iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 5. 2012
22:10 na ČT2

1 2 3 4 5

26 hlasů
23717
zhlédnutí

Historie.cs

Kolik konců měla válka?

Stanislav Kokoška — Tomáš Jakl — Vít Smetana

Proč se slavily dva konce 2. světové války 8. května respektive 9. května? Konec největšího válečného střetu v dějinách nastal však až vyhlášením kapitulace Japonskem 15. srpna 1945, nebo spíše až jejím oficiálním podepsáním 2. září.

40 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:14 Datum na Památníku vítězství
  u Milína připomíná
 • 00:00:18 poslední bitvu druhé světové
  války na našem území.
 • 00:00:21 Ovšem konec války
  slavíme 8. května.
 • 00:00:25 Předtím 9. května, ostatně
  jak dodnes činí v Moskvě.
 • 00:00:28 Přitom Japonsko kapitulovalo
  až v září.
 • 00:00:31 Kolik bylo vlastně konců války?
  Historie.cs, dobrý den.
 • 00:01:10 Tomáš Jakl, Stanislav Kokoška
  a Vít Smetana.
 • 00:01:16 Jsme v Muzeu železné opony
  v Rozvadově.
 • 00:01:19 Železná opona je symbolem
  konce druhé světové války,
 • 00:01:23 protože v závěrečných dnech nebo
  měsících druhé světové války
 • 00:01:28 už se otevírala cestu k tomu,
  aby železná opona spadla.
 • 00:01:34 Jestliže použijeme výrok
  von Clausewitze,
 • 00:01:37 že válka je pokračováním politiky
  jinými prostředky,
 • 00:01:42 tak v tom konci války
  to už vypadalo tak,
 • 00:01:45 že politika bude pokračováním
  války jinými prostředky.
 • 00:01:49 A myslím si, že i ten problém,
  ten spor, debata o tom,
 • 00:01:54 kdy druhá světová válka skončila,
  s tím souvisí.
 • 00:02:00 Oficiálním koncem
  druhé světové války byl okamžik,
 • 00:02:03 kdy vstoupila v platnost
  německá kapitulace.
 • 00:02:06 To znamená půlnoc
  z 8. na 9. května 1945,
 • 00:02:11 ale samozřejmě protože šlo
  o rozsáhlý konflikt,
 • 00:02:15 tak v samotné Evropě válka,
  klid zbraní nebo bezpečí,
 • 00:02:18 které potřebovalo prožít
  civilní obyvatelstvo,
 • 00:02:21 nastupovalo v různé době.
 • 00:02:24 Je známo, že v Jugoslávii
 • 00:02:26 se bojovalo
  ještě kolem 15. května,
 • 00:02:29 poslední německá jednotka
  kapitulovala
 • 00:02:32 počátkem září na Špicberkách,
 • 00:02:34 u nás docházelo ke srážkám
  nebo k bojům
 • 00:02:37 také ještě 12. nebo 13. května
  v jižních Čechách.
 • 00:02:42 Spíš jde o to, kdy byla
  osvobozena nějaká metropole,
 • 00:02:45 hlavní město, nějaká oblast,
 • 00:02:48 a samozřejmě vždycky se to pojilo
  s příchodem osvobozující armády,
 • 00:02:51 což v našem případě byla
  Rudá armáda z převážné části,
 • 00:02:54 která vstoupila do Prahy 9. května,
  to znamená, že v roce 1946
 • 00:02:58 se už automaticky jako
  Den vítězství slavil 9. květen.
 • 00:03:02 Proč jsme ho tedy přehodili
  na osmého?
 • 00:03:06 To je trochu ta situace,
  která nastala po roce 1989,
 • 00:03:10 že jsme to sjednotili
  se Západem,
 • 00:03:13 který slaví jako Den vítězství,
 • 00:03:16 respektive den konce války,
  právě 8. května,
 • 00:03:23 ale já bych rád řekl, že právě
  aféra s různými daty konce války
 • 00:03:27 a hlavně s různými podpisy
  kapitulací odráží rozpory,
 • 00:03:32 které se začaly projevovat
  na konci války
 • 00:03:35 v protihitlerovské koalici,
 • 00:03:38 respektive se stupňovaly
  v období,
 • 00:03:41 o kterém hovoříme
  jako o období po Jaltě,
 • 00:03:45 která byla ještě takovým vrcholem
  mezispojenecké harmonie,
 • 00:03:48 ale o to vážnější poté přišla
  kocovina, když se ukázalo,
 • 00:03:52 že různé sliby z Jalty,
  ke kterým se zavázal i Stalin,
 • 00:03:56 podepsat třeba deklaraci
  o osvobozené Evropě,
 • 00:03:59 která měla poskytnout
  všem osvobozeným zemím
 • 00:04:03 možnost zvolit si formu vlády,
  ve které budou chtít žít,
 • 00:04:07 takže tyto sliby nejsou plněny,
 • 00:04:10 byla to zejména polská otázka,
 • 00:04:13 kde slib voleb měsíc po Jaltě
  nebyl splněn,
 • 00:04:17 odkud naopak přicházely zprávy
 • 00:04:20 o potlačování podzemní armády,
 • 00:04:23 o rozsáhlých represáliích
  a tak dále,
 • 00:04:27 takže i spojenecké státníky
  to vedlo k přesvědčení,
 • 00:04:31 že Stalin své závazky
  plnit nehodlá.
 • 00:04:34 Narůstaly rozpory
  ze sovětské strany,
 • 00:04:38 naopak, a to souvisí
  s koncem války,
 • 00:04:41 dopálila Stalina separátní
  kapitulace vojsk Osy
 • 00:04:45 na začátku května v Itálii,
 • 00:04:48 protože měl od svých agentů
  informace,
 • 00:04:52 že jsou vedena tajná jednání,
 • 00:04:55 a potom vlastně kapitulační akt
  dopálil Stalina stejně tak,
 • 00:04:59 když byla kapitulace všech
  německých vojsk podepsána
 • 00:05:03 7. května 20 minut
  před třetí hodinou ranní
 • 00:05:09 v hlavním štábu vrchního velitele
  spojeneckých expedičních sil,
 • 00:05:14 generála Eisenhowera v Remeši,
 • 00:05:18 sice za účasti sovětského generála
  Susloparova,
 • 00:05:22 který ovšem neměl
  jasné instrukce,
 • 00:05:25 zda má podepisovat či nemá,
 • 00:05:28 dostal je až po podpisu
  kapitulačního aktu,
 • 00:05:32 kde na německé straně
  kapitulaci podepsal
 • 00:05:35 náčelník operačního štábu
  wehrmachtu Alfred Jodl.
 • 00:05:39 Stalin poté poslal instrukci
  Susloparovovi nic nepodepisovat,
 • 00:05:43 bohužel už to bylo,
  pro něj bohužel, ex post,
 • 00:05:46 byl dopálen a vynutil si
  opakování kapitulačního aktu
 • 00:05:50 v Berlíně v Carlshorstu.
 • 00:05:54 Mělo se tak vlastně stát
  v okamžiku,
 • 00:05:57 kdy kapitulace měla vstoupit
  v platnost
 • 00:06:00 o půlnoci z 8. na 9. května,
 • 00:06:03 ale ve skutečnosti se tak stalo
  až o pár minut později
 • 00:06:06 a za účasti ze sovětské strany
  maršála Žukova.
 • 00:06:11 Dělo se tak za situace,
 • 00:06:14 kdy se snažili sjednotit
  dva kapitulační akty,
 • 00:06:17 dva kapitulační dokumenty,
  v situaci při svíčkách,
 • 00:06:21 při výpadcích
  elektrického proudu,
 • 00:06:24 na přenosném psacím stroji,
  a stalo se tak v okamžiku,
 • 00:06:27 kdy už platnost kapitulace
  nastala.
 • 00:06:34 Musíme se také oprostit
  od eurocentrického pohledu,
 • 00:06:37 protože druhá světová válka,
  jak jste již říkal,
 • 00:06:40 probíhala dále v Asii
  a vlastně právně,
 • 00:06:43 protože ten právní stav
  ukončení války nastal 2. září
 • 00:06:46 až vlastně s podpisem
  kapitulace Japonska,
 • 00:06:49 a opět, protože ten konflikt
  byl značně rozsáhlý,
 • 00:06:53 tak až 12. září kapitulovala
  japonská vojska v Singapuru.
 • 00:06:57 Tam je takové specifikum,
 • 00:07:00 že poslední bojovníci japonští
  bojovali až do 70. let,
 • 00:07:03 myslím, že v roce 1975
  se vzdal poslední.
 • 00:07:22 Proč se neuznal konec války,
  až teprve porážkou Japonska?
 • 00:07:26 Vždyť to byla Osa, Spojenci,
 • 00:07:29 dobře, tak jeden kapituloval,
  to bylo Německo,
 • 00:07:32 ale Japonsko válčilo dál.
 • 00:07:35 8. květen se slaví jako
  Victory Europe Day
 • 00:07:38 jako Den vítězství v Evropě,
 • 00:07:42 zatímco 2. září je
  Den vítězství nad Japonskem,
 • 00:07:46 takže konec války opět
  na jednom z válčišť.
 • 00:07:52 A Sovětský svaz
  to rozděluje jak?
 • 00:07:55 Sovětský svaz 9. května ještě
  nebyl ve válce s Japonskem,
 • 00:07:59 takže proto konec
  Velké vlastenecké války,
 • 00:08:03 která je v Sovětském svazu
  vnímána
 • 00:08:07 od roku 1941 do roku 1945,
  je důležitý 9. květen.
 • 00:08:28 Je pravda, že Sovětský svaz byl
  s Japonci ve vztahu neutrálním?
 • 00:08:34 Ano, je tomu tak.
 • 00:08:40 Pakt o neútočení mezi
  Sovětským svazem a Japonskem
 • 00:08:44 vlastně zachránil Sovětský svaz,
  protože Sověti mohli uvolnit
 • 00:08:47 velké množství svých sil
  na frontu proti Německu.
 • 00:08:53 Ale do válečného stavu
  vstoupil Sovětský svaz
 • 00:08:56 až po skončení války v Evropě.
 • 00:08:59 A po svržení atomové bomby.
 • 00:09:03 Ale odpovídalo to
  sovětským slibům
 • 00:09:06 na konferencích v Teheránu
  a v Jaltě.
 • 00:09:09 V Teheránu Stalin poprvé
  přislíbil západním spojencům,
 • 00:09:13 a tehdy jim na tom velmi záleželo,
  že po skončení války v Evropě
 • 00:09:16 Sovětský svaz vypoví válku
  Japonsku,
 • 00:09:19 a v Jaltě dal Stalin
  závazný příslib,
 • 00:09:22 že se tak stane do tří měsíců
  po skončení války v Evropě,
 • 00:09:26 a byl to jeden z těch slibů,
  které splnil do puntíku.
 • 00:09:30 Ta datace je jasná,
  6. srpna Hirošima,
 • 00:09:36 8. srpna vyhlášení války Japonsku
  Sovětským svazem
 • 00:09:39 a devátého teprve začínají
  reálné válečné operace
 • 00:09:42 a tentýž den je Nagasaki.
 • 00:09:59 Já vím, že jste historici
 • 00:10:01 a odmítáte se zabývat
  propagandou,
 • 00:10:04 leč přesto, mě učili
  celou dobu ve škole,
 • 00:10:07 že západním spojencům
  dlouho trvalo,
 • 00:10:10 než otevřeli druhou frontu,
 • 00:10:13 a téměř se nezmiňovali o tom,
 • 00:10:16 že oni bojují na dvou frontách
  od té chvíle,
 • 00:10:19 zatímco Sovětský svaz
  byl jenom na jedné.
 • 00:10:21 Proč se to tady
  takhle používalo?
 • 00:10:25 Bylo to jenom propagandistické
  nebo to bylo opravdu tak vnímáno?
 • 00:10:28 Spíš jde o to, že propaganda
  fungovala i za druhé světové války,
 • 00:10:34 a sovětská politika velmi výrazně
  se snažila ovlivňovat
 • 00:10:38 veřejné mínění hlavně
  v západních zemích,
 • 00:10:41 aby Velká Británie a Spojené státy
  invazi provedly už v roce 1943,
 • 00:10:44 protože boje na evropském
  válčišti byly velice těžké,
 • 00:10:48 hlavně pro Sovětský svaz.
 • 00:10:51 Skutečně Sovětský svaz
  až do roku 1944
 • 00:10:54 táhl tíhu války v Evropě
  a za cenu nesmírných obětí,
 • 00:10:58 takže tam v této době se to
  celé rodilo, celá tato teorie,
 • 00:11:03 nehledě na to, že válka
  v Tichomoří byla specifická.
 • 00:11:07 Vedly ji Spojené státy, ale podíl
  Velké Británie byl omezený,
 • 00:11:12 spíš to zatěžovalo dominia,
  ale vlastní britskou armádu
 • 00:11:17 v pravém slova smyslu
  zase poutala především Evropa.
 • 00:11:22 Ale zase je pravda, že se vždycky
  zapomíná na jednu věc,
 • 00:11:25 že Velká Británie
  nesla tíhu války
 • 00:11:28 od roku 1939 do roku 1941
  také úplně sama.
 • 00:11:31 Bezpochyby. Když se budeme
  bavit o severní Africe,
 • 00:11:34 tak tam britský podíl
  je rozhodující.
 • 00:11:37 Pokud chceme mluvit
  o letecké válce,
 • 00:11:40 tam je to celkem specifické,
 • 00:11:43 protože letecká válka v Evropě
  by nic neznamenala,
 • 00:11:46 pokud by se do ní nezapojily
  Spojené státy.
 • 00:11:49 Síla amerického letectva
 • 00:11:51 víceméně rozhodovala
  leteckou válku v Evropě.
 • 00:11:54 U té propagandy
  je také zajímavé,
 • 00:11:57 protože propaganda může být
  také objektem zkoumání,
 • 00:12:02 ale tam je zajímavé nejen to,
  co se snaží zdůraznit,
 • 00:12:05 ale i to, co se snaží potlačit,
 • 00:12:08 a v případě Sovětského svazu
  ten apel na to,
 • 00:12:11 že západní spojenci nepomáhají
  s pozemní frontou,
 • 00:12:14 také měl zastřít nebo odvést
  pozornost od toho,
 • 00:12:17 že západní spojenci dodávali
  Sovětskému svazu
 • 00:12:20 obrovské množství nejen zbraní
  a hotových výrobků,
 • 00:12:23 ale také obrovské množství
  surovin,
 • 00:12:26 které Sovětskému svazu
  umožňovaly vést tu válku.
 • 00:12:28 Murmanské konvoje.
 • 00:12:31 Tam tudy jich vlastně
  prošlo nejméně,
 • 00:12:34 paradoxně je to
  nejznámější cesta.
 • 00:12:36 Nejvíc jich přešlo přes Perský
  záliv, Írán a Dálný východ.
 • 00:12:40 Ale na druhou stranu,
  pokud ty fronty už počítáme,
 • 00:12:43 tak ono je to celé takové
  trošku jinak,
 • 00:12:45 protože první fronta byla
  ve skutečnosti ta na Západě,
 • 00:12:48 západní fronta,
  která se zhroutila v červnu 1940.
 • 00:12:52 Potom bylo otevřeno
  několik dalších front,
 • 00:12:54 v severní Africe, kde Američané
  bojovali už od listopadu 1942,
 • 00:12:58 na Sicílii, v Itálii, takže
  označení druhá fronta je zvláštní.
 • 00:13:01 To bylo opravdu
  propagandisticky zaměřené
 • 00:13:04 jenom na spolupráci
  s Rudou armádou.
 • 00:13:07 Ale to už vítězná,
  nepřemožitelná Rudá armáda,
 • 00:13:10 armáda osvoboditelka,
  stojí před branami města
 • 00:13:14 a tankové oddíly
  maršála Rybalka,
 • 00:13:17 spěchající na pomoc od rozkotaného
  a pokořeného Berlína,
 • 00:13:20 osvobozují Prahu, poslední
  slovanské hlavní město,
 • 00:13:24 jež přítomnost nacistů
  ještě hanobí.
 • 00:13:29 Pražané opouštějí
  své bojové úkryty,
 • 00:13:32 zdraví se bratrsky
  s bratrskou armádou
 • 00:13:35 a vědí už bezpečně,
  že jsou zas volni a svobodni.
 • 00:13:43 Takže u nás byl konec války
  opravdu 9. května?
 • 00:13:46 To padly poslední výstřely
  v Praze asi, nebo ne?
 • 00:13:49 Nenene, ještě se bojovalo dále,
 • 00:13:52 jak již kolega říkal,
  v jižních Čechách,
 • 00:13:54 především v prostoru Milín,
  Čimelice, Březnice,
 • 00:13:58 docházelo k regulérním
  vojenským střetům
 • 00:14:00 až do rána 12. května.
 • 00:14:03 Skutečně jde o to, abychom
  mohli mluvit o době míru,
 • 00:14:09 válka skončila, mír se nějakým
  způsobem postupně nastoloval,
 • 00:14:12 a je to vidět třeba krásně
  na Praze.
 • 00:14:15 Tam sice od 8. května odpoledne
  končily boje,
 • 00:14:18 nebo bojovalo se jen v lokálních
  oblastech s jednotkami,
 • 00:14:21 které chtěly vytrvat až do úplného
  konce, především Waffe SS,
 • 00:14:24 takže vlastně Praha
  jako by si oddechla,
 • 00:14:28 ale skutečné oslavy zažila
  až s příjezdem Rudé armády,
 • 00:14:32 tam teprve si lidé začali
  připadat osvobozeni,
 • 00:14:35 že pro ně válka skončila.
 • 00:14:39 Jenomže Rudá armáda přijela
  9. května,
 • 00:14:44 ale americká armáda
  mohla přijet daleko dřív,
 • 00:14:47 pokud mi selský rozum říká.
 • 00:14:50 Za prvé se jí Němci
  daleko jednodušeji vzdávali,
 • 00:14:53 za druhé to měla po silnici
  kousíček z Plzně,
 • 00:14:58 Patton chtěl, tak proč tedy?
 • 00:15:05 Tady existuje jeden velký mýtus
  související s Jaltou,
 • 00:15:08 že o tom, že Američané nedojedou
  do Prahy, bylo rozhodnuto v Jaltě.
 • 00:15:12 Už jsme si v těchto pořadech
  několikrát říkali,
 • 00:15:16 že tomu tak ve skutečnosti
  nebylo.
 • 00:15:19 Linie dotyku, respektive
  demarkační čára
 • 00:15:21 v Jaltě stanovena nebyla,
 • 00:15:24 o Československu se v Jaltě
  vůbec nehovořilo,
 • 00:15:27 akorát při těch prvních zasedáních
  vojenských představitelů
 • 00:15:31 Sověti informovali o tom,
 • 00:15:34 že do budoucna plánují operace
  do českého prostoru,
 • 00:15:38 ale bylo to podáno
  jenom jako informace,
 • 00:15:41 o které se nevedla
  delší debata,
 • 00:15:45 a na žádné demarkační čáře
  se Spojenci nedohodli.
 • 00:15:48 Vlastně ta vojenská zasedání
  v Jaltě
 • 00:15:52 skončila dříve
  než zasedání politická.
 • 00:15:55 Problém ovšem byl, že v době
  Jalty nebo v té době
 • 00:16:01 sovětská vojska
  už měla vytvořena
 • 00:16:03 dokonce už předmostí malá,
 • 00:16:06 a to na druhém,
  západním břehu Odry,
 • 00:16:09 zatímco západní spojenci
  stále ještě setrvávali na Rýnu,
 • 00:16:13 překročili ho ve větší míře
  až na konci března.
 • 00:16:17 Československo i vzhledem
  k vývoji na frontách
 • 00:16:20 nebylo vlastně operačním cílem
  západních spojenců,
 • 00:16:24 a vlastně až s tím,
  jak rychle postupovaly
 • 00:16:28 spojenecké armády ze Západu,
 • 00:16:31 tak se jim postupně
  jakoby mimoděk stalo,
 • 00:16:35 ale ne hlavním
  operačním cílem,
 • 00:16:38 v podstatě to bylo jen na křídlech
  postupu amerických armád,
 • 00:16:42 z nichž 1. armáda měla postupovat
  směrem na sever k Lipsku
 • 00:16:47 a 3. armáda Pattona primárně
  do dunajské kotliny,
 • 00:16:53 mimo jiné z toho důvodu,
  aby odřízla to,
 • 00:16:57 co se podle německé propagandy,
  velmi cíleně živené,
 • 00:17:02 mělo zformovat v Bavorsku
  a v Rakousku v Alpách,
 • 00:17:06 a to je Alpská pevnost.
 • 00:17:12 Někdy na přelomu dubna
  a května začalo být zřejmé,
 • 00:17:15 že Alpská pevnost je
  jeden velký mýtus,
 • 00:17:19 a pak se tedy otevřela možnost
 • 00:17:21 postupovat dále
  do Československa.
 • 00:17:27 Spojenci potřebovali,
  aby Stalina nerozzuřili
 • 00:17:30 a aby Stalin vstoupil do války
  proti Japonsku.
 • 00:17:33 Navíc Karl Hermann Frank
  poslal velké memorandum
 • 00:17:37 30. dubna Himmlerovi,
 • 00:17:41 ve kterém psal, že chce,
 • 00:17:45 aby Američané postoupili
  do Československa co nejdál,
 • 00:17:48 a tím aby zachránili
  5 milionů Němců
 • 00:17:52 před bolševickým chaosem,
 • 00:17:55 navíc že by se podařilo
  vytvořit
 • 00:17:58 další ohnisko mezispojeneckých
  sporů po vzoru Polska.
 • 00:18:02 A ještě jedna důležitá věc.
 • 00:18:04 Je nutno si uvědomit, že tady
  hovoříme o manévrování
 • 00:18:07 milionovými armádami
  v řádech dnů a hodin,
 • 00:18:10 takže skutečně
  při takové rychlosti,
 • 00:18:14 jak se situace vyvíjela,
  nebylo možné dělat zázraky.
 • 00:18:18 To je hrozně důležité,
 • 00:18:21 protože americká strategie
  se rodila v polovině dubna,
 • 00:18:24 když se rozhodovalo o prioritách,
  kde budou útočit,
 • 00:18:28 tam vznikla ta záležitost
  s Alpskou pevností.
 • 00:18:31 On to zase nebyl takový mýtus,
  protože samozřejmě celá ta oblast
 • 00:18:34 se připravovala jako pásmo obrany
  pro jednotky, které byly v okolí,
 • 00:18:38 samozřejmě vycházely směrnice,
  nařízení k přesunům,
 • 00:18:41 byli jmenováni velitelé
  jednotlivých oblastí,
 • 00:18:44 to všechno americká
  zpravodajská služba měla,
 • 00:18:48 a nejen americká, i naše.
 • 00:18:50 Plukovník Moravec ze Švýcarska
  měl zprávy, které dokládaly,
 • 00:18:54 že se tam buduje
  silné pásmo obrany,
 • 00:18:57 vždycky se ten prostor dopředu
  nějakým způsobem připravuje,
 • 00:19:00 takže vlastně to rozhodování
  bylo svým způsobem logické,
 • 00:19:03 protože dobývat horský terén
  jednotkami, které jsou založeny
 • 00:19:07 nebo jsou zvyklé
  na mobilní způsob boje,
 • 00:19:10 Američané skutečně hodně sázeli
  právě na tanková vojska,
 • 00:19:14 je velmi komplikované,
 • 00:19:19 takže ta úvaha byla
  naprosto v pořádku.
 • 00:19:21 Problém byl v tom,
  že celá ta záležitost
 • 00:19:25 v podstatě existuje
  jenom na papíře,
 • 00:19:27 tak bychom se o tom
  spíše měli bavit,
 • 00:19:30 takže byla patrná
  až koncem dubna,
 • 00:19:33 takže teprve koncem dubna
  americké velení začalo zvažovat
 • 00:19:36 nějakou novou strategii
  pro ty další operace.
 • 00:19:39 A teprve koncem dubna
  začalo připouštět,
 • 00:19:42 že by mohlo útočit
  do českých zemí,
 • 00:19:45 které pro ně znamenaly
  skutečně vedlejší prostor.
 • 00:19:48 Ty hory byly důležité
  jenom z toho důvodu,
 • 00:19:51 aby americké jednotky nebyly
  vystaveny nějakému protiútoku.
 • 00:19:54 Proto postupovaly podél
  československých hranic.
 • 00:19:57 To byl důvod, proč se blížili
  k československému území.
 • 00:20:00 Jenomže já mám tuto otázku.
 • 00:20:03 Já jsem někde četl nebo slyšel,
  že Stalin se na Jaltě měl vyjádřit,
 • 00:20:06 že kam přijde sovětský voják,
  že to je sovětská zájmová zóna.
 • 00:20:10 -Podobné výroky padaly.
  -A oni ho tak málo znali?
 • 00:20:13 Ne. Tam jde spíš o to,
  že Československo
 • 00:20:16 z hlediska spojeneckého velení,
  z hlediska Američanů,
 • 00:20:19 prakticky nepředstavovalo
  žádnou problémovou zemi
 • 00:20:22 jako třeba Polsko
  nebo některé jiné oblasti,
 • 00:20:25 to znamená,
  že politická hlediska
 • 00:20:28 se do vojenského rozhodování
  prosazovala velmi těžce,
 • 00:20:31 protože Američané neměli
  sebemenší důvod se domnívat,
 • 00:20:34 že zrovna Československo
  by mělo představovat
 • 00:20:37 nějaký politický problém.
 • 00:20:40 Američané se stahovali
  z rozsáhlé oblasti,
 • 00:20:43 která se později stala součástí
  východního Německa,
 • 00:20:46 z toho důvodu,
  že v Jaltě byli domluveni.
 • 00:20:50 Co tam skutečně bylo domluveno,
  byly okupační zóny v Německu.
 • 00:20:53 A ty odpovídaly situaci
  na frontách
 • 00:20:56 v době konání jaltské konference,
  to jest v únoru 1945,
 • 00:20:59 to znamená, že sovětská zóna
  zasahovala nakonec
 • 00:21:02 velmi daleko na západ od Labe,
 • 00:21:05 a naopak Američané potom
  reálně vstoupili až k Labi,
 • 00:21:09 ale co se týče právě
  vedení války
 • 00:21:13 ve smyslu politického
  vedení války,
 • 00:21:17 tak tam byl Stalin
  mnohem konzistentnější
 • 00:21:20 a konsekventnější v tom smyslu,
  že si uvědomoval právě to,
 • 00:21:24 že sovětský vliv bude
  asi převažovat na místech,
 • 00:21:27 kam Rudá armáda dojde.
 • 00:21:30 A on měl šanci svým generálům
  to poručit spíš
 • 00:21:33 než třeba americký prezident
  nebo Churchill.
 • 00:21:36 To je pravda,
  ale tam bohužel nastala
 • 00:21:39 taková ta nešťastná situace
  v dubnu 1945.
 • 00:21:42 Víme z Rooseveltových vyjádření,
 • 00:21:45 že si rovněž uvědomoval význam
  dobytí Berlína a dobytí Prahy,
 • 00:21:48 ale Franklin Roosevelt
  12. dubna 1945 umírá
 • 00:21:52 a 14. dubna rozhoduje
  generál Eisenhower o tom,
 • 00:21:55 že na Berlín se nepotáhne,
 • 00:21:58 a stejně tak v květnu vyhoví
  sovětskému přání,
 • 00:22:01 aby Američané nedobývali Prahu.
 • 00:22:06 Nejvyšší američtí velitelé,
 • 00:22:09 tedy on a náčelník generálního
  štábu George Marshall,
 • 00:22:13 se klonili k tomu,
  že je potřeba vést válku tak,
 • 00:22:17 aby se podařilo eliminovat
  strategické síly protivníka,
 • 00:22:21 to za prvé, a za druhé vyhnout se
  zbytečným obětem.
 • 00:22:26 Eisenhower neviděl smysl
  dobývat Berlín
 • 00:22:29 za cenu předpokládaných ztrát,
 • 00:22:33 které sice by byly zlomkem toho,
  co nakonec utrpěla Rudá armáda,
 • 00:22:36 ale pro americké veřejné mínění
  by jistě bylo hořkou pilulkou
 • 00:22:40 dobývat území, která stejně
  podle jaltské dohody
 • 00:22:43 o rozdělení okupačních zón
  v Německu
 • 00:22:47 budou muset potom Američané
  vyklidit.
 • 00:22:50 A co se týče osvobozování
  Československa,
 • 00:22:53 tam bohužel nastala ta situace,
 • 00:22:56 že umírá Roosevelt,
 • 00:23:00 Truman se teprve, to znamená
  do té doby jeho poradce
 • 00:23:04 pouhých několik měsíců,
  se teprve rozkoukává,
 • 00:23:07 nebyl dostatečně informován
  v podstatě o ničem,
 • 00:23:10 co se týká zahraniční politiky,
 • 00:23:13 a to je vina Roosevelta,
  to je jednoznačné,
 • 00:23:16 a necítil se být
  v dostatečně silné pozici,
 • 00:23:19 aby všestranně respektovanému
  generálu Eisenhowerovi,
 • 00:23:22 který užuž vítězil v Evropě,
  dával nějaké politické instrukce.
 • 00:23:26 Chtěl tak činit Churchill,
  který si to uvědomoval jako osoba,
 • 00:23:30 stejně tak si to uvědomovalo
  britské ministerstvo zahraničí.
 • 00:23:35 Těch snah donutit Američany
  k tomu, americké velení k tomu,
 • 00:23:40 aby americká armáda
  postupovala do Prahy,
 • 00:23:43 tak to je skutečně dlouhý seznam
  osobních iniciativ,
 • 00:23:47 dva telegramy Churchilla
  přímo Trumanovi,
 • 00:23:50 jeho osobní jednání
  24. dubna 1945
 • 00:23:54 s generálem Eisenhowerem
  a tak dále,
 • 00:23:58 ale nakonec ta úvaha, že...
 • 00:24:01 nepostupovat takovým způsobem,
 • 00:24:04 aby byly zaznamenány
  velké ztráty,
 • 00:24:07 úvaha ze strany amerických
  nejvyšších velitelů,
 • 00:24:10 tak ta bohužel převážila.
 • 00:24:13 Nicméně situace se potom
  vyvinula takovým způsobem,
 • 00:24:16 že 4. května generál Eisenhower
  posílá depeši
 • 00:24:20 náčelníkovi sovětského
  generálního štábu Antonovovi,
 • 00:24:24 ve které navrhuje,
 • 00:24:26 že by americká armáda
  osvobodila prostor,
 • 00:24:31 na jehož konci by byla čára
  dvou řek, Labe a Vltavy,
 • 00:24:36 to přesně si ale Stalin nepřál,
 • 00:24:41 takže ta odpověď přichází
  potom o den později,
 • 00:24:44 že operace do pražské kotliny
  už začala
 • 00:24:48 a že by mohlo dojít
  k promísení vojsk,
 • 00:24:52 k přátelské střelbě
  a tak dále.
 • 00:24:56 Nebyla to pravda, v podstatě
  ta operace začíná až šestého
 • 00:24:59 a přes Krušné hory
  se Sověti dostávají až...
 • 00:25:03 -Čili Stalin lhal, že...
  -No, nebyla to úplně pravda.
 • 00:25:06 Oni se přeskupovali,
  ale ta operace ještě nezačala.
 • 00:25:10 A ptáme-li se,
  jestli v českém prostoru
 • 00:25:13 mohla válka skončit dříve,
  no nepochybně mohla,
 • 00:25:17 protože 6. května byla
  osvobozena Plzeň,
 • 00:25:20 a střízlivě lze říci,
  že Pattonova vojska
 • 00:25:23 mohla do Prahy přijet
  7. května.
 • 00:25:26 Bezpochyby 7. května
  mohli být v Praze.
 • 00:25:29 Samozřejmě problém byl
  v demarkační čáře, jak se dohodla,
 • 00:25:32 problém byl v tom,
 • 00:25:35 že Američané nechápali politický
  význam osvobození Prahy,
 • 00:25:38 to je všechno pravda.
  Byl to jiný svět.
 • 00:25:41 Celá americká strategie směřovala
  k rychlému ukončení války,
 • 00:25:44 záměr byl rozdělit souvislou
  frontu na jednotlivé části,
 • 00:25:47 co nejrychleji se setkávat
  s Rusy.
 • 00:25:50 To samé rozhodlo podle mě,
 • 00:25:53 když kolem Berlína ta operace
  by znamenala
 • 00:25:56 prakticky zastavit postup
  na severu,
 • 00:25:59 který směřoval na Hamburk,
 • 00:26:02 zkomplikovala by situaci
  i v postupu směrem na Lipsko,
 • 00:26:05 takže by to byla záležitost,
  která by mohla znovu zbrzdit
 • 00:26:08 americký postup ve svém důsledku,
  v prostoru, který ovládali.
 • 00:26:12 Čili Američani neuvažovali
  politicky,
 • 00:26:15 uvažovali čistě vojensky.
 • 00:26:25 Když jsme zmínili
  hypotetickou možnost,
 • 00:26:28 že by válka skončila dříve,
 • 00:26:31 tak je nutno také vidět
  druhou stranu mince,
 • 00:26:34 že stejně tak by mohla válka
  v českomoravském prostoru
 • 00:26:37 skončit daleko později,
 • 00:26:40 protože pokud by nevypuklo
  české povstání,
 • 00:26:45 tak Němci i Rudá armáda kalkulovali
  s boji až do 21. května.
 • 00:26:50 Já bych na americké straně
  chtěl exkulpovat,
 • 00:26:53 tedy zbavit viny ministerstvo
  zahraničí, State of Department,
 • 00:26:57 které si uvědomovalo politické
  důsledky osvobození Prahy,
 • 00:27:00 a byl zajedno v podstatě
  s celou britskou stranou,
 • 00:27:03 ale bohužel státní department
  nebyl v letech války místem,
 • 00:27:07 kde by se rozhodovalo
 • 00:27:10 o nejdůležitějších věcech
  zahraniční politiky
 • 00:27:13 a tím méně jím byl v okamžiku,
 • 00:27:15 kdy Truman sice
  si to do budoucna přál,
 • 00:27:18 aby se opět zahraniční politika
  dělala ve State departmentu,
 • 00:27:21 ale to mu došlo
  ž v těch týdnech později.
 • 00:27:24 Tady rozhodovali
  američtí vrchní velitelé,
 • 00:27:27 to znamená Eisenhower
  a Marshall,
 • 00:27:30 ale ti bohužel nevedli válku
  politickou, ale válku vojenskou.
 • 00:27:33 A Patton uvažoval politicky,
  nebo vojensky?
 • 00:27:36 A byl to trochu dobrodruh?
 • 00:27:39 Patton uvažoval jako velitel,
 • 00:27:41 protože skončit válku v Praze,
  to je sen každého vojevůdce,
 • 00:27:44 tehdy byl to poslední velký cíl,
  který tam existoval.
 • 00:27:50 Podobná rivalita existovala
  u Rudé armády,
 • 00:27:53 kdo osvobodí Berlín.
 • 00:27:56 Pro vojevůdce to jsou skutečně
  hrozně velké výzvy.
 • 00:28:00 Navíc Patton měl naprosto
  aktuální informace,
 • 00:28:04 protože jak jsem hovořil
  o tom českém povstání,
 • 00:28:07 tak s ním samozřejmě dopředu
  nekalkulovali
 • 00:28:10 spojenečtí plánovači
  nebo američtí plánovači,
 • 00:28:13 s tím postupem, při plánování
  toho postupu do České kotliny,
 • 00:28:17 zatímco Patton už měl
  informace přímo z terénu
 • 00:28:20 a vlastně už si uvědomil
  taktické výhody,
 • 00:28:24 které mu z tohoto povstání
  plynou,
 • 00:28:28 takže on vlastně byl jakoby
  napřed před svými veliteli.
 • 00:28:31 Jak se k tomu stavěla
  česká vláda?
 • 00:28:35 Stavěla se vůbec k těmto sporům
  nebo tahanicím
 • 00:28:38 o osvobození Prahy
  nebo k tomu problému?
 • 00:28:42 Československá vláda byla
  v té době ve složité situaci.
 • 00:28:46 Ona se zformovala vláda nová,
 • 00:28:49 v té době, kdy se rozhodovalo
  o těchto záležitostech,
 • 00:28:53 zformovala se už vlastně
  na konci března,
 • 00:28:56 byla jmenována v dubnu
  v Košicích,
 • 00:28:59 ale v podstatě setrvávala
  v Košicích
 • 00:29:02 bez nějakého spojení
  se Západem.
 • 00:29:05 V podstatě spojení měla
  pouze s Moskvou.
 • 00:29:10 Problém byl také v tm,
  že sice část bývalé vlády,
 • 00:29:13 to znamená tři ministři,
  Slávik, Hubert Ripka a Feierabend,
 • 00:29:16 který ovšem podal demisi
  krátce předtím,
 • 00:29:20 tak zůstávali v Londýně.
 • 00:29:23 Hubert Ripka se zasazoval o to,
  aby Američané došli do Prahy,
 • 00:29:26 ale v podstatě k tomu neměl
  pověření.
 • 00:29:30 Zároveň ten Západ
  v podstatě i věděl,
 • 00:29:34 že politika nové vlády
  je velmi promoskevská,
 • 00:29:38 a že rozhodně nechce nová
  vláda Fierlingerova činit nic,
 • 00:29:42 co by bylo proti přání Sovětů.
 • 00:29:46 Prezident Beneš, dlužno dodat,
  byl nadšený, když se dozvěděl,
 • 00:29:49 že Američané postupují
  na československé území,
 • 00:29:54 ale to bylo asi tak všechno,
  co mohl dělat.
 • 00:29:58 Navíc pražští povstalci měli
  rádiové spojení právě s Londýnem,
 • 00:30:04 ale to nestačilo, protože vláda
  v Košicích, jak kolega říkal,
 • 00:30:07 byla odříznuta,
  neměla spojení,
 • 00:30:10 takže ani ta komunikace
  nemohla proběhnout.
 • 00:30:13 A věděli vůbec v Košicích,
  že je české povstání?
 • 00:30:16 Věděli, že je povstání, a věděli,
  jak postupují Američané.
 • 00:30:19 A jak se k tomu povstání
  postavili?
 • 00:30:22 Já bych jenom doplnil
  jednu věc.
 • 00:30:27 Tady skutečně byl jiný pohled
 • 00:30:30 třeba Beneše a britské politiky
  nebo i Huberta Ripky,
 • 00:30:33 to byly pohledy
  hodně pragmatické,
 • 00:30:36 to nebylo v tom smyslu,
  že by chtěli měnit
 • 00:30:39 politickou orientaci
  Československa.
 • 00:30:41 Tam se hrálo spíš o to,
  byly velké obavy,
 • 00:30:44 že po osvobození zde bude příliš
  dlouho zůstávat Rudá armáda,
 • 00:30:47 takže tam byla
  pragmatická úvaha,
 • 00:30:50 že pokud budou Čechy
  osvobozeny americkými jednotkami,
 • 00:30:53 tak se podaří velmi dobře
  dosáhnout mírového stavu,
 • 00:30:56 kdy tady nebudou
  žádné zahraniční jednotky
 • 00:30:59 a československá politika
 • 00:31:02 se bude moct utvářet
  vlastními cestami.
 • 00:31:05 Jinak spojení existovalo,
  chodily agenturní zprávy,
 • 00:31:08 takže oni měli přehled,
  co se děje v Praze.
 • 00:31:11 Nicméně byl to problém,
  který oni si vytkli před závorku.
 • 00:31:13 -Oni se nestarali...
  -Ne, že by se nestarali.
 • 00:31:16 Oficiálně o tom nejednali,
  což je podstatný rozdíl.
 • 00:31:19 Ale to je dost smutné.
 • 00:31:22 Tam těžko uvažovat o tom,
  do jaké míry to byl záměr,
 • 00:31:25 do jaké míry to vyplynulo
  z okolností.
 • 00:31:28 Ta vláda byla v pohybu,
 • 00:31:31 ona v některých dnech
  ani nebyla usnášeníschopná,
 • 00:31:34 protože se teprve přesunovala
  ze Slovenska,
 • 00:31:37 někteří už vyráželi
  třeba do Brna,
 • 00:31:40 takže ona jednala sama o sobě
  hodně těžko,
 • 00:31:43 což byl možná i důvod, proč se tam
  nepřeložila takhle důležitá věc.
 • 00:31:47 Ale zase z druhých pramenů víme,
  že oni se do Prahy chystali.
 • 00:31:50 Už 7. května si dojednává vláda
  co nejrychlejší přesun do Prahy.
 • 00:31:54 Když si vezmeme, že Beneš přijíždí
  vlakem velmi pozvolna,
 • 00:31:57 tak i časný přílet košické vlády
  nebo té reprezentace
 • 00:32:01 se dojednával
  už v době povstání,
 • 00:32:04 protože nikdo nevěděl,
  co se v Praze děje,
 • 00:32:07 a vláda poučená zkušeností
  ze Slovenska
 • 00:32:11 měla sama minimálně zájem
  co nejrychleji se ujmout vládnutí,
 • 00:32:14 ještě dříve, než se tady vytvoří
  některé další orgány.
 • 00:32:18 Ale vyjednávali ten přesun
  se sovětskou stranou,
 • 00:32:21 nikoli s povstalci v Praze.
 • 00:32:23 Samozřejmě ne s povstalci,
  ale se sovětskou stranou.
 • 00:32:27 Vyjednávali nejen letadlo,
  ale i ozbrojený doprovod,
 • 00:32:29 nějaký prapor samopalníků
  minimálně,
 • 00:32:32 to znamená, že se chystali
  do velmi nejisté situace
 • 00:32:35 a hodně do té Prahy pospíchali.
 • 00:32:41 Vrací se do Prahy
  prezident Beneš,
 • 00:32:44 nezlomen strastmi,
  nezlomen věkem,
 • 00:32:47 nezlomen bojem a prací
  za svobodu vlasti.
 • 00:33:05 Bavili jsme se o tom,
  kdy skončila druhá světová válka.
 • 00:33:10 Kdy skončila pro zajatce?
 • 00:33:14 Tam asi záleží na tom,
  pro které zajatce.
 • 00:33:17 Myslím pro německé
  a pro japonské.
 • 00:33:20 Tak ta skončila
  až v 50. letech,
 • 00:33:23 kolem roku 1955 docházelo
  k té velké amnestii,
 • 00:33:26 začali se vracet
  ze zajateckých táborů,
 • 00:33:30 možná už po několika letech
  mohli být propuštěni,
 • 00:33:33 po roce po dvou, ale...
 • 00:33:36 Tam ta internace netrvala
  tak dlouho.
 • 00:33:39 Ze sovětských zajateckých táborů
  byli propuštěni v průběhu 50. let
 • 00:33:43 a po Adenauerově návštěvě
  potom ten proces byl uspíšen.
 • 00:33:48 Analogicky také Čína
  na konci 40. let
 • 00:33:51 začala propouštět
  japonské zajatce.
 • 00:33:54 Hrdinové vzdušných bojů
  nad Evropou,
 • 00:33:57 kteří nám vybojovali úctu
  mezi národy všeho světa,
 • 00:34:00 vracejí se slavně do Prahy,
  odkud kdysi prchali jako psanci.
 • 00:34:04 Na ruzyňském letišti
  byli uvítáni
 • 00:34:07 ministrem národní obrany
  generálem Svobodou
 • 00:34:10 a četnými oficiálními
  osobnostmi.
 • 00:34:15 Potom však přišlo
  ještě jedno uvítání,
 • 00:34:18 při němž ani hrdinům
  nechyběly slzy.
 • 00:34:21 Konečně se maminka dočkala
  svého kluka.
 • 00:34:24 Jak se za šest let změnil!
 • 00:34:27 A jak vy jste zestárli,
  mí zlatí rodiče.
 • 00:34:30 Takže víme, jako skončily války
  pro státy, politiky,
 • 00:34:35 velitele, důstojníky, generály,
  ale jak skončily pro vojáky,
 • 00:34:39 kteří nebyli
  profesionálními vojáky?
 • 00:34:43 Kdy se demobilizovalo?
 • 00:34:46 Nelze říci přesné datum,
  kdy která armáda demobilizovala.
 • 00:34:49 Konec konců žádná
  nedemobilizovala všechny
 • 00:34:53 a už vůbec ne najednou,
 • 00:34:55 ale lze říci, že Rudá armáda
  demobilizovala podstatně pomaleji.
 • 00:35:00 Také její stálý stav
  byl podstatně vyšší
 • 00:35:03 než v případě americkém,
  kde demobilizace byla rychlejší
 • 00:35:07 pod heslem
  Bring The Boys back Home.
 • 00:35:11 Snahou americké
  administrativy bylo
 • 00:35:14 stáhnout co nejvíce vojáků
  z Evropy,
 • 00:35:17 ponechat je pouze jako
  okupační síly v Německu
 • 00:35:21 a na několika dalších místech.
 • 00:35:24 I z toho důvodu velmi záleželo
  americké administrativě na tom,
 • 00:35:27 aby byli staženi vojáci
  z osvobozeného a svobodného
 • 00:35:31 a sebe sama spravujícího, druhdy
  spojeneckého Československa.
 • 00:35:36 Bylo to vlastně velké štěstí,
 • 00:35:39 ale možná štěstí s otazníkem,
 • 00:35:42 že díky tomu,
  že Edvard Beneš si přál,
 • 00:35:46 aby stažení vojsk proběhlo
 • 00:35:49 dohromady se sovětskou armádou,
 • 00:35:52 tak se podařilo i Rudou armádu
  stáhnout z Československa.
 • 00:36:09 Nutno si ještě uvědomit,
  že vlastně skončila válka v Evropě,
 • 00:36:13 a obnovená československá armáda
  naopak vyhlásila mobilizaci
 • 00:36:19 a začíná se znovu obnovování
  předválečných struktur
 • 00:36:22 a vlastně branná
  pohotovost státu
 • 00:36:25 skončila až poslední den
  roku 1945.
 • 00:36:28 A potom teprve nastává
  demobilizace
 • 00:36:31 a návrat k mírovému životu.
 • 00:36:34 Pokud jde o povstalecké
  jednotky,
 • 00:36:37 první vlna demobilizace byla
  10. a 11. května,
 • 00:36:40 víceméně pouze část mužstva,
  mladí muži, aby vytvářeli oddíly,
 • 00:36:44 které jely obsazovat
  odstoupené pohraničí,
 • 00:36:48 a jejich éra končí
  někdy v červnu,
 • 00:36:51 kdy se transformují
  do regulérních jednotek
 • 00:36:54 buď v rámci Sboru národní
  bezpečnosti,
 • 00:36:57 nebo zase vznikající armády.
 • 00:37:00 A naši vojáci ze západní a východní
  fronty, kdy se vraceli domů?
 • 00:37:03 Pokud jde
  o československé vojáky,
 • 00:37:09 to víceméně souviselo
  s demarkační linií,
 • 00:37:12 vojáci ze Západu přijeli mnohem
  později než vojáci z Východu.
 • 00:37:15 Tyto jednotky
  zase představovaly
 • 00:37:19 jedinou pevně organizovanou
  brannou součást státu,
 • 00:37:22 to znamená, že kontinuálně
  přecházely do pohraničí,
 • 00:37:26 kde dál plnily bojové úkoly
 • 00:37:29 a současně se z nich potom
  formovala regulérní armáda.
 • 00:37:32 Z obou front.
 • 00:38:05 Takže pánové,
  kdy byl ten konec války?
 • 00:38:08 Kdybyste to každý shrnul.
 • 00:38:11 Válka oficiálně skončila o půlnoci
  z 8. na 9. května 1945,
 • 00:38:14 válka na evropském válčišti.
 • 00:38:17 Druhá světová válka jako celek
  2. září 1945.
 • 00:38:21 12. května 1945 Winston Churchill
  posílá dopis Harrymu Trumanovi,
 • 00:38:29 ve kterém upozorňuje na to,
  že v pásu od Lübecku po Terst,
 • 00:38:32 nikoli tentokrát od Štětína
  po Terst,
 • 00:38:35 se nad evropským kontinentem
  spustila železná opona.
 • 00:38:39 To, co poté říká veřejně ještě
  v House of Commons v srpnu,
 • 00:38:44 naprosté neporozumění
  a negativní reakce,
 • 00:38:48 a potom v březnu 1946
  ve slavném projevu ve Fultonu,
 • 00:38:51 kdy už posluchačů, kteří mu dávají
  zapravdu, je přece jen víc,
 • 00:38:56 i když proces rozdělování
  Evropy a světa
 • 00:38:59 ještě nějakou dobu trval.
 • 00:39:02 Čili vlastně s tím, že jedna válka
  skončila a začala ta politická.
 • 00:39:07 Já vám, pánové, děkuji,
 • 00:39:10 že jste si se mnou a s diváky
  povídali o tom,
 • 00:39:13 kdy vlastně skončila
  světová ošklivá válka,
 • 00:39:17 a vám, divákům, děkuji,
  že jste se na nás dívali.
 • 00:39:20 Na shledanou.
 • 00:39:55 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012

Související