iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 12. 2012
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

19 hlasů
14190
zhlédnutí

Historie.cs

Mariánský sloup

Miloslav Bednář — Jan Royt — Vít Vlnas

Souboj o podobu Staroměstského náměstí v Praze. Kdo a proč vztyčil sloup v roce 1650? A kdo a proč jej boural v listopadu 1918? A dokážou se už dnes tolerovat Jan Hus a Neposkvrněná Panna Marie a jejich příznivci?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:30 Společnost pro obnovu
  Mariánského sloupu
 • 00:00:33 byla ustanovena v roce 1990.
 • 00:00:36 Cílem práce Společnosti je
  obnovit mariánský sloup.
 • 00:00:40 Mně vůbec nevadí
  ani nepřekvapuje,
 • 00:00:43 když někdo je proti,
 • 00:00:46 protože diskutování o tom
  člověka inspiruje a tak dále.
 • 00:00:51 To je jako ve sportu.
 • 00:00:54 Když jsou dobří soupeři,
  musí se rychle utíkat.
 • 00:00:57 A to je totéž.
 • 00:01:00 Asi před pěti lety primátor Bém
  ustanovil komisi
 • 00:01:03 vysoce profesionální,
  kvalitní, odbornou,
 • 00:01:07 která se zabývá rehabilitací
  Staroměstského náměstí,
 • 00:01:11 a ta zcela nezávisle došla
  k závěru:
 • 00:01:15 mariánský sloup obnovit
  v barokní podobě.
 • 00:01:19 Jedná se ještě
  o obnově Krocínovy kašny
 • 00:01:23 a obnově Staroměstské radnice
  v původní, gotické podobě.
 • 00:01:28 Staroměstské náměstí je velké,
 • 00:01:31 vejde se tam Husův pomník,
  vejde se tam mariánský sloup.
 • 00:01:35 Já ještě navrhuji
  i pomník na popravišti
 • 00:01:39 popravených představitelů
  stavovského povstání.
 • 00:01:46 Myslím, že kdyby tam byly tyto
  tři umělecké prvky symbolické,
 • 00:01:52 že bychom mohli dokázat,
  že dovedeme si odpustit,
 • 00:01:59 nebo se o to aspoň snažit,
  a kráčet vedle sebe.
 • 00:02:07 Vážení diváci,
  přeji vám dobrý večer
 • 00:02:12 a vítám vás u sledování
  Historie.cs.
 • 00:02:15 Naším dnešním tématem
  bude mariánský sloup,
 • 00:02:17 který už do roku 1918 stál
  a možná zase brzy bude stát
 • 00:02:20 na Staroměstském náměstí
  v Praze.
 • 00:02:24 O tomto zdroji divokých
  a vášnivých debat
 • 00:02:28 budu mluvit
  s mými dnešními hosty,
 • 00:02:31 historikem Vítem Vlnasem,
  filozofem Miloslavem Bednářem
 • 00:02:35 a historikem umění
  Janem Roytem.
 • 00:02:39 Takže ještě jednou
  dobrý večer vespolek,
 • 00:02:42 a na úvod našeho pořadu
  vás poprosím,
 • 00:02:46 abyste každý sám za sebe
  stručně shrnul,
 • 00:02:49 proč si myslíte, že by mariánský
  sloup měl být obnoven,
 • 00:02:52 popřípadě neměl být obnoven.
 • 00:02:55 Já si myslím, že to je jedno,
 • 00:02:58 jestli mariánský sloup
  bude nebo nebude obnoven,
 • 00:03:01 protože celá ta debata je
  velice menšinová a marginální,
 • 00:03:04 a jestli v ní něco přichází
  ke slovu,
 • 00:03:09 tak to jsou stereotypy než fakta.
  Pokud sloup nebude obnoven,
 • 00:03:12 zůstane Staroměstské náměstí,
  jak je, což není žádné neštěstí.
 • 00:03:15 Pokud sloup bude obnoven, dostane
  se tam jakási napodobenina,
 • 00:03:19 nikoli kopie původního
  barokního sloupu,
 • 00:03:22 ale jistě tam také
  bude vypadat dobře
 • 00:03:25 a za čas začne vypadat
  i autenticky.
 • 00:03:28 Takže žádné neštěstí
  se rovněž nestane.
 • 00:03:30 Jak to vidíte vy,
  pane profesore?
 • 00:03:33 Já to vidím tak, že není jedno,
  jestli bude nebo nebude obnoven,
 • 00:03:37 a že by obnoven neměl být.
 • 00:03:41 A to ze dvou zásadních,
  vzájemně propojených důvodů.
 • 00:03:44 Za prvé je to ten důvod,
  proč byl postaven.
 • 00:03:48 A ten hlavní důvod,
  který se skvěl na tom sloupu,
 • 00:03:51 byl to nápis od císaře
  Ferdinanda III.,
 • 00:03:55 kde se píše,
  že se zde vypíná pomník,
 • 00:03:59 předtím než se zmiňuje událost
  bitvy na Karlově mostě,
 • 00:04:03 že se zde vypíná pomník
 • 00:04:06 oslavující vítězství
  legitimity a katolicismu
 • 00:04:10 nad kacířským královstvím,
 • 00:04:14 to znamená nad osamostatněným
  Českým královstvím,
 • 00:04:18 pro něž byla charakteristická
  náboženská svoboda.
 • 00:04:22 A dále se pokračuje,
 • 00:04:25 že tam stojí socha Panny Marie
  Vítězné, podtrhuji Vítězné,
 • 00:04:29 a k tomuto prvořadému politicko-
  -náboženskému symbolu
 • 00:04:35 se konaly na zdůraznění
  hlavního významu jeho postavení,
 • 00:04:40 vždy tedy v předvečer
  výročí bitvy na Bílé hoře,
 • 00:04:44 procesí právě od Bílé hory,
 • 00:04:48 takže ta souvislost
  je tedy jednoznačná.
 • 00:04:51 A právě proto byl odstraněn
  v roce 1918,
 • 00:04:55 a to ne nějakým
  pološíleným davem,
 • 00:04:58 jak se to někteří snaží
  nálepkovat,
 • 00:05:01 ale byla to jak spontánní,
  tak organizačně připravená akce,
 • 00:05:06 která reprezentovala
  většinovou svobodnou vůli
 • 00:05:10 občanů Československé republiky,
 • 00:05:13 protože právem viděli
  v tomto symbolu to,
 • 00:05:17 co jsem se snažil teď popsat.
 • 00:05:20 Já jsem přesvědčen,
 • 00:05:24 že by v určité formě vztyčen
  býti měl, a zdůvodním to.
 • 00:05:27 Bylo zničeno,
  ať už za jakýchkoli okolností,
 • 00:05:31 bylo zničeno
  krásné umělecké dílo.
 • 00:05:33 Samozřejmě je otázka,
 • 00:05:36 jestliže to nebude kopie,
  bude to rekonstrukce,
 • 00:05:39 a musím říct, že si nemyslím,
 • 00:05:42 že to bylo spojeno
  takto s Habsburky.
 • 00:05:47 Já si myslím, že ten sloup,
  Neposkvrněná Panna Maria,
 • 00:05:52 hraje ještě jinou roli,
 • 00:05:55 hraje roli tu,
  že je ochránkyní proti moru.
 • 00:06:00 Je to téma, které samozřejmě
  může vzbudit i opačné názory,
 • 00:06:05 ale já osobně jsem přesvědčen,
  že sloup ano.
 • 00:06:11 Za jakých okolností
  byl ten sloup postaven?
 • 00:06:14 On někdy bývá vnímán
 • 00:06:16 jako symbolický pomník
  vítězství na Bílé hoře,
 • 00:06:19 ale ono je to složitější.
 • 00:06:22 Byl vztyčen v roce 1650,
  roku 1652 byl vysvěcen
 • 00:06:26 a jednalo se o připomínku úspěšné
  obrany Prahy proti Švédům.
 • 00:06:30 -Je tomu tak?
  -Ano.
 • 00:06:32 Já si myslím,
  že to je naprosto správné,
 • 00:06:35 protože známe tu iniciativu,
  jsou dochovány dopisy,
 • 00:06:41 kde se jedná o tom, za jakých
  okolností má být postaven,
 • 00:06:44 z čeho má být placen,
  nakonec byl placen z kontribucí.
 • 00:06:47 A skutečně nápis, který tam je,
  tak se dotýká toho,
 • 00:06:50 že byl postaven z vděčnosti
  Neposkvrněné
 • 00:06:54 za odvrácení válečné hrozby.
 • 00:06:57 Takhle je přesný překlad
  latinského nápisu.
 • 00:07:00 A z toho musíme vycházet.
 • 00:07:03 Samozřejmě je otázka,
 • 00:07:06 zda tu iniciativu
  zprvu neměl magistrát,
 • 00:07:09 ale o tom zase nejsou
  určité archiválie.
 • 00:07:13 Myslím si, že to císařské
  rozhodnutí
 • 00:07:15 je tam skutečně prioritní.
  To je třeba přiznat.
 • 00:07:19 Takže já si myslím,
  že iniciativa vzešla od císaře
 • 00:07:23 a že to má souvislost
  s odvrácením té zhouby.
 • 00:07:27 Ostatně je to podobná situace,
 • 00:07:30 jako je sloup vídeňský
  a mnichovský,
 • 00:07:34 dnes ten sloup vídeňský
  není ve Vídni,
 • 00:07:38 ale je ve Wernsteinu am Inn.
 • 00:07:41 A jak sloup mnichovský,
  tak sloup vídeňský
 • 00:07:45 se staly vzorem víceméně
  i v ikonografii pro sloup pražský,
 • 00:07:50 takže tady vidíme určitý model,
  který se tady uplatnil.
 • 00:07:54 Tady musím protestovat.
  Myslím, že není korektní mluvit
 • 00:08:00 pouze o první části
  věnovacího nápisu,
 • 00:08:04 ale že skutečně zastřešující
  je ta druhá část,
 • 00:08:07 kterou jsem zmínil na začátku,
  aniž bych popíral tu první.
 • 00:08:11 a to, že procesí připomínající
  vztyčení tohoto sloupu
 • 00:08:15 se vedla právě z Bílé hory,
 • 00:08:18 takže prohlašovat toto dílo
  za jakousi obdobu morového sloupu
 • 00:08:22 a v první řadě za kulturní
  památku, barokní památku,
 • 00:08:27 se zcela míjí s tou naprosto
  převažující,
 • 00:08:30 a v tom je ten sloup ojedinělý,
  naprosto převažující...
 • 00:08:35 Prostě jde v tomto případě
  o opomíjení
 • 00:08:39 toho naprosto převažujícího účelu
  politicko-náboženského.
 • 00:08:42 Pardon, musím replikovat,
 • 00:08:47 protože pro ta procesí nemáme
  žádné důkazy z Bílé hory.
 • 00:08:51 Procesí se tam konala,
  ale o sobotě, z císařské nadace,
 • 00:08:54 a procesí se tam konala
  na svátek
 • 00:08:57 Nanebevzetí Panny Marie
  Immaculaty,
 • 00:09:00 a to z jezuitské koleje
  v Klementinu,
 • 00:09:03 kde byly nošeny rukavice
  a přilba jezuity Jiřího Plachého.
 • 00:09:06 Já nevím, buď nevím
  o zěch procesích z Bílé hory...
 • 00:09:10 Tak máme nějaké jiné
  informace,
 • 00:09:13 ale každopádně jde o to,
  co stálo na tom sloupu,
 • 00:09:16 a tam ta souvislost
  je zřetelná.
 • 00:09:19 Asi bychom měli vysvětlit
  ty rukavice a přilbu,
 • 00:09:22 Páter Plachý byl obránce Prahy
  při bojích na Karlově mostě.
 • 00:09:25 Ona ta věc je trošku složitější.
  Jednak symbolické je to místo,
 • 00:09:28 protože to místo bylo vybráno
  podle toho,
 • 00:09:31 že na tom místě mělo být
  v roce 1631 zhanobeno
 • 00:09:35 staroboleslavské palladium
  při selské okupaci Prahy.
 • 00:09:41 Jakousi satisfakcí za toto
  zhanobení palladia byl fakt,
 • 00:09:44 že ten sloup byl sám o sobě
  sakrálním prostorem,
 • 00:09:48 že tam byla kaplička, kde byla
  uctívána Panna Maria Rynecká.
 • 00:09:51 A pokud jde o ta procesí,
 • 00:09:54 tak tady skutečně byla císařská
  donace, což je podstatná věc,
 • 00:09:58 která byla založena
  kabinetním listem z roku 1650.
 • 00:10:01 A tam chodila procesí
  prokazatelně ze Svatého Víta,
 • 00:10:05 chorálníci ze Svatého Víta
  se toho zúčastnili právě proto,
 • 00:10:09 že z toho měli peníze tehdy.
 • 00:10:11 Ano, infulovaný prelát
  to měl vésti.
 • 00:10:14 Potom to byla studentská
  procesí z Klementina,
 • 00:10:17 to byla ta připomínka
  Jiřího Plachého,
 • 00:10:20 a samozřejmě jsou doloženy
  i spontánní pobožnosti.
 • 00:10:24 Procesí chodila na Bílou horu,
  ne z Bílé hory.
 • 00:10:27 Možná k tomu dodat ještě,
  k tomu obrazu Panny Marie Rynecké,
 • 00:10:31 že je stejného typu
  jako Palladium země české,
 • 00:10:34 takže ten obraz měl vlastně
  prosazovat kontinuitu
 • 00:10:37 mariánské úcty v Čechách,
  tehdy Palladium a Immaculata.
 • 00:10:44 Panna Maria je v českých zemích
  a v Praze uctívána
 • 00:10:47 od úplného počátku
  křesťanství u nás,
 • 00:10:50 protože první kostel v Praze,
 • 00:10:53 první, který byl postaven
  knížetem Bořivojem,
 • 00:10:56 když se vrátil po křtu,
  je kostel Panny Marie.
 • 00:11:00 Úcta k Panně Marii nepřišla
  až v době Habsburků.
 • 00:11:04 Mariánský sloup pražský
  byl čtvrtý v Evropě.
 • 00:11:09 To znamená, že Praha
  zachytila nástup
 • 00:11:13 nového historického
  uměleckého slohu barokního.
 • 00:11:20 A úžasně ho zúročila,
 • 00:11:23 poznání tohoto nového slohu.
 • 00:11:26 Zastavme se u Immaculaty,
  to je Panna Maria Neposkvrněná.
 • 00:11:30 Bylo záměrné toto aranžmá
  mariánské sochy,
 • 00:11:33 že to není třeba
  Panna Maria Vítězná
 • 00:11:36 ve smyslu nějakého
  demonstrativního pojetí
 • 00:11:40 úspěšného vítězství
  nad nekatolíky?
 • 00:11:43 Nebo jak to vlastně je
  z hlediska tvarosloví?
 • 00:11:49 Téma Neposkvrněného početí
  se vyvíjí už od středověku.
 • 00:11:52 V Čechách téma
  Neposkvrněného početí
 • 00:11:55 šířilo zejména Tovaryšstvo
  Ježíšovo a hybernové.
 • 00:11:59 Ostatně roku 1575 v Klementinu
  byla založena Mariánská sodalita,
 • 00:12:02 která s Neposkvrněným početím
  byla spojena, jezuitská,
 • 00:12:06 a co je zajímavé,
  že existuje spisek,
 • 00:12:09 kde jezuité chtěli postavit
  mariánský sloup vedle Klementina.
 • 00:12:13 Takže tam je tenhle zámysl.
 • 00:12:16 A ještě k tomu
  Neposkvrněnému početí,
 • 00:12:19 dlužno tady ještě připomenout
  objektivně, na druhou stranu,
 • 00:12:22 že třeba v Ingolstadtu
  byl kladen důraz
 • 00:12:25 na Immaculata religio
  a Immaculata conceptio,
 • 00:12:28 Neposkvrněné početí
  a Neposkvrněná víra.
 • 00:12:32 Tudíž u té Neposkvrněné
  je tam určitý jakoby podtext
 • 00:12:35 právě s tou čistotou,
  čistotou víry.
 • 00:12:39 Ten podtext Immaculaty je
  nepochybně protireformační.
 • 00:12:44 Musím tady opět zdůraznit
  tu myšlenku
 • 00:12:47 na věnovacím císařském nápisu,
  že šlo o pomník vítězství,
 • 00:12:51 legitimity a katolicismu
  nad kacířským královstvím,
 • 00:12:55 to prostě nelze pominout,
 • 00:12:58 a to je de facto ústřední,
  zastřešující myšlenka.
 • 00:13:01 Já jsem teda nenašel,
 • 00:13:04 že by se tam pravilo
  o kacířském království.
 • 00:13:07 Tam se praví o nevěřících
  nájezdnících,
 • 00:13:09 čímž jsou ovšem míněni
  Švédové.
 • 00:13:12 Jak se na to díval
  člověk 17. století?
 • 00:13:15 Myslíte si, že byl schopen
  vyhrotit to tak,
 • 00:13:17 jak jsme to tady teď
  vyhrotili my?
 • 00:13:20 Na jedné straně symbol
  konce války, symbol míru,
 • 00:13:23 na druhé straně symbol poroby,
  porážky, stavovského povstání,
 • 00:13:26 i když zpečetěné
  až vestfálským mírem.
 • 00:13:29 Jak to vidíte, pane profesore?
 • 00:13:32 My v tomto ohledu
  nemáme doklady,
 • 00:13:37 které by nás opravňovaly k tomu,
  abychom konali jakési hluboké
 • 00:13:40 nebo hlubinné psychologické
  introspekce.
 • 00:13:43 Samozřejmě máme doklady o tom,
 • 00:13:46 že stavba sloupu byla uvítána
  s velkou radostí,
 • 00:13:49 že mariánské sodality
  se toho chopily,
 • 00:13:52 že pobožnosti,
  které tam probíhaly,
 • 00:13:55 probíhaly nejen organizovaně,
  ale i spontánně,
 • 00:13:58 ovšem to jsou všechno prameny
  víceméně úřední povahy,
 • 00:14:01 které samozřejmě
  zaznamenávají to,
 • 00:14:03 co zaznamenáno býti mělo
  a chtělo být zaznamenáno.
 • 00:14:06 Jasné je, že mariánský sloup
  byl chápán
 • 00:14:09 jako cosi mimořádného i poté,
 • 00:14:12 co se v rámci pražských měst
  objevily další mariánské sloupy,
 • 00:14:15 což bylo dáno jednak
  tou nadací císařskou,
 • 00:14:18 on byl chápán jako
  cosi mimořádného,
 • 00:14:22 a potom samozřejmě tím pravidelným
  cyklem procesí,
 • 00:14:25 která tam přicházela
  o mariánských svátcích,
 • 00:14:28 a samozřejmě i tím,
  že tam byla ta kaplička,
 • 00:14:31 udržovalo se tam světlo,
 • 00:14:34 a bylo to spojeno právě
  s různými dalšími obřady.
 • 00:14:37 Na druhé straně radost obyvatel
  Prahy a Českého království
 • 00:14:40 nad odražením švédských vojsk
  a koncem třicetileté války
 • 00:14:43 byla naprosto spontánní
  a nefalšovaná, to je jasné.
 • 00:14:47 Možná ještě k tomu významu
  poznamenat,
 • 00:14:53 na tezi Jana Bedřicha
  z Valdštejna
 • 00:14:55 je mariánský pražský sloup
  jako duchovní střed Evropy.
 • 00:14:59 Takže takto byla snaha učinit
  z Panny Marie královnu království,
 • 00:15:04 jako to bylo v Uhrách
  nebo v Polsku.
 • 00:15:09 Jestli mohu k tomu,
  jde výzdobu toho sloupu,
 • 00:15:12 dolní sochy andělů,
  kteří zabíjejí ty nepřátele,
 • 00:15:18 tedy zcela zřejmě protestanty
  nebo symboliku reformace.
 • 00:15:22 Zápasí s ďábly, myslíte si,
  že ďáblové tam jsou ztotožněni...
 • 00:15:27 Já znám výklad, že jde o symboliku
  poražené reformace.
 • 00:15:33 Takže myslím, že to docela
  problematizuje
 • 00:15:37 i tu po mém soudu
  přemrštěnou myšlenku,
 • 00:15:40 že by mělo jít
  o symbolický střed Evropy,
 • 00:15:44 která byla do značné míry
  již protestantská v té době.
 • 00:15:47 Tady je třeba objektivně říci,
  že skutečně to jedno sousoší...
 • 00:15:53 Ta sousoší symbolizovala hlad,
  válku, mor a také herezi.
 • 00:15:57 Tady v tomto momentu
  je třeba přiznat,
 • 00:16:00 že je možné vidět...
 • 00:16:04 -To tematizuje myšlenku
  boje se Švédy. -Přesně tak.
 • 00:16:08 Takže to je obsah těch sousoší.
 • 00:16:11 Ale to je podobné
  jako ve Vídni a v Mnichově.
 • 00:16:14 Faktem je, že u pražského sloupu
  zřejmě v průběhu věků
 • 00:16:20 hrál fakt negativní konotace
  toho sloupu,
 • 00:16:24 jak už kolega správně říkal,
 • 00:16:26 že on je do jisté míry odvozen
  od sloupu mnichovského.
 • 00:16:30 A mnichovský sloup
  je opravdu postaven
 • 00:16:32 na paměť vítězství
  bavorských vojsk,
 • 00:16:36 jejich spoluúčasti na vítězství
  na Bílé hoře.
 • 00:16:39 Nechal ho postavit Maxmilián
  Bavorský, vítěz Bílé hory.
 • 00:16:42 Ano, nechal to postavit
  Maxmilián Bavorský,
 • 00:16:46 takže to tady samozřejmě
  tu roli hrát mohlo.
 • 00:16:49 Ano, Panna Maria je současně
  generalissimou císařských vojsk
 • 00:16:52 a byla chápána jako ta...
 • 00:16:55 Její obraz byl nesen v bitvě
  na Bílé hoře pány ze Strakonic.
 • 00:16:59 Byl nesen v bitvě a byla tradičně
  vykládána jako generalissima,
 • 00:17:02 která pomohla Habsburkům vyhrát
 • 00:17:05 ve třech osudových bitvách
  jejich dynastie,
 • 00:17:08 to znamená u Lepanta,
  na Bílé hoře
 • 00:17:10 a nad Turky u Vídně
  v roce 1683.
 • 00:17:14 Možná je třeba ještě připomenout,
  což u toho málo zaznívá,
 • 00:17:19 že mariánský sloup byl vynikajícím
  uměleckým dílem Jana Jiřího Bendla,
 • 00:17:23 protože samozřejmě známe další
  příklady soch podobného typu,
 • 00:17:27 až půjdou návštěvníci
  někdy kolem výklenku
 • 00:17:30 na fasádě kostela sv. Salvátora,
  tam je jedna Immaculata,
 • 00:17:34 a v Lounech je velmi podobná
  statue od Jana Jiřího Bendla.
 • 00:17:40 A když vidíme tu hlavu
  v Lapidáriu Národního muzea,
 • 00:17:43 kde jsou i ostatní trosky,
 • 00:17:46 tak je vidět, že Jan Jiří Bendl
  znal italské sochařství.
 • 00:17:49 Ona je to přímo
  antická inspirace.
 • 00:17:53 Ano, antická inspirace,
  takže skutečně je třeba říci,
 • 00:17:56 že bylo zničeno
  vynikající umělecké dílo.
 • 00:17:59 Umělecká díla měla v každé době
  symboliku a význam jiný.
 • 00:18:05 To se na to díváme
  s jakýmsi ahistorickým odstupem.
 • 00:18:08 Ta politicko-náboženská, de facto
  téměř teokratická symbolika
 • 00:18:12 a účel postavení je zcela zřejmé.
 • 00:18:15 To, že bylo zničeno
  vynikající umělecké dílo,
 • 00:18:18 konstatoval Národní výbor
  Republiky československé
 • 00:18:21 vzápětí po té akci 3. listopadu.
 • 00:18:24 Mnohá díla byla zničena například
  ve Velké Británii v kostelích
 • 00:18:27 a nikdo neříká,
  že protestanté byli barbaři.
 • 00:18:31 Možná trochu předbíháme, ještě
  chvilku zůstaňme v roce 1648.
 • 00:18:34 Přece jen během
  třicetileté války
 • 00:18:36 dochází ke generační obměně
  obyvatel Prahy.
 • 00:18:39 Lidé, kteří brání Prahu
  proti Švédům,
 • 00:18:42 to už nejsou titíž, kteří
  pamatovali bitvu na Bílé hoře.
 • 00:18:45 Myslíte si, že by se daly
  nějakým způsobem
 • 00:18:48 charakterizovat motivy,
  které je k tomu vedly?
 • 00:18:51 Byla to jenom obrana Prahy
  proti nepříteli,
 • 00:18:54 která je logická a pochopitelná,
 • 00:18:57 když nepřátelské vojsko
  oblehne hlavní město,
 • 00:18:59 nebo už to byl zároveň boj,
  kdy oni si uvědomovali,
 • 00:19:02 my jsme ti autentičtí katolíci
  a toto jsou odpůrci naší víry?
 • 00:19:06 Já si myslím, že se tam
  kombinuje obojí.
 • 00:19:11 Samozřejmě tu náboženskou
  komponentu cítíme
 • 00:19:14 u té studentské legie,
  vedené jezuity do boje,
 • 00:19:17 na druhé straně účast měšťanů
  se někdy trošku přeceňuje,
 • 00:19:20 Prahu hájilo především
  řádné vojsko maršála Colloreda
 • 00:19:24 a jednalo se o vojenskou akci
  za třicetileté války,
 • 00:19:27 jako byla každá jiná.
 • 00:19:30 Faktem je, že Pražané, studenti
  zase odjeli na prázdniny,
 • 00:19:35 takže v létě moc nebojovali,
 • 00:19:38 takže ta věc
  má různé úhly pohledu,
 • 00:19:42 ale faktem je, že Pražané
  hájili především své město,
 • 00:19:46 hájili své životy,
  hájili své majetky
 • 00:19:50 a hájili je dobře,
  tu pravobřežní Prahu.
 • 00:19:53 Na druhé straně samozřejmě
 • 00:19:56 ten náboženský motiv
  se do toho promítá,
 • 00:19:59 i když na konci třicetileté války
  už je to skutečně galimatyáš,
 • 00:20:02 tam už ta náboženská myšlenka
  není nic...
 • 00:20:05 Ano, byla to politická akce
  do značné míry.
 • 00:20:09 Politická akce se seznamem,
  co mají ukrást na Pražském hradě.
 • 00:20:12 Ano, přesně tak.
  A současně byl to jeden z pokusů,
 • 00:20:15 jak na samý konec
  třicetileté války získat
 • 00:20:18 vyjednávací pozici
  ve vestfálském míru.
 • 00:20:21 Dobře, ale zase jednak dělat
  ze švédské armády dělat
 • 00:20:25 nějakou loupeživou hordu,
  je hodně přehnaný pohled.
 • 00:20:30 Na straně švédské armády
  bojovalo hodně těch,
 • 00:20:33 kteří byli před porážkou
  na Bílé hoře většinoví,
 • 00:20:37 kteří byli reprezentanty
  české státnosti,
 • 00:20:40 tehdy takto osamostatněné
  od nadvlády habsburské říše.
 • 00:20:46 Mezi zastánce, kteří se přimlouvali
  u švédských politiků,
 • 00:20:51 byl třeba Jan Ámos Komenský,
 • 00:20:53 takže takto se to nedá
  vůbec bagatelizovat.
 • 00:20:56 A za druhé bych ještě chtěl říct,
  že ta situace 28 let po Bílé hoře
 • 00:21:01 znamenala určitou generační výměnu,
  ale také politickou.
 • 00:21:05 Kdo se nechtěl stát katolíkem,
  tak tady neměl co dělat.
 • 00:21:09 -To je pravda.
  -Buď zemřel, nebo musel odejít.
 • 00:21:12 Takže tady opravdu vládl
  už generačně určitý strach,
 • 00:21:16 takže to, že někteří bránili
  Prahu proti Švédům,
 • 00:21:20 není argument pro to, říkat,
 • 00:21:24 že to bylo všechno normální,
  v pořádku
 • 00:21:27 a že to nemělo jiné politické
  konotace. To tedy mělo.
 • 00:21:31 Násilná náboženská konverze
 • 00:21:34 samozřejmě z dnešního pohledu
  v pořádku není.
 • 00:21:37 Nejen z dnešního pohledu,
  i z tehdejšího českého pohledu.
 • 00:21:40 Z tehdejšího pohledu
  to bylo trošku jiné.
 • 00:21:43 Ale faktem je,
  že Jan Ámos Komenský,
 • 00:21:46 a tady je vlastně míra
  té tragiky,
 • 00:21:49 je ten, kdo se upřímně modlí
  za to, aby Švédové Prahu dobyli,
 • 00:21:52 a diví se, proč Pražané
 • 00:21:55 protestantskému vojsku
  neotevřou brány města.
 • 00:21:58 Nakonec ovšem byl zklamán
  z jednání Axela Oxenstierny...
 • 00:22:01 Že ten teror si nedovedl
  představit.
 • 00:22:04 On ho v podstatě zradil
  v tom Münsteru.
 • 00:22:07 No, to je delší debata,
 • 00:22:10 ony to byly především
  evangelické stavy německé.
 • 00:22:13 Které zasáhly.
 • 00:22:15 Tady to bylo tradičně už od dob
  husitských, pak poděbradských,
 • 00:22:19 toto království bylo
  královstvím dvojího lidu,
 • 00:22:22 čili tady vládla dost nevídaná
  náboženská svoboda,
 • 00:22:25 a tyto poměry byly naprosto
  zvráceny na dlouhou dobu.
 • 00:22:29 To se podepsalo i na pozdním
  příchodu demokracie na toto území.
 • 00:22:33 Opusťme třicetiletou válku
 • 00:22:36 a okolnosti vztyčení
  mariánského sloupu
 • 00:22:39 a podívejme se na okolnosti
  jeho stržení.
 • 00:22:42 3. listopadu 1918 byl stržen
  průvodem lidí
 • 00:22:46 přecházejících z tábora
  na Bílé hoře.
 • 00:22:50 Co o tom víme?
  O organizování toho stržení?
 • 00:22:54 Ta organizace,
  to je prostě problém.
 • 00:22:57 K tomu máme
  strašně málo důkazů.
 • 00:22:59 Víme, za jakých okolností to bylo,
  a osoby, které se toho zúčastnily.
 • 00:23:03 Ovšem to byly ty,
  které se k tomu doznaly.
 • 00:23:06 Které se k tomu doznaly,
  jako Franta Sauer,
 • 00:23:09 ostatně to jeho jméno ční,
 • 00:23:12 zejména v katolicky
  orientovaném tisku,
 • 00:23:18 to si přiznejme, ale byly tam
  i jiné osobnosti,
 • 00:23:21 například Jaroslav Seifert
  vzpomíná ve svých pamětech,
 • 00:23:24 ale vytvářely se i legendy,
  které třeba naprosto odmítnout.
 • 00:23:27 To je legenda o Miladě Horákové.
  To je naprosto nepřístojné.
 • 00:23:30 Dokonce si myslím,
  že to je legenda,
 • 00:23:33 která vznikla v roce 1950
  po popravě Milady Horákové.
 • 00:23:36 Nemám pro to důkazy,
  ale myslím si,
 • 00:23:40 že tuto legendu hodila do éteru
  Státní bezpečnost.
 • 00:23:44 Ještě jeden příklad bych uvedl.
 • 00:23:47 Podobnou legendou je,
 • 00:23:50 že sloupu se zúčastnil
  vrah Rašínův, František Šoupal.
 • 00:23:55 To je ovšem zachyceno
  v katolickém tisku.
 • 00:24:01 S tou Miladou Horákovou,
  tam je taková symbolika,
 • 00:24:05 která skutečně
  nasvědčuje tomu,
 • 00:24:08 že se to zrodilo až v roce 1950
  nebo těsně po roce 1950.
 • 00:24:13 Ten tábor lidu zorganizovali
  národní socialisté.
 • 00:24:19 Ona to byla vlastně první neděle
  ve svobodném státě,
 • 00:24:22 první neděle po 28. říjnu,
  to samozřejmě hrálo roli,
 • 00:24:25 tam byla ta symbolika,
 • 00:24:28 že 300 let po postavení sloupu
  byla Milada Horáková oběšena,
 • 00:24:32 že ta, která vlastně dávala oprátku
  na krk Panny Marie,
 • 00:24:36 posléze sama tímto způsobem
  zahynula.
 • 00:24:40 Je to naprosto absurdní
  už i z technického hlediska,
 • 00:24:44 protože Panně Marii
  nikdo oprátku na krk nedával.
 • 00:24:47 Ten sloup se kácel tím,
 • 00:24:50 že tam byl omotán dřík
  toho sloupu.
 • 00:24:52 Můžu ještě k tomu
  odstranění sloupu,
 • 00:24:56 je dost myslím jednostranné
  dívat se na tu akci
 • 00:25:01 jako na čistě spontánní
  nebo čistě organizovanou.
 • 00:25:05 Bylo to obojí.
  Byla to spontánní radost
 • 00:25:07 nad znovunabytím
  státní samostatnosti,
 • 00:25:10 a ta akce byla dobře připravena,
  byla dobře organizována.
 • 00:25:13 Šlo se ze shromáždění
  na Bílé hoře,
 • 00:25:17 opět symbolicky
  k tomuto sloupu,
 • 00:25:20 který byl symbolicky odstraněn.
 • 00:25:23 A po celou dobu první republiky
  nebyl obnoven,
 • 00:25:26 čili byl to v podstatě projev
  většinové svobodné vůle.
 • 00:25:29 Žižkovské hasičstvo, které
  to strhlo, odvedlo dobrou práci.
 • 00:25:33 To byla organizace předem
  a nešlo jen o žižkovské hasiče.
 • 00:25:37 Tam jste zmiňoval
  národně sociální stranu,
 • 00:25:41 a potom ta snaha o obnovu
  se projevila
 • 00:25:44 kolem mnichovských dnů a poté,
  což je také charakteristické.
 • 00:25:48 Snaha o obnovu se projevila
  vzápětí poté, co byl sloup skácen.
 • 00:25:51 Ale ta skutečně významná.
 • 00:25:54 My bychom se ale tady
  měli na chvilku zastavit.
 • 00:25:57 Ve dvacátých letech
  se objevují návrhy,
 • 00:26:00 že by sloup měl být
  postaven znovu.
 • 00:26:03 Jak to bylo, pane profesore?
 • 00:26:05 Byla výstava mariánského sloupu
  v roce 1924, je k tomu katalog,
 • 00:26:09 takže my víme, že tato výstava
  měla vzbudit to,
 • 00:26:12 že ten sloup má být
  znovu postaven.
 • 00:26:15 Byly ovšem i názory
  v katolickém prostředí,
 • 00:26:18 později i jiné,
  že netřeba stavět sloup,
 • 00:26:21 ale postavit dvanáct kostelů.
  To byl názor arcibiskupa Kordače.
 • 00:26:24 Peníze, které byly sebrány
  i mezi americkými Čechy,
 • 00:26:27 věnoval na stavbu těch kostelů.
 • 00:26:31 Takže vlastně celá ta situace
  byla taková,
 • 00:26:34 že pak to mělo
  ještě další pokračování,
 • 00:26:37 například v roce 1938, možná
  v souvislosti s barokní výstavou,
 • 00:26:41 přišla Česká liga akademická
 • 00:26:44 s názorem na postavení
  mariánského sloupu,
 • 00:26:47 ale to se také nerealizovalo.
 • 00:26:50 Možná že bych se ještě vrátil
  k jedné věci okolo toho stržení.
 • 00:26:53 Zachoval se dopis,
  který byl publikován
 • 00:26:56 archivářem Liborem Gottfriedem,
  který ukazuje,
 • 00:26:59 že ta organizovanost
  zase taková nebyla.
 • 00:27:02 V tom dopise je zřejmé,
 • 00:27:05 že V. V. Štech už den předtím
  zachránil obraz z toho sloupu.
 • 00:27:08 Panny Marie Rynecké.
 • 00:27:11 A tam žádá Soukupa ten dotyčný
  na Národním výboru v Praze,
 • 00:27:15 aby zakročil proti tomu zboření.
 • 00:27:19 A on řekl, že nechce
  ten dav jitřit,
 • 00:27:22 ale že zamezí průchodu
  na Karlův most,
 • 00:27:25 protože tam bylo nebezpečí,
  že začnou kácet sochy do Vltavy,
 • 00:27:29 takže jsou i druhé archiválie,
 • 00:27:32 že někteří se obávali,
  že k tomuto dojde.
 • 00:27:41 Jaká byla bezprostřední reakce
  pražské veřejnosti
 • 00:27:44 na stržení toho sloupu?
  Převládal spíš spontánní souhlas?
 • 00:27:47 Nebo se objevily hned poté,
  co se to stalo, hlasy proti?
 • 00:27:50 Národní výbor se od té akce
  distancoval, to je známo.
 • 00:27:54 Sice velmi citlivě, ale říká,
  že rozhodně tu akci
 • 00:27:57 nelze vykládat jako akt
  protináboženský,
 • 00:28:00 že tady bylo zničeno
  významné umělecké dílo,
 • 00:28:04 to je tam jasně řečeno,
 • 00:28:07 vyzývá se k tomu,
  aby se v tomto nepokračovalo,
 • 00:28:10 protože tady to obrazoborectví
  v letech 1919 a 1920 bylo značné
 • 00:28:14 a zasáhlo podstatnou část Čech.
 • 00:28:18 Traduje se, že to byla
  spontánní žižkovská akce,
 • 00:28:23 že Pražané z centra města
  se vůči tomu negativně vymezovali,
 • 00:28:27 Zdeňka Braunerová druhý den
  demonstrativně položí věnec,
 • 00:28:31 kde je napsáno,
  že protestuje vlastním jménem,
 • 00:28:35 Zdeňka Braunerová a tak dále,
  čili ty akce jsou.
 • 00:28:41 Samozřejmě na druhé straně
  se objevují
 • 00:28:44 zejména v národně socialistickém
  a sociálně demokratickém tisku
 • 00:28:47 úvahy o tom, že to je správné
  a že vlastně by to mělo pokračovat
 • 00:28:51 dalším ničením památek
  habsburské nadvlády.
 • 00:28:55 Připomeňme ještě
  Josefa Václava Myslbeka,
 • 00:28:58 který se vyslovil také velmi ostře
  proti zboření mariánského sloupu.
 • 00:29:02 Dá se říci, že zejména umělci
  to chápali jako velkou ztrátu.
 • 00:29:08 Pokud se na ten sloup díváme
  výhradně jako na umělecké dílo,
 • 00:29:13 tak to tak je, ale ono to nebylo
  pouze umělecké dílo.
 • 00:29:17 A charakteristické je, že obnoven
  nebyl za první republiky.
 • 00:29:20 Já s vámi do značné míry
  souhlasím,
 • 00:29:22 protože averze vůči tomu sloupu
  je letitější.
 • 00:29:25 On ho chce odstranit
  už starý Frič v roce 1848.
 • 00:29:28 -Říká, že to tam nemá stát...
  -Takže mladý Frič.
 • 00:29:31 Ne, starý Frič, to byl jeho otec,
  hovořím o jeho otci.
 • 00:29:34 V roce 1898 v souvislosti...
 • 00:29:37 V roce 1884 to magistrát chce
  sejmout z důvodu toho,
 • 00:29:40 že to je zchátralé, ale je jasné,
 • 00:29:43 že zase je to ten důvod,
  že to provokuje.
 • 00:29:46 Tenkrát se udělala velká sbírka
  a sloup se obnoví nebo opraví.
 • 00:29:50 A potom ve chvíli, kdy se hovoří
  o výstavbě Husova pomníku,
 • 00:29:53 tak tam dochází k symbolickému
  zápasu o veřejný prostor
 • 00:29:57 a jeho součástí jsou snahy
  ten sloup minimálně přenést,
 • 00:30:00 říkají, že to má stát
  někde na nádvoří kláštera,
 • 00:30:04 že to nepatří na to náměstí,
  kde bude vybudován pomník Husův,
 • 00:30:08 a tam současně ovšem katolíci
 • 00:30:11 obnovují pobožnosti u sloupu
  až demonstrativně,
 • 00:30:15 aby zase jakoby bránili náměstí
  před nástupem mistra Jana Husa,
 • 00:30:19 takže ta věc se nerodí náhle
  v roce 1918, ale má svou genezi.
 • 00:30:24 Myslím, že vzhledem k tomu,
 • 00:30:27 že ten sloup nebyl jen nějakým
  izolovaným uměleckým dílem,
 • 00:30:30 ale měl primárně tuto souvislost,
 • 00:30:36 tak ta snaha,
  kterou jednoznačně podporuje
 • 00:30:40 a de facto do značné míry
  snad organizuje katolická církev,
 • 00:30:43 po mém soudu je dokladem toho,
  že se katolická církev u nás
 • 00:30:47 nevyrovnala s českými dějinami,
  když si přeje tuto obnovu.
 • 00:30:50 Já znám více katolíků,
  kteří jsou proti tomu.
 • 00:30:53 Nemůžu souhlasit.
 • 00:30:55 Nebyl by to naopak hezký doklad
  ekumenického vyznění,
 • 00:30:58 kdyby tam byl Hus
  a proti Husovi mariánský sloup?
 • 00:31:02 Když je tam mariánský sloup
  se zabíjením, s touto symbolikou...
 • 00:31:05 Hus proti Panně Marii nic neměl,
  to je známo, byl jejím ctitelem.
 • 00:31:08 Tam právě nejde
  jen o Pannu Marii,
 • 00:31:11 jde o symboliku vítězství
  nad údajným kacířstvím.
 • 00:31:14 Je to místo přímo naproti
  popravišti sedmadvaceti pánů.
 • 00:31:17 Ještě k tomu, že katolická církev
  se k tomu nevyslovuje.
 • 00:31:23 Pan arcibiskup sám prohlásil,
 • 00:31:26 že katolická církev
  s tím nemá co společného,
 • 00:31:29 ale že to je činnost
  některých laiků,
 • 00:31:31 víme, že Společnosti pro obnovu
  mariánského sloupu.
 • 00:31:35 Je jiná otázka, zda to někteří
  členové katolické církve
 • 00:31:38 podporují či nepodporují.
 • 00:31:40 Já bych takové vysvětlení viděl
 • 00:31:43 přímo před vchodem
  do Týnského chrámu.
 • 00:31:46 Ano, někteří členové.
 • 00:31:48 Před časem se mluvilo
  o hvězdné symbolice,
 • 00:31:52 a to tam stálo před kostelem,
  takže to je zcela jednoznačné.
 • 00:31:55 Myslím, že prohlášení arcibiskupa
  bylo celkem jasné v tomhle.
 • 00:31:58 To bych se divil teda.
 • 00:32:01 Já myslím, že k žhavé současnosti
  se ještě dostaneme,
 • 00:32:04 ale vy jste tady otevřel otázku
  Šalounova Husa.
 • 00:32:07 To je pomník, který je koncipován
  velmi horizontálně.
 • 00:32:11 Šaloun přihlížel k tomu,
 • 00:32:13 že proti tomu bude vysoká
  vertikála mariánského sloupu.
 • 00:32:16 Jak se vám to náměstí líbí
  čistě z estetického hlediska?
 • 00:32:19 Bez sloupu a se sloupem?
 • 00:32:22 Samozřejmě Šaloun
  a všechny ty návrhy
 • 00:32:25 protože soutěží na Husův pomník,
  bylo několik,
 • 00:32:31 všechny soutěže na Husův pomník
  se musely vyrovnat se skutečností,
 • 00:32:35 že mariánský sloup je výraznou
  dominantou Staroměstského náměstí,
 • 00:32:38 z urbanistického hlediska
  nepochybně šťastnou,
 • 00:32:42 a musely být koncipovány tak,
  aby tam zapadaly.
 • 00:32:46 Šaloun to řeší vztyčenou postavou
  mistra Jana Husa,
 • 00:32:51 která se obrací
  k tomu pomníku,
 • 00:32:55 ale zase už v té době
  to bylo chápáno,
 • 00:32:58 že to je vlastně polemika
  s mariánským sloupem,
 • 00:33:01 a názory na to byly různé.
 • 00:33:04 Když vidíme fotografie
  z krátkých tří let,
 • 00:33:07 kdy Jan Hus a mariánský sloup
  spolu existovaly na náměstí,
 • 00:33:11 může to být vykládáno jako doklad
  tolerance, jako doklad dospělosti,
 • 00:33:15 ale z estetického hlediska
  to je dost podivné a ošklivé.
 • 00:33:19 Ještě tam byla Krocínova kašna.
 • 00:33:22 Ta už tam nebyla,
  ta byla odstraněna v 60. letech.
 • 00:33:26 To chci na to navodit,
  že to náměstí ztratilo kontext.
 • 00:33:29 Bylo uzavřené, to náměstí
  vypadalo jinak prostě,
 • 00:33:32 mariánský sloup
  původně byl stavěn
 • 00:33:35 pro jiný prostor,
  než tam dnes je.
 • 00:33:38 Staroměstská radnice tam stála.
 • 00:33:41 A co socha Jiřího z Poděbrad,
  která tam kdysi stála?
 • 00:33:44 Ta byla na průčelí
  Týnského chrámu.
 • 00:33:47 Ale musím říct, že tady byla snaha
  třeba pana kardinála Vlka kdysi
 • 00:33:50 právě ten kalich tam obnovit,
 • 00:33:53 právě s tím, že má být obnoven
  mariánský sloup,
 • 00:33:56 tak měl být obnoven kalich
  na průčelí Týnského chrámu.
 • 00:33:59 Tato snaha tady byla.
 • 00:34:03 Bylo to zrovna
  okolo Husova kolokvia.
 • 00:34:06 Možná by stála za úvahu
  myšlenka vztyčit tam také...,
 • 00:34:11 nebo místo mariánského sloupu
  pomník Janu Roháčovi z Dubé
 • 00:34:14 a jeho druhům,
  kteří tam byli popraveni.
 • 00:34:17 Ale ti byli popraveni na dnešním
  Churchillově náměstí,
 • 00:34:20 to je celkem pozitivně jasné.
 • 00:34:22 Pak tam můžeme také rekonstruovat
  tereziánskou strážnici,
 • 00:34:25 jak už někdo navrhoval,
  doufám, že v recesi.
 • 00:34:28 To už bychom mohli rekonstruovat
  i to staroměstské popraviště.
 • 00:34:31 Ale už by se tam nevešel
  ten jarmark.
 • 00:34:37 Mariánský sloup
  byl po umělecké stránce
 • 00:34:40 nástupem nového,
  barokního umění
 • 00:34:43 a ukázal, že může být vyžit
  český pískovec,
 • 00:34:46 což pak bylo mnohonásobně
  využito tím,
 • 00:34:50 že každá vesnice, každé město,
  kde byl lom,
 • 00:34:54 tak se lámal kámen
  a sekaly se barokní sochy,
 • 00:35:00 čímž myslím, v Evropě hustota
  barokních soch nemá obdoby.
 • 00:35:05 Předešlé sloupy byly
  z mramoru a bronzu.
 • 00:35:09 U nás nebyl vhodný kámen,
  mramor,
 • 00:35:14 a dovoz by byl nemyslitelný
  technicky i finančně.
 • 00:35:19 Takže oni se úžasně rozhodli
  jako materiál použít
 • 00:35:22 český pískovec z blízkosti Prahy,
  z Kamenných Žehrovic,
 • 00:35:27 jak se jede na Karlovy Vary,
  asi 30 kilometrů od Prahy.
 • 00:35:34 Mariánský sloup
  ale nebyl přiznáván
 • 00:35:37 původně v tom holém kameni,
  pískovci.
 • 00:35:41 On byl opatřován různými nátěry.
 • 00:35:50 Nejdřív byl celý červenohnědý,
  bíle žíhaný mramor,
 • 00:35:54 pak byl různě barevný, šedý,
 • 00:35:58 socha Panny Marie
  byla třikrát zlacena,
 • 00:36:01 neví se, odkdy se začalo zlatit.
  Naposledy byla zlacena roku 1904.
 • 00:36:07 Členové společnosti
  založené v roce 1990
 • 00:36:11 nezůstávají pouze u slov.
 • 00:36:13 Před sedmi lety nechali do dlažby
  Staroměstského náměstí vsadit
 • 00:36:16 žulovou desku s nápisem
  "Zde stál mariánský sloup".
 • 00:36:19 Díky domácím
  i zahraničním dárcům
 • 00:36:22 už zhotovili několik částí
  zničeného sousoší.
 • 00:36:25 V současné době se vyrábí
  kopie sochy Panny Marie.
 • 00:36:29 Úplně nejlepší je mít
  před sebou originál.
 • 00:36:36 Ten originál tady není,
  momentálně je tady fragment,
 • 00:36:39 to je sádrový odlitek
  původního fragmentu.
 • 00:36:42 Pak je tady domodelovaný
  odlitek.
 • 00:36:45 Z toho se dá nějakým
  způsobem vycházet,
 • 00:36:48 ale já na vlastní práci
  musím z toho dostat
 • 00:36:52 novou duši té sochy.
 • 00:36:56 Zatímco sochař Váňa tesá do kamene,
  odborníci se tvrdě přou.
 • 00:37:00 Obnova původního sloupu
  má totiž svá úskalí.
 • 00:37:05 To, co Společnost hlásá,
  že chce udělat přesnou kopii
 • 00:37:10 originálního Bendlova
  barokního sloupu, je nesmysl.
 • 00:37:13 Dá se udělat pouze volná
  fantazijní rekonstrukce,
 • 00:37:16 zejména v případě nedochovaných
  nebo silně poškozených soch,
 • 00:37:19 čili bude to dílo á la baroko,
  na motivy barokních soch,
 • 00:37:23 čili nebude to vlastně ani baroko,
  ani současné umění,
 • 00:37:27 a toho se bojím, že to může
  skončit uměleckým nezdarem.
 • 00:37:30 Jsou všechny podklady pro to,
 • 00:37:36 aby ta rekonstrukce byla
  věrná, přesvědčivá
 • 00:37:38 a aby vyzněla
  naprosto autenticky.
 • 00:37:41 Pokud nemáte sochu kompletní,
  pak si můžete pouze vymýšlet,
 • 00:37:44 zvláště kdy není dokumentace,
  která by byla postačující.
 • 00:37:48 Existuje i velice bohatá
  fotografická dokumentace.
 • 00:37:52 A konec konců jak už prokazuje
  provedený model mariánské sochy,
 • 00:37:57 existuje u nás i vynikající tým
  restaurátorů,
 • 00:38:01 který je schopen tuto práci
  provést
 • 00:38:05 skutečně na špičkové úrovni.
 • 00:38:11 Přiznejme si jednu věc,
 • 00:38:14 že celá záležitost,
  o které tady diskutujeme,
 • 00:38:16 asi širší veřejnost
  až tak výrazně nezajímá.
 • 00:38:19 Je to lákavé téma
  pro menší část intelektuálů.
 • 00:38:23 Co je podle vašeho názoru motivuje
  k diskusi o mariánském sloupu?
 • 00:38:26 A co případně motivuje vás,
 • 00:38:29 pokud jste do toho
  nějakým způsobem vkročili,
 • 00:38:32 a to většina z vás udělala.
 • 00:38:35 Já už jsem to vzdal,
  diskuse o mariánském sloupu.
 • 00:38:40 Já mám pocit, že se tady dostávají
  ke slovu stále stejné stereotypy,
 • 00:38:43 že jsou tady přesvědčováni
  přesvědčení.
 • 00:38:47 Můj subjektivní názor je takový,
  že sloup spíše ne,
 • 00:38:51 a to nikoli z důvodů ideových,
 • 00:38:54 ale z důvodů památkářsky
  puristických,
 • 00:38:58 protože to, co tam bude postaveno,
 • 00:39:02 bude představa o tom,
  jak ten sloup vypadal,
 • 00:39:05 nikoli kopie toho sloupu,
  pokud to bude postaveno.
 • 00:39:07 Bude to z kamene,
 • 00:39:10 z kterého se české barokní
  mariánské sloupy nikdy nestavěly,
 • 00:39:14 bude to svým způsobem
  cizorodý prvek.
 • 00:39:17 Bude to tam v rámci Husa, kterého
  už asi nikdo nikdy neodstraní,
 • 00:39:21 vlastně překážek, náměstí bude
  svým způsobem přeplněné.
 • 00:39:29 A původní sakrální náboj
 • 00:39:32 už se tomu sloupu
  stejně nikdy nevrátí.
 • 00:39:37 Já myslím, že je třeba zachovat
  respekt k projevu politické vůle,
 • 00:39:44 kterým bylo odstranění
  toho sloupu.
 • 00:39:47 Snaha ho tam obnovit
  je vlastně úsilím
 • 00:39:50 o určitou snad
  dějinnou nápravu,
 • 00:39:53 myslím, že i svým způsobem
  dost problematický výklad dějin,
 • 00:39:56 a myslím, že to není namístě.
 • 00:40:00 Ono se to dá postavit i obráceně,
 • 00:40:03 že jeho vztyčení byl projev
  určité vůle
 • 00:40:06 a jeho odstranění rovněž.
 • 00:40:09 Ano, politické,
  a to není stereotyp,
 • 00:40:12 že to mělo politický smysl, ano.
 • 00:40:17 Část veřejnosti, která je věřící,
  a hlásí se ke katolické církvi,
 • 00:40:20 tak jistě je tam
  upřímná snaha,
 • 00:40:23 ale souhlasím s tím, že skutečně
  se trošku obávám toho,
 • 00:40:26 že ta nikoli kopie,
  ale rekonstrukce,
 • 00:40:30 že to nebude po výtvarné stránce
  zrovna to nejlepší.
 • 00:40:34 Ještě je třeba říci,
  že byly i jiné návrhy,
 • 00:40:37 protože já sám jsem se seznámil
  s takovými návrhy,
 • 00:40:41 že tam třeba dát světelný sloup
  nebo sousoší,
 • 00:40:45 které by připomínalo
  úctu k Panně Marii.
 • 00:40:49 A to, co říkal kolega Vlnas,
  že sloup sloužil nějaké zbožnosti,
 • 00:40:53 dnes tomu neslouží,
  tedy opravdu se vytrácí ta náplň.
 • 00:40:57 Kdyby se udělalo sousoší,
  které je nějaké současné,
 • 00:41:02 že by se to tím možná
  jako by vyřešilo.
 • 00:41:05 Asi by to bylo citlivější řešení
  než zpětné kádrování dějin.
 • 00:41:09 Skutečně to svržení sloupu svým
  způsobem politickým aktem bylo.
 • 00:41:13 Nebyl to akt válečné
  nebo živelní katastrofy.
 • 00:41:16 A v tomto městě naštěstí máme
 • 00:41:19 dost autentických
  barokních památek do té míry,
 • 00:41:23 že si nemusíme stavět
  umělé baroko.
 • 00:41:25 Objevil se i nápad,
 • 00:41:28 samozřejmě na Staroměstském
  náměstí měl by zůstat Hus,
 • 00:41:31 měl by být obnoven
  mariánský sloup
 • 00:41:34 a měla by se tam objevit
  i Krocínova kašna.
 • 00:41:37 Nebylo by to už trošku
  přeplněné?
 • 00:41:39 To by se už mohla dostavět
  i Staroměstská radnice,
 • 00:41:42 postavit tam tereziánskou
  strážnici a nakonec popraviště.
 • 00:41:45 A pomník Jiřího z Poděbrad.
 • 00:41:48 A pak by se musela udělat
  taková lávka visutá
 • 00:41:51 a po ní by chodili lidé,
  kteří by se chtěli dostat...
 • 00:41:53 A pak už by nebylo kde oslavovat
  sportovní utkání.
 • 00:41:56 -...z Kaprovky do Celetné.
  -A ten pranýř, co tam stál.
 • 00:41:59 Já ještě vidím problém snahy
  o obnovu v tom, že...
 • 00:42:02 Aspoň se shodneme na tom,
 • 00:42:08 že to byl určité projev
  lidové vůle, to odstranění,
 • 00:42:10 i když každý dáváme
  jiné důrazy na ten čin.
 • 00:42:13 Projev vůle části lidu.
 • 00:42:16 Ale důležité je, že ta druhá část
  nepřevážila, když nebyl obnoven,
 • 00:42:20 ale mohlo by se to obnovení
  vykládat tak,
 • 00:42:23 že to je de facto ofenzivní akt
 • 00:42:26 proti vůbec té tradici
  první republiky,
 • 00:42:29 která tímto činem začala.
 • 00:42:31 Věřím, že dnes snad
  už jsme dospěli do té míry,
 • 00:42:34 že už si můžeme dovolit
  nebát se pomníků.
 • 00:42:37 Tady nejde o to,
  nebát se pomníků,
 • 00:42:39 tady jde o význam
  těch pomníků.
 • 00:42:42 Některé pomníky mají
  silný význam, některé slabší.
 • 00:42:45 A toto byl pomník
  se silným významem.
 • 00:42:48 No ale možná slabší,
 • 00:42:50 než kdyby zbořili pomník
  Radeckého nebo na nábřeží Josefův.
 • 00:42:54 Já bych řekl, že silnější.
 • 00:42:57 Jenže tady je zase otázka,
  silná je symbolika místa.
 • 00:43:02 Staroměstské náměstí,
  skutečně to bylo centrum.
 • 00:43:06 Není náhoda, že stál tam,
  a nikoli u jezuitské koleje.
 • 00:43:10 Stál také pod okny magistrátu.
 • 00:43:12 Ale skutečně symbolický zápas
  o veřejný prostor se tam odehrával.
 • 00:43:16 To byl ten důvod.
 • 00:43:19 Další vášně kvůli návratu
  mariánského sloupu do centra Prahy.
 • 00:43:22 Takhle vypadal protest
  Jazzové sekce,
 • 00:43:26 která sloup považuje za symbol
  ponížení českého národa.
 • 00:43:29 Demonstranti nesli
  na transparentech jména
 • 00:43:31 27 popravených českých pánů
  po bitvě na Bílé hoře.
 • 00:43:36 Zneužitá socha Panny Marie
  symbolizovala vítězství
 • 00:43:39 nad českými protestanty
 • 00:43:42 a stál naproti popravišti
  někdejšího.
 • 00:43:45 Takto vypadal pražský mariánský
  sloup na začátku 20. století.
 • 00:43:49 V centru Prahy stál skoro 270 let,
  od roku 1650.
 • 00:43:53 V roce 1918 ho ale strhl
  rozvášněný dav
 • 00:43:56 během oslav konce
  habsburské monarchie.
 • 00:44:00 A takhle to bude vypadat
  na Staroměstském náměstí,
 • 00:44:03 pokud se sem mariánská socha
  vrátí.
 • 00:44:06 Kopie sloupu už stojí
  v petřínských zahradách.
 • 00:44:09 Už 14 let na ní pracuje
  zadarmo sochař Petr Váňa.
 • 00:44:12 Pokusy vrátit mariánský sloup
  na jeho místo trvají přes 20 let.
 • 00:44:15 Podle magistrátu by to mohlo
  podařit už v roce 2014.
 • 00:44:19 Vy jste, pane profesore,
  několikrát zmínil,
 • 00:44:22 že když by tam byl znovu postaven,
  že by šlo o rekonstrukci,
 • 00:44:25 že by to nebyla replika
  toho původního.
 • 00:44:28 Nakolik přesně by bylo možné
  udělat rekonstrukci toho sloupu?
 • 00:44:31 Zvláště u sochy Panny Marie
  je problém.
 • 00:44:36 Tam jsou dochovány jen fragmenty,
  je dochována hlava, část zad,
 • 00:44:39 takže skutečně jde
  o rekonstrukci.
 • 00:44:42 A problém je s těmi
  čtyřmi sousošími,
 • 00:44:45 protože to jedno v roce 1757
  rozdrtila pruská kule,
 • 00:44:48 a teprve po 100 letech tam byla
  udělána zase rekonstrukce,
 • 00:44:52 a to velmi špatná,
  takže je otázka,
 • 00:44:55 jakým způsobem
  k tomu přistoupit.
 • 00:44:58 Navíc to, co my dnes známe,
  jsou vlastně siluety.
 • 00:45:01 Detaily jsou stržené.
 • 00:45:04 Přesně tak, takže sám
  jsem trošku skeptik.
 • 00:45:08 Umělost té snahy čiší z toho,
  takže proto jsem proti.
 • 00:45:11 Takže musíme mluvit
  nikoli o kopii,
 • 00:45:14 nikoli o replice,
  ale o rekonstrukci.
 • 00:45:17 Napodobenině.
 • 00:45:20 To, proč se mariánský sloup
  stále stává,
 • 00:45:22 byť řekněme v úzkém
  intelektuálním kruhu,
 • 00:45:25 předmětem diskusí,
  proč si myslíte, že to tak je?
 • 00:45:28 Souvisí to s dlouhodobě
  kritickým postojem
 • 00:45:31 části veřejnosti
  ke katolické církvi,
 • 00:45:34 souvisí to s tím, že reminiscence
  na Bílou horu jsou stále živé,
 • 00:45:37 nebo se tam ke slovu dostávají
  vysloveně aktuální věci,
 • 00:45:40 jako třeba restituce
  církevního majetku?
 • 00:45:43 Vždycky jsou tam v pozadí,
  to je jasné.
 • 00:45:49 Ale já si myslím,
  že to je taková věc,
 • 00:45:51 která dnes už víc zajímá média,
  která si takový ten úzký kroužek,
 • 00:45:55 ke kterému my patříme, zve ke stále
  novým a novým debatám o téže věci,
 • 00:45:58 ale nemám pocit, že by to
  veřejnost spontánně zajímalo.
 • 00:46:03 Já bych řekl, že restituce
  a spory kolem toho
 • 00:46:06 jsou velice podobným případem.
  Tady nás dějiny opět dohnaly.
 • 00:46:09 A to, že širší veřejnost
  se o to nezajímá...
 • 00:46:14 Já jsem přesvědčen o tom,
  že je to důsledek
 • 00:46:18 téměř 42letého období
  postupné ztráty dějinné paměti.
 • 00:46:23 Myslím si, že dějinná paměť
  zde byla silnější v roce 1918,
 • 00:46:27 proto také k tomu odstranění
  došlo.
 • 00:46:32 Já bych na druhou stranu řekl,
  že v obci věřících je to živější,
 • 00:46:39 a to jak evangelické,
  tak katolické,
 • 00:46:42 tam to opravdu žije, protože jsem
  měl několik debat na toto téma,
 • 00:46:45 takže vím, že tam to zase není
  úplně lhostejné.
 • 00:46:49 Takže i tyto občany
  musíme brát v potaz.
 • 00:46:53 Je to opět boj
  o veřejný prostor.
 • 00:46:56 Tam teď je Hus,
  ale měl by se dělit...
 • 00:46:59 Politicko-filozofická symbolika
  je prioritní.
 • 00:47:03 Nelze to zužovat
  jen na nějaké umělecké dílo.
 • 00:47:07 Na druhou stranu musíme
  to umělecké dílo brát v potaz.
 • 00:47:12 Jistě, ale stavět ho
  nad tyto kontexty je problém.
 • 00:47:15 -Já bych ho stavěl i nad tyto
  kontexty. -Tak vy ano.
 • 00:47:18 Ale ona ani ta díla
  kvůli tomu nebyla stavěna.
 • 00:47:22 Postavíme umělecké dílo...
  To přece mělo smysl, význam.
 • 00:47:25 -To jistě nestavěli kunsthistorici.
  -Ne, to nestavěli.
 • 00:47:28 Stavěli ho umělci, protože to dílo
  mělo estetický význam
 • 00:47:31 pro širší veřejnost.
 • 00:47:34 Byli to umělci přesvědčení
  o nějakých zásadách.
 • 00:47:37 Zajímavá otázka na závěr
  našeho pořadu.
 • 00:47:40 Myslíte, že může být
  mariánský sloup někdy vnímán
 • 00:47:42 vysloveně jenom jako
  významná barokní památka,
 • 00:47:46 nebo stále mu budou přikládány
  takovéto souvislosti, konotace,
 • 00:47:49 které vlastně rozdělují
  názor veřejnosti na to, co to je?
 • 00:47:52 Jako barokní památka už nikdy
  vnímán nebude, protože on není.
 • 00:47:56 To, co z něj zůstalo
 • 00:47:59 a co svědčí o tom, že to byla
  významná barokní památka,
 • 00:48:02 to je naštěstí konzervováno
  v Lapidáriu, to je v pořádku,
 • 00:48:05 kdo chce,
  může se na to jít podívat.
 • 00:48:08 Ale může se to stát základem
  pro tu rekonstrukci.
 • 00:48:11 Já jsem skeptický,
  protože že cokoli tam vyroste,
 • 00:48:14 bude umělecky pod hodnotou toho,
  co tam bylo.
 • 00:48:17 A to asi přispěje k tomu,
  že to bude stále více vnímáno
 • 00:48:20 spíše jako nositel
  sekundárních významů.
 • 00:48:27 Samozřejmě máš pravdu,
  ale na druhou stranu si vezměme,
 • 00:48:30 že na Karlově mostě
  je řada kopií...
 • 00:48:36 -Ale to jsou kopie.
  -Kopie, jistě.
 • 00:48:39 Ale česká restaurátorská škola,
  její potence v tom není nejhorší.
 • 00:48:44 Je to na hraně.
 • 00:48:47 Je to velmi na hraně,
  toho jsem si vědom také.
 • 00:48:50 Že to nenahradí.
 • 00:48:53 Navíc ty sochy na Karlově mostě
  jsou z českého pískovce.
 • 00:48:56 Přesně, z toho mám také obavy,
  z toho materiálu mám také obavy.
 • 00:49:00 Má má být ta replika zhotovena
  tedy z původního materiálu?
 • 00:49:05 Problém je, že už nejsou
  historické lomy.
 • 00:49:08 To byly Kamenné Žehrovice
  a Nehvizdy. A ty lomy už nejsou.
 • 00:49:11 Byl zvolen kámen,
  který vydrží pražské ovzduší.
 • 00:49:15 Bohužel to je jeden
  z těch důvodů.
 • 00:49:19 Víte, já jsem přesvědčen o tom,
 • 00:49:25 že pokud se budeme dívat
  i na významná umělecká díla
 • 00:49:27 pouze jako na umělecká díla, tak
  to znamená, že dějiny skončily.
 • 00:49:30 To myslím, že ne,
  s tím nesouhlasím.
 • 00:49:33 Dějiny jsou pohyb, dějiny jsou
  svárem o smysl existence.
 • 00:49:38 A vidět dějiny jako nějaký
  skanzen, tak to už je konec.
 • 00:49:44 Pokud to budeme brát smrtelně
  vážně, tak dospějeme k tomu,
 • 00:49:48 že budeme vyhazovat do povětří
  sochy buddhů v Afghánistánu.
 • 00:49:51 -Přesně tak.
  -To je projev úplně stejné snahy.
 • 00:49:55 Je to takový extrémní projev
  dějin, to máte pravdu.
 • 00:49:59 Je to logické pokračování.
 • 00:50:02 Možná rozdíl s tím Afghánistánem
  je v tom,
 • 00:50:05 že tam se opravdu nevede
  diskuse o tom,
 • 00:50:07 jestli sochy buddhů
  mají být obnoveny.
 • 00:50:10 Ale pozor, obrazoborec je ten,
  který na rozdíl od kunsthistorika
 • 00:50:13 bere umělecké dílo
  smrtelně vážně.
 • 00:50:16 A bere ho v politickém kontextu.
 • 00:50:19 Bere ho nábožensky vážně,
  že Boha nelze zobrazovat.
 • 00:50:22 Proto byly odstraňovány sochy
  v protestantských zemích.
 • 00:50:25 Z náboženských důvodů,
  nikoli z devastujících důvodů.
 • 00:50:29 Obazoborec se totiž
  toho uměleckého díla bojí.
 • 00:50:32 Kunsthistorik se ho bojí,
  jenom když ho nedokáže vyložit.
 • 00:50:35 Bojí, ale vidím v něm modlářství,
 • 00:50:38 protože to je nábožensky
  silně přesvědčený člověk.
 • 00:50:41 Proto vypichuje Kristovi oči.
 • 00:50:43 Když zdůrazňujete tuto stránku,
  tak jsme mimo podstatu věci.
 • 00:50:46 -Ty důvody jsou náboženské.
  -Jsou, samozřejmě. -I politické.
 • 00:50:50 Přiznejme si, že i tam
  je tato motivace.
 • 00:50:53 Náboženství se prosazuje,
  a to je politikum.
 • 00:50:56 Já jsem ráda, že jste si každý
  ponechal svůj názor,
 • 00:50:59 který jste prezentovali
  hned na začátku.
 • 00:51:03 Myslím si, že pro tu diskusi
  to bylo velmi užitečné,
 • 00:51:06 protože jsme si vyjasnili,
  že vztah k pomníkům
 • 00:51:09 a hlavně významům, které
  těm pomníkům přikládáme,
 • 00:51:13 je možná určující pro to,
  čemu říkáme historická paměť.
 • 00:51:17 Já vám v této chvíli děkuji,
 • 00:51:20 že jste přijali pozvání
  do Historie.cs.
 • 00:51:23 Loučím se i s diváky
 • 00:51:25 a těším se zase někdy
  u Historie.cs na shledanou.
 • 00:51:58 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012

Související