iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 3. 2014
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

14 hlasů
11752
zhlédnutí

Historie.cs

Češi a islám

Luboš Kropáček — Miloš Mendel — Bronislav Ostřanský

Kdy začal do zemí Koruny České pronikat islám, jak se šířil a jakou úlohu hraje v Evropě dnes.

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 Historie.cs
 • 00:00:34 Před historicky krátkou dobou
  jsme islám a muslimy
 • 00:00:37 vnímali jako báje a vyprávění
  o křížových výpravách,
 • 00:00:44 Pohádky tisíce a jedné noci,
  Fezko Strakonice
 • 00:00:49 anebo proslulý dialog
  hostinského Palivce Josefa Švejka
 • 00:00:54 z knihy a z filmu.
 • 00:00:57 Máš rád Turky?
 • 00:00:59 Máš rád ty pohanský psy?
 • 00:01:02 Host jako host,
  třebas Turek.
 • 00:01:05 Pro nás živnostníky
  neplatí žádná politika.
 • 00:01:08 Zaplať si pivo a žvaň si,
  co chceš.
 • 00:01:11 Dnes už se islám stal
  poněkud něčím jiným
 • 00:01:14 a je to velmi aktuální
  a občas až ožehavý problém.
 • 00:01:19 Luboš Kropáček, dobrý den.
 • 00:01:20 Dobrý den.
 • 00:01:22 Miloš Mendel, dobrý den.
 • 00:01:23 Dobrý den.
 • 00:01:25 Bronislav Vostřanský, dobrý den.
 • 00:01:27 Dobrý den.
 • 00:01:28 Byli muslimové
  v českých zemích,
 • 00:01:30 když jsme viděli
  toho Josefa Švejka,
 • 00:01:33 vnímáni jako ti psi pohanští?
 • 00:01:35 Pokud jde o ten samotný výraz
  "psi pohanští",
 • 00:01:38 tak já bych řekl
  i to samotné slovo "pohan",
 • 00:01:42 které dnes vnímáme
  převážně jako negativní,
 • 00:01:49 nebylo vždycky
  ve středověku vnímáno takto.
 • 00:01:53 Já se dokonce odvážím poukázat
  na tak významnou autoritu,
 • 00:01:57 jako byl Tomáš Akvinský,
  který pojednával
 • 00:02:00 o velkých myslitelských postavách
  islámského světa,
 • 00:02:05 Averroesovi a Avicenovi,
  v sumě proti pohanům,
 • 00:02:12 přičemž těmi pohany
  měl na mysli
 • 00:02:15 řecké a římské, tedy antické,
  významné myslitele.
 • 00:02:21 Jak se sem dostali
  první muslimové a islám?
 • 00:02:24 Nebo povědomí
  o islámských zemích?
 • 00:02:27 Ty úplné počátky můžeme hledat
  už s Ibrahímem ibn Jákubem,
 • 00:02:32 který zřejmě v roce 965
  navštívil území
 • 00:02:38 českého království.
 • 00:02:41 Byl to židovský
  nebo islamizovaný Žid,
 • 00:02:45 to nevíme přesně,
  z muslimského Španělska,
 • 00:02:48 z Andalusie,
  který navštívil Prahu
 • 00:02:50 a mezi jiným
  o ní podal pravděpodobně
 • 00:02:54 první
  historicky doloženou zprávu.
 • 00:02:56 To jsou ale takové střípky,
  kterých bychom tady
 • 00:02:59 asi všichni tři
  mohli jmenovat mnohem více.
 • 00:03:02 Naše česká vzdělanost
  v podstatě byla vždycky
 • 00:03:05 součástí evropské vzdělanosti,
  kde napřed šlo,
 • 00:03:11 pokud jde o naše téma,
  o určitou konfrontaci
 • 00:03:14 se Saracény nebo Maury
  a později turecké nebezpečí,
 • 00:03:21 turecká expanze
  směřující až dvakrát k Vídni
 • 00:03:25 a která se dotkla i našeho území.
 • 00:03:27 Některé ty plenivé nájezdy
  se dotkly i východní Moravy.
 • 00:03:34 Tak ta pojem Turků
  najednou umístila
 • 00:03:39 na místě někdejšího
  rétoricky využívaného klišé
 • 00:03:43 nepřítele Saracéna,
  popř. Maurů.
 • 00:03:47 No a připomněl bych,
  že v letošním roce
 • 00:03:50 si budeme připomínat
  přesných 400 let
 • 00:03:54 od vydání
  Budovcova Antialkoránu,
 • 00:03:57 prvního českého, vlastně druhého.
 • 00:04:00 Ale to první - Bartoloměj Dvorský,
  je méně známý.
 • 00:04:03 Budovec je velmi známý.
 • 00:04:05 V roce 1614 tedy vydal
  svůj Antialkorán,
 • 00:04:09 kde ostře kritizuje
  Alkorán turecký
 • 00:04:14 aneb mocní a nepřemožení
  důvodové toho,
 • 00:04:17 že jest Alkorán turecký
  z ďábla pošel,
 • 00:04:21 a to původem ariánů a vědomým
  proti Duchu svatému rouháním.
 • 00:04:26 Tak zní přesný podtitul.
 • 00:04:28 Kniha je nesena v tomto duchu.
 • 00:04:30 Mimochodem ale potom
  za stavovského povstání
 • 00:04:33 v roce 1620 v kritickém období
  Budovec působil
 • 00:04:39 jako tlumočník
  stavovského direktoria
 • 00:04:42 při jednání s Turky
  o možnosti pomoci proti Habsburkům.
 • 00:04:47 Vidíte,
  že dějiny jsou složitější.
 • 00:04:50 Historické vztahy
  byly vždycky složitější.
 • 00:04:53 K tomu snad ještě dodejme,
  že takové to stěhování nebo to,
 • 00:04:57 že se objevili muslimové
  na území zemí Koruny české
 • 00:05:02 nebo na území
  dnešní České republiky, chcete-li,
 • 00:05:06 tak to se vztahuje
  podle mého názoru
 • 00:05:08 až k roku 1878,
  k intervenci Rakousko-Uherska
 • 00:05:15 do Bosny a Hercegoviny,
  potažmo její anexe v roce 1908.
 • 00:05:22 To bylo vlastně období,
  kdy se totálně změnily hranice
 • 00:05:27 Rakouskouherské monarchie
  vůči Balkánu.
 • 00:05:31 Na území tohoto státu
  nebo soustátí
 • 00:05:35 se najednou objevili muslimové,
  převážně slovanští muslimové,
 • 00:05:40 tedy Bosňáci,
  abych tak řekl,
 • 00:05:42 i jiní muslimové z Balkánu,
  kteří se
 • 00:05:46 ne v nějakých masových vlnách,
  ale přece jenom,
 • 00:05:49 stěhovali na území Čech a Moravy,
  protože to byla ekonomicky,
 • 00:05:54 průmyslově a tak dále
  nejvyspělejší část monarchie.
 • 00:05:59 A ti se tam usazovali
  a různým způsobem etablovali.
 • 00:06:05 Často to byli studenti,
  byli to drobní živnostníci,
 • 00:06:08 zmrzlináři,
  a hlavně oni když přicházeli
 • 00:06:11 do těch českých zemí,
  tak sem nepřicházeli
 • 00:06:14 s nějakou tendencí
  zde propagovat islám
 • 00:06:18 nebo s nějakou misijní činností.
 • 00:06:21 Ovšem k tomu došlo.
 • 00:06:23 Kdy se tohle to
  začalo objevovat,
 • 00:06:25 že muslimové se začali
  tady realizovat
 • 00:06:29 a uvědomovat se jako skupina,
  jako menšina?
 • 00:06:35 Pokud máte na mysli emancipaci,
  tak k ní došlo
 • 00:06:39 již za První republiky,
  kdy byly pokusy
 • 00:06:43 o institucionální zastřešení
  té stávající muslimské komunity
 • 00:06:47 poměrně nepočetné.
 • 00:06:49 Jednalo se z velké části
  o cizince,
 • 00:06:51 ale byla tam i řada
  českých konvertitů
 • 00:06:54 i některé výrazné osobnosti.
 • 00:06:58 Tady ty snahy o vytvoření
  nějaké střešní organizace
 • 00:07:03 vyústily v roce 1934
  do založení muslimské obce,
 • 00:07:11 komunity.
 • 00:07:13 Snažili se tuto instituci
  etablovat tak,
 • 00:07:18 že by získali registraci,
  což se jim ovšem nepodařilo.
 • 00:07:22 Podařilo se to
  až v letech Protektorátu,
 • 00:07:25 což později způsobilo problémy.
 • 00:07:27 Práce tiskařů
  v jihočeském Vimperku
 • 00:07:29 je velmi zajímavá.
 • 00:07:30 Na této desce
  je celá třetina knih.
 • 00:07:35 Jeden z archů
  obsahuje 64 stránky
 • 00:07:40 maličkého vydání Koránu,
  který se tu vyrábí
 • 00:07:43 pro arabské státy
  a všechny národy vyznávající
 • 00:07:46 náboženské učení Alláhovo.
 • 00:07:50 Další pracovní postup
  je už podobný
 • 00:07:52 jako u kterékoli jiné knihy.
 • 00:07:54 Až na ty rozměry.
 • 00:07:56 Korán má 528 stran
  a je přitom menší
 • 00:07:58 než krabička zápalek.
 • 00:08:04 Přece jenom,
  ten vztah k těm Turkům
 • 00:08:09 a potažmo k islámu
  při tom ohrožení,
 • 00:08:14 tak ten tedy musel
  do jisté míry vytvářet
 • 00:08:17 nejistotu vůči té ideologii?
 • 00:08:21 To byla existenční obava?
 • 00:08:24 Jistě, máte zcela pravdu.
 • 00:08:28 Problém je snad v tom,
  že se takové vybudované stereotypy,
 • 00:08:35 mentální stereotypy,
  dědí a dospívají
 • 00:08:40 až do naší doby
  a ovlivňují i dnes
 • 00:08:44 naše přemýšlení vedle toho,
  že je spousta nových faktorů,
 • 00:08:48 které snad působí ještě výrazněji.
 • 00:08:51 Pokud mluvíme o těch Turcích,
  já bych možná ještě připomněl
 • 00:08:55 jednu kuriozitu,
  která u nás není příliš známa.
 • 00:08:59 Totiž že ještě
  před tzv. Dlouhou válkou s Turky
 • 00:09:04 na konci 16. století
  v době míru,
 • 00:09:10 jeden český humanistický básník,
  který byl možná mým předkem,
 • 00:09:18 on uváděl své jméno
  pod latinizovanou podobou jména,
 • 00:09:22 jak tehdy bylo běžné u humanistů,
  jako Kropacius.
 • 00:09:25 Psal řadu básní
  vydávaných na Starém městě,
 • 00:09:31 v Železné ulici,
  které vyzývaly císaře Maxmiliána,
 • 00:09:38 ještě před Rudolfem,
  k tomu,
 • 00:09:40 aby s těmi Turky
  neudržoval mírové vztahy,
 • 00:09:44 ale aby s nimi válčil.
 • 00:09:46 Pokud je to můj předek,
  tak zdůrazňuji,
 • 00:09:49 že mé názory jsou odlišné.
 • 00:09:53 Mnoho těch variací
  na raně novověké klišé
 • 00:09:57 nalezneme samozřejmě
  s moderním slovníkem.
 • 00:10:00 Jinak vyjádřeno,
  i v současných polemikách o islámu,
 • 00:10:05 například mnohé ty okruhy,
  které se tak vášnivě řeší
 • 00:10:09 na sociálních sítích,
  ty jsou pozoruhodně podobné tomu,
 • 00:10:12 co bylo muslimům vytýkáno
  již na přelomu
 • 00:10:15 středověku a novověku.
 • 00:10:16 Když budu trošku konkrétní,
  tak třeba velice časté
 • 00:10:20 oblíbené debaty a útoky
  směřují na tu údajnou smyslnost,
 • 00:10:26 perverzitu,
  neboli ty okruhy sexuální.
 • 00:10:29 To je velice nosné téma.
 • 00:10:32 Když se podíváte
  na internetové diskuse,
 • 00:10:35 nejenom na Facebooku,
  tak je to často opakované téma.
 • 00:10:38 Další,
  které rovněž není nikterak nové
 • 00:10:41 a které souvisí s těmi Turky,
  což ovšem v té době
 • 00:10:44 bylo vlastně víceméně
  synonymum pro muslima.
 • 00:10:46 Muslim rovnal se Turek.
 • 00:10:48 To je ten sklon k násilí
  a neurvalosti.
 • 00:10:51 Potom samostatná kapitola,
  to už bychom odbočovali někam dál,
 • 00:10:56 to jsou konspirace.
 • 00:10:57 To přitahuje pozornost odjakživa.
 • 00:11:00 Ty konspirace.
 • 00:11:01 Kdo vlastně řídí islám,
  které jsou dávného data,
 • 00:11:04 ty jsou také na internetu
  nesmírně produktivní.
 • 00:11:08 Už zplodili
  i řadu elektronických textů.
 • 00:11:11 To, řekl bych,
  koresponduje s antisemitskými texty
 • 00:11:16 na internetu,
  které také vycházejí
 • 00:11:19 ze zcela starých stereotypů.
 • 00:11:21 A ty stereotypy se nemění.
 • 00:11:23 S tím naprosto souhlasím.
 • 00:11:25 Tady jestli můžu
  parafrázovat jednoho kolegu,
 • 00:11:28 který to velice vtipně
  přirovnal k tomu,
 • 00:11:30 že toho zvráceného pejzatce
  nahradil velmi rychle
 • 00:11:34 zvrhlý bradatec.
 • 00:11:35 Tím se naráží
  na oblibu plnovousů u salafie,
 • 00:11:38 což je jeden z rigidních výkladů
  islámu.
 • 00:11:42 Ale tady těch okruhů je více.
 • 00:11:44 To srovnávání antisemitismu
  a islamofobie,
 • 00:11:48 to je dost problematické.
 • 00:11:50 Na jedné straně
  mnozí historikové, intelektuálové,
 • 00:11:54 tvrdí,
  že takové srovnávání pokulhává,
 • 00:11:57 protože tím by
  jakoby se smazávala
 • 00:12:02 výlučnost toho protižidovského
  meziválečného a válečného dění.
 • 00:12:10 Ovšem zase na druhé straně,
  ať člověk chce nebo nechce,
 • 00:12:14 tak mnohé zjevné paralely
  tam vysleduje.
 • 00:12:17 Není to jenom ten pejzatec
  a bradatec.
 • 00:12:20 Například ty představy o tom,
  kdo řídí islám
 • 00:12:26 a jaká je skutečná úloha muslimů,
  o co jim skutečně jde.
 • 00:12:30 Ono je to
  bez těch konspiračních klišé
 • 00:12:33 v podstatě nepředstavitelné.
 • 00:12:35 Kdyby člověk ta témata,
  která jsem zde zmínil,
 • 00:12:39 vzal a vyškrtal,
  tak ty debaty
 • 00:12:42 například na sociálních sítích
  by ztratily podstatnou část
 • 00:12:45 své náplně.
 • 00:12:48 V případě antisemitismu
  ta islamofobie nebo antiislamismus
 • 00:12:53 graduje, řekl bych,
  v posledních letech úměrně s tím,
 • 00:12:57 jak se zhoršuje ekonomická situace,
  jak se Evropa,
 • 00:13:02 nebo Západ vůbec,
  potácí v nějaké ekonomické,
 • 00:13:07 ale i jiné krizi.
 • 00:13:09 Čili hledá se do jisté míry
  znovu ten,
 • 00:13:12 kdo za to může.
 • 00:13:14 Muslimové věří,
  že Bůh se jim zjevuje
 • 00:13:16 prostřednictvím znamení.
 • 00:13:18 Velký hřích je uctívat
  jakoukoli jinou sílu
 • 00:13:21 nebo bytost ve vesmíru.
 • 00:13:23 To nejpodstatnější
  je pro ně imám,
 • 00:13:26 víra v jednoho Boha,
  jeho proroky a jejich poselství.
 • 00:13:32 Stoupenci islámu
  věří také v poslední soud
 • 00:13:36 a ráj pro bohabojné.
 • 00:13:39 Ten ale připomíná
  zahradu rajských rozkoší,
 • 00:13:41 je plný
  svůdných tancujících hurisek,
 • 00:13:44 lahodného nektaru
  a slibuje splnění všech přání.
 • 00:13:50 Na nevěřící čekají
  muka pekelná.
 • 00:13:54 Upřímně řečeno,
  já když jsem se to dočetl,
 • 00:13:57 že byla muslimská obec
  tady uznána v roce 1939,
 • 00:14:01 tak to ve mně vyvolalo
  jednoznačně historické paralely
 • 00:14:05 spojené s druhou světovou válkou
  a vůbec s arabským přístupem
 • 00:14:10 k druhé světové válce
  a k rozdělení tehdejšího světa.
 • 00:14:15 Skutečně to bylo uznání
  v tom Protektorátu kvůli tomu,
 • 00:14:19 že muslimský svět
  se do jisté míry,
 • 00:14:22 nebo alespoň zčásti,
  spojil s Hitlerem?
 • 00:14:26 Já myslím,
  že ty asociace to ve vás
 • 00:14:28 vyvolalo naprosto právem.
 • 00:14:30 Vůdčí představitel
  tehdejší komunity,
 • 00:14:33 Bohdan,
  po konverzi Abdallah Brikcius,
 • 00:14:37 on byl vlajkař,
  takže on měl tu svoji představu
 • 00:14:40 celkem spojenou.
 • 00:14:42 Vlajkař té druhé etapy,
  té nacistické?
 • 00:14:46 Ano,
  on měl prostě svoji představu,
 • 00:14:48 která byla
  patrně velmi spojena
 • 00:14:53 s jeho romantickým viděním světa.
 • 00:14:58 V Němcích neviděl to zlo,
  které nás ohrožuje,
 • 00:15:02 ale naopak to dobro,
  co může osvobodit Araby
 • 00:15:06 od kolonizátorů
  nebo koloniálních mocností.
 • 00:15:12 Tam v té době vycházela
  za druhé světové války
 • 00:15:16 řada publikací,
  ve kterých se snažili autoři
 • 00:15:22 právě vysvětlit,
  že jsou dobří Semité
 • 00:15:25 a špatní Semité.
 • 00:15:27 Takže zatímco ten vztah
  vůči Židům je všeobecně známý,
 • 00:15:31 tak vyšla řada publikací,
  dneska jsou to
 • 00:15:35 cenné antikvární úlovky,
  o tom,
 • 00:15:37 jak můžou být prospěšné vztahy
  s Araby pro Němce.
 • 00:15:44 Do tohoto období
  taky spadá působení
 • 00:15:48 jeruzalémského
  Muftiho Amina al-Husayniho,
 • 00:15:51 smutná kapitola.
 • 00:15:52 Která mimochodem odpůrci islámu
  víceméně bývá vytahována
 • 00:15:57 jako takový evergreen,
  že islám a nacismus
 • 00:16:00 k sobě mají blízko.
 • 00:16:03 Ano, tady tento bod,
  konkrétně kolaborace
 • 00:16:06 Amina al-Husayniho s Německem,
  to je nesporné,
 • 00:16:09 stejně tak,
  jako že po osvobození
 • 00:16:12 byl Abdallah Brikcius odsouzen.
 • 00:16:16 To je nesporné.
 • 00:16:17 Je také nesporné,
  že řada muslimských představitelů
 • 00:16:21 v té době
  kolaborovala s Němci,
 • 00:16:24 muslimští politikové
  třeba v Egyptě.
 • 00:16:27 Pro ně vlastně Německo
  v té době byl příslib,
 • 00:16:32 jak se zbavit Angličanů.
 • 00:16:34 Takže z toho třeba,
  jestli můžu takovou kuriozitu,
 • 00:16:38 vychází to,
  že v té době se výjimečně dávalo
 • 00:16:44 jméno Hitler.
 • 00:16:46 Já dokonce v Egyptě
  znám jednoho člověka,
 • 00:16:48 co má křesní jméno Hitler.
 • 00:16:50 Takže to je spíš
  taková kuriozita.
 • 00:16:53 Já bych přesto jenom poukázal,
  že tady v otázce zazněl
 • 00:16:57 taky výraz "muslimský svět",
  že i když souhlasím
 • 00:17:01 s těmi jednotlivými fakty,
  které tady kolega uvedl,
 • 00:17:05 tak přesto jenom chci zdůraznit,
  že nemůžeme vztahovat
 • 00:17:09 nějaký dobrý podpůrný vztah
  k hitlerovskému Německu
 • 00:17:15 na celý, poněkud fiktivní,
  pojem muslimského světa.
 • 00:17:21 Velká většina lidí
  s tímto postojem nesouhlasila.
 • 00:17:26 Víme,
  že dokonce i na frontách
 • 00:17:28 v severní Africe,
  v Libyi,
 • 00:17:31 že tam Senusiové,
  v jejichž čele byl budoucí král
 • 00:17:36 potom nezávislé Libye,
  když po druhé světové válce
 • 00:17:41 mohla vzniknout na bázi toho,
  co bylo před tím,
 • 00:17:46 italskou kolonií,
  tak že ti podporovali Brity
 • 00:17:52 v boji proti Afrika Korpsu
  a Italům, Mussoliniho.
 • 00:17:57 Mohl bych uvádět
  i jiné příklady,
 • 00:18:00 třeba v Maroku,
  které bylo podrobeno
 • 00:18:03 vichistickému režimu.
 • 00:18:07 Tam byl taky silný odpor
  a i ten,
 • 00:18:10 který se později stal
  prvním králem Maroka, Mohammed V.,
 • 00:18:16 ten odmítl pronásledování Židů,
  které tam vichistický režim,
 • 00:18:21 který sloužil
  podle nacistického diktátu,
 • 00:18:26 chtěl zavádět.
 • 00:18:29 Čili nemůžeme to vztahovat
  ani na muslimskou politiku,
 • 00:18:32 která nebyla nikdy jednotná
  a neměla žádné jednotné ústředí,
 • 00:18:37 a nemůžeme to ani vztahovat
  na muslimy jako lidi,
 • 00:18:40 natož pak na dnešní muslimy,
  tedy nějakou 1,5 miliardu
 • 00:18:45 našich současníků,
  kteří takovýto názor nesdílejí.
 • 00:18:51 Samozřejmě,
  jak říká pan profesor,
 • 00:18:53 to není něco,
  co by bylo možno generalizovat.
 • 00:18:56 Generalizovat nejde nikdy nic,
  ale napětí to vyvolává.
 • 00:19:00 Ano, přesně.
 • 00:19:01 Ten,
  kdo bude chtít dokladovat,
 • 00:19:04 že mezi muslimy a mezi nacisty
  byly příklady sympatie a tak dále,
 • 00:19:09 jistě nalezne řadu
  konkrétních historických podkladů.
 • 00:19:15 Jenom k tomu Brikciusovi ještě.
 • 00:19:19 Abychom ty věci úplně upřesnili.
 • 00:19:21 Zaprvé tady ty dokumenty,
  kterými byla muslimská obec uznána,
 • 00:19:26 tak ty jsou z roku 1941.
 • 00:19:29 Jenom se neví přesně,
  jestli to bylo
 • 00:19:32 ještě za vlády Eliášovy
  nebo jestli to bylo
 • 00:19:35 prostě ještě za von Neuratha
  anebo jestli to bylo
 • 00:19:39 až po příjezdu Heydricha,
  ale to asi není podstatné.
 • 00:19:43 Ale co je podstatné
  k tomu Brikciusovi,
 • 00:19:46 on nebyl žádný nacista.
 • 00:19:48 Z těch materiálů,
  které mi o něm prošly rukama,
 • 00:19:51 to byl prostě obyčejný
  český malý šovinista,
 • 00:19:57 který psal nejprve do tisku
  Jiřího Stříbrného,
 • 00:20:01 do takového toho pravičáckého.
 • 00:20:04 V tomto prostředí se pohyboval.
 • 00:20:07 Potom byl redaktorem
  a aktivistou vlajky,
 • 00:20:11 což ovšem zase nebyla
  pronacistická organizace.
 • 00:20:15 Vždyť Heydrich potom
  vlajku zakázal,
 • 00:20:17 protože se jim to nehodilo
  do krámu.
 • 00:20:19 To byli čeští fašisté,
  kteří měli názorově blíže
 • 00:20:22 k Mussolinimu,
  k italskému fašismu než nacismu.
 • 00:20:26 Ale tím nic nechci omlouvat.
 • 00:20:29 To jsou ty dvě období vlády
  často zneužívané.
 • 00:20:33 Faktem je,
  že ten Brikcius ještě v roce 1944
 • 00:20:38 naprosto zbytečně psal,
  takové antisemitské články,
 • 00:20:42 do toho bulletinu Hlas,
  do toho muslimského.
 • 00:20:44 Dva nebo tři články o tom,
  kdo z pozadí řídí
 • 00:20:47 ten židovský komplot
  a tyhlety věci v době,
 • 00:20:52 kdy už to bylo naprosto nesmyslné
  a kdy už se snad i vědělo
 • 00:20:56 o vyhlazovacích táborech
  a tak dále.
 • 00:21:00 Učení islámu spočívá
  na 5 sloupech.
 • 00:21:04 Prvním sloupem je vyznání víry,
  šaháda.
 • 00:21:08 Vyznávám, že není Boha kromě Boha
  a Mohammed je posel Boží.
 • 00:21:12 Druhým sloupem je modlitba.
 • 00:21:15 Muslim se modlí 5x denně
  a modlitbu zakončuje slovy:
 • 00:21:19 Mír s vámi
  a milosrdenství Boží.
 • 00:21:24 Dalšími sloupy je almužna těm,
  kteří ji potřebují,
 • 00:21:27 půst v měsíci Ramadánu
  a pouť do Mekky.
 • 00:21:31 Současnost je současnost
  a obava z islámu tu existuje.
 • 00:21:38 Já vím, že krčíte rameny,
  ale prostě existuje.
 • 00:21:43 Ano, existuje.
 • 00:21:45 Existuje, to nemůžeme popřít.
 • 00:21:48 Máme to terminologicky podchycené
  i v tom jinak vnímaném
 • 00:21:51 šíře vnímaném
  a ještě zleji vnímaném
 • 00:21:57 pojmu "islamofobie".
 • 00:21:59 To je strach,
  který se promítá
 • 00:22:02 do aktivní nenávisti.
 • 00:22:04 Když jsme tady několikrát
  narazili na to,
 • 00:22:08 že je řada racionálních důvodů
  pro obhajobu
 • 00:22:11 některých takovýchto postojů.
 • 00:22:14 Já jsem chtěl jenom říct,
  že se obávám,
 • 00:22:19 že je to na velmi dlouhé povídání,
  totiž co je to islám?
 • 00:22:23 My tady teďka hovoříme
  o pojmu,
 • 00:22:27 který sám o sobě je abstraktní.
 • 00:22:29 Islám má jistě náboženské jádro.
 • 00:22:32 Ale je to zároveň
  i politický systém a tak dále.
 • 00:22:35 U nás v češtině bychom měli,
  co dneska mnozí studenti,
 • 00:22:39 promiňte,
  mluvím jako pedagog,
 • 00:22:41 stále nevědí,
  jako náboženství to psát
 • 00:22:44 s malým písmenem "islám"?
 • 00:22:46 Francouzština rozlišuje
  islám psaný s velkým "i",
 • 00:22:49 tím je myšlen ten politický svět
  a určitý koncept
 • 00:22:53 a rozsáhlá civilizace a kultura.
 • 00:22:57 Zatímco jako náboženství
  je to u nás pod vlivem angličtiny,
 • 00:23:02 která píše všechna náboženství
  s velkým písmenem.
 • 00:23:07 Mnozí studenti to také dneska
  píší s velkým písmenem.
 • 00:23:14 Čeští muslimové
  to také píší s velkým písmenem,
 • 00:23:19 jako zase aby prokázali úctu.
 • 00:23:23 Na této lingvistické malichernosti,
  chcete-li,
 • 00:23:27 chci ukázat,
  jak je ten pojem složitý.
 • 00:23:29 Mohli bychom si tady
  celé hodiny říkat,
 • 00:23:32 co je to vlastně islám.
 • 00:23:34 Já se znovu vracím
  k tomu uvedenému číslu.
 • 00:23:37 Asi miliarda a půl
  našich současníků
 • 00:23:40 je statisticky evidována
  jako muslimové.
 • 00:23:44 Ti lidé různě smýšlí,
  tu svoji víru,
 • 00:23:48 která je jádrem
  toho jejich muslimství,
 • 00:23:52 tu svoji víru taky chápou
  jako různě hlubokou identitu
 • 00:23:59 na žebříčku svých identit,
  který má každý různě nastavený.
 • 00:24:05 I na tu otázku,
  jestli se máme bát islámu,
 • 00:24:11 musím říct,
  jakého islámu?
 • 00:24:14 Čeho se vlastně tedy máme bát?
 • 00:24:17 Čeho bychom se bát
  vůbec nemuseli?
 • 00:24:20 No a čeho?
 • 00:24:22 Já se skutečně nebojím toho,
  když někdo 5x denně se pokloní,
 • 00:24:27 ať se pokloní, komu chce.
 • 00:24:29 To mi nevadí, skutečně.
 • 00:24:32 Ale bojím se,
  když někdo chce zavést právo šaría,
 • 00:24:35 promiňte, pánové.
 • 00:24:37 Ano, máte pravdu, chápu Vás.
 • 00:24:40 Ale i tady se otevírá otázka,
  co je to vlastně šaría?
 • 00:24:45 Existuje názor,
  že je to taky abstraktní koncept.
 • 00:24:49 Mohl bych se odvolat
  na slavného českého právníka,
 • 00:24:52 profesora Viktora Knappa,
  který v 90. letech nás už opustil.
 • 00:24:58 Ten ve svém úvodu
  do komparativního práva říká,
 • 00:25:02 že je to určitý obecný koncept.
 • 00:25:06 Že to je určitá abstrakce
  a teď jde o to,
 • 00:25:09 jak by přesně měla vypadat.
 • 00:25:12 Sunnitská šaría
  má dnes čtyři různé směry a školy.
 • 00:25:19 Navíc dneska existují
  velké snahy
 • 00:25:22 ji nějakým způsobem přizpůsobovat
  etickým hodnotám 21. století.
 • 00:25:29 Muslimský svět
  není jednotný ani v této věci.
 • 00:25:34 I v tom kontextu
  těch posledních let,
 • 00:25:37 kterým říkáme
  z nějakých důvodů "arabské jaro",
 • 00:25:41 spousta zemí,
  teda ty arabské země,
 • 00:25:44 ve všech z nich,
  zdůrazňuji "ve všech",
 • 00:25:48 tím či oním způsobem
  fungují některé komponenty
 • 00:25:52 nebo některé vrstvy
  šaríatského náboženského práva.
 • 00:25:56 Vidíte,
  a přesto my tady z Evropy
 • 00:25:59 jsme náchylní
  některým z těchto režimů říkat,
 • 00:26:02 že jsou sekulární
  nebo sekularistické
 • 00:26:04 nebo něco podobného,
  a přitom to není pravda.
 • 00:26:07 Jediným sekulárním,
  sekularistickým státem
 • 00:26:10 v islámském prostoru,
  je Turecko,
 • 00:26:12 které nějakým způsobem
  buduje přísně sekulární stát
 • 00:26:18 od 20. let 20. století,
  čili v podstatě nějakých 100 let.
 • 00:26:22 Ty arabské země,
  třeba ten Egypt,
 • 00:26:24 kde před půl rokem
  armáda uskutečnila státní převrat
 • 00:26:30 proti legitimně zvolenému
  prezidentovi
 • 00:26:33 a legitimně zvolenému parlamentu
  a muslimské bratry
 • 00:26:38 zadupala do země,
  abych tak řekl.
 • 00:26:41 Tak my najednou jsme ochotni
  tomu rozumět,
 • 00:26:45 chápat to,
  říkat,
 • 00:26:46 že znovu zvítězila
  sekularistická tendence.
 • 00:26:49 Tohle není vůbec pravda,
  to je pravda jen velmi částečně.
 • 00:26:54 Ono ještě jestli můžu
  k těm obavám z muslimů a z islámu.
 • 00:27:00 Tady ty časté argumenty,
  které jsou zmiňovány,
 • 00:27:04 se netýkají jenom zavádění šaría.
 • 00:27:08 Já třeba velice často narážím
  na všelijaké demografické prognózy.
 • 00:27:13 Tomu se říká
  ta expanze skrze kolébky.
 • 00:27:18 Ano, přesně,
  to je to spojení,
 • 00:27:21 které se tak hrozně rozšířilo.
 • 00:27:23 To, že počet muslimů
  v Evropě narůstá,
 • 00:27:26 to je nesporné.
 • 00:27:28 Nesporné také je,
  že z velké části je to
 • 00:27:31 díky přistěhovalectví
  a nikoliv prosté reprodukci.
 • 00:27:35 Počet konvertitů
  je poměrně omezený.
 • 00:27:38 Ale ten demografický boom,
  to je do velké míry
 • 00:27:42 jenom taková představa.
 • 00:27:44 Nedávno kolega Čuřík
  na České pozici
 • 00:27:47 velice zajímavě srovnával ta čísla.
 • 00:27:50 Já si je přesně nepamatuji,
  jak to bylo,
 • 00:27:53 když se během 20 let
  průměrný přírůstek
 • 00:27:56 průměrných 7 dětí
  na 1 íránskou ženu změnilo na dva.
 • 00:28:01 On tam srovnává,
  já to teďka přesně z hlavy nevím,
 • 00:28:05 ale že v řadě zemí,
  které byly proslulé
 • 00:28:08 svým enormním
  přírůstkem obyvatelstva,
 • 00:28:11 se ty ukazatele dneska blíží
  tomu,
 • 00:28:13 co je průměr ve Spojených státech
  a v Evropské unii.
 • 00:28:17 V každém případě
  ta obava je legitimní.
 • 00:28:19 Přistěhovalectví
  má vzestupnou tendenci.
 • 00:28:23 To, že v některých zemích
  jsou ta procenta poměrně vysoká,
 • 00:28:27 je celkem vidět.
 • 00:28:29 Samozřejmě s tím potom souvisí
  i ty debaty
 • 00:28:32 se zaváděním práva šaría,
  protože ty debaty
 • 00:28:36 můžou být aplikovány tam,
  kde jsou kompaktnější zóny
 • 00:28:40 nebo prostory.
 • 00:28:42 Já bych, jestli dovolíte,
  k té otázce demografické,
 • 00:28:46 jenom jedna malá poznámka.
 • 00:28:49 Existuje
  jedna velmi významná publikace,
 • 00:28:52 o které se u nás mnoho neví.
 • 00:28:55 Vyšla ve Francii
  ještě v předvečer arabského jara,
 • 00:28:59 v roce 2007.
 • 00:29:01 Autory jsou dva demografové,
  Youssef Courbage a Emmanuel Todd.
 • 00:29:07 Francouzský název je
  Le Rendez-vous des civilisations,
 • 00:29:11 čili Přátelské setkání civilizací.
 • 00:29:15 Německý překlad
  už říká Nezadržitelná revoluce,
 • 00:29:21 jakým způsobem muslimové mění
  své hodnoty.
 • 00:29:26 Autoři jsou demografové
  a ukazují skutečně,
 • 00:29:29 jak ten demografický růst
  v souvislosti
 • 00:29:32 s pokračující emancipací žen
  a rostoucí vzdělaností žen
 • 00:29:39 a vzdělanosti ve společnosti
  vůbec,
 • 00:29:43 jak klesá ta tendence
  obrovské natality.
 • 00:29:46 Ale pořád ve srovnání
  oproti Evropě,
 • 00:29:49 pořád je plusová.
 • 00:29:50 Tady záleží na nás,
  na Evropanech,
 • 00:29:53 abychom si toto uvědomili.
 • 00:29:55 Proč u nás
  je ta populační tendence takováto?
 • 00:29:58 Tak já jsem byla odjakživa věřící.
 • 00:30:01 Jednou jsem takhle,
  je to neuvěřitelné skoro,
 • 00:30:05 takhle jsem šla po ulici.
 • 00:30:06 Potkala jsem Korán,
  ležel tam na pultíku
 • 00:30:08 v knihkupectví.
 • 00:30:10 Ten jsem si koupila,
  pak jsem si ho přečetla.
 • 00:30:13 Asi za 3 měsíce jsem zjistila,
  že mě to oslovilo.
 • 00:30:17 No a v podstatě od té doby
  se počítám,
 • 00:30:19 jako že jsem muslimka.
 • 00:30:21 To mi bylo 16 let.
 • 00:30:22 Když jsem se vrátila z Paříže,
  tak tam jsem se seznámila s lidmi,
 • 00:30:27 kteří byli v podstatě nadšení tím,
  že bych se chtěla stát muslimkou
 • 00:30:31 nebo že jsem muslimka.
 • 00:30:32 Já jsem je potom požádala,
  jestli by mi neposlali šátek,
 • 00:30:35 ten arabský šátek.
 • 00:30:36 Přišel mi,
  já jsem se do něj oblékla
 • 00:30:39 a vyšla jsem takhle do ulic.
 • 00:30:41 A když jsem to dělala
  asi třetí den,
 • 00:30:43 tak rodiče už z toho byli
  trochu nervózní.
 • 00:30:46 Potom se mě ptali: "Proč?"
 • 00:30:47 Já jim řekla, že jsem muslimka.
 • 00:30:50 Nejdřív mi to nevěřili.
 • 00:30:52 Potom,
  když mi to věřili, tak říkali,
 • 00:30:54 že jsem se zbláznila.
 • 00:30:55 Dělali si ze mě legraci.
 • 00:30:57 No a teď jim to snad nepřijde.
 • 00:30:59 Jakým právem někdo chce
  zavádět jiné právo v zemi,
 • 00:31:03 která je civilizována
  a kulturně postavena jinak?
 • 00:31:07 Viz třeba Velká Británie.
 • 00:31:09 Jakým právem může někdo chtít,
  jenom proto,
 • 00:31:12 že je menšina,
  aby se tam zavedlo právo,
 • 00:31:14 které je zcela protismyslné,
  proti tamějším tradicím?
 • 00:31:20 Samozřejmě,
  že chtít to může.
 • 00:31:22 Já jsem velmi rád,
  že jste položil tuto otázku.
 • 00:31:25 Když jsem před chvílí mluvil
  o aplikaci šaría
 • 00:31:28 v těch arabských zemích,
  tak já jsem si neuvědomil,
 • 00:31:31 že vy vlastně máte na mysli
  touhu po uplatnění šaría
 • 00:31:35 v tom evropském prostoru,
  kde jsou,
 • 00:31:38 zvláště v těch zemích,
  kde jsou dnes
 • 00:31:41 už milionové muslimské menšiny.
 • 00:31:44 To je ovšem záležitost,
  kterou si musí řešit
 • 00:31:47 ty jednotlivé státy,
  kde ti muslimové žijí.
 • 00:31:50 To znamená především ty státy,
  které nějakým způsobem
 • 00:31:54 měly v procesu dekolonizace,
  jako je Velká Británie, Francie,
 • 00:31:59 stále nějakou,
  ať už ekonomicky nebo jinak eticky
 • 00:32:03 motivovanou vazbu
  na ty své bývalé kolonie
 • 00:32:07 a dnes tam mají,
  řekněme,
 • 00:32:09 čtyři až pět milionů muslimů
  na svém území.
 • 00:32:13 Pak jsou země,
  které mají ty muslimy
 • 00:32:17 na základě nějakých smluv
  z 60. - 70. let,
 • 00:32:23 to je Německo, skandinávské země,
  Rakousko a podobně.
 • 00:32:26 Tyto všechny země
  si nějakým způsobem,
 • 00:32:29 každá po svém,
  možná i na úrovni Evropské unie,
 • 00:32:32 musí tuhle záležitost vyřešit.
 • 00:32:35 Já osobně,
  kdybych měl vyjádřit svůj názor,
 • 00:32:37 já si myslím,
  že něco takového možné není.
 • 00:32:40 Protože v demokratickém státě,
  prostoru Evropské unie,
 • 00:32:44 abychom použili tohoto výrazu,
  to prostě není možné.
 • 00:32:50 A byl bych
  velmi proti tomu, samozřejmě.
 • 00:32:54 Nejen z pohledu etického,
  ale z hlediska toho,
 • 00:33:02 že tady panují
  nějaké kulturní poměry
 • 00:33:05 a ti muslimové tady žijí
  a nějaké základní věci,
 • 00:33:09 především právní řád státu,
  ve kterém žijí,
 • 00:33:12 by měli dodržovat.
 • 00:33:14 To je, myslím, bez debaty.
 • 00:33:16 Můžu na to navázat,
  co říkal pan docent?
 • 00:33:19 Nezapomeňte svoji řeč.
 • 00:33:21 Tady ten požadavek
  na zavádění šaría,
 • 00:33:24 to jsou hlasy,
  které jistě existují.
 • 00:33:27 Jsou jistě medializované.
 • 00:33:29 Naprosto nemedializované,
  byť existující, jsou hlasy,
 • 00:33:32 které tvrdí,
  že muslimové mohou žít
 • 00:33:35 plně v souladu
  s požadavky své víry
 • 00:33:38 ve stávajícím
  legislativním prostoru.
 • 00:33:41 O těchto hlasech
  se nikdy nedozvíte.
 • 00:33:44 Vy se můžete dozvědět z médií
  o těch příkladech,
 • 00:33:47 ke kterým došlo v Bretfordu
  nebo polemiky v Nizozemsku,
 • 00:33:50 případně Komise pro rodinu
  tady v Praze na Černém mostě.
 • 00:33:54 To jsou všechno
  medializovaná témata.
 • 00:33:56 Nikdy se z médií,
  pokud nebudete vyhledávat
 • 00:33:58 nějaké specializovanější zdroje,
  nedozvíte o tom,
 • 00:34:01 že řada myslitelů,
  i těch prestižních,
 • 00:34:04 což je například Tariq Ramadan,
  který tvrdí,
 • 00:34:07 že toto není nezbytně nutné.
 • 00:34:09 Že lze dospět ke stavu,
  samozřejmě na základě
 • 00:34:13 ústupku a tolerance z obou stran,
  kdy bude ta muslimská komunita.
 • 00:34:17 On hovoří o tzv. euroislámu.
 • 00:34:19 Proti tomu mnozí myslitelé
  zase staví
 • 00:34:21 ten koncept ghettoislámu,
  to jsou ty šaríatské soudy,
 • 00:34:26 šaríatské zóny,
  které byly tak medializovány.
 • 00:34:29 Mimochodem,
  já to nechci zlehčovat,
 • 00:34:31 tu debatu,
  to je velmi závažné téma.
 • 00:34:34 Ale když jsme
  u těch šaríatských zón,
 • 00:34:35 tak jsem viděl
  takovou pěknou karikaturu.
 • 00:34:38 To byl muslimský mladý pár
  a oni měli na svém oblečení,
 • 00:34:44 na místě, kde je srdce,
  tak tam měli placku:
 • 00:34:47 Toto je má šaríatská zóna.
 • 00:34:50 Ještě bych jenom úplně
  ve stručnosti dodal,
 • 00:34:53 on totiž ještě existuje
  taky jeden koncept,
 • 00:34:56 o kterém se příliš mnoho nehovoří
  mimo odbornou rovinu
 • 00:34:59 a to je
  tzv. islámské právo menšin.
 • 00:35:05 O tom ani sami muslimové
  nejsou sami jednotní
 • 00:35:08 v tomto ohledu.
 • 00:35:10 Protože šaría je univerzální.
 • 00:35:12 Oni tvrdí,
  že potřeby muslimů,
 • 00:35:14 kteří žijí
  v převážně nemuslimských zemích,
 • 00:35:17 je třeba řešit skrze rozvádění
  určitých konkrétních témat
 • 00:35:21 v návaznosti,
  ale ani to samo o sobě
 • 00:35:24 rozvíjení této disciplíny
  neimplikuje,
 • 00:35:26 že by ty muslimské menšiny
  nemohly fungovat
 • 00:35:29 v rámci stávajících
  legislativních prostor.
 • 00:35:34 Jenom velmi krátce.
 • 00:35:36 Židé se s touto problematikou
  setkávali v Evropě mnohem déle.
 • 00:35:42 Mají svou halachu,
  své talmudické právo
 • 00:35:46 a žili tady v evropských zemích,
  kde platilo jiné právo.
 • 00:35:50 Tehdy se rozvinul
  židovský právní koncept,
 • 00:35:54 který se aramejsky nazývá
  Dina de-Malchuta Dina.
 • 00:35:59 Znamená to,
  že místní platné právo
 • 00:36:03 je inkorporováno
  do jejich náboženského práva
 • 00:36:07 a stává se také závazným.
 • 00:36:09 Muslimové dneska v těch diskusích
  od muslimských právních expertů
 • 00:36:15 o tématu islámských menšin,
  jurisprudence pro menšiny,
 • 00:36:21 studují taky tuto tématiku.
 • 00:36:24 Důležité je,
  že ta šaría jako náboženské právo
 • 00:36:27 má platit pro muslimy
  jakožto muslimy,
 • 00:36:30 žít podle jejich pravidel
  má být pro ně otázkou
 • 00:36:37 jejich náboženského svědomí.
 • 00:36:40 Chybou je to,
  o co se snaží někteří radikálové,
 • 00:36:43 extremisté,
  různě nazývaní,
 • 00:36:46 uplatňovat ji
  jako státní zákon platný občanský.
 • 00:36:49 O to nejde.
 • 00:36:50 Jenom ještě poslední.
 • 00:36:52 Existuje proevropský islám,
  existuje určitá komise
 • 00:36:57 nebo rada pro fatwy a výzkum,
  která shlukuje
 • 00:37:04 celou řadu odborníků,
  kteří se snaží řešit
 • 00:37:07 otázku života
  těch muslimských menšin
 • 00:37:10 v jino-věreckém prostředí.
 • 00:37:12 První islámská mešita
  v České republice
 • 00:37:14 byla dnes slavnostně otevřena
  ve Vídeňské ulici v Brně.
 • 00:37:18 Nenápadný objekt
  má za sebou pohnutou historii.
 • 00:37:21 Radnice Brno-střed
  totiž jeho výstavbu
 • 00:37:23 původně nepovolila s tím,
  že nesplňuje požadavky
 • 00:37:26 územního plánu.
 • 00:37:27 Polohlasem se také hovořilo
  o obavách některých radních
 • 00:37:31 z koncentrace nebezpečných
  islámských teroristů ve městě.
 • 00:37:34 Povolení nakonec přišlo,
  ale s omezením.
 • 00:37:37 Budova nesmí mít minaret,
  aby zapadla do okolní architektury.
 • 00:37:41 Odmítli jsme to,
  že by tady mělo být
 • 00:37:44 centrum násilí
  a centrum netolerance.
 • 00:37:47 Žádné násilí
  odsud nebude vycházet.
 • 00:37:49 Ba naopak,
  odsud by měl vycházet jenom mír.
 • 00:37:53 Právě toto místo zajišťuje,
  aby se tito lidé
 • 00:37:57 chovali přátelsky i ke druhým.
 • 00:37:59 Já věřím,
  že jsou osvícení a rozumní lidé,
 • 00:38:04 na obou stranách,
  kteří se chtějí normálně domluvit
 • 00:38:07 mezi dvěma kulturami.
 • 00:38:09 Protože by to bylo
  pro obě kultury asi dobře.
 • 00:38:13 Ale vždycky se objeví extremisti
  a toho se vždycky někdo chopí
 • 00:38:18 a z toho je krev
  a z toho je smrt.
 • 00:38:21 Když čtu
  toho Haithama al Haddada,
 • 00:38:24 který je v Británii
  velmi populární mezi muslimy.
 • 00:38:30 To bych neřekl.
 • 00:38:32 Velmi populární?
 • 00:38:33 Nebo populární.
 • 00:38:35 Víte, oni radikálové a křiklouni
  jsou vždycky hodně slyšet.
 • 00:38:39 A slušní lidé bývají tišší
  a méně vnímaní.
 • 00:38:42 Ale ti taky nehovoří
  o vyhazování autobusů do povětří.
 • 00:38:46 Jistě.
 • 00:38:48 Média referují
  také o tom vyhazování autobusu
 • 00:38:51 a ne o tom,
  že miliony lidí,
 • 00:38:53 kteří patří pod nálepku
  téže náboženské skupiny,
 • 00:39:00 žijí slušným životem.
 • 00:39:03 Když si vezmete třeba zrovna
  ten český mediální prostor,
 • 00:39:07 teďka zase nechci,
  aby to vypadalo,
 • 00:39:09 že něco relativizuji,
  ale samozřejmě se tam
 • 00:39:12 vždycky dostanou
  ty tragické příběhy.
 • 00:39:16 Pokud si spočítáte,
  kdo všechno hovoří o islámu
 • 00:39:20 v českých médiích,
  tak vždycky jsou tam zmiňovány
 • 00:39:24 určité extrémní přístupy.
 • 00:39:28 A nejsou mezi českými islamisty?
 • 00:39:31 Mezi českými muslimy
  naleznete jistě fanatiky,
 • 00:39:35 jistě mezi nimi
  naleznete extremisty,
 • 00:39:38 stejně tak,
  jako mezi nimi jistě naleznete
 • 00:39:42 vzdělané
  kompetentní mírumilovné lidi.
 • 00:39:44 Problém je,
  že o těch druzích
 • 00:39:46 se nikde nedozvíte.
 • 00:39:48 Protože pokud se podíváte
  třeba na české internetové debaty,
 • 00:39:51 tak tam jsou extrémy,
  ten vzpomínaný Haitham al Haddad,
 • 00:39:55 který navštívil Prahu.
 • 00:39:57 Najdete tam řadu dalších aktivistů,
  kteří vystupují velice horlivě,
 • 00:40:01 možná bych mohl použít termín
  až fanaticky.
 • 00:40:05 Oni mají dokonce i svůj web, ne?
 • 00:40:08 Oni mají několik
  Facebookových platforem.
 • 00:40:11 Mají svůj vlastní web.
 • 00:40:13 Dokonce mají
  vlastní elektronický kurz islámu.
 • 00:40:16 Dokonce zprostředkovávají
  i kurzy islámu v angličtině
 • 00:40:22 toho nerigidního
  salafijského podání.
 • 00:40:25 Já chci říct,
  že tohle všechno existuje,
 • 00:40:28 to nikdo nezpochybňuje.
 • 00:40:30 Teď je jen otázka,
  jestli toto je to, co je jediné.
 • 00:40:35 Já chápu,
  když jsou vznášeny obavy z muslimů,
 • 00:40:38 je to celkem přirozené.
 • 00:40:40 Já na to vždy odpovídám,
  že já kdybych si dělal představu
 • 00:40:44 na základě našich médií,
  tak z nich mám také strach.
 • 00:40:47 Jenomže jako radikálů
  se vždycky člověk bojí.
 • 00:40:51 Dobře, pak je ale možná potřeba
  tady zmínit ještě jednu drobnost.
 • 00:40:55 Takové ty mediálně vděčné věci,
  které se objevují
 • 00:40:58 na těch různých
  protiislámských webových stránkách
 • 00:41:01 a tak dále,
  jako jsou vraždy ze cti,
 • 00:41:03 jako je takové to stříkání
  dcerám kyseliny do obličeje
 • 00:41:06 a tyhlety záležitosti.
 • 00:41:10 A to se neděje?
 • 00:41:12 To se děje,
  ale to nemá s islámem a šaríou
 • 00:41:14 vůbec nic společného.
 • 00:41:16 To není nic islámského.
 • 00:41:18 Pardon, jestli můžu.
 • 00:41:20 Tam je totiž jeden
  paradoxní fenomén.
 • 00:41:22 Když se podíváte
  třeba na Facebook,
 • 00:41:24 ty tragédie,
  ke kterým nesporně dochází
 • 00:41:27 a které se stávají terčem
  ohromné nenávisti,
 • 00:41:30 že se tam dá
  vždycky nějaká tragédie
 • 00:41:32 a teďka se všichni předhánějí,
  kdo víc a silněji a emotivněji
 • 00:41:38 vyjádří tu nenávist vůči muslimům.
 • 00:41:40 Oni zapomínají,
  že stejně tak mnoho muslimů
 • 00:41:43 by toto mohlo odsuzovat,
  co vzpomínal pan docent.
 • 00:41:46 Například ty vraždy ze cti
  nebo to zohavování pomocí kyseliny.
 • 00:41:51 Samozřejmě,
  že je naprosto legitimní,
 • 00:41:53 když někdo řekne,
  proč tito muslimové
 • 00:41:55 nehovoří hlasitěji
  proti činu svým souvěrcům.
 • 00:41:58 S tím bych naprosto souhlasil.
 • 00:42:00 Když se stane
  nějaký takový tragický čin,
 • 00:42:02 oni se často ozvou
  a není třeba o tom moc slyšet.
 • 00:42:05 Viz například
  atentáty ve Volgogradu.
 • 00:42:08 Tam taky byla
  nějaká mediální odezva.
 • 00:42:12 Ano, je zcela legitimní,
  když odpůrci islámu říkají,
 • 00:42:16 nechť se reprezentace
  hlasitěji ozývá
 • 00:42:19 v takovýchto případech
  a hlasitěji upozorňuje,
 • 00:42:23 že byť jsou to činy
  jejich souvěrců,
 • 00:42:25 tak je třeba je odsoudit
  jako kriminální akty,
 • 00:42:28 protože jsou to především
  akty kriminálníků.
 • 00:42:40 První společné modlitby
  se ve věznici v Praze - Ruzyni
 • 00:42:42 účastnilo 6 muslimských vězňů.
 • 00:42:56 Duchovní stránka je důležitější
  z našeho hlediska než ten trest.
 • 00:43:04 Muslimové v ruzyňské věznici
  se budou moci společně modlit
 • 00:43:07 každý pátek.
 • 00:43:09 Zástupci muslimského centra
  v České republice věří,
 • 00:43:11 že podobné modlitebny
  se podaří otevřít
 • 00:43:13 i v dalších nápravných opatřeních.
 • 00:43:16 Jak se tomu má
  ta většinová společnost bránit,
 • 00:43:18 těm extremistům?
 • 00:43:20 Jak má v sobě najít tu sílu,
  když se něco takového stane,
 • 00:43:24 jak ona k tomu má přistoupit,
  jak o tom tady mluvíte vy?
 • 00:43:29 Snažit se poznat skutečnost
  v její plné šíři,
 • 00:43:33 komplexnosti a složitosti.
 • 00:43:36 A snaží se o to
  samotní muslimové?
 • 00:43:39 Zčásti ano,
  ale mohli by také dělat více.
 • 00:43:42 Nezapomínejme,
  na to ještě nepřišla řeč,
 • 00:43:45 že islám nemá
  jednotné živé ústředí.
 • 00:43:49 Nemá živé magisterium
  jako má katolická církev.
 • 00:43:52 Kdo to jsou muslimské autority?
 • 00:43:54 Je jich velice mnoho.
 • 00:43:56 Je potřeba sledovat
  i tyto hlasy pozitivní a tak dále.
 • 00:44:01 Ještě k tomu,
  co by byl žádoucí postoj
 • 00:44:06 pro veřejnost a pro společnost,
  chce-li žít v pokojných
 • 00:44:10 dobrých vztazích,
  tak dávat prostor právě těm silám,
 • 00:44:18 které se snaží prosazovat
  ty dobré prvky.
 • 00:44:21 Ten pojem islám je velice široký,
  rozsáhlý, vnitřně rozporný.
 • 00:44:26 Muslimové jsou dneska
  vepři ve vzájemných vztazích
 • 00:44:33 kolem těchto základních otázek.
 • 00:44:35 O některých jsme zde hovořili.
 • 00:44:37 Měli bychom jasně říct,
  že jim nebereme a nechceme brát
 • 00:44:43 víru jejich otců,
  že si vážíme kulturních hodnot,
 • 00:44:47 které vytvořili
  za dlouhé generace
 • 00:44:51 a že chceme s nimi žít
  v dobrých přátelských vztazích
 • 00:44:56 a realizovat to skutečně
  a nepoužívat různé politiky
 • 00:44:59 dvojího metru a podobně.
 • 00:45:02 Takže si myslíte,
  že nám nehrozí střet civilizací?
 • 00:45:06 To v žádném případě.
 • 00:45:08 Já jsem chtěl říct
  ještě jednu takovou poznámku.
 • 00:45:11 Ono je velmi nekorektní
  říkat to,
 • 00:45:14 že my tady jak jsme
  taková ta konzervativní společnost
 • 00:45:19 mezi Šumavou, Krušnými horami
  a těmi moravskými úvaly
 • 00:45:23 a nejsme zvyklí na příliš
  mnoho exoticky vyhlížejících,
 • 00:45:29 ať už gastarbeiterů nebo lidí,
  kteří z nějakých důvodů
 • 00:45:35 tady chtějí požádat
  o politický azyl či podobně.
 • 00:45:38 Tak jak dělíme
  vlastně ty nově příchozí?
 • 00:45:43 Dělíme je prostě na Ukrajince,
  Rusy, Vietnamce a muslimy.
 • 00:45:49 Už v tomto to je zakomponováno
  jako nepochopitelný protimluv,
 • 00:45:56 protože ti muslimové,
  jaktože nemluvíme
 • 00:45:59 o pravoslavných křesťanech,
  kteří nám sem chodí,
 • 00:46:02 jaktože nemluvíme
  o Vietnamcích jako o buddhistech,
 • 00:46:04 prostě ti muslimové
  jsou příslušníky nějakých států,
 • 00:46:08 ať už jsou to Afghánci
  nebo nějací Arabové,
 • 00:46:11 a z těch máme tu obavu.
 • 00:46:13 Peršané taky nejsou Arabové?
 • 00:46:15 No to nejsou,
  ale jsou tu muslimové.
 • 00:46:18 To stačí k tomu,
  abychom se tady před nimi třásli.
 • 00:46:23 To není, řekl bych, fér.
 • 00:46:26 Zvláště až komické
  mi připadá,
 • 00:46:28 když na rozdíl
  od těch zemí západní Evropy,
 • 00:46:31 dnes také už třeba
  Švédska a podobně,
 • 00:46:34 kde skutečně ty menšiny,
  řekněme muslimské,
 • 00:46:37 jsou velké
  a kde jsou nějaké problémy.
 • 00:46:40 Tak u nás to ale opravdu
  není problém.
 • 00:46:43 Jaktože si nestanovujeme
  úplně jiné priority,
 • 00:46:46 pokud jde
  o přistěhovalecké menšiny,
 • 00:46:48 myslím priority
  co do jejich nebezpečnosti.
 • 00:46:51 Nechci teď žádnou z nich
  jmenovat.
 • 00:46:53 Jaktože se tady
  třeba nezabýváme tím,
 • 00:46:56 že nějaká poměrně početná menšina
  na našem území
 • 00:46:59 se masivně zabývá
  výrobou pervitinu třeba a tak dále.
 • 00:47:03 To se občas v médiích objeví,
  ale vlastně to není takový problém.
 • 00:47:09 Ale máme tady problém,
  co by se stalo,
 • 00:47:12 kdyby se tady postavila někde
  další mešita a tak dále.
 • 00:47:16 S tímto bodem naprosto souhlasím.
 • 00:47:19 V některých zemích
  je to muslimské téma
 • 00:47:24 závažným tématem
  zahraničně-politickým.
 • 00:47:27 To jsou bývalé koloniální mocnosti.
 • 00:47:29 Někde je to významné
  vnitropolitické téma - Francie.
 • 00:47:32 Někde dokonce komunální,
  např. v Berlíně.
 • 00:47:34 U nás je to exotické
  a marginální,
 • 00:47:36 ale zároveň mimořádně sledované,
  vyvolává to nepřiměřené emoce.
 • 00:47:40 Takže ne,
  že bych to systematicky sledoval,
 • 00:47:43 ale občas je hrozně zajímavé
  sledovat ty tendence.
 • 00:47:46 Pro nás je to exotické,
  tudíž se snadno podléhá
 • 00:47:49 nějakým trendům.
 • 00:47:50 Když jsem začínal
  studovat v polovině 90. let,
 • 00:47:53 tak vždycky v novinách
  bylo odlišeno,
 • 00:47:56 že problém není islám,
  nýbrž jeho špatná interpretace.
 • 00:48:00 Potom po roce 2001
  jestli ty problémy netkví
 • 00:48:04 náhodou v samém jádru islámu.
 • 00:48:07 A teď je zase taková tendence,
  že tu a tam politik,
 • 00:48:11 komunální
  nebo dokonce v parlamentu,
 • 00:48:15 vyjádří velkou obavu
  a znepokojení z islámu,
 • 00:48:18 vytáhne toho islámského králíka
  z klobouku.
 • 00:48:21 To je samozřejmě zcela legitimní,
  to je v pořádku.
 • 00:48:25 Ano, to jsou ty výroky typu:
 • 00:48:27 Není každý muslim terorista,
  ale každý terorista je muslim.
 • 00:48:31 Ono poté,
  co toto zaznělo,
 • 00:48:34 tak o několik dní později
  řádil Breivik v Oslu.
 • 00:48:38 A pod jakým heslem?
 • 00:48:41 Koho zostudil?
 • 00:48:45 Jaký měl tedy vztah?
 • 00:48:47 Byl to terorista?
 • 00:48:49 Byl to muslim?
 • 00:48:51 No jistě,
  k tomu bych dodal jeden citát,
 • 00:48:54 docela nedávný.
 • 00:48:56 Nebudu jmenovat
  toho vysokého politika,
 • 00:48:59 který je předsedou jedné strany,
  který mimo jiné napsal
 • 00:49:03 ve své antiislámské filipice,
  protože se to nosí teďkom.
 • 00:49:08 Bylo to před sestavováním
  nové vlády.
 • 00:49:11 Tak napsal:
 • 00:49:12 Žádný muslim
  a žádný přistěhovalec
 • 00:49:15 mě nebude zakazovat,
  abych jedl vepřo-knedlo-zelo
 • 00:49:19 a pil k tomu pivo.
 • 00:49:21 Takto demagogicky se vyjadřují
  někteří naši špičkoví politikové.
 • 00:49:27 Někdy člověk těžko dokáže,
  já to třeba nedokážu,
 • 00:49:32 to vám řeknu upřímně,
  rozlišit,
 • 00:49:34 kde jde o obavu
  a upřímné přesvědčení,
 • 00:49:37 to je samozřejmě celkem
  pochopitelné vzhledem k tomu,
 • 00:49:40 co dělají naše média,
  a kde jde opravdu
 • 00:49:42 o ten oportunistický tah.
 • 00:49:45 V každém případě někdy ten slovník,
  když se vrátíme k tomu úvodu,
 • 00:49:49 opravdu připomíná něco,
  co tady již bylo.
 • 00:49:52 Já bych jenom vzpomněl,
  v jedné debatě nedávno provozované,
 • 00:49:56 Politologický klub
  Masarykovy debaty se to jmenuje.
 • 00:49:59 Tak kolega Šanáh vzal
  běžně publikovaný text Eurábie,
 • 00:50:05 což je čtený
  běžně provozovaný web,
 • 00:50:09 místo slova "muslim"
  dal slovo "Žid"
 • 00:50:12 a místo slova "islám"
  dal slovo "judaismus".
 • 00:50:15 Teď to četl nahlas.
 • 00:50:17 A znělo to úplně děsivě.
 • 00:50:19 Potom právě poukázal na to,
  že byla vyměněná slovíčka.
 • 00:50:24 Nebo ještě jeden příklad,
  jestli smím.
 • 00:50:29 Mě hrozně zarazilo,
  když asi před několika měsíci
 • 00:50:34 když došlo k té tragédii
  u ostrova Lampedusa,
 • 00:50:37 kde bylo několik set mrtvých
  a teď v Itálii,
 • 00:50:40 kde reálně ty problémy
  s přistěhovalci mají,
 • 00:50:43 oni jsou v první linii,
  tam je to skutečně závažné téma,
 • 00:50:47 byla cítit jistá pieta.
 • 00:50:49 Přestože ti lidi
  jim dělají problémy,
 • 00:50:51 myslím obecně přistěhovalce.
 • 00:50:53 Když jsem se potom přepnul
  z toho zpravodajského serveru
 • 00:50:57 na český internet,
  podíval se na některé stránky,
 • 00:51:00 tak jsem si říkal:
  Sním či bdím?
 • 00:51:05 Prostě radost.
 • 00:51:06 Radost z neštěstí.
 • 00:51:08 Kdyby to byl okrajový jev,
  tak bych si řekl,
 • 00:51:11 ano, internetová diskuse,
  pochopitelně to je svérázný žánr.
 • 00:51:15 Ale přiznám se,
  že mě to taky dost zaskočilo.
 • 00:51:19 Pánové,
  mohli bychom si o tom
 • 00:51:21 asi povídat ještě hodně dlouho,
  ale bohužel.
 • 00:51:24 Čas nám vypršel.
 • 00:51:26 Já vám děkuji.
 • 00:51:27 Děkuji moc, na shledanou.
 • 00:51:29 Vám, divákům, děkuji,
  že jste se na nás dívali
 • 00:51:32 a příště u Historie.cs
  na shledanou.
 • 00:51:36 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014

Související