iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 10. 2013
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

14 hlasů
16107
zhlédnutí

Historie.cs

Staré časy nejstaršího řemesla

Alena Wagnerová — Milena Lenderová — Radim Kopáč

Zlatá éra nevěstinců, ale i pohlavních chorob a nevhodných lásek. Předmanželský sexuální styk býval nepřípustný, a tak kvetla prostituce. Luxusní podniky pro movité, i "mastné rohy" pražských ulic.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:04 HISTORIE.CS
 • 00:00:15 ZPĚV
  Noční motýl v lásce znamená,
 • 00:00:23 že je marná, že je ztracená.
 • 00:00:31 Letí, letí, do tmy odletí,
  láska je radost i prokletí.
 • 00:00:46 O nejstarším řemesle
  i o jeho provozovatelkách
 • 00:00:49 v období Rakouska-Uherska
  i první republiky
 • 00:00:52 budu mluvit s mými dnešními hosty.
 • 00:00:54 -Miladou Lenderovou.
  -Dobrý večer.
 • 00:00:56 -Alenou Wagnerovou.
  -Dobrý den.
 • 00:00:57 -A Radimem Kopáčem.
  -Dobrý večer.
 • 00:00:59 Prostituce byla vždycky součástí
  života společnosti,
 • 00:01:03 ale jak to bylo se snahami
  ji potlačovat, regulovat
 • 00:01:06 nebo jí případně dávat
  nějaké zákonné mantinely,
 • 00:01:09 paní profesorko?
 • 00:01:11 Bezpečně už víme, že ve středověku
  francký panovník Karel Veliký
 • 00:01:17 zasáhl proti stále více bující
  prostituci a v podstatě ji zakázal.
 • 00:01:22 Vystoupil velmi tvrdě
  jak proti nevěstkám,
 • 00:01:24 tak proti klientům.
 • 00:01:25 Nevěstky byly přivázány na pranýř
  a klienti je tam museli
 • 00:01:29 na zádech odnést,
  alespoň tak praví tradice.
 • 00:01:33 Bylo to takové první vystoupení,
  o kterém můžeme říci,
 • 00:01:39 že bylo represivní,
  směřovalo k zákazu čili prohibici,
 • 00:01:44 protože po celé dějiny sledujeme
  tři takové přístupy veřejné moci
 • 00:01:50 k tomuto řemeslu.
 • 00:01:53 Je to jednak úplný zákaz,
  prohibice, pak je to snaha
 • 00:01:57 prostituci nějak ukáznit,
  tzn. smířit se s její existencí,
 • 00:02:03 ale dát jí nějaká pevná pravidla.
 • 00:02:06 A ten třetí přístup,
  kterému se říká abolicionismus,
 • 00:02:11 je přesvědčení o tom,
  že prostitutka je obětí společnosti
 • 00:02:16 a že až společnost bude dokonalá,
  ženy vzdělané
 • 00:02:20 a budou mít nějaké ekonomické
  příležitosti samy se živit,
 • 00:02:25 že prostituce zmizí sama od sebe.
 • 00:02:28 A ten abolicionistický přístup
  tedy ruší veřejné domy,
 • 00:02:33 ruší reglementační opatření
  a nechává prostituci volný průběh.
 • 00:02:39 Nevěstince nejrůznějšího druhu
  nacházíme v období
 • 00:02:42 baroka i renesance
  a jedním z nich je i dům
 • 00:02:46 ve Vlašské ulici na Malé Straně,
  číslo popisné 355
 • 00:02:50 U Tří červených růží.
 • 00:02:52 Všechno začalo v roce 1599,
  kdy tento dům koupil
 • 00:02:56 císařský komorník Jeroným Makovský
  z Makové a zřídil zde vinný šenk.
 • 00:03:02 Už v létě roku 1600 si malostranští
  měšťané stěžovali na to,
 • 00:03:08 že v domě probíhají
  nehorázné pijácké orgie
 • 00:03:12 a je podporováno kuplířství.
 • 00:03:15 V tomto domě dnes sídlí
  zcela ctihodná instituce,
 • 00:03:19 a to Ústav pro soudobé dějiny.
 • 00:03:22 Mnozí zaměstnanci tohoto ústavu
  jsou do pořadu Historie.cs zváni,
 • 00:03:26 ovšem nevím, zda s vědomím,
  na jakém pracovišti vlastně působí.
 • 00:03:31 19. století je doba posedlá
  nejrůznějšími definicemi,
 • 00:03:35 encyklopedickými vymezeními
  nejrůznějších fenoménů.
 • 00:03:39 Jak tomu bylo s prostitucí?
 • 00:03:41 Byla nějakým způsobem takto
  ošetřena, co to vlastně je,
 • 00:03:44 co si pod tím představit?
 • 00:03:46 Tak v podstatě prostituci
  nepřímo definovaly
 • 00:03:50 oba rakouské trestní zákoníky.
 • 00:03:52 Jak ten ze začátku 19. století,
  tak ten z poloviny 19. století.
 • 00:03:57 A považovaly ji za smilstvo,
  takže to byl vlastně neřádný obchod
 • 00:04:02 s vlastním tělem.
 • 00:04:04 A pokud, což je zajímavé,
  pokud to nijak neohrožovalo mládež,
 • 00:04:09 pokud ta prostitutka nešířila
  pohlavní choroby,
 • 00:04:12 tak to ta veřejná moc tolerovala.
 • 00:04:15 Čili obchod s tělem.
 • 00:04:17 Pak se samozřejmě o definici
  prostituce pokusily
 • 00:04:21 oba nejstarší české naučné
  slovníky, přitom je tam vidět
 • 00:04:25 v tom Riegerově slovníku
  takové to rozdělení světa
 • 00:04:30 na svět veřejný a svět privátní.
 • 00:04:34 Tam není definována prostituce,
  ale definována prostitutka,
 • 00:04:39 která používá svého těla
  ke smilným účelům.
 • 00:04:44 Ottův slovník naučný,
  ten tam jen konstatuje,
 • 00:04:49 že definic prostituce je mnoho
  a že je velmi těžké vybrat
 • 00:04:54 tu nejpřesnější.
 • 00:04:56 A pak ta soudobá definice
  někdy ze začátku 90. let
 • 00:05:03 definuje prostituci
  jako provozování sexuálních služeb
 • 00:05:08 za úplatu, která může mít formu
  peněžní, hmotnou nebo formu
 • 00:05:14 nějakých výhod.
 • 00:05:15 V Evropě v těch velikých centrech
  to bylo velmi podobné.
 • 00:05:21 A právě na konci 19. století
  a na počátku 20. století
 • 00:05:25 prostituce dosáhla obrovského
  rozšíření.
 • 00:05:27 Mluví se o Londýně, o Paříži,
  o Berlíně, také o Praze a o Vídni.
 • 00:05:33 A v Praze bylo rozšíření
  prostituce takové,
 • 00:05:37 to rozšíření veřejných domů
  bylo takové, že si to sotva dnes
 • 00:05:43 dovedeme představit.
 • 00:05:45 A mladý muž, který šel
  Starým městem pražským
 • 00:05:48 nebo Malou Stranou,
  tak fakticky na každém druhém kroku
 • 00:05:53 narážel na veřejný dům nebo narážel
  na propagaci prostituce.
 • 00:05:58 Pak ještě byly šantány atd.,
  a veřejné domy.
 • 00:06:01 A to znamenalo, že i takovou tu
  žádostivost těch mladých mužů
 • 00:06:07 v té postpubertální fázi
  sexuálního rozpuku
 • 00:06:11 jistým způsobem také animovalo,
  vzbuzovalo to jejich zvědavost atd.
 • 00:06:17 To můžeme doložit i z literatury
  nebo třeba ze Stříbrného větru,
 • 00:06:21 i když je to z venkova.
 • 00:06:23 HUDBA
 • 00:06:37 Kriste pane, to jsem se jich lekla,
  milostpane, pěkně vítám.
 • 00:06:44 Ne, ne, nikdo u ní není,
  hned ji zavolám.
 • 00:06:48 Co prosím?
 • 00:06:49 Študentku? Ne, tu bych tam
  jakživa nepustila,
 • 00:06:53 to jsou děti, milostpane.
 • 00:06:56 Nezapomeň na básničku!
 • 00:07:01 Jedním z míst, která lákala
  mladší i starší muže
 • 00:07:04 do osidel prostituce
  byla Břetislavova ulice
 • 00:07:07 ve stínu Pražského hradu
  a malostranských paláců.
 • 00:07:10 Jaroslav Seifert ve svých pamětech
  Všechny krásy světa vzpomíná
 • 00:07:15 právě na tuto uličku Břetislavovu,
  kterou mu doporučil
 • 00:07:19 kamarád ve škole.
 • 00:07:20 Seifertovi bylo tehdy
  necelých 17 let a nezkušený mladík
 • 00:07:24 se nejprve vydal ulicí nahoru
  a posléze dolů.
 • 00:07:27 Teprve až v tomto domě,
  který je za námi, spatřil,
 • 00:07:31 jak na něj zpoza okénka ťuká
  lepá vnadná dívka.
 • 00:07:35 Seifert se zarazil
  a jaké bylo jeho překvapení,
 • 00:07:39 když dotyčné děvče si rozepnulo
  blůzku a ukázalo mu
 • 00:07:43 svá nádherná ňadra.
 • 00:07:45 Dívčina ho lákala k sobě,
  ale nezkušený Seifert
 • 00:07:49 podlehl panice a dal se na ústup.
 • 00:07:52 Ovšem hlava se mu zamotala
  a v následujících mnoha dnech,
 • 00:07:56 jak sám píše, se do těchto míst
  stále vracel a sbíral odvahu
 • 00:08:00 podnik navštívit.
 • 00:08:02 K tomu ovšem nedošlo,
  protože nakonec ho vylekala
 • 00:08:06 odporná babice kuplířka,
  která ho do tohoto domu lákala
 • 00:08:09 oplzlými řečmi na krásné dívky.
 • 00:08:12 Vše završila tlustá krysa,
  která z domu vyběhla
 • 00:08:16 a nesla v zubech něco špinavého.
 • 00:08:18 My se v těch dobových pokusech
  prostituci nějak zákonně upravit
 • 00:08:22 setkáváme vlastně s tím,
  že se prostitutkám zakazuje,
 • 00:08:26 aby používaly vyzývavá gesta
  k lákání klientů,
 • 00:08:29 aby používaly vyzývavé oblečení.
 • 00:08:31 Jakým způsobem je mohly lákat?
 • 00:08:34 Třeba v některých kavárnách
  rozdávali číšníci vizitky.
 • 00:08:39 Z té pozůstalosti Johannese
  Nádherného znám celou řadu
 • 00:08:45 takových špinavých lístků
  s adresou a jménem.
 • 00:08:49 Čili to se podstrkovalo
  asi v obchodě s tabákem nebo tak.
 • 00:08:54 Potom, jak říkám, je celá řada
  takovýchto vizitek.
 • 00:08:59 Zřejmě byly inzeráty,
  existovaly v té době inzeráty.
 • 00:09:03 Poměrně se značnou mírou lascivity.
 • 00:09:07 A potom byla ta prostituce
  nereglementovaná na ulicích,
 • 00:09:12 v městském parku třeba
  před pražským nádražím,
 • 00:09:15 na Staroměstském náměstí
  v řadě ulic a loubí,
 • 00:09:19 kde ty prostitutky
  na sebe upozorňovaly.
 • 00:09:24 Zvláštní instituce jsou potom
  také ty bytné, jak je nacházíme
 • 00:09:30 v literatuře.
 • 00:09:31 Byly jednak ty bytné,
  které střežily tu morálku
 • 00:09:36 svých mladých podnájemníků,
  ale také byly bytné,
 • 00:09:40 které pronajímaly byty
  s takovým tím vedlejším i účelem
 • 00:09:44 a které pak třeba těm mladým mužům
  nebo mladým studentům,
 • 00:09:49 kteří u nich bydleli,
  doporučovaly určité možnosti.
 • 00:09:53 Jste již dlouho ženat,
  pane profesore?
 • 00:09:59 -Dlouho. Řekl bych velmi dlouho.
  -Já vám rozumím, pane profesore.
 • 00:10:06 Můžete být bez obav.
 • 00:10:08 Kdyby to bylo možné, prosil bych,
  aby slečna byla katolického vyznání
 • 00:10:13 a vykoupaná.
 • 00:10:15 On ten rozmach podle mě souvisí
  i s rozmachem měst,
 • 00:10:19 čili už se stoletím 18.,
  se svými prvními reglementačními
 • 00:10:24 snahami na konci století 18.
  v Čechách, tedy v době Josefa II.,
 • 00:10:30 kolem roku 1780, 1790.
 • 00:10:31 A dříve byla prostituce
  spíše venkovského rázu,
 • 00:10:35 existovaly potulné prostitutky,
  které urazily značné vzdálenosti,
 • 00:10:38 aby došly za svými klienty.
 • 00:10:40 A s rozmachem měst, s nástupem
  té moderní civilizace,
 • 00:10:43 moderní průmyslové doby
  dochází k tomu,
 • 00:10:45 že prostitutky se stahují do měst,
  stahují se do těch velkých lokalit,
 • 00:10:49 neboť tam bylo hodně peněz,
  hodně klientů, byli tam vojáci,
 • 00:10:52 studenti a hlavně ta města
  byla anonymní.
 • 00:10:55 Prostitutka vždycky měla problém
  s tím, že fungovala jako takový
 • 00:10:58 hromosvod, na kterou se veškerý
  vztek a nenávist té společnosti
 • 00:11:02 soustředila.
 • 00:11:04 Říkáte, že prostitutky se stěhovaly
  z venkova do měst,
 • 00:11:08 ale to je správně jen částečně,
  protože to byl celkový
 • 00:11:11 obrovský sociální pohyb a mobilita
  jednak těch mladých mužů,
 • 00:11:16 kteří se ve městech soustřeďovali
  jako pracovníci,
 • 00:11:20 a potom i těch mladých žen
  jako služebné, jako fabričky,
 • 00:11:24 bez vzdělání, bez kvalifikace,
  které se soustřeďovaly,
 • 00:11:28 které také odcházely z venkova,
  který pro ně neměl dost
 • 00:11:32 pracovních příležitostí.
 • 00:11:34 Odcházely do měst, hledaly si tam
  nějaké uplatnění a hlavně živobytí.
 • 00:11:40 A určitým způsobem se mohly
  takto dostávat do osidel
 • 00:11:46 těchto možností.
 • 00:11:51 To je slečna Fany, pane profesore.
 • 00:11:54 -Doufám, že si budete rozumět.
  -Zajisté, milostivá paní.
 • 00:11:59 Já doufám jako vy též.
 • 00:12:05 Existovala samozřejmě prostituce
  pohostinská, soustředěná
 • 00:12:08 do různých restauračních zařízení,
  různých náleven atd.
 • 00:12:12 Prostituce pouliční
  a samozřejmě prostituce bordelní
 • 00:12:15 neboli prostituce spjatá
  se slušně řečeno hampejzy
 • 00:12:18 nebo nevěstinci.
 • 00:12:20 A tyto tři formy prostituce
  existovaly před 2000 let
 • 00:12:23 a existují doposud.
 • 00:12:34 Mohu vám s něčím pomoci?
 • 00:12:37 Obecně je prostituce vnímána
  jako městský jev.
 • 00:12:40 Už od vrcholného středověku
  z prostředí měst vycházely
 • 00:12:45 určité snahy o reglementaci
  prostituce, třeba nařízení,
 • 00:12:51 kde mohou být veřejné domy.
 • 00:12:54 Většinou se podobně jako katovna
  a podobně jako byt hrobníka,
 • 00:13:00 že se to ty městské úřady snažily
  posunout někam k hradbám.
 • 00:13:06 Samozřejmě ne daleko od centra,
  ale ne tam, kde probíhala
 • 00:13:12 běžná městská komunikace.
 • 00:13:14 A pak, pokud se týče
  industrializace, tak ta vyvolala
 • 00:13:18 už velmi cílenou snahu
  ten nárůst prostituce,
 • 00:13:22 který byl nezvladatelný
  ještě ne tolik v Praze,
 • 00:13:26 ale v těch velkých
  evropských městech,
 • 00:13:29 tak nezapomeňme, že vy jste zmínil
  Josefa II., to je období,
 • 00:13:34 kdy díky panu doktoru Frankovi
  vzniká vlastně veřejná hygiena.
 • 00:13:39 A ta regulace prostituce
  byla vnímána jako součást
 • 00:13:44 veřejné hygieny,
  jako boj proti neštovicím,
 • 00:13:48 boj proti infekcím vůbec,
  jako asanace měst,
 • 00:13:53 tzn. bourání hradeb, zařízení
  kanalizace, přivedení vody
 • 00:13:59 a také tzv. otec reglementace,
  což byl slavný pařížský lékař
 • 00:14:04 Alexandre Jean-Baptiste
  Parent du Châtelet,
 • 00:14:08 kterého měl velmi rád Neruda,
  který ho zmínil ve svých
 • 00:14:12 Pražských povídkách, tak pravil,
  že tak, jako se z měst
 • 00:14:16 musí odvážet odpad a musí se
  ta špinavá voda soustředit
 • 00:14:21 do kanálů, tak je potřeba
  kanalizovat prostituci,
 • 00:14:24 tzn. je potřeba jí dát
  jasné mantinely.
 • 00:14:27 On napsal takovou úžasnou knihu,
  která pak byla učebnicí všech lidí,
 • 00:14:33 kteří propagovali reglementaci.
 • 00:14:35 Jmenovalo se to Prostituce v Paříži
  a poprvé to vyšlo v roce 1836.
 • 00:14:40 A během toho 19. století to vyšlo
  v několika vydáních.
 • 00:14:44 A on tam velmi jasně stanovil,
  co to je prostituce,
 • 00:14:48 dost bohatě se oženil,
  takže pak už nemusel provádět
 • 00:14:52 lékařskou praxi, ale za věno
  své manželky zjistil,
 • 00:14:57 jak je to s prostitucí v Paříži,
  takže je tam i přesný
 • 00:15:02 sociologický výzkum.
 • 00:15:04 Je to také období vzniku
  sociologie, pozitivizmu.
 • 00:15:08 Takže přesný sociologický výzkum,
  sociální původ nevěstek,
 • 00:15:13 věk, kdy přišly k řemeslu,
  dokonce se mu pak dařilo
 • 00:15:17 i sledovat problém reglementace.
 • 00:15:20 A v podstatě z téhle jeho učebnice
  vyšly, nejdřív se toho chopil
 • 00:15:25 Berlín a pak vyšly všechny
  ty reglementační snahy,
 • 00:15:29 které jsou patrné ve všech
  evropských velkoměstech
 • 00:15:33 vlastně až do konce 19. století,
  kdy už ten přelom 19. a 20. století
 • 00:15:39 je spíše obdobím té abolice,
  tzn. určité sociální rehabilitace
 • 00:15:44 prostitutky.
 • 00:15:45 V Ungeltu neboli Týnském dvoře
  hned pod věžemi Týnského chrámu
 • 00:15:50 se ještě před 1. světovou válkou
  nacházel hodinový hotel Ungelt.
 • 00:15:55 Patřil k nejnavštěvovanějším
  podnikům svého druhu.
 • 00:15:59 Za hodinu se tu platilo 20 korun,
  za celou noc 3x tolik.
 • 00:16:04 V Ungeltu číslo popisné 642
  sídlila také proslulá krčma
 • 00:16:08 zvaná příznačně Tunel.
 • 00:16:10 Egon Erwin Kisch o tomto podniku
  píše: "U dveří posedávají
 • 00:16:15 nebo postávají kolem jednoho stolu
  prostovlasé dívky
 • 00:16:20 a pokuřují špačky.
 • 00:16:22 Jedna právě vykládá,
  co prožila na policii
 • 00:16:25 a ostatní pozorně naslouchají.
 • 00:16:27 Prostitutky se podle všeho
  snaží vlákat dva muže z venkova.
 • 00:16:31 Ironicky na ně volají tak co,
  pantáto, bude letos dost brambor?"
 • 00:16:35 Snad bychom mohli k té hygieně
  ještě zdůraznit ten význam
 • 00:16:39 pohlavních chorob, které se právě
  tou prostitucí nesmírně rozšiřovaly
 • 00:16:44 a které byly také jedním
  z argumentů pro tu reglementaci,
 • 00:16:47 protože tam ty reglementované
  prostitutky musely 2x týdně
 • 00:16:52 chodit ke kontrolám,
  měly zdravotní knížky atd.
 • 00:16:55 A možná stojí i za poznámku to,
  že už i tehdy se používaly kondomy
 • 00:17:00 a sice z ovčích střev.
 • 00:17:02 To byly ty první prapůvodní kondomy
  z ovčích střev,
 • 00:17:06 ale ke konci 19. století,
  kdy se začala guma
 • 00:17:10 industriálně zpracovávat,
  tak dokonce i gumové.
 • 00:17:14 A to se také doporučovalo,
  aby muži kondomy používali,
 • 00:17:18 aby se nešířila nákaza.
 • 00:17:20 A to rozšíření nákazy muselo být
  strašlivé, protože se říká,
 • 00:17:25 že skoro každý 3., 4. muž
  se setkával s problematikou
 • 00:17:30 pohlavní nákazy.
 • 00:17:31 A k tomu je potřeba říci,
  že syfilis se tenkrát
 • 00:17:35 vlastně nedala léčit,
  až od roku 1905,
 • 00:17:39 kdy se objevil Salvarsan
  a tedy to léčení syfilidy,
 • 00:17:44 to je téma samo pro sebe,
  protože bylo neúspěšné
 • 00:17:48 a přitom bylo velice nebezpečné,
  natírali rtutí například.
 • 00:17:53 My jsme měli na počátku 20. století
  v Praze profesora Janovského,
 • 00:17:58 který byl velkou kapacitou
  na pohlavní choroby,
 • 00:18:01 napsal také třídílnou publikaci
  o pohlavních chorobách.
 • 00:18:06 A musel to být člověk
  neobyčejně humánní,
 • 00:18:10 protože nacházím tam v té
  pozůstalosti Johannese Nádherného,
 • 00:18:16 že i ty ženy z těch nevěstinců
  a třeba i jedna, s níž měl poměr,
 • 00:18:21 že ji posílal k profesoru
  Janovskému a on se k těm lidem
 • 00:18:26 velmi humánně choval.
 • 00:18:28 Já hrozně lituju toho,
  že on nenapsal zřejmě žádné paměti.
 • 00:18:32 Vy jste několikrát zmínila jméno
  Johannese Nádherného,
 • 00:18:36 což byl bratr Sidonie Nádherné,
  o které jste také napsala knihu.
 • 00:18:40 Můžete přiblížit ten jeho zvláštní
  a velmi specifický vztah
 • 00:18:44 k prostitutkám?
 • 00:18:45 Ten vztah je skutečně zvláštní,
  protože je to vztah laskavý
 • 00:18:50 a je to vztah k prostitutce
  ne jako k sexuálnímu objektu,
 • 00:18:54 ale jako k živému člověku
  a k ženě.
 • 00:18:57 Tzn. v té situaci toho milostného
  aktu on opravdu ty ženy
 • 00:19:03 nějakým způsobem miloval
  a ten vztah musel i pro ty ženy
 • 00:19:07 být velmi příjemný,
  protože o tom píší v těch dopisech,
 • 00:19:11 které mu psaly a velice žádaly
  a prosily o to, aby zase přišel
 • 00:19:16 a znovu se s nimi setkal,
  protože ten poslední vztah k němu
 • 00:19:21 byl tak nádherný
  a oba byli šťastní.
 • 00:19:24 Tzn. že ten kontakt s ním
  musel být nějakým způsobem
 • 00:19:28 uspokojující, on musel být
  velmi empatický, charismatický
 • 00:19:33 člověk, což zase vznikal tam potom
  ten problém, že ty ženy,
 • 00:19:38 které s ním ten sexuální
  milostný kontakt měly,
 • 00:19:42 tak od něho očekávaly svým způsobem
  více, než on mohl dát.
 • 00:19:48 Tzn. vztah, protože to je ten
  základní problém i u té prostituce,
 • 00:19:53 jak se o tom také píše
  v literatuře z 20. let 20. století,
 • 00:19:58 že každá ta prostitutka toužila
  po tom, aby ji někdo miloval.
 • 00:20:04 To píše profesor Procházka,
  jak vy to krásně citujete,
 • 00:20:09 že jsou to často kvalitní dobrá
  děvčata, i nadaná,
 • 00:20:14 která se dostala do tohoto
  prostředí a nejraději by se z něho
 • 00:20:21 dostala ven.
 • 00:20:23 Johannes také jedné z nich,
  jak je to doloženo v těch dopisech,
 • 00:20:29 které on si schovával,
  což je také neobyčejně zajímavé,
 • 00:20:33 protože těch dopisů
  bylo jistě napsáno mnoho,
 • 00:20:37 ale schovával si je jenom on,
  takže víme, co tropil, takříkajíc.
 • 00:20:42 Přestože je to dnes
  velmi originální pramen.
 • 00:20:45 Té jedno prostituce,
  nějaké Boženě Křížové,
 • 00:20:49 z toho veřejného domu pomohl,
  zřejmě ji vyplatil.
 • 00:20:52 Ona potom vstoupila do počestné
  služby jako služka,
 • 00:20:56 zranila si ruku,
  byla s tím šest neděl nemocná
 • 00:20:59 a potom skončila v Budějovicích
  také zase ve veřejném domě.
 • 00:21:03 A říká: "To je všechno tvoje vina."
 • 00:21:05 Ale on patřil k té intelektuální
  třídě pražské, studoval filozofii,
 • 00:21:11 stýkal se stejným klubem
  mladých Pražanů jako Franz Kafka.
 • 00:21:17 Jak zemřel Johannes Nádherný?
 • 00:21:20 U něj zřejmě nastoupila
  druhá fáze příjice
 • 00:21:25 a on zřejmě s největší
  pravděpodobností spáchal sebevraždu
 • 00:21:30 v Mnichově 28. května 1913,
  což bylo letos právě 100 let.
 • 00:21:38 ZPĚV
  O lásce jen já měla sen,
 • 00:21:45 ten krásný sen, kdy srdce opil.
 • 00:21:55 Pak přišel den, kdy umřel sen,
  kdy rozpjal křídla noční motýl.
 • 00:22:12 Vy naopak chystáte k vydání práci,
  která je věnovaná
 • 00:22:16 pražským nevěstincům.
 • 00:22:17 Můžete přiblížit nejznámější z nich
  a také nastínit tu škálu,
 • 00:22:22 která byla velmi široká,
  od těch nejluxusnějších
 • 00:22:25 až po ty nejpodřadnější?
 • 00:22:27 Ta publikace se netýká jen
  pražských nevěstinců existujících,
 • 00:22:31 ale i těch, které zmizely,
  které zmizely především s asanací,
 • 00:22:35 čili s koncem 19. století,
  kdy se to jedno z center
 • 00:22:38 pražské prostituce,
  což bylo Staré Město,
 • 00:22:41 židovská čtvrť, kdy začalo
  postupné bourání a přestavba,
 • 00:22:45 která se táhla
  až do 2. světové války.
 • 00:22:47 A tehdy začal velký přesun
  prostitutek ze Starého Města
 • 00:22:51 na Žižkov, do Karlína.
 • 00:22:52 A vlastně ta nejnižší prostituce,
  neboť ta čtvrť,
 • 00:22:56 které se říkalo V Židech
  nebo U Židů, přitahovala
 • 00:23:00 ty pouliční prostitutky,
  tedy tu nejnižší sortu.
 • 00:23:04 To se přesunulo na Žižkov
  a do Karlína.
 • 00:23:07 Na druhou stranu mezi tím
  nejnižším a nejvyšším v Praze vždy,
 • 00:23:11 pokud jde o tu prostituci,
  bylo velice blízko.
 • 00:23:14 Ne jen v jedné čtvrti,
  ale přímo v jedné ulici
 • 00:23:17 mohly být opravdu ty nejnižší
  pajzly jako třeba výčepy
 • 00:23:20 typu Denice, kde první část
  restaurantu sloužila jako nálevna
 • 00:23:24 a v té zadní části
  byly nějaké pryčny,
 • 00:23:27 kde fungovalo několik
  ubohých děvčat.
 • 00:23:30 A hned vedle mohly být
  luxusní salony,
 • 00:23:33 které si potrpěly na důkladnou
  výchovu svých zaměstnankyň
 • 00:23:37 nebo svých chovanek,
  někdo by mohl říct i otrokyň,
 • 00:23:40 protože to byl vlastně důvod
  pro prosazení aboličního zákona,
 • 00:23:44 že prostitutky jsou zotročovány
  svými majiteli, svými otrokáři.
 • 00:23:49 I když já si nemyslím,
  že je to pravda,
 • 00:23:52 protože v těchto luxusních salonech
  o ně bylo opravdu dobře postaráno.
 • 00:23:56 Ony ty salony fungovaly
  nebo vytvářely pro ně umělé rodiny,
 • 00:24:01 dávaly jim to sociální zázemí,
  které ony neměly.
 • 00:24:05 A jisté sociologické teorie říkají,
  že prostitutka je generována
 • 00:24:09 rozvrácenou rodinou,
  zklamaným vztahem,
 • 00:24:12 nějakou citovou deprivací,
  kterou prožila.
 • 00:24:15 A toto emocionální, které nemohla
  najít v rodině nebo ve vztahu,
 • 00:24:19 tak jí ty luxusnější salony,
  jako byl třeba Goldschmidt
 • 00:24:23 nebo Kaucký nebo Friedman
  či další, tak to jí poskytovaly.
 • 00:24:27 Dávaly jí pocit,
  že zase někam patří.
 • 00:24:29 Druhá stránka věci je,
  že ty prostitutky byly v salonech
 • 00:24:33 nebo v bordelech obecně
  velmi pevně vázány,
 • 00:24:36 protože ony byly velmi šikovně
  už kuplířkami, které to zboží,
 • 00:24:40 to maso dodávaly do hampejzů,
  už jim byly finančně zavázány
 • 00:24:44 natolik, že nebylo možné,
  aby se prostitutky ze svých
 • 00:24:48 finančních závazků vykoupily.
 • 00:24:50 Čili druhá stránka té věci,
  že ony byly do jisté míry
 • 00:24:54 ekonomicky zotročovány,
  nebyly schopny
 • 00:24:57 se z hampejzu vyvázat.
 • 00:25:00 Samozřejmě stávalo se,
  že některá si našetřila
 • 00:25:03 nebo ji někdo vykoupil,
  že se z toho hampejzu dostala,
 • 00:25:07 případně si otevřela sama
  svůj vlastní hampejz.
 • 00:25:10 Po 1. světové válce začaly
  klasické nevěstince
 • 00:25:13 v souvislosti s vydáním aboličního
  zákona z roku 1922 zanikat
 • 00:25:18 a objevovaly se podniky
  nového typu, bary, tabariny,
 • 00:25:22 zábavní noční podniky,
  které často měly velmi bohatý
 • 00:25:26 zábavní a hudební program.
 • 00:25:29 K podnikům tohoto typu patřil
  i hotel a bar na rohu ulic
 • 00:25:33 Jakubské a Malé Štuparské,
  Chapeau Rouge,
 • 00:25:38 tedy Červený klobouk,
  který v roce 1919 založil
 • 00:25:43 Josef Mejstřík.
 • 00:25:45 Vy jste zmínil ten salon Kauckého.
 • 00:25:48 Já jsem v archivu našla
  salon Kauckého, nevím,
 • 00:25:52 vy možná budete vědět,
  jestli byly snad dva salony,
 • 00:25:56 protože tam je velká stížnost
  sousedů, kteří si stěžují
 • 00:26:00 na homosexuální prostituci.
 • 00:26:02 O tom referuje Kukla
  ve svém Bahnu Prahy.
 • 00:26:05 On tam zmiňuje nejen homosexuály,
  ale samozřejmě i transsexuály,
 • 00:26:09 poloomuže, položeny.
 • 00:26:11 A takovým prvním relevantním
  pramenem, který na téma
 • 00:26:15 homosexuální prostituce se objevil
  nedávno, je knížka,
 • 00:26:18 kterou připravil Jan Seidl
  s kolektivem.
 • 00:26:20 A on tam zmiňuje lokalitu
  v okolí Prašné brány,
 • 00:26:24 která byla už odpradávna
  nejstarším centrem prostituce
 • 00:26:28 v Praze, a tam existoval
  ve 20., 30. letech
 • 00:26:31 legendární podnik,
  kterému se říkalo Batex,
 • 00:26:34 vyhlášený homosexuální podnik
  v Praze.
 • 00:26:37 Seidl s kolektivem uvádí
  ve své studii
 • 00:26:40 ještě nějaká další místa,
  konkrétní kavárny,
 • 00:26:43 jedna se jmenovala, tuším,
  U Huňků,
 • 00:26:45 a ještě nějaké další podniky.
 • 00:26:47 Existují adresáře a schematismy,
  konkrétně třeba pro pražské
 • 00:26:52 veřejné domy existuje
  Chytilův adresář z roku 1912,
 • 00:26:56 kde jsou i lokalizovány,
  ale samozřejmě ne všichni majitelé
 • 00:27:01 měli ten zájem nebo tu ctižádost
  figurovat v adresáři.
 • 00:27:06 A další české město,
  které otevřeně přiznalo existenci
 • 00:27:11 veřejných domů ve schematismu,
  byly České Budějovice.
 • 00:27:16 A jinak jsou takové jako adresáře
  z konce 19. století,
 • 00:27:20 kde musíme číst mezi řádky.
 • 00:27:22 Tzn. vinárna s dámskou obsluhou
  je jasná, masérka je také jasná.
 • 00:27:27 Je potřeba toto potom konfrontovat
  s Fondem policejního úřadu,
 • 00:27:32 kde jsou zase stížnosti.
 • 00:27:33 Stížnosti jsou úžasný pramen.
 • 00:28:05 Co chceme?
 • 00:28:11 Tady to není pro vaši kapsu.
 • 00:28:13 -Já jsem chtěl jenom...
  -Jděte si o číslo dál.
 • 00:28:16 Zajímavý pramen,
  zdravotní knížky prostitutek.
 • 00:28:19 Vy jste se jim věnovala
  velmi systematicky,
 • 00:28:22 paní profesorko, dokonce tady
  ve vaší knize jsou i fotografie
 • 00:28:26 prostitutek z těch
  zdravotních knížek.
 • 00:28:29 Podle aboličního zákona
  o potírání pohlavních nemocí,
 • 00:28:33 jak se oficiálně ten zákon
  z roku 1922 jmenoval,
 • 00:28:36 byly policejní úřady povinny
  zničit veškerou dokumentaci
 • 00:28:41 prostituce, která by se týkala
  konkrétních osob.
 • 00:28:46 Neposlechli v Českých Budějovicích,
  kde je celý karton
 • 00:28:50 78 zdravotních knížek,
  a neposlechli v Klatovech,
 • 00:28:54 kde se zase dochovaly
  takové ty výslechové protokoly
 • 00:28:59 prostitutek z roku 1910.
 • 00:29:01 Ty knížky jsou tak 1909-1920.
 • 00:29:05 A opravdu ty fotografie
  jsou půvabné,
 • 00:29:09 protože bychom očekávali,
  že do té knížky,
 • 00:29:14 která měla několik stránek,
  kde, jak zmínila paní doktorka,
 • 00:29:19 byly vedeny prohlídky,
  byl tam popis té dívky
 • 00:29:24 a bylo tam tedy uvedeno pracoviště,
  takže z toho je i zřejmé,
 • 00:29:29 že mezi těmi prostitutkami
  byla docela velká fluktuace
 • 00:29:34 v těch nevěstincích.
 • 00:29:36 Dokonce se dá i tak jako,
  že třeba podzim
 • 00:29:39 trávily v Budějovicích,
  jaro trávily ve Vídni,
 • 00:29:42 pak byly v Praze, v Drážďanech.
 • 00:29:45 A ty fotografie, když se na ně
  podíváme, tak to jsou seriózní
 • 00:29:52 mladé dámy, které jsou v takových
  těch secesních halenkách vyfoceny.
 • 00:29:59 Myslím, že jsem našla
  jen jednu fotografii dámy v prádle,
 • 00:30:04 ale to bylo prádlo rozměru
  dnešního turistického úboru,
 • 00:30:09 takže něco zvláště dráždivého
  tam nebylo.
 • 00:30:13 Nedaleko dnešního obchodního domu
  Kotva se koncentrovala prostituce
 • 00:30:18 v ulicích Rybné a Jakubské.
 • 00:30:20 Bývaly tu nevěstince
  a bývala tu provozována
 • 00:30:24 i prostituce pouliční.
 • 00:30:26 Za námi stojí jeden z domů,
  který před 1. světovou válkou
 • 00:30:30 býval nevěstincem
  a po 1. světové válce se změnil
 • 00:30:34 na hodinový hotel Esprit.
 • 00:30:36 Jak vidíte,
  jeho jméno zůstalo dodnes.
 • 00:30:39 Naproti tomuto bývalému nevěstinci
  a hodinovému hotelu
 • 00:30:43 býval tzv. Masný roh,
  kde přecházely prostitutky
 • 00:30:47 a lákaly zákazníky na své služby.
 • 00:30:50 Navzdory tomu, že všechna ta
  reglementační nařízení zakazovala
 • 00:30:55 vyzývavé chování,
  tak z pamětí víme,
 • 00:30:59 že se ty holky chovaly vyzývavě,
  že to byla obscénní gesta,
 • 00:31:04 pokřikování, pohvizdování,
  popěvky, takové až vnucování.
 • 00:31:09 Samozřejmě ty dámy, které byly
  v nevěstincích, v těch slušných,
 • 00:31:15 se musely chovat distinguovaně,
  protože dokonce je jedna anekdota
 • 00:31:21 z jednoho pařížského nevěstince
  někde na úpatí Montmartru,
 • 00:31:26 kde chovanky seděly u stolu,
  kde byl porcelán a hezké příbory,
 • 00:31:30 a nějak hlučely,
  a bordelmamá je napomenula slovy:
 • 00:31:32 "Děvčata, chovejte se slušně,
  nezapomeňte, kde jste."
 • 00:31:38 -Bon soirée, madam.
  -Ruku líbám.
 • 00:31:42 -Servus, děvčata.
  -Tak tady ji vedu, pane šéf.
 • 00:31:46 -Jak se jmenujete?
  -Marta Detasová.
 • 00:31:48 Marta.
  Tu jsme tu mockrát měli, viď?
 • 00:31:51 Budeme vám říkat Štefka,
  ta měla moc dobré hosty.
 • 00:31:54 -Poslyšte, už jste byla zaměstnána
  v takovémhle podniku? -Ne.
 • 00:31:58 Nebyla. Na to si zvyknete.
 • 00:32:01 Když konfrontujeme tu realitu
  třeba s krásnou literaturou,
 • 00:32:06 tak tam se často objevuje obraz
  prostitutky jako chudé dívky,
 • 00:32:10 která ne vlastní vinou
  přišla na scestí.
 • 00:32:13 Já bych připomněla román
  Karla Matěje Čapka-Choda
 • 00:32:16 Kašpar, Lén, Mstitel
  a potom i tu filmovou verzi.
 • 00:32:20 Když mě potom po dvou letech
  pustili, bylo mi ještě hůř.
 • 00:32:25 Sotva jsem se někde ohřála,
  přišla policie, jak prej se chovám.
 • 00:32:32 Pak to šlo se mnou pořád stejně
  až sem.
 • 00:32:35 -Jak jste tu dlouho?
  -Asi půl roku.
 • 00:32:41 -A to vás nikdy nenapadlo utéct?
  -Kam? A v čem? V týhle maškaře?
 • 00:32:48 -Jediný pořádný šaty mi zamkli.
  -To už jste zrovna jako ve vězení.
 • 00:32:52 Ba, tady taky nemusím mít
  vysvědčení za chovalost.
 • 00:32:56 Jistě, i takové případy jistě byly,
  jak má Karel Matěj Čapek-Chod.
 • 00:33:01 A já mám z těch svých dokladů
  tam jeden doklad,
 • 00:33:04 seděli jsme,
  pěkně jsme si vyprávěli
 • 00:33:07 u Goldschmida s tou Pirožkou,
  s oblíbenkyní Johannese Nádherného,
 • 00:33:12 jistě i dalších mužů,
  a ona vyprávěla o svém mrtvém
 • 00:33:15 milenci nebo snoubenci.
 • 00:33:17 Tzn. že ona v určité situaci
  to byla pravda nebo se snažila
 • 00:33:23 nebo nešťastná láska.
 • 00:33:28 Zaplať pánbůh za ty prameny
  z Klatov, které se zachovaly.
 • 00:33:33 Myslím, že to téma svedené
  a opuštěné je oblíbené.
 • 00:33:36 Už od doby romantismu třeba
  Božena Němcová má Barušku
 • 00:33:41 a našli bychom celou řadu příkladů,
  ale právě v těch Klatovech
 • 00:33:47 se dochovaly výslechové protokoly,
  protože když ten policista
 • 00:33:52 nebo četník chytil prostituující se
  ženu, tak ji odvedl na úřad
 • 00:33:57 a tam s ní sepsal protokol.
 • 00:33:59 Poprvé ji měl napomenout,
  aby se vrátila domů.
 • 00:34:03 A podruhé ji už zapsal
  jako prostitutku.
 • 00:34:06 Některé žádaly hned napoprvé,
  aby získaly knížku.
 • 00:34:10 A ten úředník jim pokládal
  celou takovou baterii otázek,
 • 00:34:15 která je v těch protokolech
  zachycena, a jednou z nich bylo,
 • 00:34:20 váš důvod,
  proč jste se takto spustila.
 • 00:34:23 A samozřejmě tam funguje i to,
  že ten úředník mohl spěchat
 • 00:34:28 nebo tam fungovalo takové klišé,
  ale máme k dispozici odpovědi
 • 00:34:33 443 žen, z nichž 62 pravilo,
  protože se mi toto povolání
 • 00:34:39 pro svou lehkost zalíbilo.
 • 00:34:41 Další potom, kolem 50 byly
  skutečně sociální důvody,
 • 00:34:46 finanční tíseň, což si myslím,
  bylo velmi často.
 • 00:34:51 Další pak to bylo 16 dívek nebo žen
  tzv. přesvědčeno k provozování
 • 00:34:56 prostituce,
  což zřejmě byla práce kuplířky.
 • 00:35:00 A 9 jich bylo svedeno a opuštěno.
 • 00:35:05 Čili si myslím, že taková ta
  minulost, jistě si vzpomeneme
 • 00:35:11 na Švejka, kdy jedna prostitutka
  vykládá nějakému z oficírů,
 • 00:35:16 jak bývala profesorkou na gymnáziu
  v Pešti a jak z nešťastné lásky
 • 00:35:22 se dala, jak je z nějaké
  úžasné rodiny, dcera lékaře,
 • 00:35:27 a jak se dala na řemeslo.
 • 00:35:29 Takže si myslím, že tam trošku
  působí vliv literatury.
 • 00:35:34 A pokud se týče takové
  jako reintegrace,
 • 00:35:37 tak bych jen připomněla
  Macharovu Magdalenu,
 • 00:35:41 která měla konkrétní předlohu,
  Macharovu milou, Vlastu,
 • 00:35:46 která byla prostitutkou,
  Machar ji vykoupil z nevěstince,
 • 00:35:51 ještě se na to složili tady
  Vlastiny kamarádky,
 • 00:35:54 našel jí někde místo,
  že prodávala párky.
 • 00:35:57 A Vlasta si vzpomněla na povolání,
  které se jí pro svou lehkost líbilo
 • 00:36:01 a zase se do toho nevěstince
  vrátila.
 • 00:36:04 Když jsme u toho literárního
  nebo filmového obrazu prostituce,
 • 00:36:08 tak nelze nevzpomenout
  Tonku Šibenici.
 • 00:36:10 Jak to s ní bylo, existoval tam
  nějaký reálný předobraz
 • 00:36:13 této postavy,
  nebo co o tom vlastně víme?
 • 00:36:16 U Tonky Šibenice,
  tedy díla Egona Erwina Kische,
 • 00:36:19 původně prozaického,
  nejprve to byla povídka,
 • 00:36:22 potom došlo k dramatizaci,
  kde hrála hlavní roli
 • 00:36:25 Xena Longenová, to byla nesmírně
  atraktivní dramatizace.
 • 00:36:29 A poté došlo v roce 1930, 1931
  ke zfilmování.
 • 00:36:31 Tonka Šibenice původně v té povídce
  byla prostitutkou
 • 00:36:35 z jednoho z nejluxusnějších salonů,
  myslím, že působila i Kauckého.
 • 00:36:39 A jí se stalo osudným,
  že byla jednak krásná,
 • 00:36:43 všichni na ni brali,
  všichni si jí velice cenili
 • 00:36:48 a vážili, a když odsouzený
  přišel s posledním přáním,
 • 00:36:51 tak ona mu ho vyplnila.
 • 00:36:54 Až později se ukázalo,
  že šlo o vraha žen.
 • 00:36:57 A toto ji stihlo jako stigma.
 • 00:36:59 A ona z toho luxusního botelu
  byla odejita a 30 let působila
 • 00:37:03 ve službách prostituce pouliční,
  což ji naprosto zlikvidovalo.
 • 00:37:09 A ta Kischova povídka se odehrává
  v jejích zhruba 50 letech,
 • 00:37:13 kdy ona umírá a teď je otázka,
  jestli jde do nebe nebo do pekla,
 • 00:37:18 zpovídá se z toho,
  co vlastně provedla.
 • 00:37:20 Jestli nějaká Tonka Šibenice
  opravdu existovala, je to možné,
 • 00:37:24 protože Kisch se pohyboval
  mezi těmi nejnižšími
 • 00:37:28 sociálními vrstvami
  a měl mezi opilci, prostitutkami
 • 00:37:31 i mezi různými dalšími fenomény
  z polosvěta,
 • 00:37:34 možná i kriminálního rázu
  velmi mnoho přátel a známých.
 • 00:37:38 Já jsem našel jednu veselou
  historku, kde on šel právě
 • 00:37:42 jako novinář k nějakému soudu
  s prostitutkou
 • 00:37:45 a byla tam s ní řada jejích
  kolegyň, ony na něj
 • 00:37:49 začaly pokřikovat:
  "Ahoj, Egone, co tady děláš,"
 • 00:37:52 čili znaly ho opravdu velice dobře,
  a proto nevylučuji,
 • 00:37:56 že ten předobraz o Tonce Šibenici
  opravdu mohl existovat.
 • 00:38:00 Podobně ostatně u France Werfela
  v jeho Domě smutku je také možné,
 • 00:38:05 že tamější hrdinka Ludmila,
  která, a to je zajímavé
 • 00:38:08 pro srovnání s tím Kischem,
  ona podstoupila
 • 00:38:12 úplně opačnou cestu,
  ona z toho bordelu byla vykoupena
 • 00:38:15 a sice budoucím poslancem,
  který byl potom jedním z těch,
 • 00:38:20 který prosadil aboliční zákon.
 • 00:38:22 Čili ona udělal na rozdíl
  od Tonky opravdu velkou kariéru.
 • 00:38:25 Nejhonosnější pražský nevěstinec,
  který od roku 1865 provozoval
 • 00:38:30 Abraham Goldschmidt,
  sídlil v Kamzíkové ulici
 • 00:38:33 na Starém Městě mezi Želenou
  a Celetnou.
 • 00:38:36 Hosté mu důvěrně říkali salon Gogo
  a říkali, že sem chodí
 • 00:38:41 na lov kamzíků.
 • 00:38:42 Mezi jeho návštěvníky patřil
  i říšský kancléř Otto von Bismarck,
 • 00:38:48 který tu údajně slavil vítězství
  v bitvě u Sadové
 • 00:38:53 nebo u Hradce Králové.
 • 00:38:55 Zvládl zde prý 6 slečen
  a jméno jedné z ní, Milady,
 • 00:39:00 vyryl svým briliantovým prstenem
  do okenní tabulky.
 • 00:39:04 Já ještě k tomu Kischovi,
  on nejenže vytvořil model pasáka
 • 00:39:09 v tom svém románu, skutečně
  odpudivou, myslím, že v té triádě
 • 00:39:14 prostitutka - klient - kuplíř,
  pasák, je ten pasák
 • 00:39:18 tím nejodpornějším a zjevem,
  který zasluhuje největší odsouzení.
 • 00:39:23 Ale on napsal i takové povídky
  právě z toho pražského polosvěta.
 • 00:39:29 Vyšly pod názvem Temnou Prahou.
 • 00:39:32 A on se tam zamýšlí,
  paroduje tam takovou tu snahu
 • 00:39:37 o reintegraci
  a nápravu prostitutek.
 • 00:39:41 My víme, že skutečně na přelomu
  19. a 20. století vznikla v Praze
 • 00:39:47 celá řada institucí,
  takových výchoven,
 • 00:39:50 nebylo to zaměřeno jen na padlé
  dívky, ale i na mladé kriminálníky,
 • 00:39:56 chlapce, a on tam píše,
  že navštívil jednu takovou
 • 00:40:00 vychovatelnu v Libni,
  že ho přivítala předsedkyně
 • 00:40:04 nebo ředitelka,
  kterou byla hraběnka
 • 00:40:06 Cipriana Galapetrová z Galapetrů.
 • 00:40:09 A teď ho zavedla mezi ty bývalé
  prostitutky, které seděly
 • 00:40:14 kolem stolu a ukázněně vyšívaly.
 • 00:40:16 A všechny že táhlým hlasem
  daly křesťanské pozdravení.
 • 00:40:21 On se tam jaksi rozhlédl
  a přímo píše,
 • 00:40:24 že ho jedna prostitutka poznala
  a začala to, co jste říkal vy,
 • 00:40:29 na něj pokřikovat: "Těpéro, Egone,
  vítáme tě, nemáš, prosím,
 • 00:40:33 nějaké cigáro,
  zde nedostaneme žádné."
 • 00:40:37 A on potom píše, že se pak přidaly
  další a on tam pak jen píše:
 • 00:40:42 "Byl jsem z ústavu vypoklonkován."
 • 00:40:45 Takže to je takový, myslím,
  zase trošku ironický pohled
 • 00:40:50 na ten abolicionismus,
  který byl přesvědčen,
 • 00:40:53 že výchovou, vzděláním, osvětou
  je možné odstranit prostituci.
 • 00:40:59 My jsme mluvili doteď
  hlavně o situaci
 • 00:41:02 ve velkých městech, v Praze.
 • 00:41:03 Jak to bylo na malých městech?
 • 00:41:05 Když si vezmeme Fráňu Šrámka,
  Stříbrný vítr...
 • 00:41:09 -Pane Zach.
  -A hele, Anděla.
 • 00:41:17 -Na kohopak tu čekáš?
  -Na vás.
 • 00:41:21 -Co chceš?
  -Vždyť to dobře víte.
 • 00:41:26 Já už tady na vás čekám kolik dní.
 • 00:41:28 Na těch malých městech
  byl takový nějaký ten domek,
 • 00:41:32 jak on říkal, a tohle je ten domek,
  kam chodí mužští za ženskýma.
 • 00:41:36 To jistě existovalo.
 • 00:41:37 Zajímavé je to třeba u toho Bašíka,
  u těch jeho poznámek,
 • 00:41:41 Vyučil jsem se u Kafků,
  který ovšem má takový
 • 00:41:45 neobyčejně přirozený vztah
  k sexualitě a velmi přesně rozlišuje
 • 00:41:50 mezi takovou záležitostí účelovou,
  kam až ta účelová záležitost dojde.
 • 00:41:56 Dívá se velmi kriticky na ženy,
  které se tam pohybují
 • 00:42:01 v jedné hospodě
  a mají tam své pokojíky.
 • 00:42:05 To byla zřejmě taková značná praxe
  na těch malých městech
 • 00:42:10 a na tom venkově.
 • 00:42:12 Mrštík také má v Roku na vsi
  takovou tu jednu ženu,
 • 00:42:17 která má špatnou pověst ať právem
  nebo neprávem.
 • 00:42:22 Myslím na tebe každou chvílí,
  přijdeš?
 • 00:42:25 Přijdu a běž už, běž,
  lidi začnou chodit do kostela.
 • 00:42:30 V nejhorším s tebou ujedu
  třeba do Ameriky.
 • 00:42:34 Ale nepovídej!
 • 00:42:39 -Cosi mě tlačí.
  -To je šrajtofla.
 • 00:42:45 Ta dvojí morálka, která ty mladé
  muže nutila, jakým způsobem
 • 00:42:51 oni mohli vyžívat své sexuální
  potřeby, které měli po té pubertě,
 • 00:42:57 oni neměli žádný přístup k ženám,
  které se později stávaly
 • 00:43:04 jejich partnerkami.
 • 00:43:07 Stejně tak u toho Johannese,
  který se potom zamiloval
 • 00:43:13 do Valentiny a bylo pak už pozdě,
  to byla šlechtická dcerka,
 • 00:43:19 tzn. tam bylo 10leté období.
 • 00:43:23 Po celé 19. století se zvyšoval
  sňateční věk,
 • 00:43:28 muži vstupovali do manželství
  stále později a to,
 • 00:43:32 co přinesla sexuální revoluce
  nedávná, to my si vůbec nedovedeme
 • 00:43:38 představit, jak ta situace
  byla jiná, protože když ten muž
 • 00:43:42 se měl oženit na své úrovni,
  tak se musel oženit s pannou.
 • 00:43:47 Mladé ženy počínaje nějakým
  maloburžoazním prostředím
 • 00:43:51 přes střední vrstvy až po šlechtu
  nějaké předmanželské
 • 00:43:57 sexuální zkušenosti byly nežádoucí,
  zatímco od toho ženicha
 • 00:44:02 se očekávalo, aby nějaké ty
  sexuální zkušenosti už měl.
 • 00:44:07 Tzn. ti zámožnější mládenci
  měli doma služky,
 • 00:44:11 na venkově měli děvečky,
  ale jinak běžně skutečně
 • 00:44:15 takovou učitelkou lásky
  byla prostitutka.
 • 00:44:19 Ono to také z celé řady pamětí
  je zřetelné.
 • 00:44:22 A dokonce ještě v roce 1924
  jeden takový lékař,
 • 00:44:26 on tedy spíše asi psal než léčil,
  jmenoval se Duchoslav Panýrek,
 • 00:44:31 tak začal v Pardubicích vydávat
  časopis Pohlaví.
 • 00:44:35 A tam u dělal takovou anketu
  mezi středoškoláky
 • 00:44:39 a skutečně všichni ti kluci,
  pokud měli
 • 00:44:43 nějaké sexuální zkušenosti,
  tak je měli s prostitutkou
 • 00:44:46 a samozřejmě s tou nejlevnější,
  tzn. s pouliční.
 • 00:44:50 Přičemž ovšem třeba ve Vídni
  tomu bylo i tak,
 • 00:44:54 že mladí studenti, kteří dávali
  kondice v určitých domácnostech,
 • 00:44:59 tak milostivá paní je iniciovala
  do tajů lásky.
 • 00:45:03 To bylo velmi časté.
 • 00:45:06 To znamená, že ti mladí muži žili,
  to desetiletí pro ně bylo
 • 00:45:13 skutečně obtížné.
 • 00:45:16 To známe i třeba u Franze Kafky,
  kde to období od roku 1900, 1902
 • 00:45:24 do toho roku 1910 je také obdobím,
  kdy on chodí do šantánu,
 • 00:45:30 do nevěstinců, i když jeho vztah
  k sexu byl velmi ambivalentní.
 • 00:45:36 On rozlišoval den, tzn. to je ta
  erotika, ten půvab, to krásné,
 • 00:45:42 a potom ten konkrétní akt,
  to je to předpeklí té noci.
 • 00:45:47 A nikdy se s tím nevyrovnal.
 • 00:45:50 Ale podle mého soudu on tady
  reflektuje to rozlomení té sexuality
 • 00:45:56 mezi ty dvě části, to krásné,
  tu Marii s tou manželkou atd.,
 • 00:46:04 to krásné a to,
  co obstarává jiný typ žen.
 • 00:46:08 Jak píše Karel Ladislav Kukla,
  okolí svatého Haštala
 • 00:46:13 s Haštalským náměstím
  a přilehlými uličkami
 • 00:46:17 bylo rejdištěm pouliční prostituce
  před válkou i po válce
 • 00:46:22 za první republiky.
 • 00:46:23 Pouliční prostitutky se pohybovaly
  např. v ulici Na Příkopech,
 • 00:46:28 kde byly nejvyšší taxy
  za tyto služby, až 50 korun.
 • 00:46:33 30-50 korun se platilo
  za prostitutky z okolí
 • 00:46:37 Prašné brány
  nebo Václavského náměstí.
 • 00:46:40 A čím užší, temnější uličky,
  tím cena klesala,
 • 00:46:44 až k několika korunám.
 • 00:46:47 V Kajzlových sadech u Invalidovny
  se platilo 50 haléřů až koruna,
 • 00:46:53 pokud se služba odbyla
  na tamní lavičce.
 • 00:46:57 Na území bývalého Židovského města
  se nacházely ty nejhorší brlohy
 • 00:47:03 i luxusní nevěstince.
 • 00:47:06 Jeden z nich, na rohu dvou hlavních
  Josefovských tříd,
 • 00:47:10 Josefské a Rabínské,
  provozoval bývalý detektiv
 • 00:47:16 Leopold Friedman.
 • 00:47:19 Tato profese byla pro majitele
  resp. provozovatele nevěstinců
 • 00:47:25 poměrně typická.
 • 00:47:27 Patřili k nim jak bývalí policisté,
  tak policejní konfidenti.
 • 00:47:31 Ještě se zastavme u jedné
  zcela praktické věci.
 • 00:47:35 Jak vypadal takový běžný pracovní
  den prostitutky
 • 00:47:38 v pražském nevěstinci?
 • 00:47:40 Kdy se tak vstávalo,
  jak se stolovalo,
 • 00:47:42 kdy přicházeli první klienti?
 • 00:47:44 S prostitucí se vlastně pojí,
  že prostituce je záležitost večera,
 • 00:47:49 záležitost, kdy už se stmívá,
  záležitost noci
 • 00:47:52 nebo pokročilého rána.
 • 00:47:53 Myslím, že vůbec nebyl problém,
  že prostitutky si odváděly
 • 00:47:57 své klienty třeba
  kolem 2., 3., 4. hodiny ranní.
 • 00:48:00 Ovšem pouliční prostitutky
  třeba na Václavském náměstí v Praze
 • 00:48:03 měly své štace v různých kavárnách,
  tak už své klienty lákaly
 • 00:48:07 třeba už dopoledne.
 • 00:48:08 Tady je důležité říci,
  že do konce 19. století
 • 00:48:11 ty prostitutky nebo obecně žena
  neznala kategorii volného času.
 • 00:48:14 Tzn. že ten hampejz ji zaměstnával
  od rána až do noci.
 • 00:48:18 Tam měla studia, mohla se věnovat
  ručním pracím, mohla si číst.
 • 00:48:21 A samozřejmě se učila i zdárnému
  stolování atd.
 • 00:48:24 A odpoledne a v podvečer přicházeli
  zákazníci a vybírali si.
 • 00:48:28 To je zajímavé pro ten rozdíl
  mezi pouliční prostitucí
 • 00:48:32 a prostitucí soustředěnou
  do bordelu, že přestože se říká,
 • 00:48:36 že prostitutka pouliční
  na tom byla daleko hůř,
 • 00:48:40 tak obecně zato ona měla možnost
  volby, vybrat si toho, s kým půjde.
 • 00:48:45 Zatímco prostitutka bordelní nemá.
 • 00:48:47 Samozřejmě idealizované obrazy
  v literatuře toho Franze Werfela
 • 00:48:51 v Domě smutku, Ludmila si vybírala.
 • 00:48:54 Takže ten jejich den se soustředil
  ať už na ulici nebo venku
 • 00:48:58 na ty večerní, noční
  a časně ranní hodiny.
 • 00:49:01 My jsme několikrát během našeho
  pořadu narazili na tu otázku,
 • 00:49:05 zda tedy prostituce zákonně
  upravená, nějakým způsobem
 • 00:49:09 vystavená represi nebo ponechaná
  volnému vývoji.
 • 00:49:14 Myslíte si, že ta reglementace
  v minulosti byla efektivní cestou
 • 00:49:19 nebo byla spíše slepou uličkou?
 • 00:49:21 Jak byste to viděla z hlediska
  nějaké zkušenosti pro dnešek?
 • 00:49:26 Myslím si, že reglementace nebyla
  slepou uličkou,
 • 00:49:30 že přeci jen nějaká společenská
  kontrola je nutná.
 • 00:49:35 A zvlášť, když to dneska vnímáme
  jako něco samozřejmého.
 • 00:49:41 Společnost už uznala,
  že s tím se bojovat nedá,
 • 00:49:45 že je to fenomén, který provází
  celou lidskou společnost,
 • 00:49:49 tak by toto "povolání" mělo být
  nějak legislativně ošetřeno i dnes.
 • 00:49:54 Váš názor?
 • 00:49:56 Švédové udělali v roce 2002
  velmi radikální reglementaci v tom,
 • 00:50:02 že zakázali zákonem provozování
  sexuálních služeb za úplatbu.
 • 00:50:08 A trestají ne prostitutky,
  ale trestají ty klienty.
 • 00:50:15 Ta švédská situace je specifická,
  protože oni tam velmi dlouho mají
 • 00:50:23 naprostou rovnoprávnost
  muže a ženy.
 • 00:50:27 A velice to podporovali,
  takže je možné, že něco pravdy
 • 00:50:33 na tom je, že když se dosáhne
  skutečné rovnoprávnosti muže a ženy,
 • 00:50:38 tak prostituce sice nezmizí,
  ale určitým způsobem se omezuje.
 • 00:50:43 A váš názor?
  Zákonná úprava ano, či ne?
 • 00:50:45 Já myslím, že aboliční zákon
  v roce 1922 sice vyhlásil,
 • 00:50:49 že nevěstince se zrušují,
  což ale neznamená,
 • 00:50:52 že nevěstince opravdu zanikly.
 • 00:50:53 Ty prostitutky se z bordelů
  přesunuly jinam
 • 00:50:56 a začaly fungovat v takové
  už ne polooficiální zóně,
 • 00:50:59 ale v ryze neoficiální zóně.
 • 00:51:01 S tím se pojí samozřejmě
  další nemoci, kriminalita atd.
 • 00:51:04 Myslím si, že reglementace má svá
  výrazná plus.
 • 00:51:07 Abolice je možná ideál,
  ale naplnit se ho, obávám se,
 • 00:51:10 nikdy nepodařilo.
 • 00:51:11 Vážení diváci, v této chvíli
  se loučím s vámi
 • 00:51:14 i s mými dnešními hosty,
  děkuji jim za jejich názory
 • 00:51:18 a těším se na shledanou
  u některého z dalších vydání
 • 00:51:20 Historie.cs.
 • 00:51:22 ZPĚV
  Znát plamen ten, jímž plane sen,
 • 00:51:32 jenž touhou hřeje nebo spálí.
 • 00:51:41 Noční motýl v lásce znamená,
  že je marná, že je ztracená...
 • 00:51:51 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2013

Související