iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 5. 2013
18:46 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
1252
zhlédnutí

Před 25 lety

Druhý den Reaganovy návštěvy — Nekrolog Vladimíra Menšíka — Hodnocení nové koncepce maturit

8 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před 25 lety

 • 00:00:23 V rámci sovětsko-amerického
  setkání na nejvyšší úrovni
 • 00:00:26 se dnes ke vzájemným rozhovorům
  na hodinu a 40 minut sešli
 • 00:00:29 Michail Gorbačov
  a Ronald Reagan.
 • 00:00:32 Sešli se také oba ministři obrany
  Jazov a Carlucci,
 • 00:00:34 v práci pokračovaly
  skupiny expertů
 • 00:00:37 a samostatný program měla
  manželka amerického prezidenta.
 • 00:00:40 Před chvílí skončila slavnostní
  večeře na počest amerického hosta.
 • 00:00:43 To všechno a také další události
  se odehrály
 • 00:00:46 druhý den čtvrté sovětsko-
  -americké schůzky.
 • 00:00:49 Podrobnosti mají
  naši zpravodajové.
 • 00:00:52 Americký prezident
  Ronald Reagan
 • 00:00:54 přijel dnes do Kremlu
  krátce před 10. hodinou.
 • 00:01:03 Generální tajemník
  Ústředního výboru
 • 00:01:05 Komunistické strany Sovětského
  svazu Michail Gorbačov
 • 00:01:08 se ke druhému kolu rozhovorů
  s americkým hostem
 • 00:01:11 setkal stejně jako včera
  v Jekatěrinském sále.
 • 00:01:13 Ještě předtím než dnešní jednání
  začalo,
 • 00:01:16 měli novináři možnost položit
 • 00:01:19 oběma nejvyšším představitelům
  několik otázek.
 • 00:01:23 Nabýváme dojmu,
  že ani my, ani vy
 • 00:01:26 nemáme zcela jasnou
  představu
 • 00:01:29 o skutečném stavu
  problematiky lidských práv.
 • 00:01:32 A to jak v Sovětském svazu,
  tak v USA.
 • 00:01:35 Navrhl jsem proto prezidentovi
 • 00:01:38 vytvořit v rámci parlamentních
  výměn zvláštní seminář,
 • 00:01:41 na němž by bylo možné
  navzájem se informovat
 • 00:01:44 a činit společná hodnocení.
 • 00:01:48 Soudím, že vše, co se za poslední
  léta společnými silami udělalo,
 • 00:01:52 směřuje ke zlepšení ovzduší
  ve vztazích
 • 00:01:55 mezi našimi zeměmi a národy.
 • 00:01:58 To, o co usilujeme dnes,
 • 00:02:01 odpovídá bytostným zájmům
  amerického a sovětského lidu.
 • 00:02:08 A jak doufám,
  i zájmům všech národů.
 • 00:02:12 Přeji Američanům mír a rozkvět.
 • 00:02:15 Jsme připraveni
  spolupracovat.
 • 00:02:18 Mluvčí sovětské
  a americké strany
 • 00:02:21 Gennadij Gerasimov
  a Marlin Fitzwater
 • 00:02:23 na brífinku pro novináře
  shodně konstatovali,
 • 00:02:26 že na dnešním setkání panovala
  pracovní přátelská atmosféra.
 • 00:02:29 V centru pozornosti byly
  odzbrojovací problémy,
 • 00:02:32 i když se dostalo
  na další otázky,
 • 00:02:35 například na užitečnost
  častých setkání
 • 00:02:37 a výměny mládeže obou zemí.
 • 00:02:40 Podrobně se hovořilo
  o možnostech
 • 00:02:42 odstranění překážek stojících
  v cestě k uzavření smlouvy
 • 00:02:45 o padesátiprocentním snížení
  strategických zbraní.
 • 00:02:48 Sovětská strana znovu vyjádřila
  připravenost podepsat tuto smlouvu
 • 00:02:52 ještě s nynější americkou
  administrativou.
 • 00:02:55 Zvláštní pozornost věnovali
 • 00:02:57 Michail Gorbačov a Ronald Reagan
  otázkám kontroly.
 • 00:03:00 Sblížila se stanoviska v otázkách
  kontroly mobilních raket.
 • 00:03:05 Podle Gennadije Gerasimova
  může být už zítra hotova smlouva
 • 00:03:09 o vzájemném informování
  o vypouštění balistických raket.
 • 00:03:14 Jednání se týkalo i konvenčních
  zbraní v Evropě,
 • 00:03:17 kde se zjevně stále ještě
  nepodařilo
 • 00:03:19 americkou stranu přesvědčit o tom,
 • 00:03:22 že její teze o sovětské převaze
  v Evropě jsou neopodstatněné.
 • 00:03:27 Dnes pokračovaly ve své intenzivní
  činnosti i pracovní skupiny,
 • 00:03:30 které byly vytvořeny včera.
 • 00:03:39 Odpoledne prezident
  Spojených států Ronald Reagan
 • 00:03:41 navštívil Danilovský klášter.
 • 00:03:44 Hosta přivítal
  v Pokrovského chrámu
 • 00:03:47 přední církevní činitel
  metropolita Filaret,
 • 00:03:49 který vede oddělení
  zahraničních církevních styků
 • 00:03:52 moskevského patriarchátu.
 • 00:03:55 Danilovský klášter je historickým
  církevním komplexem,
 • 00:03:57 jehož součástí je
  oficiální rezidence
 • 00:04:00 patriarchy moskevského
  a celé Rusi Pimena
 • 00:04:02 a také sídlo synodu
  ruské pravoslavné církve.
 • 00:04:05 Komplex, který si americký
  prezident prohlédl,
 • 00:04:08 tvoří devět církevních staveb,
 • 00:04:11 z nichž nejstarší byly postaveny
  ve 13. století.
 • 00:04:13 V průběhu návštěvy
  si Ronald Reagan prohlédl ikony
 • 00:04:16 zdobící stěny chrámových staveb.
 • 00:04:19 Na závěr se prezident
  Spojených států podepsal
 • 00:04:22 do Knihy čestných hostů
  kláštera.
 • 00:04:25 Prezident Ronald Reagan se dnes
  ve své moskevské rezidenci setkal
 • 00:04:29 se skupinou osob, které jsou
  na Západě označovány za disidenty.
 • 00:04:34 Příznačné je, že ráno ještě před
  jednáním s Michailem Gorbačovem
 • 00:04:38 šéf Bílého domu řekl novinářům,
  že se chce setkat s disidenty,
 • 00:04:41 neboť se tak bude cítit
  jako doma ve Spojených státech.
 • 00:04:46 Sovětští komentátoři připomínají,
 • 00:04:49 že je samozřejmě věcí prezidenta,
  s kým se chce setkat.
 • 00:04:52 Rozhodně by se však otázky
  lidských práv neměly zneužívat
 • 00:04:55 k rozdmýchávání nenávisti
  ve vztazích mezi státy.
 • 00:04:59 Včera Michail Gorbačov
  v této souvislosti navrhl přejít
 • 00:05:03 ke konstruktivnímu posuzování
  humanitárních otázek
 • 00:05:06 na základě meziparlamentního
  dialogu.
 • 00:05:13 Včera jsme v naší noční
  zpravodajské relaci
 • 00:05:16 přinesli smutnou zprávu.
 • 00:05:19 V Brně ve věku 63 let zemřel
  národní umělec Vladimír Menšík.
 • 00:05:23 V oznámení Ministerstva kultury
  České socialistické republiky,
 • 00:05:27 Československého filmu a Svazu
  českých dramatických umělců
 • 00:05:30 se uvádí:
 • 00:05:32 Odchodem Vladimíra Menšíka
  ztrácí československá kultura
 • 00:05:35 jednu z nejvýraznějších
  hereckých osobností
 • 00:05:37 a předního představitele
  našeho dramatického umění.
 • 00:05:40 Do povědomí diváků vstoupil
 • 00:05:43 především jako představitel
  komediálních rolí,
 • 00:05:46 často však využíval
  svůj široký herecký rejstřík
 • 00:05:48 i v jiných žánrech.
 • 00:05:51 Přijměte jen drobné ohlédnutí.
 • 00:05:53 Národní umělec Vladimír Menšík
  hrál ve více než 120 filmech
 • 00:05:56 a postavy,
  které v nich vytvořil,
 • 00:05:59 se zapsaly nesmazatelně
  do paměti diváků
 • 00:06:02 díky jeho neopakovatelnému projevu
  a osobitému humoru.
 • 00:06:06 Připomeňme si filmy Král Šumavy,
  Markéta Lazarová,
 • 00:06:09 trilogii Bouřlivé víno,
  Zralé víno a Mladé víno.
 • 00:06:15 K jeho popularitě největší měrou
  přispěla televize,
 • 00:06:18 kde jsme se s ním mohli setkat
  v řadě seriálů.
 • 00:06:21 Jmenujme aspoň
  Byl jednou jede dům,
 • 00:06:24 Žena za pultem nebo Bakaláři.
 • 00:06:27 Vynikající role ztvárnil také
  v mnoha televizních inscenacích.
 • 00:06:32 Znali jsme ho však
  i jako strhujícího vypravěče
 • 00:06:36 a skvělého průvodce
  zábavných televizních pořadů.
 • 00:06:40 Za své umělecké mistrovství
  získal Vladimír Menšík
 • 00:06:43 v roce 1974 titul
  zasloužilý umělec
 • 00:06:47 a v roce 1978 byl prohlášen
  národním umělcem.
 • 00:06:54 Zůstává zapsán v našich srdcích
 • 00:06:56 jedinečnou bezprostředností
  svého hereckého projevu,
 • 00:07:00 lidovostí a humorem,
 • 00:07:03 kterým rozdával radost
  a dobrou náladu milionům diváků.
 • 00:07:09 Vy jste právě ukončila maturitu.
 • 00:07:12 Myslíte, že by nebylo jednodušší
 • 00:07:14 naučit se 30 otázek
  z každého předmětu a mít klid?
 • 00:07:19 Já si myslím, že určitě by bylo
  jednodušší naučit se 30 otázek,
 • 00:07:22 ale věděli jsme, že maturity
  se vedou formou dialogu,
 • 00:07:25 a dialog je dnes značně
  diskutovaná věc.
 • 00:07:28 Já jsem maturovala
  například z ekonomiky,
 • 00:07:31 a kdyby nebyl dialog v ekonomice,
  tak ta by se nepohnula dopředu,
 • 00:07:35 takže dialog je opravdu nutný,
 • 00:07:37 i když přináší značné nebezpečí
  hlavně pro nás maturanty,
 • 00:07:40 protože nevíme,
  na co se nás můžou zeptat.
 • 00:07:43 K dnešní reportáži
  jsme si záměrně vybrali
 • 00:07:46 experimentující gymnázium,
  kde novou koncepci maturit,
 • 00:07:48 postavenou na samostatném myšlení
  žáků, ověřovali čtyři roky.
 • 00:07:51 Vy letos můžete hodnotit i to,
  jak se tato nová koncepce maturit
 • 00:07:55 promítá dále na studiu
  na vysokých školách i do praxe.
 • 00:08:00 Naše dosavadní zkušenosti
  z experimentálního ověřování
 • 00:08:03 tohoto nového pojetí gymnázia
 • 00:08:05 i závěrečných maturitních zkoušek
  dokazují,
 • 00:08:08 že požadavky na nový profil
  absolventa gymnázia
 • 00:08:11 by mohly být při všech
  nedostatcích naplněny.
 • 00:08:14 Maturity vedou k větší
  tvůrčí samostatnosti žáků,
 • 00:08:17 ti jsou schopni zastávat
  i své vlastní názory a postoje.
 • 00:08:20 Domnívám se, že to by mohl být
  jeden z přínosů školy
 • 00:08:23 v přestavbě celé naší společnosti.
 • 00:08:26 Přestavba se tedy týká nejen
  experimentujících závodů, továren.
 • 00:08:30 Bez hlubokých změn
  v myšlení mladých lidí
 • 00:08:33 bychom ji v naší společnosti
  stěží mohli uskutečnit.
 • 00:08:35 Ostatně potvrzuje to
  i dnešní maturitní zamyšlení.
 • 00:08:42 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013

Související