někdy námitky.
 • 00:26:36 V každém případě se spolehlivě ví,
 • 00:26:38 že se Kristus nenarodil
 • 00:26:40 25. prosince roku 1
  před naším letopočtem.
 • 00:26:42 To je jediné, co je na tom jisté.
 • 00:26:44 Kdy se opravdu narodil,
 • 00:26:46 to už potom lze těžko
  rekonstruovat.
 • 00:26:48 Pokud jde o ten
  nejdůležitější den,
 • 00:26:51 to znamená smrt Ježíšovu
  a potom hlavně zmrtvýchvstání,
 • 00:26:55 tak to se také neslavilo
  vždycky stejným způsobem,
 • 00:26:58 nebo nepřipomínalo
  vždycky ve stejné době.
 • 00:27:01 Protože zpočátku ti první
  křesťané slavili Velikonoce
 • 00:27:05 společně s židovským pesachem,
 • 00:27:08 prostě v úplňku
  jarního měsíce, 14. nisanu.
 • 00:27:12 Jenomže brzy se objevila tendence
 • 00:27:15 oddělit křesťanský svátek
  od židovského svátku.
 • 00:27:19 Tak nejprve překládali
  ten svátek zmrtvýchvstání
 • 00:27:23 na nejbližší neděli,
 • 00:27:25 protože v době,
  kdy byl Kristus umučen,
 • 00:27:28 to mělo takto vycházet.
 • 00:27:30 Jenomže pak se objevil
  ještě názor,
 • 00:27:32 že by měly být Velikonoce
  slaveny až na jaře,
 • 00:27:35 po jarní rovnodennosti.
 • 00:27:37 Takže to musela být neděle
  po jarní rovnodennosti.
 • 00:27:41 Nakonec jaksi završili
  celý ten vývoj
 • 00:27:44 alexandrijští patriarchové,
 • 00:27:46 kteří stanovili
  teoretickou zásadu,
 • 00:27:50 že Velikonoce by měly být
  v neděli po prvním jarním úplňku,
 • 00:27:53 což nikdy nebylo,
 • 00:27:55 protože počítali to jaro
  zásadně 21. března,
 • 00:27:59 ten úplněk počítali cyklicky.
 • 00:28:01 Takže v zásadě Velikonoce
 • 00:28:04 jsou v neděli po úplňku
  následujícím,
 • 00:28:08 cyklicky vypočítaném úplňku
  následujícím od 21. března dále.
 • 00:28:13 Takže ta definice je trošku,
 • 00:28:16 nebo ten skutečný termín
  Velikonoc je trošku složitý.
 • 00:28:19 Ale třeba ještě v Irsku
 • 00:28:22 v 9. století počítali
  Velikonoce svým způsobem.
 • 00:28:25 Když čtete kroniky
  z Galie ze 7. - 8. století,
 • 00:28:30 tak tam se dozvíte, že:
 • 00:28:33 Slavili jsme Velikonoce,
 • 00:28:35 ale v sousední diecézi
  je slavili dříve.
 • 00:28:37 Ale ty naše byly ty pravé,
 • 00:28:39 protože v Pyrenejích
  se otevřely prameny,
 • 00:28:41 které se mají otvírat
  na Velikonoce.
 • 00:28:43 Takže to je zcela běžné.
 • 00:28:46 Trvalo opravdu několik staletí,
 • 00:28:48 než se prosadil skutečně
  ten svátek v tu neděli
 • 00:28:51 po cyklicky vypočítaném úplňku,
  následujícím po 21. březnu.
 • 00:28:58 -Otázka,
  kdy si lidé začali času všímat,
 • 00:29:01 ta se asi nejspíš
  dá odhadnout z toho,
 • 00:29:05 jak se vyvíjel jazyk.
 • 00:29:07 V jazyce asi nejstarší
  význam slova čas je počasí.
 • 00:29:11 Máme to v té písničce:
 • 00:29:13 Na obloze se ukázal smutný čas.
 • 00:29:16 A myslí se tím to střídání počasí.
 • 00:29:19 A člověk s tím vlastně
  nemůže nic dělat,
 • 00:29:22 jenom čeká, co bude.
 • 00:29:24 A postupem času, jak se lidé
  učí ovládat jednak ten svět,
 • 00:29:28 tak zavedou pro něj
  nějaká měřítka - kalendář,
 • 00:29:32 později hodiny.
 • 00:29:35 A zároveň si vyprávějí
  svoje příběhy,
 • 00:29:39 a tedy si vytváří
  ten svůj vnitřní čas,
 • 00:29:43 který vlastně na tom
  vnějším moc nezáleží.
 • 00:29:47 Když se mě teď někdo zeptá,
  kolik je hodin, tak já to nevím.
 • 00:29:51 Já vím, že je teď.
 • 00:29:53 -Ve francouzské revoluci
  se to pokusili zrušit.
 • 00:29:57 -Změnit kalendář
  a přejít na jiný způsob.
 • 00:30:00 -A udělat z něj občanský.
 • 00:30:02 -No, občanský...
 • 00:30:03 Jinak pojmenovat měsíce
  a jinak počítat dny a měsíce.
 • 00:30:06 -On byl nějaký film, dokonce.
  -Dekadicky.
 • 00:30:09 -Dekadicky.
 • 00:30:10 No, bylo - Manželství z roku I,
  to ano.
 • 00:30:12 Ale zase, co mě tedy fascinuje,
 • 00:30:15 o tom teď najednou
  rozhoduje konvent.
 • 00:30:18 To znamená nějaká politická...
 • 00:30:20 -Místo papeže přišel konvent.
 • 00:30:21 -Ano.
 • 00:30:23 Politická instituce,
  která má jiné hodnoty,
 • 00:30:26 nebo vyznává jiné svátky,
  a tím, pokud vím,
 • 00:30:29 bylo vyhlášení republiky
  22. září 1792.
 • 00:30:33 To měl začínat ten rok.
 • 00:30:35 -Ono to šlo postupně, ta reforma.
 • 00:30:37 -Postupně, ano.
 • 00:30:39 Toto se udrželo v životě
  jednak do převratu Napoleona,
 • 00:30:44 ale ten s tím skoncuje
  roku 1806 definitivně,
 • 00:30:49 protože se právě dohodl s papežem
  na jakémsi modu vivendi
 • 00:30:54 mezi francouzským
  císařstvím a pontifikem,
 • 00:30:59 a tím přechází
  zase na ten kalendář,
 • 00:31:03 který je v Evropě
  už běžný v této době.
 • 00:31:06 -Klasický.
 • 00:31:07 -No, není ještě...
 • 00:31:09 Já bych to dokončil.
 • 00:31:10 Ve Švýcarsku pořád ještě
  jsou u juliánského kalendáře
 • 00:31:14 a teprve roku 1812
  přejdou na gregoriánský.
 • 00:31:19 -Původní kapesní hodinky,
 • 00:31:21 které měly tzv. vřetenový
  krok, byly poměrně silné -
 • 00:31:24 třeba 2, 3 centimetry.
 • 00:31:26 Říkalo se jim, ještě dodnes
  se jim říká "cibule" -
 • 00:31:29 pro jejich tvar.
 • 00:31:30 Proto se hledaly
  různé jiné způsoby.
 • 00:31:33 Řešením bylo objevení
  tzv. válečkového kroku,
 • 00:31:37 který umožnil postavit stroj nižší.
 • 00:31:41 Došlo to dokonce
  potom do takového extrému,
 • 00:31:44 že módní hodinky byly velice tenké.
 • 00:31:47 Stroj byl třeba
  jenom 3 milimetry silný.
 • 00:31:50 Což samozřejmě dneska
  nás u náramkových hodin,
 • 00:31:53 moderních - zas tak nepřekvapí,
 • 00:31:56 ale na přelomu 18.
  a 19. století to byl samozřejmě
 • 00:31:59 téměř technický zázrak.
 • 00:32:02 -Jak se s tím vyrovnávala věda?
 • 00:32:04 Protože jako - ti astronomové
  sloužili církvi, nebo nesloužili?
 • 00:32:09 -Ne, ne.
 • 00:32:11 Tak jako astronomové měli
  problémy zpočátku velmi vážné.
 • 00:32:15 Ale věda se v tomto neprosadila.
 • 00:32:19 To vidíme třeba
  na těch pokusech o reformu
 • 00:32:23 gregoriánského kalendáře
  ve 20. století,
 • 00:32:26 kdy astronomové a ekonomové
  a prostě odborníci
 • 00:32:29 nejrůznějších oblastí
  připomínali, tedy pardon,
 • 00:32:33 připravovali reformu
  kalendáře, tak,
 • 00:32:35 aby nebyl závislý na církvích
 • 00:32:38 a zároveň aby byl použitelný
  pro plánování,
 • 00:32:41 hlavně pro ekonomii,
  ale zároveň astronomicky.
 • 00:32:44 Už se objevovaly krásné návrhy,
 • 00:32:47 jestli rok má mít
  13 měsíců po 28 dnech,
 • 00:32:50 aby každého prvního byla neděle,
 • 00:32:52 nebo jestli má mít 12 měsíců,
  kde by měly vždycky
 • 00:32:56 dva měsíce v každém čtvrtletí
  30 a jeden 31 dní,
 • 00:33:00 takže čtvrtletí
  by byla stejně dlouhá.
 • 00:33:02 Vždycky jim v tom haprovalo
  nějak těch pět...
 • 00:33:05 -V současné době,
 • 00:33:07 nebo v poslední době
  jsem zaregistroval,
 • 00:33:10 že tedy byly pokusy astronomů,
  nebo geodetů - astronomů,
 • 00:33:14 určit, co to bylo
  za tu betlémskou hvězdu.
 • 00:33:17 -Ano, čas od času...
 • 00:33:18 -Takže tam mohou spočítat,
  jaká byla konstelace planet,
 • 00:33:22 nebo co to, jestli mohla být
  nějaká kometa v té době.
 • 00:33:26 Ale myslím, že se také nesešli.
 • 00:33:29 -To se objevuje už od Koperníka,
  tyto tendence.
 • 00:33:31 Ale taky se ještě
  nijak neuplatnily.
 • 00:33:34 -Kdy jste začali vědecky měřit
  čas jenom sami pro sebe tedy?
 • 00:33:38 -Čas je potřeba na určení
  zeměpisné délky například.
 • 00:33:42 Bez určení času není možno
  určit zeměpisnou délku
 • 00:33:47 na nějakém vzdáleném místě.
 • 00:33:53 Problém byl vlastně s tím...
 • 00:33:55 Je to rozdíl místního času
  na tom místě,
 • 00:33:59 kde tedy určuji polohu,
  a rozdíl vůči času,
 • 00:34:03 který je na nějakém
  nultém poledníku,
 • 00:34:07 tedy třeba v Greenwichi.
 • 00:34:09 Ale problém je,
 • 00:34:11 jak přenést ten čas
  z Greenwiche na to místo,
 • 00:34:14 jak udělám ten rozdíl.
 • 00:34:16 Takže to byl vlastně, myslím,
  jeden z prvních grantů,
 • 00:34:19 dalo by se říci...
 • 00:34:21 -Britské admirality.
 • 00:34:23 -On už byl předtím někdo...
 • 00:34:26 Filip, myslím,
  že už vyhlásil nějakou...
 • 00:34:28 -Ve Španělsku to bylo, ano.
 • 00:34:30 -Na vyřešení problému
  zeměpisné délky.
 • 00:34:33 Určení zeměpisné délky.
 • 00:34:35 Bylo to vlastně někdy
  v 17. století, 1640 - 1680,
 • 00:34:40 kdy anglický hodinář,
  mechanik vyrobil takové hodiny,
 • 00:34:46 které tedy udržely ten čas
  i na moři.
 • 00:34:49 Problém je udržet čas na moři,
 • 00:34:53 protože kyvadlo
  tam třeba nefunguje,
 • 00:34:56 tam vlny vlastně jdou proti tomu.
 • 00:35:00 Takže to musely být
  speciální hodiny.
 • 00:35:02 -Aha, to mě nikdy nenapadlo.
  Ten čas je složitá věc.
 • 00:35:07 -Pak na konci, na sklonku života
 • 00:35:10 tedy ten pan Harrison
  získal tu odměnu,
 • 00:35:14 která byla vyhlášena, myslím,
  britským parlamentem to bylo.
 • 00:35:18 -Mimochodem, tady padlo
  jméno Greenwich.
 • 00:35:21 Proč Greenwich?
 • 00:35:23 Proč vlastně Greenwich
  je ten magický bod?
 • 00:35:26 -To je právě to místo,
  kde si musíte říct,
 • 00:35:28 že je nějaký nultý poledník,
  odkud vy ty hodiny nakalibrujete.
 • 00:35:32 -Ale proč zrovna v Greenwichi?
 • 00:35:34 -Protože je to námořní velmoc.
 • 00:35:35 Většina tonáže...
 • 00:35:37 Angličané prostě ovládli moře
  a potřebují to nejvíce.
 • 00:35:41 -Francouzi to dlouho nedodržovali.
 • 00:35:43 Ti měli pařížský poledník.
 • 00:35:45 -To byla konkurenční velmoc,
  takže tam musíte...
 • 00:35:47 -Což bylo jak s těmi Velikonocemi
  a s tím kalendářem?
 • 00:35:51 O ten čas se pořád všichni hádali.
 • 00:35:53 -Jistě, to je politikum.
 • 00:35:55 Tam musíte nakalibrovat ten čas.
 • 00:35:57 Jak říkal kolega,
  vy si ho vezete s sebou -
 • 00:35:59 a tam pomocí toho posunu časového,
  sextantu a pozice hvězd...
 • 00:36:03 -Místní čas se dá určit
  z pozorování hvězd.
 • 00:36:06 -A vy určíte plus minus
  svoji polohu na moři.
 • 00:36:09 No, to je...
 • 00:36:11 Kdo tohle tajemství znal,
  ten vyhrával všechno možné,
 • 00:36:14 a mohl se vrátit domů především.
 • 00:36:16 Ta Greenwich
  funguje od roku 1675.
 • 00:36:19 To zásadní místo,
  odkud se tedy ten čas počítá,
 • 00:36:23 i ty poledníky.
 • 00:36:25 -Já myslím,
 • 00:36:26 že to bylo až na té poledníkové
  konferenci ve Washingtonu.
 • 00:36:29 To bylo jako stanoveno.
 • 00:36:31 -Ano.
 • 00:36:32 Ale oni jsou první,
  kdo s tím mají zkušenost,
 • 00:36:35 kdo to může i jaksi
  mocensky prosadit jinam.
 • 00:36:38 Takže od té doby to je.
 • 00:36:41 A další, kdo s tím přijde,
  to už nesouvisí ani s mořem,
 • 00:36:45 to jsou vlastně nové
  dopravní instituce.
 • 00:36:48 -To jsem se chtěl zeptat.
 • 00:36:49 Když jedu někam vlakem,
  přes celý kontinent,
 • 00:36:53 tak on se mi tam mění čas.
 • 00:36:55 -Nejdřív vy musíte udělat něco,
  jako je ten přesný čas,
 • 00:36:59 a pak něco, co je něco
  fantastického,
 • 00:37:01 co všechno naruší,
  a to je jízdní řád.
 • 00:37:04 Vy musíte mít nějaký jízdní řád.
 • 00:37:07 Musí ta instituce, jako je
  třeba ta pojízdná pošta,
 • 00:37:10 která se objevuje na stejném
  místě ve stejný čas,
 • 00:37:13 tak ona taky vozí ty hodiny,
 • 00:37:15 ten postilión -
  to má třeba na krku.
 • 00:37:17 Musí se tam objevit.
 • 00:37:19 Takže dochází i k tomu,
  že v té době v Evropě -
 • 00:37:22 každé místo, větší město -
  mělo svůj místní čas.
 • 00:37:26 A jedině ta pošta rozvážela
  jakousi současnost,
 • 00:37:29 nebo čas do krajiny,
 • 00:37:31 který se nemusel shodovat
  s těmi běžnými hodinami
 • 00:37:34 v tom městě.
 • 00:37:35 Ale pak se stalo, hlavně v Prusku,
  že ten čas pošty zvítězil.
 • 00:37:40 A třeba od roku 1825
  i ty místní časy se musely
 • 00:37:44 rovnat podle té pošty.
 • 00:37:46 -Čili přijel pošťák
  a šly se měnit hodiny?
 • 00:37:50 -Ten postilión jim přivezl čas.
 • 00:37:52 -On jim přivezl čas?
 • 00:37:53 -Čas do města.
 • 00:37:55 To je první náznak.
 • 00:37:56 Vidíte, že to je jenom na té lince.
 • 00:37:59 Tomu se jenom musí přizpůsobit,
  kdo chce jet s tím dostavníkem.
 • 00:38:03 Protože nečeká.
 • 00:38:04 To je první teror času,
  to nastavení.
 • 00:38:06 -Ano.
 • 00:38:07 -Ale teď přijde jiná instituce,
  nebo jiný zázrak,
 • 00:38:10 a to je železnice.
 • 00:38:12 To je prostě takový ansámbl,
 • 00:38:14 který se musel nějak
  řídit tím jízdním řádem.
 • 00:38:17 A jestliže předtím se časy
 • 00:38:19 nějak udávaly
  třeba pro ty dostavníky,
 • 00:38:21 já nevím, v poledne
  v sobotu přijede apod.,
 • 00:38:23 pak už se musely dávat
  na půlhodiny nebo na čtvrthodiny.
 • 00:38:27 Ale železnice,
  když začínala jezdit,
 • 00:38:29 náhle začíná počítat minuty.
 • 00:38:31 To, že předtím mají ty středověké
  hodiny minutovou ručičku,
 • 00:38:34 nemusely ji mít vůbec.
 • 00:38:36 A náhle, protože máte
  třeba jednu kolej
 • 00:38:38 a někde se musíte vyhnout,
 • 00:38:39 vy nemáte signalizace primitivní,
  telegraf ještě neexistuje,
 • 00:38:43 je to před telegrafem,
 • 00:38:45 tak vy musíte někde
  ten čas zase nabrat,
 • 00:38:47 ten rozvedete tím prvním
  ranním vlakem do kraje,
 • 00:38:50 tam si ho každý odebere,
  aby nedošlo ke srážce.
 • 00:38:52 -A kdo ho začal první
  takhle rozvážet?
 • 00:38:54 -Rozvážet se začal v Anglii
  na železnicích anglických,
 • 00:38:58 kde to tedy parlament
  rozkázal v roce 1848.
 • 00:39:01 Každá železnice měla svůj čas.
 • 00:39:04 Ale on nakázal,
  že musí sjednotit čas.
 • 00:39:07 Dokonce se jim povedlo
  sjednotit to
 • 00:39:10 i s občanským časem v těch místech.
 • 00:39:12 To znamená,
  podle mě to vypadalo tak,
 • 00:39:14 že na tom nádraží se objevil
  vlastně úředník té admirality
 • 00:39:19 a přinesl ty zakalibrované hodiny.
 • 00:39:21 A ten první vyjíždějící vlak,
 • 00:39:23 nebo ti úředníci měli
  povinnost to zkalibrovat
 • 00:39:26 a odvést ten čas do toho kraje.
 • 00:39:28 Takže máte najednou...
 • 00:39:30 Oni rozvážejí jednotný čas
  do kraje.
 • 00:39:33 -Ale jak to udělali
  třeba v Americe,
 • 00:39:35 kde tedy vedly vlastně dvě dráhy
  přes celý kontinent?
 • 00:39:39 -To, co tady říkal kolega,
  to je to samé jako na moři.
 • 00:39:42 Oni musí na tom východním pobřeží
  nakalibrovat si ten svůj čas
 • 00:39:46 a ten si vezou tím dostavníkem
  na ten středozápad,
 • 00:39:48 který dobývají.
 • 00:39:50 -A vlakem potom také?
 • 00:39:51 -Vlakem také.
 • 00:39:52 Proto, jak tady bylo už naznačeno,
 • 00:39:55 ta konvence nebo ta snaha
  sjednotit čas,
 • 00:39:58 nebo rozdělit planetu
  na těch 24 pásem,
 • 00:40:00 přichází z Ameriky.
 • 00:40:02 Oni s tím mají zkušenost.
 • 00:40:04 Ta jejich země
 • 00:40:05 už je vlastně v podstatě
  na zónový čas rozčleněna.
 • 00:40:08 Přidají se k tomu Britové,
  Kanaďané, jejich kolonie.
 • 00:40:11 Francouzi se tam
  taky přijdou podívat
 • 00:40:14 a snaží se prosadit ten svůj
  pařížský čas, ale neuspějí.
 • 00:40:17 A na této první konferenci
  z října 1884 -
 • 00:40:20 těch 25 zemí diskutuje o tom,
  ale většina z nich přijme to,
 • 00:40:24 že základ je tedy Greenwich
  jako nula
 • 00:40:27 a od toho se to bude počítat -
 • 00:40:29 jako ten GMT,
  Greenwich Mean Time,
 • 00:40:31 plus - a teď jedna hodina,
  druhá hodina, tři hodiny.
 • 00:40:35 To je konvence.
 • 00:40:37 Ale třeba Island to tak nepočítá.
 • 00:40:39 Ten by měl být, já nevím,
  GMT+3 hodiny, a je to tam +1,
 • 00:40:43 tuším,
  když jsem tam byl v Reykjavíku,
 • 00:40:46 tak se neposunovalo tolik.
 • 00:40:48 A pak musíte stanovit někde,
  kde je to málo obydlené,
 • 00:40:51 někde v Oceánii,
  tu datovou hranici,
 • 00:40:54 kde ten den začíná a končí.
 • 00:40:56 Ta není taky rovná,
  jak jste si všiml,
 • 00:40:58 ta jde kolem ostrovů různě.
 • 00:41:00 -Teď vlastně v roce 2011
  Samoa si stanovila,
 • 00:41:04 že tedy bude UTC+14 hodin,
 • 00:41:08 že tedy přejdou ze západní
  polokoule na východní.
 • 00:41:12 -Kvůli australskému času.
 • 00:41:14 -Kvůli australskému času.
 • 00:41:16 Protože oni přicházeli
  o dva dny v týdnu.
 • 00:41:18 Jako v obchodu.
 • 00:41:20 -Oni obchodují nejvíc s Austrálií,
  tak si přizpůsobili jejich čas.
 • 00:41:24 -S Austrálií.
 • 00:41:25 A tam měli sobotu, tam měli neděli
  a oni měli už pondělí -
 • 00:41:28 a nemohli obchodovat.
 • 00:41:29 A pak zase na konci týdne.
 • 00:41:31 Takže proto teď ty státy -
  Kiribati, Tonga a Samoa -
 • 00:41:34 ty mají jako první,
  nebo tam začíná ten Silvestr.
 • 00:41:38 A je to UTC+14 hodin.
 • 00:41:41 Takže oni vlastně přešli
  jakoby datovou hranici.
 • 00:41:48 -Já jsem o čase mnoho přemýšlel.
 • 00:41:51 Já jsem dlouhá léta
  dělal hodinařinu.
 • 00:41:54 Já jsem původně zlatník,
  ale dost jsem se vrtal do hodin.
 • 00:41:57 Zajímalo mě to.
 • 00:41:59 A tak jsem si to chtěl
  jako vyjasnit trošku,
 • 00:42:03 jak to s tím je.
 • 00:42:04 Byla to opravdu krásná práce,
  asi tři roky jsem to přednášel -
 • 00:42:08 a pak jsem to taky napsal.
 • 00:42:11 To, na co jsem snad přišel,
  je to,
 • 00:42:13 že ten začátek
  toho našeho vnímání času
 • 00:42:17 zřejmě velmi souvisí s tím,
  že máme všelijaké tělesné rytmy.
 • 00:42:22 A právě ty rytmy...
 • 00:42:24 Z těch rytmů se nám vytváří
  ten dojem utíkání času.
 • 00:42:29 Když máte v Máchovi,
 • 00:42:32 jak "kapky hlas svým pádem
  měří čas" -
 • 00:42:37 a ten odsouzenec čeká,
  až přijde ráno,
 • 00:42:41 tak tohle je něco,
 • 00:42:43 takhle člověk prožívá
  elementárně ten čas.
 • 00:42:46 Nemusí ani kapat kapka,
  protože má srdce, má dech,
 • 00:42:50 má rytmus chůze.
 • 00:42:52 A člověk kupodivu
  má jakési měřítko,
 • 00:42:56 co je rychlé a co je pomalé.
 • 00:42:59 A tohle měřítko velmi souvisí
  s klidovou frekvencí srdce.
 • 00:43:04 -Existuje ten čas,
  nebo jsme si ho my vytvořili?
 • 00:43:08 -To všechno kolem vás je příroda,
  ale my se řídíme konvenčním časem.
 • 00:43:13 -My jsme si ho udělali.
 • 00:43:14 -Teď už je to vůbec otázka smluv.
 • 00:43:16 Teď už se to
  ani neřídí astronomicky.
 • 00:43:18 Tady pan kolega by mohl
  podat definici času...
 • 00:43:21 -To já nedokážu.
 • 00:43:23 -Nedokážete?
 • 00:43:25 Já si to číslo neumím ani přečíst.
 • 00:43:27 -Čas je souřadnice v časoprostoru,
  je to ta čtvrtá souřadnice.
 • 00:43:32 Takže ve fyzice,
  v obecné teorii relativity,
 • 00:43:36 tam čas funguje,
  je nějak definován.
 • 00:43:39 Ale ta konvence pro lidi je nutná.
 • 00:43:43 -Já jsem se totiž teď bavil
 • 00:43:45 s operním režisérem
  Davidem Radokem o tom tématu
 • 00:43:49 - a on mi říkal,
  že dostal sůl tibetskou,
 • 00:43:52 která je 540 milionů let stará.
 • 00:43:54 A to datum spotřeby
  je nekonečno v podstatě.
 • 00:43:58 Že tam není určené.
 • 00:44:00 A že on si solil
  ten chleba a říkal si,
 • 00:44:02 co je vlastně ten tvůj čas
  proti času té soli?
 • 00:44:06 -No...
 • 00:44:07 -No, právě snědl svůj čas.
 • 00:44:10 -Sůl nad čas. Nad náš čas.
 • 00:44:12 -Je to neuvěřitelná konvence.
 • 00:44:15 Je to zázrak,
 • 00:44:16 že jsme se tady sešli
  ve studiu všichni se štábem
 • 00:44:19 ve stejný čas.
 • 00:44:21 To nebylo vždycky.
 • 00:44:22 Byly doby, kdy to bylo,
  řekněme, mnohočasé.
 • 00:44:26 Úplně nejkrásnější případ,
  je to vlastně konvence,
 • 00:44:30 ale teď už státem řízená,
  církev je už úplně mimo,
 • 00:44:34 byl na Bodamském jezeře
  ještě před sjednocením Německa,
 • 00:44:39 kde se vám stýká 5 států
 • 00:44:41 a kde jste mohli vidět
  i přes to jezero třeba hodiny.
 • 00:44:44 Zatímco třeba v rakouském
  Bregenzu bylo poledne,
 • 00:44:48 tak v Romanshorn,
  to je Švýcarsko, bylo půl,
 • 00:44:51 a v Lindau, to je bavorské,
  bylo tři čtvrtě.
 • 00:44:55 Ve Friedrichshafen
  ve Württembersku bylo 50.
 • 00:44:58 A v bádenské Kostnici bylo 55.
 • 00:45:04 Tady to byl samozřejmě
  také problém
 • 00:45:07 na území Rakousko-Uherska,
  protože ta jeho rozloha u Suceavy,
 • 00:45:10 kde hraničili s ruskou říší
  a Bodamským jezerem,
 • 00:45:14 to je hodina času.
 • 00:45:16 To je posun o hodinu.
 • 00:45:17 Protože každý poledník,
  to jsou 4 minuty.
 • 00:45:20 A máte jaksi tato pásma.
 • 00:45:22 A konstruujte jízdní řád
  pro dráhu.
 • 00:45:24 Železniční společnosti
  byly ty, které propagovaly:
 • 00:45:28 Prosím vás, sjednoťme čas
 • 00:45:31 na celém tomto území,
  kde my jezdíme.
 • 00:45:34 A teprve až od 1. dubna 1893
  bylo politicky rozhodnuto,
 • 00:45:39 že tento železniční čas
  se vezme jako občanský čas
 • 00:45:43 a že se tím srovnají všechny
  hodiny ve všech městech
 • 00:45:47 v celém mocnářství,
  v celé německé říši,
 • 00:45:50 Předlitavsku, Zalitavsku.
 • 00:45:53 Čili od 1. dubna 1893 máme tedy...
 • 00:45:55 A ten oni si museli říct,
  jaký to je čas.
 • 00:45:58 A oni řekli - je to
  ten greenwichský + 1 hodina.
 • 00:46:05 -V 19. století
 • 00:46:07 se při konstrukci hodin
  začala uplatňovat elektřina,
 • 00:46:10 a to různými způsoby.
 • 00:46:12 Přelom v elektrických
  nebo elektronických hodinách
 • 00:46:16 znamenal potom v 50. letech
  objev piezoelektrického jevu
 • 00:46:21 pro účely měření času.
 • 00:46:24 Vznikly hodiny,
  které dnes známe jako quartzové.
 • 00:46:27 Ty využívají prostě kmitu krystalu
 • 00:46:30 a jejich přesnost
  je mnohonásobně vyšší,
 • 00:46:34 než běžných hodin
  s mechanickým oscilátorem.
 • 00:46:38 Ty byly potom překonány
  jenom hodinami na bázi
 • 00:46:42 kvantových jevů,
  tzv. atomovými hodinami.
 • 00:46:45 -Hodně se mluvilo,
  a teď se o něm začalo mluvit
 • 00:46:48 v souvislosti s potvrzením
  Einsteinovy teorie,
 • 00:46:52 o stroji času.
 • 00:46:54 Existuje? Je něco takového možné?
 • 00:46:57 Já si to pořád neumím představit,
 • 00:47:00 že bych odjel
  strojem času někam dopředu -
 • 00:47:02 a tam bych se podíval
  na svůj život, jak dopadl,
 • 00:47:05 nebo jak dopadla moje zem,
  jak dopadl svět.
 • 00:47:08 -No, v podstatě existuje
  ten čas, ten stroj času -
 • 00:47:12 podle speciální teorie relativity,
  podle obecné teorie relativity.
 • 00:47:17 V současné době tedy přišel důkaz
  těch Einsteinových odvození,
 • 00:47:23 ty gravitační vlny -
  že byly pozorovány,
 • 00:47:28 a ty tedy potvrzují
  tu obecnou teorii relativity.
 • 00:47:33 Ale abyste...
 • 00:47:35 Ten stroj času,
  aby tedy to stálo za to,
 • 00:47:41 tak by ty rychlosti musely být -
 • 00:47:43 kdybyste letěl někam
  a pak se vrátil,
 • 00:47:46 aby tedy byl poznat rozdíl,
 • 00:47:48 tak by musely být ty rychlosti
  blízké rychlosti světla.
 • 00:47:52 A to zatím, a obávám se,
  že ještě mnoho set let,
 • 00:47:55 se nám nepodaří.
 • 00:47:57 -To nám nehrozí.
 • 00:47:58 -Třeba hodiny, které létají
  na družicích GPS,
 • 00:48:02 ony létají asi ve 20 tisících
  kilometrech nad povrchem Země,
 • 00:48:09 létají asi 4kilometrovou rychlostí
 • 00:48:12 - takže tam dochází
  k tomu zpomalení,
 • 00:48:15 k té dilataci časové -
  7 mikrosekund za den.
 • 00:48:18 Ale podle obecné
  teorie relativity zase -
 • 00:48:22 tam se jedná o zakřivení
  prostoru gravitací.
 • 00:48:26 Ony jsou dál od země,
  tam je ta menší gravitace -
 • 00:48:32 a ta to zase urychluje.
 • 00:48:34 Tak je to nějakých
  45 mikrosekund za den.
 • 00:48:38 Takže rozdíl je
  asi 38 mikrosekund za den.
 • 00:48:43 A ty hodiny jsou nastaveny tak,
 • 00:48:45 aby šly o těch
  38 mikrosekund za den rychleji,
 • 00:48:49 aby se vyrovnal...
 • 00:48:52 -To jako dokáže člověk, tohle?
 • 00:48:54 Nastavit hodiny
  o 38 mikrosekund...?
 • 00:48:56 -Oni už je nastavili,
  protože věděli,
 • 00:48:58 na kterých drahách
  budou obíhat ty družice GPS.
 • 00:49:01 Na nich jsou tedy
  ty atomové hodiny.
 • 00:49:04 Přednastavili ty hodiny tak,
  aby šly vlastně na té dráze stejně,
 • 00:49:08 jako jdou hodiny tady.
 • 00:49:10 Bez toho,
  kdyby se tato korekce neprováděla,
 • 00:49:13 kdyby se nezaváděla
  ta teorie relativity do toho,
 • 00:49:17 tak v podstatě GPS je k ničemu.
 • 00:49:19 To jsou stovky metrů rozdílu.
 • 00:49:22 -Takže - čas nám vypršel.
  Bylo toho hodně.
 • 00:49:29 Já toho mám tedy plnou hlavu
  a budu o čase přemýšlet.
 • 00:49:33 Protože jak vidím,
  tak čas nevznikl sám od sebe
 • 00:49:37 v našich myslích.
 • 00:49:40 Hodně jsme si s ním zacvičili
  během historie lidstva.
 • 00:49:44 -Pokud jde o ten čas,
 • 00:49:46 tak asi můžeme připomenout
  svatého Augustina,
 • 00:49:49 který kdysi prohlásil:
 • 00:49:51 Vím, co je to čas.
 • 00:49:53 Ale když se mě na to někdo zeptá,
  tak to nedovedu říci.
 • 00:49:56 -Ano.
 • 00:49:58 -Což je asi dobrý konec.
 • 00:50:00 Já vám moc děkuji.
 • 00:50:02 Příště někdy u Historie.cs
  na shledanou.
 • 00:50:05 A vám děkuji,
  že jste se na nás dívali.
 • 00:50:08 Na shledanou!
 • 00:50:12 -To, že živé má vymezený čas,
  to je geniální myšlenka.
 • 00:50:16 To je geniální nápad!
  Neuvěřitelně dokonalý!
 • 00:50:20 Protože znamená,
  že se všechno živé obnovuje.
 • 00:50:25 Neživé věci pořád jenom stárnou.
 • 00:50:28 Všechno živé netrvá tak,
  že by prodlužovalo to své trvání,
 • 00:50:34 ale čas od času se obnoví.
 • 00:50:38 Takže se tady znova začíná...
 • 00:50:41 Každý život, individuální život
  začíná znova od začátku.
 • 00:50:46 Když si vezmete mravence,
 • 00:50:49 tak mravenci jsou na světě
  hezký pár stovek milionů let
 • 00:50:53 - a přitom všichni
  mravenci jsou čerství.
 • 00:50:56 Nejsou tu žádní
  metuzalémští mravenci.
 • 00:51:00 Totéž jsou stromy.
 • 00:51:02 Nebo všechny živé organismy
 • 00:51:04 jsou pořád na světě
  mladé a čerstvé.
 • 00:51:07 A to je strašně důležitá věc.
 • 00:51:21 KUKAČKA
 • 00:51:57 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související