iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 3. 2008
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

63 hlasů
35410
zhlédnutí

Historie.cs

Březnová okupace

Stanislav Kokoška — Jiří Friedl — Petr Hofman

Definitivní konec samostatného, byť již předtím okleštěného Československa.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:14 Dobrý den, Historie.cs.
 • 00:00:19 Nedávno jsem zažil
  zajímavou debatu.
 • 00:00:21 Debatovali lidé, o kterých vím,
  že jsou inteligentní,
 • 00:00:24 na všeobecné poměry
  i dost všeobecně vzdělaní,
 • 00:00:28 a bavili se o tom,
  zda 15. březen, okupace,
 • 00:00:32 byl přímý důsledek Mnichova,
 • 00:00:34 zda byl to důsledek morální,
  historický nebo osudový.
 • 00:00:39 Ovšem někteří z nich
  byli přesvědčeni,
 • 00:00:42 že to byl dokonce
  důsledek smluvní,
 • 00:00:45 že existovala dohoda,
 • 00:00:47 že budeme v jistém čase
  obsazeni wehrmachtem.
 • 00:00:50 Jak to bylo 15. března a jaké
  to mělo historické souvislosti?
 • 00:00:55 O tom si povídám
  s Jiřím Friedlem,
 • 00:00:58 Petrem Hofmanem
  a Stanislavem Kokoškou.
 • 00:01:01 Pánové, jak to bylo?
 • 00:01:03 Tam přímá souvislost asi nebyla,
  respektive byla v tom,
 • 00:01:07 že na základě mnichovské dohody
  vznikla druhá republika,
 • 00:01:13 která prakticky znamenala
  zásadní obrat
 • 00:01:16 v československé
  zahraniční politice
 • 00:01:18 a která vytvářela garance státu
  tím způsobem,
 • 00:01:21 že se maximálně přizpůsobila
  požadavkům Německa,
 • 00:01:24 to znamená, že celá politika
  byla zaměřena směrem k Německu
 • 00:01:28 s cílem odvrátit případné
  další vojenské zásahy
 • 00:01:32 a garantovat aspoň rámcovou
  samostatnost Československa.
 • 00:01:36 To byla politika, která nemohla
  být dlouhodobě úspěšná,
 • 00:01:41 vedla k celé řadě problémů,
  a nakonec skončila i fiaskem.
 • 00:01:45 Čili jestli tomu dobře rozumím,
 • 00:01:48 Mnichov de facto naopak
  měl bránit naše hranice?
 • 00:01:52 Svým způsobem ano.
  Mocnosti prohlásily,
 • 00:01:55 že budou garantovat
  hranice druhé republiky.
 • 00:02:00 Ostatně i sám Adolf Hitler
  prohlásil,
 • 00:02:05 že po splnění
  těchto požadavků,
 • 00:02:08 tedy odstoupení pohraničí
  a jeho připojení k Německu,
 • 00:02:11 nebude již mít žádné požadavky
  vůči Československu,
 • 00:02:14 takže vlastně okupací
  českých zemí v březnu 1935
 • 00:02:18 mnichovskou dohodu porušil.
 • 00:02:21 A věřili jsme tomu, že Hitler
  bude garantovat naše hranice?
 • 00:02:24 V rámci té druhé republiky.
 • 00:02:27 Samozřejmě.
  Odpovědní činitelé se domnívali,
 • 00:02:32 že určitou formou politiky,
  která bude vstřícná vůči Německu,
 • 00:02:36 uchrání další nezávislost
  okleštěného státu,
 • 00:02:40 a že tedy za to budou platit,
  to bylo zřejmé.
 • 00:02:44 Zřejmé nebylo to,
  jaká bude výše těch splátek,
 • 00:02:49 v morálním smyslu,
  v politickém smyslu,
 • 00:02:52 v hospodářském smyslu
  a tak dále.
 • 00:02:55 Vzhledem k tomu, že ta výše byla,
  jak se ukázalo, poměrně vysoká,
 • 00:02:59 ke vztahům,
  které zde začaly vznikat.
 • 00:03:02 Vlastně pro někoho byl 15. březen,
 • 00:03:05 já jsem to například četl
  u Václava Černého,
 • 00:03:08 do jisté míry paradoxně
  osvobozením.
 • 00:03:11 -Dá se to tak vnímat?
  -Určitě dá.
 • 00:03:14 Záleželo na tom, k jakému proudu
  názorovému ten člověk patřil.
 • 00:03:18 Pro lidi, jejichž ideálem
  byla první republika,
 • 00:03:22 masarykovské Československo,
 • 00:03:25 samozřejmě druhá republika
  byla šokem,
 • 00:03:28 v podstatě agónií státu,
 • 00:03:30 a pro ně 15. březen
  byl vysvobozením,
 • 00:03:35 protože všechno začalo být
  jasnější, situace byla přehledná,
 • 00:03:39 už bylo jasné, že jde o německou
  agresi vůči Československu,
 • 00:03:42 likvidaci státu jako takového,
  takže tam nastává určitá úleva.
 • 00:03:45 Samozřejmě pro lidi, kteří byli
  spojeni s tou státní myšlenkou,
 • 00:03:49 v dobrém slova smyslu,
  mohli být i vlastenci,
 • 00:03:52 nebo prakticky jako politici,
  tak samozřejmě pro ně to byl šok.
 • 00:03:56 Rudolf Beran jako premiér
  vážně uvažuje o sebevraždě
 • 00:03:59 v noci ze 14. na 15. března.
 • 00:04:02 Co se té noci odehrálo přesně?
 • 00:04:06 Večer 14. března
  odjel do Berlína
 • 00:04:10 československý prezident
  Emil Hácha.
 • 00:04:14 Jak známo, 14. března vyhlásilo
  Slovensko samostatnost,
 • 00:04:18 a Hácha se domníval,
  že jede do Berlína
 • 00:04:23 právě projednávat s Hitlerem
  otázku Slovenska,
 • 00:04:27 a dokonce existovaly
  takové představy,
 • 00:04:30 že snad bude existovat
  samostatné Slovensko
 • 00:04:33 a nějaký samostatný
  český státeček.
 • 00:04:41 Ona už ta situace k 15. březnu
 • 00:04:45 nazrávala v předchozích dnech,
  respektive týdnech.
 • 00:04:48 14. března vyhlásila samostatnost
  i Podkarpatská Rus,
 • 00:04:52 tam maďarská vojska
  překročila hranice,
 • 00:04:55 střetla se
  s československými jednotkami,
 • 00:04:59 14. března začala obsazovat
  německá vojska i Ostravu,
 • 00:05:03 takže Hácha odjel do Berlína
  s tím, že...
 • 00:05:09 On tam odjel jednat,
  nikoli kapitulovat.
 • 00:05:14 On tam odjel vlastně jednat
  o té situaci, která nastala.
 • 00:05:19 Svým způsobem
  kam jinam měl jet?
 • 00:05:22 Západní mocnosti,
  hlavně Velká Británie,
 • 00:05:25 vyhlásily dezinteres
  nad střední Evropou
 • 00:05:28 a nad osudem Československa.
 • 00:05:31 Československo bylo územně
  už tak zmrzačeno,
 • 00:05:34 že nějaká úspěšná obrana
  nebyla možná,
 • 00:05:37 čili jediným garantem,
  že Československo,
 • 00:05:41 respektive Češi jako národ budou
  nebo nebudou dál existovat,
 • 00:05:45 mohlo být jedině Německo,
 • 00:05:48 čili cesta prezidenta Háchy
  musela vést do Berlína.
 • 00:05:52 Tam samozřejmě se dozvěděl
  o plánech Hitlera,
 • 00:05:56 tedy že české země
  budou okupovány,
 • 00:05:59 na Slovensku vznikne
  samostatný stát
 • 00:06:04 a Podkarpatská Rus
  bude obsazena Maďarskem.
 • 00:06:08 Je známo,
  že Göring hrozil tím,
 • 00:06:11 že kdyby Hácha odmítl
  na tyto podmínky přistoupit,
 • 00:06:15 že dojde k bombardování Prahy,
 • 00:06:19 aby, jak se měl Göring
  jednou vyjádřit,
 • 00:06:22 aby na Západě viděli, že Luftwafe
  dokáže odvést skvělou práci.
 • 00:06:26 Zároveň měl ale Hitler uvést,
 • 00:06:29 že si přeje, aby český národ
  žil svým způsobem v klidu,
 • 00:06:33 což možná způsobilo,
 • 00:06:36 že i Hácha přistoupil na podmínky
  okleštěné samostatnosti.
 • 00:06:40 Ovšem on tam byl
  pod strašným tlakem.
 • 00:06:44 Já vím, že lid, hlas lidu, říkal,
  že ho tam honili kolem stolu,
 • 00:06:49 to si vzpomínám z vyprávění
  mé maminky a tety.
 • 00:06:52 Byl skutečně tlak na něj
  tak dramatický?
 • 00:06:56 Pravděpodobně ano.
 • 00:06:59 Hácha určitě nebyl člověk,
 • 00:07:02 který by byl schopen snášet
  i vzhledem k věku vyšší vypětí.
 • 00:07:07 Neměl tam žádnou oporu.
 • 00:07:10 Určitě řada věcí se odehrála
  mimo diplomatický protokol,
 • 00:07:16 ale tam je asi důležitá jedna věc,
 • 00:07:19 Háchova cesta prakticky
  nemohla nic změnit,
 • 00:07:22 všechny operační plány
  normálně už běžely,
 • 00:07:25 byly vydány rozkazy,
  operace prostě probíhala.
 • 00:07:28 Tam víceméně šlo pouze o to,
  s jakou mírou obětí se odehraje.
 • 00:07:36 Lidi! Němci obsazují Ostravu!
 • 00:07:40 To není pravda.
 • 00:07:45 Řekni, že to není pravda.
 • 00:07:49 Německo bylo rozhodnuto
  překročit hranice
 • 00:07:52 a samozřejmě v okamžiku,
  kdy se objevila nabídka,
 • 00:07:55 že Hácha byl ochoten
  o těchto věcech jednat,
 • 00:07:58 a sám to považuje za důležité,
 • 00:08:01 tak nacistické Německo
  zvolilo tuto variantu,
 • 00:08:04 která pro ně byla příjemnější,
 • 00:08:07 zajistit to, že československá
  armáda se nebude bránit,
 • 00:08:10 byť samozřejmě ten odpor
  by byl ryze symbolický,
 • 00:08:13 a že okupace proběhne
  s co nejmenšími škodami a následky.
 • 00:08:19 Velitelé očekávají příchod
  německého vojska u svých jednotek
 • 00:08:23 a podrobí se všem pokynům,
  které jim budou dány.
 • 00:08:27 Všechny jednotky
  budou odzbrojeny.
 • 00:08:35 Chlapci, to je konec.
 • 00:08:40 Přesto se ovšem ta armáda
  na jednom místě bránila.
 • 00:08:44 Ano, je to známý případ boje
 • 00:08:49 3. praporu 8. pěšího pluku
  v Místku,
 • 00:08:53 kde v podvečerních hodinách
  ještě 14. března,
 • 00:08:58 kdy německé jednotky překročily
  hranice právě s ohledem na to,
 • 00:09:04 že chtěly obsadit
  průmyslově významnou oblast,
 • 00:09:13 tak během průjezdu
  kolem Čajánkových kasáren
 • 00:09:17 českoslovenští vojáci
  zahájili palbu,
 • 00:09:22 v prvních okamžicích
  to byla vlastně spontánní reakce.
 • 00:09:26 Velitel kasáren kapitán Pavlík
  potom zorganizoval obranu,
 • 00:09:31 takže došlo
  asi k půlhodinovému boji,
 • 00:09:35 kde německé jednotky ztratily
  podle různých údajů 18 mužů,
 • 00:09:40 a naši vojáci měli
  dva lehce zraněné.
 • 00:09:46 To byl vlastně takový symbol,
  který se často připomíná.
 • 00:09:56 Nastoupit k odchodu!
 • 00:09:58 Ne, nikam nepůjdu!
 • 00:10:01 Copak nevidíš,
  co ty bestie udělaly?
 • 00:10:05 Je to rozkaz.
  Musíte oba pryč!
 • 00:10:13 Já bych rád ještě připomenul
 • 00:10:16 boje československých jednotek
  na Podkarpatské Rusi,
 • 00:10:20 které probíhaly v tutéž dobu
 • 00:10:24 nebo ještě v následujících
  třech dnech,
 • 00:10:27 kdy jednotky 12. divize se bránily
  proti útoku maďarské armády,
 • 00:10:32 která tam měla
  podstatně větší přesilu,
 • 00:10:35 a po tři dny, i v podmínkách,
  které už byly beznadějné,
 • 00:10:40 dokázaly odolávat této přesile.
 • 00:10:43 Část jednotek se stáhla
  na Slovensko, část do Rumunska,
 • 00:10:48 někteří příslušníci
  Stráže Obrany státu také do Polska.
 • 00:10:53 To je málo známá epizoda a myslím,
  že stojí za to ji připomenout.
 • 00:10:56 Mimochodem co se stalo
  s těmi vojáky z Místku,
 • 00:11:00 když nakonec
  je Němci porazili?
 • 00:11:03 Oni byli krátkodobě internováni.
 • 00:11:06 To chování německé armády,
  německých jednotek,
 • 00:11:10 vůči těm vojákům,
  kteří se vzdali,
 • 00:11:14 oni vlastně kapitulovali na rozkaz
  svého nadřízeného velitelství,
 • 00:11:19 tak bylo v zásadě korektní.
 • 00:11:22 Byly tam útoky
  vůči těm vojákům
 • 00:11:25 ze strany místního
  německého obyvatelstva,
 • 00:11:29 ale v podstatě neměly pro ně
  nějaké osudové následky.
 • 00:11:32 Jiná věc je, že velitel té obrany,
  kapitán Pavlík,
 • 00:11:37 se později zapojil do odboje
  a zemřel v koncentračním táboře.
 • 00:11:40 Stůj, stůj! Zastav!
 • 00:11:49 Vypněte to!
 • 00:11:51 Slyšel jste? Vypněte motor!
 • 00:11:54 Letím s tím do Polska!
  Přece jim to tady nenecháme.
 • 00:11:58 Četaři Vojtíšku,
  okamžitě vypněte motor!
 • 00:12:02 Co to děláte?
  Vy jste neslyšel rozkaz?
 • 00:12:05 -Slyšel, ale nelíbí se mi.
  -Na to se vás nikdo neptal.
 • 00:12:08 Opusťte letadlo.
 • 00:12:10 Jsou tady lepší piloti než vy,
  a nikdo do mašiny neleze!
 • 00:12:14 Protože každýmu je jasný,
  že v tomto počasí je to sebevražda.
 • 00:12:17 -Zapíchneš to do prvního kopce.
  -Já vím.
 • 00:12:31 Naše vojenské
  zpravodajské složky
 • 00:12:34 měly různými kanály
  informace o tom,
 • 00:12:41 že Československo bude patrně
  kolem 15. března okupováno,
 • 00:12:44 že dojde k vojenské akci
  proti Československu,
 • 00:12:48 a zvažovaly se různé modely.
 • 00:12:52 Je dochováno několik svědectví,
  ale vždy je to ve verbální poloze,
 • 00:12:56 co by se mělo dělat, zda úlet
  letectva, zda zničení výzbroje,
 • 00:13:02 případně průmyslových
  nebo zbrojních center,
 • 00:13:07 ale to zůstalo jen v poloze
  určitého projednávání nebo návrhů.
 • 00:13:13 Žádné konkrétní kroky nebyly
 • 00:13:17 s ohledem na různé souvislosti
  učiněny.
 • 00:13:21 Pokud se jedná o letectvo,
  v té době, konkrétně 15. března,
 • 00:13:26 bylo velice špatné počasí,
 • 00:13:29 takže letectvo nemělo možnost
  ani vzlétnout.
 • 00:13:33 I německá operace byla letecky
  kryta jednotlivým způsobem,
 • 00:13:39 přistávaly jenom
  nezbytné kurýrní letouny.
 • 00:13:43 Aspoň na zemi se to mohlo
  vyhodit do povětří.
 • 00:13:47 Podstatný byl faktor času,
 • 00:13:50 vše se odehrálo v podstatě
  během několika hodin.
 • 00:13:54 To rozhodnutí potom bylo
  naprosto jednoznačné
 • 00:13:57 ze strany prezidenta, vlády
  a ministerstva národní obrany,
 • 00:14:02 kdy byl vydán rozkaz,
  že není možné učinit žádné akce,
 • 00:14:09 které by znamenaly určité riziko
  jakýchsi nedozírných následků,
 • 00:14:15 které nebyly dále specifikovány.
 • 00:16:01 Chlapci, pojďte ven, prosím.
 • 00:16:42 My jsme byli připraveni,
  že se bude válčit,
 • 00:16:46 že se obětujeme, že za republiku
  uděláme já nevím, co všechno,
 • 00:16:51 a teď to takhle skončilo,
  to bylo pro nás takový ponížení,
 • 00:16:56 a měli jsme tenkrát vztek,
 • 00:16:59 že spojenci, se kterými jsme měli
  nějakou smlouvu,
 • 00:17:03 že se na nás takhle vybodli,
 • 00:17:06 a to bylo těžký,
  opravdu to bylo složitý.
 • 00:17:10 Ze strany jednotlivých důstojníků
  jsou dochovány různé aktivity.
 • 00:17:18 Podplukovník Mašín se v ruzyňských
  kasárnách snažil o nějakou akci,
 • 00:17:22 která by znamenala
  třeba zničení výzbroje,
 • 00:17:27 ale nakonec se nic nerealizovalo.
 • 00:17:31 Čili jediná reálná akce
  byl rozvědčík František Moravec.
 • 00:17:36 To byla asi jediná reálná akce,
 • 00:17:39 ale vedle toho docházelo
  k pálení spisů, dokumentů,
 • 00:17:41 byť zase šlo spíš
  o individuální iniciativy,
 • 00:17:45 nebylo to nijak
  direktivně řízené,
 • 00:17:49 a k ukrývání materiálu, který šlo
  nějakým způsobem zakamuflovat,
 • 00:17:55 zbraní, vysílaček
  a podobných zařízení,
 • 00:17:57 které se dají využít
  pro začátky odbojové činnosti.
 • 00:18:01 To se dělo poměrně
  ve velkém rozsahu,
 • 00:18:04 ale zase z míst, odkud ty zbraně
  mohly dobře zmizet,
 • 00:18:07 z opraven třeba nebo
  z výzkumných ústavů.
 • 00:18:10 A Moravec odvezl co všechno?
 • 00:18:12 Vždyť bylo špatné počasí,
  ale on odletěl.
 • 00:18:16 On odletěl, létat se dalo,
 • 00:18:18 to až potom, 15. března,
  se počasí dramaticky změnilo,
 • 00:18:22 a Němci s tím měli
  velké problémy,
 • 00:18:25 protože v rámci těch přehlídek
  chtěli předvádět i letectvo.
 • 00:18:29 A co s sebou odvezl Moravec?
 • 00:18:33 Především své nejbližší
  spolupracovníky,
 • 00:18:36 všechny důstojníky,
  kteří patřili k ofenzivní skupině,
 • 00:18:40 to znamená, že řídili agenty,
  agenturní síť,
 • 00:18:44 nebyl tam analytik ani člověk,
  který by byl schopen vybudovat
 • 00:18:48 radiotelegrafické spojení,
 • 00:18:51 a pak s sebou odvezl část
  zpravodajské dokumentace.
 • 00:18:55 Odvážel agenturní svazky lidí,
 • 00:18:58 agentů, kteří byli špičkoví
  a pracovali proti Německu,
 • 00:19:01 a samozřejmě ještě
  další nezbytné pomůcky.
 • 00:19:53 A co okupanti?
 • 00:19:55 Co bylo jejich první,
  když nás obsadili?
 • 00:19:59 A vyhlásili protektorát.
 • 00:20:02 První, co bylo, obsadili klíčová
  postavení, obsadili kasárna,
 • 00:20:08 začínali okamžitě přebírat
  výzbroj československé armády,
 • 00:20:17 vlastně právě tím, že prakticky
  do posledního náboje,
 • 00:20:22 do poslední pušky
  byla výzbroj předána,
 • 00:20:26 tak způsobovalo potom těžkosti
  i domácímu odboji,
 • 00:20:31 protože byl nedostatek zbraní.
 • 00:20:34 Nebyla zde taková situace
  jako třeba v Polsku,
 • 00:20:38 kde se přehnala válka,
  proběhla fronta,
 • 00:20:42 dobyté území bylo v chaosu,
 • 00:20:45 a bylo relativně snadné
  získat nějaké zbraně.
 • 00:20:49 Než se v Polsku konsolidovala
  správa, nějakou dobu to trvalo.
 • 00:20:53 Kdežto tady Němci převzali
  plně fungující politickou správu,
 • 00:20:57 převzali prakticky kompletně
  výzbroj,
 • 00:21:00 docházelo, ještě když se vrátím,
  k pokusům o nějakou sabotáž,
 • 00:21:05 vím, že třeba tankisté
  vhazovali cukr do nádrží,
 • 00:21:10 aby se motor později zadřel,
  ale to byly samozřejmě případy,
 • 00:21:15 které nemohly nijak výrazně
  ovlivnit předávání výzbroje.
 • 00:21:26 Adolf Hitler samozřejmě
  velmi dobře věděl,
 • 00:21:31 že je schopen československými
  zbraněmi vyzbrojit
 • 00:21:34 45 divizí na válečných stavech,
 • 00:21:37 a to byl skutečně
  jeden z hlavních důvodů,
 • 00:21:40 proč se Čechy a Morava
  tak rychle staly
 • 00:21:43 z prvního satelitu třetí říše
 • 00:21:46 prvním na německém území,
  které třetí říše zabrala.
 • 00:21:49 A asi bych zdůraznil
  jednu zásadní věc.
 • 00:21:53 Téměř každý třetí tank, který
  útočil v roce 1940 na Francii,
 • 00:21:57 v té rychlé šestitýdenní kampani,
  byl československého původu.
 • 00:22:01 To znamená jedna třetina
  německých tanků,
 • 00:22:05 která porazila Francii, byla
  vyrobena v Čechách a na Moravě.
 • 00:22:09 Pokud se týče ručních zbraní,
  nebyly tak prioritní,
 • 00:22:12 ale protektorát
  se stal v tomto ohledu
 • 00:22:16 asi jednou z největších
  muničních továren třetí říše,
 • 00:22:20 a to je role,
  kterou hrál prakticky
 • 00:22:24 až do posledních chvil
  druhé světové války.
 • 00:22:27 Plzeňské Škodovy závody,
  které se vzápětí po okupaci
 • 00:22:30 dostaly do koncernu
  Hermann-Göring-Werke,
 • 00:22:33 se staly druhou největší
  zbrojovkou třetí říše
 • 00:22:36 hned po Kruppových závodech
  v Essenu.
 • 00:22:42 Nacisté se snažili zpočátku
  vzbudit zdání,
 • 00:22:45 že se prakticky
  nic moc nezměnilo,
 • 00:22:50 že český národ bude mít možnost
  se dál nějakým způsobem rozvíjet.
 • 00:22:54 Když se podíváte na fotografie
  z vojenské přehlídky v Praze,
 • 00:22:58 tak vidíte, že tam nadále visí
  československé prapory,
 • 00:23:03 takže byla snaha
  přesvědčit veřejnost,
 • 00:23:07 že nic zvláštního se nedělo.
 • 00:23:10 že jsme přirozenou součástí...
 • 00:23:14 Že zůstala zachována
  určitá autonomie.
 • 00:23:16 Mimo jiné vojáci měli
  ještě tři měsíce po okupaci
 • 00:23:20 povoleno nosit
  vojenské stejnokroje.
 • 00:23:23 Pak se to projevilo třeba
  i v takovém pokusu...
 • 00:23:26 V pokusech odporu
  proti nacistům.
 • 00:23:29 Například když generál Janoušek
  dostal doktorát přírodních věd,
 • 00:23:33 tak na převzetí si vzal generálskou
  uniformu, ještě ji mohl nosit,
 • 00:23:37 ale byl to nepochybně výraz
  určitého odporu vůči okupantům.
 • 00:23:42 Okupanti se snažili
  i jinými způsoby
 • 00:23:45 naklonit si českou veřejnost,
  rozděloval se německý Eintopf,
 • 00:23:49 prostě vzbudit zdání, že...
 • 00:23:52 Promiňte, že vám skáču do řeči,
  ale co jsem slyšel od pamětníků,
 • 00:23:56 první, na co se vrhli
  němečtí vojáci, byly cukrárny.
 • 00:23:59 Ano, byli velmi zaskočeni tím,
 • 00:24:02 protože nepochybně jim důstojníci
  řekli, že zde vládne chaos,
 • 00:24:07 ostatně německá propaganda
  na stránkách tisku
 • 00:24:11 neustále ventilovala
  zprávy o tom,
 • 00:24:14 že Československo se rozpadá,
  je zde chaos, zmatek,
 • 00:24:17 německá armáda to jede zachránit,
  a teď oni přijedou...
 • 00:24:20 To je jako v osmašedesátém,
  ta paralela by se dala najít.
 • 00:24:23 Dalo by se to možná najít,
 • 00:24:26 ale v každém případě
  němečtí vojáci byli překvapeni,
 • 00:24:29 že je zde pořádek,
  že je zde všechno,
 • 00:24:32 zvláště se pak vrhli
  na cukrovinky a šlehačky,
 • 00:24:36 a chovali se v zásadě,
  myslím vojáci,
 • 00:24:40 nemluvím teď
  o jednotkách SS a SA,
 • 00:24:45 ale vojácise chovali v zásadě
  slušně. Korektně.
 • 00:24:49 Nicméně tajné služby německé
 • 00:24:52 tady začaly pracovat
  okamžitě 15. března.
 • 00:24:57 V podstatě tady působily operační
  skupiny bezpečnostní policie,
 • 00:25:03 které samozřejmě od 15. března
  prováděly preventivní zatýkání
 • 00:25:09 v podstatě po celém území
  pozdějšího protektorátu,
 • 00:25:13 prováděly to za asistence
  české policie, četnictva,
 • 00:25:19 protože oni se tady samozřejmě
  nějakým způsobem etablovali,
 • 00:25:23 a zaměřovali se v podstatě
  na tři kategorie lidí:
 • 00:25:27 na ty, které měli v seznamech,
  dále...
 • 00:25:30 To znamená, že oni už tady
  pracovali předtím tajně?
 • 00:25:33 Před každou operací a akcí
  bezpečnostní policie zpracovávala
 • 00:25:36 seznamy lidí,
  které je nutné zajistit.
 • 00:25:39 Dokonce i pokud šlo
  o britské ostrovy,
 • 00:25:42 tak existuje jmenný seznam lidí,
  které je třeba zatknout a držet.
 • 00:25:46 Takhle to probíhalo v Sudetech,
  u nás i v jiných zemích.
 • 00:25:50 Byli prostě připraveni
  na své potenciální odpůrce.
 • 00:25:54 Byli tam lidé z emigrace,
 • 00:25:56 do druhé kategorie patřili
  Židé, exponovaní Židé,
 • 00:26:00 a třetí kategorií
  byli komunisté.
 • 00:26:03 To byli především
  domácí komunisté,
 • 00:26:06 kteří byli zatýkáni za asistence
  českých policejních složek,
 • 00:26:10 protože tam šlo spíš
  o rámcové opatření v tom smyslu,
 • 00:26:15 že byly vytipovány určité kategorie
  a ty byly pozatýkány.
 • 00:26:22 -Oni zatýkají.
  -Komunisty.
 • 00:26:28 Radní Tomek byl nějaký komunista?
  Zatýkají také sokoly.
 • 00:26:32 A vy, tatínku, nezlobte se,
 • 00:26:35 ale k čemu vám bylo
  to vaše náčelnictví v Sokole?
 • 00:26:38 -Teď se může docela dobře stát...
  -Co se může stát?
 • 00:26:43 -Že si přijdou i pro vás.
  -Tak mě tu najdou, no!
 • 00:26:47 V podstatě ti lidé strávili
  ve vězení 14 dní, tři neděle,
 • 00:26:50 a teprve potom se rozhodovalo
  o jejich dalším osudu.
 • 00:26:54 Někteří byli propuštěni,
 • 00:26:57 to se týkalo třeba některých
  komunistických funkcionářů,
 • 00:27:00 a asi na 3 000 lidí byla uvalena
  ochranná vazba,
 • 00:27:04 to znamená, že byli posláni
  do koncentračních táborů.
 • 00:27:07 Ta akce proti komunistům
  byla poměrně masivní.
 • 00:27:11 Jistě, souviselo to
  právě se seznamy,
 • 00:27:15 kterými okupační správa nebo její
  bezpečnostní složky disponovaly.
 • 00:27:23 Byly to seznamy,
  které vlastně, jak bylo řečeno,
 • 00:27:26 získali i od českých
  bezpečnostních složek,
 • 00:27:29 takže tam se, jak se říká,
  šlo najisto,
 • 00:27:34 a patřilo to k jedné z priorit
  prvních represivních kroků.
 • 00:27:39 A jak se začali chovat,
  už jste to naznačil, vůči Židům?
 • 00:27:44 Nejdříve ty exponové zajišťovali.
 • 00:27:48 Byla speciální protižidovská
  opatření zavedena hned, nebo...?
 • 00:27:52 Je ještě nutné říci,
  že tam docházelo
 • 00:27:56 ke kompetenčním sporům
  i s protektorátní vládou,
 • 00:27:59 protože ta autonomie
  byla vyčleněna velmi vágně.
 • 00:28:06 A jeden z prvních střetů
  se právě týkal židovské otázky,
 • 00:28:09 kdy z české strany byla snaha
  o vlastní úpravu,
 • 00:28:13 o přípravu vlastních
  protižidovských opatření.
 • 00:28:16 Ty motivy spočívaly i v tom,
 • 00:28:19 že protektorátní reprezentace
  si jasně uvědomovala,
 • 00:28:22 že se konfiskace
  židovského majetku stane
 • 00:28:26 jedním z prostředků
  právě národnostní politiky,
 • 00:28:29 že přijde do německých rukou,
 • 00:28:32 a byla tady naopak snaha
  ho zachovat pro ruce české.
 • 00:28:36 Nakonec to dopadlo tak,
  že konfiskační arizační výměry
 • 00:28:39 byly značně široké,
  třeba u akciových společností,
 • 00:28:43 takže tyto obavy
  se v podstatě naplnily.
 • 00:28:47 Jinak protižidovská opatření
  se zaváděla postupně.
 • 00:28:51 Samozřejmě záleželo vždycky
  na fázi toho nacistického režimu.
 • 00:28:55 Tady spíše ještě pořád
  se nesla v rovině,
 • 00:28:59 získat židovský majetek
  a dotlačit Židy,
 • 00:29:02 pokud to je možné,
  k vystěhování z říšského území.
 • 00:29:05 Později, tuším v létě 1940,
  přibývala různá nařízení,
 • 00:29:09 která zakazovala pohyb
  na různých místech.
 • 00:29:14 To byla zařízení, která vydávaly
  dokonce protektorátní úřady.
 • 00:29:20 To nebylo přímo nacistické
  nařízení, nařízení okupační moci,
 • 00:29:24 ale to byly třeba iniciativy
  těch protektorátních úřadů,
 • 00:29:29 a vlastně docházelo k vytváření
  toho neviditelného ghetta,
 • 00:29:34 ale to jsou záležitosti
  dalšího vývoje,
 • 00:29:37 které vrcholí v září 1941, kdy
  jsou zavedeny židovské hvězdy.
 • 00:29:42 Čili dramatičnost té okupace
  nebyla taková,
 • 00:29:46 aby lidi měli pocit, že se stane
  nějaké obrovské neštěstí.
 • 00:29:50 Nepochybně. Bylo to i v zájmu,
  podle mého názoru, i okupantů.
 • 00:29:54 Pro ně Protektorát Čechy a Morava
  byl nesmírně důležitým územím.
 • 00:29:59 Bylo to území, kde byl
  koncentrován vyspělý průmysl,
 • 00:30:06 který Hitler pro své další
  dobyvačné plány potřeboval,
 • 00:30:10 někdo musel vyrábět zbraně.
 • 00:30:13 Byl si tehdy už možná vědom,
 • 00:30:16 že jakmile zaútočí na Francii
  a Velkou Británii,
 • 00:30:19 tak tyto dvě západní mocnosti
  třeba odpoví nějakými nálety,
 • 00:30:23 a okamžitě se cílem náletu
  stane podhůří,
 • 00:30:27 zatímco nad Čechy a Moravu,
  to byla už oblast,
 • 00:30:30 která byla na hranici
  nebo za hranicí
 • 00:30:34 akčního rádia
  spojeneckého letectva,
 • 00:30:37 takže bylo v zájmu okupantů
  udržet zde klid,
 • 00:30:40 kde se mohly v klidu vyrábět
  zbraně pro německou říši,
 • 00:30:44 a kde jednotky, které byly staženy
  z fronty, mohly v klidu odpočívat,
 • 00:30:48 aniž se musely obávat
  nějakých akcí
 • 00:30:52 buď spojeneckého letectva,
  nebo třeba i partyzánů,
 • 00:30:57 protože zde hustota osídlení,
  absence hlubokých lesů,
 • 00:31:01 neumožňovaly rozvinout
  nějaký partyzánský boj,
 • 00:31:06 jak tomu bylo třeba na Ukrajině,
  v Bělorusku nebo v Polsku,
 • 00:31:11 nemluvě o katastrofálním
  nedostatku zbraní,
 • 00:31:15 které pro partyzánský boj
  byly podmínkou.
 • 00:31:20 Samozřejmě že po březnu
  nálada tady byla stísněná.
 • 00:31:27 Ale do té doby, myslím osobně,
 • 00:31:30 že jsme je nepociťovali
  jako něco zvláštního,
 • 00:31:34 co se dělo mezi námi
  a mezi našimi sousedy Němci.
 • 00:31:40 Kupodivu v Kročehlavech
  bydlelo víc Němců než v Kladně.
 • 00:31:45 A znali jsme se a celkem
  ty vztahy byly normální.
 • 00:31:51 Nikoho prostě nenapadlo,
  že to může být jinak.
 • 00:31:55 Do školy jsem sice s nikým
  z německé rodiny nechodila,
 • 00:32:00 ale byla tady hudební výchova
  a tak dále,
 • 00:32:05 čili stýkala jsem se
  s německými vrstevníky
 • 00:32:09 spíš na té rovině kulturní,
 • 00:32:13 chodili jsme ke stejnému
  učiteli hudby a tak dál,
 • 00:32:17 bez jakýchkoli nějakých otázek,
 • 00:32:21 jestli mluvím
  německy nebo česky.
 • 00:32:25 Samozřejmě že tehdejší Němci
  mluvili česky,
 • 00:32:29 protože mnoho z nich
  se narodilo už tady.
 • 00:32:33 Takže ten vztah
  celkem nebyl nijak napjatý.
 • 00:32:38 Vyhrotilo se to pak zastřelením
  toho německého vojáka.
 • 00:32:45 A už to začalo.
 • 00:32:54 Jak reagovala česká
  politická scéna, jak se rozdělila?
 • 00:32:57 Byli už od začátku
  zřetelní kolaboranti?
 • 00:33:01 Nebo se snažili,
  jak se říká po česku, lavírovat?
 • 00:33:05 Tam byl především
  hlavní moment,
 • 00:33:08 jakým způsobem reagovat
  na tu novou situaci,
 • 00:33:14 jak překonat šok a jak najít
  prostor pro ten autonomní vývoj,
 • 00:33:19 který ve výnosu o zřízení
  protektorátu měl být garantován,
 • 00:33:23 a co má být vlastně obsahem
  toho autonomního vývoje,
 • 00:33:28 jaké budou pozice protektorátní
  reprezentace, těch politiků.
 • 00:33:33 Tendence směřovala
  k určitému sjednocení národa,
 • 00:33:39 bylo to tak vlastně i vnímáno
  a vysvětlováno v tisku,
 • 00:33:44 že je nutné se semknout,
 • 00:33:47 a v tomto směru
  podstatný koncept, který vznikl,
 • 00:33:51 bylo vytvoření jednotné
  politické organizace,
 • 00:33:56 která po určitých jiných úvahách
 • 00:34:01 dostala označení
  Národní souručenství
 • 00:34:05 a od níž se sliboval
  sebezáchovný,
 • 00:34:09 obranný vliv nebo zájem,
 • 00:34:13 jak v nových podmínkách veřejně,
  případně i politicky působit.
 • 00:34:18 Co čeští fašisté?
  Získali oporu po okupaci?
 • 00:34:24 Nezískali oporu, naopak.
 • 00:34:30 Pokusili se o své vlastní akce,
  přebírali určité úřady,
 • 00:34:33 založili jakousi vrcholovou
  organizaci, Národní výbor,
 • 00:34:37 ale byla to slepá kolej
  i v dalších obdobích okupace.
 • 00:34:41 Pro okupanty nebyli partnery.
 • 00:34:44 Okupační moc se jednoznačně
  rozhodla pro Háchu,
 • 00:34:47 a tohoto svého rozhodnutí
  se držela celé svoje období.
 • 00:34:51 K. H. Frank to vysvětloval
  v únoru 1944 ve svém projevu,
 • 00:34:54 kdy říkal, že pro ně bylo
  výhodnější sáhnout na lidi,
 • 00:34:58 kteří měli autoritu,
  a ne na lidi typu Gajdy,
 • 00:35:01 kteří byli velmi nepopulární
  a nedali se k ničemu využít.
 • 00:35:06 Jak se formoval odboj v té době?
 • 00:35:10 Samozřejmě 15. březen 1939
  byl impulsem
 • 00:35:14 pro formování odboje
  domácího i zahraničního.
 • 00:35:21 Zahraniční odboj
  měl vytvořeny podmínky
 • 00:35:24 v podobě několika
  zastupitelských úřadů,
 • 00:35:27 které nebyly vydány
  do rukou Němcům.
 • 00:35:30 Týkalo se to vyslanectví
 • 00:35:33 ve Varšavě, v Londýně, Paříži,
  Washingtonu a v Moskvě
 • 00:35:37 a dalších konzulátů, například
  v Jeruzalémě nebo v Krakově.
 • 00:35:41 Tato místa se stala
  jakýmisi pokračovateli
 • 00:35:45 československé státnosti,
  právní kontinuity,
 • 00:35:48 kolem níž se začínala vytvářet
  střediska zahraničního odboje.
 • 00:35:52 S iniciativou vystoupil
  i bývalý prezident Beneš,
 • 00:35:55 který v té době působil
  na univerzitě v Chicagu,
 • 00:35:59 rozeslal protestující telegramy
  představitelům západních mocností,
 • 00:36:05 v nichž protestoval proti
  porušení mnichovské dohody
 • 00:36:09 a proti okupaci českých zemí.
 • 00:36:13 Zahraniční odboj se semkl
  kolem osoby Edvarda Beneše,
 • 00:36:17 i když později nastaly spory
  mezi některými představiteli,
 • 00:36:21 hlavně mezi Benešem
  a Štefanem Osuským,
 • 00:36:24 československým
  vyslancem v Paříži,
 • 00:36:28 později byly ještě spory
  s generálem Prchalou,
 • 00:36:32 který se snažil organizovat
  vlastní odbojovou akci v Polsku,
 • 00:36:35 nicméně to byla jedná část
  odboje, tedy odboj zahraniční,
 • 00:36:39 a samozřejmě i v protektorátu
  se začínaly vytvářet samovolně
 • 00:36:44 první odbojové skupiny.
 • 00:36:49 Tyto skupiny vznikaly
  víceméně živelně,
 • 00:36:53 nebyla příliš velká zkušenost
  s vedením nějakého odboje,
 • 00:36:59 jako například v Polsku,
  kde tradice konspirace byla velká,
 • 00:37:03 například maršálek Piłsudski,
  velký konspirátor.
 • 00:37:07 U nás taková tradice nebyla.
  Z toho vyplývaly i fatální chyby,
 • 00:37:12 kterých se odboj
  zpočátku dopustil,
 • 00:37:16 tedy hlavně
  nezakonspirovanost,
 • 00:37:19 a jak jsem četl v pamětech
  jednoho politika,
 • 00:37:22 se o odboji povídalo u kafíčka,
 • 00:37:25 a tím pádem nebyl problém
  pro nacisty odboj rychle rozbít.
 • 00:37:29 Z kterých kruhů
  se rekrutoval český odboj?
 • 00:37:32 Samozřejmě z typicky národních,
  tedy v první řadě z armády,
 • 00:37:37 tam základ Obrany národa tvořili
  důstojníci generálního štábu,
 • 00:37:42 to znamená elita
  československé armády,
 • 00:37:45 vychovaná v dobách
  první republiky.
 • 00:37:50 Ti měli na starosti
  všechny klíčové funkce,
 • 00:37:53 a teprve nad nimi
  byli generálové.
 • 00:37:56 Pak to byly
  typické národní spolky,
 • 00:37:59 jako byl Sokol,
  Dělnické tělocvičné jednoty.
 • 00:38:03 Pokud bychom šli
  po hledisku politickém,
 • 00:38:06 tak z řad sociální demokracie
  a národních socialistů,
 • 00:38:09 zpočátku i z řad komunistů.
 • 00:38:12 Bylo tam relativně
  malé zastoupení
 • 00:38:15 lidí z pravicového spektra,
  ale to souviselo s tím,
 • 00:38:19 že druhá republika, která byla
  výrazem české tradice,
 • 00:38:23 kontinuálně pokračovala
  i v protektorátním režimu,
 • 00:38:27 pokud šlo o vytváření
  politických špiček,
 • 00:38:31 respektive politické elity.
 • 00:38:34 Ale samozřejmě v odboji byli
  dokonce i čeští fašisté,
 • 00:38:38 i když šlo o jednotlivé osoby,
 • 00:38:41 ale jejich činnost
  nebyla úplně bezvýznamná.
 • 00:38:44 Pan ministerský předseda má
  pro každou situaci vysvětlení.
 • 00:38:48 Je vidět, že jste působil
  v diplomatických službách.
 • 00:38:52 Zatčení generála Hladíka je omyl,
  který se jistě brzy vysvětlí.
 • 00:38:56 Gestapo nestačí vyslýchat
  všechny zatčené.
 • 00:39:01 Ale už teď je jasné...
 • 00:39:05 Že jde o spiknutí důstojníků.
 • 00:39:09 Já nepopírám,
  že se někteří důstojníci scházejí.
 • 00:39:13 Kamarádi z vojny...
  To snad není trestné. Nebo ano?
 • 00:39:18 Jedna skupina kamarádů z vojny
  provozuje tajnou vysílačku,
 • 00:39:24 která má čilý styk s Londýnem.
 • 00:39:27 Protektorátní úřady neučinily nic,
  aby vysílačku vypátraly.
 • 00:39:31 Počínaje
  ministerským předsedou.
 • 00:39:52 Ministra vnitra.
 • 00:39:57 Eliáš?
 • 00:40:00 Kolego,
  vyčleňte zvláštní skupinu,
 • 00:40:03 která bude pracovat
  podle pokynů gestapa
 • 00:40:06 při vyhledávání tajné vysílačky.
 • 00:40:09 Hlášení mi podávejte průběžně
  každý den. Do 10.00. Ano, konec.
 • 00:40:19 Myslím, že významné byly
  legionářské organizace,
 • 00:40:25 což vlastně souvisí s tím,
 • 00:40:28 že ony patřily k tomu svorníku
  první republiky,
 • 00:40:31 myšlenkově byly spjaty
  s první republikou a s tím,
 • 00:40:35 co následovalo po okupaci,
 • 00:40:38 takže tam najdeme
  celou řadu osobností,
 • 00:40:41 které později patřily
  k významným představitelům odboje.
 • 00:40:44 Mluvilo se tady
  o neznalosti konspirace,
 • 00:40:48 ovšem třeba komunisté
  měli do jisté míry
 • 00:40:52 už v první republice tendence
  dělat něco konspirativně,
 • 00:40:56 za druhé republiky jednoznačně,
  čili jejich zkušenost zde byla.
 • 00:41:00 Jak fungoval jejich odboj?
 • 00:41:03 Já vím, že potom měli problém
  se smlouvou Molotov - Ribbentrop,
 • 00:41:07 ale přesto ten jejich odboj
  nemohl být tak slabý.
 • 00:41:10 Oni měli hlavně
  svůj tajný aparát.
 • 00:41:13 Oni se víceméně
  na tuto situaci připravovali,
 • 00:41:15 to znamená,
  že měli k dispozici techniku,
 • 00:41:18 dokonce vyškolené radioamatéry,
 • 00:41:21 kteří byli schopni udržovat
  telegrafické spojení.
 • 00:41:24 Zpočátku se chovali velice agilně,
  snažili se spolupracovat
 • 00:41:27 s představiteli
  demokratických stran,
 • 00:41:29 to víceméně vyvrcholilo
  demonstracemi 28. října 1939,
 • 00:41:33 které lze do určité míry považovat
  za jakýsi společný podnik,
 • 00:41:37 ale pak samozřejmě dostali
  direktivy z Moskvy,
 • 00:41:42 jakmile se objevila nová linie,
 • 00:41:45 tak samozřejmě
  se od tohoto proudu odklonili,
 • 00:41:49 a naopak celý potenciál,
  který měli,
 • 00:41:53 vyplýtvali na záležitosti,
  které byly naprosto podružné.
 • 00:41:57 Samozřejmě jejich cílem byl boj
  o sociální zájmy dělnictva,
 • 00:42:02 to dejme tomu ještě mělo
  nějaký význam,
 • 00:42:05 ale ilegální akce typu,
  že posílali děkovné dopisy
 • 00:42:08 na sovětský konzulát
  k výročí Říjnové revoluce,
 • 00:42:12 nebo podobně prováděli napůl
  otevřeně propagandistické akce,
 • 00:42:16 to velký smysl nemělo a vedlo to
  i ke zbytečným zatčením.
 • 00:42:20 Jak reagovala
  německá tajná služba
 • 00:42:23 a německé bezpečnostní orgány
  na vznikající odboj?
 • 00:42:28 Jako každá
  bezpečnostní služba
 • 00:42:32 snažila se ho eliminovat
  v zárodcích,
 • 00:42:36 ale to bylo těžké,
  protože oni neměli v té době
 • 00:42:40 nějaký výrazný
  agenturní aparát,
 • 00:42:43 to znamená,
  že oni šli spíše cestou
 • 00:42:47 odstrašujících
  represivních opatření,
 • 00:42:50 když se něco stalo, tak potom
  existovaly různé represe,
 • 00:42:53 ať už šlo třeba o rvačku
  v hospodě s vojáky Wehrmachtu
 • 00:42:57 nebo o skutečné odbojové
  záležitosti nebo činy odporu,
 • 00:43:02 jako byla smutková akce
 • 00:43:05 nebo jako byly pokusy
  poškozovat Wehrmacht v Plzni.
 • 00:43:08 Vždycky následovala tvrdá odveta,
  to byla jedna věc.
 • 00:43:12 Druhá věc je, že systematicky
  začali budovat agenturní aparát.
 • 00:43:16 V první fázi se snažili používat
  hlavně české fašisty,
 • 00:43:20 ty, kteří s nimi spolupracovali,
  chtěli s nimi spolupracovat,
 • 00:43:24 ovšem to byli lidé, kteří byli
  svým způsobem známí,
 • 00:43:27 nebo respektive nebylo těžké
  je nějakým způsobem odhalit,
 • 00:43:31 takže teprve postupem doby,
 • 00:43:34 kdy se jim podařilo získat
  schopné lidi na svou stranu,
 • 00:43:37 zpravidla šlo o zadržené
  příslušníky odboje,
 • 00:43:41 kteří byli zlomeni ke spolupráci,
 • 00:43:44 tak ten aparát začal být efektivní
  a začal dohánět odboj.
 • 00:43:47 To je dejme tomu přelom let 1939
  a brzkého jara 1940.
 • 00:43:52 Byla některá velká vzepětí,
 • 00:43:56 to bylo například převezení
  ostatků Karla Hynka Máchy,
 • 00:44:00 to byl 28. říjen.
 • 00:44:03 Samozřejmě, to jsou akce,
  které nepochybně ukazovaly,
 • 00:44:06 že veřejnost se v drtivé většině
  s tím, co se děje, nevyrovnala.
 • 00:44:12 A nebyly to jenom tyto akce,
  byl to vlastně i fakt,
 • 00:44:15 že řada vojáků se rozhodla
  odejít do zahraničí,
 • 00:44:18 připojit se
  k zahraničnímu odboji,
 • 00:44:21 protože záhy po 15. březnu
  se rozšířily pověsti o tom,
 • 00:44:25 že například generál Prchala
  tvoří armádu v Polsku.
 • 00:44:28 Věřilo se, že podobně jako
  za první světové války
 • 00:44:32 tak i nyní se předpokládalo,
  že válka brzy vypukne
 • 00:44:35 a československé legie
  znovu vybojují
 • 00:44:38 samostatnost
  pro Československo.
 • 00:44:41 A bylo to několik tisíc lidí.
 • 00:44:44 Možná se nám to zdá být málo,
  ale vezmeme-li v úvahu,
 • 00:44:47 že dostat se za hranice
  bylo dosti obtížné,
 • 00:44:50 hranice byly brzy
  velmi přísně střeženy,
 • 00:44:53 že to znamenalo i odchod
  do nejistoty, opuštění rodiny,
 • 00:44:57 tak přesto vezmeme-li
  v úvahu tato fakta,
 • 00:45:01 tak to byla čísla dost vysoká.
 • 00:45:09 V pořádku?
 • 00:45:12 -Změna, Bohumín. Železniční depo.
  Ogieglo. -To je jméno?
 • 00:45:18 Jo, je to Polák. Předá tě na čáře.
  Ogieglo.
 • 00:45:21 Pamatuj si to, ale nikam si to
  nepiš. A neboj se, nebudeš sám.
 • 00:45:36 Pozítří u nás dávají
  Španělskou vyzvědačku.
 • 00:45:39 Já koupím lístky, kdybys přijel
  už odpoledne, jo?
 • 00:45:43 A tady pár cigaret na cestu.
 • 00:45:47 -Já nepřijedu.
  -Jak to?
 • 00:45:52 -Já nevím, kdy přijedu.
  -Kam jedeš?
 • 00:45:58 -Daleko.
  -Ale to nesmíš.
 • 00:46:04 Já jsem pilot a zámečník.
  To mám tady pro ně dělat kanony?
 • 00:46:08 -Já tě nepustím.
  -Vždyť bude válka.
 • 00:46:12 Nebude to trvat dýl než 2 měsíce,
  a bude po Hitlerovi.
 • 00:46:16 První den po válce
  jsem u tebe pod pavlačí.
 • 00:46:19 Růženo, já jsem ti to nemohl
  říct dřív, fakt. Věř mi, nešlo to.
 • 00:46:23 Ale první den po válce
  jsem u tebe pod pavlačí!
 • 00:46:36 Počkej, žádný scény,
  teď to nejde. Tady je nádraží.
 • 00:46:42 Vždyť jsme si ani nedali pusu!
 • 00:46:46 Je teď blbej čas. Je blbej čas.
 • 00:46:57 Velké zklamání pak bylo, když
  přišli do zahraničí a zjistili,
 • 00:47:01 že žádná taková armáda neexistuje,
 • 00:47:03 nebo že teprve se budují zárodky,
  ale na velmi vratkých základech,
 • 00:47:08 a cesta k regulérní armádě
  je ještě velmi dlouhá.
 • 00:47:12 A teď to poslední, jak se říká,
  kyselé jablíčko.
 • 00:47:15 Traduje se v našem národě,
 • 00:47:17 že okupanti hned našli
  velké množství
 • 00:47:21 spolupracovníků,
  donašečů a agentů.
 • 00:47:25 -Je to pravda?
  -Určitě není.
 • 00:47:28 Jak už jsem říkal předtím,
 • 00:47:31 s nimi spolupracovaly
  pouze špičky českých fašistů,
 • 00:47:34 a to ještě ne zdaleka všichni.
 • 00:47:37 Čeští fašisté naopak vstoupili
  do odboje,
 • 00:47:40 podíleli se na distribuci
  časopisu V boj!
 • 00:47:43 a vstupovali do Obrany národa.
 • 00:47:46 To samozřejmě všechno
  přišlo později.
 • 00:47:49 První reakce na okupaci
  je odmítavá.
 • 00:47:52 Tady je celá řada spontánních
  akcí, které to naznačují.
 • 00:47:55 Když se podíváme na nábor
  do Národního souručenství,
 • 00:47:58 tak do něho vstoupilo
  97 % mužské populace.
 • 00:48:01 Čili nedá se říct, že tento národ
  nebo toto společenství
 • 00:48:05 v prvních dnech okupace
  nějakým způsobem selhalo.
 • 00:48:09 To rozhodně ne.
 • 00:48:12 Myslím, že ten odmítavý postoj
  byl zřejmý,
 • 00:48:15 a pokud byly možnosti
  v prvních měsících okupace,
 • 00:48:21 tak při různých příležitostech,
  které tady byly již zmiňovány,
 • 00:48:25 ty velice početné poutě národní
  či jiná výročí,
 • 00:48:29 která byla vzpomínána
  a která měla symbolický rozměr,
 • 00:48:33 tak ty dokumentují,
  že skutečně nedošlo
 • 00:48:36 k nějakému zlomení
  páteře národa během okupace.
 • 00:48:45 Koukali jste se
  na ty jejich motocykly?
 • 00:48:49 Vždyť je to plechárna všecko.
 • 00:48:52 Jak dlouho se u nás připravovalo,
  že se bude jezdit vpravo?
 • 00:48:56 Oni jenom přijdou,
  vylepí vyhlášku, a je to přes noc.
 • 00:49:04 -No a?
  -No co, nic!
 • 00:49:07 Já jenom, jestli vůbec máš něco,
 • 00:49:10 čím bys mohl jezdit
  vlevo nebo vpravo.
 • 00:49:13 Jen ho nech být, on si třeba Pepa
  dost vydělá na těch Zorkách, viď?
 • 00:49:17 Abych vám jednou nebyl dobrej.
  Za chvíli nebude jediný žváro.
 • 00:49:21 Kamaráde, teď nebude věcí...
  Jen jedno bude. Válka.
 • 00:49:25 Na tohle krákání
  jsem tady já a Malíř.
 • 00:49:29 Tebe mám nejradši,
  kdy kecáš ty voloviny,
 • 00:49:32 jak bude všechno krásný.
 • 00:49:34 Krásný... Neudav se, ty.
  Co je na válce krásnýho?
 • 00:49:38 Kdybyste se radši bavili
  o ženskejch.
 • 00:49:41 Je taková perlička,
 • 00:49:43 byť to zní trošku cynicky
  v souvislosti s okupací,
 • 00:49:46 ale pamětníci vzpomínali,
 • 00:49:49 že naše vláda a orgány nebyly
  schopny zavést jízdu vpravo,
 • 00:49:54 a po okupaci to bylo v rámci
  pořádku nacistického vyřízeno hned.
 • 00:50:00 To je věc, která se v souvislosti
  s 15. březnem neustále opakuje,
 • 00:50:05 že jsme nebyli schopni
  se dlouhodobě dohodnout
 • 00:50:12 například na té jízdě vpravo,
  a zavedli to až Němci.
 • 00:50:15 Bývá to tradováno,
 • 00:50:18 ale domnívám se,
  že to není zcela správné.
 • 00:50:22 O jízdě vpravo rozhodla vláda
  už v listopadu 1938
 • 00:50:28 s účinností od 1. května 1939.
 • 00:50:32 Do toho přišel německý vpád,
 • 00:50:36 tedy Němci to zavedli
  podstatně rychleji.
 • 00:50:41 Pánové, já vám děkuji za účast
  v naší debatě, na shledanou,
 • 00:50:46 a vám, divákům, děkuji za to,
  že jste se na nás dívali,
 • 00:50:49 a příště na shledanou
  u Historie.cs.
 • 00:51:24 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související