iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 3. 2014
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

30 hlasů
23441
zhlédnutí

Historie.cs

Vraždění v Osvětimi

Michal Frankl — Tomáš Fedorovič — Milan Hes — Michal Schuster

Před sedmdesáti lety došlo k největší hromadné vraždě bývalých československých občanů za druhé světové války. V Osvětimi zahynulo téměř 4000 českých Židů.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 Historie.cs
 • 00:00:16 Při přípravě této Historie.cs
  se mi neodbytně vybavovala
 • 00:00:19 známá slova.
 • 00:00:21 Nejdřív si přišli nacisté
  pro komunisty a já se neozval,
 • 00:00:25 protože jsem nebyl komunista.
 • 00:00:29 Pak přišli pro Židy
  a já se neozval,
 • 00:00:34 protože jsem nebyl Žid.
 • 00:00:37 Pak přišli pro odboráře
  a já se neozval,
 • 00:00:43 protože jsem nebyl odborář.
 • 00:00:46 Pak přišli pro katolíky
  a já se neozval,
 • 00:00:51 protože jsem protestant.
 • 00:00:55 Pak přišli pro mě
  a nebylo už nikoho,
 • 00:00:59 kdo by se mohl ozvat.
 • 00:01:01 Martin Niemöller,
  protestantský biskup.
 • 00:01:07 Jednu noc jsme dojeli
  a zastavili.
 • 00:01:15 A to byla Osvětim.
 • 00:01:17 Zastavili jsme tam na té rampě.
 • 00:01:21 A teď tam běhali lidi
  v těch štráfatých oblecích.
 • 00:01:29 Já jsem si myslela,
  že to jsou pacienti
 • 00:01:31 nějaké nemocnice.
 • 00:01:33 Všichni měli hole,
  štěkali tam psi.
 • 00:01:36 A tam běhal mladý kluk
  a říkal:
 • 00:01:40 Lidi, nebojte se,
  já jsem Miloš Bundy z Terezína.
 • 00:01:46 Dneska je to lékař ve Švýcarsku.
 • 00:01:49 On si na to nepamatuje,
  ale nás to tak nějak uklidnilo,
 • 00:01:53 že někdo z toho Terezína
  tam byl.
 • 00:01:56 Najednou jsme na ten Terezín
  koukali jako na opuštěný domov.
 • 00:02:01 A že tam někdo žije z těch lidí,
  to jsme nevěděli,
 • 00:02:05 že to komando je výjimka.
 • 00:02:14 Tomáš Fedorovič, dobrý den.
 • 00:02:16 Dobrý den.
 • 00:02:17 Michal Frankl, dobrý den.
 • 00:02:18 Dobrý den.
 • 00:02:19 Milan Hes, dobrý den.
 • 00:02:21 Dobrý den.
 • 00:02:22 Co se stalo
  z 8. na 9. března 1944?
 • 00:02:27 V té noci bylo v Osvětimi-Birkenau
  zavražděno téměř 4 000 vězňů
 • 00:02:32 takzvaného terezínského
  rodinného tábora.
 • 00:02:35 To byla zvláštní sekce
  tohoto vyhlazovacího tábora.
 • 00:02:40 Ti lidé byli většinou
  před válkou
 • 00:02:43 československými občany,
  to znamená, že můžeme usuzovat,
 • 00:02:47 že to byla největší
  jednorázová vražda
 • 00:02:50 československých občanů
  během druhé světové války.
 • 00:02:54 A jako taková
  je to jistě symbolická událost,
 • 00:02:58 která vyčnívá
  nejenom svou hrůzností,
 • 00:03:02 ale také svojí symbolikou.
 • 00:03:05 Protože ji můžeme považovat
  za symbol vraždění českých Židů,
 • 00:03:10 třeba českých Romů v Osvětimi,
  za symbol deportací českých Židů.
 • 00:03:14 Čili to byli muži, ženy, děti?
 • 00:03:17 Byli to muži, ženy a děti,
  kteří byli do té Osvětimi
 • 00:03:21 z ghetta Terezín deportováni
  na začátku září 1943.
 • 00:03:27 Na rozdíl od jiných vězňů,
  kteří byli posláni do Osvětimi,
 • 00:03:32 tak měli jistá privilegia.
 • 00:03:35 To slovo je zvláštní.
 • 00:03:37 V Osvětimi bylo
  v této souvislosti privilegiem,
 • 00:03:40 že neprošli na začátku selekcí.
 • 00:03:42 Nikdo nebyl hned poslán
  do plynových komor.
 • 00:03:46 Stejně tak privilegiem bylo,
  že muži, ženy a děti
 • 00:03:50 zůstali v té samé sekci
  toho tábora.
 • 00:03:53 Nebyli od sebe odděleni
  těmi ostnatými dráty
 • 00:03:56 nabitými elektřinou.
 • 00:03:58 A také si mohli nechat
  své oděvy z Terezína,
 • 00:04:01 což jim trochu přidávalo
  na takové civilnosti
 • 00:04:04 právě v kontrastu s těmi
  pruhovanými vězeňskými mundůry.
 • 00:04:09 Jak vlastně byli vybráni ti lidi
  v Terezíně?
 • 00:04:13 Oni totiž nacisté
  nebo vlastně vedení SS
 • 00:04:18 v Terezíně používalo různé fámy
  a zvěsti,
 • 00:04:23 protože samozřejmě ta deportace
  do Osvětimi v září 1943
 • 00:04:27 nebyla první.
 • 00:04:29 Deportace začínaly
  už v lednu 1942.
 • 00:04:32 Začíná to tak, že se říká:
 • 00:04:37 Jedete na východ.
 • 00:04:39 Pak už to nestačilo,
  protože to synonymum "na východ"
 • 00:04:43 znělo hrůzně.
 • 00:04:46 Tak se potom vymýšlely
  různé další kamufláže,
 • 00:04:49 aby se těm vězňům
  jakoby odjíždělo lépe.
 • 00:04:55 Takže se vymýšlelo,
  že přestárlí lidé
 • 00:04:58 na podzim roku 1942
  odjížděli do jiného ghetta,
 • 00:05:01 kde o ně bude postaráno.
 • 00:05:04 Proč takové ohledy,
  smím-li se zeptat?
 • 00:05:07 To bylo proto,
  aby se nevyvolávala
 • 00:05:09 žádná bouře v Terezíně,
  aby se udržel klid mezi lidmi,
 • 00:05:13 aby se udržel klid i mezi těmi,
  kteří měli nastoupit
 • 00:05:18 do toho transportu,
  jak tady Michal zmiňoval,
 • 00:05:21 v září 1943.
 • 00:05:22 Tak se vymyslelo,
  že se pojede na práci.
 • 00:05:26 A tyto transporty
  byly tedy sestaveny.
 • 00:05:31 Bylo jich přes 5 000.
 • 00:05:34 Dočetl jsem se v nějakých knihách
  nebo pramenech,
 • 00:05:38 že snad 43 lidí zemřelo
  během cesty,
 • 00:05:41 takže už jenom i ty podmínky
  toho cestování o něčem vypovídají.
 • 00:05:47 Byli tam zařazeni staří lidé,
  ale ti spíš v menšině.
 • 00:05:51 Největší gró tvořili
  právě práceschopní lidé, muži,
 • 00:05:55 protože si musíme představit
  ten kontext toho,
 • 00:06:02 že vypuklo povstání ve Varšavě
  a samozřejmě nacisti měli strach
 • 00:06:10 z toho existenčního potenciálu,
  z těch mladých mužů
 • 00:06:14 v ghettu Terezín.
 • 00:06:16 Takže tou kamufláží,
  že jedou na práci,
 • 00:06:19 se jich snažili zbavit.
 • 00:06:21 Jsou nějaké vzpomínky,
  nějací pamětníci,
 • 00:06:24 kteří to přežili
  a vzpomínají na to?
 • 00:06:27 Existuje něco takového?
 • 00:06:28 Existují vzpomínky.
 • 00:06:30 Je jich relativně hodně.
 • 00:06:32 Ale musíme si uvědomit,
  že samozřejmě ta úmrtnost
 • 00:06:35 v tom rodinném táboře
  byla obrovská.
 • 00:06:37 Byla přes 90 procent.
 • 00:06:40 Ty životní podmínky
  přímo v rodinném táboře
 • 00:06:43 byly obzvláště pro dospělé
  stejně tvrdé
 • 00:06:46 jako v jiných částech Osvětimi.
 • 00:06:48 Byla tam
  obrovská úmrtnost hladem.
 • 00:06:51 Jedna pamětnice vzpomíná,
  že se jedno odpoledne
 • 00:06:54 bavila s manželem,
  zdál se jí promrzlý, skřehlý,
 • 00:06:59 říkala mu:
  Pavle, jsi si raději lehnout.
 • 00:07:02 Mezitím Pavel zemřel.
 • 00:07:04 Dostala zprávu
  od táborového doktora,
 • 00:07:06 že 2 kostky cukru
  by Pavla zachránily.
 • 00:07:12 A ty kostky tam nebyly.
 • 00:07:14 To říkám jenom proto,
  že ty podmínky byly tvrdé.
 • 00:07:17 Ale i tak někteří lidé přežili.
 • 00:07:20 Z těch zářijových
  se jedná zhruba o 30 lidí.
 • 00:07:26 V dalších fázích, tedy těch,
  co přijeli v prosinci a květnu,
 • 00:07:31 jsou to další desítky lidí.
 • 00:07:33 Ale prakticky, jak říkám,
  více jak 90 procent lidí nepřežilo.
 • 00:07:38 Po příchodu do toho lágru
  jsme se seznamovali s realitou.
 • 00:07:45 Například jsme se ptali
  na lidi z transportu,
 • 00:07:50 který tam přijel
  před tím prosincovým transportem.
 • 00:07:55 To byl takzvaný
  "transport zářijový",
 • 00:07:58 ten přijel v září 1943.
 • 00:08:01 A oni všichni a my taky
  jsme podepsali takovou kartičku
 • 00:08:05 jako korespondenční lístek
  a tam bylo napsáno,
 • 00:08:09 že stvrzujeme,
  že jsme tam na 6 měsíců
 • 00:08:14 Sonderbehandlung.
 • 00:08:17 Brzy jsme se dozvěděli,
  co to znamená Sonderbehandlung,
 • 00:08:20 že to znamená v přesném překladu
  "zvláštní zacházení".
 • 00:08:25 V podstatě je to
  likvidace v plynové komoře.
 • 00:08:33 Když jsme se ptali
  na ten zářijový transport,
 • 00:08:36 tak nám lidi řekli:
  No, ti šli do komína!
 • 00:08:40 Co to znamená do komína, že jo?
 • 00:08:43 Později jsme se dozvěděli,
  jak to bylo.
 • 00:08:48 Že když jim uplynula
  ta 6měsíční lhůta,
 • 00:08:52 už tam 3 měsíce byl
  ten prosincový transport,
 • 00:08:56 no a jednoho dne nebo noci
  ten prosincový zamkli do bloku
 • 00:09:01 a ten zářijový odvezli
  vedle do karanténního tábora.
 • 00:09:06 Kromě několika lidí,
  kteří byli nemocní, na marodce,
 • 00:09:12 všechny poslali do plynu.
 • 00:09:17 Ve chvíli,
  kdy ti lidé z prvních transportů
 • 00:09:20 v září 1943
  přijedou do Osvětimi
 • 00:09:22 a dostanou ta takzvaná privilegia,
  tak zároveň dostanou
 • 00:09:26 vyměřený půlrok života
  a po tom půlroce přijde 8. březen
 • 00:09:33 a jsou zlikvidováni.
 • 00:09:35 Předtím, než se toto stane,
  jsou nuceni napsat pohlednice
 • 00:09:40 svým známým, příbuzným,
  do Terezína.
 • 00:09:43 Ty pohlednice jsou postdatované,
  jsou psané
 • 00:09:49 jakoby z pracovního tábora
  Birkenau bei Neuberun.
 • 00:09:57 Mají vyvolat pocit,
  že tito lidé jsou v pořádku,
 • 00:10:01 že se jim vede docela dobře,
  že by potřebovali
 • 00:10:04 snad trochu jídla.
 • 00:10:05 V některých těch pohlednicích
  je různými kódovými slovy
 • 00:10:09 naznačována pravda,
  taková pravda,
 • 00:10:12 která mohla projít cenzurou.
 • 00:10:15 V době, kdy ty pohlednice
  datované 25. březnem 1944,
 • 00:10:20 dochází svým adresátům,
  tak jejich pisatelé
 • 00:10:23 jsou již po smrti.
 • 00:10:26 To znamená, to jediné,
  co se opravdu s jistotou dá říct
 • 00:10:29 o tom plánování a rozhodování,
  je,
 • 00:10:32 že úzce souvisela
  s propagandistickou funkcí
 • 00:10:35 Terezína.
 • 00:10:36 To je naprosto zřetelné.
 • 00:10:38 Na jaře 1944
  v Terezíně probíhá
 • 00:10:41 opravdu na plné obrátky
  příprava na návštěvu
 • 00:10:46 Mezinárodního výboru
  Červeného kříže,
 • 00:10:48 která pak proběhne v červnu 1944.
 • 00:10:53 Terezín se takzvaně zkrášluje,
  vylepšuje tak,
 • 00:10:57 aby dobře vypadal.
 • 00:10:59 Také víme,
  že druhá část terezínského tábora,
 • 00:11:05 tedy lidé,
  kteří tam jsou deportováni
 • 00:11:08 v prosinci 1943
  a potom v květnu 1944,
 • 00:11:14 tak ti z nich,
  kteří nebyli vybráni na práci,
 • 00:11:17 byli zlikvidováni.
 • 00:11:18 Nikoli však přesně půl roku
  po příjezdu,
 • 00:11:21 kdy to všichni čekali,
  ale o několik týdnů na to.
 • 00:11:25 Je pravděpodobné,
  tak se domníval
 • 00:11:27 například Miroslav Kárný,
  že byli zlikvidováni poté,
 • 00:11:31 co proběhla úspěšně
  prohlídka nebo delegace
 • 00:11:36 Červeného kříže v Terezíně.
 • 00:11:39 S tím,
  že nacisté zřejmě očekávali,
 • 00:11:42 že by Červený kříž
  mohl chtít vidět lidi,
 • 00:11:45 kteří byli z Terezína deportováni
  dále na východ.
 • 00:11:49 V tom termínu,
  kdy měl ten prosincový transport
 • 00:11:53 jít do plynu,
  zorganizovali Němci selekce.
 • 00:12:00 Nalevo nebo doprava.
 • 00:12:01 Na život nebo na smrt.
 • 00:12:05 A všichni,
  tedy oba ty transporty,
 • 00:12:08 které tam byly,
  musely k té selekci jít.
 • 00:12:14 A z toho vybrali lidi
  práceschopné,
 • 00:12:19 nebo o nichž si mysleli,
  že jsou práceschopní.
 • 00:12:23 Ty poslali na tu správnou stranu.
 • 00:12:27 Ti, co byli staří, nemocní
  nebo kulhali nebo nosili brýle,
 • 00:12:35 tak ti šli na tu špatnou stranu.
 • 00:12:38 Maminka tam šla třikrát
  k té selekci.
 • 00:12:42 Mě vzali hned poprvé.
 • 00:12:44 Maminku odmítli třikrát.
 • 00:12:47 A tatínek tam vůbec nešel
  a řekl mi:
 • 00:12:50 Já bych s tebou nemohl být.
  A maminku tu nenecháme samotnou.
 • 00:12:58 No a s ním jsme se
  potom rozloučili.
 • 00:13:02 Na to nerada vzpomínám.
 • 00:13:04 Když se loučíte s někým
  a víte, že je to na vždycky.
 • 00:13:10 No a den dva na to
  odvedli nás,
 • 00:13:13 takhle přes rampu,
  do toho ženského tábora.
 • 00:13:17 No a potom jednoho dne
  ten lágr byl prázdný.
 • 00:13:21 A komíny kouřily.
 • 00:13:24 No a my jsme všichni pochopili,
  co se stalo.
 • 00:13:31 Pokud vím,
  tak v té Osvětimi
 • 00:13:33 se dokonce chystalo povstání,
  protože něco takového tušili.
 • 00:13:37 Vězňové, tuším Vrba a Wetzler,
  těm se podařil útěk na Slovensko.
 • 00:13:44 V Žilině podali svědectví o tom,
  co se v Osvětimi odehrává.
 • 00:13:48 Známe dokonce i jména těch,
  kteří za tím stáli
 • 00:13:52 a kteří byli v té odbojové skupině,
  která to připravovala.
 • 00:13:56 Tam ovšem nastává ten zvrat
  v té chvíli,
 • 00:13:59 kdy Němci se rozhodnou,
  že využijí práceschopných mužů
 • 00:14:06 a žen a provedou tam selekci
  na počátku července.
 • 00:14:12 Tím pádem oni vlastně
  se dostanou jakoby pryč,
 • 00:14:17 mimo ten tábor.
 • 00:14:19 Ti zbývající
  jsou potom už obětí
 • 00:14:22 té hromadné poslední vraždy
  v červenci.
 • 00:14:25 Oni byli připraveni.
 • 00:14:28 Dokonce jsem četl
  nějaký příspěvek bývalého vězně,
 • 00:14:33 který byl zainteresován
  v přípravách k těm povstáním.
 • 00:14:37 Všichni si byli vědomi toho,
  že to povstání proběhne.
 • 00:14:42 Chtěli ho uskutečnit,
  protože věděli,
 • 00:14:44 že ta jejich lhůta končí.
 • 00:14:46 Když přišla ta možnost
  vyjet na práci,
 • 00:14:50 tak se toho chopili.
 • 00:14:53 Já bych snad jenom dodal,
  že někde je zmiňováno,
 • 00:14:57 že to povstání se teoreticky
  mohlo objevit
 • 00:14:59 už před tou březnovou nocí.
 • 00:15:02 Ale v zásadě se jedná
  spíše o nějaké nedorozumění.
 • 00:15:05 Tam je potřeba říct,
  že převládala víra lidí,
 • 00:15:08 že se skutečně odjíždí
  do nějakého Heidelbergu,
 • 00:15:10 že se pojede
  do Horního Slezska pracovat
 • 00:15:13 a že ta nákladní auta,
  která tam toho 8. března vjela
 • 00:15:17 a odjížděla skutečně chvíli ven
  z toho tábora,
 • 00:15:20 než zase zahnula zpátky
  k těm plynovým komorám,
 • 00:15:23 že je vezou
  za nějakou lepší budoucností.
 • 00:15:26 Někdy už se často potkáváme
  s tím,
 • 00:15:29 že Fredy Hirsch
  je interpretován
 • 00:15:31 jako potenciální vůdce
  povstání v březnu.
 • 00:15:33 Což byl člověk,
  který se tam staral zejména o děti.
 • 00:15:36 O děti.
 • 00:15:38 Já jsem právě četl,
  že když se dozvěděl,
 • 00:15:40 že děti to
  pravděpodobně nejvíce odnesou,
 • 00:15:42 spáchal sebevraždu.
 • 00:15:44 Já si netroufám říct,
  zda definitivně sebevraždu nebo ne.
 • 00:15:48 Je to nejpravděpodobnější řešení.
 • 00:15:50 Pravděpodobně v tom hrál roli
  lék na uklidněnou, Luminal.
 • 00:15:54 Někde jsem četl,
  že by potřeboval několik gramů,
 • 00:15:58 asi 5 gramů,
  aby skutečně zemřel.
 • 00:16:01 On byl v agónii,
  když prakticky dochází k té vraždě
 • 00:16:05 z 8. na 9. března.
 • 00:16:08 Četl jsem interpretaci o tom,
  že by to mohla být
 • 00:16:11 snaha terezínských lékařů,
  kteří mohli v Birkenau tušit,
 • 00:16:15 že si je Mengele vybere
  na jakýsi seznam a zachrání je,
 • 00:16:19 že pokud by šlo do povstání,
  tak by tento seznam
 • 00:16:22 vlastně přestal platit.
 • 00:16:23 Ta akce by nevyšla.
 • 00:16:25 Četl jsem interpretaci o tom,
  že Fredy se chtěl
 • 00:16:28 tím lékem jenom uklidnit
  a do jisté míry získat
 • 00:16:31 větší manévrovací prostor
  pro přemýšlení
 • 00:16:33 a že si toho léku vzal hodně.
 • 00:16:36 Jak prohlásil Toman Brod,
  asi málokdo z nás
 • 00:16:38 je schopen definitivně
  s jistotou říci:
 • 00:16:41 Tak to bylo.
 • 00:16:42 Na těch dohadech,
  na těch otaznících
 • 00:16:45 kolem možného povstání
  v rodinném táboře,
 • 00:16:47 jsou dobře vidět dvě věci.
 • 00:16:49 Ta první je,
  jakou svým způsobem anomálií
 • 00:16:51 ten terezínský
  rodinný tábor
 • 00:16:53 jako tábor
  rodinný privilegovaný měl
 • 00:16:56 a jaká očekávání
  ti lidé vzbuzovali,
 • 00:16:59 když nebyli rozděleni,
  byli v trochu lepším stavu,
 • 00:17:02 nebo to tak aspoň vypadalo.
 • 00:17:04 Ono většinou v těch svědectvích
  to tak nevyznívá,
 • 00:17:07 ale ze svědectví těch ostatních,
  jim připadalo,
 • 00:17:09 že tohle je ta jediná skupina,
  která dokáže povstat.
 • 00:17:14 To bude tím,
  že existovalo trochu identity,
 • 00:17:17 já si myslím.
 • 00:17:18 Ano, pravděpodobně.
 • 00:17:20 A asi měli i trochu lepší možnost
  se organizovat.
 • 00:17:23 Jenže ve skutečnosti,
  a to je ta druhá věc,
 • 00:17:26 to ukazuje velice dobře
  limity nějaké odbojové činnosti
 • 00:17:31 v koncentračním táboře.
 • 00:17:33 Tady jenom několik poznámek.
 • 00:17:35 Zaprvé v tom kontextu
  vyhlazovacího tábora,
 • 00:17:38 třeba i v tom privilegovaném.
 • 00:17:40 V té privilegované sekci
  není snadné
 • 00:17:43 se dostat ke zbraním
  a zorganizovat odbojovou skupinu,
 • 00:17:47 aby se to neprozradilo a aby měla
  nějaký skutečný bojový potenciál.
 • 00:17:51 Aby to nebyl jenom nějaký výkřik.
 • 00:17:54 A za druhé to,
  co je důležité, je,
 • 00:17:57 že lidé si často,
  když se hovoří o odboji,
 • 00:18:00 představují boj,
  hrdinský boj na život a na smrt
 • 00:18:03 proti nepřátelům,
  proti nacistům.
 • 00:18:07 Boj dobra proti zlu,
  když to trošku vyhrotím.
 • 00:18:10 To samozřejmě odboj o tom všem je.
 • 00:18:12 Ale zároveň odboj
  je napojen na nějakou představu
 • 00:18:15 o budoucnosti,
  ke které se chceme přiblížit,
 • 00:18:18 o kterou nám jde.
 • 00:18:20 To znamená třeba nežidovský odboj
  je veden představou
 • 00:18:24 o poválečné rekonstrukci
  Československa,
 • 00:18:27 o tom,
  jak to Československo má vypadat,
 • 00:18:29 jestli bude komunistické
  nebo nekomunistické.
 • 00:18:32 A ten židovský odboj
  v koncentračních táborech
 • 00:18:35 a v ghettech je také veden
  nějakou perspektivou.
 • 00:18:38 A dokud je perspektiva,
  že můžeme zachránit
 • 00:18:41 aspoň část židovského společenství,
  převést ho i za cenu
 • 00:18:44 obrovských ztrát
  do toho poválečného období,
 • 00:18:47 tak většina těch odbojových složek
  tuto perspektivu sleduje.
 • 00:18:52 A to vysvětluje zaprvé
  to chování do toho března, kdy,
 • 00:18:57 jestli se dá mluvit
  o nějakém výrazném odboji
 • 00:19:00 v rodinném táboře,
  tak to byl odboj
 • 00:19:02 ve smyslu solidarity, pomoci,
  zásobování potravinami, popř. léky.
 • 00:19:07 Včetně i třeba výchovy dětí
  v dětských domovech tak,
 • 00:19:13 jak to prováděl Fredy Hirsch.
 • 00:19:16 Teprve ve chvíli,
  kdy přichází fáze boje,
 • 00:19:22 tak je to spíše
  takový výraz beznaděje,
 • 00:19:25 výraz odboje
  jako posledního vzdoru.
 • 00:19:29 Je to ale situace,
  ve které ti lidé nevěří na to,
 • 00:19:32 že by mohli zachránit
  vlastní životy.
 • 00:19:36 Je to prostě jenom dát najevo,
  že jsem.
 • 00:19:40 Dát najevo,
  že se nedám bez toho,
 • 00:19:44 abych se bránil.
 • 00:19:47 I vlastně z takové perspektivy
  poválečné je to,
 • 00:19:50 jako kdyby ti lidé
  chtěli symbolicky protestovat
 • 00:19:53 proti tomu, že se tvrdí,
  že se Židé často nebránili.
 • 00:19:57 Ono je to pověst,
  my ne, ale Židé podléhali hodně.
 • 00:20:03 Je to hlavně pověst,
  která nebere v úvahu
 • 00:20:05 ty skutečné možnosti
  a skutečné podoby
 • 00:20:08 židovského odboje.
 • 00:20:09 Češi se,
  kdyby se to bralo
 • 00:20:11 z této perspektivy
  a když to hodně zjednoduším,
 • 00:20:14 až do povstání na konci války
  zas tak moc
 • 00:20:16 ozbrojeným způsobem nebránili.
 • 00:20:18 Když si odmyslím exilové armády.
 • 00:20:20 Rampa - pro miliony
  jediný symbol Osvětimi,
 • 00:20:25 protože z ní nic víc
  kromě plynových komor neviděly.
 • 00:20:32 Obrovský holý peron
  mezi Březinkou a mateřským táborem,
 • 00:20:36 tady jsem pracoval 8 měsíců
  a pomáhal vykládat
 • 00:20:40 jejich zmatený náklad.
 • 00:20:44 Tady jsem viděl,
  jak funguje největší podvod,
 • 00:20:47 jaký svět poznal.
 • 00:20:50 A tady jsem měl velkou příležitost
  přemýšlet o útěku.
 • 00:20:56 Byl jsem rozhodnutý
  dostat se pryč,
 • 00:21:00 ale už dávno ne proto,
  že bych chtěl pro sebe svobodu.
 • 00:21:04 Přál jsem si varovat ty,
  kteří ještě měli přijít.
 • 00:21:10 Chtěl jsem jim říci,
  co je čeká,
 • 00:21:14 protože jsem věděl,
  že by povstali a bojovali.
 • 00:21:21 Jako bojovali Židé
  ve varšavském ghettu.
 • 00:21:25 Jak to bylo s tou zprávou
  Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera,
 • 00:21:29 kterou teda odnesli do Žiliny,
  tuším,
 • 00:21:32 a dali to tam židovským předákům?
 • 00:21:34 Jak na to reagoval svět?
 • 00:21:38 Já bych teda řekl ještě,
  že ta zpráva Alfréda Wetzlera
 • 00:21:43 a Rudolfa Vrby
  nebyla svým způsobem první,
 • 00:21:45 kterou obdrželi v Žilině
  představitelé tamější obce.
 • 00:21:51 Už v roce 1942 utíká z Izbice
  Jan Bachrich, ústecký rodák.
 • 00:21:58 On se svým přítelem,
  nějakým Wolfem,
 • 00:22:02 pokud si to dobře pamatuji,
  tak se dostává dobrodružnou cestou
 • 00:22:06 do Žiliny.
 • 00:22:08 Oni ho zavřou četníci.
 • 00:22:10 Je tam v té věznici
  a ta obec se o něj 14 dní stará.
 • 00:22:16 On jim tam prostě říká:
 • 00:22:18 Nejezděte, nechoďte do transportu,
  čeká vás smrt.
 • 00:22:22 Ta žilinská obec už měla
  nějaké povědomí v roce 1942,
 • 00:22:28 aspoň teda podle memoárů
  toho Jana Bachricha.
 • 00:22:31 Kdežto tady to vlastně
  byli samotní slovenští Židé,
 • 00:22:34 oni utíkají na počátku dubna.
 • 00:22:38 Potom se tou strastiplnou cestou
  dostávají až do Žiliny.
 • 00:22:44 Tam sepisují každý zvlášť,
  aby se potvrdila věrohodnost
 • 00:22:48 té zprávy,
  popisují ty své zážitky.
 • 00:22:52 To se nějakým způsobem kontroluje.
 • 00:22:54 Potom se to dostává
  přes Bratislavu až do Švýcarska.
 • 00:23:01 V současné době pracují
  v Březince čtyři krematoria.
 • 00:23:05 Dvě velká - jedna a dva,
  a dvě menší - tři a čtyři.
 • 00:23:10 Krematoria typu jedna a dva
  se skládají ze tří částí:
 • 00:23:13 spalovací místnost,
  velké haly a plynová komora.
 • 00:23:20 Velká přijímací hala
  je uspořádána tak,
 • 00:23:25 aby budila dojem vstupu
  do umýváren.
 • 00:23:29 Pojme 2 000 lidí.
 • 00:23:31 Odtud vedou dveře
  a několik schodů
 • 00:23:33 do velice dlouhé a úzké
  plynové komory.
 • 00:23:37 Stěny této komory
  jsou pro oklamání obětí
 • 00:23:41 také namaskovány
  jako falešné sprchy.
 • 00:23:46 Uvedení prvního krematoria
  do provozu v březnu 1943
 • 00:23:51 byli přítomni prominentní hosté
  z Berlína.
 • 00:23:55 Program se skládal
  ze zplynování a spálení
 • 00:24:01 8 000 krakovských Židů.
 • 00:24:04 Hosté, jak důstojníci,
  tak i civilisté,
 • 00:24:07 byli výsledkem
  neobyčejně uspokojeni.
 • 00:24:11 Ti čeští představitelé
  ve Švýcarsku
 • 00:24:13 si to čtou v době návštěvy,
  kdy je v Terezíně právě Rosel.
 • 00:24:18 To je takový paradox,
  že ta zpráva Roselova,
 • 00:24:22 která tady prostě tvrdí:
  Terezín je lágr.
 • 00:24:30 Rosel - to je ten Červený kříž?
 • 00:24:33 Ano, doktor Maurice Rosel,
  který provedl
 • 00:24:36 spolu s dánskými představiteli
  vizitaci ghetta Terezín
 • 00:24:41 v červnu 1944.
 • 00:24:44 Takže je to takový kontrast.
 • 00:24:47 Samozřejmě že ta zpráva
  vyvolala určité pobouření,
 • 00:24:52 byla informována česká vláda,
  poté byly vysílány
 • 00:24:56 i rozhlasové zprávy o tom,
  co se chystá,
 • 00:24:59 varovaly se ty zodpovědné orgány
  před tím,
 • 00:25:08 aby se něco podobného nestalo.
 • 00:25:12 Ale jak víme,
  tak v červenci 1944,
 • 00:25:15 byli vyhlazeni
  vlastně ti nepráceschopní vězni.
 • 00:25:19 Kdyby oni zveřejnili,
  že lidi,
 • 00:25:24 kteří jdou na ten transport,
  jdou na potupnou smrt i s dětma,
 • 00:25:32 reakce, která by se vzbudila,
  by mohla být velmi překvapivá.
 • 00:25:38 Třeba ti lidé v Maďarsku tam,
  kde byl milion Židů
 • 00:25:41 ještě v roce 1944,
  vždyť každá matka,
 • 00:25:44 která má své dítě,
  v takové situaci
 • 00:25:49 zvedne láhev a praští útočníka
  po hlavě.
 • 00:25:53 I kdyby to byl poslední čin,
  který má,
 • 00:25:58 aby ochránila to dítě.
 • 00:26:00 Když matka ví,
  že vstoupením do toho vagónu
 • 00:26:03 bere své dítě na smrt,
  tak třeba zvedne láhev
 • 00:26:07 a praští
  toho nejbližšího po hlavě.
 • 00:26:11 A když to udělá 100 000 matek,
  je to 100 000 rozbitých hlav.
 • 00:26:15 A kdyby se ty vraždy
  musely provádět,
 • 00:26:19 ne v tajnosti, sterilitě,
  nýbrž na každém nádraží,
 • 00:26:24 odkud oběti odváží,
  ono by si obyvatelstvo
 • 00:26:31 začalo nad tím dělat
  větší starosti.
 • 00:26:35 Protože by si řekli:
 • 00:26:36 Když tohle dělají dnes s Židy,
  co budou dělat zítra s námi?
 • 00:26:43 Dokonce až do listopadu 1944
  ta zpráva vyvolávala
 • 00:26:50 takové nesmělé reakce,
  třeba i ze strany
 • 00:26:52 spojeneckých armád.
 • 00:26:55 Ony ji braly
  tak jako rezervovaně,
 • 00:27:00 protože to,
  co tam Wetzler s tím Vrbou psali,
 • 00:27:03 se zdálo být prostě neuvěřitelné.
 • 00:27:07 Řekli si: Jestli to zveřejníme,
  tak potom bude průšvih,
 • 00:27:12 jestli se to ukáže
  jako nepravdivé.
 • 00:27:17 Tam je možná ještě důležitá
  ta souvislost,
 • 00:27:20 nejenom s vyhlazením zbytku
  terezínského rodinného tábora,
 • 00:27:23 před kterým ta exilová vláda
  varuje velmi výrazně.
 • 00:27:27 Ale také souvislost
  s deportacemi maďarských Židů,
 • 00:27:30 což byla poslední
  velká skupina Židů
 • 00:27:33 v okupované nebo
  s nacisty spojené Evropě,
 • 00:27:36 která byla poměrně zachována
  fyzicky.
 • 00:27:40 Právě na jaře 1944
  probíhají hromadné deportace
 • 00:27:45 několika set lidí do Osvětimi.
 • 00:27:48 Je to právě ta doba,
  kdy se volá
 • 00:27:51 i po bombardování Osvětimi,
  bombardování železničních drah,
 • 00:27:55 které tam směřují
  a tak dále a tak dále.
 • 00:27:58 Já bych možná jenom doplnil,
  že ten pokus o záchranu
 • 00:28:03 maďarských Židů
  byl částečně pokus
 • 00:28:06 o záchranu bývalých
  československých občanů.
 • 00:28:09 Řada slovenských Židů
  do toho Maďarska prchala.
 • 00:28:12 Jsou známy příběhy Židů,
  kteří se zachránili na Slovensku,
 • 00:28:17 přeběhli hranice.
 • 00:28:20 Do Osvětimi se dostali teprve
  až deportací maďarských Židů.
 • 00:28:25 Já jsem slyšel,
  nevím, zda je to pravda,
 • 00:28:28 ale působí to na mě dojemně,
  až pateticky,
 • 00:28:32 že té noci z 8. na 9. března
  zpívali Židé v plynových komorách:
 • 00:28:38 Kde domov můj?
 • 00:28:41 Dále pak internacionálu
  a židovskou haptiku.
 • 00:28:45 To je pravda,
  nebo je to nějaký mýtus, pověst?
 • 00:28:49 Podle všeho to není mýtus,
  protože se to objevuje
 • 00:28:53 v nezávislých svědectvích,
  například třeba ve svědectví
 • 00:28:58 Salmena Gradowskiho,
  což byl člen Sonderkommanda.
 • 00:29:01 To byla ta skupina vězňů,
  která musela z donucení
 • 00:29:04 obsluhovat plynové komory
  a pomáhat při vyvražďování.
 • 00:29:08 On sám nepřežil,
  své zápisky raději zakopal.
 • 00:29:15 a zároveň se to objevuje
  v dalších svědectvích.
 • 00:29:19 Takže je očividné,
  že v nějaké podobě
 • 00:29:21 tady k tomu došlo.
 • 00:29:23 Také ještě jsem někde četl,
  že zpívali Nad Tatrou sa blýska,
 • 00:29:27 což nemusí být tak samozřejmé.
 • 00:29:29 Celou československou hymnu prostě.
 • 00:29:32 Jakoby se v tom odrážely
  všechny ty možné identitní prvky,
 • 00:29:36 co ti lidé chtěli sdělit,
  symbolicky ve chvíli,
 • 00:29:40 kdy čelí smrti.
 • 00:29:42 Ty detaily toho
  se asi nikdy nedozvíme.
 • 00:29:45 Tam je potom ještě zajímavé,
  že v poválečném období,
 • 00:29:49 když se o rodinném táboře mluvilo,
  pokud se o něm mluvilo,
 • 00:29:53 tak v různých obdobích
  se zdůrazňují různé
 • 00:29:56 z těchto významných písní.
 • 00:30:02 To znamená,
  že v některých souvislostech
 • 00:30:06 v době,
  hlavně té bezprostředně poválečné,
 • 00:30:09 se mluví hlavně
  o československé hymně,
 • 00:30:12 protože jde o zapojení
  tohoto příběhu do toho českého.
 • 00:30:16 Naopak později se zase
  zdůrazňuje ta internacionála,
 • 00:30:20 protože dává do souvislosti
  utrpení českých Židů v Osvětimi,
 • 00:30:25 s bojem proti fašismu,
  s bojem proti kapitalismu,
 • 00:30:29 s bojem Rudé armády u Stalingradu.
 • 00:30:32 Je to po Stalingradu,
  takže v těch pozdějších vyprávěních
 • 00:30:35 se to často napojuje.
 • 00:30:37 Možná bych ještě dodal,
  že čím tajemnější
 • 00:30:40 je ta samotná událost,
  proč se to stalo,
 • 00:30:43 o to více se množí ta symbolika.
 • 00:30:47 Nejde jenom o ty hymny,
  ale třeba také o to datum samotné.
 • 00:30:52 To znamená,
  že po válce se často uvádělo,
 • 00:30:55 že si nacisté vybrali
  den narozenin prezidenta Masaryka,
 • 00:31:01 takže je tam budován
  jakýsi vztah
 • 00:31:05 k meziválečné
  Československé republice.
 • 00:31:08 Já si myslím,
  že nacisté v Osvětimi
 • 00:31:10 neměli ponětí o dni,
  kdy se narodil Masaryk,
 • 00:31:14 ale měli o něm ponětí lidé,
  kteří vyrůstali
 • 00:31:17 v meziválečném Československu,
  kde to byl významný den,
 • 00:31:20 který se každoročně připomínal.
 • 00:31:22 Naopak zase
  z toho židovského hlediska,
 • 00:31:25 náboženského,
  když šlo o zapojení toho tématu
 • 00:31:28 do židovského liturgického roku,
  tak se zdůrazňoval Purim,
 • 00:31:32 který víceméně padl
  na to samé datum.
 • 00:31:35 Purim je zároveň svátek,
  který připomíná
 • 00:31:38 zničení krále Hamana,
  který usiloval o vyhlazení Židů.
 • 00:31:44 A takovýchto symbolických mostů,
  které se potom používají
 • 00:31:49 k zasazení historie
  rodinného tábora
 • 00:31:55 do nějakého širšího příběhu,
  tak těch je tam ještě několik.
 • 00:32:00 Já bych možná ještě doplnil,
  že ta symbolika
 • 00:32:03 skutečně nabývá
  v těch vzpomínkách pamětníků.
 • 00:32:07 Řada pamětníků,
  kteří byli
 • 00:32:09 z těch prosincových transportů
  a byli v tom táboře B2B,
 • 00:32:15 sledovali o půl deváté večer
  škvírami v barácích,
 • 00:32:19 co se děje v tom vedlejším
  karanténním táboře B2A.
 • 00:32:23 Vzpomínají na to,
  že o půl deváté večer
 • 00:32:27 do desáté hodiny večerní,
  kdy to stěhování
 • 00:32:30 nebo ten transport
  do plynových komor
 • 00:32:33 v zásadě skončil,
  že už slyšeli zpěv,
 • 00:32:37 zejména té národní hymny,
  a to už v těch automobilech,
 • 00:32:41 které odjížděly
  z toho karanténního tábora.
 • 00:32:43 Není to přisuzováno
  jenom té plynové komoře.
 • 00:32:46 Já bych možná k té symbolice
  ještě dodal jednu takovou linii,
 • 00:32:50 na kterou se někdy zapomíná.
 • 00:32:52 Ale na kterou si právě
  i pamětníci vzpomínají.
 • 00:32:55 A to je ještě souvislost
  s dalším rodinným táborem,
 • 00:32:58 který v Osvětimi byl,
  což byl tábor pro Romy,
 • 00:33:02 takzvaný cikánský tábor,
  který byl zřízen
 • 00:33:05 na přelomu let 1942 a 1943
  z rozkazu samotného Himmlera.
 • 00:33:12 V tom táboře
  bylo i velké množství českých Romů.
 • 00:33:16 Tady ten rodinný tábor,
  jehož historie je trochu odlišná,
 • 00:33:20 ale přece jenom ty paralely
  jsou očividné,
 • 00:33:23 byl zlikvidován
  jenom několik měsíců po 8. březnu,
 • 00:33:27 na začátku srpna 1944.
 • 00:33:32 2. srpna 1944
  v koncentračním táboře
 • 00:33:37 Osvětim-Březinka,
  konkrétně teda v části B2E,
 • 00:33:41 kde byl cikánský rodinný tábor,
  došlo k tomu,
 • 00:33:44 že byly odeslány
  jedny z posledních transportů
 • 00:33:47 romských vězňů
  do koncentračních táborů na západě,
 • 00:33:51 to znamená Buchenwald,
  Flossenbürg
 • 00:33:53 nebo do ženského tábora
  Ravensbrück.
 • 00:33:56 V tom táboře
  zbylo asi 3 000 lidí,
 • 00:34:00 především těch nemocných, starých,
  dětí, žen, těhotných žen.
 • 00:34:04 Tady tento počet
  zbývajících vězňů
 • 00:34:07 byl v noci z 2. na 3. srpna
  nahnán do plynových komor
 • 00:34:11 a všichni byli zabiti
  během jedné noci.
 • 00:34:16 Pokusy o likvidaci
  toho takzvaného cikánského tábora
 • 00:34:20 v Březince tady byly
  už na jaře v roce 1944.
 • 00:34:25 To se je ale podařilo oddálit.
 • 00:34:27 Práceschopní vězni
  byli nadále posíláni
 • 00:34:30 do jiných koncentračních táborů.
 • 00:34:33 Nicméně ve vzduchu ta možnost,
  že tedy dojde k likvidaci,
 • 00:34:37 tady visela už od toho jara 1944.
 • 00:34:41 Nicméně samozřejmě nikdo
  přesně nevěděl,
 • 00:34:43 kdy se to stane.
 • 00:34:45 Co se týká likvidace
  toho cikánského tábora
 • 00:34:48 v Osvětimi-Březince,
  tam kolem toho panují
 • 00:34:50 určité otazníky.
 • 00:34:52 Dodnes se neví,
  od koho vzešel ten požadavek,
 • 00:34:56 to nařízení,
  že tedy tento tábor
 • 00:34:58 musí být zlikvidován.
 • 00:35:00 Sám velitel koncentračního komplexu
  Osvětim-Březinka
 • 00:35:04 Rudolf Hes
  ve svých pamětech popisuje,
 • 00:35:07 že jaksi ta myšlenka přišla
  díky návštěvě vůdce SS
 • 00:35:11 Heinricha Himmlera
  právě v Osvětimi,
 • 00:35:14 který viděl ty podmínky
  panující v Březince
 • 00:35:19 a prý během té návštěvy
  měl prohlásit něco ve smyslu:
 • 00:35:23 Toto rozhodně
  musí být zlikvidováno.
 • 00:35:25 Nicméně na základě
  určitého historického bádání
 • 00:35:29 se ukázalo,
  že Himmler naposledy navštívil
 • 00:35:33 Osvětim ještě před samotným vznikem
  toho takzvaného cikánského tábora
 • 00:35:39 v Březince.
 • 00:35:40 Tudíž se tedy nemohl
  na místě k tomuto vyjádřit.
 • 00:35:44 Takže panují otázky.
 • 00:35:46 Další možností je,
  že vedení toho osvětimského tábora
 • 00:35:50 se obávalo postupující
  východní fronty
 • 00:35:53 už vlastně v tom létě 1944
  a nechtělo,
 • 00:35:55 aby tento tábor byl osvobozen
  Rudou armádou.
 • 00:36:00 Proto se rozhodli tu větší část
  vězňů, práceschopných, mladých,
 • 00:36:05 odtransportovat někam na západ
  a ty zbývající zlikvidovat.
 • 00:36:12 Naši bližní,
  kteří byli vězněni
 • 00:36:14 v nacistických koncentračních
  táborech,
 • 00:36:15 se vracejí nyní do vlasti.
 • 00:36:17 Především z jejich utrpení
  vzešlo právo našeho národa
 • 00:36:20 na spravedlivý podíl
  v mírovém uspořádání světa
 • 00:36:23 a my jim za to nikdy
  nebudeme moci být dosti vděčni.
 • 00:36:51 Je to strašný příběh,
  příběh rodinného tábora
 • 00:36:54 židovského i toho romského.
 • 00:36:56 To množství obětí bylo hrozné,
  když to srovnáme se všemi oběťmi,
 • 00:37:01 které v Československu
  nebo v Čechách a na Moravě byly.
 • 00:37:07 Přesto se o tom nemluví
  po mém soudu tak,
 • 00:37:11 jak by mělo.
 • 00:37:13 Jak si tohle vysvětlujete?
 • 00:37:16 Já bych možná začal
  z trochu jiného konce a řekl,
 • 00:37:21 že nemluví se o tom často,
  přestože samotná historie
 • 00:37:27 toho terezínského rodinného tábora
  byla známá bezprostředně po válce,
 • 00:37:33 nebo už dokonce za války.
 • 00:37:35 A hlavně bych tady
  chtěl zdůraznit to,
 • 00:37:38 že jestliže se o tom tématu
  nikde nemluvilo,
 • 00:37:41 tak je to mimo židovskou komunitu,
  minimálně tu židovskou komunitu
 • 00:37:46 v tom užším slova smyslu
  nebo komunitu pamětníků.
 • 00:37:49 To v celku chápu,
  ale jsou to českoslovenští občané.
 • 00:37:52 Takže proč by o tom měla mluvit
  jenom židovská komunita?
 • 00:37:55 Já jsem právě trochu chtěl
  postavit ten kontrast,
 • 00:37:58 protože pro židovské pamětníky
  tohle je to jádro
 • 00:38:01 připomínání holocaustu, tryzny,
  takové té náboženské
 • 00:38:05 připomínkové obřady v synagogách.
 • 00:38:09 Později v Pinkasově synagoze
  se konají právě na 8. března.
 • 00:38:13 Dokonce tuším,
  že v roce 1946
 • 00:38:16 Rada židovských náboženských obcí
  z Československa
 • 00:38:20 navrhuje americkým
  židovským organizacím,
 • 00:38:22 že by 8. březen měl být
  tím jedním hlavním dnem
 • 00:38:25 připomínky obětí holocaustu,
  kterému se ještě tehdy
 • 00:38:29 neříkalo holocaust.
 • 00:38:31 Zároveň to téma
  se objevuje v knihách,
 • 00:38:34 které byly poměrně recipovány.
 • 00:38:36 Nejznámější příklad
  by byla kniha Kulky a Krause
 • 00:38:42 Továrna na smrt,
  kde je poměrně detailní popis toho.
 • 00:38:48 A těch publikací nebo možností
  o tom získat informace
 • 00:38:51 je celá řada.
 • 00:38:53 A je opravdu zajímavé,
  že to téma,
 • 00:38:56 které je takhle dobře popsané,
  já myslím,
 • 00:38:59 že to platí do dneška,
  čím více jdete do vyšších pater
 • 00:39:04 té české historické paměti,
  tím méně je tam to téma vidět.
 • 00:39:08 Je to třeba dobře vidět
  i na učebnicích dějepisu.
 • 00:39:12 Na té historii poválečné,
  přijímání té historie,
 • 00:39:15 co se vůbec stalo
  s židovským obyvatelstvem
 • 00:39:17 v českých zemích,
  je dobře vidět,
 • 00:39:21 že tam je soubor
  mezi pojetím národním, to znamená,
 • 00:39:24 byli to českoslovenští občané
  a Židé,
 • 00:39:28 vůbec se jakoby slovo Žid
  počítá jako vlastenecky
 • 00:39:34 za československého občana.
 • 00:39:35 Vidíme to třeba
  i na památníku v Osvětimi,
 • 00:39:39 kde prostě Birkenau
  je jakoby upozaděno,
 • 00:39:43 a hlavní, řekl bych, zájem,
  je o to polské utrpení.
 • 00:39:53 To ostatně tak bylo i s Terezínem.
 • 00:39:55 Právě,
  že to tak bylo i s Terezínem.
 • 00:39:58 Dokonce v roce 1950
  se navrhovalo,
 • 00:40:01 to samozřejmě souviselo
  i s tou geopolitickou situací,
 • 00:40:05 aby se zrušila
  nějaká malá výstavka
 • 00:40:07 na 4. dvoře o ghettu Terezín.
 • 00:40:11 Bylo by to jakoby mluvit
  o imperialistickém Izraeli,
 • 00:40:16 tedy trochu nemístné.
 • 00:40:19 Je to takový ten kontext toho,
  ano,
 • 00:40:22 byli to českoslovenští občané,
  Židé vůbec do toho nepasovali.
 • 00:40:27 Uvádí se,
  že za druhé světové války
 • 00:40:30 bylo zavražděno zhruba
  250 000 - 300 000 Romů
 • 00:40:33 z celé Evropy.
 • 00:40:34 To číslo je velice těžké
  zjistit přesně.
 • 00:40:37 Většina obětí nepocházela
  z koncentračních táborů,
 • 00:40:41 ale díky masovému vyvražďování
  a popravování.
 • 00:40:45 Zatímco ta židovská otázka,
  ten židovský holocaust,
 • 00:40:49 byl celkem zpracováván,
  mluvilo se o něm hodně
 • 00:40:52 i v rámci Norimberských procesů.
 • 00:40:55 Ten nacistický postup proti Židům
  byl na rasovém základě
 • 00:41:01 pro ten poválečný svět
  nezpochybnitelný,
 • 00:41:04 byl jasný.
 • 00:41:05 V souvislosti
  s tou romskou genocidou
 • 00:41:08 tomu tak nebylo.
 • 00:41:09 Často i Romové po válce byli
  považováni za asociální skupinu
 • 00:41:13 a to se vztahovalo
  i na to jejich vraždění
 • 00:41:15 a perzekuci
  za druhé světové války.
 • 00:41:18 Tedy že nešlo o rasový postup,
  ale o sociální kriminální základ.
 • 00:41:23 To se začíná měnit
  teprve s výměnou generací,
 • 00:41:26 jako obecně s denacifikací
  v Německu v 60. letech,
 • 00:41:32 kdy to souvisí celosvětově
  i s romskou emancipací.
 • 00:41:36 Tato otázka se začíná
  více otevírat
 • 00:41:39 a teprve v této době
  se začíná uznávat i to,
 • 00:41:42 že Romové by měli být
  stejně jako Židé
 • 00:41:44 považováni za rasové oběti nacismu
  a jako takoví
 • 00:41:48 by měli být odškodněni.
 • 00:41:49 A když se podíváme
  na tuto problematiku
 • 00:41:52 na našem území,
  tak se dá říci,
 • 00:41:54 že toto téma bylo
  během 40 let komunismu tabuizováno.
 • 00:41:58 Vůbec se o něm nehovořilo
  a teprve po roce 1989
 • 00:42:02 se toto téma začíná více otevírat.
 • 00:42:05 Byla to otázka politiky,
  jak někdo napsal,
 • 00:42:08 otázka paměti, otázka politiky.
 • 00:42:11 Prostě nebylo záhadno
  vzpomínat na tuto skupinu
 • 00:42:14 z politických důvodů,
  ne snad proto,
 • 00:42:17 že by ten komunistický režim
  byl tvrdě antisemitský,
 • 00:42:20 jako byl ten nacistický.
 • 00:42:23 Ale byl minimálně
  antiizraelský dlouhodobě,
 • 00:42:26 antisionistický
  a neměl v zájmu
 • 00:42:30 to prostě nijak zvlášť zdůrazňovat.
 • 00:42:33 Ten počet židovských obětí
  pro celé Československo
 • 00:42:36 byl často subsumován
  pod ten celkový počet
 • 00:42:39 československých obětí,
  což samo o sobě není špatně,
 • 00:42:43 pokud by to bylo spojeno
  s nějakým uznáním
 • 00:42:46 židovského příběhu
  a s jeho nějakou
 • 00:42:49 kreativní otevřenou integrací
  do příběhu Československa
 • 00:42:53 v době druhé světové války,
  československých občanů.
 • 00:42:57 Ale právě to je to,
  co se neděje.
 • 00:43:00 Já si myslím,
  že jedním z těch důvodů,
 • 00:43:02 kromě těch komunistických narativů
  dějinných,
 • 00:43:06 které to velmi ovlivňují,
  ve kterých se vypráví
 • 00:43:09 hlavně o hrdinech a hrdinství
  a komunistech a tak dále,
 • 00:43:12 tak jedním z těch důvodů,
  proč rodinný tábor
 • 00:43:15 dodnes nenachází
  tak silný ohlas, je,
 • 00:43:18 že my nevíme,
  jak ho začlenit
 • 00:43:20 do toho národního příběhu.
 • 00:43:22 Je to proto,
  že náš národní příběh
 • 00:43:25 není příběh lidí,
  kteří žijí nebo žili
 • 00:43:27 na území České republiky
  nebo Československa,
 • 00:43:30 ale je to něco mezi.
 • 00:43:32 Je to dodneška takový příběh,
  který se orientuje etnocentricky.
 • 00:43:36 I když třeba máme rádi menšiny,
  tak menšiny jsou
 • 00:43:39 pro české národní dějiny okrajové.
 • 00:43:42 Zároveň je to něco,
  co se děje po Mnichovu.
 • 00:43:46 A pro mě je Mnichov
  a ten velký posun
 • 00:43:52 druhá republika
  ve veřejných diskurzech.
 • 00:43:54 Je to ta chvíle,
  kdy se od nějakého uznání menšin
 • 00:43:58 posouváme k přesvědčení,
  že naše země by měla být,
 • 00:44:03 a později třeba i je,
  etnicky, národnostně, jazykově,
 • 00:44:07 kulturně homogenní.
 • 00:44:09 Souvisí to s tím,
  že i když třeba ona není
 • 00:44:13 takhle homogenní,
  tak to vnímání
 • 00:44:15 je mnohem silnější než realita.
 • 00:44:19 A myslím si, že přes všechen zájem
  o dějiny menšin,
 • 00:44:22 který je jasný na současném zájmu
  o dějiny Židů
 • 00:44:26 a přál bych si,
  aby to bylo třeba i o dějiny Romů
 • 00:44:29 a dalších skupin.
 • 00:44:31 Přes tohle všechno někde vzadu
  zůstává tady to základní paradigma.
 • 00:44:36 Takže my nejsme schopni
  sledovat příběh lidí,
 • 00:44:40 kteří byli zavražděni
  někde v Osvětimi,
 • 00:44:43 protože ho nejsme schopni
  vyprávět funkčně.
 • 00:44:46 Nejsme schopni ho zařadit
  do nějakého souvislého vyprávění
 • 00:44:50 českých národních dějin.
 • 00:44:52 Protože české národní dějiny
  za druhé světové války,
 • 00:44:55 to je přece něco jiného.
 • 00:44:58 A souvisí s tím tedy i to
  přežívající zdůrazňování odboje
 • 00:45:02 a pronásledování,
  nebo v opačném pořadí.
 • 00:45:06 Pronásledování odboje Čechů
  jako toho narativního jádra
 • 00:45:09 českého příběhu
  druhé světové války.
 • 00:45:12 A přitom je zajímavé,
  že ten příběh Terezína
 • 00:45:15 a terezínského rodinného tábora
  by se dal velice dobře
 • 00:45:19 srovnávat s Lidicemi.
 • 00:45:22 To jsem chtěl říct,
  o Lidicích se mluví
 • 00:45:25 a o rodinném táboře se nemluví.
 • 00:45:28 O Lidicích se jistě má mluvit.
 • 00:45:31 Ano.
 • 00:45:32 Já si dokážu představit,
  že by se o obou těchto tématech
 • 00:45:35 mluvilo zároveň nebo paralelně
  jako o těch dvou aspektech
 • 00:45:38 nejvýznamnějších politického
  a rasového pronásledování
 • 00:45:42 v Protektorátu.
 • 00:45:44 Můžeme říci,
  že ta situace připomínání
 • 00:45:47 romského holocaustu
  v České republice se zlepšuje.
 • 00:45:50 Že se to dostává i do učebnic.
 • 00:45:53 Samozřejmě je to
  pořád ještě nedostatečné,
 • 00:45:55 je to pořád okrajové téma.
 • 00:45:58 To se samozřejmě může
  ještě vyvinout.
 • 00:46:01 Dá se říci,
  že je potřeba větší motivace
 • 00:46:04 i ze strany
  např. ministerstva školství
 • 00:46:06 a dalších vládních orgánů,
  které by měly motivovat
 • 00:46:10 jaksi to oficiální české školství,
  aby se tomuto tématu více věnovalo.
 • 00:46:14 Protože toto téma dnes už
  mladou generaci nemusí zajímat,
 • 00:46:18 nicméně když se podíváme
  na problémy současnosti,
 • 00:46:22 tak můžeme vidět celou řadu
  pozoruhodných paralel,
 • 00:46:25 které se vyskytovaly
  ve 30. letech 20. století,
 • 00:46:30 ne jen v Německu,
  ale i u nás,
 • 00:46:32 a tedy toho,
  co se děje v současnosti.
 • 00:46:35 To znamená jakési paušalizování,
  generalizování,
 • 00:46:38 vytváření nějakých
  zástupných termínů.
 • 00:46:41 V období Protektorátu
  to byly termíny jako asociálové,
 • 00:46:45 práce se štítící,
  nepřizpůsobiví.
 • 00:46:48 Tady tato kategorizace
  se nám zase vrací do médií
 • 00:46:51 a do rétoriky,
  nejen populistických politiků,
 • 00:46:56 ale jakýchkoliv politiků.
 • 00:46:58 Takže ta situace se zase
  nějakým způsobem radikalizuje.
 • 00:47:01 My v Židovském muzeu
  primárně vzděláváme
 • 00:47:04 o židovských dějinách.
 • 00:47:05 Snažíme se přitom otvírat
  tu perspektivu pohledu
 • 00:47:08 na další menšiny
  a specificky hovořit
 • 00:47:10 třeba o romském holocaustu
  nebo anticiganismu.
 • 00:47:13 A setkal jsem se s tím,
  že zatímco mluvit o antisemitismu
 • 00:47:17 je zdánlivě nekonfliktní téma
  dneska,
 • 00:47:20 většina učitelů ho považuje
  za důležité téma,
 • 00:47:23 i když třeba s ním neumí
  přesně zacházet.
 • 00:47:26 Ve chvíli,
  kdy my začínáme vytvářet
 • 00:47:29 tu paralelu s Romy,
  tak řada učitelů znejistí.
 • 00:47:32 Myslím si, že oni nevědí,
  jakým způsobem potom zacházet
 • 00:47:36 se svojí vlastní třídou,
  že je hodně učitelů,
 • 00:47:40 kteří se bojí to téma otevřít,
  protože narazí
 • 00:47:43 na velice silné projevy rasismu.
 • 00:47:48 Myslíte si, že je naděje,
  že si ta většinová,
 • 00:47:53 tedy použiji termín, česká,
  společnost uvědomí,
 • 00:48:00 a že si začne připomínat,
  jak si připomíná Lidice,
 • 00:48:04 osud Židů i osud Romů?
 • 00:48:10 Věříte,
  že se k tomu jednou dopracujeme?
 • 00:48:13 Myslím, že tam se pohybujeme
  mezi tím
 • 00:48:16 nepřetáhnout moc ten špagát
  a jaksi ještě řádně informovat
 • 00:48:21 nebo dát najevo,
  že se tady doopravdy něco stalo.
 • 00:48:25 Protože si myslím,
  že aby se nepřehltila
 • 00:48:30 ta informovanost lidí
  na jedné straně
 • 00:48:34 a na druhou stranu
  je to potřeba přece připomínat.
 • 00:48:39 To byla doopravdy tragédie,
  co se tam stala.
 • 00:48:43 Na druhou stranu
  musíme hledat nějaké prostředky,
 • 00:48:46 a já jsem rád,
  že jsme se tady sešli,
 • 00:48:48 abychom si o té tragédii povídali,
  najít vhodné způsoby,
 • 00:48:52 jak prostě té společnosti,
  nebo nám všem, připomenout,
 • 00:48:58 že tady doopravdy
  byly nějaké smutné dějiny,
 • 00:49:01 kterých my jsme svědky
  a neseme si to břímě,
 • 00:49:05 jak se s tím vypořádat.
 • 00:49:07 Teď je otázka, co s tím dále?
 • 00:49:10 Já musím souhlasit s kolegou.
 • 00:49:12 Tady opravdu je potřeba
  asi nepřehltit společnost
 • 00:49:16 tím holocaustem.
 • 00:49:18 My doháníme v těch posledních
  20 letech to, co tady nebylo,
 • 00:49:23 ten boom té tematiky holocaustu
  v západní Evropě,
 • 00:49:28 to byla 70. - 80. léta,
  včetně toho slavného seriálu
 • 00:49:31 Holocaust,
  nebo spíše miniseriálu, 4dílného,
 • 00:49:34 jestli se dobře pamatuji,
  z 80. let.
 • 00:49:37 My to vlastně doháníme.
 • 00:49:39 Můžeme být optimisté v tom,
  že vzdělávací materiály existují.
 • 00:49:44 Jsou tady speciální instituce,
  které se tím zabývají.
 • 00:49:48 Jsou tady školení pro učitele,
  toho všeho
 • 00:49:51 je relativně velké množství.
 • 00:49:54 Ale aby to ta společnost
  vzala za svou.
 • 00:49:57 Já se obávám,
  že určité generační vrstvy
 • 00:49:59 už to nevezmou za své,
  ale o ty mladé bych se nebál.
 • 00:50:03 Terezínský rodinný tábor
  je zajímavý právě v tom,
 • 00:50:06 že nám velice názorně
  ilustruje to,
 • 00:50:09 že i přes tady tu obrovskou
  vlnu informací
 • 00:50:15 to téma naráží
  na jisté limity.
 • 00:50:18 A abychom o něm mohli vyprávět,
  nesmíme se věnovat
 • 00:50:23 jenom holocaustu jako takovému
  nebo židovským dějinám
 • 00:50:26 nebo romským dějinám.
 • 00:50:28 My musíme začít vyprávět
  jinak české dějiny.
 • 00:50:31 My musíme vyprávět
  české dějiny tak,
 • 00:50:33 aby byly otevřené,
  aby nebyly ztuhlé,
 • 00:50:35 aby se třeba dějiny
  druhé světové války netočily
 • 00:50:38 jenom kolem odboje
  a pronásledování.
 • 00:50:41 Musíme je vyprávět
  jako dějiny občanů
 • 00:50:44 nebo dějiny pluralitní,
  dějiny různých skupin,
 • 00:50:47 které se proměňují
  a nachází svoji identitu.
 • 00:50:50 Ve chvíli, kdy to uděláme,
  tak budeme schopni,
 • 00:50:53 bez toho aniž bychom
  nějak zdůrazňovali holocaust,
 • 00:50:56 reflektovat jeho události,
  včetně toho 8. března.
 • 00:51:01 Pánové, já vám děkuji.
 • 00:51:02 Vám divákům, také děkuji,
  že jste se dívali.
 • 00:51:06 A snad to bylo k něčemu.
 • 00:51:08 Příště u Historie.cs
  na shledanou.
 • 00:51:11 Na shledanou.Na shledanou.
  Na shledanou.
 • 00:51:15 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014

Související