iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 11. 2008
19:55 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
33503
zhlédnutí

Příběhy slavných

Oltáře útěchy

Vladimír Komárek

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Oltáře útěchy

 • 00:00:35 První chorobu, co jsem dostal,
  to bylo divný a závažný,
 • 00:00:40 to jsem prostě přestával
  na jedno oko vidět.
 • 00:00:44 Velice hezky do toho prohovořil
  pan primář Černý.
 • 00:00:48 Když jsem říkal: Pane primáři,
  já nějak přestávám vidět,
 • 00:00:52 tak on povídá: Z toho si nic
  nedělejte, ono na tom světě
 • 00:00:56 je stejně hovno co k vidění.
 • 00:00:58 On byl pohlazení. Vždycky říkal:
  Já maluju ticho a bezbranný lidi.
 • 00:01:02 A to on opravdu dělal.
 • 00:01:04 S jeho dílem se dobře žije, protože
  z něj vyzařuje magický klid.
 • 00:01:10 Nedělal umění kvůli penězům,
  ale pro tu věc samotnou,
 • 00:01:16 a z toho vy jeho plynoucí
  pochybnosti.
 • 00:01:21 Jednou řekl: Kdybych byl šťastný,
 • 00:01:24 nikdy bych nemaloval,
  co jsem maloval.
 • 00:01:27 Ale já si myslím, že on byl
  políbený Štěstěnou.
 • 00:01:33 Jako malíř toužil
  zbavit se všeho hmotného.
 • 00:01:38 Na jeho obrazech a grafikách
  nenajdete hmotu, jenom ducha.
 • 00:01:44 Zdokonalil se tak, že se osobně
  zbavil té hmoty v sobě,
 • 00:01:50 ale duchovně zůstal tady pořád.
 • 00:01:54 Mně neumřel.
 • 00:02:00 Proč maluju? To bych rád věděl.
 • 00:02:02 Ale myslím si, že to je
  určitá posedlost.
 • 00:02:04 Rád říkám, že jsem na nic jinýho
  nebyl, tak jsem malovat musel.
 • 00:02:11 Dědeček ve 20 letech musel narukovat
  do I. světové války,
 • 00:02:16 takže už na Silvestra roku 1914
  se nacházel na ruské frontě.
 • 00:02:22 Navrátil se jako jeden z posledních.
 • 00:02:26 A protože se mu uniforma zalíbila,
  požádal o přeložení do četnictva.
 • 00:02:33 Vyhověli mu, musel absolvovat
  četnickou školu.
 • 00:02:38 Po absolvování ho poslali
  na Slovensko.
 • 00:02:45 Tatínek Vladimíra byl četník
  a maminka byla na poštovním úřadě.
 • 00:02:53 Dědeček usoudil, že by přece jen měl
  být jeho budoucí potomek
 • 00:03:00 domovem v Čechách, tak krátce před
  porodem vzal babičku do Čech.
 • 00:03:15 Narodil se 10.srpna 1928
  v Hořensku.
 • 00:03:23 Tam byl asi 6 neděl a pak ho odvezli
  na Slovensko,
 • 00:03:31 kde žil do svých 12 let.
 • 00:03:38 30.března 1939 slovenská vláda
  rozhodla, že Češi se musí
 • 00:03:46 přestěhovat do Protektorátu
  Čechy a Morava.
 • 00:03:51 To postihlo i dědečka, který se musel
  do 4 dnů odstěhovat,
 • 00:03:57 přičemž tam zanechal svou manželku,
  která byla Slovenka a tudíž se
 • 00:04:02 toto nařízení na ni nevztahovalo,
  i mého tátu Vladimíra.
 • 00:04:08 Babička pak musela žádat
  slovenské úřady o možnost
 • 00:04:12 vystěhování za manželem.
 • 00:04:18 Když přišlo odtržení Slovenska,
  tak je doslova vyhnali.
 • 00:04:25 Napsali mu na dům:
  ČEHÚNI VON!
 • 00:04:30 a museli se honem narychlo vystěhovat
  do Semil,
 • 00:04:34 protože odtamtud tatínek pocházel.
  Tam se uchytili.
 • 00:04:40 Děda velmi prozřetelně na počátku
  30tých let vybudoval barák v Nedvězí
 • 00:04:48 nedaleko Semil, takže se měl
  kam nastěhovat.
 • 00:04:55 Tenhle dům postavil bratr
  pana Komárka.
 • 00:05:03 Takže se přestěhovali
  do svého baráku.
 • 00:05:08 Tenhle dům se jmenoval Vila Věra.
 • 00:05:14 Vzpomínky na 2. světovou válku?
  Nedostatek všeho.
 • 00:05:19 Pro něj bylo světlým bodem, když mu
  děda obstaral olejové barvy.
 • 00:05:27 To si dneska asi nedovedeme
  představit.
 • 00:05:37 Maloval si tajně za komínem. Rodiče
  byli nešťastní, protože jak maloval
 • 00:05:42 na půdě, tak štětec otíral
  o žebřík.
 • 00:05:51 Když tam babička šla otvírat vikýř,
  tak se tam přilepila.
 • 00:05:58 Je to posedlost a nedá se
  bez toho být. Když se mi stane,
 • 00:06:02 že některý den nemůžu malovat,
  tak mě to vždycky dost mrzí.
 • 00:06:06 Byla to taková posedlost, že jsem se
  nebyl schopen nic jiného naučit
 • 00:06:11 a něčemu jinému se věnovat. Myslel
  jsem na malování v jednom kuse.
 • 00:06:19 Chtěl být hajným.
 • 00:06:23 To se mu strašně líbilo, jenže on
  si to představoval úplně jinak.
 • 00:06:27 Říkala jsem mu: Buď rád, že nejsi
  hajný. Seděl bys v kanceláři,
 • 00:06:31 počítal bys a někdo by ti nadával...
 • 00:06:35 Dědeček byl zdatný řemeslník,
  velmi manuálně zručný.
 • 00:06:43 Představoval si, že i jeho syn
  Vladimír by měl být řemeslníkem,
 • 00:06:50 aby se mohl obstojně uživit.
 • 00:06:56 Původně chtěli, že bude
  strojní zámečník.
 • 00:07:00 Přivedli ho do dílny, a tam svítilo
  sluníčko zaprášenými okny,
 • 00:07:05 dělaly se takový šajny, a Komárek
  říká: Tohle je prima, to si namaluju.
 • 00:07:11 A mistr povídá: Ven, vy nejste
  k zámečnictví, vy se sem nehodíte.
 • 00:07:19 A tím ho zachránil
  od praktického života.
 • 00:07:24 Dědeček nemile nesl, když se
  Vladimír rozhodl pro umění.
 • 00:07:32 Nejdříve studoval sklářskou školu
  v Železném Brodě u ředitele Metárka,
 • 00:07:38 ten ho pak nějak zradil, nechtěl mu
  dát povolení k dalšímu studiu.
 • 00:07:45 Již po roce požádal o přijetí
  na Akademii výtvarných umění,
 • 00:07:50 což se mu překvapivě podařilo,
  takže v roce 1947 nastoupil táta
 • 00:07:55 do atelieru profesora Mináře.
 • 00:08:01 Hlavně jsem se snažil,
  abych se nic nenaučil.
 • 00:08:05 Moji hlavní profesoři byli
  nemalíři a neumělci.
 • 00:08:13 Studoval toho moc. U profesora
  Mináře, to byl známý malíř koní,
 • 00:08:22 a ten ho vyhodil, protože byl
  zastánce naprosto přesné malby.
 • 00:08:34 Táta z Akademie na rok odešel
  do skláren Lednické Rovné,
 • 00:08:38 a po roce praxe si dal přihlášku
  na umělecko-průmyslovou školu
 • 00:08:44 do atelieru profesora Karla Štipla,
 • 00:08:48 kde studoval 6 let
  umělecké sklářství.
 • 00:08:54 Komárek byl bouřlivák
  a byl naprosto svobodný člověk.
 • 00:09:01 Ale ta svoboda někdy byla
  tomu okolí i nepříjemná.
 • 00:09:07 Když studoval, bydlel v jedné
  místnosti s Jírou.
 • 00:09:13 Komárek měl postel, že se do ní
  propadal, prkýnka byla krátká.
 • 00:09:20 A spal pak jako v hrobce.
  Jíra většinou chodil namazaný
 • 00:09:26 a přecházel mu přes peřiny
  špinavými botami. Komárek říkal,
 • 00:09:32 že to špatně doma vysvětloval,
  proč má pošlapané peřiny.
 • 00:09:39 Již za doby studií na škole potajmu
  maloval své obrázky, které nikomu
 • 00:09:46 neukazoval, protože si myslel,
  že se stejně nebudou líbit.
 • 00:09:51 Měl představu, že až mu bude 60 let,
  tak ty obrázky dá do plechové bedny,
 • 00:09:58 zakope je a možná, když tam někdo
  bude někdy stavět, že tu bedýnku
 • 00:10:05 vykopají, najdou jeho obrazy
  a třeba se jim budou líbit.
 • 00:10:11 Vystudoval sochařinu,
  takže byl malíř amatér.
 • 00:10:15 Občas se s tím chlubil, říkal:
 • 00:10:17 Já jsem nejvystudovanější
  amatérský malíř na světě.
 • 00:10:25 V 16 letech jsem si vymyslel, že
  lidský život se skládá
 • 00:10:29 z menších a větších nepříjemností
  hustě na sebe navazujících.
 • 00:10:33 A ti druzí lidé mají
  daleko větší nepříjemnosti.
 • 00:10:38 Taková ta nafoukanost je dost
  nelidská a trapná
 • 00:10:43 i ve výtvarném umění. A ve velkém
  kumštu takovou tu prostotu
 • 00:10:47 jsem já cítil vždycky.
 • 00:10:50 Po škole se rozhodl nezůstat v Praze
  a vrátil se do Podkrkonoší,
 • 00:10:57 dál od kulturního rušného centra,
  což bylo tehdy pokládáno
 • 00:11:03 za téměř uměleckou smrt. Kdo chtěl
  něco dokázat, zůstával v Praze.
 • 00:11:09 Když přišel z Akademie,
  maloval strašně pestře.
 • 00:11:15 A teprve s profesorkou Papouškovou,
  která byla ovlivněná Zrzavým,
 • 00:11:21 tak Komárka trochu zvrtla
  do směru Zrzavého,
 • 00:11:25 i když jeho malby se Zrzavým
  toho moc společného nemají.
 • 00:11:31 Pak už se z toho školního bohéma
  stal svobodný umělec.
 • 00:11:37 Jeho život dostával hranice a čím víc
  se realizoval v malbě
 • 00:11:43 a výtvarném umění,
  tak se jakoby srovnával.
 • 00:11:49 Pak dostal zakázku udělat Stalina
  v nadživotní velikosti.
 • 00:11:54 Plácal Stalina a ono to pořád
  narůstalo a narůstalo,
 • 00:11:58 pak ho udělal moc velikýho a nemohli
  ho po schodech dostat do místnosti,
 • 00:12:03 kde měl stát. Tak ho pověsili
  za provaz a táhli ho zvenčí.
 • 00:12:09 Přiletěl architekt celý bez sebe, že
  jestli to praskne, tak nás zavřou.
 • 00:12:15 Zase ho spustili a museli ho tahat až
  v noci, aby to nebylo vidět.
 • 00:12:23 Vladimír Komárek
  by se uměním neuživil.
 • 00:12:27 Byl zaměstnán nejdříve v domě Osvěty,
  tam dělal všechno možné,
 • 00:12:33 i šoféroval, jezdil po vesnicích
  s různými nástěnkami.
 • 00:12:38 Maloval i nástěnky. Nedělal to rád,
  ale dělal to. Musel to dělat.
 • 00:12:46 Říkal, že měl šéfa, a ten dbal
  na to, aby nikdo nedělal to,
 • 00:12:52 čemu rozumí. To by byl koníček
  a za to by neměl být placený.
 • 00:12:58 Komárek, protože rozuměl malování,
  tak se staral o divadlo.
 • 00:13:06 V Semilech byl soubor písní
  a tanců jménem Krakonoš,
 • 00:13:10 tam jsem tancovala. On nás vyfasoval
  jako umělecký vedoucí.
 • 00:13:16 Vladimír, a náš umělecký vedoucí.
  Tak jsme se předvedli.
 • 00:13:22 Mně se Komárek strašně líbil.
 • 00:13:25 Ale říkala jsem si: Je ti 18,
  přijel z Prahy, vzdělanec...
 • 00:13:35 Pak byl konec, vyšla jsem z domu,
  a Vladimír mi řekl: A která ty seš?
 • 00:13:47 My jsme se nepředstavovali.
  Já nevím, proč, říkám:
 • 00:13:52 Já se jmenuju Růžena Holubová,
  máma pracuje v domácnosti
 • 00:13:57 a táta je řezník a pije.
 • 00:14:00 I v té tmě bylo vidět,
  jak se velice pobavil.
 • 00:14:05 A Vladimír pak říkal,
  že v ten moment si řekl:
 • 00:14:12 Tak s touhle holkou se ožením.
 • 00:14:15 Protože takový tele už nemůžu
  v životě potkat.
 • 00:14:22 On byl na vojně, ona se jmenovala
  původně Holubová a její tatínek
 • 00:14:26 říkal: Já se potřebuju
  toho zvířecího jména zbavit.
 • 00:14:30 No tak si vzala Komárka.
  Komárek tenkrát zjistil,
 • 00:14:33 že je na to dovolená, tak si ji vzal
  a oženil se na vojně.
 • 00:14:40 Vladimír se rozhodl, že mě půjde
  požádat o ruku, jenže mu to kamarádi
 • 00:14:45 rozmlouvali a říkali: Hele,
  až se starej Holub doví,
 • 00:14:49 že mu couráš za dcerou, tak tě bude
  honit okolo Riegera, a to bude
 • 00:14:54 takový fofr, až si Rieger
  zapne kabát.
 • 00:14:59 Nedal si říct. Přišli jsme,
  požádal: Ale pantáto, to nebude
 • 00:15:05 tak jednoduchý, vona je hubená.
 • 00:15:10 Potřebujeme to dorazit
  do normální ženský.
 • 00:15:16 Já si chci vzít normální ženskou.
  Tak že to dorazíme párkama.
 • 00:15:21 Vzali mě, postavili na decimálku
  spoře oblečenou, měla jsem asi 53 kg.
 • 00:15:28 Tak se spolu dohodli, že normální
  ženská může mít 63kg,
 • 00:15:33 a jako že 10kg párků. Tam jsem
  dostala největší kompliment
 • 00:15:39 od svého muže, když říkal:
 • 00:15:42 Hele, Růženo, ty si tak škodíš,
  že chodíš oblečená.
 • 00:15:54 Táta posléze přijal místo
  na gymnáziu, kde působil
 • 00:15:59 jako profesor výtvarné výchovy
  a dějin výtvarného umění.
 • 00:16:05 Byl velmi oblíben jak u žactva,
  tak u profesorů.
 • 00:16:11 Založil ve městě Semily
  i lidovou školu umění,
 • 00:16:15 kde pak vyučoval výtvarnou výchovu.
 • 00:16:18 Otázka je, proč nás nikdy
  nepřesvědčil, abychom také
 • 00:16:22 chodili do jeho
  lidové školy umění.
 • 00:16:27 Svým klukům jsem to mohl rozmluvit.
 • 00:16:30 Myslím si, že jeden blbec v rodině
  úplně stačí.
 • 00:16:35 My jsme děti chtěli, a hlavně,
  Vladimír chtěl syny.
 • 00:16:39 Říkal: Holku ne,
  holka bude ošklivá po mně.
 • 00:16:44 Doktoři si na něj stěžovali.
 • 00:16:47 Když telefonoval, tak mu řekli:
  Máte syna.
 • 00:16:51 Jo? Děkuju.
  A tím to končilo.
 • 00:16:57 Otec měl na mě poměrně málo času.
 • 00:17:01 Když já přišel ze školy,
  on už učil na Lidové škole umění,
 • 00:17:08 kde vyučoval od druhé
  do šesté hodiny.
 • 00:17:12 Když se navrátil, šel do atelieru,
  kde buďto tvořil,
 • 00:17:17 nebo přijímal návštěvy.
 • 00:17:20 Vladimír byl strašně pracovitý.
 • 00:17:24 Když přišel domů, tak se najedl
  a šel do atelieru a maloval.
 • 00:17:29 Když byl jako zaměstnanec
  osvětového domu a chodil promítat
 • 00:17:34 po vesnicích, tak v deset byl doma.
  Co udělal? Šel malovat.
 • 00:17:40 Kdybych měla napsat, co jsme
  si spolu povídali, tak by to
 • 00:17:44 bylo jenom několik listů.
 • 00:17:47 Nerad řešil problémy, takže když jsme
  s bratrem měli problém,
 • 00:17:52 tak jsme se automaticky obraceli
  na mou mámu. To znamenalo, že jsem
 • 00:17:57 k narozeninám dostal stovku s tím:
 • 00:18:00 Hele, tady máš stovku
  a jdi si něco koupit.
 • 00:18:03 Táta ani neměl čas jít do obchodu,
  aby něco zakoupil.
 • 00:18:11 Komárek byl v domácnosti
  nepoužitelný,
 • 00:18:14 při výchově dětí
  byl nepoužitelný.
 • 00:18:17 Takže jsem si řekla, že jediná možná
  cesta je, když si bude myslet
 • 00:18:24 jenom na své. A že se mně to dařilo,
  to byl zásluha prvního syna Pavla,
 • 00:18:33 který vznesl dotaz: A tati,
  kde tys dříve bydlel?
 • 00:18:38 Tys tady s náma bydlel pořád?
 • 00:18:43 Pro mámu to bylo velmi těžké,
  nicméně byla ženou umělce,
 • 00:18:49 a víte, co dělá umělce umělcem.
  To, že máte touhu tvořit.
 • 00:18:53 A když máte touhu tvořit,
  odsouváte všechno ostatní stranou.
 • 00:18:58 A rodina byla obětí na tom oltáři
  velkého umělce.
 • 00:19:06 Bylo to tady dost dramatické.
  Byl tu suchý záchod,
 • 00:19:10 každou sobotu jsme nosili
  plechovou vanu
 • 00:19:13 a koupali se v kuchyni.
  Byl to středověk, ale byla Věra.
 • 00:19:24 Vánoce? To znám z vyprávění, když
  jsme byli úplně malí, tak táta
 • 00:19:30 trávil Vánoce mimo domov.
 • 00:19:35 Je pravda, že táta moc velký
  příznivec Vánoc nebyl.
 • 00:19:46 Zřejmě to bylo dáno úmrtím jeho
  rodičů, protože byl velmi senzibilní
 • 00:19:52 a rodiče mu velmi chyběli. Proto
  o Vánocích vždycky ta nostalgie,
 • 00:19:58 kdy Vánoce i Silvestr končil
  z jeho strany pláčem.
 • 00:20:05 Když máte kolem sebe pověšeného
  Komárka, tak se vám nechce něco
 • 00:20:13 řešit, a z těch tichých obrázků
  máte pocit, že se nadechnete
 • 00:20:19 a chcete taky něco,
  jako kdyby...
 • 00:20:29 Myslím si, že to bylo
  dokonalé spojení dvou bytostí,
 • 00:20:34 které se skvěle doplňovaly a jeden
  druhému byli tou hvězdou.
 • 00:20:39 A navzájem sami sobě
  svítili na cestu.
 • 00:20:45 Okna maluju velice rád,
  je to součást domova.
 • 00:20:48 Zrovna jako stůl, ten maluju strašně
  rád, to je střed té rodiny.
 • 00:20:53 Tam se vždycky odbývalo všechno,
  to byl ten rodinný kruh.
 • 00:20:57 Teď mále rodinný polokruh,
  kdy se sedí kolem televize.
 • 00:21:02 Ale původně byl stůl domov,
  zrovna jako židle.
 • 00:21:06 Židle je ohromná věc, to členění,
  to je krásné samo sebou.
 • 00:21:11 Ale zase je to symbol domova.
 • 00:21:18 Vladimír Komárek nikdy nebyl
  žádný naivista, to je jen přílepek.
 • 00:21:25 Ale ten by byl velmi nepříjemný
  a nepravdivý.
 • 00:21:28 Jeho vidění světa je metaforické
  a zkratkovité, zjednodušené.
 • 00:21:37 Pořád hledal hranici, na které obraz
  ještě nese to poselství,
 • 00:21:45 a všechno, co nepotřeboval,
  toho se postupně zbavoval.
 • 00:21:52 Skoro se zbavil barvy jako hmoty.
  Zůstaly spíš vzpomínky na barvu.
 • 00:22:05 Díval se na skutečnost svýma očima,
  a to bylo to přednostní.
 • 00:22:10 Zjednodušoval ji, ale mělo to
  i sociální aspekt.
 • 00:22:16 Vždycky ty věci byly v nějakém
  pořadí, v nějaké věcnosti,
 • 00:22:21 a vždycky ještě měly
  nějaký jiný obsah.
 • 00:22:24 Jako kdybych vzal něco do ruky,
  ale on to není hrneček,
 • 00:22:28 ono je to za chvilku
  něco úplně jiného.
 • 00:22:31 Co si představím. Může to být duše,
  ale také židle.
 • 00:22:35 A já se pokusím na tu židli si
  sednout jako na ten hrneček.
 • 00:22:39 Najednou ta souvislost byla jiná.
 • 00:22:42 Je to hrneček, ale já se k němu
  chovám jako k židli.
 • 00:22:47 Takhle nějak Komárek maloval,
  takhle viděl skutečnost.
 • 00:22:51 Ale hlavně tam bylo to smutné,
  k čemu musí člověk dospět.
 • 00:22:59 Taky ta smrt, ta tam vždycky
  hrála hrozně velkou roli.
 • 00:23:07 Věci, které on maluje, to je jen
  startovní věc, která nám umožňuje
 • 00:23:13 ponořit se do sebe.
 • 00:23:17 Hrozně se mi líbí jeho krásný obraz
  obrácený přístup anděla strážného,
 • 00:23:23 který si už vůbec neví rady,
  jak tomu člověku pomoci,
 • 00:23:27 a ten jeho člověk drží anděla
  a řekne: Neboj, to nějak dopadne.
 • 00:23:32 To je tak krásné.
  Ten mám nahoře v ložnici.
 • 00:23:36 To jsou obrazy, které mám ráda.
 • 00:23:39 Pamatuji si, že jsme byli
  na jeho vernisáži,
 • 00:23:43 a byl tam obraz pootevřených dveří.
  Byl neskutečně nádherný.
 • 00:23:50 Na jedné straně ve vás budil naději,
  že někdo přijde,
 • 00:23:55 a na druhé straně jste cítila bolest,
  že někdo odešel.
 • 00:24:00 Dveře, to je vůbec můj nejzávažnější
  motiv, že někdo odchází.
 • 00:24:04 Ne, že přichází. Já se nerad loučím,
  to odcházení, to je takové...
 • 00:24:08 Proto ty dveře.
  Jsou to ty dveře mého dětství.
 • 00:24:13 Člověk se k tomu stále vrací.
  Dveře jsou symbol domova.
 • 00:24:19 Na jedné straně byl velikánským
  sluncem, které ozařovalo krajinu,
 • 00:24:26 a čím víc je ozařovalo, tím víc jste
  viděla, že ta krajina je plná mlhy,
 • 00:24:32 výmolů a zvláštního smutku.
 • 00:24:38 Vždycky jakoby shazoval světabol.
 • 00:24:42 Mluvil v širokých vokálech
  a dělal si z toho legraci,
 • 00:24:48 a vždycky mi říkal: Není tam vidět,
  viď, že se tý smrti bojím_
 • 00:24:54 Ono to teď asi špatně zní, ale on
  to říkal třeba ve čtyřiceti.
 • 00:24:59 On říkal: Maloval jsem oltáře útěchy,
  harmonii, touhu po harmonii.
 • 00:25:10 Hrozně důležité bylo pro Vladimíra
  to, že má doma svého prvního
 • 00:25:18 a nejdůležitějšího diváka.
  A to byla Růžena.
 • 00:25:24 Dokonce si myslím, že byl schopen
  i přemalovat obraz, kdyby měl pocit,
 • 00:25:29 že Růženě se to nelíbí.
 • 00:25:33 Vladimír každou chvíli říkal:
 • 00:25:35 Růženo, vyser se na vaření
  a přijď sem.
 • 00:25:40 Přišla jsem a od dveří jsem řekla:
  Ježišmarjá, nemáš tam toho moc?
 • 00:25:49 A on říkal: No, tak to jsem chtěl
  slyšet. Už zase můžeš jít.
 • 00:25:54 Nebo se stalo, že mě volal,
  já jsem otevřela dveře
 • 00:25:59 a jako přišpendlená jsem zůstala
  mezi futrama a říkala jsem:
 • 00:26:05 Teda, Vladimíre, to je nádhera.
  To je verk, to je zase verk.
 • 00:26:10 A on: Že jo?
 • 00:26:14 Poslední večeři, tu jsem začal
  možná 15x. Původně jsem měl
 • 00:26:20 12 apoštolů zády a pouze hlavu Krista
  aby koukala dopředu.
 • 00:26:27 Pak jsem vyhodil všechny apoštoly
  a nechal stůl se židlemi.
 • 00:26:32 A to bylo divný, jako
  k ránu v hospodě.
 • 00:26:36 Pak tam bylo 12 talířů, to bylo jako
  když se odejde ze stravování.
 • 00:26:44 Pak stůl se svícny. Ten poslední jsem
  zahodil a někdy k tomu přijdu.
 • 00:26:51 Jsou motivy, ke kterým se vracím
  třeba 30 let.
 • 00:26:59 Dovolené jsme většinou trávili
  v hasprunských lesích,
 • 00:27:04 v borovicových hájích nebo
  na břehu řeky Rudavy,
 • 00:27:09 kde táta prožil dětství
  a ten kraj miloval.
 • 00:27:16 Být tam s ním na dovolené,
  to bylo děsné.
 • 00:27:21 Vždycky se od nás odpoutal.
  Říkal: Až se vám bude chtít,
 • 00:27:26 tak řekněte a přijďte
  za mnou k autu.
 • 00:27:32 Chodil si sám, čuchal a miloval
  Rudavu, chodil se skicákem, sám.
 • 00:27:47 Když jsme věděli, že má přijít, tak
  se pekly koláče, ořechový dort,
 • 00:27:54 vařila se čirá polévka.
  Ta jídla mu moc chutnala.
 • 00:27:59 A večer musely být brambory
  a smaženice.
 • 00:28:07 To byla naše dovolená na dece
  na břehu Rudavy,
 • 00:28:11 kdy táta mlčky seděl a ležel,
  a zadumaně rozjímal.
 • 00:28:16 Nikdy ale bohužel neprozradil,
  na jaké téma.
 • 00:28:21 Ale rozhodně jsme spolu
  moc nekonverzovali.
 • 00:28:25 Když se navečeřel, vždycky šel
  do Dubníčka.
 • 00:28:30 Je to malý lesík, kde máme
  hřbitov a kostel.
 • 00:28:36 Často se vracel i o půlnoci.
  Ptali jsme se: Kde jsi byl?
 • 00:28:42 Byl jsem na Dubníčku.
  Je tam dobrý vzduch a ticho.
 • 00:28:51 Tady se Vladimír necítil nikdy doma.
  On utíkal na Slovensko.
 • 00:29:01 Kumšt je nedomalovat.
  Kumšt je nedoříct.
 • 00:29:04 Protože tam necháváte taky kus
  pro toho diváka.
 • 00:29:10 Ten tzv. konzument je pro umění
  strašně závažný.
 • 00:29:14 Není nic krásnějšího, než když svojí
  věcí někomu uděláte radost.
 • 00:29:21 Táta byl charizmatická osoba,
  která přitahovala davy lidí,
 • 00:29:27 a především pak ženy. Říkal mnohdy,
  že je ženský malíř.
 • 00:29:35 Holky ho zbožňovaly
  a on miloval holky.
 • 00:29:40 Přišel krásný telefon
  od jedné paní učitelky:
 • 00:29:45 Paní Komárková, vy musíte zasáhnout.
 • 00:29:49 Protože Mistr se líbá za autobusem
  se svou žákyní.
 • 00:29:56 Já jsem říkala: Zasáhnout asi těžko,
  ale můžu vám dát radu.
 • 00:30:01 Nedívejte se tam.
 • 00:30:06 Mé dětství znamenalo desítky, stovky
  návštěv od pondělka do neděle.
 • 00:30:12 Vzhledem k tomu množství si táta
  nepamatoval, kdo a kdy má přijít.
 • 00:30:19 Takže když někdo přišel,
  ani netušil, kdo to vlastně je.
 • 00:30:24 Jednou jsem mu říkala, že ta množství
  lidí si zaviňuje sám,
 • 00:30:32 že jim všem říká brácho. On říkal:
 • 00:30:35 Růženko, kdybych věděl, jak se ten
  vůl jmenuje, tak bych mu řekl jménem.
 • 00:30:42 Přišel chlapík z Ostravy a říkal:
  Já jsem tady na služební cestě
 • 00:30:46 a oni mi říkali, že se tady mám
  stavit, že je tady legrace.
 • 00:30:51 Tak ho tam hodinu oblažoval,
  než jel někam dál.
 • 00:30:58 Když byla Ypsilonka v Liberci,
  tak byl častým hostem
 • 00:31:02 a dokonce jsme měli Večery pod
  lampou, improvizace s hosty,
 • 00:31:07 a on tam byl mnohokrát a vyprávěl
  nejrůznější věci, kterých měl
 • 00:31:13 ze svého života spoustu. Dokonce
  z toho, co se právě událo,
 • 00:31:17 uměl tak metaforicky vyjádřit, že to
  znělo jako vtip nebo zvláštnost.
 • 00:31:26 Byl na jevištích nesmírně oblíbený.
 • 00:31:33 Měl krásnou sérii vypravování
  o záchodech. Když ho někam pozvali,
 • 00:31:38 tak tohle byla jeho specialita,
  že začal vykládat,
 • 00:31:41 jaké jsou v Sovětském svazu záchody.
 • 00:31:45 Nikdy z toho nebyl kupodivu malér,
  ale byla to vždycky legrace.
 • 00:31:52 Začal být velmi populární,
  když se seznámil se Slámou
 • 00:31:57 a byl zván do Tobogánu.
  Tomáš Sláma říkal:
 • 00:32:01 Jak začal Vladimír,
  tak už se nikdo nedostal ke slovu.
 • 00:32:08 Když zahajoval výstavu, tak to bylo
  úžasné divadlo jednoho herce.
 • 00:32:16 Jsem přesvědčen, že většina z lidí,
  kteří tam přišli,
 • 00:32:21 tu malbu ani nedokázali prožít,
  protože ten stín od Komárka baviče
 • 00:32:29 byl tak velký, že trošku i stínil
  tu jeho tvorbu.
 • 00:32:36 Jednou měl v Boleslavi výstavu,
  vylezla paní ředitelka, zahájila to,
 • 00:32:41 potom Komárek vyprávěl o záchodech
  v SSSR, a pak říkal Suchý:
 • 00:32:47 Víte, já jsem to měl zahájit,
  ale já vůbec nevím,
 • 00:32:50 co bych tady vypravoval ještě.
 • 00:32:53 Komárek byl neuvěřitelně
  silná osobnost.
 • 00:32:56 Byl to takový podmanivý zjev.
 • 00:32:59 Dokázal uchvátit posluchače
  způsobem, jakým hovořil,
 • 00:33:03 jakým zlehčoval sám sebe,
  svoji práci.
 • 00:33:06 Byl sebeironický, dokázal si
  udělat legraci ze všeho.
 • 00:33:12 I z té tloušťky, protože byl opravdu
  statný a pořádně udělaný chlap.
 • 00:33:21 Někdy k nám přijížděly
  i autobusy lidí.
 • 00:33:24 Zaparkoval autobus. Bohužel táta
  si nechal postavit atelier bez WC.
 • 00:33:30 Toaleta byla u nás vedle obýváku.
  Všechny ty zástupy lidí,
 • 00:33:36 které k nám dojížděly ze všech koutů
  Čech i Slovenska, první bylo,
 • 00:33:42 když dorazily, že potřebují na WC.
  Veškerá procesí procházela
 • 00:33:48 naším obývákem s žádostí,
  kdepak je ta toaleta.
 • 00:33:54 Byla jsem u něj na návštěvě
  a ptala se na toaletu,
 • 00:33:58 a Vladimír řekl: Milostivá,
  vy můžete kdekoliv.
 • 00:34:02 To je hrozně hezký.
 • 00:34:06 Jednou požádal synka: Prosím tě,
  kolik myslíš, že tady projde...
 • 00:34:11 Vládík si s tím dal práci a říkal:
  Tati, víš, že 160?
 • 00:34:21 Snažil se těm lidem vyhovět.
 • 00:34:24 Nenalézal odvahu toho člověka
  vyhodit.
 • 00:34:29 Proč sem zajíždělo tolik autobusů?
  Protože Vladimír nebyl lakomý
 • 00:34:37 a těm svým grafikám, které rozdával,
  říkal papírky.
 • 00:34:43 Takže se nemohlo stát, že by někdo
  od nás odcházel bez papírku.
 • 00:34:49 A myslím si, že to hodně dělalo to,
 • 00:34:54 že vždycky nějak jednoduše
  přišli ke Komárkovi.
 • 00:35:00 Kolikrát jsme tam přijeli a odcházel
  Broňa Poloczek nebo Jiřina Bohdalová
 • 00:35:05 nebo Pepa Vinklář, střídali jsme
  se tam navzájem.
 • 00:35:09 My jsme odjížděli
  a zase přijížděl někdo jiný.
 • 00:35:12 Bylo u něj pořád živo.
 • 00:35:16 Co se týče matky, ta to měla spjato
  i s přípravou stravy.
 • 00:35:21 Protože má máma si myslela, že
  všechny návštěvy musí dostat najíst,
 • 00:35:26 že se to prostě patří. Byla neustále
  v kuchyni a připravovala koláče,
 • 00:35:33 jednohubky, a ty pak nosila
  do ateliéru.
 • 00:35:37 Když se někdy otec rozezlil, protože
  si myslel, že návštěva je u konce,
 • 00:35:44 a v tom okamžiku, kdy se loučili,
  tak máma přinesla koláče,
 • 00:35:48 což znamenalo prodloužení návštěvy
  o další hodinu.
 • 00:35:55 Bylo tady spousta lidí, a já,
  žena Růžena, já mám pocit,
 • 00:36:00 že si mysleli,
  že jsem personál domu.
 • 00:36:06 Bylo tady moc lidí, fotografovali se,
  já tam nesla tu potravu,
 • 00:36:14 všechno to skončilo a jeden řekl:
  My počkáme, paní, až si to uděláte.
 • 00:36:23 Nelíbí se mi můj exteriér.
 • 00:36:26 A když někdo fotografuje
  na zahradě, to je taky blbý,
 • 00:36:30 takovej mamlas mezi kytkami,
  je to nehezký.
 • 00:36:33 Proto své autoportréty dělám
  velice nerad, jenom z donucení.
 • 00:36:39 Setkal jsem se u něj s lidmi,
  s kterými on hovořil
 • 00:36:44 a mluvil naprosto otevřeně
  proti komunizmu.
 • 00:36:47 A když odešli, zeptal jsem se:
 • 00:36:49 Vladimíre, ty ty lidi tak dobře znáš,
  že takhle hovoříš?
 • 00:36:53 On říkal: Ne, já je neznám.
 • 00:36:56 K němu chodilo spousta lidu
  a on si nebral servítky.
 • 00:37:00 Hovořil tak, jak mu zobák narostl
  a nebál se hovořit.
 • 00:37:05 Divím se až, že mu to prošlo.
 • 00:37:10 Komárek byl podezřelý, tak na něj
  nasadili speciálního estébáka.
 • 00:37:16 Ten hlídal nejen Komárka,
  ale celou naši skupinu.
 • 00:37:20 Musím říct, že na nás byl
  strašně hodný.
 • 00:37:23 Ten estébák se pak začal věnovat
  umění, kupoval literaturu,
 • 00:37:29 dokonce zahajoval výstavy
  a stal se z něj umělecký kritik.
 • 00:37:38 Mí rodiče měli i takovou
  psychologickou funkci.
 • 00:37:43 Lidé, kteří chodili, měli nějaké
  trable a nemoci, chodili za mým
 • 00:37:48 otcem, aby jim dal tu energii.
 • 00:37:54 Aby překonali problémy,
  které měli a řešili.
 • 00:37:59 Stávalo se, že k nám chodili
  i lidé smrtelně nemocní,
 • 00:38:04 kteří doufali, že skrze mého otce
  nebo jeho umění dojde k zázraku.
 • 00:38:13 Myslím, že Komárek nemohl
  být bez lidí.
 • 00:38:17 Ale vždycky přišlo to,
  že najednou musel být sám,
 • 00:38:20 že se mu ti lidé přejedli.
  Ale to byly hrozně krátké chvíle.
 • 00:38:24 Myslím, že to rytmizovalo
  jeho život.
 • 00:38:27 On tu společnost potřeboval, a potom
  hned potřeboval jakousi absenci.
 • 00:38:32 Jakoby opilec, který potřebuje
  najednou to pití ustát.
 • 00:38:36 Tam byl sám a tam maloval.
 • 00:38:39 A z tohoto splínu vycházelo
  to malování.
 • 00:38:46 Jednou tam natáčela televize
  a on při tom namaloval obraz.
 • 00:38:52 A když to domaloval, tak vzal
  bílou barvu a celé to zamazal.
 • 00:38:57 Lidi mu to tenkrát vyčítali,
  ale on se za to styděl,
 • 00:39:02 když něco namaloval před lidma.
 • 00:39:08 Člověk má mít odvahu zničit obraz.
 • 00:39:16 Byli jsme v Praze. Já jsem dostala
  volno, on si chtěl něco zařizovat.
 • 00:39:23 Jenže rozseděl dvě hodiny v autě.
  Zjistila se ischemická choroba srdce.
 • 00:39:31 Prognóza byla v jeho případě 10 let.
  Žil 18 let.
 • 00:39:39 Od roku 1981 začaly
  ty první problémy.
 • 00:39:44 Pomalu to gradovalo natolik, že to
  limitovalo dýchání, chůzi.
 • 00:39:51 Neměl jen nemocné srdce,
  ale i končetiny, žilní systém.
 • 00:39:56 Ale nikdy neztratil humor.
 • 00:39:59 Když ležel v motolské nemocnici,
  tak se zvažovala operace,
 • 00:40:05 ale pan doktor Kvapil říkal:
 • 00:40:08 On přežije operaci, ale těžko přežije
  pooperační stav.
 • 00:40:15 Takže se neoperoval, ale bylo to
  horší, horší a horší.
 • 00:40:20 Choroby se mi nevyhýbají.
  Já mám vůbec podezření, že tihle
 • 00:40:26 lidé, co jsou zdraví,
  že musí být moc nemocní,
 • 00:40:29 protože každý slušně vychovaný člověk
  musí být na něco nemocný.
 • 00:40:37 V listopadu 1989 přišel Komárek
  do Národního divadla a říkal:
 • 00:40:43 Tak jsem tady. Všude vidím:
  Komárek na hrad,
 • 00:40:46 přijdu sem, a von je to jinej!
 • 00:40:50 Když nějakou takovou legraci řekl,
  tak ti lidé se zasmáli,
 • 00:40:54 otřepali se a zase ho chvilku
  poslouchali.
 • 00:40:57 A v těch řečech on dovedl
  říct spoustu moudrých věcí.
 • 00:41:02 Vladimír Komárek kandidoval
 • 00:41:04 za Československou stranu
  socialistickou.
 • 00:41:09 Já jsem ho zaznamenal jako politika,
  na kterého lidi reagovali
 • 00:41:15 smíchem a slzami.
 • 00:41:18 Byl to předvolební mítink před
  prvními svobodnými volbami
 • 00:41:23 a Vladimír přijel se skupinou
  nějakých lidí, a v sokolovně bylo
 • 00:41:29 shromáždění, všichni byli nadšení,
  že se konečně dočkali.
 • 00:41:35 Nezvolili ho a tak místo jednoho
  politika zůstal úžasný malíř.
 • 00:41:47 Vždycky jsem říkal, že na té prázdné
  ploše člověk vidí maximum obrazu,
 • 00:41:54 co má dělat. První obraz jsem mnoho
  let, co jsem maloval, vždycky zkazil.
 • 00:42:00 Na starých plátnech, co mám,
  je vždycky 5-6 obrazů vespod.
 • 00:42:07 Postupem času začalo přibývat
  spíš té melancholie.
 • 00:42:12 A když potom začal filozofovat
  o smrti, o tom, co bude dál,
 • 00:42:18 tak jsme cítili,
  že něco není v pořádku,
 • 00:42:21 že on sám začíná trochu
  předjímat osud budoucí.
 • 00:42:27 Přijali jsme jednou Vladimíra,
  když sem přišel na kontrolu,
 • 00:42:32 tak před poradnou zkolaboval.
  Okamžitě jsme ho vezli na JIP,
 • 00:42:37 tam došlo k zástavě, podařilo
  se ho vrátit zpátky do života.
 • 00:42:42 První, co bylo, když jsem za ním
  přišel, strašně se smál a říkal:
 • 00:42:47 Člověče, to byla nádhera, já jsem
  viděl krásný bílý andělíčky.
 • 00:42:51 Žes mě nenechal umřít.
  To byla taková nádhera.
 • 00:42:55 Když se dostal na ARO, v té době mu
  napsala tři dopisy Lucka Bílá.
 • 00:43:01 Říkala jsem personálu: Jak se hne,
  tak do něj. Vemte dopis té Lucky
 • 00:43:10 a čtěte, protože on jí něco slíbil.
  Když se spolu seznámili, řekl:
 • 00:43:16 Zaseju jí celý barák svými obrázky,
  ať chce nebo nechce.
 • 00:43:23 A když jsem byla u té postele,
  tak jsem říkala: Koukej, Vladimíre,
 • 00:43:28 ty se musíš probrat, protože víš,
  co jsi slíbil Lucii?
 • 00:43:34 Má krásné věty, které se nedají
  zapomenout, jako třeba:
 • 00:43:37 Jsem ve špitliku,
  což je nemocnice,
 • 00:43:40 ale kdyby mě tě dali v práškách,
  hned by bylo líp.
 • 00:43:44 Vždycky každému vyčítal, proč ho
  vzkřísili, že už to měl za sebou
 • 00:43:49 a říkal: Já se těším, až umřu,
  protože si nedovedeš představit,
 • 00:43:53 jak je umírání krásný. A pana
  faráře Kordíka vždycky štval,
 • 00:43:57 protože říkal: Pane faráři, já
  jsem tam byl, ale není tam nic.
 • 00:44:04 Pan Komárek 40 let přemýšlel
  o tom, že namaluje křížovou cestu.
 • 00:44:10 Až po prožitku klinické smrti říkal,
  že se probudil proto,
 • 00:44:15 aby tu křížovou cestu namaloval.
  Byly mu nabídnuty tři kostely,
 • 00:44:19 z nich byl jeden náš, konecchlumský.
 • 00:44:22 A on Konecchlumí znal, je to kostel
  na kopečku, tak se přiklonil k němu,
 • 00:44:27 protože konecchlumský kostel dělá
  panoráma celé této krajiny.
 • 00:44:33 Na té křížové cestě pracoval
  už někdy od 60tých let.
 • 00:44:38 Mám od něj soubor grafických listů
  suchou jehlou, a už tam udělal
 • 00:44:44 celou tu křížovou cestu v náznaku,
  jak by to asi mohlo vypadat.
 • 00:44:50 Pak to udělal větší, ještě větší,
  a nakonec to byl právě Ščigol,
 • 00:44:55 který zařídil, že se to do kostela
  v Konecchlumí dalo.
 • 00:45:02 Celé Jičínsko to prožívalo.
  Byla to skoro mystická záležitost,
 • 00:45:09 že Vladimír sedí ve svém ateliéru,
  maluje obrazy, a lidé se na Jičínsku
 • 00:45:17 potkávají a ptají se jeden druhého:
  Jak mu to jde? Namaloval už druhé,
 • 00:45:21 už třetí, už desáté.
 • 00:45:26 Byl nemocný, nemohl moc chodit,
  protože měl výhřez plotýnek,
 • 00:45:30 tak jsem mu chodil dělat
  dvakrát týdně obstřiky.
 • 00:45:34 A on se postavil a začal malovat,
  ty desky byly dva metry vysoké.
 • 00:45:40 A je pravda, že to namaloval
  v rekordním čase.
 • 00:45:46 Pan Komárek vždycky říkal:
  Každý má svou křížovou cestu
 • 00:45:49 a každý si to musí prožít
  podle sebe.
 • 00:45:51 Třeba ta 11. Tam jsou tři žebříky,
  tři ptáci, kříž.
 • 00:45:55 Pan Komárek bral žebříky
  jako symbol cesty do nebe
 • 00:45:59 a ptáky jako spojení
  mezi nebem a zemí.
 • 00:46:02 Tři žebříky, tři ptáci,
  tři duše.
 • 00:46:09 Táta se rozhodně smrti bál,
  ale brzy ten strach překonal.
 • 00:46:13 Tou poslední tečkou, kterou
  chtěl dodělat, byla křížová cesta,
 • 00:46:20 kterou se mu podařilo vytvořit.
 • 00:46:23 To pokládal za tečku a od té chvíle
  se smrti nebál, hleděl jí vstříc.
 • 00:46:34 Špatně se mu dýchalo, museli jsme
  mít u postele kyslíkovou bombu.
 • 00:46:39 Ale přitom ho ty srandičky
  neopouštěly.
 • 00:46:45 Byl jsem na poloviční cestě k nim
  a Růženka volala: Spí, nejezdi.
 • 00:46:54 Takže jsem nedojela. A mrzí mě to,
  aspoň jsem ho mohla pohladit.
 • 00:46:59 Dva dny před tím, než odešel,
  si sezval hodně kamarádů,
 • 00:47:07 a celé ty dva večery se loučil
  se svým životem vesele, humorně.
 • 00:47:15 To byl pátek. Bylo tady strašně lidí,
  a Pepa Vinklář přivezl
 • 00:47:21 parmskou šunku, snad 10 kilo.
  A to bylo odpoledne.
 • 00:47:27 Zvažte, že v devět už byl konec.
  A Vladimír se z toho radoval
 • 00:47:34 a byl nepřirozeně veselý.
  Pak se rozešli a bylo půl osmé,
 • 00:47:41 když mě Vladimír požádal,
  že by chtěl tu šunku ochutnat.
 • 00:47:48 Najedl se té parmské šunky a bylo
  viditelné, že se mu špatně dýchá.
 • 00:47:57 Říkala jsem mu: Tak to nemůžeme
  nechat. Kterýho doktora si přeješ?
 • 00:48:02 A on říkal: Ale ne, to je normální,
 • 00:48:05 je mi úplně normálně,
  asi jsem se přežral.
 • 00:48:08 Bylo půl deváté,
 • 00:48:10 kdy jsem se rozhodla přece jen
  zavolat pohotovost.
 • 00:48:15 Seděli jsme oba na konci
  té válendy vedle sebe,
 • 00:48:19 a jak jsem překročila práh,
  tak najednou slyším: Růženo!
 • 00:48:28 A strašnou ránu.
 • 00:48:31 Vřítila jsem se do pokoje, on ležel
  na zemi v ohromném množství krve.
 • 00:48:49 Jeho malování je veliké v tom,
  že i když vypovídá o smutku,
 • 00:48:55 trápení a obrovské bolesti,
  křivdě, nespravedlnosti světa,
 • 00:49:01 on projde tím tyglíkem,
  kde promění to olovo ve zlato,
 • 00:49:07 a to je vlastně smysl umění,
  že špínu proměníte v poezii.
 • 00:49:13 Dovedete si představit
  na tomhle plátně třeba obraz,
 • 00:49:17 který se jmenoval Večer.
  Dvě okna přikrytá rouškou
 • 00:49:23 a tady u toho dívku, smutnou,
  která ví, že to končí.
 • 00:49:35 Nedávno se zjistilo, pár lidí si toho
  všimlo, já, protože sem chodím
 • 00:49:40 často, tak jsem to nezaregistrovala,
  lidé říkali: Nejsou světlejší?
 • 00:49:45 Až potom se zjistilo, že světlejší
  je ten okolek, kraj těch obrazů.
 • 00:49:50 Přijel sem i pan Ščigol a dohadovali
  jsme se, proč to světlá jen na kraji
 • 00:49:58 a to podstatné zůstává.
  Postavy jsou pořád stejné.
 • 00:50:04 Myslím si, jestli to pan Komárek
  neměl jako záměr, namaloval to tak,
 • 00:50:11 aby se to nepodstatné ztrácelo
  a to podstatné zůstávalo.
 • 00:50:18 Podle mě to působí tak, jakoby to
  chtěl dotáhnout a domalovat.
 • 00:50:23 A v tom okamžiku já ruce tak a řekl:
 • 00:50:28 Vladimíre, tak nám dej
  nějaké znamení.
 • 00:50:33 Je to pravda nebo není to pravda?
 • 00:50:37 V té chvíli mi v kapse zazvonil
  telefon a bylo to paní Růžena.
 • 00:50:44 Já nevím, jaké ještě znamení
  nám mohl poslat Vladimír.
 • 00:50:58 Skryté titulky: Leona Kminiaková
  Česká televize 2008

Související