iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 11. 2007
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

243 hlasů
76526
zhlédnutí

Černí a černější

Estébáci, kněží a katolická církev. Nová šokující fakta odhalují temné souvislosti nedávných let v historickém dokumentu J. Nováka

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černí a černější

 • 00:00:28 Já, podepsaný, se zavazuji
  Z čestných pohnutek dobrovolně
 • 00:00:32 ku spolupráci s československou
  státní bezpečnostní službou
 • 00:00:36 na zajištění bezpečnosti
 • 00:00:38 lidově demokratické republiky
  Československo.
 • 00:00:41 Touto činností chci přispět
  k zajištění míru
 • 00:00:44 a vybudování lepšího socialistického
  společenského řádu na celém světě.
 • 00:01:05 Komunismus využíval určitého
  modelu působení na lidi,
 • 00:01:10 o kterých se domníval,
  že je církev používá taky.
 • 00:01:15 V tehdejší době byla ideová činnost
  horší než vraždy nebo loupeže.
 • 00:01:21 Ideové rozepře, které opati měli
  s komunistickým režimem,
 • 00:01:25 byly horší,
  než kdyby někoho zabili.
 • 00:01:31 U soudu se žalobce zmínil,
  že moje činnost byla taková,
 • 00:01:35 že by zasloužila absolutní trest,
  ale spokojili se s trestem doživotí.
 • 00:01:47 Byl jsem vězněn už jako kněz
  za tzv. nedovolené podnikání.
 • 00:01:52 Byla za tím práce na samizdatu
  a dostal jsem 27 měsíců vězení.
 • 00:01:57 To bylo v roce 1984.
 • 00:02:02 My jsme dva dny nesměly vycházet,
  přerušili telefonní spojení.
 • 00:02:11 Šok, který tato 14-hodinová razie
  a okupace vyvolala
 • 00:02:15 mezi přestárlými kněžími
  a řeholnicemi,
 • 00:02:19 způsobil následnou smrt
  jedné sestry.
 • 00:02:37 Tito vysocí církevní hodnostáři
  spolčili se v pokusu zničit
 • 00:02:41 a rozvrátit lidově demokratické
  zřízení a hospodářství republiky.
 • 00:02:46 Vyzvědačství, velezrada, spolupráce
  s cizí mocí, ukrývání zbraní.
 • 00:02:52 To jsou provinění těch, kteří
  zasedli na lavici obžalovaných.
 • 00:02:58 Komunistický režim vnímal církev
  jako jednoho z největších nepřátel.
 • 00:03:03 Snažil se úlohu církve měnit
  dle obrazu svého.
 • 00:03:07 Od začátku režimu
  až do posledních dnů patřila církev
 • 00:03:11 mezi nepřátele číslo jedna.
 • 00:03:56 Když vnímáme rozbory politické
  policie, jak vnímala církev,
 • 00:04:00 tak brala metody církve jako metody
  profesionální konkurenční instituce.
 • 00:04:06 Čili jakési další politické policie.
 • 00:04:19 V první fázi bylo jednoznačně
  využito otevřeného násilí,
 • 00:04:23 propagandy a veřejného nátlaku.
 • 00:04:26 Tyto útoky končily fyzickou
  likvidací, zavíráním klášterů.
 • 00:04:34 Vrcholem byly procesy, při kterých
  byli za smyšlenky tito lidé
 • 00:04:40 zavíráni do vězení.
 • 00:04:46 AKCE K byl projekt komunistů
 • 00:04:49 zaměřený na úplnou likvidaci
  mužských řeholí.
 • 00:04:53 Byla neprojektována
  jako vojenské přepadení.
 • 00:04:56 Všichni řeholníci byli v noci
  ze 13. na 14. dubna převezeni
 • 00:05:01 do internačních táborů.
 • 00:05:02 Představení těch klášterů byli
  ve zvláštním klášteře v Želivě.
 • 00:05:07 Tam byl velmi ostrý režim.
 • 00:05:12 Začal téměř půlroční život
  v koncentračním táboře,
 • 00:05:16 kde jsme museli
  pracovat jako otroci.
 • 00:05:20 Oni tam museli pracovat
  třeba 10 hodin denně,
 • 00:05:22 tahat kameny, balíky na poli.
  Byli opravdu pod dozorem.
 • 00:05:27 Internace v táborech byla spojena
  samozřejmě s výslechy,
 • 00:05:31 a také s verbování
  pro služby státní bezpečnosti.
 • 00:06:09 Slibuji, že všechny úkoly uložené mi
  pracovníkem státní bezpečnosti,
 • 00:06:16 budu plnit přesně,
  svědomitě a ukázněně,
 • 00:06:19 s největší péčí a obezřetností.
 • 00:06:38 František Jedlička sloužil
  v roce 1948 jako kaplan
 • 00:06:42 v Praze - Vokovicích.
  Jeho bratr Antonín Jedlička
 • 00:06:46 se po únoru rozhodl,
  že odejde za hranice.
 • 00:06:50 Bohužel byl kontaktován
  provokatérem státní bezpečnosti.
 • 00:06:56 Po zatčení byla stejná metoda
  použita i u jeho bratra.
 • 00:07:00 Antonín Jedlička poslal dopis
  po člověku, o němž nevěděl,
 • 00:07:04 že pracuje pro státní bezpečnost.
 • 00:07:07 Po doručení byl
  na Františka Jedličku
 • 00:07:10 vyvíjen nátlak,
  aby začal spolupracovat.
 • 00:07:13 Vypadá to,
  že si zvolil velmi rychle.
 • 00:07:16 Verbovka proběhla ještě týž den,
  kdy byl dopis doručen.
 • 00:07:22 V případě Františka Jedličky STB
  zaznamenala, že se přátelil
 • 00:07:26 s jistým panem Zvoníčkem
  a z dobře informovaných zdrojů,
 • 00:07:30 mj. z poznatků
  v břevnovském klášteře zjistili,
 • 00:07:34 že František Jedlička udržoval
  intimní poměr s dcerou Zvoníčka.
 • 00:07:40 Byla to jedna z možností,
  kterými na něj mohli zatlačit,
 • 00:07:44 kompromitovat jej
  a pevněji získat pro spolupráci.
 • 00:07:49 Spolupráce začala v dubnu 1948
  a trvala dlouhých 36 let
 • 00:07:56 až do jeho smrti.
 • 00:07:59 Je velmi inteligentní a bystrý.
 • 00:08:02 Má zájem o ženy, v náboženství
  nevěří, dělá si z toho legraci.
 • 00:08:06 Přitom však úzkostlivě dbá o to,
  aby byl v církevních kruzích
 • 00:08:11 považován za pravověrného
  a církvi oddaného kněze.
 • 00:08:15 František Jedlička
  po bartolomějské noci,
 • 00:08:18 kdy byli duchovní odvezeni
  z klášterů,
 • 00:08:20 zaujal místo v Břevnově
  jako administrátor.
 • 00:08:24 Bylo to za pomoci STB.
  Na faře měl docela úspěch.
 • 00:08:29 Pamětníci vzpomínají, že měl
  poměrně plný kostel
 • 00:08:33 i v 50tých letech,
  což nebylo v té době běžné.
 • 00:08:40 Od svého řídícího důstojníka
  byl instruován, aby vystupoval
 • 00:08:44 důsledně jako protipokrokový kněz.
 • 00:08:47 Aby se neúčastnil akcí duchovenstva,
  které se zaprodalo KSČ.
 • 00:08:54 To mu na jedné straně přineslo
  problémy, protože církevní tajemník,
 • 00:08:59 pod kterého spadal,
  o tomto úkolu informován nebyl.
 • 00:09:04 Na druhou stranu se mu tím podařilo
  vytvořit velmi dobrou legendu kněze,
 • 00:09:09 který je důsledně proti komunismu.
 • 00:09:12 Tato pozice mu pak otevřela dveře
 • 00:09:14 do kruhů,
  do nichž by těžko pronikal.
 • 00:09:19 STB se snažila upevňovat jeho pozici
  mimo jiné tím, že ho jako unesla,
 • 00:09:24 když měl vystoupit na jedné
  ze schůzí pokrokových kněží.
 • 00:09:29 STB touto akcí pomohla faráři
  Jedličkovi získat jeho popularitu.
 • 00:09:40 Na všechny lidi, s nimiž se stýkal,
  ať kněží, řeholníky nebo laiky,
 • 00:09:47 pater Jedlička podával hlášení.
 • 00:09:52 Podle dochovaných archivních
  dokumentů měl dostat za mříže
 • 00:09:57 řadu lidí, kteří byli blízkými
  spolupracovníky arcibiskupa Berana.
 • 00:10:02 Údajně se v 50tých letech podílel
  na řadě dalších případů.
 • 00:10:08 Byla to skupina kanovníků
  kolem sv. Víta.
 • 00:10:12 Poté, co se mu podařilo proniknout
  do skupiny kolem Oty Mádra,
 • 00:10:16 seznámit se s lidmi,
  kteří pracovali proti komunismu,
 • 00:10:20 tak o nich samozřejmě informoval.
 • 00:10:23 Jelikož to byla poměrně
  dobře utajená aktivita,
 • 00:10:26 tak jeho informace byly
  natolik závažné a přínosné,
 • 00:10:30 že právě on pomohl celou skupinu
  odhalit a rozbít.
 • 00:10:35 Činnost Oto Mádra
  byla velmi mnohostranná.
 • 00:10:38 Pokoušel se za hranice
 • 00:10:39 dodávat zprávy o tom,
  co se tady děje s církví.
 • 00:10:43 Dále se podílel na ilegální
  Katolické akci
 • 00:10:47 na činnosti tzv. kroužků.
 • 00:10:50 Tam se studovaly dokumenty, pasáže,
  problémy, diskutovalo se,
 • 00:10:56 prostě se žilo duševně a duchovně,
  jak náleží.
 • 00:11:03 Když už nemělo smysl, abych
  pokračoval v tomto podzemním hnutí,
 • 00:11:09 poslechl jsem rady přátel, že bych se
  měl pokusit o odchod do Říma.
 • 00:11:15 A odtud poučeněji pomáhat domovu.
 • 00:11:20 Proto jsem požádal sestry
  v klášteře pod Petřínem,
 • 00:11:26 aby mě přijaly,
  což s radostí udělaly.
 • 00:11:30 Tak jsem tam žil
  ve skrytu a nevypátrán.
 • 00:11:35 To ovšem byla iluze.
  Ukázalo se, že STB byla všude.
 • 00:11:43 Oto Mádr byl zatčen v momentě,
  kdy se pokoušel opustit republiku.
 • 00:11:48 Spojka selhala,
  celá akce byla v režii STB.
 • 00:11:52 On byl zatčen
  na zpáteční cestě do Prahy.
 • 00:11:56 Tenkrát se vždycky nějaký titul
  zločinu nebo přečinu našel.
 • 00:12:02 Myslím, že to byla
  velezrada a špionáž.
 • 00:12:07 Proces s Oto Mádrem se dělal
  jako monstrproces,
 • 00:12:11 měl velkou publicitu,
  veřejné líčení,
 • 00:12:14 při kterém bylo přítomno
  1500 diváků,
 • 00:12:17 to byli samozřejmě kádři bezpečnosti
  nebo naverbovaní "pracující.
 • 00:12:22 Byl to proces velmi medializovaný
  a osoby Oto Mádra a Růženy Vackové
 • 00:12:27 byly velmi surovým způsobem
  skandalizovány v médiích.
 • 00:12:32 My jsme počítali se vším.
 • 00:12:35 Tenkrát rozsudky smrti, i vykonané,
  byly jako housky na krámě.
 • 00:12:45 V celém procesu s Otou Mádrem
  bylo několik skupin.
 • 00:12:49 Druhá skupina byli studenti, kteří
  se podíleli na Katolické akci.
 • 00:12:54 Ti se dopustili vraždy na konfidentu
  STB a jednali de facto v sebeobraně.
 • 00:13:01 Tito dva studenti byli
  odsouzeni k smrti,
 • 00:13:05 Oto Mádr byl odsouzen na doživotí.
 • 00:13:08 Jedlička je prověřený agent,
 • 00:13:10 který nám pomohl likvidovat
  skupinu Mádr a spol.
 • 00:13:14 Tím je již natolik kompromitován,
 • 00:13:16 že jej můžeme použít
  pro jakýkoliv případ.
 • 00:13:18 Bratr Františka Jedličky Antonín
 • 00:13:21 se postupně stal také
  spolupracovníkem.
 • 00:13:24 V roce 1956 se však úmyslně
  dekonspiroval a byl za to
 • 00:13:28 odsouzen na 2 roky. Na soudu
  byl přítomen také František.
 • 00:13:32 Muselo to pro něj znamenat
  jasné varování co se stane,
 • 00:13:36 když přestane spolupracovat.
 • 00:13:41 Spolupráce začínala tím,
  že nejprve se "bruslilo.
 • 00:13:44 Když pak přitlačili, tak si řekli,
  že to nějak oblbnou.
 • 00:13:50 Ale neuvědomili si,
 • 00:13:52 že mají proti sobě systematicky
  vypracovanou policejní metodu.
 • 00:13:58 Dostávali se neustále dál a dál,
  a pak už z toho nebylo úniku.
 • 00:14:03 Odvaha říct jim rozhodné NE
  znamenala odejmutí státního souhlasu
 • 00:14:08 nebo dostat se do kriminálu.
 • 00:14:11 Místo plnění svého kněžského povolání
  vyzvídali a zrazovali
 • 00:14:15 republiku Vatikánu, nejvěrnějšímu
  spojenci světového imperialismu.
 • 00:14:20 Nešlo a nejde o náboženství.
 • 00:14:22 Ale o to, že náboženství bylo zde
  rouškou vyzvědačům v kněžském rouchu.
 • 00:14:28 Proti lidu pracovali
  a právem byli odsouzeni.
 • 00:15:07 Pan Blažej Müller byl salesián.
 • 00:15:10 Po zrušení řádu v roce 1950
  byl jako všichni ostatní internován.
 • 00:15:15 V roce 1952 nastoupil
 • 00:15:17 na vojenskou službu k pomocným
  technickým praporům.
 • 00:15:20 Dle dokumentů, které se zachovaly
  v archivu rozvědky, tam pochopil
 • 00:15:25 výhody socialistického zřízení
  a již tehdy si STB pochvaluje to,
 • 00:15:30 že se přidává na stranu
  socialistického systému.
 • 00:15:35 Vojenská služba byla zřejmě tím
  okamžikem, kdy se Blažej Müller
 • 00:15:39 definitivně zlomil a zjistil,
  že není žádný hrdina.
 • 00:15:43 Chtěl se stát vzorným vojákem,
  psal články do vojenského tisku,
 • 00:15:47 za něž byl chválen na svém útvaru.
 • 00:15:50 Po skončení vojenské služby
  se vrátil zpět do civilního života.
 • 00:15:54 Opět navázal kontakty
  se salesiánskými skupinami,
 • 00:15:57 nyní už v hluboké ilegalitě,
  a to v Olomouci a v Brně.
 • 00:16:01 STB se o něm dověděla na základě
  výslechu a udání jiného salesiána.
 • 00:16:07 Pak si ho předvolala k výslechu
  a Blažej Müller se opět zlomil.
 • 00:16:12 Byl získán ke spolupráci v roce 1956
  díky kompromitujícímu materiálu.
 • 00:16:18 Těmi nebylo jen to, že žil
  ilegálně řádovým životem,
 • 00:16:24 ale i to, že měl zájem o ženy.
 • 00:16:28 STB uvádí, že plánoval,
  že se někdy ožení.
 • 00:16:32 Po svém zatčení začal okamžitě
  spolupracovat s rozvědkou
 • 00:16:36 a informoval o všech kamarádech
  a přátelích, kteří STB zajímali.
 • 00:16:41 Pověděl všechno, co věděl.
  Všechna jména, která mohl, poskytl.
 • 00:16:45 Na základě prvních hlášení byli hned
 • 00:16:49 zavřeni a odsouzeni salesiáni
  Palásek a Pekárek.
 • 00:16:55 Do kláštera vstoupil proto,
  že jeho rodiče neměli peníze na to,
 • 00:17:00 aby jej vydržovali na studiích.
 • 00:17:02 Pochází z dělnické rodiny,
  věří v socializmus
 • 00:17:05 a naprosto zavrhuje kapitalismus.
 • 00:17:08 Tajný spolupracovník STB
  Blažej Müller znal téměř všechny
 • 00:17:12 z moravské salesiánské provincie.
 • 00:17:14 Znal i jejího představeného
  v padesátých letech Václava Filipce,
 • 00:17:19 svého přítele. Ve svazku se uvádí,
  že velmi dobrého přítele.
 • 00:17:23 Nicméně je pravdou, že i na něj
  Müller podával informace
 • 00:17:27 o jeho pohybu a aktivitách.
 • 00:17:29 Protože Václav Filipec si byl vědom
  toho, že jako představitel jednoho
 • 00:17:34 z řádů, které v 5Otých letech
  už vůbec neměly existovat,
 • 00:17:38 je vystaven velkému riziku, tak se
  v druhé polovině 50tých let skrýval.
 • 00:17:43 Skrýval se i v přestrojení
  v ženském klášteře.
 • 00:17:48 Byl mu tam vyhrazen pokoj,
  kde byl ukryt, měl dokonce
 • 00:17:53 provizorní úkryt, pod pokojem byla
  jáma, kam se mohl schovat.
 • 00:18:00 Potom mu koupili i rádio,
  aby nezešílel,
 • 00:18:04 protože tam byl uzavřený
  a mohl vycházet pouze minimálně.
 • 00:18:08 Všichni věděli, že když tam je cizí
  člověk, že něco není v pořádku.
 • 00:18:12 On se v té budově ukrýval 5 let.
 • 00:18:16 Byl tam velmi dobře krytý
  a asi jen těžko k nalezení,
 • 00:18:20 pokud by o něm neinformoval
  někdo z církevního prostředí.
 • 00:18:25 Tento salesián byl odsouzen
  na 8 let odnětí svobody,
 • 00:18:28 a to pouze na základě udání
  pana Blažeje Müllera.
 • 00:18:34 K trvalé spolupráci s rozvědnými
  službami byl Blažej Müller
 • 00:18:38 získán až v roce 1956.
 • 00:18:40 O rok později bylo zřejmé,
 • 00:18:43 že odejde do zahraničí
  působit jako agent.
 • 00:18:46 Při té příležitosti se hledal
  způsob, jak jej do zahraničí dostat,
 • 00:18:51 aby legenda útěku byla věrohodná.
 • 00:18:53 Blažej Müller se nakontaktoval
  s bývalým salesiánem Popelkou
 • 00:18:57 a bývalou milionářkou Pavláskovou,
 • 00:19:00 kteří za úplatu zajišťovali
  přechod hranic.
 • 00:19:04 STB zmonitorovala celou organizaci
  tohoto odchodu.
 • 00:19:08 Řídící orgány si obě jména
  zaevidovaly a v okamžiku,
 • 00:19:12 kdy to pro ně bylo nejvýhodnější,
  stačilo si pro ně přijít.
 • 00:19:18 Pan Blažej Müller využil nabídky
  na tajný odchod.
 • 00:19:21 STB jej dovedla až na hranice,
  umožnila mu překonat zátarasy.
 • 00:19:27 Agent DUB bude převezen
  naším vozem do Mikulova.
 • 00:19:30 Zde již sám nastoupí
  do autobusu do Valtic.
 • 00:19:33 Na předem vytipovaném místě
  v určený čas překoná překážky
 • 00:19:37 na hranici pomocí sušáku na seno.
 • 00:19:39 Bude zalarmována hlídka PS
  červenými světlicemi od naší spojky.
 • 00:19:43 A to tak, aby i protistrana věděla,
 • 00:19:46 že na naší straně došlo
  k narušení hranice.
 • 00:19:49 STB jej poslala do Rakouska,
  dále do Itálie.
 • 00:19:52 Tam došlo k tomu, že se jim ohlásil
  na krycí adresu, kterou dostal,
 • 00:19:57 ale mezitím ta žena zemřela,
  takže dopisy nedošly.
 • 00:20:01 Je evidentní, že pan Müller
 • 00:20:04 se příliš nesnažil
  s rozvědkou kontaktovat.
 • 00:20:07 Takže až do roku 1967
  byl konzervován
 • 00:20:10 jako nevyužívaný spolupracovník.
 • 00:20:18 František Jedlička začal být cenný
  pro STB i tím,
 • 00:20:21 že udržoval řadu kontaktů
  za hranicemi.
 • 00:20:24 Na základě jeho informací byly
  vypracovávány zprávy
 • 00:20:29 pro tzv. bratrské bezpečnostní
  aparáty, tzn. pro Polsko,
 • 00:20:34 NDR a pro KGB.
 • 00:20:53 František Jedlička
  byl vybrán jako součást
 • 00:20:56 oficiální delegace katolické církve
  na Druhý vatikánský koncil.
 • 00:21:01 Byl tam dvakrát. Zpočátku byl
  úkolován na dva okruhy lidí.
 • 00:21:07 První okruh se týkal
  exulantů v Římě.
 • 00:21:11 Druhý kontakt, který měl provést,
  byl na Poláky.
 • 00:21:15 Měl udržovat kontakty
  a polskou vysokou hierarchií,
 • 00:21:20 která se účastnila koncilu.
 • 00:21:45 To, že byl František Jedlička zařazen
  do oficiální delegace
 • 00:21:50 znamenalo, že byl přijímán
  českým katolickým exilem
 • 00:21:53 s velkou nedůvěrou.
 • 00:21:55 Špidlík, jeden z nejvýznamnějších
  představitelů exilu prohlásil,
 • 00:21:59 že je úplně jasné,
  že spolupracuje s STB a smál se.
 • 00:22:03 Při diskusi s jiným agentem,
  který podal toto hlášení,
 • 00:22:06 přišla řeč právě
  na Františka Jedličku.
 • 00:22:11 Obtížní byli ti,
  co nějak spolupracovali.
 • 00:22:14 Slyšel jsem jednoho, jak říká:
  Musíme to nějak přežít,
 • 00:22:18 tak se jim musí vyhovět,
  co se vyhovět dá.
 • 00:22:21 Ale přitom cítil, že to jde dál,
  než si myslel.
 • 00:22:25 Oni si často mysleli, že to nějak
  přeskočí. Potom začal pít.
 • 00:22:41 V roce 1967 byla s Müllerem obnovena
  spolupráce, byl nakontaktován STB.
 • 00:22:48 Po svém přesídlení do Vídně
  v roce 1969, kde pracoval ve fondu
 • 00:22:53 na pomoc uprchlíkům, se konečně
  pro STB otevřela možnost
 • 00:22:58 jej využívat
  jako spolupracovníka STB.
 • 00:23:02 Blažej Müller se za dlouhá léta
  v emigraci vypracoval
 • 00:23:06 do poměrně vysokých pozic.
 • 00:23:09 Stal se ředitelem českého oddělení
  katolické charity ve Vídni,
 • 00:23:13 měl funkce v organizacích, které
  se zabývaly pomocí uprchlíkům.
 • 00:23:18 Jako takový přicházel do styku
  s emigranty, kteří právě opustili
 • 00:23:24 československou socialistickou
  republiku.
 • 00:23:27 Blažej Müller působil vždy
  nesmírně důvěryhodně.
 • 00:23:31 Vždycky všechny vyslechl
  a pak samozřejmě
 • 00:23:34 o všech svých schůzkách
  podal hlášení.
 • 00:23:40 Ve Vídni jsem mluvil
  s páterem Blažejem Müllerem.
 • 00:23:44 Pozval mě do svého bytu, kde jsme
  strávili poměrně dlouhou dobu.
 • 00:23:49 Zdálo se mi, že ten rozhovor
  jakoby natahuje.
 • 00:23:52 Říkal jsem si, že to je někdy
  u lidí, kteří žijí v celibátu,
 • 00:23:56 běžné, že mají kontaktů nedostatek,
  tak navazují ten kontakt.
 • 00:24:01 Musím říct, že kromě toho, že jsem
  měl pocit, že ten rozhovor natahuje,
 • 00:24:06 jsem jinak vůči páteru Müllerovi
  neměl ani stín podezření.
 • 00:24:12 Řekl jsem mu i to, co jsem nevěděl,
  jak se lidově říká.
 • 00:24:18 Blažej Müller se nestýkal
  jen s emigranty.
 • 00:24:21 Stýkal se i s lidmi,
 • 00:24:23 kteří dostali krátkodobě povolení
  k výjezdu do zahraničí.
 • 00:24:27 Z takových cest se běžně vozily
  věci tady nedostupné.
 • 00:24:30 Léky, literatura.
  Mělo to ovšem jeden háček.
 • 00:24:33 STB věděla,
  jakou literaturu Müller rozdává.
 • 00:24:37 Pak už bylo jednoduché zazvonit,
  provést prohlídku.
 • 00:24:40 A ty knihy se vždycky našly.
 • 00:24:44 K tomu, že jsem neměl stín podezření,
  přispělo i to,
 • 00:24:47 že mi nejen nabídl knihy,
  což mě zajímalo ze všeho nejvíc.
 • 00:24:51 Mohl jsem si vybrat,
  a když jsem si vybíral skromně,
 • 00:24:54 aby zůstalo ostatním, tak mi dával
  další a některé mi doporučoval:
 • 00:24:59 Živou bibli si určitě vezměte!
 • 00:25:01 A nejen to. On mi potom ještě doslova
  vnutil nedostatkové léky.
 • 00:25:06 Já jsem byl mladý a zdravý,
  říkal jsem, že to nepotřebuji.
 • 00:25:11 Určitě si to vezměte, někomu to dáte,
  po tom se jenom zapráší.
 • 00:25:15 Měl samozřejmě pravdu.
 • 00:25:19 Ve svazku Blažeje Müllera je
  zmíněno asi 500 různých jmen,
 • 00:25:23 s nimiž se setkával během svého
  dlouholetého působení ve Vídni
 • 00:25:27 v 70tých a 80tých letech.
 • 00:25:29 Kolik z nich skutečně udal,
  lze těžko dopočítat.
 • 00:25:33 Ale o všech těch 500 něco řekl.
 • 00:25:39 Zajímavý moment nastal
  na hraničním přechodu v Mikulově.
 • 00:25:44 Příslušník pohraniční stráže
  v hodnosti kapitána
 • 00:25:48 se podíval na jméno v pasu a řekl:
  Radši mi ty knížky nejdřív dejte.
 • 00:25:55 Hned mi to dejte,
  především tu Živou bibli.
 • 00:25:59 To bylo k nezaplacení.
 • 00:26:03 To byla informace o tom,
  že jsem se setkal s práskačem.
 • 00:26:18 Já jsem se setkal s Jindřichem
  Holečkem a Miroslavem Ransdorfem
 • 00:26:23 poprvé v roce 1974, když jsem
  přijel studovat do Prahy
 • 00:26:27 filozofickou fakultu a tito kolegové
  na sebe záhy upozornili tím,
 • 00:26:32 že byli velice agilní,
  vymýšleli projekty a podobně.
 • 00:26:39 Na počátku 70tých let vznikl
  Klub mladých marxistických historiků
 • 00:26:44 a u jeho zrodu stáli studenti.
 • 00:26:47 Klub prošel schvalováním na kolegiu
  děkana u katedry obecních dějin.
 • 00:26:52 Nejvíce aktivními studenty byli
 • 00:26:55 Miroslav Ransdorf
  a Jindřich Holeček.
 • 00:26:59 Tohle společenství bylo
  z 90% naprosto účelové,
 • 00:27:03 kde ta legitimace byla
  jakousi živnostenskou knížkou
 • 00:27:07 nebo startovací pozicí
  pro další kariéru.
 • 00:27:12 Být velmi aktivní a zakládat klub
  Mladých marxistických historiků
 • 00:27:16 na počátku 70tých let a být v tom
  tak aktivní, že ještě v roce 1974
 • 00:27:20 se o tom klubu říkalo, že je to
 • 00:27:22 jedna z nejaktivnějších
  studentských věcí na fakultě,
 • 00:27:26 to znamená, že ten člověk
  šel velmi s tím režimem,
 • 00:27:29 velmi se k němu hlásil.
 • 00:27:32 Cítím nespoutanou touhu po hlubším
  poznání Marxe, Engelse a Lenina.
 • 00:27:36 Nechci být pouze
  teoretickým marxistou.
 • 00:27:39 Chci vše dokladovat skutky.
 • 00:27:41 Jindřich Holeček poté, co absolvoval
  filozofickou fakultu UK,
 • 00:27:46 nastoupil základní vojenskou službu
  a zde od září 1979 pracoval
 • 00:27:50 jako důvěrník
  vojenské kontrarozvědky.
 • 00:27:53 Byl na vojně na Šumavě, byla to
  vojenská kontrarozvědka v Sušici.
 • 00:27:57 Hlásil, kteří z jeho druhů ve zbrani
  mají závadové myšlenky,
 • 00:28:02 chodí do kostela a podobně.
 • 00:28:04 Například měl sdělit, že jeden
  z vojáků chystá prohlášení
 • 00:28:08 s protistátním obsahem, které se
  má jmenovat Charta 1980.
 • 00:28:13 O všech těchto prohřešcích
  informoval.
 • 00:28:16 Na základě jeho hlášení mělo
  několik vojáků problémy.
 • 00:28:21 Po takto úspěšně navázané spolupráci
 • 00:28:24 bylo logické,
  že na něm uvízlo oko STB.
 • 00:28:27 Po domluvě řídících orgánů
  bylo rozhodnuto,
 • 00:28:31 že bude dále pracovat pouze
  s civilní rozvědnou službou.
 • 00:28:35 František Holeček podepsal spolupráci
  v roce 1981.
 • 00:28:43 Otázka spolupráce a plnění úkolů
  na úseku bezpečnosti
 • 00:28:47 je pro kandidáta zajímavá.
 • 00:28:50 Má v tom určitou zálibu a tuto by
  chtěl v určitém smyslu spojit
 • 00:28:54 se svou životní perspektivou.
 • 00:28:57 Jindřich Holeček pracoval jako
  archivář v okresním archivu
 • 00:29:01 v Chomutově, v pobočce v Kadani.
 • 00:29:03 Z dokumentů STB vyplývá, že nebyl
  příliš spokojen, dokonce je tam
 • 00:29:08 formulace, že provádí elementární
  otrockou práci, že se cítí mít
 • 00:29:13 na víc, než vyhledávání kartonů.
 • 00:29:16 Má evidentně odporné ambice
  a STB si je toho dobře vědoma.
 • 00:29:21 Jeho archivaření využívá k tomu, aby
  mu hodila jakési záchranné lano,
 • 00:29:26 jak se z tohoto prostředí dostat.
 • 00:29:30 Pracovní náplň archiváře jej
  neuspokojuje.
 • 00:29:33 K odborné publikační činnosti
  se vůbec nedostane.
 • 00:29:36 Taktéž osobní vztahy s nadřízenými
  nejsou nejlepší.
 • 00:29:39 V roce 1981 nesplnil plán a nebylo
  mu proto přiznáno zvýšení platu.
 • 00:29:54 V roce 1977 vznikla Charta 77,
  což byl dokument týkající se
 • 00:30:00 dodržování lidských práv
  v Československu s odkazem
 • 00:30:03 na přijaté a podepsané mezinárodní
  dohody o lidských právech.
 • 00:30:08 Jedním z mluvčích Charty 77 se stal
  významný český filozof Jan Patočka.
 • 00:30:14 Mluvčí Jan Patočka navštíví i
  holandského ministra zahraničí
 • 00:30:19 a informuje ho
  o naprosté legalitě Charty.
 • 00:30:23 Svobodomyslné jednání
  rozzuří státní moc.
 • 00:30:28 Jan Patočka byl předvolán k výslechu.
 • 00:30:31 Výslech trval mnoho hodin
  a velmi se podepsal na jeho
 • 00:30:35 už tak nepříliš dobrém
  zdravotním stavu.
 • 00:30:39 Krátce po výslechu
  Jan Patočka umírá.
 • 00:30:42 A stovky vědců podepisují
  dopis vládě Československa
 • 00:30:46 a obviňují ji
  z předčasné smrti filozofa.
 • 00:30:53 František Jedlička byl požádán
  rodinou, aby pohřbil Jana Patočku.
 • 00:30:58 Druhý den po domluvě jim měl
  volat nazpátek a říkat,
 • 00:31:02 že to není úplně dobrý nápad,
  ale nakonec souhlasil.
 • 00:31:07 Nicméně to, že jej požádali,
  aby pohřbil mluvčího Charty,
 • 00:31:12 svědčí o tom, že měl
  velice dobrou pověst.
 • 00:31:16 Na pohřbu mohlo dojít k demonstracím,
 • 00:31:19 projevům proti režimu.
  To se STB samozřejmě nehodilo.
 • 00:31:23 Hrozilo, že vznikne nový mučedník.
 • 00:31:25 Nepotřebovali, aby Jan Patočka
  získal status oběti komunizmu.
 • 00:31:30 Bylo potřeba zajistit, aby pohřeb
  proběhl bez rušivých momentů.
 • 00:31:36 František Jedlička byl úkolován STB
  tak, aby pohřeb byl vykonán
 • 00:31:43 pokud možno co nejklidněji,
 • 00:31:46 aby zádušní mše i pohřeb
  proběhly v jeden den.
 • 00:31:50 Byl úkolován, aby při zádušní mši
  nezněly varhany. Bylo mu zakázáno,
 • 00:31:55 aby si vzal pomocného duchovního,
  byl donucen si vzít hrobníka.
 • 00:32:00 Takže zádušní mši za Patočku
  sloužil hrobník.
 • 00:32:07 Přišel jsem na hřbitov
  zadními vrátky
 • 00:32:10 a tam bylo jen pár estébáků.
 • 00:32:13 Mysleli si, že patřím k nim,
  takže mě nikdo nezastavil.
 • 00:32:18 Estébáků na hřbitově bylo obrovské
  množství, oni se ani neskrývali.
 • 00:32:23 Někteří filmovali přicházející,
  aby vyvolali strach a paniku.
 • 00:32:27 Dokonce neurvale zasahovali
  při obřadu,
 • 00:32:30 vytahovali filmy z foťáků,
  zabavovali fotoaparáty.
 • 00:32:34 František Jedlička byl jediný,
  který mluvil nad rakví.
 • 00:32:39 To byla velice mdlá řeč kněze,
 • 00:32:42 který se neodvážil
  říct nic podstatného.
 • 00:32:45 Nebyla vůbec slyšet, protože tam
  tůrovaly terénní motocykly
 • 00:32:49 a nad tím lítal vrtulník.
 • 00:32:51 Všechny nás fotografovali, když jsme
  přistupovali k otevřenému hrobu.
 • 00:33:06 V poslední době ADAM plnil náročné
  úkoly širokého politického rozsahu
 • 00:33:10 v akci DĚDEK.
  Opět se osvědčil na výbornou.
 • 00:33:15 Akce pohřbu Jana Patočky získala
  krycí název DĚDEK.
 • 00:33:19 A za velmi dobré splnění úkolů
  a výborné provedení dostal
 • 00:33:24 později František Jedlička
  odměnu 1000 Kčs.
 • 00:33:37 Po svém příchodu do Kadaně se začal
 • 00:33:40 Jindřich Holeček přátelit
  s místními kněžími.
 • 00:33:43 Díky zájmu o církevní dějiny
  získal jejich důvěru
 • 00:33:47 a dověděl se, že v Kadani působí
  tiskárna katolického samizdatu.
 • 00:33:53 O té samozřejmě informoval.
  A natolik dobře, že na základě
 • 00:33:58 jeho informací mohlo být přistoupeno
  k zásahu uvnitř kláštera
 • 00:34:02 s cílem zajistit tiskařské stroje
 • 00:34:05 a zatknout osoby,
  které s nimi pracovaly,
 • 00:34:08 které se podílely na tisku
  a distribuci nelegálních tiskovin.
 • 00:34:20 V Kadani byla v roce 1981
  domovní prohlídka
 • 00:34:25 17. a 18.října. Bylo to po poledni,
  do domu se nahrnulo 45-50 lidí,
 • 00:34:37 a hned volali představenou,
  abychom vydali nelegální tiskoviny.
 • 00:34:46 Když jsme řekli, že žádné nemáme,
  tak že začnou domovní prohlídku.
 • 00:34:55 Vyhazovali věci ze skříní,
  brali i sebemenší papírky,
 • 00:35:01 dívali se za skříně, pod postele,
  rozhazovali postele.
 • 00:35:07 Dokonce za obrazy se dívali.
 • 00:35:10 Všechny knihy se vynášely pryč.
 • 00:35:16 Blížila se devátá hodina večer,
  tak jsme se ptali, kdy skončí,
 • 00:35:23 že jsou tu staré sestry,
  které potřebují odpočinek.
 • 00:35:28 Řekli, že budou do devíti
  s podmínkou,
 • 00:35:33 že tady zůstane hlídka se psy.
 • 00:35:43 K ránu skočil jeden pes
  na spolusestru,
 • 00:35:47 když vycházela z pokoje. Druhý den
  přišli v 8 hodin a byli tam
 • 00:35:55 až do večera do 18 hodin. Vzali
  všechny psací stroje, cyklostyly,
 • 00:36:03 knihy odváželi auty pryč.
 • 00:36:12 Bylo ale nutné vyřešit problém,
 • 00:36:15 jak uchránit identitu agenta
  Jindřicha Holečka,
 • 00:36:19 aby nedošlo k jeho odhalení.
 • 00:36:23 Po konzultacích bylo vymyšleno,
  že Jindřich Holeček se v den zásahu
 • 00:36:30 ještě bude v klášteře pohybovat.
 • 00:36:33 Už tehdy začaly prosakovat informace,
  že STB o klášteře ví,
 • 00:36:38 že je třeba závadné materiály
  skrývat a stěhovat pryč.
 • 00:36:44 Takže Jindřich Holeček se zapojil
  i do téhle činnosti.
 • 00:36:49 Pak odešel a přišla STB.
 • 00:36:53 Zákrok, který STB uskutečnila
  v klášteře v Kadani, měl důsledky
 • 00:36:58 nejen pro řeholnice,
  ale i pro jednu civilní osobu,
 • 00:37:02 která pomáhala s výrobou
  náboženské literatury.
 • 00:37:05 Ta byla postižena ze všech nejvíc.
 • 00:37:08 Dostala natvrdo 2 roky,
  ve výkonu odseděla 18 měsíců
 • 00:37:13 a celá tato věc zničila
  její rodinný život.
 • 00:37:17 Byla navíc finančně potrestána,
  musela zaplatit 25 000 Kčs,
 • 00:37:23 což tehdy byla velmi vysoká částka.
 • 00:37:29 Naše starší sestry, až 90tileté,
  prožívaly tuto prohlídku těžce.
 • 00:37:34 Hned po prohlídce během 9 dní
  zemřely tři sestry.
 • 00:37:51 Ve stejný den, kdy proběhla razie
  v dominikánském klášteře v Kadani,
 • 00:37:56 STB podnikla razii
  a na 14 hodin okupovala
 • 00:37:59 kněžský domov na Moravci
  na Vysočině.
 • 00:38:03 Během razie
  vyhnala všechny obyvatele,
 • 00:38:05 což byli přestárlí duchovní,
  většinou bývalí političtí vězni,
 • 00:38:10 sebrala jim veškerou literaturu,
  kterou naházela na náklaďák.
 • 00:38:14 Během domovní prohlídky STB
  pokradla i peníze,
 • 00:38:17 především ale šla
  po duchovní literatuře.
 • 00:38:20 Hledala také cyklostyl,
  podobně jako v Kadani,
 • 00:38:23 který na Moravci nenašla.
 • 00:38:25 Šok, který tato razie mezi
  přestárlými kněžími a řeholnicemi
 • 00:38:33 vyvolala, způsobil to, že jedna
  ze sester následně zemřela.
 • 00:38:43 ČEŘICH je ateistou, je stoupencem
  marx-leninské ideologie
 • 00:38:47 a plně se staví za politiku KSČ.
 • 00:38:50 Je oddaný.
 • 00:38:51 Ukázněně a uvědoměle podřizuje
  své osobní aspirace
 • 00:38:55 zájmům a potřebám
  československé rozvědky.
 • 00:38:59 Příslušníci rozvědky se mu snaží
  v letech 1980-1982 zajistit legendu
 • 00:39:04 zapáleného studenta historie,
  který konvertuje ke křesťanství.
 • 00:39:09 Snaží se mu vybudovat kontakty,
  doporučení od různých osob.
 • 00:39:14 Například od polské spisovatelky,
 • 00:39:17 která měla kontakty
  až k papeži Janu Pavlu II.
 • 00:39:20 A získat doporučení, která mu umožní
  po údajné emigraci se v Římě uchytit
 • 00:39:26 a zahájit teologická studia.
 • 00:39:52 Před vysláním Holečka do Říma,
  které proběhlo v létě 1982
 • 00:39:56 formou údajné emigrace,
 • 00:39:59 kdy Holeček odjíždí na zájezd
  do Itálie, ze kterého se nevrací,
 • 00:40:04 je podepsána dohoda
  mezi Holečkem a STB,
 • 00:40:07 ze které vyplývá, že je mu vyplácen
  plat za pobyt v cizině.
 • 00:40:15 Vedení FMV ČSSR se zavazuje
 • 00:40:18 hodnotit výslednost rozvědné činnosti
  jmenovaného
 • 00:40:22 a provádět její ocenění
  a to v rozsahu 6000 - 15000 Kčs
 • 00:40:26 za prvních 5 let
  pobytu v zahraničí.
 • 00:40:36 Ing. Coufal byl tajně vysvěcen
  v roce 1968 na kněze.
 • 00:40:42 STB začíná tušit
  toto jeho postavení
 • 00:40:47 a byl usmrcen v noci 24.února 1981
  v Bratislavě.
 • 00:40:57 Oficiální závěr šetření
  v roce 1981 je sebevražda.
 • 00:41:02 Ovšem z toho, jak byl nalezen
  Přemysl Coufal, když otevřeli byt,
 • 00:41:07 v jakém hrozném stavu,
  zranění na celém těle,
 • 00:41:11 podřezané žíly na obou rukách,
  celý byt od krve, rozbité sklo,
 • 00:41:18 je to velmi podivný druh sebevraždy.
 • 00:41:24 Pravé oko měl vyražené,
  u oka byla 3cm dlouhá jizva.
 • 00:41:28 Nos byl rozmáčknutý
  levá strana tváře promáčknutá
 • 00:41:31 a lebka na levé straně proražená.
 • 00:41:34 Levé oko natržené, na čele
  zamodralý otisk podpatku,
 • 00:41:37 na levé straně krku přeřezaná tepna.
 • 00:41:41 K problematice tajné církve, tajně
  působících kněží a biskupů,
 • 00:41:45 tam je případů neobjasněných
  tragických úmrtí víc.
 • 00:41:50 V roce 1978 páter Rusnák, v roce 1979
  páter Gono ve výkonu trestu.
 • 00:41:57 V roce 1981 student Pavel Švanda,
  když se vrátil z Vatikánu.
 • 00:42:05 Jeho strýc je velmi známá osobnost,
  vysoce postavený aktivní kněz
 • 00:42:12 v Římě působící
  v československém exilu.
 • 00:42:17 STB zřejmě chtěla od Pavla Švandy,
  aby působil jako spolupracovník,
 • 00:42:24 protože měl důvěru v zahraničí
  i v místních kruzích.
 • 00:42:31 Jednoho z mých příbuzných,
  syna mé sestry,
 • 00:42:35 pustili za mnou do Říma.
 • 00:42:38 Mysleli si, že zůstane tady,
  ale on byl zamilovaný a vrátil se.
 • 00:42:44 On byl básník a myslím,
  že s policií mluvil ironicky.
 • 00:42:53 Špatně dopadl,
  shodili jej do Macochy.
 • 00:42:58 Byl nalezen na dně Macochy
 • 00:43:00 a současně měl podřezány
  žíly na rukou.
 • 00:43:03 Nejvíce indicií je pro vraždu,
 • 00:43:07 méně indicií připouští
  možnost vynucené sebevraždy,
 • 00:43:13 ale v tom případě je tam
  také cizí zavinění.
 • 00:43:49 Po svém příchodu do Říma
  začal Holeček plnit úkoly.
 • 00:43:53 Byl instruován,
 • 00:43:54 aby podával informace o církevních
  představitelích, žijících v Římě,
 • 00:44:00 ale také o činnosti Radia Vatikán,
  centra Velehrad, koleje Nepomucenum.
 • 00:44:45 Holeček má zmapovat centrum
  československé emigrace v Římě.
 • 00:44:50 Očekává se, že by mohl proniknout
  do vatikánského tajného archivu.
 • 00:44:56 Spojení s kontaktem pro první měsíce
  - kostel S.M.Ausiliatrice,
 • 00:45:01 15 minut si čte vývěsky,
  v 15.15 vyjde na kontrolní body.
 • 00:45:06 Via Gloria - lékárna,
  obchody na Piazza Ragusa.
 • 00:45:10 Po trase se bude pohybovat tak,
  aby byl v 16.00 na místě schůzky.
 • 00:45:16 Kontrolní otázka kontaktu:
 • 00:45:18 On: Jak se dostanu k hrobce
  Cecilia Netella?
 • 00:45:22 Kontakt: Musíte jít
  k Circo Maseggio.
 • 00:45:25 On: Nesu vám pozdrav
  z Českých Budějovic.
 • 00:45:29 Radio Vatikán hledalo vždy
  spolupracovníky mezi bohoslovci
 • 00:45:33 a studenty teologie,
  kteří působili v Římě.
 • 00:45:37 Pro českou redakci byli tito lidé
  vždy vítanou posilou.
 • 00:45:41 Jedním z těch, kdo projevili zájem
  o činnost v Radiu Vatikán,
 • 00:45:46 byl i agent Jindřich Holeček.
 • 00:45:51 Bohoslovec Holeček byl jeden
 • 00:45:54 z nejhorlivějších spolupracovníků
  vatikánského rozhlasu.
 • 00:45:58 On schopnosti má,
  to je bezesporu.
 • 00:46:01 V té době byl pro mě oporou,
  protože úterní vysílání pro mládež,
 • 00:46:07 když je mělo Nepomucenum,
  tak on je udělal.
 • 00:46:12 Které věci pak o mě nahlásil STB,
  nevím a nechci vědět.
 • 00:46:24 Po vojně jsem se oženil
  a začali jsme stavět.
 • 00:46:27 Při stavbě u míchačky jsem si
  většinou pouštěl rádio
 • 00:46:31 a nejlépe bylo slyšet
  nerušené Radio Vatikán.
 • 00:46:35 Najednou jsem ke svému překvapení
  uslyšel hlas mě známý
 • 00:46:40 a pak jsem zjistil,
  že to je Jindřich Holeček.
 • 00:46:45 Říkal, že přišel do Vatikánu,
  aby se navrátil k víře svých otců.
 • 00:46:52 Což mě zaujalo už jen kvůli tomu,
  že jsem jej znal z jiné pozice.
 • 00:46:58 Mladý zapálený marxistický historik
  a teď tento zlom.
 • 00:47:03 Zdálo se mi to velice podivné.
 • 00:47:09 Byl jeden z horlivých organizátorů
  vysílání pro mládež.
 • 00:47:14 Několikrát jsem jej přistihl
  u skříně, kde byly různé materiály.
 • 00:47:20 Ptal jsem se ho, co tam dělá.
  Vždycky nějakou výmluvu našel.
 • 00:47:28 Mávl jsem nad tím rukou, protože
  před vysíláním je dost nervozity.
 • 00:47:34 Po dlouhé době mi došlo,
 • 00:47:38 že dělá špiona v české sekci
  vatikánského rozhlasu.
 • 00:47:45 Hrabal se nám v materiálech
  a v adresářích atd.
 • 00:47:58 Katolická církev u nás
  nikdy nevyvíjela tlaky,
 • 00:48:02 nepožadovala potrestání lidí,
  kteří zradili své ideály
 • 00:48:08 a dali se do služeb komunismu
  a jeho zpravodajských služeb.
 • 00:48:15 Stačila jí jakási
  generální omluva a pokání.
 • 00:48:20 Případ Jindřicha Holečka je
  v tomto směru zvláštní,
 • 00:48:23 protože není běžným knězem
  činným v duchovní správě.
 • 00:48:27 Je příslušníkem řádu paulánů,
  podléhá jiným autoritám.
 • 00:48:32 Tudíž je pro církev u nás těžší
  volat ho k odpovědnosti.
 • 00:48:42 Jindřich Holeček se v roce 1993
  vrátil do ČR.
 • 00:48:46 Zapojil se
  do aktivního církevního života.
 • 00:48:49 Získal Cenu Jana Patočky, ale ta
  mu byla v roce 2006 odebrána.
 • 00:48:54 Žije ve Vranově u Brna,
  často tam však nepobývá.
 • 00:49:01 S panem Holečkem jsem mluvil
  asi 12 minut.
 • 00:49:05 Celou tu dobu mě žádal,
 • 00:49:07 abychom článek o jeho minulosti
  neuveřejňovali.
 • 00:49:12 Říkal jsem mu,
  že už to zastavit nejde.
 • 00:49:15 Tvrdil, že mu zničíme život,
  že to nepřežije, že se oběsí.
 • 00:49:23 Pak to korigoval tím, že je kněz,
  že to nejde,
 • 00:49:28 ale že si třeba nevezme léky
  a stejně umře.
 • 00:49:32 Bral jsem to vážně, ale pak jsem
  mluvil se dvěma kolegy a ti říkali,
 • 00:49:40 že znají lidi,
  kteří se s ním stýkají
 • 00:49:44 a že on má obvykle
  takovéto silné reakce.
 • 00:49:48 Abych se nebál.
 • 00:49:54 Blažej Müller žije v domově důchodců
  pro přestárlé mnichy
 • 00:49:57 ve Vřesovicích u Prostějova.
  Dosud nebyl souzen.
 • 00:50:01 Při soukromém rozhovoru přiznal,
  že se za své skutky cítí být vinen.
 • 00:50:09 František Jedlička zemřel
  v roce 1984.
 • 00:50:13 Jeho pohřeb byl velice slavný.
 • 00:50:15 Účastnil se jej mimo jiné
  i kardinál Tomášek
 • 00:50:20 a celá řada lidí
  z vysoké církevní hierarchie.
 • 00:50:25 Byl pohřben nedaleko
  od hrobu Jana Patočky.
 • 00:50:32 Na jeho hrobě je nejzajímavější to,
  že je celý porostlý břečťanem,
 • 00:50:37 socha ukřižovaného Krista
  není vidět.
 • 00:50:41 Zůstal tam jen nápis, který
  symbolizuje 36letý životní úsek
 • 00:50:48 Františka Jedličky, tedy dobu,
  kdy spolupracoval s STB.
 • 00:50:56 Věnoval své síly jak lidu,
  tak zvelebení domu Božího.
 • 00:51:08 Skryté titulky: Eva Baťková
  Česká televize 2007

Související