iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 1. 2008
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

212 hlasů
26781
zhlédnutí

Interhelpo - Historie jedné iluze

29. března 1925 odvezl zvláštní vlak ze žilinského nádraží tři stovky lidí do Pišpeku v sovětském Kyrgyzstánu. Všichni toužili po lepším životě…

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interhelpo - Historie jedné iluze

 • 00:00:05 Je 29. březen roku 1925.
 • 00:00:10 V deštivém ránu je na nádraží
  v Žilině připraven zvláštní vlak.
 • 00:00:15 Za lokomotivou stojí 24 vagonů.
 • 00:00:18 Lidé, kteří do nich před malou
  chvílí nastoupili, míří do neznáma.
 • 00:00:24 Tři stovky lidských osudů.
 • 00:00:26 Všichni touží po novém,
  jak doufají, lepším životě.
 • 00:00:31 Jejich cílem je Pišpek,
 • 00:00:33 hlavní město sovětského
  Kyrgystánu.
 • 00:01:34 1.světová válka přinesla
  Evropě nové uspořádání.
 • 00:01:38 Z mapy mizí Rakousko-Uhersko.
 • 00:01:40 Na jeho troskách se rodí
  nové státy.
 • 00:01:43 Mezi nimi i Československo.
 • 00:01:48 Na východě starého kontinentu
  hoří revoluce.
 • 00:01:51 Už v roce 1917 dává říjnový
  převrat vzniknout státu,
 • 00:01:56 který sám sebe nazývá dělnickým.
  Nabízí novou beztřídní společnost.
 • 00:02:02 Mladou Československou republiku
  sužují politické krize
 • 00:02:06 i hospodářské problémy.
  Ve společnosti roste napětí.
 • 00:02:10 Na dohled je přitom říše Sovětů.
  Slibuje naplnění všech ideálů.
 • 00:02:29 Lenin se v roce 1921 obrátil
  na světové vlády,
 • 00:02:33 aby přišly pomoct Rusku.
 • 00:02:35 Tam byla situace
  po občanské válce nedobrá.
 • 00:02:39 Hladem v Povolží zahynulo
  skoro 2 000 000 lidí.
 • 00:02:42 Začaly se tu organizovat skupiny
  s vizí, že jdou za štěstím.
 • 00:02:52 Interhelpo se rodí v roce 1923
  ve slovenském Martině.
 • 00:02:57 Není jediným výrobním družstvem,
  které v Československu vzniká.
 • 00:03:01 Budovat nový svět odjíždějí
  do SSSR ještě další
 • 00:03:05 výrobní družstva
  a rolnické komuny.
 • 00:03:08 Interhelpo je největším
  a nejvýznamnějším projektem.
 • 00:03:22 Interhelpo bylo dítkem lidí,
  kteří se sdružovali v klubu.
 • 00:03:25 Nevím, jaký byl přesně název
  organizace idistů
 • 00:03:28 ve slovenském Martinu.
 • 00:03:31 Ido byl umělý jazyk.
  Jakési reformované esperanto.
 • 00:03:34 Touto novou řečí měl v budoucnosti
  mluvit celý svět
 • 00:03:37 sjednocený ideály socialismu.
 • 00:03:40 Jedním z propagátorů této vize
  je i Rudolf Mareček.
 • 00:03:43 Veterán sovětské revoluce
  a člen bolševické strany.
 • 00:03:49 1.světovou válku prožil
  jako dobrodruh v Číně.
 • 00:03:54 V roce 1918 se vracel z Číny
  procházel Kyrgyzií.
 • 00:04:00 Tam ho zastihla Říjnová revoluce.
 • 00:04:06 Tuto krajinu si oblíbil.
  Žil tam rok a půl.
 • 00:04:51 Rudolf Mareček objíždí dělnické
  domy v celé republice.
 • 00:04:54 Přednáší o životě
  v sovětské Střední Asii.
 • 00:04:58 Agituje pro vznik družstva.
 • 00:05:02 Zakládající výbor Interhelpa
  se schází 1.5.1923 v Žilině.
 • 00:05:07 Vznik vystěhovaleckého družstva
  podporuje KSČ,
 • 00:05:12 která vznikla o 2 roky dříve.
 • 00:05:25 Komunistická strana měla vliv
  na formování těchto skupin,
 • 00:05:28 které odjížděly do SSSR.
 • 00:05:30 Dá se říct, že v prvních letech
  nikdo jiný než komunista
 • 00:05:33 neměl přístup do těchto družstev.
 • 00:05:36 Přímo ve stanovách bylo napsáno,
  že členem jakéhokoli družstva
 • 00:05:40 se může stát jen příslušník KSČ.
 • 00:05:52 Mohlo se jít třeba do Ameriky,
  ale řeklo se ne, my jsme komunisté,
 • 00:05:55 naše cesta vede na východ.
 • 00:05:58 Je tam Sovětský Svaz,
  tam budeme více platní.
 • 00:06:00 Přineseme tam třeba i civilizaci.
 • 00:06:04 My jsme byla osmičlenná rodina.
  Já jsem byl nejstarší.
 • 00:06:12 Bylo mi okolo 20 let.
  Nezaměstnanost byla.
 • 00:06:15 Dorůstali jsme do let,
  kdy člověk si má na sebe vydělat.
 • 00:06:19 Otec uvažoval o tom,
  prodat všechno
 • 00:06:25 a odjet s družstvem Interhelpo
  do Kyrgyzie.
 • 00:06:36 Prodal se domeček, který rodina
  mého dědečka vlastnila.
 • 00:06:39 Pobral se skromný majetek.
 • 00:06:41 Naložily se děti
  a jelo se do Žiliny.
 • 00:06:44 Odtud se vypravil 1.transport,
  který se zastavil až v Pišpeku.
 • 00:06:50 Jako rodina Huňových prodávali
  i další členové svůj majetek.
 • 00:06:55 Členský přípěvek byl vysoký:
  5 000 korun na jednoho člena.
 • 00:06:59 Tato suma stačila tehdy
  na koupi malého hospodářství.
 • 00:07:06 Konečně je vše hotovo.
  Termín odjezdu se blíží.
 • 00:07:10 29.3.1925 je do 1.transportu
  připraveno 303 lidí.
 • 00:07:16 Mezi nimi i manželé Dubčekovi
  se čtyřletým synem Alexandrem.
 • 00:07:29 Jeho otec i matka byli snílci.
 • 00:07:32 Otestovali si západní společnost,
  tam se jim moc nelíbilo.
 • 00:07:35 Přišli domů. Ta situace též
  nebyla příliš růžová.
 • 00:07:39 V roce 1925 na základě
  přednášek o Interhelpu,
 • 00:07:42 které se konaly v dělnickém
  prostředí na Slovensku,
 • 00:07:44 se rozhodli otestovat
  východní společnost.
 • 00:07:49 Do Žiliny se s odjíždějícími
  přichází rozloučit davy lidí.
 • 00:07:53 Mezi nimi i strůjce celé myšlenky
  Rudolf Mareček.
 • 00:07:57 S transportem ale neodjede.
  Proč?
 • 00:08:00 Tušil jaké těžkosti vystěhovalce
  čekají?
 • 00:08:03 Zalekl se odpovědnosti?
  Zradil?
 • 00:09:00 V archívu jsme našli,
 • 00:09:02 že na zákrok ruského konzula
  v Moskvě a tehdejšího vyslance,
 • 00:09:06 známé postavy Ruské revoluce
  a občanské války,
 • 00:09:09 který byl jedním z velitelů
  při zabírání paláců v Leningradě,
 • 00:09:16 pas dostal 2 dny před odchodem.
  Pas i podepsal.
 • 00:09:21 Máme o tom dokumenty
  zachované.
 • 00:09:27 On byl dobrodruh.
  Prostě se tím živil.
 • 00:09:31 Máme dokumenty, že organizoval
  Kladenskou komunu, Reflektor.
 • 00:09:36 Jsou dokumenty,
  že za to byl i placený.
 • 00:09:40 I tady měl zaplacený plat
  jako předseda v Žilině.
 • 00:09:47 Mareček zůstává na Slovensku.
 • 00:09:49 Vlak za zpěvu Internacionály
  vyjíždí na východ.
 • 00:09:58 Ve vagonech je 300 lidí.
 • 00:10:00 Češi, Slováci, Maďaři,
  Němci a Rusíni.
 • 00:10:06 Odvážejí vše, co budou
  v nové vlasti potřebovat.
 • 00:10:10 Především výrobní zařízení.
 • 00:10:13 Koželužnu, stolárnu
  a zámečnickou dílnu.
 • 00:10:17 Dieselový motor, nákladní auto
  a traktor.
 • 00:10:21 Jedou opravdu za lepším životem?
  Kdoví.
 • 00:10:26 Zatím je před nimi 7 000 km
  dlouhá cesta do Pišpeku.
 • 00:10:40 Byl to vagón s malými okýnky.
  Takový na přepravu.
 • 00:10:50 Tam vařily kuchařky.
  Kladeňačky.
 • 00:10:54 Výborné jídlo.
  To byly konzervy.
 • 00:10:58 Vzpomínám si,
  že jako děti jsme měly rády,
 • 00:11:02 to mi maminka vařila i tady,
  makaróny pomakované.
 • 00:11:09 Hodně nakoupené.
 • 00:11:12 Výborné jídlo, co se týkalo
  celé této výpravy,
 • 00:11:18 že žádné dítě nemělo
  nedostatek v něčem.
 • 00:11:24 Bylo to překrásně organizované.
 • 00:11:31 Tehdejší vládnoucí orgány
  je zrazovaly.
 • 00:11:35 Nechoďte do Ruska.
  V Rusku je bída a hlad.
 • 00:11:39 Co komunisté propagují,
  to jsou jenom ideály.
 • 00:11:43 Oni tomu nevěřili.
  Šli za chlebem.
 • 00:11:47 Jak přestoupili do ruských
  vagónů,
 • 00:11:55 projížděli občanskou válkou
  spálenou Ukrajinou.
 • 00:12:01 Nejdrastičtější střetnutí nastalo,
  když přijeli na hranice Asie.
 • 00:12:09 Vlaky zastavily.
  Matky šly na bazar.
 • 00:12:16 Chtěly koupit mléko,
  ale mléko nebylo.
 • 00:12:20 Prodával se kumys.
  Koňské mléko.
 • 00:12:28 Po úmorné, měsíc trvající cestě,
  dorazil transport na místo.
 • 00:12:33 Dál už koleje ani nevedly.
 • 00:12:36 Za úsvitu 24.4.1925 vlak zastavil.
 • 00:12:53 Byli jsme všichni zvědaví
  na novou domovinu.
 • 00:12:56 Když jsme tam přijeli,
  všichni vylezli z vagónů.
 • 00:12:59 Chtěli vidět nový kraj, přírodu.
 • 00:13:05 Upoutaly nás velehory,
  které tam za obcí,
 • 00:13:15 kde jsme pak bydleli,
  byly.
 • 00:13:19 Kam jsme se rozhlédli,
  byla většinou step, tráva zaschlá.
 • 00:13:29 Rudolf Mareček sliboval
  kraj granátových jablek
 • 00:13:32 a ovocné sady.
 • 00:13:34 Venku padal sníh s deštěm.
  Když se rozednilo,
 • 00:13:37 pionýři kolem sebe uviděli
  jen nekonečnou pustinu.
 • 00:13:41 Mnozí začínají pochybovat
  o správnosti svého rozhodnutí.
 • 00:13:47 Byly tam první narážky.
 • 00:13:49 Kam jste nás dovezli?
  Kde je Mareček?
 • 00:13:53 Ten s nimi nešel.
  Ten tu zůstal.
 • 00:13:59 Příjezd nových osadníků
  přilákal místní obyvatele.
 • 00:14:02 Lidé, kteří před měsícem opustili
  jednu z nejvyspělejších zemí
 • 00:14:06 střední Evropy, si musí připadat,
  jako by se propadli
 • 00:14:09 o pár století nazpátek.
  Kde se to jen ocitli?
 • 00:14:13 Většina Kyrgyzů neuměla
  číst ani psát.
 • 00:14:16 Vodovod, elektřina nebo automobil,
  to vše zde bylo zcela neznámé.
 • 00:14:22 Kyrgyzové měli snahu si nové
  příchozí očíhnout.
 • 00:14:28 Co jsou zač?
  Co umějí?
 • 00:14:31 Teď viděli tu techniku.
  Viděli, že tam měli ten traktor.
 • 00:14:38 Nebo ten náklaďáček.
  Pro ně to byla nevídaná věc.
 • 00:14:43 Dokonce báli se toho.
 • 00:14:51 Kyrgyzstán je jedním ze států,
  které se zrodily na troskách SSSR.
 • 00:14:57 V době, kdy sem přijeli první
  osadníci z Československa,
 • 00:15:01 se hlavní město jmenovalo Pišpek.
  Komunisté přejmenovali na Frunze.
 • 00:15:07 Od roku 1991, kdy Kyrgyzstán
  získal nezávislost,
 • 00:15:11 nese jméno Biškek.
  Dnes je to moderní metropole.
 • 00:15:16 Před 80.lety to byla karavanní
  stanice s několika zděnými domy.
 • 00:15:21 V době, kdy sem Intehelpo přijelo,
  neexistoval v zemi žádný průmysl.
 • 00:15:26 Proč muselo průmyslové družstvo
  skončit právě tady?
 • 00:15:30 Byla to náhoda nebo záměr?
 • 00:15:36 Myslím, že to bylo úmyslné
  ze sovětské strany.
 • 00:15:41 Dubček řekl, že z toho
  vychází také takový závěr,
 • 00:15:47 aby pomohli tam, kde byly problémy
  nejsložitější pro Sověty.
 • 00:15:52 Neměli na to tolik finančních
  prostředků.
 • 00:15:58 Raději si dávali do pořádku
  evropskou část Ruska.
 • 00:16:05 Na druhé straně si mysleli,
  že možná evropský element,
 • 00:16:11 který je trochu jiného charakteru,
  by mohl mít negativní vliv
 • 00:16:16 v tom civilizovanějším prostředí
  ruském,
 • 00:16:20 ale ve Střední Asii s nimi bude
  méně problémů.
 • 00:16:27 Životní podmínky osadníků
  jsou zpočátku neúnosné.
 • 00:16:30 Několik rodin se hned po příjezdu
  vrací zpátky do Československa.
 • 00:16:34 Většině ale nezbude nic jiného,
  než zůstat a dát se do práce.
 • 00:16:39 Co nejdříve musí začít s výrobou
  a zajistit důstojné bydlení.
 • 00:16:44 Prozatím musí vzít zavděk
  polorozpadlými baráky
 • 00:16:47 někdejšího zajateckého tábora.
 • 00:16:50 Lidé jsou nuceni spojit své síly,
  aby přežili.
 • 00:16:55 Žili doma celkem jinak.
  Tam to nebylo uskutečnitelné.
 • 00:17:00 Museli si udělat společnou kuchyni.
 • 00:17:03 Už tam to nastalo,
 • 00:17:07 když vařily maďarské kuchařky,
  nechutnalo Čechům ani Slovákům.
 • 00:17:12 Když Češky vařily knedlíky.
 • 00:17:16 Ale toto všechno si vytvořili sami.
  Je donutila situace života.
 • 00:17:25 Oni nešli s představami,
  že mají nějaké stanovy komuny.
 • 00:17:30 Oni neměli nic.
  Jen společně takto žít.
 • 00:17:34 Ženy se často vzpíraly,
  aby svoje nádobí dali
 • 00:17:38 dohromady všem,
  ale tak to fungovalo.
 • 00:17:42 Nebylo jídlo, nebyly peníze,
  nebyly žádné prostředky
 • 00:17:45 z čeho brát, z čeho žít.
 • 00:17:48 Ukazovali, jak by komunisté
  mohli později žít.
 • 00:17:54 To bylo takové jejich přesvědčení.
 • 00:17:57 Potom z toho vznikalo to,
  co se dalo čekat, že ti,
 • 00:18:02 kteří tam nejeli s tímto
  přesvědčením, odjížděli zpátky.
 • 00:18:10 A z komuny vystupovali.
 • 00:18:14 K výstavbě dílen jsme přistoupili
  v období 10 dnů,
 • 00:18:22 co jsme přišli na místo.
 • 00:18:25 Než se vyprojektovalo
  a připravilo.
 • 00:18:30 První se začala stavět stolárna,
  zámečnická dílna, slévárna.
 • 00:18:38 Také strojovna, kde byl umístěný
  diesel motor,
 • 00:18:45 který pak vyráběl elektřinu.
 • 00:18:49 První elektrické světlo,
  které jsem zažili v Kyrgyzii.
 • 00:18:57 I přes první úspěchy neměli ještě
  osadníci ani zdaleka vyhráno.
 • 00:19:02 Tvrdé životní podmínky,
  na jaké nebyli zvyklí.
 • 00:19:06 Nedostatek pitné vody.
  Až 50 stupňová vedra.
 • 00:19:11 To vše si brzy vybralo krutou daň.
  Komunou se šíří epidemie tyfu.
 • 00:19:16 S příchodem léta se přidává
  malárie.
 • 00:19:20 Koncem června, 2 měsíce
  po příjezdu, zemřelo první dítě.
 • 00:20:09 Dětských hrobů přibývalo.
 • 00:20:12 To je ten vysněný život
  v novém světě?
 • 00:20:16 Pozdě litovat.
 • 00:20:34 Život ale jde dál.
 • 00:20:36 Přistěhovalci z Československa
  se i přes velké kulturní rozdíly
 • 00:20:40 začínají sžívat s místními lidmi.
 • 00:20:49 V létě roku 1925 na okraji pozemku,
  kde se usídlili všichni
 • 00:20:58 z Interhelpa,
  přijela kolona jezdců.
 • 00:21:08 V čele jel bohatě oděný pán.
  Zjevně požíval vysokou autoritu.
 • 00:21:12 Mého tatínka, protože ten byl
  všude, se zeptali rusky,
 • 00:21:17 kde je největší náčelník.
 • 00:21:20 Tatínek letěl za panem Láníčkem,
  který byl nástupcem po Marečkovi.
 • 00:21:30 Zavolal ho, že přijeli místní
  Kyrgyzové,
 • 00:21:33 že mu něco chtějí.
 • 00:21:35 Pan Láníček přišel.
 • 00:21:38 Vystoupil mluvčí Kyrgyzů,
  který zřejmě jediný uměl rusky.
 • 00:21:42 Říká, že tady ten pán,
  co byl v čele celé výpravy,
 • 00:21:46 je velmi bohatý místní
  chovatel dobytka,
 • 00:21:49 že má tříletou dceru.
 • 00:21:52 Vidí, že jsou tu usídlenci
  z Československa.
 • 00:21:56 Rád by se s nimi pokrevně spříznil,
  tak hledá vhodný protějšek
 • 00:22:03 pro svoji tříletou dcerku.
 • 00:22:07 Pan Láníček v té době shodou
  okolností měl syna Otíka,
 • 00:22:10 který měl 8 let.
 • 00:22:13 Bohatý chovatel dobytka
  začal nabízet,
 • 00:22:17 že jako zásnubní dar by dal
  třeba 20 koní a 10 velbloudů.
 • 00:22:26 Pan Láníček na zpečetění tohoto
  příbuzenského příštího svazku
 • 00:22:31 by se mohl revanšovat
  tím náklaďáčkem.
 • 00:22:36 To už nebylo možné.
  To byl družstevní majetek.
 • 00:22:40 Okolo toho místa se začali
  srocovat příslušníci Interhelpa.
 • 00:22:46 Začínalo to už skoro být
  jako fraška.
 • 00:22:51 První měsíce osadníci strádají.
 • 00:22:54 Na bazaru musí prodávat
  osobní majetek.
 • 00:22:57 Nevzdávají se.
  Usilovně budují nový domov.
 • 00:23:00 V září 1925, půl roku po příjezdu,
  stojí prvních 9 dvojdomků
 • 00:23:05 určených pro členy družstva.
 • 00:23:07 Jeden z nich dostala
  i rodina Dubčekových.
 • 00:23:11 Vedle Huňů se nastěhovala
  rodina Dubčeků,
 • 00:23:14 která měla 2 kluky
  věkem k tatínkovi.
 • 00:23:17 Starší byl Jula,
  který padl u Dukly.
 • 00:23:21 Mladší Alexandr,
  známý jako politik.
 • 00:23:25 Tenkrát mu říkali Šaňa.
 • 00:23:28 Já ho mám také zafixovaného,
  jak mu tatínek říkal Šaňa.
 • 00:23:33 Když se postavily domky,
  sousedé, co se navzájem vybrali,
 • 00:23:38 nastěhovali se do společného
  dvojdomku.
 • 00:23:42 A vyrůstali dále spolu.
 • 00:23:48 Dva malé pokojíky a předsíň.
 • 00:23:51 Tady prožil Alexander Dubček
  své dětství.
 • 00:23:54 Tady se učil psát a číst.
 • 00:24:00 Koho by tehdy napadlo,
  že z něj jednou bude politik
 • 00:24:02 evropského věhlasu.
  Nic tomu tehdy nenasvědčovalo.
 • 00:25:22 On byl ještě chlapec,
  když šli do Kyrgyzie.
 • 00:25:34 Jeho vzpomínky byly veselé.
  Dětské, bezprostřední.
 • 00:25:38 Vzpomínal na veselé příhody,
  velbloudi, koně,
 • 00:25:44 závody na koních, na velbloudech.
 • 00:25:54 Koně se nám líbili. Byli krásní.
  Nebyly to krávy.
 • 00:25:56 Jsem taky z vesnice.
  Tam měli koně a krávy.
 • 00:25:59 Velblouda neměl žádný
  tady na jižní Moravě.
 • 00:26:02 V zoologických zahradách.
 • 00:26:05 V Zoo v Praze, když jsme jeli
  za tatínkem s maminkou,
 • 00:26:08 tam jsme byli.
  To jsem věděla, co je velbloud.
 • 00:26:10 Tam byli živí.
 • 00:26:12 Kluci řekli, děvčata,
  pojďte si na ně sednout.
 • 00:26:15 Oni byli ochočení.
 • 00:26:20 Když je zavedli k oplocení,
  my jsme na ně vylezli.
 • 00:26:24 Tak jsme se na nich vozili.
 • 00:26:26 Pro nás to bylo něco nádherného,
  že jsme měli kus dobrodružství.
 • 00:26:35 Jako malý chlapec
  asi obdivoval velbloudy.
 • 00:26:40 Na jednoho vylezl. Asi ještě
  neovládal patřičné pokyny.
 • 00:26:46 Možná byl velbloud polodivoký.
  I takoví byli. Ne příliš ochočení.
 • 00:26:53 Tak se s ním vydal daleko do stepi.
  Ani nevěděl, kde je.
 • 00:26:58 Potom se mu podařilo dostat
  z velblouda dolů.
 • 00:27:03 Šel a šel, ale prý ho našli v noci.
 • 00:27:08 Mělo to prý důsledky.
 • 00:27:14 Pro mladého Alexandra Dubčeka
  i ostatní příslušníky Interhelpa
 • 00:27:19 nebyl pobyt v Kyrgyzii jen časem
  bezstarostných radovánek.
 • 00:27:24 Život v Sovětském svazu začal
  být stále těžší a těžší.
 • 00:27:32 Jako 13 letý v 30.letech viděl
  ty metody kolektivizace,
 • 00:27:40 když z Ukrajiny přijížděly
  vlaky kulaků.
 • 00:27:43 Otevřel se vagón
  a vypadávali mrtví lidé.
 • 00:27:46 On to všechno viděl.
 • 00:27:52 Tam se střetl v realitě s tím,
  co znamená v praxi
 • 00:27:54 stalinský model socialismu.
 • 00:27:57 Jeho dětská paměť pozorně
  zachytávala projevy hrubosti.
 • 00:28:01 Místní obyvatelé vykáceli
  ovocné stromy,
 • 00:28:05 aby nemuseli platit velkou daň,
  protože na to neměli peníze,
 • 00:28:09 čím je sovětský režim zatížil.
 • 00:28:12 Též ho ovlivnilo později,
  když mizeli rodiče jeho přátel.
 • 00:28:21 Říkalo se, že prý jsou zrádci
  a nepřátelé.
 • 00:28:28 Zatím se ale píše rok 1926.
 • 00:28:31 Komuna se v Kyrgyzii
  začíná zabydlovat.
 • 00:28:35 Výroba se stěhuje do dílen.
 • 00:28:37 Osadníci poprvé osévají
  panenskou zem.
 • 00:28:45 Dosud nedotčená půda
  dává úrodu obilí i cukrovky.
 • 00:28:50 První v historii Kyrgyzstánu.
 • 00:28:58 Jak se roztočila kola,
  tak už se nám lépe dýchalo.
 • 00:29:09 Viděli jsme,
  že jsme cosi udělali.
 • 00:29:14 Osud průkopníkům nepřeje.
  Rok po příjezdu, 5.5.1926,
 • 00:29:20 shořel do základů právě dokončený
  výrobní areál.
 • 00:29:24 Za 2 hodiny lehly popelem dílny.
 • 00:29:26 Stejně tak sklady materiálu
  i hotových výrobků.
 • 00:29:30 Plameny zničily stroje,
  které dělníci přivezli
 • 00:29:33 z Československa.
 • 00:29:35 Osadníci musí začít znovu
  od nuly.
 • 00:29:40 Druhý transport přiváží
  nejen nové nadšence,
 • 00:29:43 ale i nové stroje a zařízení.
 • 00:30:05 Příjezd druhého transportu,
  kterým přijelo 660 nových osadníků,
 • 00:30:10 je pro Interhelpo
  příliš velké sousto.
 • 00:30:14 Lidi není kde ubytovat.
  Znovu živoří v nuzných barácích.
 • 00:30:20 Kdo může, komunu opouští.
 • 00:30:24 V Československu je stále
  dost těch,
 • 00:30:27 které zlákají iluze o životě
  v beztřídní společnosti.
 • 00:30:31 Komunistická propaganda žene
  do SSSR další a další.
 • 00:30:37 Navzdory varování
  československých úřadů,
 • 00:30:40 které brání odchodům dělníků,
  odjelo do sovětské Kyrgyzie
 • 00:30:45 celkem 1383 lidí.
 • 00:30:49 Poslední transport přijel
  v dubnu 1932.
 • 00:30:57 Dělníků je v Interhelpu dost.
 • 00:30:59 Celou dobu chybí
  kvalifikované kádry.
 • 00:31:08 Pro nás to byl veliký problém.
 • 00:31:10 My jsme tam neměli architekty
  nebo stavitele,
 • 00:31:15 kteří by nám připravili papírově
  všechno, co potřebujeme udělat.
 • 00:31:21 My jsme tam byli řemeslníci.
 • 00:31:24 Největší tam byl mistr,
  polír zedníků.
 • 00:31:30 Na nich ležel ten úkol,
  rozvinout výstavbu i výrobu.
 • 00:31:45 Teď si představte, že ten,
 • 00:31:47 který byl normálně jen u stroje
  v polské textilce,
 • 00:31:56 najednou ve Frunze se stal
  vedoucím továrny.
 • 00:32:03 On řídil 15 tkacích strojů.
 • 00:32:07 To byl takový fenomén.
 • 00:32:10 Víte, takové věci,
  v jeho 30 letech
 • 00:32:15 by se nebyly uplatnily,
  kdyby tu zůstal.
 • 00:32:19 Vinou nedostatku zkušených
  techniků
 • 00:32:21 se textilní továrnu podaří dokončit
  až 2 roky po příjezdu do Frunze.
 • 00:32:26 Pro život Interhelpa
  je to klíčový moment.
 • 00:32:29 Stačilo málo a družstvo zaniklo.
  Teď se konečně odrazilo ode dna.
 • 00:32:34 V těžkých dobách řada lidí
  nevydržela a z komuny odešla.
 • 00:32:39 Závody potřebovaly dělníky.
 • 00:32:41 Tak se Interhelpo otevírá
  sovětským občanům.
 • 00:32:44 V roce 1928 musí také poprvé
  bojovat o přežití.
 • 00:32:50 Všechna družstva a komuny,
 • 00:32:54 ruský systém chtěl dostat
  úplně pod svoji kontrolu.
 • 00:32:59 Tak je znárodňovali.
 • 00:33:01 Znárodňovali je tak,
  že je převedli
 • 00:33:04 na Svaz průmyslových družstev
  Kyrgyzie.
 • 00:33:09 Potom do Interhelpa dosazovali
  Rusy za zástupce atd.
 • 00:33:15 To byla tato metoda.
 • 00:33:17 Když přišla kolektivizace,
 • 00:33:21 potom přišly tvrdé socialistické
  metody řízení.
 • 00:33:28 Interhelpo získává zakázku
  na stavbu vládních budov
 • 00:33:31 ve Frunze.
 • 00:33:32 Zkušení řemeslníci z Evropy
  pomáhají budovat novu tvář města.
 • 00:33:36 Ekonomicky se Interhelpu
  začíná konečně dařit.
 • 00:33:39 Po 3 letech vyplácí první mzdy.
  Družstvo ztrácí nezávislost.
 • 00:33:44 V komuně vládnou tvrdé
  bolševické metody.
 • 00:33:47 Kdo jim odporuje,
  ten je nemilosrdně vyobcován.
 • 00:33:51 Uvolněná místa zaplňují noví
  přistěhovalci z Československa,
 • 00:33:54 ale především místní lidé.
 • 00:33:57 Když si Interhelpo připomíná
  5.výročí,
 • 00:34:00 v družstvu už tvoří většinu
  Rusové a Kyrgyzové.
 • 00:34:06 Oslavit 1. pětiletku přijíždí
  z Prahy do Interhelpa
 • 00:34:09 Julius Fučík.
 • 00:34:11 Spisovatel a redaktor
  komunistického Rudého Práva.
 • 00:34:42 Začátkem 30.let byla v Rusku
  dělnická delegace.
 • 00:34:48 Do této dělnické delegace
  se dostal Fučík
 • 00:34:55 jako korespondent Rudého práva.
 • 00:35:00 Fučíkův názor na tuto dobu
  i když byl velký snílek,
 • 00:35:08 ale on byl strašný idealista.
 • 00:35:12 V Interhelpu viděl krásný příklad.
 • 00:35:15 Byl idealista.
 • 00:35:20 Ve stejné době se v Interhelpu
  poprvé objevuje i Rudolf Mareček.
 • 00:35:24 Muž, který před 5 lety, stál
  u zrodu vystěhovaleckého projektu.
 • 00:35:58 Na Marečkovu zradu
  už lidé zapomněli.
 • 00:36:01 Teď se jim žije docela dobře.
 • 00:36:03 Začátek 30.let je nejšťastnějším
  obdobím historie Interhelpa.
 • 00:36:07 Československo a celý západní svět
  sužuje hospodářská krize.
 • 00:36:12 Osadníci v sovětském Frunze
  zažívají dobu klidu a prosperity.
 • 00:36:17 Na chvíli se jim může zdát,
  že sen o lepším životě
 • 00:36:20 se začíná plnit.
 • 00:36:52 Každá mince má 2 strany.
 • 00:36:54 Přistěhovalci z Československa
  začínají splývat
 • 00:36:57 se sovětskou společností.
 • 00:37:01 Malé děti chodily do českých škol,
  které byly zřizovány přímo
 • 00:37:05 v komunách.
 • 00:37:08 Starší děti už byly zapisovány
  do ruských škol.
 • 00:37:11 Chodily normálně na ruské
  střední školy.
 • 00:37:13 S tím souviselo časté
  porušťování jmen.
 • 00:37:25 To znamená, že si poruštily jméno
  Jiřina na Irina a Alois na Alexej.
 • 00:37:29 Vkládaly si mezi jméno a příjmení
  to ruské otčestvo.
 • 00:37:32 To znamená jméno po otci.
 • 00:37:34 Kdo je neslyšel mluvit,
  tak nepoznal, že to nejsou Rusové.
 • 00:37:40 To byli čeští dělníci,
  slovenští kvalifikovaní dělníci.
 • 00:37:45 Zámečníci, kuchaři i učitelé.
 • 00:37:52 Když je vidíte v těch 30.letech
  v ruských dělnických kabátech
 • 00:37:56 se kšiltovkami bez kravat,
 • 00:38:00 jak tvrdě je ruská společnost
  přeměnila.
 • 00:38:08 Mladí lidé často vstupovali
  do Komsomolu.
 • 00:38:11 Starší vstupovali do Komunistické
  strany Sovětského svazu.
 • 00:38:15 Oni se snažili splynout
  se sovětským prostředím.
 • 00:38:20 Oni neměli touhu vrátit se zpátky.
 • 00:38:23 Oni do SSSR jeli s tím,
  že tam zůstanou.
 • 00:38:28 Experimentům sovětská realita
  nepřeje.
 • 00:38:31 Jaký byl osud umělého jazyka ido,
  kolem kterého se celá komunita
 • 00:38:35 na svém počátku soustředila?
  Neslavný.
 • 00:38:46 Ne všichni ovládali esperanto.
 • 00:38:48 Bylo nutné, aby se dorozumívali
  nějakou směsicí jazyků.
 • 00:38:51 Mateřských i těch 2 jazyků
  mezinárodních.
 • 00:38:54 Jedním z čelních představitelů
  družstva Interhelpo byl Maďar.
 • 00:39:00 Jmenoval se Samuel Sabol.
 • 00:39:04 Krásně se vyjádřil,
  že se tam hovořilo
 • 00:39:08 spontánním esperantem,
  které pojalo z toho svého
 • 00:39:14 dorozumívacího prostředku prvky
  nejen z toho ida či esperanta,
 • 00:39:19 ale i z němčiny, češtiny,
  slovenštiny
 • 00:39:22 a z jazyků etnických skupin,
  které v té oblasti žily.
 • 00:39:27 To prostě byl nový jazyk,
  který se jenom vzdáleně blížil
 • 00:39:34 tomu idu nebo esperantu.
 • 00:39:36 Byl to jazyk Interhelpo.
 • 00:40:00 S druhou polovinou 30.let
  přichází násilná kolektivizace
 • 00:40:04 a tuhý centralismus.
 • 00:40:06 Nad Interhelpem, stejně tak jako
  celým Sovětským svazem,
 • 00:40:09 se začínají stahovat temné mraky.
 • 00:40:12 Komunu opouští další vlna
  družstevníků.
 • 00:40:15 Vracejí se do Československa
  nebo se stěhují
 • 00:40:18 do jiných částí SSSR.
 • 00:40:22 V roce 1933 odjíždí z Frunze
  i rodina Dubčekových.
 • 00:40:26 Alexandrovi bylo tehdy 12 roků.
  V komuně strávil 8 let.
 • 00:40:34 Alexandr Dubček vzpomínal,
  že je dobře, že odtamtud odešli.
 • 00:40:38 Protože se tam poměry zhoršily.
 • 00:40:47 Interhelpo se včleňovalo
  do sovětského systému řízení,
 • 00:40:50 plánovité a direktivní ekonomiky.
 • 00:40:52 Přestali mít jisté výsady
  jako zahraniční skupina,
 • 00:40:55 které se může dovolit to či ono.
 • 00:40:58 Museli přejít na systém
  odměňování a zásobování,
 • 00:41:00 který tam platil všeobecně.
 • 00:41:03 Takže tam byla další nevůle.
 • 00:41:05 To podmínilo pravděpodobně,
 • 00:41:09 že jeho otec chtěl jít
  do lepších podmínek,
 • 00:41:13 kde si vydělá víc než v Interhelpu.
  Proto šli do Nižného Novgorodu.
 • 00:41:20 Na Interhelpo dopadají
  první represe.
 • 00:41:22 Sovětský režim hledá
  a nachází své nepřátele.
 • 00:41:26 I mezi československými dělníky,
  které před časem do země pozval.
 • 00:41:31 Přicházejí první procesy,
  první odsouzení.
 • 00:41:37 Mezi nimi byli i komunisti,
 • 00:41:45 kteří na stranických schůzích
  vystupovali proti tomu.
 • 00:41:48 Chránili druhé.
 • 00:41:50 Chránili druhé na schůzích.
 • 00:41:52 Říkali, nesprávně jste ho zavrhli,
  to byl čestný člověk.
 • 00:41:55 Zatkli i toho.
 • 00:41:57 I toho zlikvidovali.
 • 00:43:52 Přesto své 10.výročí slaví
  Interhelpo velkolepě.
 • 00:43:56 Co na tom, že družstvo už
  o svém osudu nemůže
 • 00:43:59 zdaleka rozhodovat samo?
 • 00:44:01 Co na tom, že jeho budovatelé
  končí ve vězení?
 • 00:44:07 Přistěhovalci jsou nuceni přijímat
  sovětské občanství.
 • 00:44:10 To se jim stane záhy osudným.
 • 00:44:15 Oni měli stále občanství
  československé.
 • 00:44:22 Proto lidé psali na naše
  velvyslanectví.
 • 00:44:25 Přes ně nějak komunikovali.
 • 00:44:28 Změna přišla až v roce 1937,
  kdy Nejvyšší sovět vydal
 • 00:44:35 rozhodnutí, že cizinci musí
  přijmout ruské státní občanství.
 • 00:44:44 Mnoho lidí se vracelo z Interhelpa.
 • 00:44:47 V roce 1938 se vracela
  i Dubčekova rodina.
 • 00:45:24 Když byli občany Československa,
  stát jim nemohl sebrat majetky.
 • 00:45:33 Dochovala se celá řada dokumentů
  v archívu Ministerstva zahraničí.
 • 00:45:38 Ukazují, jak složitě se dohadovali,
 • 00:45:42 kdy už budou na ně moci uhodit
  jako na ruské občany,
 • 00:45:48 zabavit jim majetek,
  poslat je někam na Sibiř,
 • 00:45:52 provést kolektivizaci,
  tak jak byla plánována.
 • 00:45:57 Kteří přijali sovětské občanství,
  byli na tom jako sovětští občané.
 • 00:46:04 A cesta k jejich rozkulačení
  byla mnohem snazší.
 • 00:46:12 Když potom s velkým terorem
  1937 a 1938
 • 00:46:15 přijde další vlna krutostí,
 • 00:46:17 nemilosrdná Stalinova pěst dopadá
  i na Interhelpo plnou vahou.
 • 00:46:21 Mezi prvními oběťmi
  je Donát Láníček,
 • 00:46:24 jeden z prvních předsedů družstva.
 • 00:46:27 21.3.1938 byl zatčen
  za údajnou špionáž.
 • 00:46:32 4.10. téhož roku popraven.
 • 00:47:08 Proč zavírali lidi?
 • 00:47:11 Našli dopis od otce,
  který mu psal.
 • 00:47:14 Synu, už jsem starý, vrat se.
 • 00:47:18 Tak ho zavřeli.
 • 00:47:21 Dokonce jednoho zavřeli
  a zastřelili.
 • 00:47:29 Měl obrázek starého politbyra,
 • 00:47:36 kde byl Zinoněv, Kameněv,
  Bucharin, Stalin, Trockij.
 • 00:47:42 To už bylo v roce 1938 a 39.
 • 00:47:48 Každému, který zemřel
  nebo byl popravený,
 • 00:47:52 dal křížek na hlavu.
 • 00:47:54 Mu to našli a zeptali se ho:
 • 00:47:57 "A kdy dáte křížek Stalinovi?"
 • 00:48:03 Zastřelili ho.
 • 00:48:07 V horách nedaleko Biškeku
  stojí monument Ata - Beyit,
 • 00:48:12 památník obětem stalinských
  represí.
 • 00:48:15 Na místě hromadného hrobu,
  objeveného teprve v roce 1991,
 • 00:48:20 připomíná 138 mužů,
  popravených v listopadu 1938.
 • 00:48:26 Tady skončil i příslušník
  Interhelpa, stolař z Postřelmova,
 • 00:48:32 Josef Skalický.
 • 00:48:37 Já ho pořád v evidenci vedu
  jako oběť gulagu.
 • 00:48:42 Rodina dostala zprávu,
 • 00:48:45 že zahynul za války
  v gulagu někde na Sibiři.
 • 00:48:52 A dovídám se až teď,
  že byl popraven už v roce 1938.
 • 00:48:58 V období velkého teroru.
 • 00:49:00 Není to nic divného.
  Znám desítky takových případů.
 • 00:49:03 Opak by byl výjimkou,
  protože bylo přímo nařízeno
 • 00:49:09 nesdělovat pozůstalým rodinám,
  že jejich manžel, otec, syn
 • 00:49:17 byl zastřelen v rámci
  velkého teroru.
 • 00:49:24 Během represálií přišlo o život
  celkem 19 příslušníků Interhelpa.
 • 00:49:30 Jako samozřejmou daň si režim
  bral nejen jejich životy,
 • 00:49:33 ale i výsledky jejich práce.
 • 00:49:36 Tak je 1939 zestátněna
  textilní továrna.
 • 00:49:41 Stejně tak barvírna a koželužna.
 • 00:49:44 Někdejší chlouby Interhelpa.
 • 00:49:47 Družstvo, které bylo alespoň
  formálně majetkem jeho členů,
 • 00:49:51 je znárodněno.
  Stává se státním podnikem.
 • 00:50:07 Interhelpo splývá
  se sovětskými továrnami.
 • 00:50:10 Stává se součástí sovětského
  průmyslového odvětví.
 • 00:50:13 Výsada, my jsme Interhelpo,
  přišli jsme sem z ciziny,
 • 00:50:17 to už zaniká.
 • 00:50:19 Na Evropu padá stín hákového kříže.
  Napětí roste i v Sovětském svazu.
 • 00:50:24 Nejen československé dělníky,
  ale proletáře z celého světa,
 • 00:50:28 které Lenin pozval do země,
  teď vyzývá Stalin k odchodu.
 • 00:50:32 Už jsou nežádoucí.
 • 00:50:34 Ti, kdo dosud uhájili
  československé občanství,
 • 00:50:37 mají poslední šanci odejít.
 • 00:50:39 Éra Interhelpa se blíží ke konci.
 • 00:50:42 V březnu 1941 jsou zestátněny
  zbývající podniky.
 • 00:51:10 Když nacistické Německo
  napadne Sovětský svaz,
 • 00:51:13 začíná Velká vlastenecká válka.
 • 00:51:16 Průmyslové podniky z Ukrajiny
  a Běloruska,
 • 00:51:19 se stěhují do areálu Interhelpa.
 • 00:51:22 To už je jen jedním z mnoha
  centrálně řízených podniků.
 • 00:51:28 Čechoslováci, kteří zůstali
  a přijali sovětské občanství,
 • 00:51:31 jsou vystaveni dalším represím.
 • 00:53:54 Historie Interhelpa se uzavírá.
 • 00:53:57 7.12.1943 je sovětskými úřady
  definitivně zrušeno.
 • 00:54:03 Všechen zbývající majetek
  převeden na stát.
 • 00:54:12 Přes mnohé potíže vytrvalo
  Interhelpo 18 let.
 • 00:54:17 V Biškeku dnes žije asi 300 lidí,
  kteří se hlásí k českým kořenům.
 • 00:54:23 Jsou to potomci mužů a žen,
  kteří za svými ideály odjeli
 • 00:54:28 do daleké Střední Asie.
 • 00:54:30 Splnily se jejich tužby?
  Splnily se jejich sny?
 • 00:54:44 Oni šli za něčím, čemu věřili,
  co se jim neuskutečnilo.
 • 00:54:48 Přišli tam a museli zápasit s tím,
  co si v životě nemysleli,
 • 00:54:52 že budou bydlet vedle sebe
  50 cm,
 • 00:54:56 že budou dělat cihly
  ze slámy a z hlíny,
 • 00:55:00 že jim zemře 30 dětí.
 • 00:55:02 To všechno bylo klamné.
 • 00:55:04 Na druhé straně se ukázala
  česká a slovenská nátura.
 • 00:55:09 V poctivosti, v čestnosti.
 • 00:55:12 Je to jedna pěkná epopej
  českých a slovenských dějin.
 • 00:55:57 Byla to jedna z utopických vizí.
 • 00:56:05 Naši třídní bratři v těžkých
  podmínkách zaostalé země
 • 00:56:09 budují nový svět,
  po kterém toužíme.
 • 00:56:11 Pojďme jim pomoct.
 • 00:56:13 Tak byly výzvy motivované.
 • 00:56:16 To bylo celoevropské
  a celosvětové hnutí.
 • 00:56:19 Ztroskotalo na všedním dnu
  sovětské reality.
 • 00:56:22 Prvotní počin,
  tam nebyl žádný zlý záměr.
 • 00:56:25 To byla naivita, že můžeme
  překonat hory doly.
 • 00:56:30 A vytvoříme nový svět.
 • 00:56:33 Titulky zpracovala Yveta Bartlová
 • 00:56:37 .

Související