iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 11. 2010
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

91 hlasů
23644
zhlédnutí

Historie.cs

Skaut, postrach totalit

Historie skautingu u nás byla úzce spojena s dějinami českých zemí. Skautské hnutí vychovávalo mladé lidi nejen k lásce k přírodě, ale učilo je i čestnosti, poctivosti a pracovitosti. Tyto vlastnosti se projevily u skautů i během obou totalit.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:16 Jak je vidět, Orlovy stále žijí
  skautským duchem.
 • 00:00:20 Momentálně tady probíhá
  vůdcovský kurz
 • 00:00:23 a instruktorská lesní škola
  Gemini.
 • 00:00:27 Odkdy žijí tyhle Orlovy?
 • 00:00:30 Orlovy se nazývají
  kolébkou českého skautingu,
 • 00:00:33 proto taky existuje turistická
  známka, na které je napsáno:
 • 00:00:37 Orlovská myslivna,
  kolébka českého skautingu.
 • 00:00:40 A to z toho důvodu, že se tady
  poblíž orlovské myslivny konal
 • 00:00:44 vůbec první Svojsíkův tábor.
 • 00:00:47 A proč se konal tady
  první Svojsíkův tábor?
 • 00:00:50 Protože ani tenkrát
  to nebylo tak jednoduché,
 • 00:00:53 aby se parta dětí
  s nějakým dospělým vedoucím
 • 00:00:57 někam vypravila
  a tam se někde utábořili.
 • 00:01:00 A protože několik let předtím
 • 00:01:02 se A. B. Svojsík oženil
  s Julinkou Stránskou,
 • 00:01:05 tak se to konalo tady,
 • 00:01:09 protože Julinka Stránská
  byla dcera
 • 00:01:12 rytíře Josefa Stránského
  ze Stránky,
 • 00:01:16 ten byl lesní na panství
  u nějakého hraběte,
 • 00:01:19 který spravoval
  celé lipnické panství tady,
 • 00:01:23 měl na starosti celou
  tuhle oblast těchto lesů.
 • 00:01:26 Takže o prázdninách,
 • 00:01:29 protože Svojsík byl profesor
  tělocviku na žižkovské reálce,
 • 00:01:33 tak sem jezdíval jako na letní byt
  k tchánovi a ke tchyni.
 • 00:01:37 A když Svojsík
  potřeboval někde,
 • 00:01:41 když rozjížděl
  tu skautskou káru,
 • 00:01:44 tak potřeboval
  někde se utábořit,
 • 00:01:47 když si tedy
  vymyslel ten první tábor,
 • 00:01:50 tak tady to měl jednoduché.
  Tchána se jenom zeptal,
 • 00:01:54 ten řekl jo, jo, můžete si to
  tamhle postavit, a bylo to dobrý.
 • 00:01:57 Takže z toho důvodu
  se konal tady ten první tábor.
 • 00:02:00 Svojsík měl
  tu obrovskou výhodu,
 • 00:02:03 že když už ho z kluků
  bolela hlava,
 • 00:02:06 tak se sebral, došel si sem,
  tchyně mu uvařil kafíčko,
 • 00:02:09 on se za půl hodiny
  zase trochu vzpamatoval
 • 00:02:12 a mohl se vrátit zpátky
  k těm svým syčákům.
 • 00:02:15 Děkuju. Takže tady začal
  český skauting.
 • 00:02:19 Historie.cs, dobrý den
  nebo po skautsku nazdar!
 • 00:02:24 Les v noci
  svoji moudrost dá ti,
 • 00:02:28 ve dne se k činům pozvedni.
 • 00:02:35 Když ale k ránu tma se kalí,
 • 00:02:39 když nad vodou se páry válí,
 • 00:02:46 je lépe v stanu pevně spáti,
 • 00:02:50 než jasný den se rozední.
 • 00:02:56 -Jiří Navrátil, dobrý den.
  -Nazdar.
 • 00:02:59 -Václav Windy Nosek.
  -Dobrý den.-Nazdar.
 • 00:03:02 -A Marek Waic.
  -Dobrý den.
 • 00:03:05 Co to byla skautská pošta?
 • 00:03:07 Skautská pošta
  je záležitost roku 1918,
 • 00:03:11 přesně při vzniku republiky.
 • 00:03:13 Tehdy měli skauti už za sebou
  téměř 7 let činnosti,
 • 00:03:18 takže byli připraveni na to,
  aby mohli pomáhat
 • 00:03:21 nově vznikající
  Československé republice.
 • 00:03:24 Skauti tenkrát se na výzvu
  A. B. Svojsíka shromáždili
 • 00:03:29 ve Staré rychtě, to je kousek
  pod Václavským náměstím,
 • 00:03:35 a tam se jich sešlo asi 200,
 • 00:03:38 kolik jich v Praze
  vlastně v té době bylo,
 • 00:03:42 toho 29. října 1918,
 • 00:03:45 a nabídli svoje služby
  Národnímu výboru,
 • 00:03:48 jak se to tenkrát jmenovalo.
 • 00:03:52 A skauti dělali tenkrát
  takové služby,
 • 00:03:55 že třeba hlídali na nádražích,
 • 00:03:58 a jednou součástí té skautské
  služby byla kurýrní služba,
 • 00:04:01 protože tenkrát byla pošta
  přece jen ve službách
 • 00:04:05 nebo pod rakousko-
  -uherskými úředníky,
 • 00:04:08 kterým nebylo možno
  úplně stoprocentně důvěřovat,
 • 00:04:13 tak proto skauti dostali vždycky
  nějaký důležitý dopis,
 • 00:04:17 který měli někam doručit,
  měli zadarmo tramvaj,
 • 00:04:21 mohli jezdit třeba na motorce,
  když ji někdo měl, a podobně.
 • 00:04:25 -Byli v krojích, aby je poznali?
  -Měli na sobě kroj.
 • 00:04:28 A měli legitimaci, která je
  opravňovala všude ke vstupu,
 • 00:04:31 a ti potom jako kurýři
  na několik těch míst
 • 00:04:35 donášeli mezi členy
  nově vznikající vlády
 • 00:04:39 nebo na vznikající ministerstva,
 • 00:04:43 donášeli důležitou poštu,
  telegramy a tak dále.
 • 00:04:46 Čili tahle pošta fungovala
  asi 6 týdnů, než byla zrušena,
 • 00:04:51 když začala fungovat
  normální česká pošta.
 • 00:04:55 K tomu je zajímavé to,
  že byly vydány dvě známky,
 • 00:04:58 jedna modrá desetihaléřová,
  druhá červená dvacetihaléřová,
 • 00:05:02 a tyto známky
  se lepily na zásilky,
 • 00:05:06 ať to byly telegramy, dopisy
 • 00:05:08 nebo noviny třeba,
  které se doručovaly,
 • 00:05:12 a to jsou vlastně úplně první
  československé známky,
 • 00:05:16 protože ty známé
  Muchovy Hradčany
 • 00:05:19 vyšly prakticky
  až dva měsíce poté,
 • 00:05:22 co byly používány
  tyhle skautské známky.
 • 00:05:41 Poprvé šel Svojsík
  se svými studenty na vycházku
 • 00:05:45 již na podzim 1911.
 • 00:05:50 A první tábor byl tady,
  na Orlové, v roce 1912.
 • 00:06:00 A to už byl
  opravdovský tábor.
 • 00:06:04 Zajímavé je a pro dnešek
  skoro nepředstavitelné,
 • 00:06:08 že těch skautů,
  bylo jich třináct,
 • 00:06:11 sem došlo z Prahy pěšky.
 • 00:06:14 Mluvíme o Svojsíkově
  skautingu.
 • 00:06:17 Co se týče
  českého woodcraftu,
 • 00:06:21 ten vznikl ve stejné době,
  a dokonce se traduje,
 • 00:06:24 že Miloš Seifert jako zakladatel
  českého woodcraftu
 • 00:06:27 nejdřív přítel
  Antonína Benjamina Svojsíka,
 • 00:06:31 potom řekněme
  jeho konkurent, odpůrce,
 • 00:06:34 tak také v roce 1912,
  on byl také středoškolský učitel,
 • 00:06:38 tábořil také se svými hochy,
  tentokrát na Šumavě, na Vydře,
 • 00:06:43 takže řekněme český woodcraft
  i skauting Svojsíkova typu
 • 00:06:49 vznikly pravděpodobně
  ve stejnou dobu.
 • 00:06:53 Ten skauting český je svého druhu
  ojedinělý i světově,
 • 00:07:00 protože A. B. Svojsík čerpal
  z obou dvou těch pramenů,
 • 00:07:05 jak ze scouting for boys
  od Baden-Powella,
 • 00:07:12 tak, a tím je
  ten náš skauting typický,
 • 00:07:16 z indiánských tradic a z knih,
  například Dva divoši,
 • 00:07:21 tak to tam všechno najdeme.
 • 00:07:25 A základní knihu
  Základy junáctví
 • 00:07:29 Svojsík psal se svým švagrem,
 • 00:07:34 který uměl báječně anglicky,
 • 00:07:38 a psal je tady
  o prázdninách roku 1911.
 • 00:07:42 Svojsík, který už ve 23 letech
  byl župním náčelníkem Sokola,
 • 00:07:46 což byla poměrně vysoká funkce
  vzhledem k jeho věku,
 • 00:07:50 původně zamýšlel rozvíjet
  skautskou výchovu
 • 00:07:53 v rámci sokolské organizace.
 • 00:07:56 A právě Základy junáctví byly
  připraveny na rok 1912 proto,
 • 00:08:00 že byl 6. všesokolský slet,
 • 00:08:03 a toto dílo mělo přesvědčit vedení
  tehdejší České obce sokolské,
 • 00:08:08 aby přijala skauting za svůj,
 • 00:08:11 ale vedení Sokola po krátkém
  váhání skauting odmítlo s tím,
 • 00:08:15 že není třeba cizích vzorů
  pro sokolskou výchovu,
 • 00:08:19 tudíž Svojsík se musel vydat
  svou vlastní cestou,
 • 00:08:23 a v roce 1914 založil spolek
  Junák, český skaut,
 • 00:08:28 a od tohoto roku se tedy datuje
  právní existence.
 • 00:08:32 Třeba sokolové naráželi.
 • 00:08:35 Skauti měli také
  takové problémy?
 • 00:08:38 No, oni ti skauti
  na to neměli čas,
 • 00:08:41 protože právní existence spolku
  začíná tím,
 • 00:08:45 že se musely předložit stanovy,
  ustavující valná hromada,
 • 00:08:48 a až od tohoto data rakouské úřady
  začaly tento spolek sledovat.
 • 00:08:53 Pak přišla válka.
 • 00:08:55 Vzhledem k tomu,
  že to bylo v roce 1914, tak...
 • 00:08:59 Ale můžeme se domnívat,
  že kdyby válka nepřišla,
 • 00:09:02 i když slovo když
  v historii neplatí,
 • 00:09:05 tak by asi nějaké problémy měli
  podobně jako sokolové.
 • 00:09:08 Windy, chtěl bych se zeptat
  na jednu věc.
 • 00:09:11 Tady padlo slovo skaut,
  skauting, junáctví,
 • 00:09:14 tak jak to bylo,
  skauti, nebo junáci?
 • 00:09:17 V Polsku to byli harcerzi,
  v Maďarsku cserkész.
 • 00:09:21 U nás byla v roce 1912,
 • 00:09:25 když vlastně,
  jak tady bylo řečeno,
 • 00:09:28 vznikl skautský odbor při Svazu
  přátel tělesné výchovy v Praze,
 • 00:09:34 tak se tak nějak podobně
  jmenovala ta organizace,
 • 00:09:37 kde byli poprvé
  organizačně začleněni,
 • 00:09:40 než se roku 1914 ustavil samostatný
  spolek Junák, český skaut,
 • 00:09:44 ale vůbec první česká příručka
  se jmenuje Český skaut,
 • 00:09:49 a tam slovo junák nenajdete,
  protože ještě nebylo vynalezeno.
 • 00:09:53 S názvem Junák
  přišel profesor Bílý.
 • 00:09:57 -To byl...
  -Školní inspektor.
 • 00:10:00 To byl kamarád,
  přítel Svojsíka,
 • 00:10:03 který s ním učil
  na žižkovské reálce,
 • 00:10:06 a oni zoufale hledali
  nějaké synonymum pro to,
 • 00:10:09 aby nemuseli otrocky převzít
  to anglické slovo scout.
 • 00:10:12 A právě profesor Bílý navrhl
  takové slovanské jméno
 • 00:10:16 toho mladého, krásného,
  silného, urostlého člověka,
 • 00:10:20 kterému se říká i v jiných
  slovanských jazycích junák,
 • 00:10:24 tak se řeklo,
  budeme si říkat junáci.
 • 00:10:28 A to okamžitě se ujalo
  a do té doby to jsou junáci.
 • 00:10:34 Situace je taková,
  že Junák je název spolku,
 • 00:10:38 ale ten spolek se jmenuje
  Junák, svaz skautů a skautek,
 • 00:10:42 to znamená, my jsme skauti,
  ale náš svaz se jmenuje Junák.
 • 00:10:46 Ono ostatně když to vezmeme
  genderově, tak říkat "junačky?...
 • 00:10:50 No, to taky jednu dobu bylo,
  to byla strašně "krásné?...
 • 00:10:55 Ale víte, musíme si uvědomit,
  že byl konec monarchie,
 • 00:10:59 neboli ty otázky národnostní
  byly strašně rozjitřené
 • 00:11:03 a situace byla přesně opačná,
  než je dnes.
 • 00:11:07 Vrcholná emancipace.
 • 00:11:10 Dnes když v každé větě nepoužijete
  nejméně dvě anglická slova,
 • 00:11:14 tak vypadáte jako stařec.
 • 00:11:17 -Nevzdělanec.
  -Stařec nevzdělaný.
 • 00:11:21 Tenkrát byla situace
  úplně opačná,
 • 00:11:24 tenkrát se bojovalo
  jak proti německým slovům
 • 00:11:27 nebo českým novotvarům z němčiny,
  tak vůbec proti cizím slovům.
 • 00:11:31 Když si vezmete tu knihu
  Základové junáctví,
 • 00:11:34 tam je pozoruhodný výběr lidí,
  kteří s tím Svojsíkovi pomáhali.
 • 00:11:38 To byli všechno
  vynikající lidé,
 • 00:11:42 například profesor Thomayer,
  významný lékař.
 • 00:11:46 Ten dokonce Svojsíkovi říkal,
 • 00:11:49 o co vám jde u těch skautů,
 • 00:11:52 a Svojsík říká,
  o výchovu charakteru,
 • 00:11:56 a Thomayer říká, no jak myslíte,
  ale u nás s tímhle nepochodíte.
 • 00:12:02 Když mluvíme o první republice,
  tak můžeme mluvit o Svojsíkově
 • 00:12:06 Svazu junáků a skautů
  Republiky československé,
 • 00:12:09 což byl největší
  skautský spolek,
 • 00:12:13 ale můžeme mluvit také
  o celé řadě jiných skautských
 • 00:12:16 nebo woodrafterských
  organizacích,
 • 00:12:20 kterých v Československu
  byly desítky
 • 00:12:23 a které se dělily podle hledisek
  politických, národnostních,
 • 00:12:26 podle náplně činnosti
  a podobně.
 • 00:12:30 A takovou trochu protiváhou
  Svojsíkovu Junáku
 • 00:12:33 byla Federace československého
  skautingu, založená v roce 1920,
 • 00:12:37 která byla takovým
  volným sdružením
 • 00:12:40 a organizací woodcrafterského
  typu, to znamenalo,
 • 00:12:44 že navazovali především
  na Seatona, na americký woodcraft.
 • 00:12:48 -Čili to byli spíš zálesáci.
  -Spíš zálesáci.
 • 00:12:51 Mezi sebou se dělili na politické,
  apolitické, stranické a podobně,
 • 00:12:56 a byly mezi nimi některé
  velice podivuhodné organizace,
 • 00:13:00 jako například ISAW,
 • 00:13:03 Internacionální socialistická
  asociace woodcrafterů,
 • 00:13:07 která mimochodem reformovala
  český pravopis,
 • 00:13:10 takže odstranila příčestí minulé,
  tvrdé y a velká písmena.
 • 00:13:14 Jako kluk jsem o tom
  vždycky snil,
 • 00:13:17 ale potom když to vidíte
  napsané, tak to vypadá hrozně.
 • 00:13:21 A tyto organizace se snažily
  skauting nebo woodcraft spojit
 • 00:13:25 s jakýmsi sociálním
  osvobozením mládeže.
 • 00:13:28 A komunisté se k tomu
  jak stavěli?
 • 00:13:31 Komunisti měli také
  svoje skauty, to je zajímavé,
 • 00:13:34 technický skauting,
  nemluvím o skautské ideji,
 • 00:13:37 toho technického skautingu
  se zmocnil kdekdo.
 • 00:13:41 Skauti první tábořili
  a dnes táboří taky kdekdo.
 • 00:13:44 Byli tady Spartakovi skauti práce,
  to byla komunistická organizace.
 • 00:13:49 Byly původně dvě organizace,
  Spartakovi skauti a Skauti práce,
 • 00:13:55 a ti se sloučili asi po roce
  nebo po dvou letech
 • 00:13:58 a vznikli
  Spartakovi skauti práce.
 • 00:14:02 -Nejmenovali se Švehlovi skauti?
  -Ti byli úplně na konec.
 • 00:14:05 Ti byli až v roce 1938,
  to byli zase skauti venkova.
 • 00:14:08 Ve Svazu junáků, skautů a skautek
  Republiky československé,
 • 00:14:12 kdy my dnes říkáme 30. létům,
  že to byl zlatý věk skautingu,
 • 00:14:15 tak jich bylo asi tak stejně
  jako dnes, kolem 40 000.
 • 00:14:19 -Já teď nevím přesná čísla.
  -Končilo se na 50 000.
 • 00:14:22 Ale bylo jich dejme tomu
  v letech 1937 a 1938,
 • 00:14:26 než došlo k těm
  kritickým událostem,
 • 00:14:29 než jsme ztratili pohraničí,
  tak jich bylo kolem 40 000.
 • 00:14:32 Ale v té době, kdy vlastně
  končil tenhle svaz
 • 00:14:36 a vznikla organizace Junák,
  ale to už bylo za protektorátu,
 • 00:14:39 tak druhou nejsilnější organizací
  byli Junáci volnosti,
 • 00:14:43 to byli skauti nebo junáci strany
  národní, národních socialistů,
 • 00:14:48 to byli vlastně
  už političtí skauti,
 • 00:14:51 ale ti byli nejvíc rozvinutí
  z těch ostatních organizací,
 • 00:14:55 kterých jsem napočítal asi 80,
 • 00:14:58 organizací, které zde existovaly
  v průběhu první republiky.
 • 00:15:02 To jsou názvy, ony se pak
  některé přejmenovávaly,
 • 00:15:05 ale byla to pořád jedna organizace,
  ale bylo jich strašně moc.
 • 00:15:09 Důležité je říct, že skauti
  jsou organizace mezinárodní.
 • 00:15:13 A že tedy Češi vynikají v tom,
 • 00:15:16 že když tři se vylodí jako
  ztroskotanci na pustém ostrově,
 • 00:15:20 tak vzápětí založí pět spolků.
 • 00:15:24 Takže to se tady dělo,
  za první republiky.
 • 00:15:28 Ono se to svým způsobem
  děje i dnes,
 • 00:15:32 máme demokratický stát.
 • 00:15:35 K tomu, abyste založili
  organizaci nebo tedy spolek,
 • 00:15:39 stačí tři lidi,
  jeden dospělý nestačí,
 • 00:15:43 takže pochopitelně ono se to
  zase rodí a zase to mizí.
 • 00:15:47 Tady jde o to,
  že Junák je členem,
 • 00:15:52 a tam jsou mnohem přísnější
  přijímací podmínky,
 • 00:15:57 než k tomu získat
  v Československu stanovy,
 • 00:16:03 a to je Světová organizace
  skautského hnutí,
 • 00:16:09 a potom ještě taky speciálně
  dívčí organizace, WAGGGS,
 • 00:16:19 která je speciálně dívčí,
  což má svůj význam.
 • 00:16:26 Dokonce v islámských zemích
  některých by taková organizace,
 • 00:16:30 kde by na jakékoli úrovni
  byli kluci a holky dohromady,
 • 00:16:35 tak to by tam neprošlo.
 • 00:16:54 Vlastně i ve Světové organizaci
  jsou jednotlivé regiony,
 • 00:16:59 tak na tuhle otázku koedukace
  se jinak dívá Evropa,
 • 00:17:04 evropský region skautský,
  a jinak třeba svět.
 • 00:17:09 A oni skauti nikdy nejezdili
  kluci s holkami?
 • 00:17:12 -Nebo skautky se skauty?
  -Ne, ale záleží na tom kdy.
 • 00:17:16 -Myslím za první republiky.
  -Za první republiky ne.
 • 00:17:21 Ne, i když je to trošku
  pošetilé, jestliže...,
 • 00:17:25 a tam k tomu
  skauting vlastně směřuje,
 • 00:17:29 už v pojetí Badena-Powella,
  jestli vychováváme džentlmeny,
 • 00:17:34 tak proč bychom se bránili
  koedukaci?
 • 00:17:42 Baden-Powell je zakladatel,
  britský důstojník a džentlmen.
 • 00:17:48 Za první republiky
  to vůbec nebylo možné,
 • 00:17:52 za války už jsme v ilegálních
  skautských oddílech
 • 00:17:58 na to tak přísně nedbali
  a dnes je koedukace povolena,
 • 00:18:02 i když některé oddíly...
 • 00:18:05 žijeme v demokratickém státě,
  ať si to udělají, jak chtějí.
 • 00:18:08 První pokusy o koedukaci
  byly už kolem roku 1918,
 • 00:18:12 ale vždycky to naráželo
  na dost velký odpor,
 • 00:18:15 a pak dokonce za první republiky
  existovaly takové předpisy,
 • 00:18:19 jako že dívčí tábor
  nesmí být blíž,
 • 00:18:22 teď nevím, jestli než 3 nebo 5 km
  od chlapeckého tábora.
 • 00:18:25 -Jo, jo, na to si vzpomínám!
  -Taková nařízení tenkrát byla.
 • 00:18:29 S tím ostatně měli problémy
  i neorganizovaní trampové.
 • 00:18:32 Dnes je ta situace naprosto jiná,
  dnes ta koedukace probíhá.
 • 00:18:38 Máme sice Smečku vlčat
 • 00:18:41 a Roj světlušek,
  to ještě jaksi funguje,
 • 00:18:44 ale řada středisek
  už dnes praktikuje tábory,
 • 00:18:48 kde jsou jak kluci, tak holky.
 • 00:18:51 Někde dělají třeba dvoutábory
  jako u nás,
 • 00:18:54 jako středisko, kde já působím,
  staví dva tábory těsně vedle sebe,
 • 00:18:59 ale je jedno hospodaření,
  ale prakticky je to spojené
 • 00:19:03 a část toho programu je
  spojena pro kluky i pro holky.
 • 00:19:10 Ale ono to vyhovuje
  jak děvčatům, tak klukům,
 • 00:19:13 protože kluci někdy potřebují
  přece jen trošku jiný program.
 • 00:19:18 Ale je to na vůli toho střediska
  a na vůli vedoucích,
 • 00:19:22 jak si to dnes udělají.
 • 00:19:26 Abychom přešli od organizační
  a řekl bych pohlavní struktury...
 • 00:19:31 Tak u nás ve Dvojce
  musím říct,
 • 00:19:34 že zachováváme
  čistě chlapecký oddíl,
 • 00:19:37 protože jsme toho názoru,
 • 00:19:41 že čas od času si kluci
  od děvčat musí odpočinout.
 • 00:19:44 Dobře, takže přejděme
  k historii.
 • 00:19:48 Jak se skauti porovnali
  třeba s druhou republikou?
 • 00:19:53 No tak v druhé republice došlo
  k tomu naprostému sjednocení,
 • 00:19:57 splynutí všech skautských
  organizací, které tady byly.
 • 00:20:00 Čtyři.
 • 00:20:03 Bez ohledu na to,
  jestli byly politické.
 • 00:20:06 Upozorňuji, že my jako členové
  Světové organizace
 • 00:20:10 musíme být z hlediska stranicko-
  -politického naprosto neutrální.
 • 00:20:14 Apolitičtí.
 • 00:20:17 Ovšem není možné říkat,
  že jsme úplně apolitičtí,
 • 00:20:20 protože jsme vždycky,
  už ve slibu to bylo,
 • 00:20:23 milovat vlast svou,
  Republiku československou,
 • 00:20:26 je zajímavé,
  jak to lidi brali vážně,
 • 00:20:29 tak to je vlastně
  politický požadavek,
 • 00:20:33 a obrana demokracie je taky
  politický požadavek. To trvá.
 • 00:20:37 Skauti samozřejmě museli
  také manévrovat,
 • 00:20:40 protože organizace, 40 000 lidí,
  chtělo pokračovat dál,
 • 00:20:44 i když se změnilo pozadí,
  politické nebo státní pozadí,
 • 00:20:51 takže vlastně došlo ke sloučení,
  jak tady Jiří říkal,
 • 00:20:54 čtyř základních organizací.
 • 00:20:57 A co ty židovské organizace?
 • 00:21:00 Židovské organizace
  se rozplynuly, víceméně zmizely,
 • 00:21:03 nebo se aspoň netvářily
  jako židovské organizace.
 • 00:21:07 Těch židovských organizací
  tady bylo také několik,
 • 00:21:10 ale to by byla
  zase další kapitola.
 • 00:21:13 A německé v Praze?
 • 00:21:17 Byly i německé a dokonce
  německé židovské organizace.
 • 00:21:20 Byly tady německé spolky
  skautské, Neue Pfadpfinder,
 • 00:21:24 které někdy byly jako autonomní
  složka v tom svazu nebo nebyly.
 • 00:21:29 Ale abych se vrátil
  k roku 1939,
 • 00:21:32 v lednu vznikla organizace Junák,
  ústředí skautské výchovy,
 • 00:21:37 kde se sloučily Svojsíkův
 • 00:21:40 Svaz junáků, skautů
  Republiky československé,
 • 00:21:44 pak se tam sloučili
  Junáci volnosti, katoličtí skauti,
 • 00:21:48 a Švehlovi junáci
  neboli Junáci venkova.
 • 00:21:51 A ti se snažili,
  to už Svojsík nežil,
 • 00:21:55 a náčelníkem byla další významná
  osobnost našeho skautingu,
 • 00:21:59 a to byl doktor Rudolf Plajner,
  který se stal náčelníkem.
 • 00:22:04 Tam sice došlo k přejmenování
  některých funkcí a podobně,
 • 00:22:08 byly takové ústupky,
  nesměl se nosit kroj,
 • 00:22:12 nesměly se nosit klobouky,
 • 00:22:15 přezky, tam bylo RČS,
  tak to se muselo rozklepat.
 • 00:22:20 Jak to někde nějaký policajt
  uviděl,
 • 00:22:24 tak jim sebral buď celý pásek
  nebo celou přezku,
 • 00:22:27 nesměly se nosit
  skautské klobouky,
 • 00:22:31 byly zavedeny lodičky,
  pak se nesměly nosit ani lodičky,
 • 00:22:35 a pak přišel o prázdninách
  v roce 1940 takový černý den,
 • 00:22:39 kdy sice začaly některé tábory,
  ale byly gestapem rozpuštěny.
 • 00:22:44 Přišlo nařízení,
  že všechny tábory musí skončit,
 • 00:22:50 a kolikrát měly děti i problém
  sebrat pár svršků a mazat domů
 • 00:22:54 a nechat tam stany a tak.
 • 00:22:58 A krátce nato rozpuštění
  těchto táborů,
 • 00:23:02 vlastně kupodivu
  28. října 1940,
 • 00:23:06 vyšel od K. H. Franka befel,
  že Junák končí.
 • 00:23:12 No jo, ale traduje se,
  že Junák neskončil,
 • 00:23:16 aspoň ne tedy
  ilegálně neskončil,
 • 00:23:20 a že byl významnou složkou
  československého odboje,
 • 00:23:24 ba se tvrdí, že řada organizací,
  které byly na bázi Junáka,
 • 00:23:28 že nikdy nerozklíčovali
  vzhledem k té schopnosti
 • 00:23:33 řekl bych skautské,
  tedy zvědovské.
 • 00:23:37 Jedna taková typická
  protistátní organizace,
 • 00:23:41 do níž se nacistům nikdy
  nepodařilo nijak proniknout,
 • 00:23:45 byla Zpravodajská brigáda,
 • 00:23:48 což byla skupinka,
  kterou založilo původně
 • 00:23:53 8 skautů z vodní pětky pražské,
 • 00:23:57 a končili na stavu
  700 až 800 lidí,
 • 00:24:02 měli rozsáhlou
  výzvědnou činnost,
 • 00:24:08 měli vysílačky, kterými výsledky
  jejich zkoumání šly do Londýna,
 • 00:24:12 měli vojenský výcvik ilegální,
 • 00:24:16 který vedli důstojníci
  českoslovenští.
 • 00:24:21 -A jak to byli staří kluci?
  -Sedmnáct, osmnáct a více.
 • 00:24:27 Byli rozděleni na čety a roty
 • 00:24:31 a potom nakonec bojově
  vystoupili v pražském povstání.
 • 00:24:34 Jejich velitelem byl
  Veleslav Wahl,
 • 00:24:39 na kterého nacisti nikdy nepřišli,
  a popravili ho teprve komunisti.
 • 00:24:45 Pane Waici,
  jak si to vysvětlujete,
 • 00:24:48 že skauti byli takhle úspěšní
  v odboji?
 • 00:24:51 Byl bych trošku skeptický,
  že skutečně 700 lidí,
 • 00:24:54 kteří jsou pravidelně na příjmu
  s Londýnem, přežije celou válku,
 • 00:24:58 když jiné odbojové organizace,
 • 00:25:01 složené v podstatě z profesionálů
  a zpravodajských důstojníků,
 • 00:25:05 nepřežily v řádu
  několika měsíců,
 • 00:25:08 takže bychom se na tu vlastní
  činnost museli podívat blížeji.
 • 00:25:13 Samozřejmě teoreticky to možné je,
  ale jsem trošku skeptický.
 • 00:25:17 Žijeme v demokratickém státě,
 • 00:25:20 já vám vaši skepsi neberu,
 • 00:25:24 ale je to samozřejmě prokázané,
 • 00:25:28 já sám jsem byl loni na slavnosti
  na ministerstvu obrany,
 • 00:25:33 kde dodatečně dostali vyznamenání
  právě za špionážní činnost.
 • 00:25:38 Veleslav Wahl vytvořil skupinu
  asi dvaceti hochů.
 • 00:25:45 Jedním z nich byl Roth,
 • 00:25:48 a s tím jsem se znal
  z tanečních.
 • 00:25:52 A ten mě přitáhl,
  jestli bych šel k Wahlovi.
 • 00:25:58 Já jsem chvíli říkal,
  no, já chci dělat tohle,
 • 00:26:03 a když jsme se
  tak říkajíc očuchali,
 • 00:26:08 tak jsem řekl, Slávku,
  já už mám svou skupinu,
 • 00:26:13 jsme tady skauti,
  říkáme si Zbojníci
 • 00:26:18 a jsme ochotni
  s vámi spolupracovat.
 • 00:26:22 Tak jsme začali
  takhle spolupracovat.
 • 00:26:27 Výhodu měl Wahl Veleslav,
 • 00:26:30 protože ten měl lepší spojení
  na Západ.
 • 00:26:34 A taky jsme zase dostali příkaz
  nedělat nějaký tvrdý odboj,
 • 00:26:38 ale potřebujeme zprávy.
 • 00:26:41 Tak jsme dodávali zprávy.
 • 00:26:45 Tato situace vlastně nastala
  až do konce války.
 • 00:26:50 Z těch dvanácti skautů nakonec
 • 00:26:54 a z těch necelých dvaceti
  Wahlových spolupracovníků,
 • 00:26:59 ono jich bylo míň,
 • 00:27:02 v květnu byla vojensky
  organizována
 • 00:27:06 skupina o 700 členech.
 • 00:27:10 Anglická centrála
  pro vojenské zprávy
 • 00:27:15 během války získala
  z těchto oblastí 75 000 zpráv.
 • 00:27:23 Z toho naše skupina dodala
  8 000 až 9 000 zpráv.
 • 00:27:30 Oni na ně nikdy nepřišli,
  protože skauti jsou ukáznění,
 • 00:27:35 nebo aspoň byli ukáznění,
  a dovedli držet jazyk za zuby.
 • 00:27:39 My jsme byli jiná skupina,
 • 00:27:43 my jsme pracovali
  přímo s mládeží,
 • 00:27:47 prostě my jsme si ten skauting,
  když ho nacisti zakázali,
 • 00:27:51 vzít nenechali, nedovolili jsme,
  aby nám ho vzali,
 • 00:27:55 a prostě jsme pokračovali dál.
 • 00:27:59 Já byl tenkrát v pražské dvojce
  u Foglara,
 • 00:28:02 no tak družiny se dál scházely,
  byť v bytech,
 • 00:28:06 ale protože je těžké
  dělat ilegalitu
 • 00:28:10 s dvanácti-, třinácti-,
  čtrnáctiletými kluky,
 • 00:28:13 už proto, že se může
  ve škole podřeknout,
 • 00:28:16 kde jsi včera byl,
  se skauty na výletě,
 • 00:28:19 tak nám obrovsky posloužil
  Klub českých turistů,
 • 00:28:24 s nímž ostatně Svaz skautů
  měl dohodu už před válkou,
 • 00:28:29 a oni nám prostě
  poskytli krytí,
 • 00:28:33 takže téměř v každém odboru Klubu
  českých turistů pracoval dorost.
 • 00:28:41 Ten dorost sice se nemohl
  dělit na oddíly,
 • 00:28:45 dělil se na skupiny,
  my jsme nebyli druhý oddíl,
 • 00:28:49 ale druhá skupina
  Klubu českých turistů,
 • 00:28:53 a v Praze šlo to tak,
 • 00:28:57 že v Praze ke konci války
  bylo v turistických oddílech
 • 00:29:01 víc skautů než před válkou,
  registrovaných skautů.
 • 00:29:06 Já bych to ještě
  přece jen trošičku doplnil,
 • 00:29:09 řekl bych, proč skauti byli
  připraveni na začátku války,
 • 00:29:13 protože už ve druhé polovině
  30. let se vědělo,
 • 00:29:17 že už se stahují mraky,
  že se zhoršuje tahle atmosféra,
 • 00:29:20 takže v Junáku začínala,
  nebo ve Svazu skautů správně,
 • 00:29:24 začínala výchova k brannosti.
 • 00:29:28 My jsme vůbec začali
  s brannou výchovou.
 • 00:29:31 To znamená větší důraz
  byl kladen na to,
 • 00:29:35 aby skauti hráli
  takové hry v terénu,
 • 00:29:38 aby se učili pracovat s mapou
 • 00:29:41 a prostě takovéto vojenské
  a předvojenské věci.
 • 00:29:45 Střílelo se...
 • 00:29:47 K tomu byli vedeni
  dejme tomu už od roku 1934.
 • 00:29:51 Čili branná výchova,
  jak se tomu říká.
 • 00:29:54 Branná výchova byla jednoznačně
  ve skautském programu.
 • 00:29:58 Proto když se potom
  někteří letci
 • 00:30:01 nebo tihle lidi dostali
  do zahraničí, kde pak bojovali,
 • 00:30:04 tak ti, kteří prošli
  skautskou výchovou,
 • 00:30:08 tak měli určitou výhodu,
  že měli určitý náskok.
 • 00:30:13 Jednou se možná ocitnu
  v té světové knize rekordů,
 • 00:30:17 co se týče aspoň celkového počtu
  různých akcí, výprav a táborů.
 • 00:30:21 Už od roku 1925 až dodnes
  bez téměř žádného vynechání,
 • 00:30:26 ať to byly slavné tábory
  na Zelené říčce
 • 00:30:30 nebo ve Sluneční zátoce,
  v Jezerní kotlině
 • 00:30:34 či na Podkarpatské Rusi
  v roce 1938.
 • 00:30:40 Jaroslav Foglar, byl to skaut,
  nebo to nebyl skaut?
 • 00:30:44 Byl především skaut!
 • 00:30:46 Byly Rychlé šípy skauty,
  nebo nebyly?
 • 00:30:49 To už ne, to už byla
  literární fikce.
 • 00:30:53 Já byl u Foglara v oddíle,
  já byl ve dvojce.
 • 00:30:56 Ale proč vytvořil skupinu,
 • 00:30:59 která nebyla skautská,
  ale je nejslavnější,
 • 00:31:03 byť uznávám, že další
  jeho knihy jsou skautské.
 • 00:31:06 Kdyby nebylo skautingu,
  nebylo by Foglara.
 • 00:31:10 No, ono by ho bylo,
 • 00:31:13 protože ten talent spisovatelský
  by se nějak projevil,
 • 00:31:16 ale kromě nějaké básničky,
  dost naivní,
 • 00:31:20 která vyšla
  v Národní politice,
 • 00:31:23 tak jako dětský spisovatel
 • 00:31:27 se poprvé projevil
  ve skautském časopise.
 • 00:31:30 Bodejť by ne,
  vždyť byl skautský vůdce,
 • 00:31:34 dokonce pak byl
  vedoucí střediska,
 • 00:31:37 tak on byl především skaut,
 • 00:31:40 neboli ti lidé,
  co mluví o foglaringu,
 • 00:31:43 foglaring je výčep skautingu
  přes ulici,
 • 00:31:47 protože podívejte se,
  vezměte jenom bobříky.
 • 00:31:50 My máme zkoušku,
  která se jmenuje tři orlí péra.
 • 00:31:54 Ten kluk musí 24 hodin
  hladovět. To jde.
 • 00:31:57 Pak musí 24 hodin mlčet,
  to je horší,
 • 00:32:01 a 24 hodin musí strávit
  o samotě.
 • 00:32:04 Dnes jsou tam ještě
  některé další body.
 • 00:32:08 Tak Foglar vzal zkoušku
  tři orlí péra, zjednodušil ji,
 • 00:32:11 místo 24 hodin to snížil
  na 12 hodin,
 • 00:32:15 a nastojte,
  máme tu tři bobříky,
 • 00:32:18 bobřík mlčení,
  slavný bobřík mlčení,
 • 00:32:22 dnes i v politickém světě
  velice oblíbený.
 • 00:32:25 Stát! Tábor černého delfína
  se končí.
 • 00:32:29 Já děkuji posádkám
  všech člunů
 • 00:32:32 za pomoc při hledání
  našeho pokladu.
 • 00:32:39 Foglar jednoznačně vyšel
  ze skautingu.
 • 00:32:43 -A působil řadu let jako skautský
  vůdce oddílu. -No do smrti.
 • 00:32:48 A ty příhody, které potom
  začal psát do povídek,
 • 00:32:51 tak ty se potom odrazily
  třeba i v Rychlých šípech.
 • 00:32:55 Prostě byly to jiné postavičky,
  nebyli to skauti,
 • 00:32:58 ale ty příhody byly prožité
  kluky z jeho oddílu, z dvojky.
 • 00:33:02 Vše, co se stalo u Rychlých šípů,
  se předtím stalo u nás ve dvojce.
 • 00:33:07 Napsal několik knih,
  které jsou čistě skautské,
 • 00:33:11 jako třeba Boj o první místo,
  ale pak začal psát další knihy.
 • 00:33:14 Když si vezmete třeba slavné
  Hochy od Bobří řeky,
 • 00:33:18 které se sice tváří,
  že by tam mohli být skauti,
 • 00:33:21 ale nejsou, tam slovo skaut
  nenajdete,
 • 00:33:25 ale to si právě Jaroslav Foglar
  uvědomil to,
 • 00:33:28 že ve skautu je 40 000 lidí
  včetně dospělých,
 • 00:33:32 ale dětí v celém národě
  je několik set tisíc.
 • 00:33:35 Ano, on to bral
  jako své poslání.
 • 00:33:38 A on to chtěl nabídnout
  všem dětem.
 • 00:33:42 A když potom začal působit
  v Mladém hlasateli,
 • 00:33:45 který odebíraly
  všechny možné děti,
 • 00:33:48 tak začal vybírat ze skautingu
  některé věci,
 • 00:33:52 jak tady Jiří říkal tři orlí péra,
  tak z toho udělal bobříky,
 • 00:33:55 a já dnes vyšiluji, když slyším
  v televizi, omlouvám se televizi,
 • 00:33:59 když třeba americké děti plní
  bobříky, to je naprostý nesmysl!
 • 00:34:03 Co vás na skautingu fascinovalo?
 • 00:34:07 Čím vás okouzlil?
 • 00:34:11 Mě okouzlil takový obrázek,
 • 00:34:14 který jsem viděl v jednom
  skautském časopise,
 • 00:34:17 který měl nějaký starší chlapec
  taky ve škole,
 • 00:34:20 tam leželo pět nebo šest chlapců
  u táborového ohně, byla tma,
 • 00:34:24 byla to pérovka taková,
 • 00:34:27 a ti chlapci si tam vyprávěli,
  ležérně si tam zpívali,
 • 00:34:30 a mně se to strašně líbilo
  a já jsem měl takovou touhu
 • 00:34:34 u takového táboráku si někdy
  sednout nebo lehnout a zažít to.
 • 00:34:42 Skauting Foglarovi vděčí
  za velice mnoho,
 • 00:34:45 protože celou tu dlouhou dobu,
 • 00:34:49 kdy nás zakázali komunisti,
 • 00:34:52 on udržel povědomí
  o skautingu,
 • 00:34:56 protože nějak se v té chlapecké
  a dívčí populaci spojovalo,
 • 00:35:00 co je Foglar, to je skauting,
 • 00:35:05 a díky tomu my jsme mohli celkem
  úspěšně startovat po listopadu.
 • 00:35:14 Občané měst nabídli
  pomocnou ruku vesnici,
 • 00:35:17 aby zajistili všem na budoucí rok
  dostatek chleba.
 • 00:35:21 Skauti spojili příjemné
  s užitečným.
 • 00:35:24 Budou tábořit venku
  a pomáhat na žních.
 • 00:35:27 Válku máme za sebou,
  rok 1945 až 1948.
 • 00:35:30 Jak fungoval skaut v té době?
 • 00:35:35 Skaut vstoupil
  jako kolektivní člen
 • 00:35:39 do Československého svazu
  mládeže,
 • 00:35:42 což mu zachovalo
  značnou míru autonomie,
 • 00:35:45 a zároveň ho ochránilo
  před sjednocovacími hrátkami
 • 00:35:49 na poli tělesné výchovy
  a sportu.
 • 00:35:52 A tam setrval v této pozici
  až do února 1948.
 • 00:35:56 Říká se, že v té době bylo skautů
  ještě víc než za první republiky.
 • 00:36:01 To bylo, bylo jich hodně.
 • 00:36:04 -Říká se až 250 000.
  -Ve skutečnosti to bylo 180 000.
 • 00:36:07 Ale i tak to bylo hrozně moc.
 • 00:36:12 Prostě prestiž skautingu
  díky právě té válečné činnosti,
 • 00:36:17 která v Klubu turistů končila
  přímo protinacistickými činy,
 • 00:36:22 nejenže jsme si tam hráli
  a lovili bobříky,
 • 00:36:26 takže prestiž skautingu
  byla obrovská.
 • 00:36:33 K nám se hrnuli nováčci
  až nezdravě.
 • 00:36:37 -A pozor, přišel rok 1948.
  -A zase byl šmytec!
 • 00:36:41 A co bylo se skautem?
 • 00:36:44 Ono to ještě skomíralo,
  nastoupil Akční výbor Junáka,
 • 00:36:49 vyhodili Plajnera a Kosovou
  z náčelnických křesel
 • 00:36:53 a nastoupil
  Akční výbor Junáka,
 • 00:36:58 který se snažil ještě
  nějakým způsobem...
 • 00:37:01 To přišli v junáckých krojích
  a řekli, že jsou Akční výbor?
 • 00:37:05 Tady je ta paralela třeba
  k sokolské organizace
 • 00:37:08 nebo k jiným spolkům,
  kde sport musel být očištěn,
 • 00:37:12 to znamená změněn
  v duchu požadavků
 • 00:37:15 komunistické politiky
  a ideologie.
 • 00:37:18 Ty akční výbory
  známe ze Sokola,
 • 00:37:21 známe z fabrik
  a z jiných spolků,
 • 00:37:25 tak to částečně byli samozvanci,
  kteří tam přicházeli zvenku,
 • 00:37:29 částečně to byli lidi
  zevnitř těch organizací,
 • 00:37:33 řekněme levicového, dokonce
  komunistického smýšlení,
 • 00:37:36 nebo lidé, kteří měli
  ke komunistům blíž,
 • 00:37:40 což tedy asi stejně jako
  to nebyli praví sokolové,
 • 00:37:43 tak to asi nebyli praví skauti,
 • 00:37:46 když už byli třeba členy
  nějakých skautských organizací.
 • 00:37:49 Já myslím, že tak jednoduché
  to nebylo.
 • 00:37:52 Z těch skautů jsme se nikdy
  nestarali, a teď to opakujeme,
 • 00:37:55 nestaráme se o politické
  přesvědčení svých členů.
 • 00:37:59 V tom je ta naše apolitičnost.
 • 00:38:02 A také spousta skautských
  vedoucích po roce 1945
 • 00:38:06 vstoupila
  do komunistické strany,
 • 00:38:09 a teď začalo
  ono lámání chleba,
 • 00:38:12 jestli byli víc skauti
  nebo víc komunisti.
 • 00:38:16 A čemu dávali, kterým rozkazům
  dávali přednost.
 • 00:38:20 Ono to navíc...
  Skaut byl poměrně silnou obětí,
 • 00:38:24 tedy myslím fyzicky, v lidech.
 • 00:38:28 -To byste mohl vyprávět vy.
  -To byla jiná historie.
 • 00:38:32 Kolik skautů bylo
  v kriminálech a za co.
 • 00:38:37 Karel Lešanovský ve své knize
  Se štítem nebo na štítě,
 • 00:38:42 má skautů, kteří byli
  politickými vězni, téměř tisíc.
 • 00:38:50 Popraveno jich bylo třináct.
 • 00:38:54 A vedli skauti nějaký aktivní
  protikomunistický odboj?
 • 00:38:58 Samozřejmě se o to snažili,
 • 00:39:01 někdy s menším,
  někdy s větším úspěchem.
 • 00:39:05 -Aby byl skautský konkrétně.
  -Vysloveně jako skauti?
 • 00:39:08 Někteří to dělali vysloveně,
 • 00:39:11 dnes by se dalo říct hodně
  z "mladické nerozvážnosti",
 • 00:39:14 že přivázali bombu na dveře
  nějakého výboru,
 • 00:39:18 sekretariátu
  komunistické strany,
 • 00:39:21 a odpálili ji, čímž ohrozili
  i kolemjdoucí a podobně.
 • 00:39:25 Ale jsou zase jiní,
  kteří to měli promyšlené.
 • 00:39:29 Nicméně přece jenom
  první polovina 50. let
 • 00:39:33 byla pro tyto skupiny
  natolik drastická,
 • 00:39:36 že jich dost pochytali,
 • 00:39:39 dost se na ně provalilo,
  nějaká ta jejich činnost,
 • 00:39:43 a pokud se dokázali uklidit někam,
  třeba pod nějakou...
 • 00:39:47 jako turistický oddíl nebo vodácký
  oddíl, když to byli třeba vodáci,
 • 00:39:52 tak byli najednou TJ,
  jezdili někde řeku,
 • 00:39:56 nenosili lilie a podobně,
  tak se mohli schovat.
 • 00:40:00 On na to ten režim byl výrazně
  ideologicky připravený.
 • 00:40:03 To je přesně otázka
  první poloviny 50. let,
 • 00:40:07 když probíhaly
  skautské procesy,
 • 00:40:11 kde to odnesla celá řada,
  desítky a desítky skautů
 • 00:40:16 mnoha lety vězení,
  já nevím, od nějakého roku
 • 00:40:20 až do 14 let,
  co dostala Rakša...
 • 00:40:24 Tak to se mýlíš,
  já jsem byl souzen s ní,
 • 00:40:28 ona dostala doživotí
  a já dostal 20 roků.
 • 00:40:31 To byly ty nejnižší tresty.
  Bonifác Falerský dostal 15 let.
 • 00:40:36 Takže takových 14 ročíčků,
  to bylo málo.
 • 00:40:41 No dobře, ale tenkrát vyšla,
 • 00:40:44 Alois Poledňák napsal
  samozřejmě v duchu té doby
 • 00:40:47 Skauting ve službách
  podněcovatelů války,
 • 00:40:50 kde bylo jednoznačně
  naznačeno,
 • 00:40:53 že skauting je výmysl
  amerických imperialistů
 • 00:40:57 nebo anglických přisluhovačů
  a podobně,
 • 00:41:00 a tím pádem se tvrdě po tom šlo,
  čili otevřeně v polovině 50. let
 • 00:41:04 se hlásit ke skautingu
  byla sebevražda.
 • 00:41:07 Pozoruhodné ale je,
  to jste naznačil,
 • 00:41:10 že skauti tu myšlenku táhli dál,
  jenomže v jiných organizacích.
 • 00:41:14 Řada pionýrských táborů,
  jela ve skautském duchu.
 • 00:41:18 To, že se skauti schovali
  do pionýrských oddílů,
 • 00:41:21 to byla spíš otázka 70. let,
 • 00:41:25 ale dejme tomu, že někteří přešli
  k pionýrům i v 50. letech,
 • 00:41:29 ale moc jich nebylo.
 • 00:41:32 Tam si musíme uvědomit
  ten časový horizont.
 • 00:41:35 Skaut je definitivně zlikvidován,
  podobně zase jako Sokol,
 • 00:41:38 na začátku 50. let,
  kdy přichází sovětizace
 • 00:41:41 jak mládežnického hnutí,
  tak tělovýchovy a sportu,
 • 00:41:47 a v roce 1968 jako jediná
  historická organizace
 • 00:41:50 dokázal okamžitě a plně
  obnovit svou činnost.
 • 00:41:54 Ano, to je pozoruhodná
  záležitost.
 • 00:41:57 To je zajímavý moment,
  který zase přenáší do 70. let,
 • 00:42:00 třeba na rozdíl od Sokola,
  kde, jak správně říká kolega,
 • 00:42:04 ukrytí skautingu nebo skautského
  ducha v rámci pionýrských táborů
 • 00:42:08 a třeba i mladých ochránců
  přírody a dalších organizací,
 • 00:42:11 je záležitostí
  spíše 70. a 80. let
 • 00:42:15 a do značné míry má kořeny
  v konci 60. let,
 • 00:42:18 kdy skaut obnovil
  svou činnost.
 • 00:42:21 Soudruhu Kryštofku, co je obsahem
  této vaší vzájemné dohody?
 • 00:42:25 Jsou to první body
  ke společné budoucí spolupráci.
 • 00:42:29 V první řadě vyzýváme společně
  činovníky Junáka
 • 00:42:33 i vedoucí pionýrských oddílů
  a naše rady pionýrské,
 • 00:42:37 aby se snažili o vzájemné
  porozumění ve prospěch dětí
 • 00:42:41 a vyvarovali se všech nesmyslných
  a nezdravých třenic.
 • 00:42:45 Konkrétně si představujeme,
  že by bylo dobré,
 • 00:42:48 aby již na 1. máje šly
  junácké a pionýrské oddíly
 • 00:42:52 společně manifestovat
  svou oddanost
 • 00:42:55 Československé
  socialistické republice.
 • 00:42:59 A zejména chceme zdůraznit
  v budoucím setkání skutečnost,
 • 00:43:03 že jedna i druhá organizace
  si přeje
 • 00:43:06 plné a intenzivní rozvíjení
  činnosti té druhé
 • 00:43:09 z toho prostého důvodu,
 • 00:43:12 že má-li být
  kterákoli z nich dobrá,
 • 00:43:16 musí být zachována
  aspoň organizace dvojí,
 • 00:43:19 to bych řekl z důvodů výchovných
  a mírně konkurenčních,
 • 00:43:23 a to se domnívám, že je správné
  i z hlediska výchovného,
 • 00:43:28 a udělám za svou osobu,
  a tím chci říct za Junáka,
 • 00:43:32 všechno, abychom opravdu dětem
  radostné mládí tak nějak zajistili
 • 00:43:36 a republice abychom připravili
  oddané pracovníky socialismu
 • 00:43:40 a oddané strážce demokracie.
 • 00:43:44 Jaké to bylo, když jste
  v roce 1968 obnovovali Skaut?
 • 00:43:47 A čím to bylo, že se zase tak...
 • 00:43:50 Oni byli opravdu
  vždycky tak připravení?
 • 00:43:54 Podle mě byli daleko víc připraveni
  než ty další organizace,
 • 00:43:58 a podle mého laického názoru
  je to ve vlastním obsahu činnosti,
 • 00:44:01 která zkrátka pro ty děti a mládež
  je nebo byla stejně atraktivní
 • 00:44:05 jak po první světové válce,
  tak po druhé světové válce,
 • 00:44:08 stejně tak po roce 1968 a dodnes
  je můžeme vidět kolem sebe.
 • 00:44:12 Já si z těch 50. let
  ještě pamatuji,
 • 00:44:15 že mě naši nechtěli pustit
  do Pionýra.
 • 00:44:18 -To byli hodní rodiče.
  -Ale já do něj chtěl!
 • 00:44:21 Byl jsem jediný ze třídy,
  kdo v Pionýru nebyl,
 • 00:44:24 a byla to taková jistá
  ostrakizace,
 • 00:44:27 nikoli politická,
  ale společenská,
 • 00:44:31 a tenkrát jsme potkali
  nějakou kamarádku maminky,
 • 00:44:34 to bylo v roce 1956, bylo mi 9 let
  a já si to pamatuju doteď,
 • 00:44:37 protože to byla pro mě dost
  životní záležitost, ten Pionýr,
 • 00:44:41 a ona mi říkala,
  Vláďo, nechoď tam,
 • 00:44:44 prosím tě, už chystají klobouky,
  už si chystají rádcovské hole,
 • 00:44:48 za chvilku to tady padne,
  půjdeš do Skautu.
 • 00:44:51 -Jak říkám, bylo to v roce 1956.
  -To bylo fantastický.
 • 00:44:55 To si opravdu tehdy někdo myslel,
  že bude skaut zase, v roce 1956?
 • 00:44:58 Ta chvilka byla 12 let.
 • 00:45:01 Já jsem o tohle přišel,
 • 00:45:05 protože jsem jako skaut
  "tábořil? na Jáchymovsku.
 • 00:45:08 Co se potom stalo s lidmi,
 • 00:45:11 kteří se v roce 1968 pokoušeli
  vytvořit znovu Skaut?
 • 00:45:17 Já si myslím, že prakticky
  to trvalo 2,5 roku,
 • 00:45:21 kdy se mohlo skautovat,
 • 00:45:24 mohlo se v osmašedesátém roce
  začít docela dobře,
 • 00:45:27 protože činovníci z roku 1948
  udržovali pořád mezi sebou styk,
 • 00:45:35 byla spousta časopisů
  z té doby,
 • 00:45:38 když ta organizace po válce
  byla tak silná.
 • 00:45:41 Vyšly foglarovky.
 • 00:45:45 Takže takový ten nástup
  a ta euforie,
 • 00:45:48 konečně jakási svoboda
  a pražské jaro, jak se říkalo,
 • 00:45:51 to bylo velmi silné,
 • 00:45:55 takže v té Domovině se mohlo
  sejít několik set činovníků.
 • 00:45:59 A totéž probíhalo v okresech,
  takže ten nástup byl obrovský,
 • 00:46:02 takže už v roce 1968
  se mohla konat celá řada táborů.
 • 00:46:08 A vyvíjelo se to,
 • 00:46:11 ale samozřejmě když v srpnu
  nás přišli "osvobodit?,
 • 00:46:15 tak začaly jisté problémy,
  ale už to byl rozjetý rychlík.
 • 00:46:20 Ale pak to trvalo do roku 1970,
 • 00:46:23 kdy nařízením seshora
  to bylo utnuto.
 • 00:46:27 Zase došlo k jakémusi sloučení,
  kam se sloučil i Pionýr,
 • 00:46:31 a kupodivu se nová organizace
  jmenovala
 • 00:46:34 Pionýrská organizace SSM.
 • 00:46:37 Včera se poprvé po 19 letech
  sešli na nádvoří Klementina
 • 00:46:41 a v prostorách Městské knihovny
  v Praze junáci a skautky.
 • 00:46:45 Na setkání bylo
  mimo jiné uvedeno,
 • 00:46:48 že bývalé vedení Junáka
  zahájilo
 • 00:46:51 na ministerstvu vnitra
  a životního prostředí ČSR
 • 00:46:54 řízení k registraci
  této organizace,
 • 00:46:57 jejímž cílem je vést
  mladé a dospělé
 • 00:47:00 bez rozdílu přesvědčení
  po skautské stezce.
 • 00:47:04 Jaké to bylo, když jste v roce 1989
  zjistil, že zase můžete být skauty?
 • 00:47:07 No to bylo fajn.
 • 00:47:11 Tam byl jeden takový
  neuralgický bod.
 • 00:47:16 Ta slavná schůze se tentokrát...
 • 00:47:19 Slavná obnovovací schůze
  se konala
 • 00:47:22 v Městské knihovně v Praze,
  v tom velkém sále,
 • 00:47:26 protože tam se nikdo
  už potom nemohl dostat,
 • 00:47:29 tak se to rychle přenášelo...
  Do Klementina.
 • 00:47:36 Reproduktory do Klementina
  na to nádvoří.
 • 00:47:40 Tam okamžitě to byly stovky,
  tisíce lidí.
 • 00:47:44 Tam byly asi tři tisíce lidí.
 • 00:47:47 Já jsem měl tu čest,
  že jsem tu schůzi moderoval.
 • 00:47:51 Tenkrát jsme, jestli to bylo
  dobře nebo špatně, těžko říct...
 • 00:47:59 Na jevišti jako nejdůležitější,
  co ve skautingu je,
 • 00:48:05 neseděli žádní bafuňáři,
 • 00:48:09 tedy kromě mě,
  já jsem moderoval,
 • 00:48:13 ale já jsem neseděl,
  já jsem stál u mikrofonu,
 • 00:48:17 tak tam jsme posadili úmyslně
 • 00:48:19 chlapce a děvčata
  z ilegálních skautských oddílů.
 • 00:48:26 A budoucí funkcionáři
  seděli v auditoriu.
 • 00:48:32 A teď byla řada projevů
 • 00:48:36 a potom jsme ohlásili
  obnovení skautského hnutí.
 • 00:48:43 Ten nástup byl zase
  velice rychlý zase díky tomu,
 • 00:48:46 že v té ilegalitě přece jenom
 • 00:48:49 řada lidí to udržovala,
  v těch 70. letech,
 • 00:48:52 to byl třeba TIS
  jako ochránci přírody,
 • 00:48:56 tak to už vím
  z vlastní zkušenosti,
 • 00:49:00 že někteří ti, kteří ještě dnes
  vedou oddíly v našem středisku,
 • 00:49:05 prošli TIS a podobně,
  takže potom tihle lidi se znali.
 • 00:49:10 Já jsem v 80. letech dostal
  několik nabídek,
 • 00:49:14 abych si udělal skautský slib,
 • 00:49:18 že dělají tajné skautské sliby
  na jejich táborech.
 • 00:49:21 A já jsem to tehdy odmítal,
  protože jsem říkal,
 • 00:49:24 skautská organizace
  jako taková neexistuje,
 • 00:49:28 a já nechci mít
  tajný skautský slib.
 • 00:49:31 Ale když se to
  v roce 1989 rozjelo,
 • 00:49:34 tak jsem řekl, že už je mi sice
  pomalu 50 let,
 • 00:49:38 ale že už do toho vlaku
  konečně musím naskočit,
 • 00:49:41 když už mi to uteklo
  jak v roce 1948, tak roku 1968,
 • 00:49:45 takže já jsem skautský slib
  dělal až v roce 1990.
 • 00:49:49 Ale pak jsem to bral, jak jsem
  byl nadržený za těch 47 let,
 • 00:49:54 tak jsem se snažil dosáhnout
  nějakých kvalit skautských.
 • 00:50:00 Pánové, já vám děkuji,
 • 00:50:03 o skautu bychom si mohli povídat
  hodně dlouho,
 • 00:50:06 jaké byly příhody
  skautských oddílů,
 • 00:50:09 a o těch proslulých,
  například dvojky, ještě déle.
 • 00:50:13 -A pětky.
  -A pětky.
 • 00:50:16 Takže vám děkuji, na shledanou,
  nebo tedy nazdar!
 • 00:50:21 A vám divákům také nazdar!
  Na shledanou.
 • 00:50:25 Okouzlující je to tady.
 • 00:50:28 Zvlášť když jsem dnes mohla
  obnovit ten slib,
 • 00:50:31 tak já jsem moc ráda,
  že jsme ho mohli obnovit,
 • 00:50:33 protože když jsem slibovala,
  tak mi bylo 12 let,
 • 00:50:36 a myslím si, že jsem to
  ještě tolik nechápala.
 • 00:50:39 A když to člověk může obnovit
  na takovém místě,
 • 00:50:43 s tolika skauty z celého světa,
 • 00:50:46 tak pro skauta, který opravdu
  skautingem žije,
 • 00:50:49 tak to musí být úžasné.
 • 00:50:52 MLUVÍ ANGLICKY
 • 00:51:33 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2010

Související