iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 5. 2012
18:46 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
566
zhlédnutí

Před 25 lety

M. Gorbačov v Bukurešti — Začaly ústní maturitní zkoušky — Skateboardová exhibice

8 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před 25 lety

 • 00:00:23 Sovětský svaz navrhuje vyhlásit
  devadesátá léta dekádou
 • 00:00:27 vybudování světa bez jaderných
  zbraní a bez násilí.
 • 00:00:31 Praví se to v dopise
 • 00:00:33 sovětského ministra zahraničí
  Eduarda Ševarnadzeho
 • 00:00:36 generálnímu tajemníkovi OSN
  Javieru Pérezovi de Cuellar.
 • 00:00:39 Dopis se týká třetího zvláštního
  zasedání Valného shromáždění OSN
 • 00:00:43 o odzbrojení v roce 1988.
 • 00:00:47 Do Bukurešti dnes přicestoval
  na oficiální přátelskou návštěvu
 • 00:00:50 Rumunské socialistické republiky
 • 00:00:52 generální tajemník
  Ústředního výboru
 • 00:00:55 Komunistické strany Sovětského
  svazu Michail Gorbačov.
 • 00:00:58 Na bukurešťském
  mezinárodním letišti
 • 00:01:01 Michaila Gorbačova
  a Raisu Gorbačovovou
 • 00:01:04 přivítali Nicolae Ceauşescu
  a Elena Ceauşescová.
 • 00:01:10 Poté soudruh Gorbačov
  přijal hlášení velitele
 • 00:01:12 čestné jednotky
  Rumunské lidové armády,
 • 00:01:15 která na jeho počest
  nastoupila na letištní plochu,
 • 00:01:18 a zazněly státní hymny
  obou zemí.
 • 00:01:22 V doprovodu soudruha Ceauşeska
 • 00:01:25 potom soudruh Gorbačov
  vykonal přehlídku jednotky.
 • 00:01:28 Na jeho počest bylo vypáleno
  21 dělostřeleckých salv.
 • 00:01:32 Na letišti se shromáždily
  tisíce občanů hlavního města,
 • 00:01:36 aby bouřlivými ovacemi
  pozdravily vzácného hosta.
 • 00:01:43 Uvítací akt skončil slavnostním
  pochodem čestné jednotky.
 • 00:01:48 Na cestě z letiště
  do centra Bukurešti
 • 00:01:51 vyzdobené státními vlajkami
  Sovětského svazu a Rumunska
 • 00:01:54 zdravily soudruha Gorbačova
  další desetitisíce lidí.
 • 00:02:00 Na náměstí Victorie
  se kolona vozů zastavila.
 • 00:02:03 Na soudruha Gorbačova čekali
  zástupci mladé generace.
 • 00:02:07 Ovace, které hostu připravili,
 • 00:02:10 svědčily o radosti mládeže
  z návštěvy sovětského hosta.
 • 00:02:13 Krátce po poledni položil
  soudruh Gorbačov věnce
 • 00:02:16 k Pomníku hrdinů boje
  za svobodu národa a země,
 • 00:02:18 za socialismus,
  k Pomníku sovětských hrdinů
 • 00:02:22 a k Pomníku
  Vladimira Iljiče Lenina.
 • 00:02:27 V odpoledních hodinách
  zahájili soudruzi
 • 00:02:30 Michail Gorbačov
  a Nicolae Ceauşescu
 • 00:02:32 sovětsko-rumunské rozhovory
  v Paláci státní rady
 • 00:02:35 Rumunské socialistické
  republiky.
 • 00:02:38 Rozhovory se týkají
  vzájemných vztahů
 • 00:02:41 obou komunistických stran
  i zemí
 • 00:02:44 i aktuálních otázek současné
  mezinárodní situace.
 • 00:02:50 Pokračujeme dalšími
  událostmi z domova.
 • 00:02:53 V mnoha rodinách byla dnes
  nervózní atmosféra.
 • 00:02:56 Na středních odborných školách,
  gymnáziích
 • 00:02:58 a středních odborných učilištích
  začaly zkoušky dospělosti.
 • 00:03:01 Mezi nimi byl možná
  i váš syn či dcera.
 • 00:03:05 Pro téměř 96 000 žáků gymnázií,
  středních průmyslových škol,
 • 00:03:08 čtyřletých studijních oborů
  středních odborných učilišť
 • 00:03:11 dnes začaly ústní
  maturitní zkoušky.
 • 00:03:15 Ke klasickým
  maturitním předmětům,
 • 00:03:18 jako je jazyk slovenský, český,
  ruský, matematika
 • 00:03:21 i jeden z volitelných předmětů
  podle zaměření školy
 • 00:03:24 či výběru dalšího studia
  na vysoké škole,
 • 00:03:27 přibývají nové,
  které úzce souvisejí
 • 00:03:30 s bouřlivým vědecko-
  -technickým rozvojem.
 • 00:03:33 A tak na vybraných
  středních školách
 • 00:03:36 se maturanti prezentovali
  v takových předmětech,
 • 00:03:39 jako jsou základy výpočetní
  techniky, programování,
 • 00:03:42 stroje na zpracování informací
  či metodika tělesné výchovy.
 • 00:03:45 Dnes jsme byli s kamerou
  mezi maturanty
 • 00:03:48 na Gymnáziu Laca Novovmeského
  v Bratislavě.
 • 00:03:51 Profilující jsou zde
  přírodovědné předměty.
 • 00:03:54 Dialogy s dospělostí, které zde
  dnes začaly prvními odpověďmi,
 • 00:03:57 naznačily solidní úroveň.
 • 00:04:00 Zároveň pocit opakující se léty,
  přesto stále jedinečný.
 • 00:04:03 Ústní maturitní zkoušky potrvají
  do 12. června
 • 00:04:06 a na odborných školách
  k nim přibudou
 • 00:04:09 ještě praktické zkoušky
  podle jednotlivých specializací.
 • 00:04:12 Možná že už je znáte.
 • 00:04:15 Ano, v těchto dnech se dostávají
  do prodeje v pokladnách ČSD
 • 00:04:18 nové železniční jízdenky.
 • 00:04:21 Zatím pouze v nižších
  cenových hodnotách.
 • 00:04:24 Na rozdíl od jízdenek dosavadních
 • 00:04:27 jsou tištěny na papír
  československé výroby,
 • 00:04:30 který má o polovinu
  nižší hmotnost
 • 00:04:32 než karton dosud dovážený
  ze zahraničí.
 • 00:04:35 Jízdenky tisknou pracovníci
  Nakladatelství dopravy a spojů
 • 00:04:38 na novém výkonném
  polorotačním stroji.
 • 00:04:41 Ekonomické propočty ukazují,
  že touto technologickou inovací
 • 00:04:44 ušetří NADAS ještě letos
  národnímu hospodářství
 • 00:04:47 přes půl milionu
  devizových korun.
 • 00:04:50 Naše dnešní zastavení
  na Prodejních výstavách v Brně
 • 00:04:53 patří beze sporu největšímu
  magnetu pro návštěvníky, nábytku.
 • 00:04:56 Už na první pohled
  je zde patrný rozdíl
 • 00:04:59 mezi vystavovaným nábytkem
  a tím, co vidíme v prodejnách.
 • 00:05:02 Spolu s návštěvníky jsme zde našli
  nábytek, kteří mnozí marně shánějí.
 • 00:05:05 Jsou to třeba postele Ergonomix
  z Okresního podniku služeb Bruntál.
 • 00:05:08 Sestavovací skříňový nábytek
  Karmín nebo křeslo z Hikoru Písek.
 • 00:05:11 Nebo tyto pohovky z Dřevotvaru
  Jablonec nad Orlicí.
 • 00:05:14 Prodejní výstavy jsou v podstatě
  jedinou možností konfrontace
 • 00:05:17 mezi státní a družstevní výrobou,
  a to v takovéto šíři.
 • 00:05:20 Jak se zdá, i na letošních
  Prodejních výstavách
 • 00:05:23 to velcí výrobci nábytku
  prohráli.
 • 00:05:28 Pod titulkem Zodpovědnou
  poctivou práci především
 • 00:05:31 přináší zítřejší Rudé právo článek
  soudruha Karla Hoffmanna,
 • 00:05:34 v kterém upozorňuje na změny,
 • 00:05:37 které přinese přestavba
  hospodářského mechanismu
 • 00:05:40 a celého života společnosti.
 • 00:05:42 Je mnoho těch, kteří sice volají
  po přestavbě, stále o ní hovoří,
 • 00:05:46 mnoho požadují od jiných,
  ale vůči sobě tak nároční nejsou,
 • 00:05:50 a zapomínají, že i na ně budou
  kladeny vysoké nároky.
 • 00:05:55 Předseda české vlády
  Ladislav Adamec
 • 00:05:57 dnes přijal v Praze
  zástupce nekatolických církví
 • 00:06:00 a náboženských společností
  České socialistické republiky
 • 00:06:03 a představitele
  regionálního sdružení
 • 00:06:06 Křesťanské mírové konference.
 • 00:06:09 Miroslav Novák, patriarcha
  církve československé husitské,
 • 00:06:12 vyjádřil jménem věřících podporu
  naší socialistickému státu
 • 00:06:15 při společenské přestavbě
 • 00:06:18 i jeho úsilí o zachování
  světového míru.
 • 00:06:21 Ladislav Adamec
  vyslovil přesvědčení,
 • 00:06:24 že politika zvyšování ekonomické,
  sociální a kulturní úrovně lidí
 • 00:06:27 se projeví v inciativním plnění
 • 00:06:30 pracovních i občanských povinností
  věřících spoluobčanů.
 • 00:06:34 Ocenil úlohu církví,
  náboženských organizací
 • 00:06:38 i regionálního sdružení
  Křesťanské mírové konference
 • 00:06:41 v mírovém hnutí u nás
  i v mezinárodním měřítku.
 • 00:06:45 Bulharské město Gabrovo
  má přívlastek
 • 00:06:48 město smíchu a dobré nálady.
  Proč?
 • 00:06:51 Protože každé dva roky
  se tam koná
 • 00:06:53 velký festival humoru a satiry.
 • 00:06:57 Soutěží tam výtvarníci,
  soutěží tam spisovatelé,
 • 00:07:00 soutěží tam filmaři a soutěžíme
  tam i my, televizní pracovníci.
 • 00:07:04 Právě jste se z tohoto festivalu
  vrátil a přivezl jste cenu.
 • 00:07:06 Jakou?
 • 00:07:09 Přivezl jsem hlavní cenu
 • 00:07:12 za nejlepší celovečerní
  umělecký televizní tvar,
 • 00:07:15 za inscenaci A co já, miláčku
  mladé autorky Táni Kusé.
 • 00:07:19 Diváci si ji pamatují z našeho
  vysílání o vánočních svátcích.
 • 00:07:23 V jaké konkurenci jsme obstáli
  takto dobře v žánru,
 • 00:07:27 kterému, řekněme si to upřímně,
 • 00:07:29 ani na naší televizní obrazovce
  se ne vždy dobře daří?
 • 00:07:33 Samozřejmě, protože diváka
  dřív rozpláčete, než rozesmějete.
 • 00:07:41 Komedie je opravdu nejtěžším
  žánrem dramatického umění.
 • 00:07:46 V Gabrovu soutěžilo 22 států
  a viděli jsme 56 příspěvků.
 • 00:07:52 Zdaleka ne každý ovládá
  vratké okolečkované prkénko
 • 00:07:55 jako třeba Tomáš Potůček.
 • 00:07:58 Však je také u nás v této
  disciplíně, skateboardu, nejlepší.
 • 00:08:02 On i další mistři tentokrát
  především předváděli svoje umění
 • 00:08:05 novým zájemcům
  o tento atraktivní sport.
 • 00:08:08 Organizátoři z existujících
  skateboardových klubů
 • 00:08:11 pro ně v několika městech
  totiž po dva poslední víkendy
 • 00:08:15 uspořádali náborové závody
  ve slalomu
 • 00:08:18 spojené s ukázkami toho,
  co všechno je možné dokázat
 • 00:08:21 na prknu nebo kolečkových
  bruslích.
 • 00:08:24 Ostatně přesvědčte se sami.
 • 00:08:26 Této disciplíně mezi sebou
  říkají U rampa.
 • 00:08:29 Soutěžit se dá v nejrozmanitějších
  sportovních odvětvích.
 • 00:08:36 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012

Související