iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 5. 2014
08:40 na ČT sport

1 2 3 4 5

4 hlasy
1327
zhlédnutí

Jezdectví

Rudolfův pohár 2014 Kladruby

Mezinárodní závody spřežení v kategoriích jednospřežní, dvojspřeží a čtyřspřeží

90 min | další Sport »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Mezinárodní závody spřežení Kladruby

 • 00:00:06 Dobrý den, milí diváci,
  vítejte při sledování
 • 00:00:09 Rudolfova poháru, záznamu z prvních
  velkých mezinárodních závodů
 • 00:00:12 v letošní jezdecké sezoně u nás.
 • 00:00:15 Pohled do areálu Národního hřebčína
  v Kladrubech nad Labem
 • 00:00:18 je v současné době
  takový poněkud rozpačitý,
 • 00:00:22 protože v areálu této
  národní kulturní památky
 • 00:00:25 právě probíhá rekonstrukce,
  ale ani ta nezabránila uspořádání
 • 00:00:29 tradičních mezinárodních závodů
  a dokonce vůbec neměla vliv
 • 00:00:32 ani na početné startovní pole.
 • 00:00:34 Především v kategorii čtyřspřeží,
  která letos čeká vrchol sezony
 • 00:00:39 v podobě Světových jezdeckých her,
  byla účast velmi početná.
 • 00:00:43 My začneme kategorií jednospřeží
  a také představením
 • 00:00:47 spolukomentátora,
  tradičního experta České televize
 • 00:00:50 Cyrila Neumanna.
 • 00:00:51 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:53 Díváme se na Pavla Jadrníčka,
  který startoval
 • 00:00:57 v kategorii jednospřeží.
 • 00:00:59 Mnohaletý český reprezentant
  nás provádí druhou překážkou
 • 00:01:06 na trati maratonu.
 • 00:01:08 Celkem bylo 7 překážek,
  ale já se vrátím k tomu,
 • 00:01:13 co jsem načal, tedy k rekonstrukci
  Národního hřebčína,
 • 00:01:18 tohoto svatostánku
  českého jezdectví.
 • 00:01:21 Jak to tam tedy teď
  v současné době vypadá?
 • 00:01:23 Doufejme, že rekonstrukce
  se rozběhla přesně podle plánu.
 • 00:01:27 Naštěstí byla dobrá zima,
  a tak současný ředitel
 • 00:01:31 Národního hřebčína má šanci,
  že rekonstrukci stihne,
 • 00:01:34 protože ona je vázána
  šibeničním termínem tohoto roku.
 • 00:01:39 Možná, že diváci České televize
  sledovali některé neslavné momenty
 • 00:01:44 té rekonstrukce.
 • 00:01:46 V každém případě my jsme si všichni
  oddechli, rekonstrukce se rozběhla,
 • 00:01:50 evropské dotace se mohou čerpat,
  Národní hřebčín a všechny budovy
 • 00:01:54 to již velmi nutně potřebovaly.
 • 00:01:57 Nakonec koně z toho mohou mít
  ten benefit, že díky všem zdržením,
 • 00:02:03 která nastala, bude to přerušení
  provozu jen velmi krátké,
 • 00:02:07 protože koně se stěhovali
  letos na přelomu roku
 • 00:02:11 a měli by se do roka,
  opět na přelomu let 2014 a 2015
 • 00:02:16 do hřebčína vrátit, takže doufejme,
  že vše poběží jako na drátkách.
 • 00:02:23 Po Pavlu Jadrníčkovi vidíme
  Jiřího Koníře
 • 00:02:26 s koněm Generalissimus Regia.
 • 00:02:28 Dosáhli 8. nejlepšího výsledku
  právě v maratonu
 • 00:02:32 a byl to jejich nejlepší výkon
  v průběhu celých
 • 00:02:35 mezinárodních závodů.
 • 00:02:38 K prvním dvou jezdcům dodejme,
  že Pavel Jadrníček
 • 00:02:42 je dlouholetý člen a pracovník
  Národního hřebčína.
 • 00:02:46 Je to veterinář,
  několik sezon strávil jako přísedící
 • 00:02:50 na čtyřspřeží s naším tehdy
  nejlepším jezdcem Petrem Vozábem.
 • 00:02:55 Jiří Koníř je už také ikona sportu
  jednospřeží.
 • 00:02:59 Mnoho sezon hraje prim
  nebo jeden z primů.
 • 00:03:05 Důležité je také sdělit,
  že i jednospřeží mají letos
 • 00:03:09 svůj vrchol, to je specialita
  spřežení, že přesto,
 • 00:03:13 že Světové jezdecké hry
  na sebe stahují pozornost
 • 00:03:17 celého jezdeckého světa,
  tak protože spřežení mají
 • 00:03:20 více disciplín, tak jednospřeží
  mají v roce Světových her
 • 00:03:23 také světový šampionát.
 • 00:03:25 A i proto byl takový zájem
  o mezinárodní závody v Kladrubech.
 • 00:03:29 Dorazilo 35 spřežení,
  protože všichni chtěli
 • 00:03:34 zahájit sezonu ve střední Evropě,
  protože na konci září
 • 00:03:37 je čeká světová šampionát
  v Maďarsku.
 • 00:03:40 Erik Zuvač a Sagan 1,
  těm závody v Kladrubech
 • 00:03:44 tak úplně nevyšly.
 • 00:03:46 Konec konců, viděli jste i problém
  v této překážce,
 • 00:03:50 to je překážka číslo 1,
  kde museli chvilku dokonce couvat.
 • 00:03:54 Nakonec 21. místo v maratonu,
  v parkuru a 22. v drezuře.
 • 00:04:00 Dohromady v součtu 20. příčka.
 • 00:04:03 Pavel Plch a kůň Maestoso 1221.
 • 00:04:10 Po úvodní drezuře, kterou jsme
  neviděli v našem sestřihu,
 • 00:04:13 19. příčka.
 • 00:04:17 K té drezuře jen řekněme,
  že zatímco v sobotu na maratonu
 • 00:04:21 vládlo v Kladrubech vynikající
  počasí, bylo příjemné jarní teplo,
 • 00:04:26 všichni si to užívali
  a odrazilo se to
 • 00:04:29 i na bohaté návštěvě, myslíme,
  že takovým odhadem v Kladrubech
 • 00:04:33 muselo být 3-4000 lidí.
 • 00:04:35 Drezury probíhaly za častých
  přepršek a deště.
 • 00:04:39 Tak ta úvodní zkouška
  nebyla pro soutěžící tak příjemná.
 • 00:04:44 My ten náš přenos zahajujeme
  takovou skupinou českých jezdců.
 • 00:04:49 Komisi spřežení se přihlásilo
  12 českých jezdců,
 • 00:04:54 kteří projevili ambici startu
  na světovém šampionátu v Maďarsku,
 • 00:04:59 a proto všichni od začátku sezony
  chtějí ukázat,
 • 00:05:02 že by mohli právě oni se do té
  nominační skupiny dostat.
 • 00:05:09 Pavel Plch nakonec na 23. místě
  v celém závodě
 • 00:05:14 v Kladrubech nad Labem.
 • 00:05:16 Tzn. prohrál i s Erikem Zuvačem,
  prohrál s Jiřím Konířem.
 • 00:05:21 A také s Janem Exnarem,
  u kterého se to nicméně očekávalo.
 • 00:05:26 To je jezdec, který patří
  mezi nejlepší v České republice.
 • 00:05:29 A tak se na něj můžeme podívat.
 • 00:05:32 Ale musíme si zároveň připomenout
  a možná opravdu
 • 00:05:35 hodně pozorní diváci
  si toho všimli,
 • 00:05:38 že Jana Exnara vidíme
  s jiným koněm,
 • 00:05:41 než na kterého jsme byli zvyklí.
 • 00:05:43 Je to Favory Coppelia.
 • 00:05:47 Pochopitelně je potřeba
  občas koně vyměnit
 • 00:05:51 nebo spřežení omladit.
 • 00:05:53 Roky běží zcela neúprosně.
 • 00:05:56 Jan Exnar je naší jedničkou
  spřežení, na čele se pohybuje
 • 00:06:02 skutečně mnoho sezon,
  tak koně čas nešetří.
 • 00:06:07 Myslím si ale, že se velmi rychle
  opět dostane i v té střední Evropě
 • 00:06:13 do hledáčku všech svých soupeřů.
 • 00:06:19 Letos ta drezura
  byla poněkud slabší.
 • 00:06:23 Tam jsme byli zvyklí,
  že Jan Exnar dosahoval
 • 00:06:26 malinko lepších výsledků,
  ale sezona je teprve na začátku,
 • 00:06:29 tak doufejme, že vše se bude
  rychle vyvíjet a Jan Exnar
 • 00:06:33 se dostane do pozice,
  že bychom mohli doufat
 • 00:06:36 na tom světovém šampionátu
  i v nějaký výraznější úspěch.
 • 00:06:42 Tohle je třetí překážka,
  ve které Exnar předvedl
 • 00:06:46 velice slušný výkon.
 • 00:06:47 Ještě některé další byly opravdu
  úplně špičkové.
 • 00:06:52 Třeba hned ta s číslem 1,
  tam dosáhl 6. nejlepšího času,
 • 00:06:56 a to pro něj znamenalo
  opravdu už průlom mezi ty nejlepší
 • 00:07:00 i s tímto novým koněm.
 • 00:07:02 Naopak třeba na dvojce shodil
  jeden z těch míčků
 • 00:07:06 a hned se propadl dolů.
 • 00:07:08 Takže v součtu maraton, 11. příčka.
 • 00:07:13 Čeští diváci v Kladrubech nad Labem
  ale mohli fandit
 • 00:07:17 celé řadě závodníků,
  třeba Tomáši Bartákovi,
 • 00:07:20 který byl po drezuře na 15. místě.
 • 00:07:25 Tomáš Barták a Generale Ramata.
 • 00:07:30 I Tomáš Barták patří k těm
  velmi zkušeným jezdcům.
 • 00:07:35 Pochopitelně nesouvislých nejlepších
  výsledků dosahuje díky tomu,
 • 00:07:41 že jejich středisko se stěhovalo,
  všechno se muselo opět usadit,
 • 00:07:44 nicméně Tomáš Barták je jeden
  z českých jezdců,
 • 00:07:48 který ve svém spřežení předvádí
  starokladrubského bělouše,
 • 00:07:52 naši národní pýchu.
 • 00:07:54 A teď už zahraniční jezdci.
 • 00:07:56 Nejprve Michaël Barbey,
  reprezentant Švýcarska.
 • 00:08:01 Kůň Solo V.
 • 00:08:09 Jak jsem říkal na začátku,
  světový šampionát bude letos
 • 00:08:14 na konci září v Maďarsku.
 • 00:08:16 Kladrubští pořadatelé toho trošičku
  využili a pozvali ke stavbě trati
 • 00:08:21 právě maďarského stavitele
  Gabora Fintu.
 • 00:08:27 Uvidíme, jestli právě on
  bude stavitelem tratí
 • 00:08:31 světového šampionátu,
  ale i to bylo důležité,
 • 00:08:35 vyzkoušet si maďarský způsob stavby
  nejen maratonu,
 • 00:08:41 který je přeci jen trošičku svázaný
  těmi překážkami,
 • 00:08:45 které pořadatel nabídne,
  ale především parkuru,
 • 00:08:48 který uvidíme za chvilku.
 • 00:08:52 V loňském roce byl vrcholem
  jezdecké sezony spřežení
 • 00:08:57 světový šampionát dvojek,
  který proběhl na Slovensku
 • 00:09:01 v Topolčiankách, a tak se právě
  do dvojek soustředila pozornost
 • 00:09:06 špičkových vozatajů.
 • 00:09:08 V současné době většina jezdců
  zamířila z dvojek
 • 00:09:13 do té nejprestižnější kategorie
  čtyřspřeží.
 • 00:09:16 To platí třeba o českých
  reprezentantech,
 • 00:09:19 kteří startovali v Topolčiankách.
 • 00:09:21 Ale existují i výjimky,
  především Bartolomiej Kwiatek
 • 00:09:25 z Polska, špičkový jezdec
  v kategorii jednospřeží.
 • 00:09:30 Loni zkoušel dvojky, ale letos
  se zase vrací k jedničkám.
 • 00:09:34 Tady v Kladrubech ale nepředvedl
  úplně ten nejsenzačnější výkon.
 • 00:09:39 Také je to vlastně jeho nový kůň,
  Bergen.
 • 00:09:42 A tak ho zastínila i jeho sestra
  Weronika Kwiateková,
 • 00:09:46 která naopak se svým zkušenějším
  Bartnikem dosáhla
 • 00:09:49 třetího nejlepšího výsledku
  v maratonu.
 • 00:09:52 Rychlejší byl pouze Michaël Barbey,
  kterého jsme viděli,
 • 00:09:55 a Lucie Musy Comunová ze Švýcarska.
 • 00:10:00 V disciplíně jednospřeží je jméno
  Kwiatek pochopitelně synonymem
 • 00:10:04 velké kvality.
 • 00:10:06 Weronice se v Kladrubech
  skutečně dařilo,
 • 00:10:09 byla třetí nejen v maratonu,
  ale i v drezuře,
 • 00:10:12 takže po těch dvou disciplínách
  bylo jasné, že pomýšlí skutečně
 • 00:10:16 na velmi dobré umístění.
 • 00:10:22 A ještě se podíváme jednou
  na Weroniku Kwiatekovou,
 • 00:10:25 tentokrát v překážce číslo 4.
 • 00:10:27 Ta na první pohled nevypadala
  jako jedna z těch nejnáročnějších,
 • 00:10:31 ale její obtížnost byla hodně
  zvýšená těmi žlutými míčky.
 • 00:10:35 Těch tam bylo rozeseto
  opravdu hodně.
 • 00:10:38 A musíme si uvědomit,
  za každý ten shozený míček
 • 00:10:42 2 trestné sekundy, a to je
  samozřejmě hodně velký rozdíl,
 • 00:10:46 který případně způsobí pád dolů
  výsledky.
 • 00:10:50 Kwiateková ale projela všechny
  překážky, všech 7 překážek
 • 00:10:55 bez shození, i když tady
  museli chvilku korigovat.
 • 00:10:59 Ale obešlo se to bez nějaké výrazné
  časové ztráty.
 • 00:11:06 Ještě se vraťme k tomu přepřahání
  v rámci disciplín.
 • 00:11:11 Pochopitelně je jasné,
  že jednospřeží mají letos
 • 00:11:14 svůj vrchol, takže všichni
  specialisté na jednospřeží
 • 00:11:18 od začátku sezony se budou snažit
  v jednospřežích uspět.
 • 00:11:22 My trošičku máme problém
  s českým čtyřspřežími,
 • 00:11:27 protože čtyřspřeží je pochopitelně
  královna této disciplíny spřežení.
 • 00:11:33 Ale je to finančně velmi nákladné,
  a tak se čeští jezdci velmi snažili
 • 00:11:39 uspět především ve dvojspřeží
  i proto, že světový šampionát
 • 00:11:44 byl na Slovensku,
  což bylo ekonomicky výhodné.
 • 00:11:48 A proto s výjimkou naší stálice,
  Jiřího Nesvačila staršího,
 • 00:11:53 ještě žádný z jezdců nemá
  kvalifikaci na světový šampionát.
 • 00:11:58 A budou mít možná
  trošičku nervóznější sezonu,
 • 00:12:02 i když u spřežení ta kvalifikace
  není tak obtížná.
 • 00:12:06 Ovšem zase úplně snadné to není.
 • 00:12:11 Na jezírku a teď na překážce
  číslo 6 s balíky slámy
 • 00:12:16 sledujeme Francouze Renauda Vincka
  s koněm Don Camillo.
 • 00:12:25 Vinck byl druhý po úvodní drezuře.
 • 00:12:32 V maratonu ale v překážkách volil
  přeci jen opatrnější,
 • 00:12:37 rozvážnější tempo a neodolal náporu
  dynamické Weroniky Kwiatekové.
 • 00:12:47 Vinck ovšem věděl,
  že na většinu svých soupeřů
 • 00:12:50 má poměrně slušný náskok jízd
  z drezury.
 • 00:12:53 Ty rozdíly v maratonu nakonec nebyly
  tak drastické.
 • 00:12:57 Tak i tento jezdec se pohyboval
  v té skupině jezdců
 • 00:13:03 pomýšlející si na vítězství.
 • 00:13:06 Připomeňme, že Renaud Vinck
  v loňském roce obsadil v téhle
 • 00:13:10 kategorii v Kladrubech 2. místo,
  porazil ho pouze Jan Exnar.
 • 00:13:15 S tím svým ostříleným
  a mnohokrát dekorovaným koněm,
 • 00:13:20 kterého tentokrát vyměnil
  za méně zkušeného.
 • 00:13:25 Teď tedy ztrácel zhruba 2,5 bodu
  na Weroniku Kwiatekovou,
 • 00:13:29 a ta stáhla hodně i z náskoku
  vítěze drezury,
 • 00:13:32 Švýcara Erica Renauda,
  s koněm Volante L.
 • 00:13:44 Švýcar předvedl úplně
  nejlepší drezuru, získal 44 bodů.
 • 00:13:49 Jen pro ilustraci, např. Jan Exnar
  s tím novým spřežením získal 58
 • 00:13:56 a nějaké drobné,
  tzn. rozdíl skoro 14 trestných bodů,
 • 00:14:00 to je před maratonem
  skutečně velmi mnoho.
 • 00:14:05 Bylo jasné, že Eric Renaud,
  pokud se nestane nějaký karambol,
 • 00:14:12 který by ho vyřadil ze soutěže,
  také bude na té jedné
 • 00:14:16 z nejvyšších příček.
 • 00:14:21 K tomu jen snad, že je to
  taková novinka letošní sezony,
 • 00:14:24 i spřežení se dostala do situace,
  že oproti minulým letům v případě,
 • 00:14:33 že dojde ke karambolu
  a k převrácení kočáru,
 • 00:14:36 tak pro toto spřežení soutěž končí.
 • 00:14:39 Ještě v minulém roce bylo možné
  kočár postavit na kola
 • 00:14:43 a i s velkou penalizací,
  ale soutěž dokončit.
 • 00:14:46 Tak to od letoška už možné není.
 • 00:14:48 To se ale naštěstí netýkalo
  nejlepších Čechů.
 • 00:14:51 Tomáš Barták byl 15. nejlepší
  z Čechů po drezuře.
 • 00:14:54 Popravdě řečeno, nečekal.
  Obzvláště kvůli tomu počasí.
 • 00:14:59 Jako jedinému závodníkovi
  se mi poštěstilo,
 • 00:15:02 že na mě padal krutý déšť a kroupy.
 • 00:15:05 Dá se vůbec označit 15. místo
  v drezuře za úspěch?
 • 00:15:09 Pro mě určitě, protože
  v letošním roce je to první start,
 • 00:15:13 první mezinárodní závody.
 • 00:15:15 A navzdory tomu počasí
  se kůň choval výborně,
 • 00:15:18 takže já jsem byl
  maximálně spokojený.
 • 00:15:21 Probíhal i maraton
  podle vašich představ?
 • 00:15:24 Myslím si, že jo, že jsme podali
  maximální výkon na to,
 • 00:15:28 co máme natrénováno.
 • 00:15:30 Bohužel jen 20. místo,
  ostatní byli lepší.
 • 00:15:33 Která z překážek vám osobně
  dělala největší problémy?
 • 00:15:37 Největší samozřejmě voda,
  protože s tou my máme tradičně
 • 00:15:41 největší problém.
 • 00:15:43 Ale zatím jsme to nestihli
  natrénovat lépe,
 • 00:15:46 takže ta nás posunula trošku dozadu
  v tom maratonu.
 • 00:15:49 Jan Exnar zapřahá v Kladrubech
  jednoho z mladších svěřenců.
 • 00:15:53 Jak jste byl tedy spokojen
  s 18. místem v drezuře?
 • 00:15:58 Spokojeni jsme byli, samozřejmě,
  chyby byly, víme o nich.
 • 00:16:01 Musíme to napravit, ale myslím si,
  na první start
 • 00:16:03 na mezinárodních závodech
  dobré body, velká konkurence.
 • 00:16:06 Jsme spokojeni.
 • 00:16:08 Které chyby vás nejvíce mrzí?
 • 00:16:09 Mrzí mě samozřejmě moje chyby,
  ty musíme napravit.
 • 00:16:13 A hlavně musíme ještě toho koně
  víc uklidnit, aby se věnoval tomu,
 • 00:16:17 čemu má, a nekoukal po věcech,
  po kterých nemá.
 • 00:16:19 Jak probíhal z vašeho pohledu
  maraton?
 • 00:16:22 Maraton byl těžký.
 • 00:16:26 Z jedné strany byl technický,
  z jedné strany jakoby rychlostní,
 • 00:16:30 ale koník to zvládnul,
  uštvali jsme ho, ale vydržel.
 • 00:16:35 A jak máte natrénováno na parkur?
 • 00:16:37 No, to si povíme zítra,
  parkury uvidíme až po skončení.
 • 00:16:44 Tady vidíme průběžné pořadí
  po dvou dnech soutěže.
 • 00:16:47 Eric Renaud na 1. místě,
  ale s opravdu minimálním náskokem
 • 00:16:50 před Weronikou Kwiatekovou
  z Polska.
 • 00:16:52 Renaud Vinck z Francie
  ztrácí stále na vedoucí příčku
 • 00:16:56 jen kolem 2 bodů.
 • 00:16:57 Jan Exnar už se stal nejlepším
  Čechem, po 2 dnech přeskočil
 • 00:17:01 i své soupeře, kteří před ním byli
  po úvodní drezuře.
 • 00:17:05 A teď už tu máme dvojspřeží
  a na úvod pohled
 • 00:17:08 na jedinou českou ženu
  ve startovním poli,
 • 00:17:12 Kateřinu Sklenskou.
 • 00:17:14 Koně Favory 1157
  a Neapolitano 1138.
 • 00:17:21 Do soutěže dvojspřeží se zapsala
  zhruba dvacítka spřežení
 • 00:17:26 a Kateřina Sklenská byla po úvodní
  drezuře na 17. místě.
 • 00:17:31 Jejím hlavním cílem bylo
  tento závod dokončit.
 • 00:17:37 Letos si budeme muset zvyknout,
  že disciplína dvojspřeží
 • 00:17:41 bude možná přeci jen
  trošičku opomíjenou,
 • 00:17:44 protože ti nejlepší závodníci
  napřou své síly do disciplín,
 • 00:17:51 které mají světový šampionát.
 • 00:17:54 V každém případě alespoň
  v tom mezinárodním pojetí domácím
 • 00:17:58 dostanou příležitost i méně zkušení
  jezdci, a to se může vždycky
 • 00:18:03 pro reprezentaci hodit.
 • 00:18:06 V některém případě to nemusejí být
  méně zkušení,
 • 00:18:09 ale méně dekorovaní jezdci.
 • 00:18:11 Třeba takový Václav Coufalík,
  ten už má také spousty zkušeností,
 • 00:18:16 ale ne zase tak úplně moc úspěchů.
 • 00:18:19 Ale letos se, dá se říci,
  veze na určité vlně úspěchu,
 • 00:18:25 protože jestli jste sledovali
  naše zpravodajství
 • 00:18:28 z jezdeckého festivalu
  v Lysé nad Labem,
 • 00:18:30 tak tam se jeho dvojspřeží,
  Odetě 2 a Grácii 6
 • 00:18:34 a také dalším koním, které zapřahá,
  opravdu dařilo.
 • 00:18:42 Pokud jste zmínil letošní festival
  v Lysé nad Labem,
 • 00:18:46 tak jen dodejme, že v České
  republice již standardně probíhá
 • 00:18:49 pro spřežení halová sezona.
 • 00:18:52 Spřežení mají několik svých
  jarně-zimních nebo spíše
 • 00:18:56 zimních závodů pod střechami
  jezdeckých hal.
 • 00:19:00 To vše ukazuje na to, že spřežení
  je stále populárnější disciplínou.
 • 00:19:08 Jaroslav Pavel,
  9. místo po úvodních drezurách,
 • 00:19:13 ale maraton absolvoval
  opravdu velice dobře.
 • 00:19:17 Koně Ruth 1 a Megana.
 • 00:19:21 I Jaroslav Pavel je naším
  velmi zkušeným jezdcem.
 • 00:19:25 Teď měl několik sezon přestávku,
  věnoval se spíše funkcionářské práci
 • 00:19:31 a té se věnuje nakonec stále.
 • 00:19:34 Je důležitým členem komise spřežení
  a organizuje všechna ta důležitá
 • 00:19:40 setkání české reprezentace
  právě s výhledem
 • 00:19:45 na světové šampionáty.
 • 00:19:47 Pod kaštany, kde jsme právě teď
  Jaroslava Pavla viděli,
 • 00:19:51 dosáhl druhého nejlepšího času.
 • 00:19:53 Na následujících dvou překážkách
  dokonce nejrychlejšího času
 • 00:19:57 ze všech a posouval se vzhůru.
 • 00:20:00 Pak se zase trošičku zpomalil
  a ten vzestup výsledkovou listinou
 • 00:20:04 nebyl tak výrazný.
 • 00:20:05 Nicméně to pořád přinejmenším
  znamenalo, že se to pořadí
 • 00:20:09 zhruba od nějakého 3. místa
  po 2 dnech soutěží
 • 00:20:14 opravdu natěsnalo, hodně vyrovnalo
  a slibovalo velmi napínavý
 • 00:20:19 závěrečný parkur.
 • 00:20:26 Diváci se opravdu mohli těšit
  z vystoupení těch nejlepších.
 • 00:20:33 Třeba Josefa Drábka.
 • 00:20:38 Stejnou překážku,
  jako před ním Jaroslav Pavel,
 • 00:20:41 také projel velice dobře.
 • 00:20:46 To byli Češi, i když uvidíme
  ještě jednoho, toho nejlepšího
 • 00:20:50 a nejzkušenějšího z nich.
 • 00:20:52 Ale tady už Ole Buch Jensen
  z Dánska, jezdec, kterého známe.
 • 00:20:58 A který jezdí pravidelně do ČR
  už také.
 • 00:21:03 V drezuře byli 6.
  s koňmi Adan a Ladin.
 • 00:21:08 Místo Adama zapřáhl do maratonu
  Egelund Mathise,
 • 00:21:12 ale možná přeci jen horší znalost
  těch překážek a terénu
 • 00:21:19 v Kladrubech nad Labem
  tentokrát hrála roli.
 • 00:21:22 Jensen se propadl po maratonu
  o několik příček dozadu.
 • 00:21:29 Televizní režie nám pochopitelně
  velmi často nabízí
 • 00:21:33 právě tu atraktivní vodní překážku,
  vidíte, že i pro diváky v Kladrubech
 • 00:21:38 to byla překážka nejvíce obležená
  a určitě vám neušlo,
 • 00:21:42 že právě dvojspřeží už nabízejí
  v této překážce
 • 00:21:46 výrazně větší dynamiku
  než jednospřeží.
 • 00:21:49 Už teď se ale diváci těšili
  na přehlídku té královny disciplíny
 • 00:21:55 a na přehlídku 15 čtyřspřeží.
 • 00:21:59 15 čtyřspřeží,
  to je skutečně nádherný počet.
 • 00:22:02 Vlastně jen o něco maličko méně
  než dvojek.
 • 00:22:05 Mezi nimi nechyběl Polák
  John Szymon.
 • 00:22:11 Novější jméno v polské reprezentaci
  vozatajů, nicméně už také
 • 00:22:16 nikoliv nováček v českém prostředí
  v Kladrubech.
 • 00:22:22 5. místo po drezuře.
 • 00:22:27 Polák si vedl dobře,
  ale viděli jste,
 • 00:22:30 ani on se při průjezdu překážkami
  nevyhnul drobným chybám.
 • 00:22:34 Snad jen pro diváky,
  kteří zabrousili
 • 00:22:36 k televizním obrazovkám náhodou
  a nejsou zkušenými diváky
 • 00:22:43 soutěže spřežení,
  ta disciplína se skládá z toho,
 • 00:22:47 že vozataj musí projet překážkou
  ve stanoveném pořadí průjezdů.
 • 00:22:52 Vidíte, že ty průjezdy
  jsou naznačené A, B, C, D.
 • 00:22:56 Při tom absolvování překážky
  nesmí použít průjezd,
 • 00:23:01 který ještě nebyl absolvován.
 • 00:23:03 Teprve v momentě,
  kdy je průjezd absolvován,
 • 00:23:06 tak ho může použít podruhé
  pro zkrácení ideálního průjezdu,
 • 00:23:09 takže velmi důležitou roli hraje
  ten jeho přísedící, který mu radí
 • 00:23:13 a sleduje, jestli projede vše tak,
  jak má.
 • 00:23:16 A v podstatě počítá se vedle toho,
  zda něco shodí,
 • 00:23:21 čas strávený v překážce,
  takže jezdec je vždy penalizován
 • 00:23:24 trestnými body.
 • 00:23:26 Ovšem ti nejrychlejší jich mají
  pochopitelně nejméně.
 • 00:23:31 Po Szymonovi, který si opravdu
  hodně pohoršil shozením
 • 00:23:34 hned 2 míčků najednou,
  a byla to opravdu smůla,
 • 00:23:37 protože to bylo, jak jste viděli,
  těsně před výjezdem z překážky,
 • 00:23:41 jsme pak viděli Torstena Koalicka,
  4. po drezuře,
 • 00:23:44 který ale předvedl vynikající
  maraton a posunul se
 • 00:23:49 už na medailovou příčku,
  protože přeskočil třeba
 • 00:23:53 i Sandra Koalicka,
  dalšího z německých reprezentantů.
 • 00:23:58 Vidíme, že Sandro si dokonce
  pořizoval sám pro sebe
 • 00:24:02 videozáznam své jízdy.
 • 00:24:04 A s maratonem tak úplně spokojený
  asi nebyl.
 • 00:24:08 Dvojice Boy a Cianita
  nebyla úplně sehraná.
 • 00:24:14 Buď jeli pomaleji
  nebo v překážce č. 4 shodili míček.
 • 00:24:23 A výsledkem byl tedy propad
  ve výsledkové listině.
 • 00:24:28 V tuto chvíli dokonce o 7 bodů
  za Torstena Koalicka.
 • 00:24:42 A ještě se podíváme,
  právě v překážce č. 4
 • 00:24:47 došlo k té penalizaci za spadlý
  míček, za spadlý shoditelný prvek.
 • 00:24:54 A to přesto, že od prvních metrů,
  od prvních průjezdů
 • 00:25:00 zvolil Sandro Koalick hodně volné,
  hodně opatrné tempo.
 • 00:25:10 Oproti drezuře a parkuru,
  který uvidíme za chvilku,
 • 00:25:14 vidíte také, že jezdci pro tuto
  disciplínu používají speciální
 • 00:25:18 maratonský kočár, je celý kovový,
  takže snese
 • 00:25:22 to poměrně hrubé zacházení
  v případě kontaktu s překážkou.
 • 00:25:27 Ale znovu opakuji, vedle toho,
  že ten spolujezdec radí jezdci,
 • 00:25:32 kudy má jet, viděli jste,
  že je také velmi důležitou figurou
 • 00:25:36 při odskakování a vyvažování kočáru.
 • 00:25:39 A teď už slibovaný
  Ladislav Jirgala.
 • 00:25:45 Možná ne taková legenda
  v českém vozatajském sportu,
 • 00:25:49 jako byli Petr Vozáb,
  nebo jako stále vlastně ještě je
 • 00:25:54 Jiří Nesvačil starší.
 • 00:25:57 Možná mu chybí snad jen nějaká ta
  největší vítězství
 • 00:26:01 a větší renomé v zahraničí k tomu,
  aby se jim vyrovnal.
 • 00:26:07 Vždyť na domácí půdě dokázal vyhrát
  prakticky všechno, co se dá.
 • 00:26:12 A tady navíc odstartoval
  opravdu velmi dobře.
 • 00:26:15 2. místo v úvodní drezuře.
 • 00:26:17 Malá ztráta na Poláka Waldemara
  Kaczmarka.
 • 00:26:21 A navíc opravdu vynikající maraton.
 • 00:26:24 Znovu se potvrzovalo,
  že na domácí půdě Češi maraton
 • 00:26:28 zvládají opravdu špičkově.
 • 00:26:30 I v zahraničí bývá
  jejich silnou stránkou.
 • 00:26:34 A s takovouhle výbornou pozicí,
  jakou Ladislav Jirgala měl,
 • 00:26:38 to najednou vypadalo,
  že se dočká možná
 • 00:26:40 i celkového vítězství.
 • 00:26:45 Myslím, že beze zbytku platí vše,
  co jste řekl.
 • 00:26:48 Ladislav Jirgala je skutečnou
  stálicí jezdecké scény v ČR.
 • 00:26:55 Zkoušel to i se čtyřspřežím,
  v podstatě má zkušenost
 • 00:26:59 se všemi disciplínami.
 • 00:27:01 To, co předvedl v Kladrubech,
  ukazuje, že ten velký úspěch
 • 00:27:07 mezinárodní by pro něj mohl být
  skutečně za dveřmi.
 • 00:27:13 Tak uvidíme v těch dalších
  střetnutích, nicméně si myslím,
 • 00:27:17 že jeho pozice v reprezentačním týmu
  dvojspřeží je zcela neotřesitelná.
 • 00:27:26 Ladislav Jirgala,
  vítězství v jedné překážce,
 • 00:27:29 dvě 2. místa, jedno 3.,
  až v samotném závěru 8. místo,
 • 00:27:34 8. nejrychlejší čas
  v poslední překážce,
 • 00:27:37 ale celkové vítězství v maratonu.
 • 00:27:39 Porazil i Waldemara Kaczmarka,
  dalšího z matadorů
 • 00:27:45 ve vozatajskm sportu.
 • 00:27:47 Koně Cybinka a Cyprian jsou už také
  jeho prověřenými koňmi, Polákovými,
 • 00:27:54 ale tentokrát tahle dvojka
  také nepracovala tak úplně
 • 00:27:57 podle představ svého vozataje.
 • 00:28:00 Hlavně kde byla možnost shodit
  nějaký míček, jako by si Poláci,
 • 00:28:07 polské spřežení tuto možnost
  nechtěli nechat ujít.
 • 00:28:12 Na jezírku to naopak bylo
  poměrně solidní.
 • 00:28:17 Waldemar nastupoval
  jako poslední jezdec,
 • 00:28:21 po vítězství v drezuře
  měl poměrně značnou ambici.
 • 00:28:26 Nakonec se mu nedařilo
  na překážkách,
 • 00:28:29 bylo z toho až konečné 11. místo
  a určitě pro polského reprezentanta
 • 00:28:34 velké zklamání.
 • 00:28:39 Tady je pořadí po dvou dnech.
 • 00:28:41 Kaczmarek se propadl
  z 1. místa na 4. a musel doufat,
 • 00:28:45 že nějaký vynikající výkon
  v parkuru ho ještě posune vzhůru.
 • 00:28:49 A vidíte i další velice dobré
  výsledky Čechů.
 • 00:28:52 Drábek 6., Pavel 7., Coufalík
  ještě stále také v první desítce.
 • 00:28:57 Ale to už se všichni diváci
  stěhovali k těm
 • 00:29:01 nejatraktivnějším překážkám,
  aby měli dobrý výhled
 • 00:29:04 na čtyřspřeží.
 • 00:29:05 A první čtyřspřeží nám přijíždí
  mezi těmi davy diváků.
 • 00:29:09 A je to bílé spřežení
  Jiřího Nesvačila mladšího.
 • 00:29:16 Jiří Nesvačil junior
  letos bude reprezentovat
 • 00:29:23 Národní hřebčín Kladruby,
  dá se říct, s korunním čtyřspřežím.
 • 00:29:29 Tedy se čtyřspřežím
  starokladrubských běloušů.
 • 00:29:34 To je ta největší prestiž,
  to největší privilegium,
 • 00:29:37 které může jezdec v barvách
  Národního hřebčína vůbec získat.
 • 00:29:45 Pravověrní fanoušci spřežení
  se těšili, že Jiří přesedlá
 • 00:29:50 do čtyřspřeží již malinko dříve,
  trošku jsme si to přáli
 • 00:29:54 už v loňské sezoně.
 • 00:29:56 Nakonec Jiří neodolal tomu vábení
  světového šampionátu na Slovensku,
 • 00:30:02 tak ještě se spřežením
  víceméně koketoval.
 • 00:30:06 Letos už není na co čekat.
 • 00:30:09 Jiří právě pro tu absenci
  z loňského roku musí splnit
 • 00:30:13 ty dvě kvalifikační výkonnostní
  soutěže v letošním roce
 • 00:30:17 do poloviny července,
  než bude uzávěrka
 • 00:30:20 pro Světové jezdecké hry
  v Normandii.
 • 00:30:23 A bohužel, přestože jeho výkon
  v maratonu byl naprosto precizní
 • 00:30:29 a můžeme teď prozradit i podle toho,
  jak vidíte absolvování překážky,
 • 00:30:33 že byl ze všech nejlepší,
  tak už v této chvíli věděl,
 • 00:30:37 že tato soutěž
  mu jako kvalifikace neposlouží.
 • 00:30:41 Pravidla kvalifikací na velké
  soutěže jsou poměrně složitá.
 • 00:30:45 Není to jen tak,
  že kdo dojede někde první,
 • 00:30:48 tak je automaticky postupující
  nebo když splní jednou
 • 00:30:52 nějaký bodový zisk,
  tak ani to nemusí stačit.
 • 00:30:56 Jiří Nesvačil potřeboval mimo jiné
  dosáhnout výsledku 65 bodů
 • 00:31:02 v úvodní drezuře.
 • 00:31:05 11. místo, ale hlavně 66,84 bodů,
  to znamenalo, že z těchto závodů
 • 00:31:12 už opravdu na Světové jezdecké hry
  postoupit nešlo.
 • 00:31:16 Ale příležitostí
  ještě bude několik.
 • 00:31:20 Takže snad jen ten klid,
  který by splnění první kvalifikace
 • 00:31:25 hned při prvním startu
  mohlo Jiřímu Nesvačilovi dát,
 • 00:31:30 tak ten ještě bude scházet.
 • 00:31:34 Tady snad jen dodejme,
  že my všichni velmi věříme Jiřímu
 • 00:31:38 nejen proto, že je dlouhodobě
  velkou nadějí sportu čtyřspřeží,
 • 00:31:43 ale i proto, že prezentuje
  starokladrubského bělouše
 • 00:31:47 a chtěli bychom, aby toto krásné
  spřežení v Normandii
 • 00:31:50 skutečně zazářilo.
 • 00:31:51 Tak doufejme, že s tou kvalifikací
  nebude Jiří dlouho otálet tak,
 • 00:31:55 aby se mohl uklidnit a skutečně
  potom v létě už jen ladit formu.
 • 00:31:59 Připomeňme, že Jiří Nesvačil
  se tímto výsledkem,
 • 00:32:03 který byl nejlepší,
  posunul z 11. místa vzhůru.
 • 00:32:07 Samozřejmě ještě musel čekat na to,
  jak si povedou další soupeři.
 • 00:32:17 Startovní číslo 73 měl Polák
  Ireneusz Kozlowski.
 • 00:32:24 Koně Wezyr, Walencja,
  Koncert Jagodne a Kalina Jagodne.
 • 00:32:34 A naopak Kozlowski nám ukazuje,
  že to mistrovství Jiřího Nesvačila
 • 00:32:40 mezi překážkami v žádném případě
  není samozřejmostí
 • 00:32:46 a že někteří jezdci měli
  s labyrinty vystavěnými
 • 00:32:51 stavitelem tratí, Maďarem Gáborem
  Fintou, opravdu spoustu starostí.
 • 00:33:00 Když vidíte ten způsob,
  jakým soupeři Jiřího Nesvačila
 • 00:33:04 maraton také absolvovali,
  tak si myslím, že to mistrovství
 • 00:33:08 našeho jezdce vyniklo.
 • 00:33:10 O to více nás všechny mrzelo,
  že jeden kůň natolik zlobil
 • 00:33:14 při té drezurní zkoušce,
  že Jiří Nesvačil se tak propadl
 • 00:33:20 v tom drezurním hodnocení,
  že ta domácí soutěž,
 • 00:33:24 která mohla být prvním krokem
  do Normandie, pro něj nedopadla.
 • 00:33:29 Je to o to větší, nechci snad říci
  zklamání, ale překvapení,
 • 00:33:34 že reprezentační trenér,
  holandský internacionál
 • 00:33:38 Teo Tiemerman, který před 10 dny
  s našimi adepty na šampionát
 • 00:33:42 v Normandii trénoval,
  tak Jiřího ani mnoho nekontroloval,
 • 00:33:47 Jiří byl vždy na place
  jen velmi krátce,
 • 00:33:50 protože jeho spřežení fungovalo
  tak suverénně, že nebylo potřeba
 • 00:33:55 ho mnoho zatěžovat.
 • 00:33:57 A právě Jiří si nakonec tu nominaci
  z Kladrub neodnesl.
 • 00:34:06 Ta spolupráce se zahraničním
  trenérem, to je věc celkem nevídaná
 • 00:34:12 v českém vozatajském prostředí.
 • 00:34:14 Pojďme se k ní určitě ještě vrátit,
  zatímco se díváme na Slováka
 • 00:34:19 Miroslava Matúšku,
  ten nám to snad odpustí.
 • 00:34:21 Konec konců, určitě se na něj
  ještě můžeme těšit v parkuru,
 • 00:34:25 který předvedl výborný,
  tato maratonská část nebyla taková.
 • 00:34:29 Takže zpátky k té spolupráci.
 • 00:34:32 Navíc to soustředění,
  které proběhlo,
 • 00:34:35 ono to už nebylo ani první,
  ona to už začíná být
 • 00:34:38 systematická příprava.
 • 00:34:40 Ta komise spřežení bere příležitost
  prezentovat česká spřežení
 • 00:34:45 a starokladrubského bělouše
  nebo starokladrubského koně,
 • 00:34:49 protože dva eventuální nominanti
  budou zapřahat
 • 00:34:55 starokladrubská spřežení,
  tak bere velmi vážně.
 • 00:34:59 Angažovala úřadujícího mistra Evropy
  Tea Tiemermana.
 • 00:35:05 První velmi povzbuzující zprávou
  bylo, že Teo Tiemerman
 • 00:35:09 si nechal čas na rozmyšlenou,
  zkontroloval si naše spřežení,
 • 00:35:13 aby zjistil, jestli to má cenu,
  jestli si nezkazí v evropské
 • 00:35:18 a ve světové společnosti jméno,
  pokud se podepíše pod výkony
 • 00:35:22 našich reprezentantů.
 • 00:35:24 A když viděl, co naši jezdci dokáží,
  tak tu nabídku hned přijal,
 • 00:35:29 naplánoval celou skupinu setkání
  a pro naše jezdce,
 • 00:35:35 kteří se budou chystat na Normandii,
  dokonce připravuje ve svém středisku
 • 00:35:41 v Holandsku i poslední týdenní
  soustředění těsně před šampionátem.
 • 00:35:45 Tak všichni věříme, že zkušenosti
  tohoto vynikajícího
 • 00:35:48 holandského internacionála
  našim spřežením pomohou.
 • 00:35:52 On projevil i takový odhad,
  že když bude všechno nakloněno,
 • 00:35:59 tak naše družstvo by mohlo skončit
  do 10. místa,
 • 00:36:02 což bychom byli velmi rádi.
 • 00:36:04 A naše nejlepší spřežení
  i do 15. místa,
 • 00:36:07 což by byl pochopitelně největší
  úspěch za celá desetiletí,
 • 00:36:11 kdy je sport čtyřspřeží organizován
  v Mezinárodní jezdecké federaci.
 • 00:36:16 Viděli jsme Švýcara
  Felixe Affriniho,
 • 00:36:19 který byl 8. po úvodní drezuře.
 • 00:36:21 Postupujeme tedy v tom opačném
  pořadí podle drezury,
 • 00:36:25 od 11. místa Jiřího Nesvačila
  vzhůru, ale ani Affrini
 • 00:36:29 po svém maratonu neudržel umístění
  před Nesvačilem, a ten stále vedl.
 • 00:36:35 A tohle je Francouz Gerard Dupont
  s koňmi Cypis, Lansier,
 • 00:36:40 Rapsod a Ikabol.
 • 00:36:46 A je to čtyřspřeží,
  které už předvedlo solidní výkon.
 • 00:36:51 Pod kaštany dokonce nejrychlejší
  čas ze všech, ale zase pro změnu
 • 00:36:56 v překážce číslo 4,
  kde jako by se Francouz lekl
 • 00:37:01 těch shoditelných prvků,
  tam jeli pomaleji.
 • 00:37:04 Navíc stejně jeden míček spadl.
 • 00:37:06 Přesto to nakonec bylo 5. místo
  v maratonu, solidní výsledek.
 • 00:37:11 Ale ani tohle na Jiřího Nesvačila
  nestačilo.
 • 00:37:15 V součtu těch dvou disciplín
  Jiří Nesvačil porazil Francouze
 • 00:37:21 a měl na něj náskok 10 bodů
  před parkurem,
 • 00:37:24 velikánský skok vzhůru.
 • 00:37:28 Vždyť si uvědomme, že Nesvačil
  dosáhl výkonu pod 100 bodů
 • 00:37:32 v maratonu, 99,96.
 • 00:37:35 A Dupont 116,
  takový byl mezi nimi rozdíl.
 • 00:37:39 Co teď další z českých
  reprezentantů, Radek Nesvačil.
 • 00:37:42 Znovu Národní hřebčín,
  znovu domácí spřežení,
 • 00:37:46 tentokrát vrané.
 • 00:37:48 Solo Xantora, Siglavi Montilla,
  Iscara a Sacramoso Siria.
 • 00:37:58 Diváci si mohli všimnout,
  že jméno Nesvačil
 • 00:38:02 je velmi frekventované.
 • 00:38:03 Ještě prozradíme,
  že Jiří Nesvačil senior má 3 syny.
 • 00:38:08 S jedničkou soutěžil
  i jeho nejmladší syn, Jan Nesvačil.
 • 00:38:12 Nicméně Jiří junior a Radek
  jsou již usazenými jezdci
 • 00:38:17 v českém reprezentačním týmu
  a zdá se,
 • 00:38:22 pokud bude sportovní štěstí
  nakloněno a naše spřežení
 • 00:38:27 se ještě zlepší a dokáže udělat
  kvalifikační nominační kritéria,
 • 00:38:33 že by mohli ČR ve Francii zastupovat
  hned 3 Nesvačilové.
 • 00:38:39 A Jiří senior by pak měl dostat
  od České jezdecké federace
 • 00:38:43 i nějaký metál za to,
  že dokázal disciplíně spřežení
 • 00:38:49 nadělit tolik vynikajících jezdců.
 • 00:38:53 Nebude chybět mnoho,
  a mohli bychom vidět Klapzubovu 11
 • 00:38:57 v jezdectví.
 • 00:38:59 Nesvačilovo reprezentační družstvo.
 • 00:39:03 Ještě jednou se můžeme podívat
  na Radka Nesvačila.
 • 00:39:06 Jeho výkon v maratonu
  nebyl tak suverénní
 • 00:39:09 jako Jiřího Nesvačila mladšího,
  ale přesto byl opět velice dobrý.
 • 00:39:17 To spřežení ještě není úplně
  usazené, starokladrubští vraníci,
 • 00:39:21 jakkoli ve spřežení jsou exteriérově
  také velmi dobře vybraní koně,
 • 00:39:26 tak ještě není tak v pořádku,
  s těmi bude mít ještě
 • 00:39:32 náš jezdec Radek a holandský trenér
  dost práce,
 • 00:39:37 ale naštěstí máme ještě
  několik měsíců.
 • 00:39:42 Připomeňme, že Radek Nesvačil byl
  nejlepším z českých reprezentantů
 • 00:39:46 na loňském mistrovství světa
  dvojek, kde dosáhl na 14. místo.
 • 00:39:50 To byl vynikající výsledek.
 • 00:39:54 Se čtyřspřežími má přeci jen
  o něco méně zkušeností
 • 00:39:58 než třeba otec Nesvačil,
  ale i než Jiří junior.
 • 00:40:06 Ale každými takovými závody,
  jako byly ty
 • 00:40:09 v Kladrubech nad Labem,
  zkušenosti sbírá.
 • 00:40:15 Pravý opak,
  to je Josef Leibetseder,
 • 00:40:18 Rakušan, který v Rakousku
  v Altenfeldenu
 • 00:40:22 vede svůj vlastní klub
  už přes 30 roků.
 • 00:40:27 Tam dělá reklamu
  starokladrubským běloušům.
 • 00:40:32 Leibetseder obvykle dosahuje
  solidních výsledků
 • 00:40:36 v úvodních drezurách,
  to je jeho silná stránka.
 • 00:40:42 Ale maratony už potom absolvuje
  s takovou veteránskou...
 • 00:40:52 Rozvážností a pohodou.
 • 00:40:55 A obvykle se propadá poněkud dolů.
 • 00:40:58 Tam jsme viděli,
  že spadl jeden shoditelný prvek,
 • 00:41:01 ale nikoli ten podle pravidel.
 • 00:41:03 Byl to jeden z těch ozdobných
  květináčů, který se tam
 • 00:41:07 málem poroučel k zemi.
 • 00:41:09 Až teď spadl míček, tedy 2 trestné
  sekundy a zátěž bodů.
 • 00:41:15 Leibetseder dosáhl až 7. nejlepšího
  výsledku v maratonu
 • 00:41:20 a propadl se zhruba
  o dalších 20 bodů dolů za soupeře,
 • 00:41:25 které jsme viděli předtím.
 • 00:41:28 Je to přesně, jak říkáte.
 • 00:41:30 Josef je již takovou ikonou závodů
  v Národním hřebčíně.
 • 00:41:35 V Národním hřebčíně si ho váží
  i pro tu prezentaci
 • 00:41:39 starokladrubského spřežení.
 • 00:41:41 Věřím tomu, že jakkoli vyhrává rád,
  tak v jeho takovém věku
 • 00:41:48 již jede hlavně pro pohodu
  a pro zážitek ze setkání
 • 00:41:52 s ostatními vozataji.
 • 00:41:54 A je třeba dodat, že kromě toho,
  že je chovatelem,
 • 00:41:58 vedoucím toho střediska,
  které připravuje koně pro spřežení,
 • 00:42:02 tak už připravuje i své nástupce
  a také v tom je jeho význam.
 • 00:42:09 A předává jim všem také lásku
  ke starokladrubským běloušům.
 • 00:42:15 Teď už se ale naopak dostáváme
  k soupeři, který měl ambice
 • 00:42:19 poprat se o celkové vítězství,
  k Renému Poensgenovi z Německa.
 • 00:42:26 3. místo po úvodní drezuře,
  náskok skoro 9 bodů
 • 00:42:31 na Jiřího Nesvačila mladšího.
 • 00:42:40 Tempo také ne úplně závratné,
  ale slušné,
 • 00:42:44 ale hlavně perfektní čistota,
  vynikající zvládnutí
 • 00:42:48 celého spřežení.
 • 00:42:50 René Poensgen se představoval
  skutečně jako mistr opratí,
 • 00:42:54 který nepotřebuje nějaké
  úplně nejostřejší obraty
 • 00:42:59 v překážkách, ale právě pravidelným
  tempem a výbornou přiježděností
 • 00:43:07 dosahuje nakonec
  až překvapivě dobrých časů.
 • 00:43:14 Při pohledu na tohoto jezdce
  diváci mohli podlehnout iluzi,
 • 00:43:17 že bude výrazně horší
  než Jiří Nesvačil.
 • 00:43:22 Je to přesně tak, jak říkáte,
  nakonec díky tomu,
 • 00:43:25 že těch chyb on měl jen velmi málo,
  tak jeho výsledek byl velmi dobrý.
 • 00:43:33 I když byl horší
  než Jiřího Nesvačila,
 • 00:43:36 tak v součtu to pořád na našeho
  jezdce stačilo.
 • 00:43:42 Také musíme připomenout,
  to jsme nezmínili,
 • 00:43:45 že Jiří Nesvačil projel výborně
  6 z těch 7 překážek,
 • 00:43:51 dokonce 4x na nich dosáhl
  nejrychlejšího času,
 • 00:43:54 ale dvojka mu nevyšla,
  tam nabral poměrně ztrátu.
 • 00:43:57 A ta pak pomohla právě
  třeba i Renému Poensgenovi,
 • 00:44:01 aby udržel kontakt.
 • 00:44:03 Nebýt toho, tak už by v tuto
  chvilku bylo rozhodnuto.
 • 00:44:06 Takhle byl René Poensgen
  v tuto chvíli na 1. místě
 • 00:44:10 o 2,7 bodu udržel vedení,
  i když kus
 • 00:44:15 ze svého náskoku ztratil.
 • 00:44:20 Na 2. místě byl po vodní drezuře
  Polák Piotr Mazurek,
 • 00:44:29 který ale naopak vůbec nestačil
  na ty nejlepší a ukázal,
 • 00:44:38 že jak jsou Poláci výborní
  ve dvojspřežích a v jedničkách,
 • 00:44:42 tak tahle kategorie zatím ještě
  jako kdyby téhle
 • 00:44:48 středoevropské jezdecké velmoci
  tak úplně nesedla.
 • 00:44:54 Tak pochopitelně ve střední Evropě
  prim v této disciplíně hrají Maďaři.
 • 00:45:01 My doufáme, že čeští jezdci
  by mohli poskočit
 • 00:45:06 hned za tato spřežení.
 • 00:45:09 Jistě, co se týče tradice a kvality
  koní, bychom si to zasloužili.
 • 00:45:14 Budeme držet jezdcům palce.
 • 00:45:16 Hovořili jsme při pohledu
  na polského jezdce,
 • 00:45:19 který nakonec se propadl
  ve výsledkové listině
 • 00:45:23 až téměř nakonec, jsme hovořili
  o všech našich reprezentantech,
 • 00:45:28 ale zatím jsme ještě neviděli
  toho čtvrtého, který nepatří
 • 00:45:32 do rodiny Nesvačilů,
  je to Josef Hrouda,
 • 00:45:35 který se také uchází o místa
  v nominaci.
 • 00:45:38 Tady jen můžeme říci,
  že do Francie mohou nakonec odjet
 • 00:45:43 jen 3 spřežení, máme 4 adepty,
  tzn. 1 z nich musí vypadnout.
 • 00:45:47 Josef Hrouda neodstartoval dobře,
  spřežení se mu zranilo
 • 00:45:52 a musel v průběhu soutěže odstoupit,
  takže Josef Hrouda
 • 00:45:57 zatím má jednu soutěž nedokončenou.
 • 00:46:01 Uvidíme, jak se mu podaří
  ten kontakt s rodinou Nesvačilových
 • 00:46:05 v průběhu sezony neztratit.
 • 00:46:08 A teď už tedy Jiří Nesvačil senior
  a jeho spřežení.
 • 00:46:16 V modrých barvách
  Moravského Krumlova.
 • 00:46:18 Nikoli kladrubáci,
  ale čeští teplokrevníci.
 • 00:46:22 A Nesvačil zkrátka ukázal,
  že kdo je vynikající vozataj,
 • 00:46:28 umí si poradit s kladrubáky,
  umí si poradit s teplokrevníky
 • 00:46:33 a kdo ví, kdyby dostal
  jiné plemeno, i úplně nevhodné,
 • 00:46:38 jestli by z něj také nevytvořil
  spřežení na světové
 • 00:46:43 nebo alespoň špičkové české úrovni.
 • 00:46:48 Je to skutečně tak,
  pravděpodobně u Nesvačilů doma
 • 00:46:52 zapřahají úplně všechno.
 • 00:46:53 Jiří Nesvačil byl vždy spjat
  s Moravským Krumlovem.
 • 00:46:56 Pak ovšem měl několikaletou
  veleúspěšnou část
 • 00:47:00 svého sportovního života
  v soukromém hřebčíně
 • 00:47:04 starokladrubských koní
  Favory Benice.
 • 00:47:06 V jejich barvách se dostal
  i do elitní světové desítky
 • 00:47:10 a jako první český jezdec
  se mohl zúčastnit
 • 00:47:13 halového světového poháru.
 • 00:47:15 Pak tato část jeho sportovního
  působení skončila.
 • 00:47:19 On se vrátil do Moravského Krumlova
  a velmi záhy,
 • 00:47:23 v podstatě v rozpětí několika měsíců
  sestavil toto spřežení,
 • 00:47:27 s kterým již loni
  byl velmi úspěšný.
 • 00:47:30 Takže skutečně potvrzuji jen to,
  co jste říkal.
 • 00:47:33 A oproti svým synům on měl některé
  výkonnostní limity splněné
 • 00:47:39 už v roce 2013,
  takže jemu se jednalo
 • 00:47:43 jen o jeden jediný výsledek
  v roce 2014,
 • 00:47:46 ten se dostavil právě teď
  v Kladrubech.
 • 00:47:50 Již teď bylo zřetelné,
  pokud se nestane nějaká
 • 00:47:53 skutečně velmi nečekaná věc,
  že v Kladrubech Jiří Nesvačil starší
 • 00:47:58 splní druhý kvalifikační limit
  a bude prvním
 • 00:48:01 českým jezdcem čtyřspřeží,
  který bude disponovat
 • 00:48:06 splněným nominačním kritériem pro
  Světové jezdecké hry v Normandii.
 • 00:48:11 Jiří Nesvačil starší uzavíral
  celé startovní pole
 • 00:48:16 a i v té trati,
  která už přeci jen třeba u jezírka
 • 00:48:20 se začala trošičku rozbíjet,
  předváděl vynikající výkony,
 • 00:48:24 bezchybné.
 • 00:48:27 A i když nejel tak úplně
  nejrychleji, pořád spolehlivě
 • 00:48:34 strážil svoje vedení
  z úvodní drezury.
 • 00:48:40 A prokazoval mistrovské
  ovládání svého čtyřspřeží.
 • 00:48:44 Tentokrát ve složení Carmen 17,
  Putin, Arnie
 • 00:48:48 a určitý nováček
  v tomto čtyřspřeží, v téhle čtyřce,
 • 00:48:51 Dietward 2.
 • 00:48:55 Myslím, že pro Jiřího to bylo
  velkým povzbuzením,
 • 00:48:58 to, že zvítězil v drezuře.
 • 00:49:00 Dosáhl výsledku 52,86
  trestného bodu.
 • 00:49:02 To ještě není ta světová extratřída.
  Tam by se potřeboval zlepšit.
 • 00:49:07 Tady snad můžeme jen říci,
  že souběžně se závody
 • 00:49:11 v Kladrubech nad Labem
  probíhal podobný konkurz
 • 00:49:14 v holandském Horstu,
  který odlákal tu skutečnou
 • 00:49:17 západoevropskou elitu,
  takže přes ten vynikající výkon
 • 00:49:21 v drezuře a nakonec i velmi slušné
  umístění Jiří Nesvačil starší
 • 00:49:25 dobře ví, že na ty nejlepší
  by to pořád ještě nestačilo.
 • 00:49:29 Tak doufejme, že se v průběhu sezony
  dokáže ještě o nějakou tu
 • 00:49:33 desetinku zlepšit.
 • 00:49:48 Potlesk pro Jiřího Nesvačila
  staršího a pro oba Nesvačily
 • 00:49:53 vynikající výkon.
 • 00:49:57 Průběžné 1. a 3. místo.
 • 00:50:05 Střídali jsme dobré okamžiky
  s lepšími, sundali jsme dost míčků,
 • 00:50:08 ale je spokojenost.
 • 00:50:10 Menší kolize nastaly
  hned v prvních dvou překážkách.
 • 00:50:13 Měl jste ještě někde
  další problémy?
 • 00:50:15 Pak už jsem neměl problémy,
  jen v prvních dvou.
 • 00:50:18 Jednou jsme to nevytočili
  a ve druhé překážce
 • 00:50:20 se nám tam chytla přezka,
  takže jsme nemohli točit.
 • 00:50:25 Která překážka pro vás byla
  naopak ta nejsnadnější?
 • 00:50:28 Nejsnadnější? Dobře se nám jela
  prakticky ta nejtěžší překážka,
 • 00:50:33 ta čtyřka, tu jsme jeli nakrátko
  jako jedničky.
 • 00:50:37 Vyšla perfektně voda, sedmička.
 • 00:50:40 A ty druhé, nějaké míčky
  jsme shodili, ale bylo to dobré.
 • 00:50:45 Koně šli dobře, takže spokojenost.
 • 00:50:48 Jiří Nesvačil mladší
  vstupoval do maratonu z 11. pozice.
 • 00:50:52 Jak velké zklamání to bylo
  po drezuře?
 • 00:50:55 Ani ne zklamání jako překvapení.
 • 00:50:58 Já jsem to absolutně nečekal,
  tohle se v tréninku
 • 00:51:01 vůbec nestávalo.
 • 00:51:02 Měli jsme soustředění s trenérem,
  absolutně tenhle problém nenastal,
 • 00:51:05 takže mě samotného překvapilo,
  že se tohle stalo.
 • 00:51:08 Co konkrétně nastalo za problémy?
 • 00:51:11 Celou dobu na pracovišti ten kůň
  chodil naprosto bez problémů,
 • 00:51:15 čistě, s prostorněním
  neměl absolutně žádný problém,
 • 00:51:18 ale 20 vteřin před drezurou,
  jak jsem udělal kruh,
 • 00:51:21 zazvonili mě, tak jsem vyšel
  do obdélníku a začal cválat.
 • 00:51:24 Nevím, co ho to popadlo
  nebo co to bylo za zkrat,
 • 00:51:26 procválal mi prodloužený klus,
  takže mám o čem přemýšlet
 • 00:51:30 a co zlepšovat.
 • 00:51:33 Jiří Nesvačil senior na 1. místě,
  jeho syn za ním o 6 bodů
 • 00:51:38 a Radek Nesvačil 4.,
  takže vlastně souboj Nesvačilové
 • 00:51:41 versus zbytek světa.
 • 00:51:43 Na prvních čtyřech místech
  v poměru 3:1.
 • 00:51:46 V neděli pak následoval parkur.
 • 00:51:49 Parkur, disciplína tentokrát
  nikoli s pevnými,
 • 00:51:52 ale shoditelnými překážkami,
  kterými jsou páry kuželů.
 • 00:51:57 Za každé shození 3 trestné body.
 • 00:52:01 A samozřejmě důležitý je také čas.
 • 00:52:04 Celkově bylo postaveno na trati
  26 párů kuželů
 • 00:52:08 složených do 20 překážek,
  některé v takových kombinacích,
 • 00:52:15 ať už to byly různé slalomy,
  vlásenky apod.
 • 00:52:21 Délka trati 720 metrů,
  čas stanovený na 173 sekund,
 • 00:52:27 ale nebyl pro většinu účastníků
  tak úplně největším problémem.
 • 00:52:34 A pokud ano, tak penalizace
  byla za překročení času
 • 00:52:38 jen velmi mírná.
 • 00:52:40 Jan Exnar s Favory Coppelií.
 • 00:52:46 Nakonec zvolil spíše jízdu
  na čistotu a smířil se
 • 00:52:50 s drobným překročením
  stanoveného času.
 • 00:52:54 Nakonec to byla penalizace 68 setin
  trestného bodu.
 • 00:53:01 Za každý shozený míček
  dostává jezdec 3 trestné body.
 • 00:53:05 Jan Exnar tady, jak již zaznělo,
  obhajoval vítězství z loňska,
 • 00:53:10 nicméně bylo jasné v této chvíli,
  že už se mu to nepodaří.
 • 00:53:14 Nastupoval do parkuru z 12. pozice
  s téměř 20bodovým odstupem
 • 00:53:22 od prvního Švýcara.
 • 00:53:24 Proto potřeboval nezatížit konto
  už žádným dalším bodem,
 • 00:53:29 a to se mu povedlo.
 • 00:53:32 Těch 68 desetin za překročení času
  nakonec v tom umístění
 • 00:53:38 už nehrálo tak zásadní roli.
 • 00:53:48 Exnar nicméně potvrdil pozici
  nejlepšího českého jezdce
 • 00:53:52 v jednospřežích.
 • 00:53:53 Vešel se do první desítky,
  6. místo v závěrečném parkuru.
 • 00:54:03 Vlastně jen 7 dvojic absolvovalo
  ten závěrečný parkur
 • 00:54:07 bez shozeného míčku.
 • 00:54:10 Pět dvojic pak úplně čistě
  bez trestného bodu.
 • 00:54:14 Jan Exnar jen o těch necelých
  7 desetinek bodu za čas
 • 00:54:19 za těmi nejlepšími.
 • 00:54:30 Přes tu drezuru,
  kdy skončil na 18. místě,
 • 00:54:33 pak postupoval Jan Exnar nahoru.
 • 00:54:37 Teď jsme se již těšili,
  že zaútočí na ty nejlepší,
 • 00:54:42 ale teď ti nejlepší
  teprve přicházeli na řadu.
 • 00:54:48 Třeba Johan Herner ještě také neměl
  tak úplně největší náskok.
 • 00:54:53 Kdyby udělal jednu chybu,
  tak by se udržel před Exnarem.
 • 00:54:59 Ale kdyby k tomu navíc ještě
  také nezvládl v nejrychlejším čase,
 • 00:55:03 tak i Švéda s koněm Omen
  by Jan Exnar dokázal přeskočit.
 • 00:55:09 Ale tady to byla naopak
  profesorská jízda.
 • 00:55:14 Švéd předvedl vynikající výkon
  a byl to nakonec vůbec nejlepší
 • 00:55:19 parkur ze všech účastníků
  kategorie jednospřeží.
 • 00:55:23 Tedy nejen čistý,
  ale i v nejrychlejším čase,
 • 00:55:27 na kterém ale nicméně
  pro celkové hodnocení už nesejde,
 • 00:55:30 protože kdokoli splní stanovený
  čas, tak ten dostává nulu.
 • 00:55:38 A těch nul tady bylo dohromady 5.
 • 00:55:50 Vidíte, že Švéd si dovolil
  toho cvalu poměrně dost.
 • 00:55:54 Nakonec i některé průjezdy
  absolvoval ve cvalu.
 • 00:55:57 Ten čas mu rychle přibýval
  nebo lépe řečeno ten náskok
 • 00:56:03 na ostatní jezdce rychle přibýval.
 • 00:56:06 Skutečně mistrovská jízda.
 • 00:56:15 Herner byl až 20. v úvodní drezuře
  a nakonec dokázal,
 • 00:56:20 že i s takovýmhle ne úplně dobrým
  výsledkem se dá vystoupat
 • 00:56:24 hodně vzhůru.
 • 00:56:27 V té velmi napínavé soutěži
  zhruba od 5. místa
 • 00:56:32 byly opravdu minimální rozestupy.
 • 00:56:35 Nakonec skončil na 6. příčce.
 • 00:56:37 Před ním byl pouze i medailista
  z mistrovství světa,
 • 00:56:43 Bartolomiej Kwiatek.
 • 00:56:46 Jinak už by se vešel
  do první pětky.
 • 00:56:51 Právě na prvních dvou spřeženích
  jsme mohli vidět ten zásadní rozdíl
 • 00:56:55 mezi starokladrubským běloušem
  a normálním teplokrevným koněm.
 • 00:56:59 Skutečně ta figurálnost a ta akce
  našeho plemena,
 • 00:57:03 které je národní kulturní památkou
  České republiky, je úžasná.
 • 00:57:07 Právě naši jezdci by v té drezuře
  měli body získávat.
 • 00:57:10 A bohužel pořád ještě se to nedaří,
  jak bychom chtěli.
 • 00:57:15 Doufejme, že ta letošní sezona
  postrčí naše národní plemeno
 • 00:57:23 mezi ta nejlepší spřežení,
  která na světě existují.
 • 00:57:30 Zase jsme se posunuli ve startovní
  listině závěrečného parkuru
 • 00:57:35 o kus dál.
 • 00:57:36 A teď už sledujeme průběžně
  třetího, Francouze Renauda Vincka.
 • 00:57:40 V průběžném pořadí se dostal teď
  na 1. pozici Leonhard Risch
 • 00:57:44 ze Švýcarska, který přeskočil
  už zmiňovaného
 • 00:57:48 Bartolomieje Kwiatka,
  takže teď vedl Švýcar Risch.
 • 00:57:54 Ale Vinck na něj měl veliký náskok
  přes 6 bodů,
 • 00:57:59 takže ani Švýcar nemohl počítat
  s nějakým útokem na první příčky
 • 00:58:06 tím spíš, že těch čistých parkurů
  začalo přibývat.
 • 00:58:17 Soutěž v Kladrubech byla rozjeta
  tak těsně a tak dokonale,
 • 00:58:22 že skutečně v parkuru rozhodovalo
  každé shození balonku.
 • 00:58:26 Tak i ten závěrečný den
  byl velmi napínavý
 • 00:58:31 a všichni soupeři velmi uhrančivě
  sledovali, jestli přeci jen
 • 00:58:37 nějaký míček nespadne.
 • 00:58:39 V případě Francouze
  se to jednou stalo, ale to nakonec
 • 00:58:46 na jeho velmi dobré umístění
  stačilo.
 • 00:59:04 Renaud Vinck zapřahá koně
  Don Camillo.
 • 00:59:07 Opakujeme, že v loňském roce
  obsadil 2. místo.
 • 00:59:11 Tam dosáhl čistého parkuru,
  v součtu to byl hodně podobný
 • 00:59:18 výsledek jako v letošním roce,
  115 bodů.
 • 00:59:22 Letos 120 i s tou jednou chybou.
 • 00:59:29 Vinckova forma je hodně vyrovnaná,
  výkonnost je hodně vyrovnaná.
 • 00:59:42 Vidíte při ježdění tohoto koně
  na velmi dobré úrovni.
 • 00:59:46 Viděli jste krásně čistý přeskok
  při tom obratu.
 • 00:59:50 Teď v závěrečném průjezdu
  se pravděpodobně poděsil
 • 00:59:56 reproduktoru, ale nakonec
  to všechno dobře dopadlo.
 • 01:00:02 Průběžné 1. místo pro Renauda
  Vincka a na trať parkuru se vydává
 • 01:00:07 Weronika Kwiateková a Bartnik.
 • 01:00:12 Kwiateková je 28letá jezdkyně.
 • 01:00:16 Dosud byla ve stínu svého bratra,
  ale stále víc a víc se začíná
 • 01:00:24 tlačit na výsluní
  v polských jednospřežích.
 • 01:00:30 Skoro už by se možná dalo říct,
  že nyní je tou jezdkyní číslo 1.
 • 01:00:44 Už podle projevu na parkuru
  je jasné především odborníkům,
 • 01:00:50 že Weronika má spřežení
  velmi dobře přiježděné,
 • 01:00:54 že její kůň je také velmi dobře
  ovladatelný a figurantní.
 • 01:00:58 Ten, kdo nebyl schopen přijet
  do Kladrub, aby shlédl
 • 01:01:03 ty úvodní drezury,
  už na parkuru si mohl představit,
 • 01:01:07 jak toto spřežení
  v drezurním obdélníku vypadalo.
 • 01:01:11 A tento projev jen potvrdil
  to vynikající 3. místo po drezuře,
 • 01:01:18 které od prvního momentu
  Weronice zajistilo,
 • 01:01:23 že v Kladrubech bude
  ve výsledkové listině hodně vysoko.
 • 01:01:31 I když parkur nevypadá
  jako taková adrenalinová podívaná,
 • 01:01:34 jakou je nepochybně maraton,
  tak pro jezdecké publikum
 • 01:01:39 je to disciplína rovněž
  velice zajímavá a velice napínavá,
 • 01:01:45 protože v tom tempu,
  které je předepsané,
 • 01:01:48 250 metrů za minutu,
  kdy je potřeba nejednou cválat,
 • 01:01:53 projet všechny ty překážky
  bez zaváhání a bez shození míčku,
 • 01:01:58 když si uvědomíme,
  že po stranách kočáru
 • 01:02:01 je na každou stranu
  maximálně 10 cm,
 • 01:02:04 to je opravdu hodně těžké
  a každý jeden okamžik
 • 01:02:08 hrozí zatížením penalizací
  a případný propad
 • 01:02:13 výsledkovou listinou.
 • 01:02:14 Tady by jeden shozený míček
  ještě neznamenal ztrátu
 • 01:02:19 průběžného vedení,
  ale samozřejmě by znamenal zhoršení
 • 01:02:23 výchozí pozice před startem
  průběžného lídra,
 • 01:02:26 Švýcara Erica Renauda.
 • 01:02:33 Přesně v duchu toho, co jste říkal,
  Weronika prokázala svou třídu.
 • 01:02:37 Ten parkur byl lahůdkou.
 • 01:02:40 Odpoledne všechno dopadlo dobře,
  žádné další trestné body
 • 01:02:47 na konto Weroniky nepřibyly
  a Weronika se nejen ujala vedení,
 • 01:02:53 ale hlavně dostala pod značný tlak
  svého největšího soupeře,
 • 01:02:57 Švýcara Erika Renauda.
 • 01:03:01 Bartnik je 9letý kůň,
  což na spřežení
 • 01:03:04 je poměrně nízký věk
  a přesto už dosahuje
 • 01:03:07 takto výborných výsledků.
 • 01:03:09 Kwiatekové se povedla odveta
  za loňský rok.
 • 01:03:11 Tehdy s Vinckem prohrála souboj
  o 2. místo, tentokrát ho poráží.
 • 01:03:15 A čekání na Erika Renauda,
  rozestup mezi nimi
 • 01:03:19 byl po 2 částech soutěže
  pouhých 63 setin bodu.
 • 01:03:24 Tzn. v žádném případě shozený míček
  a i pokud jde
 • 01:03:28 o případné překročení času,
  tak ani tam ta rezerva
 • 01:03:33 nebyla nijak velká.
 • 01:03:37 Eric Renaud a kůň Volante L.
 • 01:03:51 Pochopitelně je to počet překážek
  krát 2 možností bodovat.
 • 01:03:58 Weronika určitě sledovala míčky
  na vrcholech kuželů
 • 01:04:04 s velkým napětím, ale jak postupně
  čisté průjezdy na kontě Švýcara
 • 01:04:11 přibývaly, bylo jasné,
  že nechce prodat svou kůži lacino.
 • 01:04:23 I ten pohyb po parkuru ukazoval,
  že pravděpodobně s časem
 • 01:04:29 nebude mít Švýcar potíže.
 • 01:04:49 Z počtu čistých kont
  můžeme usoudit,
 • 01:04:52 že soutěž jednospřeží měla opravdu
  velmi vysokou úroveň.
 • 01:04:56 Jediné, co možná divákům chybělo
  nebo co určitě divákům chybělo,
 • 01:05:01 bylo vyšší zastoupení
  českých jezdců.
 • 01:05:04 A tak navzdory tomu,
  že třeba v těch dalších kategoriích
 • 01:05:08 pak bylo chyb vidět víc,
  tak diváci je prožívali
 • 01:05:12 přeci jen s větším zaujetím,
  protože tam Češi atakovali
 • 01:05:17 nejlepší příčky.
 • 01:05:20 Tady se ale rozhodovalo o vítězi
  mezinárodních závodů
 • 01:05:24 v kategorii jednospřeží
  a Eric Renaud už absolvuje
 • 01:05:28 poslední překážky.
 • 01:05:36 Tady ještě ten poměrně záludný
  nájezd proti divákům.
 • 01:05:40 A už zbývá jen dvacítka a cíl.
 • 01:05:47 A teď už je to prakticky jasné.
 • 01:05:49 A teď už úplně jasné,
  Eric Renaud se stává vítězem závodů
 • 01:05:54 v Kladrubech
  v kategorii jednospřeží
 • 01:05:57 před Weronikou Kwiatekovou
  a před Renaudem Vinckem.
 • 01:06:01 Tedy Švýcarsko, Polsko, Francie
  na prvních 3 místech.
 • 01:06:05 Jan Exnar končí 8.,
  další čeští reprezentanti
 • 01:06:07 pak až ve druhé desítce.
 • 01:06:09 15. Jiří Koníř, 17. Tomáš Barták.
 • 01:06:19 A teď už vzhůru
  do kategorie dvojspřeží.
 • 01:06:22 Tohle je Jaroslav Pavel
  a jeho dvojka.
 • 01:06:33 Ruth 1 a Megana.
 • 01:06:37 A jak v kategorii jednospřeží
  nedošlo k nějakým úplně dramatickým
 • 01:06:43 přesunům v pořadí,
  tak mezi dvojkami
 • 01:06:46 to bylo úplně jinak.
 • 01:06:48 A Jaroslav Pavel nakonec
  patřil mezi ty,
 • 01:06:52 kteří si dokázali polepšit.
 • 01:07:00 V každém případě, jak jste říkal,
  mezi 10 nejlepšími dvojspřežími
 • 01:07:04 po 2 disciplínách měla ČR
  4 zástupce, tzn. diváci na tribunách
 • 01:07:12 se mohli skutečně těšit,
  že některý z našich jezdců
 • 01:07:18 ještě vystoupá
  výsledkovou listinou výš.
 • 01:07:21 Ale především se těšili
  na závěrečné vystoupení
 • 01:07:23 Ladislava Jirgaly a doufali,
  že potvrdí svůj vynikající výkon
 • 01:07:27 v maratonu.
 • 01:07:43 Jinak Jaroslav Pavel se v průběhu
  parkuru chybám nevyhnul.
 • 01:07:49 Nicméně i on dokazuje,
  že na to výsluní
 • 01:07:56 mezi českými jezdci spřežení patří
  a je vždy příjemné,
 • 01:08:00 že vedle jeho funkcionářské činnosti
  je schopen i soutěžit a myslím si,
 • 01:08:08 že mu to pomáhá i proto,
  že jezdci, které on z hlediska
 • 01:08:13 svých funkcí vede,
  vidí, že je skutečným odborníkem
 • 01:08:17 a že jim má co říct.
 • 01:08:33 Mezi jezdce, které Jaroslav Pavel
  tímto výkonem dokázal přeskočit
 • 01:08:39 navzdory tomu míčku
  spadlému těsně před cílem
 • 01:08:43 patřili třeba Sandro Koalick
  nebo Polák Waldemar Kaczmarek.
 • 01:08:48 Ti všichni nakonec zůstali
  až za Jaroslavem Pavlem.
 • 01:08:52 A před ním nakonec
  byli jen 3 soupeři,
 • 01:08:54 4. místo v konečném pořadí,
  velice dobrý výsledek.
 • 01:08:58 Josef Drábek měl nevelký náskok
  ani ne 2 bodů na Jaroslava Pavla.
 • 01:09:05 Koně Vard 1 a Carajan.
 • 01:09:14 Ještě pro orientaci,
  Jaroslav Pavel v parkuru 9,35 bodu.
 • 01:09:20 Tzn. Josef Drábek si mohl dovolit
  výsledek někde těsně pod 11 bodů.
 • 01:09:33 To byl poměrně pohodlný náskok.
 • 01:09:35 Nevím, co by se muselo stát,
  aby Josef Drábek shodil 3 míčky.
 • 01:09:43 Nicméně ani on se chybám nevyhnul,
  a tak to bylo napínavé
 • 01:09:49 až do samého konce.
 • 01:10:08 Už z pohledu na jména a výkony
  jezdců, jako je Jaroslav Pavel,
 • 01:10:12 jako je Josef Drábek, jako byl
  třeba i Václav Coufalík a další
 • 01:10:18 můžeme odhadnout,
  že bude letos hodně zajímavé
 • 01:10:21 i mistrovství republiky
  v kategorii dvojspřeží,
 • 01:10:24 i když se zdá, že bude mít
  jednoho velikánského favorita,
 • 01:10:28 kterým bude Ladislav Jirgala,
  tak konec konců
 • 01:10:30 v tom jednom jediném závodě
  se může stát cokoliv.
 • 01:10:33 A pokud se náhodou nerozhodne někdo
  z těch zkušenějších borců,
 • 01:10:39 že ještě třeba vyzkouší
  nějaké nové úplně dvojspřeží,
 • 01:10:46 tak se můžeme těšit
  na naprosto nezvyklé složení
 • 01:10:53 pomyslných stupňů vítězů
  na mistrovství republiky.
 • 01:10:57 A pokud jste zmínil tu konkurenci
  v disciplíně dvojspřeží,
 • 01:11:01 která letos nemá
  ten světový šampionát
 • 01:11:05 a mohla by být příležitostí
  i pro ta méně známá jména
 • 01:11:09 nebo pro ta nejméně známá jména,
  tak takovou zajímavostí je,
 • 01:11:14 že hned na ten mezinárodní konkurz
  v Kladrubech navazují další
 • 01:11:18 mezinárodní závody, které se poprvé
  v ČR konají v areálu v Němčicích,
 • 01:11:23 kde působí Josef Hrouda.
 • 01:11:25 My jsme si všichni mysleli,
  že Josef Hrouda využije
 • 01:11:28 té příležitosti v domácím prostředí
  a pokusí se získat kvalifikaci
 • 01:11:32 se svým čtyřspřežím,
  ale nakonec se ukázalo,
 • 01:11:35 že na startovních listinách
  se Josef Hrouda objevil
 • 01:11:38 s 2 dvojspřežími, tak nevíme teď,
  co to znamená.
 • 01:11:41 Jestli Josef Hrouda na tu svou
  kariéru čtyřspřeží v letošním roce
 • 01:11:46 rezignoval a naopak se znovu
  zaměří na dvojspřeží,
 • 01:11:49 mezi kterými byl již mnohokrát
  v minulosti vynikající.
 • 01:11:55 Uvidíme po CAI v Němčicích,
  které jsou na programu tento víkend.
 • 01:12:04 Josef Drábek uhájil své průběžné
  vedení před Jaroslavem Pavlem.
 • 01:12:10 A uhájil ho pak ještě hodně dlouho
  až do jízdy Torstena Koalicka,
 • 01:12:16 který už ale měl
  výrazně lepší ambice.
 • 01:12:23 I z pohledu na loňské nebo
  předloňské výsledky Koalicka
 • 01:12:28 si můžeme ale udělat obrázek o tom,
  jak se hodně změnila ta konkurence.
 • 01:12:34 V loňském roce obsadil Koalick
  až 21. místo a předloni 12. místo.
 • 01:12:40 To bylo lepší,
  ale s podobným výsledkem,
 • 01:12:44 jaký zaznamenal letos.
 • 01:12:46 A letos to nakonec bylo mnohem
  lepší, pokud jde o pořadí.
 • 01:12:49 Takže Torsten Koalick
  a koně Wesley 140 a Winsor 65.
 • 01:13:03 Pochopitelně s narůstajícím počtem
  koní ve spřežení
 • 01:13:07 je absolvování parkuru
  stále obtížnější.
 • 01:13:11 Potvrdil to parkur dvojspřeží,
  kde jsme nakonec neviděli nikoho
 • 01:13:16 s naprosto čistým výsledkem.
 • 01:13:20 Chybě se nevyhnul
  ani Torsten Koalick.
 • 01:13:23 Jak za spadnutý balonek,
  tak za překročený čas.
 • 01:13:28 A i přesto, že na jeho kontě
  se nakonec objevilo
 • 01:13:32 téměř 5 trestných bodů,
  tak to byl, můžeme teď prozradit,
 • 01:13:36 výkon to odpoledne
  naprosto nejlepší.
 • 01:13:48 Že ten parkur není jednoduchý,
  věděl Torsten i od svého bratra.
 • 01:13:52 Sandro Koalick posbíral
  21 trestných bodů
 • 01:13:55 za 7 spadlých míčků a pokračoval
  v sešupu výsledky dolů.
 • 01:14:03 Torsten Koalick si počínal
  mnohem pečlivěji a opatrněji.
 • 01:14:12 A věděl dobře, že ten rozestup
  mezi ním a Jaroslavem Jirgalou
 • 01:14:16 není zase tak veliký.
 • 01:14:18 Bylo to něco maličko přes 6 bodů,
  tedy něco maličko přes 2 chyby.
 • 01:14:47 Nakonec ovšem Torsten Koalick
  v cíli se 4,95 body,
 • 01:14:51 tzn. že ten náskok Ladislava Jirgaly
  ještě trošičku narostl.
 • 01:14:55 Takže všichni čeští fanoušci
  na tribunách doufali,
 • 01:14:59 že Jaroslav Jirgala, takový matador,
  si už nenechá to své
 • 01:15:04 mezinárodní vítězství
  v Kladrubech ujít.
 • 01:15:07 Měl poměrně značný náskok,
  který by ho mohl uklidnit,
 • 01:15:15 a tak jsme doufali,
  že vše dobře dopadne.
 • 01:15:30 Jirgala Koalicka porazil loni,
  porazil ho předloni,
 • 01:15:34 pravidelně dosahoval
  lepších výsledků v Kladrubech.
 • 01:15:47 Do parkuru zapřáhl tentokrát
  ke Koletovi Antonia 2,
 • 01:15:52 tedy nastoupila stejná dvojka
  jako do drezury,
 • 01:15:56 kde skončilo toto spřežení
  na 2. místě.
 • 01:16:03 Tak, viděli jsme spadlý míček
  a teď už začali být diváci
 • 01:16:08 opravdu nervózní, protože jsme
  pořád ještě byli hodně brzo
 • 01:16:12 na začátku toho parkuru.
 • 01:16:17 740 metrů začínalo být
  hodně dlouhých a hodně napínavých.
 • 01:16:27 A další chyba.
 • 01:16:30 Včetně připočtení té zátěže
  Torstena Koalicka,
 • 01:16:35 tak to už ani nebyly 4 chyby
  v součtu,
 • 01:16:38 které si mohl Ladislav Jirgala
  dovolit.
 • 01:17:01 Přitom spřežení Ladislava Jirgaly
  působí velmi elegantně.
 • 01:17:06 Koně na přilnutí,
  s vysokým vzpřímením.
 • 01:17:11 Skutečně Ladislav Jirgala
  je vynikající objekt pro fotografy,
 • 01:17:16 protože téměř všechny fotografie
  se vždy povedou.
 • 01:17:22 Bohužel už si vyčerpal
  téměř celý náskok.
 • 01:17:31 A už to vítězství
  bylo velmi ohroženo.
 • 01:17:42 Navíc ani jeho tempo nakonec
  nebylo dostačující
 • 01:17:46 a všechno se to začínalo sčítat
  a začínalo to opravdu
 • 01:17:51 vypadat nedobře.
 • 01:17:55 Další míček padá a nakonec se tedy
  Ladislav Jirgala musel
 • 01:18:00 se svým vítězstvím v Kladrubech
  rozloučit.
 • 01:18:04 Rozdíl 5,67 trestného bodu
  pro Torstena Koalicka.
 • 01:18:10 Nakonec se tedy to pořadí
  prakticky otočilo.
 • 01:18:13 Ladislav Jirgala končí tyto závody
  na 2. místě, diváky trochu zklamal.
 • 01:18:22 Ale asi to bylo jenom zklamání
  z toho okamžiku,
 • 01:18:27 z té nesplněné naděje.
 • 01:18:29 Celkové 2. místo je pořád úspěch.
 • 01:18:31 S průběhem celé soutěže
  jsem spokojený hodně.
 • 01:18:36 Na parkuru se mi moc nedařilo,
  mám koně, který když jde o něco,
 • 01:18:41 tak moc nechce spolupracovat,
  ale pořád je lepší a lepší.
 • 01:18:44 Tak doufám, že to odstraníme
  a příště to bude o hodně lepší.
 • 01:18:50 Konečné pořadí,
  Torsten Koalick na 1. místě.
 • 01:18:53 Následují 3 Češi, Ladislav Jirgala,
  Josef Drábek a Jaroslav Pavel.
 • 01:18:57 V malých rozestupech
  pouhých 7 bodů.
 • 01:19:00 Na 7. místě pak 4. Čech,
  Václav Coufalík.
 • 01:19:08 A teď už královská disciplína.
 • 01:19:12 Stanovený čas se prodloužil
  na 199 sekund.
 • 01:19:16 Počet překážek se nezměnil,
  ale překážky se rozšířily.
 • 01:19:19 Ale to jenom z toho důvodu,
  že kočáry pro čtyřspřeží
 • 01:19:23 jsou také širší.
 • 01:19:26 Jinak ta rezerva po stranách kočáru
  zůstává mezi kužely
 • 01:19:30 úplně stejně velká
  nebo spíše stejně malá.
 • 01:19:34 Ale jsou jezdci,
  kteří si s ní dokážou poradit
 • 01:19:37 a s celým parkurem.
 • 01:19:39 Tentokrát to byl Miroslav Matúška,
  který absolvoval celý parkur
 • 01:19:45 bez chyby, ale protože měl ztrátu
  z předchozích částí závodu,
 • 01:19:50 tak mu to vítězství nakonec
  nepomohlo na lepší než na 8. místo.
 • 01:19:54 Všichni ale sledovali,
  jak si pojedou ti nejlepší.
 • 01:19:58 Tohle je Jiří Nesvačil mladší,
  a ten se Matúškovi vyrovnal,
 • 01:20:04 pokud jde o čistotu jízdy.
 • 01:20:07 Pouze v čase
  byl nepatrně pomalejší.
 • 01:20:10 A také Jiří Nesvačil mladší
  se spřežením ve složení
 • 01:20:14 Generale Pastorella,
  Generalissimus Amiga,
 • 01:20:17 Generalissimus Ecrasee
  a Generale Aluma,
 • 01:20:20 tedy ve stejném složení,
  v jakém absolvovali i maraton,
 • 01:20:24 předvedli bezchybný výkon
  a pokračovali v tom náporu
 • 01:20:28 na nejvyšší příčky,
  který započali právě v maratonu.
 • 01:20:38 Já si myslím, že i laické divácké
  publikum při pohledu
 • 01:20:44 na tuto krásnou sestavu pochopí,
  proč je starokladrubský bělouš
 • 01:20:52 nebo starokladrubský kůň vůbec
  takovým klenotem
 • 01:20:57 nejen naší země, ale i celého světa.
 • 01:21:01 Snad při pohledu na precizní parkur
  Jiřího Nesvačila řekněme,
 • 01:21:06 že ty proinvestované evropské
  miliony, které, doufejme,
 • 01:21:11 do konce roku dotečou přesně tam,
  kam dotéct mají,
 • 01:21:16 by měly zajistit i zápis
  našeho národního kulturního klenotu
 • 01:21:22 jak živých koní,
  tak celého toho místa,
 • 01:21:25 kam se sjela ta střední Evropa,
  zahájit letošní soutěž spřežení
 • 01:21:31 na seznam světového dědictví UNESCO,
  tak my všichni věříme,
 • 01:21:36 že se to podaří a že si celý svět
  uvědomí, jak obrovským bohatstvím
 • 01:21:42 ČR disponuje.
 • 01:21:57 Můžeme obdivovat čtyřspřeží
  starokladrubských běloušů,
 • 01:22:03 které má základy i v práci
  Petra Vozába, vždyť i teď sledujeme
 • 01:22:15 v té čtveřici část toho posledního
  úspěšného čtyřspřeží,
 • 01:22:22 které se v Kladrubech představilo,
  6. místo Petra Vozábala
 • 01:22:25 v roce 2012.
 • 01:22:27 V loňském roce se Kladrubští
  soustředili na dvojky.
 • 01:22:31 Teď tedy znovu návrat,
  návrat legendy, dá se říct.
 • 01:22:35 A návrat úspěšný.
 • 01:22:37 Jiří Nesvačil mladší se dostal
  do vedení a mohl čekat
 • 01:22:42 na vystoupení Reného Poensgena.
 • 01:22:46 2,7 bodu rozestup,
  tedy jeden míček.
 • 01:22:49 A ten právě teď spadl!
 • 01:22:50 A v tuto chvilku už bylo jasné,
  že ani René Poensgen nevyhraje
 • 01:22:54 a že tedy bude určitě na 1. místě
  jméno Jiří Nesvačil.
 • 01:22:58 Buď mladší nebo starší.
  Senior, otec na startu ještě čekal.
 • 01:23:07 Byl to docela nečekaný úvod,
  protože to byla skutečně
 • 01:23:11 hned ta první překážka
  celého parkuru,
 • 01:23:13 ve které hned René Poensgen
  udělal chybu.
 • 01:23:18 Podle vlastní zkušenosti vím,
  že jakkoli speciálně v jezdectví
 • 01:23:23 musí být naprosto dodržována
  jakákoli korektnost vůči zvířatům
 • 01:23:28 a mezi sportovci vůbec,
  tak na druhou stranu
 • 01:23:32 se pochopitelně všichni soupeři
  radují z chyb svých ohrožovatelů,
 • 01:23:36 takže věřím tomu, že Jiřímu
  spadl velký kámen ze srdce,
 • 01:23:41 věděl, že teď už ho může porazit
  jenom jeho otec.
 • 01:23:44 Vítězství by zůstalo v rodině
  a byla to pro něho jistě
 • 01:23:48 i taková malá náplast
  na tu nepovedenou drezuru
 • 01:23:51 a tudíž na tu
  nesplněnou kvalifikaci.
 • 01:24:02 A René Poensgen,
  ten pro změnu poznal,
 • 01:24:06 že v jezdectví není rozdíl
  mezi první a poslední překážkou.
 • 01:24:14 A že všude se ta penalizace uděluje
  tříbodová.
 • 01:24:18 Akorát že shodit ten míček
  na začátku nebo na konci parkuru
 • 01:24:22 v těch překážkách,
  které jsou nepochybně jednodušší,
 • 01:24:26 protože nejtěžší jsou samozřejmě
  právě ty kombinace, vlásenky,
 • 01:24:33 překážky, které jsou přesazené
  jako právě teď
 • 01:24:39 a je mezi nimi obtížné manévrovat,
  tak v tom je ten jediný rozdíl,
 • 01:24:45 že u těch jednodušších překážek
  to víc mrzí.
 • 01:24:48 Tady také dost těsný průjezd
  jedenáctkou,
 • 01:24:51 ale tentokrát vše v pořádku.
 • 01:24:55 A René Poensgen potvrzuje,
  že je skutečně zkušeným jezdcem,
 • 01:25:00 který dosahoval výborných výsledků,
  vždyť už se také několikrát umístil
 • 01:25:06 v ČR na nejvyšších příčkách
  v mezinárodních závodech.
 • 01:25:11 Ale na vítězství už teď pomýšlet
  opravdu nemohl.
 • 01:25:19 To je sport, pochopitelně
  i mistr tesař se někdy utne.
 • 01:25:24 Máme takovou zkušenost,
  že nikdo nemá ve sportu
 • 01:25:27 nic předplaceno.
 • 01:25:32 A kladrubský memoriál významného
  hipologa Jiřího Davida
 • 01:25:37 spěl ke svému konci, konci,
  na kterém jsme věděli,
 • 01:25:41 že bude určitě české vítězství.
 • 01:25:49 A tak se pojďme podívat,
  jak se vyvine souboj
 • 01:25:53 otec versus syn, jak se vyvine
  souboj český teplokrevník
 • 01:25:57 versus starokladrubský bělouš.
 • 01:25:59 Nastupují Lady 26, Carmen 17,
  Putin a Arnie,
 • 01:26:05 spřežení Jiřího Nesvačila staršího,
  seniora.
 • 01:26:14 Rozdíl proti Jiřímu Nesvačilovi
  mladšímu přibližně 2 chyby,
 • 01:26:26 přibližně 6 bodů.
 • 01:26:31 Ale tempo, které zvolil
  Jiří Nesvačil senior,
 • 01:26:35 bylo přeci jen volnější,
  takže bylo jasné,
 • 01:26:38 že nebude hrát roli
  jen počet shozených míčků,
 • 01:26:42 ale tak případná penalizace za čas.
 • 01:26:48 Od prvního vjezdu do kolbiště
  bylo jasné,
 • 01:26:52 že Jiří otec se snaží jet
  na čistotu.
 • 01:26:56 Věřil, že penalizace
  by přes těch 6 bodů nedala,
 • 01:27:01 tak se snažil především neshodit
  žádný balonek.
 • 01:27:07 Nevím, jak to doma chodí
  u Nesvačilů, jestli Jiří mladší
 • 01:27:13 se snažil očima ty balonky shazovat
  nebo jestli věděl a věřil,
 • 01:27:22 že by to vítězství tátovi pomohlo.
 • 01:27:24 Myslím si, že spíš to první je
  pravda, jsou to přeci jen soupeři.
 • 01:27:32 Ale teď to vypadalo velmi precizně
  a vypadalo to,
 • 01:27:35 že Jiří senior nenechává nic náhodě.
 • 01:28:01 Míček padá na jedenáctce,
  ten těsný průjezd,
 • 01:28:06 který se povedl Němci, tentokrát
  Jiří Nesvačil senior už přehnal.
 • 01:28:16 Ale můžeme obdivovat, jakou práci
  odvedl s tímhle novým spřežením
 • 01:28:22 po návratu do svého
  dřívějšího působiště.
 • 01:28:32 Zajímavostí je, že část toho
  spřežení, část těch koní
 • 01:28:36 jsou vlastně sourozenci.
 • 01:28:41 Bývá to standardem,
  že jezdci sáhnou po koních
 • 01:28:45 v místě svého působení,
  těch nejsnadněji dostupných.
 • 01:28:52 Pokud Jiří Nesvačil zná rodinu,
  z které koně pocházejí,
 • 01:28:57 myšleno koňskou rodinu,
  z které pocházejí,
 • 01:29:01 tak se není co divit,
  že má na ty potomky
 • 01:29:04 ty nejlepší reference a pokusí se
  je začlenit do spřežení.
 • 01:29:22 Potlesk pro Jiřího Nesvačila
  staršího, ale tentokrát to nejsou
 • 01:29:27 ty ovace ve stoje jako na Jezdeckém
  festivalu v Lysé nad Labem,
 • 01:29:31 kde zvítězil, a to skutečně
  suverénním způsobem.
 • 01:29:35 Tentokrát se řadí na 3. místo
  se ziskem 171,62 bodů.
 • 01:29:42 Celkově se ztrátou 4,5 bodů
  na Poensgena a se ztrátou
 • 01:29:48 zhruba 5 bodů na svého syna
  Jiřího Nesvačila mladšího.
 • 01:29:53 Radek Nesvačil nakonec
  ten rodinný souboj uzavírá
 • 01:29:56 na 6. místě, tam se před něj
  dostali Francouz Dupont
 • 01:30:01 a Švýcar Affrini.
 • 01:30:04 Výborná atmosféra i v závěru.
 • 01:30:08 Zasmušilá tvář Jiřího Nesvačila
  seniora, který už možná přemýšlel,
 • 01:30:11 jak se bude muset připravovat
  na další závody,
 • 01:30:14 aby to všechno klaplo
  směrem ke Světovým jezdeckým hrám.
 • 01:30:18 A my tu přípravu
  budeme sledovat dál.
 • 01:30:21 -Díky za pozornost, na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 01:30:25 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2014

Související