iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 6. 2015
22:15 na ČT art

1 2 3 4 5

12 hlasů
6670
zhlédnutí

Artmix

Benátské bienále 2015

52 minut o výtvarném umění

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Artmix

 • 00:00:32 Už z prvních záběrů je jasné,
  že jsme se vydali do Benátek
 • 00:00:35 a to na jednu z největších
  přehlídek světového umění -
 • 00:00:38 benátské Bienále.
 • 00:00:40 Letos tato umělecká show,
  která se tradičně
 • 00:00:42 odehrává
  v Giardini a Arsenale,
 • 00:00:45 začala
  o měsíc dříve než obvykle -
 • 00:00:47 už 9. května
  a potrvá do 22. listopadu.
 • 00:00:51 A tak v průběhu sedmi měsíců
  bude pozornost
 • 00:00:53 celého výtvarného světa
  upřena do Benátek.
 • 00:01:00 Téma letošního 56. ročníku
  zní:
 • 00:01:02 All the World's Futures -
  Všechny budoucnosti světa.
 • 00:01:06 Každý si může tento pojem
  vyložit po svém,
 • 00:01:08 a tak se umělci zabývají tématy
  jako jsou
 • 00:01:10 identita, životní prostředí,
  život na okraji
 • 00:01:13 společnosti či problémy
  imigrace.
 • 00:01:16 Svými díly reagují na svět,
  jenž vykazuje hluboké rozdíly,
 • 00:01:19 konflikty,
  bolesti a nejistoty.
 • 00:01:22 Navzdory obrovskému pokroku
  ve vědě a technologiích
 • 00:01:25 se ocitáme ve věku
  úzkosti a strachu
 • 00:01:27 o budoucnost naší planety.
 • 00:01:33 A protože letos slaví bienále
  120 let od svého založení,
 • 00:01:36 vydali jsme se
  s Veronikou Wolfovou,
 • 00:01:39 autorkou knihy o historii
  naší účasti v Benátkách,
 • 00:01:42 na místa,
  kde vlastně všechno začalo.
 • 00:02:05 -Bylo to právě tady
  v Galerii Café Florian
 • 00:02:08 na náměstí svatého Marka
  v Benátkách,
 • 00:02:11 kde se od 90. let 19. století
 • 00:02:16 scházela místní intelektuální
  elita.
 • 00:02:19 A ta se rozhodla,
  že by bylo třeba pozvednout
 • 00:02:23 turistický ruch v Benátkách
  a přidat mu nové impulzy.
 • 00:02:27 Protože do té doby vlastně
  všichni jezdili do Benátek
 • 00:02:31 obdivovat staré mistry
  a intelektuálové chtěli
 • 00:02:35 do místního prostředí
  přinést svěží vzduch.
 • 00:02:41 Tak je napadlo,
  že by mohli uspořádat výstavu,
 • 00:02:45 prodejní výstavu současného
  umění.
 • 00:02:48 A plánovalo se,
  že bude vystaveno zhruba
 • 00:02:51 350 malířských děl,
  asi sto soch...
 • 00:02:57 Z čehož polovina by byla
  italská
 • 00:02:58 a polovina mezinárodní provenience.
 • 00:03:02 Oficiální rozhodnutí
  o uskutečnění této výstavy
 • 00:03:05 proběhlo na zasedání
  městské rady v dubnu 1893.
 • 00:03:10 A počítalo se,
  že tato výstava proběhne
 • 00:03:13 již následující rok 1894.
  U příležitosti
 • 00:03:17 stříbrné svatby italského krále
  Umberta a jeho manželky.
 • 00:03:22 Nicméně nepodařilo se to
 • 00:03:25 z organizačních důvodů uskutečnit
  včas,
 • 00:03:27 takže první bienále bylo zahájeno
  30. dubna 1895.
 • 00:03:52 -První místo, kam směřují
  kroky všech návštěvníků
 • 00:03:55 je Giardini,
  což je hlavní areál,
 • 00:03:58 kde se bienále odehrává.
  Italsky giardini znamená zahrada,
 • 00:04:01 ale z našeho pohledu
  je to spíše
 • 00:04:03 park s hlavní alejí,
  který byl slavnostně otevřen
 • 00:04:05 veřejnosti v roce 1810
  jako čtvrť odpočinku pro Benátčany.
 • 00:04:10 Dnes, 120 let poté,
  kdy je vedení města Benátek
 • 00:04:13 zvolilo jako místo
  pro tuto akci,
 • 00:04:15 zde prezentuje své umění
  29 zemí v národních pavilonech
 • 00:04:19 a 60 dalších států pak v Arsenale
  a jiných prostorech.
 • 00:04:27 -Jelikož to byl pouze park,
  bylo rozhodnuto,
 • 00:04:30 že bude postaven centrální
  pavilon,
 • 00:04:33 takzvaná Sala de la expozitioni.
  V tomto centrálním pavilonu
 • 00:04:38 vystavovaly všechny účastnící se
  země.
 • 00:04:42 Takže jak Italové,
  což byla zhruba polovička umělců,
 • 00:04:45 tak i ostatní země.
 • 00:04:50 -Jedním z prvních českých
  umělců,
 • 00:04:52 který se podle dochovaných
  záznamů
 • 00:04:54 účastnil benátského bienále,
  byl Jan Preisler.
 • 00:04:57 V roce 1907 vystavil
  v centrálním Paláci výstavy -
 • 00:05:00 v sekci Rakousko-Uherska -
  svůj obraz Milenci.
 • 00:05:09 Protože mezinárodní prestiž
  této přehlídky
 • 00:05:11 stále rostla,
  přicházely jednotlivé země s tím,
 • 00:05:14 že si v okolí hlavní budovy
  postaví své vlastní pavilony,
 • 00:05:17 které budou určeny
  jen pro jejich umělce.
 • 00:05:20 První byla v roce 1907
  Belgie,
 • 00:05:23 o dva roky později ji následovala
  Velká Británie,
 • 00:05:26 Německo, Maďarsko,
  dále pak Francie,
 • 00:05:28 Holandsko, Španělsko
  a Sovětský svaz.
 • 00:05:35 My jsme se v Benátkách
  poprvé prezentovali
 • 00:05:37 už v roce 1920, tedy okamžitě
  po vzniku samostatného státu,
 • 00:05:41 a to ve velkém
  centrálním pavilonu,
 • 00:05:44 což byl velký úspěch
  naší diplomacie.
 • 00:05:47 O šest let později už stál
  na hlavní třídě náš pavilon.
 • 00:05:54 Už samotné umístění
  mezi Francií, Británií
 • 00:05:57 a protějším Německem
 • 00:05:59 souvisí s tehdejším postavením
  naší země v Evropě.
 • 00:06:02 Autorem pavilonu
  je architekt Otakar Novotný
 • 00:06:05 a datem vzniku
  se řadí do první desítky
 • 00:06:07 nejstarších národních
  pavilonů.
 • 00:06:18 Umění, kterým jsme
  se ve 20. a 30. letech
 • 00:06:20 v Benátkách prezentovali,
  bylo spíše poplatné
 • 00:06:23 obecnému vkusu tehdejší doby,
  což se týkalo i ostatních zemí.
 • 00:06:27 A tak byla u nás k vidění
  díla Oskara Brázdy,
 • 00:06:30 Vlastimila Rady,
  Maxe Švabinského,
 • 00:06:32 Oldřicha Blažíčka, Václava Rabase,
  Viktora Strettiho a dalších.
 • 00:06:37 Umění neprovokovalo,
  nedráždilo.
 • 00:06:40 Avantgardní směry a umělci
  se začali prosazovat až po válce.
 • 00:06:48 Komisařem našeho pavilonu
  byl v té době V.V. Štech.
 • 00:07:08 -Za znalce umění
  se jistě také pokládal
 • 00:07:10 i Adolf Hitler,
  který se v roce 1934
 • 00:07:13 rozhodl navštívit
  Benátské bienále.
 • 00:07:16 Tady na této dobové fotografii
  vidíme, jak prochází pavilony,
 • 00:07:20 vše si důkladně prohlížel
  a dlouze se zastavil
 • 00:07:23 v německém pavilonu,
 • 00:07:25 kde obdivoval sochu atleta
  provedenou v akademickém stylu.
 • 00:07:37 -Zvláštní kapitolou
  je období druhé světové války.
 • 00:07:40 V roce 1940 se naše země
  bienále účastnila
 • 00:07:44 jako protektorát
  Čechy a Morava.
 • 00:07:58 Po V.V. Štechovi,
  který byl tou dobou
 • 00:08:00 už v koncentračním táboře,
  se v době okupace
 • 00:08:02 stal komisařem pavilonu
  mladý František Kovárna,
 • 00:08:05 žák Antonína Matějíčka,
  který překvapivě
 • 00:08:08 prosadil umělce jako byli
  Ludvík Kuba, Karel Lidický,
 • 00:08:11 Jan Slavíček
  s díly, z nichž některé
 • 00:08:15 by v německém prostředí
  byly označeny za zvrhlé umění.
 • 00:08:19 V roce 42 byl náš pavilon
  rezervován pouze
 • 00:08:22 pro umělce Slovenského štátu
 • 00:08:24 a bienále se účastnili
  pouze spojenci Osy.
 • 00:08:30 První poválečné bienále
  se konalo v roce 1948.
 • 00:08:34 A přestože v Československu
  již zavládl komunistický režim,
 • 00:08:37 v Benátkách se to zatím
  neodrazilo.
 • 00:08:42 A tak zde vystavoval Josef Vagner,
  Jan Zrzavý,
 • 00:08:44 František Gross, František Muzika,
  Emil Filla a další.
 • 00:09:01 -Na bienále v roce 1948
  představila svoji sbírku
 • 00:09:05 americká sběratelka
  Peggy Guggenheim.
 • 00:09:09 Její významná sbírka,
  která do té doby byla v New Yorku
 • 00:09:12 v její galerii
  Art of This Century,
 • 00:09:15 byla přivezena do Benátek
  a následně byli Benátčané
 • 00:09:19 schopni přesvědčit
  Peggy Guggenheim,
 • 00:09:22 aby už sbírku neodvážela z města
  a nechala ji tady.
 • 00:09:28 A poté, co si koupila
  jeden z paláců na Canal Grande,
 • 00:09:32 Palazzo Venier dei Leoni,
  což je jediný
 • 00:09:35 nedostavěný palác v Benátkách,
  tam později umístila svoji sbírku.
 • 00:09:46 Zatímco v roce 1954
  Československý pavilon
 • 00:09:50 vystavoval díla socialistického
  realismu,
 • 00:09:53 v ostatních pavilonech
  byl k vidění Francis Bacon,
 • 00:09:57 Williem de Kooning, Max Ernst
  a další.
 • 00:10:04 V 50. letech, kdy jsme vystavovali
  především socialistický realismus,
 • 00:10:07 tak o to příliš mezi sběrateli
  zájem nebyl.
 • 00:10:15 Až výstava knižních ilustrací
  v roce 1956 slavila velký úspěch.
 • 00:10:22 Vystavoval zde Cyril Bouda,
  Lada a Antonín Pelc.
 • 00:10:28 A ten dokonce získal
  jedno z vedlejších ocenění.
 • 00:10:38 -Zásadní zlom nastal v roce 1964,
  v době,
 • 00:10:42 která odráží uvolněnější
  politickou situaci
 • 00:10:44 v Československu,
  což se projevilo
 • 00:10:47 i na výběru umělců.
  Mezi vystavující patřili
 • 00:10:49 Jan Kotík, František Muzika
  a další.
 • 00:10:52 Tehdy poprvé byla v našem pavilonu
  k vidění také abstrakce.
 • 00:10:59 -Výstava původně byl prodejní.
  Benátské bienále,
 • 00:11:02 ta organizace si brala 10%
  za vyřízení veškerých formalit.
 • 00:11:06 A tak to pokračovalo
  až do roku 1968,
 • 00:11:10 do určité míry výročního roku
  pro Benátské bienále,
 • 00:11:12 protože tady byly velké studentské
  protesty
 • 00:11:15 proti komercionalizaci umění,
  byly tady plakáty:
 • 00:11:18 "Pryč s pavilony."
  A vlastně poté, v roce 70
 • 00:11:22 byly přijaty nové stanovy
 • 00:11:25 a byla zrušena
  možnost nákupu a prodeje.
 • 00:11:45 -V roce 1970,
  tedy krátce po sovětské okupaci,
 • 00:11:48 u nás ještě nepropukla
  normalizační diktatura,
 • 00:11:51 a tak v Benátkách vystavovali
  Karel Malich,
 • 00:11:54 Libor Fára, Jiří Kolář
  nebo Josef Jankovič.
 • 00:11:58 Pak přicházejí
  nudná léta normalizace.
 • 00:12:02 -V roce 1993
  dochází k rozpadu Československa.
 • 00:12:06 A nastává otázka,
 • 00:12:08 co s Československým pavilonem
  dál.
 • 00:12:11 Diskutovalo se o různých
  návrzích,
 • 00:12:13 že by třeba jedna strana
  vyplatila druhou
 • 00:12:16 a ta vystavovala někde
  jinde.
 • 00:12:18 Pochopitelně pro jednu
  nebo druhou stranu
 • 00:12:20 by to bylo nevýhodné,
  protože ten prostor
 • 00:12:23 byl už zcela vyčerpán,
  takže možnost postavit si
 • 00:12:27 nový pavilon už nebyla.
  Takže Československý pavilon
 • 00:12:31 byl rozdělen na dvě poloviny.
 • 00:12:34 Polovina byla česká,
  polovina byla slovenská.
 • 00:12:37 Stále ovšem na průčelí
  zůstával nápis Cechoslovaccia.
 • 00:12:46 V roce 1993 ve své části
  vystavoval František Skála
 • 00:12:51 a v druhé části
  vystavoval Daniel Fišer.
 • 00:12:55 Stejně tak tomu bylo
  i v roce 1995.
 • 00:12:58 Karel Malich a Josef Jankovič.
 • 00:13:15 Nakonec se dospělo k rozhodnutí,
  že jedno bienále
 • 00:13:20 bude pod taktovkou české strany,
  a to následující
 • 00:13:23 pod taktovkou slovenské strany.
 • 00:13:28 To ovšem neznamená,
  že nutně musí vystavovat
 • 00:13:30 jenom český a v následujícím
  ročníku slovenský umělec.
 • 00:13:33 Strana si může rozhodnout,
  jakého umělce nanominuje.
 • 00:13:35 Takže to může být Čech,
  Slovák nebo skupina umělců.
 • 00:13:38 A toto řešení je velmi
  demokratické.
 • 00:13:41 Podíváme-li se na to,
  jaká situace byla
 • 00:13:44 v jiných pavilonech
  zaniknuvších zemí.
 • 00:13:51 Například bývalý pavilon
  Sovětského svazu,
 • 00:13:54 ten je dnes rezervován
  pouze pro umělce ruské.
 • 00:13:57 Takže Ukrajina,
  všechny post sovětské republiky
 • 00:14:02 si musejí najít
  nějaký náhradní prostor.
 • 00:14:06 Stejně tak v relativně
  velkém pavilonu Jugoslávie
 • 00:14:10 vystavuje jenom Srbsko.
 • 00:14:14 Ostatní země - Slovinsko,
  Chorvatsko -
 • 00:14:16 opět musejí hledat nějaké
  alternativní prostory.
 • 00:14:26 -Největší mezinárodní
  mediální pozornosti
 • 00:14:29 se dostalo v roce 2009
  Romanu Ondákovi
 • 00:14:31 s jeho dílem Loop
  neboli Smyčka,
 • 00:14:33 kdy přenesl vegetaci z Giardini
  přímo do pavilonu.
 • 00:14:36 A tak do určité míry
  stíral realitu prostoru,
 • 00:14:39 který je vně a uvnitř.
 • 00:14:46 Pro umělce je účast
  na Benátském bienále
 • 00:14:48 velmi prestižní záležitostí.
 • 00:14:50 Někdy bývá přirovnávána
  k výhře olympiády.
 • 00:14:53 V zemích, kde je rozvinutý trh
  s uměním,
 • 00:14:55 cena jeho díla okamžitě
  vzroste.
 • 00:14:58 Říká se: "Vidět v Benátkách,
  koupit v Baselu,"
 • 00:15:02 čímž je míněn prestižní
  veletrh umění
 • 00:15:04 ve švýcarské Basileji,
  který začíná
 • 00:15:06 zhruba dva týdny
  po zahájení Benátek.
 • 00:15:10 Rozpočty na jednotlivé pavilony
  se výrazně liší
 • 00:15:13 od závratných částek
  až po minimální investice.
 • 00:15:16 Velká Británie předvedla
  monstrózní instalaci
 • 00:15:19 Sarah Lucasové,
  umělkyně z volného seskupení
 • 00:15:22 Young British Artist,
  kam patří mimo jiné
 • 00:15:25 také Damien Hirst
  nebo bratři Chapmanové.
 • 00:15:29 Pojednávali zejména
  taková témata jako je
 • 00:15:31 smrt, násilí
  či pohlavní identita.
 • 00:15:34 Sarah tentokrát zapíchala cigarety
  do intimních partií
 • 00:15:37 betonových torz -
 • 00:15:39 a to vše zarámovala
  dráždivou žlutou barvou.
 • 00:15:42 Náklady na britskou instalaci
  byly 250 000 liber,
 • 00:15:45 a to nepočítáme náklady
  na doprovodné akce.
 • 00:15:58 I když finanční prostředky
  samy o sobě
 • 00:16:00 pochopitelně nezaručují kvalitu
  díla,
 • 00:16:02 přece jen umožňují
  jednotlivým zemím se zviditelnit
 • 00:16:05 v rámci marketingu
  a public relations.
 • 00:16:26 Přestože naše účast
  disponovala opravdu
 • 00:16:28 velmi skromnými prostředky -
  jedním a půl miliónem korun -
 • 00:16:31 úspěch Jiřího Davida
  a jeho Apoteózy je nepopiratelný.
 • 00:16:35 Světová média,
  včetně Guardianu,
 • 00:16:38 zařadila náš pavilon
  mezi patnácku nejzajímavějších.
 • 00:16:41 -Snažil jsem se vlastně vytvořit
  jakoby skoro takový
 • 00:16:45 neexistující pavilon,
  který sublimuje do světla,
 • 00:16:48 do prostoru, protože je to
  v pavilonu
 • 00:16:51 neexistujícího státu,
  Českéslovensko neexistuje.
 • 00:16:53 Takže pro mě to nějak
  všechno souzní společně.
 • 00:16:56 A proto i ta APOTHEOSIS
  vlastně vytváří určitou atmosféru,
 • 00:17:00 která nejenom vizuálně
  přitahuje diváka
 • 00:17:04 a vlastně stahuje pozornost,
  ale doufám,
 • 00:17:06 že to není laciný trik a že to
  v sobě nese obsahový prvek.
 • 00:17:14 Já jsem si říkal,
  že by bylo hodně zajímavý
 • 00:17:16 v kontextu toho, co bienále
  znamená,
 • 00:17:19 zkusit prezentovat něco,
  co je jakoby lokální,
 • 00:17:21 ale zároveň tu lokalitu
  přesahuje něčím nečekaným.
 • 00:17:24 Jestli by to třeba nemohlo být
  právě ve spojení
 • 00:17:27 se Slovanskou epopejí,
  posledním obrazem od Muchy,
 • 00:17:30 který se jmenuje APOTHEOSA,
  Slovanstvo pro lidstvo.
 • 00:17:33 A chtěl jsem původně dát
  originál obraz.
 • 00:17:36 Pak mě napadla možná šťastnější
  verze,
 • 00:17:40 že ta černobílá reinterpretace
  toho obrazu
 • 00:17:42 bude silnější a přesvědčivější.
 • 00:17:44 A pak jsem do toho samotného obrazu
  černobílé verze
 • 00:17:47 implantoval 20 apokryfů,
  že neničí původní obsah,
 • 00:17:51 ale ten obraz proměňují
  do současného jazyka přemýšlení.
 • 00:17:55 Například, když tam drží
  ten Slovan v ruce
 • 00:17:58 na tom obraze ratolest
  z nějakého lipového listí,
 • 00:18:02 tak teď drží prostě
  lysohlávky.
 • 00:18:05 To není jako schválnost,
  ale každá ta věc má i význam.
 • 00:18:08 Třeba i ty rituály,
  které existovaly
 • 00:18:11 v této poloze těch přírodních drog
  a tak dále.
 • 00:18:13 A pak tam jsou třeba konotace
  na současné umění.
 • 00:18:16 Kdy tam třeba je Marina Abramovič
  na bílém koni,
 • 00:18:18 tak její performance
  na bílém koni pod americkou vlajkou
 • 00:18:21 nebo pod vlajkami ostatních
  států.
 • 00:18:23 A je tam i několik dalších rovin,
  kdy polemizuji s národem,
 • 00:18:26 vlastí, domovem a teď hledám
  i ten význam v tom obraze.
 • 00:18:30 Takže ty situace jsou tady v tom
  implantovaný.
 • 00:18:39 Většinou na Benátském bienále
  jsou takový jako instalační nápady,
 • 00:18:43 takový trošku pro mě
  scénografický a tak dále.
 • 00:18:46 Já jsem chtěl prostě udělat
  fyzický prožitek pro toho diváka.
 • 00:18:49 Tím, že bude v blízkosti té malby,
  která je rukou dělaná,
 • 00:18:52 která je malovaná
  tři měsíce v kuse.
 • 00:18:54 A k tomu jsem postavil
  opozitní zrcadlovou zeď.
 • 00:19:00 Tady je jasně vidět,
 • 00:19:02 že není možný pojmout
  ten obraz se vším všudy.
 • 00:19:04 Proto to zrcadlo, který to oddálí
  a je možný
 • 00:19:06 velmi přesně identifikovat,
  co na tom obraze je.
 • 00:19:10 A vlastně se stáváš součástí
  toho celého vnímání
 • 00:19:14 a skoro i měřítkově
  to společně funguje.
 • 00:19:25 To bílé na bílém, i když s tím
  pracuju delší dobu,
 • 00:19:28 tak jsem to použil
  tady do citace Karla Marxe,
 • 00:19:31 kdy tam je napsáno:
 • 00:19:33 "Problém není osvobodit se
  od našich iluzí,
 • 00:19:35 problém je osvobodit se od situací,
  které iluze vyžadují."
 • 00:19:39 A to si myslím,
  že je v tuhle chvíli
 • 00:19:41 i hodně motto
  i pro současné dění ve světě.
 • 00:19:45 Já si myslím,
  že i přesně s tím obrazem
 • 00:19:48 to i konvenuje.
  Má to přesný kontext.
 • 00:19:54 -Podle mého názoru
  tento projekt jednoznačně
 • 00:19:56 silně vyniká mezi všemi
  ostatními,
 • 00:19:58 které byly zaslány
  do národních pavilonů
 • 00:20:01 v parku Giardini i jinde,
  protože je velmi minimalistický,
 • 00:20:04 velmi skromný, ale divákovi
  tento prostor nabízí a otevírá.
 • 00:20:10 Divák je konfrontován
  sám se sebou -
 • 00:20:12 kým jste, kam patříte,
  odkud pocházíte.
 • 00:20:14 Snahou je zvýšit povědomí o tom,
  co by mohla - nebo měla -
 • 00:20:17 být vaše identita.
 • 00:20:20 Je to velmi štědré vyzvání,
  či gesto,
 • 00:20:22 abyste se zamysleli
  sami nad sebou.
 • 00:20:24 Na tomto oslnivém jarmarku
  marnosti národních identit,
 • 00:20:27 jímž je benátské Bienále,
  je tento okamžik chvílí,
 • 00:20:30 kdy je třeba sestoupit
  z výšin,
 • 00:20:32 pohlédnout na sebe sama
 • 00:20:34 a zapřemýšlet
  o vlastní svébytnosti.
 • 00:20:47 -V tomto roce je tématem bienále
  vlastně budoucnost lidstva
 • 00:20:51 nebo světa,
  takže se tady řeší otázky
 • 00:20:54 ničení přírody,
 • 00:20:56 vůbec otázka životního prostředí
  je nesmírně silná.
 • 00:21:00 Řeší se tady otázka identit států,
  národů.
 • 00:21:05 To je i to, na co vlastně reaguje
  Český pavilon s tou prezentací.
 • 00:21:09 Německý pavilon má velice zajímavý
  koncept,
 • 00:21:12 který se ani tak politicky
  netýká Německa samotného,
 • 00:21:16 ale v podstatě celé Evropy.
 • 00:21:19 A skutečně tady prezentují
  ten problém přistěhovalců z Afriky,
 • 00:21:23 kteří po tisícovkách hynou
  za těch naprosto
 • 00:21:26 tragických podmínek
  na těch lodích.
 • 00:21:28 Takže je opravdu silně cítit
  ten politický náboj.
 • 00:21:32 Ale fascinující je to,
  že to celé je
 • 00:21:35 semknuto dohromady výtvarným
  prostředkem, výtvarnou mluvou.
 • 00:21:39 A že to výtvarné umění
  v nejrůznějších škálách
 • 00:21:43 toho svého výrazu dneska tady
  promlouvá k lidstvu.
 • 00:21:46 A samozřejmě, že celý ten koncept,
  nebo ten projekt toho bienále
 • 00:21:50 ukazuje na obrovskou sílu
  a důležitost výtvarného umění
 • 00:21:54 jako určitého komunikačního
  nástroje mezi státy, mezi národy.
 • 00:21:59 A samozřejmě i jako nástroje
  státní reprezentace.
 • 00:22:20 Kousek od nás je Norský pavilon,
  kde byla přítomná norská královna,
 • 00:22:23 o kus dál za kanálem
  je Polský pavilon,
 • 00:22:27 kde byla manželka pana prezidenta
  s ministrní kultury.
 • 00:22:31 To samozřejmě jenom dodává
  absolutního lesku tomu bienále.
 • 00:22:37 A ty státní reprezentace
  si uvědomují,
 • 00:22:42 jak vysoce významné
  toto je.
 • 00:22:44 Takže kultura je nesmírně důležitým
  článkem
 • 00:22:47 v životě každé demokraticky se
  vyvíjející společnosti.
 • 00:22:51 A já to trošku postrádám
  v Čechách.
 • 00:23:06 V 90. letech mi přišlo,
  vlastně i stran
 • 00:23:10 politické reprezentace
  ta kultura byla nahlížena
 • 00:23:13 v mnohem větší intenzitě
  a s mnohem větší důležitostí.
 • 00:23:17 Tenkrát v těch 90. letech
  jsme měli naprosto běžně
 • 00:23:21 návštěvy ministrů, prezidentů
  na našich vernisážích,
 • 00:23:26 ale to byly časy
  Václavů Havlů.
 • 00:23:29 Dneska jsme v časech
  Milošů Zemanů.
 • 00:23:51 -Druhá část benátského bienále
  se odehrává v Arsenale.
 • 00:23:55 Tato bývalá největší
  námořní loděnice na světě
 • 00:23:58 byla založena
  na počátku 12. století,
 • 00:24:01 kdy Benátky byly republikou.
 • 00:24:03 Časem se stala
  největším průmyslovým komplexem
 • 00:24:06 v Evropě
  až do průmyslové revoluce.
 • 00:24:09 Poprvé byla tato oblast
  využita pro Biennale v roce 1980.
 • 00:24:13 Tento prostor je z velké části
  vyhrazen
 • 00:24:16 výstavnímu projektu pod taktovkou
  jednoho jmenovaného kurátora.
 • 00:24:19 Letos se jím stal poprvé
  v historii
 • 00:24:22 kurátor afrického původu
  Okwui Enwezor,
 • 00:24:25 kterého zajímají sociální otázky
  a problémy třetího světa.
 • 00:24:42 Na konci Arsenale
  se nachází Italský pavilon,
 • 00:24:44 který překvapivě
  není umístěn v hlavní
 • 00:24:46 historické části Bienale
  v parku Giardini.
 • 00:24:50 V Arsenale je to vždy
  směsice umělců od slavných jmen
 • 00:24:53 až po autory
  mezinárodnímu publiku neznámé.
 • 00:25:24 Mnoho akcí
  a uměleckých přehlídek
 • 00:25:26 se po celou dobu bienále
  také odehrává v ulicích města.
 • 00:25:30 Jsou to tzv. Kolaterály,
  což jsou kurátorské přehlídky,
 • 00:25:33 které na rozdíl
  od prezentací národních pavilonů
 • 00:25:36 bývají často odvážnější,
  svobodnější
 • 00:25:39 a nejsou tolik zatížené
  kulturní politikou státu.
 • 00:25:43 Na Canale grande,
  v blízkosti Rialta,
 • 00:25:45 v historickém paláci Bembo,
  je k vidění
 • 00:25:47 mezinárodní projekt
 • 00:25:49 Personal structures -
  Osobní struktury.
 • 00:25:55 Mezi stovkou umělců ze 40 zemí
  tu vystavuje Daniel Pešta,
 • 00:25:59 kterého kurátoři oslovili
  po úspěchu
 • 00:26:02 jeho minulého projektu
  I Was Born in Your Bed,
 • 00:26:04 který prezentoval v roce 2013
  v průběhu bienále na Giudecce.
 • 00:26:44 Jednotlivé expozice
  jsou v průběhu bienále
 • 00:26:46 provázeny různými vystoupeními
  a performancemi.
 • 00:26:54 -Tento projekt se jmenuje
  Osobní struktury.
 • 00:27:00 Není to projekt,
  v němž bychom se pokoušeli
 • 00:27:02 nalézt nějakou objektivní
  pravdu.
 • 00:27:05 Je to projekt,
  v němž se věnujeme subjektivitě.
 • 00:27:08 Osobnosti.
  Každý umělec má jinou osobnost.
 • 00:27:11 Někteří jsou statní a silní,
  jiní jsou křehcí a slabí.
 • 00:27:14 To je rozdíl
  mezi lidskými bytostmi,
 • 00:27:17 a vyjadřuje se v umění.
  Na této výstavě
 • 00:27:20 je přes 100 umělců
  z více než 40 zemí.
 • 00:27:25 Chceme zdokumentovat
  sbírku velmi vážných umělců
 • 00:27:28 s velmi pevným charakterem,
  o nichž si myslíme,
 • 00:27:31 že se zabývají tématy
  jako čas, prostor a existence.
 • 00:27:55 Tyto umělce spojujeme.
 • 00:27:57 Například jsme viděli
  umělce Peštu z České republiky.
 • 00:28:01 Jeho dílo se nám líbilo,
  viděli jsme
 • 00:28:04 upřímnost, která v něm je,
 • 00:28:06 a věděli jsme,
  že jej chceme na výstavě mít.
 • 00:28:09 Přizvali jsme ho
  a on udělal úžasnou prezentaci.
 • 00:28:22 -Teď stojíme v malé místnosti,
  která má dohromady asi 5 m2.
 • 00:28:26 A ta mě oslovila proto,
  že působí samozřejmě
 • 00:28:29 velmi klaustrofobicky,
  obzvláště když je tady temno.
 • 00:28:33 Takže jsem sem vbudoval
  22 asambláží.
 • 00:28:36 A zvláštní pro mě
  na těch věcech je,
 • 00:28:39 že jsem je dělal převážně
  v noci.
 • 00:28:41 Když mě ten problém vzbudí,
  tak vstanu, jdu do ateliéru
 • 00:28:45 a tam třeba čtyři nebo pět hodin
  ty věci zaznamenávám a zpracovávám.
 • 00:28:50 To je ta politická situace
  a to,
 • 00:28:53 co se děje kolem nás,
  to všichni víme.
 • 00:28:55 Pak jsou to ale i záznamy
  asi svých osobních zkušeností,
 • 00:28:59 které máme přibližně všichni
  stejní.
 • 00:29:01 Protože buď se vracíme do dětství,
  do zapomenutých
 • 00:29:03 našich osobních vzpomínek,
 • 00:29:05 které se nám třeba v noci
  nějakým způsobem otevírají.
 • 00:29:08 A vždycky jsme na to sami.
 • 00:29:12 Ty sny nejsou jenom negativní,
  jsou tam i záblesky,
 • 00:29:15 myslím si,
  šťastných momentů.
 • 00:29:17 A je tam i nějaký sexuální pnutí,
  ale je tam samozřejmě
 • 00:29:21 i přítomná smrt nebo strach
  nebo situace
 • 00:29:24 nějakých promarněných příležitosti
 • 00:29:26 nebo depresí,
  kterými jsme všichni prošli.
 • 00:29:33 Na prvním místě je samozřejmě
  zrození a porod.
 • 00:29:36 Kde jsem tady v tom detailu
  udělal to,
 • 00:29:38 že ta žena si pamatuje
  z té situace jenom ty
 • 00:29:42 ruce toho porodníka,
  který vlastně vyndá dítě,
 • 00:29:45 ale určitě nevnímá jeho tvář.
 • 00:29:50 Taky mimo jiné jsem chtěl
  do Benátek
 • 00:29:52 přivézt nějaký pražský motiv.
 • 00:29:54 A pro mě signifikantní
  z mého dospívání a mládí
 • 00:29:57 je noční tramvaj,
  protože během toho komunismu
 • 00:30:01 a té temné Prahy ta tramvaj
  byl takový převozník
 • 00:30:04 z těch hospod a z těch našich
  jediných volností, které jsme měli.
 • 00:30:10 Tak jsem ji tady zpracoval taky,
  aby Benátčané věděli,
 • 00:30:13 že se v Praze pohybujeme
  jinak než na gondolách.
 • 00:30:22 Ta maska je u mě absolutně
  typická.
 • 00:30:25 A ten náhubek taky,
  protože během té noci
 • 00:30:28 a během spánku slyšíme výkřik,
  nebo sami sebe probudíme výkřikem.
 • 00:30:31 A jako bychom měli na ústech
  něco těžkýho.
 • 00:30:34 A jako bychom tam skutečně měli
  náhubek
 • 00:30:37 a nemohli vyjádřit to,
  co prožíváme v tom nevědomí.
 • 00:30:40 A zase se můžeme vrátit
  do naší republiky,
 • 00:30:42 kde to momentálně můžeme docela
  markantně pociťovat,
 • 00:30:46 že se ještě nesáhlo
  na svobodu slova,
 • 00:30:48 ale už se sahá na jiné
  svobody.
 • 00:30:51 Takže ten náhubek je jenom nástroj
  nějakého umlčení.
 • 00:30:55 Kdežto maska může být symbolem
  přetvářky.
 • 00:31:00 Ale může to být i to,
  že nás chce někdo vidět
 • 00:31:03 v jiném světle,
  než my sami sebe.
 • 00:31:06 Ta maska může být oboustranná
  jako v zrcadle.
 • 00:31:16 Rozhodl jsem se,
  že naakumuluji ty malé asambláže
 • 00:31:19 do té zadní místnosti.
  A tady do té přední místnosti,
 • 00:31:22 která je vlastně ta hlavní,
  dá se říct,
 • 00:31:25 že bych ji pojal výtvarně
  jinak.
 • 00:31:28 A vyšel jsem z toho čelního obrazu,
  který je za mnou.
 • 00:31:32 To je jakási ležící figura muže,
  který buď může
 • 00:31:36 odcházet ze života,
  nebo může být jenom spící.
 • 00:31:41 Ale v každém případě
  se na něm rodí nový život.
 • 00:31:44 Proti němu je torzo,
  figura jakéhosi Ježíše,
 • 00:31:48 ze kterého vychází podobná
  situace.
 • 00:31:51 Mezi to jsem postavil
  dvouhlavé tele.
 • 00:31:55 A vlastně tento trojúhelník,
  který vznikl,
 • 00:31:59 tak je to dialog mezi tím,
  co je boží a co je lidské.
 • 00:32:03 A do čeho ještě může vstoupit
  věda
 • 00:32:06 a do čeho už věda vstoupit
  nemůže.
 • 00:32:17 -Projekt Personal structures
  má dvě části.
 • 00:32:19 Vedle paláce Bembo
  jsou další expozice
 • 00:32:22 umístěny v paláci Mora
  vzdáleném několik desítek metrů.
 • 00:32:25 A tak jsme se s autorem
 • 00:32:27 vypravili podívat na kolegy,
  kteří ho zaujali.
 • 00:32:53 -Podmínky jsou v podstatě
  pro všechny stejný,
 • 00:32:55 ty, co jsou vybraný.
  Ta informace o autorovi je jasná.
 • 00:32:59 Je to pouze tvoje jméno
  a tvoje dílo.
 • 00:33:02 A k tomu je
  doprovodný text pro katalog.
 • 00:33:05 Jenom to,
  co se týká tvého díla.
 • 00:33:07 To znamená, že ty se zde nemůžeš
  prezentovat
 • 00:33:10 ničím jiným než výtvarným uměním
  a než tou výtvarnou informací.
 • 00:33:13 Ať jsi Yoko Ono,
  nebo ať se jmenuješ
 • 00:33:16 jakkoliv jinak,
  pro všechny je to stejný.
 • 00:33:26 -Každý umělec má velice
  individuální přístup k tomu,
 • 00:33:30 jak vysvětlovat témata
  jako čas, prostor a bytí.
 • 00:33:35 A to samozřejmě
  spojuje sbírku uměleckých děl,
 • 00:33:37 která se od sebe velice liší,
  ovšem pouze na pohled.
 • 00:33:42 Za jejich vizuální stránkou
  je intelektuální pozadí,
 • 00:33:46 které je vždy podobné,
  vždy se zabývá lidským bytím.
 • 00:33:57 Toto dílo po mé pravici
  je od Francoise Morelleta,
 • 00:34:01 francouzského umělce,
  který s námi vystavuje velmi často.
 • 00:34:05 Na výstavách v Centre Pompidou
  i v mnoha dalších částech světa.
 • 00:34:10 Je mu přes osmdesát let
  a platí za jednoho
 • 00:34:13 z předních velikánů
  konkrétního umění.
 • 00:34:18 Za námi je Kimberley
  z Jihoafrické republiky.
 • 00:34:22 Jeho pojetí života,
  lidských bytostí, je úplně jiné.
 • 00:34:32 -Mě osobně v paláci Mori,
  což je vlastně druhá část,
 • 00:34:35 zaujal osobně tento Číňan,
  malíř,
 • 00:34:41 který se především
  zabývá malbou mostů.
 • 00:34:45 Je to jeho hlavní téma
  a myslím si,
 • 00:34:46 že to má velkou sílu
 • 00:34:49 a pro mě je to tady takový
  můj osobní favorit.
 • 00:34:54 A teď stojíme před prací
  dalšího Číňana, ... Chonga,
 • 00:34:58 který udělal konceptuální
  projekt shodou okolností
 • 00:35:01 z podobného principu,
  který používám já,
 • 00:35:03 což jsou ruličky vzkazů.
 • 00:35:06 A on z toho tady vystavěl
  mapu Ukrajiny,
 • 00:35:09 což mi připadá
  velmi zajímavý obzvláště
 • 00:35:13 v našem kontextu, kdy se bojíme
  říct určitý věci nahlas.
 • 00:35:17 A jak vidíme, čínský umělec
  se to nebojí
 • 00:35:20 a rezonuje tady ukrajinský problém
  v plné šíři.
 • 00:35:26 Na tomto časosběru
  máme inspiraci pro české kurátory,
 • 00:35:29 protože dvě dámy,
  které se vyskytují
 • 00:35:32 na těchto políčkách
  s holandským umělcem
 • 00:35:35 se účastní přímo tohoto
  výtvarného aktu.
 • 00:35:40 On chodí po lese
  a do náhodných kamenů vytesá písmo,
 • 00:35:44 které potom vyzlatí s nějakým
  vzkazem pro další generace.
 • 00:35:51 Takže tím se i tady proslavily.
 • 00:35:53 A každý rok se takto prezentují
  s nějakým světově
 • 00:35:56 významným konceptualistou
 • 00:35:59 a nebo světově významným
  výtvarníkem.
 • 00:36:05 Například přímo naproti
 • 00:36:07 je jejich projekt
  k Hermanem Nietzschem.
 • 00:36:09 Takže ony jsou ochotné zároveň
  jako teoretičky účastnit se
 • 00:36:14 jako spolutvůrci
  toho výtvarného díla.
 • 00:36:36 Jeden z vrcholů celého bienále
  je letící holubice na monitoru,
 • 00:36:40 která vyjíždí nahoru
  a padá směrem dolů do vody.
 • 00:36:43 Myslím si, že ta mnohovýznamnost
  a jednoduchost
 • 00:36:46 je na první pohled patrná,
  ale pro mě i vizuálně
 • 00:36:51 je to absolutní špička
  celých Benátek. Letos.
 • 00:37:29 -A protože začíná léto
  a s ním doba cestování,
 • 00:37:31 vybrali jsme pro vás
  tipy na výlet za vizuálním uměním.
 • 00:37:35 Například západočeská metropole
  Plzeň
 • 00:37:37 připravila rozsáhlý projekt,
  nazvaný
 • 00:37:40 Návrat Ladislava Sutnara,
  který mapuje život a tvorbu
 • 00:37:42 významného plzeňského rodáka,
 • 00:37:45 všestranného průmyslového
  návrháře,
 • 00:37:47 grafického designéra,
  pedagoga a malíře.
 • 00:37:50 Na třech výstavách uvidíte
  autorovu knižní tvorbu,
 • 00:37:52 užité umění i malbu.
 • 00:37:58 V západočeském muzeu najdete
  Sutnarovo legendární sklo,
 • 00:38:01 porcelán a další předměty
  z oblasti užitého umění.
 • 00:38:09 -Užitá tvorba představuje
  velice krátký úsek
 • 00:38:12 Sutnarovy tvorby,
  protože on v roce 1929
 • 00:38:14 se stal výtvarným ředitelem
  Krásné jizby.
 • 00:38:17 A Sutnar si tam vzal za své
  skutečně
 • 00:38:20 vytvořit kompletní program
  pro prostřený stůl.
 • 00:38:23 To znamená, že se zabýval
  jednak designem skla,
 • 00:38:27 posléze porcelánové soupravy
  a pak i třeba sady příborů.
 • 00:38:35 On byl ten, který funkcionalismus
  velice zřetelně
 • 00:38:38 prosazoval do běžného života,
  právě od toho konce 20. let.
 • 00:38:42 Takže v tom spatřujeme
  i význam téhle výstavy,
 • 00:38:45 že ukáže jeden z velice
  progresivních
 • 00:38:49 nebo avantgardních směru
  právě těch 20. a 30. let.
 • 00:38:58 -Za pozornost rozhodně stojí
  Sutnarovy Venuše,
 • 00:39:01 cyklus obrazů,
  které umělec vytvořil v Americe,
 • 00:39:03 kam odjel v roce 1939
  a kde také v roce 1976 zemřel.
 • 00:39:10 -Tahle výstava má ukázat
  Sutnara
 • 00:39:13 jako významného umělce Ameriky,
  jako malíře.
 • 00:39:17 Protože to, co on zhodnocoval
  je protože z hlediska
 • 00:39:21 skladby obrazů pokrčování
  tendence,
 • 00:39:24 která se nazývá JASNÉ TVARY
  A JASNÉ BARVY V OSTRÉM SOUSEDSTVÍ.
 • 00:39:34 Ladislav Sutnar je samozřejmě
  světově proslulý jako designér.
 • 00:39:39 Učil na Bauhausu, stal se jednou
  z klíčových osobností,
 • 00:39:43 která definovala americký design
  40. a 50. let.
 • 00:39:48 Ale svou designérskou tvorbu ukončil
  prakticky v roce 62.
 • 00:39:54 Tehdy onemocněl a nemoc a změny
  v americkém životě
 • 00:39:59 ho přivedly k tomu,
  aby se věnoval malířství.
 • 00:40:03 A to ještě ve spojitosti
  s tématem ženské figury.
 • 00:40:07 A to téma pro něj bylo jasné -
  Venuše.
 • 00:40:16 V Americe nalezl půdu
  úplně jinou
 • 00:40:19 a to v souvislostech s událostmi
  sexuální revoluce.
 • 00:40:25 Čili on ve stejnou dobu,
  kdy Andy Warhol,
 • 00:40:28 jeho ostatně žák,
  on chodil k němu do ateliéru,
 • 00:40:32 se přiblížil z hlediska
  pop artu masové kultuře,
 • 00:40:37 masovému konzumu, Sutnar promýšlel,
  co všechno tohle
 • 00:40:42 může znamenat pro změnu pojetí
  obrazu.
 • 00:40:50 To pojetí toho plakátu komunikovalo
  s celou společností.
 • 00:40:55 To samozřejmě poznamenalo syntaxi,
  jasnost toho vyjádření.
 • 00:41:00 Ale to bohatství
  se právě otevíralo
 • 00:41:03 v souvislostech s pojetím
  obrazu jako hry.
 • 00:41:09 A tuhle procedurou
  se snažil pozvednout téma,
 • 00:41:13 které bylo absolutně na vrcholu
  celospolečenského zájmu
 • 00:41:19 do roviny kulturního tématu,
  do roviny umění.
 • 00:41:39 -Eva a Petr Zemanovi rádi říkají,
  že sbírají všechno.
 • 00:41:42 Nicméně u odborné veřejnosti
  je známá především
 • 00:41:45 jejich sbírka současné
  české malby.
 • 00:41:48 V žatecké galerii Sladovna
  prezentují poprvé
 • 00:41:50 svoji další rozsáhlou sbírku,
  která má k modernímu umění blízko,
 • 00:41:54 i když to tak na první pohled
  nevypadá.
 • 00:41:57 Nezapomeňme však,
  že nejen na Pabla Picassa
 • 00:41:59 mělo domorodé umění
  silný vliv.
 • 00:42:02 Výstava Domorodé umění Afriky
 • 00:42:04 bude v Žatci k vidění
  do konce září.
 • 00:42:06 Zemanovi na ní představují
  sochy, masky
 • 00:42:08 a užitné předměty
  nashromážděné během svých cest.
 • 00:42:14 -Je to naprosto jednoduchý.
  Protože před 20 lety
 • 00:42:17 jsme se odstěhovali
  shodou okolností na Tenerife.
 • 00:42:23 A to je jenom krůček,
 • 00:42:25 jenom co by kamenem dohodil
  od Afriky.
 • 00:42:29 A navíc jsme tam měli společného
  kamaráda Tora Heierdala,
 • 00:42:35 který měl k Africe tak strašně
  blízko jako nikdo jinej.
 • 00:42:38 A ten nás seznámil
  s dalšíma lidma,
 • 00:42:42 kteří to africké umění sbírali
  a měli ho rádi.
 • 00:42:46 A navíc to nesmírně souvisí
  s moderním uměním.
 • 00:42:52 -40 let, co jsme spolu,
  tak sbíráme jak obrazy,
 • 00:42:57 tak i tu Afriku.
 • 00:42:59 A tu Afriku jsme začali
  nejdřív ze zájmu.
 • 00:43:01 A pak jsme se do toho dostali.
  A to byla taková cesta,
 • 00:43:03 protože my jsme chtěli udělat
  průřez.
 • 00:43:08 -Je tady takový průřez
  západní subsaharskou Afrikou,
 • 00:43:12 jsou tady kmeny z Nigerie,
  kterých je mnoho milionů.
 • 00:43:16 Ale jsou tady kmeny,
  kterých je jenom několik desítek.
 • 00:43:27 -Kam se vrtneme,
  tak je buďto převrat.
 • 00:43:30 Když jsme byli naposledy
  v Kathmandu,
 • 00:43:32 tak vyvraždili královskou
  rodinu.
 • 00:43:35 Pak tam byl
  politickej převrat.
 • 00:43:37 A teď, když jsme se rozhodli,
  my se rozhodneme v pondělí
 • 00:43:41 a v úterý většinou tyhle ty věci
  realizujeme,
 • 00:43:45 a když jsme se rozhodli
  a odjeli jsme tam,
 • 00:43:48 tak jsme zjistili,
 • 00:43:50 že opravdu ta ebola není
  legrace.
 • 00:43:52 A z Tenerife do Dakaru
  to je kousek.
 • 00:43:56 Tak jsme udělali průzkumnou
  cestu
 • 00:43:59 a jeli jsme se podívat
  do Mali a do Mauretánie.
 • 00:44:03 Ale my jsme se dostali
  jenom k Siere Leoně.
 • 00:44:06 Ten vršek.
  Pak to už nešlo.
 • 00:44:09 To nastoupili s velkýma
  karanténama.
 • 00:44:14 A hned zpátky.
  Nikde jako nic moc.
 • 00:44:16 My jsme se vrátili a začali jsme
  dělat tuhle výstavu.
 • 00:44:28 -Nás zajímá takový tajemno
  tady z toho.
 • 00:44:31 A každý nezasvěcený člověk,
  který sem přijde
 • 00:44:35 a vidí to, tak má z toho
  posvátnou hrůzu.
 • 00:44:39 A nebo takový zvláštní pocit
  něčeho mystického.
 • 00:44:45 Jsou to kmeny, které mají
  ty nevysvětlitelné záhady.
 • 00:44:50 Je kmen Dogonů,
  kteří žijí na takovém útesu
 • 00:44:54 a kteří vědí už po tisíce let,
  že Sírius,
 • 00:44:59 naše nejjasnější hvězda na obloze
  je trojhvězdí.
 • 00:45:04 A naše civilizace těmi
  nejmodernějšími technologiemi
 • 00:45:09 v 70. letech minulého století
  objevily,
 • 00:45:12 že jsou tam hvězdy dvě.
  A oni tvrdí, že tři.
 • 00:45:32 -Oproti tomu na severu Čech,
  v maloskalské galerii Josefa Jíry,
 • 00:45:35 začala společná výstava
  dvou umělců dvou generací.
 • 00:45:39 A sice Martina a Josefa
  Němcových.
 • 00:45:42 Mladší z nich, Martin Němec,
  absolvoval v 80. letech
 • 00:45:45 Akademii výtvarných umění
 • 00:45:48 a kromě malířství se věnuje
  hudbě.
 • 00:45:50 Jeho jméno je spojeno
  především s rockovou skupinou
 • 00:45:52 Precedens a Lili Marlene.
  Vedle toho se občas věnuje
 • 00:45:56 i psaní filmových scénářů
  a povídek.
 • 00:45:59 Jeho otec malíř a restaurátor
  Josef Němec
 • 00:46:01 se od počátku 50. let specializoval
  na restaurování obrazů,
 • 00:46:06 nástěnných maleb,
  polychromovaných plastik či skla.
 • 00:46:09 Jeho obrazy jsou inspirované
  především rodným Podkrkonoším,
 • 00:46:12 Českým rájem, zájmem o staré
  kultury a cestováním.
 • 00:46:16 -Já rád s tátou vystavuju,
 • 00:46:19 protože táta už nemůže
  protestovat 10 let.
 • 00:46:22 Ale my už jsme spolu vystavovali
  v dobách, kdy žil.
 • 00:46:25 A vždycky jsme z toho měli
  oba radost.
 • 00:46:27 Tak doufám,
  že ji má i teď.
 • 00:46:31 Já jsem měl takovou nějakou
  roční pauzu.
 • 00:46:34 Po úmrtí maminky,
  protože mě to nějak vzalo.
 • 00:46:37 Rok jsem teda nemaloval
  a téměř na den po roce jsem začal.
 • 00:46:41 A začal jsem překvapivě úplně jinak
  než dříve.
 • 00:46:44 Takže dříve jsem maloval
  velký obrazy malým štětcem,
 • 00:46:47 jak říkám,
  a teď velkým štětcem maluju
 • 00:46:49 malý věci většinou na papír.
 • 00:46:53 Takže jsem vybral takových 50 věcí,
  který tam budou vystavovat.
 • 00:46:56 Ty budou základem tý mý části.
 • 00:46:59 A u tatínka úplně naopak.
  To bude takový průřez
 • 00:47:01 jeho tvorbou s akcentem
  na ta 60. léta,
 • 00:47:05 který já mám asi nejradši.
 • 00:47:10 Táta ještě navíc tím,
  že byl restaurátor,
 • 00:47:13 ovládal zvláštním způsobem
  to řemeslo,
 • 00:47:16 v mládí maloval poměrně
  expresivní obrazy.
 • 00:47:19 Takový až bauchovsko expresivní
  obrazy.
 • 00:47:22 Byl také velkým celoživotním
 • 00:47:24 kamarádem Pepíka Jíry,
  samozřejmě.
 • 00:47:27 Ale pak tím,
  že začal restaurovat,
 • 00:47:29 tak se dostal k věcem,
  kde akcentoval téma archeologie.
 • 00:47:35 Já musím říct, že ta výstava
  bude na Malé Skále
 • 00:47:39 v Galerii Josefa Jíry,
  což je Boučkův statek,
 • 00:47:42 takový nádherný, u Jizery.
 • 00:47:46 A my máme odtamtud dva kiláky
  chalupu.
 • 00:47:51 Pro tatínka i pro mě vždycky
  to místo bylo strašně důležitý.
 • 00:47:54 A oba jsme chodili
  na ty ryby do tý Jizery
 • 00:47:58 a jsme tím strašně spjatí.
 • 00:48:00 Táta se narodil v Podkrkonoší,
  takže studoval
 • 00:48:02 střední školu sklářskou
  v Železném Brodě,
 • 00:48:06 takže ten kraj je prostě jeho.
 • 00:48:11 Tohle jsou takzvaný Křížka.
  To je vlastně pohled z chalupy
 • 00:48:15 na protější stráň,
  kde byl takový zvláštní průsek
 • 00:48:18 mezi stromy, ve kterým ten táta
  identifikoval krucifix.
 • 00:48:32 Myslím, že po formální stránce
  jsem se asi ocital někde jinde.
 • 00:48:36 Já jsem vyrůstal
  na takový tý nový figuraci.
 • 00:48:38 Na Francisu Baconovi
  a takových těch věcech.
 • 00:48:41 Ale samozřejmě zase myslím,
  že tématicky
 • 00:48:44 se mi tam ten Kristus objevuje,
 • 00:48:47 zvláště v těch nových věcech
  jednoznačně.
 • 00:48:50 Protože moji rodiče
  sbírali lidový výtvarný umění,
 • 00:48:53 hlavně malby na skle.
  A tam samozřejmě ta tématika
 • 00:48:57 byla neustále součástí
  mého dětského života.
 • 00:49:01 Celkem logicky jsem se k tomu
  musel vždycky zase vrátit.
 • 00:49:07 Po tom roce toho nemalování
  jsem se dostal
 • 00:49:10 k takový nějaký expresivnější
  poloze.
 • 00:49:14 Jsou to takový monotématický
  cykly.
 • 00:49:17 Hodně jsem dělal těch Kristů.
 • 00:49:20 Je to taková
  jedna dlouhá modlitba.
 • 00:49:24 Základem některých věcí
  je monotyp,
 • 00:49:27 do kterého maluju akrylem,
  olejem i třeba pastelem.
 • 00:49:32 Tenhle je teda vysloveně
  monotématickej.
 • 00:49:40 Asi tím, že jsem vyrůstal
  mezi těmi panáky těch Kristů,
 • 00:49:44 kteří měli rodiče všude
  po zdech.
 • 00:49:47 Věc bez figury
  je pro mě trošku nemyslitelná.
 • 00:49:51 Tak jsem se tý figury
  nezbavil.
 • 00:49:53 A vlastně ani nemám proč.
 • 00:50:15 ČTENÍ
 • 00:50:17 A vítěze z boje
  zdraví stromy v lese.
 • 00:50:19 Dítě mluví s trávou
  ve větru,
 • 00:50:21 vrba poslouchá rady
  i prorady...
 • 00:50:26 -Autorské čtení Vratislava Brabence
  s doprovodnou hudbou Joe Karafiáta,
 • 00:50:30 byla v multifunkčním prostoru
  pro současné umění -
 • 00:50:32 pardubickém Art Space Nov -
  jedna z doprovodných akcí
 • 00:50:37 výstavy sochaře
  Libora Krejcara
 • 00:50:39 nazvaná
  Skelety ve zdi/ Torza paměti.
 • 00:50:42 Genius loci renesančního
  sklepa
 • 00:50:44 podtrhuje působivou instalaci
  autorových děl,
 • 00:50:47 která je tady k vidění
  do konce června.
 • 00:50:49 Více než dvě desítky soch,
  Reliéfů
 • 00:50:52 a takzvaných sypaných obrazů
  jsou výběrem
 • 00:50:54 Krejcarovy tvorby
  od 80.let do současnosti.
 • 00:50:58 K Pardubicím má autor
  úzký vztah,
 • 00:51:00 neboť jsou spojeny
  s jeho uměleckými začátky.
 • 00:51:03 Přesně před třiceti lety
  se zde konala
 • 00:51:05 Krejcarova první veřejná
  výstava.
 • 00:51:08 V první polovině 80. let
  tu vytvořil
 • 00:51:10 jednu ze svých raných
  plastik Pantherií,
 • 00:51:13 kterým se věnuje dodnes.
 • 00:51:15 Krejcarovy dokonale zpracované
  kočičí pantherie,
 • 00:51:17 madony a jejich nejrůznější
  pozdější variace
 • 00:51:20 stále zůstávají
  ústředním tématem jeho tvorby.
 • 00:51:26 A to už je pro dnešek
  všechno.
 • 00:51:28 Přejeme hezké umělecké léto
  a těšíme se na vás opět v září.
 • 00:51:49 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2015

Související