iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 11. 2009
16:15 na ČT1

1 2 3 4 5

74 hlasů
13208
zhlédnutí

Záhady Toma Wizarda

Hořící kámen

Výpravy českou minulostí nemusí být nuda! Naopak, jsou plné tajemství a vzrušujícího dobrodružství!

12 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Záhady Toma Wizarda

 • 00:00:31 Ještě vám neřeknu, kde
  jsem se tentokrát ocitl a proč.
 • 00:00:35 Chci vám to vyprávět a chci,
 • 00:00:37 abyste celé pátrání
  prožili se mnou.
 • 00:00:40 Dostal jsem dopis:
  "Milý Honzo, sleduji tvoje pátrání
 • 00:00:43 a jsem rád, že se někdo z mladých
  v dnešní době zajímá o historii.
 • 00:00:48 Možná si nevzpomeneš, ale
  málem jsme se už jednou setkali.
 • 00:00:52 Rád bych naše setkání uskutečnil,
  ale protože vím,
 • 00:00:56 že miluješ záhady
  a pátrání po nich,
 • 00:00:58 dovolil jsem si
  ještě zůstat nepoznaný.
 • 00:01:01 Nechceš zkusit odhalit
  tajemství "hořícího kamene??
 • 00:01:05 Samozřejmě to byla výzva
  a já se do toho hned pustil.
 • 00:01:09 Bohužel,
  nebo to možná nebyla náhoda,
 • 00:01:11 ale razítko pošty města odkud
  dopis přišel, bylo rozmazané.
 • 00:01:15 Jediná stopa, kterou jsem měl,
  byl hořící kámen.
 • 00:01:19 Byl jsem přesvědčený, že to určitě
  nějak souvisí s alchymií.
 • 00:01:23 Už jsem pátral po alchymistech
  Edwardu Kellym a Johnu Dee.
 • 00:01:27 Ale chtěl jsem se poradit s někým,
  kdo by o kamenech,
 • 00:01:31 tedy hořících kamenech,
  mohl vědět víc.
 • 00:01:34 S magistrou Lucií Hlavinkovou
  se znám už déle.
 • 00:01:37 Nezklamala ani tentokrát!
 • 00:01:39 Jako hořící kameny
  mohou být použity 2 látky.
 • 00:01:42 První by mohla být síra,
 • 00:01:44 která se nachází v podobě
  kamenů síranů v přírodě.
 • 00:01:48 Alchymií byla považována
  za teplý a mužský princip.
 • 00:01:51 Byla používaná pro dezinfekci
  a léčbu kožních chorob.
 • 00:01:55 Při hoření
  se uvolňuje zapáchající plyn
 • 00:01:58 a ten byl vždycky
  spojován s peklem.
 • 00:02:01 Potom přichází do úvahy
  třeba jantar.
 • 00:02:04 Není to sice kámen,
  ale vypadá tak.
 • 00:02:07 Ten hoří úplně jasným plamenem.
  Vydává u toho bylinkovou vůni.
 • 00:02:12 Byl také používán při léčitelství,
  například do nápojů lásky.
 • 00:02:16 Nebo na poutích jako atrakce,
 • 00:02:18 protože při tření
  přitahuje drobná tělíska.
 • 00:02:22 Obě dvě látky by se daly
  nazvat hořícími kameny,
 • 00:02:25 ale nebyl jsem si vůbec jistý
  jestli můj záhadný pisatel
 • 00:02:29 myslí opravdu síru a jantar
  a nebo něco jiného.
 • 00:02:35 Každopádně jsem nebyl
  nijak blíž jeho odhalení.
 • 00:02:39 Ale potom ...
 • 00:02:44 A hele!
 • 00:02:46 Pokud to není složenka za nájem,
  tak by to mohlo být od něj.
 • 00:02:54 Je to od něj!
 • 00:02:58 Und der Stein find and zu armen.
  Né! Německy.
 • 00:03:03 Budu si to muset zase dát přeložit.
 • 00:03:06 I když, počkat, tady je to ještě,
  To je asi polsky....
 • 00:03:10 I šuter vydal čeplo.
  Na pocatku kamieň zagřal
 • 00:03:13 A česky!
  A kámen počal hřát...
 • 00:03:17 To jsem se moc dál nedostal.
 • 00:03:19 To ví každý,
  že když něco hoří, tak to i hřeje!
 • 00:03:23 A co když jde právě o to,
  kde to začalo hřát!
 • 00:03:27 Nebo kdo na to přišel a kde!
 • 00:03:32 Jasně! Kde?!
 • 00:03:34 Ostrava!
  Že by to bylo takhle jednoduchý?
 • 00:03:40 I když jediný kámen,
 • 00:03:42 který mě napadá je s Ostravou
  jasně spjatý a hoří, jak se patří.
 • 00:03:47 Je to přece
  černé zlato nebo-li uhlí!
 • 00:03:51 Pokud jsem si všechno
  správně spojil a poskládal,
 • 00:03:54 tak ten můj záhadný pisatel
  byl právě z Ostravy.
 • 00:03:58 Žádnou další stopu jsem neměl.
  Tak jsem se rozhodl!
 • 00:04:02 Že se zkusím dozvědět,
 • 00:04:04 kde a kdy hledat v Ostravě
  počátek toho všeho.
 • 00:04:07 Na ostravské univerzitě jsem
  poprosil pana profesora Myšku,
 • 00:04:11 aby mi pomohl najít jméno
  záhadného nálezce.
 • 00:04:14 Jestli tedy někdo takový existuje.
 • 00:04:17 Obecně existuje v podvědomí pověst,
 • 00:04:19 že uhlí na Ostravsku objevil jistý
  polsko-ostravský kovář Keltička.
 • 00:04:24 Ta situace ovšem
  byla komplikovanější.
 • 00:04:27 První zmínky
  se objevují v roce 1753,
 • 00:04:30 kdy přerovský krajský hejtman
  hlásil svým nadřízeným,
 • 00:04:34 že byly někde sloje uhlí.
 • 00:04:37 V roce 1763
  už máme 1. potvrzenou zprávu,
 • 00:04:41 která lokalizuje objev uhlí
 • 00:04:45 a je spojen se jménem
  mlynáře Jana Augusty,
 • 00:04:49 který už přesně lokalizoval objev
  do údolí Burňa na Slezské Ostravě.
 • 00:05:11 Archeologové prokázali nejstarší
  využití uhlí na Ostravsku
 • 00:05:15 jako paliva
  již v mladší době kamenné.
 • 00:05:18 Dolovat zde začal
 • 00:05:19 až hrabě František Josef Wilczek
  v roce 1787.
 • 00:05:23 Jenže v té době o uhlí
  ještě nikdo neměl zájem.
 • 00:05:26 Jako palivo se totiž,
  využívalo dřevo.
 • 00:05:29 Zlom nastal, když byla roku 1829
  postavena ve Vítkovicích 1. huť,
 • 00:05:33 která spalovala
  ve velkém právě uhlí.
 • 00:05:36 K průmyslovému rozvoji Ostravska,
 • 00:05:39 který pokračoval
  až do 2. poloviny 20. století,
 • 00:05:42 tehdy přispěla velkou měrou
  i výstavba železniční tratě,
 • 00:05:46 zajišťující spojení mezi hlavním
  městem monarchie Vídní a Krakovem.
 • 00:05:51 Železárny postupně
  zcela změnily ráz kraje.
 • 00:05:54 Začalo se dále rozvíjet
  nejen hutnictví a dolování,
 • 00:05:58 ale také koksárenství, strojírenský
  a chemický průmysl a stavebnictví.
 • 00:06:03 O tom, jak se z Ostravy
  stalo centrum hornictví,
 • 00:06:07 jsem se dozvěděl už dost.
 • 00:06:10 Ale ten můj záhadný pisatel
  mi pořád nějak unikal.
 • 00:06:14 Jenže pak jsem si na něco vzpomněl!
 • 00:06:17 Jakže říkal pan profesor jméno
  toho objevitele uhlí z pověsti?
 • 00:06:22 Kutlička nebo Ketlička?
 • 00:06:25 Vždyť jsem při jednom pátrání
  v Ostravě narazil na ...
 • 00:06:29 Keltičkovu kovárnu!
 • 00:06:30 Tady je soukromé Muzeum hornictví,
 • 00:06:33 které provozuje pan Chodura
  se svojí manželkou.
 • 00:06:36 Jenomže tehdy, když jsem tu byl,
  tak jsem se s ním bohužel nepotkal.
 • 00:06:41 Potkal jsem se jenom
  s jeho sousedem.
 • 00:06:44 Možná se potom pan Chodura
 • 00:06:46 o mém pátrání dozvěděl
  a napsal mi ten dopis!
 • 00:06:49 Haló! No, né! Honzo!
  Tak jsi to dokázal! Už letím!
 • 00:06:53 Musím přiznat,
  že jsem na sebe docela pyšný.
 • 00:06:56 Tuhle detektivku se mi podařilo
  rozlousknout na jedničku.
 • 00:07:00 Jenomže, co ta pověst o Keltičkovi?
 • 00:07:03 V polovině 18. století
  žil v Zámostí,
 • 00:07:06 na slezské straně řeky Ostravice,
  kovář Keltička.
 • 00:07:09 Jednou šel nasekat dříví do míst,
  kde měl také pozemek.
 • 00:07:13 Říkalo se tam na Buráni.
 • 00:07:15 Když se svým tovaryšem odhalili
  posekáním plánice čerstvou zem,
 • 00:07:20 spatřili hned u povrchu
  černé kamení.
 • 00:07:22 Protože zrovna zvonilo poledne,
  tovaryš rozdělal oheň,
 • 00:07:26 že si trochu přihřejí oběd,
  co si s sebou přinesli.
 • 00:07:30 To divné černé kamení,
  které bylo po ruce,
 • 00:07:33 využili k ohrazení ohniště.
 • 00:07:35 Jenže jaké bylo jejich překvapení,
  když kameny začaly samy hořet!
 • 00:07:39 Keltička si uvědomil,
  jak by se dalo černé kamení využít,
 • 00:07:43 nahlásil to vrchnosti
  a měl pravdu.
 • 00:07:46 Časem se díky obrovským ložiskům
  černého uhlí
 • 00:07:49 stalo z Ostravy centrum hornictví.
 • 00:07:52 Pane Choduro, slyšel jsem,
 • 00:07:54 že příběh o Keltičkovi
  je jenom pověst.
 • 00:07:57 Vy tady přitom máte celé muzeum.
  Jak je to podle vás?
 • 00:08:00 Jsem přesvědčený,
  že Keltička našel uhlí.
 • 00:08:03 V Polsko-Ostravské matrice
  jsem našel,
 • 00:08:06 že Keltička žil
  a měl tady celou rodinu.
 • 00:08:09 Našel jsem
  i fotografii staré Ostravy,
 • 00:08:12 kde ta kovárna je ještě
  v roce 1880 vyfocená.
 • 00:08:20 Pan Chodura Keltičkovým příběhem
  doslova žije.
 • 00:08:23 Obětoval vlastní peníze čas
  a vlastně i zdraví,
 • 00:08:27 aby mohl provozovat
  svoje soukromé muzeum.
 • 00:08:30 Má tam i některé opravdové unikáty.
 • 00:08:33 Třeba sbírku hornických svítilen,
  vzácnou koženou hornickou přilbu
 • 00:08:38 nebo i nálezy ze starší
  doby kamenné staré 25 000let!
 • 00:08:42 A všechno zvládá
  sám se svojí ženou.
 • 00:08:49 Pan Chodura dokonce našel místo,
  kde stávala Keltičkova kovárna.
 • 00:08:54 Chtěl ji zrekonstruovat
  a zpřístupnit veřejnosti.
 • 00:08:59 Ale tahle skvělá myšlenka skončí
  zatím za touto hromadou cihel.
 • 00:09:03 A přitom by to bylo, jako by Praha
  měla památku na kněžnu Libuši.
 • 00:09:10 Neuměl jsem rozsoudit,
 • 00:09:12 jestli mohl být Keltička opravdu
  prvním nálezcem černého uhlí.
 • 00:09:16 Chtělo to odborníka.
 • 00:09:18 Rozhodl jsem se vrátit
  za panem profesorem Myškou!
 • 00:09:23 Ta Keltičovská pověst
  má několik historických jader.
 • 00:09:28 Tím prvním je doba,
  do které klade objev uhlí.
 • 00:09:33 Tam to souhlasí!
 • 00:09:36 Za druhé je to místo,
  Kde byl ten objev učiněn.
 • 00:09:41 To bylo údolí Burňa,
  což rovněž souhlasí.
 • 00:09:45 3. moment je postava Jana Keltičky.
 • 00:09:49 Když jsem probíral historické
  dokumenty z tohoto období,
 • 00:09:55 tak skutečně
  na panství Polská Ostrava
 • 00:09:59 Jan Keltička žil.
  Byl to zahradník a kovář.
 • 00:10:04 Problém je ale v něčem jiném.
  Nikde v historických pramenech
 • 00:10:08 nenaleznete doklad o souvislosti
  mezi Keltičkou a objevem uhlí.
 • 00:10:14 Je to zřejmě pověst,
  která byla vytvořena uměle.
 • 00:10:18 Byla vytvořena někým,
  kdo historickou situaci znal.
 • 00:10:22 Potom teprve prostřednictvím
  publikací zlidověla
 • 00:10:27 a dostala charakter
  jakési lidové pověsti.
 • 00:10:38 Možná už vám došlo, kde jsem.
  Ve cvičné štole dolu Paskov.
 • 00:10:43 Protože pod dnešní Ostravou
  se už uhlí netěží.
 • 00:10:48 Pověst o Keltičkovi už k Ostravě
  neodmyslitelně patří.
 • 00:10:52 Jenže je to dávná minulost
  a proto jsem tady, abych zjistil,
 • 00:10:57 jak je to s dobýváním uhlí
  na Ostravsko-Karvinsku dnes.
 • 00:11:01 Normálně se těží třeba
  i v hloubce jednoho kilometru,
 • 00:11:05 my jsme sice jenom zhruba 10 metrů
  pod povrchem.
 • 00:11:09 Ale i tak
  to není zrovna příjemný pocit.
 • 00:11:12 V téhle cvičné štole je všechno
  podobně jako ve skutečném dole.
 • 00:11:17 Jen světla je tady víc.
 • 00:11:19 Horníci si musí
  vystačit s vlastními svítilnami.
 • 00:11:22 Ostravská ložiska se musela
  dobývat pracně a nákladně
 • 00:11:26 a i když je zdejší
  uhlí vysoce kvalitní,
 • 00:11:29 jeho těžba se
  přestala ve velkém vyplácet
 • 00:11:32 a doly se postupně všechny
  do jednoho zavřely.
 • 00:11:35 Těží se ale ještě na Karvinsku.
  To je z Ostravy pár kilometrů.
 • 00:11:39 Tam jsou ale proti ostravským úzkým
  průlezům takovéhle široké tunely,
 • 00:11:45 ve kterých se uhlí dobývá
 • 00:11:47 pomocí obrovských razících štítů
  a mechanizce.
 • 00:11:50 Jako neuvěřitelné pohádky se potom
  zdají příběhy prvních nálezců uhlí,
 • 00:11:55 kteří jen tak na povrchu
 • 00:11:57 odhalovali budoucí poklad
  téhle části naší země.
 • 00:12:01 Neznámého pisatele jsem našel,
  hořící kámen taky,
 • 00:12:04 ale jak to tak někdy bývá,
  některé záhady možná
 • 00:12:08 už navždycky záhadami zůstanou.
  alespoň pro někoho.
 • 00:12:11 A třeba je to tak dobře.
 • 00:12:13 Aspoň si pořád můžeme
  představovat kováře Keltičku,
 • 00:12:16 jak po 1. žasne nad hořícím kamením
  a zároveň nás třeba čeká
 • 00:12:21 překvapivé rozluštění
  nejedné historické hádanky.
 • 00:12:26 Skryté titulky:
  Alena Pelikánová
 • 00:12:29 .

Související