iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 6. 2013
17:45 na ČT24

1 2 3 4 5

14 hlasů
33693
zhlédnutí

Před 25 lety

Ohlasy na rokování sov. komunistů — Platy obchodníků podle zisku obchodů — Změny v dopravě o prázdninách

9 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před 25 lety

 • 00:00:24 Jednání všesvazové stranické
  konference v Moskvě
 • 00:00:27 vyvolává pozornost v zahraničí
  i u nás doma.
 • 00:00:31 19. všesvazová konference
  sovětských komunistů
 • 00:00:34 přitahuje pozornost
  široké polské veřejnosti.
 • 00:00:37 Již od rána nebylo možné
  v kioscích koupit denní tisk.
 • 00:00:40 Takový byl zájem o zpravodajství
  z průběhu konference
 • 00:00:43 a zejména o vystoupení
  soudruha Gorbačova.
 • 00:00:46 Věcná atmosféra,
  pracovní charakter,
 • 00:00:48 samospráva a veřejná iniciativa,
  rozšiřování fronty přestavby.
 • 00:00:51 Pod těmito titulky přinášely
  polské deníky
 • 00:00:54 svá zpravodajství
  z jednání konference.
 • 00:00:57 Komentátoři Trybuny čudu,
 • 00:00:59 kteří jsou akreditováni
  na jednání, píší:
 • 00:01:02 Návrhy přednesené
  Michailem Gorbačovem
 • 00:01:05 ve věci fungování
  sovětského politického systému
 • 00:01:07 směřují k vytvoření
  takových zákonodárných
 • 00:01:10 a politických podmínek,
 • 00:01:12 které přitahují sovětské občany
  do procesu řízení
 • 00:01:15 a spolurozhodování
  o státních záležitostech.
 • 00:01:19 Mne zaujala v projevu
 • 00:01:23 generálního tajemníka
  Michaila Gorbačova
 • 00:01:26 zmínka, která se týká
  kulturní sféry,
 • 00:01:29 svobodného tvůrčího hledání,
 • 00:01:31 které, jak řekl Michail Gorbačov,
  by mělo být založeno
 • 00:01:35 na občanské odpovědnosti umělce
  vůči socialistické společnosti.
 • 00:01:43 Já doufám, že právě
  na tuto charakteristiku
 • 00:01:47 bychom neměli ani dnes,
  ani v budoucnu zapomínat.
 • 00:01:56 A v duchu důstojné,
 • 00:02:00 ale přitom moderní kontinuity
  všeho pozitivního,
 • 00:02:05 co bylo nalezeno
  a co bylo vykonáno,
 • 00:02:08 že v tom bychom měli
  pokračovat.
 • 00:02:16 Když přestavba,
  tak do důsledků,
 • 00:02:18 to je základní myšlenka
  chozraščotu,
 • 00:02:21 jehož tvrdě ekonomické
  nástroje řízení
 • 00:02:24 zavedli v Domácích potřebách
  v Praze.
 • 00:02:26 Princip je velmi jednoduchý.
 • 00:02:28 Pro prodejny platí
  jediný ukazatel, a to zisk.
 • 00:02:31 Při neplnění
  plánovaného zisku
 • 00:02:34 se platy viníků mohou snížit
  až o 50 procent.
 • 00:02:37 Míru zavinění určuje
  vedoucí střediska,
 • 00:02:39 který má sice plnou pravomoc,
 • 00:02:42 ale sám je první,
  kdo v případě neplnění
 • 00:02:45 o zmíněných 50 %
  ze svého platu přichází.
 • 00:02:49 Jestliže do budoucna,
  kdy se přece jen musí uvažovat,
 • 00:02:51 že se trh dodavatele změní
  na trh spotřebitele,
 • 00:02:54 pak bychom se mohli dostat
  do velice obtížných situací,
 • 00:02:57 pokud by nebyla zajištěna
  vysoká kvalita obsluhy,
 • 00:03:00 odbornost obsluhy, protože
  bychom zákazníky neměli.
 • 00:03:03 Měli bychom zboží,
  ale zákazníci by chyběli.
 • 00:03:06 To je jeden z hlavních důvodů,
  který nás do této sféry vnutil.
 • 00:03:10 Snažíme se zboží prodat,
 • 00:03:12 a pokud není to,
  co zákazník žádá,
 • 00:03:15 tak mu nabídnout
  něco podobného stejné kvality,
 • 00:03:17 třeba i v trošku jiném
  provedení.
 • 00:03:20 Vy jste na jedné straně
  vystaveni tlaku plnit zisk,
 • 00:03:23 na druhé straně narážíte
  na nedostatky
 • 00:03:25 mnoha druhů zboží.
  Jak se s tím vyrovnáváte?
 • 00:03:28 Velice těžko
  se s tím vyrovnáváme.
 • 00:03:31 Pořád v našem systému
  obchodování a výroby
 • 00:03:34 má navrch bohužel výrobce,
 • 00:03:36 to už se drží léta,
  a je tomu tak i nadále.
 • 00:03:39 Podle mého názoru
  to bude tak dlouho,
 • 00:03:41 dokud budou
  monopolní výrobci.
 • 00:03:44 V rámci demokratizace
  není myslitelné,
 • 00:03:47 aby podnik házel odpovědnost
  na prodejny za to, za co nemohou.
 • 00:03:50 Proto jim podle nových pravidel
  garantuje sehnat tolik zboží,
 • 00:03:53 aby své úkoly mohly plnit.
 • 00:03:56 Neexistuje výmluva
  na objektivní potíže.
 • 00:03:58 A kdo se s tím na podnikovém
  ředitelství nedokáže vyrovnat,
 • 00:04:01 musí odejít. V poslední době
  to byl jeden náměstek ředitele.
 • 00:04:05 Ovšem riziko chozraščotního
  systému je v tom,
 • 00:04:08 že může vedoucí prodejen
  vést k tomu,
 • 00:04:11 aby se snažili prodávat
  dražší zboží,
 • 00:04:13 pomocí něhož se zisku
  lépe dosahuje,
 • 00:04:16 takže tolik diskutované
  haléřové zboží
 • 00:04:18 by mohlo z pultů úplně zmizet.
 • 00:04:21 Vedoucí, který by to udělal,
  by si počínal velmi krátkozrace,
 • 00:04:25 protože pouze prodejna,
  která má široký sortiment zboží,
 • 00:04:28 může uspokojit a přitáhnout
  zákazníka do prodejny.
 • 00:04:31 Z prodavačů se postupně stávají
  skuteční obchodníci.
 • 00:04:34 Není výjimkou, že si prodejny
  mezi sebou vyměňují zboží,
 • 00:04:37 které se někde dobře prodává
  a jinde je ho přebytek.
 • 00:04:39 Jak se v této situaci změnila
  úloha podnikového ředitelství?
 • 00:04:42 V této situaci se mění
  podstatně úloha tak,
 • 00:04:45 že rušíme zbytečné mezičlánky
  v oblasti řízení,
 • 00:04:48 v oblasti nákupu zboží.
 • 00:04:51 Dále pak je to otázka
  výkaznictví prodejen,
 • 00:04:54 které se opět redukuje
  na nejmenší možnou míru.
 • 00:04:57 Minimalizujeme jalovou složku
  práce obchodu na minimum.
 • 00:05:07 Ve studiu vítám ministra
  obchodu a cestovního ruchu ČSR
 • 00:05:10 inženýra Josefa Rába,
  dobrý večer.
 • 00:05:13 Začnu tím,
  o čem se nejvíce hovoří,
 • 00:05:16 a to je otázka zásobení
  vnitřního trhu.
 • 00:05:19 Není to tak dávno, co federální
  vláda přijala opatření k tomu,
 • 00:05:21 aby se stabilizovala situace
  na vnitřním trhu.
 • 00:05:24 Co se už udělalo, jak jste
  v tomto směru pokročili?
 • 00:05:28 Je pravda, že měsíc
  a několik dnů nás dělí
 • 00:05:31 od důležitého rozhodnutí
  federální vlády,
 • 00:05:34 které bylo následně projednáno
 • 00:05:37 i v předsednictvu ústředního
  výboru strany, směřující k tomu,
 • 00:05:40 aby dlouhodobé nedostatky,
  které existují na trhu,
 • 00:05:45 se přece jenom do určité míry
  vyrovnaly.
 • 00:05:48 Ta nápravná opatření směřují
  zejména do oblasti,
 • 00:05:52 kde naši občané oprávněně
  požadují některé zboží,
 • 00:05:56 které třeba dříve bylo vyráběno
  v daleko větším rozsahu u nás,
 • 00:06:00 v Československu,
  kde se výroba omezila,
 • 00:06:03 a kde je třeba nezbytné,
 • 00:06:06 abychom doplnili sortiment
  také dovozem.
 • 00:06:08 V tomto smyslu nás zavazuje
  usnesení 17. sjezdu
 • 00:06:12 Komunistické strany
  Československa.
 • 00:06:15 To, co zabezpečovaly
  naše nákupní delegace,
 • 00:06:19 druhá se vrátila
  dnes ráno z cest,
 • 00:06:22 je zejména textil, spodní
  prádlo, dívčí a dámská obuv,
 • 00:06:25 která nám bohužel v současné
  době vypadává na trhu,
 • 00:06:29 ale koupili jsme také
  elektrotechniku
 • 00:06:32 včetně radiomagnetofonů,
  osobních počítačů, kosmetiku
 • 00:06:35 s dodávkovými termíny
  třetí a čtvrté čtvrtletí,
 • 00:06:39 tedy do období, které loni
  bylo velmi kritizováno,
 • 00:06:43 neboť právě na předvánočním
  a vánočním trhu
 • 00:06:46 tyto výrobky chyběly.
 • 00:06:50 Takže počkáme,
  můžeme se těšit možná,
 • 00:06:53 a já obrátím pozornost na to,
 • 00:06:55 co bylo projednáváno
  na České národní radě
 • 00:06:58 začátkem tohoto týdne,
 • 00:07:00 a to je novelizace zákona
  o vnitřním obchodě.
 • 00:07:03 Byla tam současně i schválena
  a teď určitě každý bude čekat,
 • 00:07:06 co to přinese v oblasti
  třeba vnitřního trhu.
 • 00:07:10 My jsme museli přikročit
  k novele zejména proto,
 • 00:07:13 že příští měsíc vstupují
  v platnost
 • 00:07:16 daleko důležitější zákony,
  ale ten náš navazuje,
 • 00:07:19 mám na mysli
  zákon o státním podniku,
 • 00:07:22 o zemědělském a nezemědělském
  družstevnictví, celý komplex,
 • 00:07:25 který byl již Federálním
  shromážděním posouzen a schválen,
 • 00:07:29 a vedle toho,
  abychom se napojili
 • 00:07:32 na příslušné paragrafy
  základních zákonů,
 • 00:07:35 sledujeme také tu myšlenku
  nebo tu cestu,
 • 00:07:39 abychom i ve zbývajících letech
  této pětiletky
 • 00:07:42 dali našim spolupracovníkům,
 • 00:07:46 tedy pracovníkům státního
  a družstevního obchodu,
 • 00:07:48 restaurací a jídelen, hotelů,
  jiné prostory pro aplikaci
 • 00:07:52 takzvaného socialistického
  podnikání,
 • 00:07:56 ale já bych to spíše nazval
 • 00:07:59 cestou ke konkrétnímu projevu
  každého subjektu,
 • 00:08:02 který může na vnitřním trhu
  existovat.
 • 00:08:06 Nejde tedy jen o práci
  organizací,
 • 00:08:09 jde také o zájem občanů,
 • 00:08:11 kteří mohou již podle
  dříve přijatých norem
 • 00:08:14 provozovat obchodní činnost,
 • 00:08:17 činnost veřejného stravování
  sami o sobě.
 • 00:08:20 Šlo nám také v novele o to,
 • 00:08:23 abychom napřímili
  některé cesty zboží,
 • 00:08:26 což umožní nejen ekonomické
  výsledky lepší než doposud,
 • 00:08:29 ale to, co je snad
  nejdůležitější,
 • 00:08:32 aby se zlepšila služba
  pro naše obyvatele.
 • 00:08:35 Začátek prázdnin znamená
  každý rok zatěžkávací zkoušku
 • 00:08:38 pro všechny druhy
  veřejné dopravy.
 • 00:08:40 Nahlédněme nejdříve
  do jízdního řádu ČSD.
 • 00:08:43 Na straně 96 čteme,
 • 00:08:45 že dnes a zítra vyjede
  na naše tratě
 • 00:08:48 pět posilových vlaků.
  Více nelze vypravit
 • 00:08:51 vzhledem k trvalému přetížení
  železniční sítě
 • 00:08:53 a chronickému nedostatku
  osobních vagonů.
 • 00:08:56 Z těchto důvodů
  nelze ani počítat s tím,
 • 00:08:59 že by k některým
  pravidelným spojům
 • 00:09:01 do rekreačních oblastí
  byly připojeny vozy navíc.
 • 00:09:04 O něco lepší je situace
  na mezinárodních tratích.
 • 00:09:07 Byl obnoven expres Hungaria
  z Berlína přes Prahu do Budapešti.
 • 00:09:10 Teď v letním období začal jezdit
  denně posilový vlak Vitoša
 • 00:09:13 z Berlína přes Prahu
  a Bratislavu do Sofie.
 • 00:09:16 Ke změnám dochází také
  v mezinárodní autobusové dopravě.
 • 00:09:19 Z Prahy Florence vyjel dnes
  v 17 hodin první autobus
 • 00:09:22 na novou pravidelnou linku
  do Atén.
 • 00:09:24 Po tranzitní zastávce
  a noclehu v Jugoslávii
 • 00:09:27 dorazí na místo v sobotu večer.
  Jezdit bude každých 14 dní.
 • 00:09:30 Z Písku, Karlových Varů
  a Karviné jsou každý čtvrtek
 • 00:09:33 až do poloviny září vedeny
  nové linky na jugoslávské pobřeží.
 • 00:09:36 Tyto a další novinky jsou uvedeny
  v jízdních řádech ČSAD.
 • 00:09:44 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013

Související