iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 11. 2011
20:25 na ČT2

1 2 3 4 5

22 hlasů
20029
zhlédnutí

Historie.cs

Politické procesy v 50. letech

Zrůdná mašinérie zinscenovaných soudních řízení se začala rozjíždět od roku 1949. Vyžádala si stovky obětí a tisíce uvězněných. Proč došlo k tak brutální deformaci práva?

40 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:15 V tomto prostředí
  Národního památníku na Vítkově
 • 00:00:18 si komunisté vytvořili
  jakési mauzoleum
 • 00:00:21 nebo panteon pro své velké.
 • 00:00:26 Pro ty, kteří se znelíbili,
  zbyla silnice,
 • 00:00:29 na kterou vysypali jejich popel,
  například Rudolfa Slánského.
 • 00:00:33 Ovšem nebyly jen procesy
  se spiklenci v čele se Slánským,
 • 00:00:41 spikleneckým centrem,
  byla řada procesů v 50. letech.
 • 00:00:44 Václav Veber, dobrý den,
  Jan Kalous a Jan Kuklík.
 • 00:00:49 Pánové,
  kolik těch procesů bylo,
 • 00:00:52 nebo to se asi nedá
  přesně kvantifikovat,
 • 00:00:56 ale kdybyste se nějakým způsobem
  pokusili kvantifikovat je
 • 00:00:59 nebo alespoň charakterizovat,
  šlo by to?
 • 00:01:05 Určitě politické procesy
  existovaly před únorem 1948
 • 00:01:09 a existovaly
  i po období 50. let,
 • 00:01:13 ale to, co se považuje
  za politické procesy,
 • 00:01:17 je spojeno především
  s obdobím po únoru 1948,
 • 00:01:21 lépe řečeno od začátku roku 1949
  do poloviny 50. let,
 • 00:01:26 kdy politické procesy měly
  některé specifické znaky,
 • 00:01:32 kdy se vyznačovaly poměrně
  přísným trestním postihem
 • 00:01:36 a vyznačovaly se
  i některými dalšími znaky,
 • 00:01:39 například tím, že často se jednalo
  o zinscenované procesy
 • 00:01:43 nebo procesy za názory
  či domnělou činnost.
 • 00:01:49 Válka, návrat kapitalismu,
 • 00:01:52 americká nadvláda
  nad Československem.
 • 00:01:56 To jsou slova, která často zněla
  soudní síní během procesu
 • 00:01:59 s rozvratnickou a špionážní
  skupinou Nechanského a Vála
 • 00:02:03 před Státním soudem v Praze.
 • 00:02:06 Obžalovaní se spojili se členy
  amerického velvyslanectví
 • 00:02:10 k vyzvědačské činnosti
 • 00:02:13 a připravovali pátou kolonu
  v případě války.
 • 00:02:16 Politické procesy jednak
  samozřejmě existovaly
 • 00:02:19 a byly nezbytnou podmínkou
  totalitního režimu.
 • 00:02:23 Jsou s ním spjaty
  jako trošku den s nocí,
 • 00:02:28 protože totalitní režim se o ně
  ve skutečnosti jednoznačně opírá.
 • 00:02:33 Je to vidět z toho,
  jaký byl jejich účel.
 • 00:02:37 Mají v podstatě
  dvě takové nutné složky,
 • 00:02:41 mají zastrašovací charakter
  společnosti jako celku
 • 00:02:45 a za druhé mají,
  ta druhá stránka je,
 • 00:02:49 že mají zlikvidovat
  jednou provždy
 • 00:02:53 potencionální nepřátele,
  své konkurenty.
 • 00:02:57 Proces ukázal, jak hluboko klesla
  katolická vysoká hierarchie,
 • 00:03:01 která se neštítila pracovat
  proti lidu.
 • 00:03:04 Její příslušníci se stali
  agenty Vatikánu
 • 00:03:07 a pro Vatikán
  prováděli špionáž.
 • 00:03:10 Místo plnění
  svého kněžského povolání
 • 00:03:13 vyzvídali a zrazovali republiku
  Vatikánu,
 • 00:03:16 nejvěrnějšímu spojenci
  světového imperialismu.
 • 00:03:19 Nešlo a nejde o náboženství,
  ale o to, že náboženství
 • 00:03:23 bylo zde rouškou vyzvědačům
  v kněžském rouchu.
 • 00:03:26 Proti lidu pracovali
  a právem byli odsouzeni.
 • 00:03:33 Pokud jde o počty souzených
  a odsouzených osob,
 • 00:03:36 to je velmi těžké specifikovat.
 • 00:03:39 Uvádí se počet rehabilitovaných
  osob po roce 1990,
 • 00:03:43 a to je asi 264 500 osob,
 • 00:03:46 které byly rehabilitovány
  ze zákona.
 • 00:03:50 To je jako Brno.
 • 00:03:52 V podstatě ano, ale s dovětkem,
 • 00:03:55 že rozsah a dopad
  politické perzekuce na rodiny
 • 00:03:59 byl samozřejmě markantní.
 • 00:04:02 Neznamenalo to postih
  pouze jednotlivce,
 • 00:04:04 ale násobeno počtem
  rodinných příslušníků,
 • 00:04:08 respektive třeba i ob generaci
  se ty následky ještě promítaly.
 • 00:04:12 Politické procesy
  je třeba zasadit
 • 00:04:15 do ještě širšího rámce perzekucí,
 • 00:04:18 které měly
  i majetkový charakter
 • 00:04:21 nebo charakter postižení
  v zaměstnání a podobně,
 • 00:04:25 čili pak ten rozsah
  je několikanásobný.
 • 00:04:28 A je třeba upozornit na to,
 • 00:04:31 že kromě několika
  velkých procesů,
 • 00:04:34 které proběhly
  před Státním soudem,
 • 00:04:37 zde byly procesy, které probíhaly
  v okresech nebo krajích,
 • 00:04:40 a pak to bylo i zneužití trestní
  represe národními výbory,
 • 00:04:44 které také mohly svými
  trestními komisemi stíhat
 • 00:04:48 a třeba také posílat do táborů
  na nucené práce a podobně.
 • 00:04:51 Vlastně bez soudního líčení.
 • 00:04:54 Ano, to bylo jenom na základě
  rozhodnutí správního orgánu,
 • 00:04:58 čili počet takto postižených
  ještě několikanásobně narůstal.
 • 00:05:03 Vesnický boháč, sabotér
  a škůdce Bohumil Královský
 • 00:05:07 dostal spravedlivý trest,
 • 00:05:10 odnětí svobody na 11 let
  a konfiskaci veškerého majetku.
 • 00:05:15 Který byl první významný
  politický proces?
 • 00:05:18 Řekl bych, že největší první
  proces byl s Heliodorem Píkou.
 • 00:05:25 Je obecně znám, byl to generál,
  který byl odsouzen na jaře 1949,
 • 00:05:30 a brzy poté, v červnu,
  byl popraven.
 • 00:05:36 Ten vzbudil největší pozornost
  z hlediska razance trestu.
 • 00:05:41 A poslední?
 • 00:05:44 Poslední politický proces
 • 00:05:47 a poslední popravený
  byl až v roce 1959,
 • 00:05:51 to byl odsouzený,
  jmenoval se Tomek.
 • 00:05:54 To je asi poslední proces,
  kde byl vysloven trest smrti,
 • 00:05:57 ale já bych tady připomněl
  jednu důležitou souvislost,
 • 00:06:01 že celý režim komunistický
 • 00:06:04 je na těch politických procesech
  do určité míry postaven,
 • 00:06:08 a to až do samotného závěru.
 • 00:06:11 Samozřejmě to není stejný typ
  procesů jako procesy v 50. letech,
 • 00:06:16 ale trestní represe proti
  politickým oponentům nekončí.
 • 00:06:20 Ani v idealizovaných 60. letech
 • 00:06:23 a tím méně po nástupu
  normalizace,
 • 00:06:26 ale to je potom jiná otázka.
 • 00:06:28 Heliodor Píka je určitě
  první monument,
 • 00:06:31 pokud jde o známé
  politické procesy,
 • 00:06:34 ale za úplně prvního
  politického popraveného
 • 00:06:37 se považuje Miloslav Choc,
  který byl popraven v únoru 1949
 • 00:06:44 na základě rozsudku
  a obvinění z toho,
 • 00:06:47 že se podílel na vraždě
  Augustína Schrama.
 • 00:06:50 Někdy je poměrně obtížné
  přesně specifikovat,
 • 00:06:53 jaké byly skutečné důvody
  a motivy zahájení takového procesu.
 • 00:06:57 My víme, že bylo vykonáno
  víc než 250 poprav.
 • 00:07:00 Ne sice všichni byli odsouzeni
  z politických důvodů,
 • 00:07:04 ale odhaduje se,
  že minimálně 80 % z nich,
 • 00:07:08 čili popravy
  z politických důvodů
 • 00:07:11 jsou zahájeny ještě
  před začátkem roku 1949
 • 00:07:15 nebo v lednu, únoru 1949
  první případy,
 • 00:07:19 a pokračuje to
  do konce 50. let.
 • 00:07:23 Nemůžeme opomenout,
  a to zatím tady ještě nepadlo,
 • 00:07:27 že samozřejmě vzorová aktivita
  přišla ze Sovětského svazu,
 • 00:07:30 kde ve 30. letech Stalin,
  v období 1937 a 1938,
 • 00:07:35 jak se mu říká období teroru,
 • 00:07:39 realizoval tento způsob nátlaku
  pomocí procesů na společnost.
 • 00:07:44 Ona měla v zásadě
  dvě základní fáze.
 • 00:07:50 Jednak útoky
  proti části komunistů,
 • 00:07:53 ty byly veřejné,
  myslím jako kampaní,
 • 00:07:56 společnost s nimi byla
  neustále seznamována,
 • 00:08:00 a pak s tajnými akcemi,
  tajné akce,
 • 00:08:04 které byly zaměřeny
  na společnost jako celek,
 • 00:08:07 kde ovšem dílčím způsobem
  se informace vyskytovaly,
 • 00:08:12 ale provedení bylo provedeno
  na základě tajného rozkazu,
 • 00:08:16 měl zrovna v Sovětské svazu
  číslo 0445 z léta 1936,
 • 00:08:21 a ten byl realizován.
 • 00:08:27 Pro představu: zatčených komunistů
  za Stalina bylo 44 000,
 • 00:08:32 to naštěstí máme podle seznamů
  přesné údaje,
 • 00:08:36 a tajných operací
  vůči společnosti,
 • 00:08:40 kteří byli postiženi,
  bylo milion pět set.
 • 00:08:46 A to šlo o to, aby byly
  postiženy všechny vrstvy,
 • 00:08:50 aby tam maximum strachu
  bylo rozšířeno do společnosti.
 • 00:08:54 Ještě pro příklad:
 • 00:08:57 z těch 44 000 komunistů
  bylo 85 % popraveno,
 • 00:09:01 a z toho milionu a půl, kde také
  bylo 100 000 komunistů,
 • 00:09:06 ale jinak to byli už řadoví
  komunisté, začlenění do toho,
 • 00:09:11 tak těch bylo popraveno
  přibližně 700 000.
 • 00:09:15 Čili razance, vezměme si,
 • 00:09:18 v letech 1937 a 1938
  každý stý občan byl zatčen
 • 00:09:22 a každý dvoustý občan
  Sovětského svazu byl popraven.
 • 00:09:27 Tuším, že v roce 1937
  byl sjezd, nevím kolikátý,
 • 00:09:31 komunistické strany
  Sovětského svazu,
 • 00:09:34 oni se tenkrát jmenovali jinak,
 • 00:09:37 tak asi tři čtvrtiny nebo
  čtyři pětiny jich skončilo...
 • 00:09:41 To bylo z roku 1934,
 • 00:09:44 Stalin to měl v seznamech
  a úplně je zlikvidovali.
 • 00:09:47 Z těch 250 asi 180 nebo kolik...
 • 00:09:50 To byla politická zkušenost,
  jak zvládnout společnost,
 • 00:09:54 protože potřebovali společnost
  zbaběle poslušnou,
 • 00:09:58 společnost, která není schopna
  se bránit.
 • 00:10:01 A ty procesy k tomu sloužily
 • 00:10:04 jako jeden z nejpodstatnějších
  prostředků,
 • 00:10:07 takže takovým způsobem
  se uplatňovaly i u nás
 • 00:10:11 ve formě takových
  utajených operací.
 • 00:10:14 U nás to zaměření
  bylo rozčleněno
 • 00:10:17 právě podle skupin, proti
  kterým chtěl režim zasáhnout.
 • 00:10:21 Kromě zmíněných důstojníků,
 • 00:10:24 hlavně také těch,
  kteří působili na Západě,
 • 00:10:28 tak tady byly vybrány skupiny,
 • 00:10:31 které byly z nekomunistických
  politických stran.
 • 00:10:35 Byly také připraveny procesy,
 • 00:10:39 které reagovaly
  na některé neúspěchy
 • 00:10:43 budování komunistického režimu,
 • 00:10:46 což lze nejlépe dokumentovat
  na procesech,
 • 00:10:50 které probíhaly se zemědělci,
 • 00:10:53 kteří například odmítli
  vstoupit do družstva
 • 00:10:56 nebo vystoupili z družstva.
 • 00:11:00 Jsou tady pak procesy,
  které byly připraveny
 • 00:11:03 proti představitelům církví,
  zejména katolické církve,
 • 00:11:06 takže bylo na tom
  velmi dobře vidět,
 • 00:11:09 že se jedná o dobře promyšlenou
  a organizovanou činnost,
 • 00:11:14 která v roce 1951,
  v polovině roku 1951
 • 00:11:19 dostala ještě další rozměr,
 • 00:11:22 a to byl kromě procesů,
  které byly takto vybírány
 • 00:11:26 a byly provedeny
  před Státním soudem,
 • 00:11:30 který k tomu byl zřízen a působil
  v Praze, Brně a v Bratislavě,
 • 00:11:35 tak taková zvláštní směrnice
  ministerstva spravedlnosti
 • 00:11:38 připravila podrobný pokyn,
 • 00:11:41 jak provádět takové procesy
  i v jednotlivých okresech.
 • 00:11:47 Je dokumentováno, že jenom mezi
  lednem a koncem března 1951
 • 00:11:52 proběhlo téměř 300
  takových procesů
 • 00:11:55 na místní úrovni v Čechách
  a asi 90 na Slovensku,
 • 00:12:00 čili je třeba vidět, že pokud
  se řekne politický proces,
 • 00:12:05 tak se nejedná jenom
  o ty monstrprocesy,
 • 00:12:09 jak se někdy říká,
  jenom o ty největší.
 • 00:12:12 A jaké tresty padaly v okresech,
  okresní úroveň trestů?
 • 00:12:16 Samozřejmě o řád nižší,
 • 00:12:19 ale pořád to jsou
  velmi drastické tresty.
 • 00:12:22 Hlavně je třeba si uvědomit,
 • 00:12:25 že celá ta záležitost se jeví
  z dnešního pohledu
 • 00:12:28 poměrně nepochopitelná
  v demokratických poměrech,
 • 00:12:32 především když se podíváme,
  k jaké činnosti skutečně došlo,
 • 00:12:35 a jaké tresty za ni
  byly udělovány.
 • 00:12:38 Uveďte nějaký příklad.
 • 00:12:41 Samozřejmě pokud by někdo
  odmítl vstoupit do družstva,
 • 00:12:45 mohl být obviněn
  z nějaké sabotáže,
 • 00:12:48 popřípadě opravdu z nějaké
  protistátní činnosti,
 • 00:12:52 a tam hrozily tresty
  v řádu 15 let.
 • 00:12:55 Můžeme se vymluvit na to,
 • 00:12:58 že se to muselo dělat,
  protože to chtěli Sověti?
 • 00:13:01 Myslíte agendu
  sovětských poradců,
 • 00:13:04 kteří přicházejí na podzim 1949
  do Československa
 • 00:13:07 na pozvání
  Gottwalda a Slánského?
 • 00:13:10 Že by to naši komunisté
  neudělali sami od sebe?
 • 00:13:13 To je velice sporná záležitost,
  protože metody přípravy procesů
 • 00:13:19 byly zavedeny ještě
  před jejich příchodem,
 • 00:13:23 což ale neznamená, že neexistovaly
  síly v Československu,
 • 00:13:26 které nechtěly pozvat sovětské
  poradce do Bezpečnosti
 • 00:13:30 v dřívějším období,
  než se potom stalo.
 • 00:13:33 Těch pokusů bylo několik,
  dopisy se ovšem nedochovaly.
 • 00:13:36 Sověti přišli ještě předtím
  do Maďarska,
 • 00:13:39 fungovali poměrně velmi dobře
  v Jugoslávii,
 • 00:13:42 někteří pracovníci
  Bezpečnosti říkali,
 • 00:13:45 že když nemůžeme přebírat
  otevřeně vzory sovětské,
 • 00:13:48 tak to budeme dělat
  přes Jugoslávii.
 • 00:13:51 Provázanost bezpečnostních sborů
  v tomto období 1945 až 1948
 • 00:13:55 a samozřejmě i po únoru
  fungovala poměrně dobře.
 • 00:13:59 Způsoby, systém,
  tak jak fungoval,
 • 00:14:03 jak ho známe při vytváření
  velkých politických procesů,
 • 00:14:06 to znamená, že Státní bezpečnost
  zpracovává pro ministra informace,
 • 00:14:11 které jsou dále posouvány
  na politická místa
 • 00:14:15 a dochází k poradě vedení
  komunistické strany
 • 00:14:20 o způsobu vyšetřování, o tom,
  jak vyšetřování dále směrovat,
 • 00:14:25 třeba i jakási předporada
  nad obžalobou,
 • 00:14:30 respektive nad průběhem
  soudního jednání,
 • 00:14:35 to myslím, že běželo
  už před příchodem Sovětů.
 • 00:14:39 Sověti to akorát zdokonalili.
 • 00:14:42 Určitě se dá vypozorovat zesílení
  psychických aspektů výslechů,
 • 00:14:47 používání kombinace
  fyzického a psychického tlaku.
 • 00:14:54 Určitě mučení bylo,
  vezmeme-li v úvahu,
 • 00:14:57 že zatčený člověk neměl představu,
  co se děje s jeho rodinou,
 • 00:15:01 a vedle fyzického násilí,
  třeba i nemožnosti spánku,
 • 00:15:05 nepodávání stravy, pití,
 • 00:15:09 tak docházelo k tomu,
  že jim klasicky říkali,
 • 00:15:14 jestli slyšíte hluk odvedle,
  to je vaše manželka,
 • 00:15:17 a působilo to
  naprosto neuvěřitelně.
 • 00:15:21 Ta kombinace dokázala
  vytvořit obrovské divy,
 • 00:15:25 nemluvě o tom,
  že výslechové protokoly
 • 00:15:28 v počátečním stadiu sovětských
  poradců se překládaly,
 • 00:15:33 nebo se sovětští poradci
  bezprostředně účastnili výslechů
 • 00:15:37 a utvrzovali československé
  vyšetřovatele,
 • 00:15:41 že postupují správně,
  že mají být ještě tvrdší,
 • 00:15:44 ale že by to byl sovětský
  vynález, to se říci nedá.
 • 00:15:48 Já bych jen lehce oponoval,
  ono to patří k takové debatě.
 • 00:15:52 Sovětský vynález jistě ne,
 • 00:15:56 protože to převzali
  třeba už z carského Ruska,
 • 00:16:00 s tímto způsobem vyšetřování
 • 00:16:04 se setkáváme i v jiných
  situacích a poměrech,
 • 00:16:09 ale co se týče sovětských
  poradců, já jsem toho mínění,
 • 00:16:12 že není pravda,
  že sem přišli až v roce 1949.
 • 00:16:16 Ti tady byli od začátku,
  už od roku 1945.
 • 00:16:19 My máme takový problém,
  že co není v archivu,
 • 00:16:22 a když se nenajde dopis,
 • 00:16:25 jako když neexistuje,
  že se to nestalo.
 • 00:16:29 Ale to s komunistickými archivy
  moc dobře nejde a nefunguje,
 • 00:16:32 protože tam spousta věcí není.
  My společně dobře víme,
 • 00:16:36 že sovětští poradci
  se zúčastňovali schůzí,
 • 00:16:41 ale nesměli se napsat do protokolu,
  jako když tam nejsou.
 • 00:16:45 U Plačka v pamětech je to
  naprosto evidentní.
 • 00:16:49 To byl systém, který jsme převzali
  jako kolaborující stát
 • 00:16:54 do posledního písmenka,
 • 00:16:57 a naši kolaboranti dělali
  všechno možné pro to,
 • 00:17:02 aby se Sovětům vyrovnali.
 • 00:17:04 Aby byli papežštější než papež.
 • 00:17:07 -Vylepšili, co se dalo.
  -Jsou takoví aktivní.
 • 00:17:11 Já jsem se nevyjádřil
  úplně přesně.
 • 00:17:15 Oni byli na velvyslanectví,
  ale oficiálně nikoli.
 • 00:17:18 Před únorem sem přišlo
 • 00:17:21 400 sovětských příslušníků
  Bezpečnosti, už v listopadu,
 • 00:17:24 aby připravovali únorový převrat,
  jako obchodní poradci.
 • 00:17:29 Sudoplatov to píše,
  a proč mu nevěřit?
 • 00:17:33 Jsou mezi námi kolegové,
  kteří tvrdí, že si vymýšlí,
 • 00:17:37 Sudoplatov byl hlavní Stalinův
  špion, takže je nevěrohodný,
 • 00:17:42 ale ona je to pravda,
 • 00:17:46 takže oni připravili a působili
  tady od samého začátku.
 • 00:17:50 My jsme pro Moskvu byli
  ani ne gubernií,
 • 00:17:53 protože to jsme strašně malí,
  jenom takový okres na periferii.
 • 00:18:00 A proto i tady, co kolega říkal,
 • 00:18:04 jak se dělaly na periferiích
  procesy, no to je ruský styl.
 • 00:18:08 Tam nejenže předváděli
  monstrprocesy v Moskvě
 • 00:18:12 a pak se všude v regionech
  opakovaly,
 • 00:18:15 u nás to bylo něco podobného.
  Oni to dělali třeba i s divadly.
 • 00:18:19 V Moskvě MCHAT
  nastudoval představení
 • 00:18:22 a všude jinde, v dalších městech
  ho podobně hráli,
 • 00:18:26 úplně stejným způsobem.
 • 00:18:29 -Byl to zavedený systém.
  -Centrální řízení.
 • 00:18:32 Centrální řízení do detailů.
 • 00:18:34 Nebo byl zvolen
  nějaký velký proces,
 • 00:18:38 který měl pak "dozvuky"
  na místní úrovni,
 • 00:18:41 které se nehodily předvést
  jako velké divadlo.
 • 00:18:45 Upřímně řečeno
  jak jste říkal,
 • 00:18:48 že to třeba převzali
  z té carské ochranky,
 • 00:18:52 tak tohle je carský systém,
  od hlavy ten pyramidální...
 • 00:18:57 Absolutistický, ano.
 • 00:19:01 Z touhy po krvavých
  válečných ziscích
 • 00:19:05 vyrostla gangsterská doupata,
 • 00:19:08 z nichž vyšly stvůry sedící dnes
  na lavici obžalovaných.
 • 00:19:12 Vy jste odborník na právo.
 • 00:19:16 Kde se prosím vás na tohle
  našli lidi?
 • 00:19:20 Co se týká justice, která byla
  za první republiky chápána
 • 00:19:25 jako skutečně nezávislá moc
  ve státě,
 • 00:19:29 která skutečně plnila svou roli
  v demokratické společnosti,
 • 00:19:34 která podle mě ani tolik neselhala
  ještě v období 1945 až 1948,
 • 00:19:40 jako po únoru 1948,
  kdy už to bylo složitější.
 • 00:19:45 První problém je,
  že se snažili nahradit
 • 00:19:50 některé z prvorepublikových soudců
  novými kádry,
 • 00:19:55 ale to šlo poměrně pomalu.
  Je třeba si uvědomit,
 • 00:20:00 že komunistický režim měl
  poměrně malou oporu původně
 • 00:20:03 mezi soudci, mezi státními
  zástupci nebo mezi advokáty,
 • 00:20:07 ale když soudci viděli,
 • 00:20:12 že ten režim není jenom
  přechodnou záležitostí,
 • 00:20:16 tak řada z nich byla ochotna
  se na tom podílet,
 • 00:20:19 ale zároveň řada z nich,
  kteří nebyli ochotni se podílet,
 • 00:20:24 tak byli selektivním způsobem
  z justice propuštěni,
 • 00:20:27 buď předčasně penzionováni,
  někteří také propuštěni,
 • 00:20:32 a zároveň režim budoval svou
  kádrovou rezervu nových soudců,
 • 00:20:37 a to různými formami.
 • 00:20:41 Takovou, která je z dnešního
  pohledu asi nejkurióznější,
 • 00:20:45 byly roční kurzy nebo
  rok a půl trvající kurzy
 • 00:20:49 různých dělnických kádrů.
 • 00:20:52 Jako v Plzni!
 • 00:20:55 No, myslím, že to je horší,
  než tento případ,
 • 00:20:59 ale důležité bylo, že to byly
  právnické školy pracujících,
 • 00:21:03 které měly zajistit,
  aby prověřené dělnické kádry,
 • 00:21:07 které byly vyčleněny
  z komunistické strany,
 • 00:21:12 nebo se staly členy
  komunistické strany,
 • 00:21:16 měly být pak vyslány do justice
  na místa, která byla uvolněna,
 • 00:21:20 ale než k tomu mohlo dojít,
 • 00:21:23 bylo nutno použít
  stávající soudce,
 • 00:21:27 a k tomu ale režim využil
  ještě jednu možnost,
 • 00:21:31 a tou bylo zlidovění
  soudnictví,
 • 00:21:34 protože profesionální soudce
  byl kontrolován soudci z lidu,
 • 00:21:38 kteří dokonce měli převahu
  v těch senátech,
 • 00:21:42 a to byly samozřejmě
  také prověřené kádry,
 • 00:21:45 které takto byly
  do justice dosazeny,
 • 00:21:49 nicméně bez profesionálů
  by nebylo možné
 • 00:21:53 hlavně první etapu těch procesů
  vůbec rozjet.
 • 00:21:57 A co advokáti, pane profesore?
  Tady jde o jednu věc.
 • 00:22:00 Traduje se taková historka,
  že nějaký americký novinář,
 • 00:22:03 když jsme mu vyprávěli o procesu
  s Horákovou, tak říkal,
 • 00:22:07 dobře, byla nevinna, ale i tak,
  kdyby ji chtěli odsoudit,
 • 00:22:11 proč si nenašla
  lepšího advokáta?
 • 00:22:15 Role advokátů
  byla velmi potlačena.
 • 00:22:18 Je třeba si uvědomit,
  že v takových procesech,
 • 00:22:21 jako byl proces
  s Miladou Horákovou,
 • 00:22:25 nešlo jen o to, že to bylo
  nějaké zasahování do procesu,
 • 00:22:28 ale ten proces byl secvičen
  od začátku do konce.
 • 00:22:32 Plány vojenských objektů
  měly sloužit k tomu, aby mohly...
 • 00:22:35 Aby mohly lépe
  se na příští válku připravit.
 • 00:22:37 Jak jste byli odměněni?
 • 00:22:40 Tehdy jsme peněžitě
  ničím odměněni nebyli,
 • 00:22:43 byli jsme však tam ubytováni,
  stravováni
 • 00:22:46 a dostávali jsme denně
  40 cigaret.
 • 00:22:49 Tedy za 40 amerických cigaret
  denně jste vyhotovoval
 • 00:22:52 pro americkou špionážní službu
  plány vojenských objektů.
 • 00:22:55 -Je to tak?
  -Ano.
 • 00:22:58 Ti advokáti byli prověřeni
  právě pro ty procesy,
 • 00:23:01 které probíhaly
  před státními soudy.
 • 00:23:04 To byli advokáti, kteří se uvolili,
  že budou hrát takovouto roli.
 • 00:23:07 Museli vědět, že to samozřejmě
  nemá s obhajobou nic společného.
 • 00:23:10 Častokrát jejich role
  samozřjemě byla jenom,
 • 00:23:14 aby to naoko vypadalo
  jako soudní řízení.
 • 00:23:18 A to je velmi důležité říct,
 • 00:23:21 že režim zvolil
  tuto metodu proto,
 • 00:23:24 aby dodal nějaké zdání toho,
 • 00:23:27 že skutečně probíhá
  nějaký proces.
 • 00:23:31 A lidé, kterým to bylo určeno,
 • 00:23:33 neměli mít pocit,
  že je to secvičeno,
 • 00:23:36 oni měli mít pocit,
  že se tam skutečně odhalují
 • 00:23:39 nějaké protistátní činy, které
  jsou takto přísně potrestány.
 • 00:23:43 Dolary mají sloužit k získávání
  podobných arcilotrů.
 • 00:23:46 Falešné doklady mají krýt
  jejich špinavé poslání.
 • 00:23:50 A zbraně, které jim američtí
  chlebodárci dávají na cestu,
 • 00:23:54 to je výzbroj pravých vrahů.
 • 00:23:57 Stopy střelných ran na chodbě
  babické školy jsou známkou
 • 00:24:00 vysoké kultury
  amerických financiérů.
 • 00:24:04 Co nesmíme přehlédnout,
 • 00:24:07 že z hlediska kariéry soudců,
  jak tady byla řeč,
 • 00:24:11 že žili v totalitním systému,
 • 00:24:14 to znamená, že vliv totalitního
  systému byl jednoznačný.
 • 00:24:18 Stát je jediným
  zaměstnavatelem
 • 00:24:21 a rozhoduje o kariéře
  každého jednotlivce.
 • 00:24:25 Rozhodnout se držet
  svou soudní profesi,
 • 00:24:29 znamenalo odejít z tohoto místa
  a stát se chudým,
 • 00:24:34 prostě dostat se
  na periferii společnosti.
 • 00:24:39 No to je kariérní rozhodnutí
  velmi obtížné a těžké.
 • 00:24:43 A totalitní systém dokáže
  působit na společnost tak,
 • 00:24:47 že si ji postupně podřídí.
 • 00:24:51 Mně jde o ten strašlivý
  profesionální sešup během pár let,
 • 00:24:55 protože ještě obhájce
  K. H. Franka,
 • 00:24:59 obhájce německých zločinců,
  je to nutné takto nazvat,
 • 00:25:03 vykonával svou práci
  s profesionální a lidskou ctí.
 • 00:25:10 A během pěti let
  bylo všechno jinak.
 • 00:25:13 To je opravdu sociálně
  psychologický výkon od režimu,
 • 00:25:18 tohle udělat z lidí.
 • 00:25:21 To je po všech stránkách,
 • 00:25:24 to se dělo i v jiných vrstvách
  společnosti, nejen u soudců.
 • 00:25:27 Když jsem byl delegován
  na Slovensko
 • 00:25:30 moskevským vedením strany,
  prováděl tam nepřátelskou činnost,
 • 00:25:34 zastával zájmy angloamerických
  imperialistů
 • 00:25:38 a Benešovy londýnské vlády
 • 00:25:42 a zrazoval zájmy
  československého lidu.
 • 00:25:46 Konečně přiznávám svou
  zodpovědnost na smrti Jana Švermy.
 • 00:25:53 Někdy na začátku 50. let
  se režim dostal
 • 00:25:56 do určité systémové krize,
  ekonomické krize,
 • 00:25:59 a bylo potřeba najít viníka,
  proč k tomu vůbec došlo.
 • 00:26:03 Viník mimo komunistickou stranu
 • 00:26:06 byl odhalen a zlikvidován
  už v předchozím období.
 • 00:26:10 Razila se v duchu
  určitých tehdejších tezí
 • 00:26:13 také teze zostřujícího se
  třídního boje,
 • 00:26:17 který proniká i do aparátu
  komunistické strany,
 • 00:26:21 a nyní nastala fáze,
  a to není fáze až začátku 50. let,
 • 00:26:24 určitý předvoj toho byl roku 1949
  Rajkův proces v Maďarsku,
 • 00:26:31 kde se objevuje už řada přesahů
  do Československa,
 • 00:26:36 nyní se to zintenzivní, hledá se
  viník uvnitř komunistické strany,
 • 00:26:40 také to nejdřív není Schling,
 • 00:26:43 je to krajský tajemník KSČ
  v Karlových Varech,
 • 00:26:47 posléze v Olomouci,
  nakonec se hledá uvnitř systému,
 • 00:26:51 dojde k zatčení řady aparátčíků
  v čele se Schlingem,
 • 00:26:56 ale ještě ani to není ten konec.
 • 00:27:01 V tomto období vstupují do hry
 • 00:27:03 stále ještě aktivní
  sovětští poradci,
 • 00:27:07 jsou v podstatě asi na vrcholu
  své "tvůrčí" expanze tady,
 • 00:27:12 a zdá se, že pokyn Moskvy,
 • 00:27:16 respektive na přímý pokyn Moskvy
  je hlavní cíl směrován
 • 00:27:22 do nejvyšších pater
  tehdejší mocenské sféry,
 • 00:27:26 a prst ukáže na Slánského.
 • 00:27:31 Následuje řada zatýkání lidí
  podobného typu,
 • 00:27:35 nejen spojených se Slánským,
 • 00:27:38 ale lidí, kteří měli třeba minulost
  v interbrigádách,
 • 00:27:41 byli židovského původu,
 • 00:27:44 měli přesahy z druhé světové
  války na Západ,
 • 00:27:47 ale nevyhnulo se to ani lidem
  z východního exilu.
 • 00:27:51 A dojde k tomu, že systém
  začíná pohlcovat ty,
 • 00:27:54 kteří se podíleli na konstrukci
  toho modelu.
 • 00:27:57 -Na vytváření těch procesů.
  -Revoluce požírá některé své děti.
 • 00:28:01 Byl tam nějaký důvod výběru.
 • 00:28:05 Když jsem dělal
  analogické studie,
 • 00:28:10 rozbory ze Sovětského svazu,
  tam je to evidentní.
 • 00:28:19 Procesy se straníky jsou
  se Stalinovými konkurenty,
 • 00:28:22 z těch jsou to
  tři velké monstrprocesy,
 • 00:28:25 a také s vojáky,
  to jsou stranické procesy.
 • 00:28:28 Přemýšlel jsem,
  jakým způsobem je vybírali,
 • 00:28:31 a došel jsem k názoru,
  že je vybrali z toho důvodu,
 • 00:28:35 že to byli aktéři
  listopadového převratu,
 • 00:28:39 kteří vykládali tento
  listopadový převrat jinak,
 • 00:28:43 než jak tento výklad
  vyžadoval Stalin.
 • 00:28:46 On z listopadového převratu
  udělal masovou říjnovou revoluci,
 • 00:28:52 a to tito jeho kolegové
  nebyli schopni strávit.
 • 00:28:58 A ti, kteří se aktivně podíleli
  na listopadu, přišli o život.
 • 00:29:03 Náhodou to byli jeho
  potencionální konkurenti.
 • 00:29:08 A Slánský podle mě
  naprosto stejné,
 • 00:29:11 aktér února, hlavní organizátor,
  na kterém to stálo,
 • 00:29:16 Gottwald byl úplně mimo,
 • 00:29:20 ten by nezvládl
  takovou aktivitu,
 • 00:29:23 a jeho skupina, všichni skončili
  na popravišti.
 • 00:29:27 Takže pro mě je to
  naprosto jasné i z února.
 • 00:29:30 A u nás to pořád žije,
 • 00:29:33 lidé si myslí, že veřejnost
  komunisty podporovala.
 • 00:29:37 A protože 40 let
  se to říkalo všem a stále,
 • 00:29:41 a je to i v zahraniční literatuře,
  že Češi byli pro komunismus.
 • 00:29:45 Oni tam psali, že je to
  volbami v roce 1946.
 • 00:29:49 Ale to není pravda,
  neodpovídá to skutečnosti.
 • 00:29:53 Ti, kteří mohli říct,
  žádná podpora lidí,
 • 00:29:57 ale práce
  komunistických skupin,
 • 00:30:00 teroristických skupin
  provedla převrat,
 • 00:30:03 protože to, co následovalo,
  byly tři velké akce.
 • 00:30:07 Byl slet, jak tam dopadli
  komunisté? To byla katastrofa.
 • 00:30:11 Byl Hostýn, to byla
  katolická akce,
 • 00:30:15 ale byl pohřeb Beneše,
 • 00:30:17 další pokus téměř o puč
  proti komunistům,
 • 00:30:21 to museli zlikvidovat
  a prosadit tezi,
 • 00:30:25 společnost komunisty
  podporuje.
 • 00:30:29 A tito jim v tom vadili,
  jejich existence,
 • 00:30:32 že nebylo jisté, co nakonec
  z nich vypadne,
 • 00:30:36 jaké mají osobní zkušenosti.
 • 00:30:39 A přesně jako v Sovětském svazu
  museli zemřít.
 • 00:30:42 Rámcově těch důvodů je tam
  samozřejmě víc.
 • 00:30:46 Jistě, ale tohle je pro mě
  základní důvod.
 • 00:30:49 Já bych viděl, že kombinace
  těch důvodů je důležitá,
 • 00:30:52 protože to je poskládaná skupina,
  která splní daleko víc cílů.
 • 00:30:55 Samozřejmě když jsou to
  náměstci ministrů,
 • 00:30:58 ti můžou být obviněni za problémy
  v zahraničním obchodu,
 • 00:31:01 v zahraniční politice,
  jak už tady bylo řečeno,
 • 00:31:04 sečtou jim předchozí politickou
  činnost nejen v únoru,
 • 00:31:07 ale třeba i za druhé světové války,
  Clementis a tak dále,
 • 00:31:11 je tam do toho židovský prvek,
  slovenský prvek a podobně.
 • 00:31:16 Takže já bych viděl, že právě
  tento proces v sobě obsahuje
 • 00:31:19 celou řadu důvodů, které
  nakonec vedly k tomu,
 • 00:31:22 že proběhl takovým způsobem,
  jak proběhl,
 • 00:31:25 a skončil tak drastickými tresty
  a nedůstojným osudem ostatků.
 • 00:31:30 Podváděli předsedu strany
  Klementa Gottwalda,
 • 00:31:33 podváděli při kádrových
  opatřeních,
 • 00:31:37 v hospodářských otázkách
  při sestavování podkladů
 • 00:31:40 pro uzavření mezinárodních smluv.
  Prostě na každém kroku.
 • 00:31:44 U procesu se Slánským,
 • 00:31:47 a další procesy, které následovaly,
  to také dokumentují,
 • 00:31:50 tam najednou začíná obrovské
  množství nejvyšších představitelů.
 • 00:31:56 A teprve postupně se vytvářely
  konstrukce jednotlivých případů.
 • 00:32:00 Do Slánského procesu spadli ti,
  kteří měli určitou hlavní roli,
 • 00:32:05 ať už byli náměstky ministrů
  nebo ministři
 • 00:32:08 nebo odpovědni
  za určitou sféru politiky.
 • 00:32:11 Další věc ovšem je,
 • 00:32:14 že Státní bezpečnost
  se v tomto období stává
 • 00:32:18 poměrně významnou
  mocensko-politickou složkou.
 • 00:32:21 Oni totiž koncentrují informace
  nejen na ty zatčené politiky,
 • 00:32:25 ale i na politiky, kteří v podstatě
  zůstanou venku.
 • 00:32:29 Jsou shromažďovány informace
  na tehdejšího ministra Kopřivu,
 • 00:32:32 jsou shromažďovány informace
 • 00:32:35 na některé další nejvyšší
  představitele státu,
 • 00:32:39 a týkalo se to třeba
  i Klementa Gottwalda,
 • 00:32:42 který byl šokován,
  když v roce 1952 našel
 • 00:32:45 ve svém bytě
  odposlouchávací zařízení,
 • 00:32:48 takže šlo o systém, který měl
  dosazovat případně další oběti,
 • 00:32:53 pokud by to bylo nutné.
 • 00:32:55 Po roce 1956 a zejména
  po uvolňujících se 60. letech
 • 00:33:00 přišla vlna pokusu
  o nápravy chyb minulosti,
 • 00:33:05 jak se tomu říkalo, ono se to
  nazývalo velmi eufemisticky,
 • 00:33:09 nikdy se neříkalo,
  že to byly zločiny,
 • 00:33:13 tedy myslím
  za minulého režimu.
 • 00:33:16 Byla Kolderova komise,
  Pillerova komise,
 • 00:33:19 Barnabická komise.
  Jak se rehabilitovali tito lidé?
 • 00:33:23 Nespočítal jste je přesně.
 • 00:33:27 -Těch komisí bylo pět.
  -Já si pamatuju tyhle tři.
 • 00:33:30 Začala Barákova komise,
  pak byla Kolderova,
 • 00:33:33 Barnabická, Pillerova a Kempného,
  která ukončila celý proces.
 • 00:33:39 Rehabilitace se týkaly
  pouze komunistů,
 • 00:33:42 kterých jen pro zajímavost
  takto popravených
 • 00:33:46 nebylo zase příliš mnoho,
  i když jich bylo dostatek na to...
 • 00:33:50 Ono to bylo v chumlu.
 • 00:33:53 ...dostatek na to, abychom jich
  v Československu popravili víc
 • 00:33:57 než ve všech ostatních lidových
  demokraciích dohromady.
 • 00:34:01 Bylo jich 273 nebo 283,
 • 00:34:06 komunistů, kteří měli být
  rehabilitováni,
 • 00:34:09 a všechny ty komise
  se kolem nich točily.
 • 00:34:13 V roce 1968, a to je třeba
  připomenout,
 • 00:34:16 rehabilitační zákon, který navázal
  na činnost těch komisí...
 • 00:34:21 Píka byl rehabilitován.
 • 00:34:25 Těch rehabilitací proběhlo
  poměrně hodně,
 • 00:34:28 a co je zajímavé, ony probíhaly
  reálně potom v roce 1969,
 • 00:34:34 ale někdy došlo
  k takovému procesu,
 • 00:34:37 že některá rozhodnutí, která byla
  na tu dobu poměrně odvážná,
 • 00:34:41 byla pak zase derehabilitována,
  zrušena v 70. letech,
 • 00:34:45 a pak celý ten proces
  mohl proběhnout
 • 00:34:48 až na základě zákona o soudních
  rehabilitacích po roce 1989.
 • 00:34:53 Ale je třeba rok 1968
  připomenout.
 • 00:34:56 Dvě čísla, rok 1968,
 • 00:34:58 to byl první zákon
  o soudní rehabilitaci,
 • 00:35:04 vstoupil v platnost až na podzim,
  to už bylo po vpádu vojsk,
 • 00:35:08 samozřejmě za Husáka
  už byl labilní.
 • 00:35:13 Přihlásilo se k rehabilitaci,
  jestli se nemýlím,
 • 00:35:16 asi 23 500 lidí, to se zdaleka
  nestihlo prověřit.
 • 00:35:23 A z K 231 se pak udělala
  zločinecká organizace,
 • 00:35:26 což byli lidé, kteří se dovolávali
  zákona na ochranu republiky.
 • 00:35:30 Ve skutečnosti pak když přišly
  rehabilitační zákony 90. let,
 • 00:35:34 tak to bylo 260 000 lidí,
 • 00:35:37 takže v tomto rozdílu je vidět,
 • 00:35:40 jak lidi se ještě báli,
  což je logické,
 • 00:35:44 v roce 1968 po vstupu vojsk
  vstoupit na dráhu rehabilitace.
 • 00:35:48 Ještě bych chtěl upozornit
  na jednu věc.
 • 00:35:51 Třeba u Barákovy komise
  je to poměrně zřetelné.
 • 00:35:55 Tam se na rehabilitacích souzených
  komunistů podílejí lidé,
 • 00:35:58 kteří původně vytvářeli
  ten systém,
 • 00:36:01 kteří se podíleli
  na jejich odsouzení.
 • 00:36:05 Barák byl ministrem vnitra
  v roce 1953.
 • 00:36:08 Za ministerstvo vnitra
  je do Barákovy komise dosazen
 • 00:36:10 Karel Košťál, jeden z hlavních
  vyšetřovatelů Slánského případu.
 • 00:36:14 I když je potom odvolán,
  tak on sám si myslel,
 • 00:36:17 že se to nedělo
  na základě jeho podílu,
 • 00:36:20 ale na základě jeho určitých
  takzvaných zdravotních problémů.
 • 00:36:24 Současně tady jsou další limity.
 • 00:36:28 Těžko můžete označit viníky
  těch nezákonností v momentě,
 • 00:36:32 kdy prezidentem je jeden z lidí,
 • 00:36:35 kteří se na tom také
  aktivně podíleli,
 • 00:36:38 ať už se jmenuje Antonín Zápotocký
  nebo Antonín Novotný.
 • 00:36:42 A je tam celá škála
  dalších politiků,
 • 00:36:45 kteří samozřejmě nemají
  svůj původ od poloviny 50. let,
 • 00:36:48 ale hluboce předtím a jsou
  do toho systému také zapojeni.
 • 00:36:51 Vy jste narazil na jednu věc,
 • 00:36:54 a to je poslední otázka,
  kterou bych chtěl položit.
 • 00:36:57 Byl někdo potrestán pořádně?
 • 00:37:00 Nebo kolik lidí kromě
  jedné staré paní...
 • 00:37:03 -Myslíte v období...
  -Teď za nás.
 • 00:37:05 Jak jsme se vyrovnali s lidmi,
  kteří mučili, jak tady padlo,
 • 00:37:09 kteří odsuzovali, jak tady padlo,
  a kteří deptali, jak tady padlo?
 • 00:37:12 Na to je jednoduchá odpověď:
  Nedostatečně.
 • 00:37:16 Nedostatečně.
 • 00:37:19 -A je to jeden černý šrám
  nové společnosti.-Aspoň morálně.
 • 00:37:23 Vyplývá to ze způsobu
  likvidace komunismu
 • 00:37:27 a přechodu k nové
  demokratické společnosti.
 • 00:37:32 V zásadě vytváření nové
  demokratické společnosti,
 • 00:37:36 řekl bych podle polského vzoru,
 • 00:37:39 protože to jsme zase opisovali
  od Poláků,
 • 00:37:42 jakým způsobem se rozejít
  s komunismem,
 • 00:37:46 byla vložena zásada
  nebo příslib,
 • 00:37:49 že zločiny
  komunistického období
 • 00:37:51 nebudou nějak zvláštním
  způsobem trestány.
 • 00:37:55 Víte, já ani nemyslím, že by
  se měl trestat někdo za něco...
 • 00:37:58 Vždyť ty zákony byly příšerné,
  tak dobře,
 • 00:38:02 ale ten zákon
  byl tehdy překračován,
 • 00:38:05 což vy jako právní znalec
  byste mi měl potvrdit.
 • 00:38:08 -Nebo říkám nepravdu?
  -Ne, samozřejmě to je pravda.
 • 00:38:12 Ona je to poměrně složitá
  záležitost, jakou cestu zvolit.
 • 00:38:17 Největší problém
  asi také je v tom odstupu,
 • 00:38:21 že samozřejmě řešit něco
  po roce 1989,
 • 00:38:24 ten největší problém byl nejen
  v politických mantinelech,
 • 00:38:29 které tady byly naznačeny,
  s tím samozřejmě souhlasím,
 • 00:38:33 ale je to také ten problém,
  že ti lidé měli už nějaký věk,
 • 00:38:36 je tady nějaký odstup,
  a jakou cestu právní zvolit.
 • 00:38:40 Promlčecí lhůty...
 • 00:38:44 Ty procesy by pak samozřejmě
  měly být založeny
 • 00:38:49 na možnosti hájit se a využít
  možností, které právo dávalo.
 • 00:38:57 Což se častokrát stalo
  a pak je to kritizováno,
 • 00:39:01 že je to jakýsi mantinel tomu,
 • 00:39:04 zase se s tím vyrovnat
  v soudní rovině,
 • 00:39:07 čili já myslím,
  že je to trošku složitější,
 • 00:39:11 než se na první pohled zdá.
 • 00:39:13 Pánové, já vám děkuji,
  že jste přišli do této besedy,
 • 00:39:17 vám divákům děkuji,
  že jste se na nás dívali,
 • 00:39:20 a loučím se s vámi z prostředí,
 • 00:39:23 které připomíná dobu,
  která nebyla právě příjemná.
 • 00:39:56 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2011

Související