iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 9. 2014
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

13 hlasů
14523
zhlédnutí

Historie.cs

Staří Germáni

Balázs Komoróczy — Lubomír Košnar — Jiří Musil

Posledními obyvateli české kotliny před Slovany byli Germáni. Co po nich u nás zůstalo?

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 HISTORIE.CS
 • 00:00:15 Po odchodu Keltů
 • 00:00:16 se u nás zabydlely
  germánské kmeny.
 • 00:00:18 Začíná se psát náš letopočet.
 • 00:00:23 To jsou oni!
 • 00:00:28 Civilizačně to byl
  rozhodně krok zpět.
 • 00:00:31 Mňam!
 • 00:00:48 Balázs Komoróczy, dobrý den.
  Dobrý den.
 • 00:00:50 Lubomír Košnar, dobrý den.
  Dobrý den.
 • 00:00:53 Jiří Musil, dobrý den.
  Dobrý den.
 • 00:00:55 Kosmas ve své kronice píše,
 • 00:00:57 že praotec Čech
  přišel na území
 • 00:01:00 mezi severní točnou
  a řekou Tanais, což byl Don,
 • 00:01:03 která se jmenovala Germánie.
 • 00:01:06 Říká,
 • 00:01:07 že povrch této země
  tenkrát zaujímaly
 • 00:01:10 širé lesní pustiny
  bez lidského obyvatele.
 • 00:01:13 Tato země za těch časů
  ležela nedotčena rádlem
 • 00:01:16 a do té doby
  do ní nevešel člověk,
 • 00:01:18 který by se jí dotekl.
 • 00:01:20 Má to historický základ?
 • 00:01:22 Přišli Češi do země,
  kde nikdo nikdy předtím nebyl?
 • 00:01:26 Přestože se jmenovala Germánie?
 • 00:01:28 Tak to jistě není.
 • 00:01:30 Kosmas
  umístil Čechy na území,
 • 00:01:35 kde v době římské
 • 00:01:36 a v raném středověku
  dominovaly,
 • 00:01:39 nebo kam zasáhly
  germánské kmeny.
 • 00:01:41 Měl představu,
 • 00:01:43 že Češi
  přišli do země liduprázdné.
 • 00:01:45 Snad je vhodné připomenout,
 • 00:01:48 že dnešní pojetí
  příchodu Slovanů
 • 00:01:52 v návaznosti
  na germánské osídlení,
 • 00:01:55 tedy migrace Slovanů,
 • 00:01:58 že v české vědě bylo uznáno
  před dobou nikterak dlouhou,
 • 00:02:04 asi jenom před 90 lety.
 • 00:02:06 Předtím,
  na sklonku 19. století,
 • 00:02:09 ve zřejmé souvislosti
 • 00:02:11 s tehdy
  akcentovaným národním myšlením
 • 00:02:14 a národním přístupem
 • 00:02:16 převážila
  koncepce autochtonistická
 • 00:02:20 v tom smyslu,
 • 00:02:21 že Slované
  byli velice starobylými obyvateli
 • 00:02:25 našich zemí,
  nejméně od doby lužické kultury,
 • 00:02:28 která
  byla považována za slovanskou.
 • 00:02:31 Obě
  tehdejší archeologické školy,
 • 00:02:34 tzv. univerzitní
 • 00:02:35 reprezentovaná Luborem Niederlem
  a Karlem Buchtelou,
 • 00:02:39 i muzejní reprezentovaná
  Josefem Ladislavem Píčem,
 • 00:02:42 hájily slavinitu lužických
  popelnicových polí.
 • 00:02:45 Když v roce 1923
 • 00:02:47 ve svém díle
  Čechy a Morava za doby římské
 • 00:02:50 Emanuel Šimek
  s konečnou platností konstatoval,
 • 00:02:54 že žárová pohřebiště
  doby římské jsou germánská,
 • 00:02:58 tak velice upřímně k tomu dodal,
  že tak činí nelehko,
 • 00:03:03 protože
  jde o autochtonitu národa.
 • 00:03:07 Takže tady vidíme
  určité pozadí ideové,
 • 00:03:10 i třeba to,
 • 00:03:12 proč toto uznání
  v takovéto jasné formulaci
 • 00:03:15 tak dlouho trvalo.
 • 00:03:17 Dneska, myslím,
 • 00:03:19 že v archeologii
  si už těžko umíme představit,
 • 00:03:22 že od konce poslední doby ledové
  nebo od neolitu,
 • 00:03:25 že by tady
  byla liduprázdná země.
 • 00:03:27 V nějakém výraznějším měřítku
 • 00:03:30 můžou se vyskytnout
  nějaké průrvy určité,
 • 00:03:33 při určitých kulturních,
  etnických přesunech,
 • 00:03:36 o kterých
  se ještě určitě budeme bavit.
 • 00:03:39 Ale určitě
  tu liduprázdná země nebyla.
 • 00:03:41 Pravdou je,
 • 00:03:43 že nejstarší Slované
  sem přišli na území,
 • 00:03:46 které předtím dominantně
  osídlovaly po šest století kmeny,
 • 00:03:50 kterým říkáme germánské.
 • 00:03:52 Myslím si,
 • 00:03:54 že citát,
  který zazněl v úvodu,
 • 00:03:56 má své opodstatnění.
 • 00:03:58 Ono jde opravdu o určitý úzus,
 • 00:04:01 jak pojímat
  tuto část našich dějin.
 • 00:04:03 V tomto ohledu si myslím,
 • 00:04:05 že přece jen
  bychom neměli zapomínat
 • 00:04:08 i na momenty předchozí,
 • 00:04:11 i Titus Livius
  přece píše něco podobného.
 • 00:04:15 Ti, kteří přicházejí,
 • 00:04:17 ti, kteří se stali
  zakladateli nové společnosti,
 • 00:04:21 nové civilizace,
 • 00:04:22 tak přichází do země,
 • 00:04:25 která je z jejich pohledu
  prázdná.
 • 00:04:27 Řekli jsme,
 • 00:04:28 že tady bylo
  šest století Germánů,
 • 00:04:31 ale ti také tady nebyli první,
  na tomto území.
 • 00:04:34 Kdo tady byl před Germány?
 • 00:04:36 V podstatě v době železné,
 • 00:04:39 to znamená ve staletích
  před přelomem letopočtu,
 • 00:04:43 české země,
  území Čech a Moravy,
 • 00:04:46 patřilo
  do sféry keltské civilizace.
 • 00:04:50 My se tady bavíme
  o epochách nebo o epoše,
 • 00:04:54 která spadá de facto
  do sféry zájmu archeologie.
 • 00:04:58 Zároveň už ale je to éra,
 • 00:05:00 proto
  ji nazýváme protohistorickou,
 • 00:05:03 kdy paralelně máme k dispozici
  i útržkovité sice,
 • 00:05:06 ale nějaké
  písemné nebo literární prameny.
 • 00:05:09 Občas
  známe některé názvy kmenů,
 • 00:05:11 občas známe i něčí jméno
 • 00:05:13 nebo nějaký
  pevně daný letopočet.
 • 00:05:16 Zároveň ale
  ten archeologický materiál,
 • 00:05:19 ze kterého se snažíme
  náš dnešní pohled
 • 00:05:21 na tu dobu konstruovat,
 • 00:05:23 v tomto směru
  není vypovídající.
 • 00:05:26 Tam žádná etnicita zjistitelná
  v pravém slova smyslu není.
 • 00:05:30 My se tady bavíme
  zatím v úvodu
 • 00:05:32 o germánských kmenech,
 • 00:05:34 přitom v podstatě
  už i to označení
 • 00:05:36 je svým způsobem
  terminus technicus.
 • 00:05:39 Není úplně správné.
 • 00:05:41 Není to homogenní osídlení
  po dobu šesti století.
 • 00:05:44 Neumíme etnicky
 • 00:05:46 kulturu
  jednoznačně identifikovat,
 • 00:05:48 ale víme,
  že navazuje na to,
 • 00:05:50 co vidíme jako jádro
  původní germánské kultury
 • 00:05:54 někde v severním Německu,
  v jižní Skandinávii.
 • 00:05:57 Na Moravě v tu dobu
  a i třeba na Slovensku
 • 00:06:00 ještě
  doznívá keltská civilizace.
 • 00:06:04 První Germány registrujeme
 • 00:06:06 až někdy kolem roku 20
  po změně letopočtu.
 • 00:06:11 Není to tedy tak,
  jak si řada z nás představuje,
 • 00:06:14 že tady žili v poklidu Keltové,
 • 00:06:17 pak přišli ti rohatí Germáni
  a vyhnali je
 • 00:06:19 za velkého krveprolití
  a řinčení zbraní?
 • 00:06:22 Souvisí to samozřejmě
  i s poznatky o zániku oppid.
 • 00:06:27 To byl první takový signál,
 • 00:06:29 že keltská civilizace
  na svém vrcholu,
 • 00:06:34 na sklonku doby laténské,
  se začíná hroutit.
 • 00:06:37 Tato významná centra,
 • 00:06:40 jejichž funkce do detailu
  stále není úplně vyjasněna,
 • 00:06:45 ale každopádně
  místa velikého významu,
 • 00:06:48 se ani nezdá,
  že by byla zpustošena, dobyta,
 • 00:06:53 i když v některých případech
  jsou takové náznaky.
 • 00:06:57 Ale spíše se zdá,
 • 00:06:59 že v rámci
  jakéhosi hospodářského úpadku
 • 00:07:01 byla opuštěna.
 • 00:07:03 Pak tedy nastává situace,
  jak už tady kolega naznačil,
 • 00:07:09 že ještě před oním
 • 00:07:11 historicky známým příchodem
  Markomanů do Čech,
 • 00:07:15 před tím slavným příchodem
  Marobuda s Markomany
 • 00:07:19 a vytvořením Marobudovy říše,
  tady už bylo poměrně husté,
 • 00:07:23 dokonce překvapivě husté,
  germánské osídlení,
 • 00:07:26 jehož nositeli
  byli nějací polabští Germáni.
 • 00:07:33 Osídlení,
  které zasáhlo i do oblasti Čech,
 • 00:07:37 které se nedlouho
  ještě před touto dobou
 • 00:07:40 považovaly
  za archeologicky chudé,
 • 00:07:43 speciálně do jižních Čech.
 • 00:07:45 Osídlení,
 • 00:07:46 které se rozšířilo
 • 00:07:48 i v oblastech pro zemědělství
  ne příliš příznivých.
 • 00:07:51 Dokonce i na Prachaticku
  máme nějaké nálezy.
 • 00:07:55 Takže se naskýtá úvaha,
 • 00:07:57 zda nebylo toto velice rané
  germánské osídlení
 • 00:08:00 motivováno
  třeba nějakou kontrolou,
 • 00:08:02 snahou po kontrole
  obchodních spojů, sůl, zlato
 • 00:08:06 nebo ovládnutím
  nějakých strategických spojnic.
 • 00:08:12 Archeologické nálezy,
 • 00:08:14 na kterých archeologie
  jako věda buduje tyto závěry,
 • 00:08:18 nemají takovou citlivost,
  aby se o nich dalo mluvit,
 • 00:08:21 že jsou z roku 12
  před naším letopočtem
 • 00:08:24 nebo z roku 8.
 • 00:08:25 Pokud sem Markomani
  přišli v roce 9,
 • 00:08:28 tak mezitím se tady udála
  závratná historická událost.
 • 00:08:31 Mluvíme
  o dvou úplně odlišných světech,
 • 00:08:34 přitom
  mezi nimi uplynuly 3 roky,
 • 00:08:36 které v archeologických nálezech
  nikdy nerozlišíme.
 • 00:08:39 Je taky pravda,
 • 00:08:41 že většinou to,
  co zachycují písemné prameny,
 • 00:08:44 jako odchod
  někoho odněkud někam,
 • 00:08:46 se týkají
 • 00:08:47 především špiček, bojovníků,
  nositele kmenové tradice,
 • 00:08:52 toho jádra.
 • 00:08:53 To neznamená,
 • 00:08:54 že se musí nezbytně
  úplně vysídlit celé obyvatelstvo.
 • 00:08:58 Malinko odbočím časově.
 • 00:09:01 Pardon,
  lidi na práci se hodí vždycky?
 • 00:09:04 Jednak,
 • 00:09:05 ale jsou třeba rozbory
  izotopů lidských koster
 • 00:09:09 na pohřebištích
  ze stěhování národů,
 • 00:09:12 kde opravdu ta velká stěhování
  bychom očekávali, která ukazují,
 • 00:09:16 že u nově příchozí kultury
  jsou kosterní pozůstatky
 • 00:09:20 z 30 - 50 procent autochtonní,
  to znamená,
 • 00:09:23 že se přejímá
  určitá vnější forma,
 • 00:09:26 takže se identifikuje
  například krojem, šperky, atd.,
 • 00:09:31 které se ocitnou v hrobech
  a které my dnes vidíme.
 • 00:09:35 Ještě je tady
  jeden zajímavý prvek,
 • 00:09:37 třeba v tom středním Podunají,
 • 00:09:40 tím myslím teď spíš to území
  moravsko-dolnorakousko-slovenské.
 • 00:09:44 Blíže k Dunaji.
 • 00:09:46 Tam zjevně sice dochází
 • 00:09:48 k jakémusi úpadku
  keltské civilizace,
 • 00:09:51 jako mocnosti
  centralizované struktury,
 • 00:09:53 nicméně obyvatelstvo
 • 00:09:55 přece jenom
  je i v nálezech méně početných,
 • 00:09:58 ale déle vidět.
 • 00:10:00 Také například
  sídlištní polohy doby římské
 • 00:10:04 jsou identické
  s těmi z doby laténské.
 • 00:10:06 To může být samozřejmě
  čirá shoda v tom,
 • 00:10:09 že obě kultury vyznávají
 • 00:10:11 velmi podobný způsob života,
  ekonomiky,
 • 00:10:13 a tudíž
  vyhledávají stejné polohy.
 • 00:10:16 Zároveň
  to ale může být i indicií,
 • 00:10:18 že v místech,
 • 00:10:19 kde Germáni
  zakládali svá sídliště,
 • 00:10:22 žádné 100 let neobdělávané
  prostory nebo pralesy nebyly.
 • 00:10:25 Takže určitým způsobem
  nejde očekávat,
 • 00:10:28 že by sem přicházeli
  do liduprázdné země.
 • 00:10:31 Dostáváme se k tomu,
  co nazýváme kolapsem.
 • 00:10:34 Přesně tedy
  přechod - pozdní latén,
 • 00:10:37 raná doba římská,
  nebo příchod Germánů.
 • 00:10:39 Tady si myslím,
 • 00:10:41 že jde
  o socio-ekonomický kolaps.
 • 00:10:44 To znamená,
  že opravdu ty struktury,
 • 00:10:47 ty jsi to, myslím si,
  velmi výstižně, nazval termínem,
 • 00:10:53 že se vyžily.
 • 00:10:54 To je jedna ze skutečností,
  kdy celý předchozí,
 • 00:10:59 velice efektivní,
  velice dynamický rozvoj
 • 00:11:04 dospěl až ke své hranice.
 • 00:11:07 Teď můžeme uvažovat,
  proč k té hranici dospěl,
 • 00:11:10 nebo co bylo důvodem,
  že přerod mohl nastat.
 • 00:11:15 Aby byl ten obraz
  ještě složitější, obraz vzniku,
 • 00:11:19 tak v tu dobu
  zároveň i expanduje římská říše
 • 00:11:22 z jihu do těchto končin,
 • 00:11:25 v podstatě
  do alpských oblastí,
 • 00:11:28 severně od Alp.
 • 00:11:29 V tu dobu
  se prakticky římská říše
 • 00:11:31 přeměňuje
  z čistě středomořské kultury
 • 00:11:34 v částečně
  celoevropskou kulturu.
 • 00:11:37 Někdy kolem přelomu letopočtu
 • 00:11:39 se tyto dvě sféry
  tady střetávají.
 • 00:11:42 Potom na dobu
  nějakých čtyř či pěti století
 • 00:11:45 se toto území stává rozhraním.
 • 00:11:48 Společným prostorem.
 • 00:11:50 Společným prostorem
  a zároveň rozhraním obou kultur.
 • 00:11:54 Proti germánským barbarům
 • 00:11:56 stála na jihu
  vyspělá říše římská.
 • 00:11:58 Aurea prima sata est aestas,
 • 00:12:01 quae vinice nulo,
  sponte sua, sine lege.
 • 00:12:09 Zkrátka civilizace.
 • 00:12:13 Právě ten
  velice intenzivní kontakt Germánů,
 • 00:12:17 nebo respektive
  toho germánského světa,
 • 00:12:20 s prostředím římským,
 • 00:12:22 se zcela pochopitelně odrazil
 • 00:12:24 v poměrně početných
  literárních pramenech.
 • 00:12:27 I když,
  mohli bychom ještě konstatovat,
 • 00:12:29 že jsou zde
  prameny ikonografické.
 • 00:12:32 Tak,
  jak Římané Germány zobrazovali.
 • 00:12:35 Tady bych zmínil
  Gaia Julia Caesara.
 • 00:12:39 Zápisky o válce galské.
 • 00:12:41 Tam jsou samozřejmě zmínky
  o germánských kmenech,
 • 00:12:45 které se pohybovaly či byly
  v dotyku s římskými aktivitami.
 • 00:12:50 To znamená,
  střední a dolní Porýní.
 • 00:12:53 To je jeden z autentických
  prvních pramenů.
 • 00:12:58 Mohli bychom zmínit
  samozřejmě i Casia Diona,
 • 00:13:02 který o Germánech hovoří též.
 • 00:13:04 A z pramenů,
  které patří období principátu,
 • 00:13:10 je asi tím nejdůležitějším
  Tacitus a jeho Germánia.
 • 00:13:16 Hovoří o jejich společnosti,
  jejich zvycích,
 • 00:13:20 od stolu až po lože,
  a též až po hrob.
 • 00:13:25 Takže to by byl asi jeden
  z důležitých pramenů.
 • 00:13:29 Když jste mluvil o ikonografii,
  jak je malovali?
 • 00:13:33 Oni je malovali nějak jinak?
 • 00:13:35 Ikonografie,
 • 00:13:36 tady bychom asi měli zmínit
  především prameny,
 • 00:13:40 které jsou dochovány.
 • 00:13:42 To znamená
  kamenné reliéfy kupříkladu,
 • 00:13:45 náhrobní stély,
  případně sarkofágy, nebo to,
 • 00:13:52 co je jedním
  z velkých důležitých pramenů,
 • 00:13:57 pokud hovoříme
  o válkách s Germány,
 • 00:14:00 tak to je sloup Marca Aurelia.
 • 00:14:02 Tam je i zobrazeno,
 • 00:14:04 těch velice intenzivních kontaktů,
  celá řada.
 • 00:14:08 A jistě, kolorované byly,
  to je skutečností.
 • 00:14:12 Ale
  ikonografická stránka věci...
 • 00:14:15 Mohli bychom začít
  u těch poměrně divokých barbarů,
 • 00:14:21 to znamená těch,
  v jejichž obličeji je vepsáno to,
 • 00:14:25 že nepatří
  k civilizovanému světu.
 • 00:14:29 Prosím, je to římský úzus,
  nechci to sunout jiným směrem.
 • 00:14:36 Až k těm,
  kteří mají svoji hrdost,
 • 00:14:41 těm,
  kteří jsou rovnocennými bytostmi,
 • 00:14:44 těm,
  kteří jsou pro Římany soupeřem,
 • 00:14:47 ale i partnerem.
 • 00:14:50 Římští legionáři vědí,
  co je kázeň.
 • 00:14:53 Právě táhnou na Germána.
 • 00:15:06 Schválně,
  koho byste tipovali na vítěze?
 • 00:15:12 On smrdí, žádám příplatek!
 • 00:15:18 Protestuji, je to nehygienické!
 • 00:15:23 Der, die, das!
 • 00:15:25 Germáni tady žili šest století.
 • 00:15:28 Vytvořili tady jistou kulturu,
  jistý civilizační prostor,
 • 00:15:33 ale sousedili přesně s Římany.
 • 00:15:35 Oni, jak se později mluvilo
  o Slovanech,
 • 00:15:38 o Češích a Němcích,
  že se spolu stýkali a potýkali,
 • 00:15:42 tak stejný vztah tady měli
  Germáni před námi s říší římskou.
 • 00:15:46 Ti se také stýkali a potýkali.
  Jak toto probíhalo?
 • 00:15:50 Je překvapivé,
 • 00:15:52 v jakém množství forem
  a v jaké intenzitě
 • 00:15:55 se tyto styky odehrávaly.
 • 00:15:57 Tady bychom mohli
 • 00:15:58 probírat jednotlivé kapitoly
  těchto styků
 • 00:16:01 a každá
  by vydala na hodně dlouho.
 • 00:16:04 Třeba v politice.
 • 00:16:05 Tady římská říše
 • 00:16:07 měla velice propracovaný systém
  vytváření závislosti.
 • 00:16:11 Začínalo to tím,
 • 00:16:12 že se snažili
  ovlivňovat germánskou nobilitu.
 • 00:16:16 Celá řada tzv. římských importů
  přicházela sem jako dary,
 • 00:16:20 v podstatě šlo
  o určitou formu korupce.
 • 00:16:23 Ale velice rádi vylákávali
  od nobility jejich děti,
 • 00:16:28 což bylo to nejlepší rukojmí
  pod záminkou jejich výchovy.
 • 00:16:33 To ale opravdu tak fungovalo.
 • 00:16:35 Příslušníci těchto rodin
  se pohybovali potom
 • 00:16:38 kolem císařského dvora,
  dostávali nejlepší vzdělání,
 • 00:16:42 měli možnost vojenské kariéry.
 • 00:16:44 To vidíme na tom,
 • 00:16:46 kolik germánských vůdců
  strávilo určitá léta v římské říši,
 • 00:16:51 dosáhlo tam vojenských hodností.
 • 00:16:53 To se týká samotného Marobuda,
 • 00:16:55 to se týká vítěze
  od Teutoburského lesa, Arminia,
 • 00:16:59 to se týká vůdce povstání Batavů,
  jménem Julius Civilis.
 • 00:17:04 Pořímštělá jména.
  I to o mnohém vypovídá.
 • 00:17:09 Až potom tedy po vytváření
 • 00:17:11 celých
  satelitních mocenských útvarů,
 • 00:17:14 pro něž se v německé literatuře
  ustálil pojem,
 • 00:17:17 myslím, že ne příliš vhodný,
  klientský stát,
 • 00:17:20 protože stát to určitě nebyl.
 • 00:17:22 Prostě mocenský útvar,
  závislý.
 • 00:17:25 Jeho klasickým příkladem
  je Vaniova říše
 • 00:17:27 na jihozápadním Slovensku,
 • 00:17:30 kam snad byly také
  přiděleny družiny
 • 00:17:33 poražených
  svržených markomanských vládců,
 • 00:17:36 Marobuda a Katvaldy,
 • 00:17:38 v raných dobách existence
  této říše.
 • 00:17:40 I,
  to už tady bylo naznačeno,
 • 00:17:43 Marobud velice umně,
 • 00:17:47 jistě i díky svým zkušenostem
  z let strávených v Římě,
 • 00:17:53 zachovával loajalitu
  vůči římské říši
 • 00:17:58 a vytvořil tady
 • 00:18:01 skutečně
  patrně s centrem v Čechách
 • 00:18:05 velice pozoruhodný
  mocenský útvar.
 • 00:18:08 Ovlivňování v oblasti politiky
 • 00:18:11 šlo dokonce
  až do takových případů,
 • 00:18:16 kdy poddaní
 • 00:18:18 nějakého barbarského vládce
  obviní,
 • 00:18:24 spolu se skupinou velmožů
  u Římanů,
 • 00:18:27 žádají jeho potrestání.
 • 00:18:29 Kvádský král
  se měl jmenovat Gaiobomar.
 • 00:18:33 A skutečně byl potom popraven.
 • 00:18:35 V pramenech není,
 • 00:18:37 zda sám
  cítě tak velkou autoritu Říma,
 • 00:18:41 se dostavil k císaři,
 • 00:18:42 patrně do Porolissa
  v severozápadní Dácii,
 • 00:18:45 nebo zda tam byl dopraven
  nespokojenými poddanými.
 • 00:18:49 Ale skutečně
  autorita římské říše u Germánů
 • 00:18:52 sahala takto daleko.
 • 00:18:54 Ty světy
  byly opravdu propojené.
 • 00:18:56 Nemůžeme si představit,
  že hranice římských provincií,
 • 00:19:01 to,
  čemu říkáme limes romanus,
 • 00:19:03 bylo cosi neprostupného,
 • 00:19:05 cosi,
  co znamenalo jakousi linii,
 • 00:19:10 kterou nebylo možné překročit,
  kterou nelze překročit.
 • 00:19:14 Tomu tak není.
 • 00:19:16 Pochopitelně,
  že, vnímáno římským prostředím,
 • 00:19:21 římským světem,
  ta hranice byla velice výrazná.
 • 00:19:27 Opravdu šlo o to,
 • 00:19:29 jakým způsobem dané území
  bylo spravováno.
 • 00:19:34 Jak ho vnímali samotní Římané.
 • 00:19:38 Z hlediska Germánů
 • 00:19:40 jistě to v tomto ohledu
  žádný zásadní problém nebyl.
 • 00:19:44 Myslím si,
 • 00:19:46 že oba tyto světy
  byly provázány.
 • 00:19:48 To je skutečností.
 • 00:19:50 Je to patrné pochopitelně
  i z mnoha konkrétních nálezů.
 • 00:19:55 To jest předmětů,
  kterým můžeme říkat importy,
 • 00:20:00 ať už jsou to opravdu
  předměty dovezené,
 • 00:20:02 nebo jsou to subsidie,
 • 00:20:04 to,
 • 00:20:06 co podporovalo římské zájmy
  v dané oblasti.
 • 00:20:09 To právě v oblastech,
  které byly pro Řím důležité.
 • 00:20:13 V těch oblastech,
  v těch kmenových společenstvích,
 • 00:20:17 jež byla natolik výrazná,
 • 00:20:20 že se sem
  i pozornost Římanů zaměřovala.
 • 00:20:24 A kteří potenciálně,
  když to bereme ze strany Germánů,
 • 00:20:29 byli natolik silní,
 • 00:20:31 že mohli do značné míry
  ovlivnit dění
 • 00:20:36 i ve světě římském.
 • 00:20:41 Bylo to mnoho let nerozhodně,
 • 00:20:43 ale nakonec
  barbarští Germáni zvítězili.
 • 00:20:49 Hurá!
 • 00:20:53 Kdo by to byl čekal?
  Je to rozhodně poučné.
 • 00:20:59 Mňam!
 • 00:21:05 Ono právě,
  že by bylo asi korektní,
 • 00:21:08 přece jenom
  těch 6 století rozčlenit.
 • 00:21:11 Není to
  stejná etapa po celou dobu.
 • 00:21:15 První dvě, dvě a půl století,
 • 00:21:17 to jsou poměrně nestabilní
  kmenová náčelnictva
 • 00:21:22 v sousedství velkého bratra.
 • 00:21:25 Je jasné,
 • 00:21:26 že přestože ty interakce
  mají všelijakou podobu
 • 00:21:30 od obchodních, přes politické,
 • 00:21:33 i občasné střety,
  u kterých řinčely zbraně,
 • 00:21:37 tak určitě
  jsou dominovány Římem.
 • 00:21:41 Od krize římské říše
  ve 3. století
 • 00:21:45 se miska vah jaksi vyrovnává.
 • 00:21:49 Spíš jsme svědky toho,
 • 00:21:51 že na jedné straně sice
  se udržují obchodní kontakty
 • 00:21:55 u společenských špiček,
 • 00:21:59 u kmenových elit
 • 00:22:00 vidíme i nadále přítomnost
 • 00:22:02 nesmírně
  bohatých hrobových výbav,
 • 00:22:05 které určitě mají souvislost
  s politicky motivovanými dary.
 • 00:22:10 Na druhé straně vidíme,
 • 00:22:12 že stále častěji
  je území římských provincií
 • 00:22:15 ve střední Evropě napadáno,
  ze strany především třeba Kvádů,
 • 00:22:19 ale nejenom nutně Germánů,
  třeba i Sarmatů.
 • 00:22:22 Jsou na to
  i epigrafické prameny,
 • 00:22:25 kdy proti těm lotrům
 • 00:22:26 se nařizuje budovat
  další strážní věže atd.
 • 00:22:30 To znamená,
 • 00:22:31 že se Řím ocitá
  v jakési defenzivě.
 • 00:22:34 Poslední dvě století
  celé germánské éry
 • 00:22:37 jsou o tzv. kataklyzmatu,
 • 00:22:41 kdy v podstatě to napadání
 • 00:22:43 už nemá povahu pohraničních
  nebo příhraničních konfliktů
 • 00:22:47 a vpádu lotrů,
  ale tam už v podstatě je to,
 • 00:22:50 čemu říkáme stěhování národů.
 • 00:22:52 To v podstatě to celé postaví
  do úplně jiného světla.
 • 00:22:56 Já bych k té první části,
  to znamená k té nejstarší fázi,
 • 00:23:01 řekl ještě jednu věc.
 • 00:23:02 To myslím, že i posluchač,
 • 00:23:04 který nezbytně
  se nemusí orientovat
 • 00:23:07 v těchto historických reáliích,
 • 00:23:10 umí možná i paralelizovat
  s některými dnešními příklady
 • 00:23:14 z mezinárodní politiky,
  z geopolitické scény.
 • 00:23:18 To jsou opravdu
  poměrně drobné útvary
 • 00:23:21 ve stínu
  velmi silného partnera.
 • 00:23:23 Takže je tam jasné,
 • 00:23:25 že je tam
  určitá limitovaná autonomie
 • 00:23:28 zahraničně-politického rozhodování,
 • 00:23:31 řekl bych,
  že výrazně omezená.
 • 00:23:33 Samozřejmě,
  jsou i potom konkrétní doklady,
 • 00:23:36 kdy se třeba císař Antonius Pius
  na minci pochlubí tím,
 • 00:23:40 že Kvádům ustavil krále,
  určitě to nebyl jediný případ.
 • 00:23:44 Určitě
  se to netýkalo jenom Kvádů.
 • 00:23:46 Určitě se to také netýkalo
  všech kvádských náčelníků,
 • 00:23:50 to znamená,
  že to nejde generalizovat tak,
 • 00:23:53 že tady po tři staletí
 • 00:23:55 Řím neustále jmenuje
  jednoho náčelníka za druhým.
 • 00:23:58 Nicméně to odráží minimálně to,
  že to úzus určité bylo.
 • 00:24:02 Také
  na počátku markomanských válek,
 • 00:24:04 co už tady kolega zmiňoval,
 • 00:24:06 se kmenoví náčelníci
 • 00:24:08 dostavovali k místodržiteli
  sousední provincie Panonie,
 • 00:24:12 aby rozřešil jejich problémy,
 • 00:24:14 aby jim vyhověl
 • 00:24:15 v jejich
  vnitrogermánských požadavcích.
 • 00:24:18 Určitým způsobem cítili i tlak,
 • 00:24:20 že by se možná radši usadili
  na té římské půdě,
 • 00:24:24 než zůstali tady
  severně od Dunaje,
 • 00:24:26 vystaveni poměrně snadným vpádům
  severnějších Germánů.
 • 00:24:31 Ale já bych určitě nepodceňoval
  ani ten ekonomický aspekt.
 • 00:24:36 Už jenom z toho důvodu,
 • 00:24:38 že k tomu archeologie
  relativně snáze nachází
 • 00:24:41 vysvětlitelné jevy
  i ve svých pramenech.
 • 00:24:44 To znamená,
  že například na Slovensku,
 • 00:24:47 na Moravě, v Dolním Rakousku,
  neexistuje germánská osada,
 • 00:24:51 ve které by se nenašly výrobky
 • 00:24:53 provinciálních
  hrnčířských center.
 • 00:24:56 Řádově řekněme,
 • 00:24:57 že ve výši
  10 - 20 procent kuchyňské výbavy,
 • 00:25:00 pokud můžeme to,
  co tam nacházíme v těch střepech,
 • 00:25:03 pokládat za kuchyňskou výbavu,
 • 00:25:06 ve velmi generalizovaném
  pohledu asi ano,
 • 00:25:09 tak je cizího původu.
 • 00:25:11 To znamená,
 • 00:25:12 že je tam
  velmi vysoká míra infiltrace
 • 00:25:15 z jiné kulturní sféry.
 • 00:25:16 Na druhé straně
  například nevidíme,
 • 00:25:19 až na velmi specifické výjimky
  mladší doby římské,
 • 00:25:22 na Slovensku
  nevidíme žádné ovlivnění
 • 00:25:25 ze strany architektury.
 • 00:25:26 V podstatě my dokonce
 • 00:25:28 v germánském osídlení
  doby římské
 • 00:25:30 ani nejsme schopni rozeznat,
  kde žili kmenoví náčelníci,
 • 00:25:34 kteří ve svých hrobech
  měli stříbrné nádoby,
 • 00:25:37 bronzové nádoby, šperky, apod.
 • 00:25:39 Na sídlištích vidíme nadále
  pořád tu stejnou zástavbu.
 • 00:25:43 Sídliště spíše odráží
  velmi homogenní, společenskou,
 • 00:25:46 zemědělskou strukturu.
 • 00:25:48 Nicméně to obchodování
 • 00:25:50 se určitě nějakým způsobem
  odehrávalo.
 • 00:25:53 My se domnívámem
  nebo já se osobně domnívám,
 • 00:25:56 že asi
  to nelze si představit tak,
 • 00:25:58 že lépe fungující
  germánská rodina
 • 00:26:00 se o víkendu
  nebo na výroční trh
 • 00:26:02 sama vypravila
  někam na provinciální území.
 • 00:26:05 Nejspíš
  tato kmenová náčelnictva
 • 00:26:08 byla organizována
  poměrně hierarchicky,
 • 00:26:10 to znamená,
 • 00:26:12 že redistribuovala
 • 00:26:13 nabyté produkty
  na římském území
 • 00:26:15 uvnitř svých článků.
 • 00:26:17 Svědčí pro to i to,
 • 00:26:19 že v každé germánské poloze
  jsou ty střepy stejné.
 • 00:26:22 Nevidíme v tom
  moc individualizovaného prvku.
 • 00:26:26 Například v hrobových nálezech
  zase vidíme u vrstvy bojovníků,
 • 00:26:30 což by asi byla
 • 00:26:32 taková ta
  páteřní skupina společnosti,
 • 00:26:35 tam zase vidíme
  určité typy bronzových nádob,
 • 00:26:38 které se velmi výrazně opakují.
 • 00:26:40 Dokonce se to
  netýká našeho území,
 • 00:26:43 ale území dnešního Německa.
 • 00:26:45 Dále jsou doloženy i případy,
 • 00:26:47 kdy se půlily nebo čtvrtily
  římské bronzové nádoby
 • 00:26:51 a množství kovu
  se rozdělovalo mezi družiníky,
 • 00:26:54 aby všichni byli naděleni stejně.
 • 00:26:57 Tady ta
  nestabilní kmenová náčelnictva
 • 00:27:00 jsou velmi závislá na tom,
  aby náčelník byl úspěšný,
 • 00:27:03 aby měl svým lidem co dávat.
 • 00:27:05 Rozdat.
 • 00:27:06 Svým způsobem
  asi výrazem úspěchu
 • 00:27:09 je i přicházející množství
  římských výrobků.
 • 00:27:12 Pokud jde o hospodářské styky,
 • 00:27:15 tak velice zajímavým případem
  je přenos celé technologie.
 • 00:27:19 V durynském Haarhausenu
  byly objeveny pece
 • 00:27:22 budované nebo postavené
  na římský způsob,
 • 00:27:25 produkující římskou keramiku.
 • 00:27:28 Pokud jde o tento případ,
 • 00:27:31 tak zřejmě jde o přesídlení
  přímo provinciálních řemeslníků
 • 00:27:36 asi po pádu předsunuté linie,
  limitu římského,
 • 00:27:39 v polovině 3. století
  pod náporem Alamanů.
 • 00:27:43 V jiných případech
  zřejmě jde o produkci
 • 00:27:47 na kruhu
  točené keramiky germánské,
 • 00:27:50 jejíž technologie
 • 00:27:52 byla také převzata
  z římské říše,
 • 00:27:55 ale realizována byla
  ta produkce samotnými barbary,
 • 00:28:00 Germány.
 • 00:28:02 Konkrétně velká centra
  takovéto keramické produkce
 • 00:28:06 jsou v oblasti kultury
  v Polsku,
 • 00:28:09 Igolomia Nowa huta u Krakowa.
 • 00:28:14 Nebo i na Moravě,
  kde na rozdíl od Čech, bohužel,
 • 00:28:17 na Moravě máme celou řadu
  hrnčířských pecí,
 • 00:28:20 produkujících
  v germánském prostředí
 • 00:28:23 na kruhu točenou keramiku,
 • 00:28:25 což zřejmě představuje
  ovlivnění z římské říše.
 • 00:28:28 Jinak ta římská hranice
  je skutečně pozoruhodný fenomén.
 • 00:28:32 Caesar
 • 00:28:34 už v polovině
  posledního století před Kristem
 • 00:28:37 ji upevnil na Rýnu.
 • 00:28:38 Potom,
  do konce starého letopočtu,
 • 00:28:41 byla hranice Říma
  nebo moc Říma
 • 00:28:43 posunuta od jihu až k Dunaji.
 • 00:28:45 Potom za Flávijovců,
  v 2. polovině 1. století,
 • 00:28:48 byla
  strategicky nepříznivá hranice
 • 00:28:51 mezi horním Rýnem
  a horním Dunajem,
 • 00:28:54 vytvářející
  téměř pravý úhel,
 • 00:28:56 poněkud zaokrouhlena, zkrácena,
 • 00:28:59 vytvořením pásu limitního,
  procházejícího vrchovinami,
 • 00:29:03 Odenwaldem, vrchovinou Taunus,
  po řece Mohanu, po Neckaru.
 • 00:29:08 Po celém tomto limitu,
  který měl celou řadu úseků,
 • 00:29:13 který třeba v předsunuté části,
  v Récii,
 • 00:29:18 nakonec ve 3. století
 • 00:29:20 dostal podobu
  jakési čínské zdi,
 • 00:29:22 tedy kamenné hradby
 • 00:29:24 táhnoucí se
  v délce 166 kilometrů.
 • 00:29:27 Takže tam všude
  byly opěrné body vojenské,
 • 00:29:31 ale také provázené dílnami
 • 00:29:36 produkujícími
  pro potřeby vojska.
 • 00:29:39 Byla tam i tržiště,
 • 00:29:41 která
  byla navštěvována barbary.
 • 00:29:46 Král Marobud měl mezi Germány
  výjimečné postavení.
 • 00:29:49 Dětství strávil
  jako rukojmí v Římě,
 • 00:29:52 na dvoře císaře Augusta.
 • 00:29:53 Dostalo se mu nejlepší výchovy,
  včetně umění vést válku.
 • 00:29:57 Proto se
  po návratu k Markomanům
 • 00:30:00 stal jejich náčelníkem.
 • 00:30:02 Připojily se k němu
  i ostatní germánské kmeny.
 • 00:30:05 Vznikl tak kmenový svaz
  s centrem ve středních Čechách,
 • 00:30:08 který se stal
  jediným konkurentem Říma,
 • 00:30:11 severně od Dunaje.
 • 00:30:16 Marobudovo sídlo,
 • 00:30:18 Marobudova říše je zmiňována
  v Tacitových letopisech.
 • 00:30:21 Píše o ní Velleius Paterculus
 • 00:30:24 jako poměrně autentický svědek
  té doby.
 • 00:30:27 Je tam
  zmiňováno Marobudovo sídlo,
 • 00:30:30 kam
  přicházejí římští obchodníci.
 • 00:30:32 Je zmiňována
  i početná Marobudova družina.
 • 00:30:37 To všechno se stalo podnětem
  najít tuto lokalitu.
 • 00:30:42 Řada badatelů
 • 00:30:44 před uskutečněním
  jakýchkoli výzkumů
 • 00:30:48 už vyslovovala názor,
 • 00:30:50 kde by to Marobudovo sídlo
  mohlo být.
 • 00:30:53 Josef Ladislav Píč se domníval,
  že by to mohly být Strakonice,
 • 00:30:57 geograf Jiří Král,
  že je to Závist.
 • 00:30:59 To byla právě doba,
  kdy byla ještě představa,
 • 00:31:02 že oppida
  dožila příchodu Markomanů,
 • 00:31:07 že byla v podstatě dobyta.
 • 00:31:09 Pak bylo snadnější si představit,
 • 00:31:12 že na některém z dobytých oppid
 • 00:31:14 také vzniklo
  nové mocenské centrum.
 • 00:31:17 Dokonce asi nepochybím,
  když řeknu,
 • 00:31:22 že začátek
  systematického výzkumu Závisti
 • 00:31:25 v roce 1962 nebo 1963
 • 00:31:28 byl trochu ještě motivován
  stále tou myšlenkou ověřit,
 • 00:31:32 zda to bylo či nebylo
  Marobudovo sídlo.
 • 00:31:35 Po desetiletí výzkumu,
  který se odehrál tam i jinde,
 • 00:31:39 můžeme říci,
 • 00:31:41 že spolehlivě Marobudovo sídlo
  v Čechách nalezeno nebylo.
 • 00:31:45 Dokonce se zdá,
 • 00:31:47 že nebylo
  ani na žádném opevněném místě.
 • 00:31:50 To zcela by souhlasilo
  s dnešním konceptem,
 • 00:31:54 že ta oppida již neexistovala,
  a s tím, že víme,
 • 00:31:59 že Germáni hradiště,
  opevněná místa, nestavěli.
 • 00:32:02 Když připustíme,
  je to velice pravděpodobné,
 • 00:32:08 že ústředí Marobudovy říše
  přece jenom byly Čechy,
 • 00:32:12 nezbývá, než se domnívat,
 • 00:32:14 že jeho sídlo
  bylo někde v rovině
 • 00:32:16 a že možná ani nebylo
  příliš opevněno.
 • 00:32:21 Důležitou součástí
  Marobudovy říše byli bojovníci.
 • 00:32:25 Z písemných pramenů víme,
 • 00:32:27 že jich v celé říši
  bylo přes 70 000.
 • 00:32:30 Převážně to byli bojovníci pěší,
  kteří měli meč nebo kopí.
 • 00:32:36 Existovali ovšem také
  bojovnici na koních.
 • 00:32:39 A právě
  z archeologických nálezů
 • 00:32:42 se nám podařilo doložit
  několik těchto bojovníků.
 • 00:32:46 Řada z nich
  byla pohřbena právě zde,
 • 00:32:49 na pohřebišti u Dobřichova.
 • 00:33:00 Šest století je šest století.
 • 00:33:02 Co tady po sobě Germáni
  hmatatelného zanechali,
 • 00:33:06 abychom věděli, že tu byli?
 • 00:33:09 Pohřebiště, především.
 • 00:33:12 Nekropole.
 • 00:33:14 Ten hlavní fond
  archeologického materiálu
 • 00:33:17 je stále z pohřebišť.
 • 00:33:19 Jsou to pohřebiště,
 • 00:33:21 kde vládne
  žárové pohřbívání zcela,
 • 00:33:24 téměř bez výjimky,
  ve starší době římské.
 • 00:33:27 Pouze nobilita, a to se netýká,
 • 00:33:32 protože z Čech máme
  velice málo takových příkladů,
 • 00:33:36 z Moravy, pokud vím,
  ze starší doby římské,
 • 00:33:39 žádný klasický hrob
 • 00:33:41 nebo velice nejistý hrob
  nobility,
 • 00:33:44 ale v širší oblasti Germánie
  je takových hrobů více.
 • 00:33:48 To nebyla vrstva královská,
  to byla taková vyšší nobilita,
 • 00:33:52 ale početnější,
 • 00:33:53 která svoji výlučnost
  demonstrovala i tím,
 • 00:33:56 že své pozůstalé nespalovala,
  nepraktikovala kremaci,
 • 00:34:01 ale pohřbívala nespálená těla.
 • 00:34:04 Takže takovéto hroby tady máme,
  to jsou ty výjimky.
 • 00:34:07 Ale jinak jsou to
  pohřebiště žárová vesměs.
 • 00:34:10 Pouze potom,
  v mladší době římské,
 • 00:34:13 to znamená v 3. a 4. století,
 • 00:34:15 se objevují takové menší,
  alespoň v Čechách,
 • 00:34:18 některé menší skupiny hrobů
  kostelových.
 • 00:34:21 Pokud jde o sídliště,
  tady vždycky, pokud jde o Čechy,
 • 00:34:25 litujeme,
  že nemáme takové výsledky,
 • 00:34:29 jako v některých jiných oblastech
  Germánie,
 • 00:34:32 jako třeba
  při jižním pobřeží Severního moře
 • 00:34:35 nebo i v Braniborsku,
  v Lužici.
 • 00:34:38 O čem mluvím?
 • 00:34:39 O tom,
 • 00:34:41 že tam jsou zachyceny
  celé vesnice,
 • 00:34:43 dokonce vymezené,
  s oplocenými usedlostmi,
 • 00:34:46 kde přesně víme,
 • 00:34:48 jakého typu byly stavby
  v rámci usedlosti,
 • 00:34:52 tudíž,
 • 00:34:53 jak usedlost
  fungovala hospodářsky,
 • 00:34:55 kolik asi měla obyvatel,
  kolik celá vesnice měla obyvatel.
 • 00:34:59 Tady bohužel na sídlištích
  máme jenom fragmenty.
 • 00:35:02 Klasickým příkladem sídliště,
 • 00:35:04 které se objeví
  na nějakém seznamu nálezů,
 • 00:35:07 je polozemnice
  nebo několik polozemnic,
 • 00:35:09 plus nějaké sídlištní jámy.
 • 00:35:11 To znamená
 • 00:35:13 jeden z typů
  staveb zahloubených,
 • 00:35:16 které potom jsou vyplněny
  okolní hlínou,
 • 00:35:19 ve které je vždycky
  i nějaká organická příměs,
 • 00:35:22 takže se
  při archeologickém výzkumu
 • 00:35:25 krásně vyrýsují,
  je snadné je najít.
 • 00:35:27 Při záchranných výzkumech
 • 00:35:29 většinou právě zachycujeme
  tyto polozemnice.
 • 00:35:32 Ale snad teprve teď
  budeme mít zpracováno
 • 00:35:35 jedno sídliště
  ze starší doby římské,
 • 00:35:38 Mlékojedy, severně od Prahy.
 • 00:35:40 Dokonce v souvislosti
  s jedním pohřebištěm, s Těšicemi,
 • 00:35:46 to je také ojedinělý případ,
 • 00:35:48 že máme dvojici,
  pohřebiště a sídliště.
 • 00:35:50 V Mlékojedech
 • 00:35:52 jenom jedna malá část
  byla narušena,
 • 00:35:54 ale byl to zase takový
  hodně rychlý záchranný výzkum,
 • 00:35:58 takže tam se nemohlo
  do všech detailů.
 • 00:36:01 U nás tedy ten stav sídlišť
  takový není, ale máme jiné,
 • 00:36:04 právě třeba z těch pohřebišť
 • 00:36:06 známe celou úroveň tehdejšího
  germánského obyvatelstva.
 • 00:36:10 Takže per analogiam
  tady můžeme mnoho předpokládat,
 • 00:36:14 že tady bylo,
  pouze to nedovedeme zachytit,
 • 00:36:17 protože ta kultura
 • 00:36:18 je na stejné úrovni
  jako v oblastech,
 • 00:36:21 kde třeba máme
  takovéto vynikající výsledky
 • 00:36:24 sídlištní archeologie.
 • 00:36:26 Je to tedy spíš otázka
  podmínek pro bádání,
 • 00:36:29 okolností výzkumu atd.
 • 00:36:33 Chtěl bych vám ukázat
 • 00:36:36 jednu popelnici
  z Dobřichova-Pičhory,
 • 00:36:38 v níž byly uloženy
  ostatky germánských bojovníků.
 • 00:36:42 Podíváme se například na zbraně.
 • 00:36:45 Do takových popelnic
  se vkládaly meče,
 • 00:36:49 proto jsou takové zkroucené,
  aby se to do té nádoby vešlo.
 • 00:36:56 K dalším součástem výzbroje
  germánských bojovníků
 • 00:37:00 patřila kopí,
 • 00:37:03 z nichž se nám zachovaly
  hroty železných kopí.
 • 00:37:09 Některá byla celá,
 • 00:37:11 ta se vkládala nad popelnice,
  nebo pod popelnice.
 • 00:37:16 Některá byla zase deformovaná,
  aby se tam vešla, a také proto,
 • 00:37:20 aby je nemohl
  už nikdo jiný používat.
 • 00:37:23 Většina předmětů,
 • 00:37:24 které se nám zachovaly
  ze žárových hrobů,
 • 00:37:27 jsou ve velmi špatném stavu,
  protože prošly žárem, kremací.
 • 00:37:31 Nebožtík byl položen na hranici
 • 00:37:33 a předměty jeho denní potřeby,
  šperk, zbraně,
 • 00:37:36 byly pak přiloženy na tu hranici
 • 00:37:38 a v podstatě v tom ohni
  byly velmi poškozeny.
 • 00:37:43 Jak došlo k tomu,
 • 00:37:45 že přišli praotec Čech
  se svými slovanskými Čechy
 • 00:37:49 a že odsud zmizeli Germáni?
 • 00:37:51 Opět ptám se,
  protože to občana zajímá nejvíc,
 • 00:37:57 mě taky,
 • 00:37:58 jestli to bylo bojové
 • 00:38:00 nebo opět
  mírumilovné přestěhování
 • 00:38:03 v rámci stěhování národů.
 • 00:38:05 Germáni odešli a přišli Slované.
 • 00:38:08 Nikoliv tedy na panenské území,
 • 00:38:10 ale na území
  zpracované mnoha generacemi
 • 00:38:14 jiných kmenů a jiných etnik.
 • 00:38:18 To se společně s vámi
  ptá i celý obor,
 • 00:38:22 protože to je
  zase ten případ toho,
 • 00:38:24 čím jsme začali,
 • 00:38:26 že přechodná období
  jsou v archeologických pramenech
 • 00:38:29 extrémně obtížně luštitelná.
 • 00:38:32 Určitě takové nejvýraznější
 • 00:38:34 závěrečné germánské osídlení
  u nás
 • 00:38:37 se týká Langobardů,
 • 00:38:39 které někdy kolem poloviny,
  po polovině 6. století,
 • 00:38:43 postupně vyznívá.
 • 00:38:45 Pak se objeví
  nejstarší slovanské.
 • 00:38:49 Já už nejsem specialista
  na slovanské osídlení,
 • 00:38:53 ona i ta slovenská archeologie
 • 00:38:55 není provázaná úplně
  s tou archeologií germánskou.
 • 00:38:59 V tomhle třeba
 • 00:39:00 německá archeologie
  je trošku jinak strukturovaná,
 • 00:39:04 protože tam to merovejské období
  pak prorůstá
 • 00:39:07 až do časného středověku.
 • 00:39:09 Já nevím o tom,
 • 00:39:10 že by byl archeologicky
  doložen nějaký výraznější,
 • 00:39:14 přímý kontakt,
 • 00:39:15 pokud to
  lze vůbec takto doložit,
 • 00:39:18 mezi nejstaršími Slovany
  a Germány.
 • 00:39:21 Co se týká už potom
  třeba i přejímání
 • 00:39:23 nějakých kulturních projevů,
 • 00:39:26 ať už třeba ve formě
 • 00:39:28 nějakých nálezových kategorií
  šperků apod.,
 • 00:39:31 to si myslím také,
  že úplně doloženo není.
 • 00:39:34 Možná se občas objeví něco,
  co může být jako reminiscence,
 • 00:39:38 ale spíš si myslím,
 • 00:39:40 že je to vždycky
  ve vztahu k střednímu Podunají.
 • 00:39:43 To znamená,
 • 00:39:44 že přes z Byzanc
 • 00:39:45 nebo přes avarské prostředí
  zprostředkovávané...
 • 00:39:49 Případně křesťanské.
 • 00:39:51 Ano, dozvuky antické kultury,
 • 00:39:53 nikoli přímá vazba na Germány,
  kteří osídlovali naše území.
 • 00:39:57 V Čechách
  je to celé období římské
 • 00:40:00 ve znamení odchodu.
 • 00:40:02 Na začátku překvapivá hustota,
 • 00:40:05 už v tom
  předmarkomanském období,
 • 00:40:09 překvapivá hustota osídlení.
 • 00:40:11 A potom
  zvláště v době Marobudovy říše,
 • 00:40:15 někdy v prvních desetiletích
  1. století,
 • 00:40:17 až do poloviny 1. století.
 • 00:40:19 Potom,
  jakoby to osídlení sice zvolna,
 • 00:40:22 ale stále řídne.
 • 00:40:24 My to můžeme
  různě interpretovat.
 • 00:40:26 Víme,
 • 00:40:28 že v průběhu 1. století
  se sídla Kvádů
 • 00:40:32 na Slovensku rozšířila
  až po dolní tok Hronu,
 • 00:40:36 v době markomanských válek
  potom přichází Germáni
 • 00:40:40 až na východní Slovensko,
 • 00:40:42 ale spíše
  tedy z oblasti Polska.
 • 00:40:45 Tam asi došlo k posunu
  Markomanů na Moravu,
 • 00:40:50 odkud zase odešli Kvádové.
 • 00:40:53 Tam ale nedovedeme rozlišit
  archeologicky ty kmeny.
 • 00:40:56 Jenom by bylo možné,
 • 00:40:58 že to osídlení markomanské
  v Čechách prořídlo
 • 00:41:01 díky rozšíření Germánie.
 • 00:41:03 To byla tedy východní hranice
  celé Germánie,
 • 00:41:06 to dolní Pohroní.
 • 00:41:09 Potom máme markomanské války,
  v 2. polovině 2. století.
 • 00:41:14 Decimování obyvatelstva,
  přechod části našich barbarů,
 • 00:41:22 Markomanů a Kvádů
  na zpustošené území provincií,
 • 00:41:26 kde sami se chtějí usadit,
  nebo Římané je tam usazují.
 • 00:41:30 Nebo Římané dokonce
  v rámci mírových smluv
 • 00:41:34 si vyžádají
  určité pomocné oddíly.
 • 00:41:36 To všechno
  jsou ty mechanismy řídnutí,
 • 00:41:39 těch odchodů,
  v polovině 3. století.
 • 00:41:41 Potom víme o tom,
  že za císaře Galliena,
 • 00:41:46 což byl syn Valeria,
 • 00:41:49 Gallienus usadil část Markomanů
  s jakýmsi králem Atallem
 • 00:41:56 na území provinciální
  v horní Panonii.
 • 00:42:02 Na konci 4. století
 • 00:42:06 máme zajímavý pramen
  hagiografického rázu,
 • 00:42:10 Život svatého Ambrože.
 • 00:42:12 Dočítáme se,
 • 00:42:14 že jakási choť
  markomanského vládce
 • 00:42:21 jménem Fritigil,
 • 00:42:24 byla italským křesťanem
  získána pro novou víru,
 • 00:42:28 vyprávěním
  o životě svatého Ambrože,
 • 00:42:31 milánského biskupa.
 • 00:42:33 Že k němu poslala poselstvo.
  Žádala jej o poučení ve víře.
 • 00:42:39 On ve formě dopisu
  jí poslal jakýsi katechismus.
 • 00:42:42 Prý ji přiměl k tomu,
 • 00:42:46 aby její manžel
  zachovával s Římany mír.
 • 00:42:49 Ona dokonce svého manžela
  přiměla k tomu,
 • 00:42:52 že se Římanům poddal tou formou,
 • 00:42:55 že přesídlil
  na území provinciálních Čech.
 • 00:42:58 Tohle byly všechny
  mechanismy odchodů.
 • 00:43:01 Kolega tady zmínil
  přitažlivost provincií
 • 00:43:04 po zhroucení
  především tedy Západořímské říše,
 • 00:43:08 kam Germáni odcházejí.
 • 00:43:10 Čechy se nepochybně
  velice vyprázdnily
 • 00:43:13 do konce germánského osídlení.
 • 00:43:15 Víme to i proto,
 • 00:43:17 že první Slované
 • 00:43:19 osídlují v podstatě
  jenom ty nejúrodnější oblasti.
 • 00:43:22 Datování příchodu Slovanů
  je dneska ve velké diskusi.
 • 00:43:27 Pohybuje se to
  v průběhu 6. století.
 • 00:43:29 Dříve jsme věřili
  na první půli 6. století,
 • 00:43:32 teď je to někdy zpochybňováno,
 • 00:43:34 druhá třetina,
  až do sklonku 6. století,
 • 00:43:37 jsou i některé
  extrémně jiné názory.
 • 00:43:40 To by byla jiná problematika.
 • 00:43:42 Faktem ale je,
 • 00:43:44 že některá,
  třeba v jižních Čechách, území,
 • 00:43:47 která jsou tak příznivá
  pro osídlení,
 • 00:43:50 že se to příliš neliší
  od té klasické ekumeny,
 • 00:43:53 od nejúrodnějších oblastí,
  zůstávají neosídlena.
 • 00:43:56 Tedy prvních Slovanů,
 • 00:43:58 kteří asi přicházejí
  v první vlně
 • 00:44:00 severně od karpatského oblouku
 • 00:44:02 a pronikají
  potom moravskou bránou,
 • 00:44:05 do Čech Trstenickou stezkou
  od severovýchodu,
 • 00:44:08 těch asi bylo poměrně málo.
 • 00:44:10 A pak až nějaké další vlny,
 • 00:44:11 ale to už je
  zase jiná problematika.
 • 00:44:14 Tady byl jistý problém,
  když se zjistilo,
 • 00:44:16 že tady před Slovany
  byli Germáni,
 • 00:44:19 protože do jisté míry
  v národním zájmu bylo,
 • 00:44:22 aby to obyvatelstvo
  bylo autochtonní,
 • 00:44:24 aby sem opravdu
  přišel praotec Čech,
 • 00:44:26 aby ta země
  byla opravdu panenská,
 • 00:44:29 protože jsme to měli
  jaksi dáno soupeřením s Němci.
 • 00:44:32 Jak byla tato historie
  používána v moderní době,
 • 00:44:37 době nacionalismu
 • 00:44:40 a nacionalismu jak z naší strany,
  tak z německé?
 • 00:44:44 Já jsem tady zmínil
  vývoj v české vědě,
 • 00:44:48 kdy možná to mělo do jisté míry
  takový obranářský ráz,
 • 00:44:53 to zdůraznění
  starobylosti slovanského osídlení.
 • 00:44:56 V německé vědě
  se na konci minulého století
 • 00:45:00 začala uplatňovat vyloženě
  nacionalistická tendence.
 • 00:45:05 Předminulého spíš.
 • 00:45:06 Předminulého století.
 • 00:45:08 Jejím
  nejpříznačnějším představitelem
 • 00:45:14 byl Gustaf Kossinna
 • 00:45:16 se svojí metodou
  sídelní archeologie.
 • 00:45:19 Tam prvně
  se objevila představa,
 • 00:45:21 že určitý
  uzavřený archeologický celek,
 • 00:45:24 kultura nebo skupina,
  že odpovídá území etnika.
 • 00:45:27 Že lze od horizontu časového,
 • 00:45:31 kdy na určitém území
 • 00:45:33 je to etnikum fixováno
  historickými zprávami,
 • 00:45:37 archeologickými metodami
  sledovat zpětně, retrospektivně,
 • 00:45:41 jeho nepsanou historii,
  jeho nepsané dějiny.
 • 00:45:45 To by bylo možné
  všechno akceptovat
 • 00:45:47 v rámci nějakého
  rozumného časového horizontu,
 • 00:45:51 kontrolovatelného,
  lépe doložitelného.
 • 00:45:54 V tomto případě,
  v případě Kossinnovy školy,
 • 00:45:58 to bylo naprosto
  absolutizováno hluboko do pravěku,
 • 00:46:02 takže se došlo k tomu,
 • 00:46:04 že počátky Germánů by měly být
 • 00:46:06 někde
  v horizontu mladého neolitu,
 • 00:46:09 že by vznik Germánů
 • 00:46:11 měl být výsledkem
  sloučení kultury megalitické
 • 00:46:15 s nositeli kultury
  jednotlivých hrobů
 • 00:46:18 z okruhu šňůrové keramiky
 • 00:46:20 a že
  v oblasti germánské etnogeneze
 • 00:46:23 také vůbec by byla
  kolébka Indoevropanů,
 • 00:46:27 jak v německé vědě
  se od minulého století říkalo,
 • 00:46:31 Indogermánů.
 • 00:46:33 Nadřazené rasy.
 • 00:46:35 Od toho už byl jenom krůček
  potom tedy k výlučnosti
 • 00:46:41 a neobyčejné starobylosti Germánů,
 • 00:46:44 že oni by byli u kolébky
 • 00:46:46 celé evropské kultury,
  civilizace
 • 00:46:48 a krůček potom
  ke germánskému mýtu,
 • 00:46:51 který sehrál neblahou roli
 • 00:46:53 také jakožto součást
  nacistické ideologie.
 • 00:46:57 Já si myslím,
 • 00:46:59 že svým způsobem
  jakýsi ne objektivní,
 • 00:47:05 spíš fanouškovský přístup
  k vlastním památkám
 • 00:47:09 je charakteristický
 • 00:47:11 pro národní obrození
  všech struktur.
 • 00:47:14 Určitě tady ta otázka germánská
 • 00:47:18 byla potom
  v těch 30. letech 20. století
 • 00:47:22 extrémně hypertrofována.
 • 00:47:25 Je taky pravda,
  že po 2. světové válce,
 • 00:47:27 to je potřeba také konstatovat,
 • 00:47:30 mladší
  badatelská generace německá
 • 00:47:33 pak prošla hlubokou reflexí
  tohoto tématu.
 • 00:47:37 Dodnes německé práce,
 • 00:47:41 určené
  třeba i pro širší veřejnost,
 • 00:47:44 zabývající se
  tématem Germánů v archeologii,
 • 00:47:48 vždy reflektuje
 • 00:47:50 a velmi objektivně staví
  tento problém do správných mezí
 • 00:47:55 a svým způsobem odsuzuje,
 • 00:47:57 respektive distancuje se
  od pojetí národně-osvobozeneckého
 • 00:48:01 a potom
  vyhroceně nacionalistického.
 • 00:48:04 Ono je to
  asi dneska nezbytné,
 • 00:48:06 takováto reflexe,
  i z naší strany,
 • 00:48:09 nebo ze strany všech
  národně pojatých přístupů.
 • 00:48:12 Myslím si,
 • 00:48:14 že dnes už asi tento problém
  generačně snad i doznívá.
 • 00:48:18 Německo
  bylo ovšem zvláštní případ.
 • 00:48:21 Doufejme,
 • 00:48:22 že v tomto ohledu
  je to opravdu již poněkud pasé.
 • 00:48:25 Měli bychom hovořit přesněji
  o té skutečnosti,
 • 00:48:28 že 50. - 60. léta,
  pokud jde o výzkumy lokalit,
 • 00:48:31 tzv. germánských,
 • 00:48:33 patřila z tohoto ohledu
  k těm skromnějším.
 • 00:48:36 Ne že by
  ty výzkumy neprobíhaly,
 • 00:48:38 ale myslím si,
 • 00:48:40 že nedocházelo třeba
  od Šimkových prací nebo starších,
 • 00:48:45 k nějaké syntéze tohoto období,
  zaměření se na latén,
 • 00:48:50 případně raný středověk,
  nebo velkomoravské období.
 • 00:48:53 Tady bych řekl,
 • 00:48:55 že v tomto ohledu
  je i ten moment docela patrný.
 • 00:48:59 Ale to už je
  o badatelských postupech
 • 00:49:03 nebo o vývoji vědy
  v posledních 50 letech.
 • 00:49:08 Vy jste chtěl ještě něco říci?
 • 00:49:11 V Německu bylo neštěstí v tom,
 • 00:49:13 že se tato koncepce,
  tato vědecká koncepce,
 • 00:49:16 setkala s politikou.
 • 00:49:19 S ideologií.
 • 00:49:20 S ideologií německou.
 • 00:49:24 Ale ono to
  v tom národním obrození
 • 00:49:26 bylo opravdu asi všude.
 • 00:49:28 V tom Německu to bylo totéž.
 • 00:49:31 V režimu
  1. poloviny 20. století.
 • 00:49:34 Ono je to totiž tak,
 • 00:49:36 že společenské vědy
  nejsou jenom o minulosti,
 • 00:49:39 ale jsou i o nás a o době,
  o níž hovoříme.
 • 00:49:42 Je pravda,
 • 00:49:43 že po 2. světové válce
  ta generace,
 • 00:49:46 která tehdy měla hovořit,
 • 00:49:48 ani sama necítila
  úplně dostatečnou motivaci.
 • 00:49:51 Bylo potřeba to nechat
  nějakým způsobem vyznít.
 • 00:49:55 Ne,
  že by to bylo opomenuto,
 • 00:49:57 to v žádném případě.
 • 00:49:58 Ale nebylo to
  tolik tematizováno.
 • 00:50:01 Pánové, poslední otázka.
 • 00:50:03 Když tady nacházíme
  ty pohřebiště, ty hroby.
 • 00:50:10 Našel se tam
  někdy nějaký ten roh,
 • 00:50:12 jak si všichni představujeme,
  že měli Germáni na přilbách?
 • 00:50:17 Nikoliv,
  to patří do folkloru.
 • 00:50:21 Nemá to oporu
  v archeologických nálezech.
 • 00:50:25 Určitě ne z doby římské.
 • 00:50:28 Spíše v komiksech
  typu Asterix a Obelix,
 • 00:50:31 což je samozřejmě
  velice podnětné čtení.
 • 00:50:34 To je pravda.
 • 00:50:36 A to ještě není
  tak úplně o těch Germánech.
 • 00:50:39 Ale tak bychom
  to asi měli vnímat.
 • 00:50:41 Pánové, já vám děkuji.
  Děkuji moc.
 • 00:50:43 Bylo to zajímavé povídání
  o našich předcích,
 • 00:50:46 byť ne přímých,
  na tomto území.
 • 00:50:49 A vám, divákům, děkuji,
  že jste se na nás dívali.
 • 00:50:52 Na shledanou.
 • 00:50:53 Na shledanou.- Na shledanou.
  Na shledanou.
 • 00:50:57 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014

Související