iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 6. 2007
19:20 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
1522
zhlédnutí

Znamení a rituály

Dospělost

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Znamení a rituály - Dospělost

 • 00:00:02 Jistý Platon kdysi řekl: Jinoch se
  stává mužem ve chvíli, kdy obejde
 • 00:00:06 kaluž, místo aby do ní vstoupil.
 • 00:00:10 Chcete tím říct, milý kolego,
  že moderní jednotkou dospělosti
 • 00:00:13 je jedna kaluž?
 • 00:00:15 To by byl samozřejmě nesmysl,
  nezajímá nás rozdíl mezi suchou
 • 00:00:19 nohou a mokrou botou, ale to,
  jak reaguje naše duše.
 • 00:00:24 Ani tohle ještě není přechodový
  rituál, ale pouhý trik
 • 00:00:28 z písně Michaela Jacksona.
 • 00:00:45 Abychom se dostali odněkud někam,
  stačí nám k tomu přesun v čase,
 • 00:00:49 chvíle, chvilička.
 • 00:00:53 A lidé si takovou mezní chvilku
  dokázali odnepaměti
 • 00:00:56 něčím ozvláštnit.
 • 00:00:58 Ve jménu Otce.
 • 00:01:02 Amen.
 • 00:01:04 Iniciační rituály, to jsou rituály,
  které značí určitý přechod
 • 00:01:10 nebo přelom v životě jedince,
  to znamená přechod z jedné životní
 • 00:01:13 fáze nebo jednoho společenského
  stavu do jiného.
 • 00:01:17 Typicky jsou to rituály spojené
  s narozením nebo např. se vstupem
 • 00:01:22 do společenské dospělosti.
 • 00:01:26 Já si myslím, že přechodové rituály
  mají velký sociopsychologický
 • 00:01:30 význam, tím že pomáhají definovat
  člověku sebe sama
 • 00:01:35 a pomáhají definovat jedince,
  jeho roli ve společnosti.
 • 00:01:40 Tak jak my jsme zvyklí na Západě
  žít velmi nejasně, nedefinovat se,
 • 00:01:46 hlavně se příliš neurčovat,
  co vlastně jsme zač, tak nám to
 • 00:01:50 do určité míry vyhovuje.
 • 00:01:53 Ale ta nejasnost, jestli člověk
  vystupuje jednou jako rodič,
 • 00:01:56 jako manžel, jako dítě,
  velmi zatemňuje.
 • 00:02:00 Všichni jsme se zřejmě rozhodli
  následovat Petra Pana a zůstat
 • 00:02:04 navždy dětmi, jen jsme mezitím
  tak trochu vyrostli.
 • 00:02:08 To snad ne, víte kolika zkouškami
  dospělosti jsme museli projít?
 • 00:02:12 Svatba, promoce, maturita.
 • 00:02:14 Takže lidé bez maturity
  nejsou dospělí?
 • 00:02:17 Kdybyste to nezlehčoval!
 • 00:02:19 (zpěv)
 • 00:02:21 Opilí od radosti
  si sami trochu lžeme,
 • 00:02:23 že zkouškou dospělosti
  opravdu dospějeme.
 • 00:02:27 Tak tanči, lásko sladká,
  protanči večer celý,
 • 00:02:31 ten bál je křižovatka -
  dospělí nedospělí.
 • 00:02:38 Domorodé dítě muselo přežít samo
  v džungli, aby se stalo mužem.
 • 00:02:43 To je přece něco úplně jiného
  než zkouška v bezpečí školní třídy.
 • 00:02:47 Od australských domorodců je to
  k maturitě tedy pořádně daleko.
 • 00:02:51 Tady přece nežijeme v buši.
 • 00:02:54 Přechodové rituály jsou vlastně
  jakékoliv rituály,
 • 00:02:57 které poznamenávají přeměnu
  životního stavu člověka.
 • 00:03:02 Ty důležité, na které myslíme,
  to byly právě ty rituály přechodu
 • 00:03:08 z dětství do dospělosti.
 • 00:03:10 Ony mohly mít i nějaký duchovní
  aspekt, seznámení s tradicí kmene
 • 00:03:14 a podobně, ale velmi podstatným
  prvkem tam bylo to, že ten chlapec,
 • 00:03:18 obvykle šlo jenom o chlapce,
  byl uveden do velmi nehostinné
 • 00:03:23 přírodní situace, do pralesa,
  do džungle apod.
 • 00:03:28 Tam musel nějak zhodnotit to,
  co se dozvěděl od starších,
 • 00:03:34 a musel tam přežít,
  musel se tam vyznat.
 • 00:03:38 Byla to jakási zkouška, že opravdu
  mezi ty dospělé patří a umí se
 • 00:03:42 postarat o sebe a o ty ostatní.
 • 00:03:45 Zdá se tedy, že jde jen
  o moderní způsob, jak dokázat
 • 00:03:48 naši společenskou hodnotu?
 • 00:03:51 Dřív bylo pro rodinu
  nejdůležitější,
 • 00:03:54 aby byl chlapec lovcem.
 • 00:03:56 Dnes se spíš musí orientovat
  v džungli úřadů,
 • 00:03:59 nařízení a vyhlášek.
 • 00:04:01 Které mohou být často podobně
  nepřehledné a záludné.
 • 00:04:08 Možná. Ale stejně, nelákají vás
  ty prastaré rituály?
 • 00:04:12 Maturita je jedna věc, ale dokazuji
  tím opravdu, že jsem mužem?
 • 00:04:16 Tak v mém případě snad ženou.
 • 00:04:18 To je další detail, většina
  archaických rituálních vstupů
 • 00:04:23 do dospělosti se týkala chlapců.
 • 00:04:25 U dívek se nejčastěji jednalo
  o přijetí role matky.
 • 00:04:28 Například u Vendů, tam když dívka
  dospívá do toho věku, kdy by měla
 • 00:04:32 tou iniciací projít, tak je zavřená
  do takové vodní jámy,
 • 00:04:37 odkud posléze vychází.
 • 00:04:39 To je vlastně takové symbolické
  znázornění nového narození.
 • 00:04:44 Dostává se jí taky nejrůznějších
  poučení, například o mýtu
 • 00:04:48 o stvoření světa, ale taky
  nejrůznějších příkazů a tabu,
 • 00:04:53 které ona potom bude muset
  zachovávat, protože od té doby
 • 00:04:56 už je považovaná za dospělou.
 • 00:05:02 Snad nejznámější rituál je
  spojován s ideálem rytířství,
 • 00:05:07 ale ten nikdy nebyl a není
  o šikovném zabíjení,
 • 00:05:10 nýbrž o boji proti zlu a bezpráví.
 • 00:05:12 Pasování na rytíře ve středověku
  je určitě dokonce jeden z typických
 • 00:05:16 iniciačních rituálů, kde vlastně
  zhruba kolem 21 let ten panoš
 • 00:05:21 se stává rytířem,
  tím zároveň mužem.
 • 00:05:26 Je mu předán pás, míní se pás
  se zbraní, s typickou křesťanskou
 • 00:05:30 zbraní, s tím rovným mečem.
 • 00:05:34 A tehdy se mu taky předává určitý
  seznam morálních zásad,
 • 00:05:40 které potom musí jakožto rytíř
  dodržovat, to znamená chránit
 • 00:05:45 ženy a sirotky, slabé atd.
 • 00:05:53 Proto dnes při pasování na rytíře
  neřinčí brnění a velevážení mužové
 • 00:05:57 se sklánějí před svým
  mravním úkolem.
 • 00:06:01 Jedna věc se ale v běhu času
  z přechodových rituálů
 • 00:06:05 tak nějak vytrácí.
 • 00:06:07 -Jaká?
  -Zážitek smrti.
 • 00:06:10 Dřív měl rituál tři přesně dané
  části: člověk byl dítětem,
 • 00:06:15 a to muselo zemřít,
  aby se mohl stát dospělým.
 • 00:06:20 Takového znovuzrozeného
  braly domorodé kmeny
 • 00:06:24 jako úplně nového člověka.
 • 00:06:30 Jak to kontrastuje s dnešní dobou,
  kdy mladý člověk je spíše
 • 00:06:34 ubíjen absurditami,
  než povznášen a veleben?
 • 00:06:38 Některé moderní rituály ale staví
  na zážitku absolutního vyčerpání
 • 00:06:42 a blízkosti smrti,
  například v armádě.
 • 00:06:47 Tady se to rituály jen hemží, je to
  bojová verze dávného rytířství.
 • 00:06:51 Známé mazáctví a bažantství
  je mnohokrát tím nejněžnějším
 • 00:06:54 rituálem, mnohé další svou tvrdostí
  předčí i samotný vojenský výcvik.
 • 00:06:58 Zajímavé jsou však i takové
  rituály, které člověk nečeká
 • 00:07:02 a jejichž existenci
  si uvědomí až po čase.
 • 00:07:05 -Setkání s mrtvolou?
  -Nechte se překvapit.
 • 00:07:08 Existuje velké množství nových
  přechodových rituálů,
 • 00:07:11 které většinou ani jako přechodové
  rituály nejsou vnímány.
 • 00:07:15 Já si vzpomínám na jeden takový
  přechodový rituál, který mě velmi
 • 00:07:18 zaujal svou nelogičností.
 • 00:07:21 Teprve když se ukázalo,
  že jde o přechodový rituál,
 • 00:07:24 tak to tu logiku získalo.
  To byly anatomické pitvy.
 • 00:07:27 V prvním ročníku na medicíně
  je zvykem, že 14 dní se absolvují
 • 00:07:32 každý den odpoledne pitvy.
 • 00:07:35 Tvrdí se, jak je to strašně nutná
  věc, že kdo neudělá pitvy,
 • 00:07:40 tak nemůže udělat
  zkoušku z anatomie.
 • 00:07:43 Ale nejen kdo neudělá pitvy,
  stačí aby chyběl jeden jediný den
 • 00:07:47 a musí absolvovat
  znovu celý cyklus.
 • 00:07:50 A potom ti medici tam jen tak stojí
  a mají před sebou kousíček tkáně,
 • 00:07:55 kde se hrabou skalpelem, a daleko
  efektněji se dá celá věc naučit
 • 00:07:59 v anatomickém atlasu.
 • 00:08:01 Ale vlastně je to forma
  přechodového rituálu.
 • 00:08:06 Daleko víc než faktická nutnost
  pro udělání zkoušky z anatomie
 • 00:08:10 je zde ta sociální funkce,
  to znamená, že najednou
 • 00:08:14 už se stává ten člověk medikem.
 • 00:08:17 A vlastně je tady i funkce
  vnitropsychologická, kdy ten člověk
 • 00:08:22 jasně zažívá, že začíná
  novou etapu svého života,
 • 00:08:26 tedy to pravé studium medicíny.
 • 00:08:31 Účelem archaických rituálů bylo
  nejenom prokázat postup z jedné
 • 00:08:35 fáze života do druhé, ale hlavně
  poodhalit roušku tajemství víry.
 • 00:08:40 Teprve po iniciaci mohlo být
  dítě plnohodnotně věřícím
 • 00:08:44 se všemi právy a povinnostmi.
 • 00:08:50 Pro židovské chlapce je takovým
  nezapomenutelným rituálem obřízka.
 • 00:08:59 Barmitzva je židovský obřad
  náboženské dospělosti,
 • 00:09:04 znamená to "syn přikázání".
 • 00:09:07 Vlastně je to zároveň označení
  pro toho, kdo ten obřad podstupuje,
 • 00:09:10 prot toho chlapce, tak označení
  pro obřad samotný,
 • 00:09:14 přijímá se ve 13 letech.
 • 00:09:17 Tehdy, obvykle to bývá o šabatu
  následujícím po 13. narozeninách,
 • 00:09:21 je slavnostně ten chlapec vyvolán
  poprvé ke čtení tóry.
 • 00:09:26 To je příležitost velice slavností
  a je to taky příležitost
 • 00:09:30 k velké hrdosti jeho rodičů.
 • 00:09:32 Znamená to zároveň, že on je
  schopen té tóře porozumět,
 • 00:09:36 to znamená taky dodržovat její
  přikázání, tzv. mitzvot, která ho
 • 00:09:41 budou potom provázet celým životem.
 • 00:09:45 Pokud jde o dívky, tam se vyvinul
  obřad zvaný batmitzva,
 • 00:09:49 což analogicky znamená "dcera
  přikázání" nebo "dcera příkazu".
 • 00:09:54 To je poměrně nová záležitost,
  ona vznikla až v roce 1922,
 • 00:09:58 právě aby vyrovnala určitý nepoměr,
  že pro dívky takovýto zásadní obřad
 • 00:10:02 náboženské dospělosti
  do té doby neexistoval.
 • 00:10:06 Tam obvykle nedochází ke čtení
  tóry, nicméně často se recitují
 • 00:10:10 některé pasáže z bible
  nebo modlitby.
 • 00:10:13 Zase je to příležitost k veselí
  a celý obřad zakončuje hostina.
 • 00:10:18 Tyto iniciační rituály mají
  však i jednu nevýhodu,
 • 00:10:21 hlavní hrdina vzhledem k věku
  nebývá dvakrát aktivní.
 • 00:10:25 Přitom je to ale vstup
  do života společenství.
 • 00:10:28 Zprvu se tak pohlíželo na křest,
  později tuto roli přijalo
 • 00:10:32 první přijímání a biřmování.
 • 00:10:36 Biřmování je obřad křesťanské
  dospělosti a podle křesťanské víry
 • 00:10:40 právě tímto obřadem se na toho,
  kdo biřmování přijímá,
 • 00:10:44 sesílá Duch svatý.
 • 00:10:46 Provádí ho biskup s tím, že vkládá
  ruku na toho, kdo biřmování
 • 00:10:51 přijímá, a maže mu čelo křižmem,
  což je speciálně připravený olej.
 • 00:10:57 Biřmování obvykle probíhá spíš
  tak od těch 15 let, nicméně není
 • 00:11:02 na to nějaká závazná norma.
 • 00:11:05 Spíše skutečně jde o to, jak třeba
  farní kněz nebo rodiče posoudí
 • 00:11:10 způsobilost toho, kdo by měl
  biřmování přijmout.
 • 00:11:15 Každé životní období má své kouzlo.
 • 00:11:18 A také svůj přechodový rituál.
 • 00:11:21 Přechodové rituály, když to vezmeme
  z hlediska přírodních národů,
 • 00:11:25 tak to byl vstup z dětství
  do dospělosti.
 • 00:11:29 Takovéhle přechodové rituály
  svým způsobem známe i my,
 • 00:11:32 ale civilizace, ve které žijeme,
  má tendenci zůstávat v tom
 • 00:11:36 nejranějším období, snad ne
  v dětství, ale v mládí určitě.
 • 00:11:39 Dospělost nebo dokonce stáří,
  na ty už se příliš nehledí,
 • 00:11:43 máme jakýsi kult síly, výkonnosti.
 • 00:11:45 A taky kult mládí. Ale my dáme
  na závěr slovo klasikům.
 • 00:11:51 Dnes už jsem dospělý.
 • 00:11:54 Ale představuji si, že promlouvám
  před těmi, kteří ještě nejsou,
 • 00:11:57 třeba před maturitní třídou.
 • 00:11:59 Kolik z vás chce být dospělými
  nezávislými občany, ptám se.
 • 00:12:04 A až by zvedli ruku všichni,
  předložil bych jim seznam toho,
 • 00:12:08 co dospělí dělají.
 • 00:12:10 Namátkou: čistí sítko na dně dřezu,
  umývají pokakaná a počuraná
 • 00:12:15 miminka, stírají podlahu,
  když dítě vyblinká kašovitý špenát,
 • 00:12:19 vynášejí krabici po kočce
  a zametají psí hovínka.
 • 00:12:24 Samé skvělé rituály.
 • 00:12:28 Narodila jsem se, vyrostla jsem,
  studovala, milovala, vdala se,
 • 00:12:32 rodila. A co bylo mezi tím?
 • 00:12:36 Po dnešku víme,
  že přechodové rituály.
 • 00:12:39 A ty jsou mnohdy důležitější
  než fakta či kusé zprávy o životě.
 • 00:12:43 -Vaši Fulghum...
  -...a Atwoodová.
 • 00:12:46 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2007

Související