iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2007
17:30 na ČT2

1 2 3 4 5

142 hlasů
95601
zhlédnutí

Bojová umění aneb Jednota osobnosti

O síle a slabosti

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bojová umění aneb Jednota osobnosti - O síle a slabosti

 • 00:01:02 Existuje přísloví,
  že síla pohoršuje
 • 00:01:06 a absolutní síla
  pohoršuje absolutně.
 • 00:01:09 Ve skutečnosti
  je každý tvor naplněn silou.
 • 00:01:13 Stroje a hektický způsob života
  pohlcují sílu člověka.
 • 00:01:17 Ničí jeho důvěru
  ve vlastní tělo a ducha,
 • 00:01:20 jako by si s ním
  jen podivně pohrávaly.
 • 00:01:23 Člověk chtěl vždy stále více
  poznávat a pochopit
 • 00:01:27 svoji úlohu ve světě.
  Vymýšlel básně, maloval, tančil,
 • 00:01:32 ale také chodil do boje,
  ze kterého se někdy již nevrátil.
 • 00:01:42 Proč lidé bojují?
 • 00:01:44 A víme vůbec, proč bojoví mistři
  v Asii nazvali boj uměním?
 • 00:02:19 Já tady úplně závidím
  těm některým lidem,
 • 00:02:22 co dělají box
  nebo takový ten historický šerm.
 • 00:02:26 Nebo karate. Protože všichni
  skoro vědí, co dělají.
 • 00:02:30 Jen se na to podívají
  a je jim to naprosto jasný.
 • 00:02:34 Já vám řeknu takovou historku,
  co se mi stala.
 • 00:02:37 Já cvičím Tai-Chi po ránu v parku
  se svojí přítelkyní.
 • 00:02:41 A teď jdou kolem nějací lidi
  a ten jeden povídá:
 • 00:02:44 Hele, to je nějaký divný karate.
 • 00:02:48 A druhej na to povídá:
  Ne, to je jóga.
 • 00:02:51 A třetí na to povídá:
  My děláme pozdrav slunci jinak.
 • 00:02:56 Jak oni můžou poznat
  dobrý Tai-Chi od špatnýho,
 • 00:02:59 když nepoznají karate od jógy.
  A to je asi tak nějak.
 • 00:03:04 Kolik lidí tady ví
  o bojových uměních?
 • 00:03:09 Lidi buď chtějí tančit, nebo chtějí
  bojovat, nebo si chtějí meditovat.
 • 00:03:13 Ta hranice musí být zřetelná.
 • 00:03:15 Lidi nemůžou chtít
  zároveň tančit i bojovat.
 • 00:03:20 Každý by si měl ujasnit,
  co od toho čeká.
 • 00:03:25 Člověk se učil bojovat
  od nejstarších dob.
 • 00:03:28 Chtěl přežít,
  ubránit sebe a svou rodinu.
 • 00:03:32 První historické záznamy jsou
  o bojích zápasníků beze zbraní.
 • 00:03:36 Pocházejí ze starého Egypta
  a Mezopotámie
 • 00:03:40 z doby před čtyřmi tisíci lety.
 • 00:03:44 Časem se lidé naučili, které údery
  zabíjejí a které zraňují.
 • 00:03:48 Zápasy, box, střílení a šermování
 • 00:03:52 se stalo doprovodem náboženských
  rituálů a skupinových tanců.
 • 00:03:57 Dobrý bojovník rozpoznával
  určitá znamení v přírodě.
 • 00:04:01 Zvuky, stopy, otisky a pachy.
 • 00:04:04 Naučil se rozumět psychologii
  protivníka nebo zvěře.
 • 00:04:08 Musel zkrátka s přírodou splynout.
 • 00:04:14 Podle asijské filozofie
  na Dálném Východě
 • 00:04:17 má lidská bytost
  žít v souladu s přírodou.
 • 00:04:21 V západním pojetí
  se člověk již od doby renesance
 • 00:04:25 spíše opájí pocitem osobní svobody
 • 00:04:27 a bytostnou převahou
  nad vším živým.
 • 00:04:37 Sumó - nejstarší japonské
  bojové umění - je uměním zápasu.
 • 00:04:44 Původní sumó byl velmi drsný,
  avšak účinný styl,
 • 00:04:48 který měl za cíl
  srazit protivníka na zem,
 • 00:04:50 stoupnout na něho
  a podrobit si ho.
 • 00:04:54 Na rozdíl od dnešního suma
  se v boji používalo
 • 00:04:57 narážení hlavou, kopání a údery.
 • 00:05:01 Později bylo sumó proniknuto
  symbolikou šintoizmu,
 • 00:05:04 původního japonského náboženství,
 • 00:05:07 vyznávajícího kult předků
  a uctívání přírody.
 • 00:05:14 Sumó je se šintoistickými ideály
  těsně spjatý.
 • 00:05:19 Alespoň ta cesta sumó,
  ve který jsem byl já.
 • 00:05:22 To právě vychází z toho,
 • 00:05:25 že sumó je způsob jak vstoupit
  do harmonie s vesmírem.
 • 00:05:31 I když to zní hodně nadneseně,
  ale v podstatě to vychází
 • 00:05:36 z tradičního japonského chápání
 • 00:05:38 nebo asijského
  chápání lidského života.
 • 00:05:41 Je to prostě způsob,
  jak objevit svoji slabost
 • 00:05:46 a překonat svoji slabou stránku,
 • 00:05:49 aby se člověk dokázal
  postavit čemukoliv na světě.
 • 00:05:52 Pro mě sumó je způsob,
  jak se stát skutečným člověkem.
 • 00:05:57 Nejenom karikaturou člověka.
 • 00:06:01 Bohové - kami - jsou vše,
  co je nad lidmi.
 • 00:06:05 Umožňují člověku
  být doma v přírodě.
 • 00:06:08 Příčinou konání zla
  je odtržení od přírody.
 • 00:06:12 Velmi důležité rituály v šinto
  jsou očišťování a obnovování,
 • 00:06:18 nejčastěji vodou.
 • 00:06:20 Typickým prvkem japonské krajiny
  jsou svaté brány,
 • 00:06:24 vymezující posvátné území.
 • 00:06:27 Věřící nejprve projde branou,
  vypláchne si ústa a umyje ruce.
 • 00:06:32 Modlitba, tleskání a hluboké úklony
  jsou prostředky k vzývání bohů.
 • 00:06:39 To doposud tvoří
  zahajovací rituál suma.
 • 00:06:44 Oba soupeři začínají
  předzápasový tanec na jedné noze.
 • 00:06:49 Když přicházejí rikiši neboli
  bojovníci, hází sůl.
 • 00:06:53 A pak je první pozice
  před vlastním zápasem.
 • 00:06:56 To je sankjó. Tam tleskne rukama.
 • 00:07:01 To vyzývá pozornost bohů.
  Pak je roztáhne a ukazuje,
 • 00:07:06 že má prázdné ruce
  a bude bojovat čestně.
 • 00:07:08 Poté se postaví proti sobě a upřeně
  se dívají jeden druhému do očí.
 • 00:07:12 Toto se může opakovat
  dvakrát, třikrát.
 • 00:07:15 Snahou je zastrašit soupeře.
 • 00:07:21 V Evropě 700 let
  před naším letopočtem
 • 00:07:24 pořádali staří Řekové
  první olympijské hry,
 • 00:07:27 kde nejdůležitější součástí
  antického pětiboje byl zápas.
 • 00:07:31 Stanovili i jeho první pravidla.
 • 00:07:34 Dnes rozlišujeme
  dva základní druhy zápasu.
 • 00:07:37 Zápas řeckořímnský
  a zápas volného stylu.
 • 00:07:41 Zvláštní částí antického soutěžního
  programu byl zápas zvaný pankras,
 • 00:07:46 který se vyznačoval
  mimořádnou tvrdostí.
 • 00:07:49 Při zápasu docházelo často k páčení
  zápěstí, prstů a ke škrcení.
 • 00:07:56 Celkově zápas se rozvíjel
  v Číně, v Asýrii, Egyptě.
 • 00:08:02 V principu na celé planetě.
 • 00:08:04 Ale novodobou podobu
  se snažili tomu dát ještě Římané,
 • 00:08:10 ale hlavně v tu dobu už do toho
  promluvily germánské kmeny.
 • 00:08:15 A co se týče novodobých
  olympijských her,
 • 00:08:18 vývoj zápasnického sportu
  ovlivnila hlavně francouzská škola.
 • 00:08:24 I pod vlivem zápasu vytvořili
  Řekové antický ideál krásy.
 • 00:08:28 Silné tělo, silný duch.
 • 00:08:31 Dres, v kterém se v současnosti
  zápasí, to je mladá záležitost.
 • 00:08:35 Před tím dresem zápasník
  velkou část těla měl obnaženou.
 • 00:08:41 Pak byly nějaké šortky.
 • 00:08:44 Pak se přešlo
  na nějaké zkrácené dresy
 • 00:08:49 s obnaženým tělem.
 • 00:08:53 A v současnosti
  se to pomalu zahaluje.
 • 00:08:56 Žel bohu, podotýkám,
  protože my říkáme,
 • 00:09:00 že zápasnické tělo
  je harmonicky rozvinuto,
 • 00:09:03 ale velkou část
  toho harmonického těla zápasníka
 • 00:09:06 v současnosti není vidět,
  protože ve stejném dresu,
 • 00:09:10 ve kterém se zápasí,
  běhá třeba atlet na závodišti.
 • 00:09:17 Na rozdíl od zápasu mají zápasníci
  sumó pouze pětimetrový bederní pás
 • 00:09:22 zvaný mawaši.
 • 00:09:24 Podle pravidel je zápasník,
  kterému spadne mawaši,
 • 00:09:27 do konce svého života
  diskvalifikován.
 • 00:09:32 Všichni jsme chtěli být silní.
 • 00:09:34 Já když jsem začínal,
  tak maminka říkala:
 • 00:09:40 Ty jsi ještě ve čtyřech
  pořádně nemluvil ani nechodil.
 • 00:09:46 Furt ses šťoural v budíkách a to.
 • 00:09:48 Brácha o mně něžně říkal,
  že jsem byl štáckripl.
 • 00:09:52 Zkrátka mě ve třídě každej zbušil.
 • 00:09:57 Než jsem dostal vztek.
  Já jsem po tátovi Moravák,
 • 00:10:01 tak jsem měl takový ty předsevzetí.
  Musím být nejlepší v oddíle.
 • 00:10:06 Musím být nejlepší v Praze.
  Pak v kraji.
 • 00:10:11 Pak v republice,
  pak v Evropě a pak na světě.
 • 00:10:15 A nikdy mi nešlo do hlavu,
  proč ti Turci...
 • 00:10:20 Poněvadž Balkán
  měl nejlepší zápasníky tenkrát.
 • 00:10:25 Proč dovedli zvednout tak lehce
  soupeře ze země.
 • 00:10:29 A pak jsem se dozvěděl, že cvičili
  s pytli naplněnými pískem.
 • 00:10:34 Tak jsem si tenkrát -
  blbec v úvozovkách -
 • 00:10:39 obstaral pytle a naplnil
  jsem je 60 - 80 metráků.
 • 00:10:45 Přátelé, to je mrtvá váha.
 • 00:10:48 Člověk myslí,
  ale když jsem to vzal,
 • 00:10:51 jak se dělá kozlík zápasnickej,
  že máte soupeře tady
 • 00:10:55 a teď to přetahujete,
  pak si to dáte na záda,
 • 00:10:58 děláte s tím předklony a dřepy
  a máte s tím cvičit minutu, dvě,
 • 00:11:01 tak je konec.
 • 00:11:07 Já jsem začínal,
  když mi bylo šest a půl.
 • 00:11:10 Děda mě tenkrát vzal
  v Havlíčkově Brodě na turnaj
 • 00:11:15 Memoriál Fleischmanna,
  abych se na to podíval,
 • 00:11:18 a mně se to zalíbilo,
  jak tam sebou mlátili o zem,
 • 00:11:25 jak se přetlačovali a jeden druhého
  se snažil položit na záda.
 • 00:11:28 To mě zaujalo natolik, že jsem
  se rozhodl, že to budu dělat.
 • 00:11:33 Řeckořímský zápas
  začíná v postoji vždycky,
 • 00:11:37 kdy dva soupeři se k sobě dostanou
 • 00:11:40 a nějakým způsobem
  se snaží vytvořit převahu
 • 00:11:43 jeden nad tím druhým.
  Buď strhem soupeře na zem,
 • 00:11:48 nebo přehozením přes bok.
 • 00:11:53 Nebo křižní zvrat.
 • 00:11:57 Body se dají získat i na zemi,
 • 00:12:00 kdy soupeř soupeře se snaží
  přes sebe přetočit.
 • 00:12:05 Nebo když ho máme už přetočeného,
  tam už jsou ty body daleko vyšší,
 • 00:12:11 kdy ho zvedneme a hodíme ho
  přes sebe zase zpátky na zem.
 • 00:12:19 Tady se nestačí naučit
  nějaký synchronizovaný pohyb.
 • 00:12:24 Protože celá zápasnická činnost
  je asynchronizovaná.
 • 00:12:28 To znamená, že ta škála chvatů,
  škála úchopů a škála možností,
 • 00:12:34 kombinací, já jsem to někde vyčetl,
  je kolem 47 tisíc variant,
 • 00:12:43 co můžete vytvořit vrchníma
  končetinama, nižníma končetinama
 • 00:12:48 a vůbec celým tělem.
 • 00:12:53 Sumó se ve světě provozuje
  na amatérské úrovni.
 • 00:12:56 Profesionální sumisté v Japonsku
  žijí od dětství
 • 00:13:00 ve speciálních stájích, kde
  trénují, a pak absolvují turnaje.
 • 00:13:05 Postupem doby
  vzniklo několik divizí.
 • 00:13:07 Snahou každého sumisty je postoupit
  do nejvyšší divize,
 • 00:13:11 aby se stal yokozunou.
 • 00:13:15 Yokozuna
  je nejvyšší postavení v sumu.
 • 00:13:19 Za posledních 300 let jich bylo 60.
 • 00:13:22 A jenom rada starších schvaluje to,
 • 00:13:26 že bojovník neboli rikiši
  dostane titul youkozuna.
 • 00:13:30 Musí být čestný, musí mít
  morálně volní vlastnosti takové,
 • 00:13:35 že splňuje ta přísná kritéria.
  A potom rada starších v sumó
 • 00:13:39 schválí to,
  že se může stát yokozunou.
 • 00:13:43 Je zajímavost, že yokozunové
  jsou opravdu ti nejlepší
 • 00:13:47 a každá japonská slečna a dívka
  chce mít za manžela právě yokozunu
 • 00:13:52 nebo nejlepšího bojovníka,
  který je z té první divize.
 • 00:13:56 Takže vypadá to nepoměrně,
  ale po ulici když jde,
 • 00:13:59 takže jde tento bojovník sumó
  a vedle něj, respektive za ním
 • 00:14:03 jde jeho třicetikilová manželka.
 • 00:14:07 Stejně jako zápas
  má i sumó váhové kategorie.
 • 00:14:11 Od roku 1999 se pořádá
  i mistrovství světa žen.
 • 00:14:16 Je zajímavostí, že do této doby,
  pokud žena vstoupila na zápasiště,
 • 00:14:21 které se jmenuje dohjó,
  tak toto zápasiště bylo znesvěcené,
 • 00:14:25 nesmělo se zápasit
  a muselo se čekat na kněze,
 • 00:14:29 který znovu vysvětil zápasiště.
 • 00:14:31 Pak mohli muži pokračovat
  ve svém boji.
 • 00:14:34 Když zápasí mladý holky,
  je to roztomilý.
 • 00:14:38 Když jsou potom na žíněnce dámy,
  tak už bych řekl,
 • 00:14:42 že se na to nedá koukat.
  Aspoň z mého pohledu.
 • 00:14:46 Já jsem dřív dělal ten zápas,
  věnoval jsem se i trénování dětí,
 • 00:14:51 jezdil jsem s holkama právě.
  Ale ty ženy už se mi nelíbily.
 • 00:14:57 Když proti sobě bojovaly ženy.
 • 00:14:59 Ne že by měly mít jiné úkoly,
  ale přeci jenom to není přirozený.
 • 00:15:06 Když jsem aktivně zápasil,
  tak ještě děvčata nezápasila.
 • 00:15:09 Když jsem poprvé viděl děvčata
  zápasit, tak jsem si říkal,
 • 00:15:13 že to je pěkný. Děvčata totiž mají
  větší bojovnost oproti chlapcům.
 • 00:15:17 U chlapců hodně rozhoduje obava,
  že "on je asi dobrej, já se bojím".
 • 00:15:20 Kdežto ty děvčata
  se tam jdou poprat.
 • 00:15:23 Tam lítají vlasy. Ty se fakt perou.
  Tam je to nasazení daleko vyšší.
 • 00:15:27 Tak jsem si říkal,
  proč to nezkusit.
 • 00:15:30 Mám jednu dceru, tak zkusíme,
  třeba se jí to bude líbit.
 • 00:15:34 Když jsem trénoval děti,
  tak už chodila se mnou
 • 00:15:37 a zkoušela to.
  Postupně začala jezdit na závody,
 • 00:15:40 i když zpočátku nechtěla.
  A pak sama přišla, že by ráda jela.
 • 00:15:44 A už to pak šlo samo.
  Přišly úspěchy i neúspěchy,
 • 00:15:49 zranění různě. Až to nakonec
  dopadlo tak, že sama usoudila,
 • 00:15:53 že už zápasit nebude.
 • 00:15:56 Zdravotní problémy jsem měla
  se zádama hodně,
 • 00:16:01 koleno mám špatný.
  A pak mě to asi už přestalo bavit,
 • 00:16:04 jak už jsem to dělala dlouho.
  Takovej ten stereotyp,
 • 00:16:07 když se něco dělá odmalička.
  Tak jsem chtěla změnu.
 • 00:16:11 Tak jsem začala tancovat a tatínek
  to ze začátku nechtěl skousnout.
 • 00:16:16 Byl docela naštvanej.
 • 00:16:20 On si myslel, že mám kariéru,
  že mám budoucnost.
 • 00:16:23 Asi takovej jeho nesplněnej sen,
 • 00:16:26 že by chtěl, abych to dotáhla
  na nějakou vysokou soutěž.
 • 00:16:34 Já jsem tam
  spíš taková výpomoc pro holky,
 • 00:16:37 jako taková výpomocná trenérka.
 • 00:16:39 Takže už nezápasím aktivně,
  ale sem tam s nima,
 • 00:16:43 ukazuju jim chvaty a tak.
  Na závody s nima jezdím.
 • 00:16:47 Jsem třeba u žíněnky,
  řvu tam na ně a tak.
 • 00:16:51 Nacukneme toho soupeře,
  aby se nám tam dostal. Šup!
 • 00:16:55 Je to sport, kde je potřeba síla,
  kde je potřeba rychlost,
 • 00:16:59 mrštnost, ohebnost, ale je tam
  potřeba používat i hlavu.
 • 00:17:04 Pokud půjdu bezhlavě do soupeře,
  budu do něj jenom tlačit a tlačit
 • 00:17:09 a snažit se ho udolat silou,
 • 00:17:12 tak on svou chytrostí
  mě může vyvést z míry
 • 00:17:16 a použít vlastně
  mou sílu proti mně.
 • 00:17:21 Jasný? Takže jsou dvě varianty.
 • 00:17:25 Ten boj je velice krátký.
  Trvá osm až deset vteřin.
 • 00:17:30 Japonci tvrdí, že 95 procent
  bojovníků, 95 procent rikiši
 • 00:17:34 musí mít naprosto čistou hlavu,
  musí být smířeni se životem,
 • 00:17:39 musí vědět, proč tam jdou,
  protože u bojovníka sumó,
 • 00:17:43 u těch nejlepších
  je normální vítězit.
 • 00:18:01 Nejdůležitější je stabilita u suma.
 • 00:18:04 Jak vás soupeř vychýlí z těžiště,
  tak jste ztraceni.
 • 00:18:09 Tam když startujete, tak narazí
  dvě rozjetý lokomotivy do sebe.
 • 00:18:15 A která ztratí rovnováhu,
  ta jde z kolejí.
 • 00:18:22 Ty psychika u toho zápasu
  je strašně důležitá,
 • 00:18:26 protože když jdete proti chlapovi,
  třeba je to mistr světa,
 • 00:18:30 všechno vyhrál,
  tak ale se nesmíte podělat.
 • 00:18:36 Ale musíte přemýšlet,
  jak ho přelstít.
 • 00:18:41 Jakým způsobem na něj útočit.
  Jakou taktiku zvolit.
 • 00:18:46 U mě je to většinou
  hodně psychického rázu.
 • 00:18:49 Musím se perfektně připravit
  psychicky, jinak zápas nezvládnu.
 • 00:18:53 Já jsem takovej trošku nervák,
  že si to hodně beru
 • 00:18:58 a hodně se na to musím soustředit,
  abych dokázal podat maximální výkon
 • 00:19:06 Jeden z nejtěžších zápasů,
  co si pamatuju,
 • 00:19:09 byl v roce 1999 - kvalifikace
  mistrovství světa v Aténách.
 • 00:19:14 Zápasil jsme proti Ázerbajdžáncovi,
  mistrovi Evropy
 • 00:19:18 a já jsem ještě neměl
  žádnou medaili.
 • 00:19:21 Vlastně jsem chtěl v té době
  končit se zápasem. Už tehdy.
 • 00:19:25 A tam se to všechno zlomilo.
  Tam jsem to utkání vyhrál
 • 00:19:28 a postoupil jsem
  na olympijské hry do Sydney.
 • 00:19:31 Tam mě to tak nabudilo, tam jsem
  dostal impulz do dalších let,
 • 00:19:36 kdy jsem potom získal tři medaile
  z mistrovství Evropy a světa.
 • 00:19:44 V roce 2001, když v Turecku
  vyhrál mistra Evropy,
 • 00:19:48 my jsme měli problém odejít
  ze sálu a stalo se nám,
 • 00:19:52 že jsme museli mít ochranku.
  Ale rodiče s malýma miminkama
 • 00:19:58 se chtěli dotknout toho vítěze,
  toho Petra,
 • 00:20:03 protože v ten den v Turecku
  tenhle člověk byl pro ně bůh.
 • 00:20:22 Zajímavé je, že před bojem,
  při boji ani po boji
 • 00:20:26 nesmí se vysmívat soupeři,
  nesmí dávat najevo aroganci,
 • 00:20:30 pohrdání atd. I když zvítězí,
  musí zachovat chladnou tvář.
 • 00:20:36 Uklonit se soupeři.
  Oba se ukloní, odejdou
 • 00:20:40 a teprve potom ty své emoce
  může dát najevo někde v zákulisí,
 • 00:20:44 kde už na něj není vidět.
 • 00:20:48 Somó je pro mě sport, zábava.
  Já nejsem žádnej Japonec.
 • 00:20:53 Já jejich kulturu ctím,
  ale nevciťuju se do pocitů
 • 00:20:59 těch sumistů japonských,
  protože pro mě je to jenom boj
 • 00:21:03 muže proti muži,
  je to zápas, je to hra.
 • 00:21:06 Já se tím bavím.
 • 00:21:14 Pak je výhoda,
  že taky se odhmotníte duševně.
 • 00:21:18 Je tam legrace,
  protože občas máte monokly,
 • 00:21:22 máte zlomený ucho,
  máte spálený čelo o žíněnku,
 • 00:21:26 nebo uděláte blbě chvat v utkání,
  jdete do mostu,
 • 00:21:30 on vás tam zašlápne
  a vy tam jste patnáct vteřin,
 • 00:21:35 kluci kolem vás chodí a dělají
  mrkvičku, dělají si legraci.
 • 00:21:39 A vy to vidíte.
  No ale je to vynikající.
 • 00:21:50 Do přírody chodím rád.
  Já to mám navíc hodně blízko.
 • 00:21:55 Tady z tréninkového střediska
  to mám doslova pár minut.
 • 00:21:59 Příroda dokáže člověka
  pozitivně nabít,
 • 00:22:03 pokud ji umí vnímat
  a umí si ji užít.
 • 00:22:07 A osobně rád fotím,
  takže si vezmu foťák
 • 00:22:12 a snažím se udělat si pěkný fotky,
  který by mě potom potěšily.
 • 00:22:16 Dělám hodně různý detaily.
 • 00:22:18 Okvětní lístky,
  jinovatka na větvičce a podobně.
 • 00:22:25 Takže rád dělám ty detaily.
 • 00:22:30 Bojová umění posouvají hranice
  možností každého cvičence.
 • 00:22:35 Bohužel se lidé zastaví dřív,
  než dosáhnou toho,
 • 00:22:38 co je skutečně v jejich silách.
  Jsou často ovládáni nejistotou
 • 00:22:44 a negativizmem.
  Snaha zbavit se roztržitosti
 • 00:22:49 a pozitivní přístup otevírají cestu
  k rozvoji silného ducha.
 • 00:22:56 Říkal teďka ten trenér jeden,
  že dělali takovej test.
 • 00:23:01 Sto kluků ve věku rekrutů.
 • 00:23:04 Teď vojna není povinná,
  ale jako kdyby.
 • 00:23:10 Tak ze sto kluků
  sedmdesát šest se nepřitáhlo.
 • 00:23:13 A přitom to jsou hubení kluci.
  Opravdu ty pavoučí ruce
 • 00:23:19 u těch počítačů, jak seděj,
  to zrovna moc dobrý taky není.
 • 00:23:27 Zápas jako takový
  velice dobře rozvíjí celé tělo.
 • 00:23:30 A samozřejmě i zkušenost
  ze souboje se soupeřem,
 • 00:23:35 to je diametrálně odlišné
  vnímání problému toho souboje,
 • 00:23:40 než když máte kolektivní sport.
 • 00:23:42 Nemusí z něj být
  žádný výborný zápasník,
 • 00:23:45 ale to, co se jednou naučí
  z té gymnastické dovednosti
 • 00:23:48 a chvatové techniky,
  to už mu zůstane.
 • 00:23:51 Už ti Angličani věděli,
  tady byly imperiální mocnosti,
 • 00:23:55 že ti kluci ve škole od těch
  šesti let když začali chodit,
 • 00:24:01 tak je učili boxu. Anebo i zápasu.
  No a proč?
 • 00:24:07 Aby těm mužskej
  byl fyzicky odolnější.
 • 00:24:10 Aby když na něj někdo vyletí,
  tak se nebál
 • 00:24:13 a hned mu jednu střihnul,
  nebo se dovedl bránit.
 • 00:24:16 Aby byl tvrdší v jednání,
  aby byl podnikavější.
 • 00:24:19 Nechci říct,
  aby byl agresivnější, útočnější,
 • 00:24:23 ale aby zkrátka nestál, zadeček
  staženej a neodešel jako to...
 • 00:24:29 Kolikrát někdo, kdo je...
  Já nevím, takoví ti habáni
 • 00:24:34 190 - 200 čísel, sto kilo.
  Ti mají svoji vnitřní sebejistotu.
 • 00:24:41 Ale kolikrát můžu být
  o dvě hlavy menší,
 • 00:24:45 postavím se mu a on radši couvne.
 • 00:24:47 To jsou různý přístupy,
  různý situace.
 • 00:24:51 Jednou to řeším tím,
  že nejlepší obrana je útok,
 • 00:24:55 někdy to řeším tím,
  že radši stáhnu ocas mezi nohy,
 • 00:25:00 lidově řečeno, a jdu pryč.
 • 00:25:03 Ale pokud se mě to týká samozřejmě.
  Ne že bych utíkal,
 • 00:25:08 ale častokrát se stane,
 • 00:25:11 že někdo má optickou převahu,
  ale ve chvíli,
 • 00:25:14 kdy se mu postavíte, řekne:
  Ty jsi jediný, kdo nemá strach.
 • 00:25:19 Pojď, jdeme, napijeme se.
 • 00:26:01 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2007

Související