iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 4. 2013
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
10366
zhlédnutí

Historie.cs

Bramborová válka

Eduard Maur — Pavel Bělina — Zdeněk Munzar

Jedna z nejzáhadnějších válek v našich dějinách. Tisíce vojáků táhlo zemí, ale k pořádné bitvě nedošlo. V krajině však památky zůstaly.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:24 Generál Laudon jede skrz ves,
 • 00:00:28 jede skrz vesnici,
  má bílou čepici.
 • 00:00:33 Generál Laudon jede skrz ves.
 • 00:00:37 Vážení diváci,
  přeji vám dobrý večer
 • 00:00:42 a vítám vás u sledování
  Historie.cs.
 • 00:00:45 Naším dnešním tématem bude
  bramborová neboli švestková válka,
 • 00:00:49 jeden z pozapomenutých konfliktů
  poslední čtvrtiny 18. století.
 • 00:00:54 O ní i o dalších válkách období
  vlády Marie Terezie a Josefa II.
 • 00:00:58 budu mluvit s dnešními hosty,
  historiky Eduardem Maurem,
 • 00:01:03 Pavlem Bělinou
  a Zdeňkem Munzarem.
 • 00:01:07 Úvodní otázka našeho pořadu
  se nabízí sama.
 • 00:01:11 Jak přišla bramborová
  neboli švestková válka
 • 00:01:14 ke svému bizarnímu názvu?
 • 00:01:17 U podobných tradic,
  ostatně jako u většiny tradic,
 • 00:01:22 se obtížně dohledává
  reálné jádro.
 • 00:01:25 My víme v podstatě jenom
  jednu věc naprosto spolehlivě,
 • 00:01:27 že název bramborová válka
  neboli Kartoffel Krieg
 • 00:01:31 vznikl na pruské straně,
 • 00:01:33 buď v zázemí pruských armád,
  ve Slezsku,
 • 00:01:36 kde už se brambory pěstovaly.
 • 00:01:39 Ale nemohl vzniknout
  na naší straně hranic,
 • 00:01:41 protože v té době
  tady tato plodina
 • 00:01:44 byla často úplně neznámou
  nebo minimálně nepěstovanou.
 • 00:01:47 Na naší straně hranic,
  v českých zemích,
 • 00:01:50 se pro tento konflikt zpočátku
  užíval pojem "cvrčkenruml",
 • 00:01:53 což doslova přeloženo
  by znamenalo
 • 00:01:55 něco jako švestkový randál,
  švestkový povyk.
 • 00:01:58 Což zřejmě bylo odvozeno z toho,
 • 00:02:01 že v podzimním čase, kdy
  se hlavní operace odehrávaly,
 • 00:02:04 se vojáci živili vším možným,
  mimo jiné také nezralým ovocem,
 • 00:02:09 dozrávajícími švestkami,
  ještě tedy často zelenými,
 • 00:02:12 mívali zažívací potíže,
 • 00:02:15 a lidové prostředí ty problémy
  hygienické připisovalo
 • 00:02:19 právě tomu požívání
  nezralého ovoce.
 • 00:02:22 Ale ono ve většině případů,
  jak už dnes víme,
 • 00:02:25 to signalizovalo počátek epidemie
  úplavice, tyfu, paratyfu
 • 00:02:29 a podobných nemocí.
 • 00:02:32 Oficiální název bramborové války
  je válka o bavorské dědictví.
 • 00:02:35 Pane profesore,
  o co vlastně v této válce šlo?
 • 00:02:38 Jaké byly okolnosti
  jejího vypuknutí?
 • 00:02:41 Tady vymřela ta větev
  wittelsbašského rodu,
 • 00:02:45 která panovala v Bavorsku,
 • 00:02:49 a teď šlo o to,
  kdo toto území získá,
 • 00:02:52 jestli to získají další větve
  Wittelsbachů
 • 00:02:56 nebo jak si na to dělal zálusk
  Josef II.,
 • 00:02:59 který by to připojil
  k habsburské monarchii,
 • 00:03:02 čímž by podstatně vzrostla
  směrem na západ,
 • 00:03:05 a zároveň by se spojily
  državy Habsburků,
 • 00:03:09 Horní Rakousy, Dolní Rakousy,
  Tyroly
 • 00:03:13 a takzvané předorakouské země
  v jeden celek.
 • 00:03:19 Jedná se o rok 1778,
 • 00:03:22 v té době ještě stále vládla
  Marie Terezie,
 • 00:03:25 ale Josef II. už byl
  jejím spoluvladařem.
 • 00:03:28 Názor na vstup do války
  měli stejný, shodný?
 • 00:03:31 Nebo se nějak lišili v tom,
 • 00:03:34 jestli se vůbec pustit
  do toho konfliktu?
 • 00:03:37 Pokud jde o získání Bavorska,
  tak oba byli pro,
 • 00:03:40 ale pokud jde o vedení války,
 • 00:03:43 tam byla Marie Terezie
  mnohem zdrženlivější než Josef.
 • 00:03:48 A dokonce v průběhu konfliktu
  Josefa II. brzdila
 • 00:03:54 a v podstatě zkazila
  určité možnosti
 • 00:03:59 nebo přispěla k tomu, že nebyly
  využity určité možnosti,
 • 00:04:03 které se tou situací na frontě
  nabízely.
 • 00:04:07 On se tomu člověk nemůže divit,
  protože ona v prvních letech války
 • 00:04:12 zažila tři rozsáhlé konflikty
  s Pruskem
 • 00:04:15 a věděla, že po zkušenostech
  ze sedmileté války,
 • 00:04:18 kdy se pokoušela znovu dobýt
  Slezsko, a nepodařilo se jí to,
 • 00:04:22 že další konflikt v podstatě
  nemá valný smysl.
 • 00:04:25 Navíc je taky třeba říci,
 • 00:04:28 že ona byla dost empatická
  na proměnu veřejného mínění,
 • 00:04:31 dalo by se to tak říci,
 • 00:04:34 v rámci Svaté říše římské
  národa německého,
 • 00:04:37 protože komu se nelíbilo
  posílení habsburské monarchie,
 • 00:04:40 to byli v první řadě Prusové,
 • 00:04:43 pak to byla celá řada
  říšských knížat.
 • 00:04:45 A myslím, že bychom měli zmínit
  to, že vlastně nešlo o to,
 • 00:04:49 jestli Habsburkové
  nebo Habsburk-Lotrinkové
 • 00:04:52 budou vládnout v Bavorsku,
 • 00:04:55 ale šlo o výměnu
  Rakouského Nizozemí,
 • 00:04:58 což je zhruba nynější Belgie,
  za Bavorsko.
 • 00:05:01 Což rýnští Wittelsbachové,
 • 00:05:03 to myslím byla rudolfínská větev,
  jestli se nepletu,
 • 00:05:06 tak ti by byli zásadně pro,
 • 00:05:09 protože Rýnská Falc a Rakouské
  Nizozemí, Belgie, takřka sousedí.
 • 00:05:13 Ale tlak veřejného mínění
  způsobil nakonec,
 • 00:05:17 že i ten falcký kurfiřt, dědic,
  se od toho odchýlil,
 • 00:05:21 protože je třeba říct,
 • 00:05:24 že Vlámové a Valoni byli
  na císaře Josefa II. naštváni,
 • 00:05:28 že s nimi licituje
  v mocenském kšeftu,
 • 00:05:31 když bych to tak řekl,
  použil bych tento výraz bez obalu.
 • 00:05:34 Bavorům se do habsburské
  monarchie moc nechtělo.
 • 00:05:38 Oni byli dost tradičně
  protihabsburští
 • 00:05:41 a nakonec se to neblaze dotklo
  i obyvatelstva českých zemí,
 • 00:05:45 protože už to bylo poněkolikáté
  během jedné nebo dvou generací,
 • 00:05:49 kdy se tady řešil spor mezi
  Habsburky a Hohenzollernem.
 • 00:05:53 K rozporům mezi Marií Terezií
  a Josefem II. v době spoluvlády
 • 00:05:57 docházelo už i v jiných otázkách.
 • 00:06:00 Můžete některé přiblížit?
 • 00:06:05 Prvním střetem
  mezi matkou a synem
 • 00:06:08 byl spor v otázce dělení Polska,
 • 00:06:11 kde Marie Terezie
  byla jednoznačně
 • 00:06:14 proti rakouské účasti
  na dělení Polska,
 • 00:06:18 nicméně díky tomu, že Josef
  měl v tomto velmi silné přímluvce,
 • 00:06:22 tak Rakousko posléze přistoupilo
  také k dohodě o dělení Polska,
 • 00:06:28 která byla původně ušita
  Kateřinou II. a Fridrichem Velikým.
 • 00:06:33 Ano, ale ještě i později,
 • 00:06:36 zase ve vztahu ke spojenectví
  s Kateřinou II.,
 • 00:06:42 byla Marie Terezie
  také velmi zdrženlivá,
 • 00:06:45 protože tam zase vůči Kateřině II.
  zastávala velmi kritický postoj,
 • 00:06:49 protože ji považovala
  mravně ne na výši,
 • 00:06:54 takže tam zase hrál úlohu
  tento důvod.
 • 00:07:00 Přísaháme před Bohem
  Všemohoucím,
 • 00:07:03 že budeme Jeho Císařskému
  Veličenstvu věrni a poslušni,
 • 00:07:09 všech představených poslouchati,
  je ctít a chrániti,
 • 00:07:13 jejich rozkazy
  ve všech službách plniti,
 • 00:07:16 proti každému nepříteli
  udatně bojovati,
 • 00:07:21 že svých vojsk nikdy neopustíme
  a vždy tak chovati se budeme,
 • 00:07:26 jak to vojenské zákony žádají.
 • 00:07:30 K tomu nám dopomáhej Bůh.
 • 00:07:34 Vraťme se k válce
  o bavorské dědictví.
 • 00:07:37 Ona je to sice válka o Bavorsko,
  ale odehrává se na českém území.
 • 00:07:41 Můžete přiblížit její počátky
  a průběh?
 • 00:07:44 Dá se říci, že první vojenské
  operace proběhly
 • 00:07:47 ještě před započetím
  samotné války,
 • 00:07:53 a to v okamžiku,
  kdy poté, co došlo k dohodě
 • 00:07:57 o výměně Rakouského Nizozemí
  za Bavorsko,
 • 00:08:01 Josef II. nečekal na vyjádření
  dalších představitelů říše
 • 00:08:05 a do Bavorska přímo vyslal vojáky,
  kteří oblast obsadili.
 • 00:08:13 Což se samozřejmě setkalo
 • 00:08:16 se značnou nevolí
  místního obyvatelstva.
 • 00:08:19 Jak na to zareagoval pruský král?
 • 00:08:22 Pruský král na to zareagoval
  diplomatickou cestou.
 • 00:08:25 Vznesl protest
  k říšským kurfiřtům
 • 00:08:29 a mnozí ho podpořili,
  mimo jiné Sasové.
 • 00:08:34 Sasko se posléze přidalo
  na pruskou stranu
 • 00:08:38 i ve válce jako takové.
 • 00:08:43 Poté co diplomatické snahy
  o vyřešení selhaly,
 • 00:08:47 tak obě strany mezitím
  mobilizovaly své armády
 • 00:08:51 a 5. července vstoupily
  pruské jednotky na českou půdu.
 • 00:08:58 Válka probíhala na svou dobu
  ne zcela obvykle.
 • 00:09:05 Byla velmi pasivní z obou stran,
 • 00:09:08 nedošlo k žádné velké bitvě
  ani k významnější srážce.
 • 00:09:13 Dá se hovořit o rozdělení bojiště
  na dvě fronty,
 • 00:09:17 na hlavní bojiště,
  kde proti sobě stáli
 • 00:09:20 císař Josef II.
  a pruský král Fridrich Veliký.
 • 00:09:26 Toto bojiště bylo
  v severovýchodních Čechách,
 • 00:09:30 na linii mezi Vrchlabím
  a Jaroměří.
 • 00:09:35 Mnohem dynamičtější, nicméně
  ve finále bezvýsledný průběh
 • 00:09:41 měla válka na severní frontě,
 • 00:09:44 kde proti sobě stáli
  polní maršál Laudon
 • 00:09:48 a bratr pruského krále,
  princ Jindřich.
 • 00:09:52 To byla vlastně už několikátá
  válka v průběhu 18. století
 • 00:09:56 mezi habsburskou monarchií
  a Pruskem.
 • 00:09:59 Dá se říci, že se císařští velitelé
  poučili z předchozích válek,
 • 00:10:03 a že z tohoto důvodu tuto válku
  vedli jiným způsobem?
 • 00:10:09 Rakousko od první válek
  o rakouské dědictví
 • 00:10:12 až po válku
  o bavorské dědictví
 • 00:10:16 prodělalo velkou řadu
  vojenských reforem
 • 00:10:19 a většina z nich měla
  pozitivní dopad.
 • 00:10:24 V prvé řadě to byly reformy
  z konce 40. a 50. let,
 • 00:10:30 které proběhly právě
  po válce o rakouské dědictví
 • 00:10:33 před sedmiletou válkou,
  kde pěchota byla reformována,
 • 00:10:37 byl vypracován nový reglement,
 • 00:10:41 který sestavil primárně
  maršál Daun.
 • 00:10:45 Jezdectvo potom reformoval
  generál Radicati,
 • 00:10:48 který posléze padl u Lovosic,
 • 00:10:51 a velký význam na rozvoj
  rakouského dělostřelectva,
 • 00:10:54 které se pro následující století
  stalo jedním z nejlepších v Evropě,
 • 00:11:00 měl čestný šlechtic
  Josef Václav Lichtenštejn.
 • 00:11:03 S těmi reformami asi souvisí
  i budování pohraničních pevností
 • 00:11:07 nebo opevňování
  stávajících měst.
 • 00:11:10 Jakou roli v té válce
  o bavorské dědictví
 • 00:11:13 měla královéhradecká pevnost?
 • 00:11:16 Abych pravdu řekl,
 • 00:11:19 hovořit o královéhradecké
  pevnosti je dost komplikované,
 • 00:11:22 nebo řekl bych
  nadsazené hovořit,
 • 00:11:27 protože ona v té podobě, v jaké
  vstoupila do obecného povědomí,
 • 00:11:30 ještě nebyla vybudována.
  Stejně tak pevnost josefovská.
 • 00:11:33 Proto se přiklonila zejména
  strana, která byla v defenzivě,
 • 00:11:37 což byla císařsko-královská
  armáda
 • 00:11:40 nebo armáda habsburské
  monarchie,
 • 00:11:43 se přiklonila k masivnímu
  budování
 • 00:11:46 polních opevnění,
  provizorních fortifikací.
 • 00:11:49 Válka se vlastně stala poprvé
  za celou dobu konfliktů
 • 00:11:52 mezi Habsburky a Hohenzollerny
  válkou víceméně poziční.
 • 00:11:56 Protože to, co tady kolega říkal
  o tom severozápadním bojišti,
 • 00:11:59 tam k určitému pohybu
  masivnějšímu docházelo,
 • 00:12:03 ale nakonec i tam se vojska
  vedená maršálem Laudonem
 • 00:12:07 opevnila na linii Jizery,
  na východním břehu Jizery,
 • 00:12:13 a ten bylo obtížné překročit,
 • 00:12:16 protože uvážíme-li,
  že to bylo třeba v místech,
 • 00:12:19 kde jsou dnes ta skalnatá města,
  to byly obranné pozice,
 • 00:12:23 které rakouská armáda zaujala
  dosti úspěšně ještě v roce 1866.
 • 00:12:26 Pochopitelně mnohem statečnější
  průběh bojů byl na horním Labi,
 • 00:12:31 kde to bylo již naplánováno,
  pozice byly předem vytyčeny,
 • 00:12:37 byla tam vybudována
  řada provizorních opevnění,
 • 00:12:40 vlastně od Vrchlabí
  až k Hradci Králové,
 • 00:12:43 prakticky po celém
  západním břehu Labe.
 • 00:12:47 Takže dá se říci jedna věc,
 • 00:12:51 že obě armády byly profesionálně
  na výši, Prusové tradičně,
 • 00:12:54 armáda císařsko-královská
  po těch rozsáhlých reformách,
 • 00:13:00 ale strategie, operační umění
  a taktika
 • 00:13:04 se ocitly ve slepé uličce,
 • 00:13:07 protože císařsko-královská armáda,
  jak jsem již jednou řekl,
 • 00:13:10 a zdůrazňuji to znovu,
  setrvávala v defenzivě,
 • 00:13:13 pruská armáda si kladla
  velmi omezené operační cíle,
 • 00:13:16 ostatně ani jiné mít nemohla,
 • 00:13:19 a myslím, že z obou stran
  se čekalo na to,
 • 00:13:22 kdy budou zahájena
  mírová jednání,
 • 00:13:25 kdy bude vyhlášeno příměří,
 • 00:13:28 protože hráči šachových partií
  jistě znají pojem pat,
 • 00:13:31 tak taková patová situace
  se vytvořila
 • 00:13:35 na těch českých bojištích.
 • 00:13:38 A také nesmíme zapomenout
  v rakouském Slezsku,
 • 00:13:41 protože tam se Prusové
  pokoušeli o diverzní výpad,
 • 00:13:44 ale ten měl jenom odlákat
  pozornost,
 • 00:13:47 takže vojenský význam
  prakticky neměl.
 • 00:13:51 Nacházíme se na vrchu
  Císařský kámen
 • 00:13:53 ve výšce 637 metrů nad mořem
  u obce Milíře
 • 00:13:57 na katastru Vratislavic nad Nisou,
  asi 6 kilometrů od Liberce.
 • 00:14:01 Samozřejmě jak již název upomíná,
  je to v souvislosti
 • 00:14:07 s návštěvou císaře Josefa II.
  v letech 1778 až 1779.
 • 00:14:10 Navštívil toto místo
  pravděpodobně třikrát
 • 00:14:13 v souvislosti s přípravou
  zdejších opevňovacích prací
 • 00:14:16 právě v rámci
  bramborové války.
 • 00:14:20 O 100 let později zde
  místní nadšenci vybudovali
 • 00:14:24 na památku Josefovy návštěvy
  pamětní desku.
 • 00:14:30 A 230 let po jeho návštěvě
  vznikla i rozhledna, v roce 2009,
 • 00:14:35 právě zde na Císařském kameni.
 • 00:14:40 V roce 1779 podle
  historických zpráv
 • 00:14:43 zdejší vrch navštívil
  císař Josef II. z toho důvodu,
 • 00:14:49 že je to velmi dobrá
  strategická pozice
 • 00:14:52 pro pozorování okolní krajiny.
 • 00:14:56 V současné době je vrch zarostlý,
 • 00:14:59 ale v té době lze předpokládat,
  že byl bez lesa.
 • 00:15:02 Jmenoval se původně Uhlířský vrch,
  proto lze předpokládat,
 • 00:15:06 že se zde velmi intenzivně
  pálilo dřevěné uhlí,
 • 00:15:09 a porostu zde moc nezbylo.
 • 00:15:12 Dále to byla cesta císaře
  Josefa II. typu inspekčního,
 • 00:15:16 kdy opravdu kontroloval
  opevňovací práce,
 • 00:15:19 projížděl zdejší krajinu
  a zjišťoval,
 • 00:15:22 zda vojenská hotovost
  je připravena.
 • 00:15:28 Plánoval stejně jako v Josefově
  u Hradce Králové,
 • 00:15:34 pak i jeho matka Marie Terezie
  v Terezíně,
 • 00:15:38 chtěl vybudovat velkou
  vojenskou pevnost
 • 00:15:41 u Hodkovic nad Mohelkou,
 • 00:15:44 zvažoval i toto místo,
  nakonec z toho sešlo,
 • 00:15:47 protože jak se ukázalo
  v pozdějších vojenských taženích,
 • 00:15:50 tento druh opevnění
  už byl poměrně zastaralý.
 • 00:15:54 Nakolik se mohli tehdejší
  vojevůdci orientovat v terénu?
 • 00:15:57 Jak vypadaly tehdejší mapy,
  které oni měli k dispozici?
 • 00:16:00 Ty mapy samozřejmě nemůžeme
  srovnávat s mapami dnešními,
 • 00:16:07 nicméně byly relativně
  už na výši.
 • 00:16:11 Ještě za války o rakouské dědictví
  byly mapy dost jednoduché,
 • 00:16:16 všichni se opírali,
  všechny strany,
 • 00:16:18 buď přímo o Müllerovu mapu,
 • 00:16:21 nebo mapu z ní odvozenou
  z roku 1720,
 • 00:16:25 která vznikala jen pouhým
  pozorováním v terénu,
 • 00:16:29 bez nějakého vyměřování,
  na základě starších map,
 • 00:16:32 takže to jim ještě moc nepomohlo,
 • 00:16:36 ale právě v 60. letech probíhalo
  první mapování josefínské,
 • 00:16:40 a ty mapy z tohoto mapování
  byly už relativně dobré,
 • 00:16:45 i když ještě nebyly
  k dispozici plně,
 • 00:16:49 a dnes jsou hojně využívány
  při studiu starých stezek,
 • 00:16:54 při studiu starých opevnění.
 • 00:16:58 Prusové v době války
  a dokonce v době míru
 • 00:17:01 vysílali tajně skupiny vojenských
  kartografů, vojáků a důstojníků,
 • 00:17:05 kteří se zdržovali
  na území severních Čech.
 • 00:17:09 Byli hmotně i zpravodajsky
  podporováni místními evangelíky,
 • 00:17:13 nebo tajnými nekatolíky,
  abych byl úplně přesný,
 • 00:17:18 a díky tomu měl zejména
  princ Jindřich
 • 00:17:21 dokonalý soubor orografických
  i vojenských map severních Čech,
 • 00:17:28 a proto ty operace
  byly poměrně tam zpočátku...,
 • 00:17:34 pohybovaly se
  na mnohem větším prostoru.
 • 00:17:38 Ono to bylo také dáno tím,
  abych na to nezapomněl,
 • 00:17:41 že ta uskupení
  v severovýchodních Čechách,
 • 00:17:45 armády vedené jak pruským krále
  Bedřichem II.,
 • 00:17:48 tak císařem Josefem II.
  a maršálem Lacym,
 • 00:17:51 byly přibližně stejně silné,
  mezi 80 až 90 tisíci muži,
 • 00:17:56 stejný počet vojáků
  měl princ Jindřich,
 • 00:17:59 ale Laudon proti němu
  měl jenom asi 60 tisíc,
 • 00:18:02 čili on měl dvě třetiny počtu.
 • 00:18:05 Proto také on, ač byl ofenzivní
  typ a mistr pohybové války,
 • 00:18:10 nakonec byl donucen se stáhnout
  do obranného postavení,
 • 00:18:14 což jak známo, těžce nesl.
 • 00:18:21 Ono také ve východních Čechách
  stejně jako na Jizeře
 • 00:18:25 byl terén nakloněn Rakušanům,
  protože na pravém břehu labském
 • 00:18:29 se tyčí poměrně vysoké kopce
  v čele se Zvičinou,
 • 00:18:33 ty navazují vlastně
  na Krkonoše,
 • 00:18:37 takže tam bylo velmi obtížné
  postoupit dál,
 • 00:18:41 pokud byly obsazeny
  nepřátelskou armádou.
 • 00:18:44 A tam ten tok Labe byl vidět
  jako na dlani
 • 00:18:48 a bylo možné využít
  dělostřelby a bránit se,
 • 00:18:51 takže to nebylo jednoduché.
 • 00:18:54 A zejména spojení
  těch dvou armád bylo složité,
 • 00:18:58 protože právě ten kopcovitý terén
  u Krkonoš
 • 00:19:02 byl mezi oběma armádami
  jako určitá překážka.
 • 00:19:07 Je tady pozoruhodné,
  že po roce 1866 nezabránil terén
 • 00:19:11 pruskému postupu velmi rychlému,
  nevídaně rychlému.
 • 00:19:16 Ale to už byla jiná situace
  jak v oblasti strategie,
 • 00:19:19 tak operačního umění.
 • 00:19:22 Pozice císařsko-královské armády,
 • 00:19:27 té hlavní na Labi a posléze
  u Mnichova Hradiště i Laudonovy,
 • 00:19:30 byly skutečně připraveny
  velmi dobře.
 • 00:19:33 Labe jim tvořilo de facto
  předsunutý příkop,
 • 00:19:36 který nebylo možné pro Prusy
  překročit,
 • 00:19:39 pokud by nenašli přechod,
  který by nebyl hájený.
 • 00:19:45 Rakouská linie sestávala
  z mnoha redut a redanů,
 • 00:19:49 které byly vzájemně propojeny
  liniemi záseků,
 • 00:19:52 což byly stromy pokácené tak,
 • 00:19:56 aby ležely větvemi proti
  protivníkovi křížem přes sebe,
 • 00:20:01 takže ve své době to vytvářelo
  pro pěchotu i pro jezdectvo
 • 00:20:06 podobný efekt jako v pozdějších
  dobách zátarasy z ostnatého drátu.
 • 00:20:11 Byla to velmi těžko
  prostupná zábrana,
 • 00:20:14 která zastavila nepřítele.
 • 00:20:17 Tam je dodnes les,
 • 00:20:20 který se jmenuje Království,
  u Dvora Králové,
 • 00:20:23 to je ještě dnes pozoruhodný
  lesní masiv
 • 00:20:26 a ve své době byl prakticky
  nepřekročitelný.
 • 00:20:29 Pruský král se potom pokoušel
  ještě překročit Labe u Vrchlabí,
 • 00:20:34 kde ten tok je poměrně nepatrný,
  až na nějaké rozlivy,
 • 00:20:37 ale údajně se tam uchýlil
  k rezignovanému výroku:
 • 00:20:41 "Mrzí mě to, ale vidím,
  že zde se nedá nic dělat."
 • 00:20:44 A vydal rozkaz k ústupu.
 • 00:20:46 Některé terénní zásahy
  jsou třeba patrné dodnes v krajině?
 • 00:20:50 Vrchlabské předměstí Harta, tam
  jsou ještě znatelné terénní úpravy,
 • 00:20:53 Val u Žehrova v Českém ráji,
  o tom se dokonce usuzovalo,
 • 00:20:57 že byl zbudován ve válce
  roku 1866, což byl nesmysl,
 • 00:21:01 pro rychlost válečných akcí
  by se s tím nikdo nezdržoval.
 • 00:21:05 Pravděpodobně spadá
  do této doby.
 • 00:21:08 Myslím, že unikátním celkem
  je linie polních opevnění
 • 00:21:12 jižně od Ploučnice mezi
  Českou Lípou a Mimoní,
 • 00:21:16 tam třeba u bývalého
  vojenského letiště Hradčany
 • 00:21:20 je místo zvané Šance, to je
  skutečně unikátní přírodní pevnost,
 • 00:21:23 tedy zdokonalená
  lidskýma rukama.
 • 00:21:27 Je poměrně dost zajímavé,
  že tato linie jižně od Ploučnice
 • 00:21:31 byla ve 30. letech 20. století
  opevněna řadou lehkých objektů,
 • 00:21:36 takže se dá usoudit,
  že československá generalita
 • 00:21:40 se ve svých plánech poučila
  mimo jiné v historii,
 • 00:21:44 takže nejen ve válce roku 1866,
  ale dokonce i v bramborové válce,
 • 00:21:48 což její význam z historického
  hlediska značně vylepšuje.
 • 00:21:54 Nacházíme se v Lukášově
 • 00:21:57 mezi Libercem
  a Jabloncem nad Nisou.
 • 00:22:00 Za mnou se nachází
  velmi zajímavý útvar,
 • 00:22:03 pravděpodobně vojenské
  opevnění z 18. století.
 • 00:22:09 Byl nalezen v roce 2009
  zajímavou shodou okolností,
 • 00:22:13 kdy tehdejší místostarosta
  Lukáš Pleticha venčil svého psa,
 • 00:22:18 byl se proběhnout ze cvičáku,
  který se nachází opodál,
 • 00:22:22 a našel tento útvar
  a začal bádat po tom,
 • 00:22:26 co to je, k čemu to sloužilo,
 • 00:22:29 protože je evidentní,
  že to je antropogenního původu,
 • 00:22:33 tedy že to vytvořil člověk.
 • 00:22:36 Zašel za archeology
  Severočeského muzea,
 • 00:22:40 na Národní památkový ústav,
  oni to místo ohledali a zjistili,
 • 00:22:44 že s největší pravděpodobností
  se jedná o vojenské opevnění.
 • 00:22:50 Když jsme potom dohledávali
  další historické podklady
 • 00:22:53 k této lokalitě, tak jsme zjistili,
  že tato lokalita není osamocená,
 • 00:22:58 v okolí se nachází celkem 6 míst,
  která byla takto opevněna.
 • 00:23:03 S největší pravděpodobností
  to opevnění vzniklo
 • 00:23:07 v období let 1778 až 1779
 • 00:23:10 v souvislosti s válkou
  o dědictví bavorské,
 • 00:23:13 takzvaná bramborová válka.
 • 00:23:16 Vybudovalo je rakouské vojsko.
 • 00:23:21 Proč zrovna v těchto místech?
  Velmi dobrá otázka.
 • 00:23:24 Je to strategické místo
  nad historickou komunikací
 • 00:23:28 směrem od Liberce
  přes Starý Harcov do Lukášova
 • 00:23:33 a směr do Jablonce nad Nisou,
 • 00:23:36 čili byla to jedna z komunikací,
  kterou nepřítel mohl využít.
 • 00:23:40 Proto na těchto místech
  tamhle opodál, zde
 • 00:23:44 a potom na prosečském hřebenu
  a dál za kopcem ve Vratislavicích
 • 00:23:47 byly vybudovány opěrné body
  rakouského dělostřelectva i pěchoty
 • 00:23:52 a hlídaly preventivně tuto cestu.
 • 00:23:56 Zda byla tato opevnění i v praxi
  využita, nedokážeme říct,
 • 00:24:00 k tomu nám písemné zprávy
  neříkají nic konkrétního,
 • 00:24:04 nicméně jedna z inspekčních cest
  císaře Josefa II.
 • 00:24:09 po odeznění válečného konfliktu
  hovoří o tom,
 • 00:24:13 že projížděl směrem
  od Jablonce na Liberec
 • 00:24:16 a zastavil se v Lukášově, kde
  spatřil a navštívil Šance vojenské.
 • 00:24:20 Stavba těchto vojenských opevnění,
 • 00:24:23 ač se zdají poměrně mohutná,
  netrvala příliš dlouho.
 • 00:24:26 Samozřejmě to záleželo
  na početnosti mužstva,
 • 00:24:30 ale opevnění tohoto charakteru
  můžeme počítat,
 • 00:24:34 že vzniklo v řádech jednotek dní
  nebo desítek hodin.
 • 00:24:38 Když jsme prohledávali okolí
 • 00:24:40 a objevili jsme
  6 těch vojenských opevnění,
 • 00:24:44 tak jsme zjistili,
  že opravdu tvoří systém,
 • 00:24:47 a proto jsme se domnívali,
 • 00:24:50 že by splňovaly nároky
  na památkovou ochranu.
 • 00:24:53 Toto řízení se vedlo asi dva roky
  a v roce 2011 ministerstvo kultury
 • 00:24:56 prohlásilo 6 nalezených
  lokalit za kulturní památku.
 • 00:25:00 Bramborová válka proběhla
  bez velké rozhodující bitvy,
 • 00:25:03 přesto na obou stranách
  byly ztráty.
 • 00:25:06 Čím byly způsobeny?
 • 00:25:09 Ony byly hlavně způsobeny
  těmi podzimními epidemiemi.
 • 00:25:12 Já si myslím, že tady je třeba
  vzít v potaz jednu věc,
 • 00:25:17 která mě samotného
  také léta nenapadla,
 • 00:25:20 vlastně mi to svým způsobem
  sepnulo teprve nedávno.
 • 00:25:23 Na konci normálního léta,
 • 00:25:26 řekněme normálně teplého,
  normálně suchého,
 • 00:25:28 klesá hladina spodních vod.
 • 00:25:31 A jejich kvalita
  se blíží úrovni kalu.
 • 00:25:34 A teď si představme,
  že do osady nebo vesnice,
 • 00:25:37 kde byla studna, která sloužila
  potřebě několika desítek lidí
 • 00:25:40 a kusů hospodářského zvířectva,
 • 00:25:43 přišlo několik stovek ozbrojených
  dobyvatelů, kteří chtěli pít.
 • 00:25:47 A výsledek byl ten, že epidemie
  propukaly poměrně rychle
 • 00:25:51 a velmi rychle zachvacovaly
  stovky i tisíce vojáků.
 • 00:25:58 Hovoří se o tom nebo uvádí se,
  aspoň tedy z pruské strany,
 • 00:26:02 z té habsburské strany
  to nikdo nemohl ověřit,
 • 00:26:06 že bylo kolem 20 tisíc vojáků,
  kteří onemocněli,
 • 00:26:09 které nemoc vyřadila doslova
  a do písmene ze služby.
 • 00:26:12 Já se domnívám,
  že jich mohlo být více.
 • 00:26:17 Nejenom vysoušení studní,
  pokles spodních vod,
 • 00:26:20 ale na konci léta
  nebo v teplém létě
 • 00:26:26 se nejvíc kazí potraviny,
  mléčné výrobky a další potraviny,
 • 00:26:29 protože tenkrát žádné
  konzervační prostředky
 • 00:26:32 a konzervační metody
  vlastně neexistovaly,
 • 00:26:35 takže i to velmi výrazně
  ohrožovalo zdraví vojáků
 • 00:26:38 a samozřejmě jejich soustředění
 • 00:26:41 s nedostatečnými hygienickými
  zařízeními, to byl další důvod.
 • 00:26:45 A pak ovšem ztráty značné
  byly způsobeny dezercí.
 • 00:26:49 Na co jsi přísahal Pánubohu?
 • 00:26:53 Že jeho vinici lidským masem
  zasviníš? To snad?
 • 00:26:58 Pro královnu naši.
 • 00:27:01 Prusové také přísahali
  stejnému Pánubohu.
 • 00:27:04 Tady přísahy, tam přísahy,
  jako by byl Pánbůh dvojitý.
 • 00:27:08 Je snad?
 • 00:27:17 A dobrovolně jsi přísahal?
 • 00:27:19 Či tě zverbovali a hnali?
  Na vojnu hnali.
 • 00:27:23 K přísaze hnali, do šturmu hnali
  jako zvěř nějakou.
 • 00:27:27 A věděl jsi proč? Věděl jsi?
 • 00:27:34 Pro naši královnu Marii Terezii
 • 00:27:37 od Pánaboha požehnanou
  jsi rubal Prusy.
 • 00:27:39 A oni hnali zase tebe
  pro svého krále
 • 00:27:43 stejným Pánembohem požehnaného.
 • 00:27:47 Tímhle směrem jdeme.
 • 00:27:55 Důvodů nebo motivací
  ke zběhnutí bylo více.
 • 00:27:58 Na prvním místě bych jmenoval
  strach ze smrti,
 • 00:28:01 strach z doživotní vojenské služby
  nebo prostě jenom z neznámého.
 • 00:28:06 Další důvod se dá nalézt ve stesku
  po blízkých nebo po domově
 • 00:28:10 nebo také v nedostatku zásob,
 • 00:28:14 případně v krácení nebo přímo
  nevyplácení mzdy,
 • 00:28:17 což byl nešvar, který se rozmáhal
  v císařsko-královské armádě
 • 00:28:20 do počátečního období
  vlády Marie Terezie.
 • 00:28:25 Ovšem tato panovnice,
 • 00:28:28 která je známa svým až mateřským
  přístupem ke své armádě,
 • 00:28:32 si dala osobně záležet na tom,
 • 00:28:35 aby se jejím vojákům, jejím synům
  jinak řečeno, dařilo dobře,
 • 00:28:43 a z tohoto důvodu
  máme bezpečně zjištěno,
 • 00:28:47 že po roce 1748 vymizel
  tento důvod ke zbíhání,
 • 00:28:51 tedy z důvodu nedostatku mzdy
  nebo přídělu potravin.
 • 00:28:59 Nechtěl bych bagatelizovat
  bojové ztráty,
 • 00:29:03 ale všechny armády trpěly
  v první řadě právě nemocemi
 • 00:29:11 a úbytkem lidí kvůli špatné
  hygieně, špatnému zdraví,
 • 00:29:15 stavu táborů, nedostatečnému
  zásobování,
 • 00:29:18 takže v případě bramborové války
  ta strana,
 • 00:29:22 která byla lépe připravena
 • 00:29:25 po stránce logistické
  a zajištění armády,
 • 00:29:29 samozřejmě měla výrazně nižší
  ztráty, a to byla strana rakouská.
 • 00:29:35 Je třeba uvést, že ve válce
  o bavorské dědictví
 • 00:29:39 skutečně krvavé ztráty byly
  zanedbatelným procentem,
 • 00:29:43 možná by se dalo hovořit
  o promile, ne procentech.
 • 00:29:47 Protože těch 20 tisíc minimálně
  onemocnělých Prusů a Sasů
 • 00:29:51 a minimálně 10 tisíc dezertérů,
  to vlastně bylo celkem 30 tisíc,
 • 00:29:56 byla to téměř sedmina spojených
  prusko-saských vojsk,
 • 00:30:00 což je tedy poměrně dost.
 • 00:30:04 A o krvavých ztrátách
  se příliš nemluví.
 • 00:30:07 V pramenech o nich zmínku nemáme.
 • 00:30:09 Nicméně k bitvě se schylovalo.
 • 00:30:12 Ve své knize o generálu Laudonovi
  dokonce píšete,
 • 00:30:15 jak ho trápilo, že bitvu nakonec
  nesměl svést,
 • 00:30:18 protože došlo
  k diplomatickému zásahu,
 • 00:30:21 a Josef II. ho v podstatě přijel
  přemluvit, aby do bitvy nešel.
 • 00:30:24 A zdůrazňuje se, jak to odnesl
  těžkou žaludeční nevolností.
 • 00:30:28 Proč nesměl jít do bitvy?
 • 00:30:31 On ze začátku nemohl.
  Hovořili jsme tady o tom,
 • 00:30:34 že byl výrazně slabší než jeho
  protivník a žádal o posily.
 • 00:30:38 A hodně často se hovoří o tom,
  že mezi vrchními veliteli
 • 00:30:42 císařsko-královských vojsk
  panovala rivalita.
 • 00:30:45 A že císař do toho i neblaze
  zasahoval. Není tomu tak.
 • 00:30:48 Císař Josef II. v této záležitosti
  dost spoléhal
 • 00:30:51 jak na schopného organizátora
  Lacyho,
 • 00:30:54 tak na starého dobrého praktika
  Laudona.
 • 00:30:58 A hovoří se o rivalitě
  mezi těmito dvěma maršály.
 • 00:31:01 Ale pravdou je, musím to
  přiznat v zájmu objektivity,
 • 00:31:05 že Lacy sice na Laudona žárlil,
  možná že dost,
 • 00:31:09 ale byl to on, kdo přemluvil
  císaře Josefa II.,
 • 00:31:13 aby poslal Laudonovi
  požadované posily.
 • 00:31:16 Jenomže právě ve chvíli,
 • 00:31:19 kdy Laudon vyrovnal
  nepřátelskou převahu
 • 00:31:22 a chystal se k masivnímu útoku,
  pronásledování Prusů a Sasů,
 • 00:31:26 jejich vyhnání
  ze severozápadních Čech,
 • 00:31:29 tak přišla zpráva o počátku
  mírových jednání.
 • 00:31:32 A ta mírová jednání byla
  zahájena poměrně brzo,
 • 00:31:36 protože kolega tady říkal,
  že válečné operace
 • 00:31:39 nebo bojové akce začaly
  počátkem července
 • 00:31:42 a do konce září na českém území
 • 00:31:45 již nestál žádný pruský,
  saský voják,
 • 00:31:49 nicméně vyklidili toto území
  dobrovolně, i když volky nevolky,
 • 00:31:52 a už v polovině září byly první,
  jak se říká moderně,
 • 00:31:56 diplomatické sondáže,
  a vše potom vyvrcholilo
 • 00:32:00 ujednáními v Těšíně na jaře
  následujícího roku, čili 1779.
 • 00:32:07 Takže celá vojenská kampaň
  trvala v podstatě
 • 00:32:10 pouhé dva měsíce přibližně,
 • 00:32:13 a o rok později těšínským mírem
  válka o dědictví bavorské končí.
 • 00:32:16 Co vlastně přinesl
  těšínský mír?
 • 00:32:19 Byl výhodný
  pro habsburskou stranu?
 • 00:32:23 Výhodný, to se nedá říct.
 • 00:32:28 Samozřejmě cíl, který si Josef II.
  a monarchie stanovili,
 • 00:32:31 na konci 70. let dosažen nebyl.
 • 00:32:34 To znamená dobytí Bavorska,
  k tomu nedošlo.
 • 00:32:37 Alespoň se museli spokojit
  s innskou čtvrtí,
 • 00:32:40 což je nevelké bavorské území
  na řece Innu,
 • 00:32:43 o které se Horní Rakousy
  rozšířily,
 • 00:32:46 ale to byl zisk
  relativně velmi malý.
 • 00:32:50 Kromě toho se ještě také
  museli vzdát lén,
 • 00:32:54 třeba českých lén,
  která byla v Bavorsku,
 • 00:32:58 takže i to byla určitá ztráta.
 • 00:33:04 A zisk kromě innské čtvrti
  už to nepřineslo.
 • 00:33:11 Samozřejmě zabránilo to
  nějakému většímu konfliktu.
 • 00:33:17 Já si myslím,
  že by stálo za zmínku,
 • 00:33:20 že zisk innské čtvrti, Innviertel,
  na soutoku Dunaje a Innu
 • 00:33:24 byl problematický v dlouhodobém
  časovém horizontu,
 • 00:33:27 protože tam leží
  městečko Brannau,
 • 00:33:31 kde se narodil jistý
  Adolf Schickelgruber (Hitler),
 • 00:33:34 který tím pádem se narodil
 • 00:33:37 jako rakouský, nikoli
  jako bavorský poddaný,
 • 00:33:40 což pokud vím, Rakušanům
  dodnes velkou čest nedělá
 • 00:33:44 a mnozí s tím nejsou
  příliš spokojeni.
 • 00:33:47 Setkal jsem se i s názorem:
 • 00:33:50 Kéž by byl tenkrát císař Josef II.
  tu válku nevedl,
 • 00:33:53 nemuselo toto ódium (opovržení)
  na nás padnout.
 • 00:33:56 Já bych si dovolil vrátit se
  k těm válečným operacím.
 • 00:34:00 Dovolil bych si
  nesouhlasit s tím,
 • 00:34:03 že veškeré vojenské operace
  byly zcela ukončeny.
 • 00:34:06 Pruská armáda
  sice vyklidila Čechy, ale...
 • 00:34:10 Byla stále bojeschopná.
 • 00:34:13 I v ostatních válkách
  bylo obvyklé,
 • 00:34:17 dokud diplomatická jednání
  nebyla definitivní,
 • 00:34:20 obě strany plánovaly tažení
  na další rok.
 • 00:34:26 A císařsko-královská armáda
 • 00:34:29 zvláště poté, co ji opustil
  císař Josef a maršál Lacy,
 • 00:34:33 kteří se odebrali
  do zimních kvartýrů,
 • 00:34:37 a vrchní velení bylo svěřeno
  maršálu Hadikovi,
 • 00:34:41 také jednomu z mistrů
  vedení malé války,
 • 00:34:46 tak došlo ještě k několika
  zajímavým ofenzivním operacím
 • 00:34:49 císařsko-královské armády,
  a to během zimních měsíců.
 • 00:34:55 Jednak šlo o pokus
  obsadit Kladsko,
 • 00:34:59 ož by jistě při diplomatických
  jednáních
 • 00:35:03 mohlo hrát výrazně
  ve prospěch rakouské strany,
 • 00:35:09 a druhá věc,
  během listopadu tím,
 • 00:35:13 že se pruská hlavní armáda
  stáhla do Slezska,
 • 00:35:17 tak se i císařsko-královská armáda
  přesunula částečně na Moravu,
 • 00:35:22 částečně k rakouskému Slezsku,
  dnes českému Slezsku,
 • 00:35:27 kde se podařilo vytlačit
  pruské jednotky
 • 00:35:31 prince Brunšvického
  de facto z většiny území,
 • 00:35:36 Prusové byli nuceni uchýlit se
  za dobré pevné hradby,
 • 00:35:41 udrželi se v Opavě
  a obdobných městech,
 • 00:35:46 takže malá válka byla vedena
  skutečně až do konce.
 • 00:35:49 K dalším střetům došlo
 • 00:35:52 a severozápadě u Mostu
  ještě v únoru
 • 00:35:55 a poslední ozbrojený střet
  je datován 27. únorem 1779.
 • 00:36:00 Mnohokrát tady zaznělo jméno
  generála Laudona.
 • 00:36:04 Jak on se vlastně dostal
  do habsburských služeb,
 • 00:36:07 protože jeho cesta byla
  poměrně spletitá?
 • 00:36:10 O generálu nebo maršálu,
 • 00:36:13 později dokonce
  generalissimovi Laudonovi
 • 00:36:17 se neustále tvrdošíjně traduje,
  že byl skotského původu,
 • 00:36:21 dokonce i v Dějinách Skotska,
  které vyšly nedávno,
 • 00:36:25 byla i v českém doslovu
  tato informace znovu uvedena.
 • 00:36:29 Ale není tomu tak.
 • 00:36:32 On byl typickým, dalo by se říci
  junkerem pobaltským,
 • 00:36:36 Němcem, který se narodil
  na území dnešního Lotyšska.
 • 00:36:41 Tam dodnes je městečko
  a snad zbytky zámku,
 • 00:36:44 které se nazývají Laudona.
 • 00:36:47 Nabízel své služby
  původně pruskému králi,
 • 00:36:52 ten údajně řekl, že fyziognomie
  toho člověka se mu nelíbí.
 • 00:36:55 Potom po zkušenostech
  negativních, pro sebe neblahých,
 • 00:36:59 které s Laudonem udělal
  jako se svým protivníkem,
 • 00:37:02 tak na známé schůzce panovníků
 • 00:37:05 císaře Josefa II. a pruského krále
  Bedřicha II. v Uničově,
 • 00:37:09 tak když vešel do místnosti
  Laudon,
 • 00:37:12 kde mělo být jednáno
  a nějaké pohoštění,
 • 00:37:15 tak říkal: Sem ke mně,
  drahý maršále,
 • 00:37:18 vidím vás raději po svém boku
  než proti sobě.
 • 00:37:21 Ale to může být jenom
  historická anekdota.
 • 00:37:24 Čili byl to člověk, který hledal
  zajištěnou existenci,
 • 00:37:28 a nutno říci, že to,
  že přišel v situaci
 • 00:37:32 pro habsburskou monarchii
  zoufalé,
 • 00:37:35 v době války
  o rakouské dědictví,
 • 00:37:37 v době nejhlubší krize
  monarchie,
 • 00:37:40 tak byl samozřejmě přijat
 • 00:37:43 a dodatečně se zjistilo,
  že tady byl draftován
 • 00:37:46 ten správný uchazeč
  o vrcholnou velitelskou funkci.
 • 00:37:50 Armáda se v průběhu 18. století
  z důvodů zcela pochopitelných
 • 00:37:54 stávala velice důležitou
  pro habsburskou monarchii.
 • 00:37:57 Jak se měnil postoj státu
  nebo vztah státu k armádě?
 • 00:38:03 Já bych neřekl, že se nějak
  zásadně měnil postoj k armádě.
 • 00:38:08 Spíš se měnil pohled na to,
  jak má armáda vypadat.
 • 00:38:13 To znamená, že se daleko víc
  profesionalizovala,
 • 00:38:16 daleko lépe se zajišťovalo
  i její materiální zabezpečení,
 • 00:38:20 ať už šlo o usazení vojska
  v kasárnách,
 • 00:38:24 to bylo předtím velmi zřídka,
 • 00:38:28 vojáci byli ubytováni
 • 00:38:31 po domácnostech
  sedláků nebo měšťanů,
 • 00:38:34 ve městech se začínají stavět
  kasárna,
 • 00:38:38 i když se značným zpožděním,
  třeba za Francií,
 • 00:38:41 tam tyto reformy probíhaly
  mnohem dříve.
 • 00:38:47 A stejně tak potom určitá péče
  o manželky vojáků,
 • 00:38:50 děti vojáků
  nebo výchova,
 • 00:38:54 vytváření profesionálního
  důstojnického sboru,
 • 00:38:58 který cítil určitou
  stavovskou hrdost,
 • 00:39:01 stavovské sebevědomí
  a tvořil určitý pevný celek.
 • 00:39:05 To všechno probíhá právě
  v druhé polovině 18. století.
 • 00:39:10 Voják se musí velitelů bát
  více než nepřítele!
 • 00:39:15 Nevíte, co je to kázeň. To vás
  v té oficírské škole neučili?
 • 00:39:19 Kázeň, pane hejtmane,
  není svévole a tyranie.
 • 00:39:25 Já jsem, barone,
  ze staré dobré vojenské krve.
 • 00:39:29 To nebylo jako teď,
  císařské novoty.
 • 00:39:33 Voják potřebuje bič,
  ne studované velitele.
 • 00:39:36 Však vám jednou odzvoní.
 • 00:39:39 Připomeňme si, že za Marie Terezie
  byla založena
 • 00:39:42 nejstarší vojenská akademie
  na světě,
 • 00:39:45 proslulá Tereziána, 1752,
 • 00:39:48 která byla určena
  pro přípravu důstojníků.
 • 00:39:51 Musíme si uvědomit,
 • 00:39:53 že osvícenská doba začala klást
  výrazně vyšší nároky
 • 00:39:57 na vzdělanost důstojníků
  a na jejich profesionalizaci,
 • 00:40:00 než tomu bylo do té doby.
 • 00:40:03 V osnovách Tereziány se vedle
  pěti jazyků objevuje matematika,
 • 00:40:11 integrální počet, v podstatě
  deskriptiva, architektura,
 • 00:40:14 plánování pevností a tak dále.
  Stejným způsobem dochází
 • 00:40:17 k velkému rozvoji vojenského
  zdravotnictví,
 • 00:40:21 nebo velkému rozvoji,
  to je možná přemrštěný výraz,
 • 00:40:24 ale každopádně dochází
  k zásadnímu zlepšení poté,
 • 00:40:28 co na zásah osobního lékaře
  Marie Terezie van Swietena
 • 00:40:33 jsou polní chirurgové podrobováni
  aspoň základní atestaci tak,
 • 00:40:38 aby tuto funkci do té doby felčara,
  vykonával skutečně člověk,
 • 00:40:44 který má alespoň základní
  medicínské vědomosti,
 • 00:40:49 aby zdravotníci, unterfelčaři,
  v jednotlivých kompaniích vojska,
 • 00:40:55 dokázali se postarat o raněné.
 • 00:41:03 Byly tady i další věci,
  které nebyly určeny jenom armádě,
 • 00:41:07 ale zároveň pro armádu
  měly velký význam.
 • 00:41:13 Například výstavba
  hlavních silnic,
 • 00:41:16 které podstatně zkvalitnily
  možnosti přesunu armád.
 • 00:41:19 A ta probíhala od konce 30. let
  až do začátku 19. století.
 • 00:41:24 Takže proměny armády zasahují
  do jiných sfér života společnosti,
 • 00:41:28 mění se i profil
  profesionálního důstojníka.
 • 00:41:31 Ale mění se i obyčejný voják?
 • 00:41:35 Tato doba je přece jen v obecném
  povědomí zakonzervována třeba tak,
 • 00:41:39 jak je to ve známém filmu režiséra
  Petra Hviždě Řád,
 • 00:41:42 že je to především
  o vojenském drilu,
 • 00:41:45 o krutém pronásledování dezertérů,
  o popravách dezertérů a podobně.
 • 00:41:54 Co chcete dělat, pane?
 • 00:41:57 -Potrestat za zběhnutí.
  -Nabíjet!
 • 00:42:09 Přivažte ho tam!
 • 00:42:13 Pane poručíku,
  slíbil jste mi to!
 • 00:42:16 Dovolil bych si vás upozornit,
  pane hejtmane,
 • 00:42:19 že právo vynést hrdelní rozsudek
  má pouze plukovní soud.
 • 00:42:22 Pane hejtmane,
  proboha, to nemůžete!
 • 00:42:25 -K noze zbraň!
  -Vojáci, vynáším rozsudek.
 • 00:42:30 Za zběhnutí trest smrti
  zastřelením.
 • 00:42:33 Milost! Milost!
 • 00:42:36 -K palbě!
  -To ne!
 • 00:42:39 Budiž to výstrahou všem,
  kdo by se chtěli protivit zákonům
 • 00:42:42 a Jejich Veličenstvům
  císaři a císařovně.
 • 00:42:44 -Za tohle ponesete odpovědnost.
  -Zapomínáte, kdo tu velí.
 • 00:42:50 Zběhnutí bylo zločinem.
 • 00:42:55 Zločinem, který se až do roku
  1749 trestal smrtí oběšením.
 • 00:42:59 Ovšem Marie Terezie shledala,
  že takovéto tvrdé potrestání
 • 00:43:04 nepředstavuje příliš velký
  projev moudrosti,
 • 00:43:09 a proto toho roku
  tento trest zmírnila
 • 00:43:13 na 10 let nucených
  pevnostních prací v Uhrách,
 • 00:43:17 nejčastěji v Temešváru
  nebo Petrovaradínu.
 • 00:43:22 Ovšem byly případy, kdy bylo
  možné zběhy poslat jinam,
 • 00:43:26 například za sedmileté války
 • 00:43:29 byli zběhové v rámci trestu
  posíláni do Chebu.
 • 00:43:32 Na to částečně odpovídá
  slovo dril.
 • 00:43:36 Zřejmě pochází z hornoněmeckého
  trillen ze 16. 17. století,
 • 00:43:41 což, jestli se nepletu, znamená
  obrábět nebo soustružit dřevo.
 • 00:43:44 A ono to bylo docela případné.
  Vzpomeňme si na vojáky,
 • 00:43:48 kteří pochodují za rozkazu nikoli
  "levá, pravá", ale "seno, sláma",
 • 00:43:53 což není žádná pohádková licence
  z filmu S čerty nejsou žerty,
 • 00:43:58 ale to je skutečná realita.
 • 00:44:02 Mužstvo, nástup!
 • 00:44:06 Krucinál, himlhergot, laudon,
  donnerwetter, nástup!
 • 00:44:11 Poplach!
 • 00:44:26 Ty vojáky bylo obtížné naučit,
  co je pravá a levá strana.
 • 00:44:32 Poddůstojníci a důstojníci
  neměli mnoho trpělivosti,
 • 00:44:36 tak rákosky nezahálely
  v takovém prostředí.
 • 00:44:42 Podle mého soudu je to důvod
  masivní dezerce z pruské armády,
 • 00:44:45 protože tam byly poměry
  skutečně neuvěřitelné.
 • 00:44:48 A je příznačné,
  a ne příliš šťastné,
 • 00:44:52 že Josef II. chtěl něco podobného
  prosadit i ve vlastní armádě,
 • 00:44:55 ale pochopitelně se mu to
  v takové míře nepodařilo.
 • 00:44:59 Čili dá se říci, že když přišla
  velká revoluce
 • 00:45:03 v mezinárodních vztazích
  a ve válkách, ve válečnictví,
 • 00:45:08 kterou přinesla
  francouzská revoluce
 • 00:45:11 a kterou znamenaly
  napoleonské války,
 • 00:45:14 tak řekněme důstojníci
  císařsko-královské armády
 • 00:45:17 byli na novou realitu
  jakž takž připraveni,
 • 00:45:20 ale jejich vojáci ne.
 • 00:45:23 Navíc s těmito vojáky,
  kteří byli cepováni,
 • 00:45:26 se nedala provádět
  velkorysá strategie,
 • 00:45:29 protože při první příležitosti,
  kterou by měli,
 • 00:45:32 tu by využili k dezerci.
 • 00:45:35 Navíc tady bylo
  hledisko civilizované,
 • 00:45:38 že armáda se musí živit
  na své vlastní náklady.
 • 00:45:42 A systém zásobování
 • 00:45:45 nebo logistický systém
  byl tak těžkopádný,
 • 00:45:48 že nějaké velkorysé útočné
  operace ani nedovoloval,
 • 00:45:52 na rozdíl potom
  od napoleonských válek.
 • 00:45:57 Myslím si, že tato válka
  o bavorské dědictví
 • 00:46:00 byla cennou zkušeností,
 • 00:46:03 ale bohužel hned vzápětí
  došlo k něčemu,
 • 00:46:06 s čím nejen v habsburské
  monarchii,
 • 00:46:09 ale ani v Evropě
  nikdo nepočítal.
 • 00:46:13 Tereziánská a josefínská éra je
  většinou spojována hlavně s tím,
 • 00:46:16 že Marie Terezie ztratila Slezsko.
 • 00:46:19 Dnes jsme si připomněli
  válku o bavorské dědictví,
 • 00:46:22 kdy územní zisk
  je také velmi rozpačitý.
 • 00:46:25 Kdybychom se měli pokusit
  o jakousi bilanci,
 • 00:46:28 převládají zisky, ztráty, nebo
  je to spíše vyrovnané skóre?
 • 00:46:32 V průběhu druhé poloviny
  18. století
 • 00:46:35 monarchie ztratila nejen Slezsko,
  ale ztratila část Milánska,
 • 00:46:39 ztratila na konci i Belgii,
  respektive Rakouské Nizozemí,
 • 00:46:46 což byly všechno země vyspělé,
 • 00:46:52 s rozvinutou kulturou
  a vyspělou ekonomikou,
 • 00:46:55 a místo toho získala Halič,
 • 00:46:59 severní Moldavsko,
  zvané Bukovina,
 • 00:47:02 což byly země velmi zaostalé.
 • 00:47:05 Když po prvním dělení Polska
  Rakousko anektovalo Halič,
 • 00:47:08 tak Josef II. tam podnikl
  inspekční cestu
 • 00:47:12 a přijel zděšen,
  jak tam ty poměry vypadají,
 • 00:47:15 takže to byly zisky
  velmi problematické,
 • 00:47:19 ale nejen pokud jde
  o ekonomickou vyspělost,
 • 00:47:23 ale také se tím dále prohloubila
  etnická rozmanitost monarchie,
 • 00:47:28 kulturní rozmanitost monarchie.
 • 00:47:34 To byly země pravoslavné
  nebo řeckokatolické
 • 00:47:37 s velkým zastoupením
  židovského obyvatelstva.
 • 00:47:43 Monarchie vypadala
  na konci 18. století
 • 00:47:46 úplně jinak než v okamžiku,
  kdy se Marie Terezie ujímala vlády.
 • 00:47:50 A pokud jde o Josefa II.,
 • 00:47:54 tak kromě zisku dvou východních
  zemí, Haliče a Bukoviny,
 • 00:47:59 které ale nebyly
  výsledkem války,
 • 00:48:04 tak nebyla jediná akce politická,
  která by se mu podařila.
 • 00:48:11 Nepodařilo se mu prorazit
  blokádu Šeldy,
 • 00:48:14 nepodařilo se mu získat
  Bavorsko celé
 • 00:48:18 a vyměnit ho za Nizozemí.
 • 00:48:21 Nepodařilo se mu nějak prosadit
  výrazně na Balkáně ve válkách,
 • 00:48:25 které vedl po boku Kateřiny II.
 • 00:48:28 Naopak za té války umírá.
 • 00:48:33 Vlastně de facto zničila armádu,
  kterou tak pracně budoval.
 • 00:48:37 Takže z tohoto hlediska
  příliš úspěšný nebyl.
 • 00:48:43 Já si myslím, že tady je
  jeden takový zisk,
 • 00:48:46 kde vždycky ten podstatný zisk
  je trošku neviditelný
 • 00:48:49 a obtížně rozšifrovatelný.
 • 00:48:52 Ale musíme si přece jenom
  uvědomit jednu věc,
 • 00:48:55 že ve 40. letech šlo bytí a nebytí
  habsburské monarchie,
 • 00:49:01 čili zvláštního soustátí,
 • 00:49:03 v historii nepochybně
  zaujímajícího důležité místo.
 • 00:49:10 A myslím si, že podstatný zisk
  vlády Marie Terezie
 • 00:49:13 a jejího syna Josefa II. byl ten,
  že se podařilo monarchii zachovat,
 • 00:49:17 protože ono tváří v tvář
  opakované pruské agresi,
 • 00:49:21 to znamenalo velmi mnoho
 • 00:49:25 nejen pro život každodenní
  v českých zemích,
 • 00:49:28 ale já si myslím,
  že tady se do určité míry hrálo
 • 00:49:33 o budoucnost českého národa
  a obyvatelstva českých zemí.
 • 00:49:39 V každém případě,
  protože tam hrozilo
 • 00:49:43 nejen roztržení
  habsburské monarchie,
 • 00:49:45 ale hrozilo přímo roztržení
  českých zemí,
 • 00:49:48 které měly být rozděleny
  mezi sousedy,
 • 00:49:52 takže nakonec z toho byla
  jen ztráta Slezska,
 • 00:49:56 což z hlediska českého
  národního hnutí v 19. století
 • 00:50:00 nebyla ztráta jednoznačná,
 • 00:50:03 protože to bylo území většinou
  s německým obyvatelstvem,
 • 00:50:07 takže vlastně váha českého živlu
  etnického stoupla.
 • 00:50:13 Takže jsme doplnili idealizovaný
  obraz osvícenského státu
 • 00:50:17 o některé trochu temnější tóny.
 • 00:50:20 Vážení diváci, v této chvíli
  se loučím s vámi
 • 00:50:24 i se svými dnešními hosty,
  děkuji jim za jejich názory
 • 00:50:28 a těším se na shledanou u některého
  z dalších vydání Historie.cs.
 • 00:50:33 Generál Laudon jede skrz vesnici,
 • 00:50:39 generál Laudon jede skrz ves.
 • 00:50:42 Jede skrz vesnici,
  má novou čepici,
 • 00:50:45 generál Laudon jede skrz ves.
 • 00:50:50 Jede skrz vesnici,
  má novou čepici,
 • 00:50:54 generál Laudon jede skrz ves.
 • 00:50:58 -Stůj! Kdo tam?
  -Patrola.
 • 00:51:01 -Jaká?
  -Vojenská.
 • 00:51:03 -Kdo ji vede?
  -Ženská.
 • 00:51:06 -Jaká?
  -Vokatá.
 • 00:51:10 Vokatou, vokatou
  tu já mám nejradši,
 • 00:51:14 vokatou, vokatou,
  tu já mám rád.
 • 00:51:18 Já ji pomiluju,
  ona zase mě, mě, mě,
 • 00:51:23 že je okatá, trápí srdce mé!
 • 00:51:31 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013

Související