iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 6. 2007
09:35 na ČT1

1 2 3 4 5

149 hlasů
21142
zhlédnutí

Odhalené souvislosti II.

Hydraulika v technice - a v přírodě

13 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Odhalené souvislosti - Hydraulika v technice - a v přírodě

 • 00:00:28 Základní podmínkou života
  na naší planetě je voda.
 • 00:00:32 Ta se vyskytuje
  ve třech skupenstvích.
 • 00:00:35 Jako pára, tvořící mraky,
 • 00:00:37 jako led, což je pevné skupenství
 • 00:00:39 a hlavně jako kapalina
  v řekách a mořích.
 • 00:00:44 Kapaliny jsou nejenom uvnitř
  nás samých, ale i všude okolo.
 • 00:00:50 Tak bychom měli vědět,
  co jsou vlastně zač.
 • 00:00:54 Základních vlastností kapalin
  po fyzikální stránce je pět.
 • 00:00:59 Úplně tou nejzákladnější
  je hustota kapaliny,
 • 00:01:03 to je vlastně hmotnost
  dělená jejím objemem
 • 00:01:07 a vyjadřuje se
  v kilogramech na metr krychlový.
 • 00:01:12 Co se týká hustoty kapalin,
  nejde o to, která je medovější.
 • 00:01:18 Vezmeme si rtuť, vodu a olej.
 • 00:01:27 Nalejeme tyto kapaliny
  do jedné nádoby a necháme ustálit.
 • 00:01:32 Podle vzorce hustoty je nejhustší
  rtuť a olej nejméně hustý.
 • 00:01:39 A čím to je?
 • 00:01:41 Hustota se často zaměňuje s jinou
  fyzikální veličinou kapalin.
 • 00:01:46 Další vlastností kapaliny
  je její viskozita.
 • 00:01:50 Rozeznáváme viskozitu
  kinematickou nebo dynamickou.
 • 00:01:55 Oba tyto parametry určují
  vnitřní tření kapaliny.
 • 00:02:01 Další vlastnosti kapalin
 • 00:02:03 jsou spojeny se změnou
  jejich objemu
 • 00:02:06 v závislosti na tlaku,
  nebo v závislosti na teplotě.
 • 00:02:11 Ta první v závislosti na tlaku
  se jmenuje stlačitelnost
 • 00:02:14 a udává, o kolik se kapalina stlačí
  při působení dané síly.
 • 00:02:22 Roztažnost je zase závislá
  na teplotě a udává,
 • 00:02:26 o kolik se kapalina zvětší
  při zvýšení teploty.
 • 00:02:33 A poslední taková
  základní fyzikální vlastnost
 • 00:02:35 je tak zvané povrchové napětí.
 • 00:02:38 Povrchové napětí vzniká vždycky
  na rozhraní
 • 00:02:41 mezi kapalinou a pevnou stěnou.
 • 00:02:45 Projevem této vlastnosti
  je například kapilární vzlínavost.
 • 00:02:54 Kapilární vzlínavost
  je velice důležitá vlastnost.
 • 00:02:57 Přiblíží nám ji tento pokus.
 • 00:03:00 Máme tu sklenici vody
  se dvěma různě silnými trubičkami.
 • 00:03:04 Vodu pro názornost obarvíme
 • 00:03:06 a obě trubičky ponoříme
  do sklenice.
 • 00:03:10 A co se stalo?
 • 00:03:11 Proč nejsou hladiny stejné?
 • 00:03:14 Inu, vzlínavost.
 • 00:03:17 A čím je trubička tenší,
 • 00:03:18 tím má kapalina schopnost
  vyvzlínat do větší výšky.
 • 00:03:23 Tímto způsobem dopravují stromy
  vodu a živiny
 • 00:03:27 tenoučkými kapilárami ze země
  až k listům v korunách stromů.
 • 00:03:33 Dalším projevem povrchového napětí
  je například to,
 • 00:03:38 že kapalina v plynném prostředí
  vytváří kapky.
 • 00:03:45 Jestliže například dopadne
  kapička vody na desku stolu,
 • 00:03:54 tak se vytvoří takový
  čočkovitý tvar,
 • 00:03:58 který je dán jednak povrchovým
  napětím té kapaliny a jednak tím,
 • 00:04:08 že taková ta blanka
  na povrchu kapaliny,
 • 00:04:10 která je vytvářena
  tím povrchovým napětím,
 • 00:04:13 se díky tíze té kapičky deformuje.
 • 00:04:18 Pokud kapička padá vzduchem,
  tak je v prvé fázi čistě kulovitá
 • 00:04:24 a později se vlivem rychlosti
  a odporu vzduchu
 • 00:04:28 vytváří tak zvaný kapkovitý tvar,
 • 00:04:31 který je optimální pro průchod
  té kapičky vzduchem
 • 00:04:36 a má minimální odpor proti pádu.
 • 00:04:42 Příroda je totiž založená na tom,
 • 00:04:46 že se vždycky optimalizují
  všechny pochody tak,
 • 00:04:51 aby odpory byly co nejnižší.
 • 00:04:55 Jedním ze základních zákonů
  hydrostatiky
 • 00:04:57 je tak zvaný Pascalův zákon.
 • 00:05:00 Pascalův zákon udává,
 • 00:05:03 že tlak v kapalině se šíří
  všemi směry rovnoměrně.
 • 00:05:09 Je to velice důležité
  z toho důvodu,
 • 00:05:12 že kapalina je tak schopná přenášet
  tlaky bez výrazných změn
 • 00:05:18 a je zcela jedno, jestli budeme
  měřit ten působící tlak
 • 00:05:24 ve směru vodorovném,
  nebo ve směru svislém v daném bodě.
 • 00:05:31 A jak to funguje?
 • 00:05:35 Máme dva písty o různých průměrech.
 • 00:05:37 Nás z pohledu fyziky
  a již zmíněného pana Pascala
 • 00:05:40 zajímá plocha pístů.
 • 00:05:43 Řekněme si, že píst A
  má plochu 1 cm čtvereční
 • 00:05:48 a píst B 10 cm čtverečních,
 • 00:05:51 oba písty jsou propojeny
  libovolně dlouhou hadičkou.
 • 00:05:56 Když píst A stlačíme o 10 cm,
  píst B stoupne pouze o 1 cm.
 • 00:06:04 A jak je to s vyvinutou silou?
 • 00:06:07 Když na malý píst vyvineme sílu
  1 Newton,
 • 00:06:11 tak tlakoměr na druhém pístu
  zaznamená sílu,
 • 00:06:14 odpovídající 10 Newtonům.
 • 00:06:16 Když zvětšíme sílu na 5 Newtonů,
 • 00:06:19 tak na druhém pístu zaznamenáme
  reakci, odpovídající 50 Newtonům.
 • 00:06:25 Plocha pístu A je desetkrát menší,
 • 00:06:28 ale musí se pohybovat
  po desetkrát delší dráze,
 • 00:06:31 než je tomu u pístu B.
 • 00:06:33 Píst B se sice pohybuje
  po kratší dráze,
 • 00:06:36 ovšem vyvine desetkrát větší sílu.
 • 00:06:40 Pascalův zákon nám tedy popisuje,
 • 00:06:43 že tlak v jednom místě
  nezávisí na směru.
 • 00:06:46 Přecházíme-li však v kapalině
  z jednoho místa do druhého,
 • 00:06:50 tlak se mění,
  zejména jestliže se pohybujeme
 • 00:06:53 směrem od hladiny ke dnu nádoby,
  nebo řeky nebo rybníka,
 • 00:07:00 tak tlak stoupá.
 • 00:07:02 To samozřejmě snadno poznáme,
  když se ponoříme pod hladinu,
 • 00:07:07 tak najednou cítíme,
 • 00:07:08 jak se stoupající hloubkou nás
  tlačí ta voda víc a víc do uší.
 • 00:07:16 Tento jev je popsán rovnicí,
  kterou kdysi odvodil pan Euler,
 • 00:07:21 a nazývá se hydrostatická rovnice.
 • 00:07:25 Popisuje, že tlak přibývá
  rovnoměrně s hloubkou kapaliny,
 • 00:07:29 tudíž, že tlak v kapalině
  je závislý na hloubce pod hladinou,
 • 00:07:36 na hustotě té kapaliny a samozřejmě
  na gravitačním zrychlení,
 • 00:07:41 protože se vše děje
  v gravitačním poli.
 • 00:07:46 Ale zajímavý příklad byl,
 • 00:07:48 kdy pan Toricelli toto vyzkoušel
  v praxi a zjistil,
 • 00:07:53 že existuje závislost
 • 00:07:54 mezi atmosférickým tlakem
  při hladině moře
 • 00:07:58 a například ve výšce 1000 metrů
  nad hladinou moře.
 • 00:08:03 Ten pokus byl takový
  zdánlivě jednoduchý.
 • 00:08:07 Vzal si nádobku,
  kterou naplnil rtutí,
 • 00:08:11 pak si vzal zatavenou skleněnou
  trubičku, kterou naplnil rtutí,
 • 00:08:16 zacpal jí otevřený konec palcem,
  ponořil do té nádobky se rtutí,
 • 00:08:23 pustil a výsledek byl,
 • 00:08:27 že rtuť v té svislé trubičce
  poklesla
 • 00:08:32 a ustálila se u hladiny moře
 • 00:08:35 na výšce 762 mm nad hladinou rtuti
  v nádobce.
 • 00:08:42 Pak vzal celé toto zařízení,
  vystoupal s tím na horu Vesuv
 • 00:08:46 a tam ve výšce kolem 1000 metrů
  zjistil,
 • 00:08:50 že ta výška té rtuti v trubičce
  se výrazně zmenšila,
 • 00:09:00 řádově skoro o 10 cm.
 • 00:09:03 A tím vlastně prokázal,
 • 00:09:06 že atmosférický tlak, tlak vzduchu,
  klesá s nadmořskou výškou.
 • 00:09:12 Kdybychom místo rtuti měli
  v té skleněné trubičce vodu,
 • 00:09:18 protože rtuť váží 13 a půlkrát více
  než voda,
 • 00:09:23 i ta trubička by musela být
  13 a půlkrát vyšší
 • 00:09:26 a musela by být asi 10 m vysoká,
  abychom mohli tento pokus prokázat.
 • 00:09:36 Žížala využívá hydraulický tlak,
  aby změnila tvar.
 • 00:09:41 Svaly podél celého těla se stáhnou,
 • 00:09:44 a tak konec žížaly ztloustne
 • 00:09:46 a pomocí štětin se zakotví
  o stěny podzemní chodbičky.
 • 00:09:51 Potom se stáhnou svaly
  u hlavového konce
 • 00:09:54 a vytlačí dopředu tělesnou
  tekutinu, která způsobí,
 • 00:09:56 že se hlavový konec prodlouží,
  ztenčí a natáhne dopředu.
 • 00:10:03 Pak se zase ztenčí ocasní konec,
 • 00:10:06 hlavový konec ztloustne
  a zapříčí se v chodbičce,
 • 00:10:10 a tak se červ může zkrátit,
  přitáhnout konec k hlavě
 • 00:10:14 a připravit se na opakování
  celého cyklu.
 • 00:10:20 Mořské hvězdice zase mají
  na každém rameni
 • 00:10:23 pravidelně rozmístěné řady
  svalnatých válcovitých panožek.
 • 00:10:29 Ty jsou napojeny na systém
  vnitřních trubiček,
 • 00:10:31 naplněných tekutinou.
 • 00:10:34 Když svaly hvězdice
  tyto trubičky zmáčknou,
 • 00:10:36 hydraulický tlak přemístí
  tekutinu do panožek.
 • 00:10:41 Hvězdice se plazí kupředu tak,
 • 00:10:43 že panožky postupně natahuje,
  ohýbá a stahuje.
 • 00:10:47 Používá k tomu vlny hydraulické
  energie, poháněné svaly.
 • 00:10:52 Další z významných zákonů
  hydrostatiky
 • 00:10:55 je tak zvaný Archimédův zákon.
 • 00:10:57 Už podle jména je vidět,
 • 00:10:59 že ten zákon byl odvozen
  kdysi dávno.
 • 00:11:04 Hovoří o tom, že těleso ponořené
  do kapaliny je nadlehčováno silou,
 • 00:11:08 která se rovná tíze kapaliny
  tělesem vytlačené.
 • 00:11:12 Na základě tohoto zákona
  plavou tělesa ve vodě.
 • 00:11:21 Když si uvědomíme, že těleso může
  být s hustotou větší, stejnou,
 • 00:11:26 nebo menší než má kapalina,
 • 00:11:29 pak máme tři možnosti,
 • 00:11:30 co takové těleso ponořené
  do kapaliny dělá.
 • 00:11:33 Má-li stejnou hustotu
  jako kapalina, pak se vznáší.
 • 00:11:36 To je případ ponorky,
 • 00:11:38 která je pod hladinou
  vyrovnána tím,
 • 00:11:41 že naplní nebo vyprázdní
  své nádrže vody
 • 00:11:47 a má tím pádem stejnou hustotu
  jako kapalina
 • 00:11:50 a může být poháněna svými motory
  a pohybuje se kapalinou stejně tak,
 • 00:11:58 jako se pohybují například
  letadla ve vzduchu.
 • 00:12:02 Jestliže těleso má hustotu větší
  než má kapalina,
 • 00:12:07 pak v té kapalině klesá
  a ponoří se až na dno.
 • 00:12:12 To je zase případ, kdy ponorka
  naplní své nádrže vodou
 • 00:12:16 a před nepřátelskou flotilou,
  která ji pronásleduje,
 • 00:12:19 se ponoří na dno
  a tam přečká nebezpečí.
 • 00:12:22 A když nebezepečí pomine,
 • 00:12:24 pak vypustí vodu ze svých
  nádrží,
 • 00:12:27 vytlačí stlačeným vzduchem,
  stane se lehčí než je kapalina
 • 00:12:31 a vystoupá na povrch
  a plave jako normální loď.
 • 00:12:36 Čili loď, která plave po povrchu,
  je právě nadlehčována silou,
 • 00:12:39 která je rovna právě tomu objemu,
  který je ponořen pod vodou
 • 00:12:46 a nazývá se výtlak lodi.
 • 00:12:54 Přejdeme-li do vzduchu,
 • 00:12:56 pak samozřejmě vzduch, který je
  mnohonásobně lehčí než kapalina,
 • 00:13:01 nadlehčuje tělesa, která se vznáší
  ve vzduchu výrazně méně,
 • 00:13:07 a proto balóny nebo vzducholodě
  jsou tak obrovského objemu,
 • 00:13:12 aby tento Archimédův zákon
  došel naplnění
 • 00:13:16 a aby se mohly vznášet.
 • 00:13:19 Kolem nás najdeme spoustu
  souvislostí
 • 00:13:22 a vy jste byli právě u odhalování
  jedné z nich.
 • 00:13:26 Skryté titulky:
  Vlasta Malíková

Související