iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 8. 2011
19:50 na ČT24

1 2 3 4 5

2 hlasy
745
zhlédnutí

Před 25 lety

Japonci protestují proti militarismu — Elektronika na Země živitelce — Kýče z lučeneckého jarmarku

8 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před 25 lety

 • 00:00:23 Nikaragujský ministr obrany
  Umberto Ortega prohlásil,
 • 00:00:27 že schválením 100 milionů dolarů
  pro nikaragujskou kontrarevoluci
 • 00:00:30 v Kongresu Spojených států
  a přiznáním prezidenta Reagana,
 • 00:00:34 že jeho cílem je svrhnout
  sandinovskou vládu,
 • 00:00:38 začal proces přímé intervence
  Spojených států v Nikaragui.
 • 00:00:42 Ortega uvedl, že v případě
  invaze amerických jednotek
 • 00:00:46 chce sandinovská vláda uplatnit
  strategii aktivního odporu.
 • 00:00:51 Zatímco ve světě pokračují akce
  za zákaz zbraní hromadného ničení,
 • 00:00:55 Spojené státy připravují
  v Japonském moři a Ochotském moři
 • 00:00:59 velké námořní manévry
 • 00:01:01 za účasti lodí vyzbrojených
  raketami s nukleárními hlavicemi.
 • 00:01:05 Jendou z nich je i zmodernizovaná
  bojová loď New Jersey,
 • 00:01:08 která dnes připlavala
  do japonského přístavu Sasebo.
 • 00:01:12 Je vyzbrojena 32 střelami
  s plochou dráhou letu
 • 00:01:15 typu Tomahawk,
  které mohou nést,
 • 00:01:17 a pravděpodobně i nesou
  jaderné hlavice.
 • 00:01:20 Pentagon tuto možnost nepopřel.
 • 00:01:23 Japonská policie
  proto musela zasahovat
 • 00:01:26 proti stovkám malých plavidel,
  které se snažily zablokovat
 • 00:01:29 přístup bojové lodi
  do teritoriálních vod.
 • 00:01:32 Další tisíce demonstrantů
  se chtěly shromáždit v přístavu,
 • 00:01:35 a protestovat tak proti
  postupnému zatahování Japonska
 • 00:01:38 do vojensko-politických plánů
  Washingtonu.
 • 00:01:41 Policie jim v tom
  však zabránila,
 • 00:01:44 ale ani to neubralo na síle
  a rozhodnosti protestní akce.
 • 00:01:47 Z transparentů, které nesli
  japonští bojovníci
 • 00:01:50 za mír a odzbrojení,
  lze usoudit,
 • 00:01:53 že se rozhodně nechtějí
  smířit s tím,
 • 00:01:56 aby se jejich země stala základnou
  pro americké nukleární zbraně,
 • 00:01:59 což by navíc znamenalo i porušení
  nejaderné zásady Japonska.
 • 00:02:03 Kdo chce ve Varně omládnout,
  sedne na trolejbus,
 • 00:02:06 vydá se do nového Domu mládí
  a svěří svá přání odborníkům.
 • 00:02:10 Nejprve projde celkovou
  lékařskou prohlídkou
 • 00:02:13 a pak už následují
  předepsané procedury.
 • 00:02:16 Cvičení v bazénech
  pod širým nebem,
 • 00:02:18 vanové koupele
  v termální vodě,
 • 00:02:20 elektroléčba, pedikúra,
  manikúra,
 • 00:02:23 návštěva kosmetického
  a kadeřnického salonu.
 • 00:02:26 Třináct procedur, které lze
  za den absolvovat, stojí 20 leva.
 • 00:02:29 Zvlášť se platí
  stomatologické zákroky,
 • 00:02:32 při kterých se například
  implantují i porcelánové zuby.
 • 00:02:35 Organizaci jednotlivých procedur
  řídí počítač,
 • 00:02:38 který ukládá objednávky
  do paměti, takže se nikde nečeká.
 • 00:02:41 V areálu jsou tři bary
  s nealkoholickými nápoji,
 • 00:02:44 prodávají se i zapečené toasty
  a jídla studené kuchyně.
 • 00:02:47 Podobné ústavy
  budou vybudovány
 • 00:02:50 ve všech krajských městech
  Bulharské lidové republiky.
 • 00:02:54 Tak jako včera i dnes vám
  v úvodu zpravodajství z domova
 • 00:02:57 nabízíme informace
  z mírových shromáždění.
 • 00:03:01 Více než pět tisíc zástupců
  pracujících a mládeže okresu
 • 00:03:05 se dnes v Senici zúčastnilo
  okresních mírových slavností
 • 00:03:08 Československo-sovětského
  přátelství
 • 00:03:11 a oslav 42. výročí
  Slovenského národního povstání.
 • 00:03:15 Pracující a mládež na manifestaci
  vyjádřili podporu
 • 00:03:20 konstruktivním iniciativám
  Sovětského svazu,
 • 00:03:23 zmírnění mezinárodního napětí
  ve světě
 • 00:03:26 a rozhodnutí o prodloužení
  moratoria na jaderné výbuchy
 • 00:03:30 a návrhu na uzavření dohody
  se Spojenými státy
 • 00:03:34 o zákazu jaderných zkoušek.
 • 00:03:37 Dvaapadesát posádek
  z celé republiky
 • 00:03:41 bojovalo během tohoto víkendu
 • 00:03:43 o titul Mistr Československa
  pracovníků zemědělství
 • 00:03:47 v branné, orientační, automobilové
  a traktorové soutěži.
 • 00:03:50 Nejobtížnějším úkolem
  její praktické části
 • 00:03:53 byla jízda zručnosti
  traktoru s vlekem.
 • 00:03:56 Luděk Sokol a Vladimír Dužík
  z JZD Fryčovice
 • 00:03:58 ji stejně jako teoretické testy
  zvládli nejlépe ze všech.
 • 00:04:02 Proto titul
  Mistra Československa
 • 00:04:05 putuje z jižních Čech
  na Frýdecko-místecko.
 • 00:04:08 Soutěž byla součástí
  doprovodného programu
 • 00:04:10 k celostátní výstavě
  Země živitelka.
 • 00:04:13 Kromě řady zajímavostí
  a atrakcí pro návštěvníky
 • 00:04:17 je na celostátní výstavě Země
  živitelka v Českých Budějovicích
 • 00:04:20 jednotící myšlenkou
  význam vědy a výzkumu
 • 00:04:23 pro další intenzifikaci
  našeho zemědělství.
 • 00:04:26 Realizace nejnovějších
  vědeckých poznatků
 • 00:04:29 je pochopitelně posláním
  výzkumných ústavů
 • 00:04:32 nebo výrobně-hospodářských
  jednotek,
 • 00:04:35 ale stala se i součástí práce
 • 00:04:37 v přidružených výrobách
  zemědělských podniků.
 • 00:04:41 Přidružená výroba se podílí
  v průměru více než 15 %
 • 00:04:44 na celkových výkonech
  jednotných zemědělských družstev.
 • 00:04:47 Ve stručnosti k některým exponátům
  z přidružených výrob,
 • 00:04:50 které tady letos sledují
  především rozvoj elektroniky.
 • 00:04:54 Spotřeba pohonných hmot
  zajímá každého dobrého hospodáře.
 • 00:04:57 Její kontrolu umožní
  tento monitor spotřeby
 • 00:05:00 určený k vyhodnocování
  odběru nafty
 • 00:05:03 z nádrže dopravního prostředku.
 • 00:05:06 Na nápadu spolupracovaly
 • 00:05:09 Československá akademie věd
  a JZD Dříteň.
 • 00:05:11 Zájem také vzbudí mikropočítačová
  stavebnice Vzlet
 • 00:05:15 z JZD Nové Město na Moravě.
 • 00:05:18 Sestavou řídicích a periferních
  jednotek umožňuje řadu řešení,
 • 00:05:21 od malých automatizačních úloh
 • 00:05:24 až po řízení rozsáhlejších
  technologických procesů.
 • 00:05:28 O elektronickém dávkovači
  jaderných krmiv z JZD Dubné
 • 00:05:31 jsme už hovořili.
  V praxi se plně osvědčuje.
 • 00:05:34 A právě proto zde v přidružené
  výrobě vymysleli a nabízejí
 • 00:05:37 několik dalších modifikací,
 • 00:05:40 které vyhovují prakticky
  všem způsobům ustájení skotu.
 • 00:05:44 Tato tři příklady jsou jen malou
  ukázkou z téměř 3 500 exponátů,
 • 00:05:48 s kterými se na letošním
  14. ročníku Země živitelky
 • 00:05:52 mohou návštěvníci seznámit.
 • 00:05:56 Kolektivy pracujících
  prešovské Dřevony,
 • 00:05:59 michalovského Slovosiva
  a pionýrští vedoucí
 • 00:06:02 pracovali během této soboty
  a neděle na stavbě
 • 00:06:06 mládežnického střediska
  vědy a techniky,
 • 00:06:08 nejmodernějšího na Slovensku,
  při Domě pionýrů v Košicích.
 • 00:06:12 To proto, že se blíží termín
  jeho otevření, 25. září.
 • 00:06:15 Za mimořádně krátkou dobu,
  9 měsíců,
 • 00:06:18 by se měla podařit adaptace
  starší budovy,
 • 00:06:21 v níž budou laboratoře
  a specializované učebny
 • 00:06:24 pro mikroelektroniku,
  výpočetní a sdělovací techniku.
 • 00:06:29 V sobotu se těžilo na 15 šachtách
  Ostravsko-karvinského revíru
 • 00:06:32 a horníci z těchto dolů dodali
  národnímu hospodářství
 • 00:06:35 více než 11 000 tun
  kvalitního koksovatelného uhlí.
 • 00:06:39 Zároveň s ním však na skládky
  plynulo i uhlí energetické,
 • 00:06:42 které postupně vytváří
  zásoby na zimu.
 • 00:06:45 Na čtyřech důlních podnicích
  probíhala plánovaná údržba.
 • 00:06:48 V neděli se netěžilo a osádky
  připravovaly mechanismy a rubání
 • 00:06:51 k rozjezdu těžby
  v příštím týdnu.
 • 00:06:54 Vedle horníků
  z produktivních kont
 • 00:06:57 nastoupily na směnu
  i přípravářské kolektivy,
 • 00:07:00 které prorážejí chodby
  k důlním dílům.
 • 00:07:03 Za uplynulý víkend
  jich bylo 145 metrů.
 • 00:07:06 Tyto výkony
  jsou o to cennější,
 • 00:07:09 že jich bylo dosaženo
  v období dovolených,
 • 00:07:12 kdy zasloužený odpočinek tráví
 • 00:07:15 až 30 % členů rubáňových
  i přípravářských osádek.
 • 00:07:18 Mezi nejmladší u nás patří
  Novohradský jarmark v Lučenci.
 • 00:07:21 Proto všichni jeho návštěvníci
  očekávali,
 • 00:07:24 že jeho organizátoři se poučili
  z těch našich jarmarků,
 • 00:07:27 na kterých bylo nekvalitní zboží
  odstraněno z prodeje.
 • 00:07:30 Ovšem jak jsme se dnes
  přesvědčili,
 • 00:07:33 z jarmarku mají radost jen děti
  a konzumenti jídla a nápojů.
 • 00:07:36 Ostatní zboží nebylo
  na požadované úrovni.
 • 00:07:39 Ve více stáncích Státního obchodu
  bylo přesně to zboží,
 • 00:07:42 které stálo ve skladech
  po celý rok.
 • 00:07:44 Nemluvě o výrobcích nových,
 • 00:07:47 pod které se podepsalo několik
  výrobních družstev i soukromníci.
 • 00:07:50 I když se návštěvníci jarmarku
  u nich zastavili,
 • 00:07:53 bylo to jen ze zvědavosti,
  aby viděli,
 • 00:07:57 co všechno je možné prodávat
  za vysoké ceny.
 • 00:08:00 A protože okresní město Lučenec
  leží v úrodném kraji,
 • 00:08:03 očekávali jsme zde dostatek
  čerstvého ovoce a zeleniny.
 • 00:08:06 Bohužel marně, a tak z jarmarku
  odcházeli spokojeni jen zahrádkáři,
 • 00:08:10 protože nabídka pracovního nářadí
  byla skutečně bohatá.
 • 00:08:16 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2011

Související